Firma KOVOČAS, výrobní družstvo v likvidaci IČO 00029254


KOVOČAS, výrobní družstvo v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

KOVOČAS, výrobní družstvo v likvidaci (00029254) je Družstvo. Sídlí na adrese Oldřichovská 15, 406 58 Děčín XXI Česká republika. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 8. 2. 1951 a je stále aktivní. KOVOČAS, výrobní družstvo v likvidaci nemá žádnou provozovnu a jednu živnost.

Jako zdroj dat o KOVOČAS, výrobní družstvo v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o KOVOČAS, výrobní družstvo v likvidaci na Justice.cz
Detailní informace o KOVOČAS, výrobní družstvo v likvidaci na rzp.cz

Výpis dat pro KOVOČAS, výrobní družstvo v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje KOVOČAS, výrobní družstvo v likvidaci

Soud Krajský soud v Ústí nad Labem 5
Spisová značka DrXXVIII 10
IČO (identifikační číslo osoby) 00029254
Jméno KOVOČAS, výrobní družstvo v likvidaci
Právní forma podnikání Družstvo
Aktivní ANO
Zapsána dne 8.2.1951
Právní důvod zrušení: Na základě rozhodnutí členské schůze ze dne 28.6.2010 bylo rozhodnuto ozrušení družstva slikvidací k 1.10.2010. 23.10.2010
Výše částky převedené do nedělitelného fondu podle § 18 odst. 2 zák. č. 42/1992 Sb.: 14 872 317,- Kč. 21.5.2007 - 27.4.2010
Výše částky převedené do nedělitelného fondu podle § 18 odst. 2 zák. č. 42/1992 Sb.: 45.634 051,- Kč. 17.6.2004 - 21.5.2007
Výše částky převedené do nedělitelného fondu podle § 18 odst.2zák.č. 42/1992 Sb.: 58 117 592,-- Kčs 18.12.1992 - 17.6.2004
Družstvo se řídí novými stanovami.- Podle článku 10 stanov se zapisuje:Člen družstva je povinen při vzniku členského poměru zaplatitzápisné ve výši 10,- Kčs a složit členský podíl ve výši500,-Kčs. Členský podíl může být zaplacen ve splátkáchnejpozději do jednoho roku od vzniku členského poměru. Členskýpodíl nemůže být převeden na jinou osobu a nepodléhá výkonurozhodnutí podle občanského soudního řádu. Nad základní povinnoučástku 500,-Kčs může být členský podíl navýšen odstupňovaně po500,- Kčs až do výše 5 000,- Kčs. Pravidla pro navýšeníčlenského podílu jsou stanovena vnitrodružstevním předpisem. 20.1.1992 - 18.12.1992
Podle článku 12 stanov se zapisuje:Člen je povinen přispět k úhradě ztráty družstva vykázané vročním účetním výkazu podle rozhodnutí členské schůze a k úhraděschodku zjištěného při zrušení družstva likvidací.Uhrazovací povinnost se týká jen ztrát (schodků) vzniklých zadobu trvání členského poměru.Uhrazovací povinnost je omezena částkou rovnající se dvojnásobkučlenského podílu, při skončení členství úmrtím člena jeuhrazovací povinnost omezena výší členského podílu. Pokudčlenský podíl nestačí k úhradě, je člen povinen částku na něhopřipadající složit nejpozději do konce roku v němž o uhrazovacípovinnosti bylo právoplatně rozhodnuto. 20.1.1992 - 18.12.1992
Podle článku 22, 24 stanov se zapisuje nový způsob zastupování apodpisování:Představenstvo je výkonným a statutárním orgánem družstva, řídíčinnost družstva a rozhoduje o všech záležitostech.Představenstvo jedná navenek prostřednictvím předsedy a v jehonepřítomnosti prostřednictvím místopředsedy. Pro případ jejichnepřítomnosti jedná představenstvo prostřednictvím svého člena,kterého k tomu výslovně písemně zmocní, pokud tuto pravomocnepřenese na předsedu.V případě, kdy je rozhodování vyhrazeno představenstvu a právnípředpisy stanoví pro právní úkon písemnou formu, podepisují seza družstvo vždy dva členové představenstva, z nichž jeden musíbýt předseda a v jeho nepřítomnosti místopředseda. 20.1.1992 - 18.12.1992
Zápis předmětu podnikání - směnárenská činnost - byl proveden nazákladě povolení č. 5-012/098/91 Státní banky československé vÚstí nad Labem ze dne 30.9.1991. 16.12.1991 - 18.12.1992
Rozšíření předmětu činnosti o zahraničně obchodní činnosti sezapisuje na základě rozhodnutí Federálního ministerstvazahraničního obchodu ze dne 25.1.1991 č.j. 13/00884/91registrační číslo 108 6781. 18.3.1991 - 18.12.1992
Zastupování a podepisování za družstvo:- Nejvyšším orgánem družstva je členská schůze.- Představenstvo je výkonným a statutárním orgánem družstva.- Představenstvo jedná navenek prostřednictvím předsedy a v jehonepřítomnosti prostřednictvím místopředsedy. Pro případ jejichnepřítomnosti jedná představenstvo prostřednictvím svého člena,kterého k tomu výslovně písemně zmocní, pokud tuto pravomocnepřenese na předsedu.- V případě, kdy je rozhodování vyhrazeno představenstvu aprávní předpisy stanoví pro právní úkon písemnou formu,podepisují za družstvo vždy dva členové představenstva, z nichžjeden musí být předseda a v jeho nepřítomnosti místopředseda. 5.12.1990 - 20.1.1992
Předseda družstva řídí i běžnou činnost družstva a plní úkolyvedoucího organizace podle pracovněprávních předpisů.- V nepřítomnosti předsedy družstva ho zastupuje místopředseda apro případ nepřítomnosti místopředsedy jiný člen představenstvak tomu pověřený představenstvem a v případě zmocnění předsedoudružstva. 5.12.1990 - 20.1.1992
Člen družstva je povinen při vzniku členského poměru zaplatitzápisné ve výši 10,- Kčs a složit členský podíl ve výši500,-Kčs. Členský podíl může být zaplacen ve splátkáchnejpozději do jednoho roku od vzniku členského poměru. 5.12.1990 - 20.1.1992
Člen je povinen přispět k úhradě ztráty družstva vykázané vročním účetním výkazu podle rozhodnutí členské schůze a k úhraděschodku zjištěného při zrušení družstva likvidací. Uhrazovacípovinnost se týká jen ztrát (schodků) vzniklých za dobu trváníčlenského poměru.Uhrazovací povinnost je omezena částkou rovnající se dvojnásobkučlenského podílu; při skončení členství úmrtím člena jeuhrazovací povinnost omezena výší členského podílu. Pokudčlenský podíl nestačí k úhradě, je člen povinen částku na něhopřipadající složit nejpozději do konce roku, v němž o uhrazovacípovinnosti bylo právoplatně rozhodnuto. 5.12.1990 - 20.1.1992
Mimořádnou členskou schůzí, která se konala dne 24.března 1990byla schválena změna a doplnění stanov družstva. V oddílu"Úvodní ustanovení" se v první větě nahrazuje dosavadní zkratka"ČSR" nově zkratkou "ČR".- Vypouští se celá druhá věta "Své hospodářské, sociální aspolečenské.........společnosti a státu".- V čl. 2 se vypouští dosavadní znění textu písm. c), které novězní: (předmět činnosti):c) maloobchodní prodej vlastních výrobků a nakupovaných výrobkůa jejich částí, doplňkový prodej výrobků souvisejících sposkytovanými službami a dále maloobchodní činnost v oborechčasoměrných přístrojů a jejich příslušenství, výrobků prodomácnost a osobní potřebu z kovu, skla a porcelánu, plastů,popřípadě v kombinaci těchto materiálů.- V článku 20 písm. e) stanov se vypouští slova "komisepoliticko-výchovné práce a péče o členy" a nahrazují se "komisepéče o členy".- V článku 23 písm. o) se vypouští slova "komise PVP a POČ" anahrazují se slovy "komise POČ".- V nadpisu nad čl. 34 se vypouští slova "politicko - výchovnépráce", takže nově zní název "Komise péče o členy".- V čl. 36, bod 1) se vypouští v první větě slova "politicko -výchovné práce a".- V čl. 37 bod 1) věta druhá se vypouští slova"politickovýchovné práce a ".- V čl. 21, bod 2) se vypouští věta první, která nově zní:"Funkční období volených orgánů je dvouleté a probíhá shodně". 12.4.1990 - 5.12.1990
Členskou schůzí družstva, která se konala dne 24.11.1988 bylypřijaty a schváleny stanovy, kterými se družstvo s účinností od1.ledna 1989 řídí.Představenstvo je pěti až jedenáctičlenné. 1.12.1988 - 5.12.1990
Podepisování:V případech, kdy je rozhodování vyhrazeno představenstvu aprávní předpisy stanoví pro právní úkon písemnou formu,podepisují se za družstvo vždy dva členové představenstva, znichž jeden musí být předseda a v jeho nepřítomnostimístopředseda družstva. 1.12.1988 - 5.12.1990
Uhrazovací povinnost je omezena částkou rovnající se dvojnásobkučlenského podílu. 1.12.1988 - 5.12.1990
Na výroční schůzi konané dne 19.března 1981 byla projednána aschválena změna stanov článku 4 odst. 1, 2, článku 45 odst. 1písm. g, článku 49 písm.a, článku 66 odst. 2,3, článku 67odst.1. 9.6.1981 - 1.12.1988
Výroční členskou schůzí delegátů družstva, konané dne1.dubna 1978 byly přijaty a schváleny změněné stanovy družstva -článku 43 odstavec 2 a článku 72 odstavec 2.Tyto stanovy byly též schváleny Českým svazem výrobních družstevv Praze dne 12.7.1978 podle § 90 odstavec 2 hospodářskéhozákoníku č. 109/1964 Sb. 31.7.1978 - 1.12.1988
Členskou schůzí delegátů konanou dne 17.září 1975 byly přijaty aschváleny nové stanovy výrobního družstva.Tyto stanovy byly rovněž schváleny Českým svazem výrobníchdružstev v Praze podle § 90 odst. 2 hospodářského zákoníka číslo109/1964 Sb. dne 23. října 1975. 4.11.1975 - 1.12.1988
Výroční členskou schůzí konanou dne 10.června 1970, byloschváleno úplné nové znění stanov (změnami článků 8, 9, 11, 12,13, 14, 17, 18, 20, 26, 28, 29, 30, 31, 33, 35a, 36, 36a, 37,37a, 49, 42, 48, 53, 58, 59, 60, 61, 63, 65), s čímž vyslovilsouhlas Český svaz výrobních družstev - Krajský inspektorát vLiberci dne 17.prosince 1970, podle § 90 odst. 2. hospodářskéhozákoníka, číslo 109/1964 Sb.. 11.2.1971 - 4.11.1975
Výroční členskou schůzí ze dne 25.března 1967 byly přijatyvzorové stanovy výrobního družstva, schválené Svazemvýrobních družstev v Praze, jehož je družstvo členem. Změněnybyly dosavadní stanovy zejména v článcích 2 odst. 1, 6 odstavec2 a 3, 9 odstavec 1 písmeno c,d, a odstavec 2, článek 14odstavec 5, článek 42 odstavec 1 písmeno c, a odstavec písmenok, článek 44 odstavec 4, nový článek 47a, článek 53 odstavec 3,článek 54 poslední odstavec, článek 59 odstavec 1 až 9, článek60 odstavec 1 a, b, odstavec 2,3, článek 61, článek 62 a dalšídrobné úpravy, odpovídající ustanovením usnesení V sjezduvýrobního družstevnictví. 2.6.1967 - 11.2.1971
Členskou schůzí delegátů ze dne 9.12.1965 přijaty od 1.1.1966nové vzorové stanovy vydané Ústředním svazem výrobních družstevv Praze. Stanovy družstva byly schváleny dne 19.1.1966 Krajskýmsvazem výrobních družstev v Ústí nad Labem se sídlem v Liberci.Výkonným orgánem družstva je představenstvo, skládající se zpředsedy a dalších 4 až 10 členů, volených na období dvou let. 11.2.1966 - 2.6.1967
Valnou hromadou ze dne 25.3.1956 byly přijaty vzorové stanovylidového výrobního družstva. Podle přijatých stanov je výkonnýmorgánem družstva výbor, skládající se z 5-9 členů, volených na2 roky.Družstvo platně zastupují a za ně podepisují předseda výborunebo jeho zástupce a 1 další člen výboru.Členský podíl činí 500,- Kčs. Členové družstva ručí nejvýšečástkou, rovnající se dvojnásobku členského podílu. 6.6.1956 - 11.2.1966
Valnou hromadou ze dne 6.12.1953 přijaty nové vzorové stanovyvýrobního družstva. Podle těchto stanov je výkonným orgánemdružstva výbor, skládající se ze 7mi členů a 3 náhradníků.Členský podíl činí 500,- Kčs a je splatný do 1 roku ode dnepřijetí za člena. Členové ručí mimo svůj podíl ještě dalšíčástkou ve výši dvojnásobku podílu. 25.10.1954 - 6.6.1956
Údaje o zřízení podniku:Společenstvo zakládá se na stanovách přijatých v ustavujícívalné hromadě, konané dne 22.7.1950. 8.2.1951
Zastupování: Družstvo zastupuje navenek představenstvo, které je5ti členné. K zastupování je zapotřebí součinnosti alespoň dvoučlenů představenstva.Podepisování: K firmě družstva, kýmkoliv napsané nebo natištěné,nebo k firemnímu razítku družstva připojí vždy alespoň dvačlenové představenstva své podpisy. 8.2.1951 - 25.10.1954
Členský podíl činí 1000,- Kčs, který musí býti dle rozhodnutípředstavenstva zaplacen buď najednou, nebo v přiměřenýchsplátkách do jednoho roku od doby, kdy byl žadatel přijat začlena.Ručení: Za závazky družstva ručí členové nejen převzatými podílynýbrž ještě další částkou, rovnající se upsaným členskýmpodílům. 8.2.1951 - 25.10.1954
Společenstvo zakládá se nyní též na dodatku ku stanovám,přijatým na mimořádné valné hromadě, konané dne 13.1.1951,pozměňujícím článek 1. a 2. stanov. 8.2.1951 - 25.10.1954

Aktuální kontaktní údaje KOVOČAS, výrobní družstvo v likvidaci

Kapitál KOVOČAS, výrobní družstvo v likvidaci

zakladni jmění 130 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 27.4.2010
zakladni jmění 1 032 200 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 21.5.2007 - 27.4.2010
zakladni jmění 2 500 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 17.6.2004 - 21.5.2007
zakladni jmění 5 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 22.7.1998 - 17.6.2004
zakladni jmění 10 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 18.12.1992 - 22.7.1998

Sídlo KOVOČAS, výrobní družstvo v likvidaci

Platnost údajů od - do
Adresa Oldřichovská 15 , 406 58 Děčín XXI Česká republika
Děčín XXI, Oldřichovská 15, PSČ 40658
18.12.1992
Adresa Děčín Česká republika
Děčín
1.12.1988 - 18.12.1992
Adresa Oldřichovská 15 , Děčín XXI Česká republika
Děčín XXI, Oldřichovská 15/7
2.7.1981 - 1.12.1988
Adresa Oldřichovská 15 , Děčín VIII. Česká republika
Děčín VIII., Oldřichovská 15
21.5.1963 - 2.7.1981
Adresa Oldřichovská 15 , Děčín VIII. Česká republika
Děčín VIII., Oldřichovská 15
28.4.1955 - 21.5.1963
Adresa Ústí nad Labem Česká republika
Ústí nad Labem
8.2.1951 - 28.4.1955

Předmět podnikání KOVOČAS, výrobní družstvo v likvidaci

Platnost údajů od - do
jemná mechanika 23.5.1997 - 21.5.2007
výroba spotřebního zboží vyjma činností uvedených v příloze č.2a 3 zákona č. 455/92 Sb. 3.6.1994
kovoobrábění 3.6.1994
podnikání v oblasti nakládání s odpady 3.6.1994
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 3.6.1994
výroba nástrojů 3.6.1994 - 21.5.2007
galvanizace kovů 3.6.1994 - 21.5.2007
silniční motorová doprava - silniční doprava nákladů 3.6.1994 - 21.5.2007
ubytovací služby 3.6.1994 - 21.5.2007
hostinská činnost (bez ubytovacích zařízení) - restaurace,kavárny, vinárny, grilbary, snackbary, bufety, občerstvení,restaurační vozy atd. 3.6.1994 - 21.5.2007
výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů -výroba kabelů a vodičů 3.6.1994 - 23.5.1997
stavitel 3.6.1994 - 23.5.1997
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 18.12.1992 - 3.6.1994
výroba spotřebního zboží 18.12.1992 - 3.6.1994
ubytovací služby 18.12.1992 - 3.6.1994
směnárenská činnost 16.12.1991 - 18.12.1992
vývoz věcí z ČSFR z vlastní výroby organizace, jejichžnomenklatura podle celního sazebníku je uvedena v příloze tohotorozhodnutí 18.3.1991 - 18.12.1992
dovoz věcí do ČSFR určených k využití ve výrobě organizace 18.3.1991 - 18.12.1992
a) výroba v oborech kovo, dřevo, sklo, textil, plasty, chem.materiály a stavebních hmot a dílců, včetně jejich zpracování 5.12.1990 - 18.12.1992
b) poskytování služeb v oborech:- opravy a údržba časoměrných přístrojů- zlatnictví a rytectví- opravy a údržba osobních motorových vozidel- poskytování služeb spojených s prodejem vlastních a cizíchvýrobků- zásilková služba- poskytování služeb veřejného stravování- výkon činnosti Stanice technické kontroly- technickoporadenská činnost v oblasti podnikání- půjčování průmyslového zboží- půjčování silničních vozidel a jejich prodej- odtahovací služba- ubytovací služby- stavební činnost 5.12.1990 - 18.12.1992
c) maloobchodní prodej vlastních výrobků a jejich částí a prodejnakupovaného průmyslového a spotřebního zboží 5.12.1990 - 18.12.1992
d) reprografické práce 5.12.1990 - 18.12.1992
a) výroba v oborech kovo a zpracování plastů 1.12.1988 - 5.12.1990
b) poskytování služeb v oborech:- opravy a údržba časoměrných přístrojů- zlatnictví a rytectví- opravy a údržba osobních motorových vozidel- poskytování služeb spojených s prodejem vlastních výrobků- zásilková služba- poskytování služeb veřejného stravování- výkon činnosti Stanice technické kontroly 1.12.1988 - 5.12.1990
c)maloobchodní prodej vlastních výrobků a jejich částí,doplňkovýprodej výrobků souvisejících s poskytovánými službami a dálemaloobchodní činnost v oboru časoměrných přístrojů a jejichpříslušenství, výrobků pro domácnost z kovu, skla, porcelánu,plastu, případně v kombinaci těchto materiálů 1.12.1988 - 5.12.1990
kovo a zpracování plastických hmot 18.4.1986 - 1.12.1988
poskytování služeb v oborech:časoměrných přístrojů, zlatnictví a rytectví, autoservisní práceu osobních motorových vozidel, poskytování služeb spojených sprodejem vlastních výrobků 18.4.1986 - 1.12.1988
výkon činnosti Stanice technické kontroly v souladu s osvědčenímMV ČSR 18.4.1986 - 1.12.1988
maloobchodní činnost:maloobchodní prodej vlastních výrobků a jejich částí, doplňkovýprodej výrobků souvisejících s poskytovánými službami a prodejobčerstvení zákazníkům autoservisu při údržbě motorovýchvozidel, maloobchodní činnost v oboru časoměrných přístrojů ajejich příslušenství a v oborech výrobků pro domácnost z kovů,skla, porcelánu, plastických hmot, případně v kombinaci těchtomateriálů zejména z produkce výrobních družstev 18.4.1986 - 1.12.1988
výroba v oborech kovo, hodinářství, rytectví, autoopravárenstvía zpracování umělých hmot 15.8.1977 - 18.4.1986
poskytování služeb v oboru autoservisu 15.8.1977 - 18.4.1986
maloobchodní prodej vlastních výrobků a jejich částí, doplňkovýprodej výrobků souvisejících s poskytovanými službami a dálemaloobchodní činnost v oboru časoměrných přístrojů a jejichpříslušenství a v oboru potřeb pro domácnost z kovu, skla aporcelánu, plastických hmot případně v kombinaci těchtomateriálů, zejména z produkce výrobních družstev a dále provozstřediska veřejného stravování jako doplňkové služby zákazníkůmpři opravách a údržbě motorových vozidel. 15.8.1977 - 18.4.1986
výroba v oboru kovodělném a řemeslné umělecké výroby, zejménadrobné kovové zboží, drobné a jiné strojírenské výrobky,nástroje a mechanismy, náhradní díly, bižuterie, zlatnické ašperkařské výrobky, ozdobnické a jiné upomínkové předměty,výrobky z plastických hmot v kombinaci s kovem nebo sklem. 4.11.1975 - 15.8.1977
poskytování služeb v oborech hodinářství, zlatnictví,kovorytectví, údržba a drobné i generální opravy kovovýchvýrobků, práce nástrojářské a mechanické a servisní činnost proosobní motorová vozidla včetně drobných oprav 4.11.1975 - 15.8.1977
maloobchodní prodej vlastních výrobků, doplňkový prodej výrobkůsouvisejících s poskytovanými službami a dále maloobchodníčinnost v oboru skleněných a porcelánových výrobků 4.11.1975 - 15.8.1977
výroba, opravářské a údržbářské práce v odvětví (kovodělném,oprava strojírenských výrobků, řemeslná a umělecká výroba),zejména v těchto základních oborech:drobné kovové zboží, nástroje a mechanismy, náhradní díly, gen.oprava, bižuterie, zlatnické a šperkařské výrobky, ozdobnické ajiné upomínkové předměty 11.2.1971 - 4.11.1975
zajišťování služeb obyvatelstvu zejména v oborech:hodinářství, zlatnictví, kovorytectví, nástrojárny a mechanickédílny, ostatní úpravy a údržba kovových výrobků 11.2.1971 - 4.11.1975
obchodní činnost: související s výrobou, opravářskými aúdržbářskými pracemi a se zajišťováním služeb 11.2.1971 - 4.11.1975

vedení firmy KOVOČAS, výrobní družstvo v likvidaci

Statutární orgán KOVOČAS, výrobní družstvo v likvidaci

Platnost údajů od - do
Předseda představenstva Karel Redlich 9.5.2006
Vznik členství 22.3.2006
Vznik funkce 22.3.2006
Adresa: Kosmonautů 165 , 405 01 Děčín XXVII Česká republika
Děčín XXVII, Kosmonautů 165, PSČ 40501
Místopředseda představenstva Petr Furch 9.5.2006
Vznik členství 22.3.2006
Vznik funkce 22.3.2006
Adresa: Pod Sněžníkem 174 , 405 02 Děčín VIII Česká republika
Děčín VIII, Pod Sněžníkem 174/43, PSČ 40502
Člen představenstva Josef Jirásek 9.5.2006
Vznik členství 22.3.2006
Adresa: Oldřichovská 145 , 405 02 Děčín Česká republika
Děčín, Oldřichovská 145/13, PSČ 40502
Jméno Josef Krejza 8.2.1951 - 8.2.1951
Adresa: Velká Hradební 42 , Ústí nad Labem Česká republika
Ústí nad Labem, Velká Hradební 42
Předseda Josef Tománek 8.2.1951 - 8.2.1951
Adresa: 424 , Bohosudov Česká republika
Bohosudov 424
Místopředseda Antonín Oujezdský 8.2.1951 - 8.2.1951
Adresa: Hrnčířská 17 , Ústí nad Labem Česká republika
Ústí nad Labem, Hrnčířská 17
Předseda Antonín Oujezdský 8.2.1951 - 25.10.1954
Adresa: Hrnčířská 17 , Ústí nad Labem Česká republika
Ústí nad Labem, Hrnčířská 17
Jméno Josef Blažek 8.2.1951 - 25.10.1954
Adresa: Roudnice nad Labem Česká republika
Roudnice nad Labem
Jméno Jaroslav Hamerle 8.2.1951 - 25.10.1954
Adresa: Hrob u Duchcova Česká republika
Hrob u Duchcova
Jméno František Kolman 8.2.1951 - 25.10.1954
Adresa: Jílové u Děčína Česká republika
Jílové u Děčína
Místopředseda Jan Poucha 16.7.1952 - 25.10.1954
Adresa: Terezín Česká republika
Terezín
Místopředseda Bohuslav Formánek 25.10.1954 - 28.4.1955
Adresa: Vančurova 1999 , Most Česká republika
Most, Vančurova 1999/2
Jméno Jan Selecký 25.10.1954 - 28.4.1955
Adresa: Kujbyšeova 376 , Novosedlice Česká republika
Novosedlice, Kujbyšeova 376
Jméno Alois Brouček 25.10.1954 - 28.4.1955
Adresa: 130 , Jílové - Martiněves Česká republika
Jílové - Martiněves 130
Místopředseda František Syrový 8.2.1951 - 6.6.1956
Adresa: Teplice Česká republika
Teplice
Jméno Antonín Mostecký ml. 25.10.1954 - 6.6.1956
Adresa: Duchcovská 2183 , Teplice Česká republika
Teplice, Duchcovská 2183
Jméno František Syrový 25.10.1954 - 6.6.1956
Adresa: Teplice Česká republika
Teplice
Jméno Jaroslav Jílek 25.10.1954 - 6.6.1956
Adresa: Křížová 15 , Děčín Česká republika
Děčín, Křížová 15
Předseda František Kolman 25.10.1954 - 6.6.1956
Adresa: Jílové u Děčína Česká republika
Jílové u Děčína
Místopředseda Alois Brouček 28.4.1955 - 6.6.1956
Adresa: 130 , Jílové - Martiněves Česká republika
Jílové - Martiněves 130
Jméno Václav Nouzák 28.4.1955 - 6.6.1956
Adresa: Na schodech 6 , Ústí nad Labem Česká republika
Ústí nad Labem, Na schodech 6/1536
Jméno Jan Mastný 28.4.1955 - 6.6.1956
Adresa: Školní 605 , Teplice Česká republika
Teplice, Školní 605/18
Jméno František Kolman 6.6.1956 - 29.5.1957
Adresa: Jílové u Děčína Česká republika
Jílové u Děčína
Předseda Vlastimil Pössnicker 6.6.1956 - 29.5.1957
Adresa: Kamenná 168 , Jílové Česká republika
Jílové, Kamenná 168
Zástupce předsedy Josef Ballik 6.6.1956 - 29.5.1957
Adresa: Palackého 17 , Děčín IV Česká republika
Děčín IV, Palackého 17
Jméno Josef Brouček 6.6.1956 - 29.5.1957
Adresa: Kamenná 160 , Jílové Česká republika
Jílové, Kamenná 160
Jméno Jan Pánek 6.6.1956 - 29.5.1957
Adresa: 149 , Modrá u Děčína Česká republika
Modrá u Děčína 149
Jméno Karel Mašek 6.6.1956 - 9.6.1958
Adresa: Teplická 88 , Děčín 9 Česká republika
Děčín 9, Teplická 88
Jméno Antonín Ševčík 29.5.1957 - 9.6.1958
Adresa: Labské nábř. 14 , Děčín IV Česká republika
Děčín IV, Labské nábř. 14
Místopředseda Josef Horák 29.5.1957 - 9.6.1958
Adresa: Martiněves 123 , Jílové Česká republika
Jílové, Martiněves 123
Jméno František Toman 6.6.1956 - 13.5.1959
Adresa: Divišova 1280 , Ústí nad Labem Česká republika
Ústí nad Labem, Divišova 1280/21
Jméno Josef Horák 9.6.1958 - 13.5.1959
Adresa: Martiněves 123 , Jílové Česká republika
Jílové, Martiněves 123, okres Děčín
Místopředseda Vlastimil Sommer 9.6.1958 - 13.5.1959
Adresa: 300 , Jílové u Děčína Česká republika
Jílové u Děčína 300
Jméno Anna Oujezdská 29.5.1957 - 23.4.1960
Adresa: Hrnčířská 17 , Ústí nad Labem Česká republika
Ústí nad Labem, Hrnčířská 17
Jméno Jaroslav Sládek 9.6.1958 - 23.4.1960
Adresa: Červený vrch 264 , Děčín IV. Česká republika
Děčín IV., Červený vrch 264/18
Jméno Vlastimil Sommer 13.5.1959 - 25.7.1961
Adresa: 300 , Jílové u Děčína Česká republika
Jílové u Děčína 300
Jméno Vratislav Homolka 29.5.1957 - 1.4.1962
Adresa: Teplická 49 , Děčín IX Česká republika
Děčín IX, Teplická 49
Zástupce předsedy Josef Horák 13.5.1959 - 1.4.1962
Adresa: Martiněves 123 , Jílové Česká republika
Jílové, Martiněves 123, okres Děčín
Jméno Helena Staňková 23.4.1960 - 1.4.1962
Adresa: Děčín IV Česká republika
Děčín IV
Jméno Václav Čekal 23.4.1960 - 26.5.1964
Adresa: Jílové u Děčína Česká republika
Jílové u Děčína
Jméno Emilie Knitlová 25.7.1961 - 26.5.1964
Adresa: Jalůvčí 120 , Děčín XI Česká republika
Děčín XI, Jalůvčí 120
Místopředseda Vratislav Homolka 1.4.1962 - 26.5.1964
Adresa: Teplická 49 , Děčín IX Česká republika
Děčín IX, Teplická 49
Jméno Karel Kliner 1.4.1962 - 28.4.1965
Adresa: 31 , Nebočady Česká republika
Nebočady 31
Jméno Ludmila Hemerlová 26.5.1964 - 16.5.1966
Adresa: Oldřichovská 13 , Děčín VIII Česká republika
Děčín VIII, Oldřichovská 13
Jméno Marie Scheinpflugová 26.5.1964 - 13.8.1968
Adresa: Tylova 20 , Děčín II Česká republika
Děčín II, Tylova 20
Jméno Jaroslav Suchopárek 16.5.1966 - 13.8.1968
Adresa: Kamenická 124 , Děčín II Česká republika
Děčín II, Kamenická 124
Místopředseda Josef Horák 26.5.1964 - 11.2.1971
Adresa: Kamenná 125 , Jílové u Děčína Česká republika
Jílové u Děčína, Kamenná 125
Jméno Drahomír Frinta 28.4.1965 - 11.2.1971
Adresa: 185 , Libouchec Česká republika
Libouchec 185
Jméno Václav Míšek 13.8.1968 - 11.2.1971
Adresa: Oblouková 299 , Děčín III. Česká republika
Děčín III., Oblouková 299/89
Jméno Milena Paterová 13.8.1968 - 11.2.1971
Adresa: Jungmannova 623 , Děčín IV. Česká republika
Děčín IV., Jungmannova 623
Jméno Eva Marvanová 13.8.1968 - 20.10.1971
Adresa: Novoměstská 767 , Děčín VI. Česká republika
Děčín VI., Novoměstská 767/63
Jméno František Kolman 13.8.1968 - 20.10.1971
Adresa: 165 , Jílové u Děčína Česká republika
Jílové u Děčína 165
Jméno František Syrový 13.5.1959 - 6.5.1974
Adresa: Leninova 13 , Teplice Česká republika
Teplice, Leninova 13
Jméno František Mašek 1.4.1962 - 6.5.1974
Adresa: Teplická 88 , Děčín IX Česká republika
Děčín IX, Teplická 88
Jméno František Příhoda 20.10.1971 - 6.5.1974
Adresa: Prokopa Holého 138 , Děčín IV. Česká republika
Děčín IV., Prokopa Holého 138/22
Jméno Libuše Frkalová 11.2.1971 - 15.8.1977
Adresa: 254 , Jílové Česká republika
Jílové 254, okres Děčín
Jméno Vladimír Kováč 6.5.1974 - 15.8.1977
Adresa: Čelakovského 239 , Děčín VII. Česká republika
Děčín VII., Čelakovského 239/3
Jméno Ludmila Čížková 15.8.1977 - 5.3.1979
Adresa: Teplická 218 , Děčín VIII. Česká republika
Děčín VIII., Teplická 218/19
Místopředseda František Kolman 20.10.1971 - 9.7.1980
Adresa: 165 , Jílové u Děčína Česká republika
Jílové u Děčína 165
Jméno Magdalena Hrabalová 11.2.1971 - 9.6.1981
Adresa: Thölmanova 2230 , Most Česká republika
Most, Thölmanova 2230
Jméno Anna Mikešová 6.5.1974 - 7.10.1982
Adresa: Kamenická 62 , Děčín II. Česká republika
Děčín II., Kamenická 62
Jméno Ladislav Kratochvíl 15.8.1977 - 7.10.1982
Adresa: Teplická 177 , Děčín VIII. Česká republika
Děčín VIII., Teplická 177/53
Jméno Zdenka Sobková 5.3.1979 - 7.10.1982
Adresa: Práce 1107 , Děčín V. Česká republika
Děčín V., Práce 1107/59
Jméno Rudolf Nevole 7.10.1982 - 3.9.1985
Adresa: Zámecká ulice 47 , Děčín I. Česká republika
Děčín I., Zámecká ulice 47/5
Předseda Miloslav Patrovský 29.5.1957 - 17.5.1989
Adresa: Bočná 952 , Děčín I. Česká republika
Děčín I., Bočná 952
Místopředseda Ivo Lapeš 9.7.1980 - 17.5.1989
Adresa: Kladenská 33 , Děčín III. Česká republika
Děčín III., Kladenská 33
Jméno Olga Skřivanová 7.10.1982 - 17.5.1989
Adresa: Liberecká 1181 , Děčín II. Česká republika
Děčín II., Liberecká 1181/53
Jméno Vlastimil Mádlo 6.5.1974 - 12.4.1990
Adresa: Smetanova 520 , Litvínov Česká republika
Litvínov, Smetanova 520
Jméno Helena Leníková 9.6.1981 - 12.4.1990
Adresa: A. Sochora 2836 , Most Česká republika
Most, A. Sochora 2836/11
Jméno Karel Houška 7.10.1982 - 12.4.1990
Adresa: Novoměstská ulice 49 , Děčín VI. Česká republika
Děčín VI., Novoměstská ulice 49
Jméno Rudolf Nevole 3.9.1985 - 12.4.1990
Adresa: Zámecké náměstí 47 , Děčín I. Česká republika
Děčín I., Zámecké náměstí 47/5
Místopředseda Zdeněk Šafařík 17.5.1989 - 12.4.1990
Adresa: Slezská 1356 , Děčín VI Česká republika
Děčín VI, Slezská 1356/18
Jméno Daniela Balvínová 17.5.1989 - 12.4.1990
Adresa: Školní 1463 , Děčín VI Česká republika
Děčín VI, Školní 1463/28
Předseda Ivo Lapeš 17.5.1989 - 12.4.1990
Adresa: Kladenská 33 , Děčín III. Česká republika
Děčín III., Kladenská 33
Místopředseda Ivo Lapeš 12.4.1990 - 16.5.1990
Adresa: Kladenská 33 , Děčín III. Česká republika
Děčín III., Kladenská 33
Jméno Ing. Zdenka Machová 12.4.1990 - 16.5.1990
Adresa: Leningradská 282 , Děčín 9 Česká republika
Děčín 9, Leningradská 282
Jméno František Brániš 12.4.1990 - 20.1.1992
Adresa: Husova 124 , Meziboří Česká republika
Meziboří, Husova 124
Jméno Alena Říhová 12.4.1990 - 20.1.1992
Adresa: Vilznická 66 , Děčín 7 Česká republika
Děčín 7, Vilznická 66/24
Jméno Josef Stára 12.4.1990 - 20.1.1992
Adresa: Martiněves 169 , Jílové Česká republika
Jílové, Martiněves 169
Jméno Ing. Stanislava Teplá 12.4.1990 - 20.1.1992
Adresa: Kamenická 263 , Děčín II Česká republika
Děčín II, Kamenická 263/123
Jméno Věra Jordánová 12.4.1990 - 18.12.1992
Adresa: Slovanská 901 , Děčín 6 Česká republika
Děčín 6, Slovanská 901/25
Místopředsedkyně Ing. Zdenka Machová 16.5.1990 - 18.12.1992
Adresa: Leningradská 282 , Děčín 9 Česká republika
Děčín 9, Leningradská 282
Místopředseda Ing. Libor Beck 20.1.1992 - 18.12.1992
Adresa: Na výsluní 100 , Děčín XXXIII Česká republika
Děčín XXXIII, Na výsluní 100
Jméno Luboš Nevole 20.1.1992 - 18.12.1992
Adresa: Červený vrch 265 , Děčín IV Česká republika
Děčín IV, Červený vrch 265/20
Předseda Ing. Pavel Janata 12.4.1990 - 22.7.1993
Adresa: Labská 159 , Děčín I Česká republika
Děčín I, Labská 159/18
Jméno Ladislav Kratochvíl 12.4.1990 - 22.7.1993
Adresa: Lužická 702 , Děčín II Česká republika
Děčín II, Lužická 702/2
Jméno Soňa Kopejsková 20.1.1992 - 22.7.1993
Adresa: 5.května 29 , Děčín X Česká republika
Děčín X, 5.května 29/96
Jméno Václav Brož 20.1.1992 - 22.7.1993
Adresa: Podkrušnohorská 1024 , Litvínov 6 Česká republika
Litvínov 6, Podkrušnohorská 1024/9
Místopředseda Věra Jordánová 18.12.1992 - 22.7.1993
Adresa: Slovanská 901 , Děčín 6 Česká republika
Děčín 6, Slovanská 901/25
Jméno Zdenka Mališová 18.12.1992 - 22.7.1993
Adresa: Pod Táborským vrchem 623 , Benešov nad Ploučnicí Česká republika
Benešov nad Ploučnicí, Pod Táborským vrchem 623
Jméno Ivan Podolník 12.4.1990 - 3.6.1994
Adresa: Příčná 350 , Děčín III Česká republika
Děčín III, Příčná 350
Jméno Věra Helebrantová 22.7.1993 - 3.6.1994
Adresa: Kamenická 272 , Děčín II Česká republika
Děčín II, Kamenická 272/128
Jméno Václav Míšek 12.4.1990 - 9.12.1994
Adresa: Sukova 1183 , Děčín II Česká republika
Děčín II, Sukova 1183/45
Předseda Václav Brož 22.7.1993 - 9.12.1994
Adresa: Podkrušnohorská 1024 , Litvínov 6 Česká republika
Litvínov 6, Podkrušnohorská 1024/9
Jméno Ing. Pavel Janata 3.6.1994 - 9.12.1994
Adresa: Labská 159 , Děčín I Česká republika
Děčín I, Labská 159/18
Místopředseda Ing. Pavel Janata 9.12.1994 - 20.6.1996
Adresa: Labská 159 , Děčín I Česká republika
Děčín I, Labská 159/18
Jméno Karel Redlich 8.9.1995 - 20.6.1996
Adresa: Kosmonautů 165 , Děčín XXVII Česká republika
Děčín XXVII, Kosmonautů 165
Jméno Miroslav Chodl 9.12.1994 - 22.7.1998
Adresa: Javorová 3109 , Most Česká republika
Most, Javorová 3109
Jméno Vladimír Kočí 18.12.1992 - 8.4.1999
Adresa: Dvořákova 1324 , Děčín II Česká republika
Děčín II, Dvořákova 1324/21
Jméno Lubor Zámostný 22.7.1993 - 8.4.1999
Adresa: Kmochova 13 , Ústí nad Labem Česká republika
Ústí nad Labem, Kmochova 13
Jméno Zdeněk Prouza 22.7.1993 - 8.4.1999
Adresa: Plavební 115 , Děčín I Česká republika
Děčín I, Plavební 115/1
Jméno Rudolf Nevole 22.7.1993 - 8.4.1999
Adresa: Zámecké nám. 5 , Děčín I Česká republika
Děčín I, Zámecké nám. 5
Jméno Jiří Wiedermann 3.6.1994 - 8.4.1999
Adresa: Čs. Legií 206 , Děčín IV Česká republika
Děčín IV, Čs. Legií 206/17
Předseda Václav Míšek 9.12.1994 - 8.4.1999
Adresa: Sukova 1183 , Děčín II Česká republika
Děčín II, Sukova 1183/45
Místopředseda Karel Redlich 20.6.1996 - 8.4.1999
Adresa: Kosmonautů 165 , Děčín XXVII Česká republika
Děčín XXVII, Kosmonautů 165
Člen představenstva Marie Hladíková 22.7.1998 - 21.8.2002
Zánik členství 22.3.2002
Adresa: Sofijská 51 , Děčín VI Česká republika
Děčín VI, Sofijská 51
Člen představenstva Jiří Tyburec 22.7.1998 - 21.8.2002
Adresa: Česká republika
Most, Jaroslava Haška, blok 514, čp. 1052/7
Místopředseda představenstva Václav Míšek 8.4.1999 - 21.8.2002
Adresa: Sukova 1183 , Děčín II Česká republika
Děčín II, Sukova 1183/45
Člen představenstva Rudolf Nevole 8.4.1999 - 21.8.2002
Zánik členství 22.3.2002
Adresa: Zámecké nám. 5 , Děčín I Česká republika
Děčín I, Zámecké nám. 5
Člen představenstva Jiří Wiedermann 8.4.1999 - 21.8.2002
Zánik členství 22.3.2002
Adresa: Čs. Legií 206 , Děčín IV Česká republika
Děčín IV, Čs. Legií 206/17
Předseda představenstva Karel Redlich 8.4.1999 - 21.8.2002
Adresa: Kosmonautů 165 , Děčín XXVII Česká republika
Děčín XXVII, Kosmonautů 165
Člen představenstva Petr Furch 8.4.1999 - 21.8.2002
Adresa: Pod Sněžníkem 174 , Děčín VIII Česká republika
Děčín VIII, Pod Sněžníkem 174/43
Člen představenstva Jana Kočová 8.4.1999 - 21.8.2002
Zánik členství 22.3.2002
Adresa: Krásný Studenec 167 , Děčín XXIV Česká republika
Děčín XXIV, Krásný Studenec 167
Místopředseda představenstva Václav Míšek 21.8.2002 - 17.6.2004
Vznik členství 22.3.2002
Zánik členství 6.7.2003
Vznik funkce 22.3.2002
Zánik funkce 6.7.2003
Adresa: Sukova 1183 , 405 02 Děčín II Česká republika
Děčín II, Sukova 1183/45, PSČ 40502
Člen představenstva Jan Sirovátka 21.8.2002 - 17.6.2004
Vznik členství 22.3.2002
Adresa: Plavební 114 , 405 01 Děčín I. Česká republika
Děčín I., Plavební 114/13, PSČ 40501
Předseda představenstva Karel Redlich 21.8.2002 - 9.5.2006
Vznik členství 22.3.2002
Zánik členství 22.3.2006
Vznik funkce 22.3.2002
Zánik funkce 22.3.2006
Adresa: Kosmonautů 165 , 405 01 Děčín XXVII Česká republika
Děčín XXVII, Kosmonautů 165, PSČ 40501
Člen představenstva Jiří Tyburec 21.8.2002 - 9.5.2006
Vznik členství 22.3.2002
Zánik členství 22.3.2006
Adresa: Česká republika
Most, Jaroslava Haška, blok 514, čp. 1052/7, PSČ 434 01
Člen představenstva Petr Furch 21.8.2002 - 9.5.2006
Vznik členství 22.3.2002
Zánik členství 22.3.2006
Adresa: Pod Sněžníkem 174 , 405 02 Děčín VIII Česká republika
Děčín VIII, Pod Sněžníkem 174/43, PSČ 40502
Člen představenstva Miroslav Klugar 21.8.2002 - 9.5.2006
Vznik členství 22.3.2002
Zánik členství 22.3.2006
Adresa: Na výšinách 956 , 405 02 Děčín IV. Česká republika
Děčín IV., Na výšinách 956/15, PSČ 40502
Člen představenstva Ladislav Kratochvíl 21.8.2002 - 9.5.2006
Vznik členství 22.3.2002
Zánik členství 22.3.2006
Adresa: Lužická 702 , 405 01 Děčín II. Česká republika
Děčín II., Lužická 702/2, PSČ 40501
Místopředseda představenstva Jan Sirovátka 17.6.2004 - 9.5.2006
Vznik členství 22.3.2002
Zánik členství 22.3.2006
Vznik funkce 23.4.2004
Zánik funkce 22.3.2006
Adresa: Plavební 114 , 405 01 Děčín I. Česká republika
Děčín I., Plavební 114/13, PSČ 40501

Likvidace KOVOČAS, výrobní družstvo v likvidaci

Platnost údajů od - do
Jméno JUDr. Lubomír Krajíček 26.9.2016
Adresa: Sluneční 310 , 691 54 Týnec Česká republika
Sluneční 310, 691 54 Týnec
Jméno JUDr. Lubomír Krajíček 23.10.2010 - 26.9.2016
Adresa: Sluneční 310 , 691 54 Týnec Česká republika
Týnec, Sluneční 310, PSČ 69154

Sbírka Listin KOVOČAS, výrobní družstvo v likvidaci

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
DrXXVIII 10/SL 63 účetní závěrka [2014] Krajský soud v Ústí nad Labem 10.3.2015 10.3.2015 11.3.2015 6
DrXXVIII 10/SL 62 účetní závěrka [2014] Př Krajský soud v Ústí nad Labem 10.3.2015 10.3.2015 11.3.2015 4
DrXXVIII 10/SL 61 účetní závěrka [2013]  Př Krajský soud v Ústí nad Labem 18.3.2014 24.6.2014 25.6.2014 7
DrXXVIII 10/SL 60 účetní závěrka [2013] Krajský soud v Ústí nad Labem 18.3.2014 24.6.2014 25.6.2014 6
DrXXVIII 10/SL 59 účetní závěrka [2012]  R + VZ Krajský soud v Ústí nad Labem 29.3.2013 8.9.2013 9.9.2013 6
DrXXVIII 10/SL 58 účetní závěrka [2012]  Př Krajský soud v Ústí nad Labem 28.3.2013 8.9.2013 9.9.2013 7
DrXXVIII 10/SL 57 účetní závěrka 2011 Krajský soud v Ústí nad Labem 29.3.2012 30.8.2012 5.9.2012 6
DrXXVIII 10/SL 56 účetní závěrka 2010 Krajský soud v Ústí nad Labem 4.3.2011 30.8.2012 5.9.2012 6
DrXXVIII 10/SL 55 účetní závěrka k 30.9.2010 Krajský soud v Ústí nad Labem 27.11.2011 30.8.2012 5.9.2012 6
DrXXVIII 10/SL 54 účetní závěrka k 30.9.2010 - Př Krajský soud v Ústí nad Labem 27.11.2010 30.8.2012 5.9.2012 7
DrXXVIII 10/SL 53 účetní závěrka 2011- Př Krajský soud v Ústí nad Labem 23.3.2012 30.8.2012 5.9.2012 7
DrXXVIII 10/SL 52 účetní závěrka 2010 Krajský soud v Ústí nad Labem 4.3.2011 30.8.2012 5.9.2012 7
DrXXVIII 10/SL 51 notářský zápis - NZ 165/2010 Krajský soud v Ústí nad Labem 29.6.2010 27.9.2010 1.11.2010 3
DrXXVIII 10/SL 50 účetní závěrka - příloha 2009 Krajský soud v Ústí nad Labem 22.2.2010 29.10.2010 29.10.2010 7
DrXXVIII 10/SL 49 účetní závěrka R + VZ 2009 Krajský soud v Ústí nad Labem 19.2.2010 29.10.2010 29.10.2010 6
DrXXVIII 10/SL 48 notářský zápis NZ 85/2010 Krajský soud v Ústí nad Labem 30.3.2010 1.4.2010 6.5.2010 4
DrXXVIII 10/SL 47 účetní závěrka - 2008 Krajský soud v Ústí nad Labem 28.2.2009 22.2.2010 22.2.2010 6
DrXXVIII 10/SL 46 účetní závěrka - 2008- příloha Krajský soud v Ústí nad Labem 27.2.2009 22.2.2010 22.2.2010 7
DrXXVIII 10/SL 45 účetní závěrka - výkaz zisku 2007 Krajský soud v Ústí nad Labem 26.2.2008 1.12.2008 2
DrXXVIII 10/SL 44 účetní závěrka - rozvaha 2007 Krajský soud v Ústí nad Labem 26.2.2008 1.12.2008 4
DrXXVIII 10/SL 43 účetní závěrka - příloha 2007 Krajský soud v Ústí nad Labem 25.2.2008 1.12.2008 7
DrXXVIII 10/SL 42 účetní závěrka - 2006 Krajský soud v Ústí nad Labem 24.2.2007 1.12.2008 6
DrXXVIII 10/SL 41 účetní závěrka - příloha 2006 Krajský soud v Ústí nad Labem 26.2.2007 1.12.2008 8
DrXXVIII 10/SL 40 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 28.3.2007 25.6.2007 14
DrXXVIII 10/SL 39 notářský zápis - NZ 107/2007 Krajský soud v Ústí nad Labem 11.4.2007 25.6.2007 4
DrXXVIII 10/SL 38 podpisové vzory členů představ. Krajský soud v Ústí nad Labem 7.4.2006 4.7.2006 2
DrXXVIII 10/SL 37 notářský zápis NZ 86/2006 Krajský soud v Ústí nad Labem 29.3.2006 4.7.2006 3
DrXXVIII 10/SL 36 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 22.3.2006 4.7.2006 16
DrXXVIII 10/SL 35 rozhod. o statut. orgánu - zápis o volbě místopředsedy Krajský soud v Ústí nad Labem 22.3.2006 4.7.2006 3
DrXXVIII 10/SL 34 rozhod. o statut. orgánu - zápis o volbě předsedy Krajský soud v Ústí nad Labem 22.3.2006 4.7.2006 3
DrXXVIII 10/SL 33 rozhod. o statut. orgánu - zápis z výroční čl. schůze Krajský soud v Ústí nad Labem 22.3.2006 4.7.2006 6
DrXXVIII 10/SL 32 účetní závěrka k 31.12.2005 Krajský soud v Ústí nad Labem 14.3.2006 26.4.2006 7
DrXXVIII 10/SL 31 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 30.11.2004 15.3.2005 17
DrXXVIII 10/SL 30 notářský zápis NZ 542/2004 Krajský soud v Ústí nad Labem 7.12.2004 15.3.2005 13
DrXXVIII 10/SL 29 ostatní - zápis z mimoř. čl. schůze Krajský soud v Ústí nad Labem 30.11.2004 15.3.2005 3
DrXXVIII 10/SL 28 podpisové vzory - Jan Sirovátka Krajský soud v Ústí nad Labem 17.5.2004 23.6.2004 1
DrXXVIII 10/SL 27 notářský zápis NZ 192/2004 Krajský soud v Ústí nad Labem 26.4.2004 23.6.2004 3
DrXXVIII 10/SL 26 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 23.4.2004 23.6.2004 16
DrXXVIII 10/SL 25 rozhod. o statut. orgánu - zápis o volbě představenstva Krajský soud v Ústí nad Labem 23.4.2004 23.6.2004 3
DrXXVIII 10/SL 24 ostatní - usn. z výroční čl. schůze Krajský soud v Ústí nad Labem 23.4.2004 23.6.2004 1
DrXXVIII 10/SL 23 ostatní - zápis z výroční čl. schůze Krajský soud v Ústí nad Labem 23.4.2004 23.6.2004 2
DrXXVIII 10/SL 22 účetní závěrka a zpr. auditora rok 2003 Krajský soud v Ústí nad Labem 14.4.2004 20.5.2004 18
DrXXVIII 10/SL 21 účetní závěrka a zpráva auditora rok 2002 Krajský soud v Ústí nad Labem 24.3.2003 9.7.2003 22
DrXXVIII 10/SL 20 rozhod. o statut. orgánu -zápis voleb do volených orgán Krajský soud v Ústí nad Labem 22.3.2002 21.3.2003 5
DrXXVIII 10/SL 19 rozhod. o statut. orgánu - zápis voleb předsedů Krajský soud v Ústí nad Labem 22.3.2002 21.3.2003 3
DrXXVIII 10/SL 18 rozhod. o statut. orgánu - zápis voleb místopředsedů Krajský soud v Ústí nad Labem 22.3.2002 21.3.2003 3
DrXXVIII 10/SL 17 podpisové vzory představenstva Krajský soud v Ústí nad Labem 21.3.2003 1
DrXXVIII 10/SL 16 rozhod. o statut. orgánu - usnesení z výr. čl. schůze Krajský soud v Ústí nad Labem 22.3.2002 21.3.2003 5
DrXXVIII 10/SL 15 účetní závěrka za rok 2001 Krajský soud v Ústí nad Labem 22.3.2002 11.6.2002 27
DrXXVIII 10/SL 14 ostatní -usn.z výroč.člen.schůze Krajský soud v Ústí nad Labem 22.3.2002 11.6.2002 1
DrXXVIII 10/SL 13 účetní závěrka a zpráva auditora za rok 2000 Krajský soud v Ústí nad Labem 27.3.2001 11.6.2001 17
DrXXVIII 10/SL 12 ostatní - usn. a zápis z člen. schůze Krajský soud v Ústí nad Labem 23.3.2001 11.6.2001 3
DrXXVIII 10/SL 11 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 23.3.2001 9.5.2001 15
DrXXVIII 10/SL 10 účetní závěrka rok 1999 Krajský soud v Ústí nad Labem 9.3.2000 17.4.2000 19
DrXXVIII 10/SL 9 účetní závěrka zpráva auditora r.1998 Krajský soud v Ústí nad Labem 5.3.1999 21.9.1999 20
DrXXVIII 10/SL 8 ostatní -zápis o výsledcích voleb Krajský soud v Ústí nad Labem 26.3.1999 23.6.1999 4
DrXXVIII 10/SL 7 ostatní -usn. z výroční čl.schůze VD Krajský soud v Ústí nad Labem 26.3.1999 23.6.1999 2
DrXXVIII 10/SL 6 ostatní -zápis z výroční čl.schůze VD Krajský soud v Ústí nad Labem 26.3.1999 23.6.1999 4
DrXXVIII 10/SL 5 účetní závěrka rok 1996 Krajský soud v Ústí nad Labem 18.2.1997 3.9.1998 18
DrXXVIII 10/SL 4 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 25.3.1994 3.9.1998 17
DrXXVIII 10/SL 3 ostatní - zápis z výr. čl. schůze Krajský soud v Ústí nad Labem 27.3.1998 3.9.1998 3
DrXXVIII 10/SL 2 účetní závěrka rok 1997 Krajský soud v Ústí nad Labem 20.3.1998 3.9.1998 18
DrXXVIII 10/SL 1 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 27.3.1998 3.9.1998 17

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje KOVOČAS, výrobní družstvo v likvidaci

IČO (identifikační číslo) 00029254
Jméno KOVOČAS, výrobní družstvo v likvidaci
Právní forma podnikání Družstvo
Přidělený úřad Městský úřad Děčín
Vznik první živnosti: 15.12.1992
Celkový počet živností: 13
Aktivních živností: 1

Sídlo KOVOČAS, výrobní družstvo v likvidaci

Živnosti a provozovny KOVOČAS, výrobní družstvo v likvidaci

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Výroba dalších výrobků zpracovatelského průmyslu

  • Velkoobchod a maloobchod

  • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 15.12.1992

Živnost č. 2 ubytovací služby

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 15.12.1992
Zánik oprávnění 7.2.2007

Živnost č. 3 koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 15.12.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 4 výroba spotřebního zboží vyjma činností uvedených v příloze č. 2 a 3 zákona č. 455/1991 Sb.

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 15.12.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 5 Nástrojářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.2.1994
Zánik oprávnění 6.3.2007

Živnost č. 6 Obráběčství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.2.1994
Zánik oprávnění 16.2.2011

Živnost č. 7 Stavitel

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.2.1994
Zánik oprávnění 24.2.1997

Živnost č. 8 Galvanizérství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.2.1994
Zánik oprávnění 6.3.2007

Živnost č. 9 Silniční motorová doprava nákladní - vnitrostátní

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 18.2.1994
Zánik oprávnění 7.3.2007
Konec oprávnění 22.5.2006

Živnost č. 10 Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů - výroba kabelů a vodičů

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 21.2.1994
Zánik oprávnění 24.2.1997

Živnost č. 11 Hostinská činnost

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.3.1994
Zánik oprávnění 7.2.2007

Živnost č. 12 Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.3.1994
Zánik oprávnění 16.2.2011

Živnost č. 13 jemná mechanika

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 21.4.1997
Zánik oprávnění 6.3.2007
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán KOVOČAS, výrobní družstvo v likvidaci

Člen statutárního orgánu Karel Redlich
Člen statutárního orgánu Petr Furch
Člen statutárního orgánu Josef Jirásek

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje KOVOČAS, výrobní družstvo v likvidaci

IČO: 00029254
Firma: KOVOČAS, výrobní družstvo v likvidaci
Právní forma: Družstvo
Okres: Děčín
Základní územní jednotka: Děčín
Počet zaměstnanců: Neuvedeno
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 8.2.1951

Sídlo KOVOČAS, výrobní družstvo v likvidaci

Sídlo: Oldřichovská 15 NEOAD, Děčín 406 58

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba radiátorů a kotlů k ústřednímu topení, kovových nádrží a zásobníků
Obrábění
Výroba časoměrných přístrojů
Ostatní zpracovatelský průmysl j. n.
Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití
Elektrické instalace
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
Silniční nákladní doprava
tracking image