Firma KOVOBEL a.s. IČO 46708723


KOVOBEL a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

KOVOBEL a.s. (46708723) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Želetická 789/23, Litoměřice 412 01. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 5. 5. 1992 a je stále aktivní. KOVOBEL a.s. má celkem pět provozoven a pět živností.

Jako zdroj dat o KOVOBEL a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o KOVOBEL a.s. na Justice.cz
Detailní informace o KOVOBEL a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro KOVOBEL a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje KOVOBEL a.s.

Soud Krajský soud v Ústí nad Labem 5
Spisová značka B 275
IČO (identifikační číslo osoby) 46708723
Jméno KOVOBEL a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 5.5.1992
Usnesení valné hromady o snížení základního kapitálu společnosti ze dne 22. 6. 2017: 1.Základní kapitál společnosti bude snížen zrušením vlastních akcií společnosti. 2.Základní kapitál společnosti bude snížen o celkovou částku 274.950,- Kč (slovy: dvěstěsedmdesát- čtyřitisícedevětsetpadesát korun českých), tj. z 22.513.500,- Kč (slovy: dvacetdvamilionů- pětsettřinácttisícpětset korun českých) na 22.238.550,- Kč (slovy : dvacetdvamilionůdvěstětřicetosmtisícpětsetpadesát korun českých). 3.Při snížení základního kapitálu společnosti bude zrušeno 611 ks (slovy: šestsetjedenáct kusů) vlastních akcií o jmenovité hodnotě 274.950,- Kč (slovy: dvěstěsedmdesátčtyřitisícedevětsetpadesát korun českých) (takové vlastní akcie společnosti souhrnně dá le jen Zrušované akcie) jejich zničením dle ust. § 522 Zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen jako zákon o obchodních korporacích). Souhrnná jmenovitá hodnota Zrušovaných akcií odpovídá částce snížení základního kapitálu , tj. částce 274.950,- Kč (slovy: dvěstěsedmdesátčtyřitisícedevětsetpadesát korun českých). 4.Vzhledem k tomu, že Zrušované akcie jsou vlastními akciemi společnosti, příslušná částka odpovídající celkové částce snížení základního kapitálu, tj. 274.950,- Kč (slovy: dvěstěsedmdesátčtyřitisícedevětsetpadesát korun českých), nemůže být vyplacena akc ionářům společnosti ani převedena na jiný účet vlastního kapitálu, ale bude o ni snížen stav účtu základního kapitálu. S částkou odpovídající snížení základního kapitálu bude tudíž naloženo pouze v účetním smyslu. 5.Celková pořizovací cena, za kterou společnost nabyla Zrušované akcie v roce 2017 činí 214.550,- Kč (slovy: dvěstěčtrnácttisícdvěstěpadesát korun českých). O rozdíl mezi pořizovací cenou a jmenovitou hodnotou Zrušovaných akcií - částku 60.400,- Kč (slovy : šedesáttisícčtyčista korun českých) - bude sníženo emisní ážio. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že tato částka nemůže být vyplacena akcionářům společnosti. 6.Snížením základního kapitálu a zrušením Zrušovaných akcií nedojde ke změně vzájemných poměrů podílů jednotlivých akcionářů ve společnosti. Snížení základního kapitálu nebude mít bezprostřední dopad na práva akcionářů. 19.9.2017 - 22.2.2018
Řádná valná hromada rozhodla dne 7.6.2012 o snížení základního kapitálu, a to takto: a) Základní kapitál se snižuje o částku 27.516.500,- Kč, slovy: Dvacetsedm milionů pětsetšestnáct tisíc pětset korun českých, tedy z částky 50.030.000,- Kč, slovy: Padesát milionů třicet tisíc korun českých na částku 22.513.500,- Kč, slovy: Dvacetdva mili ónů pětsettřináct tisíc pětset korun českých. b) Důvodem snížení základního kapitálu je úhrada ztrát minulých období a dále pak snížení základního kapitálu za účelem převodu do rezervního fondu na úhradu budoucí ztráty. c) Snížení základního kapitálu bude provedeno postupem dle § 213a Obchodního zákoníku, a to snížením jmenovité hodnoty všech 50030 ks listinných akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, slovy: Jeden tisíc korun českých, každé z nich, na novou jm enovitou hodnotu 450,- Kč, slovy: Čtyřistapadesát korun českých, každé z nich. d) Částka odpovídající snížení základního kapitálu, t.j. částka ve výši 27.516.500,- Kč, slovy: Dvacetsedm miliónů pětsetšestnáct tisíc pětset korun českých, bude ve výši 26.929.914,- Kč, slovy: Dvacetšest milionů devětsetdvacetdevět tisíc devětsetčtrnáct korun českých, použita na úhradu ztrát společnosti a částka ve výši 586.586,- Kč, slovy: pětsetosmdesátšest tisíc pětsetosmdesátšest korun českých, bude převedena do rezervního fondu na úhradu budoucí ztráty. Vzhledem k uvedenému důvodu snížení základníh o kapitálu nebude částka odpovídající snížení základního kapitálu akcionářům vyplacena, a to ani zčásti. V souvislosti se snížením základního kapitálu nebude ve prospěch akcionářů poskytnuto ani žádné jiné plnění. e) Lhůta pro předložení akcií k vyznačení nové jmenovité hodnoty se stanoví na 3, slovy: tři, kalendářní měsíce ode dne následujícího po dni, kdy bude zveřejněna výzva představenstva k jejich předložení způsobem předepsaným ve stanovách pro zveřejnění ozn ámení o konání valné hromady společnosti. Pokud akcionář ve stanovené lhůtě akcie nepředloží, není oprávněn až do jejich předložení vykonávat práva s nimi spojená a představenstvo uplatní postup podle § 214 Obchodního zákoníku. 12.7.2012 - 22.2.2018
Rozsah splacení základního jmění: 100 % 15.5.1997 - 22.2.2018
Dana T s c h a k e r t o v á , bytem Lovosice, Zvonařova 959/B. 14.6.1993 - 24.3.1995
Údaje o založení: Akciová společnost byla založena podle § 172 Obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku České republiky se sídlem v Praze 1, Gorkého náměstí 32, na který přešel majetek státního podniku ve smyslu § 11 odst. 3 zák.č.92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby. V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu ze dne 30.4.1992 bylo rozhodnuto o schválení jejich stanov a jmenování členů představenstva a dozorčí rady. 5.5.1992
Základní jmění společnosti činí 24 012 000,- Kčs (slovy: dvacetčtyřimilionů dvanácttisíc). Zakladatel splatil 100% základního jmění společnosti, které je představování cenou vkládaného hmotného a dalšího majetku uvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku je obsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního podniku Kovovýroba Litoměřice, s.p.. Toto základní jmění společnosti je rozděleno na 24 012 akcií na jméno po 1 000,- Kčs jmenovité hodnoty. 5.5.1992 - 14.6.1993
Jednání jménem společnosti: Za společnost jedná představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, připojí podpis k názvu společnosti či otisku razítka společnosti. 5.5.1992 - 14.6.1993
Dozorčí rada společnosti: Josef H r s t k a , bytem Litoměřice, M.Majerové 1842/33, JUDr. Radka Š u m e r o v á , bytem Litoměřice, A.Muchy 12 a Marie Š n á b l o v á , bytem Litoměřice, Dobrovského 31. 5.5.1992 - 14.6.1993

Kapitál KOVOBEL a.s.

zakladni jmění 22 238 600 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 22.2.2018
zakladni jmění 22 513 500 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 31.8.2012 - 22.2.2018
zakladni jmění 50 030 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 14.6.1993 - 31.8.2012

Akcie KOVOBEL a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 450 Kč 49 419 22.2.2018
Kmenové akcie na jméno 450 Kč 50 030 15.5.2014 - 22.2.2018
Akcie na majitele 450 Kč 50 030 31.8.2012 - 15.5.2014
Akcie na majitele 1 000 Kč 50 030 20.8.2002 - 31.8.2012
Akcie na majitele 1 000 Kč 50 030 14.6.1993 - 20.8.2002

Sídlo KOVOBEL a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Želetická 789/23 , Litoměřice 412 01 25.6.2018
Adresa Mostecká 229/13 , Litoměřice 412 01 6.1.2014 - 25.6.2018
Adresa Mostecká 0 , 412 01 Litoměřice Česká republika
28.1.2002 - 6.1.2014
Adresa Mostecká 229/13 , Litoměřice 412 01 5.5.1992 - 28.1.2002

Předmět podnikání KOVOBEL a.s.

Platnost údajů od - do
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 1.11.2011
obráběčství 1.11.2011
galvanizérství, smaltérství 1.11.2011
truhlářství, podlahářství 1.11.2011
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 1.11.2011
kovoobráběčství 15.3.2001 - 1.11.2011
galvanizérství 15.3.2001 - 1.11.2011
truhlářství 15.3.2001 - 1.11.2011
činnost účetních poradců, vedení účetnictví 15.3.2001 - 1.11.2011
povrchové úpravy a svařování kovů 15.3.2001 - 1.11.2011
čalounictví 15.3.2001 - 1.11.2011
činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců 15.3.2001 - 1.11.2011
reklamní činnost a marketing 15.3.2001 - 1.11.2011
služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob 15.3.2001 - 1.11.2011
výroba nábytku a bytových doplňků včetně kovoobrábění, gal- vanizace kovů, truhlářství a čalounictví 14.6.1993 - 15.3.2001
poskytování související poradenské a architektonické čin- nosti 14.6.1993 - 15.3.2001
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 14.6.1993 - 1.11.2011
- výroba kovového nábytku - výroba kovového zboží - výroba zařízení a potřeb pro stavebnictví - výroba a montáž vzduchotechnických zařízení a jeho opravy - opravy čalouněného nábytku - provádění oprav a instalací zařízení reprodukční a audiovizuální techniky, dodávky těchto zařízení, provádění pronájmu a záručních oprav výše uvedených zařízení - oprava a montáž televizních antén a místních rozhlasů - výroba výrobků strojírenského a kovodělného průmyslu včetně výroby 5.5.1992 - 14.6.1993
náhradních dílů - vývoj, výroba prototypů, modelů, vzorků a vypracování odborných posudků - servis zabezpečovacích a signalizačních zařízení a opravy prostředků výpočetní techniky - výroba jednoúčelových strojů a zařízení - zápůjčková služba, obchodní činnost - projekční činnost v oborech: montáže společných televizních antén, kabelových rozvodů, montáže a opravy místních a závodních rozhlasů, zabezpečovací a signalizační techniky, průmyslové televize a mobilních pojítek - kontrola a revize, preventivní prohlídky, poradenská a školicí činnost 5.5.1992 - 14.6.1993
- služby v oboru, zpracování informací - výroba a prodej tepelné energie - silniční doprava - provoz jídelen, sociálních a rekreačních zařízení - správa podnikových bytů 5.5.1992 - 14.6.1993

vedení firmy KOVOBEL a.s.

Statutární orgán KOVOBEL a.s.

Platnost údajů od - do
Oprávnění jednat jménem společnosti mají: předseda představenstva, a to samostatně, nebo samostatně další člen představenstva, který k tomu byl představenstvem pověřen, a nebo třetí osoba v rozsahu uděleném v plné moci. Za společnost se podepisuje samostatně předseda představenstva nebo samostatně člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Všichni tak činí tím způsobem, že k napsané či vytištěné obchodní firmě společnosti připojí svůj vlastnor uční podpis. 4.10.2006
Jménem společnosti jedná předseda nebo místopředseda představenstva, a to každý samostatně nebo samostatně člen představenstva, který k tomu byl představenstvem pověřen, a nebo třetí osoba v rozsahu uděleném v plné moci. Za společnost se podepisuje samostatně předseda představenstva, místopředseda představenstva nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Všichni tak činí tím způsobem, že k napsanému či vytištěnému názvu společnosti připojí svůj vlastnoruční podpis. 15.5.1997 - 4.10.2006
Jménem společnosti jedná představenstvo, a to buď společně předseda a místopředseda představenstva nebo samostatně člen představenstva , který k tomu byl představenstvem pověřen, anebo třetí osoba v rozsahu uvedeném v udělené plné moci. Za společ- nost podepisují buď společně předseda a místopředseda předsta- venstva nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Všichni tak činí tím způsobem, že k názvu společnosti, otisku razítka společnosti připojí svůj podpis. 14.6.1993 - 15.5.1997
Předseda představenstva Dimitri Peers 14.12.2016
Vznik členství 1.7.2016
Vznik funkce 1.7.2016
Adresa: Oude Weg 135 , 9870 Zulte Belgické království
Místopředseda představenstva Theo Peers 14.12.2016
Vznik členství 1.7.2016
Vznik funkce 1.7.2016
Adresa: Rijksweg 129/C , 9870 Zulte Belgické království
Člen představenstva Christiane Frida Constance Valkenborghs 14.12.2016
Vznik členství 1.7.2016
Adresa: Rijksweg 129/C , 9870 Zulte Belgické království
Člen představenstva Ing. Josef Holý 5.5.1992 - 14.6.1993
Adresa: Palachova 702/35 , Litoměřice 412 01
Člen představenstva Miroslav Evald 5.5.1992 - 14.6.1993
Adresa: Bojská 1595/8 , Litoměřice 412 01
Člen představenstva Ing. Iva Hamouzová 5.5.1992 - 14.6.1993
Adresa: Nezvalova 1818/26 , Litoměřice 412 01
Člen představenstva Theo Peers 14.6.1993 - 15.5.1997
Adresa: Belgie, ZULTE , Rijksweg 129/C Česká republika
Člen představenstva Filip Peers 14.6.1993 - 15.5.1997
Adresa: Belgie, ZULTE , Rijksweg 129/C Česká republika
Člen představenstva Frans Vandenberghe 14.6.1993 - 15.5.1997
Adresa: Belgie, HARELBEKE , Arendsstraat 151 Česká republika
Člen představenstva Josef Holý 14.6.1993 - 15.5.1997
Adresa: Palachova 821/25 , Litoměřice 412 01
Člen představenstva Antonín Švach 14.6.1993 - 15.5.1997
Adresa: Mikulova 1574/9 , Praha 149 00
Místopředseda představenstva Ing. Josef Holý 15.5.1997 - 29.6.1998
Adresa: Palachova 821/25 , Litoměřice 412 01
Předseda představenstva Theo Peers 15.5.1997 - 28.1.2002
Adresa: Pekařská 121/7 , Litoměřice 412 01
Člen představenstva Filip Peers 15.5.1997 - 28.1.2002
Adresa: Pekařská 121/7 , Litoměřice 412 01
Místopředseda představenstva Ing. Josef Holý 29.6.1998 - 4.10.2006
Zánik členství 30.6.2006
Vznik funkce 5.5.1992
Zánik funkce 30.6.2006
Adresa: Michalovická 1011/11 , Litoměřice 412 01
Předseda představenstva Theo Peers 28.1.2002 - 4.10.2006
Zánik členství 30.6.2006
Vznik funkce 23.2.1993
Zánik funkce 30.6.2006
Adresa: Mostecká 229/13 , Litoměřice 412 01
Člen představenstva Filip Peers 28.1.2002 - 4.10.2006
Zánik členství 30.6.2006
Vznik funkce 23.2.1993
Adresa: Mostecká 229/13 , Litoměřice 412 01
Člen představenstva Christiane Frida Constance 4.10.2006 - 4.10.2006
Vznik členství 30.6.2006
Adresa: Rijksweg 129 , Zulte Belgické království
Předseda představenstva Theo Peers 4.10.2006 - 1.11.2011
Vznik členství 30.6.2006
Zánik členství 30.6.2011
Vznik funkce 30.6.2006
Zánik funkce 30.6.2011
Adresa: Rijksweg 129 , Zulte Belgické království
Člen představenstva Filip Peers 4.10.2006 - 1.11.2011
Vznik členství 30.6.2006
Zánik členství 30.6.2011
Adresa: Toverhoek 13 , Zulte Belgické království
Člen představenstva Christiane Frida Constance Valkenborghs 4.10.2006 - 1.11.2011
Vznik členství 30.6.2006
Zánik členství 30.6.2011
Adresa: Rijksweg 129 , Zulte Belgické království
Předseda představenstva Dimitri Peers 1.11.2011 - 14.12.2016
Vznik členství 30.6.2011
Zánik členství 30.6.2016
Vznik funkce 30.6.2011
Zánik funkce 30.6.2016
Adresa: Belgické království
Zulte, Oude Weg 135
Místopředseda představenstva Theo Peers 1.11.2011 - 14.12.2016
Vznik členství 30.6.2011
Zánik členství 30.6.2016
Vznik funkce 30.6.2011
Zánik funkce 30.6.2016
Adresa: Rijksweg 129 , Zulte Belgické království
Člen představenstva Christiane Frida Constance Valkenborghs 1.11.2011 - 14.12.2016
Vznik členství 30.6.2011
Zánik členství 30.6.2016
Adresa: Rijksweg 129 , Zulte Belgické království

Dozorčí rada KOVOBEL a.s.

Platnost údajů od - do
Předseda dozorčí rady Filip Peers 14.12.2016
Vznik členství 1.7.2016
Vznik funkce 1.7.2016
Adresa: Toverhoek 13 , 9870 Zulte Belgické království
Člen dozorčí rady Wouter Vandecasteele 7.2.2017
Vznik členství 1.7.2016
Adresa: Passendaleveldstraat 8 , Zillebeke Belgické království
Jméno Radka Šumerová 14.6.1993 - 15.5.1997
Adresa: Alfonse Muchy 420/12 , Litoměřice 412 01
Jméno Ladislav Valda 14.6.1993 - 15.5.1997
Adresa: Máchova 56/20 , Praha 120 00
Jméno Anna Pačinková 24.3.1995 - 15.5.1997
Adresa: Nádražní 907/20 , Litoměřice 412 01
Jméno JUDr. Radka Šumerová 15.5.1997 - 28.1.2002
Adresa: Turgeněvova 632/19 , Litoměřice 412 01
Jméno Anna Pačinková 15.5.1997 - 28.1.2002
Zánik funkce 25.5.2001
Adresa: Nádražní 907/20 , Litoměřice 412 01
Jméno Frans Vandenberghe 15.5.1997 - 4.10.2006
Zánik členství 30.6.2006
Adresa: Arendsstraat 151 , Haralbeke Belgické království
Předseda dozorčí rady JUDr. Radka Šumerová 28.1.2002 - 4.10.2006
Zánik členství 30.6.2006
Zánik funkce 30.6.2006
Adresa: Turgeněvova 632/19 , Litoměřice 412 01
Člen dozorčí rady Petr Bláha 28.1.2002 - 4.10.2006
Zánik členství 24.5.2006
Adresa: Dlouhá 4 , Terezín 411 55
Předseda dozorčí rady Dimitri Peers 4.10.2006 - 1.11.2011
Vznik členství 30.6.2006
Zánik členství 30.6.2011
Vznik funkce 30.6.2006
Zánik funkce 30.6.2011
Adresa: Gentpoortstraat 20 , Deinze Belgické království
Člen dozorčí rady Wouter Vandecasteele 4.10.2006 - 1.11.2011
Vznik členství 30.6.2006
Zánik členství 30.6.2011
Adresa: Passendaleveldstraat 8 , Ieper Belgické království
Člen dozorčí rady Jaromír Arnold 4.10.2006 - 1.11.2011
Vznik členství 24.5.2006
Zánik členství 25.5.2011
Adresa: Vodní 994/5 , Lovosice 410 02
Člen dozorčí rady Petr Bláha 1.11.2011 - 12.7.2012
Vznik členství 25.5.2011
Zánik členství 26.4.2012
Adresa: Dlouhá 4 , Terezín 411 55
Člen dozorčí rady Lucie Tylová 12.7.2012 - 6.1.2014
Vznik členství 25.5.2012
Adresa: Marie Majerové 1824/1 , Litoměřice 412 01
Předseda dozorčí rady Filip Peers 1.11.2011 - 14.12.2016
Vznik členství 30.6.2011
Zánik členství 30.6.2016
Vznik funkce 30.6.2011
Zánik funkce 30.6.2016
Adresa: Toverhoek 13 , Zulte Belgické království
Člen dozorčí rady Wouter Vandecasteele 1.11.2011 - 7.2.2017
Vznik členství 30.6.2011
Zánik členství 30.6.2016
Adresa: Passendaleveldstraat 8 , Zillebeke Belgické království
Člen dozorčí rady Lucie Tylová 6.1.2014 - 24.11.2017
Vznik členství 25.5.2012
Adresa: Marie Majerové 1824/1 , Litoměřice 412 01
Člen dozorčí rady Lucie Tylová 24.11.2017 - 25.6.2018
Vznik členství 25.5.2012
Zánik členství 25.5.2017
Adresa: 113 , 412 01 Trnovany Česká republika

Prokura KOVOBEL a.s.

Platnost údajů od - do
Jméno Ing. Josef Holý 4.10.2006 - 29.11.2011
Adresa: Michalovická 1011/11 , Litoměřice 412 01

Sbírka Listin KOVOBEL a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 275/SL 58 účetní závěrka [2014] Př Krajský soud v Ústí nad Labem 25.3.2015 27.8.2015 28.8.2015 6
B 275/SL 57 účetní závěrka [2014] R+VZ Krajský soud v Ústí nad Labem 25.3.2015 27.8.2015 28.8.2015 5
B 275/SL 56 účetní závěrka [2013], zpráva auditora Krajský soud v Ústí nad Labem 13.5.2014 27.8.2015 28.8.2015 9
B 275/SL 55 účetní závěrka [2012], zpráva auditora R+VZ Krajský soud v Ústí nad Labem 20.5.2013 27.8.2015 28.8.2015 5
B 275/SL 54 účetní závěrka [2012] Př Krajský soud v Ústí nad Labem 30.4.2013 27.8.2015 28.8.2015 6
B 275/SL 53 notářský zápis [NZ 221/2015] Krajský soud v Ústí nad Labem 18.6.2015 13.7.2015 19
B 275/SL 51 účetní závěrka NZ 96/2012 Krajský soud v Ústí nad Labem 13.6.2012 17.7.2012 18.7.2012 4
B 275/SL 50 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 25.8.2011 6.9.2011 3.11.2011 14
B 275/SL 49 rozhod. o statut. orgánu - zápis z jedn.představ. Krajský soud v Ústí nad Labem 30.6.2011 6.9.2011 3.11.2011 1
B 275/SL 48 ostatní - zápis z DR Krajský soud v Ústí nad Labem 30.6.2011 6.9.2011 3.11.2011 1
B 275/SL 47 notářský zápis - NZ 120/2011- VH Krajský soud v Ústí nad Labem 28.6.2011 6.9.2011 3.11.2011 3
B 275/SL 46 podpisové vzory - členů představ.3x Krajský soud v Ústí nad Labem 23.6.2011 6.9.2011 3.11.2011 9
B 275/SL 45 rozhod. o statut. orgánu - zápis z VH Krajský soud v Ústí nad Labem 23.6.2011 6.9.2011 3.11.2011 13
B 275/SL 44 výroční zpráva - 2010 Krajský soud v Ústí nad Labem 26.8.2011 26.8.2011 30.8.2011 31
B 275/SL 43 účetní závěrka - 2009 Krajský soud v Ústí nad Labem 14.10.2010 14.10.2010 14.10.2010 10
B 275/SL 42 výroční zpráva - 2008 Krajský soud v Ústí nad Labem 12.8.2009 21
B 275/SL 41 výroční zpráva rok 1996 Krajský soud v Ústí nad Labem 27.3.1997 15.5.2009 22
B 275/SL 40 výroční zpráva - 2003 Krajský soud v Ústí nad Labem 13.5.2009 25
B 275/SL 39 výroční zpráva rok 2007 Krajský soud v Ústí nad Labem 9.3.2009 21
B 275/SL 38 výroční zpráva rok 2006 Krajský soud v Ústí nad Labem 28.3.2008 21
B 275/SL 37 podpisové vzory - Wouter Vandecasteele Krajský soud v Ústí nad Labem 30.6.2006 2.1.2007 6
B 275/SL 36 podpisové vzory - Ch. F. C. Valkenborghs Krajský soud v Ústí nad Labem 30.6.2006 2.1.2007 6
B 275/SL 35 podpisové vzory - Filip Peers Krajský soud v Ústí nad Labem 30.6.2006 2.1.2007 6
B 275/SL 34 podpisové vzory - Dimitri Peers Krajský soud v Ústí nad Labem 30.6.2006 2.1.2007 2
B 275/SL 33 podpisové vzory - Theo Peers Krajský soud v Ústí nad Labem 30.6.2006 2.1.2007 2
B 275/SL 32 podpisové vzory - Jaromír Arnold Krajský soud v Ústí nad Labem 30.6.2006 2.1.2007 1
B 275/SL 31 podpisové vzory - Ing. Josef Holý Krajský soud v Ústí nad Labem 30.6.2006 2.1.2007 1
B 275/SL 30 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 30.6.2006 2.1.2007 15
B 275/SL 29 rozhod. o statut. orgánu - jmenovací dekret Krajský soud v Ústí nad Labem 30.6.2006 2.1.2007 1
B 275/SL 28 rozhod. o statut. orgánu - zápis z jednání DR Krajský soud v Ústí nad Labem 30.6.2006 2.1.2007 1
B 275/SL 27 rozhod. o statut. orgánu - zápis z jednání představ. Krajský soud v Ústí nad Labem 30.6.2006 2.1.2007 1
B 275/SL 26 rozhod. o statut. orgánu - zápis z VH Krajský soud v Ústí nad Labem 30.6.2006 2.1.2007 8
B 275/SL 25 notářský zápis NZ 146/2006 Krajský soud v Ústí nad Labem 30.6.2006 2.1.2007 3
B 275/SL 24 účetní závěrka k 31.12.2005 Krajský soud v Ústí nad Labem 13.7.2006 1
B 275/SL 23 účetní závěrka k 31.12.2004 Krajský soud v Ústí nad Labem 9.8.2005 1
B 275/SL 22 ostatní - sdělení k roční závěrce Krajský soud v Ústí nad Labem 15.3.2004 29.3.2004 0
B 275/SL 21 výroční zpráva rok 2002 Krajský soud v Ústí nad Labem 27.11.2003 28
B 275/SL 20 účetní závěrka k 31.12.2001 Krajský soud v Ústí nad Labem 25.3.2002 18.6.2003 14
B 275/SL 19 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 26.6.2002 19.3.2003 14
B 275/SL 18 notářský zápis NZ 152/2002 Krajský soud v Ústí nad Labem 26.6.2002 19.3.2003 12
B 275/SL 17 podpisové vzory - Filip Peers Krajský soud v Ústí nad Labem 4.7.2001 12.3.2002 3
B 275/SL 16 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 20.6.2001 12.3.2002 14
B 275/SL 15 notářský zápis NZ 107/2001 - VH Krajský soud v Ústí nad Labem 20.6.2001 12.3.2002 21
B 275/SL 14 rozhod. o statut. orgánu - zápis z VH Krajský soud v Ústí nad Labem 20.6.2001 12.3.2002 6
B 275/SL 13 rozhod. o statut. orgánu - zápis z 1. jedn. předst. Krajský soud v Ústí nad Labem 20.6.2001 12.3.2002 1
B 275/SL 12 ostatní - zápis z 1. jedn. DR Krajský soud v Ústí nad Labem 20.6.2001 12.3.2002 1
B 275/SL 11 podpisové vzory - Ing. J. Holý Krajský soud v Ústí nad Labem 20.6.2001 12.3.2002 1
B 275/SL 10 podpisové vzory - Theo Peers Krajský soud v Ústí nad Labem 20.6.2001 12.3.2002 1
B 275/SL 9 účetní závěrka za rok 2000 Krajský soud v Ústí nad Labem 16.3.2001 16.11.2001 16
B 275/SL 8 notářský zápis NZ 117/2000 vč. stanov Krajský soud v Ústí nad Labem 11.7.2000 28.3.2001 26
B 275/SL 7 účetní závěrka k 31.12.1999 Krajský soud v Ústí nad Labem 29.3.2000 25.5.2000 13
B 275/SL 6 účetní závěrka -přiznání r.1998 Krajský soud v Ústí nad Labem 29.3.1999 27.5.1999 6
B 275/SL 5 účetní závěrka -příloha za rok 1998 Krajský soud v Ústí nad Labem 27.5.1999 7
B 275/SL 4 účetní závěrka -příloha za rok 1997 Krajský soud v Ústí nad Labem 27.5.1999 7
B 275/SL 3 účetní závěrka -výkaz zisků a ztrát r.1997 Krajský soud v Ústí nad Labem 30.3.1998 27.5.1999 6
B 275/SL 2 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 20.6.1996 27.5.1999 17
B 275/SL 1 notářský zápis NZ 107/96 Krajský soud v Ústí nad Labem 20.6.1996 27.5.1999 16

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje KOVOBEL a.s.

IČO (identifikační číslo) 46708723
Jméno KOVOBEL a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Městský úřad Litoměřice
Vznik první živnosti: 30.9.1992
Celkový počet živností: 14
Aktivních živností: 5

Sídlo KOVOBEL a.s.

Živnosti a provozovny KOVOBEL a.s.

Živnost č. 1 Obráběčství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 30.9.1992
Provozovna č. 1
Provozovna Želetická 789/23, Litoměřice 412 01
Identifikační číslo provozovny 1001747941
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 30.9.1992

Živnost č. 2 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků

 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů

 • Výroba a opravy čalounických výrobků

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 30.9.1992
Provozovna č. 1
Provozovna Želetická 789/23, Litoměřice 412 01
Identifikační číslo provozovny 1001747941
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Zahájení provozování 15.11.2000

Živnost č. 3 Galvanizérství, smaltérství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 30.9.1992
Provozovna č. 1
Provozovna Želetická 789/23, Litoměřice 412 01
Identifikační číslo provozovny 1001747941
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 30.9.1992

Živnost č. 4 Truhlářství, podlahářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 30.9.1992
Provozovna č. 1
Provozovna 1. máje 36, Úštěk 411 45
Identifikační číslo provozovny 1001747950
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 30.9.1992

Živnost č. 5 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 15.11.2000
Provozovna č. 1
Provozovna Želetická 789/23, Litoměřice 412 01
Identifikační číslo provozovny 1001747941
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 15.11.2000

Živnost č. 6 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (vyjma živností uvedených v příl. 2-3 zák. č. 455/91 Sb.)

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.9.1992
Zánik oprávnění 7.2.2002

Živnost č. 7 Čalounické práce

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.9.1992
Zánik oprávnění 7.2.2002

Živnost č. 8 Výroba čalounických výrobků

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.9.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 9 Specializovaný maloobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.9.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 10 Velkoobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.9.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 11 Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 15.11.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 12 Povrchové úpravy a svařování kovů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 15.11.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 13 Reklamní činnost a marketing

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 15.11.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 14 Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 15.11.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán KOVOBEL a.s.

Člen statutárního orgánu Dimitri Peers
Člen statutárního orgánu Theo Peers
Člen statutárního orgánu Christiane Frida Constan Valkenborghs

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje KOVOBEL a.s.

IČO: 46708723
Firma: KOVOBEL a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Litoměřice
Základní územní jednotka: Litoměřice
Počet zaměstnanců: 50 - 99 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou
Datum vzniku: 30.4.1992

Sídlo KOVOBEL a.s.

Sídlo: Mostecká 229/13, Litoměřice 412 01

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba ostatních výrobků stavebního truhlářství a tesařství
Povrchová úprava a zušlechťování kovů
Obrábění
Výroba ostatního nábytku
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
Reklamní činnosti
Překladatelské a tlumočnické činnosti

Podobné firmy

tracking image