Firma KOVOHUTĚ BŘIDLIČNÁ, a.s. IČO 47675799


KOVOHUTĚ BŘIDLIČNÁ, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík.

KOVOHUTĚ BŘIDLIČNÁ, a.s. (47675799) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Wenzigova 1861/7, Praha 120 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 1994 a není již aktivní. KOVOHUTĚ BŘIDLIČNÁ, a.s. nemá žádnou provozovnu a nemá žádnou živnost.

Jako zdroj dat o KOVOHUTĚ BŘIDLIČNÁ, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o KOVOHUTĚ BŘIDLIČNÁ, a.s. na Justice.cz

Výpis dat pro KOVOHUTĚ BŘIDLIČNÁ, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje KOVOHUTĚ BŘIDLIČNÁ, a.s.

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 6359
IČO (identifikační číslo osoby) 47675799
Jméno KOVOHUTĚ BŘIDLIČNÁ, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní NE
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 1.1.1994
Zaniklá dne 26.5.2012
Vymazává se ke dni nabytí právní moci rozhodnutí z obchodního rejstříku společnost KOVOHUTĚ BŘIDLIČNÁ, a.s. se sídlem Praha 2, Wenzigova 7, PSČ 120 00, okres Praha 2, IČ 476 75 799. Právní důvod výmazu: Na základě rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě č.j. 8 K 63/99-1825 ze dne 31.5.2010, které nabylo právní moci dne 9.9.2010, byl zrušen konkurs na majetek úpadce po splnění rozvrhového usnesení. 26.5.2012 - 26.5.2012
Usnesením Obvodního soudu pro Prahu 2 č.j. Nc 671/2002 byla nařízena exekuce ve prospěch oprávněného Mgr. Peter Nosko proti povinnému Kovohutě Břidličná, a.s. Soudní exekutor: JUDr. Vlastimil Porostlý, Exekutorský úřad Ostrava-Mariánské Hory. 17.3.2004 - 26.5.2012
Na základě smlouvy a prodeji části podniku uzavřené dne 30.6.1999 mezi Kovohutě Břidličná, a.s. jako prodávajícím a Hutní závody Břidličná, a.s. jako kupujícím byla prodána část podniku, tvořícího ve smyslu § 487 obch. zákoníku samostatnou organizační složku, která zahrnuje Divizi KB Aluminium, Divizi KB Folie, Divizi TAPA Tábor, Divizi investiční a správní, Divizi Informatiky a Divizi Generálního a ekonomického ředitele. 2.8.1999 - 26.5.2012
Usnesení mimořádné valné hromady konané dne 18. července 1997: valná hromada schválila zvýšení základního jmění kombinovaným zvýšením dle § 209a obchodního zákoníku o částku 498.047.200,-Kč (slovy čtyřistadevadesátosmmilionůčtyřicetsedmtisícdvěstě korun českých), včetně rozhodnutí o podání žádosti o povolení k veřejnému obchodování nové emise akcií takto: * důvodem zvýšení základního jmění je kapitálové posílení společnosti * zvýšení základního jmění bude provedeno veřejným úpisem 4.980.472 kusů (slovy čtyřimilionydevětsetosmdesáttisícčtyřistasedmdesátdva kusů) kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě 100,-Kč (slovy jednosto korun českých) v zaknihované podobě * u akcií bude požádáno o povolení k jejich veřejnému obchodování, valná hromada pověřuje představenstvo k podání žádosti v případě, že dojde ke zvýšení základního jmění 31.12.1997 - 23.11.1998
* veřejný úpis akcií bude proveden ve dvou kolech: - dosavadní akcionáři společnosti mají přednostní právo při úpisu akcií; přednostní právo mohou uplatnit v prvním kole akcionáři, kteří vlastní akcie k rozhodnému dni, kterým je sedmý dne před 1. dnem úpisu; za každou jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč může uvedený akcionář upsat čtyři nové akcie o jmenovité hodnotě 100,-Kč. - akcie neupsané v prvním kole budou moci upsat libovolní investoři v kole druhém 31.12.1997 - 23.11.1998
* emisní kurs je stanoven ve výši 100,-Kč (slovy jednosto korun českých) za jednu akcii pro obě kola úpisu; emisní kurs bude splacen v penězích; část emisního kursu v hodnotě 30,-Kč (slovy třicet korun českých) nepodléhá splacení a bude kryta společností z jejích vlastních zdrojů vykázaných v její účetní závěrce v pasivech společnosti ke dni 30.6.1997 (kapitálové fondy ve výši 74.534.289,-Kč, fondy ze zisku ve výši 74.879.871,-Kč) 31.12.1997 - 23.11.1998
* místo upisování akcií v prvním i druhém kole je v sídle společnosti na sekretariátě generálního ředitele 31.12.1997 - 23.11.1998
* lhůta pro upisování v prvním kole počíná běžet 30. dnem ode dne zveřejnění výzvy k úpisu akcií v Obchodním věstníku a končí 45. dnem ode dne zveřejnění výzvy k úpisu v Obchodním věstníku 31.12.1997 - 23.11.1998
* lhůta pro upisování akcií ve druhém kole počíná běžet 46. dnem ode dne zveřejnění výzvy k úpisu akcií v Obchodním věstníku a končí 48. dnem ode dne zveřejnění výzvy k úpisu akcií v Obchodním věstníku 31.12.1997 - 23.11.1998
* upisovat akcie v obou kolech je možné v pracovní dny v době od 9.00 do 15.00 hodin 31.12.1997 - 23.11.1998
* každý upisovatel v prvním i druhém kole je povinen splatit 100% na něj připadající části emisního kursu upsaných akcií (tj. 70,-Kč za každou upsanou akcii o jmenovité hodnotě 100,-Kč) nejpozději při upsání akcií, a to na účtu společnosti vedeného u Komerční banky, a.s. Bruntál, č. účtu 509-771/0100 a u ČSOB, a.s., č. účtu 4001-0800355483/0300; při splacení emisního kursu platbou na uvedený účet musí být uvedeno jako variabilní symbol správné rodné číslo nebo IČO upisovatele, jinak bude úpis považován za neplatný; upisovatel je povinen při úpisu prokázat splacení emisního kursu. 31.12.1997 - 23.11.1998
Základní jmění: Základní jmění bylo splaceno v plné výši. 31.12.1997 - 26.5.2012
Údaje o zřízení: Akciová společnost byla založena podle par. 172 obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku ČR se sídlem v Praze, Rašínovo nám. 42. Zakladatel splatil celé základní jmění společnosti, které je představováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetku uvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku je obsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního podniku Kovohutě Břidličná se sídlem v Břidličné. 1.1.1994 - 26.5.2012

Aktuální kontaktní údaje KOVOHUTĚ BŘIDLIČNÁ, a.s.

Kapitál KOVOHUTĚ BŘIDLIČNÁ, a.s.

zakladni jmění 1 245 120 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 16.11.1995 - 26.5.2012
zakladni jmění 935 118 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 1.1.1994 - 16.11.1995

Akcie KOVOHUTĚ BŘIDLIČNÁ, a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na majitele 1 000 Kč 1 245 118 23.11.1998 - 26.5.2012
Kmenové akcie na majitele 100 Kč 12 451 180 31.12.1997 - 23.11.1998
Kmenové akcie na majitele 1 000 Kč 1 245 118 16.11.1995 - 31.12.1997
Akcie na majitele 1 000 Kč 935 118 1.1.1994 - 16.11.1995

Sídlo KOVOHUTĚ BŘIDLIČNÁ, a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Wenzigova 1861/7 , Praha 120 00 8.11.1999 - 26.5.2012
Adresa Bruntálská 8 , 793 51 Břidličná Česká republika
1.1.1994 - 8.11.1999

Předmět podnikání KOVOHUTĚ BŘIDLIČNÁ, a.s.

Platnost údajů od - do
výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů 27.3.1995 - 26.5.2012
šicí práce 9.11.1994 - 23.10.1995
provozování zařízení sloužících k regeneraci a rekondici 9.11.1994 - 23.10.1995
truhlářství 9.11.1994 - 26.5.2012
hostinská činnost 9.11.1994 - 26.5.2012
stavba strojů s mechanickým pohonem 9.11.1994 - 26.5.2012
slévání železných i neželezných obecných kovů 9.11.1994 - 26.5.2012
válcování a tvarování neželezných kovů a jejich slitin za tepla i za studena 9.11.1994 - 26.5.2012
sítotisk, gumotisk, chemigrafie, stereotypie, galvanoplastika, ofsetový tisk 9.11.1994 - 26.5.2012
výroba laminovaných, potištěných a jinak zušlechtěných obalových materiálů a obalů 9.11.1994 - 26.5.2012
výzkumná činnost v oblasti technologií výroby a zpracování neželezných kovů a laminovaných, potištěných či jinak zušlechtěných obalových materiálů 9.11.1994 - 26.5.2012
silniční motorová doprava 9.11.1994 - 26.5.2012
vnitrostátní zasílatelství 9.11.1994 - 26.5.2012
podnikání v oblasti nakládání s odpady 9.11.1994 - 26.5.2012
montáž, oprava, údržba vyhrazených elektrických zařízení 9.11.1994 - 26.5.2012
montáž a opravy měřící a regulační techniky 9.11.1994 - 26.5.2012
montáž a opravy telekomunikačních zařízení 9.11.1994 - 26.5.2012
projektování elektrických zařízení 9.11.1994 - 26.5.2012
kovoobrábění 9.11.1994 - 26.5.2012
opravy motorových vozidel 9.11.1994 - 26.5.2012
vodoinstalatérství 9.11.1994 - 26.5.2012
diagnostika a zkoušky výrobních zařízení, surovin, materiálů a výrobků 9.11.1994 - 26.5.2012
ubytovací služby 9.11.1994 - 26.5.2012
provozování drah s výjimkou celostátních 9.11.1994 - 26.5.2012
automatizované zpracování dat 9.11.1994 - 26.5.2012
poskytování software 9.11.1994 - 26.5.2012
obchodní činnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 9.11.1994 - 26.5.2012
rozmnožovací a reprografické práce 9.11.1994 - 26.5.2012
úklidové práce 9.11.1994 - 26.5.2012
zprostředkování vzdělávací činnosti 9.11.1994 - 26.5.2012
slévání neželezných obecných kovů 1.1.1994 - 9.11.1994
projekce, konstrukce a výroba strojů, strojních částí a náhradních dílů pro obor hutnictví neželezných kovů 1.1.1994 - 9.11.1994
hostinská činnost 1.1.1994 - 9.11.1994

vedení firmy KOVOHUTĚ BŘIDLIČNÁ, a.s.

Statutární orgán KOVOHUTĚ BŘIDLIČNÁ, a.s.

Platnost údajů od - do
J e d n á n í : Jménem společnosti jedná představenstvo, které je statutárním orgánem společnosti. Představenstvo jedná navenek jménem společnosti vždy předsedou nebo místopředsedou a jedním členem představenstva společně. Jde-li o písemný právní úkon společnosti, podepíší jej za představenstvo jménem společnosti vždy předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva společně tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí oba své podpisy. Za představenstvo může jednat navenek jménem společnosti samostatně i jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Písemné pověření musí obsahovat rozsah oprávnění, pro kterou bylo zmocnění vystaveno. 10.3.1998 - 26.5.2012
Jednání: Představenstvo jedná navenek jménem společnosti vždy předsedou nebo místopředsedou a jedním členem představenstva společně. Jde-li o písemný právní úkon společnosti, podepíší jej za představenstvo jménem společnosti vždy předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva společně, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí oba své podpisy. Za představenstvo může jednat navenek jménem společnosti samostatně i jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Všichni činí tak, že k napsanému, natištěnému obchodnímu jménu či otisku razítka. Písemné pověření musí obsahovat rozsah oprávnění, pro kterou bylo zmocnění vystaveno. 19.9.1997 - 10.3.1998
Jednání: Jménem společnosti jednají buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Podepisování: Všichni činí tak, že k napsanému, natištěnému obchodnímu jménu či otisku razítka společnosti připojí svůj vlastnoruční podpis. 28.7.1997 - 19.9.1997
Jednání: Jménem společnosti jednají buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. 24.5.1995 - 28.7.1997
Jednání: Za společnost jedná představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. 1.1.1994 - 24.5.1995
člen představenstva Ing. Jiří Till 1.1.1994 - 9.11.1994
Adresa: Sokolovská 394 , Břidličná 793 51
člen představenstva Ing. František Špicera 1.1.1994 - 9.11.1994
Adresa: Příkopy 1162/5 , Rýmařov 795 01
člen představenstva Ing. Jan Roháček 1.1.1994 - 9.11.1994
Adresa: Hilmarova 678/1 , Praha 152 00
člen představenstva Ing. Petr Ženatý 1.1.1994 - 9.11.1994
Adresa: Husova 133 , Škvorec 250 83
člen představenstva Ing. Vítězslav Jurčík 1.1.1994 - 9.11.1994
Adresa: Pionýrská 740/4 , Bruntál 792 01
člen představenstva Ing. Oldřich Volný CSc. 9.11.1994 - 24.5.1995
Adresa: J. Opletala 682 , Frýdek-Místek 738 01
člen představenstva Prof.Ing. Antonín Krumnikl Dr.Sc. 9.11.1994 - 24.5.1995
Adresa: Eden 1000 , Rychvald 735 32
člen představenstva Vladimír Juha 9.11.1994 - 20.9.1995
Adresa: Otická 2687/53 , Opava 746 01
člen představenstva Ing. Radomír Paclík 24.5.1995 - 23.10.1995
Adresa: Rolnická 1546/36 , Opava 747 05
předseda představenstva Prof.Ing. Antonín Krumnikl DrSc. 24.5.1995 - 16.11.1995
Adresa: Eden 1000 , Rychvald 735 32
místopředseda představenstva Ing. Ondřej Hradil 24.5.1995 - 16.11.1995
Adresa: Partyzánská 903 , Rožnov pod Radhoštěm 756 61
člen představenstva Ing. Zdeněk Podolský 9.11.1994 - 28.7.1997
Adresa: 17. listopadu 1219/7 , Kopřivnice 742 21
člen představenstva Dipl.Kfm. Michal Flek 20.9.1995 - 28.7.1997
Adresa: Krolmusova 425/48 , Praha 163 00
předseda představenstva Ing. Ondřej Hradil 16.11.1995 - 28.7.1997
Adresa: Partyzánská 903 , Rožnov pod Radhoštěm 756 61
člen představenstva Ing. Karel Lisec 24.5.1995 - 31.12.1997
Adresa: Alešova 900/64 , Ústí nad Labem 400 01
člen představenstva Ing. Jaroslav Motyka 23.10.1995 - 31.12.1997
Adresa: Jesenická 461 , Břidličná 793 51
člen představenstva Ing. Jaromír Hradil 28.7.1997 - 31.12.1997
Adresa: Jiřího Voskovce 3070 , Kladno 272 01
člen představenstva Ing. Jiří Drlík 24.5.1995 - 10.3.1998
Adresa: K. H. Máchy 1205/4 , Bruntál 792 01
místopředseda představenstva Prof.ing. Antonín Krumnikl DrSc. 16.11.1995 - 10.3.1998
Adresa: Eden 1000 , Rychvald 735 32
předseda představenstva Ing. Ondřej Hradil 28.7.1997 - 10.3.1998
Adresa: Partyzánská 903 , Rožnov pod Radhoštěm 756 61
člen představenstva Ing. Karel Lisec 31.12.1997 - 23.11.1998
Adresa: Na Popluží 889/9 , Ústí nad Labem 400 01
předseda představenstva Ing. Ondřej Hradil 10.3.1998 - 23.11.1998
Adresa: Wenzigova 1861/7 , Praha 120 00
místopředseda představenstva Ing. Jiří Drlík 10.3.1998 - 23.11.1998
Adresa: K. H. Máchy 1205/4 , Bruntál 792 01
předseda představenstva Ing. Ondřej Hradil 23.11.1998 - 23.11.1998
Adresa: Osvobození 100 , Břidličná 793 51
člen představenstva Ing. Marek Kýhos 28.7.1997 - 25.6.1999
Adresa: Brněnská 949/3 , Plzeň 323 00
člen představenstva Ing. Tomáš Köhler 31.12.1997 - 25.6.1999
Adresa: Julia Sedláka 826/24 , Rýmařov 795 01
člen představenstva Ing. Karel Lisec 23.11.1998 - 25.6.1999
Adresa: Doubravská 690/4 , Praha 196 00
člen představenstva Ing. Marek Sklenář 31.12.1997 - 8.11.1999
Adresa: Bavlnářská 539 , Semily 513 01
místopředseda představenstva Ing. Jiří Drlík 23.11.1998 - 8.11.1999
Adresa: Vrchlického 1176/8 , Bruntál 792 01
předseda představenstva Ing. Ondřej Hradil 23.11.1998 - 27.3.2000
Adresa: Wenzigova 1861/7 , Praha 120 00
člen představenstva Ing. Tomáš Hradil 8.11.1999 - 27.3.2000
Adresa: Kramolišov 2249 , 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Česká republika
člen představenstva Milan Hošek 8.11.1999 - 27.3.2000
Adresa: 241 , Trstěnice 569 57
člen představenstva Pavel Obdržálek 27.3.2000 - 9.10.2006
Adresa: 17. listopadu 1216/1 , Kopřivnice 742 21
předseda představenstva Karel Melcher 27.3.2000 - 26.5.2012
Adresa: Foerstrova 715 , Frýdek-Místek 738 01
člen představenstva Rudolf Sacký 27.3.2000 - 26.5.2012
Adresa: Komenského 159 , Frýdek-Místek 738 01

Dozorčí rada KOVOHUTĚ BŘIDLIČNÁ, a.s.

Platnost údajů od - do
člen Ing. Jan Buchar 1.1.1994 - 9.11.1994
Adresa: Moldavská 11 , 101 00 Praha 10 Česká republika
člen Vladimír Kovařík 1.1.1994 - 9.11.1994
Adresa: Větrná 913/4 , Rýmařov 795 01
člen Jaroslav Knot 1.1.1994 - 9.11.1994
Adresa: Dlouhá 366 , Břidličná 793 51
člen Ing. Martin Ciežák 9.11.1994 - 24.5.1995
Adresa: Komunardů 982/2 , Havířov 736 01
člen Ing. Evžen Suk 9.11.1994 - 24.5.1995
Adresa: Maďarská 1458/1 , Ostrava 708 00
člen Ing. Iveta Richtáreková 9.11.1994 - 24.5.1995
Adresa: Klincova 1 , Bratislava Česká republika
člen JUDr. Luděk Zakopal 1.1.1994 - 20.7.1995
Adresa: Purkyňova ul. , Bruntál Česká republika
člen Ing. Zdeněk Juříček 1.1.1994 - 19.9.1997
Adresa: Uhlířská 1360/16 , Bruntál 792 01
člen Jan Sadovský 1.1.1994 - 19.9.1997
Adresa: Sokolovská 394 , Břidličná 793 51
člen Ing. František Špicera 24.5.1995 - 19.9.1997
Adresa: Příkopy 1162/5 , Rýmařov 795 01
člen Ing. Marek Sklenář 24.5.1995 - 31.12.1997
Adresa: Bavlnářská 539 , Semily 513 01
člen Ing. Jiří Hradil 19.9.1997 - 10.3.1998
Adresa: Partyzánská 903 , Rožnov pod Radhoštěm 756 61
člen Bohumír Čtvrtlík 1.1.1994 - 23.11.1998
Adresa: Dlouhá 336 , 793 51 Břidličná Česká republika
člen Ing. Roman Hruška 31.12.1997 - 23.11.1998
Adresa: Lešenská 547/3 , Praha 181 00
místopředseda Ing. Jiří Hradil 10.3.1998 - 23.11.1998
Adresa: Sluneční 2357 , Rožnov pod Radhoštěm 756 61
předseda Ing. Jiří Hradil 23.11.1998 - 14.9.1999
Adresa: Sluneční 2357 , Rožnov pod Radhoštěm 756 61
místopředseda Ing. Roman Hruška 23.11.1998 - 14.9.1999
Adresa: Lešenská 547/3 , Praha 181 00
člen Jaroslav Knot 19.9.1997 - 8.11.1999
Adresa: Dlouhá 366 , Břidličná 793 51
člen Ferdinand György 19.9.1997 - 8.11.1999
Adresa: Dlouhá 366 , Břidličná 793 51
člen Ing. Jan Zahálka 23.11.1998 - 8.11.1999
Adresa: Jesenická 793/16 , Bruntál 792 01
předseda Ing. Borek Placr 8.11.1999 - 27.3.2000
Adresa: Dr. Milady Horákové 786 , Rožnov pod Radhoštěm 756 61
člen Ing. Marcela Jadrníčková 8.11.1999 - 27.3.2000
Adresa: 148 , Střítež nad Bečvou 756 52
člen JUDr. Naděžda Zetková 8.11.1999 - 27.3.2000
Adresa: 509 , Vidče 756 53
předseda Pavel Sosík 27.3.2000 - 26.5.2012
Adresa: náměstí Svobody 17 , Frýdek-Místek 738 01
člen Ing. Václav Daněk 27.3.2000 - 26.5.2012
Adresa: Vojanova 947 , Frýdek-Místek 738 01
člen Ivan Podmol 27.3.2000 - 26.5.2012
Adresa: 68 , Pstruží 739 11

Prokura KOVOHUTĚ BŘIDLIČNÁ, a.s.

Platnost údajů od - do
Jméno Ing. Ondřej Hradil 27.3.1995 - 16.11.1995
Adresa: Partyzánská 13 , 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Česká republika
Jméno Jan Černošek 19.9.1997 - 26.5.2012
Adresa: 1. máje 308 , Břidličná 793 51

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

tracking image