Hlavní navigace

FIRMA KONE, a.s. IČO: 00176842

KONE, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

KONE, a.s. (00176842) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Evropská 423/178, 16000 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 14. 5. 1991 a je stále aktivní. KONE, a.s. má více živností.

Jako zdroj dat o KONE, a.s. nám sloužily tyto stránky:

Výpis dat pro KONE, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje KONE, a.s.

Soud: Městský soud v Praze 14. 5. 1991
Spisová značka: B 775
IČO (identifikační číslo osoby): 00176842
Jméno: KONE, a.s.
Právní forma: Akciová společnost 14.5.1991
Zapsána dne: 14.5.1991
Počet členů dozorčí rady: 3 1.4.2014
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech 1.4.2014
Na společnost přešlo v důsledku fúze sloučením jmění společností VÝTAHY - Slavík spol. s r.o., se sídlem Brno, Příční 118/10, PSČ 602 00, IČ: 489 10 937 a WALDOOR s.r.o., se sídlem Prostějov, Partyzánská 3019/3, PSČ 796 01, IČ: 262 18 984. 31.12.2009
Valná hromada rozhodla dne 15. srpna 2005 takto: Valná hromada určuje na základě předložených listinných akcií, jejichž bližší specifikace je uvedena v presenční listině, že hlavním akcionářem ve smyslu § 183i obchodního zákoníku je společnost KONE Aktien gesellschaft, se sídlem Forchheimergasse 34, A-1230, Wien, Rakousko, jež vlastní 99,8964% všech akcií společnosti. Valná hromada rozhoduje o přechodu vlastnictví všech ostatních účastnických cenných papírů Společnosti na společnost KONE Aktiengesellschaft , se sídlem Forchheimergasse 34, A-1230, Wien, Rakousko, hlavního akcionáře Společnosti vlastnícího 99,8964 všech akcií Společnosti v souladu s § 183i a násl. obchodního zákoníku za hodnotu protiplnění stanovenou ve výši 185,70 Kč (slovy: jedno sto osmdes át pět korun českých a sedmdesát haléřů) za jednu akcii na majitele v nominální hodnotě 160,- Kč (slovy: jedno sto šedesát korun českých). Valná hromada určujelhůtu pro poskytnutí protiplnění hlavním akcionářem tak, že protiplnění bude akcionářům poskytnu to ve lhůtě patnácti dnů od splnění podmínek stanovených v § 183l odst. 5 obchodního zákoníku tj. poté, co předají účastnické cenné papíry o jejichž převodu na hlavního akcionáře bylo rozhodnuto. 23.4.2009
Valná hromada schválila dne 24.8.1997 návrh představenstva na snížení základního jmění o 101.603.000,- Kč ke krytí ztrát z předchozích let a snížení o 1.968.000,- Kč za účelem převodu do rezervního fondu na úhradu budoucích ztrát. Způsob snížení základního jmění je snížení nominální hodnoty akcií. Lhůta k předložení listinných akcií nové jmenovité hodnoty je 15 dnů ode dne zápisu o snížení základního jmění do obchodního rejstříku. 18.6.2001 - 18.6.2001
Valná hromada rozhodla dne 24.8.2000 o zvýšení základního jmění o částku 100.000.000,- Kč s tím, že se připouští upisování akcií nad tuto částku s omezením nejvýše do částky 123.253.000,- Kč. Zvýšení základního jmění bude provedeno upsáním 100.000,- ks kmenových akcií, veřejně neobchodovatelných, znějících na majitele v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč. Lhůta pro vykonání přednostního práva pro upsání akcií počne běžet v sídle společnosti dne následujícího po dni zápisu snížení základního jmění do obchodního rejstříku (§ 216b obchod. zák.) a bude trvat 30 dní; akcie se budou upisovat v sídle společnosti v kanceláři předsedy představenstva vždy od 10:00 hod do 15:00 hod. Na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč lze upsat jednu novou akcii o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč. S využitím pjřednostního práva budou upisovány kmenové akcie, ve formě na majitele, v podobě zaknihované, emisní kurs akcií upisovaných s využitím přednostního práva se rovná jmenovité hodnotě akcie, tj. 1.000,- Kč. Rozhodný den pro uplatnění přednostního práva je den následující po zápisu snížení základního jmění do obchodního rejstříku. Všechny upsané akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty konkrétnímu zájemci, a to KONE Aktiengesellschaft, se sídlem Forchheimergasse 34, A-1230 Wien, Rakousko. Lhůta pro úpis akcií bez využití přednostního práva počne běžet 31. dne po zápisu snížení základního jmění do obchodního rejstříku a bude trvat 7 dnů, akcie se budou upisovat v sídle společnosti v kanceláři předsedy představenstva vždy mezi 10:00 hod a 15:00 hod. Emisní kurs akcií upsaných bez využítí přednostního práva se bude rovnat jmenovité hodnotě akcie, tedy 1.000,- Kč. Každý upisovatel je povinen splatit 30% jmenovité hodnoty akcií do 30 dnů ode dne úpisu, a to na účet společnosti KONE a.s. vedený u Citibank Praha, číslo 2015980207/2600. 18.6.2001 - 18.6.2001
Valná hromada schválila dne 24.8.2000 návrh představenstva na snížení základního jmění o 101.603.333,- Kč ke krytí ztrát z předchozích let a snížení o 1.929.187,- Kč za účelem převodu do rezervního fondu na úhradu budoucích ztrát. Způsob snížení základního jmění je snížení nominální hodnoty akcií. Lhůta k předložení listinných akcií nové jmenovité hodnoty je 15 dnů ode dne zápisu o snížení základního jmění do obchodního rejstříku. 18.6.2001 - 6.12.2002
Valná hromada rozhodla dne 24.8.2000 o zvýšení základního jmění o částku 100.000.000,- Kč s tím, že se připouští upisování akcií nad tuto částku s omezením nejvýše do částky 123.253.000,- Kč. Zvýšení základního jmění bude provedeno upsáním 100.000,- ks kmenových akcií, veřejně neobchodovatelných, znějících na majitele v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč. Lhůta pro vykonání přednostního práva pro upsání akcií počne běžet v sídle společnosti dne následujícího po dni zápisu snížení základního jmění do obchodního rejstříku (§ 216b obchod. zák.) a bude trvat 30 dní; akcie se budou upisovat v sídle společnosti v kanceláři předsedy představenstva vždy od 10:00 hod do 15:00 hod. Na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč lze upsat jednu novou akcii o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč. S využitím přednostního práva budou upisovány kmenové akcie, ve formě na majitele, v podobě zaknihované, emisní kurs akcií upisovaných s využitím přednostního práva se rovná jmenovité hodnotě akcie, tj. 1.000,- Kč. Rozhodný den pro uplatnění přednostního práva je den následující po zápisu snížení základního jmění do obchodního rejstříku. Všechny upsané akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty konkrétnímu zájemci, a to KONE Aktiengesellschaft, se sídlem Forchheimergasse 34, A-1230 Wien, Rakousko. Lhůta pro úpis akcií bez využití přednostního práva počne běžet 31. dne po zápisu snížení základního jmění do obchodního rejstříku a bude trvat 7 dnů, akcie se budou upisovat v sídle společnosti v kanceláři předsedy představenstva vždy mezi 10:00 hod a 15:00 hod. Emisní kurs akcií upsaných bez využítí přednostního práva se bude rovnat jmenovité hodnotě akcie, tedy 1.000,- Kč. Každý upisovatel je povinen splatit 30% jmenovité hodnoty akcií do 30 dnů ode dne úpisu, a to na účet společnosti KONE a.s. vedený u Citibank Praha, číslo 2015980207/2600. 18.6.2001 - 6.12.2002
Valná hromada schválila dne 18.12.1997 návrh představenstva na snížení základního jmění o 101.603.000,-Kč ke krytí z předchozích let a snížení o 1.968.000,-Kč za účelem převodu do rezervního fondu na úhradu budoucích ztrát.Způsob snížení základního jmění je snížení nominální hodnoty akcií. Mimořádná valná hromada rozhodla dne 18.8.1998,že lhůta k předložení listinných akcií k vyznačení nové jmenovité hodnoty je 15 dnů ode dne zápisu o snížení základního jmění do obchodního rejstříku. 16.9.1998 - 18.6.2001
k 14.12.1993 bylo splaceno celé základní jmění 14.12.1993
ke dni zápisu bylo splaceno 95,498.700,-Kč. 17.3.1993 - 14.12.1993
Akciová společnost byla založena jednorázově dle ust. §25 zákona o akciových společnost. Zakladatel v zakladatelském plánu jmenoval členy představenstva, dozorčí rady a revizora účtů. Rovněž byly schváleny stanovy. 14.5.1991
Třicet procent základního kapitálu v penězích splaceno nebylo. 14.5.1991 - 17.3.1993

Kapitál KONE, a.s.

Základní kapitál 119 720 480 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 6.12.2002
Základní kapitál 19 720 480 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 21.8.2002  - 6.12.2002
Základní kapitál 123 253 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 17.3.1993  - 21.8.2002
Základní kapitál 82 999 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 12.10.1992  - 17.3.1993
Základní kapitál 27 763 444 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 14.5.1991  - 12.10.1992

Akcie KONE, a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Akcie na jméno 160 Kč 40 254 20.9.2016
Akcie na jméno 160 Kč 82 999 20.9.2016
Akcie na jméno 1 000 Kč 100 000 20.9.2016
Akcie na jméno 160 Kč 82 999 1.4.2014  - 20.9.2016
Akcie na jméno 1 000 Kč 100 000 1.4.2014  - 20.9.2016
Akcie na majitele 160 Kč 82 999 30.6.2004  - 1.4.2014
Akcie na majitele 1 000 Kč 100 000 30.6.2004  - 1.4.2014
Akcie na majitele 1 000 Kč 100 000 29.9.2003  - 30.6.2004
Akcie na majitele 1 000 Kč 100 000 6.12.2002  - 29.9.2003
Akcie na majitele 160 Kč 82 999 21.8.2002  - 30.6.2004
Akcie na jméno 160 Kč 40 254 21.8.2002  - 20.9.2016
Akcie na jméno 1 000 Kč 40 254 2.9.1994  - 21.8.2002
Akcie na majitele 1 000 Kč 82 999 2.9.1994  - 21.8.2002
Akcie na jméno 1 000 Kč 123 253 17.3.1993  - 2.9.1994
Akcie na jméno 1 000 Kč 82 999 1.12.1992  - 17.3.1993
Akcie na majitele 1 000 Kč 82 999 12.10.1992  - 1.12.1992
Akcie na jméno 27 763 444 Kč 1 14.5.1991  - 12.10.1992

Sídlo KONE, a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa: Evropská 423/178, Praha 16000, Česká republika 1.1.2013
Adresa: Lužná 716/2, Praha 6 16000, Česká republika 6.12.2002 - 1.1.2013
Adresa: Pod Šancemi 196, Praha 9 18074, Česká republika 30.12.1996 - 6.12.2002
Adresa: Pod šancemi 196, Praha 9 19000, Česká republika 14.5.1991 - 30.12.1996

Předmět podnikání KONE, a.s.

Platnost údajů od - do
Projektová činnost ve výstavbě 9.1.2019
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování 9.1.2019
Montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení 31.5.2010
Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení 31.5.2010
Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení 31.5.2010
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 31.5.2010
činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců 18.7.2006 - 31.5.2010
výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů 29.9.2003 - 31.5.2010
projektování elektrických zařízení 18.6.2001 - 31.5.2010
montáž, opravy a údržba vyhrazených elektrických zařízení 18.6.2001 - 31.5.2010
revize určených technických zařízení v provozu 18.6.2001 - 31.5.2010
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 2.9.1994 - 31.5.2010
výroba, montáž, generální opravy a rekonstrukce a provádění revizních zkoušek vyhrazených zdvihacích zařízení 2.9.1994 - 31.5.2010
výzkum , vývoj ,konstrukce, výroba, nákup a prodej osobních a nákladních a speciálních výtahů, jejich součástí a materiálů 14.5.1991 - 2.9.1994
zabezpečování montáží, servisu, generálních oprav, rekonstrukcí a modernizací výtahových zařízení 14.5.1991 - 2.9.1994
výkon vyšších dodavatelských funkcí a zabezpečování inženýrských činností a jejich technických služeb 14.5.1991 - 2.9.1994

Vedení firmy KONE, a.s.

Statutární orgán KONE, a.s.

člen představenstva Ing. Irena Kasanová
Ve funkci od 20.1.2017
Adresa Zeleného 653/11, 61600 Brno
člen představenstva Ing. Martin Slatinka
Ve funkci od 23.5.2019
Adresa V Šáreckém údolí 221/11, 16000 Praha
předseda představenstva Společnosti Ing. Jozef Györki
Ve funkci od 30.7.2019
Adresa Stredná 772/15 , 900 28 Zálesie
předseda představenstva Společnosti Ing. Josef Györki
Ve funkci od 1.7.2019 do 30.7.2019
Adresa Stredná 772/15 , 900 28 Zálesie
člen představenstva Ing. Jozef Györki
Ve funkci od 8.2.2018 do 1.7.2019
Adresa Stredná 772/15 , 90028 Zálesie
člen představenstva Ing. Jan Šámal
Ve funkci od 22.5.2018 do 23.5.2019
Adresa Svatovítská 504/2, 16000 Praha
člen představenstva Ing. Petr Kameník
Ve funkci od 18.9.2014 do 22.5.2018
Adresa Pod Skalkou 1384, 25210 Mníšek pod Brdy
člen představenstva Ing. Petr Kameník
Ve funkci od 18.9.2014 do 22.5.2018
Adresa Pod Skalkou 1384, 25210 Mníšek pod Brdy
předseda představenstva Danilo De Rossi
Ve funkci od 7.7.2016 do 15.1.2018
Adresa Stanway Place, 44-46 Guildford Street , Chertsey, Surrey
předseda představenstva Danilo De Rossi
Ve funkci od 7.7.2016 do 15.1.2018
Adresa Stanway Place, 44-46 Guildford Street , Chertsey, Surrey
člen představenstva Ing. Irena Kasanová
Ve funkci od 13.1.2016 do 20.1.2017
Adresa Zeleného 653/11, 61600 Brno
člen představenstva Ing. Irena Kasanová
Ve funkci od 13.1.2016 do 20.1.2017
Adresa Zeleného 653/11, 61600 Brno
člen představenstva Danilo De Rossi
Ve funkci od 13.1.2016 do 7.7.2016
Adresa Stanway Place, 44-46 Guildford Street , Chertsey, Surrey
člen představenstva Danilo De Rossi
Ve funkci od 13.1.2016 do 7.7.2016
Adresa Stanway Place, 44-46 Guildford Street , Chertsey, Surrey
člen představenstva Ing. Irena Kasanová
Ve funkci od 15.9.2011 do 13.1.2016
Adresa Zeleného 653/11, 61600 Brno
člen představenstva Ing. Irena Kasanová
Ve funkci od 15.9.2011 do 13.1.2016
Adresa Zeleného 653/11, 61600 Brno
předseda představenstva Filipe Joao Realista Santos Quintal De Nóbrega
Ve funkci od 29.9.2011 do 13.1.2016
Adresa , Portimao, Rua dos Oceanos N12, 1c, 8500-823
člen představenstva Ing. Petr Kameník
Ve funkci od 6.6.2012 do 18.9.2014
Adresa Hostinského 1539/1, 15500 Praha 5
člen představenstva Libor Pliml
Ve funkci od 15.9.2011 do 6.6.2012
Adresa Petra Bezruče 2596, 27201 Kladno
člen představenstva Filipe Joao Realista Santos Quintal De Nóbrega
Ve funkci od 15.9.2011 do 29.9.2011
Adresa , Portimao, Rua dos Oceanos N12, 1c, 8500-823
předseda představenstva Ing. Branislav Baláž
Ve funkci od 12.1.2007 do 15.9.2011
Adresa Nová 6697/14, 91935 Hrnčiarovce nad Parnou
člen představenstva Libor Pliml
Ve funkci od 14.1.2008 do 15.9.2011
Adresa Petra Bezruče 2596, 27201 Kladno
člen představenstva Ing. Irena Kasanová
Ve funkci od 31.5.2010 do 15.9.2011
Adresa Zeleného 653/11, 61600 Brno
člen představenstva Ing. Irena Dušková
Ve funkci od 26.4.2004 do 31.5.2010
Adresa Štechova 3170, 27201 Kladno
člen představenstva Ing. Jiří Smetana
Ve funkci od 29.9.2003 do 14.1.2008
Adresa Socháňova 1134/5, 16000 Praha 6
člen představenstva Ing. Branislav Baláž
Ve funkci od 15.12.2006 do 12.1.2007
Adresa Nová 6697/14, 91935 Hrnčiarovce nad Parnou
předseda představenstva Matti Jyrkinen
Ve funkci od 26.4.2004 do 30.11.2006
Adresa , Janakkalankatu 8, Hyvinkää, FIN-05820
člen představenstva Ing. Irena Dušková
Ve funkci od 20.10.2003 do 26.4.2004
Adresa Štechova 3170, 27001 Kladno
člen představenstva Ing. Pavel Holub
Ve funkci od 26.7.2001 do 20.10.2003
Adresa Zahradníčkova 18/1126, 15000 Praha 5
člen představenstva Ing. František Jaroš
Ve funkci od 18.6.2001 do 29.9.2003
Adresa Roškotova 1737/6, Praha 4
předseda představenstva Jari Punkari
Ve funkci od 17.12.2001 do 29.9.2003
Adresa , FIN-00340 Helsinki, Lehtisaarentie 14 as 6
předseda představenstva Pierre Laforte
Ve funkci od 3.7.1998 do 17.12.2001
Adresa K parku 738, 16000 Praha 6
předseda představenstva Jari Punkari
Ve funkci od 17.12.2001 do 17.12.2001
Adresa , FIN-00340 Helsinki, Lehtisaarentie 14 as 6
člen představenstva Jean -Marc Poelmans
Ve funkci od 18.6.2001 do 26.7.2001
Adresa U silnice 631, 16000 Praha 6
člen přesdtavenstva Ing. František Jaroš
Ve funkci od 30.12.1996 do 18.6.2001
Adresa Budečská 28, Praha 2
člen představenstva Jean -Marc Poelmans
Ve funkci od 3.7.1998 do 18.6.2001
Adresa Ke Stírce 5, 18200 Praha 8
člen představenstva Jean -Marc Poelmans
Ve funkci od 18.6.2001 do 18.6.2001
Adresa U silnbice 631, 16000 Praha 6
člen přesdtavenstva Ing. František Jaroš
Ve funkci od 18.6.2001 do 18.6.2001
Adresa Roškotova 1737/6, Praha 4
člen představenstva Eduard Dipold
Ve funkci od 17.3.1993 do 3.7.1998
Adresa U krčského nábr.6. , Praha 4
předseda představenstva Veikko Juhani Sainio
Ve funkci od 30.12.1996 do 3.7.1998
Adresa K lesu 511, 25262 Horoměřice
člen přesdtavenstva Ing. František Jaroš
Ve funkci od 17.3.1993 do 30.12.1996
Adresa Budečská 28, Praha 2
předseda představenstva Veikko Juhani Sainio
Ve funkci od 14.12.1993 do 30.12.1996
Adresa U třešňovky 5/1766 , Praha 8-kobylisy
člen představenstva Petr Olof Westberg
Ve funkci od 17.3.1993 do 14.12.1993
Adresa Kubištova 1098, Praha 4
člen představenstva ing. František Jaroš
Ve funkci od 14.5.1991 do 17.3.1993
Adresa Budečská 851, 12000 Praha 2
člen představenstva Jaroslav Zeman
Ve funkci od 14.5.1991 do 17.3.1993
Adresa Černokostelecká 1772, 10000 Praha 10
člen představenstva ing. Antonín Hájek
Ve funkci od 14.5.1991 do 17.3.1993
Adresa Přechodní 5, 14000 Praha 4
člen představenstva ing. Alena Kuřová
Ve funkci od 14.5.1991 do 17.3.1993
Adresa Frýdlantská 1314, 18200 Praha 8
člen představenstva ing. Jaroslav Kolář
Ve funkci od 14.5.1991 do 17.3.1993
Adresa Dukelská 790, 53701 Chrudim IV

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje KONE, a.s.

IČO (identifikační číslo): 00176842
Jméno: KONE, a.s.
Právní forma podnikání: Akciová společnost
Vznik první živnosti: 1. 5. 1991
Celkový počet živností: 10
Aktivních živností: 6

Sídlo KONE, a.s.

Sídlo: Evropská 423/178, Praha 16000

Živnosti KONE, a.s.

Živnost č. 1 Projektová činnost ve výstavbě

Druh živnosti živnost vázaná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 2. 1. 2019

Živnost č. 2 Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti živnost vázaná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 2. 1. 2019

Živnost č. 3 Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti živnost řemeslná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 16. 6. 2003

Živnost č. 4 Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Druh živnosti živnost řemeslná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 5. 11. 1997

Živnost č. 5 Montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení

Druh živnosti živnost řemeslná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 16. 11. 1992

Živnost č. 6 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Velkoobchod a maloobchod
  • Pronájem a půjčování věcí movitých
  • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
  • Projektování elektrických zařízení
  • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené
Druh živnosti živnost volná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 16. 11. 1992

Statutární orgán KONE, a.s.

Člen statutárního orgánu: Ing. Irena Kasanová
Člen statutárního orgánu: Ing. Jozef Györki
Člen statutárního orgánu: Ing. Martin Slatinka

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje KONE, a.s.

IČO: 00176842
Firma: KONE, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 6
Počet zaměstnanců: 200 - 249 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou
Datum vzniku: 1. 5. 1991

Sídlo KONE, a.s.

Sídlo: Evropská 423/178, Praha 16000

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba elektrických rozvodných a kontrolních zařízení
Opravy strojů
Výstavba bytových a nebytových budov
Elektrické instalace
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
Poradenství v oblasti řízení
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství