Firma Krajské centrum dalšího profesního vzdělávání a Centrum uznávání a celoživotního učení Zlínského kraje, o.p.s. IČO 28297504


Krajské centrum dalšího profesního vzdělávání a Centrum uznávání a celoživotního učení Zlínského kraje, o.p.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

Krajské centrum dalšího profesního vzdělávání a Centrum uznávání a celoživotního učení Zlínského kraje, o.p.s. (28297504) je Obecně prospěšná společnost. Sídlí na adrese Nivnická 1763, Uherský Brod 688 01. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 18. 8. 2008 a je stále aktivní. Krajské centrum dalšího profesního vzdělávání a Centrum uznávání a celoživotního učení Zlínského kraje, o.p.s. nemá žádnou provozovnu a jednu živnost.

Jako zdroj dat o Krajské centrum dalšího profesního vzdělávání a Centrum uznávání a celoživotního učení Zlínského kraje, o.p.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Krajské centrum dalšího profesního vzdělávání a Centrum uznávání a celoživotního učení Zlínského kraje, o.p.s. na Justice.cz
Detailní informace o Krajské centrum dalšího profesního vzdělávání a Centrum uznávání a celoživotního učení Zlínského kraje, o.p.s. na rzp.cz

Výpis dat pro Krajské centrum dalšího profesního vzdělávání a Centrum uznávání a celoživotního učení Zlínského kraje, o.p.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Krajské centrum dalšího profesního vzdělávání a Centrum uznávání a celoživotního učení Zlínského kraje, o.p.s.

Soud Krajský soud v Brně 7
Spisová značka O 368
IČO (identifikační číslo osoby) 28297504
Jméno Krajské centrum dalšího profesního vzdělávání a Centrum uznávání a celoživotního učení Zlínského kraje, o.p.s.
Právní forma podnikání Obecně prospěšná společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 18.8.2008
Změna Zakládací listiny Společnosti: - článku VIII. bodu 3 - z textu ve znění „Správní radu jmenuje zakladatel na návrh Zlínského kraje, IČ 70891320, se sídlem třída Tomáše Bati 21, 760 01 Zlín.“ a nový text zní „Správní radu jmenuje zakladatel.“, na základě rozhodnut í správní rady ze dne 21.1.2014 - článku X. bodu 4 - z textu ve znění „Dozorčí radu jmenuje zakladatel na základě návrhu Zlínského kraje, IČ 70891320, se sídlem třída Tomáše Bati 21, 760 01 Zlín.“ a nový text zní „Dozorčí radu jmenuje zakladatel.“, na základě roz hodnutí správní rady ze dne 21.1.2014 20.6.2014
Změna Statutu Společnosti: - čl. III. bodu 3.2 - z textu ve znění „Správní rada obecně prospěšné společnosti je orgánem společnosti a má celkem 9 členů. Správní radu jmenuje zakladatel na návrh Zlínského kraje, IČ 70891320, zastoupeného radním Zlínského kraje pro školství, ml ádež a sport.“ se mění text věty druhé „Správní radu jmenuje zakladatel na návrh Zlínského kraje, IČ 70891320, zastoupeného radním Zlínského kraje pro školství, mládež a sport.“ a nahrazuje se novým textem „Členy správní rady jmenu je zakladatel na návrh MCCU, který musí být odsouhlasen nadpoloviční většinou přítomných zástupců MCCU na svém zasedání.“ Nový text ustanovení bodu 3.2 zní: „Správní rada obecně prospěšné společnosti je orgánem společnosti a má celkem 9 členů. Členy správní rady jmenuje zakladatel na návrh MCCU, který musí být odsouhlasen nadpoloviční většinou přítomných zástupců MCCU na svém zasedání.“, na základě rozhodnutí správní rady ze dne 21.1.2014 - čl. III. 3.18 - z textu ve znění „Dozorčí rada Společnosti je kontrolním orgánem Společnosti a má 3 členy. Členy dozorčí rady jmenuje zakladatel na základě návrhu Zlínského kraje, IČ 70891320 zastoupeného radním Zlínského kraje pro školství, mláde ž a sport.“ se mění text věty druhé „Členy dozorčí rady jmenuje zakladatel na základě návrhu Zlínského kraje, IČ 70891320 zastoupeného radním Zlínského kraje pro školství, mládež a sport.“ a nahrazuje se novým textem „Členy dozorčí rady jmenuje zakladatel na návrh MCCU, který musí být odsouhlasen nadpoloviční většinou přítomných zástupců MCCU na svém zasedání.“ Nový text ustanovení bodu 3.18 zní: „Dozorčí rada Společnosti je kontrolním orgánem Společnosti a má 3 členy. Členy dozorčí rady jmenuje zakladatel na návrh MCCU, který musí být odsouhlasen nadpoloviční většinou přítomných zástupců MCCU na svém zase dání.“, na základě rozhodnutí správní rady ze dne 21.1.2014 - čl. IV. bodu 4.6 - z textu ve znění „Odvolá-li správní rada ředitele Společnosti, nebo se ředitel vzdá funkce, zemře anebo jiným způsobem ztratí způsobilost k výkonu této funkce, pověří předseda správní rady výkonem funkce ředitele Společnosti oso bu, která působí v tomto postavení až do jmenování nového ředitele správní radou. Osoba pověřená funkcí ředitele Společnosti má po dobu trvání tohoto pověření shodné pravomoci jako řádně jmenovaný ředitel Společnosti. Správní rada musí nového ředitele Spo lečnosti jmenovat nejpozději do 30 dnů od uvolnění místa ředitele.“ se mění text věty poslední „Správní rada musí nového ředitele Společnosti jmenovat nejpozději do 30 dnů od uvolnění místa ředitele.“ a nahrazuje se novým textem „S právní rada musí nového ředitele Společnosti jmenovat nejpozději do 90 dnů od uvolnění místa ředitele.“ Nový text ustanovení bodu 4.6 zní: „Odvolá-li správní rada ředitele Společnosti, nebo se ředitel vzdá funkce, zemře anebo jiným způsobem ztratí způsobilost k výkonu této funkce, pověří předseda správní rady výkonem funkce ředitele Společnosti osobu, která působí v tomto postavení až do jmenování nového ředitele správní radou. Osoba pověřená funkcí ředitele Společnosti má po dobu trvání tohoto pověření shodné pravomoci jako řádně jmenovaný ředitel Společnosti. Správní rada musí nového ředitele Společ nosti jmenovat nejpozději do 90 dnů od uvolnění místa ředitele.“, na základě rozhodnutí správní rady ze dne 21.1.2014 20.6.2014
Předseda správní rady Krajského centra dalšího profesního vzdělávání a Centra uznávání a celoživotního učení Zlínského kraje, o. p. s., pověřil, dle ust. čl. IV. bodu 4.6. Statutu Společnosti, výkonem funkce ředitele Společnosti Bc. Denisu Hanáčkovou, nar . 11. 6. 1985, bytem Štěpnická 1103, Uherské Hradiště, PSČ 686 06, s účinností od 1. 5. 2014 do doby jmenování nového ředitele Společnosti. 20.6.2014
Změna Statutu - Přílohy č. 1, kdy se stávající počet 29 MCCU snižuje o jedno na 28 MCCU z důvodu sloučení Střední průmyslové školy Otrokovice a Střední odborné školy Otrokovice v jednu školu s názvem Střední průmyslová škola Otrokovice. 12.3.2014
Změna Zakládací listiny: - článku VIII. bodu 2 - z textu ve znění „Správní rada má 12 členů.“ se vypouští text číslice „12“ a nahrazuje se novým textem číslice „9“ a nový text zní: „Správní rada má 9 členů.“ - článku VIII. bodu 16 - vypouští se text ustanovení první odrážky ve znění „rozsahu plných mocí ředitele Společnosti,“. - článku XI. bodu 8 - vypouští se text věty druhé ve znění „Nad rámec oprávnění stanoveného ve Statutu jedná ředitel navenek jen v rámci plných mocí, které mu udělí správní rada.“ Změna Statutu Společnosti: - čl. III. bodu 3. 2. vypuštění text číslice „12“ a nahrazení novým textem číslice „9“ a nový text zní: „Správní rada obecně prospěšné společnosti je orgánem společnosti a má celkem 9 členů.“ - čl. III. bodu 3.11 vypouštění textu bodu a) „rozsahu plných mocí ředitele Společnosti,“ a změna označení bodu b) na bod a) a bodu c) na bod b) - čl. IV. bodu 4.3 - vypuštění textu druhé odrážky ve znění „rozhoduje o věcech, kde náklady či závazky Společnosti nepřesáhnou celkovou částku ve výši Kč 500.000,-- v jednotlivém případě. K uzavírání závazků nad tento limit do výše Kč 1.000.000,-- je třeba předchozího souhlasu předsedy správní rady a alespoň jednoho člena správní rady. K uzavírání závazků nad limit Kč 1.000.000,-- je potřeba souhlas správní rady“ - čl. IV. bodu 4.3 doplnění o text nové odrážky ve znění: „- svoji činnost vykonává na základě Smlouvy o výkonu funkce ředitele.“ - čl. IV. bodu 4.4 - vypuštění textu poslední části věty ve znění „a plné moci, udělené mu správní radou.“ - PŘÍLOHY č. 1 Statutu obecně prospěšné společnosti „Síť místních center celoživotního učení“, kdy se stávající počet 30 MCCU snižuje o jedno na 29 MCCU, a to Krajskou pedagogicko-psychologickou poradnu a Zařízení pro další vzdělávání pedago 16.7.2013
Změna Zakládací listiny - článek VIII.-bod 1, článek XI.-bod 2, na základě rozhodnutí správní rady ze dne 22.10.2012 7.12.2012
Změna Statutu - článek III., vypuštění bodu 3.18, přečíslování bodů č. 3.19-č.3.26 o jedno pořadové číslo níže v číslech 19-26, doplnění článku IV. o bod 4.6 a změna Přílohy č. 1 Statutu, na základě rozhodnutí správní rady ze dne 22.10.2012 7.12.2012
Změna Zakládací listiny-článku VIII-bod 3, článek X-bod 4, článek XIV-bod 2, na základě rozhodnutí správní rady ze dne 5.12.2011 19.12.2011
Přijetí Statutu Krajského centra dalšího profesního vzdělávání a Centra uznávání a celoživotního učení Zlínského kraje, o.p.s., dne 5.12.2011 správní radou. 19.12.2011

Aktuální kontaktní údaje Krajské centrum dalšího profesního vzdělávání a Centrum uznávání a celoživotního učení Zlínského kraje, o.p.s.

Sídlo Krajské centrum dalšího profesního vzdělávání a Centrum uznávání a celoživotního učení Zlínského kraje, o.p.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Nivnická 1763 , Uherský Brod 688 01 18.8.2008

Předmět podnikání Krajské centrum dalšího profesního vzdělávání a Centrum uznávání a celoživotního učení Zlínského kraje, o.p.s.

Platnost údajů od - do
a) realizace vzdělávacích aktivit 18.8.2008
b) realizace vzdělávacích aktivit k získání dílčích a úplných kvalifikací s uznáním výsledků předchozího vzdělávání a učení 18.8.2008
c) realizace rekvalifikačních aktivit 18.8.2008
d) realizace seminářů a konferencí 18.8.2008
e) konzultační a poradenská činnost 18.8.2008
f) informační a propagační činnost, provádění a podpora marketingu, propagace a publicity aktivit Společnosti 18.8.2008
g) provádění analýz a studií, výzkumná a vývojová činnost 18.8.2008
h) zajišťování sportovních a kulturních akcí 18.8.2008
i) působení k zajištění součinnosti subjektů v regionu - úřady práce, rady profesních příprav, oblastní kanceláře hospodářské komory, podnikatelské subjekty, vzdělávací instituce, orgány státní správy a samosprávy apod. v oblasti celoživotního učení 18.8.2008
j) spolupráce popř. zajišťování spolupráce se zahraničními subjekty v oblasti celoživotního vzdělávání 18.8.2008
k) grantová a projektová činnost 18.8.2008
l) poskytování služeb a servis k zabezpečení realizace projektových aktivit 18.8.2008

vedení firmy Krajské centrum dalšího profesního vzdělávání a Centrum uznávání a celoživotního učení Zlínského kraje, o.p.s.

Statutární orgán Krajské centrum dalšího profesního vzdělávání a Centrum uznávání a celoživotního učení Zlínského kraje, o.p.s.

Platnost údajů od - do
ředitelka Bc. Denisa Hasníková 15.5.2019
Vznik funkce 1.7.2014
Adresa: 552 , Nedakonice 687 38
Jméno Mgr. Petr Paníček 19.12.2011 - 7.12.2012
Zánik funkce 30.4.2014
Adresa: Partyzánů 1822 , Uherský Brod 688 01
Jméno Mgr. Michal Hampala 7.12.2012 - 20.6.2014
Zánik funkce 30.4.2014
Adresa: Za Mlýnem 1882 , Staré Město 686 03
ředitel Michal Hampala 20.6.2014 - 20.8.2014
Vznik funkce 22.10.2012
Zánik funkce 30.4.2014
Adresa: Za Mlýnem 1882 , Staré Město 686 03
ředitelka Bc. Denisa Hanáčková 20.8.2014 - 18.4.2018
Vznik funkce 1.7.2014
Adresa: Štěpnická 1103 , Uherské Hradiště 686 06
ředitelka Bc. Denisa Hanáčková 18.4.2018 - 15.5.2019
Vznik funkce 1.7.2014
Adresa: 552 , Nedakonice 687 38

Dozorčí rada Krajské centrum dalšího profesního vzdělávání a Centrum uznávání a celoživotního učení Zlínského kraje, o.p.s.

Platnost údajů od - do
člen Mgr. Miroslav Trefil 2.2.2016
Vznik členství 3.2.2015
Adresa: 545 , Dolní Bečva 756 55
člen Ing. Bc. Jiří Charvát 2.2.2016
Vznik členství 3.2.2015
Adresa: tř. Tomáše Bati 1827 , Otrokovice 765 02
člen PhDr. Mojmír Šemnický 17.8.2016
Vznik členství 3.2.2015
Adresa: Pod Vodojemem 2716 , Zlín 760 01
předseda Mgr. Bedřich Chromek 18.8.2008 - 12.10.2011
Vznik členství 18.8.2008
Zánik členství 18.8.2011
Vznik funkce 18.8.2008
Zánik funkce 18.8.2011
Adresa: 36 , Břestek 687 08
člen Mgr. Blažena Kubíčková 18.8.2008 - 12.10.2011
Vznik členství 18.8.2008
Zánik členství 18.8.2011
Vznik funkce 18.8.2008
Zánik funkce 18.8.2011
Adresa: 19 , 768 41 Rusava Česká republika
člen Renata Pavlovcová 18.8.2008 - 12.10.2011
Vznik členství 18.8.2008
Zánik členství 18.8.2011
Vznik funkce 18.8.2008
Zánik funkce 18.8.2011
Adresa: Francouzská 4022/6 , Kroměříž 767 01
člen Mgr. Pavel Dvořák 18.8.2008 - 12.10.2011
Vznik členství 18.8.2008
Zánik členství 18.8.2011
Vznik funkce 18.8.2008
Zánik funkce 18.8.2011
Adresa: Prostřední 3456 , Zlín 760 01
člen Ing. Aleš Zapletal 18.8.2008 - 12.10.2011
Vznik členství 18.8.2008
Zánik členství 18.8.2011
Vznik funkce 18.8.2008
Zánik funkce 18.8.2011
Adresa: Tř. Legií 1089 , Bystřice pod Hostýnem 768 61
člen Ing. Miroslav Školoudík 12.10.2011 - 7.12.2012
Vznik členství 23.9.2011
Zánik členství 31.5.2012
Vznik funkce 23.9.2011
Zánik funkce 31.5.2012
Adresa: Odbojářů 3111/4 , Kroměříž 767 01
předseda Mgr. Marek Wandrol 12.10.2011 - 2.2.2016
Vznik členství 23.9.2011
Zánik členství 23.9.2014
Vznik funkce 23.9.2011
Adresa: Na Vyhlídce 1067 , Vsetín 755 01
Jméno Mgr. Miroslav Trefil 12.10.2011 - 2.2.2016
Vznik členství 23.9.2011
Zánik členství 23.9.2014
Vznik funkce 23.9.2011
Adresa: 545 , Dolní Bečva 756 55
člen Doc.dr. Zdeněk Botek CSc. 7.12.2012 - 2.2.2016
Vznik členství 25.6.2012
Zánik členství 11.12.2014
Adresa: Hlavní 257 , Hluk 687 25
člen PhDr. Mojmír Šemnický 2.2.2016 - 17.8.2016
Vznik členství 3.2.2015
Adresa: třída Tomáše Bati 952 , Zlín 760 01

Sbírka Listin Krajské centrum dalšího profesního vzdělávání a Centrum uznávání a celoživotního učení Zlínského kraje, o.p.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
O 368/SL 40 ostatní zápis ze zasedání Krajský soud v Brně 3.2.2015 9.12.2015 15.3.2016 15
O 368/SL 39 ostatní zápis ze zas. SR Krajský soud v Brně 25.6.2014 22.7.2014 26.8.2014 5
O 368/SL 38 ostatní statut Krajský soud v Brně 26.11.2013 14.2.2014 19.3.2014 8
O 368/SL 37 ostatní rozhod. SR, příloha č.1 Krajský soud v Brně 26.11.2013 14.2.2014 19.3.2014 2
O 368/SL 35 ostatní rozhodnutí správní rady + statut Krajský soud v Brně 18.4.2013 14.6.2013 24.7.2013 14
O 368/SL 34 zakladatelské dokumenty, ostatní rozhodnutí správní rady + zakládací listina Krajský soud v Brně 18.4.2013 14.6.2013 24.7.2013 8
O 368/SL 33 ostatní zápis ze zasedání správní rady Krajský soud v Brně 18.4.2013 14.6.2013 24.7.2013 15
O 368/SL 32 účetní závěrka [2012]  příloha Krajský soud v Brně 12.4.2013 14.6.2013 24.7.2013 6
O 368/SL 31 účetní závěrka [2012]  výkaz Krajský soud v Brně 10.4.2013 14.6.2013 24.7.2013 4
O 368/SL 30 účetní závěrka [2012]  rozvaha Krajský soud v Brně 10.4.2013 14.6.2013 24.7.2013 6
O 368/SL 29 účetní závěrka příloha 2011 Krajský soud v Brně 30.3.2012 17.12.2012 22.1.2013 3
O 368/SL 28 účetní závěrka výkaz 2011 Krajský soud v Brně 17.12.2012 22.1.2013 2
O 368/SL 27 účetní závěrka rozvaha 2011 Krajský soud v Brně 17.12.2012 22.1.2013 3
O 368/SL 26 účetní závěrka příloha 2010 Krajský soud v Brně 27.3.2011 17.12.2012 22.1.2013 4
O 368/SL 25 účetní závěrka výkaz 2010 Krajský soud v Brně 28.11.2011 17.12.2012 22.1.2013 2
O 368/SL 24 účetní závěrka rozvaha 2010 Krajský soud v Brně 28.11.2011 17.12.2012 22.1.2013 3
O 368/SL 23 účetní závěrka příloha 2009 Krajský soud v Brně 29.3.2010 17.12.2012 22.1.2013 3
O 368/SL 22 účetní závěrka výkaz 2009 Krajský soud v Brně 17.12.2012 22.1.2013 2
O 368/SL 21 účetní závěrka rozvaha 2009 Krajský soud v Brně 17.12.2012 22.1.2013 3
O 368/SL 20 ostatní jmenovací dekret Krajský soud v Brně 22.10.2012 17.12.2012 22.1.2013 1
O 368/SL 19 zakladatelské dokumenty Krajský soud v Brně 22.10.2012 17.12.2012 22.1.2013 6
O 368/SL 18 ostatní statut Krajský soud v Brně 22.10.2012 17.12.2012 22.1.2013 11
O 368/SL 17 ostatní návrh změn zakl. listiny Krajský soud v Brně 22.10.2012 17.12.2012 22.1.2013 1
O 368/SL 16 ostatní návrh změn statutu Krajský soud v Brně 22.10.2012 17.12.2012 22.1.2013 3
O 368/SL 15 ostatní zápis ze zasedání SR Krajský soud v Brně 22.10.2012 17.12.2012 22.1.2013 8
O 368/SL 14 ostatní zápis ze zasedání SR Krajský soud v Brně 17.9.2012 17.12.2012 22.1.2013 7
O 368/SL 13 ostatní zápis ze zasedání SR Krajský soud v Brně 25.6.2012 17.12.2012 22.1.2013 7
O 368/SL 12 ostatní zápis ze zasedání SR Krajský soud v Brně 20.3.2012 17.12.2012 22.1.2013 8
O 368/SL 9 ostatní - zápis správní rady Krajský soud v Brně 5.12.2011 19.1.2012 11
O 368/SL 11 ostatní - rozh. správní rady Krajský soud v Brně 5.12.2011 19.1.2012 9
O 368/SL 10 ostatní - statut Krajský soud v Brně 5.12.2011 19.1.2012 10
O 368/SL 8 výroční zpráva 2008 Krajský soud v Brně 8.6.2009 28.4.2010 3
O 368/SL 7 účetní závěrka - příloha 2008 Krajský soud v Brně 28.3.2009 28.4.2010 3
O 368/SL 6 účetní závěrka . výkaz 2008 Krajský soud v Brně 28.4.2010 2
O 368/SL 5 účetní závěrka - rozvaha 2008 Krajský soud v Brně 28.4.2010 3
O 368/SL 4 podpisové vzory -ČP Krajský soud v Brně 26.5.2008 22.8.2008 22
O 368/SL 3 ostatní -zápis z ust. sch. DR Krajský soud v Brně 21.5.2008 22.8.2008 1
O 368/SL 2 ostatní -zápis z ust. sch. spr. rady Krajský soud v Brně 21.5.2008 22.8.2008 2
O 368/SL 1 notářský zápis -NZ 94/2008-zakl. listina Krajský soud v Brně 6.5.2008 22.8.2008 7

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Krajské centrum dalšího profesního vzdělávání a Centrum uznávání a celoživotního učení Zlínského kraje, o.p.s.

IČO (identifikační číslo) 28297504
Jméno Krajské centrum dalšího profesního vzdělávání a Centrum uznávání a celoživotního učení Zlínského kraje, o.p.s.
Právní forma podnikání Obecně prospěšná společnost
Přidělený úřad Městský úřad Uherský Brod
Vznik první živnosti: 26.2.2010
Celkový počet živností: 1
Aktivních živností: 1

Sídlo Krajské centrum dalšího profesního vzdělávání a Centrum uznávání a celoživotního učení Zlínského kraje, o.p.s.

Živnosti a provozovny Krajské centrum dalšího profesního vzdělávání a Centrum uznávání a celoživotního učení Zlínského kraje, o.p.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 26.2.2010

Statutární orgán Krajské centrum dalšího profesního vzdělávání a Centrum uznávání a celoživotního učení Zlínského kraje, o.p.s.

Člen statutárního orgánu Bc. Denisa Hasníková

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Krajské centrum dalšího profesního vzdělávání a Centrum uznávání a celoživotního učení Zlínského kraje, o.p.s.

IČO: 28297504
Firma: Krajské centrum dalšího profesního vzdělávání a Centrum uznávání a celoživotního učení Zlínského kraje, o.p.s.
Právní forma: Obecně prospěšná společnost
Okres: Uherské Hradiště
Základní územní jednotka: Uherský Brod
Počet zaměstnanců: 1 - 5 zaměstnanců
Institucionální sektor: Neziskové instituce sloužící domácnostem soukromé národní
Datum vzniku: 18.8.2008

Sídlo Krajské centrum dalšího profesního vzdělávání a Centrum uznávání a celoživotního učení Zlínského kraje, o.p.s.

Sídlo: Nivnická 1763, Uherský Brod 688 01

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Poradenství v oblasti řízení
Výzkum a vývoj v oblasti společenských a humanitních věd
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
Ostatní vzdělávání j. n.
tracking image