Firma Kostelecké uzeniny a.s. IČO 46900411


Kostelecké uzeniny a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

Kostelecké uzeniny a.s. (46900411) je Akciová společnost. Sídlí na adrese 60, Kostelec 588 61. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 30. 4. 1992 a je stále aktivní. Kostelecké uzeniny a.s. má více provozoven a více živností.

Jako zdroj dat o Kostelecké uzeniny a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Kostelecké uzeniny a.s. na Justice.cz
Detailní informace o Kostelecké uzeniny a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro Kostelecké uzeniny a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Kostelecké uzeniny a.s.

Soud Krajský soud v Brně 7
Spisová značka B 835
IČO (identifikační číslo osoby) 46900411
Jméno Kostelecké uzeniny a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 30.4.1992
Na základě projektu fúze sloučením vyhotoveného dne 25. 5. 2016 došlo ke sloučení, při kterém na společnost Kostelecké uzeniny a.s., se sídlem na adrese čp. 60, 588 61 Kostelec, IČO 46900411, jako na společnost nástupnickou, přešlo jmění zanikající společ nosti MISTR ŘEZNÍČEK s.r.o., se sídlem na adrese čp. 60, 588 61 Kostelec, IČO 27581225, a jmění zanikající společnosti ESO-LAND, s.r.o., se sídlem na adrese čp. 60, 588 61 Kostelec, IČO 26740214. 1.8.2016
Počet členů statutárního orgánu: 5 6.6.2014
Počet členů dozorčí rady: 3 6.6.2014
Na základě projektu rozdělení odštěpením sloučením ze dne 7.4.2014 došlo k odštěpení části jmění společnosti Kostelecké uzeniny a.s., jako rozdělované společnosti, a sloučení této části jmění s nástupnickou společností AGF Food Logistics, a.s., se sídlem Kostelec 60, PSČ 58861, IČ: 24151114. 1.6.2014
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst.5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech 3.2.2014
Na společnost Kostelecké uzeniny a.s., jako nástupnickou společnost, přešlo na základě schváleného projektu přeměny fúze sloučením ze dne 30.8.2013 veškeré jmění včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů společnosti ZEDNÍČEK a.s., se sídlem Nové Dvory 101, PSČ 413 01, IČO: 26306786, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2243, jako společnosti zanikající. 1.11.2013
Došlo k odštěpení části jmění společnosti Kostelecké uzeniny a.s., jako rozdělované společnosti, a sloučení této části jmění s nástupnickou společností Krahulík-MASOZÁVOD Krahulčí, a.s., se sídlem Krahulčí 10, PSČ 588 56, IČ: 255 86 823. 1.6.2012
Společnost Kostelecké uzeniny a.s., se sídlem Kostelec 60, PSČ 588 61, IČ: 469 00 411, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl B, vložka 835, se jako nástupnická společnost sloučila se zanikající Maso Planá, a.s., se sídlem Průmyslová 499 , Planá nad Lužnicí, PSČ 391 11, IČ: 600 71 231, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 622. Na nástupnickou společnost přešlo jmění zanikající společnosti Maso Planá, a.s., včetně práv a povinností z  pracovněprávních vztahů. 1.7.2010
Rozhodnutí jediného akcionáře společnosti při výkonu působnosti valné hromady ze dne 23.10.2008: Z důvodu posílení kapitálové stability společnosti a z důvodů vytvoření podmínek pro investiční rozvoj společnosti se základní kapitál společnosti, který byl v plném rozsahu splacen, zvyšuje z dosavadní výše 251.523.000,- Kč (slovy: dvě stě padesát jedn a miliónů pět set dvacet tři tisíc korun českých) o částku 200.000.000,- Kč (slovy: dvě stě miliónů korun českých) na výslednou částku 451.523.000,- Kč (slovy: čtyři sta padesát jedna miliónů pět set dvacet tři tisíc korun českých), a to peněžitým vkladem , bez možnosti upisování nad tuto částku a bez možnosti úpisu nepeněžitými vklady, vydáním 1 kusu nové kmenové listinné akcie na jméno o jmenovité hodnotě 200.000.000,- Kč. Emisní kurs upisované akcie bude roven její jmenovité hodnotě. Akcie nebude kótovaným účastnickým cenným papírem. Dosavadní akcie, tedy jejich druh, forma, podoba, jmenovitá hodnota a práva s nimi spojená zůstávají beze změny. Akcie nebude upisována s využitím přednostního práva ve smyslu § 204a obch. zákoníku vzhledem k tomu, že se jediný akcionář svého přednostního práva vzdal. Akcie bude upisována bez veřejné nabídky a postupem dle § 204 odst. 5 obch. zákoníku. Akcie bude nabídnuta k úpisu předem určenému zájemci, jedinému akcionáři, společnosti AGROFERT HOLDING, a.s., se sídlem Pyšelská 2327/2, Praha 4, PSČ 149 00, IČ 26185610 , společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6626, kterému bude nabídnut k úpisu 1 kus nové kmenové listinné akcie na jméno o jmenovité hodnotě 200.000.000,- Kč. Lhůta pro úpis nové akcie, tj. pro uzavření smlouvy o upsání akcie, činí 14 dnů ode dne doručení návrhu smlouvy o upsání akcií konkrétnímu zájemci, společnosti AGROFERT HOLDING, a.s. představenstvem. Představenstvo je povinno odeslat návrh smlouvy o upsá ní akcií konkrétnímu zájemci, společnosti AGROFERT HOLDING, a.s. do čtrnácti (14) dnů ode dne podání návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Účinnost smlouvy bude vázána na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Emisní kurs takto upisované akcie se rovná její jmenovité hodnotě. Lhůta pro splacení peněžitého vkladu činí 6 měsíců ode dne úpisu. Splacení emisního kursu upsaných akcií v penězích bude provedeno na účet společnosti vedený u banky Citibank Europe plc, o rganizační složka, Interní číslo Citibank 0204162999, Abo formát 2041629904, iban CZ5326000000002041629904. Úpis nové akcie bude proveden v sídle společnosti na adrese Kostelec 60, PSČ 588 61. 10.11.2008 - 15.12.2008
Společnost se sloučila se společnostmi Akrman Hodonín s.r.o., IČ: 634 74 662, se sídlem Hodonín 1, Za černým mostem 3035, PSČ: 695 01, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 20300, a MASO Hodonín s.r.o., IČ: 269 29 287, se sídlem Hodonín, Na Výhoně 3035, PSČ: 695 01, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 46012. 1.7.2008
Na společnost jako právního nástupce přešlo v důsledku sloučení jmění zaniklých společností Akrman Hodonín s.r.o., IČ: 634 74 662, se sídlem Hodonín 1, Za černým mostem 3035, PSČ: 695 01, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 20300, a MASO Hodonín s.r.o., IČ: 269 29 287, se sídlem Hodonín, Na Výhoně 3035, PSČ: 695 01, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 46012, a to včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů. 1.7.2008
Usnesení mimořádné valné hromady konané dne 6. srpna 2007 v sídle společnosti na základě žádosti hlavního akcionáře ze dne 22. června 2007, doručené společnosti 22. června 2007, přijaté v souladu s ustanoveními §§183i až 183n zákona 513/1991 Sb., obchodní ho zákoník, v platném znění. Valná hromada rozhodla, takto: I. konstatuje na základě výpisu ze seznamu akcionářů ze dne 22. června 2007 pořízeného představenstvem emitenta Kostelecké uzeniny, a.s., se sídlem Kostelec 60, PSČ 588 61, IČ: 46900411, společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 835, který dokládá počet a jmenovitou hodnotu akcií emitenta, které jsou v majetku AGROFERT HOLDING, a.s., se sídlem v Praze 4, Pyšelská 2327/2, PSČ 149 00, IČ 26185610, obchodní společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6626, a o kterých svědčí zápis v seznamu akcionářů pro AGROFERT HOLDING, a.s., že AGROFERT HOLDING, a.s. má ve svém majetku kmenové akcie ve formě na jméno, o nominální hodnotě 231.168.000,- Kč, což představuje pod íl na základním kapitálu ve výši 91,9%; II. určuje, že společnost AGROFERT HOLDING, a.s. se sídlem v Praze 4, Pyšelská 2327/2, PSČ 149 00, IČ 26185610, obchodní společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6626, je hlavním akcionářem společnosti e mitenta Kostelecké uzeniny, a.s., se sídlem Kostelec 60, PSČ 588 61, IČ: 469 00 411, společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 835. AGROFERT HOLDING, a.s. tímto splňuje podmínky pro uplatnění práva výkupu účastnických cenných papírů podle ust. § 183i a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění; III. konstatuje, že akcionář AGROFERT HOLDING, a.s. se sídlem v Praze 4, Pyšelská 2327/2, PSČ 149 00, IČ 261 85 610, obchodní společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6626 je akcionářem oprávněným k přec hodu akcií od ostatních akcionářů podle zákona 513/1991 Sb. obchodního zákoníku v platném znění; IV. konstatuje, že akcionář AGROFERT HOLDING, a.s. se sídlem v Praze 4, Pyšelská 2327/2, PSČ 149 00, IČ 261 85 610, obchodní společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6626 doložil potvrzením obchodníka s  cennými papíry CAPITAL PARTNERS a.s. se sídlem v Praze 1, Dušní 22, PSČ 110 05, IČ 60281308, společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4127, že předal finanční prostředky potřebné k výplatě protiplnění z a přecházející akcie před konáním valné hromady. Výplatu protiplnění v penězích za přešlé akcie provede obchodník s cennými papíry CAPITAL PARTNERS a.s. se sídlem v Praze 1, Dušní 22, PSČ 110 05, IČ 60281308, společnost je zapsána v obchodním rejstříku v edeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4127; V. schvaluje návrh usnesení předložený hlavním akcionářem a rozhoduje o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů - akcií takto: všechny kmenové listinné akcie na jméno, které nejsou ve vlastnictví hlavního akcionáře (tj. akcie ve vlastnictví o statních akcionářů), přecházejí na hlavního akcionáře AGROFERT HOLDING, a.s. se sídlem v Praze 4, Pyšelská 2327/2, PSČ 149 00, IČ 26185610, obchodní společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6626, za po dmínek stanovených zákonem 513/1991 Sb. v platném znění, §§183i až 183n a tímto usnesením. Vlastnické právo k akciím ostatních akcionářů přejde na hlavního akcionáře uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodníh o rejstříku; VI. určuje, že výše protiplnění za každou jednu akcii v nominální hodnotě 1.000,- Kč činí 1.388,- Kč; Přiměřenost výše protiplnění je doložena znaleckým posudkem č. 837-77/07 ústavu kvalifikovaného pro znaleckou činnost A & CE Consulting, s. r.o. se sídlem Ptašinského 4, Brno, PSČ 602 00, IČ: 44119097, ze dne 23. května 2007 ve znění dodatku ze dne 18. června 2007 a že k přijetí usnesení valné hromady o přechodu všech akcií na hlavního akcionáře byl dán Českou Národní Bankou, Sekce regulace a dohledu nad kapitálovým trhem, předchozí souhlas pod číslem jednacím Sp/544/171/2007, 2007/10191/540 ze dne 21 .6.2007, právní moc ze dne 21.6.2007; VII. určuje lhůtu pro poskytnutí protiplnění tak, že protiplnění bude akcionářům poskytnuto ve lhůtě deseti dnů od splnění podmínek stanovených § 183m, odstavec 2, zákona 513/1991 Sb. v platném znění, to je poté, co dosavadní vlastníci předají akcie spole čnosti. 20.8.2007 - 7.2.2008
Rozhodnutí Valné hromady společnosti ze dne 23.06.2006 o zvýšení základního kapitálu společnosti: Valná hromada souhlasí s vyloučením přednostního práva akcionářů na zvyšování základního kapitálu společnosti z důvodu důležitého zájmu společnosti, a to snížení její zadluženosti. a) Valná hromada přijímá rozhodnutí a zvyšuje základní kapitál společnosti peněžitým vkladem ze stávající částky 151.523.000,- Kč o částku 100.000.000,- Kč, takže základní kapitál společnosti po tomto zvýšení bude činit 251.523.000,- Kč; b) Důvodem zvýšení základního kapitálu společnosti je snížení zadluženosti společnosti a posílení její důveryhodnosti při získání cizích zdrojů, nutných pro další podnikatelský rozvoj společnosti; c) Určuje se, že se zvýšení základního kapitálu společnosti provede upsáním nových akcií; d) Určuje se, že upisování akcií nad částku zvýšení základního kapitálu společnosti se nepřipouští; e) U upisovaných akcií se určuje: - druh: kmenové akcie - forma: akcie na jméno - podoba: listinné - jmenovitá hodnota: 1.000,- Kč - počet: 100.000 kusů f) Emisní kurs jedné a každé akcie činí 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých); g) Práva spojená s akciemi jsou stejná jako práva spojená se stávajícími akciemi, které nebudou emisí akcií nijak dotčena. Akcie nebudou kótované; h) Je vyloučeno přednostní právo akcionářů na zvyšování základního kapitálu společnosti podle ustanovení § 204a odst. 5 obchodního zákoníku z důvodu důležitého zájmu společnosti, a to snížení její zadluženosti; i) Určuje se, že se připouští započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu akcií; j) Akcie budou nabídnuty k úpisu obchodní společnosti AGROFERT HOLDING, a.s., se sídlem Roháčova 83/1099, 130 00 Praha 3, IČ: 26185610; k) Akcie budou upsány uzavřením smlouvy o upsání akcií v sídle společnosti ve lhůtě, která činí třicet dnů po zápisu rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu lhůty k úpisu bude oznámen v písemném oznámení společnosti, k němuž bude přiložen návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií. l) Návrh dohody o započtení pohledávek vypracuje společnost a doručí jej ve čtyřech vyhotoveních upisovateli, a to nejpozději do deseti dnů od ukončení úpisu. Dohodou o započtení pohledávek bude započtena pohledávka upisovatele vůči společnosti proti pohl edávce společnosti za upisovatelem za emisní kurs upsaných akcií v poměru 1:1. Podpisy na dohodě o započtení pohledávek musí být úředně ověřeny. Upisovatel je povinen dohodu o započtení pohledávek podepsat do 15ti dní od jejího obdržení a ve dvojím vyhoto vení ji neprodleně po jejím podpisu doručit společnosti. Valná hromada souhlasí se započtením pohledávky společnosti AGROFERT HOLDING, a.s., se sídlem Roháčova 83/1099, 130 00 Praha 3, IČ: 26185610, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka č. 6626 ve výši 100.000.000,- Kč ( slovy: jedno sto milionů korun českých) vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu nových akcií. Tuto pohledávku vůči společnosti společnost AGROFERT HOLDING, a.s. nabyla jejím postoupením z České konsolidační agentury, se sí dlem Praha 7, Janovského 438/2, PSČ 170 06, IČ: 70109966, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 45993. Titulem pohledávky jsou neuhrazené úvěry společnosti. 20.7.2006 - 15.9.2006
Společnost se řídí stanovami doplněnými rozhodnutím valné hromady konané dne 11.7.1997. 30.10.1997 - 25.3.2016
Rozdělení základního jmění: 105.226 akcií jmenovité hodnoty 1 000,- Kč, na jméno, s charakterem veřejně obchodovatelných cenných papírů. Akcie jsou emitovány v zaknihované podobě. 30.3.1994 - 7.6.1995
Dozorčí rada společnosti: 1/ MVDr. Vladislav Kopečný, Jihlava, Rantířova 26 2/ MVDr. Jan Dušek, Dačice 3/ Vlastimil Straka, Třešť, Wolkerova 1264/23 30.4.1992 - 30.3.1994
Toto základní jmění společnosti je rozděleno na 105.226 akcií na jméno po 1000,-Kčs jmenovité hodnoty. 30.4.1992 - 30.3.1994
Výše základního jmění společnosti činí 105.226.000 kčs. Zakladatel splatil 100% základního jmění společnosti, které je představováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetku uvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku je obsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního podniku Masný průmysl s.p., Kostelec u Jihlavy. 30.4.1992 - 7.6.1995
Založení společnosti: Akciová společnost byla založena podle par.172 obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku ČR se sídlem v Praze 1, Gorkého náměstí 32, na který přešel majetek státního podniku Masný průmysl, s.p. Kostelec u Jihlavy ve smyslu par. 11 odst. 3 zák.č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby. V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu ze dne 3.5.1992 bylo rozhodnuto o schválení jejich stanov a jmenování členů představenstva a dozorčí rady. 30.4.1992 - 25.3.2016
Den vzniku: 1. května 1992 30.4.1992 - 25.3.2016

Aktuální kontaktní údaje Kostelecké uzeniny a.s.

Kapitál Kostelecké uzeniny a.s.

zakladni jmění 112 881 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 1.6.2014
zakladni jmění 338 642 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 1.6.2012 - 1.6.2014
zakladni jmění 451 523 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 15.12.2008 - 1.6.2012
zakladni jmění 251 523 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 15.9.2006 - 15.12.2008
zakladni jmění 151 523 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 18.12.2002 - 15.9.2006
zakladni jmění 151 523 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 20.11.1995 - 18.12.2002
zakladni jmění 126 270 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 7.6.1995 - 20.11.1995

Akcie Kostelecké uzeniny a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 112 881 000 Kč 1 13.9.2016
Kmenové akcie na jméno 112 881 000 Kč 1 29.2.2016 - 13.9.2016
Kmenové akcie na jméno 50 000 000 Kč 1 1.6.2014 - 29.2.2016
Kmenové akcie na jméno 250 Kč 251 523 1.6.2014 - 29.2.2016
Kmenové akcie na jméno 750 Kč 251 523 1.6.2012 - 1.6.2014
Kmenové akcie na jméno 150 000 000 Kč 1 1.6.2012 - 1.6.2014
Kmenové akcie na jméno 200 000 000 Kč 1 15.12.2008 - 1.6.2012
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 251 523 15.9.2006 - 1.6.2012
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 151 523 18.12.2002 - 15.9.2006
Akcie na jméno 1 000 Kč 151 523 20.11.1995 - 18.12.2002
Akcie na jméno 1 000 Kč 126 270 7.6.1995 - 20.11.1995

Sídlo Kostelecké uzeniny a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa 60 , Kostelec 588 61 21.12.2016
Adresa 60 , Kostelec 588 61 3.4.2012 - 21.12.2016
Adresa 588 61 Kostelec 60 Česká republika
30.10.1997 - 3.4.2012
Adresa Kostelec u Jihlavy Česká republika
30.4.1992 - 30.10.1997

Předmět podnikání Kostelecké uzeniny a.s.

Platnost údajů od - do
zemědělská výroba 25.3.2016
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené h motnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí 20.1.2014
Opravy silničních vozidel 28.5.2009
Klempířství a oprava karoserií 28.5.2009
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 28.5.2009
Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o ne jvětší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - vnitrostátní příležitostná osobní, - mezinárodní příležitostná osobní, - vnitrostátní veřejná linková, - vnitrostátní zv láštní linková, - mezinárodní linková, - mezinárodní kyvadlová 28.5.2009 - 20.1.2014
řeznictví a uzenářství 4.3.2008 - 30.8.2018
skladování zboží a manipulace s nákladem, mrazírenská činnost 4.3.2008 - 30.8.2018
velkoobchod 4.3.2008 - 30.8.2018
specializovaný maloobchod 4.3.2008 - 30.8.2018
silniční motorová doprava nákladní 4.3.2008 - 30.8.2018
silniční motorová doprava osobní 18.12.2002 - 28.5.2009
silniční motorová doprava nákladní 18.12.2002 - 28.5.2009
pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti 18.12.2002 - 28.5.2009
řeznictví a uzenářství 6.3.1995
hostinská činnost 6.3.1995
silniční motorová doprava 6.3.1995 - 18.12.2002
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 6.3.1995 - 28.5.2009
mrazírenská a skladovací činnost 6.3.1995 - 28.5.2009
mytí aut 6.3.1995 - 28.5.2009
opravy karosérií 6.3.1995 - 28.5.2009
opravy motorových vozidel 6.3.1995 - 28.5.2009
a/ nákup jatečných zvířat a surovin pro masnou výrobu, b/ porážky jatečných zvířat včetně nutných porážek, c/ sběr žláz a jiných tkání z poražených jatečných zvířat, d/ zpracování vedlejších jatečných produktů, e/ výroba výrobků z masa, f/ výroba a zpracování živočišných tuků, g/ mrazírenská a skladovací činnost, h/ vytváření, obměna a ochraňování zásob federálních hmotných rezerv, i/ obchodní činnost, j/ provozování specializovaných laboratoří, 30.4.1992 - 6.3.1995
k/ neveřejná silniční doprava nákladů a osob, l/ poskytování prací a služeb, m/ zahraničně obchodní činnost. 30.4.1992 - 6.3.1995

Předmět činnosti Kostelecké uzeniny a.s.

Platnost údajů od - do
zemědělská výroba 29.9.2010

vedení firmy Kostelecké uzeniny a.s.

Statutární orgán Kostelecké uzeniny a.s.

Platnost údajů od - do
Společnost zastupují navenek členové představenstva takto: a)společně dva členové představenstva, z nichž jeden je předsedou nebo místopředsedou představenstva, nebo b) společně tři členové představenstva v záležitostech zcizování nebo zatěžování akcií a jiných podílů na právnických osobách v majetku společnosti, nebo c)samostatně člen představenstva nebo společně členové představenstva, které k tomuto jednání v určitém rozsahu nebo na určitou dobu pověří představenstvo svým rozhodnutím. 18.1.2017
Společnost zastupují navenek členové představenstva takto: a) společně dva členové představenstva, nebo b) společně tři členové představenstva ve věcech zcizování nebo zatěžování akcií a jiných podílů na právnických osobách, nebo c) samostatně člen předs tavenstva nebo společně členové představenstva, které k tomuto jednání v určitém rozsahu nebo na určitou dobu pověří představenstvo svým rozhodnutím. 20.1.2014 - 18.1.2017
Způsob jednání: Jménem společnosti jedná představenstvo: a) společně dvěma členy představenstva, z nichž alespoň jeden je předsedou nebo místopředsedou představenstva, není-li dále stanoveno jinak. Pokud předseda ani místopředseda nejsou zvoleni, jednají společně alespoň tři členové představenstva; b) samostatně předsedou nebo místopředsedou představenstva nebo členem představenstva na základě písemného pověření představenstva, a to v rozsahu tohoto pověření; c) společně všemi členy představenstva při zcizování kapitálových účastí, a to i jen jejich částí. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že členové představenstva, kteří jsou podle předchozího ustanovení oprávněni jednat jménem společnosti, připojí svůj podpis k firmě společnosti a svému jménu a příjmení. 27.10.2010 - 20.1.2014
Způsob jednání: Jménem společnosti jedná představenstvo: a) společně dvěma členy představenstva, z nichž alespoň jeden je předsedou nebo místopředsedou představenstva, není-li dále stanoveno jinak. Pokud předseda ani místopředseda nejsou zvoleni, jednají společně tři členové představenstva b) samostatně předsedou nebo místopředsedou představenstva na základě písemného pověření představenstva, a to v rozsahu tohoto pověření c) společně všemi členy představenstva při zcizování kapitálových účastí, a to i jen jejich částí. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že členové představenstva, kteří jsou podle předchozího ustanovení oprávněni jednat jménem společnosti, připojí svůj podpis k firmě společnosti a svému jménu a příjmení. 29.5.2009 - 27.10.2010
Způsob jednání: Jménem společnosti jedná představenstvo ve všech záležitostech společnosti vždy společně dvěma členy představenstva, z nichž alespoň jeden je předsedou nebo místopředsedou představenstva. Pokud předseda ani místopředseda nejsou zvoleni, jednají společně a lespoň tři členové představenstva. Při zcizování kapitálových účastí, a to i jen jejich částí, jednají za společnost vždy všichni členové představenstva společně nebo jeden člen představenstva na základě plné moci, která je udělena představenstvem. Podepi sování za společnost se uskutečňuje tak, že členové představenstva, kteří jsou oprávněni jednat jménem společnosti, připojí svůj podpis k firmě společnosti a svému jménu a příjmení. 7.2.2008 - 29.5.2009
Způsob jednání: Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti ve všech náležitostech společnosti společně předseda představenstva a místopředseda představenstva. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že členové předs tavenstva, kteří jsou oprávněni jednat jménem společnosti, připojí svůj podpis k obchodní firmě společnosti. 7.10.2004 - 7.10.2004
Způsob jednání: Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti ve všech záležitostech společnosti společně předseda představenstva a místopředseda představenstva. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že členové předs tavenstva, kteří jsou oprávněni jednat jménem společnosti, připojí svůj podpis k obchodní firmě společnosti. 7.10.2004 - 7.2.2008
Způsob jednání: Společnost zastupují vůči třetím osobám, před soudem a před jinými orgány v plném rozsahu dva členové představenstva, z nichž jeden musí být předseda nebo místopředseda představenstva. V záležitosti do výše 5 000 000,-Kč je oprávněn zastupovat a.s. předseda nebo místopředseda, nebo člen představenstva, který byl představenstvem pověřen, samostatně. Za společnost se podepisují dva členové představenstva, z nichž jeden musí být předseda nebo místopředseda představenstva. V záležitostech do výše 5 000 000,- Kč je oprávněn podepisovat samostatně předseda nebo místopředseda, nebo člen představenstva, který byl představenstvem pověřen, a to tak, že k napsanému, natištěnému názvu společnosti připojí svůj podpis. 28.3.1996 - 7.10.2004
Způsob jednání jménem společnosti: Za společnost jedná představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, a nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, a nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, připojí podpis k názvu společnosti či otisku razítka společnosti. 30.4.1992 - 28.3.1996
člen představenstva Ing. Michal Žídek 25.3.2016
Vznik členství 1.2.2016
Adresa: Jana Buchara 654 , Jilemnice 514 01
místopředseda představenstva Ing. Michal Jedlička 6.4.2017
Vznik členství 3.3.2017
Vznik funkce 3.3.2017
Adresa: K Větrovům 296 , 390 01 Tábor Česká republika
člen představenstva Ing. Petr Coufal 11.10.2018
Vznik členství 1.9.2018
Vznik funkce 1.9.2018
Adresa: 169 , Rantířov 588 41
místopředseda představenstva Ing. Jaroslav Janoušek 26.10.2018
Vznik členství 17.3.2015
Vznik funkce 2.10.2018
Adresa: Pstruhová 406 , Planá nad Lužnicí 391 11
člen představenstva MVDr. Jiří Bambula 30.4.1992 - 30.3.1994
Adresa: 2 , Třešť 589 01
člen představenstva Ing. Jan Boček 30.4.1992 - 30.3.1994
Adresa: Hradecká 388 , Telč 588 56
člen představenstva MVDr. František Prát 30.4.1992 - 30.3.1994
Adresa: Ve Vilách 331/8 , Jihlava 586 01
členka představenstva Blanka Zelinková 30.3.1994 - 6.3.1995
Adresa: Skálova 564/9 , Praha 181 00
člen představenstva Ing. Jan Štefka 30.3.1994 - 6.3.1995
Adresa: 6 , Řehořov Česká republika
člen představenstva Ing. Jan Havel 30.3.1994 - 6.3.1995
Adresa: Dvořišťská 1246 , Praha 198 00
člen představenstva ing. Milan Kudláček 6.3.1995 - 28.3.1996
Adresa: 9. května 146 , Telč 588 56
předseda představenstva MVDr. Jiří Bambula 30.3.1994 - 7.3.1997
Adresa: 2 , Třešť 589 01
místopředseda představenstva Ing. Jan Boček 30.3.1994 - 7.3.1997
Adresa: Hradecká 388 , Telč 588 56
člen představenstva ing. Jaroslav Slaný 6.3.1995 - 7.3.1997
Adresa: Vepřová ll , 592 11 Velká Losenice Česká republika
člen představenstva ing. Ladislav Dvořák 6.3.1995 - 7.3.1997
Adresa: Antonínská 56 , Dačice 380 01
člen představenstva Karel Čejna 28.3.1996 - 7.3.1997
Adresa: 1 , Jarošov nad Nežárkou 378 42
místopředseda představenstva MVDr. Jiří Bambula 7.3.1997 - 7.3.1997
Adresa: 2 , 262 23 Čenkov Česká republika
člen představenstva Ing. Jiří Škaloud 7.3.1997 - 5.3.1999
Adresa: 92 , Malý Beranov 586 03
člen představenstva Ing. Michael Ňachaj 7.3.1997 - 5.3.1999
Adresa: U Hřbitova 2767/4 , Jihlava 586 01
předseda představenstva Ing. Jan Boček 7.3.1997 - 18.12.2002
Adresa: Hradecká 388 , Telč 588 56
místopředseda představenstva MVDr. Jiří Bambula 7.3.1997 - 18.12.2002
Adresa: 2 , Čenkov Česká republika
člen představenstva Ing. Milan Kudláček 7.3.1997 - 18.12.2002
Adresa: 9. května 146 , Telč 588 56
člen představenstva Josef Vopálenský 5.3.1999 - 18.12.2002
Adresa: Kostelec 109 Česká republika
člen představenstva Blahoslav Dolejší 5.3.1999 - 18.12.2002
Adresa: V Kaštanech 1149 , 589 01 Třešť Česká republika
místopředseda představenstva MVDr. Jiří Bambula 18.12.2002 - 7.10.2004
Vznik funkce 12.7.2002
Zánik funkce 25.6.2004
Adresa: 2 , Třešť 589 01
předseda představenstva Ing. Jan Boček 18.12.2002 - 6.6.2005
Vznik funkce 12.7.2002
Zánik funkce 8.4.2005
Adresa: Hradecká 388 , Telč 588 56
člen představenstva Ing. Milan Kudláček 18.12.2002 - 6.6.2005
Vznik funkce 12.7.2002
Zánik funkce 8.4.2005
Adresa: 9. května 146 , Telč 588 56
člen představenstva Josef Vopálenský 18.12.2002 - 6.6.2005
Vznik funkce 12.7.2002
Zánik funkce 8.4.2005
Adresa: 588 61 Kostelec 109 Česká republika
člen představenstva Blahoslav Dolejší 18.12.2002 - 6.6.2005
Vznik funkce 12.7.2002
Zánik funkce 8.4.2005
Adresa: V Kaštanech 1146/5 , Třešť 589 01
člen představenstva MVDr. Jiří Bambula 7.10.2004 - 6.6.2005
Vznik členství 12.7.2002
Zánik členství 8.4.2005
Adresa: 50 , Panenská Rozsíčka 589 01
člen představenstva Ing. Petr Švec 7.10.2004 - 6.6.2005
Vznik členství 25.6.2004
Zánik členství 11.3.2005
Adresa: Okružní 655 , Havlíčkův Brod 580 01
místopředseda představenstva Ing. Jan Kadaník 7.10.2004 - 25.1.2006
Vznik členství 25.6.2004
Zánik členství 16.12.2005
Vznik funkce 26.6.2004
Zánik funkce 16.12.2005
Adresa: Vlkova 507/16 , Praha 130 00
člen představenstva Ing. Miroslav Lehký 6.6.2005 - 25.1.2006
Vznik členství 8.4.2005
Zánik členství 19.12.2005
Adresa: 162 , 588 42 Větrný Jeníkov Česká republika
předseda představenstva Ing. Zdeněk Linhart 6.6.2005 - 22.5.2006
Vznik členství 8.4.2005
Zánik členství 2.5.2006
Vznik funkce 11.4.2005
Zánik funkce 2.5.2006
Adresa: U Parku 620 , Jesenice 252 42
místopředseda představenstva Ing. Miroslav Lehký 25.1.2006 - 22.5.2006
Vznik funkce 19.12.2005
Zánik funkce 10.4.2006
Adresa: 162 , 588 42 Větrný Jeníkov Česká republika
člen představenstva Radim Pátek 25.1.2006 - 22.5.2006
Vznik členství 16.12.2005
Zánik členství 10.4.2006
Vznik funkce 16.12.2005
Zánik funkce 10.4.2006
Adresa: Slatiňanská 198 , Nasavrky 538 25
místopředseda představenstva Ing. Karol Kaluš 22.5.2006 - 30.6.2006
Vznik členství 10.4.2006
Vznik funkce 13.4.2006
Zánik funkce 31.5.2006
Adresa: 354 , 564 01 Špitálka Česká republika
člen představenstva Mgr. Vladimír Kučera 22.5.2006 - 30.6.2006
Vznik členství 2.5.2006
Adresa: Luční 606/13 , Batelov 588 51
předseda představenstva Ing. Andrej Babiš 22.5.2006 - 27.9.2006
Vznik členství 10.4.2006
Zánik členství 4.9.2006
Vznik funkce 3.5.2006
Zánik funkce 4.9.2006
Adresa: Sadová 577 , Průhonice 252 43
místopředseda představenstva Mgr. Vladimír Kučera 30.6.2006 - 28.11.2006
Vznik členství 2.5.2006
Zánik členství 26.10.2006
Vznik funkce 1.6.2006
Zánik funkce 26.10.2006
Adresa: Luční 606/13 , Batelov 588 51
člen představenstva Ing. Karol Kaluš 30.6.2006 - 28.11.2006
Vznik členství 10.4.2006
Vznik funkce 31.5.2006
Adresa: Špitálka 354 , Žamberk 564 01
člen představenstva Pavel Kratochvil 25.1.2006 - 7.2.2007
Vznik členství 16.12.2005
Zánik členství 12.1.2007
Vznik funkce 16.12.2005
Zánik funkce 12.1.2007
Adresa: Hamerská 631/13 , Olomouc 779 00
člen představenstva Ing. Zdenka Kubanová 8.8.2006 - 7.2.2007
Vznik členství 23.6.2006
Zánik členství 12.1.2007
Adresa: 110 , Plazy 293 01
člen představenstva Vlastimil Straka 7.2.2007 - 29.5.2007
Vznik členství 12.1.2007
Zánik členství 23.4.2007
Adresa: Wolkerova 1264/23 , Třešť 589 01
místopředseda představenstva Ing. Karol Kaluš 28.11.2006 - 14.11.2007
Vznik členství 10.4.2006
Zánik členství 7.11.2007
Vznik funkce 26.10.2006
Adresa: Špitálka 354 , Žamberk 564 01
člen představenstva Ing. Jan Stoklasa 7.2.2007 - 14.11.2007
Vznik členství 12.1.2007
Adresa: 240 , 251 62 Louňovice Česká republika
člen představenstva Ing. Petra Procházková 28.11.2006 - 18.7.2008
Vznik členství 26.10.2006
Zánik členství 11.6.2008
Adresa: Klausova 1421/40 , Praha 155 00
člen představenstva Ing. Martin Krystián 29.5.2007 - 18.7.2008
Vznik členství 24.4.2007
Zánik členství 11.6.2008
Adresa: Seifertova 1727/17 , Šlapanice 664 51
předseda představenstva Ing. Petr Cingr 27.9.2006 - 20.3.2009
Vznik členství 4.9.2006
Zánik členství 25.2.2009
Vznik funkce 7.9.2006
Zánik funkce 25.2.2009
Adresa: 96 , 278 01 Chvatěruby Česká republika
místopředseda představenstva Ing. Jan Stoklasa 14.11.2007 - 29.5.2009
Vznik členství 12.1.2007
Vznik funkce 1.11.2007
Zánik funkce 28.4.2009
Adresa: 240 , 251 62 Louňovice Česká republika
člen představenstva Ing. Emil Kasper 27.11.2008 - 29.5.2009
Vznik členství 18.11.2008
Zánik členství 28.4.2009
Adresa: 58 , Dražičky 391 75
člen představenstva Ing. Pavel Kváč 29.5.2009 - 18.6.2009
Vznik členství 29.4.2009
Adresa: Příčná 583 , Rožnov pod Radhoštěm 756 61
člen představenstva RNDr. Zuzana Trunečková 14.11.2007 - 22.9.2009
Vznik členství 8.11.2007
Zánik členství 31.7.2009
Adresa: dr. Zikmunda Wintra 556/18 , Praha 160 00
člen představenstva Ing. Jaroslav Janoušek 27.11.2008 - 22.9.2009
Vznik členství 18.11.2008
Zánik členství 31.8.2009
Adresa: Nová 689 , Planá nad Lužnicí 391 11
člen představenstva Ing. Jan Stoklasa 29.5.2009 - 22.9.2009
Vznik členství 12.1.2007
Zánik členství 31.8.2009
Adresa: 240 , 251 62 Louňovice Česká republika
člen představenstva Ing. Jan Haruda 22.9.2009 - 29.9.2010
Vznik členství 5.9.2009
Zánik členství 31.8.2010
Adresa: Horská 1733 , Rožnov pod Radhoštěm 756 61
místopředseda představenstva Ing. Pavel Kváč 18.6.2009 - 17.2.2011
Vznik členství 29.4.2009
Zánik členství 31.1.2011
Vznik funkce 29.5.2009
Zánik funkce 31.1.2011
Adresa: Příčná 583 , Rožnov pod Radhoštěm 756 61
člen představenstva Ing. Aleš Schwammenhöfer 4.3.2010 - 5.9.2011
Vznik členství 1.2.2010
Zánik členství 1.7.2011
Adresa: 10 , Vyskytná nad Jihlavou 588 41
místopředseda představenstva Ing. Petr Bláha 17.2.2011 - 14.9.2011
Vznik členství 1.2.2011
Zánik členství 31.8.2011
Vznik funkce 1.2.2011
Zánik funkce 31.8.2011
Adresa: Skalní 1089 , Hranice 753 01
člen představenstva Jaroslav Tomášek 22.9.2009 - 3.4.2012
Vznik členství 5.9.2009
Zánik členství 1.3.2012
Adresa: 112 , 348 07 Rozvadov Česká republika
člen představenstva Ing. Pavel Elias 5.9.2011 - 3.4.2012
Vznik členství 4.8.2011
Zánik členství 1.3.2012
Adresa: Libušina 987 , Roudnice nad Labem 413 01
člen představenstva Josef Pešek 3.4.2012 - 25.7.2012
Vznik členství 2.3.2012
Zánik členství 28.6.2012
Adresa: Livornská 441 , Praha 109 00
člen představenstva Ing. Štěpán Košík 3.4.2012 - 22.11.2013
Vznik členství 1.2.2012
Zánik členství 26.7.2013
Adresa: Sokolovská 2078 , Pardubice 530 02
předseda představenstva Ing. Jaroslav Kurčík 20.3.2009 - 20.1.2014
Vznik členství 26.2.2009
Zánik členství 1.5.2014
Vznik funkce 6.3.2009
Zánik funkce 1.5.2014
Adresa: Miranova 831/2 , Praha 102 00
místopředseda představenstva Jan Hanuš 3.4.2012 - 20.1.2014
Vznik členství 2.3.2012
Vznik funkce 2.3.2012
Adresa: Hlavní 1871/22 , Hradec Králové 500 08
člen představenstva Ing. Michal Jedlička 3.4.2012 - 20.1.2014
Vznik členství 2.3.2012
Adresa: Na příkopě 853/12 , Praha 110 00
člen představenstva Ing. Michal Žídek 25.7.2012 - 20.1.2014
Vznik členství 29.6.2012
Adresa: Jana Buchara 654 , Jilemnice 514 01
předseda představenstva Ing. Jaroslav Kurčík 20.1.2014 - 6.6.2014
Vznik členství 26.2.2009
Zánik členství 1.5.2014
Vznik funkce 6.3.2009
Zánik funkce 1.5.2014
Adresa: Miranova 831/2 , Praha 102 00
člen představenstva Ing. Michal Kos 22.11.2013 - 7.4.2015
Vznik členství 1.11.2013
Zánik členství 16.3.2015
Adresa: Cihlářská 642/18 , Brno 602 00
člen představenstva Ing. Michal Žídek 20.1.2014 - 7.4.2015
Vznik členství 29.6.2012
Zánik členství 16.3.2015
Adresa: Jana Buchara 654 , Jilemnice 514 01
místopředseda představenstva Jan Hanuš 20.1.2014 - 25.11.2015
Vznik členství 2.3.2012
Zánik členství 31.10.2015
Vznik funkce 2.3.2012
Zánik funkce 2.10.2015
Adresa: Horní 254/29 , Hradec Králové 500 02
člen představenstva Ing. Michal Jedlička 20.1.2014 - 25.11.2015
Vznik členství 2.3.2012
Adresa: P. Bezruče 773 , Milevsko 399 01
místopředseda představenstva Ing Michal Jedlička 25.11.2015 - 9.10.2016
Vznik členství 2.3.2012
Vznik funkce 3.10.2015
Adresa: P. Bezruče 773 , Milevsko 399 01
místopředseda představenstva Ing Michal Jedlička 9.10.2016 - 6.4.2017
Vznik členství 2.3.2012
Zánik členství 2.3.2017
Vznik funkce 3.10.2015
Zánik funkce 2.3.2017
Adresa: K Větrovům 296 , 390 01 Tábor Česká republika
místopředseda představenstva Ing. Martin Krystián 7.4.2015 - 11.10.2018
Vznik členství 17.3.2015
Zánik členství 31.8.2018
Vznik funkce 20.3.2015
Zánik funkce 31.8.2018
Adresa: Seifertova 1727/17 , Šlapanice 664 51
člen představenstva Ing. Jaroslav Janoušek 7.4.2015 - 26.10.2018
Vznik členství 17.3.2015
Adresa: Pstruhová 406 , Planá nad Lužnicí 391 11

Dozorčí rada Kostelecké uzeniny a.s.

Platnost údajů od - do
člen dozorčí rady Václav Suchánek 7.3.2019
Vznik členství 1.2.2019
Vznik funkce 1.2.2019
Adresa: Pražská 445 , Nehvizdy 250 81
předseda dozorčí rady Bohumil Bartůněk 15.4.2019
Vznik členství 1.2.2016
Vznik funkce 20.3.2019
Adresa: Lidická 1930 , Černošice 252 28
místopředseda dozorčí rady Mgr. Zdeněk Lidmila 15.4.2019
Vznik členství 14.12.2018
Vznik funkce 20.3.2019
Adresa: Vavřinecká 1200/24 , Brno 624 00
Jméno Vlastimil Straka 30.3.1994 - 6.3.1995
Adresa: Wolkerova 1264/23 , Třešť 589 01
Jméno Michael Beck 30.3.1994 - 6.3.1995
Adresa: U dubu 852/42 , Praha 147 00
Jméno Ing. Michal Vítěz 30.3.1994 - 4.4.1996
Adresa: Pod Zámečkem 1406/28 , Hradec Králové 500 12
předseda Vlastimil Straka 6.3.1995 - 7.3.1997
Adresa: Wolkerova 1264/23 , Třešť 589 01
člen Luboš Šruc 6.3.1995 - 7.3.1997
Adresa: 18 , Hadravova Rosička 378 42
člen ing. Jan Havel 6.3.1995 - 7.3.1997
Adresa: Dvořišťská 1246 , Praha 198 00
člen Ing. Milan Kudláček 4.4.1996 - 7.3.1997
Adresa: 9. května 146 , Telč 588 56
člen Bohumil Macek 6.3.1995 - 6.2.1998
Adresa: S. K. Neumanna 4165/5 , Jihlava 586 01
člen Bohumil Macek 6.2.1998 - 12.3.1998
Adresa: č.p.2589, Leoše Janáčka 56 , Jihlava Česká republika
člen Ing. Vladimír Kabelka 7.3.1997 - 5.3.1999
Adresa: 12 , Kamenná 588 13
člen Josef Vopálenský 7.3.1997 - 5.3.1999
Adresa: 109 , Kostelec Česká republika
člen Blahoslav Dolejší 7.3.1997 - 5.3.1999
Adresa: V Kaštanech 1149 , 589 01 Třešť Česká republika
předseda ing. Jan Havel 7.3.1997 - 18.12.2002
Adresa: Dvořišťská 1246 , Praha 198 00
člen Ing. Jiří Škaloud 5.3.1999 - 18.12.2002
Zánik funkce 12.7.2002
Adresa: 92 , Malý Beranov 586 03
člen Ing. Michael Ňachaj 12.8.1999 - 18.12.2002
Zánik funkce 12.7.2002
Adresa: U Hřbitova 2767/4 , Jihlava 586 01
člen Ing. Oldřich Rambousek 28.11.2001 - 18.12.2002
Vznik funkce 25.6.2001
Zánik funkce 12.7.2002
Adresa: Tylova 2744/14 , Jihlava 586 01
člen Bohuslav Macek 12.3.1998 - 15.1.2003
Zánik funkce 16.7.2002
Adresa: č.p.2589, Leoše Janáčka 56 , Jihlava Česká republika
člen Ing. Zdeněk Zamazal 12.8.1999 - 15.1.2003
Zánik funkce 16.7.2002
Adresa: Družstevní 480 , Telč 588 56
člen Ing. Marek Loula 18.12.2002 - 19.12.2003
Vznik funkce 12.7.2002
Zánik funkce 4.9.2003
Adresa: Jiráskova 451 , Bílovice nad Svitavou 664 01
předseda ing. Jan Havel 18.12.2002 - 7.10.2004
Vznik funkce 12.7.2002
Zánik funkce 25.6.2004
Adresa: Dvořišťská 1246 , Praha 198 00
předseda Ing. Andrej Babiš 7.10.2004 - 6.6.2005
Vznik členství 25.6.2004
Zánik členství 8.4.2005
Vznik funkce 26.6.2004
Zánik funkce 8.4.2005
Adresa: Sadová 577 , Průhonice 252 43
člen prof. MVDr. ing. Pavel Suchý CSc. 18.12.2002 - 27.9.2005
Vznik funkce 12.7.2002
Zánik funkce 30.6.2005
Adresa: Štolcova 420/25 , Brno 618 00
člen prof. ing. Jiří Petrák CSc. 18.12.2002 - 27.9.2005
Vznik funkce 12.7.2002
Zánik funkce 30.6.2005
Adresa: Třeboradická 1070/37 , Praha 182 00
člen Ing. Jan Havel 7.10.2004 - 27.9.2005
Vznik členství 12.7.2002
Zánik členství 30.6.2005
Adresa: Dvořišťská 1246 , Praha 198 00
člen Josef Doupník 15.1.2003 - 28.11.2005
Vznik funkce 19.9.2002
Zánik funkce 19.9.2005
Adresa: 47 , Horní Dubenky 588 52
člen Antonín Lhoták 15.1.2003 - 28.11.2005
Vznik funkce 19.9.2002
Zánik funkce 19.9.2005
Adresa: Jihlavská 465/7 , Batelov 588 51
předseda dozorčí rady Ing. Pavel Skála 27.9.2005 - 25.1.2006
Vznik členství 1.7.2005
Vznik funkce 27.7.2005
Zánik funkce 16.12.2005
Adresa: Na Ohradě 191 , Mirošovice 251 66
člen dozorčí rady Ing. Petr Jurák MBA 27.9.2005 - 25.1.2006
Vznik členství 1.7.2005
Zánik členství 16.12.2005
Adresa: Pavrovského 2557/16 , Praha 155 00
člen dozorčí rady Ing. Pavel Hájek 27.9.2005 - 25.1.2006
Vznik členství 1.7.2005
Zánik členství 16.12.2005
Adresa: Pražská 1197 , Pelhřimov 393 01
předseda dozorčí rady Ing. Jan Kadaník 25.1.2006 - 22.5.2006
Vznik členství 16.12.2005
Zánik členství 10.4.2006
Vznik funkce 17.12.2005
Zánik funkce 10.4.2006
Adresa: Vlkova 507/16 , Praha 130 00
předseda dozorčí rady Ing. Michal Kulhánek 22.5.2006 - 8.8.2006
Vznik členství 10.4.2006
Zánik členství 23.6.2006
Vznik funkce 10.4.2006
Zánik funkce 23.6.2006
Adresa: Střížkovská 434/31 , Praha 180 00
člen dozorčí rady JUDr. Ivan Štancl 27.9.2005 - 7.2.2008
Vznik členství 1.7.2005
Zánik členství 31.12.2007
Adresa: 47 , Plandry 588 41
člen dozorčí rady Jiří Hink 28.11.2005 - 7.2.2008
Vznik členství 26.10.2005
Zánik členství 2.1.2008
Adresa: 218 , Hodice 589 01
člen dozorčí rady Ing. Pavel Skála 25.1.2006 - 7.2.2008
Vznik funkce 16.12.2005
Zánik funkce 31.12.2007
Adresa: Na Ohradě 191 , Mirošovice 251 66
člen dozorčí rady Ing. Jaroslav Faltýnek 25.1.2006 - 7.2.2008
Vznik členství 16.12.2005
Zánik členství 31.12.2007
Vznik funkce 16.12.2005
Zánik funkce 31.12.2007
Adresa: Winklerova 2259/23 , Prostějov 796 01
předseda dozorčí rady Ing. Michal Kulhánek 8.8.2006 - 7.2.2008
Vznik členství 23.6.2006
Zánik členství 31.12.2007
Vznik funkce 23.6.2006
Zánik funkce 31.12.2007
Adresa: Střížkovská 434/31 , Praha 180 00
člen dozorčí rady Milan Novák 28.11.2005 - 8.1.2009
Vznik členství 26.10.2005
Zánik členství 11.12.2008
Adresa: A. Dvořáka 821/3 , Třešť 589 01
předseda dozorčí rady Ing. Josef Mráz 7.2.2008 - 29.5.2009
Vznik členství 1.1.2008
Zánik členství 29.4.2009
Vznik funkce 2.1.2008
Zánik funkce 29.4.2009
Adresa: Dejvická 555/36 , Praha 160 00
člen dozorčí rady Ing. Libor Němeček Dr. 29.5.2009 - 18.6.2009
Vznik členství 30.4.2009
Adresa: Kodymova 2536/14 , Praha 158 00
místopředseda dozorčí rady JUDr. Radmila Kleslová 7.2.2008 - 14.12.2010
Vznik členství 1.1.2008
Zánik členství 30.11.2010
Vznik funkce 2.1.2008
Zánik funkce 30.11.2010
Adresa: Na stezce 1330/3 , Praha 100 00
člen dozorčí rady Ing. Jan Otčenášek 11.4.2011 - 3.4.2012
Vznik členství 1.3.2011
Adresa: Chotěšovská 677/6 , Praha 190 00
člen dozorčí rady Milan Novák 8.1.2009 - 20.1.2014
Vznik členství 12.12.2008
Zánik členství 1.1.2014
Adresa: A. Dvořáka 821/3 , Třešť 589 01
předseda dozorčí rady Mgr. Libor Němeček PhD. 18.6.2009 - 20.1.2014
Vznik členství 30.4.2009
Vznik funkce 12.6.2009
Adresa: Kodymova 2536/14 , Praha 158 00
člen dozorčí rady Ing. Jan Otčenášek 3.4.2012 - 20.1.2014
Vznik členství 1.3.2011
Adresa: Dalovická 1057/7 , Praha 197 00
člen dozorčí rady Milan Novák 20.1.2014 - 6.6.2014
Vznik členství 12.12.2008
Zánik členství 1.1.2014
Adresa: A. Dvořáka 821/3 , Třešť 589 01
člen dozorčí rady Ing. Stanislav Alt 6.6.2014 - 7.4.2015
Vznik členství 1.5.2014
Zánik členství 16.3.2015
Adresa: Havelkova 788/13 , Loštice 789 83
předseda dozorčí rady Mgr. Libor Němeček PhD. 20.1.2014 - 19.12.2015
Vznik členství 30.4.2009
Vznik funkce 12.6.2009
Adresa: Kodymova 2536/14 , Praha 158 00
člen dozorčí rady Ing. Michal Žídek 7.4.2015 - 25.3.2016
Vznik členství 17.3.2015
Zánik členství 31.1.2016
Adresa: Jana Buchara 654 , Jilemnice 514 01
člen dozorčí rady Ing. Jan Otčenášek 20.1.2014 - 2.5.2016
Vznik členství 1.3.2011
Zánik členství 1.3.2016
Adresa: Dalovická 1057/7 , Praha 197 00
předseda dozorčí rady Mgr. Libor Němeček PhD. 19.12.2015 - 2.5.2016
Vznik členství 30.4.2009
Zánik členství 1.5.2014
Vznik funkce 12.6.2009
Zánik funkce 1.5.2014
Adresa: Královny Žofie 1692/17 , Praha 148 00
předseda dozorčí rady Mgr. Libor Němeček Dr. 2.5.2016 - 9.1.2019
Vznik členství 2.5.2014
Zánik členství 2.12.2018
Vznik funkce 2.5.2014
Zánik funkce 2.12.2018
Adresa: Královny Žofie 1692/17 , Praha 148 00
člen dozorčí rady Ing. Jan Otčenášek 2.5.2016 - 7.3.2019
Vznik členství 2.3.2016
Zánik členství 31.1.2019
Zánik funkce 31.1.2019
Adresa: Dalovická 1057/7 , Praha 197 00
člen dororčí rady Mgr. Zdeněk Lidmila 9.1.2019 - 11.3.2019
Vznik členství 14.12.2018
Adresa: Vavřinecká 1200/24 , Brno 624 00
člen dozorčí rady Bohumil Bartůněk 25.3.2016 - 15.4.2019
Vznik členství 1.2.2016
Adresa: Lidická 1930 , Černošice 252 28
člen dozorčí rady Mgr. Zdeněk Lidmila 11.3.2019 - 15.4.2019
Vznik členství 14.12.2018
Adresa: Vavřinecká 1200/24 , Brno 624 00

Vedoucí organizační složky Kostelecké uzeniny a.s.

Platnost údajů od - do
Jméno Roman Grigel 4.3.2008 - 7.4.2008
Adresa: Dolnočermánska 1414 , 949 01 Nitra Slovenská republika
Jméno Mgr. Ladislav Mitas 7.4.2008 - 3.11.2008
Adresa: Nerudova 349 , Žirovnice 394 68
Jméno František Fiala 3.11.2008 - 20.1.2014
Adresa: Jiráskova 2392/8 , Hodonín 695 01
Jméno František Fiala 20.1.2014 - 10.8.2018
Adresa: Jiráskova 2392/8 , Hodonín 695 01
Jméno František Fiala 10.8.2018 - 30.8.2018
Adresa: Slunečná 3719/28 , Hodonín 695 01

Sbírka Listin Kostelecké uzeniny a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 835/SL 171 stanovy společnosti Úplné znění k 29.2.2016 Krajský soud v Brně 26.2.2016 29.2.2016 14
B 835/SL 170 notářský zápis [NZ 71/2016] Krajský soud v Brně 26.2.2016 29.2.2016 3
B 835/SL 169 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Krajský soud v Brně 31.10.2015 20.11.2015 30.11.2015 1
B 835/SL 168 ostatní rozhodnutí představenstva Krajský soud v Brně 2.10.2015 20.11.2015 30.11.2015 1
B 835/SL 166 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Krajský soud v Brně 31.5.2015 9.7.2015 15.7.2015 2
B 835/SL 165 účetní závěrka [2014], zpráva auditora Krajský soud v Brně 25.2.2015 9.7.2015 15.7.2015 21
B 835/SL 163 notářský zápis [NZ 104/2015] rozhodnutí jediného akcionáře o změně stanov Krajský soud v Brně 26.3.2015 3.4.2015 9.4.2015 3
B 835/SL 162 výroční zpráva [2013] konsolidovaná Krajský soud v Brně 1.5.2014 18.9.2014 15.10.2014 109
B 835/SL 161 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 27.6.2014 13.8.2014 18.8.2014 18
B 835/SL 160 výroční zpráva [2013] Krajský soud v Brně 18.6.2014 12.8.2014 13.8.2014 44
B 835/SL 159 ostatní zápis o rozhod. předst. Krajský soud v Brně 1.5.2014 3.6.2014 13.6.2014 1
B 835/SL 158 ostatní rozhod. jed. akcionáře Krajský soud v Brně 1.5.2014 3.6.2014 13.6.2014 2
B 835/SL 157 účetní závěrka [2014], zpráva auditora zahajovací rozvaha k 1.1.2014 - Kostelecké uzeniny Krajský soud v Brně 6.5.2014 15.5.2014 3.6.2014 11
B 835/SL 155 účetní závěrka [2013], zpráva auditora Kostelecké uzeniny Krajský soud v Brně 27.2.2014 15.5.2014 3.6.2014 20
B 835/SL 154 účetní závěrka [2013], zpráva auditora AGF Food Logistics Krajský soud v Brně 7.2.2014 15.5.2014 3.6.2014 17
B 835/SL 153 notářský zápis projekt rozdělení, NZ 141/14 Krajský soud v Brně 9.5.2014 15.5.2014 3.6.2014 19
B 835/SL 152 notářský zápis projekt rozdělení, NZ 140/14 Krajský soud v Brně 7.2.2014 15.5.2014 3.6.2014 21
B 835/SL 151 ostatní projekt rozdělení odštěpením sloučením Krajský soud v Brně 7.4.2014 7.4.2014 9.4.2014 12
B 835/SL 150 notářský zápis stanovy, NZ 528/2013 Krajský soud v Brně 20.12.2013 17.1.2014 22.1.2014 20
B 835/SL 149 ostatní rozhod. jed. akcionáře Krajský soud v Brně 28.10.2013 22.11.2013 26.11.2013 1
B 835/SL 148 notářský zápis projekt fúze sloučením, NZ 370/13 Krajský soud v Brně 10.10.2013 22.10.2013 24.10.2013 13
B 835/SL 147 notářský zápis projekt fúze sloučením, NZ 371/13 Krajský soud v Brně 10.10.2013 22.10.2013 24.10.2013 13
B 835/SL 146 zpráva auditora 2012 Krajský soud v Brně 20.2.2013 22.10.2013 24.10.2013 19
B 835/SL 145 zpráva auditora zahaj. rozvaha k 1.1.2013 Krajský soud v Brně 26.3.2013 22.10.2013 24.10.2013 12
B 835/SL 144 výroční zpráva [2012]  konsolidovaná Krajský soud v Brně 21.5.2013 2.9.2013 6.9.2013 110
B 835/SL 143 ostatní projekt fúze sloučením Krajský soud v Brně 30.8.2013 2.9.2013 6.9.2013 4
B 835/SL 142 zpráva auditora Krajský soud v Brně 28.2.2013 23.7.2013 5.8.2013 20
B 835/SL 141 výroční zpráva [2012] Krajský soud v Brně 20.6.2013 23.7.2013 5.8.2013 21
B 835/SL 140 výroční zpráva 2011 AGROFERT HOLDING, a.s. - konsolidovaná Krajský soud v Brně 21.5.2012 30.7.2012 9.8.2012 140
B 835/SL 139 výroční zpráva 2011 Krajský soud v Brně 22.6.2012 25.7.2012 9.8.2012 42
B 835/SL 138 ostatní rozhod.jed.akcionáře při VH Krajský soud v Brně 28.6.2012 23.7.2012 7.8.2012 1
B 835/SL 137 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 9.5.2012 3.7.2012 9.7.2012 21
B 835/SL 136 ostatní - rozhodnutí o souhlasu Krajský soud v Brně 11.4.2012 15.5.2012 2
B 835/SL 135 změna právní formy, fúze - proj. rozdělení odšt. slouč. Krajský soud v Brně 30.3.2012 3.4.2012 25.4.2012 14
B 835/SL 134 ostatní -návrh-volba míst.př. Krajský soud v Brně 2.3.2012 13.4.2012 2
B 835/SL 133 ostatní -rozh.jed.akc. při VH Krajský soud v Brně 26.1.2012 13.4.2012 1
B 835/SL 132 ostatní -rozh.jed.akc. při VH Krajský soud v Brně 1.3.2012 13.4.2012 2
B 835/SL 131 podpisové vzory Krajský soud v Brně 26.8.2011 9.9.2011 1
B 835/SL 130 výroční zpráva 2010 - konsolidovaná Krajský soud v Brně 1.6.2011 25.7.2011 140
B 835/SL 129 ostatní -rozhod. VH Krajský soud v Brně 1.6.2011 24.6.2011 2
B 835/SL 128 výroční zpráva 2010 Krajský soud v Brně 29.4.2011 24.6.2011 90
B 835/SL 127 podpisové vzory Krajský soud v Brně 4.2.2011 21.2.2011 1
B 835/SL 126 ostatní -oznámení o ukončení členství Krajský soud v Brně 30.8.2010 30.9.2010 1
B 835/SL 125 ostatní -zápis ze zasedání předst. Krajský soud v Brně 30.8.2010 30.9.2010 2
B 835/SL 124 výroční zpráva 2009 Krajský soud v Brně 30.6.2010 10.8.2010 208
B 835/SL 123 výroční zpráva 2009 - konsolidovaná Krajský soud v Brně 1.6.2010 10.8.2010 140
B 835/SL 122 ostatní -projekt fúze sloučením Krajský soud v Brně 30.3.2010 1.4.2010 1.4.2010 8
B 835/SL 121 podpisové vzory Krajský soud v Brně 9.3.2010 1
B 835/SL 120 ostatní - rozh. jediného akcionáře Krajský soud v Brně 1.2.2010 9.3.2010 1
B 835/SL 119 ostatní - smlouva o nájmu podniku Krajský soud v Brně 15.12.2009 17.12.2009 30
B 835/SL 118 ostatní - rozh. představenstva Krajský soud v Brně 22.7.2009 5.10.2009 2
B 835/SL 117 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 16.9.2009 5.10.2009 1
B 835/SL 116 podpisové vzory +ČP Krajský soud v Brně 14.9.2009 25.9.2009 1
B 835/SL 115 ostatní -rozhod.jed.akc. Krajský soud v Brně 4.9.2009 25.9.2009 2
B 835/SL 114 výroční zpráva 2008, konsolidovaná Krajský soud v Brně 29.7.2009 15.9.2009 107
B 835/SL 113 výroční zpráva 2008 Krajský soud v Brně 19.6.2009 6.8.2009 94
B 835/SL 112 ostatní -záp. ze zas. DR Krajský soud v Brně 12.6.2009 24.6.2009 2
B 835/SL 111 ostatní -záp. ze zas. předst. Krajský soud v Brně 29.5.2009 24.6.2009 2
B 835/SL 110 notářský zápis - stanovy, NZ 163/2009 Krajský soud v Brně 29.4.2009 15.6.2009 24
B 835/SL 109 podpisové vzory Krajský soud v Brně 15.6.2009 1
B 835/SL 108 podpisové vzory Krajský soud v Brně 15.6.2009 1
B 835/SL 107 ostatní - rozh. jediného akcionáře Krajský soud v Brně 29.4.2009 15.6.2009 2
B 835/SL 106 podpisové vzory +ČP Krajský soud v Brně 21.5.2009 1.6.2009 2
B 835/SL 105 podpisové vzory +ČP Krajský soud v Brně 9.3.2009 24.3.2009 2
B 835/SL 104 ostatní -rozhod.jed.akc. Krajský soud v Brně 25.2.2009 24.3.2009 1
B 835/SL 103 ostatní -záp. ze zas. předst. Krajský soud v Brně 23.3.2009 24.3.2009 3
B 835/SL 102 podpisové vzory Krajský soud v Brně 17.12.2008 20.1.2009 1
B 835/SL 101 ostatní - volební protokol Krajský soud v Brně 12.12.2008 20.1.2009 1
B 835/SL 100 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 15.12.2008 29.12.2008 19
B 835/SL 96 notářský zápis -rozhod.,NZ 407/08 Krajský soud v Brně 6.11.2008 3.12.2008 2
B 835/SL 95 výroční zpráva 2007 - konsolidovaná Krajský soud v Brně 26.6.2008 2.12.2008 120
B 835/SL 94 ostatní -rozh. jed. akc. Krajský soud v Brně 6.11.2008 28.11.2008 1
B 835/SL 93 ostatní -záp. ze zas. předst. Krajský soud v Brně 10.10.2008 14.11.2008 1
B 835/SL 78 podpisové vzory Krajský soud v Brně 25.1.2008 13.2.2008 1
B 835/SL 70 podpisové vzory Krajský soud v Brně 7.11.2007 21.11.2007 1
B 835/SL 64 podpisové vzory Krajský soud v Brně 14.5.2007 4.6.2007 1
B 835/SL 57 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 22.9.2006 3.10.2006 18
B 835/SL 42 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 16.12.2005 25.1.2006 19
B 835/SL 38 notářský zápis -NZ 669/2005-OSVĚDČENÍ Krajský soud v Brně 22.12.2005 25.1.2006 6
B 835/SL 37 ostatní -volební protokol Krajský soud v Brně 26.10.2005 29.11.2005 6
B 835/SL 36 ostatní -zápis ze spol. jednání Krajský soud v Brně 10.10.2005 29.11.2005 2
B 835/SL 35 ostatní -ČP Krajský soud v Brně 26.10.2005 29.11.2005 6
B 835/SL 34 ostatní -zápis z 4. zas. doz. rady Krajský soud v Brně 27.7.2005 30.9.2005 3
B 835/SL 33 ostatní -pozv. na řádnou VH Krajský soud v Brně 30.6.2005 30.9.2005 2
B 835/SL 32 notářský zápis -NZ 458/2005-osvědčení Krajský soud v Brně 22.8.2005 30.9.2005 16
B 835/SL 31 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 30.6.2005 30.9.2005 18
B 835/SL 30 ostatní -prohlášení čl. doz. rady Krajský soud v Brně 30.6.2005 30.9.2005 15
B 835/SL 29 výroční zpráva -2004 Krajský soud v Brně 11.4.2005 13.9.2005 62
B 835/SL 28 ostatní -zápis představenstva Krajský soud v Brně 11.4.2005 9.6.2005 7
B 835/SL 27 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 11.4.2005 9.6.2005 17
B 835/SL 26 notářský zápis -rozhod. VH, NZ 190/05 Krajský soud v Brně 11.4.2005 9.6.2005 11
B 835/SL 25 podpisové vzory +ČP Krajský soud v Brně 8.4.2005 9.6.2005 6
B 835/SL 24 ostatní -zápis představenstva Krajský soud v Brně 8.4.2005 9.6.2005 4
B 835/SL 23 ostatní -zápis představenstva Krajský soud v Brně 11.3.2005 9.6.2005 5
B 835/SL 22 ostatní -ČP Krajský soud v Brně 26.6.2004 25.10.2004 6
B 835/SL 21 ostatní -zápis ze spol. zas. předst. Krajský soud v Brně 25.6.2004 25.10.2004 3
B 835/SL 20 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 25.6.2004 25.10.2004 34
B 835/SL 19 notářský zápis -osvědčení Krajský soud v Brně 3.8.2004 25.10.2004 7
B 835/SL 18 výroční zpráva 2003 Krajský soud v Brně 26.3.2004 10.8.2004 49
B 835/SL 17 ostatní -zápis představenstva Krajský soud v Brně 4.9.2003 7.1.2004 3
B 835/SL 16 ostatní - volební protokol Krajský soud v Brně 18.9.2002 29.10.2003 2
B 835/SL 15 výroční zpráva 2002 Krajský soud v Brně 11.4.2003 12.8.2003 96
B 835/SL 14 notářský zápis - rozhodnutí VH Krajský soud v Brně 26.7.2002 24.1.2003 6
B 835/SL 13 podpisové vzory Krajský soud v Brně 12.7.2002 24.1.2003 17
B 835/SL 12 ostatní - zápis z představenstva Krajský soud v Brně 12.7.2002 24.1.2003 4
B 835/SL 11 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 27.8.2002 24.1.2003 17
B 835/SL 10 výroční zpráva 2001 Krajský soud v Brně 28.6.2002 20.8.2002 46
B 835/SL 3 ostatní - zápis představ.a dozor.rady Krajský soud v Brně 20.7.1999 20.8.1999 2
B 835/SL 2 ostatní - zápis předtaven.a dozor.rady Krajský soud v Brně 16.7.1999 20.8.1999 3
B 835/SL 1 účetní závěrka - 1996 Krajský soud v Brně 31.12.1996 26.2.1998 25

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Kostelecké uzeniny a.s.

IČO (identifikační číslo) 46900411
Jméno Kostelecké uzeniny a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Magistrát města Jihlavy
Vznik první živnosti: 9.3.1993
Celkový počet živností: 14
Aktivních živností: 6

Sídlo Kostelecké uzeniny a.s.

Živnosti a provozovny Kostelecké uzeniny a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Ubytovací služby

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 23.3.1993
Provozovna č. 1
Provozovna Průmyslová 848, Planá nad Lužnicí 391 11
Identifikační číslo provozovny 1011533651
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 6.4.2017
Provozovna č. 2
Provozovna Průmyslová 499, Planá nad Lužnicí 391 11
Identifikační číslo provozovny 1000880893
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

Zahájení provozování 1.1.2010
Provozovna č. 3
Provozovna U Prioru 884/4, Praha 161 00
Identifikační číslo provozovny 1008608505
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 1.12.2012
Provozovna č. 4
Provozovna Skyřická 1, Most 434 01
Identifikační číslo provozovny 1008684295
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.1.2013
Provozovna č. 5
Provozovna 60, Kostelec 588 61
Identifikační číslo provozovny 1000880788
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.7.2008
Provozovna č. 6
Provozovna 60, Kostelec 588 61
Identifikační číslo provozovny 1000880796
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 1.7.2008
Provozovna č. 7
Provozovna Nádražní 2442, Pelhřimov 393 01
Identifikační číslo provozovny 1012965091
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 23.10.2019

Živnost č. 2 Hostinská činnost

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 10.5.1993
Provozovna č. 1
Provozovna Chlumecká 765/6, Praha 198 00
Identifikační číslo provozovny 1010278860
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 23.3.2015

Živnost č. 3 Řeznictví a uzenářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 12.7.1993
Provozovna č. 1
Provozovna Průmyslová 848, Planá nad Lužnicí 391 11
Identifikační číslo provozovny 1011533651
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 6.4.2017
Provozovna č. 2
Provozovna Průmyslová 499, Planá nad Lužnicí 391 11
Identifikační číslo provozovny 1000880893
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.1.2010
Provozovna č. 3
Provozovna Skyřická 1, Most 434 01
Identifikační číslo provozovny 1008684295
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.1.2013
Provozovna č. 4
Provozovna 60, Kostelec 588 61
Identifikační číslo provozovny 1000880796
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 12.7.1993
Provozovna č. 5
Provozovna Nádražní 2442, Pelhřimov 393 01
Identifikační číslo provozovny 1012965091
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 23.10.2019

Živnost č. 4 Klempířství a oprava karoserií

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 19.10.1994
Provozovna č. 1
Provozovna Průmyslová 499, Planá nad Lužnicí 391 11
Identifikační číslo provozovny 1000880893
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.1.2010
Provozovna č. 2
Provozovna 60, Kostelec 588 61
Identifikační číslo provozovny 1000880796
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 19.10.1994

Živnost č. 5 Opravy silničních vozidel

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 19.10.1994
Provozovna č. 1
Provozovna Průmyslová 499, Planá nad Lužnicí 391 11
Identifikační číslo provozovny 1000880893
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.1.2010
Provozovna č. 2
Provozovna 60, Kostelec 588 61
Identifikační číslo provozovny 1000880796
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 19.10.1994

Živnost č. 6 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Přerušená
Vznik oprávnění 5.11.1996
Přerušení oprávnění 15.5.2019

Živnost č. 7 Silniční motorová doprava

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 9.3.1993
Zánik oprávnění 26.2.1994
Konec oprávnění 26.2.1994

Živnost č. 8 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.3.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 9 Mrazírenská a skladovací činnost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 4.2.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 10 Silniční motorová doprava

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 7.6.1994
Zánik oprávnění 3.6.1996
Konec oprávnění 3.6.1995

Živnost č. 11 Mytí aut

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 24.10.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 12 Silniční motorová doprava nákladní

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 5.11.1996
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 13 Silniční motorová doprava osobní

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 3.7.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 14 Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 7.3.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán Kostelecké uzeniny a.s.

Člen statutárního orgánu Ing. Michal Jedlička
Člen statutárního orgánu Ing. Jaroslav Janoušek
Člen statutárního orgánu Ing. Michal Žídek
Člen statutárního orgánu Ing. Petr Coufal

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Kostelecké uzeniny a.s.

IČO: 46900411
Firma: Kostelecké uzeniny a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Jihlava
Základní územní jednotka: Kostelec
Počet zaměstnanců: 1000 - 1499 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 1.5.1992

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Smíšené hospodářství
Sladkovodní akvakultura
Výroba masných výrobků a výrobků z drůbežího masa
Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
Velkoobchod s masem a masnými výrobky
Maloobchod s masem a masnými výrobky
Silniční nákladní doprava
Skladování
Manipulace s nákladem
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
Ostatní vzdělávání
tracking image