Firma Kovoprojekta Brno a.s. IČO 46347011


Kovoprojekta Brno a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

Kovoprojekta Brno a.s. (46347011) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Šumavská 416/15, Brno 602 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 30. 4. 1992 a je stále aktivní. Kovoprojekta Brno a.s. má celkem tři provozovny a více živností.

Jako zdroj dat o Kovoprojekta Brno a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Kovoprojekta Brno a.s. na Justice.cz
Detailní informace o Kovoprojekta Brno a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro Kovoprojekta Brno a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Kovoprojekta Brno a.s.

Soud Krajský soud v Brně 7
Spisová značka B 759
IČO (identifikační číslo osoby) 46347011
Jméno Kovoprojekta Brno a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 30.4.1992
Ve smyslu ustanovení § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012, o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obchodních korporacích“) se společnost ode dne účinnosti zákona o obchodních korporacích podřizuje tomuto zákonu ja ko celku. 8.1.2014
Dne 3.12.2009 přjala valná hromada společnosti rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu tohoto znění: Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku ve výši 6.000.000,- Kč, slovy: šest milionů korun českých, z hodnoty 30.000.000,- Kč, slovy: třicet mili onů korun českých, na výslednou hodnotu 36.000.000,- Kč, slovy: třicet šest milionů korun českých. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Na zvýšení základního kapitálu bude vydáno 6000ks nových kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě každé z nich 1.000,- Kč, slovy: jeden tisíc korun českých. Všechny akcie vydávané na zvýšení základního kapitálu budou upsány předem určeným zájemcem, a to společností Ironside limited, se sídlem Office 21, Regent House, Bisazza Street, Sliema SLM 15, Malta. Emisní kurs upsaných akcií bude v plné výši splacen započtením části pohledávky předem určeného zájemce vůči společnosti z titulu nevyplacených dividend za rok 2007, schválených k vyplacení akcionáři rozhodnutím valné hromady společnosti ze dne 26.6.2008. Celková výše této pohledávky činí 6.063.567,- Kč, slovy: šest milionů šedesát tři tisíce pět set šedesát sedm korun českých, a započtena bude ve výši 6.000.000,- Kč, slovy: šest milionů korun českých. Lhůta pro upsání nových akcií činí jeden měsíc a upisovateli bude počátek běhu této lhůty oznámen zasláním písemného návrhu Smlouvy o upsání akcií. Místem pro upsání akcií je sídlo společnosti. Emisní kurs upisovaných akcií činí 1.000,- Kč, slovy: jeden t isíc korun českých za 1 akcii o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, slovy: jeden tisíc korun českých. Emisní kurs je tedy roven jmenovité hodnotě upisovaných akcií. Společně s návrhem Smlouvy o upsání akcií bude upisovateli zaslán návrh Dohody o započtení. Dohoda o započtení musí být uzavřena v písemné podobě, a to tak, že upisovateli bude zaslán návrh Dohody o započtení ve dvou vyhotoveních. Upisovatel tato vyhotove ní po podpisu zašle zpět společnosti a společnost po podpisu Dohody o započtení zašle jedno vyhotovení zpět upisovateli. Dohoda o započtení musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 7.12.2009 - 18.12.2009
Zapisuje se usnesení mimořádné valné hromady společnosti konané dne 30.04.2003 o záměru snížit základní kapitál společnosti, a to o částku 50 428 000,- Kč, slovy: padesát milionů čtyři sta dvacet osm tisíc korun českých, z hodnoty 80 428 000,- Kč, slovy: osmdesát milionů čtyři sta dvacet osm tisíc korun českých, na výslednou hodnotu 30 000 000,- Kč, slovy: třicet milionů korun českých. Snížení základního kapitálu bude provedeno vzetím z oběhu 50 428, slovy: padesáti tisíc čtyři sta dvaceti osmi, kusů akci í společnosti. 19.9.2003 - 30.4.2004
Zapisuje se usnesení mimořádné valné hromady společnosti konané dne 6.5.2002 o záměru snížit základní kapitál společnosti, a to o hodnotu vlastních akcií v majetku společnosti, tj. z hodnoty 80 428 000,-Kč na hodnotu 30 000 000,-Kč. Snížení základního kapitálu bude provedeno vzetím z oběhu 50 428 ks akcií společnosti. 24.6.2002 - 28.8.2002
Společnost se sloučila s obchodní společností TECHNOPETROL ENGINEERING spol. s r.o. se sídlem v Brně, nám. Svobody lO, IČO 60 70 38 49, Rg C 14931 Krajského obchodního soudu v Brně, která se dobrovolně zrušila, a to ke dni 21.6.1996. 21.6.1996
Ke dni 26.4.1994 byly předloženy stanovy společnosti upravené v čl. 4,15,23. 21.6.1994
Založení společnosti: Akciová společnost byla založena podle par. 172 obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku České republiky se sídlem v Praze 1, Gorkého náměstí 32, na který přešel majetek státního podniku Kovoprojekta Brno. V zakladatelské listině, učiněné ve formě notářského zápisu, bylo rozhodnuto o schválení jejích stanov a jmenování členů představenstva a dozorčí rady. 30.4.1992
Dozorčí rada: a) Ing. Jan Š t ě p á n e k , Čelákovice, Smetanova 1489 b) JUDr. Karel C h y l í k , Brno, Axmanova 13 c) Ing. Jiří C i b u l k a , Tišnov, Dřínová 1645 30.4.1992 - 8.6.1993
Právní forma společnosti: akciová společnost 30.4.1992 - 8.6.1993
Způsob jednání jménem společnosti: Za společnost jedná představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, a nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, připojí podpis k názvu společnosti či otisku razítka společnosti. 30.4.1992 - 8.6.1993
Základní jmění společnosti činí 65,428.000,-- Kčs (slovy: šedesátpětmilionůčtyřistadvacetosmtisíc korun). Zakladatel splatil 100 % základního jmění společnosti, které je představováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetku uvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku je obsaženo ve schválením privatizačním projektu státního podniku Kovoprojekta Brno. 30.4.1992 - 21.6.1996
Toto základní jmění společnosti je rozděleno na 65 428 akcií na majitele po 1.000,-- Kčs jmenovité hodnoty. 30.4.1992 - 21.6.1996

Aktuální kontaktní údaje Kovoprojekta Brno a.s.

Kapitál Kovoprojekta Brno a.s.

zakladni jmění 36 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 18.12.2009
zakladni jmění 30 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 30.4.2004 - 18.12.2009
zakladni jmění 80 428 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 26.2.1998 - 30.4.2004
zakladni jmění 80 428 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 21.6.1996 - 26.2.1998
zakladni jmění 65 428 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 30.4.1992 - 21.6.1996

Akcie Kovoprojekta Brno a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 36 000 11.1.2017
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 36 000 18.12.2009 - 11.1.2017
Akcie na jméno 1 000 Kč 30 000 16.4.2007 - 18.12.2009
Akcie na jméno 1 000 Kč 30 000 24.12.2004 - 16.4.2007
Akcie na jméno 1 000 Kč 30 000 30.4.2004 - 24.12.2004
Akcie na jméno 1 000 Kč 80 428 19.8.1999 - 30.4.2004
Akcie na majitele 1 000 Kč 80 428 21.6.1996 - 19.8.1999
Akcie na majitele 1 000 Kč 65 428 30.4.1992 - 21.6.1996

Sídlo Kovoprojekta Brno a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Šumavská 416/15 , Brno 602 00 18.12.2013
Adresa Šumavská 416/15 , Brno 602 00 7.12.2000 - 18.12.2013
Adresa Příkop 819/25 , Brno 602 00 30.4.1992 - 7.12.2000

Předmět podnikání Kovoprojekta Brno a.s.

Platnost údajů od - do
poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 1.12.2014
projektová činnost ve výstavbě 15.10.2009
montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení 15.10.2009
provádění staveb, jejich změn a odstraňování 15.10.2009
výkon zeměměřických činností 15.10.2009
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 15.10.2009
geologické práce 15.10.2009 - 26.1.2018
montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny 15.10.2009 - 26.1.2018
montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny 15.10.2009 - 26.1.2018
přípravné práce pro stavby 6.4.2007 - 15.10.2009
geologické práce v oblasti inženýrské geologie 6.4.2007 - 15.10.2009
kopírovací práce 6.4.2007 - 15.10.2009
výkon zeměměřičských činností 6.4.2007 - 15.10.2009
činnost technických poradců v oblasti strojírenství, hutnictví, energetiky, chemie a metalurgie 22.10.2005 - 15.10.2009
posuzování vlivů na životní prostředí 24.12.2004 - 15.10.2009
inženýrská činnost v investiční výstavbě 7.12.2000 - 15.10.2009
obstarávání záležitostí k zabezpečení staveb - inženýrská činnost 19.8.1999 - 7.12.2000
projektování objektů a zařízení na povrchu při hornické činnosti 26.2.1998
projektování objektů a zařízení na povrchu při činnosti prováděné hornickým způsobem 26.2.1998
revize vyhrazených plynových zařízení 26.2.1998 - 15.10.2009
provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování 3.4.1997 - 15.10.2009
provádění inženýrských staveb 21.6.1996 - 3.4.1997
revize a zkoušky provozovaných kotlů a tlakových nádob 21.6.1996 - 15.10.2009
revize a zkoušky provozní způsobilosti zdvihacího zařízení 21.6.1996 - 15.10.2009
pronájem nemovitostí a nebytových prostor s poskytováním jiných než základních služeb 25.8.1994 - 15.10.2009
provádění průmyslových staveb 8.6.1993 - 3.4.1997
projektová činnost v investiční výstavbě 8.6.1993 - 15.10.2009
projektování elektrických zařízení 8.6.1993 - 15.10.2009
činnost organizačních a ekonomických poradců v oblasti stavebnictví 8.6.1993 - 15.10.2009
činnost organizačních a ekonomických poradců v oblasti ekologie 8.6.1993 - 15.10.2009
automatizované zpracování dat 8.6.1993 - 15.10.2009
poskytování software 8.6.1993 - 15.10.2009
zprostředkovatelská činnost 8.6.1993 - 15.10.2009
obchodní živnost - obchodní zastoupení 8.6.1993 - 15.10.2009
obchodní živnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 8.6.1993 - 15.10.2009
- projektová činnost, inženýrské a konzultační služby pro investiční výstavbu a modernizaci závodů, zejména strojírenského charakteru, vč. strojírenské metalurgie, a to pro tuzemsko i zahraničí, - inženýrsko dodavatelská činnost, vč. výkony vyšších dodavatelských funkcí - obchodní činnost včetně zahraničně obchodní činnosti - obchodní zastupování, zprostředkovatelství a obstaravatelská činnost - geodetické a kartografické práce - projektování a služby v oblasti ekologie, vč. měření - služby v oblasti reprografie, reklamy, propagace, výstavnictví, programo- 30.4.1992 - 8.6.1993
vání a výpočetní práce - technickoporadenská a znalecká činnost v oblasti investic. 30.4.1992 - 8.6.1993

vedení firmy Kovoprojekta Brno a.s.

Statutární orgán Kovoprojekta Brno a.s.

Platnost údajů od - do
Při zastupování společnosti jednají členové představenstva takto: a) předseda představenstva jedná samostatně; b) dva členové představenstva jednají společně; c) člen představenstva jedná samostatně, byl-li k takovému jednání v určitém rozsahu nebo na určitou dobu pověřen. Společnost zřídila funkci generálního ředitele, který je zaměstnancem společnosti. Generální ředitel jedná za společnost v rozsahu písemného pověření uděleného představenstvem. 3.6.2016
Člen představenstva může zastupovat společnost ve všech záležitostech. Členové představenstva zastupují společnost způsobem stanoveným stanovami. Vyžadují-li stanovy, aby členové představenstva jednali společně, může člen představenstva zastoupit společnost jako zmocněnec samostatně, jen byl-li zmocněn k určitému právnímu jednání. Předseda představenstva jedná za společnost samostatně. Další dva čl enové představenstva jednají za společnost společně. Má-li společnost jediného akcionáře, pak má představenstvo jediného člena, který má postavení a vykonává působnost předsedy představenstva. Společnost zřídila funkci generálního ředitele, který je zaměstnancem společnosti. Generální ředitel jedná za společnost v rozsahu písemného pověření uděleného představenstvem. 8.1.2014 - 3.6.2016
Způsob jednání: Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti samostatně buď předseda představenstva nebo společně ostatní dva členové představenstva. 7.10.2008 - 8.1.2014
Způsob jednání: Jménem společnosti jedná v celém rozsahu představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva anebo společně předseda a místopředseda anebo samostatně předseda nebo místopředseda představenstva. Za společnost podepisují společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda a místopředseda, nebo samostatně předseda a místopředseda představenstva. Činí tak tím způsobem, že ke znění obchodního jména či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis s uvedením funkce. 7.12.1995 - 7.10.2008
Způsob jednání za společnost: Za společnost jedná představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, anebo samostatně kterýkoliv prokurista společnosti. Za společnost se podepisují tak, že k obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, anebo kterýkoliv prokurista společnosti. 8.6.1993 - 7.12.1995
Předseda představenstva Miroslav Jetelina 29.1.2019
Vznik členství 1.12.2018
Vznik funkce 1.12.2018
Adresa: 84 , Vranov 664 32
člen představenstva Ing. Miroslav Veverka 29.1.2019
Vznik členství 1.12.2018
Adresa: 104 , 664 64 Kupařovice Česká republika
člen představenstva Ing. Miloslav Pavlík 15.2.2019
Vznik členství 1.12.2018
Adresa: Mandľová 13 , 900 42 Dunajská Lužná Slovenská republika
člen představenstva Ing. Lubomír Dědic 30.4.1992 - 8.6.1993
Adresa: náměstí SNP 1127/19 , Brno 613 00
člen představenstva Ing. Jaroslav Kubík 30.4.1992 - 8.6.1993
Adresa: Milénova 127/3 , Brno 638 00
člen představenstva Ing. Milan Přibyl 8.6.1993 - 16.6.1993
Adresa: Pražská 1526/64 , Znojmo 669 02
člen představenstva Ing. Ladislav Chromý 30.4.1992 - 21.6.1994
Adresa: Zatloukalova 217/85 , Brno 621 00
místopředseda představenstva Ing. Lubomír Dědic 8.6.1993 - 21.6.1994
Adresa: nám. SNP19 , Brno Česká republika
člen představenstva Ing. Štefan Bažant 8.6.1993 - 8.3.1995
Adresa: Ondříčkova 1975/10 , Praha 130 00
člen představenstva Ing. Mojmír Ille 8.6.1993 - 18.9.1995
Adresa: Dillingerova 1922/22 , Brno 621 00
člen představenstva Ing. Milan Přibil 16.6.1993 - 18.9.1995
Adresa: Pražská 1526/64 , Znojmo 669 02
předseda představenstva Prof.Ing. Vladimír Kyzlink DrSc. 8.6.1993 - 7.12.1995
Adresa: Biskupcova 21/18 , Praha 130 00
člen představenstva Ing. Vladimír Klos CSc. 8.6.1993 - 7.12.1995
Adresa: Slancova 1261/4 , Praha 182 00
místopředseda představenstva Ing. Ladislav Chromý 21.6.1994 - 7.12.1995
Adresa: Zatloukalova 217/85 , Brno 621 00
člen představenstva Ing. Tomáš Trnka 21.6.1994 - 7.12.1995
Adresa: Bohuslava Martinů 803/11 , Brno 602 00
člen představenstva ing. Michael Chrzanowski CSc. 8.3.1995 - 7.12.1995
Adresa: Harusova 1316 , 140 00 Praha 4 Česká republika
člen představenstva Prof. ing. Vladimír Kyzlink DrSc. 7.12.1995 - 21.6.1996
Adresa: Biskupcova 21/18 , Praha 130 00
předseda představenstva Ing. Tomáš Spohr 7.12.1995 - 3.4.1997
Adresa: Hoppova 883/24 , Brno 602 00
místopředseda představenstva Ing. Milan Růžička 7.12.1995 - 3.4.1997
Adresa: Dobrovského 1610/70 , Brno 612 00
člen představenstva Ing. Pavel Bruzl 7.12.1995 - 3.4.1997
Adresa: Bayerova 793/24 , Brno 602 00
člen představenstva JUDr. Jiří Peloušek 7.12.1995 - 3.4.1997
Adresa: náměstí Svobody 87/18 , Brno 602 00
člen představenstva Ing. Jiří Cibulka 21.6.1996 - 3.4.1997
Adresa: Dřínová 1645 , Tišnov 666 01
člen představenstva JUDr. Jiří Peloušek 3.4.1997 - 26.2.1998
Adresa: náměstí Svobody 87/18 , Brno 602 00
člen představenstva Ing. Pavel Bruzl 3.4.1997 - 19.8.1999
Adresa: Bayerova 793/24 , Brno 602 00
člen představenstva Ing. Jiří Cibulka 3.4.1997 - 30.5.2003
Adresa: Dřínová 1645 , Tišnov 666 01
člen představenstva Ing. Jiří Cibulka 30.5.2003 - 19.2.2007
Vznik funkce 30.3.1996
Zánik funkce 2.1.2007
Adresa: Šafránice 1283 , Předklášteří 666 02
předseda představenstva Ing. Tomáš Spohr 3.4.1997 - 6.4.2007
Vznik funkce 24.10.1995
Zánik funkce 28.2.2007
Adresa: Hoppova 883/24 , Brno 602 00
místopředseda představenstva Ing. Milan Růžička 3.4.1997 - 6.4.2007
Vznik funkce 24.10.1995
Zánik funkce 28.2.2007
Adresa: Dobrovského 1610/70 , Brno 612 00
místopředseda představenstva JUDr. Jiří Peloušek 26.2.1998 - 6.4.2007
Vznik funkce 23.11.1995
Zánik funkce 28.2.2007
Adresa: náměstí Svobody 87/18 , Brno 602 00
člen představenstva Ing. Vít Kudela 19.8.1999 - 6.4.2007
Vznik funkce 17.5.1999
Zánik funkce 28.2.2007
Adresa: Terasová 2935/26 , Brno 616 00
místopředseda představenstva Ing. Radoslav Moravec CSc. 19.2.2007 - 6.4.2007
Vznik členství 2.1.2007
Vznik funkce 2.1.2007
Adresa: Jesenická 2022/25 , Krnov 794 01
předseda představenstva JUDr. Jiří Peloušek 6.4.2007 - 7.10.2008
Vznik členství 28.2.2007
Zánik členství 25.9.2008
Vznik funkce 28.2.2007
Zánik funkce 25.9.2008
Adresa: náměstí Svobody 87/18 , Brno 602 00
místopředseda představenstva Ing. Radoslav Moravec CSc. 6.4.2007 - 7.10.2008
Vznik členství 28.2.2007
Vznik funkce 28.2.2007
Zánik funkce 25.9.2008
Adresa: Jesenická 2022/25 , Krnov 794 01
člen představenstva Ing. Vít Kudela 6.4.2007 - 26.10.2009
Vznik členství 28.2.2007
Zánik členství 2.10.2009
Adresa: Terasová 2935/26 , Brno 616 00
člen představenstva Mgr. Ing. Ladislav Huryta 7.10.2008 - 13.8.2010
Vznik členství 25.9.2008
Zánik členství 5.8.2010
Adresa: Mozolky 2569/54 , Brno 616 00
člen představenstva Ing. Miroslav Franz 13.8.2010 - 22.4.2011
Vznik členství 5.8.2010
Zánik členství 31.3.2011
Adresa: Prušánecká 4202/4 , Brno 628 00
člen představenstva Bc. Eva Pohlová 22.4.2011 - 4.7.2012
Vznik členství 31.3.2011
Adresa: Provazníkova 890/40 , Brno 613 00
předseda představenstva Ing. Radoslav Moravec CSc. 7.10.2008 - 21.9.2012
Vznik členství 28.2.2007
Zánik členství 5.9.2012
Vznik funkce 25.9.2008
Zánik funkce 5.9.2012
Adresa: Jesenická 2022/25 , Krnov 794 01
člen představenstva Ing. Leo Duspiva 26.10.2009 - 18.12.2013
Vznik členství 2.10.2009
Zánik členství 20.5.2014
Adresa: Nohavicova 1466/5 , Brno 616 00
člen představenstva Bc. Eva Pohlová 4.7.2012 - 18.12.2013
Vznik členství 31.3.2011
Adresa: Chudčická 1352/10 , Brno 635 00
předseda představenstva Ing. Radoslav Moravec CSc. 21.9.2012 - 18.12.2013
Vznik členství 5.9.2012
Vznik funkce 5.9.2012
Adresa: Jesenická 2022/25 , Krnov 794 01
člen představenstva Ing. Leo Duspiva 18.12.2013 - 6.6.2014
Vznik členství 2.10.2009
Zánik členství 20.5.2014
Adresa: Nohavicova 1466/5 , Brno 616 00
člen představenstva Bc. Eva Pohlová 18.12.2013 - 3.6.2016
Vznik členství 31.3.2011
Zánik členství 25.4.2016
Adresa: Chudčická 1352/10 , Brno 635 00
člen představenstva Ing. Roman Šlapák 6.6.2014 - 3.8.2017
Vznik členství 21.5.2014
Zánik členství 20.4.2017
Adresa: V Dědině 15 , Říčany 664 82
člen představenstva Ing. Petr Kraváček 3.8.2017 - 12.12.2018
Vznik členství 1.8.2017
Adresa: Slavomírova 2914/4 , Brno 628 00
předseda představenstva Ing. Radoslav Moravec CSc. 18.12.2013 - 29.1.2019
Vznik členství 5.9.2012
Zánik členství 30.11.2018
Vznik funkce 5.9.2012
Zánik funkce 30.11.2018
Adresa: Jesenická 2022/25 , Krnov 794 01
člen představenstva Bc. Eva Pohlová 3.6.2016 - 29.1.2019
Vznik členství 25.4.2016
Zánik členství 11.11.2018
Adresa: Chudčická 1352/10 , Brno 635 00
člen představenstva Ing. Petr Kraváček 12.12.2018 - 29.1.2019
Vznik členství 1.8.2017
Zánik členství 30.11.2018
Adresa: Příční 1809 , 684 01 Slavkov u Brna Česká republika
člen představenstva Ing. Miloslav Pavlík 29.1.2019 - 15.2.2019
Vznik členství 1.12.2018
Adresa: Mandľová 103 , Dunajská Lužná Slovenská republika

Dozorčí rada Kovoprojekta Brno a.s.

Platnost údajů od - do
Předseda dozorčí rady Ing. Radoslav Moravec CSc. 29.1.2019
Vznik členství 1.12.2018
Vznik funkce 1.12.2018
Adresa: Jesenická 2022/25 , Krnov 794 01
člen dozorčí rady Pavel Filla BA (Hons) 29.1.2019
Vznik členství 1.12.2018
Adresa: Eimova 1543/11 , Brno 615 00
člen dozorčí rady Mgr. Martin Staněk 29.1.2019
Vznik členství 1.12.2018
Adresa: Za valem 1497/4 , Praha 148 00
člen Ing. Tomáš Trnka 16.6.1993 - 21.6.1994
Adresa: Bohuslava Martinů 803/11 , Brno 602 00
člen JUDr. Karel Chylík 8.6.1993 - 18.9.1995
Adresa: Axmanova 531/13 , Brno 623 00
člen Lubomír Stoklásek 8.6.1993 - 18.9.1995
Adresa: Zemědělská 1711/60 , Brno 613 00
člen Ing.arch. Libor Žák 21.6.1994 - 18.9.1995
Adresa: Suzova 357/8 , Brno 621 00
členka Ing. Jenovéva Pantůčková 8.6.1993 - 7.12.1995
Adresa: Velké Lipky 272 , Pozořice 664 07
člen ing. Zdeněk Hába 18.9.1995 - 7.12.1995
Adresa: U staré školy 115/2 , Praha 110 00
člen Ing. Ivo Veselý 16.6.1993 - 3.4.1997
Adresa: Benešova 628/12 , Brno 602 00
Jméno Ing. Richard Vertich 7.12.1995 - 3.4.1997
Adresa: Hovorčovická 1715/26 , Praha 182 00
Jméno Ladislav Keprt 7.12.1995 - 3.4.1997
Adresa: Trávníky 1586/34 , Brno 613 00
člen Ing. Richard Vertich 3.4.1997 - 22.10.2005
Zánik funkce 29.4.2005
Adresa: Hovorčovická 1715/26 , Praha 182 00
člen dozorčí rady Ing. Robert Charvát 22.10.2005 - 19.2.2007
Vznik funkce 29.4.2005
Zánik funkce 2.2.2007
Adresa: Rozhledová 81/3 , Brno 621 00
předseda Ladislav Keprt 3.4.1997 - 6.4.2007
Vznik funkce 23.11.1995
Zánik funkce 28.2.2007
Adresa: Trávníky 1586/34 , Brno 613 00
člen dozorčí rady Ing. Jan Schmidt 19.2.2007 - 6.4.2007
Vznik členství 2.1.2007
Zánik členství 28.2.2007
Adresa: Dukelských hrdinů 544/27 , Ústí nad Labem 400 01
předseda dozorčí rady Ing. Milan Růžička 6.4.2007 - 30.10.2007
Vznik členství 28.2.2007
Zánik členství 10.10.2007
Vznik funkce 7.3.2007
Zánik funkce 10.10.2007
Adresa: Dobrovského 1610/70 , Brno 612 00
člen dozorčí rady Ing. Jan Schmidt 6.4.2007 - 30.10.2007
Vznik členství 28.2.2007
Zánik členství 10.10.2007
Adresa: Dukelských hrdinů 544/27 , Ústí nad Labem 400 01
předseda dozorčí rady Ing. Pavel Jiroušek 30.10.2007 - 26.10.2009
Vznik členství 10.10.2007
Zánik členství 2.10.2009
Vznik funkce 16.10.2007
Zánik funkce 2.10.2009
Adresa: Ke Třebusicům 379 , Brandýsek 273 41
člen dozorčí rady Tomáš Moravec 30.10.2007 - 26.10.2009
Vznik členství 10.10.2007
Vznik funkce 10.10.2007
Adresa: Česká 1971/15 , Krnov 794 01
předseda dozorčí rady Ing. Tomáš Moravec 26.10.2009 - 9.6.2010
Vznik členství 10.10.2007
Zánik členství 4.6.2010
Vznik funkce 2.10.2009
Zánik funkce 4.6.2010
Adresa: Česká 1971/15 , Krnov 794 01
člen Ing. Rostislav Havlík 3.4.1997 - 22.4.2011
Vznik funkce 10.7.1996
Zánik funkce 5.4.2011
Adresa: Staňkova 371/13 , Brno 602 00
předseda dozorčí rady Ing. Radoslav Moravec 9.6.2010 - 4.7.2012
Vznik členství 4.6.2010
Vznik funkce 4.6.2010
Adresa: Jesenická 2022/25 , Krnov 794 01
člen dozorčí rady Ing. Ivan Garaja 26.10.2009 - 18.12.2013
Vznik členství 2.10.2009
Adresa: Luční čtvrť 2066 , Staré Město 686 03
člen dozorčí rady Ing. Miroslav Franz 22.4.2011 - 18.12.2013
Vznik členství 5.4.2011
Adresa: Prušánecká 4202/4 , Brno 628 00
předseda dozorčí rady Ing. Radoslav Moravec 4.7.2012 - 18.12.2013
Vznik členství 4.6.2010
Vznik funkce 4.6.2010
Adresa: Úvoz 1398/70 , Krnov 794 01
člen dozorčí rady Ing. Ivan Garaja 18.12.2013 - 1.12.2014
Vznik členství 2.10.2009
Zánik členství 24.10.2014
Adresa: Luční čtvrť 2066 , Staré Město 686 03
člen dozorčí rady Ing. Ivan Garaja 1.12.2014 - 25.12.2015
Vznik členství 25.10.2014
Adresa: Luční čtvrť 2066 , Staré Město 686 03
člen dozorčí rady Ing. Miroslav Franz 18.12.2013 - 8.4.2016
Vznik členství 5.4.2011
Adresa: Prušánecká 4202/4 , Brno 628 00
předseda dozorčí rady Ing. Radoslav Moravec 18.12.2013 - 3.6.2016
Vznik členství 4.6.2010
Zánik členství 25.4.2016
Vznik funkce 4.6.2010
Zánik funkce 25.4.2016
Adresa: Úvoz 1398/70 , Krnov 794 01
člen dozorčí rady Ing. Miroslav Franz 8.4.2016 - 3.6.2016
Vznik členství 5.4.2011
Zánik členství 25.4.2016
Adresa: 595 , Mokrá-Horákov 664 04
člen dozorčí rady Ing. Miroslav Franz 3.6.2016 - 26.1.2018
Vznik členství 25.4.2016
Zánik členství 21.11.2017
Adresa: 595 , Mokrá-Horákov 664 04
člen dozorčí rady Ing. Ivan Garaja 25.12.2015 - 29.1.2019
Vznik členství 25.10.2014
Zánik členství 30.11.2018
Adresa: Luční čtvrť 2065 , Staré Město 686 03
předseda dozorčí rady Ing. Radoslav Moravec 3.6.2016 - 29.1.2019
Vznik členství 25.4.2016
Zánik členství 30.11.2018
Vznik funkce 25.4.2016
Zánik funkce 30.11.2018
Adresa: Úvoz 1398/70 , Krnov 794 01
člen dozorčí rady Miroslav Jetelina 26.1.2018 - 29.1.2019
Vznik členství 17.1.2018
Zánik členství 30.11.2018
Adresa: 84 , Vranov 664 32

Sbírka Listin Kovoprojekta Brno a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 759/SL 63 výroční zpráva [2014] Krajský soud v Brně 27.3.2015 20.5.2015 22.5.2015 37
B 759/SL 62 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 25.10.2014 1.12.2014 3.12.2014 25
B 759/SL 61 notářský zápis [NZ 880/2014] rozhod. per rollam, NZ 880/2014 Krajský soud v Brně 24.10.2014 1.12.2014 3.12.2014 3
B 759/SL 60 výroční zpráva [2013] Krajský soud v Brně 20.5.2014 12.6.2014 16.6.2014 36
B 759/SL 58 notářský zápis stanovy, NZ 757/2013 Krajský soud v Brně 10.12.2013 17.12.2013 10.1.2014 44
B 759/SL 57 výroční zpráva [2012] Krajský soud v Brně 21.5.2013 31.5.2013 4.6.2013 35
B 759/SL 56 výroční zpráva 2011 Krajský soud v Brně 9.5.2012 25.6.2012 27.6.2012 35
B 759/SL 55 výroční zpráva 2010 Krajský soud v Brně 31.3.2011 6.9.2011 33
B 759/SL 54 podpisové vzory +ČP Krajský soud v Brně 1.4.2011 29.4.2011 4
B 759/SL 47 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 29.12.2009 16
B 759/SL 21 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 20.7.2005 6.10.2006 14
B 759/SL 16 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 2.7.2005 1.11.2005 14
B 759/SL 9 ostatní - vzdání se práva odvolání Krajský soud v Brně 26.8.2002 9.9.2002 1
B 759/SL 8 notářský zápis - osvědčení VH Krajský soud v Brně 2.8.2002 9.9.2002 8
B 759/SL 7 notářský zápis - VH,stanovy Krajský soud v Brně 3.8.2000 12.12.2000 29
B 759/SL 6 účetní závěrka - 1999 Krajský soud v Brně 12.6.2000 30.8.2000 29

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Kovoprojekta Brno a.s.

IČO (identifikační číslo) 46347011
Jméno Kovoprojekta Brno a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Magistrát města Brna
Vznik první živnosti: 23.9.1992
Celkový počet živností: 26
Aktivních živností: 7

Sídlo Kovoprojekta Brno a.s.

Živnosti a provozovny Kovoprojekta Brno a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

  • Zprostředkování obchodu a služeb

  • Velkoobchod a maloobchod

  • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

  • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

  • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

  • Projektování elektrických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 23.9.1992
Provozovna č. 1
Provozovna Šumavská 416/15, Brno 602 00
Identifikační číslo provozovny 1000333591
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
  • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

  • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

Zahájení provozování 8.11.2004

Živnost č. 2 Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 23.9.1992

Živnost č. 3 Projektová činnost ve výstavbě

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 23.9.1992
Provozovna č. 1
Provozovna Šumavská 416/15, Brno 602 00
Identifikační číslo provozovny 1000333591
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 15.8.2000

Živnost č. 4 Výkon zeměměřických činností

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 13.9.2006
Provozovna č. 1
Provozovna Šumavská 416/15, Brno 602 00
Identifikační číslo provozovny 1000333591
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 13.9.2006

Živnost č. 5 Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 16.7.2014

Živnost č. 6 Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 27.6.2019

Živnost č. 7 Montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Přerušená
Vznik oprávnění 24.7.1996
Přerušení oprávnění 8.11.2010

Živnost č. 8 Poskytování software

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.9.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 9 Automatizované zpracování dat

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.9.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 10 Obchodní živnost - obchodní zastoupení

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.9.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 11 Obchodní živnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.9.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 12 Zprostředkovatelská činnost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.9.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 13 Projektování elektrických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.9.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 14 Činnost organizačních a ekonomických poradců v oblasti ekologie

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.9.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 15 Projektování elektrických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.9.1992
Zánik oprávnění 20.9.2000

Živnost č. 16 Činnost organizačních a ekonomických poradců v oblasti stavebnictví

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.9.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 17 Provádění průmyslových staveb

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.9.1992
Zánik oprávnění 31.12.1995

Živnost č. 18 Pronájem nemovitostí a nebytových prostor s poskytování jiných než základních služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 18.7.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 19 Montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 24.7.1996
Zánik oprávnění 1.2.2018

Živnost č. 20 Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 21.1.1998
Zánik oprávnění 1.2.2018

Živnost č. 21 Inženýrská činnost v investiční výstavbě

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 28.7.1999
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 22 Posuzování vlivů na životní prostředí

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 8.11.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 23 Činnost technických poradců v oblasti strojírenství, hutnictví, energetiky, chemie a metalurgie

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 22.7.2005
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 24 Kopírovací práce

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 24.3.2006
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 25 Přípravné práce pro stavby

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 24.3.2006
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 26 Geologické práce

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 24.4.2006
Zánik oprávnění 29.9.2017
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán Kovoprojekta Brno a.s.

Člen statutárního orgánu Miroslav Jetelina
Člen statutárního orgánu Ing. Miroslav Veverka
Člen statutárního orgánu Ing. Miloslav Pavlík

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Kovoprojekta Brno a.s.

IČO: 46347011
Firma: Kovoprojekta Brno a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Brno-město
Základní územní jednotka: Brno-Královo Pole
Počet zaměstnanců: 100 - 199 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 1.5.1992

Sídlo Kovoprojekta Brno a.s.

Sídlo: Šumavská 416/15, Brno 602 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Opravy a instalace strojů a zařízení
Výstavba bytových a nebytových budov
Demolice a příprava staveniště
Elektroinstalační, instalatérské a ostatní stavebně instalační práce
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
Činnosti v oblasti informačních technologií
Informační činnosti
Činnosti v oblasti nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody
Inženýrské činnosti a související technické poradenství
Geologický průzkum
Zeměměřické a kartografické činnosti
Technické zkoušky a analýzy
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
Překladatelské a tlumočnické činnosti
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j. n.
tracking image