Firma Kongresové centrum Praha, a.s. IČO 63080249


Kongresové centrum Praha, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

Kongresové centrum Praha, a.s. (63080249) je Akciová společnost. Sídlí na adrese 5. května 1640/65, Praha 140 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 7. 1995 a je stále aktivní. Kongresové centrum Praha, a.s. má celkem čtyři provozovny a čtyři živnosti.

Jako zdroj dat o Kongresové centrum Praha, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Kongresové centrum Praha, a.s. na Justice.cz
Detailní informace o Kongresové centrum Praha, a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro Kongresové centrum Praha, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Kongresové centrum Praha, a.s.

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 3275
IČO (identifikační číslo osoby) 63080249
Jméno Kongresové centrum Praha, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 1.7.1995
Počet členů dozorčí rady: 6 18.6.2014 - 19.11.2014
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 26.5.2014
Usnesení valné hromady: Valná hromada: 1) bere na vědomí předložené informace, vč. prohlášení akcionáře Česká republika - Ministerstvo financí ve věci vzdání se přednostního práva úpisu akcií, emitovaných na základě rozhodnutí této valné hromady; 2) schvaluje rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu Společnosti o částku 800.000.000 Kč, slovy osm set milionů korun českých, upsáním nových akcií s tím, že upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští, přičemž a) při zvýšení základního kapitálu bude upisováno 80, slovy osmdesát, kusů kmenových akcií Společnosti o jmenovité hodnotě každé z nich 10.000.000 Kč, slovy deset milionů korun českých, znějících na jméno a v listinné podobě; b) všechny akcie budou nabídnuty s vyloučením veřejné nabídky určitému zájemci - hlavnímu městu Praze; c) lhůta pro upisování akcií činí 14, slovy čtrnáct, dní a upisovateli bude oznámen počátek běhu této lhůty zasláním návrhu smlouvy o upsání akcií, když lhůta počíná běžet dnem doručení návrhu smlouvy o upsání akcií. Místem pro upisování akcií je sídlo sp olečnosti na adrese Praha 4, 5. května 65, PSČ 140 21, a to v pracovní dny v době od 10.00 hod. do 12.00 hod. Emisní kurz jednotlivých akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě, tj. 10.000.000 Kč, slovy deset miliónů korun českých, pro každou jednu akci o j menovité hodnotě 10.000.000 Kč, slovy deset miliónů korun českých; d) upisovatel je povinen splatit 100% emisního kurzu jím upsaných akcií do 30, slovy třiceti, dnů od data úpisu na účet Společnosti číslo 107-7377280227/0100 vedený u Komerční banky. 26.5.2014 - 18.6.2014
Počet členů dozorčí rady: 9 6.3.2014 - 18.6.2014
Počet členů statutárního orgánu: 5 6.3.2014 - 10.11.2014
Společnost je právním nástupcem příspěvkové organizace Palác kultury. 6.1.2014
Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu: Jediný akcionář v působnosti valné hromady rozhodl o zvýšení základního kapitálu Společnosti o částku 2.000.000.000,- Kč, slovy dvě miliardy korun českých, upsáním nových akcií s tím, že upisování akcií nad tuto č ástku se nepřipouští, přičemž: a) jediný akcionář rozhodl, že při zvýšení základního kapitálu bude upisováno 200, slovy dvě stě, kusů kmenových akcií Společnosti o jmenovité hodnotě každé z nich 10.000.000,- Kč, slovy deset milionů korun českých, znějících na jméno a v listinné podobě; b) jediný akcionář rozhodl o vyloučení přednostního práva na upisování akcií ve vztahu k 200 kusům kmenových akcií Společnosti o jmenovité hodnotě každé z nich 10.000.000,- Kč, znějících na jméno a v listinné podobě svědčícího jedinému akcionáři Hlavnímu městu Praha; c) jediný akcionář rozhodl, že všechny akcie budou nabídnuty s vyloučením veřejné nabídky určitému zájemci - České republice - Ministerstvu financí ČR; d) jediný akcionář rozhodl, že lhůta pro upisování akcií činí 14, slovy čtrnáct, dní a upisovateli bude oznámen počátek běhu této lhůty zasláním návrhu smlouvy o upsání akcií, když lhůta počíná běžet dnem doručení návrhu smlouvy o upsání akcií. Místem pro upisování akcií je sídlo Společnosti na adrese Praha 4, 5. května 65, PSČ 140 21, a to v pracovní dny v době od 10.00 hod. do 12.00 hod. Emisní kurz jednotlivých akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě, tj. 10.000.000,- Kč pro každou jednu akcii o jmenov ité hodnotě 10.000.000,- Kč; e) jediný akcionář rozhodl, že upisovatel je povinen splatit 30% emisního kurzu jím upsaných akcií do 14 dnů od data úpisu a 70% emisního kurzu jím upsaných akcií do 80, slovy osmdesáti, dnů od data úpisu, na účet Společnosti číslo 107-1289730227/0100 ved ený u Komerční banky. 12.12.2013 - 6.1.2014
Společnost je právním nástupcem příspěvkové organizace Palác kultury. Rozhodnutí o snížení základního kapitálu: Jediný akcionář v působnosti valné hromady rozhodl o snížení základního kapitálu, přičemž důvodem snížení základního kapitálu je úhrada ztráty minulých let ve smyslu ustanovení § 216a odst. 1, písm. a) obchodního zákoníku. Částka odpovídající snížení zákl adního kapitálu bude zcela použita na úhradu ztráty společnosti z minulých let. S účinností ke dni následujícímu po dni zápisu spojení akcií do obchodního rejstříku se základní kapitál společnosti snižuje z částky 1.406.254.000 Kč (jedna miliarda čtyři sta šest miliónů dvě stě padesát čtyři tisíce korun českých) na částku 880.000.000 Kč (osm se osmdesát miliónů korun českých). Základní kapitál se snižuje snížením jmenovité hodnoty akcií v souladu s ust. § 213a obchodního zákoníku, a to tak. že dosavadní jmenovitá hodnota akcie 1.406.254.000 Kč se snižuje na jmenovitou hodnotu 880.000.000 Kč. Snížení základního kapitálu snížením jmenovité hodnoty akcií se provede výměnou dosavadní akci o jmenovité hodnotě 1.406.254.000 Kč za novou akcii o jmenovité hodnotě 880.000.000 Kč. Dosavadní akcie jako akcie na jméno bude akcionáři vyměněna za akcii o nové jmenovité hodnotě na základě písemné výzvy k předložení akcie k její výměně adresované akcionáři doporučeným dopisem. Lhůta pro předložení dosavadní akcie k výměně činí 30 (třicet ) dnů ode dne doručení písemné výzvy, přičemž představenstvo je povinno písemnou výzvu učinit ve lhůtě 30 (třiceti) dnů ode dne zápisu snížení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. 11.11.2013 - 6.1.2014
Jediný akcionář společnosti, Hlavní město Praha, rozhodl usnesením přijatým dne 2.3.2010 o zvýšení základního kapitálu společnosti Kongresové centrum Praha, a.s. o peněžitý vklad v celkové výši 100.000.000 Kč upsáním 10 kusů kmenových akcií na jméno Hlavn í město Praha v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě 10.000.000 Kč, jediným akcionářem - Hlavním městem Prahou, IČ: 000 65 581, sídlem Mariánské náměstí 2, Praha 1, využívajícím přednostního práva k upisování akcií. Upisování akcií nad částku navrhovanéh o zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Emisní kurs jednotlivých akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě. Místem pro upsání akcií je sídlo společnosti Kongresové centrum Praha, a.s. Peněžitý vklad je splatný do 22.3.2010 na účet společnosti Kongreso vé centrum Praha, a.s., číslo 43-4441510207/0100 vedený u Komerční banky, a.s. 8.3.2010 - 31.3.2010
Rozhodnutí o snížení základního kapitálu: a) Důvodem snížení základního kapitálu společnosti je úhrada ztráty minulých let společnosti ve smyslu ustanovení § 261a odst.1. písm a) obchodního zákoníku. Částka odpovídající snížení základního kapitálu bude zcela použita na úhradu části ztráty společn osti z minulých let ve výši 5.831.746.000,- Kč (pět miliard osm set třicet jeden milión sedm set čtyřicet šest tisíc korun českých). b) Základní kapitál se snižuje z částky 7.138.000.000,- Kč (sedm miliard jedno sto třicet osm miliónů korun českých) o částku 5.831.746.000,- Kč (pět miliard osm set třicet jeden milión sedm set čtyřicet šest tisíc korun českých) na částku 1.306.254.000,- Kč (jedna miliarda tři sta šest miliónů dvě stě padesát čtyři tisíc korun českých). c) Základní kapitál společnosti se snižuje snížením jmenovité hodnoty akcií společnosti v souladu s ustanovením § 213a obchodního zákoníku a to tak, že dosavadní jmenovitá hodnota každé akcie ve výši 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých) se snižuje na jmenovitou hodnotu každé akcie ve výši 18.300,- Kč ( osmnáct tisíc tři sta korun českých), neboť společnost nemá ve svém majetku vlastní akcie nebo zatímní listy. d) Snížení základního kapitálu snížením jmenovité hodnoty akcií se provede výměnou dosavadních akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 100.000,- Kč ( jedno sto tisíc korun českých) za nové akcie o jmenovité hodnotě jedné akcie 18.300,- Kč.Všechny dosavadní akcie jako akcie na jméno budou akcionářům či akcionáři vyměněny za akcie o nové jmenovité hodnotě jedné akcie 18.300,- Kč (osmnáct tisíc tři sta ko run českých) na základě písemné výzvy společnosti k předložení akcií k jejich výměně adresované akcionářům či akcionáři doporučeným dopisem (dále též ,, Písemná výzva společnosti´´). Lhůta pro předložení dosavadních akcií k výměně činí 30 (třicet) dnů ode dne doručení Písemné výzvy společnosti, přičemž představenstvo společnosti je povinno Písemnou výzvu společnosti učinit ve lhůtě do 30 (třiceti) dnů ode dne zápisu snížení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. 3.8.2007 - 23.2.2011
Společnost je právním nástupcem příspěvkové organizace Palác kultury. 1.7.1995 - 11.11.2013

Aktuální kontaktní údaje Kongresové centrum Praha, a.s.

Kapitál Kongresové centrum Praha, a.s.

zakladni jmění 3 680 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 22.2.2019
zakladni jmění 3 680 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 18.6.2014 - 22.2.2019
zakladni jmění 2 880 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 6.1.2014 - 18.6.2014
zakladni jmění 880 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 11.11.2013 - 6.1.2014
zakladni jmění 1 406 250 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 31.3.2010 - 11.11.2013
zakladni jmění 1 306 250 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 6.8.2007 - 31.3.2010
zakladni jmění 7 138 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 13.6.2006 - 6.8.2007
zakladni jmění 7 138 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 1.7.1995 - 13.6.2006

Akcie Kongresové centrum Praha, a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Akcie na jméno 10 000 000 Kč 368 2.12.2016
Akcie na jméno 10 000 000 Kč 368 18.6.2014 - 2.12.2016
Akcie na jméno 10 000 000 Kč 288 6.1.2014 - 18.6.2014
Akcie na jméno 10 000 000 Kč 88 29.11.2013 - 6.1.2014
Akcie na jméno 880 000 000 Kč 1 11.11.2013 - 29.11.2013
Akcie na jméno 1 406 250 000 Kč 1 16.10.2013 - 11.11.2013
Kmenové akcie na jméno 10 000 000 Kč 10 31.3.2010 - 16.10.2013
Akcie na jméno 18 300 Kč 71 380 6.8.2007 - 16.10.2013
Akcie na jméno 100 000 Kč 71 380 16.8.2006 - 6.8.2007
Akcie na jméno 100 000 Kč 71 380 1.7.1995 - 16.8.2006

Sídlo Kongresové centrum Praha, a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa 5. května 1640/65 , Praha 140 00 25.7.2016
Adresa 5. května 1640/65 , Praha 140 00 10.5.2003 - 25.7.2016
Adresa 5. května 1640/65 , Praha 140 00 1.7.1995 - 10.5.2003

Předmět podnikání Kongresové centrum Praha, a.s.

Platnost údajů od - do
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 3.2.2011
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor 3.2.2011
poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software 16.8.2006 - 3.2.2011
hostinská činnost 13.6.2006
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 13.6.2006 - 3.2.2011
realitní činnost 7.4.2006 - 3.2.2011
zprostředkování obchodu a služeb 7.4.2006 - 3.2.2011
služby jinde nezařazené-v oblasti správy a provozu technických zařízení budov 7.4.2006 - 3.2.2011
ubytovací služby 10.5.2003 - 3.2.2011
kopírovací práce 10.5.2003 - 3.2.2011
pořádání kulturních produkcí, zábav a provozování zařízení sloužících zábavě 10.5.2003 - 3.2.2011
pronájem movitých věcí 10.5.2003 - 3.2.2011
směnárenská činnost 10.5.2003 - 3.2.2011
zprostředkování služeb 10.5.2003 - 3.2.2011
hostinská činnost - pozastavení provozování živnosti od 10.7.1998 do 30.6.2000. 13.9.1999 - 13.6.2006
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej - pozastavení provozování živnosti od 10.7.1998 do 30.6.2000. 13.9.1999 - 13.6.2006
provozování nestátního zdravotnického zařízení praktický lékař praktický zubní lékař 6.3.1998 - 13.5.2008
zajišťování kongresů, sympozií, veletrhů, výstav a dalších ob- dobných společenských akcí 1.7.1995
zajišťování uměleckých a kulturních akcí 1.7.1995
hostinská činnost 1.7.1995 - 13.9.1999
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 1.7.1995 - 13.9.1999
provozování parkingu a garáží 1.7.1995 - 3.2.2011
pronájem nemovitostí s poskytováním jen základních služeb s tímto pronájmem spojených 1.7.1995 - 3.2.2011

vedení firmy Kongresové centrum Praha, a.s.

Statutární orgán Kongresové centrum Praha, a.s.

Platnost údajů od - do
Jménem společnosti je oprávněno ve všech věcech jednat představenstvo jako statutární orgán společnosti. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti společně předseda představenstva nebo místopředseda představenstva a jeden člen představenstva. Pod episování za společnost se děje tak, že k vytištěné, napsané nebo jinak zobrazené obchodní firmě společnosti připojí oprávněné osoby svůj podpis. 28.5.2012
Jménem společnosti je oprávněno ve všech věcech jednat představenstvo jako statutární orgán společnosti. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti společně předseda představenstva nebo místopředseda představenstva a jeden člen představenstva. Pod episování za společnost se děje tak, že k vytištěné, napsané nebo jinak zobrazené obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis společně předseda představenstva nebo místopředseda představenstva a jeden člen představenstva. 7.4.2006 - 28.5.2012
Společnost zastupují a za ni podepisují společně předseda před- stavenstva a místopředseda představenstva, popř. člen předsta- venstva zmocněný k podpisu představenstvem. Podepisování za společnost se děje tak, že k tomu oprávněné osoby připojí svůj podpis k otisku razítka s obchodním jménem společnosti, popř. k napsanému obchodnímu jménu společnosti. 1.7.1995 - 7.4.2006
místopředseda představenstva Michaela Pobořilová 2.12.2016
Vznik členství 8.11.2016
Vznik funkce 8.11.2016
Adresa: Barvířka 163 , Krhová 756 63
Člen představenstva Ing. Ivana Prosecká 13.7.2017
Vznik členství 23.2.2015
Adresa: Široká 37/7 , Praha 110 00
předseda představenstva Ing. Aleš Bartůněk 22.2.2019
Vznik členství 17.12.2018
Vznik funkce 19.12.2018
Adresa: 188 , Libeř 252 41
člen představenstva Ing. Pavel Habarta 22.2.2019
Vznik členství 17.12.2018
Adresa: Zelenečská 128/32 , Praha 198 00
člen představenstva PhDr. Marek Ženíšek Ph.D. 22.2.2019
Vznik členství 17.12.2018
Adresa: 17. listopadu 2560/6 , Plzeň 301 00
člen představenstva ing. Jiří Ritt 1.7.1995 - 4.6.1996
Adresa: K Jižnímu Městu 109 , Praha 149 00
člen představenstva ing. Jiří Kolman 1.7.1995 - 4.6.1996
Adresa: Zvonařská 899 , Praha 156 00
člen představenstva ing. Jiří Paroubek 1.7.1995 - 4.5.1998
Adresa: Voskovcova 883/7 , Praha 152 00
předseda představenstva Mgr. Vladimír Drábek 1.7.1995 - 4.5.1998
Adresa: Pod Marjánkou 1448/4 , Praha 169 00
místopředseda představenstva Zdeněk Klausner 1.7.1995 - 4.5.1998
Adresa: 5. května 1035/41 , Praha 140 00
člen představenstva ing. Pavel Musil 1.7.1995 - 4.5.1998
Adresa: Breitcetlova 877/3 , Praha 198 00
člen ing. Jan Šimůnek 4.6.1996 - 4.5.1998
Adresa: Jarníkova 1874/16 , Praha 148 00
předseda představenstva ing. Libor Klug 4.5.1998 - 19.11.1999
Adresa: Basilejské náměstí 97/8 , Praha 130 00
místopředseda představenstva Petr Diab 4.5.1998 - 19.11.1999
Adresa: Ládevská 691/25 , Praha 184 00
člen ing. Rostislav Vondruška 4.6.1996 - 8.3.2000
Adresa: Osady Ležáků 113 , Lidice 273 54
předseda představenstva Petr Diab 19.11.1999 - 8.3.2000
Adresa: Ládevská 691/25 , Praha 184 00
člen Jan Vidím 17.4.2000 - 23.8.2000
Adresa: Bubenečská 355/39 , Praha 160 00
předseda ing. František Dušek 8.3.2000 - 10.5.2003
Zánik členství 5.3.2002
Adresa: Libická 1987/7 , Praha 130 00
člen ing. Luděk Bednář 8.3.2000 - 10.5.2003
Zánik členství 5.3.2002
Adresa: Emilie Hyblerové 525/13 , Praha 149 00
člen Vladimír Goringer 8.3.2000 - 10.5.2003
Adresa: Šafránová 2210/17 , Praha 106 00
místopředseda Petr Diab 17.4.2000 - 10.5.2003
Zánik členství 5.3.2002
Adresa: Ládevská 691/25 , Praha 184 00
člen představenstva ing. Jiří Dolejš 4.5.1998 - 14.5.2004
Zánik členství 22.4.2003
Adresa: Bubenečská 355/39 , Praha 160 00
člen ing. Světlana Navarová 8.3.2000 - 14.5.2004
Zánik členství 12.6.2001
Adresa: Na dolinách 23/15 , Praha 147 00
člen ing. Milan Vodička 8.3.2000 - 14.5.2004
Zánik členství 12.6.2001
Adresa: Lečkova 1518/7 , Praha 149 00
člen ing. František Laudát 8.3.2000 - 14.5.2004
Zánik členství 12.6.2001
Adresa: Staropramenná 722/26 , Praha 150 00
člen Jan Vidím 23.8.2000 - 14.5.2004
Zánik členství 12.6.2001
Adresa: Bubenečská 355/39 , Praha 160 00
předseda představenstva Vladimír Goringer 10.5.2003 - 14.5.2004
Zánik členství 22.4.2003
Vznik funkce 6.3.2002
Adresa: Šafránová 2210/17 , Praha 106 00
místopředseda představenstva MUDr. Luděk Fiala 10.5.2003 - 14.5.2004
Vznik členství 12.6.2001
Zánik členství 22.4.2003
Adresa: Štěpánská 630/57 , Praha 110 00
člen představenstva Ing. Jiří Kraft 10.5.2003 - 14.5.2004
Vznik členství 12.6.2001
Zánik členství 22.4.2003
Adresa: Vratislavova 27 , 128 00 Praha 2 Česká republika
člen představenstva Ing. Zdeněk Hrubý 10.5.2003 - 14.5.2004
Vznik členství 12.6.2001
Zánik členství 22.10.2002
Adresa: dr. Zikmunda Wintra 768/20 , Praha 160 00
člen představenstva MUDr. Petr Hanuš 10.5.2003 - 14.5.2004
Vznik členství 12.6.2001
Zánik členství 22.4.2003
Adresa: Londýnská 565/62 , Praha 120 00
člen představenstva Ing. Vlastimil Boura 10.5.2003 - 14.5.2004
Vznik členství 12.6.2001
Zánik členství 22.4.2003
Adresa: Sosnovecká 578/2 , Praha 181 00
místopředseda představenstva Jan Štrof 14.5.2004 - 10.9.2004
Vznik členství 22.4.2003
Zánik členství 15.6.2004
Vznik funkce 25.4.2003
Adresa: Cvikovská 376/6 , Praha 190 00
člen představenstva Mgr. Ondřej Dolínek 14.5.2004 - 5.10.2005
Vznik členství 22.4.2003
Adresa: Mrkvičkova 1371/10 , Praha 163 00
člen představenstva Ing. František Dušek 14.5.2004 - 11.6.2007
Vznik členství 22.4.2003
Zánik členství 21.6.2005
Adresa: Libická 1987/7 , Praha 130 00
místopředseda představenstva Mgr. Ivan Bednář 14.5.2004 - 4.4.2008
Vznik členství 22.4.2003
Vznik funkce 25.4.2003
Adresa: Na šejdru 249/6 , Praha 142 00
předseda představenstva Ing. Jan Bürgermeister 14.5.2004 - 4.11.2008
Vznik členství 22.4.2003
Zánik členství 15.7.2008
Vznik funkce 25.4.2003
Zánik funkce 15.7.2008
Adresa: Všehrdova 439/11 , Praha 118 00
člen představenstva Ing. František Stádník 14.5.2004 - 4.11.2008
Vznik členství 22.4.2003
Zánik členství 15.7.2008
Adresa: Trojanova 336/7 , Praha 120 00
člen představenstva Ing. Miroslav Froněk 14.5.2004 - 4.11.2008
Vznik členství 22.4.2003
Zánik členství 15.7.2008
Adresa: Zelenečská 105/15 , Praha 198 00
člen představenstva Ing. Ivana Romanovská 14.5.2004 - 4.11.2008
Vznik členství 22.4.2003
Zánik členství 15.7.2008
Adresa: Na Veselí 871/10 , Praha 140 00
člen představenstva JUDr. František Hoffman 14.5.2004 - 4.11.2008
Vznik členství 22.4.2003
Zánik členství 15.7.2008
Adresa: Donovalská 1661/36 , Praha 149 00
místopředseda představenstva Mgr. Karel Klíma 10.9.2004 - 4.11.2008
Vznik členství 16.6.2004
Zánik členství 15.7.2008
Vznik funkce 1.7.2004
Zánik funkce 15.7.2008
Adresa: Přádova 2057/28 , Praha 182 00
člen představenstva Mgr. Ondřej Dolínek 5.10.2005 - 4.11.2008
Vznik členství 22.4.2003
Zánik členství 15.7.2008
Adresa: Bobkova 737/24 , Praha 198 00
člen představenstva ing. Michal Kárník 11.6.2007 - 4.11.2008
Zánik členství 15.7.2008
Vznik funkce 21.6.2005
Adresa: N. A. Někrasova 644/3 , Praha 160 00
místopředseda představenstva Mgr. Ivan Bednář 4.4.2008 - 4.11.2008
Vznik členství 22.4.2003
Zánik členství 15.7.2008
Vznik funkce 25.4.2003
Zánik funkce 15.7.2008
Adresa: Štěpánská 630/57 , Praha 110 00
člen představenstva Radek Lohynský 4.11.2008 - 7.1.2011
Vznik členství 15.7.2008
Zánik členství 7.12.2010
Adresa: Školní 1/8 , Praha 147 00
předseda představenstva Ing. Milan Richter 4.11.2008 - 3.2.2011
Vznik členství 15.7.2008
Zánik členství 25.1.2011
Vznik funkce 26.8.2008
Zánik funkce 25.1.2011
Adresa: Na stezce 489/6 , Praha 100 00
člen představenstva Mgr. Ivan Bednář 4.11.2008 - 28.5.2012
Vznik členství 15.7.2008
Zánik členství 17.4.2012
Adresa: Štěpánská 630/57 , Praha 110 00
místopředseda představenstva Ing. Jan Bürgermeister 4.11.2008 - 28.5.2012
Vznik členství 15.7.2008
Zánik členství 17.4.2012
Vznik funkce 26.8.2008
Zánik funkce 17.4.2012
Adresa: Všehrdova 439/11 , Praha 118 00
člen představenstva Ing. Miroslav Froněk 4.11.2008 - 28.5.2012
Vznik členství 15.7.2008
Zánik členství 17.4.2012
Adresa: Zelenečská 105/15 , Praha 198 00
člen představenstva JUDr. František Hoffman 4.11.2008 - 28.5.2012
Vznik členství 15.7.2008
Zánik členství 17.4.2012
Adresa: Donovalská 1661/36 , Praha 149 00
člen představenstva Ing. Michal Kárník 4.11.2008 - 28.5.2012
Vznik členství 15.7.2008
Adresa: N. A. Někrasova 644/3 , Praha 160 00
místopředseda představenstva Mgr. Karel Klíma 4.11.2008 - 28.5.2012
Vznik členství 15.7.2008
Zánik členství 17.4.2012
Vznik funkce 26.8.2008
Zánik funkce 17.4.2012
Adresa: Přádova 2057/28 , Praha 182 00
člen představenstva Ing. František Stádník 4.11.2008 - 28.5.2012
Vznik členství 15.7.2008
Zánik členství 17.4.2012
Adresa: Trojanova 336/7 , Praha 120 00
předseda představenstva Ing. Zdeněk Hrubý 28.5.2012 - 11.11.2013
Vznik členství 18.4.2012
Zánik členství 8.8.2013
Vznik funkce 3.5.2012
Zánik funkce 8.8.2013
Adresa: dr. Zikmunda Wintra 768/20 , Praha 160 00
předseda představenstva Václav Novotný 11.11.2013 - 11.11.2013
Vznik členství 11.9.2013
Vznik funkce 11.9.2013
Adresa: Píškova 1942/4 , Praha 155 00
místopředseda představenstva Ing. Michal Kárník 28.5.2012 - 29.11.2013
Vznik členství 15.7.2008
Zánik členství 10.9.2013
Vznik funkce 3.5.2012
Zánik funkce 10.9.2013
Adresa: N. A. Někrasova 644/3 , Praha 160 00
místopředseda představenstva Bc. Jan Schneider 28.5.2012 - 6.3.2014
Vznik členství 18.4.2012
Zánik členství 31.12.2013
Vznik funkce 3.5.2012
Zánik funkce 31.12.2013
Adresa: Hrusická 2511/4 , Praha 141 00
člen představenstva Ing. Jan Juříček 28.5.2012 - 6.3.2014
Vznik členství 18.4.2012
Adresa: Březiněveská 1012/28 , Praha 182 00
místopředseda představenstva Ing. Jan Juříček 6.3.2014 - 10.11.2014
Vznik členství 18.4.2012
Vznik funkce 9.12.2013
Zánik funkce 30.4.2014
Adresa: Březiněveská 1012/28 , Praha 182 00
člen představenstva Ing. Petr Mocek 6.3.2014 - 19.11.2014
Vznik členství 4.12.2013
Zánik členství 14.9.2014
Adresa: 17. listopadu 10 , Pletený Újezd 273 51
člen představenstva Ing. Petr Neumann 28.5.2012 - 11.5.2015
Vznik členství 18.4.2012
Zánik členství 23.2.2015
Adresa: Chalupnická 40/14 , Praha 102 00
předseda představenstva Václav Novotný 11.11.2013 - 11.5.2015
Vznik členství 11.9.2013
Zánik členství 23.2.2015
Vznik funkce 11.9.2013
Zánik funkce 23.2.2015
Adresa: Píškova 1942/4 , Praha 155 00
člen představenstva Ing. Jan Juříček 10.11.2014 - 11.5.2015
Vznik členství 18.4.2012
Zánik členství 23.2.2015
Adresa: Březiněveská 1012/28 , Praha 182 00
Člen představenstva Ing. Rostislav Vondruška 24.2.2015 - 11.5.2015
Vznik členství 8.12.2014
Zánik členství 23.2.2015
Adresa: Osady Ležáků 113 , Lidice 273 54
Předseda představenstva Ing. Radim Haluza 11.5.2015 - 12.6.2015
Vznik členství 23.2.2015
Vznik funkce 23.2.2015
Adresa: Vinohradská 1596/29 , Praha 120 00
místopředseda představenstva Ivana Romanovská 11.11.2013 - 2.12.2016
Vznik členství 11.9.2013
Zánik členství 8.11.2016
Vznik funkce 11.9.2013
Zánik funkce 8.11.2016
Adresa: K Červenému vrchu 844/2 , Praha 160 00
Člen představenstva Ing. Ivana Prosecká 11.5.2015 - 13.7.2017
Vznik členství 23.2.2015
Adresa: Dlouhá 610/4 , Praha 110 00
Člen představenstva Mgr. Daniel Štěpán 11.5.2015 - 26.7.2017
Vznik členství 23.2.2015
Zánik členství 25.6.2017
Adresa: Bubenská 1377/37 , Praha 170 00
Člen představenstva Mgr. Michal Jordán 11.5.2015 - 15.2.2018
Vznik členství 23.2.2015
Zánik členství 31.12.2017
Adresa: Lesní 109/32 , Františkovy Lázně 351 01
Předseda představenstva Ing. Radim Haluza 12.6.2015 - 22.2.2019
Vznik členství 23.2.2015
Zánik členství 17.12.2018
Vznik funkce 23.2.2015
Zánik funkce 17.12.2018
Adresa: Vinohradská 1596/29 , Praha 120 00
člen představenstva Vilém Sviták 26.7.2017 - 22.2.2019
Vznik členství 26.6.2017
Zánik členství 17.12.2018
Adresa: U akademie 366/11 , Praha 170 00
člen představenstva Jaroslav Holý 15.2.2018 - 22.2.2019
Vznik členství 29.1.2018
Zánik členství 17.12.2018
Adresa: V rokli 18/7 , Praha 160 00

Dozorčí rada Kongresové centrum Praha, a.s.

Platnost údajů od - do
Člen dozorčí rady Ing. Jiří Opletal 24.2.2015
Vznik členství 8.12.2014
Adresa: K Úvozu 492 , Šestajovice 250 92
Člen dozorčí rady PhDr., Ing. Zdenka Klapalová CSc 11.5.2015
Vznik členství 23.2.2015
Adresa: Sázavská 749/22 , Praha 120 00
Člen dozorčí rady Adam Kočík MBA. 11.5.2015
Vznik členství 23.2.2015
Adresa: Ve Stráži 374 , Psáry 252 44
předseda dozorčí rady Ing. Jaroslav Ungerman CSc. 12.6.2015
Vznik členství 21.5.2014
Vznik funkce 20.6.2014
Adresa: Kunínova 1720/3 , Praha 149 00
člen dozorčí rady Ing. Roman Bělor 22.2.2019
Vznik členství 17.12.2018
Adresa: U obecního dvora 799/7 , Praha 110 00
člen dozorčí rady PhDr. Ing. arch. Lenka Burgerová 22.2.2019
Vznik členství 17.12.2018
Adresa: U Uranie 1583/27 , Praha 170 00
Jméno ing. Jiří Dolejš 1.7.1995 - 4.5.1998
Adresa: Bubenečská 355/39 , Praha 160 00
Jméno Jan Vidím 1.7.1995 - 4.5.1998
Adresa: Běhounkova 2311/23 , Praha 158 00
Jméno ing. Josef Ježek 4.5.1998 - 8.3.2000
Adresa: Podle Kačerova 1259/36 , Praha 141 00
Jméno PhDr. Tomáš Grulich 1.7.1995 - 10.5.2003
Zánik členství 12.6.2001
Adresa: Vokrojova 3375/10 , Praha 143 00
Jméno ing. Miroslava Studenovská 1.7.1995 - 14.5.2004
Zánik členství 22.4.2003
Adresa: Pelhřimovská 302/10 , Praha 140 00
Jméno Vratislav Bartoš 1.7.1995 - 14.5.2004
Vznik členství 1.7.1995
Zánik členství 1.7.2000
Adresa: Nechvílova 1859/2 , Praha 148 00
Jméno ing. Helena Hurtová 1.7.1995 - 14.5.2004
Vznik členství 1.7.1995
Zánik členství 1.7.2000
Adresa: Plamínkové 1581/33 , Praha 140 00
Jméno JUDr. František Hoffman 4.5.1998 - 14.5.2004
Zánik členství 22.4.2003
Adresa: Donovalská 1661/36 , Praha 149 00
Jméno Jiří Paroubek 8.3.2000 - 14.5.2004
Adresa: Voskovcova 883/7 , Praha 152 00
Jméno Zdeněk Malhocký 8.3.2000 - 14.5.2004
Vznik členství 26.1.1999
Zánik členství 31.8.2001
Adresa: Růženínská 910/1 , Praha 142 00
Jméno Tomáš Vrbík 8.3.2000 - 14.5.2004
Vznik členství 26.1.1999
Zánik členství 22.4.2003
Adresa: Trojická 1907/8 , Praha 128 00
předseda dozorčí rady Ing. Jiří Paroubek 14.5.2004 - 5.10.2005
Vznik členství 26.1.1999
Zánik členství 9.11.2004
Vznik funkce 16.6.2003
Zánik funkce 9.11.2004
Adresa: Voskovcova 883/7 , Praha 152 00
člen dozorčí rady Jan Slezák 14.5.2004 - 5.10.2005
Vznik členství 22.4.2003
Zánik členství 9.11.2004
Adresa: Živonínská 1629 , Praha 190 16
člen dozorčí rady JUDr. Ing. Miloslav Ludvík 5.10.2005 - 5.10.2005
Vznik členství 10.11.2004
Zánik členství 15.2.2005
Adresa: Kodaňská 598/28 , Praha 101 00
člen dozorčí rady Michael Gregor 14.5.2004 - 21.4.2006
Vznik členství 22.4.2003
Adresa: U lužického semináře 114/46 , Praha 118 00
člen dozorčí rady Jan Choděra 5.10.2005 - 21.4.2006
Vznik členství 10.11.2004
Adresa: Doudova 545/9 , Praha 147 00
člen dozorčí rady Ing. Marie Filipová 10.5.2003 - 3.1.2007
Vznik členství 14.9.2001
Zánik členství 14.9.2006
Adresa: Dobevská 875/5 , Praha 143 00
člen dozorčí rady Mgr. Eva Bohutínská 10.5.2003 - 3.1.2007
Vznik členství 14.9.2001
Zánik členství 14.9.2006
Adresa: Chudenická 1133/36 , Praha 102 00
člen dozorčí rady doc. Ing. Jiří Volf CSc. 14.5.2004 - 3.1.2007
Vznik členství 1.9.2001
Zánik členství 1.9.2006
Adresa: K zahrádkám 999/10 , Praha 155 00
člen dozorčí rady Vratislav Bartoš 14.5.2004 - 4.11.2008
Vznik členství 14.9.2001
Zánik členství 15.9.2006
Adresa: Nechvílova 1859/2 , Praha 148 00
člen dozorčí rady Bc. Ondřej Pecha 14.5.2004 - 4.11.2008
Vznik členství 22.4.2003
Zánik členství 15.7.2008
Adresa: Pod Parukářkou 2760/12 , Praha 130 00
člen dozorčí rady Mgr. Martin Kroh 14.5.2004 - 4.11.2008
Vznik členství 22.4.2003
Zánik členství 15.7.2008
Adresa: Jablonecká 713/42 , Praha 190 00
člen dozorčí rady Ing. arch. Igor Filipovič 5.10.2005 - 4.11.2008
Vznik členství 15.2.2005
Zánik členství 15.7.2008
Adresa: Chudenická 1085/24 , Praha 102 00
předseda dozorčí rady Michael Gregor 21.4.2006 - 4.11.2008
Vznik členství 22.4.2003
Zánik členství 15.7.2008
Vznik funkce 21.2.2005
Zánik funkce 15.7.2008
Adresa: U lužického semináře 114/46 , Praha 118 00
místopředseda dozorčí rady Mgr. Jan Choděra 21.4.2006 - 4.11.2008
Vznik členství 10.11.2004
Zánik členství 15.7.2008
Vznik funkce 21.2.2005
Zánik funkce 15.7.2008
Adresa: Doudova 545/9 , Praha 147 00
člen dozorčí rady Mgr. Ladislav Šilha 4.11.2008 - 23.12.2009
Vznik členství 15.7.2008
Zánik členství 8.12.2009
Adresa: Na hlinách 648/8 , Praha 182 00
člen dozorčí rady PaedDr. Michal Vevera 6.3.2007 - 7.1.2011
Vznik členství 15.9.2006
Zánik členství 8.11.2010
Adresa: U nových domů III 538/11 , Praha 140 00
člen dozorčí rady Mgr. Daniel Rovan 20.4.2010 - 24.6.2011
Zánik členství 31.5.2011
Vznik funkce 2.2.2010
Adresa: Maňákova 797/6 , Praha 198 00
člen dozorčí rady Ing. Marie Filipová 3.1.2007 - 24.10.2011
Vznik členství 15.9.2006
Adresa: Dobevská 875/5 , Praha 143 00
člen dozorčí rady Vratislav Bartoš 4.11.2008 - 24.10.2011
Vznik členství 15.9.2006
Adresa: Nechvílova 1859/2 , Praha 148 00
člen dozorčí rady Ing. Vladislav Mareček 4.11.2008 - 6.12.2011
Vznik členství 15.7.2008
Zánik členství 8.11.2011
Adresa: Chotouchovská 1083 , Praha 190 16
místopředseda dozorčí rady MUDr. Michaela Bartáková 4.11.2008 - 28.5.2012
Vznik členství 15.7.2008
Zánik členství 17.4.2012
Vznik funkce 4.9.2008
Zánik funkce 17.4.2012
Adresa: Klánova 32/4 , Praha 147 00
předseda dozorčí rady Mgr. Jan Choděra 4.11.2008 - 28.5.2012
Vznik členství 15.7.2008
Zánik členství 17.4.2012
Vznik funkce 4.9.2008
Zánik funkce 17.4.2012
Adresa: Doudova 545/9 , Praha 147 00
člen dozorčí rady MUDr. Ladislav Kouba 4.11.2008 - 28.5.2012
Vznik členství 15.7.2008
Zánik členství 17.4.2012
Adresa: Fišerova 3321/1 , Praha 143 00
člen dozorčí rady Ing. Ivana Romanovská 4.11.2008 - 28.5.2012
Vznik členství 15.7.2008
Adresa: Na Veselí 871/10 , Praha 140 00
člen dozorčí rady Ing. Ivana Romanovská 28.5.2012 - 11.11.2013
Vznik členství 15.7.2008
Zánik členství 10.9.2013
Adresa: K Červenému vrchu 844/2 , Praha 160 00
člen dozorčí rady Mgr. Roman Vaculka 28.5.2012 - 11.11.2013
Vznik členství 18.4.2012
Zánik členství 10.9.2013
Adresa: Rybná 716/24 , Praha 110 00
předseda dozorčí rady Mgr. Ivan Bednář 28.5.2012 - 6.3.2014
Vznik členství 18.4.2012
Zánik členství 3.12.2013
Vznik funkce 10.5.2012
Zánik funkce 3.12.2013
Adresa: Štěpánská 630/57 , Praha 110 00
člen dozorčí rady Jiří Volf 11.11.2013 - 6.3.2014
Vznik členství 11.9.2013
Adresa: K zahrádkám 999/10 , Praha 155 00
člen dozorčí rady Zdeněk Tintěra 23.2.2011 - 18.6.2014
Vznik členství 21.1.2011
Zánik členství 30.4.2014
Adresa: Sevastopolská 2865 , Kladno 272 04
člen dozorčí rady Ing. Marie Filipová 24.10.2011 - 18.6.2014
Vznik členství 15.9.2011
Zánik členství 30.4.2014
Adresa: Dobevská 875/5 , Praha 143 00
člen dozorčí rady Vratislav Bartoš 24.10.2011 - 18.6.2014
Vznik členství 15.9.2011
Zánik členství 30.4.2014
Adresa: Nechvílova 1859/2 , Praha 148 00
předseda dozorčí rady Doc. Ing. Jiří Volf CSc. 6.3.2014 - 19.11.2014
Vznik členství 11.9.2013
Zánik členství 21.5.2014
Vznik funkce 16.12.2014
Zánik funkce 21.5.2014
Adresa: K zahrádkám 999/10 , Praha 155 00
člen dozorčí rady Ing. Jiřina Vorlová 6.3.2014 - 19.11.2014
Vznik členství 4.12.2013
Zánik členství 21.5.2014
Adresa: Brdlíkova 192/11 , Praha 150 00
člen dozorčí rady Ing. Jaroslav Ungerman CSc. 19.11.2014 - 29.1.2015
Vznik členství 21.5.2014
Adresa: Kunínova 1720/3 , Praha 149 00
člen dozorčí rady JUDr. Robert Pelikán Ph.D. 19.11.2014 - 24.2.2015
Vznik členství 21.5.2014
Zánik členství 8.12.2014
Adresa: Sněmovní 170/15 , Praha 118 00
místopředseda dozorčí rady Dr. Ing. Milan Urban 28.5.2012 - 11.5.2015
Vznik členství 18.4.2012
Zánik členství 23.2.2015
Vznik funkce 10.5.2012
Zánik funkce 23.2.2015
Adresa: Karfíkova 925 , Praha 149 00
člen dozorčí rady Mgr. Albert Kubišta 28.5.2012 - 11.5.2015
Vznik členství 18.4.2012
Zánik členství 23.2.2015
Adresa: Na Kozačce 1272/12 , Praha 120 00
člen dozorčí rady Ing. Karel Korba 6.3.2014 - 11.5.2015
Vznik členství 4.12.2013
Zánik členství 23.2.2015
Adresa: Chrastavská 114/6 , Praha 190 00
člen dozorčí rady Ing. Dana Stulírová 6.3.2014 - 11.5.2015
Vznik členství 4.12.2013
Zánik členství 23.2.2015
Adresa: Parmská 351 , Praha 109 00
předseda dozorčí rady Ing. Jaroslav Ungerman CSc. 29.1.2015 - 12.6.2015
Vznik členství 21.5.2014
Vznik funkce 20.6.2014
Adresa: Kunínova 1720/3 , Praha 149 00
Místopředseda dozorčí rady MgA. Eliška Kaplický Fuchsová 11.5.2015 - 23.10.2015
Vznik členství 23.2.2015
Vznik funkce 27.3.2015
Adresa: Na pískách 1157/62 , Praha 160 00
Místopředseda dozorčí rady MgA. Eliška Kaplický Fuchsová 23.10.2015 - 25.7.2016
Vznik členství 23.2.2015
Zánik členství 18.5.2016
Vznik funkce 27.3.2015
Zánik funkce 18.5.2016
Adresa: K Brusce 282/4 , Praha 160 00
Člen dozorčí rady Mgr. Iva Kotvová 11.5.2015 - 22.2.2019
Vznik členství 23.2.2015
Zánik členství 17.12.2018
Adresa: Branická 572/9 , Praha 147 00
člen dozorčí rady Adriana Krnáčová 25.7.2016 - 22.2.2019
Vznik členství 20.6.2016
Zánik členství 17.12.2018
Adresa: Raisova 806/3 , Praha 160 00

Sbírka Listin Kongresové centrum Praha, a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 3275/SL 87 ostatní usnesení VH č. 4/2015 Městský soud v Praze 24.6.2015 9.7.2015 13.7.2015 1
B 3275/SL 86 ostatní zápis VH č. 2/2015 Městský soud v Praze 24.6.2015 9.7.2015 13.7.2015 7
B 3275/SL 85 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2014 9.7.2015 13.7.2015 61
B 3275/SL 84 rozhod. o statut. orgánu Zapis z mimořádného jednání představenstva 23.2.2015 Městský soud v Praze 6.5.2015 7.4.2015 12.5.2015 2
B 3275/SL 82 rozhod. o statut. orgánu zápis ze řádného zasedání 27.3.2015 Městský soud v Praze 6.5.2015 7.4.2015 12.5.2015 2
B 3275/SL 81 usnesení VH - §210 usnesení VH Městský soud v Praze 8.12.2014 29.1.2015 25.3.2015 3
B 3275/SL 71 ostatní zápis z VH Městský soud v Praze 21.5.2014 13.10.2014 24.11.2014 4
B 3275/SL 69 ostatní usnesení VH k účetní závěrce 2013 Městský soud v Praze 30.4.2014 20.6.2014 12.8.2014 2
B 3275/SL 68 ostatní odstoupení z funkce Městský soud v Praze 28.3.2014 3.6.2014 24.6.2014 2
B 3275/SL 67 ostatní odstoupení z funkce Městský soud v Praze 28.3.2014 3.6.2014 24.6.2014 2
B 3275/SL 66 ostatní odstoupení z funkce Městský soud v Praze 28.3.2014 3.6.2014 24.6.2014 2
B 3275/SL 65 notářský zápis NZ 160/2014 Městský soud v Praze 30.4.2014 12.5.2014 28.5.2014 27
B 3275/SL 63 ostatní usnesení Rady hl.m. Prahy Městský soud v Praze 3.12.2013 21.1.2014 7.3.2014 4
B 3275/SL 61 notářský zápis NZ 262/2013 Městský soud v Praze 3.12.2013 23.12.2013 23.1.2014 2
B 3275/SL 60 notářský zápis NZ 352/2013 Městský soud v Praze 23.12.2013 23.12.2013 23.1.2014 4
B 3275/SL 59 ostatní usnesení Městský soud v Praze 11.9.2013 13.11.2013 4.12.2013 2
B 3275/SL 58 notářský zápis NZ 216/2013 Městský soud v Praze 1.10.2013 13.11.2013 4.12.2013 5
B 3275/SL 56 notářský zápis NZ 216/2013 Městský soud v Praze 1.10.2013 7.10.2013 22.10.2013 5
B 3275/SL 55 ostatní usnesení rady hl.m.Prahy Městský soud v Praze 23.4.2013 29.4.2013 30.4.2013 2
B 3275/SL 54 výroční zpráva r. 2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 7.1.2013 14.1.2013 59
B 3275/SL 53 stanovy společnosti Městský soud v Praze 17.4.2012 28.6.2012 17
B 3275/SL 52 ostatní záp.z jedn. řádn.zased.předs Městský soud v Praze 3.5.2012 28.6.2012 1
B 3275/SL 51 notářský zápis NZ 111/2012 Městský soud v Praze 17.4.2012 28.6.2012 2
B 3275/SL 50 ostatní usnesení z valné hromady Městský soud v Praze 24.4.2012 21.5.2012 23.5.2012 2
B 3275/SL 47 ostatní -usnesení Městský soud v Praze 26.4.2011 5.5.2011 5.5.2011 2
B 3275/SL 44 ostatní -usnesení Městský soud v Praze 27.4.2010 19.5.2010 3
B 3275/SL 43 stanovy společnosti Městský soud v Praze 27.4.2010 19.5.2010 17
B 3275/SL 42 notářský zápis NZ 200/2010 Městský soud v Praze 27.4.2010 19.5.2010 2
B 3275/SL 41 ostatní -usnesení o ÚZ r.2009 Městský soud v Praze 27.4.2010 29.4.2010 5.5.2010 2
B 3275/SL 40 notářský zápis NZ 141/2010 Městský soud v Praze 23.3.2010 24.3.2010 31.3.2010 4
B 3275/SL 39 ostatní -usnesení Městský soud v Praze 2.3.2010 2.3.2010 17.3.2010 3
B 3275/SL 38 notářský zápis NZ 120/2010 Městský soud v Praze 2.3.2010 2.3.2010 17.3.2010 2
B 3275/SL 37 stanovy společnosti Městský soud v Praze 8.12.2009 11.1.2010 17
B 3275/SL 36 notářský zápis NZ 769/2009 Městský soud v Praze 8.12.2009 11.1.2010 6
B 3275/SL 35 ostatní -schválení úč.závěrky Městský soud v Praze 26.5.2009 18.5.2009 19.5.2009 2
B 3275/SL 34 stanovy společnosti Městský soud v Praze 24.6.2008 22.7.2008 28.7.2008 15
B 3275/SL 32 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 331/2007+usnesení rady hl.m Městský soud v Praze 17.7.2007 30.7.2007 31.7.2007 31
B 3275/SL 31 ostatní usnesení rady hl. města Prahy Městský soud v Praze 22.6.2007 27.6.2007 13.7.2007 2
B 3275/SL 28 stanovy společnosti Městský soud v Praze 27.6.2006 17.7.2006 20.9.2006 0
B 3275/SL 24 stanovy společnosti Městský soud v Praze 30.6.2005 1.6.2006 0
B 3275/SL 9 ostatní -protokol o výs.voleb doz.rady Městský soud v Praze 14.9.2001 28.11.2002 0
B 3275/SL 8 ostatní -usnesení č.0282 Městský soud v Praze 5.3.2002 28.11.2002 0
B 3275/SL 7 ostatní -usnesení č.0974 Městský soud v Praze 12.6.2001 28.11.2002 0
B 3275/SL 6 notářský zápis, stanovy společnosti NZ308/2002 Městský soud v Praze 7.5.2002 28.11.2002 0

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Kongresové centrum Praha, a.s.

IČO (identifikační číslo) 63080249
Jméno Kongresové centrum Praha, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Úřad městské části Praha 4
Vznik první živnosti: 24.9.1992
Celkový počet živností: 20
Aktivních živností: 4

Sídlo Kongresové centrum Praha, a.s.

Živnosti a provozovny Kongresové centrum Praha, a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Ubytovací služby

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

 • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 24.9.1992
Provozovna č. 1
Provozovna 5. května 1640/65, Praha 140 00
Identifikační číslo provozovny 1002220793
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Ubytovací služby

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

Zahájení provozování 26.6.1995
Provozovna č. 2
Provozovna Na Pankráci 1684/15, Praha 140 00
Identifikační číslo provozovny 1002220807
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Zahájení provozování 25.11.2002

Živnost č. 2 Hostinská činnost

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 31.10.1994
Provozovna č. 1
Provozovna 5. května 1640/65, Praha 140 00
Identifikační číslo provozovny 1002220793
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 16.11.1994

Živnost č. 3 Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 25.12.2013
Provozovna č. 1
Provozovna Na Pankráci 1684/15, Praha 140 00
Identifikační číslo provozovny 1002220807
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 25.12.2013

Živnost č. 4 Ostraha majetku a osob

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 10.10.2017

Živnost č. 5 Provozování parkingu a garáží

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 24.9.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 6 Hostinská činnost (bez ubytovacích zařízení), vyjma prodeje ealkoholických nápojů, lahvového piva a doplňkového prodeje potravin na veřejných prostranstvích

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.10.1992
Zánik oprávnění 31.10.1994
Konec oprávnění 31.10.1994

Živnost č. 7 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (vyjma zboží v příloze 2 a 3 cit. zák.)

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 26.9.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 8 Hostinská činnost (bez ubytovacích zařízení), vyjma prodeje ealkoholických nápojů, lahvového piva a doplňkového prodeje potravin na veřejných prostranstvích

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 31.10.1994
Zánik oprávnění 27.9.1996

Živnost č. 9 Pronájem nebytových prostor včetně poskytování souvisejících služ eb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 21.6.1995
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 10 Pronájem movitých věcí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 20.11.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 11 Kopírovací práce

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 13.6.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 12 Zprostředkování služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 18.9.2002
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 13 Pořádání kulturních produkcí, zábav a provozování zařízení sloužících zábavě

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 18.9.2002
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 14 Ubytovací služby

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 15.10.2002
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 15 Směnárenská činnost

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 25.11.2002
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 16 Zprostředkování obchodu a služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.1.2006
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 17 Služby jinde nezařazené - v oblasti správy a provozu technických zařízení budov

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.1.2006
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 18 Realitní činnost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.1.2006
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 19 Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.6.2006
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 20 Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení sloužících regeneraci a rekondici

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 5.12.2007
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán Kongresové centrum Praha, a.s.

Člen statutárního orgánu Michaela Pobořilová
Člen statutárního orgánu Ing. Ivana Prosecká
Člen statutárního orgánu Ing. Aleš Bartůněk
Člen statutárního orgánu PhDr. Marek Ženíšek Ph.D.
Člen statutárního orgánu Ing. Pavel Habarta

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Kongresové centrum Praha, a.s.

IČO: 63080249
Firma: Kongresové centrum Praha, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 4
Počet zaměstnanců: 250 - 499 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky veřejné
Datum vzniku: 30.6.1995

Sídlo Kongresové centrum Praha, a.s.

Sídlo: 5. května 1640/65, Praha 140 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Zprostředkování nespecializovaného velkoobchodu a nespecializovaný velkoobchod v zastoupení
Nespecializovaný velkoobchod
Činnosti související s pozemní dopravou
Ostatní ubytování
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
Činnosti v oblasti informačních technologií
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
Ostatní zábavní a rekreační činnosti j. n.
tracking image