Firma Kovohutě Tábor, a.s. "v likvidaci" IČO 62509365


Kovohutě Tábor, a.s. "v likvidaci" má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík.

Kovohutě Tábor, a.s. "v likvidaci" (62509365) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Dlouhá 468, Břidličná 793 51. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 8. 2. 1995 a není již aktivní. Kovohutě Tábor, a.s. "v likvidaci" nemá žádnou provozovnu a nemá žádnou živnost.

Jako zdroj dat o Kovohutě Tábor, a.s. "v likvidaci" nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Kovohutě Tábor, a.s. "v likvidaci" na Justice.cz

Výpis dat pro Kovohutě Tábor, a.s. "v likvidaci" na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Kovohutě Tábor, a.s. "v likvidaci"

Soud Krajský soud v Ostravě 8
Spisová značka B 2460
IČO (identifikační číslo osoby) 62509365
Jméno Kovohutě Tábor, a.s. "v likvidaci"
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní NE
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 8.2.1995
Zaniklá dne 2.10.2010
Vymazává se ke dni právní moci usnesení z obchodního rejstříku společnost Kovohutě Tábor, a.s. "v likvidaci", se sídlem Břidličná, Dlouhá 468, okres Bruntál, PSČ 793 51, IČ 625 09 365. Právní důvod výmazu: Společnost se vymazává z obchodního rejstříku po vydání usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 24.06.2010, sp. zn. KSOS 8 INS 3912/2009-B 30, kterým se zrušuje konkurz, neboť majetek dlužníka je pro uspokojení pohledávek věřitelů zcela nepostačující. 2.10.2010 - 2.10.2010
Usnesením Krajského soudu v Ostravě č.j. 28 Cm 219/2008 - 8, ze dne 12.1.2009, které nabylo právní moci dne 25.2.2009, byl jmenován likvidátor. 17.3.2009 - 2.10.2010
Právní důvod zrušení společnosti: Usnesením Krajského soudu v Ostravě čj. 29 Cm 68/2008-16 ze dne 1.9.2008, které nabylo právní moci dne 7.10.2008 byla společnost zrušena s likvidací. 26.11.2008 - 2.10.2010
Usnesením valné hromady ze dne 15. 9. 2000 byly změněny stanovy společnosti. 27.9.2000 - 2.10.2010
Zapisuje se prodej části podniku společnosti TAPA Tábor, a.s. dle smlouvy ze dne 30.9.1998 o prodeji části podniku uzavřené mezi společností TAPA Tábor, a.s. jako prodávající a společností Kovohutě Břidličná a.s. jako kupující. 17.11.1998 - 2.10.2010
Mimořádná valná hromada konaná dne 22.12.1997 se usnesla přijmout tento návrh představenstva na zvýšení základního jmění společnosti: "Důvodem zvýšení základního jmění je kapitálové posílení společnosti. Představenstvo navrhuje zvýšit základní jmění upsáním nových akcií dle § 203 obchodního zákoníku z částky 41,375.000,-Kč o částku nejméně 1,000.000,-Kč a nejvíce 600,000.000,-Kč na základě veřejné výzvy k upisování akcií. Není přípustné upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění. Na zvýšení základního jmění bude vydáno podle výsledku úpisu nejméně 200 a nejvíce 120.000 ks kmenových akcií v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 5.OOO,- Kč na jméno a neveřejně obchodovatelných, jinak se stejnými právy jako stávající akcie. Emisní kurz akcie je roven její jmenovité hodnotě. Představenstvo navrhuje jednokolový úpis akcií: - dosavadní akcionáři společnosti mají přednostní právo při úpisu akcií - přednostní právo mohou uplatnit akcionáři, kteří vlastní akcie k rozhodnému dni, kterým je sedmý den před 1. dnem úpisu - místem výkonu přednostního práva bude sekretariát generálního ředitele společnosti Kovohutě Břidličná, a.s. pod adresou Břidličná, Bruntálská 8 v pracovní dny v době od 9.OO do 15 hodin - lhůtu pro úpis stanoví představenstvo do tří měsíců po dni zápisu zvýšení základní jmění do obchodního rejstříku a oznámí ji doporučeným dopisem akcionářům - za každou jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 5.OOO,-Kč může uvedený akcionář upsat akcie v rozsahu svého podílu na základním jmění společnosti k rozhodnému dni pro úpis - předmětem úpisu s využitím přednostního práva budou kmenové akcie v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 5.OOO,-Kč na jméno a neveřejně obchodovatelné, jinak se stejnými právy jako dosavadní akcie. Emisní kurz každé akcie je roven její jmenovité hodnotě. Každý upisovatel je povinen splatit 3O% nominální hodnoty jím upisovaných akcií nejpozději do 15 dnů po upsání akcií, a to na bankovní účet č. 9978430277/0100 vedený u komerční banky, a.s., Tábor, Tyršova 521 nebo na bankovní účet č. 101545560/5100 vedený u Investiční a Poštovní banky, a.s. Tábor, nám. Fr. Křižíka 348 (jako variabilní symbol musí být uvedeno správné IČO či rodné číslo upisovatele, jinak bude úpis považován za neplatný), upisovatel je povinen do 15 dnů po úpisu prokázat splacení emisního kurzu předložením dokladu o splacení příslušné částky úpisu O konečné částce zvýšení v rozmezí od 1,OOO.OOO,- Kč do 600,OOO.OOO,-Kč rozhodne představenstvo společnosti do 20 dnů po ukončení lhůty k úpisu podle toho, kolik akcií bude skutečně upisovateli účinně upsáno (§203 odst. 2 písm. i) ObchZ). Neprodleně poté podá představenstvo návrh na zápis výše základního jmění společnosti do obchodního rejstříku." 22.1.1998 - 21.7.1998
Mimořádná valná hromada konaná dne 12.1.1996 přijala změny stanov společnosti - úplné znění stanov tvoří přílohu notářského zápisu pořízeného o průběhu této valné hromady. 29.1.1996 - 2.10.2010
Základní jmění je tvořeno peněžitým vkladem ve výši 1 000 000,- Kč a nepeněžitým vkladem ve výši 40 375 000,- Kč, což představuje vklad odštěpného závodu TAPA Tábor, jež byl součástí a.s. TIPA. Nepeněžitý vklad byl stanoven znaleckým posudkem ze 14.1.1995. 11.5.1995 - 2.10.2010
Základní jmění bylo splaceno v plné výši. Společnost založena zakladatelskou smlouvou, pořízená formou notářského zápisu ze dne 19.1.1995, JUDr. Stanislavem Hrochem notářem v Táboře, č.j. NZ 5/95. 8.2.1995 - 2.10.2010

Aktuální kontaktní údaje Kovohutě Tábor, a.s. "v likvidaci"

Kapitál Kovohutě Tábor, a.s. "v likvidaci"

zakladni jmění 133 375 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 21.7.1998 - 2.10.2010
zakladni jmění 41 375 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 14.10.1997 - 21.7.1998
zakladni jmění 41 375 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 11.5.1995 - 14.10.1997
zakladni jmění 1 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 8.2.1995 - 11.5.1995

Akcie Kovohutě Tábor, a.s. "v likvidaci"

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 5 000 Kč 26 675 21.7.1998 - 2.10.2010
Akcie na jméno 5 000 Kč 8 275 11.5.1995 - 21.7.1998
Akcie na jméno 5 000 Kč 200 8.2.1995 - 11.5.1995

Sídlo Kovohutě Tábor, a.s. "v likvidaci"

Platnost údajů od - do
Adresa Dlouhá 468 , Břidličná 793 51 27.9.2000 - 2.10.2010
Adresa Kosova 1021/1 , Tábor 390 02 8.2.1995 - 27.9.2000

Předmět podnikání Kovohutě Tábor, a.s. "v likvidaci"

Platnost údajů od - do
Nákup zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 15.12.1998 - 2.10.2010
Hostinská činnost 15.12.1998 - 2.10.2010
Činnost nestátního zdravotnického zařízení 15.12.1998 - 2.10.2010
7) činnost nestátního zdravotnického zařízení 11.5.1995 - 15.12.1998
l) Nákup zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 8.2.1995 - 15.12.1998
2) Stavba strojů s mechanickým pohonem 8.2.1995 - 15.12.1998
3) Výroba obalových materiálů na bázi papírů, kartonů,plastů, sítotisk, gumotisk, chemigrafie, stereotypie, galvanoplastika, ofsetový tisk 8.2.1995 - 15.12.1998
4) Servisní služby v oblasti obalových materiálů 8.2.1995 - 15.12.1998
5) Poradenská a konzultační činnost v papírenství 8.2.1995 - 15.12.1998
6) Hostinská činnost 8.2.1995 - 15.12.1998

vedení firmy Kovohutě Tábor, a.s. "v likvidaci"

Statutární orgán Kovohutě Tábor, a.s. "v likvidaci"

Platnost údajů od - do
Jménem společnosti jedná představenstvo, které je statutárním orgánem společnosti. Představenstvo jedná navenek jménem společnosti vždy předsedou nebo místopředsedou a jedním členem představenstva společně. Jde-li o písemný právní úkon společnosti, podepíší jej za představenstvo jménem společnosti vždy předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva společně tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí oba své podpisy. Za představenstvo může jednat navenek jménem společnosti samostatně i jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Písemné pověření musí obsahovat rozsah oprávnění, pro které bylo zmocnění vystaveno. 3.7.2000 - 2.10.2010
Jménem společnosti jedná představenstvo, které je statutárním orgánem společnosti. Představenstvo jedná navenek jménem společnosti vždy předsedou nebo místopředsedou a dvěma členy představenstva společně. Jde-li o písemný právní úkon společnosti, podepíší jej za představenstvo jménem společnosti vždy předseda nebo místopředseda a dva členové představenstva společně tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí své podpisy. Za představenstvo může jednat navenek jménem společnosti samostatně i jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Písemné pověření musí obsahovat rozsah oprávnění, pro který bylo zmocnění vystaveno. 7.7.1997 - 3.7.2000
Jménem společnosti jedná společně předseda a dva členové představenstva, nebo společně první nebo druhý místopředseda představenstva a dva členové představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj vlastnoruční podpis společně předseda představenstva a dva členové představenstva, nebo společně první nebo druhý místopředseda představenstva a dva členové představenstva. 29.1.1996 - 7.7.1997
Jménem společnosti jedná předseda představenstva samostatně, popř. jednají dva členové představenstva společně. Podepisování za společnost se děje tak, že k zapsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu připojí svůj vlastnoruční pod- pis předseda představenstva s uvedením jména a funkce nebo dva členové představenstva s uvedením jména a funkce. 8.2.1995 - 29.1.1996
Předseda představenstva ing. Zdeněk Palát 8.2.1995 - 29.1.1996
Adresa: Dolní Vilímovice 121 Česká republika
Člen představenstva Miroslav Děkanovský 8.2.1995 - 29.1.1996
Adresa: Jesenského 2589 , Tábor 390 02
Člen představenstva ing. Milena Podlešáková 8.2.1995 - 21.2.1997
Adresa: Varšavská 2714/1 , Tábor 390 05
2. místopředseda představenstva Miroslav Děkanovský 29.1.1996 - 7.7.1997
Adresa: Jesenského 2589 , Tábor 390 02
Jméno Ing. Libor Kučera 21.2.1997 - 7.7.1997
Adresa: Jesenická 462 , Břidličná 793 51
člen představenstva Ing. Jiří Kýhos 29.1.1996 - 14.10.1997
Adresa: Brněnská 949/3 , Plzeň 323 00
předseda představenstva Ing. Ondřej Hradil 29.1.1996 - 21.7.1998
Adresa: Partyzánská 903 , Rožnov pod Radhoštěm 756 61
předseda představenstva Ing. Ondřej Hradil 21.7.1998 - 18.9.1998
Adresa: Osvobození 100 , Břidličná 793 51
2. místopředseda představenstva Ing. Libor Kučera 7.7.1997 - 5.11.1999
Adresa: Jesenická 462 , Břidličná 793 51
člen představenstva Ing. Jan Zahálka 7.7.1997 - 5.11.1999
Adresa: Jesenická 793/16 , Bruntál 792 01
člen představenstva Ing. Marek Kýhos 14.10.1997 - 5.11.1999
Adresa: Brněnská 949/3 , Plzeň 323 00
1. místopředseda představenstva Ing. Jiří Drlík 29.1.1996 - 3.7.2000
Adresa: Vrchlického 1176/8 , Bruntál 792 01
předseda představenstva Ing. Ondřej Hradil 18.9.1998 - 3.7.2000
Adresa: Wenzigova 1861/7 , Praha 120 00
člen představenstva Tomáš Hradil 5.11.1999 - 3.7.2000
Adresa: Kramolišov 2249 , 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Česká republika
předseda představenstva Karel Melcher 3.7.2000 - 27.9.2000
Adresa: Foerstrova 715 , Frýdek-Místek 738 01
místopředseda představenstva Rudolf Sacký 3.7.2000 - 27.9.2000
Adresa: Komenského 159 , Frýdek-Místek 738 01
člen představenstva Věra Neumannová 3.7.2000 - 27.9.2000
Adresa: Mánesova 466 , Frýdek-Místek 738 01
předseda představenstva Ing. František Špicera 27.9.2000 - 30.1.2008
Adresa: Bartákova 839/37 , Rýmařov 795 01
místopředseda představenstva JUDr. Dušan Blažek 27.9.2000 - 2.10.2010
Adresa: Rýmařovská 1837/10 , Bruntál 792 01
člen představenstva Ing. Jan Zahálka 27.9.2000 - 2.10.2010
Adresa: Jesenická 793/16 , Bruntál 792 01

Dozorčí rada Kovohutě Tábor, a.s. "v likvidaci"

Platnost údajů od - do
Předseda ing. Jan Hejátko CSc. 8.2.1995 - 29.1.1996
Adresa: 99 , Ocmanice 675 71
Člen František Cejpek 8.2.1995 - 29.1.1996
Adresa: 21 , Třebíč 674 01
Člen ing. Jaroslav Matúšů 8.2.1995 - 29.1.1996
Adresa: 12 , Kralice nad Oslavou 675 73
Člen ing. Vlasta Dolanská 8.2.1995 - 29.1.1996
Adresa: Soběslavská 1625/29 , Tábor 390 02
Člen ing. Martin Volkmer 8.2.1995 - 7.7.1997
Adresa: Husovo nám. 628/1 , Tábor 390 02
Člen ing. Hana Havlíčková 8.2.1995 - 7.7.1997
Adresa: Jeronýmova 2004/24 , Tábor 390 02
člen dozorčí rady Ing. Jan Zahálka 29.1.1996 - 7.7.1997
Adresa: Jesenická 793/16 , Bruntál 792 01
člen dozorčí rady Ing. Andrea Posseltová 29.1.1996 - 21.7.1998
Adresa: Česká republika
Valašské Meziříčí - Krásno nad Bečvou, Krátká 711
člen Ing. Karel Němec 7.7.1997 - 5.11.1999
Adresa: Táborská 87/39 , Sezimovo Ústí 391 01
člen Josef Šimák 7.7.1997 - 5.11.1999
Adresa: Hromádkova 1495/17 , Tábor 390 02
člen dozorčí rady JUDr. Pavel Ondra 29.1.1996 - 3.7.2000
Adresa: Celetná 566/28 , Praha 110 00
člen dozorčí rady Eva Strnadová 29.1.1996 - 3.7.2000
Adresa: Nuselská 2/1 , Praha 140 00
člen dozorčí rady Ing. Andrea Posseltová 21.7.1998 - 3.7.2000
Adresa: Vsetínská 475 , Valašské Meziříčí 757 01
předseda dozorčí rady Pavel Sosík 3.7.2000 - 27.9.2000
Adresa: náměstí Svobody 17 , Frýdek-Místek 738 01
člen dozorčí rady Ing. Václav Daněk 3.7.2000 - 27.9.2000
Adresa: Vojanova 947 , Frýdek-Místek 738 01
člen dozorčí rady Ivan Podmol 3.7.2000 - 27.9.2000
Adresa: 68 , Pstruží 739 11
předseda dozorčí rady Mgr. Renáta Jančová 27.9.2000 - 2.10.2010
Adresa: Třída Obránců Míru 1 , Bruntál Česká republika
člen dozorčí rady Emilie Pavlátová 27.9.2000 - 2.10.2010
Adresa: Tovární 338 , Rýžoviště Česká republika
člen dozorčí rady Jan Gazárek 27.9.2000 - 2.10.2010
Adresa: Sokolovská 391 , Břidličná 793 51

Likvidace Kovohutě Tábor, a.s. "v likvidaci"

Platnost údajů od - do
Jméno Ing. Ivana Zálešáková 17.3.2009 - 2.10.2010
Adresa: 197 , Rudná pod Pradědem 793 31

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

tracking image