Firma Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, příspěvková organizace IČO 00094889


Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, příspěvková organizace má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, příspěvková organizace (00094889) je Příspěvková organizace. Sídlí na adrese Vavrečkova 7040, Zlín 760 01. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 3. 8. 2005 a je stále aktivní. Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, příspěvková organizace má celkem jednu provozovnu a jednu živnost.

Jako zdroj dat o Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, příspěvková organizace nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, příspěvková organizace na Justice.cz
Detailní informace o Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, příspěvková organizace na rzp.cz

Výpis dat pro Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, příspěvková organizace na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, příspěvková organizace

Soud Krajský soud v Brně 7
Spisová značka Pr 1481
IČO (identifikační číslo osoby) 00094889
Jméno Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, příspěvková organizace
Právní forma podnikání Příspěvková organizace
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 3.8.2005
Organizace se stala dne 1.7.2001 příspěvkovou organizací Zlínského kraje a je zřízena na dobu neurčitou. 3.8.2005

Aktuální kontaktní údaje Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, příspěvková organizace

Sídlo Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, příspěvková organizace

Platnost údajů od - do
Adresa Vavrečkova 7040 , Zlín 760 01 13.8.2013
Adresa nám. T. G. Masaryka 2570 , Zlín 760 01 3.8.2005 - 13.8.2013

Předmět činnosti Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, příspěvková organizace

Platnost údajů od - do
1. Organizace shromažďuje sbírky výtvarného umění české i zahraniční provenience, zejména však české a slovenské umění 19. - 20. století a české a slovenské umění současné, se zvláštním zaměřením na dokumentaci urbanismu a architektury. Sbírku tvoří na zá kladě vědeckého poznání a vlastní koncepce sbírkotvorné činnosti. 2. Spravuje historický knižní fond (sbírkový) a odbornou knihovnu. 3. Sbírku spravuje podle zákona č. 122/2000 Sb. o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů. 4. Ke sbírkovým předmětům pořizuje odbornou dokumentaci písemnou a podle potřeby i obrazovou, případně zvukovou. 5. Sbírkové předměty odborně zpracovává a vytěžuje z nich poznatky o dějinách výtvarného umění a dějinách společnosti a prezentuje je prostřednictvím stálých expozic a krátkodobých výstav. 6. Provádí vědecký výzkum v oboru své působnosti. Šíří jejich výsledky prostřednictvím výuky (vzdělávacích, osvětových a výukových akcí a programů), publikování nebo převodu technologií. Umožňuje rovný přístup všem bez rozdílu k využívání a zpřístupňování výsledků své činnosti a svých služeb, přicemž účelem těchto činností není dosažení zisku. Žádné subjekty nemají žádný přednostní přístup k výzkumným kapacitám organizace nebo k výsledkům výzkumu vytvořeným organizací. 7. Výtvarná díla, odbornou dokumentaci k nim a poznatky získané jejich odborným zpracováním prezentuje zejména prostřednictvím stálých expozic a krátkodobých výstav, vlastní publikační a přednáškovou činností v České republice i v zahraničí a dalšími kult urně-výchovnými aktivitami určenými pro nejširší veřejnost, speciálně pak zejména dětem a mládeži, seniorům a handicapovaným občanům. Vydává a veřejně šiří periodické /z.č. 37/95 Sb./ a neperiodické /z.č. 46/2000 Sb./ publikace. 8. Zapůjčuje sbírkové předměty do expozic a na výstavy pořádané jinými subjekty v České republice i v zahraničí nebo za účelem jejich vědeckého zkoumání nebo konzervování a restaurování, za předpokladu, že je zajištěna jejich bezpečnost a ochrana ve smysl u zákona č. 122/2000 Sb. Umožňuje studium svých sbírek badatelům za podmínek stanovených zákonech č. 122/2000 Sb. a badatelským řádem, který sama vydává. 9. Pořádá samostatně nebo ve spolupráci s jinými právnickými nebo fyzickými osobami odborné konference, sympózia a semináře, vztahující se k předmětu činnosti a výstavy vypůjčených výtvarných děl. 10. Pořádá kulturní a vzdělávací programy vyplývající z předmětu činnosti (hudební, divadelní, literární, filmové a multimediální). Provádí přednáškovou a vzdělávací činnost. 11. Může vstupovat do profesních sdružení za účelem koordinace odborné činnosti. 12. Na základě pověření Ministerstva kultury České republiky vydává osvědčení k vývozu předmětů kulturní hodnoty podle zákona č. 71/1994 Sb. o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty. 13. V oboru své činnosti spolupracuje s tuzemskými i zahraničními partnery. 14. Vykonává činnosti vyplývající z předmětu činnosti a ve vztahu k zajištění provozu veřejně přístupných prostor. Umožňuje návštěvu expozic, výstav, dalších kulturních akcí, fotografování, filmování a pořizování videozáznamů, pořízování kopií dokumentů, poskytování fotografií, negativů a ektachromů. Poskytuje reklamní služby při zajišťování předmětů hlavní činnosti. Prodává vlastní i cizí odborné periodické a neperiodické tiskoviny, upomínkové předměty a další zboží propagující předmět činnosti na odpoví dající umělecké úrovni, včetně prodávání nosičů audio a video nahrávek. Poskytuje služby konzervátorských a restaurátorských dílen, učeben a laboratoří. Zpracovává odborné posudky, rešerše a expertízy. Poskytuje informační služby související s předmětem č innosti. 15. Poskytuje odbornou metodickou radu jiným galeriím, obrazárnám, muzeím, dalším veřejným i soukromým institucím a jednotlivcům, zejména ve Zlínském kraji, (konzultace, akviziční poradenství, odborné expertízy, účast v grémiíchj apod.) V oblasti výtvarné ho umění a odborné výstavní činnosti plní základní metodickou a dle potřeby i organizační funkci také v regionu Zlínského kraje. 16. Svou činnost, umělecké sbírky, výstavy, výsledky vlastní a oborové badatelské a osvětové práce, včetně dalších odborných aktivit prezentuje také formou elektronických médií. Každoročně zpracovává informace o činnosti ve výroční zprávě, kterou podle § 10a odst. 2 písm. c) zákona 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých zvláštních zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje v tisku nebo v informačním systému s dálkových přístupem. 17. Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, příspěvková organizace má povinnost vnášet odborná kritéria hodnot výtvarného oboru (včetně architektury) do regionu a na základě tohoto přístupu začleňovat hodnoty, které v regionu vznikají, do odpovídajícíc h kontextů českého umění. 13.8.2013
1. Organizace shromažďuje sbírky výtvarného umění české i zahraniční provenience, zejména však české a slovenské umění 19. - 20. století a české a slovenské umění současné, se zvláštním zaměřením na dokumentaci urbanismu a architektury. Sbírku tvoří na zá kladě vědeckého poznání a vlastní koncepce sbírkotvorné činnosti. 2. Spravuje historický knižní fond (sbírkový) a odbornou knihovnu. 3. Sbírku spravuje podle zákona č. 122/2000 Sb. o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů. 4. Ke sbírkovým předmětům pořizuje odbornou dokumentaci písemnou a podle potřeby i obrazovou, případně zvukovou 5. Sbírkové předměty odborně zpracovává a vytěžuje z nich poznatky o dějinách výtvarného umění a dějinách společnosti a prezentuje je prostřednictvím stálých expozic a krátkodobých výstav. 6. Provádí vědecký výzkum v oboru své působnosti. 7. Výtvarná díla, odbornou dokumentaci k nim a poznatky získané jejich odborným zpracováním prezentuje zejména prostřednictvím stálých expozic a krátkodobých výstav, vlastní publikační a přednáškovou činností v České republice i v zahraničí a dalšími kult urně-výchovnými aktivitami určenými pro nejširší veřejnost, speciálně pak zejména dětem a mládeži, seniorům a handicapovaným občanům. Vydává a veřejně šiří (z.č. 37/95 Sb.) a neperiodické (z.č. 46/2000 Sb.) publikace. 8. Zapůjčuje sbírkové předměty do expozic a na výstavy pořádané jinými subjekty v České republice i v zahraničí nebo za účelem jejich vědeckého zkoumání nebo konzervování a restaurování, za předpokladu, že je zajištěna jejich bezpečnost a ochrana ve smysl u zákona č. 122/2000 Sb. Umožňuje studium svých sbírek badatelům za podmínek stanovených zákonech č. 122/2000 Sb. a badatelským řádem, který sama vydává. 9. Pořádá samostatně nebo ve spolupráci s jinými právnickými nebo fyzickými osobami odborné konference, sympózia a semináře, vztahující se k předmětu činnosti a výstavy vypůjčených výtvarných děl. 10. Pořádá kulturní a vzdělávací programy vyplývající z předmětu činnosti (hudební, divadelní, literární, filmové a multimediální). Provádí přednáškovou a vzdělávací činnost. 11. Vstupuje do profesních sdružení za účelem koordinace odborné činnosti. 12. Na základě pověření Ministerstva kultury České republiky vydává osvědčení k vývozu předmětů kulturní hodnoty podle zákona č. 71/1994 Sb. o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty. 13. V oboru své činnosti spolupracuje s tuzemskými i zahraničními partnery. 14. Vykonává činnosti vyplývající z předmětu činnosti a ve vztahu k zajištění provozu veřejně přístupných prostor. Umožňuje za úplatu návštěvu expozic, výstav a dalších kulturních akcí. Vybírá poplatky za fotografování, filmování a pořizování videozáznamů , pořizování kopií dokumentů, poskytování fotografií, negativů a ektachromů. Poskytuje reklamní služby při zajišťování předmětů hlavní činnosti. Prodává vlastní i cizí odborné periodické a neperiodické tiskoviny, upomínkové předměty a další zboží propaguj ící předmět činnosti na odpovídající umělecké úrovni, včetně prodávání nosičů audio a video nahrávek. Pronajímá dočasně nevyužívané prostory v objektech, k nimž vykonává právo hospodaření, pokud to není v rozporu s jejím kulturním posláním. Poskytuje služ by konzervátorských a restaurátorských dílen, učeben a laboratoří. Zpracovává odborné posudky, rešerše a expertízy. Poskytuje informační služby související s předmětem činnosti. 15. Poskytuje odbornou metodickou radu jiným galeriím, obrazárnám, muzeím, dalším veřejným i soukromým institucím a jednotlivcům, zejména ve Zlínském kraji, (konzultace, akviziční poradenství, odborné expertízy, účast v grémiíchj apod.) V oblasti výtvarné ho umění a odborné výstavní činnosti plní základní metodickou a dle potřeby i organizační funkci také v regionu Zlínského kraje (včetně regionálních výstav). 16. Svou činnost, umělecké sbírky, výstavy, výsledky vlastní a oborové badatelské a osvětové práce včetně dalších odborných aktivit presentuje také formou elektronických prostředků. 17. Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, příspěvková organizace má povinnost vnášet odborná kritéria hodnot výtvarného oboru (včetně architektury) do regionu a na základě tohoto přístupu začleňovat hodnoty, které v regionu vznikají, do odpovídajícíc h kontextů českého umění. 3.8.2005 - 13.8.2013

vedení firmy Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, příspěvková organizace

Statutární orgán Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, příspěvková organizace

Platnost údajů od - do
Jménem organizace jedná ředitel jako její statutární orgán. 3.8.2005
ředitel PhDr. Václav Mílek 15.2.2019
Vznik funkce 1.4.2009
Adresa: Školní 473 , Uherské Hradiště 686 05
Jméno PhDr. Ludvík Ševeček 3.8.2005 - 27.4.2009
Vznik funkce 1.7.2001
Zánik funkce 1.1.2009
Adresa: Luční 4593 , Zlín 760 05
ředitel PhDr. Václav Mílek 27.4.2009 - 1.2.2011
Vznik funkce 1.4.2009
Adresa: Tř. Maršála Malinovského 873 , Uherské Hradiště 686 01
ředitel PhDr. Václav Mílek 1.2.2011 - 15.2.2019
Vznik funkce 1.4.2009
Adresa: Hluboká 4145 , Zlín 760 01

Sbírka Listin Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, příspěvková organizace

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
Pr 1481/SL 34 účetní závěrka [2014] rozvaha Krajský soud v Brně 3.2.2015 2.4.2015 8.4.2015 6
Pr 1481/SL 33 účetní závěrka [2014] příloha Krajský soud v Brně 12.3.2015 2.4.2015 8.4.2015 20
Pr 1481/SL 31 zakladatelské dokumenty dodatek č.7 Krajský soud v Brně 25.9.2014 20.10.2014 23.10.2014 5
Pr 1481/SL 30 účetní závěrka [2013]  příloha Krajský soud v Brně 5.2.2014 11.4.2014 15.4.2014 18
Pr 1481/SL 29 účetní závěrka [2013]  výkaz Krajský soud v Brně 5.2.2014 11.4.2014 15.4.2014 4
Pr 1481/SL 28 účetní závěrka [2013]  rozvaha Krajský soud v Brně 5.2.2014 11.4.2014 15.4.2014 6
Pr 1481/SL 27 ostatní dodatek č. 5 ke ZL Krajský soud v Brně 27.6.2013 8.1.2014 9.1.2014 3
Pr 1481/SL 26 ostatní dodatek č. 6 ke ZL Krajský soud v Brně 1.7.2014 8.1.2014 9.1.2014 3
Pr 1481/SL 25 účetní závěrka rozvaha 2012 Krajský soud v Brně 22.1.2013 12.4.2013 16.4.2013 6
Pr 1481/SL 24 účetní závěrka příloha 2012 Krajský soud v Brně 29.1.2013 12.4.2013 16.4.2013 18
Pr 1481/SL 23 účetní závěrka výkaz 2012 Krajský soud v Brně 21.1.2013 12.4.2013 16.4.2013 4
Pr 1481/SL 22 účetní závěrka -příloha 2011 Krajský soud v Brně 7.2.2012 18.4.2012 19
Pr 1481/SL 21 účetní závěrka -výkaz 2011 Krajský soud v Brně 7.2.2012 18.4.2012 4
Pr 1481/SL 20 účetní závěrka -rozvaha 2011 Krajský soud v Brně 7.2.2012 18.4.2012 6
Pr 1481/SL 19 výroční zpráva 2011 Krajský soud v Brně 31.3.2012 18.4.2012 37
Pr 1481/SL 18 účetní závěrka - příloha 2010 Krajský soud v Brně 7.2.2011 6.4.2011 19
Pr 1481/SL 17 účetní závěrka - výkaz 2010 Krajský soud v Brně 7.2.2011 6.4.2011 4
Pr 1481/SL 16 účetní závěrka - rozvaha 2010 Krajský soud v Brně 7.2.2011 6.4.2011 6
Pr 1481/SL 15 výroční zpráva 2010 Krajský soud v Brně 31.3.2011 6.4.2011 40
Pr 1481/SL 14 účetní závěrka 2009 Krajský soud v Brně 8.2.2010 31.3.2010 12
Pr 1481/SL 13 výroční zpráva 2009 Krajský soud v Brně 12.2.2010 31.3.2010 37
Pr 1481/SL 12 zakladatelské dokumenty -dodatek č. 4 Krajský soud v Brně 25.6.2009 1.7.2009 5
Pr 1481/SL 11 podpisové vzory +ČP Krajský soud v Brně 14.4.2009 4.5.2009 1
Pr 1481/SL 9 výroční zpráva 2008 Krajský soud v Brně 12.2.2009 9.3.2009 44
Pr 1481/SL 10 účetní závěrka 2008 Krajský soud v Brně 26.1.2009 9.3.2009 12
Pr 1481/SL 8 účetní závěrka 2007 Krajský soud v Brně 13.2.2008 7.3.2008 11
Pr 1481/SL 7 výroční zpráva 2007 Krajský soud v Brně 7.3.2008 24
Pr 1481/SL 6 účetní závěrka -2006 Krajský soud v Brně 8.2.2007 2.3.2007 10
Pr 1481/SL 5 účetní závěrka -2005 Krajský soud v Brně 30.1.2006 9.2.2006 9
Pr 1481/SL 4 ostatní -dodatek č.3 ke zřiz. listině Krajský soud v Brně 31.8.2005 22.11.2005 3
Pr 1481/SL 3 ostatní -část. výpis usn.z 5. zas. Krajský soud v Brně 31.8.2005 22.11.2005 1
Pr 1481/SL 2 podpisové vzory Krajský soud v Brně 8.8.2005 1
Pr 1481/SL 1 ostatní -zřizovací listina Krajský soud v Brně 2.4.2003 8.8.2005 8

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, příspěvková organizace

IČO (identifikační číslo) 00094889
Jméno Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, příspěvková organizace
Právní forma podnikání Příspěvková organizace
Přidělený úřad Magistrát města Zlína
Vznik první živnosti: 29.9.1992
Celkový počet živností: 6
Aktivních živností: 1

Sídlo Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, příspěvková organizace

Živnosti a provozovny Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, příspěvková organizace

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 12.5.2003
Provozovna č. 1
Provozovna nám. T. G. Masaryka 2570, Zlín 760 01
Identifikační číslo provozovny 1005343144
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
  • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování 12.5.2003

Živnost č. 2 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej.

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 29.9.1992
Zánik oprávnění 24.10.1997

Živnost č. 3 Vydavatelská činnost - periodické a neperiodické tiskoviny.

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 29.9.1992
Zánik oprávnění 24.10.1997

Živnost č. 4 Pronájem výtvarných děl ze sbírek.

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 29.9.1992
Zánik oprávnění 24.10.1997

Živnost č. 5 Reklamní a propagační činnost.

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 24.2.1993
Zánik oprávnění 15.10.2001

Živnost č. 6 Reklamní činnost a marketing

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 12.5.2003
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, příspěvková organizace

Člen statutárního orgánu PhDr. Václav Mílek

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, příspěvková organizace

IČO: 00094889
Firma: Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, příspěvková organizace
Právní forma: Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem
Okres: Zlín
Základní územní jednotka: Zlín
Počet zaměstnanců: 20 - 24 zaměstnanců
Institucionální sektor: Místní vládní instituce
Datum vzniku: 1.7.1973

Sídlo Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, příspěvková organizace

Sídlo: Vavrečkova 7040, Zlín 760 01

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Činnosti muzeí
tracking image