Firma KRÁLOVOPOLSKÁ, a.s. IČO 46347267


KRÁLOVOPOLSKÁ, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

KRÁLOVOPOLSKÁ, a.s. (46347267) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Křižíkova 2989/68, Brno 612 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 5. 1992 a je stále aktivní. KRÁLOVOPOLSKÁ, a.s. má více provozoven a více živností.

Jako zdroj dat o KRÁLOVOPOLSKÁ, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o KRÁLOVOPOLSKÁ, a.s. na Justice.cz
Detailní informace o KRÁLOVOPOLSKÁ, a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro KRÁLOVOPOLSKÁ, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje KRÁLOVOPOLSKÁ, a.s.

Soud Krajský soud v Brně 7
Spisová značka B 771
IČO (identifikační číslo osoby) 46347267
Jméno KRÁLOVOPOLSKÁ, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 1.5.1992
Společnost se řídí stanovami ve znění změn, schválených Dohodou akcionářů o změně obsahu stanov ze dne 16.8.2017. 11.1.2018 - 23.8.2018
Společnost se řídí stanovami ve znění změn, schválených Dohodou akcionářů o změně obsahu stanov ze dne 20.4.2015. 4.5.2015 - 11.1.2018
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 7.7.2014
Společnost se řídí stanovami ve znění změn, schválených rozhodnutím valné hromady ze dne 26.6.2014. 7.7.2014 - 4.5.2015
Společnost se řídí stanovami ve znění změn, schválených rozhodnutím valné hromady ze dne 26.11.2013. 18.1.2014 - 7.7.2014
Rozhodnutí řádné valné hromady ze dne 26.11.2013 obsažené v notářském zápise notáře ve Znojmě JUDr. Jiřího Fryče ze dne 26.11.2013 č. N 181/2013, NZ 175/2013 o zvýšení základního kapitálu společnosti KRÁLOVOPOLSKÁ, a.s. upsáním akcií peněžitými vklady stávajícího akcionáře Ing. Miroslava Juchy, takto: -Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií, jejichž emisní kurs bude splácen výhradně peněžitým vkladem předem určeného zájemce, kterým je jeden z dosavadních akcionářů Ing. Miroslav Jucha, narozený dne 2. 6.1962, bytem Šlapanice, Hybešova 887/40. -Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. -Částka, o níž má být základní kapitál zvýšen, činí 90.223.150,- Kč, (slovy: devadesát milionů dvěstě dvacet tři tisíc jedno sto padesát korun českých), a to z dosavadní výše 311.096.850,- Kč (slovy: třista jedenáct milionů devadesát šest tisíc osmset pa desát korun českých), na částku 401. 320. 000,- Kč (slovy: čtyřista jedna milionů třista dvacet tisíc korun českých) s tím, že se nepřipouští upisování nad tuto částku. -Počet upisovaných akcií činí 1 (slovy: jeden) kus, jmenovitá hodnota jednoho kusu upsané akcie činí 90. 223.150,- Kč, (slovy: devadesát milionů dvěstě dvacet tři tisíc jedno sto padesát korun českých), druh upisovaných akcií: kmenové, neregistrované, neo bchodovatelné na veřejném trhu, podoba upisovaných akcií: listinná, forma upisovaných akcií: na jméno. -Navrhovaná výše emisního kursu: emisní kurs upisovaných akcií je shodný s jmenovitou hodnotou. -Nový druh akcií se nevydává. -Místo pro upisování akcií: sídlo společnosti KRÁLOVOPOLSKÁ, a.s., Křižíkova 2989/68a, Královo Pole, 612 00 Brno s tím, že upisovaní je účinné doručením zájemcem podepsané smlouvy o upsání akcií do sídla společnosti KRÁLOVOPOLSKÁ, a.s. -Lhůta pro upsání akcií předem určeným zájemcem se stanoví na patnáct (15) pracovních dnů následujících po dni konání valné hromady, která o zvýšení základního kapitálu rozhodla, a to v době mezi 8.00 hod a 16.00 hod. S předem určeným zájemcem bude sepsá na písemná smlouva o upsání akcií, přičemž podpisy na smlouvě budou úředně ověřeny a upisování akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do ob chodního rejstříku, -Lhůta pro upsání akcií počne běžet po doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsaní akcií předem určenému zájemci s tím, že návrh smlouvy bude předem určenému zájemci doručen nejpozději v den konání valné hromady, která o zvýšení základního kapitálu rozho dla. -Počátek běhu lhůty k upsání akcií bude předem určenému zájemci oznámen též zveřejněním na oznamovací desce v sídle společnosti. -Předem určený zájemce upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se společností KRÁLOVOPOLSKÁ, a.s. -Peněžitý vklad bude v plné výši splacen ve lhůtě třicet (30) kalendářních dnů ode dne upsání akcií, a to uzavřením dohody o započtení mezi předem určeným zájemcem Ing. Miroslavem Juchou a obchodní společností KRÁLOVOPOLSKÁ, a.s. jak je uvedeno dále. -Valná hromada uděluje souhlas k započtení peněžité pohledávky předem určeného zájemce, pana Ing. Miroslava Juchy, narozeného dne 2. 6. 1962, bytem Šlapanice, Hybešova 887/40, vůči společnosti KRÁLOVOPOLSKÁ, a.s. proti pohledávce společnosti na splácení e misního kursu jím upsaných akcií. Předmětem tohoto započtení je peněžitá pohledávka pana Ing. Miroslava Juchy, vzniklá z titulu uzavřené smlouvy o převodu obchodního podílu ze dne 27. 8. 2010, dle které vznikl závazek obchodní společnosti KRÁLOVOPOLSKÁ HO LDING, s.r.o. se sídlem v Brně, Křižíkova 68a, PSČ 612 00, IČ: 29217130, jako nabyvatele převáděného obchodního podílu na obchodní společnosti BRASS, s.r.o., IČ 463 45 477, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 5561. Před mětný peněžitý závazek představuje část ceny za převod obchodního podílu, který přešel na společnost KRÁLOVOPOLSKÁ, a.s. v důsledku vnitrostátní fúze sloučením zanikající společnosti KRÁLOVOPOLSKÁ HOLDING, s.r.o. s nástupnickou společností KRÁLOVOPOLSKÁ, a.s., schválené usnesením Krajského soudu v Brně č.j. F 29179/2011, (B 771/3, C 66385) -1178. -Započtení bude provedeno proti celé pohledávce společnosti představující hodnotu emisního kursu všech akcií upsaných upisovatelem, panem Ing. Miroslavem Juchou, do výše 90.223.150,- Kč, (slovy: devadesát milionů dvěstě dvacet tři tisíc jedno sto padesát korun českých). -Započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu bude provedeno na základě dohody o započtení, uzavřené mezi společností KRÁLOVOPOLSKÁ, a.s. a panem Ing. Miroslavem Juchou jako upisovatelem. -Dohoda o započtení bude uzavřena ve lhůtě třicet (30) kalendářních dnů ode dne upsaní akcií, a to v sídle společnosti KRÁLOVOPOLSKÁ, a.s. na adrese Brno, Křižíkova 2989/68a, Královo Pole, 612 00 Brno s tím, že dohoda o započtení musí byt uzavřena před po dáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Návrh na uzavření dohody o započtení předloží společnost KRÁLOVOPOLSKÁ, a.s. upisovateli v sídle společnosti bez zbytečného odkladu po účinném upsání akcií na zvýšení základního k apitálu, nejpozději však do pěti (5) kalendářních dnů ode dne jejich upsání. 11.12.2013 - 11.1.2018
Společnost se řídí stanovami ve znění změn, schválených rozhodnutím valné hromady ze dne 18.3.2013. 19.3.2013 - 11.12.2013
Společnost KRÁLOVOPOLSKÁ HOLDING, s.r.o. se sloučila se společností KRÁLOVOPOLSKÁ, a.s. Zanikající společností v důsledku vnitostátní fúze sloučením se společností KRÁLOVOPOLSKÁ, a.s. je společnost KRÁLOVOPOLSKÁ HOLDING, s.r.o. se sídlem Brno, Křižíkova 6 8a, PSČ 612 00, IČ: 292 17 130, zapsaná v ochodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 66385. Na společnost KRÁLOVOPOLSKÁ, a.s. přešlo v plném rozsahu jmění zanikající společnosti KRÁLOVOPOLSKÁ HOLDING, s.r.o. Společnost se řídí stanovami ve znění změn, scvhálených rozhodnutím jediného akcionáře ze dne 06.06.2011. 30.6.2011 - 11.1.2018
Společnost se řídí stanovami ve znění změn, schválených rozhodnutím jediného akcionáře ze dne 4.11.2010. 9.11.2010 - 19.3.2013
Mimořádná valná hromada společnosti KRÁLOVOPOLSKÁ, a.s. se sídlem Brno, Křižíkova 68a, PSČ 660 90, IČ 46347267, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 771, přijala dne 1.10.2008 v souladu s ustanoveními zákona 513/ 1991 Sb. § 183i až 183n následující rozhodnutí: Valná hromada rozhodla o přechodu ostatních akcií vydaných společností na hlavního akcionáře takto: 1. Určení hlavního akcionáře a údaje osvědčující identitu hlavního akcionáře Hlavním akcionářem společnosti KRÁLOVOPOLSKÁ, a.s. se sídlem Brno, Křižíkova 68a, PSČ 660 90, IČ 46347267, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 771 (dále i "Společnost") je obchodní společnost BRASS, s.r.o. se sídl em se sídlem Vídeňská 117, 619 00 Brno, IČ 46345477, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 5561 (dále jen "hlavní akcionář"), která vlastní akcie Společnosti, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota ke dni doručení žádos ti hlavního akcionáře o svolání mimořádné valné hromady přesahovala a ke dni konání této mimořádné valné hromady přesahuje 90 % podíl na základním kapitálu Společnosti, a se kterými je spojen více než 90% podíl na hlasovacích právech ve Společnosti. Hlavní akcionář čestně prohlašuje, že ke dni konání mimořádné valné hromady, tedy ke dni 1.října 2008, je vlastníkem celkem 792.624 kusů zaknihovaných akcií na majitele o jmenovité hodnotě 1,- Kč za 1 akcii, evidovaných ve Středisku cenných papírů, ISIN C S0005031459, a 1 kusu listinné akcie na majitele o jmenovité hodnotě 101,451.688,- Kč, a 1 kusu listinné akcie na majitele o jmenovité hodnotě 208,434.890,- Kč, což představuje 99,866% podíl na hlasovacích právech a základním kapitálu Společnosti. Vlastn ické právo hlavního akcionáře k zaknihovaným akciím Společnosti je doloženo výpisem z registru emitenta cenných papírů ze dne 24.9.2008 vedeného pro Společnost Střediskem cenných papírů, výpisem z účtu majitele cenných papírů z evidence střediska cenných papírů ze dne 25.9.2008, vlastnické právo hlavního akcionáře k listinným akciím bylo doloženo předložením těchto akcií. Hlavní akcionář požádal představenstvo Společnosti o svolání valné hromady Společnosti podle § 183i odst. 1 obchodního zákoníku dne 18.08.2008. Ze všech výše uvedených skutečností vyplývá, že hlavní akcionář je osobou oprávněnou vykonat právo výkupu podle § 183i a násl. obchodního zákoníku. 2. Přechod ostatních akcií vydaných Společností na hlavního akcionáře Mimořádná valná hromada Společnosti rozhoduje podle § 183i a násl. obchodního zákoníku o přechodu vlastnického práva ke všem akciím vydaným Společností ve vlastnictví akcionářů Společnosti odlišných od hlavního akcionáře na hlavního akcionáře, a to s účin ností ke dni uplynutí jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení mimořádné valné hromady do obchodního rejstříku (dále jen "den účinnosti přechodu akcií"). Na hlavního akcionáře tedy ke dni účinnosti přechodu akcií přejde vlastnické právo ke všem akciím Společnosti, jejichž vlastníky budou osoby odlišné od hlavního akcionáře (dále i "ostatní akcionáři"). 3. Výše protiplnění a závěry znaleckého posudku Hlavní akcionář poskytne ostatním akcionářům za vykupované akcie Společnosti peněžité protiplnění ve výši 1,10 Kč za jednu kmenovou akcii Společnosti na majitele o jmenovité hodnotě Kč 1,- Kč, přidělený kód ISIN CS0005031459. Přiměřenost výše protiplnění je v souladu s § 183m odst. 1 obchodního zákoníku doložena znaleckým posudkem č. 1199-75/2008 ze dne 10.8.2008 ústavu kvalifikovaného pro znaleckou činnost, INFO 7 - znalecká organizace, s.r.o., se sídlem Praha 6, Sbíhavá 455 /2, PSČ 162 00, IČ: 44266154, znalecké organizace zapsané Ministerstvem spravedlnosti České republiky v Ústředním věstníku České republiky, do seznamu znaleckých ústavů kvalifikovaných pro znaleckou činnost v oblasti ekonomika s rozsahem znaleckého opráv nění pro oceňování majetku pro finanční majetek a podnik, (dále jen "znalecký posudek" a "znalec"), zpracovaným pro účely požadavku uvedeného v § 183m odst. 1 obchodního zákoníku. Z uvedeného znaleckého posudku vyplývá, že za účelem doložení přiměře nosti protiplnění za akcie Společnosti byly použity tyto metody - pro ocenění obchodní části podniku výnosová metoda diskontovaných peněžních toků pro vlastníky a věřitele (DCF-entity), pro ocenění dlouhodobého neprovozního majetku majetková metoda účetní hodnoty, pro ocenění peněžních prostředků majetková metoda účetní hodnoty, pro ocenění hodnoty cizího kapitálu majetková metoda účetní hodnoty Výsledek výnosové metody znalec označil jako cenu, která nejspolehlivěji indikuje hodnotu akcií Společnosti. Z výrokové části znaleckého posudku vyplývá, že výše protiplnění je přiměřená hodnotě akcií Společnosti. 4. Poskytnutí protiplnění Hlavní akcionář poskytne v souladu s § 183m odst. 2 až 4 obchodního zákoníku protiplnění v příslušné výši oprávněným osobám bez zbytečného odkladu, nejpozději však do dvou měsíců ode dne zápisu vlastnického práva k vykoupeným akciím na majetkový účet hlav ního akcionáře v evidenci zaknihovaných cenných papírů vedené Střediskem cenných papírů. Osobou oprávněnou k poskytnutí protiplnění bude vždy vlastník vykoupených akcií, ledaže bude prokázáno zastavení akcií, pak hlavní akcionář poskytne příslušnou částku zástavnímu věřiteli; to neplatí, prokáže-li vlastník akcie či akcií, že zástavní právo již zaniklo, nebo že dohoda mezi ním a zástavním věřitelem určuje jinak. Hlavní akcionář doložil Společnosti, že před konáním mimořádné valné hromady předal peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě protiplnění obchodníku s cennými papíry EFEKTA CONSULTING, a. s. se sídlem Brno, Erbenova 312/1, PSČ: 602 00, IČ 60717068, tu to skutečnost doložil písemným potvrzením o vinkulaci vkladu na účet tohoto obchodníka s cennými papíry číslo 102126157/0300 ČSOB u Československé obchodní banky, a.s. ze dne 30.09.2008. Výplatu protiplnění provede registrovaný obchodník s cennými papíry EFEKTA CONSULTING, a. s. Výplata bude provedena na náklady hlavního akcionáře. Jestliže oprávněná osoba protiplnění nepřevezme, bude i každý další pokus o výplatu protiplnění proveden na náklady hlavního akcionáře. Konkrétní způsob poskytnutí protiplnění bude oznámen dopisem zaslaným na adresu akcionáře uvedenou ve výpise z registru emitenta Společnosti, v případě zástavních věřitelů na adresu sdělenou Společnosti. 5. Vyhotovení výpisu z registru emitenta Představenstvo Společnosti zabezpečí vyhotovení výpisu z registru emitenta cenných papírů vedeného pro Společnost v příslušné evidenci cenných papírů (Středisko cenných papírů) obsahujícího i identifikaci zástavních věřitelů oprávněných ze zástavního práv a k akciím Společnosti, a to ke dni účinnosti přechodu akcií, a předá jej bez zbytečného odkladu, nejpozději do dvou pracovních dnů, hlavnímu akcionáři za účelem poskytnutí protiplnění oprávněným osobám prostřednictvím obchodníka s cennými papíry EFEKTA C ONSULTING, a. s. 9.10.2008 - 9.10.2008
Mimořádná valná hromada společnosti KRÁLOVOPOLSKÁ, a.s. se sídlem Brno, Křižíkova 68a, PSČ 660 90, IČ 46347267, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 771, přijala dne 1.10.2008 v souladu s ustanoveními zákona 513/ 1991 Sb. § 183i až 183n následující rozhodnutí: Valná hromada rozhodla o přechodu ostatních akcií vydaných společností na hlavního akcionáře takto: 1. Určení hlavního akcionáře a údaje osvědčující identitu hlavního akcionáře Hlavním akcionářem společnosti KRÁLOVOPOLSKÁ, a.s. se sídlem Brno, Křižíkova 68a, PSČ 660 90, IČ 46347267, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 771 (dále i "Společnost") je obchodní společnost BRASS, s.r.o. se sídl em se sídlem Vídeňská 117, 619 00 Brno, IČ 46345477, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 5561 (dále jen "hlavní akcionář"), která vlastní akcie Společnosti, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota ke dni doručení žádos ti hlavního akcionáře o svolání mimořádné valné hromady přesahovala a ke dni konání této mimořádné valné hromady přesahuje 90 % podíl na základním kapitálu Společnosti, a se kterými je spojen více než 90% podíl na hlasovacích právech ve Společnosti. Hlavní akcionář čestně prohlašuje, že ke dni konání mimořádné valné hromady, tedy ke dni 1.října 2008, je vlastníkem celkem 792.624 kusů zaknihovaných akcií na majitele o jmenovité hodnotě 1,- Kč za 1 akcii, evidovaných ve Středisku cenných papírů, ISIN C S0005031459, a 1 kusu listinné akcie na majitele o jmenovité hodnotě 101,451.688,- Kč, a 1 kusu listinné akcie na majitele o jmenovité hodnotě 208,434.890,- Kč, což představuje 99,866% podíl na hlasovacích právech a základním kapitálu Společnosti. Vlastn ické právo hlavního akcionáře k zaknihovaným akciím Společnosti je doloženo výpisem z registru emitenta cenných papírů ze dne 24.9.2008 vedeného pro Společnost Střediskem cenných papírů, výpisem z účtu majitele cenných papírů z evidence střediska cenných papírů ze dne 25.9.2008, vlastnické právo hlavního akcionáře k listinným akciím bylo doloženo předložením těchto akcií. Hlavní akcionář požádal představenstvo Společnosti o svolání valné hromady Společnosti podle § 183i odst. 1 obchodního zákoníku dne 18.08.2008. Ze všech výše uvedených skutečností vyplývá, že hlavní akcionář je osobou oprávněnou vykonat právo výkupu podle § 183i a násl. obchodního zákoníku. 2. Přechod ostatních akcií vydaných Společností na hlavního akcionáře Mimořádná valná hromada Společnosti rozhoduje podle § 183i a násl. obchodního zákoníku o přechodu vlastnického práva ke všem akciím vydaným Společností ve vlastnictví akcionářů Společnosti odlišných od hlavního akcionáře na hlavního akcionáře, a to s účin ností ke dni uplynutí jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení mimořádné valné hromady do obchodního rejstříku (dále jen "den účinnosti přechodu akcií"). Na hlavního akcionáře tedy ke dni účinnosti přechodu akcií přejde vlastnické právo ke všem akciím Společnosti, jejichž vlastníky budou osoby odlišné od hlavního akcionáře (dále i "ostatní akcionáři"). 3. Výše protiplnění a závěry znaleckého posudku Hlavní akcionář poskytne ostatním akcionářům za vykupované akcie Společnosti peněžité protiplnění ve výši 1,10 Kč za jednu kmenovou akcii Společnosti na majitele o jmenovité hodnotě Kč 1,- Kč, přidělený kód ISIN CS0005031459. Přiměřenost výše protiplnění je v souladu s § 183m odst. 1 obchodního zákoníku doložena znaleckým posudkem č. 1199-75/2008 ze dne 10.8.2008 ústavu kvalifikovaného pro znaleckou činnost, INFO 7 - znalecká organizace, s.r.o., se sídlem Praha 6, Sbíhavá 455 /2, PSČ 162 00, IČ: 44266154, znalecké organizace zapsané Ministerstvem spravedlnosti České republiky v Ústředním věstníku České republiky, do seznamu znaleckých ústavů kvalifikovaných pro znaleckou činnost v oblasti ekonomika s rozsahem znaleckého opráv nění pro oceňování majetku pro finanční majetek a podnik, (dále jen "znalecký posudek" a "znalec"), zpracovaným pro účely požadavku uvedeného v § 183m odst. 1 obchodního zákoníku. Z uvedeného znaleckého posudku vyplývá, že za účelem doložení přiměře nosti protiplnění za akcie Společnosti byly použity tyto metody - pro ocenění obchodní části podniku výnosová metoda diskontovaných peněžních toků pro vlastníky a věřitele (DCF-entity), pro ocenění dlouhodobého neprovozního majetku majetková metoda účetní hodnoty, pro ocenění peněžních prostředků majetková metoda účetní hodnoty, pro ocenění hodnoty cizího kapitálu majetková metoda účetní hodnoty Výsledek výnosové metody znalec označil jako cenu, která nejspolehlivěji indikuje hodnotu akcií Společnosti. Z výrokové části znaleckého posudku vyplývá, že výše protiplnění je přiměřená hodnotě akcií Společnosti. 4. Poskytnutí protiplnění Hlavní akcionář poskytne v souladu s § 183m odst. 2 až 4 obchodního zákoníku protiplnění v příslušné výši oprávněným osobám bez zbytečného odkladu, nejpozději však do dvou měsíců ode dne zápisu vlastnického práva k vykoupeným akciím na majetkový účet hlav ního akcionáře v evidenci zaknihovaných cenných papírů vedené Střediskem cenných papírů. Osobou oprávněnou k poskytnutí protiplnění bude vždy vlastník vykoupených akcií, ledaže bude prokázáno zastavení akcií, pak hlavní akcionář poskytne příslušnou částku zástavnímu věřiteli; to neplatí, prokáže-li vlastník akcie či akcií, že zástavní právo již zaniklo, nebo že dohoda mezi ním a zástavním věřitelem určuje jinak. Hlavní akcionář doložil Společnosti, že před konáním mimořádné valné hromady předal peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě protiplnění obchodníku s cennými papíry EFEKTA CONSULTING, a. s. se sídlem Brno, Erbenova 312/1, PSČ: 602 00, IČ 60717068, tu to skutečnost doložil písemným potvrzením o vinkulaci vkladu na účet tohoto obchodníka s cennými papíry číslo 102126157/0300 ČSOB u Československé obchodní banky, a.s. ze dne 1.10.2008. Výplatu protiplnění provede registrovaný obchodník s cennými papíry EFEKTA CONSULTING, a. s. Výplata bude provedena na náklady hlavního akcionáře. Jestliže oprávněná osoba protiplnění nepřevezme, bude i každý další pokus o výplatu protiplnění proveden na náklady hlavního akcionáře. Konkrétní způsob poskytnutí protiplnění bude oznámen dopisem zaslaným na adresu akcionáře uvedenou ve výpise z registru emitenta Společnosti, v případě zástavních věřitelů na adresu sdělenou Společnosti. 5. Vyhotovení výpisu z registru emitenta Představenstvo Společnosti zabezpečí vyhotovení výpisu z registru emitenta cenných papírů vedeného pro Společnost v příslušné evidenci cenných papírů (Středisko cenných papírů) obsahujícího i identifikaci zástavních věřitelů oprávněných ze zástavního práv a k akciím Společnosti, a to ke dni účinnosti přechodu akcií, a předá jej bez zbytečného odkladu, nejpozději do dvou pracovních dnů, hlavnímu akcionáři za účelem poskytnutí protiplnění oprávněným osobám prostřednictvím obchodníka s cennými papíry EFEKTA C ONSULTING, a. s. 9.10.2008 - 30.1.2009
Společnost se řídí stanovami ve znění změn, schválených valnou hromadou dne 25.6.2008 14.8.2008 - 9.11.2010
Společnost KRÁLOVOPOLSKÁ, a.s. se jako jediný akcionář sloučila ve svojí dceřinou společností Královopolská strojírna Brno, a.s. Zanikající společností z důvodu sloučení se společností KRÁLOVOPOLSKÁ, a.s. je obchodní společnost Královopolská strojírna Brno, a.s., sídlem Brno, Křižíkova 68a, PSČ 660 90, IČ 63490188, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vl ožka č. 1811. Na společnost KRÁLOVOPOLSKÁ, a.s. přešlo v plném rozsahu jmění zanikající společnosti Královopolská strojírna Brno, a.s. 30.9.2003 - 11.1.2018
Mimořádná valná hromada schvaluje usnesení o snížení základního kapitálu společnosti KRÁLOVOPOLSKÁ, a.s. za účelem úhrady části kumulované ztráty z minulých let v rozsahu jmenovitých hodnot akcií, které budou vzaty z oběhu (ve smyslu § 213c Obchodního zákoníku) až do maximální výše Kč 644,233.944,-.   Důvodem snížení základního kapitálu je úhrada části kumulované ztráty z minulých let až do výše Kč 644,233.944,- a uvedení výše základního kapitálu do souladu se skutečným stavem. Částka odpovídající snížení základního kapitálu bude použita na úhradu části kumulované ztráty z minulých let, a to v rozsahu jmenovitých hodnot akcií, které budou vzaty z oběhu, maximálně o částku Kč 644,233.944,-.   Rozsah snížení základního kapitálu: v rozsahu jmenovitých hodnot akcií, které budou vzaty z oběhu ve smyslu § 213c odst. 1 písm. a) Obchodního zákoníku, maximálně o částku 644,233.944,-.   Způsob snížení základního kapitálu - vzetí akcií z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy o bezplatném vzetí akcií z oběhu dle ustanovení § 213c Obchodního zákoníku. Jedná se tedy o bezplatné vzetí akcií z oběhu. Lhůta pro přijetí veřejného návrhu smlouvy akcionářem činí 30 dnů ode dne zveřejnění návrhu v Obchodním věstníku a Lidových novinách.   Lhůta pro předožení listinných akcií společnosti: 30 dnů od právní moci usnesení rejstříkového soudu o zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku, oznámené společností doporučeným dopisem těm akcionářům, kteří přijali veřejný návrh smlouvy o bezplatném vzetí akcií z oběhu.   Mimořádná valná hromada zároveň pověřuje ve smyslu § 213c odst. 6 Obchodního zákoníku představenstvo společnosti podat návrh na zápis výše základního kapitálu do obchodního rejstříku v rozsahu, v jakém bude akcionáři přijat veřejný návrh smlouvy o bezplatném vzetí akcií z ob 21.5.2003 - 8.10.2003
Společnost se řídí stanovami ve znění usnesení mimořádné valné hromady konané dne 17.12.2002. 21.5.2003 - 14.8.2008
Rozhodnutí řádné valné hromady ze dne 22.6.2001 obsažené v notářském zápise notářky v Brně JUDr. Vladimíry Kostřicové ze dne 22.6.2001 č. N 307/2001, NZ 248/2001 o zvýšení základního kapitálu společnosti KRÁLOVOPOLSKÁ, a.s. upsáním akcií peněžitými vklady stávajících akcionářů i třetích osob takto: 29.11.2001 - 25.10.2002
a) částka, o níž má být základní kapitál zvýšen, činí minimálně Kč 717,691.296,-, a to z dosavadní výše Kč 1,210.272,- na částku minimálně Kč 718,901.568,- s tím, že se připouští i upisování nad tuto částku bez omezení 29.11.2001 - 25.10.2002
b) počet upisovaných akcií činí minimálně 717,691.296 kusů s tím, že konečný počet bude odpovídat korunové výši jmenovité hodnoty upisovaných akcií, jmenovitá hodnota jednoho kusu upsané akcie činí 1,- Kč, druh upisovaných akcií: kmenové, neregistrované, neobchodovatelné na veřejném trhu, podoba upisovaných akcií: zaknihované, forma upisovaných akcií: na majitele navrhovaná výše emisního kursu: emisní kurs upisovaných akcií je shodný s jmenovitou hodnotou nový druh akcií se nevydává 29.11.2001 - 25.10.2002
c) lhůta pro upisování nových akcií s využitím přednostního práva stávajících akcionářů: 15 dnů ode dne, uvedeného ve zveřejnění informace o přednostním právu představenstvem společnosti způsobem dle § 204a odst. 2 ObZ v Lidových novinách jako první den lhůty pro vykonání přednostního práva,   místo pro upisování akcií: sídlo společnosti KRÁLOVOPOLSKÁ, a.s., Křižíkova 68, 660 90 Brno   účet u banky, na který je upisovatel povinen splatit emisní kurs upisovaných akcií: bankovní ústav Konsolidační banka Praha, s.p.ú., číslo účtu 2403946/3300 lhůta pro splacení 100 % emisního kursu: 10 dnů ode dne upsání akcií počet nových akcií, které lze upsat na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 1,- Kč: 593 jmenovitá hodnota jednoho kusu upsané akcie činí 1,- Kč, druh upisovaných akcií: kmenové, neregistrované, neobchodovatelné na veřejném trhu, podoba upisovaných akcií: zaknihované, forma upisovaných akcií: na majitele navrhovaná výše emisního kursu: emisní kurs upisovaných akcií je shodný s jmenovitou hodnotou   rozhodný den pro uplatnění přednosního práva: šestý den, předcházející prvnímu dni lhůty pro vykonání přednostního práva, uvedenému v informaci o přednostním právu 29.11.2001 - 25.10.2002
d) akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou všechny nabídnuty určitým zájemcům, kterými jsou věřitelé společnosti KRÁLOVOPOLSKÁ, a.s., kteří přihlásili své pohledávky do soudního vyrovnání ke Krajskému soudu v Brně, a to k č.j. 27 Kv 2/2001, a jejichž pohledávky nebyly popřeny ze strany společnosti KRÁLOVOPOLSKÁ, a.s., vyrovnacího správce nebo zvláštního správce navrhovaný druh, podoba, forma a počet akcií nové emise akcií, které nebudou upsány s využitím přednostního práva druh: kmenové, neregistrované, neobchodovatelné na veřejném trhu, podoba: zaknihované forma: na majitele počet akcií: bude odpovídat korunové výši jmenovité hodnoty upisovaných akcií jmenovitá hodnota Kč 1,- za 1 akcii navrhovaná výše emisního kursu: emisní kurs upisovaných akcií je shodný se jmenovitou hodnotou   způsob upisování akcií: zájemci akcií zašlou do sídla společnosti KRÁLOVOPOLSKÁ, a.s. na adresu Křižíkova 68, 660 90 Brno písemné sdělení o uplatnění práva na upsání akcií z titulu věřitele, který přihlásil svou pohledávku do soudního vyrovnání ke Krajskému soudu v Brně, a to k č.j. 27 Kv 2/2001, a jehož pohledávka nebyla popřena ze strany společnosti KRÁLOVOPOLSKÁ, a.s., vyrovnacího správce nebo zvláštního správce, a to ve lhůtě 10-ti dnů ode dne zveřejnění informace o lhůtě pro upisování akcií bez využití přednostního práva představenstvem společnosti způsobem dle § 204a odst. 2 ObZ. Akcie budou ve smyslu ustanovení § 204a odst. 5 Obchodního zákoníku upsány na základě písemné smlouvy o upsání akcií. Na základě doručeného sdělení zájemce bude každému zaslán na adresu, uvedenou ve sdělení, písemný návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií.   lhůta pro upisování nových akcií: 15 dnů ode dne doručení písemného návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií do sídla, místa podnikání či adresy trvalého pobytu zájemce o upsání akcií, uvedené v písemném sdělení o uplatnění práva na upsání akcií z titulu věřitele.   místem pro upisování akcií: sídlo společnosti KRÁLOVOPOLSKÁ, a.s., Křižíkova 68, 660 90 Brno s tím, že upisování je účinné doručením zájemcem podepsané smlouvy o upsání akcií do sídla společnosti KRÁLOVOPOLSKÁ, a.s. 29.11.2001 - 25.10.2002
e) určení orgánu společnosti, který rozhodne o konečné částce zvýšení: představenstvo společnosti KRÁLOVOPOLSKÁ, a.s.   Valná hromada společnosti KRÁLOVOPOLSKÁ, a.s. zároveň vyslovuje v souladu s ustanovením § 203 odst. 2 písm. j) Obchodního zákoníku souhlas se započtením peněžitých pohledávek upisujících věřitelů, přihlášených do řízení o soudním vyrovnání, vedeným Krajským soudem v Brně pod č.j. 27 Kv 2/2001, jejichž pohledávka nebyla popřena ze strany dlužníka, vyrovnacího správce nebo zvláštního správce, vůči společnosti KRÁLOVOPOLSKÁ, a.s. proti pohledávkám na splacení emisního kursu.   Valná hromada současně schvaluje následující pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení:   1. Do tří dnů ode dne doručení smlouvy o upsání akcií do sídla společnosti KRÁLOVOPOLSKÁ, a.s. zašle představenstvo KRÁLOVOPOLSKÁ, a.s. upisujícímu věřiteli písemný návrh smlouvy o započtení peněžitých pohledávek vůči společnosti KRÁLOVOPOLSKÁ, a.s. proti pohledávkám na splacení emisního kursu.   2. Upisující věřitel je povinen doručit podepsaný návrh smlouvy o započtení pohledávek do sídla společnosti KRÁLOVOPOLSKÁ, a.s. tedy na adresu Křižíkova 68, 660 90 Brno, ve lhůtě 10 dnů ode dne doručení návrhu smlouvy. Smlouva o započtení pohledávek bude ze strany společnosti KRÁLOVOPOLSKÁ, a.s. podepsána předsedou a jedním členem představenstva, ze strany upisujícího věřitele bude podepsána vlastnoručně, v případě právnické osoby statutárním zástupcem či odpovědnou osobou s tím, že všechny podpisy musí být úředně ověřeny. 29.11.2001 - 25.10.2002
Usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 14.5.2001 číslo jednací 27 Kv 2/2001 - 243 bylo povoleno vyrovnání obchodní společnosti KRÁLOVOPOLSKÁ, a.s. a ustaven vyrovnací správce. Účinky nastaly dne 14.5.2001.   Vyrovnací správce: JUDr. Roman Šnyrch, Ph.D., advokát, Brno, Skořepka 4   Zvláštní vyrovnací správce: JUDr. Lenka Benešovská, advokátka, Brno, Adamovská 17 pro doručování: Brno, Kallabova 12. 16.7.2001 - 11.1.2018
Zapisuje se rozhodnutí mimořádné valné hromady ze dne 22.12.1999 o záměru zvýšit základní jmění nepeněžitým vkladem-pohledávkou v její nominální hodnotě: 18.12.2000 - 29.11.2001
a) částka, o níž má být základní jmění zvýšeno, činí 2.253.345.000,- Kč, a to z dosavadního 1.210.272,- Kč na 2.254.555.272,- Kč. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění není přípustné, 18.12.2000 - 29.11.2001
b) počet upisovaných akcií činí 2.253.345 kusů, jmenovitá hodnota jednoho kusu upsané akcie činí 1.000,- Kč, Forma upisovaných akcií - na majitele, Podoba - zaknihované, 18.12.2000 - 29.11.2001
c) všechny akcie budou upsány určitému zájemci, kterým je obchodní společnost KRAS, akciová společnost, Brno, IČO 00013455, 18.12.2000 - 29.11.2001
d) místem úpisu je sídlo společnosti KRÁLOVOPOLSKÁ, a.s., 18.12.2000 - 29.11.2001
e) lhůta pro upisování je třídenní a započne běžet dnem nabytí právní moci usnesení rejstříkového soudu o zápisu záměru zvýšit základní jmění společnosti do obchodního rejstříku, 18.12.2000 - 29.11.2001
f) emisní kurz upisovaných akcií je shodný s jmenovitou hodnotou, 18.12.2000 - 29.11.2001
g) předmět vkladu: pohledávky společnosti KRAS, akciová společnost, Brno za obchodní společností KRÁLOVOPOLSKÁ, a.s. v celkové hodnotě 2.253.345.000,- Kč a nominální hodnota pohledávek činí částku 2.253.345.000,- Kč. 18.12.2000 - 29.11.2001
Zapisuje se usnesení mimořádné valné hromady konané dne 22.12.1999 o záměru snížit základní jmění o částku 1.209.061.728,- Kč na 1.210.272,- Kč snížením jmenovité hodnoty akcií z 1.000,- Kč na 1 Kč za jednu akcii. Důvodem snížení základního jmění je úhrada části kumulované ztráty z minulých let ve výši 1.209.061.728,- Kč a uvedení výše základního jmění do souladu se skutečným stavem. Výše ztráty je potvrzena auditorem. 6.1.2000 - 8.12.2000
Společnost se řídí stanovami ve znění přijatém usnesením mimořádné valné hromady konané dne 22.12.1999. 6.1.2000 - 21.5.2003
Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím mimořádné valné hromady konané dne 22.12.1998. 18.2.1999 - 6.1.2000
Společnost se řídí stanovami upravenými rozdhonutím valné hromady konané dne 31.8.1998. 27.11.1998 - 6.1.2000
Zapisuje se převod části podniku - organizační složky divize RIA s organizační složkou KRÁLOVOPOLSKÁ RIA,a.s., organizační složka se sídlem v Trnavě, Nám.J.Herdu č.1, PSČ 918 22 Trnava, Slovenská republika, zapsanou v oddíle Po, vložce 34/T, obchodního rejstříku Okresního soudu v Trnavě, Slovenská republika. 30.10.1998 - 11.1.2018
Společnost se řídí stanovami ve znění přijatém rozhodnutím mimořádné valné hromady konané dne 4.2.1998. 26.5.1998 - 6.1.2000
Společnost se řídí stanovami se změnami přijatými valnou hromadou konanou dne 13.8.1997. 20.2.1998 - 6.1.2000
Byly předloženy stanovy společnosti upravené rozhodnutím valné hromady konané dne 28.8.1996. 20.5.1997 - 6.1.2000
Byly předloženy stanovy upravené rozhodnutím valné hromady konané dne 3.10.1996. 23.1.1997 - 6.1.2000
Založení společnosti: Akciová společnost byla založena podle § 172 obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku České republiky se sídlem v Praze 1, Gorkého náměstí 32, na který přešel majetek státního podniku Královopolská strojírna Brno ve smyslu § 11 odst. 3 zák. č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby. 1.5.1992
V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu ze dne 28.4.1992 bylo rozhodnuto o schválení jejich stanov a jmenování členů představenstva a dozorčí rady. 1.5.1992 - 6.1.2000

Aktuální kontaktní údaje KRÁLOVOPOLSKÁ, a.s.

Kapitál KRÁLOVOPOLSKÁ, a.s.

zakladni jmění 401 320 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 18.1.2014
zakladni jmění 311 097 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 8.10.2003 - 18.1.2014
zakladni jmění 954 121 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 25.10.2002 - 8.10.2003
zakladni jmění 1 210 270 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 8.12.2000 - 25.10.2002
zakladni jmění 1 210 270 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 23.2.1994 - 8.12.2000
zakladni jmění 1 004 310 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 20.10.1993 - 23.2.1994
zakladni jmění 962 065 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 1.5.1992 - 20.10.1993

Akcie KRÁLOVOPOLSKÁ, a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 50 000 000 Kč 5 23.8.2018
Kmenové akcie na jméno 5 548 420 Kč 2 23.8.2018
Kmenové akcie na jméno 18 890 300 Kč 1 23.8.2018
Kmenové akcie na jméno 31 109 700 Kč 1 23.8.2018
Akcie na jméno 90 223 200 Kč 1 23.8.2018
Kmenové akcie na jméno 50 000 000 Kč 5 11.9.2017 - 23.8.2018
Kmenové akcie na jméno 5 548 420 Kč 2 11.9.2017 - 23.8.2018
Kmenové akcie na jméno 18 890 300 Kč 1 11.9.2017 - 23.8.2018
Kmenové akcie na jméno 31 109 700 Kč 1 11.9.2017 - 23.8.2018
Akcie na jméno 90 223 200 Kč 1 11.9.2017 - 23.8.2018
Akcie na jméno 90 223 200 Kč 1 18.1.2014 - 11.9.2017
Kmenové akcie na jméno 50 000 000 Kč 5 19.3.2013 - 11.9.2017
Kmenové akcie na jméno 5 548 420 Kč 2 19.3.2013 - 11.9.2017
Kmenové akcie na jméno 18 890 300 Kč 1 19.3.2013 - 11.9.2017
Kmenové akcie na jméno 31 109 700 Kč 1 19.3.2013 - 11.9.2017
Kmenové akcie na majitele 50 000 000 Kč 5 30.6.2011 - 19.3.2013
Kmenové akcie na majitele 18 890 300 Kč 1 30.6.2011 - 19.3.2013
Kmenové akcie na majitele 31 109 700 Kč 1 30.6.2011 - 19.3.2013
Kmenové akcie na majitele 50 000 000 Kč 6 10.6.2010 - 30.6.2011
Kmenové akcie na majitele 5 548 420 Kč 2 10.6.2010 - 19.3.2013
Kmenové akcie na majitele 1 210 270 Kč 1 30.1.2009 - 10.6.2010
Akcie na majitele 1 Kč 1 210 272 8.10.2003 - 30.1.2009
Akcie na majitele 101 452 000 Kč 1 8.10.2003 - 10.6.2010
Akcie na majitele 208 435 000 Kč 1 8.10.2003 - 10.6.2010
Akcie na majitele 1 Kč 1 210 272 13.8.2003 - 8.10.2003
Akcie na majitele 1 Kč 1 210 272 21.5.2003 - 13.8.2003
Akcie na majitele 643 024 000 Kč 1 21.5.2003 - 8.10.2003
Akcie na majitele 101 452 000 Kč 1 21.5.2003 - 8.10.2003
Akcie na majitele 208 435 000 Kč 1 21.5.2003 - 8.10.2003
Akcie na majitele 1 Kč 952 910 250 30.1.2003 - 21.5.2003
Akcie na majitele 1 Kč 1 210 272 30.1.2003 - 21.5.2003
Akcie na majitele 1 Kč 952 910 250 20.12.2002 - 30.1.2003
Akcie na majitele 1 Kč 1 210 272 20.12.2002 - 30.1.2003
Akcie na majitele 1 Kč 954 120 522 25.10.2002 - 20.12.2002
Akcie na majitele 1 Kč 1 210 272 8.12.2000 - 25.10.2002
Akcie na majitele 1 000 Kč 1 210 272 23.2.1994 - 8.12.2000
Akcie na majitele 1 000 Kč 1 004 314 20.10.1993 - 23.2.1994
Akcie na majitele 1 000 Kč 962 065 1.5.1992 - 20.10.1993

Sídlo KRÁLOVOPOLSKÁ, a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Křižíkova 2989/68 , Brno 612 00 13.2.2013
Adresa Křižíkova 2989/68 , Brno 612 00 28.2.2012 - 13.2.2013
Adresa Křižíkova 2989/68 , Brno 612 00 21.12.2011 - 28.2.2012
Adresa Křižíkova 2989/68 , Brno 612 00 15.8.2006 - 21.12.2011
Adresa Křižíkova 188/68 , Brno 612 00 27.9.2002 - 15.8.2006
Adresa Křižíkova 188/68 , Brno 612 00 1.5.1992 - 27.9.2002

Předmět podnikání KRÁLOVOPOLSKÁ, a.s.

Platnost údajů od - do
Kovářství, podkovářství 25.6.2009
Obráběčství 25.6.2009
Montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení 25.6.2009
Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení 25.6.2009
Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny 25.6.2009
Montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny 25.6.2009
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 25.6.2009
Zámečnictví, nástrojářství 25.6.2009
Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení 25.6.2009
provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod užitkové vody 10.10.2008 - 25.6.2009
obchod s plynem 23.1.2008
obchod s elektřinou 23.1.2008
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 23.1.2008
montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených zdvihacích zařízení 23.1.2008 - 25.6.2009
činnost technických poradců v oblasti strojírenství, hutnictví, energetiky, chemie, stavebnictví a v oblasti systému řízení jakosti výrobků a materiálu 23.1.2008 - 25.6.2009
úklidové práce 23.1.2008 - 25.6.2009
mezinárodní zasilatelství 23.1.2008 - 25.6.2009
montáž a opravy vyhrazených elektrických zařízení 23.1.2008 - 25.6.2009
leštění kovů 23.1.2008 - 25.6.2009
projektování elektrických zařízení 23.1.2008 - 25.6.2009
montáž, opravy, rekonstrukce a revize vyhrazených tlakových zařízení 23.1.2008 - 25.6.2009
Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady 2.7.2004
Opravy silničních vozidel 2.7.2004
Distribuce elektřiny 2.7.2004
Distribuce plynu 2.7.2004
Revize a zkoušky vyhrazených zdvihacích zařízení 2.7.2004 - 23.1.2008
Projektová činnost ve výstavbě 2.7.2004 - 10.10.2008
Provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování 2.7.2004 - 19.11.2008
Velkoobchod 2.7.2004 - 25.6.2009
Zprostředkování obchodu 2.7.2004 - 25.6.2009
Výroba kovových konstrukcí, kotlů, těles a kontejnerů 2.7.2004 - 25.6.2009
Kovoobráběčství 2.7.2004 - 25.6.2009
Zámečnictví 2.7.2004 - 25.6.2009
Povrchové úpravy a svařování kovů 2.7.2004 - 25.6.2009
Výroba strojů a zařízení pro všeobecné účely 2.7.2004 - 25.6.2009
Výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví 2.7.2004 - 25.6.2009
Kovářství 2.7.2004 - 25.6.2009
Nástrojařství 2.7.2004 - 25.6.2009
Revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení 2.7.2004 - 25.6.2009
Výroba rozvaděčů nízkého napětí a baterií, kabelů a vodičů 2.7.2004 - 25.6.2009
Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů 2.7.2004 - 25.6.2009
Výroba drážních hnacích vozidel a drážních vozidel na dráze tramvajové, trolejbusové a lanové a železničního parku 2.7.2004 - 25.6.2009
Montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení 2.7.2004 - 25.6.2009
Pronájem a půjčování věcí movitých 2.7.2004 - 25.6.2009
Příprava a vypracování technických návrhů 2.7.2004 - 25.6.2009
Testování, měření a analýzy 2.7.2004 - 25.6.2009
Výroba plastových výrobků a pryžových výrobků 2.7.2004 - 25.6.2009
Skladování zboží a manipulace s nákladem 2.7.2004 - 25.6.2009
Kopírovací práce 2.7.2004 - 25.6.2009
Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti 2.7.2004 - 25.6.2009
Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software 2.7.2004 - 25.6.2009
Výroba tepelné energie 2.7.2004 - 25.6.2009
Rozvod tepelné energie 2.7.2004 - 25.6.2009
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob 2.7.2004 - 25.6.2009
Reklamní činnost a marketing 2.7.2004 - 25.6.2009
Zpracování dat, služby databank, správa sítí 2.7.2004 - 25.6.2009
Pronájem motorových vozidel 20.5.1997 - 2.7.2004
Výroba, montáž, opravy, rekonstrukce a periodické zkoušky vyhrazených tlakových zařízení 25.10.1993 - 1.7.1999
Výroba, montáž, generální opravy a rekonstrukce a provádění revizních zkoušek vyhrazených zdvihacích zařízení 25.10.1993 - 1.7.1999
Revizní zkoušky provozní způsobilosti zdvihacího zařízení 25.10.1993 - 1.7.1999
Provozování středisek kalibrační služby 25.10.1993 - 1.7.1999
Stavba strojů s mechanickým pohonem 25.10.1993 - 2.7.2004
Revize a zkoušky provozovaných kotlů a tlakových nádob 25.10.1993 - 2.7.2004
Montáž, opravy a revize vyhrazených plynových zařízení, plnění tlakových nádob plyny 25.10.1993 - 2.7.2004
Revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení 25.10.1993 - 2.7.2004
Výroba, montáž, opravy a rekonstrukce určených technických dopravních zařízení (tlaková, plynová, elektrická a zdvihací) a lanových drah 25.10.1993 - 2.7.2004
Výroba svařovaných ocelových mostních konstrukcí ČDS, svařování kolejových vozidel a vyhrazených kolejových zařízení v dopravě 25.10.1993 - 2.7.2004
Defektoskopické kontroly, montáž lan, zalévání koncovek a spojek lan, splétání lan lanových drah 25.10.1993 - 2.7.2004
Montáž, oprava, údržba vyhrazených elektrických zařízení a výroba rozvaděčů nízkého napětí 25.10.1993 - 2.7.2004
Revize elektrických zařízení 25.10.1993 - 2.7.2004
Projektování elektrických zařízení 25.10.1993 - 2.7.2004
Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů 25.10.1993 - 2.7.2004
Montáž a opravy kancelářské a reprodukční techniky 25.10.1993 - 2.7.2004
Výroba, instalace a opravy chladících zařízení 25.10.1993 - 2.7.2004
Montáž a opravy měřící a regulační techniky 25.10.1993 - 2.7.2004
Výroba, instalace a opravy ústředního vytápění a větrání 25.10.1993 - 2.7.2004
Projektová činnost v investiční výstavbě 25.10.1993 - 2.7.2004
Provádění inženýrských staveb 25.10.1993 - 2.7.2004
Provádění průmyslových staveb 25.10.1993 - 2.7.2004
Stavitel 25.10.1993 - 2.7.2004
Elektroinstalatérství 25.10.1993 - 2.7.2004
Plynoinstalatérství 25.10.1993 - 2.7.2004
Automatizované zpracování dat 25.10.1993 - 2.7.2004
Poskytování software 25.10.1993 - 2.7.2004
Vyučování řízení motorových vozidel 25.10.1993 - 2.7.2004
Činnost účetních poradců 25.10.1993 - 2.7.2004
Činnost organizačních a ekonomických poradců v oblasti strojírenství 25.10.1993 - 2.7.2004
Činnost organizačních a ekonomických poradců v oblasti řízení jakosti výrobků a materiálů 25.10.1993 - 2.7.2004
Činnost organizačních a ekonomických poradců v oblasti metalurgie 25.10.1993 - 2.7.2004
Vyučování v oboru cizích jazyků 25.10.1993 - 2.7.2004
Výroba a prodej nanahraných nosičů zvukových nebo zvukově obrazových záznamů a prodej a půjčování nahraných zvukových a zvukově obrazových záznamů 25.10.1993 - 2.7.2004
Kovářství 25.10.1993 - 2.7.2004
Zámečnictví 25.10.1993 - 2.7.2004
Výroba nástrojů 25.10.1993 - 2.7.2004
Broušení a leštění kovů s výjimkou broušení nožů, nůžek a jednoduchých nástrojů 25.10.1993 - 2.7.2004
Kovoobrábění 25.10.1993 - 2.7.2004
Galvanizace kovů 25.10.1993 - 2.7.2004
Slévání železných i neželezných obecných kovů 25.10.1993 - 2.7.2004
Smaltování 25.10.1993 - 2.7.2004
Opravy motorových vozidel 25.10.1993 - 2.7.2004
Výroba a opravy zemědělských strojů 25.10.1993 - 2.7.2004
Opravy karosérií 25.10.1993 - 2.7.2004
Montáž a opravy telekomunikačních zařízení 25.10.1993 - 2.7.2004
Truhlářství 25.10.1993 - 2.7.2004
Knihtisk 25.10.1993 - 2.7.2004
Sítotisk, gumotisk, chemigrafie, stereotypie, galvanoplastika, ofsetový tisk 25.10.1993 - 2.7.2004
Zednictví 25.10.1993 - 2.7.2004
Tesařství 25.10.1993 - 2.7.2004
Obkladačské práce 25.10.1993 - 2.7.2004
Pokrývačství 25.10.1993 - 2.7.2004
Klempířství 25.10.1993 - 2.7.2004
Provádění tepelných a hlukových izolací 25.10.1993 - 2.7.2004
Podlahářství 25.10.1993 - 2.7.2004
Vodoinstalatérství 25.10.1993 - 2.7.2004
Masérské služby 25.10.1993 - 2.7.2004
Provozování tělovýchovných zařízení a zařízení sloužících k regeneraci a rekondici 25.10.1993 - 2.7.2004
Výroba a opravy zdrojů záření 25.10.1993 - 2.7.2004
Úřední měření 25.10.1993 - 2.7.2004
Provozování cestovní kanceláře 25.10.1993 - 2.7.2004
Ubytovací služby v kategoriích: a) hotel zařazený do třídy ** a výše b) pension, chatová osada, kemp zařazený do třídy ***, včetně provozování hostinských činností v těchto zařízeních, s výjimkou hostinských živností umístěných v kategoriích chatová osada a kemp 25.10.1993 - 2.7.2004
Hostinská živnost (bez ubytovacích zařízení), vyjma prodeje nealkoholických nápojů, lahvového piva a doplňkového prodeje potravin na veřejných prostranstvích 25.10.1993 - 2.7.2004
Podnikání v oblasti nakládání s odpady 25.10.1993 - 2.7.2004
Bankovní a spořitelní činnost 25.10.1993 - 2.7.2004
Zprostředkovatelská činnost 25.10.1993 - 2.7.2004
Obstaravatelská činnost 25.10.1993 - 2.7.2004
Obchodní živnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 25.10.1993 - 2.7.2004
Fotografické práce 25.10.1993 - 2.7.2004
Knihařské práce 25.10.1993 - 2.7.2004
Xerografické práce 25.10.1993 - 2.7.2004
Pronájem sportovních zařízení 25.10.1993 - 2.7.2004
Provozování svářečské práce 25.10.1993 - 2.7.2004
Výuka jeřábníků a vazačů 25.10.1993 - 2.7.2004
Výroba výrobků z plastů 25.10.1993 - 2.7.2004
Konstrukční práce ve strojírenství 25.10.1993 - 2.7.2004
Svařečské práce 25.10.1993 - 2.7.2004
Montáž zdravotechnických a filtračních zařízení odlučovačů vody a olejů 25.10.1993 - 2.7.2004
Filtrování transformátorových olejů 25.10.1993 - 2.7.2004
Reklamní a propagační činnost 25.10.1993 - 2.7.2004
Povrchová úprava výrobků a materiálů 25.10.1993 - 2.7.2004
Stříkání, řezání, pálení, pálení plazmou 25.10.1993 - 2.7.2004
Pronájem průmyslového zboží 25.10.1993 - 2.7.2004
Organizování kursů, školení a jiných společenských akcí 25.10.1993 - 2.7.2004
Řemenář 25.10.1993 - 2.7.2004
Úklidové práce 25.10.1993 - 2.7.2004
Údržba a úprava zeleně 25.10.1993 - 2.7.2004
Mezinárodní zasilatelství 25.10.1993 - 2.7.2004
Manipulační práce pomocí mechanismů 25.10.1993 - 2.7.2004
Výrobní a obchodní potravinářská činnost 25.10.1993 - 2.7.2004
Čalounictví 25.10.1993 - 2.7.2004
Činnost organizačních a ekonomických poradců 25.10.1993 - 25.6.2009
Pronájem bytových a nebytových prostor 25.10.1993 - 25.6.2009
Silniční motorová doprava 25.10.1993 - 10.7.2009
a) vývoj, výroba a odbyt strojů a zařízení pro chemický, petrochemický a dřevozpracující průmysl, vodohospodářských zařízení, strojů a zařízení pro nukleoniku, jeřábů, ocelových konstrukcí, metalurgických výrobků 1.5.1992 - 25.10.1993
b) výkon dodavatelských funkcí pro zařízení jaderných elektráren a čistíren odpadních vod 1.5.1992 - 25.10.1993
c) projektová činnost a montáž strojů a zařízení v rozsahu uděleného oprávnění 1.5.1992 - 25.10.1993
d) servisní a poradenská činnost 1.5.1992 - 25.10.1993
e) generální opravy obráběcích strojů 1.5.1992 - 25.10.1993
f) zřizovatel SOU 1.5.1992 - 25.10.1993
g) zahraničně obchodní činnost podle platných právních předpisů 1.5.1992 - 25.10.1993

vedení firmy KRÁLOVOPOLSKÁ, a.s.

Statutární orgán KRÁLOVOPOLSKÁ, a.s.

Platnost údajů od - do
Způsob jednání: Za společnost jedná jediný člen představenstva samostatně nebo tímto jediným členem představenstva písemně zmocněné osoby. Za společnost se podepisuje tak, že k obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis osoba oprávněná jednat za společnost. 4.5.2015
Způsob jednání: Jménem společnosti jedná představenstvo nebo představenstvem pověřené osoby, a to některým ze způsobů: a) samostatně předseda představenstva b) samostatně místopředseda představenstva c) v rozsahu stanoveném písemným pověřením představenstva pověřené osoby. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsané nebo vytištěné obchodní firmě společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis: a) samostatně předseda představenstva b) samostatně místopředseda představenstva c) v rozsahu stanoveném písemným pověřením představenstva pověřené osoby 15.8.2006 - 4.5.2015
Způsob jednání: Jménem společnosti jedná představenstvo, a to některým ze způsobů: společně všichni členové představenstva nebo předseda představenstva společně s kterýmkoli členem představenstva nebo v rozsahu stanoveném písemným pověřením představenstva pověřené osoby. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis společně všichni členové představenstva nebo předseda představenstva společně s kterýmkoli členem představenstva, nebo v rozsahu stanoveném písemným pověřením představenstva pověřené osoby. 18.2.2000 - 15.8.2006
Způsob jednání: Jménem společnosti jedná představenstvo a to některým ze způsobů: společně všichni členové představenstva, nebo předseda představenstva společně s kterýmkoliv členem představenstva, nebo v rozsahu stanoveném písemným pověřením představenstva pověřené osoby. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis: společně všichni členové představenstva, nebo předseda představenstva společně s kterýmkoliv členem představenstva, nebo člen představenstva, který byl k podepisování za společnost písemně pověřen představenstvem. 26.5.1998 - 18.2.2000
Způsob jednání: Jménem společnosti jedná představenstvo, a to buď společně všichni jeho členové, nebo předseda společně s členem představenstva schváleným valnou hromadou, nebo v rozsahu stanoveném písemným pověřením představenstva pověřené osoby. Podepisování se děje tak, že k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis společně všichni členové představenstva, nebo předseda představenstva společně s členem představenstva schváleným valnou hromadou. 20.2.1998 - 26.5.1998
Způsob jednání: Společnost zastupuje v celém rozsahu předseda představenstva společně s kterýmkoliv členem představenstva. V rozsahu stanoveném písemným pověřením představenstva zastupují společnost pověřené osoby. Za společnost podepisuje předseda představenstva společně s kterýmkoliv členem představenstva, tím způsobem, že k obchodnímu jménu společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis. 23.7.1997 - 20.2.1998
Způsob jednání: Společnost zastupuje v celém rozsahu předseda představenstva společně s kterýmkoliv členem představenstva. Za společnost podepisuje předseda představenstva společně s kterýmkoliv členem představenstva, tím způsobem, že k obchodnímu jménu společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis. 23.1.1997 - 23.7.1997
Způsob zastupování: Za společnost jedná představenstvo, a to buš společně všichni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, připojí svůj podpis k názvu společnosti či otisku razítka společnosti. 1.5.1992 - 23.1.1997
předseda představenstva Ing. Miroslav Jucha 31.12.2014
Vznik členství 30.11.2012
Vznik funkce 30.11.2012
Adresa: Hybešova 887/40 , Šlapanice 664 51
člen představenstva ing. Petr Novák CSc. 1.5.1992 - 20.10.1993
Adresa: Jaselská 266/10 , Praha 160 00
člen představenstva ing. Karel Jelínek 1.5.1992 - 20.10.1993
Adresa: Slezákova 1128/12 , Brno 613 00
člen představenstva ing. Jaroslav Soja 1.5.1992 - 20.10.1993
Adresa: Trávníky 1607/60 , Brno 613 00
člen představenstva ing. Karel Makovský 1.5.1992 - 11.6.1996
Adresa: Presslova 33 , Brno Česká republika
člen představenstva ing. Jiří Langr 1.5.1992 - 11.6.1996
Adresa: Borského 664/6 , Praha 152 00
člen představenstva ing. Stanislav Žalmánek 1.5.1992 - 11.6.1996
Adresa: Tučkova 773/14 , Brno 602 00
předseda představenstva ing. Karel Jelínek 20.10.1993 - 11.6.1996
Adresa: Slezákova 1128/12 , Brno 613 00
1. místopředseda ing. Jaroslav Soja 20.10.1993 - 11.6.1996
Adresa: Trávníky 1607/60 , Brno 613 00
2. místopředseda ing. Petr Novák CSc. 20.10.1993 - 11.6.1996
Adresa: Jaselská 266/10 , Praha 160 00
člen představenstva ing. Zdeněk Pánek 20.10.1993 - 11.6.1996
Adresa: Filipova 822/1 , Brno 635 00
člen představenstva ing. Dagmar Šamalíková 25.10.1993 - 11.6.1996
Adresa: Horská 2997/35 , Brno 616 00
2. místopředseda představenstva ing. Jan Špondr 11.6.1996 - 23.1.1997
Adresa: Uzbecká 554/2 , Brno 625 00
člen představenstva Milan Šedo 11.6.1996 - 23.1.1997
Adresa: Janákova 2377/14 , Praha 160 00
člen představenstva JUDr. Ivo Langer 11.6.1996 - 24.4.1997
Adresa: Grohova 133/40 , Brno 602 00
člen představenstva Ing. Milan Stehlík 23.1.1997 - 23.7.1997
Adresa: Pod nemocnicí 590/23 , Brno 625 00
předseda představenstva ing. Zdeněk Pánek 11.6.1996 - 20.2.1998
Adresa: Botanická 598/10 , Brno 602 00
1. místopředseda představenstva doc.ing. Antonín Baudyš 11.6.1996 - 20.2.1998
Adresa: U Bažantnice 305 , Přezletice 250 73
člen představenstva PhDr. Karel Dobeš 11.6.1996 - 20.2.1998
Adresa: Fleischnerova 928/3 , Brno 635 00
člen představenstva Ing. Ivan Samek 11.6.1996 - 20.2.1998
Adresa: Mirovická 1088/42 , Praha 182 00
člen představenstva Ing. Jan Zelený 11.6.1996 - 20.2.1998
Adresa: Nad olšinami 2480/25 , Praha 100 00
člen představenstva MVDr. Michal Hojovec 23.1.1997 - 20.2.1998
Adresa: Zborovská 937/1 , Brno 616 00
2. místopředseda představenstva Ing. Milan Stehlík 23.7.1997 - 20.2.1998
Adresa: Pod nemocnicí 590/23 , Brno 625 00
předseda představenstva Ing. Karel Ziemba 20.2.1998 - 26.5.1998
Adresa: Třískalova 569/16 , Brno 638 00
2. místopředseda představenstva Ing. Miloslav Bahenský CSc. 20.2.1998 - 26.5.1998
Adresa: Mikulčická 1071/14 , Brno 627 00
člen představenstva doc.ing. Antonín Baudyš CSc. 20.2.1998 - 26.5.1998
Adresa: U Bažantnice 305 , Přezletice 250 73
členka představenstva JUDr. Hana Halasová 20.2.1998 - 26.5.1998
Adresa: Tábor 518/42 , Brno 602 00
člen představenstva RNDr. Ctirad Anderle 20.2.1998 - 26.5.1998
Adresa: Na Homoli 2006/16 , Praha 143 00
člen představenstva Ing. Ivan Samek 20.2.1998 - 26.5.1998
Adresa: Mirovická 1088/42 , Praha 182 00
člen představenstva JUDr. Ivan Hink 26.5.1998 - 27.11.1998
Adresa: Vazovova 3228/3 , Praha 143 00
1. místopředseda představenstva Ing. Miroslav Bauer 26.5.1998 - 27.11.1998
Adresa: Jaromíra Matuška 22/4 , Ostrava 700 30
předseda představenstva Ing. Karel Ziemba 26.5.1998 - 18.2.1999
Adresa: Třískalova 569/16 , Brno 638 00
člen představenstva RNDr. Ctirad Andrle CSc. 26.5.1998 - 18.2.1999
Adresa: Na Homoli 2006/16 , Praha 143 00
člen představenstva Jaromír Barák 26.5.1998 - 18.2.1999
Adresa: Dukovanská 834/17 , Třebíč 674 01
člen představenstva Ing. Zdeněk Zavřel 26.5.1998 - 18.2.1999
Adresa: Nejedlého 381/9 , Brno 638 00
místopředseda představenstva Ing. Milan Rada 27.11.1998 - 18.2.1999
Adresa: Luhovská 1732/9 , Praha 182 00
člen představenstva Ing. František Černý 18.2.1999 - 26.4.1999
Adresa: Novodvorská 202/26 , Praha 142 00
člen představenstva Ing. Aleš Medvec 18.2.1999 - 26.4.1999
Adresa: Okrouhlá 374/5 , Brno 625 00
předseda představenstva Ing. Milan Rada 18.2.1999 - 26.4.1999
Adresa: Luhovská 1732/9 , Praha 182 00
místopředseda představenstva Ing. Vladimír Wanke 18.2.1999 - 26.4.1999
Adresa: Orlí 480/7 , Brno 602 00
člen představenstva JUDr. Lubomír Kutnohorský 18.2.1999 - 29.4.1999
Adresa: Loosova 357/14 , Brno 638 00
člen představenstva JUDr.ing. Milan Trefný CSc. 27.11.1998 - 11.11.1999
Adresa: Ježkova 1054/10 , Praha 130 00
místopředseda představenstva Ing. Aleš Medvec 26.4.1999 - 11.11.1999
Adresa: Okrouhlá 374/5 , Brno 625 00
člen představenstva Ing. Jaromír Chalupa 26.4.1999 - 6.1.2000
Adresa: Brodská 1928/48 , Žďár nad Sázavou 591 01
člen představenstva JUDr. Lubomír Kutnohorský 29.4.1999 - 6.1.2000
Adresa: Loosova 357/14 , Brno 638 00
člen představenstva Ing. Josef Antonín 6.1.2000 - 18.2.2000
Adresa: Žitná 1474/23 , Brno 621 00
člen představenstva Ing. Petr Hajtmar CSc. 11.11.1999 - 8.12.2000
Adresa: Urbánkova 783/8 , Brno 624 00
člen představenstva RNDr. Viktor Danielis 11.11.1999 - 8.12.2000
Adresa: Ellnerové 3103/2 , Praha 106 00
člen představenstva Ing. Josef Petřík 11.11.1999 - 8.12.2000
Adresa: Travná 1293 , Praha 198 00
místopředseda představenstva Ing. Josef Antonín 18.2.2000 - 8.12.2000
Adresa: Žitná 1474/23 , Brno 621 00
člen představenstva Ing. Jiří Cupák 8.12.2000 - 4.5.2004
Vznik funkce 13.9.2000
Zánik funkce 17.10.2003
Adresa: Baarovo nábřeží 901/44 , Brno 614 00
předseda představenstva Ing. Milan Rada 26.4.1999 - 30.9.2004
Vznik funkce 31.8.1998
Zánik funkce 5.4.2004
Adresa: Chotovická 1788/10 , Praha 182 00
člen představenstva Ing. Josef Ambroz 6.1.2000 - 30.9.2004
Vznik funkce 22.12.1999
Adresa: Vejrostova 952/5 , Brno 635 00
místopředsedkyně představenstva JUDr. Hana Halasová 8.12.2000 - 12.4.2005
Vznik funkce 13.9.2000
Zánik funkce 30.6.2004
Adresa: Tábor 518/42 , Brno 602 00
člen představenstva Ing. Ivan Zinecker 8.12.2000 - 12.4.2005
Vznik funkce 17.10.2000
Zánik funkce 30.6.2004
Adresa: Oblá 458/77 , Brno 634 00
předseda představenstva Ing. Josef Ambroz 30.9.2004 - 12.4.2005
Vznik funkce 22.12.1999
Zánik funkce 30.6.2004
Adresa: Vejrostova 952/5 , Brno 635 00
člen představenstva Ing. Pavel Plaček 30.9.2004 - 12.4.2005
Vznik funkce 23.4.2004
Zánik funkce 30.6.2004
Adresa: Luční 4587 , Zlín 760 05
předseda představenstva Ing. Miroslav Jucha 12.4.2005 - 22.1.2010
Vznik funkce 30.6.2004
Adresa: Hybešova 887/40 , Šlapanice 664 51
místopředseda představenstva Ing. Jiří Hofírek 12.4.2005 - 22.1.2010
Vznik funkce 30.6.2004
Zánik funkce 1.9.2009
Adresa: Ondřeje Veselého 478/3 , Brno 627 00
předseda představenstva Ing. Miroslav Jucha 22.1.2010 - 2.12.2010
Vznik členství 30.6.2004
Zánik členství 30.6.2009
Vznik funkce 30.6.2004
Zánik funkce 30.6.2009
Adresa: Hybešova 887/40 , Šlapanice 664 51
člen představenstva Ing. Karel Čípek CSc. 22.1.2010 - 28.2.2012
Vznik členství 16.12.2009
Adresa: U Vodárny 1461/6 , Blansko 678 01
člen představenstva Ing. Karel Čípek CSc. 28.2.2012 - 12.12.2012
Vznik členství 16.12.2009
Zánik členství 31.10.2012
Adresa: U Vodárny 1461/6 , Blansko 678 01
předseda představenstva Ing. Miroslav Jucha 2.12.2010 - 11.12.2013
Vznik členství 30.6.2009
Vznik funkce 30.6.2009
Adresa: Hybešova 887/40 , Šlapanice 664 51
člen představenstva Ing. Miroslav Klose 12.12.2012 - 31.12.2014
Vznik členství 30.10.2012
Zánik členství 30.9.2014
Zánik funkce 30.9.2014
Adresa: Berlínská 1488/1 , Praha 102 00
předseda představenstva Ing. Miroslav Jucha 11.12.2013 - 31.12.2014
Vznik členství 30.6.2009
Zánik členství 30.11.2012
Vznik funkce 30.6.2009
Zánik funkce 30.11.2012
Adresa: Hybešova 887/40 , Šlapanice 664 51
člen představenstva Ing. Pavel Klaška 12.12.2012 - 4.5.2015
Vznik členství 31.10.2012
Zánik členství 20.4.2015
Zánik funkce 20.4.2015
Adresa: Ponětovická 230 , Kobylnice 664 51

Dozorčí rada KRÁLOVOPOLSKÁ, a.s.

Platnost údajů od - do
předsedkyně dozorčí rady JUDr. Hana Halasová 31.12.2014
Vznik členství 30.11.2012
Vznik funkce 30.11.2012
Adresa: Tábor 518/42 , Brno 602 00
člen dozorčí rady Aleš Richter 31.12.2014
Vznik členství 31.10.2014
Adresa: Klímova 2054/16 , Brno 616 00
místopředseda dozorčí rady Ing. Pavel Trávníček 4.5.2015
Vznik členství 14.11.2011
Vznik funkce 31.10.2012
Adresa: 217 , Moravské Málkovice 682 01
Jméno ing. Zdeněk Pánek 1.5.1992 - 20.10.1993
Adresa: Filipova 822/1 , Brno 635 00
Jméno ing. Jiří Strouhal 1.5.1992 - 25.10.1993
Adresa: Dvořákova 635/4 , Brno 602 00
Jméno Prof.ing. Jaroslav Kadrnožka 1.5.1992 - 11.6.1996
Adresa: Dvořiště 224/48 , Brno 625 00
Jméno Mgr. Ivo Drobilič 20.10.1993 - 11.6.1996
Adresa: Heinrichova 212/27 , Brno 602 00
Jméno Doc.ing. Anna Fedorová CSc. 25.10.1993 - 11.6.1996
Adresa: Lísky 1003/50 , Brno 624 00
Jméno Jiří Šoupal 25.10.1993 - 11.6.1996
Adresa: náměstí SNP 1135/27 , Brno 613 00
Jméno ing. Karel Klíma 25.10.1993 - 11.6.1996
Adresa: Dubová 638/7 , Brno 637 00
Jméno ing. Ivan Samek 25.10.1993 - 11.6.1996
Adresa: Mirovická 1088/42 , Praha 182 00
2. místopředseda Ing. Milan Stehlík 11.6.1996 - 23.1.1997
Adresa: Pod nemocnicí 590/23 , Brno 625 00
člen Miroslav Herzán 11.6.1996 - 24.4.1997
Adresa: Čermákova 588/32 , Brno 625 00
člen Ing. Karel Klíma 11.6.1996 - 24.4.1997
Adresa: Dubová 638/7 , Brno 637 00
člen JUDr. Jiří Vodička 11.6.1996 - 20.2.1998
Adresa: Mezivrší 1446/29 , Praha 147 00
člen Ing. Jiří Šoupal 23.1.1997 - 20.2.1998
Adresa: náměstí SNP 1128/20 , Brno 613 00
předseda Ing. Karel Jelínek CSc. 11.6.1996 - 26.5.1998
Adresa: Krymská 379/15 , Brno 625 00
1. místopředseda Ing. Jiří Vaněk CSc. 11.6.1996 - 26.5.1998
Adresa: Slezákova 996/19 , Brno 613 00
člen Ing. Jaroslav Borák 11.6.1996 - 26.5.1998
Adresa: Chrudimská 2158/5 , Praha 130 00
člen Ing. Zdeněk Zavřel 11.6.1996 - 26.5.1998
Adresa: Nejedlého 381/9 , Brno 638 00
člen JUDr. Petr Všetečka 11.6.1996 - 26.5.1998
Adresa: Čtvrtě 317/2 , Brno 634 00
člen Jan Slavík 24.4.1997 - 26.5.1998
Adresa: Matulkova 1602/32 , Brno 612 00
člen Václav Šlancar 24.4.1997 - 26.5.1998
Adresa: Jiráskova 489 , Rajhrad 664 61
člen PhDr. Karel Dobeš 20.2.1998 - 26.5.1998
Adresa: Fleischnerova 928/3 , Brno 635 00
člen Jiří Mikala 26.5.1998 - 18.2.1999
Adresa: Elišky Machové 1213/49 , Brno 616 00
členka Ing. Vlasta Hašková CSc. 26.5.1998 - 18.2.1999
Adresa: Soběslavská 2251/27 , Praha 130 00
předseda Jaroslav Doležal 26.5.1998 - 11.11.1999
Adresa: Vyškovská 26 , Praha 10 Česká republika
člen Jaromír Barák 18.2.1999 - 11.11.1999
Adresa: Dukovanská 834/17 , Třebíč 674 01
člen JUDr. Milan Plevka 26.5.1998 - 18.2.2000
Adresa: Valtínovská 1681/10 , Praha 140 00
člen Ing. Karel Chmelík 18.2.1999 - 17.10.2001
Adresa: Podvinný mlýn 2134/17 , Praha 190 00
předseda Bc. Jaromír Barák 11.11.1999 - 17.10.2001
Adresa: Dukovanská 834/17 , Třebíč 674 01
členka Ing. Věra Čiháková 11.11.1999 - 17.10.2001
Adresa: náměstí Osvoboditelů 1366/5 , Praha 153 00
člen Ing. Jan Mládek CSc. 18.2.2000 - 31.7.2002
Zánik funkce 22.6.2001
Adresa: Batličkova 254/3 , Praha 182 00
člen Ing. Josef Petřík 17.10.2001 - 4.5.2004
Vznik funkce 18.2.2000
Zánik funkce 27.6.2002
Adresa: Travná 1293 , Praha 198 00
člen RNDr. Viktor Danielis 17.10.2001 - 4.5.2004
Vznik funkce 24.10.2000
Zánik funkce 27.6.2002
Adresa: Ellnerové 3103/2 , Praha 106 00
člen Ing. Miroslav Pakosta 4.5.2004 - 4.5.2004
Vznik funkce 27.6.2002
Zánik funkce 16.9.2003
Adresa: Krausova 606 , Praha 199 00
člen JUDr. Ing. Mgr. Libor Lukášek 4.5.2004 - 4.5.2004
Vznik funkce 27.6.2002
Zánik funkce 5.6.2003
Adresa: Okružní 1956/48 , Žďár nad Sázavou 591 01
člen JUDr. Petr Všetečka 27.11.1998 - 12.4.2005
Vznik funkce 13.12.1997
Zánik funkce 30.6.2004
Adresa: Čtvrtě 317/2 , Brno 634 00
předseda Mgr. Radek Kocourek 17.10.2001 - 12.4.2005
Vznik funkce 24.10.2000
Zánik funkce 30.6.2004
Adresa: Neumannova 1993 , Benešov 256 01
člen Ing. Jiří Večeře 31.7.2002 - 12.4.2005
Vznik funkce 22.6.2001
Zánik funkce 30.6.2004
Adresa: Sídliště Svobody 3534 , 796 01 Prostějov Česká republika
člen Jaroslav Jelínek 4.5.2004 - 12.4.2005
Vznik funkce 16.9.2003
Zánik funkce 30.6.2004
Adresa: Dubina 34 , Zruč nad Sáazvou Česká republika
místopředseda Jan Slavík 26.5.1998 - 6.10.2005
Vznik funkce 13.2.1997
Zánik funkce 31.3.2005
Adresa: Matulkova 1602/32 , Brno 612 00
člen Ing. René Lašťovka CSc. 4.5.2004 - 27.7.2006
Vznik funkce 5.6.2003
Adresa: Podle Kačerova 1260/38 , Praha 141 00
člen Ing. René Lašťovka CSc. 27.7.2006 - 23.4.2007
Vznik členství 5.6.2003
Zánik členství 28.3.2007
Adresa: Podle Kačerova 1260/38 , Praha 141 00
předseda dozorčí rady Ing. Milan Rada 27.7.2006 - 23.1.2008
Vznik členství 8.3.2006
Zánik členství 30.11.2006
Vznik funkce 8.3.2006
Zánik funkce 30.11.2006
Adresa: Cítovská 660/6 , Praha 184 00
člen dozorčí rady Ivan Šťástka 6.10.2005 - 15.12.2009
Vznik funkce 31.3.2005
Zánik funkce 10.11.2009
Adresa: Ječná 1218/42 , Brno 621 00
člen dozorčí rady Ing. Vratislav Vícha 23.4.2007 - 13.12.2011
Vznik členství 28.3.2007
Zánik členství 27.10.2011
Adresa: Nad Šárkou 1347/109 , Praha 160 00
předseda dozorčí rady JUDr. Hana Halasová 23.1.2008 - 28.2.2012
Vznik členství 1.12.2007
Vznik funkce 1.12.2007
Adresa: Tábor 518/42 , Brno 602 00
člen dozorčí rady Ing. Pavel Trávníček 13.12.2011 - 12.12.2012
Vznik členství 14.11.2011
Adresa: 217 , Moravské Málkovice 682 01
člen dozorčí rady Aleš Richter 15.12.2009 - 11.12.2013
Vznik členství 12.11.2009
Adresa: Klímova 2054/16 , Brno 616 00
předseda dozorčí rady JUDr. Hana Halasová 28.2.2012 - 11.12.2013
Vznik členství 1.12.2007
Vznik funkce 1.12.2007
Adresa: Tábor 518/42 , Brno 602 00
předseda dozorčí rady JUDr. Hana Halasová 11.12.2013 - 31.12.2014
Vznik členství 1.12.2007
Zánik členství 30.11.2012
Vznik funkce 1.12.2007
Zánik funkce 30.11.2012
Adresa: Tábor 518/42 , Brno 602 00
člen dozorčí rady Aleš Richter 11.12.2013 - 31.12.2014
Vznik členství 12.11.2009
Zánik členství 30.10.2014
Zánik funkce 30.10.2014
Adresa: Klímova 2054/16 , Brno 616 00
místopředseda dozorčí rady Ing. Pavel Trávníček 12.12.2012 - 4.5.2015
Vznik členství 14.11.2011
Vznik funkce 31.10.2012
Adresa: 217 , Moravské Málkovice 682 01

Sbírka Listin KRÁLOVOPOLSKÁ, a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 771/SL 112 výroční zpráva [2014] Krajský soud v Brně 21.7.2015 1.9.2015 3.9.2015 94
B 771/SL 111 účetní závěrka [2013], zpráva auditora ověření konsolidované účetní závěrky Krajský soud v Brně 17.12.2014 23.6.2015 25.6.2015 20
B 771/SL 110 účetní závěrka [2012], zpráva auditora ověření konsolidované účetní závěrky Krajský soud v Brně 26.9.2013 23.6.2015 25.6.2015 24
B 771/SL 109 ostatní zápis ze zasedání představenstva a DR Krajský soud v Brně 24.4.2015 30.4.2015 5.5.2015 2
B 771/SL 107 notářský zápis [NZ 458/2015] dohoda o změně stanov Krajský soud v Brně 20.4.2015 30.4.2015 5.5.2015 8
B 771/SL 106 ostatní zápis z mim. VH Krajský soud v Brně 17.4.2015 30.4.2015 5.5.2015 4
B 771/SL 105 ostatní zápis z mim.VH Krajský soud v Brně 31.10.2014 20.11.2014 7.1.2015 6
B 771/SL 103 výroční zpráva [2013] Krajský soud v Brně 25.6.2014 24.11.2014 4.12.2014 80
B 771/SL 102 notářský zápis stanovy, NZ 1118/2014 Krajský soud v Brně 26.6.2014 7.7.2014 11.9.2014 7
B 771/SL 101 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 26.11.2013 2.12.2013 16.12.2013 18
B 771/SL 100 notářský zápis rozhod. mim. VH, NZ 175/2013 Krajský soud v Brně 26.11.2013 2.12.2013 16.12.2013 27
B 771/SL 99 výroční zpráva [2012] Krajský soud v Brně 18.7.2013 12.8.2013 21.8.2013 92
B 771/SL 98 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 18.3.2013 18.3.2013 20.3.2013 18
B 771/SL 97 notářský zápis rozhod. mim. VH, NZ 400/2013 Krajský soud v Brně 18.3.2013 18.3.2013 20.3.2013 11
B 771/SL 96 ostatní zápis z mim.VH Krajský soud v Brně 30.10.2012 10.12.2012 17.12.2012 3
B 771/SL 95 výroční zpráva 2011 Krajský soud v Brně 31.7.2012 31.8.2012 85
B 771/SL 94 výroční zpráva 2009 Krajský soud v Brně 25.6.2010 30.5.2012 77
B 771/SL 93 ostatní - zápis z mimořádné VH Krajský soud v Brně 14.11.2011 22.12.2011 4
B 771/SL 92 ostatní -žádost akcionářů o svolání VH Krajský soud v Brně 24.10.2011 22.12.2011 4
B 771/SL 91 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 6.6.2011 1.7.2011 18
B 771/SL 90 notářský zápis -projekt fúze, NZ 696/11 Krajský soud v Brně 6.6.2011 1.7.2011 14
B 771/SL 89 notářský zápis -projekt fúze, NZ 695/11 Krajský soud v Brně 6.6.2011 1.7.2011 14
B 771/SL 88 výroční zpráva 2010 Krajský soud v Brně 20.4.2011 22.6.2011 82
B 771/SL 87 zpráva auditora - k 11.1.2011 - zahaj. rozvaha Krajský soud v Brně 29.4.2011 4.5.2011 15
B 771/SL 86 zpráva auditora -k 10.1.2011 Krajský soud v Brně 29.4.2011 4.5.2011 17
B 771/SL 85 zpráva auditora -k 10.1.2011 - Král. Holding. Krajský soud v Brně 28.4.2011 4.5.2011 17
B 771/SL 84 ostatní -projekt vnitr. fúze sloučením Krajský soud v Brně 3.5.2011 4.5.2011 9
B 771/SL 83 podpisové vzory +ČP Krajský soud v Brně 30.6.2009 14.12.2010 2
B 771/SL 82 ostatní -rozhod. VH Krajský soud v Brně 30.6.2009 14.12.2010 1
B 771/SL 81 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 4.11.2010 16.11.2010 18
B 771/SL 80 notářský zápis -rozhod. VH, NZ 1198/10 Krajský soud v Brně 4.11.2010 16.11.2010 2
B 771/SL 79 ostatní -zpráva o přezk. fin. zprávy Krajský soud v Brně 5.11.2010 15.11.2010 5
B 771/SL 78 ostatní -zpráva o poskyt. fin. asisten Krajský soud v Brně 20.10.2010 15.11.2010 6
B 771/SL 77 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 17.12.2009 28.1.2010 1
B 771/SL 76 ostatní - zápis VH Krajský soud v Brně 30.11.2009 28.1.2010 1
B 771/SL 75 ostatní -protokol o výsledcích voleb Krajský soud v Brně 12.11.2009 21.12.2009 1
B 771/SL 74 ostatní -zápis dozorčí rady Krajský soud v Brně 10.11.2009 21.12.2009 1
B 771/SL 73 výroční zpráva 2008 Krajský soud v Brně 12.6.2009 3.7.2009 99
B 771/SL 72 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 16.1.2009 4.2.2009 17
B 771/SL 71 notářský zápis - rozh. VH, NZ 28/09 Krajský soud v Brně 13.1.2009 4.2.2009 4
B 771/SL 70 notářský zápis -rozhod. VH, NZ 1100/08 Krajský soud v Brně 1.10.2008 24.10.2008 8
B 771/SL 69 posudek znalce - č.1199-75/2008 Krajský soud v Brně 10.8.2008 24.10.2008 82
B 771/SL 68 notářský zápis - rpzh. VH, NZ 725/08 Krajský soud v Brně 25.6.2008 3.9.2008 4
B 771/SL 67 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 25.6.2008 3.9.2008 17
B 771/SL 66 ostatní -zhodnocení stavu Krajský soud v Brně 7.7.2008 4
B 771/SL 65 zpráva o vztazích Krajský soud v Brně 7.7.2008 5
B 771/SL 64 zpráva auditora 2007 Krajský soud v Brně 25.6.2008 7.7.2008 2
B 771/SL 63 účetní závěrka 2007 Krajský soud v Brně 14.4.2008 7.7.2008 37
B 771/SL 62 výroční zpráva 2007 Krajský soud v Brně 7.7.2008 14
B 771/SL 61 ostatní - zhodn. stavu a vývoje spol. Krajský soud v Brně 18.4.2007 12.10.2007 5
B 771/SL 60 zpráva o vztazích - r. 2006 Krajský soud v Brně 22.3.2007 12.10.2007 5
B 771/SL 59 zpráva auditora - ověř. VZ 06, zpr. o vzt. 06 Krajský soud v Brně 26.6.2007 12.10.2007 2
B 771/SL 58 výroční zpráva 2006 Krajský soud v Brně 20.5.2007 12.10.2007 16
B 771/SL 57 zpráva auditora - ověř. úč. záv. k 31.12.2006 Krajský soud v Brně 26.6.2007 12.10.2007 38
B 771/SL 56 účetní závěrka 2006 Krajský soud v Brně 28.8.2007 7
B 771/SL 55 podpisové vzory -ČP Krajský soud v Brně 28.3.2007 11.5.2007 1
B 771/SL 54 ostatní -výpis ze zápisu zas. DR Krajský soud v Brně 18.4.2007 11.5.2007 1
B 771/SL 53 zpráva o vztazích Krajský soud v Brně 16.4.2007 18.4.2007 5
B 771/SL 52 notářský zápis -stanovy, NZ 554/06 Krajský soud v Brně 30.6.2006 24.8.2006 21
B 771/SL 51 podpisové vzory -ČP Krajský soud v Brně 30.5.2006 15.8.2006 3
B 771/SL 50 výroční zpráva -2005 Krajský soud v Brně 28.6.2006 15.8.2006 72
B 771/SL 49 podpisové vzory -ČP Krajský soud v Brně 31.3.2005 19.10.2005 2
B 771/SL 48 výroční zpráva 2004 Krajský soud v Brně 13.6.2005 13.7.2005 72
B 771/SL 47 notářský zápis -NZ 499/2004-rozh.řádné VH Krajský soud v Brně 30.6.2004 19.4.2005 5
B 771/SL 46 podpisové vzory -ČP Krajský soud v Brně 30.6.2004 19.4.2005 4
B 771/SL 45 podpisové vzory +ČP Krajský soud v Brně 10.9.2002 12.5.2004 6
B 771/SL 44 výroční zpráva 2003 Krajský soud v Brně 5.5.2004 100
B 771/SL 43 ostatní -zpráva o vztazích Krajský soud v Brně 30.3.2004 5.4.2004 9
B 771/SL 42 notářský zápis -smlouva o fúzi Krajský soud v Brně 9.6.2003 14.10.2003 7
B 771/SL 41 účetní závěrka - k 1.1.2003 zahajovací Krajský soud v Brně 5.5.2003 14.10.2003 15
B 771/SL 40 účetní závěrka 2002, Královop. a. s. Krajský soud v Brně 23.4.2003 14.10.2003 42
B 771/SL 39 účetní závěrka 2002, Králov. stroj. Brno Krajský soud v Brně 5.5.2003 14.10.2003 40
B 771/SL 38 účetní závěrka 1996 Krajský soud v Brně 27.6.1997 4.9.2003 8
B 771/SL 37 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 3.12.2002 28.5.2003 23
B 771/SL 36 notářský zápis - rozhodnutí VH Krajský soud v Brně 17.12.2002 28.5.2003 5
B 771/SL 35 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 17.12.2002 28.5.2003 23
B 771/SL 34 ostatní - sml. o fúzi Krajský soud v Brně 7.5.2003 6
B 771/SL 33 ostatní - schválení návrhu o fúzi Krajský soud v Brně 23.4.2003 7.5.2003 3
B 771/SL 32 výroční zpráva 2002 Krajský soud v Brně 23.4.2003 6.5.2003 218
B 771/SL 31 ostatní - prohl. vyrovnání za skončené Krajský soud v Brně 17.1.2003 29.4.2003 1
B 771/SL 30 ostatní -sml. o upsání akcií Krajský soud v Brně 18.3.2002 14.2.2003 12
B 771/SL 29 ostatní -sml. o započtení pohled. Krajský soud v Brně 4.4.2002 14.2.2003 8
B 771/SL 28 výroční zpráva 2001 Krajský soud v Brně 20.5.2002 5.6.2002 119
B 771/SL 27 ostatní - zpráva o vztazích r.2001 Krajský soud v Brně 27.3.2002 20.5.2002 27
B 771/SL 26 ostatní - zápis z VH Krajský soud v Brně 22.6.2001 20.5.2002 13
B 771/SL 25 účetní závěrka 2000 Krajský soud v Brně 16.10.2001 20.5.2002 42
B 771/SL 24 notářský zápis Krajský soud v Brně 22.6.2001 29.11.2001 44
B 771/SL 23 usn. o konkursu a vyrovn. - návrh na vyrovnání Krajský soud v Brně 14.5.2001 5.10.2001 8
B 771/SL 22 notářský zápis - VH Krajský soud v Brně 22.12.1999 10.8.2001 13
B 771/SL 21 účetní závěrka 2000 Krajský soud v Brně 12.7.2001 16.7.2001 107
B 771/SL 20 výroční zpráva - 2000 Krajský soud v Brně 23.5.2001 11.7.2001 60
B 771/SL 19 účetní závěrka 2000 Krajský soud v Brně 31.12.2000 9.7.2001 122
B 771/SL 18 usn. o konkursu a vyrovn. - prohlášení Krajský soud v Brně 22.2.2000 18.12.2000 6
B 771/SL 17 účetní závěrka k 21.2.2000 + k 31.12.1999 Krajský soud v Brně 28.4.2000 12.7.2000 14
B 771/SL 16 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 22.12.1999 17.1.2000 27
B 771/SL 15 notářský zápis - VH Krajský soud v Brně 31.8.1999 23.11.1999 11
B 771/SL 14 účetní závěrka - 1998 Krajský soud v Brně 31.12.1998 16.9.1999 8
B 771/SL 13 notářský zápis - VH Krajský soud v Brně 23.3.1999 13.8.1999 13
B 771/SL 12 notářský zápis - VH Krajský soud v Brně 22.12.1998 4.3.1999 16
B 771/SL 11 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 25.11.1998 5.1.1999 23
B 771/SL 10 notářský zápis - VH Krajský soud v Brně 31.8.1998 5.1.1999 13
B 771/SL 9 ostatní - smlouva o převodu ČP Krajský soud v Brně 2.2.1998 10.11.1998 42
B 771/SL 8 účetní závěrka - 1997 Krajský soud v Brně 31.12.1997 29.9.1998 9
B 771/SL 7 notářský zápis - VH Krajský soud v Brně 4.2.1998 1.6.1998 41
B 771/SL 6 notářský zápis - VH Krajský soud v Brně 13.8.1997 26.2.1998 45
B 771/SL 5 notářský zápis - VH Krajský soud v Brně 13.8.1997 26.2.1998 45
B 771/SL 4 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 2.3.1992 26.2.1998 18
B 771/SL 3 ostatní - zakladatelská listina Krajský soud v Brně 26.2.1998 1
B 771/SL 2 notářský zápis Krajský soud v Brně 3.10.1996 26.2.1998 10
B 771/SL 1 notářský zápis Krajský soud v Brně 28.4.1992 26.2.1998 3

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje KRÁLOVOPOLSKÁ, a.s.

IČO (identifikační číslo) 46347267
Jméno KRÁLOVOPOLSKÁ, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Magistrát města Brna
Vznik první živnosti: 14.12.1992
Celkový počet živností: 119
Aktivních živností: 12

Sídlo KRÁLOVOPOLSKÁ, a.s.

Živnosti a provozovny KRÁLOVOPOLSKÁ, a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků

 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů

 • Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí

 • Výroba strojů a zařízení

 • Výroba drážních hnacích vozidel a drážních vozidel na dráze tramvajové, trolejbusové a lanové a železničního parku

 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Zasilatelství a zastupování v celním řízení

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

 • Projektování elektrických zařízení

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 14.12.1992
Provozovna č. 1
Provozovna Křižíkova 2989/68, Brno 612 00
Identifikační číslo provozovny 1003357245
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků

 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů

 • Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí

 • Výroba strojů a zařízení

 • Výroba drážních hnacích vozidel a drážních vozidel na dráze tramvajové, trolejbusové a lanové a železničního parku

 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Zasilatelství a zastupování v celním řízení

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

 • Projektování elektrických zařízení

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

Zahájení provozování 6.4.2011

Živnost č. 2 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 14.12.1992
Provozovna č. 1
Provozovna Křižíkova 2989/68, Brno 612 00
Identifikační číslo provozovny 1003357245
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 6.4.2011

Živnost č. 3 Montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 17.2.2004
Provozovna č. 1
Provozovna Křižíkova 2989/68, Brno 612 00
Identifikační číslo provozovny 1003357245
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 6.4.2011

Živnost č. 4 Opravy silničních vozidel

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 17.2.2004
Provozovna č. 1
Provozovna Křižíkova 2989/68, Brno 612 00
Identifikační číslo provozovny 1003357245
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 6.4.2011

Živnost č. 5 Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 17.2.2004
Provozovna č. 1
Provozovna Křižíkova 2989/68, Brno 612 00
Identifikační číslo provozovny 1003357245
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 6.4.2011

Živnost č. 6 Obráběčství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 4.3.2004
Provozovna č. 1
Provozovna Křižíkova 2989/68, Brno 612 00
Identifikační číslo provozovny 1003357245
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 6.4.2011

Živnost č. 7 Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 4.3.2004
Provozovna č. 1
Provozovna Křižíkova 2989/68, Brno 612 00
Identifikační číslo provozovny 1003357245
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 6.4.2011

Živnost č. 8 Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 4.3.2004
Provozovna č. 1
Provozovna Křižíkova 2989/68, Brno 612 00
Identifikační číslo provozovny 1003357245
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 6.4.2011

Živnost č. 9 Montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 4.3.2004
Provozovna č. 1
Provozovna Křižíkova 2989/68, Brno 612 00
Identifikační číslo provozovny 1003357245
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 6.4.2011

Živnost č. 10 Kovářství, podkovářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 4.3.2004
Provozovna č. 1
Provozovna Křižíkova 2989/68, Brno 612 00
Identifikační číslo provozovny 1003357245
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 6.4.2011

Živnost č. 11 Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 18.3.2004
Provozovna č. 1
Provozovna Křižíkova 2989/68, Brno 612 00
Identifikační číslo provozovny 1003357245
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 6.4.2011

Živnost č. 12 Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 16.4.2004

Živnost č. 13 Obstaravatelská činnost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.12.1992
Zánik oprávnění 22.11.2004

Živnost č. 14 Zprostředkování obchodu

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.12.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 15 Výroba a prodej nenahraných nosičů zvukových nebo zvukově obrazových záznamů a prodej a půjčování nahraných zvukových a zvukově obrazových záznamů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.12.1992
Zánik oprávnění 17.2.2004

Živnost č. 16 Velkoobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.12.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 17 Činnost technických poradců v oblasti strojírenství, hutnictví, energetiky, chemie, stavebnictví a v oblasti systému řízení jakosti výrobků a materiálu

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.12.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 18 Zpracování dat, služby databank, správa sítí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.12.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 19 Montáž, oprava, údržba vyhrazených elektrických zařízení a výroba rozvaděčů nízkého napětí

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.12.1992
Zánik oprávnění 12.9.2000

Živnost č. 20 Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.12.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 21 Činnost organizačních a ekonomických poradců v oblasti strojírenství

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.12.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 22 Výroba plastových výrobků a pryžových výrobků

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.12.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 23 Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.12.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 24 Elektroinstalatérství

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.12.1992
Zánik oprávnění 31.12.1995

Živnost č. 25 Výroba, instalace a opravy elektronických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.12.1992
Zánik oprávnění 16.10.2002

Živnost č. 26 Revize a zkoušky provozovaných kotlů a tlakových nádob

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.12.1992
Zánik oprávnění 16.10.2002

Živnost č. 27 Montáž a opravy měřicí a regulační techniky

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.12.1992
Zánik oprávnění 31.12.1995

Živnost č. 28 Stavba strojů s mechanickým pohonem

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.12.1992
Zánik oprávnění 1.4.2004

Živnost č. 29 Projektová činnost ve výstavbě

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.12.1992
Zánik oprávnění 16.10.2002

Živnost č. 30 Revizní zkoušky provozní způsobilosti zdvihacího zařízení

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.12.1992
Zánik oprávnění 31.12.1995

Živnost č. 31 Pronájem průmyslového zboží

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.12.1992
Zánik oprávnění 17.2.2004

Živnost č. 32 Projektování elektrických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.12.1992
Zánik oprávnění 12.9.2000

Živnost č. 33 Revize elektrických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.12.1992
Zánik oprávnění 2.10.2002

Živnost č. 34 Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.12.1992
Zánik oprávnění 16.10.2002

Živnost č. 35 Filtrování transformátorových olejů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.12.1992
Zánik oprávnění 17.2.2004

Živnost č. 36 Výroba, instalace a opravy ústředního vytápění a větrání

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.12.1992
Zánik oprávnění 31.12.1995

Živnost č. 37 Montáž zdravotechnických a filtračních zařízení - odlučovačů vody a oleje

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.12.1992
Zánik oprávnění 17.2.2004

Živnost č. 38 Čalounictví

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.12.1992
Zánik oprávnění 17.2.2004

Živnost č. 39 Provádění průmyslových staveb

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.12.1992
Zánik oprávnění 31.12.1995

Živnost č. 40 Vodoinstalatérství, topenářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.12.1992
Zánik oprávnění 16.10.2002

Živnost č. 41 Provádění inženýrských staveb

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.12.1992
Zánik oprávnění 31.12.1995

Živnost č. 42 Stavitel

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.12.1992
Zánik oprávnění 31.12.1995

Živnost č. 43 Izolatérství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.12.1992
Zánik oprávnění 16.10.2002

Živnost č. 44 Zámečnictví

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.12.1992
Zánik oprávnění 16.10.2002

Živnost č. 45 Kovoobrábění

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.12.1992
Zánik oprávnění 31.12.1995

Živnost č. 46 Broušení a leštění kovů s výjimkou broušení nožů, nůžek a jednoduchých nástrojů

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.12.1992
Zánik oprávnění 31.12.1995

Živnost č. 47 Kovářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.12.1992
Zánik oprávnění 16.10.2002

Živnost č. 48 Nástrojářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.12.1992
Zánik oprávnění 16.10.2002

Živnost č. 49 Opravy karosérií

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.12.1992
Zánik oprávnění 16.10.2002

Živnost č. 50 Opravy silničních vozidel

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.12.1992
Zánik oprávnění 16.10.2002

Živnost č. 51 Výroba a opravy zemědělských strojů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.12.1992
Zánik oprávnění 22.9.2000

Živnost č. 52 Manipulační práce pomocí mechanismů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.12.1992
Zánik oprávnění 17.2.2004

Živnost č. 53 Mezinárodní zasílatelství

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.12.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 54 Truhlářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.12.1992
Zánik oprávnění 16.10.2002

Živnost č. 55 Zednictví

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.12.1992
Zánik oprávnění 29.2.2000

Živnost č. 56 Tesařství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.12.1992
Zánik oprávnění 16.10.2002

Živnost č. 57 Obkladačské práce

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.12.1992
Zánik oprávnění 29.2.2000

Živnost č. 58 Pokrývačství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.12.1992
Zánik oprávnění 16.10.2002

Živnost č. 59 Údržba a úprava zeleně

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.12.1992
Zánik oprávnění 17.2.2004

Živnost č. 60 Podlahářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.12.1992
Zánik oprávnění 16.10.2002

Živnost č. 61 Výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.12.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 62 Klempířství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.12.1992
Zánik oprávnění 16.10.2002

Živnost č. 63 Polygrafická výroba

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.12.1992
Zánik oprávnění 16.10.2002

Živnost č. 64 Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.12.1992
Zánik oprávnění 16.10.2002

Živnost č. 65 Výroba rozvaděčů nízkého napětí a baterií, kabelů a vodičů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.12.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 66 Povrchové úpravy a svařování kovů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.12.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 67 Projektování elektrických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.12.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 68 Leštění kovů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.12.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 69 Revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.12.1992
Zánik oprávnění 22.8.2000

Živnost č. 70 Montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení a plnění nádob plyny

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.12.1992
Zánik oprávnění 16.10.2002

Živnost č. 71 Výroba, montáž, generální opravy a rekonstrukce a provádění revizních zkoušek vyhrazených zdvihacích zařízení

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.12.1992
Zánik oprávnění 31.12.1995

Živnost č. 72 Kopírovací práce

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.12.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 73 Úklidové práce

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.12.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 74 Výroba, montáž, opravy,rekonstrukce a periodické zkoušky vyhrazených tlakových zařízení

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.12.1992
Zánik oprávnění 2.4.1999

Živnost č. 75 Výroba, montáž, generální opravy, rekonstrukce, revize a revizní zkoušky provozní způsobilosti vyhrazených zdvihacích zařízení

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.12.1992
Zánik oprávnění 2.4.1999

Živnost č. 76 Topenářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.12.1992
Zánik oprávnění 1.3.2000

Živnost č. 77 Řemenářství

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.12.1992
Zánik oprávnění 17.2.2004

Živnost č. 78 Reklamní činnost a marketing

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.12.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 79 Pronájem bytových a nebytových prostor

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.12.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 80 Zednictví

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.12.1992
Zánik oprávnění 16.10.2002

Živnost č. 81 Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.12.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 82 Knihařské práce

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.12.1992
Zánik oprávnění 17.2.2004

Živnost č. 83 Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.12.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 84 Kovoobráběčství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.12.1992
Zánik oprávnění 16.10.2002

Živnost č. 85 Fotografické služby

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.12.1992
Zánik oprávnění 16.10.2002

Živnost č. 86 Montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.12.1992
Zánik oprávnění 16.10.2002

Živnost č. 87 Opravy pracovních strojů

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.12.1992
Zánik oprávnění 16.10.2002

Živnost č. 88 Fotografické práce

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.12.1992
Zánik oprávnění 13.9.2000

Živnost č. 89 Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 27.4.1993
Zánik oprávnění 16.10.2002

Živnost č. 90 Provozování středisek kalibrační služby

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 27.4.1993
Zánik oprávnění 31.12.1995

Živnost č. 91 Provozování středisek kalibrační služby

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 27.4.1993
Zánik oprávnění 6.4.1999

Živnost č. 92 Provozování cestovní kanceláře

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 27.4.1993
Zánik oprávnění 1.4.2001

Živnost č. 93 Ubytovací služby

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 27.4.1993
Zánik oprávnění 17.2.2004

Živnost č. 94 Provozování cestovní kanceláře

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 27.4.1993
Zánik oprávnění 31.12.1995

Živnost č. 95 Hostinská činnost

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 27.4.1993
Zánik oprávnění 16.10.2002

Živnost č. 96 Podnikání v oblasti nakládání s odpady

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 27.4.1993
Zánik oprávnění 31.12.1995

Živnost č. 97 Hostinská činnost

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 27.4.1993
Zánik oprávnění 31.12.1995

Živnost č. 98 Ubytovací služby v kategoriích:hotel zařazený do třídy ++ a výše, včetně provozování hostinských činností v těchto zařízeních

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 27.4.1993
Zánik oprávnění 31.12.1995

Živnost č. 99 Silniční motorová doprava

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 24.5.1993
Zánik oprávnění 31.12.1995
Konec oprávnění 31.5.1998

Živnost č. 100 Silniční motorová doprava nákladní

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 24.5.1993
Zánik oprávnění 16.10.2002

Živnost č. 101 Silniční motorová doprava osobní

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 24.5.1993
Zánik oprávnění 1.7.2001

Živnost č. 102 Montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 19.7.1993
Zánik oprávnění 18.12.2001

Živnost č. 103 Provozování kina

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 6.3.1995
Zánik oprávnění 17.2.2004

Živnost č. 104 Skladování zboží a manipulace s nákladem

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 6.3.1995
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 105 Pronájem motorových vozidel

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 28.2.1997
Zánik oprávnění 17.2.2004

Živnost č. 106 Testování, měření a analýzy

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.2.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 107 Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 24.2.2004
Zánik oprávnění 19.11.2008

Živnost č. 108 Projektová činnost ve výstavbě

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 24.2.2004
Zánik oprávnění 12.5.2008

Živnost č. 109 Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 4.3.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 110 Výroba drážních hnacích vozidel a drážních vozidel na dráze tramvajové, trolejbusové a lanové a železničního parku

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 4.3.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 111 Výroba kovových konstrukcí, kotlů, těles a kontejnerů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 4.3.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 112 Zámečnictví

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 4.3.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 113 Výroba strojů a zařízení pro všeobecné účely

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 4.3.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 114 Nástrojářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 4.3.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 115 Montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 5.3.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 116 Příprava a vypracování technických návrhů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 5.3.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 117 Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 18.3.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 118 Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 16.4.2004
Zánik oprávnění 31.1.2005

Živnost č. 119 Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod užitkové vody

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 5.5.2008
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán KRÁLOVOPOLSKÁ, a.s.

Člen statutárního orgánu Ing. Miroslav Jucha

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje KRÁLOVOPOLSKÁ, a.s.

IČO: 46347267
Firma: KRÁLOVOPOLSKÁ, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Brno-město
Základní územní jednotka: Brno-Královo Pole
Počet zaměstnanců: 250 - 499 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 1.5.1992

Sídlo KRÁLOVOPOLSKÁ, a.s.

Sídlo: Křižíkova 2989/68, Brno 612 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba pryžových výrobků
Výroba plastových výrobků
Výroba radiátorů a kotlů k ústřednímu topení, kovových nádrží a zásobníků
Kování, lisování, ražení, válcování a protlačování kovů; prášková metalurgie
Obrábění
Výroba zámků a kování
Výroba nástrojů a nářadí
Výroba komunikačních zařízení
Výroba elektrických rozvodných a kontrolních zařízení
Výroba ostatních elektrických zařízení
Výroba zdvihacích a manipulačních zařízení
Výroba ostatních strojů pro speciální účely
Výroba železničních lokomotiv a vozového parku
Výroba, přenos a rozvod elektřiny
Výroba elektřiny
Výroba plynu; rozvod plynných paliv prostřednictvím sítí
Výroba a rozvod tepla a klimatizovaného vzduchu, výroba ledu
Činnosti související s odpadními vodami
Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití
Úprava odpadů k dalšímu využití, kromě demontáže vraků, strojů a zařízení
Výstavba bytových a nebytových budov
Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Nespecializovaný velkoobchod
Silniční nákladní doprava
Skladování
Manipulace s nákladem
Ostatní vedlejší činnosti v dopravě
Činnosti v oblasti informačních technologií
Poradenství v oblasti informačních technologií
Ostatní činnosti v oblasti informačních technologií
Informační činnosti
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
Činnosti vedení podniků
Poradenství v oblasti řízení
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
Technické zkoušky a analýzy
Reklamní činnosti
Průzkum trhu a veřejného mínění
Překladatelské a tlumočnické činnosti
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
Úklidové činnosti
Ostatní vzdělávání j. n.
tracking image