Firma KONZUM BRNO, spotřební družstvo- v likvidaci IČO 00032239


KONZUM BRNO, spotřební družstvo- v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

KONZUM BRNO, spotřební družstvo- v likvidaci (00032239) je Družstvo. Sídlí na adrese Sukova 553/2, Brno 602 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 19. 11. 1956 a není již aktivní. KONZUM BRNO, spotřební družstvo- v likvidaci nemá žádnou provozovnu a nemá žádnou živnost.

Jako zdroj dat o KONZUM BRNO, spotřební družstvo- v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o KONZUM BRNO, spotřební družstvo- v likvidaci na Justice.cz
Detailní informace o KONZUM BRNO, spotřební družstvo - v likvidaci na rzp.cz

Výpis dat pro KONZUM BRNO, spotřební družstvo- v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje KONZUM BRNO, spotřební družstvo- v likvidaci

Soud Krajský soud v Brně 7
Spisová značka Dr 295
IČO (identifikační číslo osoby) 00032239
Jméno KONZUM BRNO, spotřební družstvo- v likvidaci
Právní forma podnikání Družstvo
Aktivní NE
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 19.11.1956
Zaniklá dne 10.9.2019
Právní poměry družstva upravuje vedle stanov ze dne 17.11.1992, dodatku č. 1 ze dne 20.4.1993, dodatku č. 2 ze dne 12.4.1994, dodatku č. 3 ze dne 11.4.1995, dodatku č. 4 ze dne 16.4.1996, dodatku č. 5 ze dne 15.4.1997, dodatku č. 6 ze dne 7.4.1998, dodatku č . 7 ze dne 7.4.1998, dodatek č. 8, ze dne 6.1.1999 s účinností od 6.1.1999 s výjimkou ustanovení hl. IV., čl. 68, který nabývá účinnosti ode dne složení dalšího čl. podílu členem družstva podle čl. 8 tanov družstva. 22.2.1999 - 10.9.2019
Dne 15.4.1997 byl shromážděním delegátů schválen dodatek č. 5 ke stanovám. 24.8.1998 - 22.2.1999
7.4.1998 byl shromážděním delegátů schválen dodatek č. 6 a 7 /s účinností od 8.4.1998/. 24.8.1998 - 22.2.1999
Výše nedělitelného fondu družstva: 112.149.320,70 Kč. 24.8.1998 - 10.9.2019
Výše nedělitelného fondu družstva: 71.664.095,70 Kč. 28.5.1996 - 24.8.1998
Výše nedělitelného fondu družstva: 88.281.005,06 Kč. 6.2.1996 - 28.5.1996
Výše nedělitelného fondu družstva: 105.823.196,31 Kč. 29.11.1994 - 6.2.1996
Výše částky převedené do nedělitelného fondu při transforma- ci: 138,743.000,-- Kč 27.4.1993 - 29.11.1994
Právní poměry družstva upravují stanovy přijaté na shromáž- dění delegátů konaném dne 17.11.1992 přizpůsobené úpravě družstva přeměněného podle § 765 odst. 1 obchodního zák. a § 98 odst. 6 písm. a) zák. č. 42/1992 Sb. 27.4.1993 - 10.9.2019
Právní postavení družstva upravují stanovy přijaté na konfe- renci delegátů konané dne 16.4.1991 ve smyslu zákona číslo 176/1990 Sb. 24.4.1991 - 27.4.1993
Výkonným a statutárním orgánem družstva je představenstvo, je oprávněno jednat jménem družstva ve všech věcech. 24.4.1991 - 27.4.1993
Představenstvo se skládá z 9 - 15 členů volených konferencí delegátů. Představenstvo volí ze svých členů předsedu a mís- topředsedy. 24.4.1991 - 27.4.1993
Podepisování: Za družstvo podepisují dva členové představenstva, a to předseda nebo místopředseda a další člen představenstva. 24.4.1991 - 27.4.1993
Právní poměry družstva upravují stanovy přijaté na konferenci delegátů konané dne 23.11.1988 ve smyslu zákona čís. 94/1988 Sb. Výkonným a statutárním orgánem družstva je představenstvo, je op- rávněno jednat jménem družstva ve všech věcech. 19.11.1956 - 24.4.1991
Představenstvo se skládá z 9 - 15 členů volených konferencí dele- gátů. Představenstvo volí ze svých členů předsedu a dva až tři místopředsedy. 19.11.1956 - 24.4.1991
Ručení: Člen družstva je povinen v případě ztráty v hospodaření družstva, nestačí-li ke krytí této ztráty fondy družstva a neuhradí-li se ztráta z jiných zdrojů, přispět k její úhradě, nejvýše však svým členským podílem, o této povinnosti členů rozhodne konference de- legátů. 19.11.1956 - 24.4.1991
Podepisování: Za družstvo podepisují dva členové představenstva, z nichž jeden musí být předseda a v jeho nepřítomnosti místopředseda družstva. 19.11.1956 - 24.4.1991
Způsob zřízení: Družstvo bylo ustaveno rozhodnutím ustavující valné hromady, konané dne 1.10.1956, na které bylo současně schváleno sloučení JEDNOT, lidových spotřebních družstev v Bí- lovicích nad Sv., Bosonohách, Chrlicích, Lelekovicích, Morava- nech, Mokré Hoře, Kníničkách, Ořechově, Sokolnicích, Střelicích, Šlapanicích, Velaticích, Veverské Bitýšce a Okresního svazu spot- řebních družstev v Brně s tímto družstvem ke dni 1.10.1956 bez likvidace tak, že dnem sloučení přecházejí všechna práva a povin- nosti přejímaných družstev na družstvo přejímající. 19.11.1956 - 10.9.2019

Aktuální kontaktní údaje KONZUM BRNO, spotřební družstvo- v likvidaci

Sídlo KONZUM BRNO, spotřební družstvo- v likvidaci

Platnost údajů od - do
Adresa Sukova 553/2 , Brno 602 00 30.10.2015 - 10.9.2019
Adresa Sukova 553/2 , Brno 602 00 28.5.1996 - 30.10.2015
Adresa Sukova 553/2 , Brno 602 00 19.11.1956 - 28.5.1996

Předmět podnikání KONZUM BRNO, spotřební družstvo- v likvidaci

Platnost údajů od - do
h) zámečnictví 27.1.1998 - 26.6.2002
f) prodej jedů, žíravin a pesticidů 28.5.1996 - 10.9.2019
t) prodej drogistického zboží 28.5.1996 - 10.9.2019
m) činnost účetních poradců 6.2.1996 - 26.6.2002
s) řeznictví a uzenářství 6.2.1996 - 26.6.2002
l) činnost organizačních a ekonomických poradců 6.2.1996 - 10.9.2019
n) automatizované zpracování dat 6.2.1996 - 10.9.2019
o) zprostředkovatelská činnost 6.2.1996 - 10.9.2019
p) reklamní činnost 6.2.1996 - 10.9.2019
r) vedení účetnictví 6.2.1996 - 10.9.2019
j) pronájem nebytových prostor, s poskytováním i jiných než základních služeb 29.11.1994 - 10.9.2019
k) pronájem movitých věcí 29.11.1994 - 10.9.2019
f) prodej jedů a žíravin v maloobchodě 27.10.1993 - 28.5.1996
g) stavitel - provádění jednoduchých staveb 27.10.1993 - 28.5.1996
h) elektroinstalatérství 27.10.1993 - 28.5.1996
i) pořádání kurzů a seminářů 27.10.1993 - 10.9.2019
b) hostinská činnost 27.4.1993 - 26.6.2002
d) výroba knedlíků a pekařství 27.4.1993 - 26.6.2002
e) směnárenská činnost 27.4.1993 - 26.6.2002
a) koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 27.4.1993 - 10.9.2019
c) ubytovací služby 27.4.1993 - 10.9.2019
n) provozuje zásobovací a zprostředkovatelskou činnost 9.3.1992 - 27.4.1993
Družstvo pro potřeby svých členů, ostatních občanů i organi- zací a pro vlastní potřebu zejména: a) ve svých prodejnách, provozovnách veřejného stravování a ve velkoobchodních skladech provozuje obchodní činnost, prodává zboží a poskytuje služby s obchodní činností spo- jené vč. poskytování výhod v této oblasti pracovníkům a ost. členům družstva b) v provozovnách veřejného stravování a ubytovacích zaříze- ních provozuje veřejné stravování, ubytovací služby i další služby, zejména služby spojené s cestovním a rek- 24.4.1991 - 27.4.1993
reačním ruchem c) provozuje potravinářskou a jinou výrobu spojenou s ob- chodní činností a zpracovává nekoupené zemědělské výrobky a suroviny d) nakupuje zemědělské výrobky, suroviny, lesní a volně ros- toucí plody a houby, domácké výrobky, popř. jiné výrobky e) uskutečňuje zahraniční hospodářskou činnost f) provádí závodou dopravu a poskytuje dopravní služby vč. přepravy zboží v mezinárodním styku g) v mezích možností zabezpečuje vlastním údržbářským stře- 24.4.1991 - 27.4.1993
diskem péči o materiálně technickou základnu družstva, h) provádí i další činnosti a práce m.j. aranžérské práce, projektové práce, práce výpočetní techniky, má vlastní laboratoř k posuzování jakosti potravinářského zboží, i) sdružuje se s právnickými, popř. soukromými osobami k provozování společenských činností v souladu s uplat- ňováním kritérií ekonomické výhodnosti pro družstvo, j) v souladu s příslušnými předpisy provádí finanční operace v oblasti úsporných vkladů, poskytování půjček členům družstva, finančních burzovních operací s cennými papíry, 24.4.1991 - 27.4.1993
k) provozuje činnost středisek praktického vyučování s cílem zajištění kvalifikovaného dorostu pro činnost družstva, popř. i v oblasti výchovy dospělých, l) dle vlastních možností a potřeb buduje a provozuje bytové hospodářství, m) v rámci své členské základny organizuje a uplatňuje prvky družstevní členské samosprávy s cílem posilovaní druž- stevní sounáležitosti a kulturně výchovné činnosti. 24.4.1991 - 27.4.1993
Družstvo v souladu se svým společenským posláním zabezpečuje pro potřeby svých členů, ostatních občanů, popřípadě i organizací a pro vnitřní potřeby vlastních činností zejména: a) v rámci ustanovení zákona o vnitřním obchodě ve svých prodej- nách, provozovnách veřejného stravování a ve velkoobchodních skladech provozuje obchodní činnost a svým členům, ostatním občanům a organizacím prodává zboží a poskytuje služby s obchodní činností spojené b) dále ve svých provozovnách veřejného stravování a ubytovacích zařízeních provozuje veřejné stravování a poskytuje ubytovací 19.11.1956 - 24.4.1991
služby i další služby, zvláště služby spojené s cestovním a rekreačním ruchem c) provozuje potravinářskou i jinou výrobu spojenou s obchodní činností a zpracovává nakoupené zemědělské výrobky a suroviny d) nakupuje zemědělské výrobky, suroviny, lesní a volně rostoucí plody a houby, domácké výrobky, popřípadě jiné výrobky, jimiž může zlepšit zásobování členů, ostatních občanů i organizací e) podle zákonem stanovených pravidel může uskutečňovat zahranič- ně hospodářskou činnost f) v potřebném rozsahu provádí závodovou dopravu a poskytuje 19.11.1956 - 24.4.1991
dopravní služby ve spojitosti s obchodní činností g) v mezích kapacitních a odborných možností zabezpečuje vlastním údržbářským střediskem péči o materiálně-technickou základnu družstva, využívá přitom i pomoci dohlížecích výborů a členů družstva h) provádí i další činnosti a práce, zpravidla pro vlastní potře- bu, m.j. aranžérské práce, projektové práce, práce výpočetní techniky, má laboratoř k posuzování jakosti potravinářského zboží i) v rámci volné kapacity v činnostech a pracích uvedených 19.11.1956 - 24.4.1991
v odst. f) až h) může provádět tyto práce pro jiné organizace spotřebního družstevnictví, ve vyjímečných případech i pro ji- né organizace j) cílevědomě provádí politicko výchovnou a kulturně výchovnou činnost a organizuje a pořádá politicko výchovné akce, jejichž cílem je působit nejen na členy, ale i na ostatní občany 19.11.1956 - 24.4.1991

vedení firmy KONZUM BRNO, spotřební družstvo- v likvidaci

Statutární orgán KONZUM BRNO, spotřební družstvo- v likvidaci

Platnost údajů od - do
Za družstvo jedná navenek předseda nebo místopředseda. Je-li pro právní úkon, který činí představenstvo, předepsaná písemná forma, je třeba podpisu dvou členů představenstva, a to předsedy a místopředsedy nebo předsedy a dalšího člena představenstva nebo místopředsedy a dalšího člena představenstva nebo dvou místopředsedů. V nepřítomnosti předsedy i místopředsedů podpisují písemný právní úkon dva jiní členové představenstva. Způsob jednání za družstvo v likvidaci: Za družstvo po dobu likvidace jedná a podepisuje likvidátor. 18.8.2000 - 10.9.2019
Za družstvo jedná navenek předseda nebo místopředseda. Je-li pro právní úkon, který činí představenstvo, předepsaná písemná forma, je třeba podpisu dvou členů představenstva, a to předsedy a místopředsedy nebo předsedy a dalšího člena představenstva nebo místopředsedy a dalšího člena představenstva nebo dvou místopředsedů. V nepřítomnosti předsedy i místopředsedů podpisují písemný právní úkon dva jiní členové představenstva. 28.5.1996 - 18.8.2000
Za družstvo jedná navenek předseda nebo místopředseda.Je-li pro právní úkon předepsaná písemná formal, je třeba podpisu dvou členů představenstva a to předsedy nebo místopředsedy a dalšího člena představenstva. V nepřítomnosti předsedy i místopředsedy podpisují písemný právní úkon dva jiní členové představenstva. 27.4.1993 - 28.5.1996
místopředseda Zdeněk David 19.11.1956 - 24.4.1991
Adresa: 55 , Maršov 664 71
člen představenstva Jana Častulíková 19.11.1956 - 24.4.1991
Adresa: Brněnská 1349/97 , Šlapanice 664 51
člen představenstva Milada Horáková 19.11.1956 - 24.4.1991
Adresa: U Vápenice 191/5 , Lelekovice 664 31
člen představenstva Jelenka Kolářová 19.11.1956 - 24.4.1991
Adresa: 123 , Česká 664 31
člen představenstva Ilona Gapčová 19.11.1956 - 24.4.1991
Adresa: Mokrá u Brna 303 Česká republika
člen představenstva Marie Řehůřková 19.11.1956 - 24.4.1991
Adresa: ul. Sovětské armády 23 , Brno-Chrlice Česká republika
člen představenstva Miroslav Sommer 19.11.1956 - 24.4.1991
Adresa: Gruzínská 513/5 , Brno 625 00
člen představenstva Eliška Kelánová 19.11.1956 - 24.4.1991
Adresa: Masarykovo náměstí 571 , Veverská Bítýška 664 71
člen představenstva MVDr. Vlastimil Žďárský 19.11.1956 - 24.4.1991
Adresa: Langrova 815/17 , Brno 627 00
člen představenstva Iljič Procházka 19.11.1956 - 24.4.1991
Adresa: Za Horou 464 , Říčany 664 82
člen představenstva Hana Svobodová 19.11.1956 - 24.4.1991
Adresa: 117 , Horákov Česká republika
místopředseda Ing. Jan Emmer 19.11.1956 - 27.10.1993
Adresa: Absolonova 638/18 , Brno 624 00
člen představenstva Vlastislav Květoň 24.4.1991 - 27.10.1993
Adresa: Těšínská 1149/8 , Brno 612 00
člen představenstva Jiří Rovný 24.4.1991 - 27.10.1993
Adresa: Hakenova 23 , Brno Česká republika
člen představenstva Alois Švestka 24.4.1991 - 27.10.1993
Adresa: 2 , Popůvky Česká republika
člen představenstva František Červenka 24.4.1991 - 27.10.1993
Adresa: Hroznová 424/51 , Brno 603 00
člen představenstva Miroslav Des 24.4.1991 - 29.11.1994
Adresa: 264 , Veverské Knínice 664 81
člen představenstva Ing.arch. Jarmila Smolová 24.4.1991 - 6.2.1996
Adresa: Žebětínek 54 , 621 00 Brno Česká republika
člen představenstva Václav U L B R I C H 19.11.1956 - 28.5.1996
Adresa: Ivančice část Budkovice 45 Česká republika
člen představenstva Alena Tupá 19.11.1956 - 28.5.1996
Adresa: 158 , Tvarožná 664 05
člen představenstva Miloš Florián 24.4.1991 - 28.5.1996
Adresa: Výhon 36/6 , Brno 635 00
člen představenstva Ing. Josef Kavalec 24.4.1991 - 28.5.1996
Adresa: Kirovova 23 , Brno Česká republika
člen představenstva Metoděj Pánek 24.4.1991 - 28.5.1996
Adresa: 11 , Vohančice 666 01
člen představenstva Ing.arch. Jaroslava Smolová 6.2.1996 - 28.5.1996
Adresa: Žebětínská 188/54 , Brno 623 00
člen představenstva Alena Doležalová 24.4.1991 - 20.4.1999
Adresa: Ostopovická 197/1 , Brno 642 00
člen představenstva Jana Prudká 24.4.1991 - 20.4.1999
Adresa: Blanenská 32 , 621 00 Brno Česká republika
místopředseda Vlastislav Květoň 27.10.1993 - 20.4.1999
Adresa: Těšínská 1149/8 , Brno 612 00
člen představenstva Ing.arch. Jaroslava Smolová 28.5.1996 - 20.4.1999
Adresa: Žebětínek 427/57 , Brno 621 00
člen představenstva Ivo Dubšík 28.5.1996 - 20.4.1999
Adresa: 196 , Nová Ves Česká republika
člen představenstva Václav Ulbrich 28.5.1996 - 20.4.1999
Adresa: 45 , Budkovice Česká republika
člen představenstva Miroslav Řezáč 28.5.1996 - 20.4.1999
Adresa: 116 , Oslavany 664 91
místopředseda ing. Josef Kavalec 28.5.1996 - 20.4.1999
Adresa: Kabátníkova 105/2 , Brno 602 00
člen představenstva Vítězslav Kvíčala 28.5.1996 - 20.4.1999
Adresa: Renčova 1361/8 , Brno 621 00
člen představenstva Metoděj Pánek 28.5.1996 - 20.4.1999
Adresa: 11 , Vohančice 666 01
předseda Ing. Pavel Treblík 19.11.1956 - 19.5.1999
Adresa: Arménská 504/7 , Brno 625 00
místopředseda ing. Karel Heřman 20.4.1999 - 19.5.1999
Adresa: Pod nemocnicí 584/35 , Brno 625 00
místopředseda Richard Bartoš 20.4.1999 - 13.9.2000
Adresa: Svážná 485/19 , Brno 634 00
člen představenstva Petr Svoboda 20.4.1999 - 13.9.2000
Adresa: Švermova 272/2 , Brno 625 00
člen představenstva Robert Hrdina 20.4.1999 - 13.9.2000
Adresa: Mezírka 752/14 , Brno 602 00
předseda Ing. Karel Heřman 19.5.1999 - 13.9.2000
Adresa: Pod nemocnicí 584/35 , Brno 625 00

Likvidace KONZUM BRNO, spotřební družstvo- v likvidaci

Platnost údajů od - do
Jméno Ing. Karel Heřman 18.8.2000 - 30.10.2015
Adresa: Pod nemocnicí 584/35 , Brno 625 00

Sbírka Listin KONZUM BRNO, spotřební družstvo- v likvidaci

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
Dr 295/SL 2 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 6.1.1999 10.3.1999 22
Dr 295/SL 1 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 7.4.1998 14.9.1998 21

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje KONZUM BRNO, spotřební družstvo - v likvidaci

IČO (identifikační číslo) 00032239
Jméno KONZUM BRNO, spotřební družstvo - v likvidaci
Právní forma podnikání Družstvo
Přidělený úřad Magistrát města Brna
Vznik první živnosti: 30.9.1992
Celkový počet živností: 26

Sídlo KONZUM BRNO, spotřební družstvo - v likvidaci

Živnosti a provozovny KONZUM BRNO, spotřební družstvo - v likvidaci

Živnost č. 1 Výroba knedlíků

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.9.1992
Zánik oprávnění 21.3.2001

Živnost č. 2 Ubytovací služby

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.9.1992
Zánik oprávnění 21.3.2001

Živnost č. 3 pekařství

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.9.1992
Zánik oprávnění 11.1.2001

Živnost č. 4 Obchodní živnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.9.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 5 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.9.1992
Zánik oprávnění 10.9.2019

Živnost č. 6 Pekařství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.9.1992
Zánik oprávnění 14.2.2001

Živnost č. 7 Hostinská činnost

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 16.12.1992
Zánik oprávnění 14.2.2001

Živnost č. 8 Hostinská činnost

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 16.12.1992
Zánik oprávnění 31.12.1995

Živnost č. 9 Elektroinstalatérství

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 8.3.1993
Zánik oprávnění 24.5.1996

Živnost č. 10 Stavitel

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 8.3.1993
Zánik oprávnění 24.5.1996

Živnost č. 11 Směnárenská činnost

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 15.3.1993
Zánik oprávnění 14.2.2001

Živnost č. 12 Pořádání kurzů a seminářů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.5.1993
Zánik oprávnění 21.3.2001

Živnost č. 13 Prodej jedů, žíravin a pesticidů

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.8.1993
Zánik oprávnění 1.1.2000

Živnost č. 14 Pronájem movitých věcí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 13.7.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 15 Pronájem nebytových prostor, s poskytováním jiných než základních služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 13.7.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 16 Vedení účetnictví

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.1.1995
Zánik oprávnění 6.12.2000

Živnost č. 17 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.1.1995
Zánik oprávnění 14.2.2001

Živnost č. 18 Zprostředkovatelská činnost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.1.1995
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 19 Reklamní činnost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.1.1995
Zánik oprávnění 21.3.2001

Živnost č. 20 Automatizované zpracování dat

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 18.9.1995
Zánik oprávnění 21.3.2001

Živnost č. 21 Činnost účetních poradců

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 18.9.1995
Zánik oprávnění 6.12.2000

Živnost č. 22 Činnost organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 18.9.1995
Zánik oprávnění 21.3.2001

Živnost č. 23 Řeznictví a uzenářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 4.10.1995
Zánik oprávnění 14.2.2001

Živnost č. 24 Prodej drogistického zboží

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 28.2.1996
Zánik oprávnění 12.10.2000

Živnost č. 25 Prodej drogistického zboží

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 28.2.1996
Zánik oprávnění 21.3.2001

Živnost č. 26 Zámečnictví

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 12.9.1997
Zánik oprávnění 14.2.2001
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje KONZUM BRNO, spotřební družstvo- v likvidaci

IČO: 00032239
Firma: KONZUM BRNO, spotřební družstvo- v likvidaci
Právní forma: Družstvo
Okres: Brno-město
Základní územní jednotka: Brno-střed
Počet zaměstnanců: Neuvedeno
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 11.10.1978

Sídlo KONZUM BRNO, spotřební družstvo- v likvidaci

Sídlo: Sukova 553/2, Brno 602 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba zámků a kování
Zprostředkování nespecializovaného velkoobchodu a nespecializovaný velkoobchod v zastoupení
Velkoobchod s výrobky převážně pro domácnost
Maloobchod s převahou potravin, nápojů a tabákových výrobků v nespecializovaných prodejnách
Ubytování v hotelích a podobných ubytovacích zařízeních
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
tracking image