Firma Konfet, výrobní družstvo Šumperk v likvidaci IČO 00031399


Konfet, výrobní družstvo Šumperk v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, datové schránky.

Konfet, výrobní družstvo Šumperk v likvidaci (00031399) je Družstvo. Sídlí na adrese Jesenická 1198, 787 01 Šumperk Česká republika. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 12. 11. 1951 a je stále aktivní. Konfet, výrobní družstvo Šumperk v likvidaci nemá žádnou provozovnu a nemá žádnou živnost.

Jako zdroj dat o Konfet, výrobní družstvo Šumperk v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Konfet, výrobní družstvo Šumperk v likvidaci na Justice.cz
Detailní informace o Konfet, výrobní družstvo Šumperk v likvidaci na portal.gov.cz

Výpis dat pro Konfet, výrobní družstvo Šumperk v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Konfet, výrobní družstvo Šumperk v likvidaci

Soud Krajský soud v Ostravě 8
Spisová značka DrXXIII 230
IČO (identifikační číslo osoby) 00031399
Jméno Konfet, výrobní družstvo Šumperk v likvidaci
Právní forma podnikání Družstvo
Aktivní ANO
Zapsána dne 12.11.1951
Exekuce, nařízená usnesením Okresního soudu vŠumperku ze dne 11.9.2003 č.j. 15 Nc 68743/2003-9, byla ukončena zdůvodu vymožení pohledávky. 1.12.2005 - 1.12.2005
Právní důvod zrušení:Rozhodnutím členské schůze družstva ze dne 20.6.2005 bylo družstvo zrušeno slikvidací ke dni 30.6.2005. 23.11.2005
Usnesením Okresního soudu v Šumperku ze dne 11.9.2003, č.j. 15 Nc 6843/2003-9, nařídil soud exekuci podle vykonatelného platebního rozkazu Okresního soudu v Šumperku ze dne 4.1.2002, č.j. Ro 1773/201-10, na majetek povinného KONFET, výrobní družstvo Šumperk, se sídlem Šumperk, Jesenická 1198/7a, k uspokojení pohledákvy oprávněné Marty Königové, Lanškrounská 36, Moravská Třebová, ve výši 17.420,10 Kč s přísl.Provedením exekuce je pověřen JUDr. Tomáš Vrána, soudní exekutor Exekutorského úřadu se sídlem v Přerově, T.G. Masaryka 11. 11.11.2003 - 1.12.2005
Nedělitelný fond: 2,880.362,75,-Kčs. 2.11.1992
Ručení:Uhrazovací povinnost je omezena částkou rovnající se výšízákladního členského podílu. Při skončení členství úmrtímčlena je uhrazovací povinnost taktéž omezena částkourovnající se výši základního členského podílu. 15.5.1991 - 2.11.1992
Zastupování:Družstvo zastupuje a za ně jedná předseda, v jeho nepřítomnostimístopředseda, příp. jiný člen představenstva, pověřený usnese-ním představenstva, není-li přítomen ani místopředseda. 15.5.1991 - 2.11.1992
Ručení:Člen družstva je povinen přispět k úhradě ztráty družstvavykázané v ročním účetním výkaze podle rozhodnutí členskéschůze a k úhradě schodku zjištěného při zrušení družstvalikvidací částkou rovnající se dvojnásobku členského podílu. 21.11.1975 - 15.5.1991
Členský podíl: Členský podíl činí 500.-Kčs a je splatný nejpo-zději do jednoho roku ode dne přijetí za člena. 11.9.1970 - 15.5.1991
Zastupování:Družstvo zastupuje a za ně jedná p ř e d s e d a nebom í s t o p ř e d s e d a . 11.9.1970 - 15.5.1991
Ručení:Každý člen je povinen přispět k úhradě ztráty družstva, vykáza-né v ročním účetním výkaze podle rozhodnutí členské schůze a kúhradě schodku zjištěného při zániku družstva, a to částkourovnající se dvojnásobku členského podílu. 11.9.1970 - 21.11.1975
Zápisné: Zápisné činí 10,--Kčs 9.2.1966 - 15.5.1991
Členský podíl činí 500,-Kčs a může být zaplacen ve splátkáchnejpozději do jednoho roku od přijetí za člena. 9.2.1966 - 11.9.1970
Ručení:Každý člen je povinen přispět k úhradě ztráty družstva, vykáza-né v ročním účetním výkaze podle rozhodnutí členské schůze a kúhradě schodku zjištěného při zániku družstva. Uhražovacípovinnost je omezena částkou rovnající se dvojnásobku členskéhopodílu. 9.2.1966 - 11.9.1970
Zastupování:Družstvo zastupuje a za ně jedná předseda nebo místopředseda. 9.2.1966 - 11.9.1970
Ručení:Každý člen je povinen přispět podle rozhodnutí valné hromady kúhradě ztráty družstva, vykázané v ročním účetním výkazu, jakoži k úhradě schodku, zjištěného při zrušení družstva a tonejvýše částkou, rovnající se dvojnásobku členského podílu. 2.5.1960 - 9.2.1966
Zastupování:Před úřady a jinými orgány zastupuje družstvo jménempředstavenstva vždy předseda nebo jeho zástupce /místopředseda/a jeden další člen představenstva. 2.5.1960 - 9.2.1966
Členský podíl činí 500,-Kčs, splatný nejpozději do 1 roku odpřijetí za člena. 9.9.1954 - 9.2.1966
Ručení: Členové družstva ručí za závazky nejen svým podílem, alei další částkou ve výši dvojnásobku podílu. 9.9.1954 - 2.5.1960
K zastupování družstva je oprávněn předseda nebo jeho zástupce adalší člen výboru. 9.9.1954 - 2.5.1960
Podíl závodní 1.000,-Kčs splatný buď najednou nebo v přiměřenýchsplátkách do 1 roku ode dne přijetí za člena. 12.11.1951 - 9.9.1954
Každý člen ručí kromě svých závodních podílů jednonásobnou výšiupsaných podílů. 12.11.1951 - 9.9.1954
Oprávnění zastupovati: dva členové představenstva 12.11.1951 - 9.9.1954
Trvání družstva je neomezené. 12.11.1951 - 9.9.1954

Kapitál Konfet, výrobní družstvo Šumperk v likvidaci

zakladni jmění 50 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 2.11.1992

Sídlo Konfet, výrobní družstvo Šumperk v likvidaci

Platnost údajů od - do
Adresa Jesenická 1198 , 787 01 Šumperk Česká republika
Jesenická 1198/7A, 787 01 Šumperk
6.12.2016
Adresa Jesenická 1198 , 787 01 Šumperk Česká republika
Šumperk, Jesenická 1198/7a, PSČ 78701
10.12.2002 - 6.12.2016
Adresa Bulharská 1 , 787 01 Šumperk Česká republika
Šumperk, Bulharská 1, PSČ 78701
2.11.1992 - 10.12.2002
Adresa Bulharská 1 , Šumperk Česká republika
Šumperk, Bulharská 1
15.5.1991 - 2.11.1992
Adresa Šumperk Česká republika
Šumperk
16.7.1975 - 15.5.1991
Adresa Zábřeh na Moravě Česká republika
Zábřeh na Moravě, okres Šumperk
30.3.1961 - 16.7.1975
Adresa Š u m p e r k Česká republika
Š u m p e r k
12.11.1951 - 30.3.1961

Předmět podnikání Konfet, výrobní družstvo Šumperk v likvidaci

Platnost údajů od - do
výroba oděvů 2.11.1992
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 2.11.1992
silniční motorová doprava 2.11.1992 - 10.12.2002
Předmět činnosti: 10.7.1991 - 2.11.1992
výroba v oboru oděvním 10.7.1991 - 2.11.1992
poskytování služeb v oboru krejčovství 10.7.1991 - 2.11.1992
velkoobchodní a maloobchodní činnost v oboru oděvním, textilním,galanterie a spotřebního zboží 10.7.1991 - 2.11.1992
doplňkový prodej výrobků souvisejících s poskytovanými službami 10.7.1991 - 2.11.1992
poradenská a vzdělávací činnost 10.7.1991 - 2.11.1992
Předmětem činnosti družstva je: 21.11.1975 - 10.7.1991
výroba v oboru /oborech/ oděvním 21.11.1975 - 10.7.1991
poskytování služeb v oboru /oborech/ krejčovství 21.11.1975 - 10.7.1991
maloobchodní prodej vlastních výrobků, doplňkový prodej výrobkůsouvisících s poskytovanými službami a dále maloobchodní činnostv oboru /oborech/ oděvním 21.11.1975 - 10.7.1991
výroba a opravářské a údržbářské práce v odvětví oděvním,zejména v těchto základních oborech krejčovství 11.11.1970 - 21.11.1975
poskytování služeb obyvatelstvu a organizacím v oborukrejčovství 11.11.1970 - 21.11.1975
obchodní činnost souvisící s výrobou, opravářskými aúdržbářskými pracemi a se zajišťováním služeb 11.11.1970 - 21.11.1975
Úkolem družstva je organisovat a rozvíjet výrobu - služby:výroba zakázkových oděvů, oprav a výroba prádla a jiné s tímspojené pomocné výroby. 9.9.1954 - 11.11.1970
Svoji činnost provádí družstvo v kolektivních podnicích(společných dílnách atd.), které jsou organisovány a udržovány zprostředků družstva.Valná hromada určuje rozsah sespolečenštění výrobních prostředkůa zásob surovin, kterých je zapotřebí pro kolektivní hospodařenídružstva a které patří jednotlivým členům družstva.Není-li možno organisovat práci pro všechny členy ve společnýchdílnách, může družstvo vydávat suroviny a materiál jednotlivýmčlenům družstva ke zpracování po domácku. 9.9.1954 - 11.11.1970
V družstvu se dobrovolně sdružují řemeslníci a ostatnípracující, aby společnými prostředky a společnou prací vybudova-li namísto roztříštěné malovýroby kolektivní podnik, technickydobře vybavený a organisovaný podle zásad socialistickéhohospodaření a odměňování za vykonanou práci, a tím napomáhalicelkovému rozvoji družstevní výroby a socialistické výstavběstátu, zvyšování hmotného blahobytu a kulturní úrovně členů iostatního pracujícího lidu. 9.9.1954 - 11.11.1970

vedení firmy Konfet, výrobní družstvo Šumperk v likvidaci

Statutární orgán Konfet, výrobní družstvo Šumperk v likvidaci

Platnost údajů od - do
předseda družstva Ing. Radovan Krampla 3.8.2016
Vznik funkce 30.6.2003
Adresa: Kvítková 3770 , 760 01 Zlín Česká republika
Kvítková 3770, 760 01 Zlín
člen představenstva František Masařík 12.11.1951 - 9.9.1954
Adresa: Vikýřovice Česká republika
Vikýřovice
člen představenstva Josef Kotrla 12.11.1951 - 9.9.1954
Adresa: Česká republika
Šumperk, Báňskobystřická ul.
člen představenstva Josef Kašpar 12.11.1951 - 9.9.1954
Adresa: Jiř. z Poděbrad 13 , Šumperk Česká republika
Šumperk, ul. Jiř. z Poděbrad 13
člen představenstva Anna Henková 12.11.1951 - 9.9.1954
Adresa: Česká republika
Šumperk, Ot. Raise
člen představenstva František Pavlů 12.11.1951 - 31.5.1957
Adresa: Hostice Česká republika
Hostice
člen představenstva Josef Mazáč 12.11.1951 - 31.5.1957
Adresa: Vel. Losiny Česká republika
Vel. Losiny
místopředseda Cyril Jílek 9.9.1954 - 31.5.1957
Adresa: Česká republika
Šumperk, Blahoslavova
člen představenstva Jaromír Hejtmánek 9.9.1954 - 31.5.1957
Adresa: 202 , Petrov Česká republika
Petrov 202
člen představenstva Otilie Bartošová 22.6.1955 - 31.5.1957
Adresa: Vidnava Česká republika
Vidnava
člen představenstva Antonín Šmétka 31.5.1957 - 21.5.1960
Adresa: Vidnava Česká republika
Vidnava
člen představenstva Ludmila Dvořáková 31.5.1957 - 21.5.1960
Adresa: Velké Losiny Česká republika
Velké Losiny
člen představenstva František Vojáček 31.5.1957 - 21.5.1960
Adresa: Horní Libina Česká republika
Horní Libina
člen představenstva Vojtěch Dvořák 31.5.1957 - 21.5.1960
Adresa: Dolní Libina Česká republika
Dolní Libina
předseda Antonín Změlík 9.9.1954 - 20.6.1960
Adresa: Jiřího z Poděbrad 25 , Šumperk Česká republika
Šumperk, Jiřího z Poděbrad 25
člen představenstva Eduard Frank 22.6.1955 - 20.6.1960
Adresa: Horní Libina Česká republika
Horní Libina
místopředseda Jaromír Hejtmánek 31.5.1957 - 20.6.1960
Adresa: 202 , Petrov Česká republika
Petrov 202
člen představenstva Věra Porvolová 21.5.1960 - 20.6.1960
Adresa: Komenského 50 , Přerov Česká republika
Přerov, Komenského 50
člen představenstva Miroslav Škvařil 31.5.1957 - 30.3.1961
Adresa: Velké Losiny Česká republika
Velké Losiny
člen představenstva Marie Hamplová 31.5.1957 - 30.3.1961
Adresa: Šumperk Česká republika
Šumperk
člen představenstva Jan Zoler 20.6.1960 - 30.3.1961
Adresa: Janošíkova 10 , Šumperk Česká republika
Šumperk, Janošíkova 10
místopředseda Antonín Změlík 20.6.1960 - 30.3.1961
Adresa: Jiřího z Poděbrad 25 , Šumperk Česká republika
Šumperk, Jiřího z Poděbrad 25
člen představenstva Jaromír Hejtmánek 20.6.1960 - 25.2.1964
Adresa: 202 , Petrov Česká republika
Petrov 202
člen představenstva Antonín Změlík 30.3.1961 - 25.2.1964
Adresa: Jiřího z Poděbrad 25 , Šumperk Česká republika
Šumperk, Jiřího z Poděbrad 25
místopředseda František Janů 30.3.1961 - 25.2.1964
Adresa: Nám. Míru 13 , Zábřeh na Moravě Česká republika
Zábřeh na Moravě, Nám. Míru 13
člen představenstva Bohuslav Macek 30.3.1961 - 25.2.1964
Adresa: 99 , Lesnice Česká republika
Lesnice 99
předseda Eduard Frank 20.6.1960 - 27.2.1964
Adresa: Horní Libina Česká republika
Horní Libina
člen představenstva Stanislav Suchánek 21.5.1960 - 16.7.1964
Adresa: Kozinova 1 , Šumperk Česká republika
Šumperk, Kozinova 1
člen představenstva Jana Fojtíková 25.2.1964 - 16.7.1964
Adresa: 162 , Vidnava Česká republika
Vidnava 162
člen představenstva Marta Sitová 25.2.1964 - 16.7.1964
Adresa: Gottwaldova 38 , Zábřeh Česká republika
Zábřeh, Gottwaldova 38
místopředseda Jan Mráček 25.2.1964 - 16.7.1964
Adresa: 28. října 7 , Zábřeh Česká republika
Zábřeh, Ul. 28. října 7
člen představenstva Zdena Heděncová 25.2.1964 - 8.6.1966
Adresa: 4 , Sobotín Česká republika
Sobotín 4
předseda Vratislav Černý 27.2.1964 - 6.4.1968
Adresa: Nemilská 9 , Zábřeh Česká republika
Zábřeh, Nemilská 9
člen představenstva Jan Mráček 16.7.1964 - 6.4.1968
Adresa: 28. října 7 , Zábřeh Česká republika
Zábřeh, Ul. 28. října 7
člen představenstva František Janů 16.7.1964 - 6.4.1968
Adresa: Nám. Míru 13 , Zábřeh Česká republika
Zábřeh, Nám. Míru 13
člen představenstva Helena Měchurová 16.7.1964 - 6.4.1968
Adresa: Pivovarská 105 , Vidnava Česká republika
Vidnava, Pivovarská 105
člen představenstva Františka Tomášková 16.7.1964 - 6.4.1968
Adresa: 236 , Štíty Česká republika
Štíty 236
místopředseda Stanislav Suchánek 16.7.1964 - 6.4.1968
Adresa: Kozinova 1 , Šumperk Česká republika
Šumperk, Kozinova 1
člen představenstva Josef Hýbl 30.3.1961 - 8.5.1974
Adresa: 49 , Václavov Česká republika
Václavov 49
člen představenstva Josef Gronych 16.7.1964 - 8.5.1974
Adresa: Vančurova 1 , Šumperk Česká republika
Šumperk, Vančurova 1
člen představenstva Ladislav Langr 8.6.1966 - 8.5.1974
Adresa: Wolkerova 16 , Šumperk Česká republika
Šumperk, Wolkerova 16
místopředseda Antonín Změlík 6.4.1968 - 8.5.1974
Adresa: Vrchlického 18 , Šumperk Česká republika
Šumperk, Vrchlického 18
člen představenstva Dana Lerchová 6.4.1968 - 8.5.1974
Adresa: Dukelských hrdinů 6 , Zábřeh Česká republika
Zábřeh, Dukelských hrdinů 6
člen představenstva Františka Ondráčková 8.5.1974 - 21.11.1975
Adresa: 110 , Nový Malín Česká republika
Nový Malín 110
člen představenstva Jaroslava Krobotová 8.5.1974 - 21.11.1975
Adresa: Čajkovského 18 , Šumperk Česká republika
Šumperk, Čajkovského 18
člen představenstva Marie Kadlecová 8.5.1974 - 21.11.1975
Adresa: Na výsluní 2 , Zábřeh Česká republika
Zábřeh, Na výsluní 2
předseda Stanislav Suchánek 6.4.1968 - 30.5.1977
Adresa: Kozinova 1 , Šumperk Česká republika
Šumperk, Kozinova 1
místopředseda Josef Gronych 8.5.1974 - 30.5.1977
Adresa: Vančurova 1 , Šumperk Česká republika
Šumperk, Vančurova 1
člen představenstva Marie Burešová 21.11.1975 - 30.5.1977
Adresa: Na výsluní 2 , Zábřeh Česká republika
Zábřeh, Na výsluní 2
člen představenstva Jaroslav Černík 6.4.1968 - 7.5.1982
Adresa: Rapotín 411 , Šumperk Česká republika
Šumperk, Rapotín 411
člen představenstva Anna Uherková 21.11.1975 - 7.5.1982
Adresa: Křižkovského 5 , Zábřeh Česká republika
Zábřeh, Křižkovského 5
člen představenstva Vincent Genčur 30.5.1977 - 7.5.1982
Adresa: Pod Senovou 40 , Šumperk Česká republika
Šumperk, Pod Senovou 40
člen představenstva Zdenka Benešová 7.5.1982 - 1.11.1984
Adresa: Magdalény Vizovské 2 , Zábřeh Česká republika
Zábřeh, Magdalény Vizovské 2
člen představenstva Drahomíra Hajtmarová 8.5.1974 - 29.4.1987
Adresa: Žerotínov 4 , Zábřeh Česká republika
Zábřeh, Žerotínov 4
člen představenstva Marie Hrušková 21.11.1975 - 29.4.1987
Adresa: Myslbekova 16 , Šumperk Česká republika
Šumperk, Myslbekova 16
předseda Josef Gronych 30.5.1977 - 29.4.1987
Adresa: Vančurova 1 , Šumperk Česká republika
Šumperk, Vančurova 1
místopředseda Jaromír Hejtmánek 30.5.1977 - 29.4.1987
Adresa: 65 , Petrov nad Desnou Česká republika
Petrov nad Desnou 65
člen představenstva Jana Klimešová 7.5.1982 - 29.4.1987
Adresa: gen. Krátkého 20 , Šumperk Česká republika
Šumperk, gen. Krátkého 20
člen představenstva Jana Opravilová 7.5.1982 - 29.4.1987
Adresa: Zelená 4 , Zábřeh Česká republika
Zábřeh, Zelená 4
místopředsedkyně Jana Vaňková 29.4.1987 - 9.12.1988
Adresa: Evaldova 42 , Šumperk Česká republika
Šumperk, Evaldova 42
člen představenstva Jaromír Hejtmánek 29.4.1987 - 9.12.1988
Adresa: 65 , Petrov nad Desnou Česká republika
Petrov nad Desnou 65
předseda Josef Gronych 29.4.1987 - 21.4.1989
Adresa: Fibichova 1 , Šumperk Česká republika
Šumperk, Fibichova 1
člen představenstva Věra Smutná 29.4.1987 - 11.5.1990
Adresa: Lidická 77 , Šumperk Česká republika
Šumperk, Lidická 77
člen představenstva Hana Balcárková 29.4.1987 - 11.5.1990
Adresa: Blanická 25 , Šumperk Česká republika
Šumperk, Blanická 25
člen představenstva Dana Schertlerová 29.4.1987 - 11.5.1990
Adresa: Šumavská 4 , Šumperk Česká republika
Šumperk, Šumavská 4
místopředseda Jaromír Hejtmánek 9.12.1988 - 11.5.1990
Adresa: 65 , Petrov nad Desnou Česká republika
Petrov nad Desnou 65
člen představenstva Dana Janíková 9.12.1988 - 11.5.1990
Adresa: Vítězného února 508 , Velké Losiny Česká republika
Velké Losiny, ul. Vítězného února 508
předseda Jan Kundera 21.4.1989 - 10.7.1991
Adresa: Boženy Němcové 10 , Šumperk Česká republika
Šumperk, Boženy Němcové 10
člen představenstva Marta Janků 11.5.1990 - 9.9.1991
Adresa: Wolkerova 28 , Šumperk Česká republika
Šumperk, Wolkerova 28
člen představenstva Marie Kroniková 11.5.1990 - 9.9.1991
Adresa: Školní 194 , Vidnava Česká republika
Vidnava, Školní 194
člen představenstva Alena Novotná 29.4.1987 - 9.12.1991
Adresa: Ant. Zápotockého 18 , Zábřeh Česká republika
Zábřeh, Ant. Zápotockého 18
místopředsedkyně Dana Janíková 11.5.1990 - 9.12.1991
Adresa: Vítězného února 508 , Velké Losiny Česká republika
Velké Losiny, ul. Vítězného února 508
člen představenstva Hana Černá 9.9.1991 - 9.12.1991
Adresa: Bludovská 6 , Šumperk Česká republika
Šumperk, Bludovská 6
člen představenstva Věra Smutná 9.9.1991 - 9.12.1991
Adresa: Lidická 77 , Šumperk Česká republika
Šumperk, Lidická 77
předseda Ing. Ivan Štodt 10.7.1991 - 2.11.1992
Adresa: Dobrovského 38 , Šumperk Česká republika
Šumperk, Dobrovského 38
člen představenstva Dagmar Krmelová 9.12.1991 - 2.11.1992
Adresa: Závořická 115 , Postřelmov Česká republika
Postřelmov, Závořická 115
člen představenstva Anna Vykydalová 9.12.1991 - 2.11.1992
Adresa: Šumavská 29 , Šumperk Česká republika
Šumperk, Šumavská 29
člen představenstva Dana Janíková 9.12.1991 - 2.11.1992
Adresa: U papírny 608 , Velké Losiny Česká republika
Velké Losiny, U papírny 608
člen představenstva Helena Špeldová 11.5.1990 - 16.8.1995
Adresa: Čajkovského 24 , Šumperk Česká republika
Šumperk, Čajkovského 24
člen představenstva Kateřina Heckelová 11.5.1990 - 16.8.1995
Adresa: Nezvalova 69 , Šumperk Česká republika
Šumperk, Nezvalova 69
místopředseda družstva Věra Smutná 9.12.1991 - 16.8.1995
Adresa: Lidická 77 , Šumperk Česká republika
Šumperk, Lidická 77
předseda Dana Janíková 2.11.1992 - 6.11.1997
Adresa: U papírny 608 , Velké Losiny Česká republika
Velké Losiny, U papírny 608
místopředseda Věra Jarošková 2.11.1992 - 6.11.1997
Adresa: Kosmonautů 4 , Šumperk Česká republika
Šumperk, Kosmonautů 4
člen představenstva Anna Hamplová 16.8.1995 - 6.11.1997
Adresa: Žerotínov 6 , Zábřeh Česká republika
Zábřeh, Žerotínov 6
člen představenstva Karla Vepřková 16.8.1995 - 18.10.1999
Adresa: 164 , Lesnice Česká republika
Lesnice 164
předseda Jitka Juřičková 6.11.1997 - 18.10.1999
Adresa: Pod Senovou 43 , Šumperk Česká republika
Šumperk, Pod Senovou 43
člen představenstva Ladislava Hašová 6.11.1997 - 18.10.1999
Adresa: 143 , Vikýřovice Česká republika
Vikýřovice 143
člen představenstva Anna Wonkeová 16.8.1995 - 6.6.2000
Adresa: 26 , Štíty-Březná Česká republika
Štíty-Březná 26
místopředseda Anna Hamplová 6.11.1997 - 6.6.2000
Adresa: Žerotínov 6 , Zábřeh Česká republika
Zábřeh, Žerotínov 6
člen představenstva Věra Bajnoková 18.10.1999 - 6.6.2000
Adresa: 46 , Bratrušov Česká republika
Bratrušov č. 46
předseda Jitka Juřičková 18.10.1999 - 10.12.2002
Zánik členství 26.8.2002
Zánik funkce 26.8.2002
Adresa: Temenická 125 , Šumperk Česká republika
Šumperk, Temenická 125 a
člen představenstva Ludmila Mynářová 18.10.1999 - 10.12.2002
Zánik členství 26.8.2002
Zánik funkce 26.8.2002
Adresa: 63 , Bartoňov Česká republika
Bartoňov č. 63
místopředseda představenstva Hana Galašová 6.6.2000 - 10.12.2002
Zánik členství 26.8.2002
Zánik funkce 26.8.2002
Adresa: Finská 2 , Šumperk Česká republika
Šumperk, Finská 2
člen představenstva Milena Krikelová 6.6.2000 - 10.12.2002
Zánik členství 26.8.2002
Zánik funkce 26.8.2002
Adresa: 279 , Rapotín Česká republika
Rapotín 279
člen představenstva Lydie Sitová 6.6.2000 - 10.12.2002
Zánik členství 26.8.2002
Zánik funkce 26.8.2002
Adresa: 226 , Jedlí Česká republika
Jedlí 226
předseda družstva Jitka Juřičková 10.12.2002 - 7.10.2003
Vznik funkce 26.8.2002
Zánik funkce 30.6.2003
Adresa: Temenická 125 , Šumperk Česká republika
Šumperk, Temenická 125A
předseda družstva Ing. Radovan Krampla 7.10.2003 - 3.8.2016
Vznik funkce 30.6.2003
Adresa: Kvítková 3770 , 760 01 Zlín Česká republika
Zlín, Kvítková 3770, PSČ 76001

Likvidace Konfet, výrobní družstvo Šumperk v likvidaci

Platnost údajů od - do
Jméno PhDr. Josef Kašpar 23.11.2005
Adresa: Nová Dědina 438 , 789 61 Bludov Česká republika
Bludov, Nová Dědina 438, PSČ 78961

Prokura Konfet, výrobní družstvo Šumperk v likvidaci

Platnost údajů od - do
Jméno Bedřich Pivoňka 12.11.1951 - 9.9.1954
Adresa: Mánesova 10 , Šumperk Česká republika
Šumperk, Mánesova 10

Sbírka Listin Konfet, výrobní družstvo Šumperk v likvidaci

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
DrXXIII 230/SL 7 podpisové vzory -likvid. Krajský soud v Ostravě 16.11.2005 2.12.2005 0
DrXXIII 230/SL 6 notářský zápis NZ 103/2005 vč.R čl.sch. Krajský soud v Ostravě 20.6.2005 2.12.2005 0
DrXXIII 230/SL 5 podpisové vzory Krajský soud v Ostravě 28.11.2005 0
DrXXIII 230/SL 4 notářský zápis Nz 103/2005 vč.rozh.čl. sch. Krajský soud v Ostravě 20.6.2005 28.11.2005 0
DrXXIII 230/SL 3 rozhod. o statut. orgánu Krajský soud v Ostravě 24.7.2002 6.1.2003 0
DrXXIII 230/SL 2 notářský zápis Nz 149/2002 Krajský soud v Ostravě 26.8.2002 6.1.2003 0
DrXXIII 230/SL 1 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 5.5.2000 21.12.2001 9.1.2002 0

Výpis z registrace k DPH

Základní údaje Konfet, výrobní družstvo Šumperk v likvidaci

IČO (identifikační číslo) 00031399
DIČ (daňové identifikační číslo) CZ00031399
Typ subjektu: Právnická osoba
Jméno Konfet, výrobní družstvo Šumperk v likvidaci
Sídlo Jesenická 1198/7A ŠUMPERK 787 01 ŠUMPERK 1
Přidělaný finanční úřad Finanční úřad pro Olomoucký kraj
Územní pracoviště v Šumperku, Gen. Svobody 2790/38, ŠUMPERK, tel.: 583 386 111
Bankovní účty ke zveřejnění Žádné číslo účtu ve smyslu § 96 odst. 1 zákona o DPH nebylo ke zveřejnění určeno
Typ registrace Plátce
Registrace platná od 1.1.1993
Registrace platná do 31.8.2007

Výpis z datových schránek

Základní údaje

IČO (identifikační číslo) 00031399
Jméno firmy Konfet, výrobní družstvo Šumperk v likvidaci
Druh subjektu pravnicke_osoby
Datová schránka x5kgtvg
tracking image