Firma KOVOLIT, a.s. IČO 00010235


KOVOLIT, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, datové schránky.

KOVOLIT, a.s. (00010235) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Nádražní 344, 664 42 Modřice Česká republika. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 31. 12. 1990 a je stále aktivní. KOVOLIT, a.s. má více provozoven a více živností.

Jako zdroj dat o KOVOLIT, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o KOVOLIT, a.s. na Justice.cz
Detailní informace o KOVOLIT, a.s. na rzp.cz
Detailní informace o KOVOLIT, a.s. na portal.gov.cz

Výpis dat pro KOVOLIT, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje KOVOLIT, a.s.

Soud Krajský soud v Brně 7
Spisová značka B 246
IČO (identifikační číslo osoby) 00010235
Jméno KOVOLIT, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Zapsána dne 31.12.1990
Řádná valná hromada konaná dne 24.5.2016 přijala následující usnesení: Valná hromada společnosti KOVOLIT, a.s. v souladu s ust. § 375 a následující zákona o obchodních korporacích:1) Určuje, že hlavním akcionářem společnosti KOVOLIT, a.s., IČO: 00010235, se sídlem Nádražní 344, 664 42 Modřice, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 246 (dále jen Společnost) je společnost REMET, spol. s r.o., IČO: 00207675, se sídlem Brno, Vídeňská 11/127, PSČ 61900, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 270 (dále též jen Hlavní akcionář), který vlastní ve Společnosti účastnické cenné papíry (dále také jen akcie), jejichž souhrnná jmenovitá hodnota ke dni doručení jeho žádosti o svolání řádné valné hromady přesahovala a ke dni konání této valné hromady přesahuje 90 % základního kapitálu Společnosti a je s nimi spojen více než 90% podíl na hlasovacích právech ve Společnosti.Vlastnictví akcií Hlavního akcionáře bylo osvědčeno z výpisu ze seznamu akcionářů Společnosti a ze skutečnosti, že akcie ve vlastnictví Hlavního akcionáře byly představenstvu Společnosti předloženy dne 15. 4. 2016 s tím, že Hlavní akcionář k tomuto dni byl a v den konání valné hromady je řádně zapsán v seznamu akcionářů, který vede Společnost. V souladu s ust. § 265 odst. 1 ZOK se má za to, že ve vztahu ke Společnosti je akcionářem ten, kdo je zapsán v seznamu akcionářů. Hlavní akcionář je vlastníkem celkem 249 899 ks (slovy: dvě stě čtyřicet devět tisíc osm set devadesát devět kusů) kmenových akcií Společnosti ve formě na jméno, v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč, přičemž souhrnná jmenovitá hodnota akcií Společnosti vlastněných Hlavním akcionářem představuje 94,46 % (zaokrouhleno na dvě desetinná místa) základního kapitálu Společnosti a 94,46 % (zaokrouhleno na dvě desetinná místa) podílu na hlasovacích právech Společnosti. Společnost REMET, spol. s r.o. je tedy jako Hlavní akcionář Společnosti oprávněnou osobou vykonat právo nuceného přechodu účastnických cenných papírů podle ust. § 375 a násl. ZOK od ostatních akcionářů na svoji osobu.2) Rozhoduje ve smyslu ust. § 375 a násl. ZOK o nuceném přechodu vlastnického práva ke všem akciím Společnosti ve vlastnictví akcionářů Společnosti, odlišných od Hlavního akcionáře, na Hlavního akcionáře, a to s účinností ke dni uplynutí jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku (dále jen den účinnosti přechodu). Na Hlavního akcionáře tedy ke dni účinnosti přechodu přejde vlastnické právo ke všem akciím Společnosti, jejichž vlastníkem budou k takovému okamžiku osoby odlišné od Hlavního akcionáře.3) Určuje, že Hlavní akcionář Společnosti poskytne ostatním akcionářům Společnosti protiplnění ve výši 452,- Kč (slovy: čtyři sta padesát dva korun českých) za 1 akcii znějící na jméno v nominální hodnotě 1.000,- Kč. Přiměřenost hodnoty protiplnění doložil Hlavní akcionář znaleckým posudkem číslo 362-1/2016 ze 1.6.2016
Počet členů statutárního orgánu: 3 14.7.2014
Počet členů dozorčí rady: 3 14.7.2014
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 14.7.2014
Společnost se řídí stanovami ve znění přijatém valnou hromadou dne 26.6.2014. 14.7.2014
Společnost předložila stanovy v novém znění ze dne 07.06.2001. 26.8.2003 - 18.10.2014
Společnost předložila stanovy v novém znění ze dne 27.5.1999. 27.7.1999 - 26.8.2003
Společnost se řídí stanovami včetně změny schválené valnouhromadou 18.6.1998. 21.8.1998 - 18.10.2014
Způsob zastupování:Společnost zastupuje v celém rozsahu představenstvo, a to buďspolečně všichni členové, nebo samostatně jeden členpředstavenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřennebo jiná osoba písemně pověřená představenstvem.Za společnost se podepisují tak, že k obchodnímu jménuspolečnosti připojí svůj podpis společně všichni členovépředstavenstva, nebo společně předseda a jeden členpředstavenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, kterýk tomu byl představenstvem určen. Prokuristé se podepisují zaspolečnost v rozsahu pravomocí určených představenstvem. 11.2.1993 - 1.9.1994
Dozorčí rada:Ing. Dušan Siráň, Bratislava, Ružičkova 9, SRMichael Pařík, Napajedla, Podzámčí 53Ing. Pavel Pálka, Brno, Opálkova 16Ing. Milan Chládek, Habrovany 7Ing. Zdeněk Svoboda, Židlochovice, Tyršova 590Ing. Oldřich Holas, Brno, Moravanská 86 11.2.1993 - 11.10.1993
Základní jmění: 264,555.000,-- Kčsa jeho rozdělení: 264.555 akcií v nominální hodnotě 1.000,-- Kčsna jméno. 25.11.1992 - 19.2.1993
Dle rozhodnutí zakladatele ministerstva průmyslu ČRč.j. 300/2885/240/91 schvaluje se změna a doplněnístanov akciové společnosti KOVOLIT Modřice v čl. VIII.,odst.B, bod 5, čl. X bod 1, čl. XI. 23.8.1991
Ing. Jindřich Šustr - člen představenstva - byl zvolenpředsedou představenstvaIng. Karel Hlaváček - člen představenstva - byl zvolenmístopředsedou představenstva 20.2.1991 - 11.2.1993
Způsob zřízení :Zakladatelským plánem o jednorázovém založení státní akciovéspolečnosti ze dne 27.12.1990 a dle rozhodnutí ministrastrojírenství a elektrotechniky ČR ze dne 27.12.1990č.j. 1030/699/90 s účinností od 01.01.1991. 31.12.1990
Podepisování :Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebonapsanému názvu společnosti připojí svůj podpis předsedapředstavenstva, popř. místopředseda v dané době nepřítomnostipředsedy a nejméně jeden člen představenstva. 31.12.1990 - 11.2.1993
Základní kapitál akciové společnosti činí 155,668.000,- Kčs.Bude vydána jedna hromadná akcie v hodnotě 155,668.000,- Kčsznějící na jméno. 31.12.1990 - 25.11.1992

Kapitál KOVOLIT, a.s.

zakladni jmění 264 555 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 19.2.1993

Sídlo KOVOLIT, a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Nádražní 344 , 664 42 Modřice Česká republika
Nádražní 344, 664 42 Modřice
14.7.2014
Adresa Nádražní 344 , 664 42 Modřice Česká republika
Modřice, Nádražní 344, PSČ 66442
31.12.1990 - 14.7.2014

Předmět podnikání KOVOLIT, a.s.

Platnost údajů od - do
Slévárenství, modelářství 3.9.2012
Kovářství, podkovářství 3.9.2012
Zámečnictví, nástrojářství 3.9.2012
Technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany 3.9.2012
Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 3.9.2012
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 3.9.2012
Hostinská činnost 3.9.2012
Provoz nestátního zdravotnického zařízení 3.9.2012
Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně,- nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně 3.9.2012
Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně,- nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně 21.7.2010 - 3.9.2012
Slévárenství, modelářství 21.7.2010 - 3.9.2012
Zámečnictví, nástrojářství 21.7.2010 - 3.9.2012
Technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany 21.7.2010 - 3.9.2012
Kovářství, podkovářství 21.7.2010 - 3.9.2012
Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 21.7.2010 - 3.9.2012
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 21.7.2010 - 3.9.2012
kovářství 14.6.2006 - 21.7.2010
výzkum avývoj voblasti přírodních atechnologických věd nebo společenských věd 14.6.2006 - 21.7.2010
provoz nestátního zdravotnického zařízení 27.7.1999 - 3.9.2012
technicko organizační činnost v oblasti požární ochrany 27.7.1999 - 21.7.2010
školící činnost v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví připráci 27.7.1999 - 21.7.2010
hostinská činnost 1.9.1994 - 3.9.2012
slévání a tváření železných a neželezných kovů (vývoj avýroba odlitků a výrobků a jejich opracování) 1.9.1994 - 21.7.2010
výroba nástrojů (vývoj, výroba, seřizování a údržba licíhonářadí, zápustek, modelů, přípravků a měřidel) 1.9.1994 - 21.7.2010
silniční motorová doprava (vnitrostátní a mezinárodní) 1.9.1994 - 21.7.2010
zkušebnictví, normalizační, kontrolní a měřící činnostv rozsahu udělených oprávnění 1.9.1994 - 21.7.2010
výroba, servis, opravy, rekonstrukce strojů a zařízení; dálezařízení pro ekologii, ukládání a likvidaci ropných produktůa odpadů a dále zařízení pro čištění součástí strojů 1.9.1994 - 21.7.2010
poskytování software (tvorba a prodej programového vybavení) 1.9.1994 - 21.7.2010
technická, informační, poradenská a zprostředkovatelská čin-nost související se slévárenskou a kovárenskou technologií 1.9.1994 - 21.7.2010
obchodní činnost tuzemská a zahraniční, prodej vlastníchvýrobků a výrobků získaných kooperací 1.9.1994 - 21.7.2010
marketing a poradenská činnost v oblasti marketingu 1.9.1994 - 21.7.2010
zvyšování kvalifikace v oborech podnikání a.s. KOVOLIT 1.9.1994 - 21.7.2010
poskytování ubytovacích služeb 1.9.1994 - 21.7.2010
projektová činnost v investiční výstavbě 1.9.1994 - 20.7.1995
inženýrská činnost 1.9.1994 - 20.7.1995
Slévání železných a nežel. kovů (vývoj a výroba odlitkůze slitin a hliníku lité pod tlakem a do kokil, výkovků zeslitin Al a Cu, zápustek, opracovaných odlitků a výkovkůjako dílců k montáži) 11.10.1993 - 1.9.1994
Výroba nástrojů (vývoj a výroba licího nářadí a modelů,vývoj a výroba přípravků pro obrábění výkovků a odlitků) 11.10.1993 - 1.9.1994
Silniční motorová doprava (vnitrostátní a mezinárodní) 11.10.1993 - 1.9.1994
Stavba strojů s mechanickým pohonem (vývoj a výroba strojůa seřízení pro odlévání, kování a apretaci, pro obráběníodlitků a výkovků a pro ekologii, ukládání a likvidaciropných produktů a odpadů a pro čištění součástí strojů) 11.10.1993 - 1.9.1994
Projektová činnost v investiční výstavbě 11.10.1993 - 1.9.1994
Poskytování software (tvorba a prodej programového vybavení) 11.10.1993 - 1.9.1994
Hostinská činnost (stravovací služby) 11.10.1993 - 1.9.1994
Technická, informační, poradenská a zprostředkovatelskáčinnost související se slévárenskou a kovárenskoutechnologií 11.10.1993 - 1.9.1994
Obchodní činnost tuzemská a zahraniční, prodej vlastníchvýrobků a výrobků získaných kooperací 11.10.1993 - 1.9.1994
Marketing a poradenská činnost v oblasti marketingu 11.10.1993 - 1.9.1994
Inženýrská činnost 11.10.1993 - 1.9.1994
Zvyšování kvalifikace v oborech podnikání a.s. Kovolit 11.10.1993 - 1.9.1994
Poskytování ubytovacích služeb 11.10.1993 - 1.9.1994
Výroba a opravy měřidel, seřizování, údržba a kalibraceměřidel, jejich dílů a měřících souborů 11.10.1993 - 1.9.1994
1. Výroba, vývoj a odbyt- odlitků ze slitin neželezných kovů- výkovků ze slitin naželezných kovů- zápustek- licího nářadí a modelů- měřidel, měřících a kontrolních přípravků- přípravků pro obrábění odliků a výkovků- opracovaných odlitků a výkovků jako dílců k montáži- strojů a zařízení pro odlévání a apretaci výkovků a dálepro obrábění odlitků a výkovků 12.6.1991 - 11.10.1993
13. Obchodní činnost tuzemská a zahraniční :- prodej vlastních výrobků,- prodej výrobků získaných kooperací. 26.4.1991 - 11.10.1993
12. Zahraničně-obchodní činnost v rozsahu povolení k zahraničněobchodní činnost FMZO v Praze ze dne 13.11.1990 č.j.13/11865/133/90 reg. č. 108004068. 20.1.1991 - 11.10.1993
1. Výroba, vývoj a odbyt :- odlitků ze slitin hliníku lité pod tlakem a do kokil- výkovků ze slitin Al a Cu- zápustek- licího nářadí a modelů- měřidel, měřících a kontrolních přípravků- opracovaných odlitků a výkovků jako dílců k montáži- strojů a zařízení pro odlévání a apretaci odlitků,pro kování a apretaci výkovků a dále pro obráběníodlitků a výkovků 31.12.1990 - 11.10.1993
2. Servis, opravy, rekonstrukce a modernizace slévarenskýchstrojů a zařízení.3. Poradenská a konzultační činnost související se slévarenskoua kovárenskou technologií.4. Tvorba a prodej programového vybavení, zejména proautomatizaci technologického procesu a zkoušení, CAD akoordinační činnosti v automatizaci inženýrských prací.5. Zkušebnictví, normalizační, kontrolní a měřící činnost vrozsahu udělených oprávnění.6. Dopravní služby. 31.12.1990 - 11.10.1993
7. Technická, informační, poradenská a zprostředkovatelskáčinnost spolu s techn. revizemi a metrologickými službami8. Marketing a poradenská činnost v oblasti marketingu.9. Investorská a investorsko-inženýrská činnost.10. Poskytování služeb v oblasti cestovního ruchu a veřejné-ho stravování.11. Výchova mládeže a dospělých. 31.12.1990 - 11.10.1993

vedení firmy KOVOLIT, a.s.

Statutární orgán KOVOLIT, a.s.

Platnost údajů od - do
člen představenstva Ing. Jiří Čapek MBA. 18.10.2014
Vznik členství 14.6.2012
Adresa: Ořechovská 265 , 664 46 Prštice Česká republika
Ořechovská 265, 664 46 Prštice
předseda představenstva Ing. Eduard Mareček 17.6.2016
Vznik členství 9.6.2016
Vznik funkce 10.6.2016
Adresa: 77 , 593 01 Věžná Česká republika
č.p. 77, 593 01 Věžná
místopředseda představenstva Ing. Zdeněk Čapek 15.7.2016
Vznik členství 9.6.2016
Vznik funkce 10.6.2016
Adresa: Ořechovská 265 , 664 46 Prštice Česká republika
Ořechovská 265, 664 46 Prštice
člen představenstva Ing. Jindřich Šustr 31.12.1990 - 20.2.1991
Adresa: Břetislavova 26 , 602 00 Brno Česká republika
Brno, Břetislavova 26, PSČ 60200
člen představenstva Ing. Karel Hlaváček 31.12.1990 - 20.2.1991
Adresa: Poděbradova 382 , Modřice Česká republika
Modřice, Poděbradova 382
člen představenstva Ing. Jaroslav Janda 31.12.1990 - 11.2.1993
Adresa: Na květnici 13 , 140 00 Praha 4 Česká republika
Praha 4, Na květnici 13, PSČ 14000
člen představenstva Doc.Ing. Milan Horáček CSc. 31.12.1990 - 11.2.1993
Adresa: Uzbecká 8 , 602 00 Brno Česká republika
Brno, Uzbecká 8, PSČ 60200
člen představnestva Ing. Jaroslav Kratochvíl 31.12.1990 - 11.2.1993
Adresa: Jasanová 9 , Blansko Česká republika
Blansko, Jasanová 9
místopředseda představenstva Ing. Karel Hlaváček 20.2.1991 - 11.2.1993
Adresa: Poděbradova 382 , Modřice Česká republika
Modřice, Poděbradova 382
člen představenstva Ing. Lubomír Kavan 11.2.1993 - 11.10.1993
Adresa: Spáčilova 3036 , Kroměříž Česká republika
Kroměříž, Spáčilova 3036
člen představenstva Marko Pařík 11.2.1993 - 11.10.1993
Adresa: Podzámčí 53 , Napajedla Česká republika
Napajedla, Podzámčí 53
předseda představenstva Ing. Jindřich Šustr 20.2.1991 - 20.7.1995
Adresa: Břetislavova 26 , Brno Česká republika
Brno, Břetislavova 26
člen představenstva Robert Špirk 11.10.1993 - 20.7.1995
Adresa: Hekrova 583 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Hekrova 583
člen představenstva Ing. Radovan Koplík CSc. 11.10.1993 - 20.7.1995
Adresa: Šoustalova 45 , Brno Česká republika
Brno, Šoustalova 45
člen představenstva Ing. Karel Novák 11.2.1993 - 31.1.1997
Adresa: Poděbradova 584 , Modřice Česká republika
Modřice, Poděbradova 584
člen představenstva RNDr. Ivan Křivánek 11.2.1993 - 31.1.1997
Adresa: 124 , Jinačovice Česká republika
Jinačovice 124
předseda představenstva Ing. Zdeněk Čapek 20.7.1995 - 31.1.1997
Adresa: Vídeňská 127 , Brno Česká republika
Brno, Vídeňská 127
člen představenstva Ing. Eduard Mareček 20.7.1995 - 31.1.1997
Adresa: Merhautova 9 , Brno Česká republika
Brno, Merhautova 9
člen představenstva Ing. Pavel Mokrý 20.7.1995 - 31.1.1997
Adresa: Jasanová 16 , Brno Česká republika
Brno, Jasanová 16
člen představenstva Ing. Karel Novák 31.1.1997 - 27.8.1997
Adresa: Poděbradova 584 , Modřice Česká republika
Modřice, Poděbradova 584, okres Brno-venkov
člen představenstva RNDr. Ivan Křivánek 31.1.1997 - 27.8.1997
Adresa: 124 , Jinačovice Česká republika
Jinačovice 124, okres Brno-venkov
člen představenstva Ing. Pavel Mokrý 31.1.1997 - 27.8.1997
Adresa: Jasanová 16 , Brno Česká republika
Brno, Jasanová 16, okres Brno-město
člen představenstva Ing. Eduard Mareček 31.1.1997 - 21.8.1998
Adresa: Merhautova 9 , Brno Česká republika
Brno, Merhautova 9, okres Brno-město
místopředseda představenstva Ing. Pavel Mokrý 27.8.1997 - 21.8.1998
Adresa: Jasanová 16 , Brno Česká republika
Brno, Jasanová 16, okres Brno-město
člen představenstva Karel Radkovský 21.8.1998 - 6.6.2001
Adresa: Komenského 597 , Modřice Česká republika
Modřice, Komenského 597, okres Brno-venkov
předseda představenstva Ing. Zdeněk Čapek 31.1.1997 - 26.9.2001
Adresa: Vídeňská 127 , Brno Česká republika
Brno, Vídeňská 127, okres Brno-město
místopředseda představenstva Ing. Eduard Mareček 21.8.1998 - 26.9.2001
Adresa: Merhautova 9 , Brno Česká republika
Brno, Merhautova 9, okres Brno-město
člen představenstva Karel Radkovský 6.6.2001 - 26.9.2001
Adresa: Zelená 228 , 664 84 Babice u Rosic Česká republika
Babice u Rosic, Zelená 228, PSČ 66484
předseda představenstva Ing. Eduard Mareček 26.9.2001 - 14.6.2006
Vznik funkce 7.6.2001
Zánik funkce 25.5.2006
Adresa: Merhautova 929 , Brno Česká republika
Brno, Merhautova 929/9, okres Brno-město
místopředseda představenstva Ing. Zdeněk Čapek 26.9.2001 - 14.6.2006
Vznik funkce 7.6.2001
Zánik funkce 25.5.2006
Adresa: Vídeňská 11 , Brno Česká republika
Brno, Vídeňská 11/127, okres Brno-město
člen představenstva Karel Radkovský 26.9.2001 - 14.6.2006
Vznik funkce 7.6.2001
Zánik funkce 25.5.2006
Adresa: Zelená 228 , 664 84 Babice u Rosic Česká republika
Babice u Rosic, Zelená 228, PSČ 66484
člen představenstva Karel Radkovský 14.6.2006 - 24.9.2008
Vznik členství 25.5.2006
Zánik členství 12.6.2008
Adresa: Zelená 228 , 664 84 Babice u Rosic Česká republika
Babice u Rosic, Zelená 228, PSČ 66484
člen představenstva Ing. Lubor Pacal 24.9.2008 - 29.7.2010
Vznik členství 12.6.2008
Zánik členství 10.6.2010
Adresa: Vinohradská 3 , 664 49 Ostopovice Česká republika
Ostopovice, Vinohradská 3, PSČ 66449
předseda představenstva Ing. Eduard Mareček 14.6.2006 - 25.8.2011
Vznik členství 25.5.2006
Zánik členství 9.6.2011
Vznik funkce 25.5.2006
Zánik funkce 9.6.2011
Adresa: Merhautova 929 , 613 00 Brno Česká republika
Brno, Merhautova 929/9, PSČ 61300
místopředseda představenstva Ing. Zdeněk Čapek 14.6.2006 - 25.8.2011
Vznik členství 25.5.2006
Zánik členství 9.6.2011
Vznik funkce 25.5.2006
Zánik funkce 9.6.2011
Adresa: Vídeňská 11 , 619 00 Brno Česká republika
Brno, Vídeňská 11/127, PSČ 61900
člen představenstva Ing. Oldřich Formánek 29.7.2010 - 22.8.2012
Vznik členství 10.6.2010
Zánik členství 14.6.2012
Adresa: Brigádnická 387 , 538 43 Třemošnice Česká republika
Třemošnice, Brigádnická 387, PSČ 53843
předseda představenstva Ing. Eduard Mareček 25.8.2011 - 25.3.2013
Vznik členství 9.6.2011
Vznik funkce 9.6.2011
Adresa: Merhautova 929 , 613 00 Brno Česká republika
Brno, Merhautova 929/9, PSČ 61300
místopředseda představenstva Ing. Zdeněk Čapek 25.8.2011 - 14.7.2014
Vznik členství 9.6.2011
Vznik funkce 9.6.2011
Adresa: Ořechovská 265 , 664 46 Prštice Česká republika
Prštice, Ořechovská 265, PSČ 66446
člen představenstva Ing. Jiří Čapek 22.8.2012 - 14.7.2014
Vznik členství 14.6.2012
Adresa: Ořechovská 265 , 664 46 Prštice Česká republika
Prštice, Ořechovská 265, PSČ 66446
předseda představenstva Eduard Mareček 25.3.2013 - 18.10.2014
Vznik členství 9.6.2011
Vznik funkce 9.6.2011
Adresa: 77 , 593 01 Věžná Česká republika
č.p. 77, 593 01 Věžná
člen představenstva Ing. Jiří Čapek 14.7.2014 - 18.10.2014
Vznik členství 14.6.2012
Adresa: Ořechovská 265 , 664 46 Prštice Česká republika
Ořechovská 265, 664 46 Prštice
místopředseda představenstva Ing. Zdeněk Čapek 14.7.2014 - 17.6.2016
Vznik členství 9.6.2011
Zánik členství 9.6.2016
Vznik funkce 9.6.2011
Zánik funkce 9.6.2016
Adresa: Ořechovská 265 , 664 46 Prštice Česká republika
Ořechovská 265, 664 46 Prštice
předseda představenstva Ing. Eduard Mareček 18.10.2014 - 17.6.2016
Vznik členství 9.6.2011
Zánik členství 9.6.2016
Vznik funkce 9.6.2011
Zánik funkce 9.6.2016
Adresa: 77 , 593 01 Věžná Česká republika
č.p. 77, 593 01 Věžná
místopředseda představenstva Zdeněk Čapek 17.6.2016 - 15.7.2016
Vznik členství 9.6.2016
Vznik funkce 10.6.2016
Adresa: Ořechovská 265 , 664 46 Prštice Česká republika
Ořechovská 265, 664 46 Prštice

Dozorčí rada KOVOLIT, a.s.

Platnost údajů od - do
člen dozorčí rady Pavel Lukl 22.7.2013
Vznik členství 13.6.2013
Adresa: Husova 599 , 664 42 Modřice Česká republika
Husova 599, 664 42 Modřice
předseda dozorčí rady Ing. Petr Záruba 18.10.2014
Vznik členství 6.6.2013
Vznik funkce 6.6.2013
Adresa: Minská 197 , 616 00 Brno Česká republika
Minská 197/32, Žabovřesky, 616 00 Brno
člen dozorčí rady Ing. Jan Hroudný 18.10.2014
Vznik členství 6.6.2013
Adresa: Havlíčkova 548 , 664 42 Modřice Česká republika
Havlíčkova 548, 664 42 Modřice
Jméno Ing. Dušan Siráň 11.10.1993 - 20.7.1995
Adresa: Ružičkova 9 , Bratislava SR
Bratislava, Ružičkova 9
Jméno Ing. Pavel Pálka 11.10.1993 - 20.7.1995
Adresa: Opálkova 16 , Brno Česká republika
Brno, Opálkova 16
Jméno Ing. Eduard Štoček 11.10.1993 - 20.7.1995
Adresa: Kolínská 1701 , Nymburk Česká republika
Nymburk, Kolínská 1701
Jméno Ing. František Střítecký 11.10.1993 - 24.10.1996
Adresa: 228 , Šaratice Česká republika
Šaratice 228
Jméno Ing. Milan Chládek 11.10.1993 - 31.1.1997
Adresa: 7 , Habrovany Česká republika
Habrovany 7
Jméno Ing. Zdeněk Svoboda 11.10.1993 - 31.1.1997
Adresa: Tyršova 590 , Židlochovice Česká republika
Židlochovice, Tyršova 590
Jméno Marie Tousková 20.7.1995 - 31.1.1997
Adresa: Voříškova 4 , Brno Česká republika
Brno, Voříškova 4
Jméno Ing. Pavlína Máčalová 20.7.1995 - 31.1.1997
Adresa: Bayerova 4 , Brno Česká republika
Brno, Bayerova 4
Jméno Mgr. Josef Kellner 20.7.1995 - 31.1.1997
Adresa: Brněnská 1424 , Šlapanice Česká republika
Šlapanice, Brněnská 1424
Jméno Ing. Milan Chládek 31.1.1997 - 21.8.1998
Adresa: 7 , Habrovany Česká republika
Habrovany 7
Jméno Ing. Pavlína Máčalová 31.1.1997 - 21.8.1998
Adresa: Bayerova 4 , Brno Česká republika
Brno, Bayerova 4, okres Brno-město
Jméno Mgr. Josef Kellner 31.1.1997 - 21.8.1998
Adresa: Brněnská 1424 , Šlapanice Česká republika
Šlapanice, Brněnská 1424
Jméno Ing. Zdeněk Svoboda 31.1.1997 - 21.8.1998
Adresa: Tyršova 590 , Židlochovice Česká republika
Židlochovice, Tyršova 590, okres Brno-venkov
členka Marta Vašková 21.8.1998 - 27.7.1999
Adresa: 72 , 664 64 Mělčany Česká republika
Mělčany 72, okres Brno-venkov, PSČ 66464
člen Ivan Čerlík 24.10.1996 - 26.9.2001
Adresa: Irkutská 2 , Brno Česká republika
Brno, Irkutská 2, okres Brno-město
Jméno Marie Tousková 31.1.1997 - 26.9.2001
Adresa: Voříškova 4 , Brno Česká republika
Brno, Voříškova 4, okres Brno-město
předseda Ing. Zdeněk Svoboda 21.8.1998 - 26.9.2001
Adresa: Tyršova 590 , Židlochovice Česká republika
Židlochovice, Tyršova 590, okres Brno-venkov
člen JUDr. Jan Kačur 21.8.1998 - 26.9.2001
Adresa: Kachlíkova 15 , Brno Česká republika
Brno, Kachlíkova 15, okres Brno-město, PSČ 63500
člen Ing. Petr Hromada 21.8.1998 - 26.9.2001
Adresa: Karpatská 1 , Brno Česká republika
Brno, Karpatská 1, okres Brno-město, PSČ 62500
členka Marie Vašková 27.7.1999 - 26.9.2001
Adresa: 72 , 664 64 Mělčany Česká republika
Mělčany 72, okres Brno-venkov, PSČ 66464
člen Ing. Aleš Komárek 26.9.2001 - 26.8.2003
Vznik funkce 7.6.2001
Zánik funkce 12.12.2002
Adresa: Starobrněnská 7 , Brno Česká republika
Brno, Starobrněnská 7/289, okres Brno-město
členka Marie Tousková 26.9.2001 - 17.10.2003
Vznik funkce 7.6.2001
Zánik funkce 30.4.2003
Adresa: Voříškova 290 , Brno Česká republika
Brno, Voříškova 290/4, okres Brno-město
předseda Ing. Zdeněk Svoboda 26.9.2001 - 14.6.2006
Vznik funkce 7.6.2001
Zánik funkce 25.5.2006
Adresa: Tyršova 590 , Židlochovice Česká republika
Židlochovice, Tyršova 590, okres Brno-venkov
člen Petr Pospíšil 26.8.2003 - 24.9.2008
Vznik funkce 19.3.2003
Zánik funkce 12.6.2008
Adresa: 167 , Cvrčovice Česká republika
Cvrčovice 167, okres Břeclav
člen Ing. Petr Záruba 17.10.2003 - 24.9.2008
Vznik funkce 19.6.2003
Zánik funkce 12.6.2008
Adresa: Kounicova 87 , 602 00 Brno Česká republika
Brno, Kounicova 87, PSČ 60200
předseda dozorčí rady Ing. Zdeněk Svoboda 14.6.2006 - 24.9.2008
Vznik členství 25.5.2006
Zánik členství 12.6.2008
Vznik funkce 25.5.2006
Zánik funkce 12.6.2008
Adresa: Tyršova 605 , 664 62 Hrušovany u Brna Česká republika
Hrušovany u Brna, Tyršova 605, PSČ 66462
člen dozorčí rady Ing. Jan Hroudný 24.9.2008 - 24.9.2008
Vznik členství 12.9.2008
Adresa: Poděbradova 577 , 664 42 Modřice Česká republika
Modřice, Poděbradova 577, PSČ 66442
předseda dozorčí rady Ing. Petr Záruba 24.9.2008 - 22.7.2013
Vznik členství 12.6.2008
Zánik členství 6.6.2013
Vznik funkce 12.6.2008
Zánik funkce 6.6.2013
Adresa: Minská 32 , 616 00 Brno Česká republika
Brno, Minská 32, PSČ 61600
člen dozorčí rady Ing. Jan Hroudný 24.9.2008 - 22.7.2013
Vznik členství 12.6.2008
Zánik členství 6.6.2013
Adresa: Poděbradova 577 , 664 42 Modřice Česká republika
Modřice, Poděbradova 577, PSČ 66442
člen dozorčí rady Pavel Lukl 24.9.2008 - 22.7.2013
Vznik členství 12.6.2008
Zánik členství 12.6.2013
Adresa: Husova 589 , 664 42 Modřice Česká republika
Modřice, Husova 589, PSČ 66442
člen dozorčí rady Jan Hroudný 22.7.2013 - 14.10.2013
Vznik členství 6.6.2013
Adresa: Poděbradova 577 , 664 42 Modřice Česká republika
Poděbradova 577, 664 42 Modřice
předseda dozorčí rady Petr Záruba 22.7.2013 - 18.10.2014
Vznik členství 6.6.2013
Vznik funkce 6.6.2013
Adresa: Minská 197 , 616 00 Brno Česká republika
Minská 197/32, Žabovřesky, 616 00 Brno
člen dozorčí rady Jan Hroudný 14.10.2013 - 18.10.2014
Vznik členství 6.6.2013
Adresa: Havlíčkova 548 , 664 42 Modřice Česká republika
Havlíčkova 548, 664 42 Modřice

Prokura KOVOLIT, a.s.

Platnost údajů od - do
Jméno Michal Vlček 31.1.1997
Adresa: Švermova 14 , Brno Česká republika
Brno, Švermova 14, okres Brno-město
Jméno Mgr. Miroslav Tonner 11.10.1993 - 1.9.1994
Adresa: Foltýnova 16 , Brno Česká republika
Brno, Foltýnova 16
Jméno Ing. Pavel Mokrý 11.10.1993 - 20.7.1995
Adresa: Jasanová 16 , Brno Česká republika
Brno, Jasanová 16
Jméno Ing. Zdeněk Kouba 11.10.1993 - 20.7.1995
Adresa: U Pošty 1 , Brno Česká republika
Brno, U Pošty 1
Jméno Ing. Jaroslav Trávníček 11.10.1993 - 20.7.1995
Adresa: 9. května 479 , Rajhrad Česká republika
Rajhrad, 9. května 479
Jméno Ing. Pavel Gašpar 20.7.1995 - 31.1.1997
Adresa: Masarykova 403 , Rajhrad Česká republika
Rajhrad, Masarykova 403
Jméno Josef Konečný 20.7.1995 - 31.1.1997
Adresa: 103 , Říčany u Brna Česká republika
Říčany u Brna 103
Jméno Michal Vlček 20.7.1995 - 31.1.1997
Adresa: Švermova 14 , Brno Česká republika
Brno, Švermova 14
Jméno Ing. Pavel Gašpar 31.1.1997 - 27.8.1997
Adresa: Masarykova 403 , Rajhrad Česká republika
Rajhrad, Masarykova 403, okres Brno-venkov
Jméno Josef Konečný 31.1.1997 - 27.8.1997
Adresa: 103 , Říčany u Brna Česká republika
Říčany u Brna 103
Jméno Roman Prokeš 27.8.1997 - 21.8.1998
Adresa: Lužná 34 , Brno Česká republika
Brno, Lužná 34, okres Brno-město
Jméno Karel Radkovský 27.8.1997 - 21.8.1998
Adresa: Komenského 597 , Modřice Česká republika
Modřice, Komenského 597, okres Brno-venkov

Sbírka Listin KOVOLIT, a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 246/SL 56 výroční zpráva [2014] Krajský soud v Brně 18.5.2015 4.9.2015 4.9.2015 24
B 246/SL 55 účetní závěrka [2013], zpráva auditora Krajský soud v Brně 28.3.2014 20.10.2014 24.10.2014 32
B 246/SL 54 výroční zpráva [2013] Krajský soud v Brně 26.5.2014 20.10.2014 24.10.2014 21
B 246/SL 53 notářský zápis rozhodnutí VH, stanovy, NZ 810/2014 Krajský soud v Brně 26.6.2014 11.7.2014 2.9.2014 47
B 246/SL 52 ostatní zápis o průběhu jednání VH Krajský soud v Brně 6.6.2013 19.7.2013 23.7.2013 16
B 246/SL 51 ostatní zápis ze zasedání volební komise Krajský soud v Brně 26.4.2013 19.7.2013 23.7.2013 1
B 246/SL 50 zpráva o vztazích Krajský soud v Brně 28.3.2013 12.6.2013 12.6.2013 11
B 246/SL 49 účetní závěrka [2012]  příloha Krajský soud v Brně 18.3.2013 12.6.2013 12.6.2013 20
B 246/SL 48 výroční zpráva [2012] Krajský soud v Brně 26.4.2013 12.6.2013 12.6.2013 26
B 246/SL 47 účetní závěrka 2011 Krajský soud v Brně 14.6.2012 21.8.2012 27.8.2012 16
B 246/SL 46 zpráva o vztazích za rok 2011 Krajský soud v Brně 29.3.2012 17.7.2012 8.8.2012 11
B 246/SL 45 účetní závěrka - příloha 2011 Krajský soud v Brně 23.3.2012 17.7.2012 8.8.2012 20
B 246/SL 44 výroční zpráva 2011 Krajský soud v Brně 26.4.2012 17.7.2012 8.8.2012 28
B 246/SL 43 ostatní - zápis VH Krajský soud v Brně 9.6.2011 1.9.2011 15
B 246/SL 42 ostatní - zápis představenstva Krajský soud v Brně 9.6.2011 1.9.2011 1
B 246/SL 41 zpráva o vztazích za rok 2010 Krajský soud v Brně 29.3.2011 23.6.2011 12
B 246/SL 40 účetní závěrka - příloha 2010 Krajský soud v Brně 25.3.2011 23.6.2011 19
B 246/SL 39 výroční zpráva 2010 Krajský soud v Brně 27.4.2011 23.6.2011 26
B 246/SL 38 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 10.6.2010 10.8.2010 1
B 246/SL 37 ostatní - zápis z jednání VH Krajský soud v Brně 10.6.2010 10.8.2010 14
B 246/SL 36 zpráva o vztazích za rok 2009 Krajský soud v Brně 25.3.2010 25.6.2010 12
B 246/SL 35 účetní závěrka - příloha 2009 Krajský soud v Brně 25.3.2010 25.6.2010 19
B 246/SL 34 výroční zpráva 2009 Krajský soud v Brně 27.4.2010 25.6.2010 30
B 246/SL 33 zpráva o vztazích za rok 2008 Krajský soud v Brně 28.3.2009 25.6.2009 12
B 246/SL 32 účetní závěrka - příloha 2008 Krajský soud v Brně 25.3.2009 25.6.2009 21
B 246/SL 31 výroční zpráva 2008 Krajský soud v Brně 21.4.2009 25.6.2009 30
B 246/SL 30 podpisové vzory +ČP Krajský soud v Brně 12.6.2008 10.12.2008 1
B 246/SL 29 ostatní -záp. ze zas. DR Krajský soud v Brně 12.6.2008 10.12.2008 1
B 246/SL 28 ostatní -záp. z VH Krajský soud v Brně 12.6.2008 23.9.2008 15
B 246/SL 27 ostatní -zpráva o vztazích 2007 Krajský soud v Brně 18.6.2008 12
B 246/SL 26 účetní závěrka -příloha 2007 Krajský soud v Brně 18.6.2008 23
B 246/SL 25 výroční zpráva -2007 Krajský soud v Brně 18.6.2008 30
B 246/SL 24 zpráva o vztazích Krajský soud v Brně 28.3.2007 12.6.2007 13
B 246/SL 23 výroční zpráva -příloha 2006 Krajský soud v Brně 12.6.2007 24
B 246/SL 22 výroční zpráva 2006 Krajský soud v Brně 30.3.2007 12.6.2007 30
B 246/SL 21 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 25.5.2006 16.6.2006 22
B 246/SL 20 notářský zápis - rozhodnutí VH, NZ 541/06 Krajský soud v Brně 25.5.2006 16.6.2006 34
B 246/SL 19 výroční zpráva 2005 Krajský soud v Brně 30.3.2006 2.6.2006 56
B 246/SL 18 výroční zpráva 2004 Krajský soud v Brně 5.5.2005 13.6.2005 54
B 246/SL 17 ostatní -zpráva o vztazích Krajský soud v Brně 30.3.2004 7.6.2004 11
B 246/SL 16 výroční zpráva -2003 Krajský soud v Brně 7.6.2004 44
B 246/SL 15 výroční zpráva 2002 Krajský soud v Brně 16.5.2003 2.7.2003 101
B 246/SL 14 výroční zpráva 2001 Krajský soud v Brně 17.5.2002 13.6.2002 43
B 246/SL 13 ostatní - zpráva o vztazích Krajský soud v Brně 29.3.2002 13.6.2002 12
B 246/SL 12 notářský zápis - stanovy Krajský soud v Brně 7.6.2001 27.9.2001 54
B 246/SL 11 účetní závěrka 2000 Krajský soud v Brně 21.3.2001 29.6.2001 90
B 246/SL 10 účetní závěrka 1999 Krajský soud v Brně 27.3.2000 22.6.2000 19
B 246/SL 9 ostatní - zápis z VH Krajský soud v Brně 9.8.1999 3
B 246/SL 8 notářský zápis - VH Krajský soud v Brně 27.5.1999 9.8.1999 19
B 246/SL 7 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 27.5.1999 9.8.1999 21
B 246/SL 6 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 19.6.1997 28.8.1998 25
B 246/SL 5 notářský zápis - VH Krajský soud v Brně 18.6.1998 28.8.1998 20
B 246/SL 4 účetní závěrka - 1996 Krajský soud v Brně 31.12.1996 23.2.1998 6
B 246/SL 3 ostatní - zápis ze schůze předst. Krajský soud v Brně 19.6.1997 23.2.1998 1
B 246/SL 2 ostatní - zápis z valné hromady Krajský soud v Brně 19.6.1997 23.2.1998 2
B 246/SL 1 notářský zápis Krajský soud v Brně 19.6.1997 23.2.1998 40

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje KOVOLIT, a.s.

IČO (identifikační číslo) 00010235
Jméno KOVOLIT, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Městský úřad Šlapanice
Vznik první živnosti: 14.4.1992
Celkový počet živností: 19
Aktivních živností: 8

Sídlo KOVOLIT, a.s.

Živnosti a provozovny KOVOLIT, a.s.

Živnost č. 1 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 14.4.1992
Provozovna č. 1
Provozovna Nádražní 344, Modřice 664 42
Identifikační číslo provozovny 1001776470
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 14.4.1992

Živnost č. 2 Slévárenství, modelářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 30.12.1992
Provozovna č. 1
Provozovna Nádražní 344, Modřice 664 42
Identifikační číslo provozovny 1001776470
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 30.12.1992

Živnost č. 3 Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 30.12.1992
Provozovna č. 1
Provozovna Nádražní 344, Modřice 664 42
Identifikační číslo provozovny 1001776470
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 30.12.1992

Živnost č. 4 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • stavba strojů s mechanickým pohonem (vývoj a výroba strojů a zařízení pro odlévání, kování a apretaci, pro obrábění odlitků a výkovků a pro ekologii, ukládání a likvidaci ropných produktů a odpadů a pro čištění součástí strojů)

 • obchodní činnost - tuzemská a zahraniční - prodej vlastních výrobků, - prodej výrobků získaných kooperací

 • poskytování ubytovacích služeb

 • marketing a poradenská činnost v oblasti marketingu

 • technická, informační, poradenská a zprostředkovatelská činnost související se slévárenskou a kovárenskou technologií

 • zvyšování kvalifikace v oborech podnikání KOVOLIT a.s.

 • inženýrská činnost

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení

 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 20.9.1993
Provozovna č. 1
Provozovna Nádražní 344, Modřice 664 42
Identifikační číslo provozovny 1001776470
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • stavba strojů s mechanickým pohonem (vývoj a výroba strojů a zařízení pro odlévání, kování a apretaci, pro obrábění odlitků a výkovků a pro ekologii, ukládání a likvidaci ropných produktů a odpadů a pro čištění součástí strojů)

 • obchodní činnost - tuzemská a zahraniční - prodej vlastních výrobků, - prodej výrobků získaných kooperací

 • poskytování ubytovacích služeb

 • technická, informační, poradenská a zprostředkovatelská činnost související se slévárenskou a kovárenskou technologií

 • zvyšování kvalifikace v oborech podnikání KOVOLIT a.s.

 • marketing a poradenská činnost v oblasti marketingu

 • inženýrská činnost

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení

 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel

Zahájení provozování 23.9.1993

Živnost č. 5 Hostinská činnost

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 28.9.1993
Provozovna č. 1
Provozovna Nádražní 344, Modřice 664 42
Identifikační číslo provozovny 1001776470
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 28.9.1993

Živnost č. 6 Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 28.6.1999

Živnost č. 7 Technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 30.6.1999

Živnost č. 8 Kovářství, podkovářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 20.7.2005
Provozovna č. 1
Provozovna Nádražní 344, Modřice 664 42
Identifikační číslo provozovny 1001776470
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.7.2005

Živnost č. 9 marketing a poradenská činnost v oblasti marketingu

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 20.9.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 10 inženýrská činnost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 20.9.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 11 technická, informační, poradenská a zprostředkovatelská činnost související se slévárenskou a kovárenskou technologií

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 20.9.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 12 poskytování ubytovacích služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 20.9.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 13 zvyšování kvalifikace v oborech podnikání KOVOLIT a.s.

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 20.9.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 14 obchodní činnost - tuzemská a zahraniční - prodej vlastních výrobků, - prodej výrobků získaných kooperací

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 20.9.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 15 Výroba, opravy měřidel

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 22.9.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 16 Projektová činnost ve výstavbě

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 22.9.1993
Zánik oprávnění 21.2.2005

Živnost č. 17 stavba strojů s mechanickým pohonem (vývoj a výroba strojů a zařízení pro odlévání, kování a apretaci, pro obrábění odlitků a výkovků a pro ekologii, ukládání a likvidaci ropných produktů a odpadů a pro čištění součástí strojů)

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 22.9.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 18 Hostinská činnost (bez ubytovacích zařízení), vyjma prodeje nealkoholických nápojů, lahvového piva a doplňkového prodeje potravin na veřejných prostranstvích

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 28.9.1993
Zánik oprávnění 15.10.1996

Živnost č. 19 Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 29.6.2005
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán KOVOLIT, a.s.

Člen statutárního orgánu Ing. Eduard Mareček
Člen statutárního orgánu Ing. Zdeněk Čapek
Člen statutárního orgánu Ing. Jiří Čapek

Výpis z registrace k DPH

Základní údaje KOVOLIT, a.s.

IČO (identifikační číslo) 00010235
DIČ (daňové identifikační číslo) CZ00010235
Typ subjektu: Právnická osoba
Jméno KOVOLIT, a.s.
Sídlo Nádražní 344 664 42 MODŘICE
Přidělaný finanční úřad Finanční úřad pro Jihomoravský kraj
Územní pracoviště Brno-venkov, Příkop 8, BRNO-STŘED, tel.: 545 125 111
Bankovní účty ke zveřejnění
Číslo účtu Datum zveřejnění
34278-262457641/0100 18.4.2013
801641/0100 1.4.2013
Typ registrace Plátce
Registrace platná od 1.1.1993

Výpis z datových schránek

Základní údaje

IČO (identifikační číslo) 00010235
Jméno firmy KOVOLIT, a.s.
Druh subjektu pravnicke_osoby
Datová schránka nmncfkx
tracking image