Firma Krajská zdravotní, a.s. IČO 25488627


Krajská zdravotní, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

Krajská zdravotní, a.s. (25488627) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Sociální péče 3316/12, 400 11 Ústí nad Labem Česká republika. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 5. 5. 2004 a je stále aktivní. Krajská zdravotní, a.s. má více provozoven a více živností.

Jako zdroj dat o Krajská zdravotní, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Krajská zdravotní, a.s. na Justice.cz
Detailní informace o Krajská zdravotní, a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro Krajská zdravotní, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Krajská zdravotní, a.s.

Soud Krajský soud v Ústí nad Labem 5
Spisová značka B 1550
IČO (identifikační číslo osoby) 25488627
Jméno Krajská zdravotní, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 5.5.2004
Na základě Smlouvy o koupi závodu ze dne 29. 7. 2015 mezi Nemocnicí následné péče Ryjice, příspěvková organizace, IČ 727 53 536, se sídlem Ryjice č.p. 1, PSČ 403 31 jako prodávajícím a Krajskou zdravotní, a.s., IČ 254 88 627, se sídlem Sociální péče 3316/ 12A, Ústí nad Labem, PSČ 401 13 jako kupujícím došlo k prodeji závodu Nemocnice následné péče Ryjice, příspěvková organizace. Touto smlouvou kupující nabyla od prodávajícího Závod jako celek a na kupujícího přešla veškerá práva a povinnosti se Závodem sou visející. Smlouva o koupi závodu nabývá účinnosti dnem zápisu v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem a uložením do Sbírky listin pod sp.zn. B 1550. 1.9.2015
Na základě Smlouvy o koupi závodu ze dne 29. 7. 2015 mezi Nemocnicí následné péče Most, příspěvková organizace, IČ 661 12 338, se sídlem Jana Žižky 1304, Most, PSČ 434 01 jako prodávajícím a Krajskou zdravotní, a.s., IČ 254 88 627, se sídlem Sociální péče 3316/12A, Ústí nad Labem, PSČ 401 13 jako kupujícím došlo k prodeji závodu Nemocnice následné péče Most, příspěvková organizace. Touto smlouvou kupující nabyla od prodávajícího Závod jako celek a na kupujícího přešla veškerá práva a povinnosti se Závodem související. Smlouva o koupi závodu nabývá účinnosti dnem zápisu v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem a uložením do Sbírky listin pod sp.zn. B 1550. 1.9.2015
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 15.8.2014
Počet členů statutárního orgánu: 5 15.8.2014 - 20.5.2015
Počet členů dozorčí rady: 9 15.8.2014 - 20.5.2015
Jediný akcionář dne 27.2.2013 rozhodl dle § 59 odst. 1 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a dle § 190 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, ve věci jediného akcioná ře v působnosti valné hromady společnosti Krajská zdravotní, a.s. se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13, IČ 25488627, o zvýšení základního kapitálu takto: a) základní kapitál se zvyšuje o částku 7.822.000,- Kč (slovy: sedm milionů o sm set dvacet dva tisíce korun českých), a to upsáním nových akcií; upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení se nepřipouští; b) upsáno bude 7.822 ks (sedm tisíc osm set dvacet dva kusy) kmenových listinných akcií na jméno, každá o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých). Emisní kurs akcií činí 1.000,0286 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých a dvě stě osmdesát šest desetitisícin haléře) na jednu akcii; c) všechny nové akcie na zvýšení základního kapitálu budou upsány jediným akcionářem, kterým je Ústecký kraj, a to uzavřením smlouvy o upisování akcií se společností Krajská zdravotní, a.s.; d) místem pro upisování akcií je sídlo Krajského úřadu Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, lhůta pro upisování akcií činí 20 (slovy: dvacet) dnů ode dne sepsání notářského zápisu o tomto rozhodnutí jediného akcionáře společnosti Krajská zdravotní, a.s., přičemž počátek běhu této lhůty je upisovateli nových akcií znám, neboť upisovatel je jediným akcionářem společ nosti Krajská zdravotní, a.s., který toto rozhodnutí činí; e) emisní kurs akcií je upisovatel povinen splatit najednou nepeněžitým vkladem, jehož předmětem jsou movité věci uvedené v písm. g)h) tohoto rozhodnutí. Hodnota předmětu nepeněžitého vkladu uvede ného v písm g) byla určena obecně uznávaným nezávislým odborníkem panem Ing. Václavem Hlousem, Rembrandtova 665/11, Ústí nad Labem, znalcem v oboru ekonomika odv. ceny a odhady motorých vozidel, za využití obecně uznávaných standardů a zásad oceňování, a to znaleckými posudky č. 1590/003/13 - 1641/054/13, ze dne 11.2.2013 na částku 7.267.000,- Kč (slovy: sedm milionů dvě stě šedesát sedm tisíc korun českých). Hodnota předmětu nepeněžitého vkladu uvedeného v písm. h) byla určena obecně uznávaným odborníke m Agis, spol s r.o., Moskevská 1/14, Most, za využití obecně uznávaných standardů a zásad oceňování, a to posudkem ze dne 22.2.2013 na částku 555.223,57 Kč (slovy: pět set padesát pět tisíc dvě stě dvacet tři koruny české padesát sedm haléřů). Za celý ne peněžitý vklad v celkové hodnotě 7.822.223,57 Kč (slovy: sedm milionů osm set dvacet dva tisíce dvě stě dvacet tři koruny české a padesát sedm haléřů) bude upisovateli vydáno 7.822 ks (slovy: sedm tisíc osm set dvacet dva kusy) kmenových listinných akcií na jméno, každá o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých). Z uvedené hodnoty nepeněžitého vkladu bude na základní kapitál započítána částka 7.822.000,- Kč (slovy: sedm milionů osm set dvacet dva tisíce korun českých) a částka 223,5 7 Kč (slovy: dvě stě dvacet tři koruny české a padesát sedm haléřů) tvoří emisní ážio. Emisní kurs nově vydávaných akcií na zvýšení základního kapitálu je v plné výši splatný nejpozději do 20 (slovy: dvaceti) dnů od účinnosti smlouvy o upsání akcií, předá ním písemného prohlášení vkladatele v místě sídla Krajského úřadu Ústeckého kraje; f) nové akcie, které budou upisovány, jsou stejného druhu, jako akcie stávající. g) Předmětem nepeněžitého vkladu je: Seznam dlouhodobého majetku ZDS Provozovatel ZDS: Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, p.o. Sociální Péče 799/7A, 400 11 Ústí nad Labem Stav k 31.12.2012 Inventární číslo Název Výrobní číslo ZP / ocenění ZP / ocenění ke dni Ocenění vkladu v Kč 289-B AUTO SAN 2U60851 VW WV2ZZZ7HZ4H104601 1590/003/13 11.2.2013 92 000,00 Kč 291 AUTO SAN 2U91268 VW WV2ZZZ7HZ4H111619 1591/004/13 11.2.2013 76 000,00 Kč 292 AUTO SAN 2U91270 VW WV2ZZZ7HZ4H111695 1592/005/13 11.2.2013 76 000,00 Kč 339 AUTO SAN 3U33750 VW WV2ZZZ7H4H110429 1593/006/13 11.2.2013 114 000,00 Kč 338 AUTO SAN 3U33765 VW WV2ZZZ7H4H110429 1594/007/13 11.2.2013 114 000,00 Kč 456 AUTO SAN 4U9 6961 VW WV2ZZZ7HZ8H046173 1595/008/13 11.2.2013 152 000,00 Kč 457 AUTO SAN 4U9 6963 VW WV2ZZZ7HZ8H046141 1596/009/13 11.2.2013 152 000,00 Kč 458 AUTO SAN 4U9 6964 VW WV2ZZZ7HZ8H046221 1597/010/13 11.2.2013 159 000,00 Kč 459 AUTO SAN 4U9 6965 VW WV2ZZZ7HZ8H046200 1598/011/13 11.2.2013 152 000,00 Kč 460 AUTO SAN 4U9 6967 VW WV2ZZZ7HZ8H046201 1599/012/13 11.2.2013 152 000,00 Kč 491 AUTO SAN 5U3 0149 VW WV2ZZZ7HZ9H011049 1600/013/13 11.2.2013 267 000,00 Kč 492 AUTO SAN 5U3 0151 VW WV2ZZZ7HZ9H009222 1601/014/13 11.2.2013 296 000,00 Kč 493 AUTO SAN 5U3 0152 VW WV2ZZZ7HZ9H010181 1602/015/13 11.2.2013 263 000,00 Kč 494 AUTO SAN 5U3 0153 VW WV2ZZZ7HZ9H010926 1603/016/13 11.2.2013 287 000,00 Kč 495 AUTO SAN 5U3 0154 VW WV2ZZZ7HZ9H009799 1604/017/13 11.2.2013 335 000,00 Kč 577 AUTO SAN 5U9 1056 VW T5 1,9 TDi WV2ZZZ7HZ9H143734 1605/018/13 11.2.2013 507 000,00 Kč 581 AUTO SAN 5U9 1108 VW T5 1,9 TDi WV2ZZZ7HZ9H144999 1606/019/13 11.2.2013 422 000,00 Kč 578 AUTO SAN 5U9 1123 VW T5 1,9 TDi WV2ZZZ7HZ9H145263 1607/020/13 11.2.2013 488 000,00 Kč 579 AUTO SAN 5U9 1124 VW T5 1,9 TDi WV2ZZZ7HZ9H143681 1608/021/13 11.2.2013 483 000,00 Kč 580 AUTO SAN 5U9 1125 VW T5 1,9 TDi WV2ZZZ7HZ9H144116 1609/022/13 11.2.2013 491 000,00 Kč 194 AUTO SAN ULM 07-80 VW 319345 1610/023/13 11.2.2013 39 000,00 Kč 195 AUTO SAN ULM 07-81 318798 1611/024/13 11.2.2013 39 000,00 Kč 585 AUTO SAN VW TPL 96-79 WV2ZZZ70Z1X128171 1612/025/13 11.2.2013 42 000,00 Kč 2000000108 Auto sanitní 1U0 1020 1613/026/13 11.2.2013 49 000,00 Kč 2000000110 Auto sanitní 1U4 8010 1614/027/13 11.2.2013 26 000,00 Kč 2000000111 Auto sanitní 1U4 9010 1615/028/13 11.2.2013 48 000,00 Kč 2000000102 Auto sanitní 2U0 8010 1616/029/13 11.2.2013 68 000,00 Kč 2000000100 Auto sanitní 2U0 8040 1617/030/13 11.2.2013 65 000,00 Kč 2000000101 Auto sanitní 2U0 8060 1618/031/13 11.2.2013 71 000,00 Kč 2000000099 Auto sanitní 2U6 0634 1619/032/13 11.2.2013 90 000,00 Kč 2000000113 Auto sanitní 2U9 0917 (pův. DCL 70-58) 1620/033/13 11.2.2013 48 000,00 Kč 2000000105 Auto sanitní DCL 70-55 1621/034/13 11.2.2013 52 000,00 Kč 2000000106 Auto sanitní DCL 70-56 1622/035/13 11.2.2013 43 000,00 Kč 2000000107 Auto sanitní DCL 70-57 1623/036/13 11.2.2013 43 000,00 Kč 30093 Sanitní vůz Volkswagen 1U2 67 27 1624/037/13 11.2.2013 44 000,00 Kč 30092 Sanitní vůz Volkswagen 1U0 85 65 1625/038/13 11.2.2013 44 000,00 Kč 30103 Sanitní vůz Volkswagen 2U6 06 35 1626/039/13 11.2.2013 75 000,00 Kč 30076 Sanitní vůz Volkswagen TPL 23-38 1627/040/13 11.2.2013 20 000,00 Kč 30088 Sanitní vůz Volkswagen TPM 10-09 1628/041/13 11.2.2013 24 000,00 Kč 30090 Sanitní vůz Volkswagen TPM 40-10 1629/042/13 11.2.2013 41 000,00 Kč 30099 Sanitní vůz Volkswagen 2U0 40 50 1630/043/13 11.2.2013 11 000,00 Kč IM00091 Sanita WV Transp. 1U3 89 35 WV2ZZZ70Z3X013084 1631/044/13 11.2.2013 45 000,00 Kč IM00094 VW Transp. 2U3 57 80 WV2ZZZ70Z3X131302 1632/045/13 11.2.2013 60 000,00 Kč IM00171 VW Transp. 2U3 65 15 WV2ZZZ70Z3X131401 1633/046/13 11.2.2013 135 000,00 Kč 293 AUTO SAN 2U912 69 VW WV2ZZZ7HZ4H110559 1634/047/13 11.2.2013 76 000,00 Kč 298 AUTO SAN 2U91958 VW WV2ZZZ7HZ5H039448 1636/049/13 11.2.2013 216 000,00 Kč 191 AUTO SAN ULL 34-71 002385 1641/054/13 11.2.2013 70 000,00 Kč 586 AUTO SAN VW LT28 LNI 39-35 WV1ZZZ2DZ1H035499 1639/052/13 11.2.2013 75 000,00 Kč 2000000094 Auto sanitní DCL 06-97 1638/051/13 11.2.2013 95 000,00 Kč 30089 Sanitní vůz Volkswagen TPM 21-51 1640/053/13 11.2.2013 76 000,00 Kč IM00087 VW 5U9 1622 (původní SPZ 2U1 8524) WV1ZZZ2DZ2H012668 1637/050/13 11.2.2013 219 000,00 Kč 413 AUTO SAN 4U0 8352 VW WV2ZZZ7HZ7H034488 1635/048/13 11.2.2013 140 000,00 Kč Cena celkem 7 267 000,00 Kč h) Předmětem nepeněžitého vkladu je: Seznam dlouhodobého majetku ZDS Provozovatel ZDS: Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, p.o. Sociální Péče 799/7A, 400 11 Ústí nad Labem Stav k 31.12.2012 Inventární číslo Název Výrobní číslo ZP / ocenění ZP / ocenění ke dni Ocenění vkladu v Kč 294 NOSÍTKA KARGO S PODVOZKEM EURO 04075 Agis 22.2.2013 25 616,00 Kč 295 NOSÍTKA KARGO S PODVOZKEM EURO 04076 Agis 22.2.2013 25 616,00 Kč 619 NOSÍTKA S PODVOZKEM MEDIROL Agis 22.2.2013 3 545,81 Kč 30037 Zvedák dvousloupový Agis 22.2.2013 493,65 Kč 30038 Zvedák pojízdný dílenský Agis 22.2.2013 768,55 Kč 30039 Zvedák stranový hydraulický Agis 22.2.2013 5 194,75 Kč 30040 Zvedák plošinový 200-20 HB Agis 22.2.2013 9 375,00 Kč Cena celkem 70 609,76 Kč Seznam drobného majetku ZDS Provozovatel ZDS: Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, p.o. Sociální Péče 799/7A, 400 11 Ústí nad Labem Stav k 31.12.2012 Inventární číslo Název ZP / ocenění ZP / ocenění ke dni Ocenění vkladu v Kč 2126 Barevný televizor 70 cm Agis 22.2.2013 3 199,60 Kč 9000000064 Komoda Agis 22.2.2013 2 488,80 Kč 9000000756 Křeslo Agis 22.2.2013 2 666,00 Kč 9000000589 Lednice Agis 22.2.2013 3 307,60 Kč 2999 Náhlavní souprava Plantronic 361 Agis 22.2.2013 14 732,16 Kč 9000000944 Náhlavní souprava Plantronic 361 Agis 22.2.2013 8 855,04 Kč 9000000755 Pohovka Agis 22.2.2013 4 799,33 Kč 300928 Sada vakuových dlah s taškou Agis 22.2.2013 4 870,60 Kč 300724 Sada vakuových dlah v tašce Agis 22.2.2013 2 654,40 Kč 300725 Sada vakuových dlah v tašce Agis 22.2.2013 2 654,40 Kč 300726 Sada vakuových dlah v tašce Agis 22.2.2013 2 654,40 Kč 300727 Sada vakuových dlah v tašce Agis 22.2.2013 2 654,40 Kč 300728 Sada vakuových dlah v tašce Agis 22.2.2013 2 654,40 Kč 300729 Sada vakuových dlah v tašce Agis 22.2.2013 2 654,40 Kč 300730 Sada vakuových dlah v tašce Agis 22.2.2013 2 654,40 Kč 300731 Sada vakuových dlah v tašce Agis 22.2.2013 2 654,40 Kč 300732 Sada vakuových dlah v tašce Agis 22.2.2013 2 654,40 Kč 300733 Sada vakuových dlah v tašce Agis 22.2.2013 2 654,40 Kč 300308 Silikonový resuscitátor Agis 22.2.2013 785,40 Kč 300309 Silikonový resuscitátor Agis 22.2.2013 785,40 Kč 300310 Silikonový resuscitátor Agis 22.2.2013 785,40 Kč 300311 Silikonový resuscitátor Agis 22.2.2013 785,40 Kč 300312 Silikonový resuscitátor Agis 22.2.2013 785,40 Kč 300359 Silikonový resuscitátor pro dospělé Agis 22.2.2013 619,98 Kč 300295 Silikonový reusucitátor Agis 22.2.2013 785,40 Kč 300296 Silikonový reusucitátor Agis 22.2.2013 785,40 Kč 300297 Silikonový reusucitátor Agis 22.2.2013 785,40 Kč 300299 Silikonový reusucitátor Agis 22.2.2013 785,40 Kč 300300 Silikonový reusucitátor Agis 22.2.2013 785,40 Kč 300301 Silikonový reusucitátor Agis 22.2.2013 785,40 Kč 9000000876 Skříň Ewa III Agis 22.2.2013 2 760,00 Kč 9000000877 Skříň Ewa III Agis 22.2.2013 2 760,00 Kč 9000000865 Skříň vysoká policová, dekor třešeň Agis 22.2.2013 2 899,20 Kč 9000000037 skříňka prosklená Agis 22.2.2013 1 690,40 Kč 9000000020 Skříňka prosklená roh Agis 22.2.2013 1 468,80 Kč 9000000212 Stroj skartační DAHLE Agis 22.2.2013 205,73 Kč 9000000548 Stůl jednací pro 6 osob Agis 22.2.2013 2 020,27 Kč 9000000557 Šatní skříň Agis 22.2.2013 1 669,17 Kč 9000000558 Šatní skříň Agis 22.2.2013 1 669,17 Kč 9000000559 Šatní skříň Agis 22.2.2013 1 669,17 Kč 9000000560 Šatní skříň Agis 22.2.2013 1 669,17 Kč 9000000561 Šatní skříň Agis 22.2.2013 1 669,17 Kč 9000000562 Šatní skříň Agis 22.2.2013 1 669,17 Kč 9000000563 Šatní skříň Agis 22.2.2013 1 669,17 Kč 9000000564 Šatní skříň Agis 22.2.2013 1 669,17 Kč 9000000565 Šatní skříň Agis 22.2.2013 1 669,17 Kč 9000000566 Šatní skříň Agis 22.2.2013 1 669,17 Kč 9000000567 Šatní skříň Agis 22.2.2013 1 669,17 Kč 9000000568 Šatní skříň Agis 22.2.2013 1 669,17 Kč 9000000569 Šatní skříň Agis 22.2.2013 1 669,17 Kč 9000000570 Šatní skříň Agis 22.2.2013 1 669,17 Kč 9000000571 Šatní skříň Agis 22.2.2013 1 669,17 Kč 9000000572 Šatní skříň Agis 22.2.2013 1 669,17 Kč 9000000573 Šatní skříň Agis 22.2.2013 1 669,17 Kč 9000000574 Šatní skříň Agis 22.2.2013 1 669,17 Kč 9000000575 Šatní skříň Agis 22.2.2013 1 669,17 Kč 9000000576 Šatní skříň Agis 22.2.2013 1 669,17 Kč 9000000577 Šatní skříň Agis 22.2.2013 1 669,17 Kč 9000000578 Šatní skříň Agis 22.2.2013 1 669,17 Kč 9000000166 Televizor barevný Agis 22.2.2013 771,60 Kč 9000000920 Válenda Lola Agis 22.2.2013 4 792,67 Kč 9000000921 Válenda Lola Agis 22.2.2013 4 788,33 Kč 300027 Police velká na doklady Agis 22.2.2013 628,69 Kč 300028 Skříňka pro záznamové zařízení Agis 22.2.2013 2 151,85 Kč 300030 Zásuvkový kontejner Agis 22.2.2013 1 715,00 Kč 300031 Zásuvkový kontejner Agis 22.2.2013 1 715,00 Kč 300032 Zásuvkový kontejner Agis 22.2.2013 1 715,00 Kč 300033 Zásuvkový kontejner Agis 22.2.2013 1 715,00 Kč 300036 Kontejner zásuvkový - 2 zásuvky Agis 22.2.2013 1 519,00 Kč 300037 Rohový stůl Agis 22.2.2013 2 931,18 Kč 300039 Půlkulatá policová skříňka Agis 22.2.2013 1 254,89 Kč 300040 Deska policová pod televizor Agis 22.2.2013 1 254,89 Kč 300042 Rohový stůl Agis 22.2.2013 1 982,05 Kč 300043 Osvětlovací rampa Agis 22.2.2013 569,10 Kč 300047 Polička Agis 22.2.2013 526,26 Kč 300049 Policový nástavec na spisy Agis 22.2.2013 116,62 Kč 300050 Konferenční stolek kulatý Agis 22.2.2013 764,03 Kč 300062 Příruční pokladna Agis 22.2.2013 93,40 Kč 300162 Rohový stůl s poličkou Agis 22.2.2013 4 092,48 Kč 300163 Stolek pod psací stroj Agis 22.2.2013 722,54 Kč 300164 Konferenční stolek kulatý Agis 22.2.2013 891,89 Kč 300165 Rohový stůl s poličkou Agis 22.2.2013 4 225,11 Kč 300166 Pojízdný kontejner Agis 22.2.2013 2 252,27 Kč 300167 Pojízdný kontejner Agis 22.2.2013 2 252,27 Kč 300168 Držák na PC Agis 22.2.2013 383,86 Kč 300169 Držák na PC Agis 22.2.2013 383,86 Kč 300202 Skříňka dvojdílná uzamykatelná Agis 22.2.2013 1 387,47 Kč 300203 Knihovna prosklená Agis 22.2.2013 1 387,47 Kč 300206 Nástavba Nika Agis 22.2.2013 395,12 Kč 300218 Skříň šatní malá Agis 22.2.2013 2 321,74 Kč 300225 Sokl 75 Agis 22.2.2013 71,17 Kč 300226 Sokl 75 Agis 22.2.2013 71,17 Kč 300228 Sokl 60 Agis 22.2.2013 71,17 Kč 300233 Skříňka dvoudílná uzamykatelná Agis 22.2.2013 1 387,47 Kč 300234 Knihovna prosklená Agis 22.2.2013 1 387,47 Kč 300238 Nástavba Nika Agis 22.2.2013 395,12 Kč 300239 Nástavba Nika Agis 22.2.2013 395,12 Kč 300246 Lednička Ardo Agis 22.2.2013 1 718,00 Kč 300253 Židle Ermes modrá Agis 22.2.2013 2 735,70 Kč 300275 Stůl - vedoucí DNNR Agis 22.2.2013 11 686,14 Kč 300283 Kuchyňská linka řidiči DNNR Agis 22.2.2013 8 954,91 Kč 300322 Roh otevřený policový Agis 22.2.2013 1 745,01 Kč 300323 Skříň otevřená + zásuvky Agis 22.2.2013 4 321,24 Kč 300324 Skříň šanonová s dveřmi Agis 22.2.2013 2 573,39 Kč 300325 Šatní skříň Agis 22.2.2013 2 189,09 Kč 300364 Mapa nástěnná Agis 22.2.2013 1 711,50 Kč 300385 Křeslo Clubman pevné Agis 22.2.2013 8 565,20 Kč 300387 Telefonní přístroj Alcatel 4035 Agis 22.2.2013 2 910,03 Kč 300388 Telefonní přístroj Alcatel 4035 Agis 22.2.2013 2 910,03 Kč 300389 Křeslo dispečerské LO2 LX Agis 22.2.2013 8 393,35 Kč 300390 Křeslo dispečerské LO2 LX Agis 22.2.2013 8 393,35 Kč 300431 Regál kovový142 Agis 22.2.2013 1 913,33 Kč 300432 Regál kovový142 Agis 22.2.2013 1 913,33 Kč 300433 Regál kovový142 Agis 22.2.2013 1 913,33 Kč 300455 Kompresor 2351 Agis 22.2.2013 1 338,40 Kč 300456 Kompresor 3459 Agis 22.2.2013 840,00 Kč 300459 Nůžky pákové 73 Agis 22.2.2013 112,00 Kč 300460 Ohýbačka 81 Agis 22.2.2013 536,00 Kč 300465 Souprava svářecí Agis 22.2.2013 180,00 Kč 300466 Stahovák univerzální pružinový Agis 22.2.2013 229,40 Kč 300468 Svěrák 130 Agis 22.2.2013 90,60 Kč 300469 Svěrák dílenský Agis 22.2.2013 322,00 Kč 300471 Vrtačka Pneumo 318 Agis 22.2.2013 1 572,00 Kč 300472 Vrtačka stolní 1342 Agis 22.2.2013 779,20 Kč 300473 Zvedák pojízdný 440 Agis 22.2.2013 759,40 Kč 300489 Šatní skříň jednodílná Alfa Agis 22.2.2013 560,00 Kč 300600 Trezor Agis 22.2.2013 640,00 Kč 300621 Technisat Digit MF 4S CC CZ Agis 22.2.2013 2 026,13 Kč 300690 Šatní skříň se zámkem Agis 22.2.2013 2 010,67 Kč 300695 Šatní skříň se zámkem Agis 22.2.2013 2 010,67 Kč 300696 Šatní skříň se zámkem Agis 22.2.2013 2 010,67 Kč 300697 Šatní skříň se zámkem Agis 22.2.2013 2 010,67 Kč 300698 Šatní skříň se zámkem Agis 22.2.2013 2 010,67 Kč 300699 Šatní skříň se zámkem Agis 22.2.2013 2 010,67 Kč 300700 Šatní skříň se zámkem Agis 22.2.2013 2 010,67 Kč 300701 Šatní skříň se zámkem Agis 22.2.2013 2 010,67 Kč 300702 Šatní skříň se zámkem Agis 22.2.2013 2 010,67 Kč 300703 Šatní skříň se zámkem Agis 22.2.2013 2 010,67 Kč 300704 Šatní skříň se zámkem Agis 22.2.2013 2 010,67 Kč 300768 Skříň šatní Agis 22.2.2013 5 160,00 Kč 300769 Skříň policová dveřmi Agis 22.2.2013 4 140,00 Kč 300770 Skříň zásuvková Agis 22.2.2013 4 380,00 Kč 300771 Skříň dvéřová nástavec Agis 22.2.2013 3 060,00 Kč 300772 Skříň dveře sklo závěsná Agis 22.2.2013 2 280,00 Kč 300798 Postel se zásuvkou Agis 22.2.2013 5 172,53 Kč 300799 Postel se zásuvkou Agis 22.2.2013 5 172,53 Kč 300811 Trojkřeslo Louisa modré s úložným prosto Agis 22.2.2013 10 006,67 Kč 300812 Trojkřeslo Louisa modré s úložným prosto Agis 22.2.2013 10 006,67 Kč 300818 Stůl pracovní 180*70 cm Agis 22.2.2013 3 079,33 Kč 300819 Stůl pracovní 120*70 cm Agis 22.2.2013 2 620,93 Kč 300843 Lavice s čaloněnou podložkou Agis 22.2.2013 2 933,33 Kč 300856 Skřínka černá s uzamykatelnými dvířky Agis 22.2.2013 2 391,84 Kč 300858 Skříň šatní Agis 22.2.2013 3 178,27 Kč 300859 Skříň šatní Agis 22.2.2013 3 177,53 Kč 300860 Skříň šatní Agis 22.2.2013 3 177,53 Kč 300896 Stůl (deska kruhová + centrální kovová n Agis 22.2.2013 4 111,80 Kč Cena celkem 367 426,38 Seznam majetku ZDS - operativní evidence Provozovatel ZDS: Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, p.o. Sociální Péče 799/7A, 400 11 Ústí nad Labem Stav k 31.12.2012 Inventární číslo Název Množství ZP / ocenění ZP / ocenění ke dni Ocenění vkladu v Kč 1952 ČÍSLOVAČKA REXEL 1 Agis 22.2.2013 1 009,33 Kč 2000937 Držák dokumentů stolní 1 Agis 22.2.2013 984,32 Kč 2001256 Jednací židle alerto modrá 1 Agis 22.2.2013 772,31 Kč 2001257 Jednací židle alerto modrá 1 Agis 22.2.2013 772,31 Kč 2001258 Jednací židle alerto modrá 1 Agis 22.2.2013 772,31 Kč 2001259 Jednací židle alerto modrá 1 Agis 22.2.2013 772,31 Kč 2001260 Jednací židle alerto modrá 1 Agis 22.2.2013 772,31 Kč 2001261 Jednací židle alerto modrá 1 Agis 22.2.2013 772,31 Kč 2001262 Jednací židle alerto modrá 1 Agis 22.2.2013 772,31 Kč 2001263 Jednací židle alerto modrá 1 Agis 22.2.2013 772,31 Kč 2001264 Jednací židle alerto modrá 1 Agis 22.2.2013 772,31 Kč 2001265 Jednací židle alerto modrá 1 Agis 22.2.2013 772,31 Kč 2001266 Jednací židle alerto modrá 1 Agis 22.2.2013 772,31 Kč 2001267 Jednací židle alerto modrá 1 Agis 22.2.2013 772,31 Kč 2001268 Jednací židle alerto modrá 1 Agis 22.2.2013 772,31 Kč 2001269 Jednací židle alerto modrá 1 Agis 22.2.2013 772,31 Kč 2001270 Jednací židle alerto modrá 1 Agis 22.2.2013 772,31 Kč 2001271 Jednací židle alerto modrá 1 Agis 22.2.2013 772,31 Kč 2001298 Kancelářské křeslo Apollo 1 Agis 22.2.2013 2 390,40 Kč 2000277 Knihovna Juno 1 Agis 22.2.2013 666,33 Kč 2000280 Kontejner Juno 1 Agis 22.2.2013 833,00 Kč 2001024 Křeslo kancelářské DIREKTOR 1 Agis 22.2.2013 1 999,33 Kč 2000916 Mikrovlnná trouba 17/M CWRT 1 Agis 22.2.2013 692,80 Kč 1853 NOČNÍ STOLEK E 648 1 Agis 22.2.2013 478,43 Kč 1854 NOČNÍ STOLEK E 648 1 Agis 22.2.2013 478,43 Kč 1869 NOČNÍ STOLEK E 648 1 Agis 22.2.2013 478,43 Kč 2001330 Odpadkový koš 10l s popelníkem černý 1 Agis 22.2.2013 951,20 Kč 2001050 Otočný odkladač se čtyřmi miskami šedý 1 Agis 22.2.2013 1 570,80 Kč 2001051 Otočný odkladač se čtyřmi miskami šedý 1 Agis 22.2.2013 1 570,80 Kč 2000215 PC stůl 1 Agis 22.2.2013 1 586,67 Kč 2000947 Pryžový resuscitátor pro dospělé 1 Agis 22.2.2013 682,54 Kč 2000948 Pryžový resuscitátor pro dospělé 3 Agis 22.2.2013 682,54 Kč 2000247 Radiomagnetofon 1 Agis 22.2.2013 744,00 Kč 2000278 Regál Juno 1 Agis 22.2.2013 666,33 Kč 2000279 Regál Juno 1 Agis 22.2.2013 733,00 Kč 0866 REXEL - CISLOVACKA 1 Agis 22.2.2013 95,94 Kč 1017 REXEL - CISLOVACKA 1 Agis 22.2.2013 95,94 Kč 2000244 Roleta 1 Agis 22.2.2013 720,00 Kč 2000245 Roleta 1 Agis 22.2.2013 720,00 Kč 2000246 Roleta 1 Agis 22.2.2013 720,00 Kč 2000014 Rychlovarná konvice 1 Agis 22.2.2013 158,67 Kč 2000272 Skříňka Juno 1 Agis 22.2.2013 999,67 Kč 2000273 Skříňka Juno 1 Agis 22.2.2013 766,33 Kč 2000274 Skříňka Juno 1 Agis 22.2.2013 833,00 Kč 2000276 Skříňka Juno 1 Agis 22.2.2013 599,67 Kč 2000036 Skříňka prosklená 1 Agis 22.2.2013 975,20 Kč 2000283 Stůl Juno 1 Agis 22.2.2013 666,33 Kč 2000396 Stůl pracovní 1 Agis 22.2.2013 605,33 Kč 2000152 Stůl psací oboustranný 1 Agis 22.2.2013 103,33 Kč 2000394 Stůl psací oboustranný 1 Agis 22.2.2013 413,33 Kč 2000281 Stůl rohový 1 Agis 22.2.2013 399,67 Kč 2000371 Stůl zkosený spoj. 1 Agis 22.2.2013 207,73 Kč 2754 Telef.Panasonic KX-TSC11CXW v.č.5AAKA002 1 Agis 22.2.2013 1 125,19 Kč 2755 Telef.Panasonic KX-TSC11CXW v.č.5AAKA002 1 Agis 22.2.2013 1 125,19 Kč 2753 Telef.Panasonic KX-TSC11CXW v.č.5CBKA002 1 Agis 22.2.2013 1 125,19 Kč 2784 Transportní plachta 1 Agis 22.2.2013 1 144,00 Kč 2785 Transportní plachta 1 Agis 22.2.2013 1 144,00 Kč 2786 Transportní plachta vyprošťov. 1 Agis 22.2.2013 956,08 Kč 2787 Transportní plachta vyprošťov. 1 Agis 22.2.2013 956,08 Kč 2001277 Transportní vyprošťovací plachta 1 Agis 22.2.2013 981,50 Kč 2001278 Transportní vyprošťovací plachta 1 Agis 22.2.2013 981,50 Kč 2001279 Transportní vyprošťovací plachta 1 Agis 22.2.2013 981,50 Kč 2001280 Transportní vyprošťovací plachta 1 Agis 22.2.2013 981,50 Kč 2001281 Transportní vyprošťovací plachta 1 Agis 22.2.2013 981,50 Kč 2001282 Transportní vyprošťovací plachta 1 Agis 22.2.2013 981,50 Kč 2001283 Transportní vyprošťovací plachta 1 Agis 22.2.2013 981,50 Kč 2001284 Transportní vyprošťovací plachta 1 Agis 22.2.2013 981,50 Kč 2001285 Transportní vyprošťovací plachta 1 Agis 22.2.2013 981,50 Kč 2001286 Transportní vyprošťovací plachta 1 Agis 22.2.2013 981,50 Kč 2001287 Transportní vyprošťovací plachta 1 Agis 22.2.2013 981,51 Kč 2001288 Transportní vyprošťovací plachta 1 Agis 22.2.2013 981,51 Kč 2000317 Trouba mikrovlná 1 Agis 22.2.2013 690,67 Kč 2001049 Třídící odkládací plochy 8 přihrádek - o 1 Agis 22.2.2013 1 816,73 Kč 2749 Vakuová matrace dětská 1 Agis 22.2.2013 2 145,16 Kč 2750 Vakuová matrace dětská 1 Agis 22.2.2013 2 145,16 Kč 2751 Vakuová matrace dětská 1 Agis 22.2.2013 2 145,16 Kč 2752 Vakuová matrace dětská 1 Agis 22.2.2013 2 145,16 Kč 2000575 Varná konvice 1 Agis 22.2.2013 239,80 Kč 2809 Ventilátor stolový 1 Agis 22.2.2013 428,13 Kč 2810 Ventilátor stolový 1 Agis 22.2.2013 428,13 Kč 500099 Lednice Fagor 1 Agis 22.2.2013 1 208,80 Kč 500103 Křeslo otočné 1 Agis 22.2.2013 932,28 Kč 500128 Židle modrá 1 Agis 22.2.2013 278,51 Kč 500135 Židle konferenční 1 Agis 22.2.2013 226,28 Kč 500144 Křeslo Joy 1 Agis 22.2.2013 408,28 Kč 500145 Křeslo Joy 1 Agis 22.2.2013 408,28 Kč 500153 Hodiny digitální 1 Agis 22.2.2013 516,27 Kč 500180 Mapy - pod folií 1 Agis 22.2.2013 936,20 Kč 500181 Mapy - pod folií 1 Agis 22.2.2013 936,20 Kč 500182 Mapy - pod folií 1 Agis 22.2.2013 936,20 Kč 500196 Mapa závěsná 1 Agis 22.2.2013 903,20 Kč 500219 Opěrka pod nohy 1 Agis 22.2.2013 739,15 Kč 500220 Opěrka pod nohy 1 Agis 22.2.2013 739,15 Kč 500293 Závěsná police s regány - spol. míst. DR 1 Agis 22.2.2013 1 554,93 Kč 500305 Klekačka 1 Agis 22.2.2013 2 300,79 Kč 500318 Mapa Teplic dle PSČ olištovaná 1 Agis 22.2.2013 386,79 Kč 500326 Židle Calypso - šedá 1 Agis 22.2.2013 2 314,04 Kč 500327 Židle Calypso - šedá 1 Agis 22.2.2013 2 314,04 Kč 500341 Skříň policová závěsná 1 Agis 22.2.2013 1 743,79 Kč 500342 Věšák nástěnný 1 Agis 22.2.2013 1 443,79 Kč 500343 Skříň dvéřová úzká 1 Agis 22.2.2013 2 243,79 Kč 500344 Police závěsná 1 Agis 22.2.2013 443,79 Kč 500349 Rádio Philips AZ 1 Agis 22.2.2013 1 200,00 Kč 500358 Calyso židle kancelářská zelená 1 Agis 22.2.2013 1 980,00 Kč 500359 Calyso židle kancelářská zelená 1 Agis 22.2.2013 1 980,00 Kč 500362 Stůl pracovní 120 cm 1 Agis 22.2.2013 1 946,73 Kč 500363 Stůl pracovní 120 cm 1 Agis 22.2.2013 1 946,73 Kč 500366 Věšák se zrcadlem 1 Agis 22.2.2013 689,41 Kč 500367 Věšák se zrcadlem 1 Agis 22.2.2013 689,41 Kč 500368 Noční stolek se zásuvkou 1 Agis 22.2.2013 1 707,13 Kč 500369 Noční stolek se zásuvkou 1 Agis 22.2.2013 1 707,13 Kč 500380 Kalkulačka Casio HR 150 Tec 1 Agis 22.2.2013 1 074,31 Kč 500390 Regál pod TV 1 Agis 22.2.2013 1 565,47 Kč 500401 Konferenční stolek - bříza 1 Agis 22.2.2013 1 933,33 Kč 500402 Rohový stolek bříza 1 Agis 22.2.2013 1 466,67 Kč 500554 Židle jednací Calypso meeting antracit 1 Agis 22.2.2013 1 212,93 Kč Cena celkem 117 187,43 21.3.2013 - 16.4.2013
Jediný akcionář společnosti rozhodl dne 23.6.2010 dle § 59 odst. 1 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a dle § 190 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, jako jediný akcionář v působnosti valné hromady společnosti Krajské zdravotní, a.s. se sídlem v Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13, IČ: 25488627 takto: 1. základní kapitál se zvyšuje o částku 40.000.000,-- Kč, (slovy: čtyřicet miliónů korun českých), a to upsáním nových akcií, upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení se nepřipouští, 2. upsáno bude 40.000 ks (slovy: čtyřicet tisíc kusů) kmenových listinných akcií na jméno, každá o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých). Emisní kurz akcií je roven jejich jmenovité hodnotě a činí tedy 1.000,-- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) na jednu akcii, 3. všechny nové akcie na zvýšení základního kapitálu budou upsány jediným akcionářem, kterým je Ústecký kraj, a to uzavřením smlouvy o upisováním akcií se společností Krajská zdravotní, a.s., 4. místem pro upisování akcií je sídlo Krajského úřadu Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, lhůta pro upisování akcií činí 30 (slovy: třicet) dnů ode dne sepsání notářského zápisu o tomto rozhodnutí jediného akcionáře společnost i Krajská zdravotní, a.s., přičemž počátek běhu této lhůty je upisovateli nových akcií znám, neboť upisovatel, který toto rozhodnutí činí, je jediným akcionářem společnosti Krajská zdravotní, a.s.. Pokud bude návrh na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o  zvýšení základního kapitálu soudem vedoucím obchodní rejstřík pravomocně zamítnut a akcie byly již jediným akcionářem upsány, je upsání neúčinné, práva a povinnosti upisovatele ze smlouvy o úpisu akcií dnem nabytí právní moci uvedeného zamítavého rozhodn utí zanikají a účastníci nejsou touto smlouvou vázání a jsou povinni si bezodkladně vátit případně již poskytnutá plnění, 5. emisní kurs akcií je upisovatel povinen splatit najednou peněžitým vkladem ve výši 40.000.000,-- Kč (slovy: čtyřicet miliónů korun českých) na účet č. 2366292/0800 u České spořitelny, a.s. nejpozději do 30 (slovy: třiceti) dnů od účinnosti smlouvy o up sání akcií. Za tento peněžitý vklad bude upisovateli vydáno 40.000 ks (slovy: čtyřicet tisíc kusů) kmenových listinných akcií na jméno, každá o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), 6. nové akcie, které budou upisovány jsou stejného druhu, jako akcie stávající. 9.7.2010 - 20.10.2010
Jediný akcionář společnosti rozhoduje dle § 59 odst. 1 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a dle § 190 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, jako jediný akcionář v p ůsobnosti valné hromady společnosti Krajská zdravotní, a.s. se sídlem Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13, Ústí nad Labem, IČ: 25488627 takto: 1. základní kapitál se zvyšuje o částku 218.918.000,-- Kč (slovy: dvěstěosmnáct miliónů devětsetosmnáct tisíc korun českých), a to upsáním nových akcií; upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení se nepřipouští, 2. upsáno bude 218.918 ks (slovy: dvěstěosmnáct tisíc devětsetosmnáct kusů) kmenových listinných akcií na jméno, každá o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) na jednu akcii, 3. všechny nové akcie na zvýšení základního kapitálu budou upsány jediným akcionářem, kterým je Ústecký kraj, a to uzavřením smlouvy o úpisu akcií se společností Krajská zdravotní, a.s., 4. místem pro upisování akcií je sídlo Krajského úřadu Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, lhůta pro upisování akcií činí 30 dnů (slovy: třicet dnů) ode dne sepsání notářského zápisu o tomto rozhodnutí jediného akcionáře společ nosti Krajská zdravotní, a.s., přičemž počátek běhu této lhůty je upisovateli nových akcií znám, neboť upisovatel, který toto rozhodnutí činí je jediným akcionářem společnosti Krajská zdravotní, a.s., 5. emisní kurs akcií je upisovatel povinen splatit najednou peněžitým vkladem a nepeněžitým vkladem, a to: - peněžitým vkladem ve výši 212.618.000,--Kč (slovy: dvěstědvanáct miliónů šestsetosmnáct tisíc korun českých) na účet č. 2366292/0800 u České spořitelny a.s. Za tento peněžitý vklad bude upisovateli vydáno 212.618 ks (slovy: dvěstědvanáct tisíc šestsetos mnáct kusů) kmenových listinných akcií na jméno, každá o jmenovité hodnotě 1.000,--Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), - nepeněžitým vkladem, jehož předmětem jsou tyto věci movité: - budova: č.p. 500, způsob využití: občanská vybavenost, umístěna na p.p.č. 368, - budova: bez čp/če, způsob využití: jiná stavba, umístěna na p.p.č. 367/3, - budova: bez čp/če, způsob využití: jiná stavba, umístěna na p.p.č. 371/2, - pozemek p.č. 364 o výměře 642 m2, druh pozemku: lesní pozemek, způsob ochrany: pozemek určený k plnění funkcí lesa, - pozemek p.č. 365/14 o výměře 5000 m2, druh pozemku: trvalý travní porost, způsob ochrany: zemědělský půdní fond, - pozemek p.č. 367/3 o výměře 105 m2, druh pozemku: zastavěna plocha a nádvoří, - pozemek p.č. 367/4 o výměře 405 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha, - pozemek: p.p.č. 367/5 o výměře 2532 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha, - pozemek p.č. 368 o výměře 1756 m2, druh pozemku: zastavěna plocha a nádvoří, - pozemek p.č. 370 o výměře 2124 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: manipulační plocha, - pozemek: p.p.č. 371/2 o výměře 68 m2, druh pozemku: zastavěna plocha a nádvoří, - pozemek: p.p.č. 371/4 o výměře 537 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha, vše obec Ústí nad Labem, k.ú. Klíše zapsané na LV č. 4821 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem. Nepeněžitý vklad byl oceněn posudkem obecně uznávaného nezávislého odborníka za využití obecně uznávaných standardů a zásad oceňování, určeného ve smyslu ustanovení § 59a odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, rozh odnutím představenstva společnosti ze dne 3.11.2009, a to Ing. Vítězslava Veselého, J. Šafaříka 1536/10, 415 01 Teplice, znalce v oboru ekonomika. Hodnota předmětu nepeněžitého vkladu byla určena znaleckým posudkem č. 8314-814/09 ze dne 11.11.2009 na čás tku 6.300.000,--Kč (slovy: šest miliónů třista tisíc korun českých), - emisní kurs nově vydávaných akcií na zvýšení základního kapitálu je v plné výši splatný nejpozději do 30 dnů (slovy: třiceti dnů) od účinnosti smlouvy o úpisu akcií, a to v případě peněžitého vkladu ve výši 212.618.000,--Kč (slovy: dvěstědvanáct miliónů šestsetosmnáct tisíc korun českých) jeho uhrazením v plné výši na shora uvedený účet a v případě nepeněžitého vkladu předáním písemného prohlášení vkladatele dle § 60 obchodního zákoníku v místě sídla Krajského úřadu Ústeckého kraje, 6. nové akcie, které budou upisovány, jsou stejného druhu, jako akcie stávající. 31.12.2009 - 23.2.2010
Jediný akcionář společnosti rozhoduje dne 22.7.2009 dle § 59 odst. 1 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a dle § 190 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, jako jedin ý akcionář v působnosti valné hromady společnosti Krajská zdravotní, a.s. se sídlem v Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13, IČ: 25488627 takto: 1. základní kapitál se zvyšuje o částku 50.000.000,-- Kč, (slovy: padesát miliónů korun českých), a to upsáním nových akcií; upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení se nepřipouští, 2. upsáno bude 50.000 ks (slovy padesát tisíc kusů) kmenových listinných akcií na jméno, každá o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), 3. všechny nové akcie na zvýšení základního kapitálu budou upsány jediným akcionářem, kterým je Ústecký kraj, a to uzavřením smlouvy o upisování akcií se společností Krajská zdravotní, a.s., 4. místem pro upisování akcií je sídlo Krajského úřadu Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, lhůta pro upisování akcií činí 30 (slovy: třicet) dnů ode dne sepsání notářského zápisu o tomto rozhodnutí jediného akcionáře společnost i Krajská zdravotní, a.s., přičemž počátek běhu této lhůty je upisovateli nových akcií znám, neboť upisovatel je jediným akcionářem společnosti Krajská zdravotní, a.s., který toto rozhodnutí činí. Pokud bude návrh na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o  zvýšení základního kapitálu soudem vedoucím obchodní rejstřík pravomocně zamítnut a akcie byly již jediným akcionářem upsány, je upsání neúčinné, práva a povinnosti upisovatele ze smlouvy o úpisu akcií dnem nabytí právní moci uvedeného zamítavého rozhodnu tí zanikají a účastníci nejsou touto smlouvou vázáni a jsou povinni si bezodkladně vrátit případně již poskytnutá plnění, 5. emisní kurs akcií je upisovatel povinen splatit najednou peněžitým vkladem ve výši 50.000.000,--Kč (slovy: padesát miliónů korun českých) na účet č. 2366292/0800 vedený u České spořitelny, a.s. nejpozději do 30 (slovy: třiceti) dnů od účinnosti smlouvy o upsání akcií. Za tento peněžitý vklad bude upisovateli vydáno 50.000 ks (slovy: padesát tisíc kusů) kmenových listinných akcií na jméno, každá o jmenovité hodnotě 1.000,--Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), 6. nové akcie, které budou upisovány jsou stejného druhu, jako akcie stávající. 28.7.2009 - 19.10.2009
Jediný akcionář společnosti rozhoduje dle § 59 odst. 1 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské řízení), ve znění pozdějších předpisů, a dle § 190 zákona č. 513/1991 Sb., obch. zákoník, ve znění pozdějších předpisů, jako jediný akcionář v působ nosti valné hromady společnosti Krajská zdravotní, a.s. se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13, IČ 25488627, takto o zvýšení základního kapitálu: a) základní kapitál se zvyšuje o částku 864,087.000,--Kč (slovy: osm set šedesát čtyři miliony osmdesát sedm tisíc korun českých), a to upsáním nových akcií; upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení se nepřipouští; b) upsáno bude 864.087 ks kmenových listinných akcií na jméno, každá o jmenovité hodnotě 1.000,--Kč (slovy: jeden tisíc korun českých). Emisní kurz akcií je stanoven takto: - pro 372.000 ks akcií splácených peněžitým vkladem je emisní kurz roven jejich jmenovité hodnotě a činí tedy 1.000,--Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), - pro 250.000 ks akcií splácených peněžitým vkladem formou započtení pohledávky se stanoví emisní kurz na částku 2.662,592 Kč (slovy: dva tisíce šest set šedesát dvě koruny české pět set devadesát dva haléře) za jednu akcii, - pro 242.087 ks akcií splácených nepeněžitým vkladem je emisní kurz roven jejich jmenovité hodnotě a činí tedy 1.000,--Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) na jednu akcii; c) všechny nové akcie na zvýšení základního kapitálu budou upsány jediným akcionářem, kterým je Ústecký kraj, a to uzavřením smlouvy o upisování akcií se společností Krajská zdravotní, a.s.; d) místem pro upisování akcií je sídlo Krajského úřadu Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, lhůta pro upisování akcií činí 60 (slovy: šedesát) dnů ode dne sepsání notářského zápisu o tomto rozhodnutí jediného akcionáře společnos ti Krajská zdravotní, a.s., přičemž počátek běhu této lhůty je upisovateli nových akcií znám, neboť upisovatel je jediným akcionářem společnosti Krajská zdravotní, a.s., který toto rozhodnutí činí; emisní kurz akcií je upisovatel povinen splatit najednou peněžitým vkladem a nepeněžitým vkladem, a to: - peněžitým vkladem ve výši 372.000.000,--Kč (slovy: tři sta sedmdesát dva miliony korun českých) na účet č. 2366292/0800 u České spořitelny a.s. v Ústí nad Labem. Za tento peněžitý vklad bude upisovateli vydáno 372.000 ks kmenových listinných akcií na jm éno, každá o jmenovité hodnotě 1.000,--Kč (slovy: jeden tisíc korun českých); - peněžitým vkladem ve výši 665.648.000,--Kč (slovy: šest set šedesát pět milionů šest set čtyřicet osm tisíc korun českých). Z této částky bude na základní kapitál započítána částka 250.000.000,--Kč (slovy: dvě stě padesát milionů korun českých), částka 415.648.000,--Kč (slovy: čtyři sta patnáct milionů šest set čtyřicet osm tisíc korun českých) tvoří emisní ážio. Jediný akcionář v působnosti valné hromady souhlasí s tím, aby celý emisní kurs všech nově vydávaných akcií na tuto část zvýšení základního ka pitálu, který činí 2.662,592 Kč (slovy: dva tisíce šest set šedesát dva tisíce korun českých, pět set devadesát dva) na jednu akcii, byl splacen započtením pohledávky jediného akcionáře za společností Krajská zdravotní, a.s. získané smlouvou o postoupení pohledávky od organizace Krajské nemocnice, příspěvková organizace ze dne 29.4.2008. Uvedená pohledávka jediného akcionáře činí 665.648.000,--Kč (slovy: šest set šedesát pět milionů šest set čtyřicet osm tisíc korun českých). Za tento peněžitý vklad bude upisovateli vydáno 250.000 ks kmenových listinných akcií na jméno, každá o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých). Návrh smlouvy o započtení, projednaný a schválený RÚK, je povinen předložit jediný akcionář představenstvu společn osti bezodkladně po uzavření smlouvy o úpisu akcií, nejpozději do 20 (slovy: dvaceti) dnů; - nepeněžitým vkladem, jehož předmětem jsou: * věci nemovité - spoluvlastnický podíl v rozsahu 20/25 (slovy: dvacet ku dvacet pět): -- budova občanské vybavenosti bez čp./č.e. na pozemku p.č. 6171, -- pozemek p.č. 6171, o výměře 8406 m2, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k.ú. Chomutov I, obec Chomutov, zapsáno u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov na LV č. 2316. Předmět této části nepeněžitého vkladu byl oceněn posudkem znalce Ing. Vítězslava Veselého č. 7725-122/08 na částku 237.435.000,--Kč (slovy: dvě stě třicet sedm milionů čtyři sta třicet pět tisíc korun českých). * věci movité: --kotel 300 litrů parní 4 ks, --kotel 150 litrů parní 2 ks, --pánev 150 litrů plynová 2 ks, --pánev 100 litrů plynová 2 ks, --sporák plynový 4 hořáky, --kotel elektrický se stálou náplní 150 litrů, --konvektomat 20x2/1 - (40x1/1) vč. vozíků, --výdejní tabletový pás řemenový 10 zásuvek, nožní ovládání, plynulá regulace, celonerezová konstrukce, --úprava stolu k myčce MDV, --police na termosy 2 ks. Předmět této části nepeněžitého vkladu byl oceněn posudkem znalce Františka Boušky č. 1332/08 na částku 4.652.000,-- Kč (slovy: čtyři miliony šest set padesát dva tisíce korun českých). Za celý nepeněžitý vklad v celkové hodnotě 242.087.000,--Kč (slovy: dvěstě čtyřicet dva miliony osmdesát sedm tisíc korun českých) bude upisovateli vydáno 242.087 ks kmenových listinných akcií na jméno, každá o jmenovité hodnotě 1.000,--Kč (slovy: jeden t isíc korun českých). Emisní kurs nově vydávaných akcií na zvýšení základního kapitálu je v plné výši splatný nejpozději do 60 (slovy: šedesáti) dnů od účinnosti smlouvy o upsání akcií, a to v případě peněžitého vkladu ve výši 372.000.000,--Kč (slovy: tři sta sedmdesát dva mil iony korun českých) jeho uhrazením v plné výši na shora uvedený účet, v případě peněžitého vkladu spláceného formou započtení pohledávky dnem účinnosti smlouvy o započtení a v případě nepeněžitého vkladu předáním písemného prohlášení vkladatele dle § 60 O bchZ v místě sídla Krajského úřadu Ústeckého kraje; f) nové akcie, které budou upisovány jsou stejného druhu, jako akcie stávající. 17.7.2008 - 3.10.2008
Jediný akcionář společnosti rozhoduje dle § 59 odst. 1 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a dle § 190 zákona č. 513/1991 Sb., obch.zákoník, ve znění pozdějších předpisů, jako jediný akcionář v působ nosti valné hromady společnosti Krajská zdravotní, a.s. se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13, IČ 254 88 627, takto o zvýšení základního kapitálu: a) základní kapitál se zvyšuje o částku 291.480.000,-- Kč (slovy: dvě stě devadesát jeden milion čtyřista osmdesát tisíc korun českých), a to upsáním nových akcií; upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení se nepřipouští, b) upsáno bude 291.480 ks (slovy: dvě stě devadesát jeden tisíc čtyřista osmdesát kusů) kmenových listinných akcií na jméno, každá o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč, c) všechny nové akcie na zvýšení základního kapitálu budou upsány jediným akcionářem, kterým je Ústecký kraj, a to uzavřením smlouvy o upisováním akcií se společností Krajská zdravotní, a.s., d) místem pro upisování akcií je sídlo Krajského úřadu Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, lhůta pro upisování akcií činí 40 (slovy: čtyřicet) dní ode dne sepsání notářského zápisu o tomto rozhodnutí jediného akcionáře společno sti Krajská zdravotní, a.s., přičemž počátek běhu této lhůty je upisovateli nových akcií znám, neboť upisovatel je jediným akcionářem společnosti Krajská zdravotní, a.s., který toto rozhodnutí činí, e) emisní kurs akcií je upisovatel povinen splatit najednou peněžitým vkladem a nepeněžitým vkladem, a to: - peněžitým vkladem ve výši 150,000.000,-- Kč (slovy: jedno sto padesát milionů korun českých) na účet č. 2366292/0800 u České spořitelny v Ústí nad Labem. Za tento peněžitý vklad bude upisovateli vydáno 150.000 ks (slovy: jedno sto padesát tisíc kusů) km enových listinných akcií na jméno, každá o jmenovité hodnotě 1.000,--Kč, - nepeněžitým vkladem, jehož předmět je uveden v bodu g) tohoto usnesení. Předmět nepeněžitého vkladu byl oceněn posudky znalce Ing. Vítězslava Veselého, dle usnesení soudu č.j. 72 Nc 1135/2007-35 se sídlem J. Šafaříka 1536/10, 415 01 Teplice na částku 14 1.480.000,-Kč (slovy: jedno sto čtyřicet jeden milion čtyřista osmdesát tisíc korun českých). Za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli vydáno 141.480 ks (slovy: jedno sto čtyřicet jeden tisíc čtyřista osmdesát kusů) kmenových listinných akcií na jméno, každá o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč, Emisní kurs nově vydávaných akcií na zvýšení základního kapitálu je v plné výši splatný nejpozději do 40 (slovy: čtyřiceti) dnů od účinnosti smlouvy o upsání akcií, a to v případě peněžitého vkladu jeho uhrazením v plné výši na shora uvedený účet a v pří padě nepeněžitého vkladu předáním písemného prohlášení vkladatele dle § 60 ObchZ v místě sídla Krajského úřadu Ústeckého kraje; f) nové akcie, které budou upisovány jsou stejného druhu, jako akcie stávající, g)předměty nepeněžitého vkladu- Ústí nad Labem - pozemek: p.p.č. 1283/2 o výměře 94 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, - pozemek: p.p.č. 1283/3 o výměře 24 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha, ------------------------------------------------------------------------------ - pozemek: p.p.č. 1284/1 o výměře 3450 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, -------------------------------------------------------------------------------------------- - pozemek: p.p.č. 1284/2 o výměře 180 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha, ------------------------------------------------------------------------------ - pozemek: p.p.č. 1296/65 o výměře 1982 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha, ------------------------------------------------------------------------------ - pozemek: p.p.č. 1296/68 o výměře 125 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: zeleň, ------------------------------------------------------------------------------------- - pozemek: p.p.č. 1297/7 o výměře 204 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha, ------------------------------------------------------------------------------ - pozemek: p.p.č. 1364/1 o výměře 212 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace, -------------------------------------------------------------------- - pozemek: p.p.č. 1364/2 o výměře 18 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha, ------------------------------------------------------------------------------ - pozemek: p.p.č. 1364/6 o výměře 3 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace, -------------------------------------------------------------------- - pozemek: p.p.č. 1364/7 o výměře 4 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha, ------------------------------------------------------------------------------ obec Ústí nad Labem, k.ú. Bukov, zapsané na LV č. 4030 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem pro Ústecký kraj, ---------------- - pozemek: p.p.č. 4940/4 o výměře 30 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace, -------------------------------------------------------------------- - pozemek: p.p.č. 4940/5 o výměře 56 m2, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany: zemědělský půdní fond, ------------------------------------------------------------------------- - pozemek: p.p.č. 4940/6 o výměře 440 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace, -------------------------------------------------------------------- - pozemek: p.p.č. 749/15 o výměře 142 m2, druh pozemku: trvalý travní porost, způsob ochrany: zemědělský půdní fond, -------------------------------------------------------------- - pozemek: p.p.č. 749/16 o výměře 256 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace, -------------------------------------------------------------------- - pozemek: p.p.č. 4941/3 o výměře 25 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace, -------------------------------------------------------------------- obec Ústí nad Labem, k.ú. Ústí nad Labem, zapsané na LV č. 13113 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem pro Ústecký kraj. ---- Nemovitosti - stavby nezapsané v KN ------------------------------------------------------------ budova/stavba na pozemku LV k.ú. ---------------------------- - přípojka vysokého napětí - dostavba átrium Bukov ------------------------- Teplice ------------------------------------------------------------------------------------------------- Nemovitosti - stavby nezapsané v KN ------------------------------------------------------------ budova/stavba na pozemku LV k.ú. ---------------------------- - Elektr.kabel.vedení-areál nemocnice celý areál ------------------------------- - Venkovní kanalizace celý areál ------------------------------- - Zásobní řád z vodojemu celý areál ------------------------------- - Venkovní rozvod páry celý areál ------------------------------- - Venkovní rozvod plynu nemocnice celý areál ------------------------------- - Primární přípojka plynu celý areál ------------------------------- - Sekundární rozvod tepel.energie celý areál ------------------------------- - Rozvody NN včetně kabelovodu celý areál ------------------------------- - Venkovní osvětlení celý areál ------------------------------- - Slaboproudé rozvody celý areál ------------------------------- - Oplocení a protihluková bariéra celý areál ------------------------------- - Vodovodní potrubí nemocnice celý areál ------------------------------- - Kanalizace a čistící stanice celý areál ------------------------------- - Kabelová síť telefonní celý areál ------------------------------- - Plynové potrubí nemocnice celý areál ------------------------------- - Kondenzační vedení ÚT nemocnice celý areál ------------------------------- - Parní potrubí nemocnice celý areál ------------------------------- - Veřejné osvětlení nemocnice celý areál ------------------------------- - Oddechový koutek nemocnice celý areál ------------------------------- Děčín ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- - budova: část obce Děčín V-Rozbělesy, č.p. 437, způsob využití: občanská vybavenost, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území, na p. p. č. 3574, ---------------- - budova: bez čp/če, způsob využití: technická vybavenost, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území, na p. p. č. 3575/4, ------------------------------------------------------------ - pozemek: p. p. č. 3574 o výměře 539 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území, --------------------------------------------------- - pozemek: p. p. č. 3575/2 o výměře 601 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území, ---------------- - pozemek: p. p. č. 3575/4 o výměře 142 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území, ---------------------------------------- obec Děčín, k. ú. Podmokly, zapsaných na LV č. 998 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín pro Ústecký kraj, ----------------------------- - pozemek: p.p.č. 1004/1 o výměře 2683 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území, -------------------------- - pozemek: p.p.č. 1004/2 o výměře 1138 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území, -------------------------- - pozemek: p.p.č. 1027/1 o výměře 6221 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: zeleň, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území, --------------------------------- obec Děčín, k.ú. Děčín, zapsané na LV č. 5490 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín pro Ústecký kraj, ---------------------------------------- - budova: část obce Děčín II-Nové Město, č.p. 1358, způsob využití: občanská vybavenost, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území, na p. p. č. 1104/2, ------------- - pozemek: p. p. č. 1103 o výměře 447 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: neplodná půda, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území, ---------------------- - pozemek: p. p. č. 1104/2 o výměře 774 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území, ---------------------------------------- - pozemek: p. p. č. 1104/72 o výměře 1003 m2, druh pozemku: zahrada, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území, ------------------------------------------------------------ obec Děčín, k. ú. Děčín, zapsaných na LV č. 5215 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín pro Ústecký kraj. ---------------------------------------- Nemovitosti - stavby nezapsané v KN ----------------------------------------------------------- budova/stavba na pozemku LV k. ú. - buňka montážní 05 údržba 016457 1027/18 1626 Děčín - oplocení areálu nemocnice 015036 celý areál 1626 Děčín - kanalizace vnější 015051 celý areál 1626 Děčín - vedení el. venkovní 015060 celý areál 1626 Děčín Chomutov --------------------------------------------------------------------------------------------------- - pozemek: p. p. č. 4071/99 o výměře 261 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: zeleň, ------------------------------------------------------------------------------------- obec Chomutov, k.ú. Chomutov I, zapsaný na LV č. 11854 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov pro Ústecký kraj. ------------------- Nemovitosti - stavby nezapsané v KN ------------------------------------------------------------ Budova/stavba na pozemku LV k.ú - Budova-trafostanice, nez. v KN ---------------------------------------------------------------- 4071/11 5 Chomutov I. ------------------ - Náhradní zdroj elektro 4071/11 5 Chomutov I. ------------------ v budově bez čp/če na p.p.č.4071/11 ---------------------------------------------------------- Plynová přípojka celý areál Chomutov I ------------------- Oplocení celý areál Chomutov I ------------------- Venkovní osvětlení celý areál Chomutov I ------------------- Sadové úpravy celý areál Chomutov I ------------------- Terénní úpravy celý areál Chomutov I ------------------- Veřejné osvětlení celý areál Chomutov I ------------------- Most ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- - budova: podíl 1/2 objekt bez čp/če, způsob využití: občanská vybavenost, na p. p. č. 4333, ------------------------------------------------------------------------------------------------- - pozemek: podíl 1/2 p. p. č. 4333 o výměře 1034 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, --------------------------------------------------------------------------------------------- obec Most, k.ú. Most II, zapsané na LV č. 3881 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Most pro Ústecký kraj, ------------------------------------------ - budova: podíl 1/2 objekt bez čp/če, způsob využití: občanská vybavenost, na p. p. č. 4311/15, --------------------------------------------------------------------------------------------- - pozemek: podíl 1/2 p. p. č. 4311/15 o výměře 1201 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, ---------------------------------------------------------------------------------- obec Most, k.ú. Most II, zapsané na LV č. 15056 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Most pro Ústecký kraj, ------------------------------------------- - budova: objekt bez čp/če, způsob využití: občanská vybavenost, na p. p. č. 4320, ------- - budova: objekt bez čp/če, způsob využití: občanská vybavenost, na p. p. č. 4322, ------- - budova: objekt bez čp/če, způsob využití: občanská vybavenost, na p. p. č. 4339/3, ---- - pozemek: p. p. č. 4311/67 o výměře 12071 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: zeleň, (pozemek p.č. 4311/67 o výměře 12071 m2 byl oddělen z pozemku p.č. 4311/1 o výměře 25301 m2 geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 4304-557/2007 ze dne 28. 11. 2007), ------------------------------------------------------------------- - pozemek: p. p. č. 4311/10 o výměře 229 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: zeleň, --------------------------------------------------------------------------------------- - pozemek: p. p. č. 4311/31 o výměře 2052 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: zeleň, --------------------------------------------------------------------------------------- - pozemek: p. p. č. 4320 o výměře 819 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, - pozemek: p. p. č. 4322 o výměře 1554 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, - pozemek: p. p. č. 4339/3 o výměře 93 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, obec Most, k.ú. Most II, zapsané na LV č. 17303 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Most pro Ústecký kraj. ------------------------------------------- Nemovitosti - stavby nezapsané v KN ------------------------------------------------------------ Budova/stavba na pozemku LV k.ú --------------- stavba - okrasná vodní nádrž 4311/52 1015 Most II ---------------- stavba - spojovací chodba bl. II-BPN 4311/10 1015 Most II ---------------- stavba - komunikace diagnostika 4311/30 1015 Most II ---------------- stavba - spojovací chodba diagnostika 4311/30 1015 Most II ---------------- stavba - reliéf uzdravení 4334/1 - pozemek Města Most 1015 Most II. 28.1.2008 - 18.4.2008
Jediný akcionář společnosti rozhoduje dle § 59 odst. 1 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a dle § 190 zákona č. 513/1991 Sb., obch. zákoník, ve znění pozdějších předpisů, jako jediný akcionář v půso bnosti valné hromady společnosti Krajská zdravotní, a.s. se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13, IČ 25488627 dne 1.8.2007 takto: O zvýšení základního kapitálu: a) základní kapitál se zvyšuje o částku 3.211.621.000,- Kč (slovy: tři miliardy dvě stě jedenáct milionů šest set dvacet jeden tisíc korun českých), a to upsáním nových akcií, upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení se nepřipouští, b) upsáno bude 3.211.621 ks (slovy: tři miliony dvě stě jedenáct tisíc šest set dvacet jeden kus) kmenových listinných akcií na jméno, každá o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč ( slovy: jeden tisíc korun českých ), c) všechny nové akcie na zvýšení základního kapitálu budou upsány jediným akcionářem, kterým je Ústecký kraj, a to uzavřením smlouvy o upisováním akcií se společností Krajská zdravotní, a.s., d) místem pro upisování akcií je sídlo Krajského úřadu Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, lhůta pro upisování akcií činí 22 (slovy : dvacet dva) dny ode dne sepsání notářského zápisu o tomto rozhodnutí jediného akcionáře spo lečnosti Krajská zdravotní, a.s., přičemž počátek běhu této lhůty je upisovateli nových akcií znám, neboť upisovatel je jediným akcionářem společnosti Krajská zdravotní, a.s., e) emisní kurs akcií je upisovatel povinnen splatit najednou nepeněžitým vkladem, jehož předmět je uveden v bodu g) tohoto rozhodnutí. Předmět nepeněžitého vkladu byl oceněn posudkem znalce HZ Praha, spol. s r.o. se sídlem Praha 10, Kodaňská 1441/46, IČ 170 49 644, na částku 3.211.621.000,-- Kč (slovy: tři miliardy dvě stě jedenáct milionů šest set dvacet jeden tisíc korun českých) . Za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli vydáno 3.211.621 ks (slovy: tři miliony dvě stě jedenáct tisíc šest set dvacet jeden kus) kmenových listinných akcií na jméno, každá o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých). Emisní kurs nově vydávaných akcií na zvýšení základního kapitálu je v plné výši splatný nejpozději do 15 (slovy: patnácti) dnů od úč innosti smlouvy o upsání akcií, f) nové akcie, které budou upisovány jsou stejného druhu, jako akcie stávající. g) Předměty nepeněžitého vkladu : Nemovitosti svěřené do správy k 31. 8. 2007 příspěvkové organizaci Ústeckého kraje: Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, příspěvková organizace: - budova: část obce: Bukov, č.p. 719, způsob využití: obč. vyb. umístěna na p.p.č. 1296/14, budova: část obce: Severní Terasa, č.p. 285, způsob využití: obč. vyb. umístěna na p.p.č. 1278/1, budova: část obce: Severní Terasa, č.p. 766, způsob využití: obč. vyb. umístěna na p.p.č. 1296/21, budova: část obce: Severní Terasa, č.p. 3136, způsob využití: obč. vyb. umístěna na p.p.č. 1297/2, budova: část obce: Severní Terasa, č.p. 3316, způsob využití: jiná st. umístěna na p.p.č. 1308/5, budova: bez čp/če, způsob využití: jiná st . umístěna na p.p.č. 1278/2, budova: bez čp/če, způsob využití: obč. vyb. umístěna na p.p.č. 1278/3 a 1278/4, budova: bez čp/če, způsob využití: obč. vyb. umístěna na p.p.č. 1282/2, budova: bez čp/če, způsob využití: obč. vyb. umístěna na p.p.č. 1282/4, b udova: bez čp/če, způsob využití: tech. vyb. umístěna na p.p.č. 1282/5, budova: bez čp/če, způsob využití: tech. vyb. umístěna na p.p.č. 1282/6, budova: bez čp/če, způsob využití: jiná st. umístěna na p.p.č. 1282/9, budova: bez čp/če, způsob využití: obč. vyb. umístěna na p.p.č. 1283/4, budova: bez čp/če, způsob využití: obč. vyb. umístěna na p.p.č. 1287/5, budova: bez čp/če, způsob využití: obč. vyb. umístěna na p.p.č. 1293/2, budova: bez čp/če, způsob využití: tech. vyb. umístěna na p.p.č. 1296/7, budov a: bez čp/če, způsob využití: tech. vyb. umístěna na p.p.č. 1296/20, budova: bez čp/če, způsob využití: obč. vyb. umístěna na p.p.č. 1296/27, budova: bez čp/če, způsob využití: obč. vyb. umístěna na p.p.č. 1296/28, budova: bez čp/če, způsob využití: tech. vyb. umístěna na p.p.č. 1296/29, budova: bez čp/če, způsob využití: tech. vyb. umístěna na p.p.č. 1296/30, budova: bez čp/če, způsob využití: obč. vyb. umístěna na p.p.č. 1296/45, budova: bez čp/če, způsob využití: jiná st. umístěna na p.p.č. 1296/49, bu dova: bez čp/če, způsob využití: jiná st. umístěna na p.p.č. 1296/51, budova: bez čp/če, způsob využití: obč. vyb. umístěna na p.p.č. 1296/62, budova: bez čp/če, způsob využití: obč. vyb. umístěna na p.p.č. 1296/63, budova: bez čp/če, způsob využití: jiná st. umístěna na p.p.č. 1296/64, budova: bez čp/če, způsob využití: obč. vyb. umístěna na p.p.č. 1296/100, budova: bez čp/če, způsob využití: tech. vyb. umístěna na p.p.č. 1296/123, budova: bez čp/če, způsob využití: obč. vyb. umístěna na p.p.č. 1296/156, budova: bez čp/če, způsob využití: tech. vyb. umístěna na p.p.č. 1296/157, budova: bez čp/če, způsob využití: tech. vyb. umístěna na p.p.č. 1297/3, pozemek: p.p.č. 1262 o výměře 723 m2, druh pozemku: trvalý travní porost, způsob ochrany: zemědělský půdní fond, pozemek: p.p.č. 1265/1 o výměře 5684 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: zeleň, pozemek: p.p.č. 1265/2 o výměře 7 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, pozemek: p.p.č. 1266 o výměře 1391 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způso b využití: ostatní komunikace, pozemek: p.p.č. 1269/2 o výměře 285 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace, pozemek: p.p.č. 1278/1 o výměře 4899 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, pozemek: p.p.č. 1278/2 o výměře 414 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, pozemek: p.p.č. 1278/3 o výměře 349 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, pozemek: p.p.č. 1278/4 o výměře 377 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, pozemek: p.p.č. 1279 o výměře 473 m2, druh p ozemku: ostatní plocha, způsob využití: zeleň, pozemek: p.p.č. 1280 o výměře 175 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: zeleň, pozemek: p.p.č. 1281 o výměře 156 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: zeleň, pozemek: p.p.č. 1282/1 o v ýměře 61058 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: zeleň, pozemek: p.p.č. 1282/2 o výměře 20 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, pozemek: p.p.č. 1282/4 o výměře 557 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, pozemek: p.p.č. 1282/5 o výměře 428 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, pozemek: p.p.č. 1282/6 o výměře 112 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, pozemek: p.p.č. 1282/7 o výměře 112 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: zeleň, pozemek: p.p.č. 1282/ 8 o výměře 187 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: zeleň, pozemek: --p.p.č. 1282/9 o výměře 29 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, pozemek: p.p.č. 1283/1 o výměře 14802 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: zeleň, pozem ek: p. p. č. 1283/4 o výměře 1804 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, pozemek: p.p.č. 1285/1 o výměře 3038 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: zeleň, pozemek: p.p.č. 1285/2 o výměře 475 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: zeleň, pozemek: p.p.č. 1286 o výměře 906 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: zeleň, pozemek: p.p.č. 1287/2 o výměře 5248 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: zeleň, pozemek: p.p.č. 1287/4 o výměře 594 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace, pozemek: p.p.č. 1287/5 o výměře 580 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, pozemek: p.p.č. 1287/6 o výměře 484 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace, pozemek: p.p.č . 1293/2 o výměře 1735 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, pozemek: p.p.č. 1296/1 o výměře 12311 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha, pozemek: p.p.č. 1296/2 o výměře 3785 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití : manipulační plocha, pozemek: p.p.č. 1296/3 o výměře 62 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, způsob využití: budova LV 1561, pozemek: p.p.č. 1296/7 o výměře 209 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, pozemek: p.p.č. 1296/14 o výměře 2554 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, pozemek: p.p.č. 1296/15 o výměře 7436 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: zeleň, pozemek: p.p.č. 1296/16 o výměře 1209 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace, pozeme k: p.p.č. 1296/18 o výměře 425 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace, pozemek: p.p.č. 1296/20 o výměře 357 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, pozemek: p.p.č. 1296/21 o výměře 1310 m2, druh pozemku: zastavěná ploch a a nádvoří, pozemek: p.p.č. 1296/22 o výměře 205 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: zeleň, pozemek: p.p.č. 1296/23 o výměře 2928 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace, pozemek: p.p.č. 1296/24 o výměře 80 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: zeleň, pozemek: p.p.č. 1296/25 o výměře 718 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: zeleň, pozemek: p.p.č. 1296/26 o výměře 1487 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: zeleň, pozemek: p.p. č. 1296/27 o výměře 3713 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, pozemek: p.p.č. 1296/28 o výměře 1697 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, pozemek: p.p.č. 1296/29 o výměře 481 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, pozemek: p.p.č. 1 296/30 o výměře 738 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, pozemek: p.p.č. 1296/31 o výměře 848 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: zeleň, pozemek: p.p.č. 1296/32 o výměře 102 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: zeleň, p ozemek: p.p.č. 1296/33 o výměře 2428 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: zeleň, pozemek: p.p.č. 1296/34 o výměře 237 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: zeleň, pozemek: p.p.č. 1296/35 o výměře 353 m2, druh pozemku: ostatní ploc ha, způsob využití: zeleň, pozemek: p.p.č. 1296/36 o výměře 53 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: manipulační plocha, pozemek: p.p.č. 1296/37 o výměře 77 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: zeleň, pozemek: p.p.č. 1296/39 o vým ěře 10762 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace, pozemek: p.p.č. 1296/40 o výměře 165 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: zeleň, pozemek: p.p.č. 1296/41 o výměře 192 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob vyu žití: zeleň, pozemek: p.p.č. 1296/42 o výměře 209 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace, pozemek: p.p.č. 1296/43 o výměře 1189 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: zeleň, pozemek: p.p.č. 1296/44 o výměře 50 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace, pozemek: p. p. č. 1296/45 o výměře 1112 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, pozemek: p.p.č. 1296/46 o výměře 798 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: zeleň, pozemek: p.p.č. 1296/47 o výměře 172 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využit í: ostatní komunikace, pozemek: p.p.č. 1296/48 o výměře 615 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: zeleň, pozemek: p.p.č. 1296/49 o výměře 570 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, pozemek: p.p.č. 1296/50 o výměře 208 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace, pozemek: p.p.č. 1296/51 o výměře 3486 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, pozemek: p.p.č. 1296/52 o výměře 118 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: zeleň, pozemek: p.p.č. 1296/53 o výměře 176 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: zeleň, pozemek: p.p.č. 1296/54 o výměře 93 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: zeleň, pozemek: p.p.č. 1296/55 o výměře 185 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: zeleň, pozemek: p.p.č. 1296/56 o výměře 514 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: zeleň, pozemek: p.p.č. 1296/57 o výměře 108 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace, pozemek: p.p.č. 1296/58 o výměře 1524 m2, druh pozemk u: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace, pozemek: p.p.č. 1296/59 o výměře 959 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: zeleň, pozemek: p.p.č. 1296/60 o výměře 80 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace, pozemek: p.p.č. 1296/62 o výměře 2884 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, pozemek: p.p.č. 1296/63 o výměře 1331 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, pozemek: p.p.č. 1296/64 o výměře 39 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, pozem ek: p.p.č. 1296/66 o výměře 457 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha, pozemek: p.p.č. 1296/67 o výměře 86 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: zeleň, pozemek: p.p.č. 1296/69 o výměře 2655 m2, druh pozemku: ostatní plo cha, způsob využití: jiná plocha, pozemek: p.p.č. 1296/70 o výměře 545 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha, pozemek: p.p.č. 1296/71 o výměře 544 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha, pozemek: p.p.č. 1296/ 72 o výměře 4447 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace, pozemek: p.p.č. 1296/73 o výměře 225 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: zeleň, pozemek: p.p.č. 1296/74 o výměře 101 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způ sob využití: zeleň, pozemek: p.p.č. 1296/75 o výměře 545 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: zeleň, pozemek: p.p.č. 1296/76 o výměře 328 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: zeleň, pozemek: p.p.č. 1296/77 o výměře 93 m2, druh po zemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha, pozemek: p.p.č. 1296/78 o výměře 66 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace, pozemek: p.p.č. 1296/79 o výměře 572 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: zeleň, poz emek: p.p.č. 1296/80 o výměře 252 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace, pozemek: p.p.č. 1296/81 o výměře 511 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: zeleň, pozemek: p.p.č. 1296/82 o výměře 1350 m2, druh pozemku: o statní plocha, způsob využití: ostatní komunikace, pozemek: p.p.č. 1296/83 o výměře 69 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha, pozemek: p.p.č. 1296/84 o výměře 1325 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: zeleň, pozemek: p.p.č. 1296/95 o výměře 210 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: zeleň, pozemek: p.p.č. 1296/96 o výměře 1820 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha, pozemek: p.p.č. 1296/100 o výměře 1791 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, pozemek: p.p.č. 1296/101 o výměře 1219 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: sportoviště a rekreační plocha, pozemek: p.p.č. 1296/102 o výměře 81 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: manipulační plocha, pozeme k: p.p.č. 1296/103 o výměře 182 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: zeleň, pozemek: p.p.č. 1296/104 o výměře 112 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace, pozemek: p.p.č. 1296/105 o výměře 191 m2, druh pozemku: o statní plocha, způsob využití: ostatní komunikace, pozemek: p.p.č. 1296/106 o výměře 678 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: zeleň, pozemek: p.p.č. 1296/107 o výměře 594 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha, pozemek: p.p.č. 1296/108 o výměře 51 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: zeleň, pozemek: p.p.č. 1296/109 o výměře 4 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace, pozemek: p.p.č. 1296/117 o výměře 8788 m2, druh pozemku: ostatn í plocha, způsob využití: jiná plocha, pozemek: p.p.č. 1296/118 o výměře 579 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: zeleň, pozemek: p.p.č. 1296/119 o výměře 108 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: zeleň, pozemek: p.p.č. 1296/120 o výměře 146 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: zeleň, pozemek: p.p.č. 1296/121 o výměře 1653 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace, pozemek: p.p.č. 1296/122 o výměře 123 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způso b využití: zeleň, pozemek: p.p.č. 1296/123 o výměře 21 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, pozemek: p.p.č. 1296/137 o výměře 176 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: zeleň, pozemek: p.p.č. 1296/138 o výměře 681 m2, druh pozemku: ost atní plocha, způsob využití: ostatní komunikace, pozemek: p.p.č. 1296/139 o výměře 782 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: zeleň, pozemek: p.p.č. 1296/140 o výměře 314 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace, poz emek: p.p.č. 1296/141 o výměře 719 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: zeleň, pozemek: p.p.č. 1296/142 o výměře 455 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace, pozemek: p.p.č. 1296/143 o výměře 42 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: zeleň, pozemek: p.p.č. 1296/144 o výměře 184 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: zeleň, pozemek: p.p.č. 1296/145 o výměře 708 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace, pozemek: p.p. č. 1296/150 o výměře 1762 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: zeleň, pozemek: p.p.č. 1296/151 o výměře 867 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: zeleň, pozemek: p.p.č. 1296/152 o výměře 1559 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způs ob využití: zeleň, pozemek: p.p.č. 1296/155 o výměře 1733 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace,pozemek: p.p.č. 1296/156 o výměře 14919 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, pozemek: p.p.č. 1296/157 o výměře 20 m2, d ruh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, pozemek: p.p.č. 1297/1 o výměře 5488 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: zeleň, pozemek: p.p.č. 1297/2 o výměře 780 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, pozemek: p.p.č. 1297/3 o výměře 68 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, pozemek: p.p.č. 1297/4 o výměře 292 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: zeleň, pozemek: p.p.č. 1297/5 o výměře 57 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace, pozemek: p.p.č . 1297/6 o výměře 577 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace, pozemek: p.p.č. 1297/8 o výměře 641 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace, pozemek: p. p. č. 1297/10 o výměře 16 m2, druh pozemku: osta tní plocha, způsob využití: jiná plocha, pozemek: p.p.č. 1297/12 o výměře 323 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace, pozemek: p.p.č. 1297/13 o výměře 774 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: zeleň, pozemek: p.p. č. 1300/2 o výměře 4555 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace, pozemek: p.p.č. 1302/2 o výměře 6865 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha, pozemek: p.p.č. 1307/1 o výměře 183 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: zeleň, pozemek: p.p.č. 1308/1 o výměře 3294 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha, pozemek: p.p.č. 1308/5 o výměře 728 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, pozemek: p.p.č. 1308/6 o výměře 1520 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace, pozemek: p.p.č. 1308/7 o výměře 275 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: zeleň, pozemek: p.p.č. 1308/8 o výměře 146 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: zeleň, poz emek: p.p.č. 1308/9 o výměře 126 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: zeleň, pozemek: p.p.č. 1308/10 o výměře 73 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: zeleň, pozemek: p.p.č. 1308/11 o výměře 141 m2, druh pozemku: ostatní plocha, z působ využití: ostatní komunikace, pozemek: p.p.č. 1308/12 o výměře 840 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: zeleň, pozemek: p.p.č. 1308/13 o výměře 27 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace, pozemek: p.p.č. 1359 o výměře 1228 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace, pozemek: p.p.č. 1360 o výměře 1010 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace, pozemek: p.p.č. 1361 o výměře 2003 m2, druh pozemku: ostatní ploc ha, způsob využití: ostatní komunikace, obec Ústí nad Labem, k.ú. Bukov, zapsaných na LV č. 27 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem pro Ústecký kraj, - budova: část obce: Ústí nad Labem-centrum, č.p. 1799, způsob využití: obč. vyb. umístěna na p.p.č. 1124, budova: bez čp/če, způsob využití: tech. vyb. umístěna na p.p.č. 4763/2, pozemek: p.p.č. 1124 o výměře 464 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádv oří, pozemek: p.p.č. 1125 o výměře 510 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: zeleň, pozemek: p.p.č. 3801/1 o výměře 159 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území, pozemek: p.p.č. 476 3/2 o výměře 2099 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, pozemek: p.p.č. 4940/1 o výměře 31030 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: zeleň, obec Ústí nad Labem, k.ú. Ústí nad Labem, zapsaných na LV č. 14 u Katastrálního úřadu pro Ústeck ý kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem pro Ústecký kraj, - budova: část obce: Klíše, č.p. 768, způsob využití: obč. vyb. umístěna na p.p.č. 594, budova: část obce: Klíše, č.p. 791, způsob využití: obč. vyb. umístěna na p.p.č. 366, budova: bez čp/če, způsob využití: obč. vyb. umístěna na p.p.č. 367/2, pozemek: p .p.č. 365/1 o výměře 463 m2, druh pozemku: trvalý travní porost, způsob ochrany: zemědělský půdní fond, pozemek: p.p.č. 365/13 o výměře 187 m2, druh pozemku: trvalý travní porost, způsob ochrany: zemědělský půdní fond, pozemek: p.p.č. 366 o výměře 626 m2 , druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, pozemek: p.p.č. 367/1 o výměře 827 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: zeleň, pozemek: p.p.č. 367/2 o výměře 1697 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, pozemek: p.p.č. 367/6 o výměře 1315 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha, pozemek: p.p.č. 371/1 o výměře 53 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: zeleň, pozemek: p.p.č. 594 o v ýměře 143 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, pozemek: p.p.č. 595/1 o výměře 351 m2, druh pozemku: zahrada, způsob ochrany: zemědělský půdní fond, obec Ústí nad Labem, k.ú. Klíše, zapsaných na LV č. 849 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem pro Ústecký kraj. - Nemovitosti - stavby nezapsané v KN budova/stavba na pozemku LV k.ú. ------------------- - silnice okresní MN Bukov 1359 27 Bukov ---------------- - silnice MN Bukov ? areál 1361, 1360 27 Bukov ---------------- - cesta MN Bukov ? areál 1278/1, 1361, 1282/1, 1283/1 ------------------------ 27 Bukov ---------------- - cesty zpevněné MN Bukov 1278/1, 1361, 1282/1, 1283/1 ------------------------ 27 Bukov ---------------- - opěrné zdivo u B1 MN Bukov 1282/1 27 Bukov ---------------- - opěrné zdivo u B3 MN Bukov 1265/1 27 Bukov ---------------- - komunikace LDN Soc. péče 1296/39 27 Bukov ---------------- - hřiště u psychiatrického pavilonu 1296/101 27 Bukov ---------------- - komunikace - dostavba viz kolaud.rozh. DO-5445/843/03-SÚ/Pd --------------- 27 Bukov ---------------- - buňka 0006 stav.Bukov kysl.stanice 1282/1 27 Bukov ---------------- - spojovací lávka MN Bukov vzduchem mezi obj. DK-LDN-PIO ------------------------- 27 Bukov ---------------- - úprava a zem.práce ubytovna Soc.p.1296/15 27 Bukov ---------------- - přeložka vod.přípoj. ubyt.Soc.p. 1296/14 27 Bukov ---------------- - vod. přípojka ubyt. Soc. p. 1296/14 27 Bukov ---------------- - podzemní chodba MN Bukov ----------------------------------------------------------------- mezi B3 a B4 1265/1, 1359, 1296/55 -------------------------------- 27 Bukov ---------------- - vněj. rozvody el.proudu MN Bukov ----------------------------------------------------------- pozemky v areálu MN Bukov 27 Bukov ---------------- - parovody areálu MN Bukov -------------------------------------------------------------------- - pozemky v areálu MN Bukov 27 Bukov ---------------- - parovodní přípojky MN Bukov ---------------------------------------------------------------- pozemky v areálu MN Bukov 27 Bukov ---------------- - kanalizace areál MN Bukov -------------------------------------------------------------------- - pozemky v areálu MN Bukov 27 Bukov ---------------- - oplocení ústavu MN Bukov 1282/1, 1265/1 27 Bukov ---------------- - plynovod STL MN Bukov viz kolaud.rozh. OV/592/93/94-Pa/kaš ---------------------- 27 Bukov ---------------- - plynovod VTL MN Bukov viz kolaud.rozh. OV/592/93/94-Pa/kaš ------------------- 27 Bukov ---------------- - vodovod DN 400 MN Bukov ------------------------------------------------------------------ pozemky v areálu MN Bukov 27 Bukov ---------------- - vodovodní řady protet.MN Bukov 1293/2 27 Bukov ---------------- - úprava a zem.práce protetika MNB. ----------------------------------------------------------- 1296/84, 1296/79, 1296/81, 1296/80 ---------------- 27 Bukov ------------------------- - sadové úpravy protetika MN Bukov 1293/2 27 Bukov ---------------- - veř.osvětlení LDN MN Soc.p. 1296/23 27 Bukov ---------------- - rozvod slabopr. LDN MN Soc.p. 1296/21 27 Bukov ---------------- - potrubní pošta MN Bukov ? plas. viz kolaud.rozh.SO/S/2292-1/00-Rá/504 ----------- 27 Bukov ---------------- - přeložka parovodu MN Bukov ----------------------------------------------------------------- pozemky v areálu MN Bukov 27 Bukov ---------------- - odpařovací stanice MN Bukov 1296/102 27 Bukov ---------------- - parovod ? dostavba viz. kolaud.rozh. SO/S/938-52/03/M --------------------------------- 27 Bukov ---------------- - přípojka nízk. napětí ? dostavba viz kolaud.rozh. SO/S204+6-116/99/Mi ------- 27 Bukov ---------------- - veřejné osvětlení ? dostavba viz. kolaud.rozh. SO/S204+6-116/99/Mi ---------- 27 Bukov ---------------- - vodovod ? dostavba viz kolaud.rozh. SO/S/938-52/03/Mi ------------------------ 27 Bukov ---------------- - vlákna optická v trase Stavědlo ---------------------------------------------------------------- - -Č.Mladeže-Bukov mezi areály Bukov-V podhájí -- -- ---------------------- - porosty areálu Bukov pozemky v areálu MN Bukov --------------------------------- 27 Bukov ---------------- - porosty pozemku pod Větruší 3801/1 14 Ústí n. L. ------------- - porosty domu ul. Stará 1 1125 14 Ústí n. L. ------------- - porosty areálu V Podhájí 365/1, 365/13, 367/1, 371/1 849 Klíše ------------------ - kabel optický mezi objekty dětská klinika a infekce ---------------------------------------- - pozemky v areálu MN Bukov 27 Bukov ---------------- Nemovitosti svěřené do správy k 31. 8. 2007 příspěvkové organizaci Ústeckého kraje: Nemocnice Teplice, příspěvková organizace: - pozemek: p.p.č. 2203 o výměře 465 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, pozemek: p.p.č. 3437/1 o výměře 2101 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, pozemek: p.p.č. 3437/2 o výměře 43 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, způsob vy užití: budova LV 8409, pozemek: p.p.č. 3438 o výměře 407 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, pozemek: p.p.č. 3440 o výměře 4453 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, pozemek: p.p.č. 3441 o výměře 3896 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, pozemek: p.p.č. 3442 o výměře 176 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, pozemek: p.p.č. 3443 o výměře 149 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, pozemek: p.p.č. 3444/1 o výměře 3404 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, po zemek: p.p.č. 3444/2 o výměře 42 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, pozemek: p.p.č. 3445 o výměře 13 m2, druh pozemku: --------zastavěná plocha a nádvoří, způsob využití: zbořeniště, pozemek: p.p.č. 3446 o výměře 3046 m2, druh pozemku: zastavě ná plocha a nádvoří, pozemek: p.p.č. 3452/1 o výměře 1285 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: zeleň, pozemek: p.p.č. 3452/2 o výměře 271 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: zeleň, pozemek: p. p. č. 3452/3 o výměře 629 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: zeleň, pozemek: p.p.č. 3452/4 o výměře 338 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: zeleň, pozemek: p.p.č. 3452/5 o výměře 1620 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, pozemek: p.p.č. 3452/6 o v ýměře 530 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: zeleň, pozemek: p.p.č. 3452/7 o výměře 5236 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace, pozemek: p.p.č. 3452/8 o výměře 1793 m2 druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, pozemek: p.p.č. 3452/9 o výměře 800 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha, pozemek: p.p.č. 3452/10 o výměře 829 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha, pozemek: p.p.č. 3452/11 o výměře 1767 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, pozemek: p.p.č. 3452/12 o výměře 36 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, pozemek: p.p.č. 3452/13 o výměře 8 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, pozemek: p.p.č. 3453 o výměře 6141 m2, druh pozemku: ostatní pl ocha, způsob využití: ostatní komunikace, pozemek: p.p.č. 3454 o výměře 3069 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha, pozemek: p.p.č. 3455/1 o výměře 3121 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha, pozemek: p.p.č. 3455/2 o výměře 20 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, pozemek: p.p.č. 3455/3 o výměře 20 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, pozemek: p.p.č. 3455/4 o výměře 20 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, pozemek: p.p.č. 3455/5 o vý měře 20 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, pozemek: p.p.č. 3455/6 o výměře 19 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, pozemek: p.p.č. 3455/7 o výměře 73 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, pozemek: p.p.č. 3455/8 o výměře 20 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, pozemek: p.p.č. 3455/9 o výměře 20 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, pozemek: p.p.č. 3455/10 o výměře 20 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, pozemek: p.p.č. 3455/11 o výměře 20 m2, druh pozem ku: zastavěná plocha a nádvoří, pozemek: p.p.č. 3455/12 o výměře 20 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, pozemek: p.p.č. 3455/13 o výměře 24 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, pozemek: p.p.č. 3455/14 o výměře 24 m2, druh pozemku: zasta věná plocha a nádvoří, pozemek: p.p.č. 3455/15 o výměře 703 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, pozemek: p.p.č. 3455/18 o výměře 117 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, pozemek: p.p.č. 3455/19 o výměře 258 m2, druh pozemku: zastavěná p locha a nádvoří, pozemek: p.p.č. 3455/31 o výměře 30 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, pozemek: p.p.č. 3455/32 o výměře 20 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, pozemek: p.p.č. 3455/33 o výměře 19 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a n ádvoří, pozemek: p.p.č. 3455/34 o výměře 20 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, pozemek: p.p.č. 3455/35 o výměře 20 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, pozemek: p.p.č. 3455/36 o výměře 21 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, p ozemek: p.p.č. 3455/37 o výměře 21 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, pozemek: p.p.č. 3455/38 o výměře 26 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, pozemek: p.p.č. 3455/39 o výměře 26 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, pozemek: p.p.č. 3455/40 o výměře 19 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, pozemek: p.p.č. 3456/1 o výměře 15740 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: zeleň, pozemek: p.p.č. 3456/2 o výměře 582 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádv oří, pozemek: p. p. č. 3456/3 o výměře 1342 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: zeleň, pozemek: p.p.č. 3456/4 o výměře 247 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, pozemek: p.p.č. 3456/5 o výměře 1578 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, pozemek: p.p.č. 3456/6 o výměře 396 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha, pozemek: p.p.č. 3456/7 o výměře 735 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha, pozemek: p.p.č. 3456/8 o výměře 880 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: zeleň, pozemek: p.p.č. 3456/9 o výměře 1714 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, pozemek: p.p.č. 3456/10 o výměře 1366 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, pozemek: p.p.č. 3456/11 o výměře 2 540 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace, pozemek: p.p.č. 3456/12 o výměře 1562 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: zeleň, pozemek: p.p.č. 3456/13 o výměře 104 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, poz emek: p.p.č. 3456/15 o výměře 40 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, pozemek: p.p.č. 3456/16 o výměře 361 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: zeleň, budova: č.p. 962, část obce Teplice, způsob využití: občanská vybavenost, na p.p.č . 3446, budova: č.p. 1078, část obce Teplice, způsob využití: rodinný dům, na p.p.č. 3437/1, budova: č.p. 1079, část obce Teplice, způsob využití: bydlení, na p.p.č. 3438. budova: č.p. 1466, část obce Teplice, způsob využití: občanská vybavenost, na p.p.č . 3440, budova: č.p. 1889, část obce Teplice, způsob využití: občanská vybavenost, na p.p.č. 2203, budova: č.p. 3064, část obce Teplice, způsob využití: občanská vybavenost, na p.p.č. 3456/9, budova: č.p. 3065, část obce Teplice, způsob využití: občanská vybavenost, na p.p.č. 3452/5, budova: č.p. 3066, část obce Teplice, způsob využití: občanská vybavenost, na p.p.č. 3456/10, budova: č.p. 3067, část obce Teplice, způsob využití: občanská vybavenost, na p.p.č. 3452/8, budova: č.p. 3068, část obce Teplice, způsob využití: občanská vybavenost, na p.p.č. 3452/11, budova: bez čp/če, část obce Teplice, způsob využití: občanská vybavenost, na p.p.č. 3441, budova: bez čp/če, část obce Teplice, způsob využití: občanská vybavenost, na p.p.č. 3442, budova: bez čp/če , část obce Teplice, způsob využití: občanská vybavenost, na p.p.č. 3443, budova: bez čp/če, část obce Teplice, způsob využití: občanská vybavenost, na p.p.č. 3444/1, budova: bez čp/če, část obce Teplice, způsob využití: jiná stavba, na p.p.č. 3444/2, bud ova: bez čp/če, část obce Teplice, způsob využití: jiná stavba, na p.p.č. 3452/12, budova: bez čp/če, část obce Teplice, způsob využití: jiná stavba, na p.p.č. 3452/13, budova: bez čp/če, část obce Teplice, způsob využití: garáž, na p.p.č. 3455/2, budova: bez čp/če, část obce Teplice, způsob využití: garáž, na p.p.č. 3455/3, budova: bez čp/če, část obce Teplice, způsob využití: garáž, na p.p.č. 3455/4, budova: bez čp/če, část obce Teplice, způsob využití: garáž, na p.p.č. 3455/5, budova: bez čp/če, část o bce Teplice, způsob využití: garáž, na p.p.č. 3455/6, budova: bez čp/če, část obce Teplice, způsob využití: garáž, na p.p.č. 3455/7, budova: bez čp/če, část obce Teplice, způsob využití: garáž, na p.p.č. 3455/8, budova: bez čp/če, část obce Teplice, způso b využití: garáž, na p.p.č. 3455/9, budova: bez čp/če, část obce Teplice, způsob využití: garáž, na p.p.č. 3455/10, budova: bez čp/če, část obce Teplice, způsob využití: garáž, na p.p.č. 3455/11, budova: bez čp/če, část obce Teplice, způsob využití: garáž , na p.p.č. 3455/12, budova: bez čp/če, část obce Teplice, způsob využití: garáž, na p.p.č. 3455/13, budova: bez čp/če, část obce Teplice, způsob využití: garáž, na p.p.č. 3455/14, budova: bez čp/če, část obce Teplice, způsob využití: jiná stavba, na p.p. č. 3455/15, budova: bez čp/če, část obce Teplice, způsob využití: jiná stavba, na p.p.č. 3455/18, budova: bez čp/če, část obce Teplice, způsob využití: technická vybavenost, na p.p.č. 3455/19, budova: bez čp/če, část obce Teplice, způsob využití: garáž, n a p.p.č. 3455/31, budova: bez čp/če, část obce Teplice, způsob využití: garáž, na p.p.č. 3455/32, budova: bez čp/če, část obce Teplice, způsob využití: garáž, na p.p.č. 3455/33, budova: bez čp/če, část obce Teplice, způsob využití: garáž, na p.p.č. 3455/3 4, budova: bez čp/če, část obce Teplice, způsob využití: garáž, na p.p.č. 3455/35, budova: bez čp/če, část obce Teplice, způsob využití: garáž, na p.p.č. 3455/36, budova: bez čp/če, část obce Teplice, způsob využití: garáž, na p.p.č. 3455/37, budova: bez čp/če, část obce Teplice, způsob využití: garáž, na p.p.č. 3455/38, budova: bez čp/če, část obce Teplice, způsob využití: jiná stavba, na p.p.č. 3455/39, budova: bez čp/če, část obce Teplice, způsob využití: garáž, na p.p.č. 3455/40, budova: bez čp/če, čá st obce Teplice, způsob využití: občanská vybavenost, na p.p.č. 3456/2, budova: bez čp/če, část obce Teplice, způsob využití: technická vybavenost, na p.p.č. 3456/4, budova: bez čp/če, část obce Teplice, způsob využití: občanská vybavenost, na p.p.č. 3456 /5, budova: bez čp/če, část obce Teplice, způsob využití: technická vybavenost, na p.p.č. 3456/13, budova: bez čp/če, část obce Teplice, způsob využití: jiná stavba, na p.p.č. 3456/15, Pozemky ve zjednodušené evidenci pozemek: p.p.č. 3452 o výměře 255 m2 pozemek: p.p.č. 3453 o výměře 28 m2 pozemek: p.p.č. 3456/1 o výměře 264 m2 v obci Teplice, k.ú Teplice, zapsané na LV č.8116 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice, - pozemek: p.p.č. 2241/17 o výměře 278 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, budova: č.p. 1733, část obce Trnovany, způsob využití: občanská vybavenost, na p.p.č. 2241/17 v obci Teplice, k.ú. Teplice ? Trnovany, zapsané na LV č. 5790 u Katastrální ho úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice, - pozemek: p.p.č. 372 o výměře 152 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, budova: č.p. 438, část obce Řetenice, způsob využití: občanská vybavenost, na p.p.č. 372, v obci Teplice, k.ú. Teplice ? Řetenice, zapsané na LV č. 1048 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice. - Nemovitosti - stavby nezapsané v KN komunikace: p.p.č. 3456/11, betonové oplocení: p.p.č. 3456/1, p.p.č. 3456/12, betonové oploceni: p.p.č. 3456/1, p.p.č. 3456/3, p.p.č. 3455/1, p.p.č. 3452/1, p.p.č. 3453, p.p.č. 3452/4, komunikace: p.p.č. 3453, p.p.č. 3452/7 , - pozemky v obci Teplice, k.ú. Teplice, zapsané na LV č. 8116 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice. Nemovitosti svěřené do správy k 31. 8. 2007 příspěvkové organizaci Ústeckého kraje: Nemocnice Děčín, příspěvková organizace: - budova: část obce Děčín II-Nové Město, č. p. 605, způsob využití: občanská vybavenost, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území, na p. p. č. 1013, budova: bez čp/če, způsob využití: občanská vybavenost, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území, na p. p. č . 1006, budova: bez čp/če, způsob využití: občanská vybavenost, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území, na p. p. č. 1007, budova: bez čp/če, způsob využití: jiná stavba, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území, na p. p. č. 1009/2, budova: bez čp/če, způs ob využití: jiná stavba, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území, na p. p. č. 1009/3, budova: bez čp/če, způsob využití: technická vybavenost, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území, na p. p. č. 1014, budova: bez čp/če, způsob využití: občanská vybavenos t, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území, na p. p. č. 1015, budova: bez čp/če, způsob využití: občanská vybavenost, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území, na p. p. č. 1016, budova: bez čp/če, způsob využití: občanská vybavenost, způsob ochrany: rozsáh lé chráněné území, na p. p. č. 1017/2, budova: bez čp/če, způsob využití: občanská vybavenost, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území, na p. p. č. 1018/1, budova: bez čp/če, způsob využití: občanská vybavenost, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území, na p. p. č. 1019, budova: bez čp/če, způsob využití: technická vybavenost, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území, na p. p. č. 1020, budova: bez čp/če, způsob využití: občanská vybavenost, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území, na p. p. č. 1021, budova: bez čp/če, způsob využití: občanská vybavenost, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území, na p. p. č. 1022/4, budova: bez čp/če, způsob využití: občanská vybavenost, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území, na p. p. č. 1023, budova: bez čp/če, způsob využi tí: občanská vybavenost, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území, na p. p. č. 1024, budova: bez čp/če, způsob využití: občanská vybavenost, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území, na p. p. č. 1025, budova: bez čp/če, způsob využití: občanská vybavenost, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území, na p. p. č. 1026, budova: bez čp/če, způsob využití: občanská vybavenost, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území, na p. p. č. 1027/2, budova: bez čp/če, způsob využití: občanská vybavenost, způsob ochrany: rozsáhl é chráněné území, na p. p. č. 1027/3, budova: bez čp/če, způsob využití: občanská vybavenost, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území, na p. p. č. 1027/4, budova: bez čp/če, způsob využití: občanská vybavenost, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území, na p. p. č. 1027/5, budova: bez čp/če, způsob využití: občanská vybavenost, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území, na p. p. č. 1027/10, budova: bez čp/če, způsob využití: garáž, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území, na p. p. č. 1027/12, budova: bez čp/č e, způsob využití: technická vybavenost, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území, na p. p. č. 1027/14, pozemek: p. p. č. 981 o výměře 5479 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území, pozemek: p. p. č. 1006 o výměře 390 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území, pozemek: p. p. č. 1007 o výměře 355 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území, pozemek: p. p. č. 100 9/2 o výměře 54 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území, pozemek: p. p. č. 1009/3 o výměře 51 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území, pozemek: p. p. č. 1010 o výměře 474 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, způsob využití: zbořeniště, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území, pozemek: p. p. č. 1011 o výměře 1317 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území, poz emek: p. p. č. 1012 o výměře 998 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území, pozemek: p. p. č. 1013 o výměře 702 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, způsob ochrany: rozsáhlé chrá něné území, pozemek: p. p. č. 1014 o výměře 885 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území, pozemek: p. p. č. 1015 o výměře 1646 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné úze mí, pozemek: p. p. č. 1016 o výměře 111 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území, pozemek: p. p. č. 1017/1 o výměře 2726 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: zeleň, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území, pozemek: p. p. č. 1017/2 o výměře 603 m2 , druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území, pozemek: p. p. č. 1018/1 o výměře 2461 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území, pozemek: p. p. č. 1018/2 o výměře 221 m2, dr uh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, způsob využití: zbořeniště, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území, pozemek: p. p. č. 1019 o výměře 1512 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území, pozemek: p. p. č. 1020 o výměře 171 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území, pozemek: p. p. č. 1021 o výměře 317 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území, pozemek: p. p. č. 1022/1 o výmě ře 2671 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území, pozemek: p. p. č. 1022/2 o výměře 543 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území, p ozemek: p. p. č. 1022/3 o výměře 844 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: zeleň, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území, pozemek: p. p. č. 1022/4 o výměře 887 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné úz emí, pozemek: p. p. č. 1023 o výměře 686 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území, pozemek: p. p. č. 1024 o výměře 799 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území, poze mek: p. p. č. 1025 o výměře 230 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území, pozemek: p. p. č. 1026 o výměře 135 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území, pozemek: p. p . č. 1027/2 o výměře 22 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území, pozemek: p. p. č. 1027/3 o výměře 899 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území, pozemek: p. p. č. 1 027/4 o výměře 325 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území, pozemek: p. p. č. 1027/5 o výměře 977 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území, pozemek: p. p. č. 1027/8 o výměře 53 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, způsob využití: zbořeniště, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území, pozemek: p. p. č. 1027/9 o výměře 2462 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace, způsob ochrany: ro zsáhlé chráněné území, pozemek: p. p. č. 1027/10 o výměře 540 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území, pozemek: p. p. č. 1027/12 o výměře 92 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří a, způsob ochrany: rozs áhlé chráněné území, pozemek: p. p. č. 1027/13 o výměře 5763 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: zeleň, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území, pozemek: p. p. č. 1027/14 o výměře 137 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, způsob ochr any: rozsáhlé chráněné území, pozemek: p. p. č. 1027/15 o výměře 5483 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: zeleň, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území, pozemek: p. p. č. 1027/16 o výměře 373 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití : zeleň, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území, pozemek: p. p. č. 1027/18 o výměře 157 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: zeleň, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území, pozemek: p. p. č. 1027/21 o výměře 165 m2, druh pozemku: ostatní plo cha, způsob využití: zeleň, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území, obec Děčín, k. ú. Děčín, zapsaných na LV č. 1626 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín, - budova: část obce Děčín IX-Bynov, č. p. 307, způsob využití: občanská vybavenost, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území, na st. p. č. 924, pozemek: st. p. č. 924 o výměře 581 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, způsob ochrany: rozsáhlé chrán ěné území, pozemek: p. p. č. 683/36 o výměře 577 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: zeleň, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území, obec Děčín, k. ú. Bynov, zapsaných na LV č. 60 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracovišt ě Děčín, - budova: část obce Děčín III-Staré Město, č. p. 313, způsob využití: občanská vybavenost, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území, na p. p. č. 623, pozemek: p. p. č. 618/2 o výměře 356 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: zeleň, způsob ochra ny: rozsáhlé chráněné území, pozemek: p. p. č. 623 o výměře 506 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území, obec Děčín, k. ú. Děčín-Staré Město, zapsaných na LV č. 450 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Kata strální pracoviště Děčín, - budova: část obce Děčín XI-Horní Žleb, č. p. 35, způsob využití: jiná stavba, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území, na st. p. č. 263, budova: bez čp/če, způsob využití: výroba, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území, na st. p. č. 277, budova: bez čp /če, způsob využití: výroba, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území, na st. p. č. 278, budova: bez čp/če, způsob využití: občanská vybavenost, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území, na st. p. č. 511, pozemek: st. p. č. 263 o výměře 895 m2, druh pozemku : zastavěná plocha a nádvoří, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území, pozemek: st. p. č. 277 o výměře 296 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území, pozemek: st. p. č. 278 o výměře 164 m2, druh pozemku: zastavě ná plocha a nádvoří, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území, pozemek: st. p. č. 511 o výměře 167 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území, pozemek: p. p. č. 641 o výměře 438 m2, druh pozemku: zahrada, způsob o chrany: rozsáhlé chráněné území, pozemek: p. p. č. 1325 o výměře 1086 m2, druh ostatní plocha, způsob využití: manipulační plocha, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území, obec Děčín, k. ú. Prostřední Žleb, zapsaných na LV č. 14 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín. - Nemovitosti - stavby nezapsané v KN budova/stavba na pozemku LV k.ú. komunikace 1012 1626 Děčín komunikace 1027/9 1626 Děčín Nemovitosti svěřené do správy k 31. 8. 2007 příspěvkové organizaci Ústeckého kraje: Nemocnice Chomutov, příspěvková organizace: - budova: objekt č.p. 1185, příslušnost k části obce Chomutov, způsob využití: jiná stavba, umístěný na p.p.č. 3452, budova: objekt č.p. 1317, příslušnost k části obce Chomutov, způsob využití: jiná stavba, umístěný na p.p.č. 3438, budova: objekt č.p. 315 3, příslušnost k části obce Chomutov, způsob využití: občanská vybavenost, umístěný na p.p.č. 3435, budova: objekt bez čp/če, způsob využití: občanská vybavenost, umístěný na p.p.č. 3426, budova: objekt bez čp/če, způsob využití: občanská vybavenost, umístěný na p.p.č. 3434, budova: objekt bez čp/če, způsob využití: občanská vybavenost, umístěný na p.p.č. 3443, budova: objekt bez čp/če, způsob využití: občanská vybavenost, umístěný na p.p.č. 3444, budova: objekt bez čp/če, způsob využití: občanská vybavenost, umístěný n a p.p.č. 3446, budova: objekt bez čp/če, způsob využití: občanská vybavenost, umístěný na p.p.č. 3448, budova: objekt bez čp/če, způsob využití: občanská vybavenost, umístěný na p.p.č. 3450/2, budova: objekt bez čp/če, způsob využití: technická vybavenost , umístěný na p.p.č. 3450/5, budova: objekt bez čp/če, způsob využití: občanská vybavenost, umístěný na p.p.č. 3455/3, budova: objekt bez čp/če, způsob využití: občanská vybavenost, umístěný na p.p.č. 4071/30, budova: objekt bez čp/če, způsob využití: obč anská vybavenost, umístěný na p.p.č. 4071/35, budova: objekt bez čp/če, způsob využití: občanská vybavenost, umístěný na p.p.č. 4071/40, budova: objekt bez čp/če, způsob využití: občanská vybavenost, umístěný na p.p.č. 4071/80, budova: objekt bez čp/če, z působ využití: občanská vybavenost, umístěný na p.p.č. 6172, budova: objekt bez čp/če, způsob využití: technická vybavenost, umístěný na p.p.č. 6173, budova: objekt bez čp/če, způsob využití: občanská vybavenost, umístěný na p.p.č. 6175, budova: objekt be z čp/če, způsob využití: občanská vybavenost, umístěný na p.p.č. 6176, budova: objekt bez čp/če, způsob využití: technická vybavenost, umístěný na p.p.č. 6178, budova: objekt bez čp/če, způsob využití: technická vybavenost, umístěný na p.p.č. 6179, pozeme k: p. p. č. 3426 o výměře 1818 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, pozemek: p. p. č. 3434 o výměře 237 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, pozemek: p. p. č. 3435 o výměře 519 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, pozemek: p. p. č. 3438 o výměře 1656 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, pozemek: p. p. č. 3443 o výměře 103 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, pozemek: p. p. č. 3444 o výměře 875 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, pozemek: p. p. č. 3445 o výměře 3345 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: zeleň, pozemek: p. p. č. 3446 o výměře 74 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, pozemek: p. p. č. 3447/1 o výměře 2455 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: zeleň, pozeme k: p. p. č. 3447/2 o výměře 198 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: zeleň, pozemek: p. p. č. 3447/3 o výměře 84 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: zeleň, pozemek: p. p. č. 3447/4 o výměře 115 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: zeleň, pozemek: p. p. č. 3448 o výměře 852 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, pozemek: p. p. č. 3450/1 o výměře 15604 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: zeleň, pozemek: p. p. č. 3450/2 o výměře 186 m2, druh pozemk u: zastavěná plocha a nádvoří, pozemek: p. p. č. 3450/3 o výměře 748 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace, pozemek: p. p. č. 3450/5 o výměře 111 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, pozemek: p. p. č. 3450/6 o výměř e 70 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: zeleň, pozemek: p. p. č. 3452 o výměře 5564 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, pozemek: p. p. č. 3455/1 o výměře 2369 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: zeleň, pozemek: p. p. č. 3455/3 o výměře 747 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, pozemek: p. p. č. 3456 o výměře 53 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, způsob využití: společný dvůr, pozemek: p. p. č. 4069/9 o výměře 266 m2, druh pozemku: ostatní plocha, z působ využití: ostatní komunikace, pozemek: p. p. č. 4071/1 o výměře 33611 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha, pozemek: p. p. č. 4071/3 o výměře 1957 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: manipulační plocha, pozemek: p. p. č. 4071/4 o výměře 11868 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace, pozemek: p. p. č. 4071/5 o výměře 142 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha, pozemek: p. p. č. 4071/6 o výměře 507 m2, druh pozem ku: zastavěná plocha a nádvoří, způsob využití: společný dvůr, pozemek: p. p. č. 4071/7 o výměře 96 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, způsob využití: společný dvůr, pozemek: p. p. č. 4071/8 o výměře 1780 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způ sob využití: manipulační plocha, pozemek: p. p. č. 4071/9 o výměře 587 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, způsob využití: společný dvůr, pozemek: p. p. č. 4071/10 o výměře 6 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, způsob využití: společn ý dvůr, pozemek: p. p. č. 4071/11 o výměře 413 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, způsob využití: společný dvůr, pozemek: p. p. č. 4071/12 o výměře 488 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha, pozemek: p. p. č. 4071/13 o v ýměře 490 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha, pozemek: p. p. č. 4071/14 o výměře 489 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha, pozemek: p. p. č. 4071/15 o výměře 5560 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha, pozemek: p. p. č. 4071/17 o výměře 428 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace, pozemek: p. p. č. 4071/20 o výměře 146 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha, pozemek: p. p. č. 407 1/21 o výměře 478 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha, pozemek: p. p. č. 4071/22 o výměře 112 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha, pozemek: p. p. č. 4071/23 o výměře 529 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha, pozemek: p. p. č. 4071/24 o výměře 14 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha, pozemek: p. p. č. 4071/25 o výměře 2337 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace, pozemek: p. p. č. 4071/26 o výměře 4255 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: manipulační plocha, pozemek: p. p. č. 4071/27 o výměře 1151 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: manipulační plocha, pozemek: p. p. č. 4071/29 o výměře 437 m2, druh p ozemku: ostatní plocha, způsob využití: zeleň, pozemek: p. p. č. 4071/30 o výměře 4428 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, pozemek: p. p. č. 4071/31 o výměře 547 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: zeleň, pozemek: p. p. č. 4071/32 o výměře 2168 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: zeleň, pozemek: p. p. č. 4071/34 o výměře 98 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, způsob využití: společný dvůr, pozemek: p. p. č. 4071/35 o výměře 433 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, pozemek: p. p. č. 4071/38 o výměře 552 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace, pozemek: p. p. č. 4071/39 o výměře 248 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace, pozemek: p. p. č. 4 071/40 o výměře 19 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, pozemek: p. p. č. 4071/41 o výměře 546 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace, pozemek: p. p. č. 4071/47 o výměře 2652 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způso b využití: zeleň, pozemek: p. p. č. 4071/58 o výměře 4090 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha, pozemek: p. p. č. 4071/59 o výměře 1124 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha, pozemek: p. p. č. 4071/60 o vý měře 1678 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha, pozemek: p. p. č. 4071/61 o výměře 548 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha, pozemek: p. p. č. 4071/62 o výměře 2725 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha, pozemek: p. p. č. 4071/63 o výměře 1438 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: zeleň, pozemek: p. p. č. 4071/64 o výměře 623 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: zeleň, pozemek: p. p. č. 4071/65 o výměře 202 7 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: zeleň, pozemek: p. p. č. 4071/66 o výměře 4129 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: zeleň, pozemek: p. p. č. 4071/67 o výměře 10218 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná plo cha, pozemek: p. p. č. 4071/68 o výměře 38 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha, pozemek: p. p. č. 4071/69 o výměře 868 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha, pozemek: p. p. č. 4071/70 o výměře 225 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace, pozemek: p. p. č. 4071/72 o výměře 1806 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace, pozemek: p. p. č. 4071/73 o výměře 123 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob vyu žití: jiná plocha, pozemek: p. p. č. 4071/77 o výměře 516 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: zeleň, pozemek: p. p. č. 4071/78 o výměře 242 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace, pozemek: p. p. č. 4071/79 o vým ěře 385 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: zeleň 10.8.2007 - 1.9.2007
Jediný akcionář společnosti rozhoduje dle § 59 odst. 1 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a dle § 190 zákona č. 513/1991Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, jako jediný akcionář v pů sobnosti valné hromady společnosti Krajská zdravotní, a.s. se sídlem v Ústí nad Labem, Velká Hradební 3118/48, PSČ 400 02, IČ 254 88 627 dne 23.5.2007 takto: a) základní kapitál se zvyšuje o čásku Kč 39,000.000,-- (slovy: třicet devět milionů korun českých), a to upsáním nových akcií, upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení se nepřipouští, b) upsáno bude 39.000 ks (slovy: třicet devět tisíc kusů) kmenových listinných akcií na jméno, každá o jmenovité hodnotě Kč 1.000,-- (slovy: jeden tisíc korun českých), c) všechny nové akcie na zvýšení základního kapitálu budou upsány jediným akcionářem, kterým je Ústecký kraj, a to uzavřením smlouvy o upisování akcií se společností Krajská zdravotní, a.s., d) místem pro upisování akcií je sídlo Krajského úřadu Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, lhůta pro upisování akcií činí 30 (slovy: třicet) dnů ode dne sepsání notářského zápisu o tomto rozhodnutí jediného akcionáře společnost i Krajská zdravotní, a.s. přičemž počátek běhu této lhůty je upisovateli nových akcií znám, neboť upisovatel je jediným akcionářem společnosti Krajská zdravotní, a.s., který toto rozhodnutí činí. Pokud bude návrh na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o z výšení základního kapitálu soudem vedoucím obchodní rejstřík pravomocně zamítnut a akcie byly již jediným akcionářem upsány, je upsání neúčinné, práva a povinnosti upisovatele ze smlouvy o úpisu akcií dnem nabytí právní moci uvedeného zamítavého rozhod nutí zanikají a účastníci nejsou touto smlouvou vázáni a jsou povinni si bezodkladně vrátit případně již poskytnutá plnění, e) emisní kurs akcií je upisovatel povinen splatit najednou peněžitým vkladem ve výši 39,000.000,-- Kč (slovy: třicet devět milionů korun českých) na účet č. 2366292/0800 u České spořitelny, a.s. nejpozději do 14 (slovy: čtrnácti) dnů od účinnosti smlouvy o upsání akcií. Za tento peněžitý vklad bude upisovateli vydáno 39.000 ks (slovy: třicet devět tisíc kusů) kmenových listinných akcií na jméno, každá o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých). f) nové akcie, které budou upisovány, jsou stejného druhu, jako akcie stávající. 1.6.2007 - 24.7.2007
Jediný akcionář společnosti Krajská zdravotní, a.s. rozhodl při výkonu působnosti valné hromady dne 14.3.2007 o zvýšení základního kapitálu takto: 1. základní kapitál se zvyšuje o částku Kč 18,000.000,- (slovy: osmnáct milionů korun českých), a to upsáním nových akcií, upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení se nepřipouští, 2. upsáno bude 18.000 ks (slovy: osmnáct tisíc kusů) kmenových listinných akcií na jméno, každá o jmenovité hodnotě Kč 1.000,- (slovy: jeden tisíc korun českých), 3. všechny nové akcie na zvýšení základního kapitálu budou upsány jediným akcionářem, kterým je Ústecký kraj, a to uzavřením smlouvy o upisování akcií se společností Krajská zdravotní, a.s., 4. místem pro upisování akcií je sídlo Krajského úřadu Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, lhůta pro upisování akcií činí 30 (slovy: třicet) dnů ode dne sepsání notářského zápisu o tomto rozhodnutí jediného akcionáře společnost i Krajská zdravotní, a.s. přičemž počátek běhu této lhůty je upisovateli nových akcií znám, neboť upisovatel je jediným akcionářem společnosti Krajská zdravotní, a.s., který toto rozhodnutí činí, 5. emisní kurs akcií je upisovatel povinen splatit najednou peněžitým vkladem. Jediný akcionář v působnosti valné hromady souhlasí s tím, aby celý emisní kurz všech nově vydávaných akcií byl splacen započtením pohledávky jediného akcionáře za společností Krajská zdravotní, a.s. vzniklé na základě smlouvy o půjčce ze dne 27.12.2006. Uvedená pohledávka jediného akcionáře činí Kč 18,000.000,- (slovy: osmnáct milionů korun českých). Emisní kurz nově vydávaných akcií na zvýšení základního kapitálu je v plné vý ši splatný nejpozději do 30 (slovy: třicet) dnů od účinnosti smlouvy o upsání akcií, 6. návrh smlouvy o započtení, projednaný a schválený Radou Ústeckého kraje, je povinen předložit jediný akcionář představenstvu společnosti bezodkladně po uzavření smlouvy o úpisu akcií, nejpozději do 14 (slovy: čtrnácti) dnů od jejího uzavření, 7. nové akcie, které budou upisovány, jsou stejného druhu, jako akcie stávající. 21.3.2007 - 11.5.2007
Jediný akcionář společnosti rozhoduje dle § 59 odst. 1 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a dle § 190 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, jako jediný akcionář v p ůsobnosti valné hromady společnosti IDS Ústeckého kraje, a.s. se sídlem v Ústí nad Labem, IČ: 25488627 o zvýšení základního kapitálu: a) základní kapitál se zvyšuje o částku Kč 500.000,- (slovy: pět set tisíc korun českých), a to upsáním nových akcií, upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení se nepřipouští, b) upsáno bude 500 ks (slovy: pět set kusů) kmenových listinných akcií na jméno, každá o jmenovité hodnotě Kč 1.000,- (slovy: jeden tisíc korun českých), c) všechny nové akcie na zvýšení základního kapitálu budou upsány jediným akcionářem, kterým je Ústecký kraj, a to uzavřením smlouvy o upisování akcií se společností IDS Ústeckého kraje, a.s., d) místem pro upisování akcií je sídlo Krajského úřadu Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, lhůta pro upisování akcií činí 30 (slovy: třicet) dnů ode dne sepsání notářského zápisu o tomto rozhodnutí jediného akcionáře společnost i IDS Ústeckého kraje, a.s., přičemž počátek běhu této lhůty je upisovateli nových akcií znám, neboť upisovatel je jediným akcionářem společnosti IDS Ústeckého kraje, a.s., který toto rozhodnutí činí, e) emisní kurs akcií je upisovatel povinen splatit najednou peněžitým vkladem na účet č. 2366292/0800, u České spořitelny, a.s. nejpozději do 14 (slovy: čtrnáct) dnů od účinnosti smlouvy o upsání akcií, f) nové akcie, které budou upisovány jsou stejného druhu, jako akcie stávající. 21.11.2006 - 21.12.2006

Aktuální kontaktní údaje Krajská zdravotní, a.s.

Kapitál Krajská zdravotní, a.s.

zakladni jmění 5 273 830 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 12.1.2018
zakladni jmění 5 270 830 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 2.1.2017 - 12.1.2018
zakladni jmění 5 267 830 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 8.11.2016 - 2.1.2017
zakladni jmění 5 085 660 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 28.12.2015 - 8.11.2016
zakladni jmění 4 869 450 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 1.9.2015 - 28.12.2015
zakladni jmění 4 818 080 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 16.12.2014 - 1.9.2015
zakladni jmění 4 743 430 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 16.4.2013 - 16.12.2014
zakladni jmění 4 735 610 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 20.10.2010 - 16.4.2013
zakladni jmění 4 695 610 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 23.2.2010 - 20.10.2010
zakladni jmění 4 476 690 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 19.10.2009 - 23.2.2010
zakladni jmění 4 426 690 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 3.10.2008 - 19.10.2009
zakladni jmění 3 562 600 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 18.4.2008 - 3.10.2008
zakladni jmění 3 271 120 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 1.9.2007 - 18.4.2008
zakladni jmění 59 500 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 24.7.2007 - 1.9.2007
zakladni jmění 20 500 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 11.5.2007 - 24.7.2007
zakladni jmění 2 500 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 21.12.2006 - 11.5.2007
zakladni jmění 2 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 5.5.2004 - 21.12.2006

Akcie Krajská zdravotní, a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 5 273 828 12.1.2018
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 5 270 828 2.1.2017 - 12.1.2018
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 5 267 828 8.11.2016 - 2.1.2017
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 5 085 663 28.12.2015 - 8.11.2016
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 4 869 448 1.9.2015 - 28.12.2015
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 4 818 080 16.12.2014 - 1.9.2015
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 4 743 428 16.4.2013 - 16.12.2014
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 4 735 606 20.10.2010 - 16.4.2013
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 4 695 606 23.2.2010 - 20.10.2010
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 4 476 688 19.10.2009 - 23.2.2010
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 4 426 688 3.10.2008 - 19.10.2009
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 3 562 601 18.4.2008 - 3.10.2008
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 3 271 121 1.9.2007 - 18.4.2008
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 59 500 24.7.2007 - 1.9.2007
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 20 500 11.5.2007 - 24.7.2007
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 2 500 21.12.2006 - 11.5.2007
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 2 000 5.5.2004 - 21.12.2006

Sídlo Krajská zdravotní, a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Sociální péče 3316 12, 400 11 Ústí nad Labem Česká republika
20.5.2015
Adresa Sociální péče 3316 12, 400 11 Ústí nad Labem Česká republika
15.8.2014 - 20.5.2015
Adresa Sociální péče 3316 , 401 13 Ústí nad Labem Česká republika
19.6.2007 - 15.8.2014
Adresa Velká Hradební 3118 , 400 02 Ústí nad Labem Česká republika
21.11.2006 - 19.6.2007
Adresa Dělnická 541 , 400 04 Trmice Česká republika
30.1.2006 - 21.11.2006
Adresa Gogolova 13 , 400 04 Trmice Česká republika
5.5.2004 - 30.1.2006

Předmět podnikání Krajská zdravotní, a.s.

Platnost údajů od - do
zajišťování předškolního vzdělávání 25.9.2013
zajišťování služeb souvisejících s provozem mateřských škol, včetně stravování dětí 25.9.2013
velkoobchod 18.4.2008
velkoobchod 18.4.2008
specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím 18.4.2008
specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím 18.4.2008
velkoobchod 18.4.2008
specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím 18.4.2008
velkoobchod 18.4.2008
specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím 18.4.2008
velkoobchod 18.4.2008
specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím 18.4.2008
velkoobchod 18.4.2008
specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím 18.4.2008
poskytování zdravotní péče, jejíž rozsah je vymezen v rozhodnutí vydávaném podle obecně závazných právních předpisů 1.9.2007
poskytování zdravotní péče, jejíž rozsah je vymezen v rozhodnutí vydávaném podle obecně závazných právních předpisů 1.9.2007
poskytování zdravotní péče, jejíž rozsah je vymezen v rozhodnutí vydávaném podle obecně závazných právních předpisů 1.9.2007
poskytování zdravotní péče, jejíž rozsah je vymezen v rozhodnutí vydávaném podle obecně závazných právních předpisů 1.9.2007
poskytování zdravotní péče, jejíž rozsah je vymezen v rozhodnutí vydávaném podle obecně závazných právních předpisů 1.9.2007
pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti 1.9.2007
zprostředkování obchodu a služeb 1.9.2007
zprostředkování obchodu a služeb 1.9.2007
pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti 1.9.2007
pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti 1.9.2007
hostinská činnost 1.9.2007
zprostředkování obchodu a služeb 1.9.2007
správa a údržba nemovitostí 1.9.2007
podnikání v oblasti s nakládáním s nebezpečnými odpady 1.9.2007
pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti 1.9.2007
ubytovací služby 1.9.2007
pronájem a půjčování věcí movitých 1.9.2007
správa a údržba nemovitostí 1.9.2007
poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software 1.9.2007
pronájem a půjčování věcí movitých 1.9.2007
realitní činnost 1.9.2007
zpracování dat, služby databank, správa sítí 1.9.2007
kopírovací práce 1.9.2007
hostinská činnost 1.9.2007
podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady 1.9.2007
praní, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží 1.9.2007
praní, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží 1.9.2007
pronájem a půjčování věcí movitých hostinská činnost 1.9.2007
ubytovací služby 1.9.2007
čištění textilu a oděvů 1.9.2007
kopírovací práce 1.9.2007
kopírovací práce 1.9.2007
poskytování technických služeb 1.9.2007
poskytování technických služeb 1.9.2007
silniční motorová doprava osobní 1.9.2007
podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady 1.9.2007
silniční motorová doprava nákladní 1.9.2007
zpracování dat, služby databank, správa sítí 1.9.2007
technické činnosti v dopravě 1.9.2007
výroba potravinářských výrobků 1.9.2007
poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software 1.9.2007
praní, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží 1.9.2007
grafické práce a kresličské práce 1.9.2007
čištění textilu a oděvů 1.9.2007
provozování solárií 1.9.2007
masérské, rekondiční a regenerační služby 1.9.2007
poskytování zdravotní péče, jejíž obsah je vymezen v rozhodnutí vydaném podle obecně závazných právních předpisů 1.9.2007
masérské, rekondiční a regenerační služby 1.9.2007
pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti 1.9.2007
silniční motorová doprava osobní 1.9.2007
technické činnosti v dopravě 1.9.2007
silniční motorová doprava nákladní 1.9.2007
mimoškolní výchova a vzdělávání 1.9.2007
technické činnosti v dopravě 1.9.2007
ubytovací služby 1.9.2007
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 1.9.2007
kopírovací práce 1.9.2007
poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software 1.9.2007
praní, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží 1.9.2007
masérské, rekondiční a regenerační služby 1.9.2007
výroba potravinářských výrobků 1.9.2007
grafické práce a kresličské práce 1.9.2007
provozování solárií 1.9.2007
silniční motorová doprava osobní - příležitostná vnitrostátní provozovaná osobními automobily, příležitostná provozovaná autobusy 1.9.2007
čištění textilu a oděvů 1.9.2007
podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady 1.9.2007
hostinská činnost 1.9.2007
silniční motorová doprava nákladní - vnitrostátní provozovaná vozidly do 3,5 t celkové hmotnosti, vnitrostátní provozovaná vozidly nad 3,5 t celkové hmotnosti 1.9.2007
zpracování dat, služby databank, správa sítí 5.5.2004
činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců 5.5.2004
reklamní činnost a marketing 5.5.2004
zprostředkování služeb 5.5.2004
činnost informačních a zpravodajských kanceláří 5.5.2004
poskytování technických služeb 5.5.2004
zprostředkování obchodu 5.5.2004
technické činnosti v dopravě 5.5.2004
realitní činnost 5.5.2004
správa a údržba nemovitostí 5.5.2004
pronájem a půjčování věcí movitých 5.5.2004
činnost technických poradců 5.5.2004 - 1.9.2007
inženýrská činnost v investiční výstavbě 5.5.2004 - 1.9.2007

vedení firmy Krajská zdravotní, a.s.

Statutární orgán Krajská zdravotní, a.s.

Platnost údajů od - do
Za představenstvo jedná navenek, resp. podepisuje předseda, popř. místopředseda představenstva, vždy společně s jedním dalším členem představenstva. Podepisování se provádí tím způsobem, že k napsané nebo natištěné obchodní firmě společnosti připojí jedna jící osoby své podpisy. Je-li udělena prokura, zastupuje a podepisuje za společnost prokurista v rozsahu prokury. 29.10.2007
Za představenstvo jedná navenek, resp. podepisuje předseda představenstva společně s jedním jeho dalším členem. Podepisování se provádí tím způsobem, že k napsané nebo natištěné obchodní firmě společnosti připojí jednající osoby své podpisy. Představenstv o může k jednání a podepisování za společnost zmocnit třetí osobu. Jménem společnosti jedná a podepisuje prokurista v rozsahu prokury. 5.5.2004 - 29.10.2007
Předseda představenstva Ing. Jiří Novák 7.4.2017
Vznik členství 1.1.2017
Vznik funkce 1.1.2017
Adresa: Hasičská 111 , 434 01 Most Česká republika
Místopředseda představenstva Mgr. Radek Scherfer 7.4.2017
Vznik členství 1.1.2017
Vznik funkce 1.1.2017
Adresa: Budovatelů 1137 , Kadaň 432 01
Člen představenstva MUDr. Vladimír Emingr 7.4.2017
Vznik členství 1.1.2017
Adresa: Pražská 95 , 440 01 Louny Česká republika
Člen představenstva Jindřich Dlouhý 7.4.2017
Vznik členství 1.1.2017
Adresa: Podměstí 2160 , 438 01 Žatec Česká republika
Člen představenstva Jitka Hanousková 7.4.2017
Vznik členství 1.1.2017
Adresa: Pekařská 230 18, 415 01 Újezdeček Česká republika
Člen představenstva Ing. Petr Maxa 13.12.2004 - 5.1.2005
Vznik členství 27.10.2004
Adresa: Svatoplukova 202 , 400 39 Chlumec Česká republika
Předseda představenstva Jaroslav Foldyna 5.5.2004 - 30.1.2006
Vznik členství 5.5.2004
Zánik členství 15.6.2005
Vznik funkce 5.5.2004
Zánik funkce 15.6.2005
Adresa: U Tvrze 45 , 405 02 Děčín VI Česká republika
Člen představenstva Robert Šatník 5.5.2004 - 30.1.2006
Vznik členství 5.5.2004
Adresa: Žilinská 3162 , 407 47 Varnsdorf Česká republika
Člen představenstva Ing. Zdeněk Forst 5.5.2004 - 30.1.2006
Vznik členství 5.5.2004
Zánik členství 15.6.2005
Adresa: SNP 2374 , 400 11 Ústí nad Labem Česká republika
Člen představenstva Ing. Petr Maxa 5.1.2005 - 21.11.2006
Vznik členství 27.10.2004
Zánik členství 16.8.2006
Adresa: Svatoplukova 202 , 403 39 Chlumec Česká republika
Předseda představenstva Robert Šatník 30.1.2006 - 21.11.2006
Vznik členství 5.5.2004
Zánik členství 16.8.2006
Vznik funkce 1.8.2005
Zánik funkce 16.8.2006
Adresa: Žilinská 3162 , 407 47 Varnsdorf Česká republika
Člen představenstva Mgr. Lydie Šťastná 30.1.2006 - 21.11.2006
Vznik členství 27.7.2005
Zánik členství 16.8.2006
Adresa: Haškova 3439/2 , Chomutov 430 01
Člen představenstva Petr Husák 30.1.2006 - 21.11.2006
Vznik členství 27.7.2005
Zánik členství 16.8.2006
Adresa: Písečná 5025 , 430 24 Chomutov Česká republika
Předseda představenstva JUDr. Magdalena Tlustá 21.11.2006 - 15.2.2007
Vznik členství 12.10.2006
Zánik členství 31.12.2006
Vznik funkce 17.10.2006
Zánik funkce 31.12.2006
Adresa: Bezručova 2897 , 276 01 Mělník Česká republika
Člen představenstva Ing. Stanislav Dostál 21.11.2006 - 15.2.2007
Vznik členství 12.10.2006
Zánik členství 31.12.2006
Adresa: K.H. Máchy 349 , 434 01 Most Česká republika
Člen představenstva Ing. Jindřich Šimák 21.11.2006 - 15.2.2007
Vznik členství 12.10.2006
Zánik členství 31.12.2006
Adresa: Resslova 841 , 400 01 Ústí nad Labem Česká republika
Člen představenstva MUDr. Tomáš Indra 15.2.2007 - 1.9.2007
Vznik členství 1.1.2007
Adresa: Růžový palouček 2203/4 , Ústí nad Labem 400 01
Člen představenstva Ing. Eduard Reichelt 25.1.2008 - 17.7.2008
Vznik členství 1.1.2008
Adresa: Školní pěšina 5091 , Chomutov 430 04
Předseda představenstva Ing. René Budjač 15.2.2007 - 2.1.2009
Vznik členství 1.1.2007
Zánik členství 17.12.2008
Vznik funkce 8.1.2007
Zánik funkce 17.12.2008
Adresa: 1. máje 1534 , Kadaň 432 01
Člen představenstva Ing. Miloslav Řehák 26.2.2007 - 2.1.2009
Vznik členství 1.1.2007
Zánik členství 17.12.2008
Adresa: Žitná 185 , 405 02 Děčín Česká republika
Místopředseda představenstva MUDr. Tomáš Indra 1.9.2007 - 2.1.2009
Vznik členství 1.1.2007
Zánik členství 17.12.2008
Vznik funkce 21.8.2007
Zánik funkce 17.12.2008
Adresa: Růžový palouček 2203 , 400 01 Ústí nad Labem Česká republika
Předseda představenstva Bc. Petr Benda 2.1.2009 - 19.10.2009
Vznik členství 17.12.2008
Vznik funkce 17.12.2008
Adresa: Kořenského stezka 1951/10 , Teplice 415 01
Předseda představenstva Ing. Petr Benda 19.10.2009 - 10.8.2011
Vznik členství 17.12.2008
Zánik členství 20.7.2011
Vznik funkce 17.12.2008
Zánik funkce 20.7.2011
Adresa: Kořenského stezka 1951 , 415 01 Teplice Česká republika
Člen představenstva Bc. Radek Scherfer 2.1.2009 - 18.10.2011
Vznik členství 17.12.2008
Adresa: Budovatelů 1137 , Kadaň 432 01
Člen představenstva MUDr. Tomáš Indra 2.1.2009 - 6.2.2012
Vznik členství 1.1.2007
Zánik členství 11.1.2012
Adresa: Růžový palouček 2203 , 400 01 Ústí nad Labem Česká republika
Člen představenstva Mgr. Tomáš Kříž 10.8.2011 - 6.2.2012
Vznik členství 21.7.2011
Zánik členství 11.1.2012
Adresa: Děčínská 111 , 403 23 Velké Březno Česká republika
Člen představenstva Ing. Petr Fiala 15.2.2007 - 4.4.2012
Vznik členství 1.1.2007
Zánik členství 29.2.2012
Adresa: Jiřího z Poděbrad 1852 , Teplice 415 01
Místopředseda představenstva Ing. René Budjač 2.1.2009 - 4.4.2012
Vznik členství 1.1.2007
Zánik členství 29.2.2012
Vznik funkce 17.12.2008
Zánik funkce 29.2.2012
Adresa: 1. máje 1534 , 432 01 Kadaň Česká republika
Člen představenstva Ing. Pavel Kouda 2.1.2009 - 12.11.2012
Vznik členství 17.12.2008
Zánik členství 3.10.2012
Adresa: V Sadech 3328 , 434 01 Most Česká republika
Člen představenstva Ing. Eduard Reichelt 17.7.2008 - 8.1.2013
Vznik členství 1.1.2008
Zánik členství 20.11.2012
Adresa: Kundratická 4596 , 430 04 Chomutov Česká republika
Předseda představenstva Mgr. Radek Scherfer 18.10.2011 - 8.1.2013
Vznik členství 17.12.2008
Zánik členství 20.11.2012
Vznik funkce 16.8.2011
Zánik funkce 20.11.2012
Adresa: Budovatelů 1137 , 432 01 Kadaň Česká republika
Místopředseda představenstva Ing. René Budjač 4.4.2012 - 8.1.2013
Vznik členství 1.3.2012
Zánik členství 20.11.2012
Vznik funkce 6.3.2012
Zánik funkce 20.11.2012
Adresa: 1. máje 1534 , 432 01 Kadaň Česká republika
Člen představenstva Ing. Jan Řehák 4.4.2012 - 8.1.2013
Vznik členství 1.3.2012
Zánik členství 20.11.2012
Adresa: Karla Čapka 3028 7, 430 03 Chomutov Česká republika
Předseda představenstva Radek Scherfer 8.1.2013 - 11.2.2014
Vznik členství 21.11.2012
Vznik funkce 27.11.2012
Zánik funkce 6.12.2013
Adresa: Budovatelů 1137 , 432 01 Kadaň Česká republika
Místopředseda představenstva Ladislav Drlý 8.1.2013 - 11.2.2014
Vznik členství 21.11.2012
Zánik členství 16.12.2013
Vznik funkce 27.11.2012
Zánik funkce 16.12.2013
Adresa: Husova 2283 24, 430 03 Chomutov Česká republika
Člen představenstva Jiří Novák 8.1.2013 - 11.2.2014
Vznik členství 21.11.2012
Zánik funkce 25.4.2014
Adresa: Jarmily Glazarové 913 43, 434 01 Most Česká republika
Místopředseda představenstva Jiří Novák 11.2.2014 - 24.6.2014
Vznik členství 21.11.2012
Vznik funkce 20.12.2013
Zánik funkce 25.4.2014
Adresa: Jarmily Glazarové 913 43, 434 01 Most Česká republika
Člen představenstva Jaroslav Dubský 8.1.2013 - 15.8.2014
Vznik členství 21.11.2012
Zánik členství 23.4.2014
Adresa: Budovatelů 220 , 417 42 Krupka Česká republika
Člen představenstva František Pelant 8.1.2013 - 15.8.2014
Vznik členství 21.11.2012
Zánik členství 23.4.2014
Adresa: Pod Lesem 1749/20 , Děčín 405 02
Člen představenstva Jiří Zelenka 7.5.2013 - 15.8.2014
Vznik členství 1.5.2013
Zánik členství 30.4.2014
Adresa: V Sadech 1227 , Most 434 01
Člen představenstva Josef Macík 7.5.2013 - 15.8.2014
Vznik členství 1.5.2013
Zánik členství 23.4.2014
Adresa: Rabasova 3190 33, 400 11 Ústí nad Labem Česká republika
Člen představenstva Radek Scherfer 11.2.2014 - 15.8.2014
Vznik členství 21.11.2012
Adresa: Budovatelů 1137 , 432 01 Kadaň Česká republika
Místopředseda představenstva Jiří Novák 24.6.2014 - 15.8.2014
Vznik členství 21.11.2012
Vznik funkce 20.12.2013
Zánik funkce 25.4.2014
Adresa: Hasičská 111 , Most 434 01
Předseda představenstva Ing. Jiří Novák 15.8.2014 - 7.4.2017
Vznik členství 21.11.2012
Zánik členství 31.12.2016
Vznik funkce 25.4.2014
Zánik funkce 31.12.2016
Adresa: Hasičská 111 , 434 01 Most Česká republika
Místopředseda představenstva Mgr. Radek Scherfer 15.8.2014 - 7.4.2017
Vznik členství 21.11.2012
Zánik členství 31.12.2016
Vznik funkce 25.4.2014
Zánik funkce 31.12.2016
Adresa: Budovatelů 1137 , 432 01 Kadaň Česká republika
Člen představenstva Vlastimil Lhoták 15.8.2014 - 7.4.2017
Vznik členství 24.4.2014
Zánik členství 31.12.2016
Adresa: 24 , 405 02 Děčín Česká republika
Člen představenstva MUDr. Vladimír Emingr 15.8.2014 - 7.4.2017
Vznik členství 24.4.2014
Zánik členství 31.12.2016
Adresa: Pražská 95 , Louny 440 01

Dozorčí rada Krajská zdravotní, a.s.

Platnost údajů od - do
Předseda dozorčí rady PhDr. Mgr. Leoš Moravec 7.4.2017
Vznik členství 1.1.2017
Vznik funkce 16.1.2017
Adresa: Plynární 1093/6 , Rumburk 408 01
Místopředseda dozorčí rady Ing. Jaroslav Sykáček 7.4.2017
Vznik členství 1.1.2017
Vznik funkce 16.1.2017
Adresa: Luční 1040 13, 408 01 Rumburk Česká republika
Člen dozorčí rady Mgr. Karel Krejza 7.4.2017
Vznik členství 1.1.2017
Adresa: Škrétova 1966 12, 412 01 Litoměřice Česká republika
Člen dozorčí rady Ing. Jakub Komárek 7.4.2017
Vznik členství 1.1.2017
Adresa: 85 , 411 16 Klapý Česká republika
Člen dozorčí rady Jana Blažková 7.4.2017
Vznik členství 1.1.2017
Adresa: Varšavská 736 15, 400 03 Ústí nad Labem Česká republika
Člen dozorčí rady Petr Vomáčka 20.9.2017
Vznik členství 1.1.2017
Adresa: Hřbitovní 315 , 407 82 Dolní Poustevna Česká republika
Člen dozorčí rady prof. MUDr. Martin Sameš CSc. 21.6.2019
Vznik členství 10.4.2019
Adresa: Na Drahách 1093 27, 400 01 Ústí nad Labem Česká republika
Člen dozorčí rady MUDr. Tomáš Hanek 21.6.2019
Vznik členství 10.4.2019
Adresa: 138 , 400 02 Velké Březno Česká republika
Člen dozorčí rady Vladimír Vaněk 21.6.2019
Vznik členství 10.4.2019
Adresa: Doubravická 1656 1, 415 01 Teplice Česká republika
Člen dozorčí rady PhDr. Vlastimil Doležal 5.5.2004 - 30.1.2006
Vznik členství 5.5.2004
Zánik členství 27.7.2005
Adresa: Jedličkova 1166 , 436 06 Litvínov Česká republika
Člen dozorčí rady Ing. Petr Havlík 5.5.2004 - 30.1.2006
Vznik členství 5.5.2004
Zánik členství 27.7.2005
Adresa: Bořivojova 3129 , 415 01 Teplice Česká republika
Člen dozorčí rady Ing. Jitka Hurábová 5.5.2004 - 30.1.2006
Vznik členství 5.5.2004
Zánik členství 27.7.2005
Adresa: Budovatelů 2405 , 434 01 Most Česká republika
Člen dozorčí rady Karel Hynouš 5.5.2004 - 30.1.2006
Vznik členství 5.5.2004
Zánik členství 27.7.2005
Adresa: Poděbradova 459 , 411 17 Libochovice Česká republika
Člen dozorčí rady Bc. Jana Ryšánková 5.5.2004 - 30.1.2006
Vznik členství 5.5.2004
Zánik členství 27.7.2005
Adresa: Obchodní 535 , 411 08 Štětí Česká republika
Člen dozorčí rady Ing. Zdeňka Zemanová 5.5.2004 - 30.1.2006
Vznik členství 5.5.2004
Zánik členství 27.7.2005
Adresa: Česká republika
Jetřichovice čp. 30, PSČ 407 16
Člen dozorčí rady Ing. Jindřich Franěk 30.1.2006 - 21.11.2006
Vznik členství 27.7.2005
Zánik členství 27.9.2006
Adresa: Pod lesem 207 , 403 22 Ústí nad Labem Česká republika
Člen dozorčí rady Ing. Stanislav Dostál 30.1.2006 - 21.11.2006
Vznik členství 27.7.2005
Zánik členství 30.8.2006
Adresa: Karla Hynka Máchy 349 , 434 01 Most Česká republika
Člen dozorčí rady Ing. Pavel Tošovský 30.1.2006 - 21.11.2006
Vznik členství 27.7.2005
Zánik členství 27.9.2006
Adresa: Přemyslovců 614 , 400 07 Ústí nad Labem Česká republika
Předseda dozorčí rady Ing. Luděk Forman 30.1.2006 - 15.2.2007
Vznik členství 27.7.2005
Zánik členství 31.12.2006
Vznik funkce 6.9.2005
Zánik funkce 31.12.2006
Adresa: Rohová 185 , 415 01 Teplice Česká republika
Člen dozorčí rady Karel Hynouš 30.1.2006 - 15.2.2007
Vznik členství 27.7.2005
Zánik členství 31.12.2006
Adresa: Poděbradova 459 , 411 17 Libochovice Česká republika
Člen dozorčí rady Bc. Jana Ryšánková 30.1.2006 - 15.2.2007
Vznik členství 27.7.2005
Zánik členství 31.12.2006
Adresa: Obchodní 535 , 411 08 Štětí Česká republika
Člen dozorčí rady Petr Tlusák 15.2.2007 - 26.2.2007
Vznik členství 1.1.2007
Adresa: Písečná 5025 , 430 04 Chomutov Česká republika
Člen dozorčí rady Petr Husák 26.2.2007 - 2.9.2008
Vznik členství 1.1.2007
Adresa: Písečná 5025 , Chomutov 430 04
Předseda dozorčí rady MUDr. Vladimír Záhorský 15.2.2007 - 2.1.2009
Vznik členství 1.1.2007
Zánik členství 31.12.2008
Vznik funkce 25.1.2007
Zánik funkce 31.12.2008
Adresa: Husova 422 , 441 01 Podbořany Česká republika
Člen dozorčí rady RSDr. Stanislav Rybák 15.2.2007 - 2.1.2009
Vznik členství 1.1.2007
Zánik členství 31.12.2008
Adresa: Přemyslovců 2046 , Louny 440 01
Člen dozorčí rady Ing. Jan Řehák 29.10.2007 - 2.1.2009
Vznik členství 1.10.2007
Zánik členství 31.12.2008
Adresa: K. Čapka 3028 , 430 03 Chomutov Česká republika
Člen dozorčí rady JUDr. Jan Kovařík 29.10.2007 - 2.1.2009
Vznik členství 1.10.2007
Zánik členství 31.12.2008
Adresa: Vrchlického sad 6 , 602 00 Brno Česká republika
Člen dozorčí rady Ing. František Hájek 29.10.2007 - 2.1.2009
Vznik členství 1.10.2007
Zánik členství 31.12.2008
Adresa: Dvořákova 88 , 418 04 Bílina 4 Česká republika
Člen dozorčí rady MUDr. Michal Hanauer MBA 29.10.2007 - 2.1.2009
Vznik členství 1.10.2007
Zánik členství 31.12.2008
Adresa: Přemyšlenská 792 , 182 00 Praha 8 Česká republika
Člen dozorčí rady Mgr. Hana Karbanová 13.3.2008 - 2.1.2009
Vznik členství 21.12.2007
Zánik členství 31.12.2008
Adresa:
Povrly, část Lysá 272, 400 02 Ústí nad Labem
Místopředseda dozorčí rady Petr Husák 2.9.2008 - 2.1.2009
Vznik členství 1.1.2007
Zánik členství 31.12.2008
Vznik funkce 23.11.2007
Zánik funkce 31.12.2008
Adresa: Písečná 5025 , 430 04 Chomutov Česká republika
Člen dozorčí rady Mgr. Tomáš Kříž 29.10.2007 - 29.1.2009
Vznik členství 1.10.2007
Adresa: Děčínská 111 , 403 23 Velké Březno Česká republika
Člen dozorčí rady PhDr. Václav Hofmann 2.1.2009 - 29.1.2009
Vznik členství 1.1.2009
Adresa: Jugoslávská 1756 , 434 01 Most Česká republika
Předseda dozorčí rady Mgr. Tomáš Kříž 29.1.2009 - 10.8.2011
Vznik členství 1.10.2007
Zánik členství 20.7.2011
Vznik funkce 20.1.2009
Zánik funkce 20.7.2011
Adresa: Děčínská 111 , 403 23 Velké Březno Česká republika
Člen dozorčí rady Martin Klika 2.1.2009 - 18.10.2011
Vznik členství 1.1.2009
Adresa: Loupnická 202 , 435 42 Litvínov Česká republika
Člen dozorčí rady Tomáš Zíka 2.1.2009 - 18.10.2011
Vznik členství 1.1.2009
Zánik členství 31.8.2011
Adresa: Ruská 47 , 417 01 Dubí Česká republika
Člen dozorčí rady Radek Novotný DiS 2.1.2009 - 31.10.2011
Vznik členství 1.1.2009
Zánik členství 17.10.2011
Adresa: Trnovanská 1334 , 415 01 Teplice Česká republika
Člen dozorčí rady Ing. Petr Pípal 2.1.2009 - 4.4.2012
Vznik členství 1.1.2009
Zánik členství 29.2.2012
Adresa: K. Emance 300 , 417 03 Dubí Česká republika
Místopředseda dozorčí rady PhDr. Václav Hofmann 29.1.2009 - 8.1.2013
Vznik členství 1.1.2009
Zánik členství 20.11.2012
Vznik funkce 20.1.2009
Zánik funkce 20.11.2012
Adresa: Jugoslávská 1756 , 434 01 Most Česká republika
Předseda dozorčí rady Martin Klika 18.10.2011 - 8.1.2013
Vznik členství 1.1.2009
Zánik členství 20.11.2012
Vznik funkce 2.8.2011
Zánik funkce 20.11.2012
Adresa: Loupnická 202 , 435 42 Litvínov Česká republika
Člen dozorčí rady Ing. Ladislav Drlý 18.10.2011 - 8.1.2013
Vznik členství 1.9.2011
Zánik členství 20.11.2012
Adresa: Husova 2283/24 , Chomutov 430 03
Člen dozorčí rady Petr Husák 18.10.2011 - 8.1.2013
Vznik členství 1.9.2011
Zánik členství 20.11.2012
Adresa: Písečná 5025 , Chomutov 430 04
Člen dozorčí rady Václav Hofmann 8.1.2013 - 22.1.2013
Vznik členství 21.11.2012
Zánik členství 19.12.2012
Adresa: Jugoslávská 1756/57 , Most 434 01
Člen dozorčí rady Josef Macík 8.1.2013 - 7.5.2013
Vznik členství 21.11.2012
Zánik členství 30.4.2013
Adresa: Rabasova 3190 33, 400 11 Ústí nad Labem Česká republika
Člen dozorčí rady MUDr. Tomáš Zelenka 31.12.2009 - 25.9.2013
Vznik členství 12.11.2009
Adresa: Sídliště u Nového nádraží 702 , 418 01 Bílina Česká republika
Člen dozorčí rady Doc.MUDr. Martin Sameš CSc. 31.12.2009 - 25.9.2013
Vznik členství 12.11.2009
Adresa: Ježkova 20 , 400 11 Ústí nad Labem Česká republika
Člen dozorčí rady MUDr. Antonín Gabera 31.12.2009 - 25.9.2013
Vznik členství 12.11.2009
Adresa: Žabárna 187 , 763 16 Fryšták Česká republika
Člen dozorčí rady Marian Bystroň 8.1.2013 - 24.11.2013
Vznik členství 21.11.2012
Zánik členství 23.4.2014
Adresa: Okrajová 4766 , 430 01 Chomutov Česká republika
Člen dozorčí rady Vlastimil Lhoták 8.1.2013 - 26.4.2014
Vznik členství 21.11.2012
Zánik členství 23.4.2014
Zánik funkce 23.4.2014
Adresa: 24 , 405 02 Děčín Česká republika
Člen dozorčí rady Pavel Csonka 7.5.2013 - 26.4.2014
Vznik členství 1.5.2013
Zánik členství 23.4.2014
Zánik funkce 23.4.2014
Adresa: Čs. armády 2168 , Louny 440 01
Člen dozorčí rady MUDr. Antonín Gabera 25.9.2013 - 18.5.2014
Vznik členství 12.11.2009
Adresa: Žabárna 187 , 763 16 Fryšták Česká republika
Člen dozorčí rady Sáša Štembera 8.1.2013 - 24.7.2014
Vznik členství 21.11.2012
Adresa: 34 , 434 01 Skršín Česká republika
Člen dozorčí rady Marian Bystroň 24.11.2013 - 15.8.2014
Vznik členství 21.11.2012
Zánik členství 23.4.2014
Adresa: Dostojevského 1309 , 430 01 Chomutov Česká republika
Předseda dozorčí rady Vlastimil Lhoták 26.4.2014 - 15.8.2014
Vznik členství 21.11.2012
Zánik členství 23.4.2014
Vznik funkce 28.1.2013
Zánik funkce 23.4.2014
Adresa: 24 , 405 02 Děčín Česká republika
Místopředseda dozorčí rady Pavel Csonka 26.4.2014 - 15.8.2014
Vznik členství 1.5.2013
Zánik členství 23.4.2014
Vznik funkce 8.7.2013
Zánik funkce 23.4.2014
Adresa: Čs. armády 2168 , 440 01 Louny Česká republika
Člen dozorčí rady MUDr. Tomáš Zelenka 25.9.2013 - 20.5.2015
Vznik členství 12.11.2009
Zánik členství 12.11.2014
Adresa: Mikoláše Alše 2136 27, 434 01 Most Česká republika
Člen dozorčí rady Doc.MUDr. Martin Sameš CSc. 25.9.2013 - 20.5.2015
Vznik členství 12.11.2009
Zánik členství 12.11.2014
Adresa: Ježkova 3229 20, 400 11 Ústí nad Labem Česká republika
Člen dozorčí rady MUDr. Antonín Gabera 18.5.2014 - 20.5.2015
Vznik členství 12.11.2009
Zánik členství 12.11.2014
Adresa: 33 , Ústí nad Labem 400 02
Člen dozorčí rady Petr Vomáčka 8.1.2013 - 7.4.2017
Vznik členství 21.11.2012
Zánik členství 31.12.2016
Adresa: Sadová 334 , 407 82 Dolní Poustevna Česká republika
člen Jan Řehák 22.1.2013 - 7.4.2017
Vznik členství 20.12.2012
Zánik členství 31.12.2016
Adresa: Karla Čapka 3028/7 , Chomutov 430 03
Člen dozorčí rady Sáša Štembera 24.7.2014 - 7.4.2017
Vznik členství 21.11.2012
Zánik členství 31.12.2016
Adresa: Radniční 3401 , 434 01 Most Česká republika
Předseda dozorčí rady František Pelant 15.8.2014 - 7.4.2017
Vznik členství 24.4.2014
Zánik členství 31.12.2016
Vznik funkce 26.5.2014
Zánik funkce 31.12.2016
Adresa: Pod Lesem 1749 20, 405 02 Děčín Česká republika
Místopředseda dozorčí rady Ing. Jaroslav Dubský 15.8.2014 - 7.4.2017
Vznik členství 24.4.2014
Zánik členství 31.12.2016
Vznik funkce 26.5.2014
Zánik funkce 31.12.2016
Adresa: Budovatelů 220 , 417 42 Krupka Česká republika
Člen dozorčí rady Josef Macík 15.8.2014 - 7.4.2017
Vznik členství 1.5.2014
Zánik členství 31.12.2016
Adresa: Rabasova 3190/33 , Ústí nad Labem 400 11
Člen dozorčí rady Petr Vomáčka 7.4.2017 - 20.9.2017
Vznik členství 1.1.2017
Adresa: Sadová 334 , 407 82 Dolní Poustevna Česká republika
Člen dozorčí rady Kateřina Křížová 20.5.2015 - 4.5.2018
Vznik členství 4.3.2015
Adresa: Na Popluží 622 1, 400 01 Ústí nad Labem Česká republika
Člen dozorčí rady MUDr. Antonín Gabera 20.5.2015 - 28.2.2019
Vznik členství 4.3.2015
Zánik členství 9.1.2019
Adresa: 33 , Ústí nad Labem 400 02
Člen dozorčí rady Ing. Pavel Velký 20.5.2015 - 28.2.2019
Vznik členství 4.3.2015
Zánik členství 9.1.2019
Adresa: Poláčkova 3238 6, 400 11 Ústí nad Labem Česká republika
Člen dozorčí rady Kateřina Klement Křížová 4.5.2018 - 28.2.2019
Vznik členství 4.3.2015
Zánik členství 9.1.2019
Adresa: Na Popluží 622 1, 400 01 Ústí nad Labem Česká republika

Prokura Krajská zdravotní, a.s.

Platnost údajů od - do
Jméno Ing. Petr Maxa 5.5.2004 - 21.11.2006
Adresa: Svatoplukova 202 , 403 39 Chlumec Česká republika

Vedoucí organizační složky Krajská zdravotní, a.s.

Platnost údajů od - do
Jméno Ing. Petr Fiala 12.3.2017
Adresa: V Edenu 232 , Slavětín 439 09
Jméno Ing. Petr Fiala 12.3.2017
Adresa: V Edenu 232 , 439 09 Slavětín Česká republika
Jméno Ing. Petr Fiala 12.3.2017
Adresa: V Edenu 232 , 439 09 Slavětín Česká republika
Jméno Ing. Petr Fiala 12.3.2017
Adresa: V Edenu 232 , 439 09 Slavětín Česká republika
Jméno Ing. Petr Fiala 12.3.2017
Adresa: V Edenu 232 , 439 09 Slavětín Česká republika
Jméno Ing. Milan Burša MBA 1.9.2007 - 24.1.2008
Adresa: Skalková 5213 , Chomutov 430 04
Jméno Ing. Miloslav Řehák 1.9.2007 - 25.1.2008
Adresa: Žitná 185 , 405 02 Děčín XVIII Česká republika
Jméno MUDr. Tomáš Indra 1.9.2007 - 25.1.2008
Adresa: Růžový palouček 2203/4 , Ústí nad Labem 400 01
Jméno Ing. Robert Pelíšek 1.9.2007 - 17.7.2008
Adresa: V Závětří 1669 , 415 01 Teplice Česká republika
Jméno Ing. Robert Poskočil 25.1.2008 - 17.7.2008
Adresa: Sofijská 887 , 405 02 Děčín VI Česká republika
Jméno Ing. Luděk Rückl 25.1.2008 - 24.3.2009
Adresa: Rabasova 3232 , 400 11 Ústí nad Labem Česká republika
Jméno MUDr. Vladimír Müller 1.9.2007 - 19.8.2009
Adresa: J.Černohorského 2160 , 272 01 Kladno Česká republika
Jméno MUDr., Bc. Petr Hosner 24.1.2008 - 19.8.2009
Adresa: Čechova 152 , Kadaň 432 01
Jméno Ing. Karel Prokop 17.7.2008 - 19.8.2009
Adresa: Kubínova 437 , 412 01 Litoměřice Česká republika
Jméno Ing. Václav Čečák 24.3.2009 - 19.8.2009
Adresa: Kosmonautů 156 , Děčín 405 02
Jméno Ing. Luděk Rückl 24.3.2009 - 19.8.2009
Adresa: Rabasova 3232 , 400 11 Ústí nad Labem Česká republika
Jméno Ing. Jindřich Zetek 19.8.2009 - 17.9.2010
Adresa: Vinohradská 796 , 431 01 Most Česká republika
Jméno MUDr., Bc. Petr Hossner 19.8.2009 - 17.9.2010
Adresa: Čechova 152 , 432 01 Kadaň Česká republika
Jméno Ing. Robert Pelíšek MBA 19.8.2009 - 17.9.2010
Adresa: Maxe Švabinského 2012 , 417 03 Teplice Česká republika
Jméno MUDr. Jiří Madar 19.8.2009 - 17.9.2010
Adresa: Hynaisova 752 , 400 01 Ústí nad Labem Česká republika
Jméno Ing. Václav Čečák 19.8.2009 - 17.9.2010
Adresa: Kosmonautů 156 , Děčín 405 02
Jméno Ing. Eduard Reichelt 17.9.2010 - 26.4.2014
Adresa: Kundratická 4596 , 430 04 Chomutov Česká republika
Jméno Ing. Eduard Reichelt 17.9.2010 - 26.4.2014
Adresa: Kundratická 4596 , 430 04 Chomutov Česká republika
Jméno Ing. Eduard Reichelt 17.9.2010 - 26.4.2014
Adresa: Kundratická 4596 , 430 04 Chomutov Česká republika
Jméno Ing. Eduard Reichelt 17.9.2010 - 26.4.2014
Adresa: Kundratická 4596 , 430 04 Chomutov Česká republika
Jméno Ing. Eduard Reichelt 17.9.2010 - 26.4.2014
Adresa: Kundratická 4596 , Chomutov 430 04
Jméno Ing. Petr Fiala 26.4.2014 - 12.3.2017
Adresa: Jiřího z Poděbrad 1852 , 415 01 Teplice Česká republika
Jméno Ing. Petr Fiala 26.4.2014 - 12.3.2017
Adresa: Jiřího z Poděbrad 1852 , 415 01 Teplice Česká republika
Jméno Ing. Petr Fiala 26.4.2014 - 12.3.2017
Adresa: Jiřího z Poděbrad 1852 , 415 01 Teplice Česká republika
Jméno Ing. Petr Fiala 26.4.2014 - 12.3.2017
Adresa: Jiřího z Poděbrad 1852 , 415 01 Teplice Česká republika
Jméno Ing. Petr Fiala 26.4.2014 - 12.3.2017
Adresa: Jiřího z Poděbrad 1852 , 415 01 Teplice Česká republika

Sbírka Listin Krajská zdravotní, a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 1550/SL 212 notářský zápis [NZ 128/2015], usnesení VH - §210 Krajský soud v Ústí nad Labem 25.11.2015 9.12.2015 8.1.2016 10
B 1550/SL 211 smlouva o prodeji/převodu Krajský soud v Ústí nad Labem 29.7.2015 19.8.2015 1.9.2015 128
B 1550/SL 210 smlouva o prodeji/převodu Krajský soud v Ústí nad Labem 29.7.2015 19.8.2015 1.9.2015 138
B 1550/SL 207 notářský zápis [NZ 9/2015] Krajský soud v Ústí nad Labem 10.6.2015 19.8.2015 31.8.2015 32
B 1550/SL 206 notářský zápis [NZ 112/2015] Krajský soud v Ústí nad Labem 20.4.2015 19.8.2015 31.8.2015 9
B 1550/SL 205 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva o vztazích, zpráva auditora Krajský soud v Ústí nad Labem 23.6.2015 26.6.2015 194
B 1550/SL 204 rozhod. o statut. orgánu Usnesení ze 77. schůze RÚk Krajský soud v Ústí nad Labem 4.3.2015 20.4.2015 22.5.2015 2
B 1550/SL 203 notářský zápis [NZ 548/2014] Krajský soud v Ústí nad Labem 26.11.2014 2.12.2014 19.12.2014 11
B 1550/SL 202 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích, zpráva auditora Krajský soud v Ústí nad Labem 31.3.2014 28.7.2014 25.8.2014 173
B 1550/SL 201 notářský zápis, stanovy společnosti, ostatní NZ 275/2014 Krajský soud v Ústí nad Labem 25.6.2014 15.8.2014 21.8.2014 28
B 1550/SL 200 rozhod. o statut. orgánu zápis ze zasedání DR Krajský soud v Ústí nad Labem 26.5.2014 15.8.2014 21.8.2014 4
B 1550/SL 199 rozhod. o statut. orgánu rozhod. jed. akcionáře Krajský soud v Ústí nad Labem 30.4.2014 15.8.2014 21.8.2014 2
B 1550/SL 198 rozhod. o statut. orgánu zápis ze zasedání předst. Krajský soud v Ústí nad Labem 25.4.2014 15.8.2014 21.8.2014 4
B 1550/SL 197 rozhod. o statut. orgánu rozhod. jed.akcionáře Krajský soud v Ústí nad Labem 23.4.2014 15.8.2014 21.8.2014 3
B 1550/SL 196 rozhod. o statut. orgánu 5x jmenování do fce - Ing. P. Fiala Krajský soud v Ústí nad Labem 10.3.2014 2.4.2014 30.4.2014 5
B 1550/SL 195 rozhod. o statut. orgánu rozh. jediného akcionáře Krajský soud v Ústí nad Labem 2.4.2014 30.4.2014 1
B 1550/SL 194 rozhod. o statut. orgánu zápis z DR Krajský soud v Ústí nad Labem 8.7.2013 2.4.2014 30.4.2014 1
B 1550/SL 193 rozhod. o statut. orgánu zápis z DR Krajský soud v Ústí nad Labem 28.1.2013 2.4.2014 30.4.2014 2
B 1550/SL 189 účetní závěrka [2012], zpráva auditora Krajský soud v Ústí nad Labem 12.4.2013 26.11.2013 27.11.2013 34
B 1550/SL 188 notářský zápis, ostatní NZ 159/2013 Krajský soud v Ústí nad Labem 4.9.2013 24.9.2013 26.9.2013 12
B 1550/SL 187 notářský zápis, rozhod. o statut. orgánu, ostatní NZ 83/2013 Krajský soud v Ústí nad Labem 24.4.2013 6.5.2013 13.5.2013 12
B 1550/SL 186 ostatní prohl. vkladatele Krajský soud v Ústí nad Labem 1.4.2013 11.4.2013 25.4.2013 11
B 1550/SL 185 ostatní sml. o úpisu akcií Krajský soud v Ústí nad Labem 28.3.2013 11.4.2013 25.4.2013 13
B 1550/SL 184 notářský zápis  NZ 31/2013 Krajský soud v Ústí nad Labem 27.2.2013 13.3.2013 29.3.2013 20
B 1550/SL 183 rozhod. o statut. orgánu jediného akcionáře Krajský soud v Ústí nad Labem 19.12.2012 14.12.2012 12.2.2013 1
B 1550/SL 182 rozhod. o statut. orgánu jediného akcionáře Krajský soud v Ústí nad Labem 20.11.2012 20.12.2012 10.1.2013 3
B 1550/SL 181 rozhod. o statut. orgánu jediného akcionáře Krajský soud v Ústí nad Labem 3.10.2012 5.11.2012 15.11.2012 1
B 1550/SL 180 insolvenční rozhodnutí - KSUL 70 INS 20573/2012-A-10 Krajský soud v Ústí nad Labem 29.8.2012 24.9.2012 25.9.2012 4
B 1550/SL 179 usn. o konkursu a vyrovn. KSUL 70 INS 20573/2012-A-3 Krajský soud v Ústí nad Labem 23.8.2012 11.9.2012 1
B 1550/SL 178 účetní závěrka, zpráva auditora - 2011 Krajský soud v Ústí nad Labem 30.4.2012 1.8.2012 8.8.2012 34
B 1550/SL 177 výroční zpráva, zpráva auditora - 2011 Krajský soud v Ústí nad Labem 2.8.2012 8.8.2012 144
B 1550/SL 176 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 1.3.2012 4.4.2012 10.4.2012 22
B 1550/SL 175 rozhod. o statut. orgánu - rozhod.jed.akcion. Krajský soud v Ústí nad Labem 11.1.2012 6.2.2012 9.2.2012 2
B 1550/SL 174 rozhod. o statut. orgánu - jediného akcion. Krajský soud v Ústí nad Labem 17.10.2011 31.10.2011 8.11.2011 1
B 1550/SL 173 rozhod. o statut. orgánu - odstoupení čl.DR Krajský soud v Ústí nad Labem 11.10.2011 31.10.2011 8.11.2011 1
B 1550/SL 172 rozhod. o statut. orgánu - zápis ze zased.představ. Krajský soud v Ústí nad Labem 16.8.2011 5.10.2011 25.10.2011 3
B 1550/SL 171 ostatní - zápis z DR Krajský soud v Ústí nad Labem 2.8.2011 5.10.2011 25.10.2011 10
B 1550/SL 170 podpisové vzory - člen DR 2x Krajský soud v Ústí nad Labem 13.7.2011 5.10.2011 25.10.2011 4
B 1550/SL 169 ostatní - rezignace Krajský soud v Ústí nad Labem 15.6.2011 5.10.2011 25.10.2011 1
B 1550/SL 168 podpisové vzory - Mgr.TomášKříž Krajský soud v Ústí nad Labem 21.7.2011 10.8.2011 30.8.2011 2
B 1550/SL 167 rozhod. o statut. orgánu - jediného akcionáře Krajský soud v Ústí nad Labem 20.7.2011 10.8.2011 30.8.2011 14
B 1550/SL 166 ostatní - rozhodnutí jed.spol. Krajský soud v Ústí nad Labem 1.6.2011 30.6.2011 12.7.2011 2
B 1550/SL 165 výroční zpráva - 2010 Krajský soud v Ústí nad Labem 30.4.2011 30.6.2011 12.7.2011 134
B 1550/SL 164 výroční zpráva, zpráva auditora - 2010 Krajský soud v Ústí nad Labem 30.4.2011 30.6.2011 12.7.2011 129
B 1550/SL 163 účetní závěrka, zpráva auditora - 2010 Krajský soud v Ústí nad Labem 30.4.2011 30.6.2011 12.7.2011 35
B 1550/SL 162 účetní závěrka, zpráva auditora - 2009 Krajský soud v Ústí nad Labem 28.4.2010 24.11.2010 25.11.2010 33
B 1550/SL 161 podpisové vzory - Ing.Eduard Reichelt Krajský soud v Ústí nad Labem 14.9.2010 12.8.2010 21.9.2010 2
B 1550/SL 160 rozhod. o statut. orgánu - jmenovací listina Krajský soud v Ústí nad Labem 30.6.2010 12.8.2010 21.9.2010 1
B 1550/SL 159 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 29.6.2010 12.8.2010 21.9.2010 22
B 1550/SL 158 rozhod. o statut. orgánu - výpis ze záp.zased.představ. Krajský soud v Ústí nad Labem 1.6.2010 12.8.2010 21.9.2010 3
B 1550/SL 157 rozhod. o statut. orgánu - výpis ze záp.zased.představ. Krajský soud v Ústí nad Labem 23.2.2010 12.8.2010 21.9.2010 3
B 1550/SL 156 rozhod. o statut. orgánu - zápis ze zased.představ. Krajský soud v Ústí nad Labem 5.2.2010 12.8.2010 21.9.2010 17
B 1550/SL 155 notářský zápis NZ 104/2010 Krajský soud v Ústí nad Labem 23.6.2010 8.7.2010 14.7.2010 14
B 1550/SL 154 ostatní - prohlášení ÚK Krajský soud v Ústí nad Labem 3.2.2010 19.2.2010 24.2.2010 3
B 1550/SL 153 ostatní - výpis z účtu Krajský soud v Ústí nad Labem 10.2.2010 19.2.2010 24.2.2010 1
B 1550/SL 152 ostatní - smlouva o úpisu akcií Krajský soud v Ústí nad Labem 20.1.2010 19.2.2010 24.2.2010 7
B 1550/SL 151 posudek znalce - č.8314-814/09 Krajský soud v Ústí nad Labem 11.11.2009 19.2.2010 24.2.2010 17
B 1550/SL 150 notářský zápis - NZ 296/2009- rozh.jed.akcion Krajský soud v Ústí nad Labem 16.12.2009 28.12.2009 14.1.2010 14
B 1550/SL 149 ostatní - výpis ze zased.představ. Krajský soud v Ústí nad Labem 19.11.2009 28.12.2009 14.1.2010 3
B 1550/SL 148 rozhod. o statut. orgánu - zápis z volby DR Krajský soud v Ústí nad Labem 12.11.2009 28.12.2009 14.1.2010 3
B 1550/SL 147 rozhod. o statut. orgánu - zvolení čl.DR Krajský soud v Ústí nad Labem 12.11.2009 28.12.2009 14.1.2010 2
B 1550/SL 146 rozhod. o statut. orgánu - zvolení čl. DR Krajský soud v Ústí nad Labem 12.11.2009 28.12.2009 14.1.2010 2
B 1550/SL 145 rozhod. o statut. orgánu - zvolení čl.DR Krajský soud v Ústí nad Labem 12.11.2009 28.12.2009 14.1.2010 2
B 1550/SL 144 ostatní - smlouva o úpisu akcií Krajský soud v Ústí nad Labem 2.9.2009 16.10.2009 19.10.2009 8
B 1550/SL 143 podpisové vzory 5 x Krajský soud v Ústí nad Labem 31.7.2009 24.8.2009 9
B 1550/SL 142 rozhod. o statut. orgánu - výpis ze zápisu ze zas. před Krajský soud v Ústí nad Labem 21.5.2009 24.8.2009 4
B 1550/SL 141 rozhod. o statut. orgánu - výpis ze zápisu ze zas. před Krajský soud v Ústí nad Labem 24.2.2009 24.8.2009 3
B 1550/SL 140 notářský zápis - NZ 186/2009 Krajský soud v Ústí nad Labem 22.7.2009 7.8.2009 11
B 1550/SL 139 výroční zpráva, zpráva auditora rok 2008 Krajský soud v Ústí nad Labem 14.5.2009 23.7.2009 106
B 1550/SL 138 ostatní - rozhodnutí jedin. akcion. Krajský soud v Ústí nad Labem 3.6.2009 23.7.2009 4
B 1550/SL 137 podpisové vzory - Luděk Rückl Krajský soud v Ústí nad Labem 16.3.2009 20.4.2009 2
B 1550/SL 136 podpisové vzory - Ing.Václav Čečák Krajský soud v Ústí nad Labem 12.12.2008 20.4.2009 1
B 1550/SL 135 rozhod. o statut. orgánu - zápis z představenstva Krajský soud v Ústí nad Labem 1.12.2008 20.4.2009 3
B 1550/SL 134 rozhod. o statut. orgánu - zápis z představenstva Krajský soud v Ústí nad Labem 27.8.2008 20.4.2009 3
B 1550/SL 133 rozhod. o statut. orgánu - zápis ze zasedání DR Krajský soud v Ústí nad Labem 20.1.2009 13.2.2009 8
B 1550/SL 132 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 17.12.2008 15.1.2009 22
B 1550/SL 131 podpisové vzory - Bc. Petr Benda Krajský soud v Ústí nad Labem 17.12.2008 15.1.2009 1
B 1550/SL 130 podpisové vzory - Ing. Pavel Kouda Krajský soud v Ústí nad Labem 10.12.2008 15.1.2009 1
B 1550/SL 129 podpisové vzory - Bc. Radek Scherfer Krajský soud v Ústí nad Labem 10.12.2008 15.1.2009 1
B 1550/SL 128 podpisové vzory - Martin Klika Krajský soud v Ústí nad Labem 17.12.2008 15.1.2009 1
B 1550/SL 127 podpisové vzory . Radek Novotný DiS Krajský soud v Ústí nad Labem 11.12.2008 15.1.2009 1
B 1550/SL 126 podpisové vzory - Ing. Petr Pípal Krajský soud v Ústí nad Labem 15.12.2008 15.1.2009 1
B 1550/SL 125 podpisové vzory - PhDr. Václav Hofmann Krajský soud v Ústí nad Labem 11.12.2008 15.1.2009 1
B 1550/SL 124 podpisové vzory - Tomáš Zíka Krajský soud v Ústí nad Labem 11.12.2008 15.1.2009 1
B 1550/SL 123 rozhod. o statut. orgánu - zápis ze zas. představ. Krajský soud v Ústí nad Labem 17.12.2008 15.1.2009 13
B 1550/SL 122 rozhod. o statut. orgánu - jedin akcionáře + NZ362/2008 Krajský soud v Ústí nad Labem 17.12.2008 15.1.2009 10
B 1550/SL 121 rozhod. o statut. orgánu, účetní závěrka, zpráva auditora 2007 Krajský soud v Ústí nad Labem 25.6.2008 6.11.2008 43
B 1550/SL 120 ostatní - návrh jedin. akcionáři Krajský soud v Ústí nad Labem 27.6.2008 6.11.2008 2
B 1550/SL 119 ostatní - zpráva DR Krajský soud v Ústí nad Labem 23.9.2008 6.11.2008 2
B 1550/SL 118 zpráva auditora 2007 Krajský soud v Ústí nad Labem 25.6.2008 6.11.2008 31
B 1550/SL 117 ostatní - zpráva o vztazích Krajský soud v Ústí nad Labem 31.3.2008 6.11.2008 8
B 1550/SL 116 podpisové vzory - prohlášení ÚK Krajský soud v Ústí nad Labem 11.9.2008 13.10.2008 3
B 1550/SL 115 ostatní - sml. o započtení pohled. Krajský soud v Ústí nad Labem 1.9.2008 13.10.2008 7
B 1550/SL 114 ostatní - smlouva o úpisu akcií Krajský soud v Ústí nad Labem 29.8.2008 13.10.2008 9
B 1550/SL 113 rozhod. o statut. orgánu - zápis z jednání DR Krajský soud v Ústí nad Labem 23.11.2007 17.9.2008 6
B 1550/SL 112 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 7.7.2008 21.7.2008 22
B 1550/SL 111 posudek znalce č. 1332/08 Krajský soud v Ústí nad Labem 26.3.2008 21.7.2008 13
B 1550/SL 110 posudek znalce č. 7725-122/08 Krajský soud v Ústí nad Labem 28.3.2008 21.7.2008 18
B 1550/SL 109 notářský zápis NZ 167/2008 Krajský soud v Ústí nad Labem 2.7.2008 21.7.2008 14
B 1550/SL 108 zpráva auditora o ověření a existence a výše z Krajský soud v Ústí nad Labem 30.6.2008 21.7.2008 10
B 1550/SL 107 ostatní - smlouva o post. pohledávky Krajský soud v Ústí nad Labem 29.4.2008 21.7.2008 8
B 1550/SL 106 rozhod. o statut. orgánu - výpis ze zápisu ze zas. před Krajský soud v Ústí nad Labem 19.5.2008 21.7.2008 3
B 1550/SL 105 rozhod. o statut. orgánu - odvolání z funkce Krajský soud v Ústí nad Labem 19.5.2008 21.7.2008 1
B 1550/SL 104 ostatní - souhlas s výkonem funkce Krajský soud v Ústí nad Labem 16.5.2008 21.7.2008 1
B 1550/SL 103 rozhod. o statut. orgánu - výpis ze zápisu zased. předs Krajský soud v Ústí nad Labem 29.4.2008 21.7.2008 3
B 1550/SL 102 rozhod. o statut. orgánu - rezignace Krajský soud v Ústí nad Labem 22.2.2008 21.7.2008 1
B 1550/SL 101 rozhod. o statut. orgánu - jediného akcionáře Krajský soud v Ústí nad Labem 21.7.2008 5
B 1550/SL 100 účetní závěrka rok 2006 Krajský soud v Ústí nad Labem 26.3.2007 5.5.2008 14
B 1550/SL 98 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 17.1.2008 26.2.2008 22
B 1550/SL 77 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 1.10.2007 8.11.2007 21
B 1550/SL 75 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 1.8.2007 24.9.2007 21
B 1550/SL 61 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 20.12.2006 18.6.2007 21
B 1550/SL 51 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 15.11.2006 27.12.2006 20
B 1550/SL 44 rozhod. o statut. orgánu - odstoupení - Robert Šatník Krajský soud v Ústí nad Labem 15.8.2006 27.12.2006 1
B 1550/SL 43 rozhod. o statut. orgánu - odstoupení - Petr Husák Krajský soud v Ústí nad Labem 15.8.2006 27.12.2006 1
B 1550/SL 42 rozhod. o statut. orgánu - odstoupení - Mgr. Šťastná Krajský soud v Ústí nad Labem 16.8.2006 27.12.2006 1
B 1550/SL 41 rozhod. o statut. orgánu - odstoupení - Ing. Dostál Krajský soud v Ústí nad Labem 28.8.2006 27.12.2006 1
B 1550/SL 40 rozhod. o statut. orgánu - odstoupení - Ing. Franěk Krajský soud v Ústí nad Labem 18.9.2006 27.12.2006 1
B 1550/SL 39 rozhod. o statut. orgánu - odstoupení - Ing. Tošovský Krajský soud v Ústí nad Labem 18.9.2006 27.12.2006 1
B 1550/SL 38 rozhod. o statut. orgánu - zápis ze zasedání předst. Krajský soud v Ústí nad Labem 17.10.2006 27.12.2006 2
B 1550/SL 37 rozhod. o statut. orgánu - jediného akcionáře Krajský soud v Ústí nad Labem 30.8.2006 27.12.2006 1
B 1550/SL 36 rozhod. o statut. orgánu - jediného akcionáře Krajský soud v Ústí nad Labem 16.8.2006 27.12.2006 1
B 1550/SL 35 rozhod. o statut. orgánu - zápis ze zasedání představ. Krajský soud v Ústí nad Labem 18.7.2006 27.12.2006 7
B 1550/SL 34 účetní závěrka, výroční zpráva rok 2005 Krajský soud v Ústí nad Labem 14.3.2006 5.10.2006 43
B 1550/SL 33 stanovy společnosti - úplné znění Krajský soud v Ústí nad Labem 31.1.2006 28.2.2006 22
B 1550/SL 32 rozhod. o statut. orgánu - zápis o zasedání DR Krajský soud v Ústí nad Labem 6.9.2005 14.2.2006 4
B 1550/SL 31 podpisové vzory - Ing. Pavel Tošovský Krajský soud v Ústí nad Labem 22.8.2005 14.2.2006 1
B 1550/SL 30 podpisové vzory - Ing. Luděk Forman Krajský soud v Ústí nad Labem 4.8.2005 14.2.2006 1
B 1550/SL 29 rozhod. o statut. orgánu - zápis o zasedání představ. Krajský soud v Ústí nad Labem 1.8.2005 14.2.2006 3
B 1550/SL 28 podpisové vzory - Petr Husák Krajský soud v Ústí nad Labem 28.7.2005 14.2.2006 1
B 1550/SL 27 podpisové vzory - Mgr. Lydie Šťastná Krajský soud v Ústí nad Labem 28.7.2005 14.2.2006 1
B 1550/SL 26 podpisové vzory - Bc. Jindřich Franěk Krajský soud v Ústí nad Labem 28.7.2005 14.2.2006 1
B 1550/SL 25 rozhod. o statut. orgánu - usn. z 15.schůze rady kraje Krajský soud v Ústí nad Labem 27.7.2005 14.2.2006 3
B 1550/SL 24 rozhod. o statut. orgánu , jediného akcionáře Krajský soud v Ústí nad Labem 27.7.2005 14.2.2006 2
B 1550/SL 23 podpisové vzory - Ing. Stanislav Dostál Krajský soud v Ústí nad Labem 15.7.2005 14.2.2006 1
B 1550/SL 22 rozhod. o statut. orgánu , jediného akcionáře Krajský soud v Ústí nad Labem 15.6.2005 14.2.2006 2
B 1550/SL 21 rozhod. o statut. orgánu - zápis ze zasedání představ. Krajský soud v Ústí nad Labem 4.5.2005 14.2.2006 3
B 1550/SL 20 účetní závěrka k 31.12.2004, zpráva auditora Krajský soud v Ústí nad Labem 3.6.2005 30.9.2005 36
B 1550/SL 19 podpisové vzory - Ing. Petr Maxa Krajský soud v Ústí nad Labem 5.11.2004 20.12.2004 1
B 1550/SL 18 notářský zápis NZ 177/2004 - stanovy Krajský soud v Ústí nad Labem 27.10.2004 20.12.2004 40
B 1550/SL 4 rozhod. o statut. orgánu - zápis z jednání představ. Krajský soud v Ústí nad Labem 23.10.2003 11.5.2004 2
B 1550/SL 3 notářský zápis NZ 434/2003 - zakl. l.,stanovy Krajský soud v Ústí nad Labem 9.10.2003 11.5.2004 24
B 1550/SL 2 zakladatelské dokumenty - výpis usnesení schůze RÚK Krajský soud v Ústí nad Labem 17.9.2003 11.5.2004 2
B 1550/SL 17 rozhod. o statut. orgánu - zápis o zased. představ. Krajský soud v Ústí nad Labem 16.3.2004 11.5.2004 2
B 1550/SL 16 rozhod. o statut. orgánu - plná moc Krajský soud v Ústí nad Labem 16.3.2004 11.5.2004 1
B 1550/SL 15 podpisové vzory - Ing. Petr Maxa Krajský soud v Ústí nad Labem 18.3.2004 11.5.2004 1
B 1550/SL 14 podpisové vzory - PhDr. Vlastimil Doležal Krajský soud v Ústí nad Labem 8.3.2004 11.5.2004 1
B 1550/SL 13 podpisové vzory - Ing. Zdeňka Zemanová Krajský soud v Ústí nad Labem 27.11.2003 11.5.2004 1
B 1550/SL 12 podpisové vzory - Karel Hynouš Krajský soud v Ústí nad Labem 20.1.2004 11.5.2004 2
B 1550/SL 11 podpisové vzory - Bc. Jana Ryšánková Krajský soud v Ústí nad Labem 13.2.2004 11.5.2004 2
B 1550/SL 10 podpisové vzory - Ing. Zdeněk Forst Krajský soud v Ústí nad Labem 20.2.2004 11.5.2004 1
B 1550/SL 1 zakladatelské dokumenty - výpis usnesení zastupit. Krajský soud v Ústí nad Labem 3.9.2003 11.5.2004 5

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Krajská zdravotní, a.s.

IČO (identifikační číslo) 25488627
Jméno Krajská zdravotní, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Magistrát města Ústí nad Labem
Vznik první živnosti: 5.5.2004
Celkový počet živností: 36
Aktivních živností: 10

Sídlo Krajská zdravotní, a.s.

Živnosti a provozovny Krajská zdravotní, a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků

 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Ubytovací služby

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Činnost informačních a zpravodajských kanceláří

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží

 • Poskytování technických služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 5.5.2004
Provozovna č. 1
Provozovna Kochova 1185, Chomutov 430 01
Identifikační číslo provozovny 1001208765
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

Zahájení provozování 5.5.2004
Provozovna č. 2
Provozovna Sociální péče 3316/12, Ústí nad Labem 400 11
Identifikační číslo provozovny 1001208731
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Ubytovací služby

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží

Zahájení provozování 5.5.2004
Provozovna č. 3
Provozovna U Nemocnice 604 1 405 02 Děčín
Identifikační číslo provozovny 1001208757
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží

Zahájení provozování 5.5.2004
Provozovna č. 4
Provozovna Duchcovská 962/53, Teplice 415 01
Identifikační číslo provozovny 1001208749
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží

 • Poskytování technických služeb

Zahájení provozování 5.5.2004
Provozovna č. 5
Provozovna J. E. Purkyně 270/5, Most 434 01
Identifikační číslo provozovny 1001208773
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Ubytovací služby

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Poskytování technických služeb

Zahájení provozování 5.5.2004

Živnost č. 2 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 27.7.2007
Provozovna č. 1
Provozovna J. E. Purkyně 270/5, Most 434 01
Identifikační číslo provozovny 1001208773
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 27.7.2007
Provozovna č. 2
Provozovna Sociální péče 3316/12, Ústí nad Labem 400 11
Identifikační číslo provozovny 1001208731
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 27.7.2007
Provozovna č. 3
Provozovna Kochova 1185, Chomutov 430 01
Identifikační číslo provozovny 1001208765
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 27.7.2007
Provozovna č. 4
Provozovna Duchcovská 962/53, Teplice 415 01
Identifikační číslo provozovny 1001208749
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 27.7.2007
Provozovna č. 5
Provozovna U Nemocnice 604 1 405 02 Děčín
Identifikační číslo provozovny 1001208757
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 27.7.2007

Živnost č. 3 Masérské, rekondiční a regenerační služby

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 27.7.2007
Provozovna č. 1
Provozovna Duchcovská 962/53, Teplice 415 01
Identifikační číslo provozovny 1001208749
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 27.7.2007
Provozovna č. 2
Provozovna Sociální péče 3316/12, Ústí nad Labem 400 11
Identifikační číslo provozovny 1001208731
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 27.7.2007

Živnost č. 4 Provozování solárií

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 27.7.2007
Provozovna č. 1
Provozovna Sociální péče 3316/12, Ústí nad Labem 400 11
Identifikační číslo provozovny 1001208731
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 27.7.2007

Živnost č. 5 Hostinská činnost

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 15.8.2007
Provozovna č. 1
Provozovna Sociální péče 3316/12, Ústí nad Labem 400 11
Identifikační číslo provozovny 1001208731
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 15.8.2007
Provozovna č. 2
Provozovna J. E. Purkyně 270/5, Most 434 01
Identifikační číslo provozovny 1001208773
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 15.8.2007
Provozovna č. 3
Provozovna Duchcovská 962/53, Teplice 415 01
Identifikační číslo provozovny 1001208749
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 15.8.2007
Provozovna č. 4
Provozovna Kochova 1185, Chomutov 430 01
Identifikační číslo provozovny 1001208765
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 23.8.2018

Živnost č. 6 Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 20.8.2007
Provozovna č. 1
Provozovna Kochova 1185, Chomutov 430 01
Identifikační číslo provozovny 1001208765
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.8.2007
Provozovna č. 2
Provozovna U Nemocnice 604 1 405 02 Děčín
Identifikační číslo provozovny 1001208757
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.8.2007
Provozovna č. 3
Provozovna Duchcovská 962/53, Teplice 415 01
Identifikační číslo provozovny 1001208749
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.8.2007

Živnost č. 7 Čištění a praní textilu a oděvů

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 20.8.2007
Provozovna č. 1
Provozovna Sociální péče 3316/12, Ústí nad Labem 400 11
Identifikační číslo provozovny 1001208731
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.8.2007
Provozovna č. 2
Provozovna Duchcovská 962/53, Teplice 415 01
Identifikační číslo provozovny 1001208749
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.8.2007

Živnost č. 8 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu více než 9 osob včetně ři

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 30.8.2012
Provozovna č. 1
Provozovna Duchcovská 962/53, Teplice 415 01
Identifikační číslo provozovny 1001208749
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 30.8.2012
Provozovna č. 2
Provozovna Sociální péče 3316/12, Ústí nad Labem 400 11
Identifikační číslo provozovny 1001208731
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 30.8.2012

Živnost č. 9 Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 13.9.2012

Živnost č. 10 Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 13.9.2012

Živnost č. 11 Správa a údržba nemovitostí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 5.5.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 12 Poskytování technických služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 5.5.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 13 Zprostředkování obchodu

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 5.5.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 14 Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 5.5.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 15 Realitní činnost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 5.5.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 16 Technické činnosti v dopravě

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 5.5.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 17 Inženýrská činnost v investiční výstavbě

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 5.5.2004
Zánik oprávnění 27.8.2007

Živnost č. 18 Zpracování dat, služby databank, správa sítí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 5.5.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 19 Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 5.5.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 20 Činnost technických poradců

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 5.5.2004
Zánik oprávnění 27.8.2007

Živnost č. 21 Reklamní činnost a marketing

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 5.5.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 22 Zprostředkování služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 5.5.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 23 Činnost informačních a zpravodajských kanceláří

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 5.5.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 24 Mimoškolní výchova a vzdělávání

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 26.6.2007
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 25 Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 26.6.2007
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 26 Kopírovací práce

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 26.6.2007
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 27 Grafické práce a kresličské práce

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 26.6.2007
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 28 Výroba potravinářských výrobků

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 26.6.2007
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 29 Praní, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 26.6.2007
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 30 Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 26.6.2007
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 31 Ubytovací služby

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 26.6.2007
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 32 Silniční motorová doprava osobní - příležitostná vnitrostátní provozovaná osobními automobily, příležitostná vnitrostátní provozovaná autobusy

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 28.8.2007
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 33 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 28.8.2007
Zánik oprávnění 22.8.2012

Živnost č. 34 Silniční motorová doprava nákladní - vnitrostátní provozovaná vozidly do 3,5 t celkové hmotnosti, vnitrostátní provozovaná vozidly nad 3,5 t celkové hmotnosti

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 29.8.2007
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 35 Velkoobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 28.1.2008
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 36 Specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 28.1.2008
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán Krajská zdravotní, a.s.

Člen statutárního orgánu Jitka Hanousková
Člen statutárního orgánu Jindřich Dlouhý
Člen statutárního orgánu Ing. Jiří Novák
Člen statutárního orgánu MUDr. Vladimír Emingr
Člen statutárního orgánu Mgr. Radek Scherfer

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Krajská zdravotní, a.s.

IČO: 25488627
Firma: Krajská zdravotní, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Ústí nad Labem
Základní územní jednotka: Ústí nad Labem-Severní Terasa
Počet zaměstnanců: 5000 - 9999 zaměstnanců
Institucionální sektor: Místní vládní instituce
Datum vzniku: 5.5.2004

Sídlo Krajská zdravotní, a.s.

Sídlo: Sociální péče 3316/12, Ústí nad Labem 400 11

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba ostatních potravinářských výrobků j. n.
Příprava tisku a digitálních dat
Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách
Nepravidelná pozemní osobní doprava
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
Informační činnosti
Činnosti v oblasti nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
Poradenství v oblasti řízení
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
Zastupování médií při prodeji reklamního času a prostoru
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
Předškolní vzdělávání
Ostatní vzdělávání
Ústavní zdravotní péče
Praní a chemické čištění textilních a kožešinových výrobků
Činnosti pro osobní a fyzickou pohodu
tracking image