Firma Krajská vědecká knihovna v Liberci, příspěvková organizace IČO 00083194


Krajská vědecká knihovna v Liberci, příspěvková organizace má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, datové schránky.

Krajská vědecká knihovna v Liberci, příspěvková organizace (00083194) je Příspěvková organizace. Sídlí na adrese Rumjancevova 1362, 460 01 Liberec Česká republika. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 7. 6. 2005 a je stále aktivní. Krajská vědecká knihovna v Liberci, příspěvková organizace má celkem jednu provozovnu a jednu živnost.

Jako zdroj dat o Krajská vědecká knihovna v Liberci, příspěvková organizace nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Krajská vědecká knihovna v Liberci, příspěvková organizace na Justice.cz
Detailní informace o Krajská vědecká knihovna v Liberci,příspěvková organizace na rzp.cz
Detailní informace o Krajská vědecká knihovna v Liberci, příspěvková organizace na portal.gov.cz

Výpis dat pro Krajská vědecká knihovna v Liberci, příspěvková organizace na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Krajská vědecká knihovna v Liberci, příspěvková organizace

Soud Krajský soud v Ústí nad Labem 5
Spisová značka Pr 617
IČO (identifikační číslo osoby) 00083194
Jméno Krajská vědecká knihovna v Liberci, příspěvková organizace
Právní forma podnikání Příspěvková organizace
Aktivní ANO
Zapsána dne 7.6.2005
Den vzniku: 1.7.2001 7.6.2005 - 23.6.2015

Aktuální kontaktní údaje Krajská vědecká knihovna v Liberci, příspěvková organizace

Sídlo Krajská vědecká knihovna v Liberci, příspěvková organizace

Platnost údajů od - do
Adresa Rumjancevova 1362 , 460 01 Liberec Česká republika
Rumjancevova 1362/1, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec
23.6.2015
Adresa Rumjancevova 1362 , 460 53 Liberec I Česká republika
Liberec I, Rumjancevova 1362/1, PSČ 46053
7.6.2005 - 23.6.2015

Předmět činnosti Krajská vědecká knihovna v Liberci, příspěvková organizace

Platnost údajů od - do
Organizace je veřejnou knihovnou s univerzálními fondy ve smyslu platných legislativních norem (zejména zákon č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb, ve znění pozdějších předpisů). Je součástí národního systému knihoven vykonávající koordinační, odborné, informační, vzdělávací, analytické, výzkumné, metodické a poradenské činnosti a zároveň je střediskem knihovnických, bibliografických, informačních, vzdělávacích a kulturních služeb pro území Libereckého kraje. 23.6.2015
Organizace je institucí veřejného zájmu. Svými službami a zpřístupňováním knihovních a informačních fondů a informačních zdrojů zaručuje organizace právo občanů na informace a zajišťuje jim rovný a neomezený přístup k těmto informacím. 23.6.2015
Organizace plní dle svých možností v místě svého sídla funkci základní knihovny. 23.6.2015
Organizace shromažďuje, zpracovává, uchovává, zpřístupňuje a prezentuje knihovní fondy a nosiče informací všemi dostupnými a zákonnými normami přípustnými způsoby. 23.6.2015
Veřejné knihovnické a informační služby poskytuje organizace zejména tím, že: - zpřístupňuje všechny své knihovní fondy přímým prezenčním nebo absenčním půjčováním i prostřednictvím vnitrostátní i mezinárodní meziknihovní výpůjční služby- poskytuje uživatelům bibliografické, referenční a faktografické informace- zprostředkovává uživatelům informace z vnějších informačních zdrojů, zejména informace ze státní správy a samosprávy- umožňuje přístup k informacím na internetu, ke kterým má knihovna bezplatný přístup 23.6.2015
Při shromažďování dokumentů a informací se organizace zaměřuje na: a) systematické doplňování tištěné produkce a všech nosičů informací povinným výtiskem, rovněž nákupy, dary a výměnou, včetně mezinárodní výměny publikací v souladu s Úmluvou o mezinárodní výměně publikací, a s ohledem na potřeby uživatelů, prezentaci a ochranu univerzálního fondu domácí i zahraniční produkce;b) evidenci, zpracování a archivaci povinného výtisku příslušných dokumentů, doplňování krajské produkce včetně dokumentů o kraji a děl regionálních autorů, pocházejících z oblasti působnosti organizace a to v kontextu ekonomického, sociálního, kulturního i historického vývoje Libereckého kraje; organizace shromažďuje germanika z českých zemí (tzv. sudetika), judaika a literaturu v rodném jazyce menšin kraje, produkci oborů profilující kraj (např. textil, textilní průmysl, sklo, bižuterie, sklářský průmysl);c) vytváření databází, zpřístupňování a prezentaci vlastních i získaných veřejně přístupných databází.d) získávání a zpřístupnění elektronických zdrojů. 23.6.2015
Organizace orientuje své služby na uživatele všech věkových kategorií, a to i v součinnosti s ostatními kulturními a vzdělávacími institucemi v kraji. 23.6.2015
Organizace se podílí na vědeckovýzkumné činnosti v oblasti knihovnictví a veřejných informačních služeb a na průzkumové, studijní a rozborové činnosti knihoven. Spolupracuje s Národní knihovnou ČR, ostatními krajskými a ústředními oborovými knihovnami při zpracování národní bibliografie a souborného katalogu. 23.6.2015
Organizace plní regionální funkce a vykonává další činnosti na úrovni kraje: a) koordinuje plnění regionálních funkcí vybraných základních knihoven v kraji;b) je krajským centrem poradenských, vzdělávacích a technických služeb pro knihovny všech typů;c) řeší i ve spolupráci s knihovnami kraje zásadní teoretické i praktické otázky v oblasti informačních služeb, knihovnictví a bibliografie z hlediska potřeb a požadavků veřejnosti a specializace organizace;d) je koordinačním centrem ediční knihovnické a bibliografické činnosti v kraji, zpracovává a vydává knihovnické a informační publikace, vydává a veřejně šíří neperiodické publikace (ve smyslu zákona č. 37/1995 Sb., o neperiodických publikacích, ve znění pozdějších předpisů) související s poskytováním veřejných knihovnických a informačních služeb;e) je krajským a regionálním databázovým a informačním centrem, zprostředkovává informace z vnějších informačních zdrojů, zejména informací státní správy a samosprávy, umožňuje přístup k placeným vnějším informačním zdrojům prostřednictvím internetuf) je krajským centrem meziknihovních služeb;g) vytváří krajské souborné katalogy knih a dalších druhů dokumentů ze souboru různých institucí. 23.6.2015
Organizace poskytuje další služby při naplňování hlavního účelu, ke kterému byla zřízena, zejména poskytuje nebo zprostředkovává kopie knihovních dokumentů v souladu se zákonem 121/2000 Sb., o právu autorském, ve znění pozdějších předpisů, prodej publikací a dalších médií, prodej propagačních předmětů, prodej vstupenek na akce pořádané knihovnou, vydavatelskou činnost, zajištění provozu veřejně přístupných prostor. 23.6.2015
Organizace vydává knihovní řád, v němž stanovuje podrobnosti poskytování knihovnických a informačních služeb. 23.6.2015
Organizace shromažďuje, zpracovává, uchovává, zpřístupňuje a prezentuje knihovní fondy a nosiče informací všemi dostupnými a zákonnými normami přípustnými způsoby. 23.7.2008 - 23.6.2015
Veřejné knihovnické a informační služby poskytuje organizace zejména tím, že:-zpřístupňuje všechny své knihovní fondy přímým prezentačním nebo absenčním půjčováním i prostřednictvím vnitrostátní a mezinárodní meziknihovní výpůjční služby,-poskytuje uživatelům bibliografické, referenční a faktografické informace,-zprostředkovává uživatelům infomace z vnějších informačních zdrojů, zejména informace ze státní správy a samosprávy,-umožňuje uživatelům přístup k vnějším informačním zdrojům pomocí telekomunikačního zařízení. 7.6.2005 - 23.6.2015
Při shromažďování dokumentů a informací se organizace zaměřuje na:a) systematické doplňování tištěné produkce a všech nosičů informací povinným výtiskem, rovněž nákupy, dary a výměnou, vč. mezinárodní výměny publikací v souladu s Úmluvou o mezinárodní výměně publikací, a s ohledem na potřeby uživatelů, prezentaci a ochranu univerzálního fondu domácí i zahraniční produkce,b) evidenci, zpracování a archivaci povinného výtisku příslušných dokumentů, doplňování krajské produkce vč. dokumentů o kraji a děl regionálních autorů, pocházejících z oblasti působnosti organizace a to v kontextu ekonomického, sociálního, kulturního i historického vývoje Libereckého kraje, shromažďuje germanika z českých zemí (tzv. sudetika), judaika a literaturu v rodném jazyce menšin kraje, produkci oborů profilujících kraj,c) vytváření databází, zpřístupňování a prezentaci vlastních i získaných veřejně přístupných databází. 7.6.2005 - 23.6.2015
Organizace orientuje své služby na uživatele všech věkových kategorií, a to i v součinnosti s ostatními kulturními a vzdělávacími institucemi v kraji. 7.6.2005 - 23.6.2015
Organizace se podílí na vědeckovýzkumné činnosti v oblasti knihovnictví a veřejných informačních služeb a na průzkumové, studijní a rozborové činnosti knihoven. Spolupracuje s Národní knihovnou ČR, ostatními krajskými a ústředními oborovými knihovnami při zpracování národní bibliografie a souborného katalogu. 7.6.2005 - 23.6.2015
Organizace plní regionální funkce a vykonává další činnosti na úrovni kraje:a) koordinuje plnění regionálních funkcí vybraných základních knihoven v kraji,b) je krajským centrem poradenských, vzdělávacích a technických služeb pro knihovny všech typů,c) řeší i ve spolupráci s knihovnami kraje zásadní teoretické i praktické otázky v oblasti informačních služeb, knihovnictví a bibliografie z hlediska potřeb a požadavků veřejnosti a specializace organizace,d) je koordinačním centrem ediční knihovnické a bibliografické činnosti v kraji, zpracovává a vydává knihovnické a informační publikace, vydává a veřejně šíří neperiodické publikace související s poskytováním veřejných knihovnických a informačních služeb,e) je krajským a regionálním knihovnickým a informačním centrem, zprostředkovává informace z vnějších informačních zdrojů, zejména informací státní správy a samosprávy, umožňuje přístup k placeným vnějším informačním zdrojům pomocí telekomunikačního zařízení,f) je krajským centrem meziknihovních služeb,g) vytváří krajské souborné katalogy knih a dalších druhů dokumentů ze souboru různých institucí. 7.6.2005 - 23.6.2015
Organizace poskytuje další služby při naplňování hlavního účelu, ke kterému byla zřízena, zejména poskytuje nebo zprostředkovává kopie knihovních dokumentů, prodej publikací, zajištění provozu veřejně přístupných prostor. 7.6.2005 - 23.6.2015
Organizace vydává knihovní řád, v němž stanovuje podrobnosti poskytování knihovnických a informačních služeb. 7.6.2005 - 23.6.2015
Organizace shromažďuje, zpracovává, uchovává, zpřístupňuje a prezentuje knihovní fondy a nosiče informací všemi dostupnými a zákonnými normami přístupnými způsoby. 7.6.2005 - 23.7.2008

vedení firmy Krajská vědecká knihovna v Liberci, příspěvková organizace

Statutární orgán Krajská vědecká knihovna v Liberci, příspěvková organizace

Platnost údajů od - do
ředitelka Mgr. Blanka Konvalinková 18.3.2010
Vznik funkce 1.7.2009
Adresa: Pražská 152 , 460 01 Liberec Česká republika
Liberec, Pražská 152/36, PSČ 46001
ředitel Mgr. Pavel Harvánek 7.6.2005 - 31.8.2007
Vznik funkce 15.10.2001
Zánik funkce 16.1.2007
Adresa: Masarykova 30 , 460 01 Liberec I Česká republika
Liberec I, Masarykova 30, PSČ 46001
ředitelka Dagmar Helšusová 31.8.2007 - 18.3.2010
Vznik funkce 17.1.2007
Zánik funkce 1.7.2009
Adresa: Frýdlantská 244 , 460 01 Liberec I - Staré Město Česká republika
Liberec I - Staré Město, Frýdlantská 244/1, PSČ 46001

Sbírka Listin Krajská vědecká knihovna v Liberci, příspěvková organizace

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
Pr 617/SL 19 účetní závěrka [2014] Krajský soud v Ústí nad Labem 13.2.2015 21.7.2015 22.7.2015 28
Pr 617/SL 18 rozhod. o statut. orgánu Výpis z usnesení zasedání ZL Krajský soud v Ústí nad Labem 28.4.2015 4.6.2015 25.6.2015 1
Pr 617/SL 17 zakladatelské dokumenty Zřizovací listina Krajský soud v Ústí nad Labem 14.5.2015 4.6.2015 25.6.2015 8
Pr 617/SL 16 účetní závěrka [2013] Krajský soud v Ústí nad Labem 22.4.2014 22.4.2014 23.4.2014 25

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Krajská vědecká knihovna v Liberci,příspěvková organizace

IČO (identifikační číslo) 00083194
Jméno Krajská vědecká knihovna v Liberci,příspěvková organizace
Právní forma podnikání Příspěvková organizace
Přidělený úřad Magistrát města Liberce
Vznik první živnosti: 9.6.2004
Celkový počet živností: 2
Aktivních živností: 1

Sídlo Krajská vědecká knihovna v Liberci,příspěvková organizace

Živnosti a provozovny Krajská vědecká knihovna v Liberci,příspěvková organizace

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

  • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

  • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 9.6.2004
Provozovna č. 1
Provozovna Rumjancevova 1362/1, Liberec 460 01
Identifikační číslo provozovny 1005551782
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
  • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

  • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

Zahájení provozování 9.6.2004

Živnost č. 2 Grafické práce a kresličské práce

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 9.6.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán Krajská vědecká knihovna v Liberci,příspěvková organizace

Člen statutárního orgánu Mgr. Blanka Konvalinková

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Krajská vědecká knihovna v Liberci, příspěvková organizace

IČO: 00083194
Firma: Krajská vědecká knihovna v Liberci, příspěvková organizace
Právní forma: Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem
Okres: Liberec
Základní územní jednotka: Liberec (nečleněné město)
Počet zaměstnanců: 50 - 99 zaměstnanců
Institucionální sektor: Místní vládní instituce
Datum vzniku: 1.12.1981

Sídlo Krajská vědecká knihovna v Liberci, příspěvková organizace

Sídlo: Rumjancevova 1362/1, Liberec 460 01

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
Činnosti knihoven a archivů

Výpis z registrace k DPH

Základní údaje Krajská vědecká knihovna v Liberci, příspěvková organizace

IČO (identifikační číslo) 00083194
DIČ (daňové identifikační číslo) CZ00083194
Typ subjektu: Právnická osoba
Jméno Krajská vědecká knihovna v Liberci, příspěvková organizace
Sídlo Rumjancevova 1362/1 LIBEREC I-STARÉ MĚSTO 460 53 LIBEREC
Přidělaný finanční úřad Finanční úřad pro Liberecký kraj
Územní pracoviště v Liberci, 1. máje 97, LIBEREC, tel.: 485 211 111
Bankovní účty ke zveřejnění
Číslo účtu Datum zveřejnění
38231461/0100 26.7.2016
Tato registrace byla zveřejněna dne 14.7.2016
Typ registrace Plátce
Registrace platná od 1.6.2005
Registrace platná do 17.9.2007

Výpis z datových schránek

Základní údaje

IČO (identifikační číslo) 00083194
Jméno firmy Krajská vědecká knihovna v Liberci, příspěvková organizace
Druh subjektu pravnicke_osoby
Datová schránka j6xkk7s
tracking image