Firma Krajská nemocnice T. Bati, a. s. IČO 27661989


Krajská nemocnice T. Bati, a. s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

Krajská nemocnice T. Bati, a. s. (27661989) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Havlíčkovo nábřeží 600, Zlín 760 01. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 13. 10. 2005 a je stále aktivní. Krajská nemocnice T. Bati, a. s. má více provozoven a pět živností.

Jako zdroj dat o Krajská nemocnice T. Bati, a. s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Krajská nemocnice T. Bati, a. s. na Justice.cz
Detailní informace o Krajská nemocnice T. Bati, a. s. na rzp.cz

Výpis dat pro Krajská nemocnice T. Bati, a. s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Krajská nemocnice T. Bati, a. s.

Soud Krajský soud v Brně 7
Spisová značka B 4437
IČO (identifikační číslo osoby) 27661989
Jméno Krajská nemocnice T. Bati, a. s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 13.10.2005
Jediný akcionář rozhodl v působnosti valné hromady dne 11.7.2016 o snížení základního kapitálu společnosti takto: a)důvodem snížení základního kapitálu je ztráta společnosti ve výši 706.755.689,22 Kč b)účelem snížení základního kapitálu je částečná úhrada ztráty let minulých, c)základní kapitál se snižuje z dosavadních 2.149.400.000,- Kč, na základní kapitál ve výši 1.649.400.000,- Kč, tj. o částku ve výši 500.000.000,- Kč d)částkou, o niž se snižuje základní kapitál, bude částečně uhrazena ztráta let minulých, jedinému akcionáři nebude v souvislosti se snížením základního kapitálu poskytnuto jakékoliv plnění, e)snížení základního kapitálu bude provedeno na základě návrhu akcionáři na bezplatné vzetí akcií z oběhu, základní kapitál bude snížen o pevnou částku stanovenou v bodě c) tohoto rozhodnutí, z oběhu bude vzato 500 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1.000.000,-- Kč každá, f)návrh smlouvy o bezplatném vzetí akcií z oběhu bude doručen akcionáři a bude uveřejněn na internetových stránkách společnosti Krajská nemocnice T. Bati, a. s. s tím, že doba závaznosti návrhu bude činit jeden (slovy: jeden) měsíc ode dne jeho uveřejnění a akcie budou předloženy společnosti Krajská nemocnice T. Bati, a. s. ve lhůtě 2 (slovy: dvou) měsíců ode dne zapsání výše základního kapitálu po jeho snížení do obchodního rejstříku. 18.8.2016
Jediný akcionář se vzdal dne 26.4.2016 v souladu s ust. § 475 písm. c) a § 490 odst. 2 zákona o obchodních korporacích přednostního práva na upisování nových akcií. Jediný akcionář rozhodl, že všechny akcie budou nabídnuty k upsání předem určenému zájemci , kterým je Zlínský kraj se sídlem Zlín, tř. T. Bati 21, IČ 70891320. Akcie budou upsány uzavřením smlouvy o upsání akcií mezi předem určeným zájemcem a společností ve smyslu ustanovení § 479 zákona o obchodních korporacích. Jediný akcionář rozhodl při výkonu působnosti valné hromady dne 26.4.2016 o zvýšení základního kapitálu společnosti z dosavadních 1.959.400.000,- Kč, na částku ve výši 2.149.400.000,-Kč, tj. o částku ve výši 190.000.000,- Kč, přičemž se nepřipouští upisov ání akcií nad částku navrženého zvýšení, takto: a) bude upisováno 190 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč b) zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových akcií, jejichž emisní kurz se splácí peněžitým vkladem c) Vzhledem ke vzdání se přednostního práva jediným akcionářem, se nepoužije ustanovení § 484 a násl. zákona o obchodních korporacích a akcie budou nabídnuty k upsání zájemci Zlínskému kraji, který upíše 190 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě , ve jmenovité hodnotě 1.000.000,-Kč za jednu akcii d) Místem pro uzavření smlouvy o úpisu akcií se stanoví sídlo akcionáře Zlín, tř. Tomáše Bati 21, PSČ 761 90 v kanceláři hejtmana e) Akcie upisované bez využití přednostního práva budou upsány ve lhůtě 3 dnů ode dne přijetí usnesení jediného akcionáře, Zlínského kraje, o zvýšení základního kapitálu f) Emisní kurz nově upsaných akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou g) Lhůta pro splacení emisního kurzu nově upsaných akcií se stanoví na 5 dnů ode dne úpisu akcií Zlínský kraj a společnost Krajská nemocnice T. Bati, a.s. uzavřeli dne 2. dubna 2014 smlouvu o úvěru č. D/0316/2014/ZD, ke které byl dne 30. dubna 2015 uzavřen dodatek č. 1, jejímž předmětem bylo poskytnutí úvěru společnosti Krajská nemocnice T. Bati, a. s. ve výši 140.000.000,- Kč. Ke dni přijetí usnesení jediného akcionáře, Zlínského kraje, o zvýšení základního kapitálu, činí nesplacená část jistiny úvěru 140.000.000,- Kč. Společnosti Krajská nemocnice T. Bati, a.s. vznikne pohledávka vůči Zlínskému kraji z titulu smlouvy o úpisu 140 kusů akcií o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč, za jednu akcii, celkem ve výši 140.000.000,- Kč. Jediný akcionář rozhodl, že se připouští možnost splacení emisního kursu upsaných akcií, který se splácí peněžitým vkladem, započtením peněžité pohledávky upisovatele, Zlínského kraje, IČ 70891320, vzniklé z titulu poskytnutého úvěru na základě smlouvy o úvěru č. D/0316/2014/ZD ze dne 2. dubna 2014, ve znění dodatku č. 1 ze dne 30. dubna 2015 ve výši 140.000.000,- Kč, proti pohledávce společnosti Krajská nemocnice T. Bati, a.s. vůči upisovateli vzniklé z titulu smlouvy o úpisu 140 kusů akcií o jmenovité h odnotě 1.000.000,- Kč, za jednu akcii, tj. pohledávka ve výši 140.000.000,- Kč, a to na základě dohody o započtení, která bude uzavřena ve lhůtě 5 dnů od úpisu akcií. Jediný akcionář schvaluje návrh dohody o započtení peněžité pohledávky předem určeného zájemce, Zlínského kraje, vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu nových akcií. Splacení emisního kursu upsaných akcií uzavřením dohody o započtení musí být provedeno nejpozději do 5 dnů od úpisu akcií a před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Podpisy na dohodě o započtení musí být úředně ověřeny. Částku ve výši 50.000.000,- Kč, o kterou se zvyšuje základní kapitál v souladu s rozhodnutím výše, je povinen Zlínský kraj uhradit na zvláštní účet společnosti Krajská nemocnice T. Bati, a.s. vedený České spořitelny, a.s., číslo účtu 6882112/0800 do 5 dnů ode dne úpisu akcií. 11.5.2016
Počet členů statutárního orgánu: 3 1.8.2014
Počet členů dozorčí rady: 9 1.8.2014
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 1.8.2014
1. Jediný akcionář se vzdal den 7.7.2014 v souladu s ust. § 475 písm. c) a § 490 odst. 2 zákona o obchodních korporacích přednostního práva na upisování nových akcií. Jediný akcionář rozhodl, že všechny akcie budou nabídnuty k upsání předem určenému záje mci, kterým je Zlínský kraj se sídlem Zlín, tř. T. Bati 21, IČ 70891320. Akcie budou upsány uzavřením smlouvy o upsání akcií mezi předem určeným zájemcem a společností ve smyslu ustanovení § 479 zákona o obchodních korporacích --------------------------- ---------- 2. Jediný akcionář rozhodl dne 7.7.2014 v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti z dosavadních 1.934.600.000,- Kč, na částku ve výši 1.959.400.000,- Kč, tj. o částku ve výši 24.800.000,- Kč, přičemž se nepřipouští upisování ak cií nad částku navrženého zvýšení, takto: a) bude upisováno 8 kusů (slovy: 8 kusů) kmenových akcí na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) a 24 kusů (slovy: dvacet čtyři kusů) kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnot ě 1.000.000,- Kč, (slovy: jeden milion korun českých, b) zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových akcií, jejichž emisní kurz se splácí peněžitým vkladem. c) Vzhledem ke vzdání se přednostního práva jediným akcionářem, se nepoužije ustanovení § 484 a násl. zákona o obchodních korporacích a akcie budou nabídnuty k upsání zájemci Zlínskému kraji, který upíše 8 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč za jednu akcii a 24 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě 1.000.000,-Kč za jednu akcii. d) Místem pro uzavření smlouvy o úpisu akcií se stanoví sídlo akcionáře Zlín, tř. Tomáše Bati 21, PSČ 761 90 v kanceláři hejtmana. e) Akcie upisované bez využití přednostního práva budou upsány ve lhůtě 30 dnů. Počátek lhůty pro úpis akcií bude předem určenému zájemci oznámen formou doporučeného dopisu s dodejkou zaslaného na adresu sídla jediného akcionáře. Lhůta pro úpis akcií počn e běžet následujícím dnem po dni, kdy bylo upisovateli písemně oznámeno a doloženo (kopií návrhu na zápis do obchodního rejstříku), že byl podán návrh na zápis usnesení jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a trvá 30 dní a je vázána na rozvazovací podmínku, jíž je nabytí právní moci rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu f) Emisní kurz nově upsaných akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou g) Lhůta pro splacení emisního kurzu nově upsaných akcií se stanoví na třicet dnů ode dne úpisu akcií. ---------------------------- 3. Zlínský kraj a společnost Krajská nemocnice T. Bati, a. s. uzavřeli dne 18. září 2013 kupní smlouvu č. O/0226/2013/INV, jejímž předmětem byl prodej projektové dokumentace Krajská nemocnice T. Bati, a. s. centrální objekt za cenu 24.805.000,- Kč, se sp latností co do částky 12.402.500,- Kč nejpozději do 20. prosince 2014 a co do zbytku kupní ceny, částky, ve výši 12.402.500,- Kč do 20. prosince 2015. Částka ve výši 5.000,- Kč, byla Zlínskému kraji uhrazena dne 7. dubna 2014. Společnosti Krajská nemocnice T. Bati, a. s. vznikne pohledávka vůči Zlínskému kraji z titulu smlouvy o úpisu 8 (osm) kusů akcií o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, za jednu akcii 24 (dvacet čtyři) kusy akcie o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč, za jednu ak cii, celkem ve výši 24.800.000,- Kč. Jediný akcionář rozhodl, že se připouští možnost splacení emisního kursu upsaných akcií, který se splácí peněžitým vkladem, započtením peněžité pohledávky upisovatele, Zlínského kraje, IČ 70891320, vzniklé na základě kupní smlouvy č. O/0226/2013/INV ze dn e 18. září 2013, celkem ve výši 24.800.000,- Kč, proti pohledávce společnosti Krajská nemocnice T. Bati, a. s. vůči upisovateli vzniklé z titulu smlouvy o úpisu 8 kusů akcií o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč za jednu akcii a 24 kusy akcie o jmenovité hodno tě 1.000.000,- Kč za jednu akcii, tj. pohledávka ve výši 24.800.000,- Kč, a to na základě dohody o započtení, která bude uzavřena ve lhůtě 30 (třiceti) dnů od úpisu akcií. 1.8.2014 - 15.9.2014
Jediný akcionář rozhodl dne 1.7.2013 o: a) schválení předmětu nepeněžitého vkladu předem určeného zájemce, kterým je Zlínský kraj. Nepeněžitý vklad tvoří tyto nemovitosti: 1.budova č.p. 3019, stojící na pozemku p.č.st. 1333, 2.pozemek p.č.st. 1333, to vše na listu vlastnictví č. 263, v katastrálním území Zlín, obec Zlín, u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, katastrální pracoviště Zlín. b) schválení výše ocenění znaleckým posudkem č. 018/2013 vypracovaným nezávislým znalcem, znaleckým ústavem, Top Auditing, s.r.o. se sídlem v Brně, Koliště 1965/13a, PSČ: 602 00, IČ: 454 77 639, který byl pro tento případ jmenován usnesením Krajského soud u v Brně č.j. 1 Nc 6217/2013-12, které nabylo právní moci dne 12. 6. 2013, na částku ve výši 2.900.000,- Kč (slovy: dva miliony devět set tisíc korun českých). Na zvýšení základního kapitálu se nepeněžitý vklad započítává částkou ve výši 2.900.000,-Kč (slovy: dva miliony devět set tisíc korun českých) c) vydání 2 kusů (slovy: dvou kusů) kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000.000,-Kč (jeden milion korun českých) a 9 kusů (slovy: devět kusů) kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých) za nepeněžitý vklad. 2. Jediný akcionář rozhodl o zvýšení základního kapitálu společnosti z dosavadních 1.901.700.000,- Kč, (slovy: jedna miliarda devět set jedna milionů sedm set tisíc korun českých) na částku ve výši 1.934.600.000,- Kč, (slovy: jedna miliarda devět set třic et čtyři milionů šest set tisíc korun českých) tj. o částku ve výši 32.900.000,- Kč (slovy: třicet dva milionů devět set tisíc korun českých), přičemž se nepřipouští upisování akcií nad částku navrženého zvýšení, takto: a) bude upisováno 32 kusů (slovy: třicet dva kusů) kmenových akcí na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč, (slovy: jeden milion korun českých) a 9 kusů (slovy: devět kusů) kmenových akcí na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodno tě 100.000,- Kč, (slovy: jedno sto tisíc korun českých) b) zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových akcií, jejichž emisní kurz se splácí peněžitým a nepeněžitým vkladem. c) Akcie budou nabídnuty k upsání předem určenému zájemci Zlínskému kraji, který upíše 32 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě 1.000.000,-Kč za jednu akcii a 9 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě 100.000,-Kč za jednu akcii. d) Místem pro uzavření smlouvy o úpisu akcií se stanoví sídlo akcionáře Zlín, tř. Tomáše Bati 21, PSČ 761 90 v kanceláři hejtmana. e) Akcie upisované bez využití přednostního práva budou upsány ve lhůtě 30 dnů. Počátek lhůty pro úpis akcií bude předem určenému zájemci oznámen formou doporučeného dopisu s dodejkou zaslaného na adresu sídla jediného akcionáře. Lhůta pro úpis akcií počn e běžet následujícím dnem po dni, kdy bylo upisovateli písemně oznámeno a doloženo (kopií návrhu na zápis do obchodního rejstříku), že byl podán návrh na zápis usnesení jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a trvá 30 dní a je vázána na rozvazovací podmínku, jíž je nabytí právní moci rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu ve smyslu § 203 odstavce 4 obchodního zákoníku f) Emisní kurz nově upsaných akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou g) Lhůta pro splacení emisního kurzu nově upsaných akcií se stanoví na třicet dnů ode dne úpisu akcií. 3. Částku ve výši 30.000.000,- Kč, slovy: třicet milionů korun českých, o kterou se zvyšuje základní kapitál v souladu s rozhodnutím výše, je povinen Zlínský kraj uhradit na zvláštní účet společnosti Krajská nemocnice T. Bati, a. s. vedený u České spořite lny, a.s., č.ú. 5608912/0800 do 30 dnů ode dne úpisu akcií 25.7.2013 - 11.9.2013
Jediný akcionář prohlásil dne 25.6.2012, že se vzdává v souladu s ust. § 203 odst. 2 písm. c) přednostního práva na upisování nových akcií. Jediný akcionář rozhod, že všechny akcie budou nabídnuty k upsání předem určenému zájemci, kterým je Zlínský kraj s e sídlem Zlín, tř.T.Bati 21, IČ 70891320. Akcie budou upsány uzavřením smlouvy o upsání akcií mezi předem určeným zájemcem a společností ve smyslu ustanovení § 204 odst. 5 obch.z. Jediný akcionář rozhodl dne 25.6.2012 o zvýšení základního kapitálu společnosti z dosavadních 1.696.700.000,- Kč, (slovy: jedna miliarda šet set devadesát šest milionů sedm set tisíc korun českých) na částku ve výši 1.901.700.000,- Kč, (slovy: jedna milia rda devět set jedna milionů sedm set tisíc korun českých) tj. o částku ve výši 205.000.000,- Kč (slovy: dvě stě pět milionů korun českých), přičemž se nepřipouští upisování akcií nad částku navrženého zvýšení, takto: a) bude upisováno 205 kusů (slovy: dvě tě pět kusů) kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč, (slovy: jeden milion korun českých); b) zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových akcií, jejichž emisní kurz se splácí peněžitým vkladem. c) Vzhledem ke vzdání se přednostního práva jediným akcionářem, se nepoužije ustanovení § 204 a) obchodního zák. akcie budou nabídnuty k upsání zájemci Zlínskému kraji, který upíše 205 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč za jednu akcii. d) Místem pro uzavření smlouvy o úpisu akcií se stanoví sídlo akcionáře Zlín, tř.Tomáše Bati 21, PSČ 761 90 v kanceláři hejtmana. e) Akcie upisované bez využití přednostního práva budou upsány ve lhůtě 20 dnů. Počátek lhůty pro úpis akcií bude předem určenému zájemci oznámen formou doporučeného dopisu s dodejkou zaslaného na adresu sídla jediného akcionáře. Lhůta pro úpis akcií počn e běžet následujícím dnem po dni, kdy bylo upisovateli písemně oznámeno a doloženo (kopií návrhu na zápis do obchodního rejstříku), že byl podán návrh na zápis usnesení jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a trvá 20 dní a je vázána na rozvazovací podmínku, jíž je nabytí právní moci rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu ve smyslu § 203 odstavce 4 obchodního zákoníku. f) Emisní kurz nově upsaných akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou. g) Lhůta pro splacení emisního kurzu nově upsaných akcií se stanoví takto: - částku ve výši 85.000.000,- Kč, slovy osmdesát pět milionů korun českých), je předem určený zájemce povinen uhradit do třiceti dnů dne úpisu akcií, - částku ve výši 120.000.000, - Kč, (slovy: jedno sto dvacet milionů korun českých) je předem určený zájemce povinen uhradit na zvláštní účet společnosti Krajská nemocnice T.Bati, a.s. vedený u České spořitelny a.s. č.ú.5153612/0800 do jednoho roku ode dne úpisu akcií. Zlínský kraj a společnost Krajská nemocnice T.Bati, a.s. uzavřeli dne 10.ledna 2012 smlouvu o úvěru č. D/2901/2010/ZD, ke které byl dne 31.října 2012 uzavřen dodatek č.1 na částku 35.000.000,- Kč s úrokem ve výši 4 % se splatností jistiny včetně úroku nej později do 31.prosince 2012. Zlínský kraj a společnost Krajská nemocnice T.Bati, a.s. uzavřeli dne 14.března 2012 smlouvu o úvěru č. D/0263/2012/ZD, na částku 50.000.000,- Kč s úrokem ve výši 4 % se splatností jistiny včetně úroku nejpozději do 31.prosince 2012. Společnosti Krajská nemocnice T.Bati, a.s. vznikne pohledávka vůči Zlínskému kraji z titulu smlouvy o úpisu 205 ks akcií o jmenovité hodnotě 1.000.000.,- Kč za jednu akcií, celkem ve výši 205.000.000,- Kč. Jediný akcionář rozhodl, že se připouští možnost splacení emisního kurzu upsaných akcií, který se splácí peněžitým vkladem, započtením peněžitých pohledávek upisovatele, Zlínského kraje, IČ 70891320, vzniklých z titulu poskytnutého úvěru na základě smlouv y o úvěru č. D/2901/2010/ZD ze dne 10.ledna 2012, ve znění dodatku č.1 ze dne 31.října 2012 a z titulu poskytnutého úvěru na základě smlouvy o úvěru č.D/0263/2012/ZD ze dne 14.března 2012, celkem ve výši 85.000.000,- Kč (slovy: osmdesát pět milionů korun českých) proti pohledávce společnosti Krajská nemocnice T.Bati, a.s. vůči upisovateli vzniklé z titulu smlouvy o úpisu 205 ks akcií o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč za jednu akcii, tj. pohledávka ve výši 205.000.000,- Kč (slovy: dvě stě pět milionů koru n českých), a to na základě dohody o započtení, která bude uzavřena ve lhůtě 30 dnů od úpisu akcií. Splacení emisního kursu upsaných akcií uzavřením dohody o započtení musí být provedeno nejpozději do 30 dnů od úpisu akcií a před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Částku ve výši 120.000.000,- Kč, (slovy: jedno sto dvacet milionů korun českých), o kterou se zvyšuje základní kapitál v souladu s rozhodnutím výše, je povinen Zlínský kraj uhradit na zvláštní účet společnosti Krajská nemocnice T.Bati vedený u České spoři telny, a.s. č.ú. 5153612/0800 do 1 roku ode dne úpisu akcií. 28.6.2012 - 24.8.2012
Jediný akcionář rozhodl v působnosti valné hromady dne 17. Října 2011 o: a) schválení předmětu nepeněžitého vkladu předem určeného zájemce, kterým je Zlínský kraj. Nepeněžitý vklad tvoří tyto nemovitosti: 1. Nemovitosti zapisované do katastru nemovitostí Nemovitost Způsob využití Druh pozemku Číslo LV Katastrální území pozemek p. č. st. 1324 * zastavěná plocha a nádvoří 263 Zlín pozemek p. č. st. 1325 * zastavěná plocha a nádvoří 263 Zlín pozemek p. č. st. 1326 * zastavěná plocha a nádvoří 263 Zlín pozemek p. č. st. 1327 * zastavěná plocha a nádvoří 263 Zlín pozemek p. č. st. 1328 * zastavěná plocha a nádvoří 263 Zlín pozemek p. č. st. 1330 * zastavěná plocha a nádvoří 263 Zlín pozemek p. č. st. 2770 * zastavěná plocha a nádvoří 263 Zlín pozemek p. č. st. 2771 * zastavěná plocha a nádvoří 263 Zlín pozemek p. č. st. 2772 * zastavěná plocha a nádvoří 263 Zlín pozemek p. č. st. 2773 * zastavěná plocha a nádvoří 263 Zlín pozemek p. č. st. 2774 * zastavěná plocha a nádvoří 263 Zlín pozemek p. č. st. 2775 * zastavěná plocha a nádvoří 263 Zlín pozemek p. č. st. 2776 * zastavěná plocha a nádvoří 263 Zlín pozemek p. č. st. 3426 * zastavěná plocha a nádvoří 263 Zlín pozemek p. č. st. 3427 * zastavěná plocha a nádvoří 263 Zlín pozemek p. č. st. 3745 * zastavěná plocha a nádvoří 263 Zlín pozemek p. č. st. 3746 * zastavěná plocha a nádvoří 263 Zlín pozemek p. č. st. 3747 * zastavěná plocha a nádvoří 263 Zlín pozemek p. č. st. 3910 * zastavěná plocha a nádvoří 263 Zlín pozemek p. č. st. 3911 * zastavěná plocha a nádvoří 263 Zlín pozemek p. č. st. 3916 * zastavěná plocha a nádvoří 263 Zlín pozemek p. č. st. 3995 * zastavěná plocha a nádvoří 263 Zlín pozemek p. č. st. 4190 * zastavěná plocha a nádvoří 263 Zlín pozemek p. č. st. 4191 * zastavěná plocha a nádvoří 263 Zlín pozemek p. č. st. 4462 * zastavěná plocha a nádvoří 263 Zlín pozemek p. č. st. 4463 * zastavěná plocha a nádvoří 263 Zlín pozemek p. č. st. 4465 * zastavěná plocha a nádvoří 263 Zlín pozemek p. č. st. 4466 * zastavěná plocha a nádvoří 263 Zlín pozemek p. č. st. 4467 * zastavěná plocha a nádvoří 263 Zlín pozemek p. č. st. 4468/3 * zastavěná plocha a nádvoří 263 Zlín pozemek p. č. st. 4468/4 * zastavěná plocha a nádvoří 263 Zlín pozemek p. č. st. 4471 * zastavěná plocha a nádvoří 263 Zlín pozemek p. č. st. 4473 * zastavěná plocha a nádvoří 263 Zlín pozemek p. č. st. 4476 * zastavěná plocha a nádvoří 263 Zlín pozemek p. č. st. 4477 * zastavěná plocha a nádvoří 263 Zlín pozemek p. č. st. 5304 * zastavěná plocha a nádvoří 263 Zlín pozemek p. č. st. 5305 * zastavěná plocha a nádvoří 263 Zlín pozemek p. č. st. 5310 * zastavěná plocha a nádvoří 263 Zlín pozemek p. č. st.5954/1 * zastavěná plocha a nádvoří 263 Zlín pozemek p. č. st.5954/2 * zastavěná plocha a nádvoří 263 Zlín pozemek p. č. st. 5954/3 * zastavěná plocha a nádvoří 263 Zlín pozemek p. č. st. 5954/4 * zastavěná plocha a nádvoří 263 Zlín pozemek p. č. st. 5954/5 * zastavěná plocha a nádvoří 263 Zlín pozemek p. č. st. 6511 * zastavěná plocha a nádvoří 263 Zlín pozemek p. č. st. 7569/1 * zastavěná plocha a nádvoří 263 Zlín pozemek p. č. st. 7569/2 * zastavěná plocha a nádvoří 263 Zlín pozemek p. č. st. 7858/1 * zastavěná plocha a nádvoří 263 Zlín pozemek p. č. st. 8378 * zastavěná plocha a nádvoří 263 Zlín pozemek p. č. st. 8428 * zastavěná plocha a nádvoří 263 Zlín pozemek p. č. st. 8539 * zastavěná plocha a nádvoří 263 Zlín pozemek p .č. st. 8554 * zastavěná plocha a nádvoří 263 Zlín pozemek p. č. st. 8602 * zastavěná plocha a nádvoří 263 Zlín pozemek p. č. st. 8603 * zastavěná plocha a nádvoří 263 Zlín pozemek p. č. st. 8866 * zastavěná plocha a nádvoří 263 Zlín pozemek p. č. st. 436 * zastavěná plocha a nádvoří 412 Příluky u Zlína pozemek p. č. st. 610/1 * zastavěná plocha a nádvoří 412 Příluky u Zlína pozemek p. č. st. 610/2 * zastavěná plocha a nádvoří 412 Příluky u Zlína pozemek p. č. st. 610/3 * zastavěná plocha a nádvoří 412 Příluky u Zlína pozemek p. č. st. 611 * zastavěná plocha a nádvoří 412 Příluky u Zlína pozemek p. č. st. 705/1 * zastavěná plocha a nádvoří 412 Příluky u Zlína pozemek p. č. st. 705/2 * zastavěná plocha a nádvoří 412 Příluky u Zlína pozemek p. č. st. 824/1 * zastavěná plocha a nádvoří 412 Příluky u Zlína pozemek p. č. st. 824/2 * zastavěná plocha a nádvoří 412 Příluky u Zlína pozemek p. č. st. 909/1 * zastavěná plocha a nádvoří 412 Příluky u Zlína pozemek p. č. st. 909/2 * zastavěná plocha a nádvoří 412 Příluky u Zlína pozemek p. č. st. 1023 * zastavěná plocha a nádvoří 412 Příluky u Zlína pozemek p. č. st. 1024 * zastavěná plocha a nádvoří 412 Příluky u Zlína pozemek p. č. st. 1026 * zastavěná plocha a nádvoří 412 Příluky u Zlína pozemek p. č. st. 1028/1 * zastavěná plocha a nádvoří 412 Příluky u Zlína pozemek p. č. st. 1028/2 * zastavěná plocha a nádvoří 412 Příluky u Zlína pozemek p. č. st. 1028/3 * zastavěná plocha a nádvoří 412 Příluky u Zlína pozemek p. č. st. 1028/4 * zastavěná plocha a nádvoří 412 Příluky u Zlína pozemek p. č. st. 1029/1 * zastavěná plocha a nádvoří 412 Příluky u Zlína pozemek p. č. st. 1029/2 * zastavěná plocha a nádvoří 412 Příluky u Zlína pozemek p. č. st. 1029/3 * zastavěná plocha a nádvoří 412 Příluky u Zlína pozemek p. č. st. 1029/4 * zastavěná plocha a nádvoří 412 Příluky u Zlína pozemek p. č. st. 1030 * zastavěná plocha a nádvoří 412 Příluky u Zlína pozemek p. č. st. 1031 * zastavěná plocha a nádvoří 412 Příluky u Zlína pozemek p. č. st. 1032 * zastavěná plocha a nádvoří 412 Příluky u Zlína pozemek p. č. st. 1070 * zastavěná plocha a nádvoří 412 Příluky u Zlína pozemek p. č. st. 1091 * zastavěná plocha a nádvoří 412 Příluky u Zlína pozemek p. č. st. 1129 * zastavěná plocha a nádvoří 412 Příluky u Zlína budova č. p. 2916 na p. č. st. 2770 občanská vybavenost * 263 Zlín budova č. p. 3117 na p. č. st. 3745 občanská vybavenost * 263 Zlín budova č. p. 3317 na p. č. st. 3916 občanská vybavenost * 263 Zlín budova č. p. 3318 na p. č. st. 3910 občanská vybavenost * 263 Zlín budova č. p. 3676 na p. č. st. 3995 občanská vybavenost * 263 Zlín budova č. p. 3717 na p. č. st. 4477 občanská vybavenost * 263 Zlín budova č. p. 3772 na p. č. st. 4476 občanská vybavenost * 263 Zlín budova bez čp/če na p. č. st. 1324 občanská vybavenost * 263 Zlín budova bez čp/če na p. č. st. 1325 občanská vybavenost * 263 Zlín budova bez čp/če na p. č. st. 1326 občanská vybavenost * 263 Zlín budova bez čp/če na p. č. st. 1327 občanská vybavenost * 263 Zlín budova bez čp/če na p. č. st. 1328 občanská vybavenost * 263 Zlín budova bez čp/če na p. č. st. 1330 občanská vybavenost * 263 Zlín budova bez čp/če na p. č. st. 2771 občanská vybavenost * 263 Zlín budova bez čp/če na p. č. st. 2772 občanská vybavenost * 263 Zlín budova bez čp/če na p. č. st. 2773 občanská vybavenost * 263 Zlín budova bez čp/če na p. č. st. 2774 občanská vybavenost * 263 Zlín budova bez čp/če na p. č. st. 2775 občanská vybavenost * 263 Zlín budova bez čp/če na p. č. st. 2776 občanská vybavenost * 263 Zlín budova bez čp/če na p. č. st. 3426 občanská vybavenost * 263 Zlín budova bez čp/če na p. č. st. 3427 občanská vybavenost * 263 Zlín budova bez čp/če na p. č. st. 3746 občanská vybavenost * 263 Zlín budova bez čp/če na p. č. st. 3747 občanská vybavenost * 263 Zlín budova bez čp/če na p. č. st. 3911 občanská vybavenost * 263 Zlín budova bez čp/če na p. č. st. 4190 občanská vybavenost * 263 Zlín budova bez čp/če na p. č. st. 4191 občanská vybavenost * 263 Zlín budova bez čp/če na p. č. st. 4462 občanská vybavenost * 263 Zlín budova bez čp/če na p. č. st. 4463 občanská vybavenost * 263 Zlín budova bez čp/če na p. č. st. 4465 občanská vybavenost * 263 Zlín budova bez čp/če na p. č. st. 4466 občanská vybavenost * 263 Zlín budova bez čp/če na p. č. st. 4467 občanská vybavenost * 263 Zlín budova bez čp/če na p. č. st. 4468/4 a st. 4468/3 občanská vybavenost * 263 Zlín budova bez čp/če na p. č. st. 4471 občanská vybavenost * 263 Zlín budova bez čp/če na p. č. st. 4473 technická vybavenost * 263 Zlín budova bez čp/če na p. č. st. 5304 občanská vybavenost * 263 Zlín budova bez čp/če na p. č. st. 5305 technická vybavenost * 263 Zlín budova bez čp/če na p. č. st. 5310 technická vybavenost * 263 Zlín budova bez čp/če na p. č. st. 705/1 (k. ú. Příluky u Zlína), st. 6511 (k. ú. Zlín) a st. 705/2 (k. ú. Příluky u Zlína) občanská vybavenost * 263 Zlín budova bez čp/če na p. č. st. 7858/1 a st. 7858/2 jiná stavba * 263 Zlín budova bez čp/če na p. č. st. 8428 technická vybavenost * 263 Zlín budova bez čp/če na p. č. st. 8539 občanská vybavenost * 263 Zlín budova bez čp/če na p. č. st. 8866 občanská vybavenost * 263 Zlín budova bez čp/če na p. č. st. 8554 občanská vybavenost * 263 Zlín budova bez čp/če na p. č. st. 436 občanská vybavenost * 412 Příluky u Zlína budova bez čp/če na p. č. st. 610/2 (k. ú. Příluky u Zlína), st. 610/3 (k. ú. Příluky u Zlína), st. 1091 (k. ú. Příluky u Zlína), st. 5955 (k. ú. Zlín), st. 8602 (k. ú. Zlín) a st. 8603 (k.ú . Zlín) občanská vybavenost * 412 Příluky u Zlína budova bez čp/če na p. č. st. 611 (k. ú. Příluky u Zlína), st. 5954/1 (k. ú. Zlín), st. 5954/2 (k. ú. Zlín), st. 5954/3 (k. ú. Zlín), st. 5954/4 (k. ú. Zlín), st. 5954/5 (k. ú. Zlín) a st. 8378 (k. ú. Zlín) občanská vybavenost * 412 Příluky u Zlína budova bez čp/če na p. č. st. 824/1 a st. 824/2 technická vybavenost * 412 Příluky u Zlína budova bez čp/če na p. č. st. 909/1 a st. 7569/1 (k.ú. Zlín) občanská vybavenost * 412 Příluky u Zlína budova bez čp/če na p. č. st. 909/2 a st. 7569/2 (k.ú. Zlín) občanská vybavenost * 412 Příluky u Zlína budova bez čp/če na p. č. st. 1023 občanská vybavenost * 412 Příluky u Zlína budova bez čp/če na p. č. st. 1024 technická vybavenost * 412 Příluky u Zlína budova bez čp/če na p. č. st. 1026 občanská vybavenost * 412 Příluky u Zlína budova bez čp/če na p. č. st. 1029/1, st. 1029/2, st. 1029/3 a st. 1029/4 občanská vybavenost * 412 Příluky u Zlína budova bez čp/če na p. č. st. 1030 občanská vybavenost * 412 Příluky u Zlína budova bez čp/če na p. č. st. 1031 technická vybavenost * 412 Příluky u Zlína budova bez čp/če na p. č. st. 1032 občanská vybavenost * 412 Příluky u Zlína budova bez čp/če na p. č. st. 1070 občanská vybavenost * 412 Příluky u Zlína budova bez čp/če na p. č. st. 1129 občanská vybavenost * 412 Příluky u Zlína budova bez čp/če na p. č. st. 610/1 (podíl 1/2) občanská vybavenost * 964 Příluky u Zlína pozemek p. č. 700/26 * ostatní plocha 263 Zlín pozemek p. č. 3284/1 * ostatní plocha 263 Zlín pozemek p. č. 3284/2 * ostatní plocha 263 Zlín pozemek p. č. 3284/4 * ostatní plocha 263 Zlín pozemek p. č. 3284/5 * ostatní plocha 263 Zlín pozemek p. č. 3284/6 * ostatní plocha 263 Zlín pozemek p. č. 3284/8 * ostatní plocha 263 Zlín pozemek p. č. 3284/9 * ostatní plocha 263 Zlín pozemek p. č. 3458/6 * ostatní plocha 263 Zlín pozemek p. č. 3922/2 * ostatní plocha 263 Zlín pozemek p. č. 3923 * ostatní plocha 263 Zlín pozemek p. č. 3965 * ostatní plocha 263 Zlín pozemek p. č. 3968 * ostatní plocha 263 Zlín pozemek p. č. 3972/2 * ostatní plocha 263 Zlín pozemek p. č. 3972/3 * ostatní plocha 263 Zlín pozemek p. č. 3972/4 * ostatní plocha 263 Zlín pozemek p. č. 3972/5 * ostatní plocha 263 Zlín pozemek p. č. 3972/6 * ostatní plocha 263 Zlín pozemek p. č. 3972/7 * ostatní plocha 263 Zlín pozemek p. č. 3972/8 * ostatní plocha 263 Zlín pozemek p. č. 3972/9 * ostatní plocha 263 Zlín pozemek p. č. 3972/10 * ostatní plocha 263 Zlín pozemek p. č. 3972/12 * ostatní plocha 263 Zlín pozemek p. č. 3972/14 * ostatní plocha 263 Zlín pozemek p. č. 3986/2 * ostatní plocha 263 Zlín pozemek p. č. 3992/1 * ostatní plocha 263 Zlín pozemek p. č. 3994/3 * ostatní plocha 263 Zlín pozemek p. č. 4058/3 * ostatní plocha 263 Zlín pozemek p. č. st. 8600 * zastavěná plocha a nádvoří 263 Zlín pozemek p. č. 104/1 * ostatní plocha 412 Příluky u Zlína pozemek p. č. 104/2 * ostatní plocha 412 Příluky u Zlína pozemek p. č. 127/3 * ostatní plocha 412 Příluky u Zlína pozemek p. č. 127/4 * ostatní plocha 412 Příluky u Zlína pozemek p. č. 127/6 * ostatní plocha 412 Příluky u Zlína pozemek p. č. 127/7 * ostatní plocha 412 Příluky u Zlína pozemek p. č. 127/8 * ostatní plocha 412 Příluky u Zlína pozemek p. č. 127/10 * ostatní plocha 412 Příluky u Zlína pozemek p. č. 127/13 * ostatní plocha 412 Příluky u Zlína pozemek p. č. 127/14 * ostatní plocha 412 Příluky u Zlína pozemek p. č. 127/19 * ostatní plocha 412 Příluky u Zlína pozemek p. č. 127/22 * ostatní plocha 412 Příluky u Zlína pozemek p. č. 127/23 * ostatní plocha 412 Příluky u Zlína pozemek p. č. 127/25 * ostatní plocha 412 Příluky u Zlína pozemek p. č. 229/14 * ostatní plocha 412 Příluky u Zlína pozemek p. č. 234/4 * lesní pozemek 412 Příluky u Zlína pozemek p. č. 234/5 * ostatní plocha 412 Příluky u Zlína pozemek p. č. 251/1 * lesní pozemek 412 Příluky u Zlína pozemek p. č. 287 * lesní pozemek 412 Příluky u Zlína pozemek p. č. 297/2 * lesní pozemek 412 Příluky u Zlína pozemek p. č. 322/1 * ostatní plocha 412 Příluky u Zlína pozemek p. č. 347 * ostatní plocha 412 Příluky u Zlína pozemek p. č. 353/1 * ostatní plocha 412 Příluky u Zlína pozemek p. č. 358/3 * ostatní plocha 412 Příluky u Zlína pozemek p. č. 370/2 * ostatní plocha 412 Příluky u Zlína pozemek p. č. st. 1027 * zastavěná plocha a nádvoří 412 Příluky u Zlína pozemek p. č. 127/11 * ostatní plocha 412 Příluky u Zlína pozemek p. č. 127/12 * ostatní plocha 412 Příluky u Zlína pozemek p. č. 127/15 * ostatní plocha 412 Příluky u Zlína pozemek p. č. 127/21 * ostatní plocha 412 Příluky u Zlína pozemek p. č. 107/1 * ostatní plocha 412 Příluky u Zlína pozemek p. č. 127/1 * ostatní plocha 412 Příluky u Zlína pozemek p. č. 127/20 * ostatní plocha 412 Příluky u Zlína pozemek p. č. 245/5 * ostatní plocha 412 Příluky u Zlína pozemek p. č. 355/2 * travní porost 412 Příluky u Zlína pozemek p. č. 1529/9 * ostatní plocha 412 Příluky u Zlína pozemek p. č. 1529/10 * ostatní plocha 412 Příluky u Zlína pozemek p. č. 1670/11 * ostatní plocha 412 Příluky u Zlína pozemek p. č. st. 1182 * zastavěná plocha a nádvoří 412 Příluky u Zlína budova č.p. 467 na p. č. st. 1182 garáž * 412 Příluky u Zlína pozemek p. č. 3964/4 * trvalý travní porost 263 Zlín pozemek p. č. 3924/4 * trvalý travní porost 263 Zlín 2. Stavby, včetně inženýrských sítí, které tvoří příslušenství nemovitostí v areálu Krajské nemocnice T. Bati, a.s. b) schválení výše ocenění znaleckými posudky č. 059/2011 a 060/2011 vypracovanými nezávislým znalcem, znaleckou společností OL Auditing, s.r.o. se sídlem v Olomouci, tř. Svobody 956/31, PSČ: 772 02, IČ: 25390449, který byl pro tento případ jmenován usnese ním Krajského soudu v Brně čj. 9 Nc 6415/2011 - 14 ze dne 15. 8. 2011, které nabylo právní moci dne 22. 8. 2011, na částku ve výši 1.359.700.000,- Kč (slovy: jedna miliarda tři sta padesát devět milionů sedm set tisíc korun českých). Na zvýšení základního kapitálu se nepeněžitý vklad započítává částkou ve výši 1.359.700.000,-Kč (slovy: jedna miliarda tři sta padesát devět milionů sedm set tisíc korun českých). c) vydání 1359 kusů (slovy: jeden tisíc tři sta padesát devět kusů) kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000.000,-Kč (jeden milion korun českých) a 7 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100.000 ,- Kč (jedno sto tisíc korun českých) za nepeněžitý vklad. B) Jediný akcionář prohlašuje, že se tímto vzdává v souladu s ust. § 203 odst. 2 písm. c) přednostního práva na upisování nových akcií. Jediný akcionář rozhodl, že všechny akcie budou nabídnuty k upsání předem určenému zájemci, kterým je Zlínský kraj se s ídlem Zlín, tř. T. Bati 21, IČ 70891320. Akcie budou upsány uzavřením smlouvy o upsání akcií mezi předem určeným zájemcem a společností ve smyslu ustanovení § 204 odst. 5 obch.z. C) Jediný akcionář rozhodl o zvýšení základního kapitálu společnosti z dosavadních 337.000.000,- Kč, (slovy: tři sta třicet sedm milionů korun českých) na částku ve výši 1.696.700.000,- Kč, tj. o částku ve výši 1.359.700.000,- Kč (slovy: jedna miliarda tř i sta padesát devět milionů sedm set tisíc korun českých), přičemž se nepřipouští upisování akcií nad částku navrženého zvýšení, takto: a) bude upisováno 1359 kusů (slovy: jeden tisíc tři sta padesát devět kusů) kmenových akcí na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč, (slovy: jeden milion korun českých) a 7 kusů (slovy: sedm kusů) kmenových akcí na jméno v listinné p odobě ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, (slovy: jedno sto tisíc korun českých) b) zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových akcií, jejichž emisní kurz se splácí nepeněžitým vkladem. c) Vzhledem ke vzdání se přednostního práva jediným akcionářem, se nepoužije ustanovení § 204 a) obchodního a akcie budou nabídnuty k upsání zájemci Zlínskému kraji, který upíše 1359 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě 1. 000.000,-Kč za jednu akcii. d) Místem pro uzavření smlouvy o úpisu akcií se stanoví sídlo akcionáře Zlín, tř. Tomáše Bati 21, PSČ 761 90 v kanceláři hejtmana. e) Akcie upisované bez využití přednostního práva budou upsány ve lhůtě 10 dnů. Počátek lhůty pro úpis akcií bude předem určenému zájemci oznámen formou doporučeného dopisu s dodejkou zaslaného na adresu sídla jediného akcionáře. Lhůta pro úpis akcií počn e běžet následujícím dnem po dni, kdy bylo upisovateli písemně oznámeno a doloženo (kopií návrhu na zápis do obchodního rejstříku), že byl podán návrh na zápis usnesení jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a trvá 10 dní a je vázána na rozvazovací podmínku, jíž je nabytí právní moci rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu ve smyslu § 203 odstavce 4 obchodního zákoníku f) Emisní kurz nově upsaných akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou g) Lhůta pro splacení emisního kurzu nově upsaných akcií se stanoví na třicet dnů ode dne úpisu akcií. 25.10.2011 - 28.11.2011
1. Jediný akcionář rozhodl dne 11.10.2010 v působnosti valné hromady o : a) schválení předmětu nepeněžitého vkladu předem určeného zájemce, kterým je Zlínský kraj. Nepeněžitý vklad tvoří tyto nemovitosti: - budova č.p.600 na pozemku p.č.st.4459 - pozemek p.č.st. 4459, zastavěná plocha a nádvoří - budova bez č.p./č.e. na pozemku p.č.st. 8865 - pozemek p.č.st. 8865, zastavěná plocha a nádvoří to vše zapsáno na listu vlastnictví č. 263, vedeném pro katastrální území Zlín, obec Zlín, u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, katastrální pracoviště Zlín. b) schválení výše ocenění znaleckým posudkem č. 4528-40/2010 vypracovaným nezávislým znalcem, znaleckým ústavem, Znalecký a oceňovaný ústav,s.r.o se sídlem v Prostějově, Přemyslovna 3, PSČ: 796 02, IČ: 25599186, který byl pro tento případ jmenován usnesen ím Krajského soudu v Brně čj. 35Nc 6360/2010-17, které nabylo právní moci dne 13.srpna 2010, na částku ve výši 121.000.000,-Kč (slovy: jedno sto dvacet jeden milion korun českých). Na zvýšení základního kapitálu se nepeněžitý vklad započítává částkou ve výši 121.000.000,-Kč (slovy: jedno sto dvacet jeden milion korun českých) c) za tento nepeněžitý vklad bude vydán 121 kus (slovy: jedno sto dvacet jeden) kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000.000,-Kč (jeden milion korun českých). 2. Jediný akcionář se vzdal v souladu s ust. § 203 odst. 2 písm. c) obch.z. přednostního práva na upisování nových akcií. Jediný akcionář rozhodl, že všechny akcie budou nabídnuty k upsání předem určenému zájemci, kterým je Zlínský kraj se sídlem Zlín, tř . T.Bati 21, IČ: 70891320. Akcie budou upsány uzavřením smlouvy o upsání akcií mezi předem určeným zájemcem a společností ve smyslu ustanovení § 204 odst. 5 obch.z. 3. Jediný akcionář rozhodl o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: a) základní kapitál společnosti se zvyšuje z dosavadních 176.000.000,- Kč, na částku ve výši 337.000.000,-Kč, tj. o částku ve výši 161.000.000,-Kč slovy: jedno sto šedesát jeden milion korun českých, přičemž se nepřipouští upisování akcií nad částku navrž eného zvýšení, b) budou upisovány - akcie, jejichž emisní kurs se splácí nepeněžitým vkladem: 121 kus (slovy: jedno sto dvacet jeden kus) kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000.000,-Kč, slovy: jeden milion korun českých za jednu akcii, emisní kurs nově upsan ých akcií bude shodný s jejich jmenovitou hodnotou;- - akcie, jejichž emisní kurs se splácí peněžitým vkladem: 40 kusů (slovy: čtyřicet kusů) kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000.000,-Kč, slovy: jeden milion korun českých za jednu akcii, emisní kurs nově upsaných akcií bude shodný s jejich jmenovitou hodnotou c) zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových akcií, jejichž emisní kurs se splácí peněžitým a nepeněžitým vkladem. c) Vzhledem ke vzdání se přednostního práva jediným akcionářem, se nepoužije ustanovení § 204 a) obchodního a akcie budou nabídnuty k upsání zájemci Zlínskému kraji, který upíše 161 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě 1.0 00.000,-Kč za jednu akcii. d) Místem pro uzavření smlouvy o úpisu akcií se stanoví sídlo akcionáře Zlín, tř. Tomáše Bati 21, PSČ: 761 90 v kanceláři hejtmana. e) Akcie upisované bez využití přednostního práva budou upsány ve lhůtě 10 dnů. Počátek lhůty pro úpis akcií bude předem určenému zájemci oznámen formou doporučeného dopisu s dodejkou zaslaného na adresu sídla jediného akcionáře. Lhůta pro úpis akcií počn e běžet následujícím dnem po dni, kdy bylo upisovateli písemně oznámeno a doloženo (kopií návrh na zápis do obchodního rejstříku), že byl podán návrh na zápis usnesení jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a trvá 10 dní a je vázána na rozvazovací podmínku, jíž je nabytí právní moci rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu ve smyslu § 203 odstavce 4 obchodního zákoníku f) Emisní kurs nově upsaných akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou g) Lhůta pro splacení emisního kursu nově upsaných akcií se stanoví na třicet dnů ode dne úpisu akcií. 4. Zlínský kraj a společnost Krajská nemocnice T.Bati, a.s. uzavřeli dne 07.července 2010 smlouvu o úvěru na částku ve výši 40.000.000,-Kč s úrokem ve výši 4% p.a. se splatností jistiny včetně úroku nejpozději do 20.prosince 2010. Zlínský kraj má vůči spo lečnosti Krajská nemocnice T.Bati, a.s. pohledávku ve výši 40.000.000,-Kč a příslušenství, tj. úrok ve výši 4% p.a. Společnosti Krajská nemocnice T.Bati, a.s. vznikne pohledávka vůči Zlínskému kraji z titulu smlouvy o úpisu 161 ks akcií o jmenovité hodnotě 1.000.000,-Kč za jednu akcii, jejichž emisní kurs se splácí peněžitým vkladem, ve výši 161.000.000,-Kč, slovy: jed no sto šedesát jeden milion korun českých. Jediný akcionář rozhodl, že se připouští možnost splacení emisního kursu upsaných akcií, který se splácí peněžitým vkladem započtením peněžité pohledávky upisovatele, Zlínského kraje, IČ: 70891320, vzniklé z titulu poskytnutého úvěru na základě smlouvy o  úvěru č. D/1505/2010/ZD ze dne 07.července 2010, celkem ve výši 40.000.000,-Kč, slovy: čtyřicet milionů korun českých proti pohledávce společnosti Krajská nemocnice T. Bati,a.s. vůči upisovateli ve výši 40.000.000,-Kč, která vznikne z titulu smlouvy o úp isu akcií, a to na základě dohody o započtení, která bude uzavřena ve lhůtě třiceti dnů od úpisu akcií. Návrh dohody o započtení peněžité pohledávky předem určeného zájemce, Zlínského kraje, vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu nových akcií předloží společnost předem určenému zájemci při podpisu smlouvy o upsání akcií. S placení emisního kursu upsaných akcií uzavřením dohody o započtení musí být provedeno nejpozději do třiceti dnů od úpisu akcií a před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Podpisy na dohodě o započtení musí být úředn ě ověřeny. 22.10.2010 - 17.12.2010
Dne 29. listopadu 2005 rozhodl jediný akcionář Společnosti při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu Společnosti, který dosud činí 2.000.000,- Kč, o částku 174.000.000,- Kč (slovy: jedno sto sedmdesát čtyři milionů korun českých) a o tom, že toto zvýšení bude provedeno nepeněžitým vkladem. Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. Jediný akcionář Společnosti při výkonu působnosti valné hromady dále rozhodl, že veškeré akcie, které budou vydány v důsledku zvýšení základního kapitálu budou nabídnuty k upsání předem určenému zájemci, a to Zlínskému kraji, IČ: 70891320, se sídlem Zlín, tř. T. Bati 21, PSČ 760 01. Předmětem nepeněžitého vkladu je podnik, jehož jediným vlastníkem je Zlínský kraj, a který tvoří samostatnou organizační složku a v němž probíhá ucelená podnikatelská činnost a k němuž náleží majetek vymezený v přílohách smlouvy o vkladu podniku (dále jen "podnik" nebo "Vklad"). Tento podnik byl blíže specifikován ve Znaleckém posudku č. B 82/2005, o stanovení hodnoty nepeněžitého vkladu v souladu s ust. § 59 odst. 3 obch. zák., zpracovaném nezávislým znalcem, společností HZ Praha, spol. s r.o., IČ: 17049644, se sídlem Kodaňská 1441/46, 100 10 Praha 10, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 1908, jmenovaného za tím účelem Krajským soudem v Brně usnesením č.j. 50 Nc 6146/2005-9 ze dne 3. října 2005, které nabylo právní moci dne 12. října 2005. Vkládaný podnik tvoří hmotné, nehmotné a osobní složky sloužící k podnikatelské činnosti provozovaných dle stavu v účetní evidenci ke dni splacení vkladu příspěvkovou organizací Zlínského kraje s názvem Baťova krajská nemocnice, se sídlem Zlín, Havlíčkovo nábřeží 600, PSČ 767 75, IČ: 00089915, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v oddílu Pr, vložce č. 1301. Hmotnou složku podniku tvoří věci movité včetně zásob a finančního majetku. Nehmotnou složku podniku tvoří práva vyplývající z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, zejména práva užívat software. Přechod na Společnost neodporuje povaze těchto práv ani uzavřeným smlouvám o jejich poskytnutí. Osobní složkou podniku jsou veškerá práva a povinnosti vyplývající z pracovněprávních vztahů k zaměstnancům, která ve smyslu zákonné úpravy smlouvy o prodeji podniku a dle ust. § 476 a násl. obch. zák. a ust. § 249 odst. 2 zákoníku práce přecházející na Společnost. Hodnota podniku jakožto nepeněžitého vkladu byla podle ust. § 59 odst. 3 obch. zák. stanovena posudkem ze dne 17. října 2005 č. B 82/2005 znalce HZ Praha, spol. s r.o., IČ: 17049644, se sídlem Kodaňská 1441/46, 100 10 Praha 10, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 1908, jmenovaného za tímto účelem Krajským soudem v Brně usnesením č.j. 50 Nc 6146/2005-9 ze dne 3. října 2005, které nabylo právní moci dne 12. října 2005, na částku 205.090.589,- Kč (slovy: dvě stě pět milionů devadesát tisíc pět set osmdesát devět korun českých). Z této hodnoty je 174.000.000,- Kč (slovy: jedno sto sedmdesát čtyři milionů korun českých) určeno ke splacení emisního kurzu odp ovídajícího jmenovité hodnotě akcií upsaných ke zvýšení základního kapitálu. Rozdíl mezi hodnotou podniku stanovenou znaleckým posudkem a jmenovitou hodnotou akcií je v souladu s obchodním zákoníkem určen ke splacení emisního ážia. Jediný akcionář Společnosti při výkonu působnosti valné hromady rozhodl, že bude upsáno 174 ks (slovy: jedno sto sedmdesát čtyři kusů) kmenových akcií Společnosti v listinné podobě znějících na jméno o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milionů korun českých) každá. Emisní kurs všech nově vydávaných akcií se bude rovnat hodnotě podniku a bude celkově činit 205.090.589,- Kč (slovy: dvě stě pět milionů devadesát tisíc pět set osmdesát devět korun českých), přičemž emisní kurs každé jedné nově upisované akcie se bude rovnat 1/174 z 205.090.589,- Kč. Upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je odmítnutí návrhu na zápis výše uvedeného rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku ve smyslu ustanovení § 203 odst. 4 obch. zák. Místem pro úpis akcií se stanoví sídlo Společnosti Zlín, Havlíčkovo nábřeží 600. Lhůta pro úpis akcií se stanoví na třicet dnů ode dne rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu. Lhůta pro splacení emisního kurzu nově upsaných akcií se stanoví na šedesát dnů ode dne úpisu akcií. 12.12.2005 - 1.1.2006

Aktuální kontaktní údaje Krajská nemocnice T. Bati, a. s.

Kapitál Krajská nemocnice T. Bati, a. s.

zakladni jmění 1 649 400 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 18.8.2016
zakladni jmění 2 149 400 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 11.5.2016 - 18.8.2016
zakladni jmění 1 959 400 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 15.9.2014 - 11.5.2016
zakladni jmění 1 934 600 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 11.9.2013 - 15.9.2014
zakladni jmění 1 901 700 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 29.5.2013 - 11.9.2013
zakladni jmění 1 901 700 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 24.8.2012 - 29.5.2013
zakladni jmění 1 696 700 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 28.11.2011 - 24.8.2012
zakladni jmění 337 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 17.12.2010 - 28.11.2011
zakladni jmění 176 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 1.1.2006 - 17.12.2010
zakladni jmění 2 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 13.10.2005 - 1.1.2006

Akcie Krajská nemocnice T. Bati, a. s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 1 645 18.8.2016
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 2 145 11.5.2016 - 18.8.2016
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 44 15.9.2014
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 1 955 15.9.2014 - 11.5.2016
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 36 11.9.2013 - 15.9.2014
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 1 931 11.9.2013 - 15.9.2014
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 1 899 24.8.2012 - 11.9.2013
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 1 694 28.11.2011 - 24.8.2012
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 27 28.11.2011 - 11.9.2013
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 335 17.12.2010 - 28.11.2011
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 174 1.1.2006 - 17.12.2010
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 20 13.10.2005 - 28.11.2011

Sídlo Krajská nemocnice T. Bati, a. s.

Platnost údajů od - do
Adresa Havlíčkovo nábřeží 600 , Zlín 760 01 13.10.2005

Předmět podnikání Krajská nemocnice T. Bati, a. s.

Platnost údajů od - do
Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin 1.8.2014
čištění a praní textilu a oděvů 16.10.2012
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 8.4.2010
výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd 10.4.2008 - 8.4.2010
hostinská činnost 10.1.2006
opravy silničních vozidel 10.1.2006
ubytovací služby 10.1.2006 - 8.4.2010
poskytování technických služeb 10.1.2006 - 8.4.2010
testování, měření, analýzy a kontroly 10.1.2006 - 8.4.2010
specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím 10.1.2006 - 8.4.2010
pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti 10.1.2006 - 8.4.2010
poskytování ambulantní a lůžkové, základní a specializované, diagnostické, léčebné, preventivní a lékárenské péče a dalších služeb souvisejících s poskytováním zdravotní péče v souladu s platnou právní úpravou 1.1.2006
praní, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží 13.10.2005 - 8.4.2010

vedení firmy Krajská nemocnice T. Bati, a. s.

Statutární orgán Krajská nemocnice T. Bati, a. s.

Platnost údajů od - do
Způsob jednání: Za společnost jedná předseda představenstva společně se členem představenstva nebo společně alespoň dva členové představenstva. 1.8.2014
Způsob jednání: Jménem společnosti jedná a podepisuje představenstvo, a to předseda představenstva společně se členem představenstva nebo společně alespoň dva členové představenstva. 25.2.2011 - 1.8.2014
Způsob jednání: Jménem společnosti jedná předseda představenstva samostatně nebo alespoň dva členové představenstva společně. 13.10.2005 - 25.2.2011
předseda představenstva MUDr. Radomír Maráček 11.5.2017
Vznik členství 27.2.2017
Vznik funkce 27.2.2017
Adresa: Bohuslava Martinů 2039 , Frýdek-Místek 738 01
člen představenstva Mgr. Lucie Štěpánková MBA 21.6.2017
Vznik členství 2.5.2017
Adresa: U Potoka 260 , Hlušovice 783 14
člen představenstva Ing. Ladislava Martincová 13.10.2005 - 23.5.2007
Vznik členství 13.10.2005
Zánik členství 26.3.2007
Adresa: Družstevní 434 , Slušovice 763 15
člen představenstva MUDr. Bohuslav Škubal CSc. 13.10.2005 - 23.5.2007
Vznik členství 13.10.2005
Zánik členství 26.3.2007
Adresa: Ke Žlebu 376 , Hvozdná 763 10
předseda představenstva Ing. Pavel Calábek 13.10.2005 - 18.1.2008
Vznik členství 13.10.2005
Zánik členství 10.12.2007
Vznik funkce 13.10.2005
Zánik funkce 10.12.2007
Adresa: Sokolská 3964 , Zlín 760 01
člen představenstva Ing. Bohumil Janík 23.5.2007 - 30.12.2008
Vznik členství 26.3.2007
Zánik členství 1.12.2008
Adresa: Za Dědinou 2 , Uherské Hradiště 686 01
člen představenstva MUDr. Miroslav Kunzfeld 23.5.2007 - 30.12.2008
Vznik členství 26.3.2007
Zánik členství 1.12.2008
Adresa: Libušina 378/69 , Olomouc 779 00
předseda představenstva Ing. Zdeněk Mikel MBA 18.1.2008 - 30.12.2008
Vznik členství 10.12.2007
Zánik členství 1.12.2008
Vznik funkce 10.12.2007
Zánik funkce 1.12.2008
Adresa: Prlovská 3860/25 , Zlín 760 01
předseda představenstva MUDr. Petr Pšikal 30.12.2008 - 31.8.2010
Vznik členství 1.12.2008
Zánik členství 30.6.2010
Vznik funkce 1.12.2008
Zánik funkce 30.6.2010
Adresa: Švestková 4112/12 , Kroměříž 767 01
člen představenstva Ing. Jiří Procházka 30.12.2008 - 31.8.2010
Vznik členství 1.12.2008
Zánik členství 30.6.2010
Adresa: Okružní 4551 , Zlín 760 05
člen představenstva Mgr. Lubomír Doležel 30.12.2008 - 31.8.2010
Vznik členství 1.12.2008
Zánik členství 30.6.2010
Adresa: Žabárna 211 , Fryšták 763 16
předseda představenstva MUDr. Bohuslav Škubal CSc. 31.8.2010 - 25.2.2011
Vznik členství 1.7.2010
Vznik funkce 1.7.2010
Zánik funkce 24.1.2011
Adresa: Ke Žlebu 376 , Hvozdná 763 10
člen představenstva Ing. Zdeněk Vachala 31.8.2010 - 25.2.2011
Vznik členství 1.7.2010
Zánik členství 24.1.2011
Adresa: Vinohrady 658 , Zlín 760 01
člen představenstva Ing. Marie Gajdošová 31.8.2010 - 25.2.2011
Vznik členství 1.7.2010
Zánik členství 24.1.2011
Adresa: 236 , Březolupy 687 13
místopředseda představenstva MUDr. Jozef Macko 25.2.2011 - 25.2.2011
Vznik členství 10.1.2011
Zánik členství 24.1.2011
Vznik funkce 11.1.2011
Zánik funkce 24.1.2011
Adresa: Kollárova 1042 , Veselí nad Moravou 698 01
člen představenstva Ing. Dana Barnášová 25.2.2011 - 25.2.2011
Vznik členství 10.1.2011
Adresa: Na Honech III 4925 , Zlín 760 05
člen představenstva PhDr. Pavel Miča 25.2.2011 - 9.11.2011
Vznik členství 24.1.2011
Adresa: Sadová 154 , Zlín 760 01
předseda představenstva Ing. Dana Barnášová 25.2.2011 - 29.5.2013
Vznik členství 10.1.2011
Vznik funkce 24.1.2011
Zánik funkce 9.4.2013
Adresa: Na Honech III 4925 , Zlín 760 05
člen představenstva PhDr. Pavel Miča 9.11.2011 - 29.5.2013
Vznik členství 24.1.2011
Zánik členství 11.3.2013
Adresa: Kotěrova 897 , Zlín 760 01
člen představenstva MUDr. Bohuslav Škubal CSc. 25.2.2011 - 28.6.2013
Vznik členství 1.7.2010
Zánik členství 4.6.2013
Adresa: Ke Žlebu 376 , Hvozdná 763 10
předseda představenstva Zdeněk Adamík 29.5.2013 - 28.6.2013
Vznik členství 11.3.2013
Zánik členství 4.6.2013
Vznik funkce 9.4.2013
Zánik funkce 4.6.2013
Adresa: Benešovo nábřeží 3951 , Zlín 760 01
člen představenstva Dana Barnášová 29.5.2013 - 28.6.2013
Vznik členství 10.1.2011
Zánik členství 4.6.2013
Adresa: Na Honech III 4925 , Zlín 760 05
člen představenstva Roman Kučera 28.6.2013 - 30.4.2015
Vznik členství 4.6.2013
Zánik členství 31.3.2015
Adresa: Malinová 532 , Zlín 760 01
předseda představenstva Pavel Calábek 28.6.2013 - 11.5.2017
Vznik členství 4.6.2013
Zánik členství 27.2.2017
Vznik funkce 5.6.2013
Zánik funkce 27.2.2017
Adresa: Sokolská 3964 , Zlín 760 01
člen představenstva Marcel Guřan 28.6.2013 - 11.5.2017
Vznik členství 4.6.2013
Zánik členství 27.2.2017
Adresa: Dobrovského 679 , Otrokovice 765 02
člen představenstva doc. MUDr. Tomáš Gabrhelík Ph.D. 30.4.2015 - 11.5.2017
Vznik členství 1.4.2015
Zánik členství 27.2.2017
Adresa: Strže 571 , Zlín 760 01
člen představenstva MUDr. Petr Sládek 11.5.2017 - 21.6.2017
Vznik členství 27.2.2017
Zánik členství 2.5.2017
Adresa: Františka Kretze 1460 , Uherské Hradiště 686 05
člen představenstva Ing. Vlastimil Vajdák 11.5.2017 - 22.8.2019
Vznik členství 27.2.2017
Zánik členství 31.7.2019
Zánik funkce 31.7.2019
Adresa: 257 , Březůvky 763 45

Dozorčí rada Krajská nemocnice T. Bati, a. s.

Platnost údajů od - do
předseda dozorčí rady Ing. Miluše Miklíková 21.6.2017
Vznik členství 13.3.2017
Vznik funkce 27.4.2017
Adresa: Česká 4757 , Zlín 760 05
člen dozorčí rady Ing. Martin Déva 21.6.2017
Vznik členství 13.3.2017
Adresa: Partyzánská 977 , Vizovice 763 12
člen dozorčí rady Ing. Miroslav Hladík 21.6.2017
Vznik členství 13.3.2017
Adresa: Růžová 195 , Zlín 763 02
člen dozorčí rady MUDr. Róbert Teleky 21.6.2017
Vznik členství 13.3.2017
Adresa: Pod Babykou 286 , Vsetín 755 01
člen dozorčí rady MUDr. Miroslav Adámek 21.6.2017
Vznik členství 13.3.2017
Adresa: Podlesí V 5408 , Zlín 760 05
člen dozorčí rady Ing. Tomáš Pajonk 21.6.2017
Vznik členství 27.3.2017
Adresa: 52 , Zašová 756 51
člen dozorčí rady MUDr. Vladimír Kojecký 6.2.2019
Vznik členství 1.1.2019
Vznik funkce 1.1.2019
Adresa: Vršavská 2435 , Zlín 760 01
člen dozorčí rady Martina Hvozdenská 6.2.2019
Vznik členství 1.1.2019
Vznik funkce 1.1.2019
Adresa: Holešovská 204 , Fryšták 763 16
člen dozorčí rady Hana Filimošinová 6.2.2019
Vznik členství 1.1.2019
Vznik funkce 1.1.2019
Adresa: Budovatelská 4797 , Zlín 760 05
člen dozorčí rady Květuše Šimíková 13.10.2005 - 2.2.2007
Vznik členství 13.10.2005
Zánik členství 6.12.2006
Adresa: Dolní 2827 , Zlín 760 01
předseda dozorčí rady Jiří Čunek 13.10.2005 - 23.5.2007
Vznik členství 13.10.2005
Zánik členství 26.3.2007
Vznik funkce 13.10.2005
Zánik funkce 26.3.2007
Adresa: Plotky 10 , Vsetín 755 01
člen dozorčí rady Ing. Tomáš Šimčík 13.10.2005 - 23.5.2007
Vznik členství 13.10.2005
Adresa: 305 , Přílepy 769 01
člen dozorčí rady Ing. Miroslav Hladík 13.10.2005 - 12.3.2009
Vznik členství 13.10.2005
Zánik členství 1.12.2008
Adresa: Růžová 195 , 760 01 Zlín - Louky Česká republika
člen dozorčí rady Ing. Petr Hradecký 13.10.2005 - 12.3.2009
Vznik členství 13.10.2005
Zánik členství 1.12.2008
Adresa: Hřbitovní 172 , Slušovice 763 15
člen dozorčí rady Libor Lukáš 13.10.2005 - 12.3.2009
Vznik členství 13.10.2005
Zánik členství 1.12.2008
Adresa: 341 , Pitín 687 71
člen dozorčí rady Mgr. Tomáš Úlehla 13.10.2005 - 12.3.2009
Vznik členství 13.10.2005
Zánik členství 1.12.2008
Adresa: Obeciny VI 3602 , Zlín 760 01
předseda dozorčí rady Ing. Tomáš Šimčík 23.5.2007 - 12.3.2009
Vznik členství 13.10.2005
Zánik členství 1.12.2008
Vznik funkce 2.4.2007
Zánik funkce 1.12.2008
Adresa: 305 , Přílepy 769 01
člen dozorčí rady Mgr. Lubomír Doležel 23.5.2007 - 12.3.2009
Vznik členství 26.3.2007
Zánik členství 1.12.2008
Adresa: Žabárna 211 , Fryšták 763 16
člen dozorčí rady MUDr. Vladimír Říhák 12.3.2009 - 12.3.2009
Vznik členství 1.12.2008
Adresa: Štípská 285 , Zlín 763 14
předseda dozorčí rady Ing. Jaroslav Drozd 12.3.2009 - 19.4.2010
Vznik členství 1.12.2008
Zánik členství 25.1.2010
Vznik funkce 6.1.2009
Zánik funkce 25.1.2010
Adresa: Sokola Tůmy 1246 , Bystřice pod Hostýnem 768 61
člen dozorčí rady Ing. František Novosad 12.3.2009 - 19.4.2010
Vznik členství 1.12.2008
Zánik členství 31.1.2010
Adresa: 706 , Nový Hrozenkov 756 04
člen dozorčí rady MUDr. Vladimír Řihák 12.3.2009 - 19.4.2010
Vznik členství 1.12.2008
Zánik členství 31.1.2010
Adresa: Štípská 285 , Zlín 763 14
člen dozorčí rady Ing. Pavel Studeník 12.3.2009 - 19.4.2010
Vznik členství 1.12.2008
Zánik členství 31.1.2010
Adresa: Mladotické nábřeží 848 , Slavičín 763 21
člen dozorčí rady Pavel Svoboda 12.3.2009 - 19.4.2010
Vznik členství 1.12.2008
Zánik členství 31.1.2010
Adresa: Plačkov 563/34 , Holešov 769 01
člen dozorčí rady PhDr. Irena Ondrová 12.3.2009 - 19.4.2010
Vznik členství 1.12.2008
Zánik členství 31.1.2010
Adresa: Komenského 991 , Zlín 763 02
člen dozorčí rady PhDr. Irena Ondrová 19.4.2010 - 19.4.2010
Vznik členství 1.2.2010
Zánik členství 1.3.2010
Adresa: Komenského 991 , Zlín 763 02
člen dozorčí rady Pavel Svoboda 19.4.2010 - 11.11.2010
Vznik členství 1.2.2010
Zánik členství 11.10.2010
Adresa: Plačkov 563/34 , Holešov 769 01
člen dozorčí rady MUDr. Jaroslav Hynčica 13.10.2005 - 20.5.2011
Vznik členství 13.10.2005
Zánik členství 6.3.2011
Adresa: 299 , Lípa 763 11
člen dozorčí rady Hana Filimošinová 13.10.2005 - 20.5.2011
Vznik členství 13.10.2005
Zánik členství 6.3.2011
Adresa: Budovatelská 4797 , Zlín 760 05
člen dozorčí rady MUDr. Zdeněk Coufal 2.2.2007 - 20.5.2011
Vznik členství 6.12.2006
Zánik členství 6.3.2011
Adresa: Pod Vodojemem 2999/20 , Zlín 760 01
člen dozorčí rady Ing. Tomáš Šimčík 11.11.2010 - 20.5.2011
Vznik členství 11.10.2010
Zánik členství 14.3.2011
Adresa: 305 , Přílepy 769 01
člen dozorčí rady Ing. Radovan Macháček 19.4.2010 - 2.8.2011
Vznik členství 1.3.2010
Zánik členství 20.6.2011
Adresa: Emila Filly 808 , Chropyně 768 11
člen dozorčí rady MUDr. Vladimír Řihák 19.4.2010 - 9.11.2011
Vznik členství 1.2.2010
Adresa: Štípská 285 , Zlín 763 14
člen dozorčí rady JUDr. Josef Čejka 19.4.2010 - 9.11.2011
Vznik členství 1.2.2010
Adresa: 96 , Žlutava 763 61
člen dozorčí rady Ing. Jana Juřenčáková 19.4.2010 - 9.11.2011
Vznik členství 1.2.2010
Adresa: 181 , Rokytnice 763 21
předseda dozorčí rady Ing. Hana Příleská 19.4.2010 - 29.5.2013
Vznik členství 1.2.2010
Zánik členství 11.3.2013
Vznik funkce 8.2.2010
Zánik funkce 11.3.2013
Adresa: Blatnická 172 , Uherský Ostroh 687 24
člen dozorčí rady Ing. Petr Hradecký 19.4.2010 - 29.5.2013
Vznik členství 1.2.2010
Zánik členství 11.3.2013
Adresa: Hřbitovní 172 , Slušovice 763 15
člen dozorčí rady Mgr. Petr Kořenek 19.4.2010 - 29.5.2013
Vznik členství 1.2.2010
Zánik členství 11.3.2013
Adresa: Záviše Kalandry 1419 , Vsetín 755 01
člen dozorčí rady Jiří Němec 20.5.2011 - 29.5.2013
Vznik členství 14.3.2011
Zánik členství 11.3.2013
Adresa: K Potoku 307/9 , Kroměříž 767 01
člen dozorčí rady Jitka Víchová 2.8.2011 - 29.5.2013
Vznik členství 20.6.2011
Zánik členství 11.3.2013
Adresa: Štěpnická 1048 , Uherské Hradiště 686 06
člen dozorčí rady MUDr. Vladimír Řihák 9.11.2011 - 29.5.2013
Vznik členství 1.2.2010
Zánik členství 11.3.2013
Adresa: Štípská 285 , Zlín 763 14
člen dozorčí rady JUDr. Josef Čejka 9.11.2011 - 29.5.2013
Vznik členství 1.2.2010
Zánik členství 11.3.2013
Adresa: 96 , Žlutava 763 61
člen dozorčí rady Ing. Jana Juřenčáková 9.11.2011 - 29.5.2013
Vznik členství 1.2.2010
Zánik členství 11.3.2013
Adresa: 181 , Rokytnice 763 21
člen dozorčí rady Bc. Alena Staroštíková Dis. 13.10.2011 - 15.10.2013
Vznik členství 23.9.2011
Zánik členství 31.7.2014
Adresa: Pasecká 1552 , Zlín 760 01
předseda dozorčí rady Lubomír Nečas 29.5.2013 - 26.9.2014
Vznik členství 11.3.2013
Zánik členství 31.7.2014
Vznik funkce 16.4.2013
Zánik funkce 31.7.2014
Adresa: Křiby 4715 , Zlín 760 05
člen dozorčí rady Josef Čejka 29.5.2013 - 26.9.2014
Vznik členství 11.3.2013
Zánik členství 31.7.2014
Adresa: 96 , Žlutava 763 61
člen dozorčí rady Hana Příleská 29.5.2013 - 26.9.2014
Vznik členství 11.3.2013
Zánik členství 17.3.2014
Adresa: Blatnická 172 , Uherský Ostroh 687 24
člen dozorčí rady Emil Zůbek 29.5.2013 - 26.9.2014
Vznik členství 11.3.2013
Zánik členství 31.7.2014
Adresa: Kramolišova 129 , Valašské Klobouky 766 01
člen dozorčí rady Alena Gajdůšková 29.5.2013 - 26.9.2014
Vznik členství 11.3.2013
Zánik členství 31.7.2014
Adresa: Paseky 145 , Želechovice nad Dřevnicí 763 11
člen dozorčí rady Bc. Alena Staroštíková Dis. 15.10.2013 - 26.9.2014
Vznik členství 23.9.2011
Zánik členství 31.7.2014
Adresa: Pasecká 1552 , Zlín 760 01
člen dozorčí rady MUDr. Vladimír Řihák 29.9.2014 - 29.9.2014
Vznik členství 17.3.2014
Zánik členství 31.7.2014
Adresa: Štípská 285 , Zlín 763 14
člen dozorčí rady MUDr. Zdeněk Coufal 13.10.2011 - 13.4.2016
Vznik členství 23.9.2011
Adresa: Pod Vodojemem 2999/20 , Zlín 760 01
člen dozorčí rady Hana Filimošinová 13.10.2011 - 19.5.2017
Vznik členství 23.9.2011
Adresa: Budovatelská 4797 , Zlín 760 05
člen dozorčí rady MUDr. Jaroslav Hynčica 13.10.2011 - 21.6.2017
Vznik členství 23.9.2011
Zánik členství 13.3.2017
Adresa: 299 , Lípa 763 11
předseda dozorčí rady MUDr. Lubomír Nečas 26.9.2014 - 21.6.2017
Vznik členství 1.8.2014
Zánik členství 13.3.2017
Vznik funkce 7.8.2014
Zánik funkce 13.3.2017
Adresa: Křiby 4715 , Zlín 760 05
člen dozorčí rady MUDr. Róbert Teleky 26.9.2014 - 21.6.2017
Vznik členství 1.8.2014
Zánik členství 13.3.2017
Adresa: Pod Babykou 286 , Vsetín 755 01
člen dozorčí rady JUDr. Josef Valenta 26.9.2014 - 21.6.2017
Vznik členství 1.8.2014
Zánik členství 13.3.2017
Adresa: Štěpánská 1882 , Vsetín 755 01
člen dozorčí rady Ing. Jaroslav Kučera 26.9.2014 - 21.6.2017
Vznik členství 1.8.2014
Zánik členství 13.3.2017
Adresa: 5. května 1352 , Rožnov pod Radhoštěm 756 61
člen dozorčí rady Ing. Libor Karásek 26.9.2014 - 21.6.2017
Vznik členství 1.8.2014
Zánik členství 13.3.2017
Adresa: Na Vyhlídce 1489 , Uherské Hradiště 686 05
člen dozorčí rady Radim Slováček 26.9.2014 - 21.6.2017
Vznik členství 1.8.2014
Zánik členství 13.3.2017
Adresa: Smetanova 1477 , Vsetín 755 01
člen dozorčí rady MUDr. Zdeněk Coufal 13.4.2016 - 21.6.2017
Vznik členství 23.9.2011
Zánik členství 13.3.2017
Adresa: Pod Vodojemem 2999/20 , Zlín 760 01
člen dozorčí rady Hana Filimošinová 19.5.2017 - 31.7.2017
Vznik členství 23.9.2011
Zánik členství 13.3.2017
Adresa: Budovatelská 4797 , Zlín 760 05
člen dozorčí rady MUDr. Jaroslav Dvořák 21.6.2017 - 10.5.2018
Vznik členství 13.3.2017
Zánik členství 12.2.2018
Adresa: U Nemocnice 864 , Valašské Meziříčí 757 01
člen dozorčí rady Mgr. Milena Kovaříková 21.6.2017 - 6.2.2019
Vznik členství 27.3.2017
Zánik členství 31.12.2018
Zánik funkce 31.12.2018
Adresa: Jos. Polácha 697 , Brumov-Bylnice 763 31
člen dozorčí rady Ing. Jaroslav Kučera 21.6.2017 - 6.2.2019
Vznik členství 13.3.2017
Zánik členství 31.12.2018
Zánik funkce 31.12.2018
Adresa: 5. května 1352 , Rožnov pod Radhoštěm 756 61

Sbírka Listin Krajská nemocnice T. Bati, a. s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 4437/SL 74 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014] Krajský soud v Brně 3.7.2015 9.7.2015 59
B 4437/SL 73 ostatní výpis usnesení Rady Zlínského kraje Krajský soud v Brně 16.3.2015 27.4.2015 6.5.2015 4
B 4437/SL 72 ostatní výpis usnesení Krajský soud v Brně 7.7.2014 9.9.2014 14.10.2014 3
B 4437/SL 69 notářský zápis rozhod. VH NZ 810/14 Krajský soud v Brně 7.7.2014 24.7.2014 9.9.2014 6
B 4437/SL 68 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 16.7.2014 24.7.2014 9.9.2014 4
B 4437/SL 67 výroční zpráva [2013] Krajský soud v Brně 2.5.2014 25.6.2014 26.6.2014 60
B 4437/SL 66 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 9.9.2013 16.9.2013 7
B 4437/SL 65 notářský zápis zakl. listina, NZ 523/2013 Krajský soud v Brně 1.7.2013 24.7.2013 30.7.2013 5
B 4437/SL 64 posudek znalce č. 018/2013 Krajský soud v Brně 14.6.2013 24.7.2013 30.7.2013 29
B 4437/SL 63 výroční zpráva [2012] Krajský soud v Brně 8.3.2013 4.7.2013 10.7.2013 47
B 4437/SL 62 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 21.6.2013 4.7.2013 8.7.2013 7
B 4437/SL 61 ostatní usnesení z jednání předst. Krajský soud v Brně 5.6.2013 27.6.2013 1.7.2013 1
B 4437/SL 60 ostatní usnesení jed. akcionáře Krajský soud v Brně 4.6.2013 27.6.2013 1.7.2013 1
B 4437/SL 59 notářský zápis -rozhod. VH, NZ 712/12 Krajský soud v Brně 8.10.2012 17.10.2012 27.11.2012 3
B 4437/SL 58 notářský zápis -rozhod. VH, NZ 468/12 Krajský soud v Brně 25.6.2012 10.10.2012 17.10.2012 7
B 4437/SL 57 zpráva auditora 2011 Krajský soud v Brně 25.6.2012 27.6.2012 9.7.2012 1
B 4437/SL 56 notářský zápis rozhod. VH, NZ 468/12 Krajský soud v Brně 25.6.2012 27.6.2012 9.7.2012 6
B 4437/SL 55 výroční zpráva 2011 Krajský soud v Brně 12.6.2012 26.6.2012 3.7.2012 64
B 4437/SL 53 notářský zápis - rozh.jedin.akcion.,NZ 620/11 Krajský soud v Brně 17.10.2011 26.10.2011 12
B 4437/SL 52 posudek znalce č. 060/2011 Krajský soud v Brně 26.8.2011 26.10.2011 130
B 4437/SL 51 posudek znalce č. 059/2011 Krajský soud v Brně 26.8.2011 26.10.2011 60
B 4437/SL 49 ostatní -výpis usnesení VH Krajský soud v Brně 20.6.2011 4.8.2011 2
B 4437/SL 48 výroční zpráva 2010 Krajský soud v Brně 23.3.2011 19.7.2011 41
B 4437/SL 47 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 10.3.2011 1
B 4437/SL 46 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 10.3.2011 1
B 4437/SL 44 ostatní -výpis usnesení Rady Krajský soud v Brně 11.10.2010 16.11.2010 2
B 4437/SL 43 posudek znalce - č. 4528 - 40/10 Krajský soud v Brně 14.8.2010 27.10.2010 26
B 4437/SL 41 notářský zápis - rozh. VH, NZ 574/10 Krajský soud v Brně 11.10.2010 27.10.2010 6
B 4437/SL 40 podpisové vzory + ČP - 3x Krajský soud v Brně 1.9.2010 3
B 4437/SL 39 ostatní -výpis usnesení Rady Zl. kraje Krajský soud v Brně 28.6.2010 1.9.2010 1
B 4437/SL 38 výroční zpráva 2009 Krajský soud v Brně 29.3.2010 30.7.2010 68
B 4437/SL 37 ostatní - výpis unesení VH Krajský soud v Brně 28.6.2010 22.7.2010 1
B 4437/SL 36 ostatní - zápis DR Krajský soud v Brně 7.12.2009 27.4.2010 7
B 4437/SL 35 ostatní - zápis DR Krajský soud v Brně 15.2.2010 27.4.2010 6
B 4437/SL 34 notářský zápis -rozhod.jed.akc.,NZ 43/10 Krajský soud v Brně 25.1.2010 20.4.2010 3
B 4437/SL 33 výroční zpráva 2008 Krajský soud v Brně 20.2.2009 8.4.2009 54
B 4437/SL 32 ostatní -záp. z jed. DR Krajský soud v Brně 6.1.2008 24.3.2009 11
B 4437/SL 31 podpisové vzory +ČP Krajský soud v Brně 1.12.2008 10.2.2009 3
B 4437/SL 30 ostatní -zápis představenstva Krajský soud v Brně 1.12.2008 10.2.2009 2
B 4437/SL 29 ostatní - výpis usnesení Krajský soud v Brně 1.12.2008 10.2.2009 2
B 4437/SL 27 notářský zápis -rozhod. VH, NZ 377/08 Krajský soud v Brně 16.6.2008 7.7.2008 4
B 4437/SL 26 výroční zpráva 2007 Krajský soud v Brně 22.4.2008 7.7.2008 0
B 4437/SL 24 podpisové vzory -ČP Krajský soud v Brně 27.12.2007 22.1.2008 2
B 4437/SL 23 ostatní -výpis z usnesení Krajský soud v Brně 10.12.2007 22.1.2008 2
B 4437/SL 22 účetní závěrka -příloha 2006 Krajský soud v Brně 30.3.2007 5.9.2007 25
B 4437/SL 21 účetní závěrka -výkaz 2006 Krajský soud v Brně 31.8.2007 2
B 4437/SL 20 účetní závěrka -rozvaha 2006 Krajský soud v Brně 31.8.2007 4
B 4437/SL 19 podpisové vzory +ČP Krajský soud v Brně 26.3.2007 3.7.2007 2
B 4437/SL 18 podpisové vzory +ČP Krajský soud v Brně 26.3.2007 3.7.2007 1
B 4437/SL 17 podpisové vzory +ČP Krajský soud v Brně 26.3.2007 3.7.2007 2
B 4437/SL 16 ostatní -usnesení dozorčí rady Krajský soud v Brně 2.4.2007 3.7.2007 2
B 4437/SL 15 ostatní -usnesení rady kraje Krajský soud v Brně 26.3.2007 3.7.2007 2
B 4437/SL 14 ostatní - výpis z OR Krajský soud v Brně 12.2.2007 15.2.2007 4
B 4437/SL 13 účetní závěrka -2005 Krajský soud v Brně 30.3.2006 8.2.2007 8
B 4437/SL 12 ostatní - Smlouva o vkladu podniku Krajský soud v Brně 5.12.2005 10.1.2006 255
B 4437/SL 10 notářský zápis -rozhod. VH, NZ 564/05 Krajský soud v Brně 29.11.2005 15.12.2005 254
B 4437/SL 9 ostatní -znal. posudek č. B 82/2005 Krajský soud v Brně 17.10.2005 26.10.2005 277
B 4437/SL 8 ostatní -znal. posudek č. B 86/2005 Krajský soud v Brně 18.10.2005 26.10.2005 23
B 4437/SL 7 ostatní -smlouva o vkladu podniku Krajský soud v Brně 26.10.2005 7
B 4437/SL 6 ostatní -plná moc Krajský soud v Brně 26.10.2005 1
B 4437/SL 5 podpisové vzory -ČP Krajský soud v Brně 31.8.2005 19.10.2005 21
B 4437/SL 4 notářský zápis -NZ 472/2005-dodatek č.1 Krajský soud v Brně 4.10.2005 19.10.2005 2
B 4437/SL 3 notářský zápis -NZ 471/2005-dodatek č.1 Krajský soud v Brně 4.10.2005 19.10.2005 3
B 4437/SL 2 notářský zápis -NZ 421/2005-stanovy Krajský soud v Brně 31.8.2005 19.10.2005 22
B 4437/SL 1 notářský zápis -NZ 420/2005-zakl. listina Krajský soud v Brně 31.8.2005 19.10.2005 11

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Krajská nemocnice T. Bati, a. s.

IČO (identifikační číslo) 27661989
Jméno Krajská nemocnice T. Bati, a. s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Magistrát města Zlína
Vznik první živnosti: 13.10.2005
Celkový počet živností: 12
Aktivních živností: 5

Sídlo Krajská nemocnice T. Bati, a. s.

Živnosti a provozovny Krajská nemocnice T. Bati, a. s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Ubytovací služby

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží

 • Poskytování technických služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 13.10.2005
Provozovna č. 1
Provozovna třída Tomáše Bati 3676, Zlín 760 01
Identifikační číslo provozovny 1010325230
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Ubytovací služby

Zahájení provozování 1.1.2010
Provozovna č. 2
Provozovna třída Tomáše Bati 3717, Zlín 760 01
Identifikační číslo provozovny 1010325248
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Ubytovací služby

Zahájení provozování 1.1.2010
Provozovna č. 3
Provozovna třída Tomáše Bati 3772, Zlín 760 01
Identifikační číslo provozovny 1010325256
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Ubytovací služby

Zahájení provozování 1.1.2010
Provozovna č. 4
Provozovna Havlíčkovo nábřeží 600, Zlín 760 01
Identifikační číslo provozovny 1007082542
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Ubytovací služby

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží

 • Poskytování technických služeb

Zahájení provozování 13.10.2005

Živnost č. 2 Opravy silničních vozidel

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 21.12.2005

Živnost č. 3 Hostinská činnost

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 21.12.2005
Provozovna č. 1
Provozovna Havlíčkovo nábřeží 2916, Zlín 760 01
Identifikační číslo provozovny 1011826658
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 21.9.2017
Provozovna č. 2
Provozovna Havlíčkovo nábřeží 600, Zlín 760 01
Identifikační číslo provozovny 1007082542
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 21.12.2005
Provozovna č. 3
Provozovna Havlíčkovo nábřeží 600, Zlín 760 01
Identifikační číslo provozovny 1012553116
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 21.1.2019

Živnost č. 4 Čištění a praní textilu a oděvů

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 22.8.2012
Provozovna č. 1
Provozovna Havlíčkovo nábřeží 600, Zlín 760 01
Identifikační číslo provozovny 1007082542
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 22.8.2012

Živnost č. 5 Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 5.3.2014
Provozovna č. 1
Provozovna Havlíčkovo nábřeží 600, Zlín 760 01
Identifikační číslo provozovny 1009488350
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 5.3.2014
Provozovna č. 2
Provozovna Havlíčkovo nábřeží 600, Zlín 760 01
Identifikační číslo provozovny 1010291718
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.5.2015

Živnost č. 6 Praní, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 13.10.2005
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 7 Testování, měření, analýzy a kontroly

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 21.12.2005
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 8 Poskytování technických služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 21.12.2005
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 9 Specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 21.12.2005
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 10 Ubytovací služby

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 21.12.2005
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 11 Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 21.12.2005
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 12 Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.1.2008
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán Krajská nemocnice T. Bati, a. s.

Člen statutárního orgánu MUDr. Radomír Maráček
Člen statutárního orgánu Mgr. Lucie Štěpánková MBA
Člen statutárního orgánu Ing. Petr Liškář

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Krajská nemocnice T. Bati, a. s.

IČO: 27661989
Firma: Krajská nemocnice T. Bati, a. s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Zlín
Základní územní jednotka: Zlín
Počet zaměstnanců: 2500 - 2999 zaměstnanců
Institucionální sektor: Místní vládní instituce
Datum vzniku: 13.10.2005

Sídlo Krajská nemocnice T. Bati, a. s.

Sídlo: Havlíčkovo nábřeží 600, Zlín 760 01

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Destilace, rektifikace a míchání lihovin
Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
Maloobchod, kromě motorových vozidel
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
Maloobchod s farmaceutickými přípravky
Skladování a vedlejší činnosti v dopravě
Ostatní ubytování
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
Technické zkoušky a analýzy
Ostatní výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd
Výzkum a vývoj v oblasti společenských a humanitních věd
Činnosti reklamních agentur
Ostatní vzdělávání
Ostatní vzdělávání j. n.
Ústavní zdravotní péče
Specializovaná ambulantní zdravotní péče
Ostatní činnosti související se zdravotní péčí
Praní a chemické čištění textilních a kožešinových výrobků
tracking image