Firma KONE, a.s. IČO 00176842


KONE, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, datové schránky.

KONE, a.s. (00176842) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Evropská 423, 160 00 Praha 6 Česká republika. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 14. 5. 1991 a je stále aktivní. KONE, a.s. má více provozoven a čtyři živnosti.

Jako zdroj dat o KONE, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o KONE, a.s. na Justice.cz
Detailní informace o KONE, a.s. na rzp.cz
Detailní informace o KONE, a.s. na portal.gov.cz

Výpis dat pro KONE, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje KONE, a.s.

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 775
IČO (identifikační číslo osoby) 00176842
Jméno KONE, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Zapsána dne 14.5.1991
Počet členů dozorčí rady: 3 1.4.2014
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech 1.4.2014
Na společnost přešlo vdůsledku fúze sloučením jmění společností VÝTAHY - Slavík spol. sr.o., se sídlem Brno, Příční 118/10, PSČ 602 00, IČ: 489 10 937 aWALDOOR s.r.o., se sídlem Prostějov, Partyzánská 3019/3, PSČ 796 01, IČ: 262 18 984. 31.12.2009
Valná hromada rozhodla dne 15. srpna 2005 takto: Valná hromada určuje na základě předložených listinných akcií, jejichž bližší specifikace je uvedena vpresenční listině, že hlavním akcionářem ve smyslu § 183i obchodního zákoníku je společnost KONE Aktiengesellschaft, se sídlem Forchheimergasse 34, A-1230, Wien, Rakousko, jež vlastní 99,8964% všech akcií společnosti. Valná hromada rozhoduje opřechodu vlastnictví všech ostatních účastnických cenných papírů Společnosti na společnost KONE Aktiengesellschaft, se sídlem Forchheimergasse 34, A-1230, Wien, Rakousko, hlavního akcionáře Společnosti vlastnícího 99,8964 všech akcií Společnosti vsouladu s§ 183i anásl. obchodního zákoníku za hodnotu protiplnění stanovenou ve výši 185,70 Kč (slovy: jedno sto osmdesát pět korun českých asedmdesát haléřů) za jednu akcii na majitele vnominální hodnotě 160,- Kč (slovy: jedno sto šedesát korun českých). Valná hromada určujelhůtu pro poskytnutí protiplnění hlavním akcionářem tak, že protiplnění bude akcionářům poskytnuto ve lhůtě patnácti dnů od splnění podmínek stanovených v§ 183l odst. 5 obchodního zákoníku tj. poté, co předají účastnické cenné papíry ojejichž převodu na hlavního akcionáře bylo rozhodnuto. 23.4.2009
Valná hromada schválila dne 24.8.2000 návrh představenstva nasnížení základního jmění o 101.603.333,- Kč ke krytí ztrát zpředchozích let a snížení o 1.929.187,- Kč za účelem převodu dorezervního fondu na úhradu budoucích ztrát. Způsob sníženízákladního jmění je snížení nominální hodnoty akcií. Lhůta kpředložení listinných akcií nové jmenovité hodnoty je 15 dnů odedne zápisu o snížení základního jmění do obchodního rejstříku. 18.6.2001 - 6.12.2002
Valná hromada rozhodla dne 24.8.2000 o zvýšení základního jměnío částku 100.000.000,- Kč s tím, že se připouští upisování akciínad tuto částku s omezením nejvýše do částky 123.253.000,- Kč.Zvýšení základního jmění bude provedeno upsáním 100.000,- kskmenových akcií, veřejně neobchodovatelných, znějících namajitele v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč.Lhůta pro vykonání přednostního práva pro upsání akcií počneběžet v sídle společnosti dne následujícího po dni zápisusnížení základního jmění do obchodního rejstříku (§ 216b obchod.zák.) a bude trvat 30 dní; akcie se budou upisovat v sídlespolečnosti v kanceláři předsedy představenstva vždy od 10:00hod do 15:00 hod. Na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě1.000,- Kč lze upsat jednu novou akcii o jmenovité hodnotě1.000,- Kč. S využitím přednostního práva budou upisoványkmenové akcie, ve formě na majitele, v podobě zaknihované,emisní kurs akcií upisovaných s využitím přednostního práva serovná jmenovité hodnotě akcie, tj. 1.000,- Kč.Rozhodný den pro uplatnění přednostního práva je den následujícípo zápisu snížení základního jmění do obchodního rejstříku.Všechny upsané akcie, které nebudou upsány s využitímpřednostního práva, budou nabídnuty konkrétnímu zájemci, a toKONE Aktiengesellschaft, se sídlem Forchheimergasse 34, A-1230Wien, Rakousko. Lhůta pro úpis akcií bez využití přednostníhopráva počne běžet 31. dne po zápisu snížení základního jmění doobchodního rejstříku a bude trvat 7 dnů, akcie se budou upisovatv sídle společnosti v kanceláři předsedy představenstva vždymezi 10:00 hod a 15:00 hod. Emisní kurs akcií upsaných bezvyužítí přednostního práva se bude rovnat jmenovité hodnotěakcie, tedy 1.000,- Kč.Každý upisovatel je povinen splatit 30% jmenovité hodnoty akciído 30 dnů ode dne úpisu, a to na účet společnosti KONE a.s.vedený u Citibank Praha, číslo 2015980207/2600. 18.6.2001 - 6.12.2002
Valná hromada schválila dne 24.8.1997 návrh představenstva nasnížení základního jmění o 101.603.000,- Kč ke krytí ztrát zpředchozích let a snížení o 1.968.000,- Kč za účelem převodu dorezervního fondu na úhradu budoucích ztrát. Způsob sníženízákladního jmění je snížení nominální hodnoty akcií. Lhůta kpředložení listinných akcií nové jmenovité hodnoty je 15 dnů odedne zápisu o snížení základního jmění do obchodního rejstříku. 18.6.2001 - 18.6.2001
Valná hromada rozhodla dne 24.8.2000 o zvýšení základního jměnío částku 100.000.000,- Kč s tím, že se připouští upisování akciínad tuto částku s omezením nejvýše do částky 123.253.000,- Kč.Zvýšení základního jmění bude provedeno upsáním 100.000,- kskmenových akcií, veřejně neobchodovatelných, znějících namajitele v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč.Lhůta pro vykonání přednostního práva pro upsání akcií počneběžet v sídle společnosti dne následujícího po dni zápisusnížení základního jmění do obchodního rejstříku (§ 216b obchod.zák.) a bude trvat 30 dní; akcie se budou upisovat v sídlespolečnosti v kanceláři předsedy představenstva vždy od 10:00hod do 15:00 hod. Na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě1.000,- Kč lze upsat jednu novou akcii o jmenovité hodnotě1.000,- Kč. S využitím pjřednostního práva budou upisoványkmenové akcie, ve formě na majitele, v podobě zaknihované,emisní kurs akcií upisovaných s využitím přednostního práva serovná jmenovité hodnotě akcie, tj. 1.000,- Kč.Rozhodný den pro uplatnění přednostního práva je den následujícípo zápisu snížení základního jmění do obchodního rejstříku.Všechny upsané akcie, které nebudou upsány s využitímpřednostního práva, budou nabídnuty konkrétnímu zájemci, a toKONE Aktiengesellschaft, se sídlem Forchheimergasse 34, A-1230Wien, Rakousko. Lhůta pro úpis akcií bez využití přednostníhopráva počne běžet 31. dne po zápisu snížení základního jmění doobchodního rejstříku a bude trvat 7 dnů, akcie se budou upisovatv sídle společnosti v kanceláři předsedy představenstva vždymezi 10:00 hod a 15:00 hod. Emisní kurs akcií upsaných bezvyužítí přednostního práva se bude rovnat jmenovité hodnotěakcie, tedy 1.000,- Kč.Každý upisovatel je povinen splatit 30% jmenovité hodnoty akciído 30 dnů ode dne úpisu, a to na účet společnosti KONE a.s.vedený u Citibank Praha, číslo 2015980207/2600. 18.6.2001 - 18.6.2001
Valná hromada schválila dne 18.12.1997 návrh představenstva nasnížení základního jmění o 101.603.000,-Kč ke krytí zpředchozích let a snížení o 1.968.000,-Kč za účelem převodu dorezervního fondu na úhradu budoucích ztrát.Způsob sníženízákladního jmění je snížení nominální hodnoty akcií.Mimořádná valná hromada rozhodla dne 18.8.1998,že lhůta kpředložení listinných akcií k vyznačení nové jmenovité hodnotyje 15 dnů ode dne zápisu o snížení základního jmění doobchodního rejstříku. 16.9.1998 - 18.6.2001
k 14.12.1993 bylo splaceno celé základní jmění 14.12.1993
ke dni zápisu bylo splaceno 95,498.700,-Kč. 17.3.1993 - 14.12.1993
Akciová společnost byla založena jednorázově dle ust. §25zákona o akciových společnost. Zakladatel v zakladatelskémplánu jmenoval členy představenstva, dozorčí rady a revizoraúčtů. Rovněž byly schváleny stanovy. 14.5.1991
Třicet procent základního kapitálu v penězích splaceno nebylo. 14.5.1991 - 17.3.1993

Kapitál KONE, a.s.

zakladni jmění 119 720 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 6.12.2002
zakladni jmění 19 720 500 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 21.8.2002 - 6.12.2002
zakladni jmění 123 253 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 17.3.1993 - 21.8.2002
zakladni jmění 82 999 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 12.10.1992 - 17.3.1993
zakladni jmění 27 763 400 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 14.5.1991 - 12.10.1992

Sídlo KONE, a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Evropská 423 , 160 00 Praha 6 Česká republika
Evropská 423/178, Vokovice, 160 00 Praha 6
1.1.2013
Adresa Lužná 716 , 160 00 Praha 6 Česká republika
Praha 6, Lužná 716/2, PSČ 16000
6.12.2002 - 1.1.2013
Adresa Pod Šancemi 196 , 180 74 Praha 9 Česká republika
Praha 9, Pod Šancemi 196, PSČ 18074
30.12.1996 - 6.12.2002
Adresa Pod šancemi 196 , 190 00 Praha 9 Česká republika
Praha 9, Pod šancemi 196, PSČ 19000
14.5.1991 - 30.12.1996

Předmět podnikání KONE, a.s.

Platnost údajů od - do
Montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení 31.5.2010
Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení 31.5.2010
Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení 31.5.2010
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 31.5.2010
činnost podnikatelských, finančních, organizačních aekonomických poradců 18.7.2006 - 31.5.2010
výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů 29.9.2003 - 31.5.2010
projektování elektrických zařízení 18.6.2001 - 31.5.2010
montáž, opravy a údržba vyhrazených elektrických zařízení 18.6.2001 - 31.5.2010
revize určených technických zařízení v provozu 18.6.2001 - 31.5.2010
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 2.9.1994 - 31.5.2010
výroba, montáž, generální opravy a rekonstrukce a prováděnírevizních zkoušek vyhrazených zdvihacích zařízení 2.9.1994 - 31.5.2010
výzkum , vývoj ,konstrukce, výroba, nákup a prodejosobních a nákladních a speciálních výtahů, jejichsoučástí a materiálů 14.5.1991 - 2.9.1994
zabezpečování montáží, servisu, generálních oprav,rekonstrukcí a modernizací výtahových zařízení 14.5.1991 - 2.9.1994
výkon vyšších dodavatelských funkcí a zabezpečováníinženýrských činností a jejich technických služeb 14.5.1991 - 2.9.1994

vedení firmy KONE, a.s.

Statutární orgán KONE, a.s.

Platnost údajů od - do
člen představenstva Ing. Petr Kameník 18.9.2014
Vznik členství 16.5.2012
Adresa: Pod Skalkou 1384 , 252 10 Mníšek pod Brdy Česká republika
Pod Skalkou 1384, 252 10 Mníšek pod Brdy
předseda představenstva Danilo De Rossi 7.7.2016
Vznik členství 15.10.2015
Vznik funkce 28.4.2016
Adresa: Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Chertsey, Surrey, Stanway Place, 44-46 Guildford Street
člen představenstva Ing. Irena Kasanová 20.1.2017
Vznik členství 10.10.2016
Adresa: Zeleného 653 , 616 00 Brno Česká republika
Zeleného 653/11, Žabovřesky, 616 00 Brno
člen představenstva Ing. Antonín Hájek 14.5.1991 - 17.3.1993
Adresa: Přechodní 5 , 140 00 Praha 4 Česká republika
Praha 4, Přechodní 5, PSČ 14000
člen představenstva Jaroslav Zeman 14.5.1991 - 17.3.1993
Adresa: Černokostelecká 1772 , 100 00 Praha 10 Česká republika
Praha 10, Černokostelecká 1772, PSČ 10000
člen představenstva Ing. František Jaroš 14.5.1991 - 17.3.1993
Adresa: Budečská 851 , 120 00 Praha 2 Česká republika
Praha 2, Budečská 851, PSČ 12000
člen představenstva Ing. Alena Kuřová 14.5.1991 - 17.3.1993
Adresa: Frýdlantská 1314 , 182 00 Praha 8 Česká republika
Praha 8, Frýdlantská 1314, PSČ 18200
člen představenstva Ing. Jaroslav Kolář 14.5.1991 - 17.3.1993
Adresa: Dukelská 790 , 537 01 Chrudim IV Česká republika
Chrudim IV, Dukelská 790, PSČ 53701
člen představenstva Petr Olof Westberg 17.3.1993 - 14.12.1993
Adresa: Kubištova 1098 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Kubištova 1098
člen přesdtavenstva Ing. František Jaroš 17.3.1993 - 30.12.1996
Adresa: Budečská 28 , Praha 2 Česká republika
Praha 2, Budečská 28
předseda představenstva Veikko Juhani Sainio 14.12.1993 - 30.12.1996
Adresa: U třešňovky 5 , Praha 8-kobylisy Česká republika
Praha 8-kobylisy, U třešňovky 5/1766
člen představenstva Eduard Dipold 17.3.1993 - 3.7.1998
Adresa: U krčského nábr.6. , Praha 4 Česká republika
Praha 4, U krčského nábr.6.
předseda představenstva Veikko Juhani Sainio 30.12.1996 - 3.7.1998
Adresa: K lesu 511 , Horoměřice Česká republika
Horoměřice, K lesu 511, okres Praha-západ, PSČ 25262
člen přesdtavenstva Ing. František Jaroš 30.12.1996 - 18.6.2001
Adresa: Budečská 28 , Praha 2 Česká republika
Praha 2, Budečská 28
člen představenstva Jean Marc Poelmans 3.7.1998 - 18.6.2001
Adresa: Ke Stírce 5 , 182 00 Praha 8 Česká republika
Praha 8, Ke Stírce 5, PSČ 18200
člen přesdtavenstva Ing. František Jaroš 18.6.2001 - 18.6.2001
Adresa: Roškotova 1737 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Roškotova 1737/6
člen představenstva Jean Marc Poelmans 18.6.2001 - 18.6.2001
Adresa: U silnbice 631 , 160 00 Praha 6 Česká republika
Praha 6, U silnbice 631, PSČ 16000
člen představenstva Jean Marc Poelmans 18.6.2001 - 26.7.2001
Zánik funkce 26.2.2001
Adresa: U silnice 631 , 160 00 Praha 6 Česká republika
Praha 6, U silnice 631, PSČ 16000
předseda představenstva Pierre Laforte 3.7.1998 - 17.12.2001
Vznik členství 13.3.1997
Zánik členství 10.8.2001
Vznik funkce 16.6.1997
Adresa: K parku 738 , 160 00 Praha 6 Česká republika
Praha 6, K parku 738, PSČ 16000
předseda představenstva Jari Punkari 17.12.2001 - 17.12.2001
Vznik členství 10.8.2001
Vznik funkce 10.8.2001
Adresa: Lehtisaarentie 14 , FIN-00340 Helsinki Finská republika
FIN-00340 Helsinki, Lehtisaarentie 14 as 6
člen představenstva Ing. František Jaroš 18.6.2001 - 29.9.2003
Vznik členství 14.5.1991
Zánik členství 1.8.2003
Adresa: Roškotova 1737 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Roškotova 1737/6
předseda představenstva Jari Punkari 17.12.2001 - 29.9.2003
Vznik členství 10.8.2001
Zánik členství 1.8.2003
Vznik funkce 10.8.2001
Adresa: Lehtisaarentie 14 , FIN-00340 Helsinki Finská republika
FIN-00340 Helsinki, Lehtisaarentie 14 as 6
člen představenstva Ing. Pavel Holub 26.7.2001 - 20.10.2003
Vznik funkce 26.2.2001
Zánik funkce 1.9.2003
Adresa: Zahradníčkova 18 , 150 00 Praha 5 Česká republika
Praha 5, Zahradníčkova 18/1126, PSČ 15000
člen představenstva Ing. Irena Dušková 20.10.2003 - 26.4.2004
Vznik členství 1.9.2003
Adresa: Štechova 3170 , 270 01 Kladno Česká republika
Kladno, Štechova 3170, PSČ 27001
předseda představenstva Matti Jyrkinen 26.4.2004 - 30.11.2006
Vznik členství 20.5.2003
Zánik členství 30.11.2006
Vznik funkce 22.9.2003
Zánik funkce 30.11.2006
Adresa: Finská republika
Janakkalankatu 8, Hyvinkää, FIN-05820
člen představenstva Ing. Branislav Baláž 15.12.2006 - 12.1.2007
Vznik členství 15.12.2006
Adresa: Nová 6697 , Hrnčiarovce nad Parnou Slovenská republika
91935 Hrnčiarovce nad Parnou, Nová 6697/14
člen představenstva Ing. Jiří Smetana 29.9.2003 - 14.1.2008
Vznik členství 1.8.2003
Zánik členství 4.1.2008
Adresa: Socháňova 1134 , 160 00 Praha 6 Česká republika
Praha 6, Socháňova 1134/5, PSČ 16000
člen představenstva Ing. Irena Dušková 26.4.2004 - 31.5.2010
Vznik členství 1.9.2003
Adresa: Štechova 3170 , 272 01 Kladno Česká republika
Kladno, Štechova 3170, PSČ 27201
předseda představenstva Ing. Branislav Baláž 12.1.2007 - 15.9.2011
Vznik členství 15.12.2006
Zánik členství 11.7.2011
Vznik funkce 19.12.2006
Zánik funkce 11.7.2011
Adresa: Nová 6697 , Hrnčiarovce nad Parnou Slovenská republika
91935 Hrnčiarovce nad Parnou, Nová 6697/14
člen představenstva Libor Pliml 14.1.2008 - 15.9.2011
Vznik členství 4.1.2008
Zánik členství 11.7.2011
Adresa: Petra Bezruče 2596 , 272 01 Kladno Česká republika
Kladno, Petra Bezruče 2596, PSČ 27201
člen představenstva Ing. Irena Kasanová 31.5.2010 - 15.9.2011
Vznik členství 1.9.2003
Zánik členství 4.7.2008
Adresa: Zeleného 653 , 616 00 Brno - Žabovřesky Česká republika
Brno - Žabovřesky, Zeleného 653/11, PSČ 61600
člen představenstva Ing. Irena Kasanová 15.9.2011 - 15.9.2011
Vznik členství 4.7.2008
Zánik členství 11.7.2011
Adresa: Zeleného 653 , 616 00 Brno - Žabovřesky Česká republika
Brno - Žabovřesky, Zeleného 653/11, PSČ 61600
člen představenstva Filipe Joao Realista Santos Quintal De Nóbrega 15.9.2011 - 29.9.2011
Vznik členství 11.7.2011
Adresa: Rua dos Oceanos N12 , Portimao Portugalská republika
Portimao, Rua dos Oceanos N12, 1c, 8500-823
člen představenstva Libor Pliml 15.9.2011 - 6.6.2012
Vznik členství 11.7.2011
Zánik členství 16.5.2012
Adresa: Petra Bezruče 2596 , 272 01 Kladno Česká republika
Kladno, Petra Bezruče 2596, PSČ 27201
člen představenstva Ing. Petr Kameník 6.6.2012 - 18.9.2014
Vznik členství 16.5.2012
Adresa: Hostinského 1539 , 155 00 Praha 5 - Stodůlky Česká republika
Praha 5 - Stodůlky, Hostinského 1539/1, PSČ 15500
člen představenstva Ing. Irena Kasanová 15.9.2011 - 13.1.2016
Vznik členství 11.7.2011
Adresa: Zeleného 653 , 616 00 Brno - Žabovřesky Česká republika
Brno - Žabovřesky, Zeleného 653/11, PSČ 61600
předseda představenstva Filipe Joao Realista Santos Quintal De Nóbrega 29.9.2011 - 13.1.2016
Vznik členství 11.7.2011
Zánik členství 15.10.2015
Vznik funkce 16.9.2011
Zánik funkce 15.10.2015
Adresa: Rua dos Oceanos N12 , Portimao Portugalská republika
Portimao, Rua dos Oceanos N12, 1c, 8500-823
člen představenstva Danilo De Rossi 13.1.2016 - 7.7.2016
Vznik členství 15.10.2015
Adresa: Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Chertsey, Surrey, Stanway Place, 44-46 Guildford Street
člen představenstva Ing. Irena Kasanová 13.1.2016 - 20.1.2017
Vznik členství 11.7.2011
Zánik členství 11.7.2016
Adresa: Zeleného 653 , 616 00 Brno Česká republika
Zeleného 653/11, Žabovřesky, 616 00 Brno

Dozorčí rada KONE, a.s.

Platnost údajů od - do
předseda dozorčí rady Marek Oppeln-Bronikowski 6.6.2012
Vznik členství 23.4.2012
Vznik funkce 16.5.2012
Adresa: Grazyny 9 , Varšava Polská republika
02-973 Varšava, ul. Grazyny 9/11
člen dozorčí rady Martina Vajdiak 22.10.2013
Vznik členství 26.9.2013
Adresa: Dr. Holého 976 , 268 01 Hořovice Česká republika
Dr. Holého 976/1, 268 01 Hořovice
člen dozorčí rady Ing. František Jonáš 20.1.2017
Vznik členství 3.1.2014
Adresa: Cimburkova 369 , 130 00 Praha 3 Česká republika
Cimburkova 369/16, Žižkov, 130 00 Praha 3
čen Klaus Thomas Cawén 17.3.1993 - 14.12.1993
Adresa: Hiiralankaari 9 , 2160 Espoo Finsko Česká republika
02160 Espoo Finsko, Hiiralankaari 9A
člen Jaroslav Zeman 17.3.1993 - 14.12.1993
Adresa: Na záhonech 73 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Na záhonech 73
člen Kari Erik Malmstrom 17.3.1993 - 30.12.1996
Adresa: Matinlahdenkatu 3 , Espoo Finsko
02230 Espoo Matinlahdenkatu 3A,
člen dozorčí rady Aleš Andera 14.12.1993 - 18.6.2001
Adresa: Na sádce 1745 , Praha 4-Chodov Česká republika
Praha 4-Chodov, Na sádce 1745/9
člen dozorčí rady Harald Lyon 14.12.1993 - 17.12.2001
Adresa: Premreinergasse 32 , A-1130 Vídeň Rakousko
A-1130 Vídeň, Premreinergasse 32
člen Jan Willem Hoving 30.12.1996 - 17.12.2001
Zánik členství 19.10.2000
Adresa: Kortelaan 4 , AR Aerdenhout Nizozemské království
2111 AR Aerdenhout, Kortelaan 4
člen dozorčí rady Christian Martin Oppitz 17.12.2001 - 29.9.2003
Vznik členství 10.8.2001
Adresa: Saileraeckergasse 28 , A-1190 Wien Rakouská republika
A-1190 Wien, Saileraeckergasse 28/11
člen dozorčí rady Christian Martin Oppitz 29.9.2003 - 9.12.2004
Vznik členství 10.8.2001
Zánik členství 5.8.2004
Adresa: Furtwänglerplatz 41 , A-1130 Wien Rakouská republika
A-1130 Wien, Furtwänglerplatz 41a
člen dozorčí rady Aleš Andera 18.6.2001 - 27.10.2006
Vznik členství 26.6.1993
Zánik členství 27.9.2006
Adresa: Na staré vinici 1836 , 140 00 Praha 4 Česká republika
Praha 4, Na staré vinici 1836/26, PSČ 14000
předseda dozorčí rady Harald Lyon 17.12.2001 - 9.5.2007
Vznik členství 29.6.1993
Zánik členství 10.11.2006
Vznik funkce 10.8.2001
Zánik funkce 10.11.2006
Adresa: Premreinergasse 32 , A-1130 Wien Rakouská republika
A-1130 Wien, Premreinergasse 32
člen dozorčí rady Karel Frederik Jilles Soeters 9.12.2004 - 9.5.2007
Vznik členství 5.8.2004
Zánik členství 20.2.2007
Adresa: Am Dornbusch 1 , Hannover Spolková republika Německo
Am Dornbusch 1, 30453 Hannover
předseda dozorčí rady Arnoldus Ludovicus Josephus Veeger 7.11.2007 - 6.8.2008
Vznik členství 9.3.2007
Zánik členství 3.7.2008
Vznik funkce 30.3.2007
Zánik funkce 3.7.2008
Adresa: Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Ascot, Fox Hollow, St. Mary´s Road
člen dozorčí rady Ing. Andreas Stavik 6.8.2008 - 19.8.2008
Vznik členství 3.7.2008
Adresa: Rakouská republika
Gaaden, Skodagasse 42, A-2531
člen dozorčí rady Ing. Andreas Stavik 19.8.2008 - 15.9.2008
Vznik členství 3.7.2008
Vznik funkce 14.7.2008
Adresa: Rakouská republika
Gaaden, Skodagasse 42, A-2531
člen dozorčí rady Jindřich Kocek 27.10.2006 - 2.12.2008
Vznik členství 27.9.2006
Zánik členství 10.9.2008
Adresa: Tesaříkova 1023 , 102 00 Praha 10 - Hostivař Česká republika
Praha 10 - Hostivař, Tesaříkova 1023/7, PSČ 10200
člen dozorčí rady Ing. Pavel Holub 9.5.2007 - 4.2.2010
Vznik členství 9.3.2007
Zánik členství 26.1.2010
Adresa: Zahradníčkova 1126 , 150 00 Praha 5 - Košíře Česká republika
Praha 5 - Košíře, Zahradníčkova 1126/18, PSČ 15000
předseda dozorčí rady Ing. Andreas Stavik 15.9.2008 - 18.5.2012
Vznik členství 3.7.2008
Zánik členství 23.4.2012
Vznik funkce 14.7.2008
Zánik funkce 23.4.2012
Adresa: Rakouská republika
Gaaden, Skodagasse 42, A-2531
člen dozorčí rady Marek Oppeln-Bronikowski 18.5.2012 - 6.6.2012
Vznik členství 23.4.2012
Adresa: Grazyny 9 , Varšava Polská republika
02-973 Varšava, ul. Grazyny 9/11
člen dozorčí rady Vladimír Kučera 4.2.2010 - 22.10.2013
Vznik členství 26.1.2010
Zánik členství 26.9.2013
Adresa: U Fořta 207 , 196 00 Praha 9 Česká republika
Praha 9, U Fořta 207/6, PSČ 19600
člen dozorčí rady Ing. František Jonáš 2.12.2008 - 13.1.2016
Vznik členství 16.10.2008
Adresa: Cimburkova 369 , 130 00 Praha 3 - Žižkov Česká republika
Praha 3 - Žižkov, Cimburkova 369/16, PSČ 13000
člen dozorčí rady Ing. František Jonáš 13.1.2016 - 20.1.2017
Vznik členství 16.10.2008
Zánik členství 16.10.2013
Adresa: Cimburkova 369 , 130 00 Praha 3 Česká republika
Cimburkova 369/16, Žižkov, 130 00 Praha 3

Prokura KONE, a.s.

Platnost údajů od - do
Jméno Jan Šámal 1.4.2014
Adresa: Svatovítská 504 , 160 00 Praha 6 Česká republika
Svatovítská 504/2, Dejvice, 160 00 Praha 6
Jméno Tomáš Dufka 20.1.2017
Adresa: Palackého 190 , 664 59 Telnice Česká republika
Palackého 190, 664 59 Telnice
Jméno Petr Jančár 1.4.2014 - 7.7.2016
Adresa: Vágnerova 1038 , 197 00 Praha 9 Česká republika
Vágnerova 1038/3, Kbely, 197 00 Praha 9
Jméno Michael Pichlhofer 1.4.2014 - 20.1.2017
Adresa: Újdülö utca 5 , Sopron Maďarská republika
9400 Sopron, Újdülö utca 5
Jméno Juraj Hrubo 1.4.2014 - 14.2.2017
Adresa: Hrachová14 , Bratislava - Ružinov Slovenská republika
Bratislava - Ružinov, Hrachová 16697/14

Sbírka Listin KONE, a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 775/SL 79 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2014 11.2.2016 12.2.2016 26
B 775/SL 78 ostatní zápis o zasedání DR/odvolání a volba předs. Městský soud v Praze 13.9.2015 6.1.2016 19.1.2016 3
B 775/SL 76 ostatní rozhodnutí představenstva Městský soud v Praze 11.3.2014 26.3.2014 3.4.2014 2
B 775/SL 75 notářský zápis NZ 78/2014 Městský soud v Praze 28.2.2014 26.3.2014 3.4.2014 35
B 775/SL 74 účetní závěrka [2011], výroční zpráva [2011], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2011 15.11.2013 20.11.2013 22
B 775/SL 73 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2012 15.11.2013 20.11.2013 22
B 775/SL 72 stanovy společnosti Městský soud v Praze 21.11.2012 28.11.2012 1.3.2013 10
B 775/SL 71 notářský zápis NZ 221/2012 Městský soud v Praze 21.11.2012 28.11.2012 1.3.2013 31
B 775/SL 70 ostatní -zápis z DR /představenstvo/ Městský soud v Praze 16.5.2012 10.10.2012 11.10.2012 3
B 775/SL 69 ostatní rozhodnutí jediného společníka Městský soud v Praze 23.4.2012 16.5.2012 29.5.2012 1
B 775/SL 68 ostatní zápis o zasedání předs. Městský soud v Praze 16.9.2011 18.10.2011 2
B 775/SL 67 podpisové vzory Městský soud v Praze 18.7.2011 5.9.2011 27.9.2011 2
B 775/SL 66 podpisové vzory 2x Městský soud v Praze 12.7.2011 5.9.2011 27.9.2011 3
B 775/SL 65 ostatní záp.DR/volba a odvolání předs. Městský soud v Praze 11.7.2011 5.9.2011 27.9.2011 3
B 775/SL 64 ostatní zápis DR/volba předs. Městský soud v Praze 4.7.2008 5.9.2011 27.9.2011 3
B 775/SL 63 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 18.7.2011 19.7.2011 29
B 775/SL 62 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 18.7.2011 19.7.2011 32
B 775/SL 61 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 18.7.2011 19.7.2011 32
B 775/SL 60 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 27.4.2011 28.4.2011 39
B 775/SL 59 notářský zápis -NZ331/09-proj.fúze Městský soud v Praze 11.11.2009 4.10.2010 76
B 775/SL 58 notářský zápis -NZ330/09-proj.fúze Městský soud v Praze 11.11.2009 4.10.2010 49
B 775/SL 57 notářský zápis -NZ329/09-proj.fúze Městský soud v Praze 11.11.2009 4.10.2010 40
B 775/SL 56 účetní závěrka, zpráva auditora r.2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 10.5.2010 12.5.2010 23
B 775/SL 55 účetní závěrka, zpráva auditora r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2008 10.5.2010 12.5.2010 22
B 775/SL 54 stanovy společnosti Městský soud v Praze 11.11.2009 21.12.2009 28.12.2009 10
B 775/SL 53 ostatní -plná moc Městský soud v Praze 5.6.2009 22.6.2009 25.6.2009 1
B 775/SL 52 ostatní -projekt fúze sloučením Městský soud v Praze 18.6.2009 22.6.2009 25.6.2009 8
B 775/SL 51 podpisové vzory Městský soud v Praze 9.1.2008 16.4.2009 1
B 775/SL 50 ostatní -zápis z mimořádné VH Městský soud v Praze 9.3.2007 16.4.2009 15
B 775/SL 49 ostatní -zápis o zased.představenstva Městský soud v Praze 19.12.2006 16.4.2009 2
B 775/SL 48 notářský zápis, posudek znalce č.666-NZ294/05+opr.doložka Městský soud v Praze 15.8.2005 16.4.2009 46
B 775/SL 47 ostatní -zápis z jednání DR Městský soud v Praze 3.7.2008 6.8.2008 2
B 775/SL 46 podpisové vzory Městský soud v Praze 30.5.2008 6.8.2008 7
B 775/SL 45 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.2006+zpr.o vzt. Městský soud v Praze 31.12.2006 5.11.2007 9.11.2007 39
B 775/SL 44 podpisové vzory Městský soud v Praze 19.10.2006 16.11.2006 8.1.2007 1
B 775/SL 43 ostatní -zápis z DR/představenstvo Městský soud v Praze 19.9.2006 16.11.2006 8.1.2007 3
B 775/SL 42 ostatní -záp.z jed.VH Městský soud v Praze 15.6.2006 16.10.2006 17.10.2006 18
B 775/SL 39 účetní závěrka, výroční zpráva r.2005+audit+zpr. o vzt. Městský soud v Praze 31.12.2005 7.9.2006 8.9.2006 40
B 775/SL 41 stanovy společnosti Městský soud v Praze 15.6.2006 3.8.2006 10
B 775/SL 40 notářský zápis -NZ208/06 Městský soud v Praze 15.6.2006 3.8.2006 23
B 775/SL 38 účetní závěrka, výroční zpráva r.2004+audit+zpr.o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2004 21.10.2005 3.11.2005 38
B 775/SL 37 notářský zápis, posudek znalce č.666/30.6.05/-NZ294/05 Městský soud v Praze 15.8.2005 24.8.2005 21.9.2005 43
B 775/SL 36 notářský zápis -NZ217/05 Městský soud v Praze 8.6.2005 29.8.2005 5.9.2005 17
B 775/SL 35 stanovy společnosti Městský soud v Praze 27.5.1994 29.11.2004 11
B 775/SL 34 účetní závěrka, výroční zpráva za r.2003+audit+zpr.o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2003 29.9.2004 27.10.2004 58
B 775/SL 33 notářský zápis -NZ217/04 Městský soud v Praze 25.5.2004 22.6.2004 16
B 775/SL 32 stanovy společnosti Městský soud v Praze 25.5.2004 22.6.2004 10
B 775/SL 31 podpisové vzory -1x Městský soud v Praze 28.5.2003 15.4.2004 3
B 775/SL 30 ostatní -zápis zased.představenstva Městský soud v Praze 22.9.2003 15.4.2004 1
B 775/SL 29 ostatní -zápis z DR/představenstvo Městský soud v Praze 20.5.2003 15.4.2004 3
B 775/SL 28 podpisové vzory Městský soud v Praze 26.9.2003 14.10.2003 1
B 775/SL 27 ostatní -zápis z DR/představenstvo Městský soud v Praze 27.8.2003 14.10.2003 3
B 775/SL 26 ostatní -zápis z DR/představenstvo Městský soud v Praze 20.5.2003 15.9.2003 4
B 775/SL 25 notářský zápis, stanovy společnosti, podpisové vzory NZ177/2003 Městský soud v Praze 20.5.2003 15.9.2003 30
B 775/SL 24 účetní závěrka, výroční zpráva +audit r.2002,zpr. o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2002 18.6.2003 7.7.2003 58
B 775/SL 23 stanovy společnosti Městský soud v Praze 8.10.2002 18.2.2003 10
B 775/SL 22 notářský zápis NZ386/2002 Městský soud v Praze 8.10.2002 18.2.2003 4
B 775/SL 21 stanovy společnosti Městský soud v Praze 24.8.2000 6.2.2003 7.2.2003 11
B 775/SL 20 zpráva o vztazích za rok 2001 Městský soud v Praze 15.3.2002 29.3.2002 2.4.2002 6
B 775/SL 19 účetní závěrka, zpráva auditora za rok 2001 Městský soud v Praze 31.12.2001 29.3.2002 2.4.2002 20
B 775/SL 18 výroční zpráva za rok 2001 Městský soud v Praze 31.12.2001 29.3.2002 2.4.2002 12
B 775/SL 17 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora -rok 2000 Městský soud v Praze 31.12.2000 8.1.2002 22.3.2002 36
B 775/SL 16 notářský zápis, stanovy společnosti -NZ143/00 Městský soud v Praze 19.10.2000 1.3.2002 1.3.2002 25
B 775/SL 15 notářský zápis - NZ315/01 Městský soud v Praze 10.8.2001 1.3.2002 1.3.2002 4
B 775/SL 14 ostatní - zápis ze zased.představe Městský soud v Praze 10.8.2001 1.3.2002 1.3.2002 4
B 775/SL 13 ostatní zápis z DR/představenstvo Městský soud v Praze 10.8.2001 1.3.2002 1.3.2002 4
B 775/SL 12 stanovy společnosti Městský soud v Praze 10.12.1992 1.3.2002 17
B 775/SL 11 účetní závěrka - doplň.informace r.2000 Městský soud v Praze 28.6.2001 27.11.2001 13.12.2001 1
B 775/SL 10 účetní závěrka, zpráva auditora r.2000 Městský soud v Praze 31.12.2000 27.11.2001 4.12.2001 27
B 775/SL 9 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 143/00 Městský soud v Praze 19.10.2000 4.9.2001 25
B 775/SL 8 podpisové vzory +zápis z DR/představenstvo Městský soud v Praze 26.2.2001 4.9.2001 6
B 775/SL 7 účetní závěrka, zpráva auditora za rok 2000 Městský soud v Praze 31.12.2000 21.3.2001 27.3.2001 18
B 775/SL 6 notářský zápis, účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.1998+NZ136/99 Městský soud v Praze 31.8.1999 8.9.2000 46
B 775/SL 5 účetní závěrka, zpráva auditora za rok 1999 Městský soud v Praze 31.12.1999 17.7.2000 1.8.2000 18
B 775/SL 4 účetní závěrka, zpráva auditora r.1998 Městský soud v Praze 31.12.1998 19.7.1999 3.8.1999 21
B 775/SL 3 notářský zápis -NZ288/97 Městský soud v Praze 18.12.1997 20.7.1999 17
B 775/SL 2 notářský zápis -NZ193/98 Městský soud v Praze 18.8.1998 20.7.1999 16
B 775/SL 1 stanovy společnosti +rozhodnutí Městský soud v Praze 28.11.1990 20.7.1999 19

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje KONE, a.s.

IČO (identifikační číslo) 00176842
Jméno KONE, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Úřad městské části Praha 6
Vznik první živnosti: 16.11.1992
Celkový počet živností: 8
Aktivních živností: 4

Sídlo KONE, a.s.

Živnosti a provozovny KONE, a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Projektování elektrických zařízení

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 16.11.1992
Provozovna č. 1
Provozovna Matice školské 1786/17, České Budějovice 370 01
Identifikační číslo provozovny 1007366664
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Projektování elektrických zařízení

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Zahájení provozování 1.1.2005
Provozovna č. 2
Provozovna Vídeňská 546/55, Brno 639 00
Identifikační číslo provozovny 1007366745
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Projektování elektrických zařízení

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Zahájení provozování 1.8.2009
Provozovna č. 3
Provozovna V Lipkách 894/6, Hradec Králové 500 02
Identifikační číslo provozovny 1007366737
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Projektování elektrických zařízení

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Zahájení provozování 1.1.2005
Provozovna č. 4
Provozovna Evropská 423/178, Praha 160 00
Identifikační číslo provozovny 1009190245
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Projektování elektrických zařízení

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Zahájení provozování 10.10.2013
Provozovna č. 5
Provozovna 1. máje 3236/103, Ostrava 703 00
Identifikační číslo provozovny 1009190253
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Projektování elektrických zařízení

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Zahájení provozování 10.10.2013
Provozovna č. 6
Provozovna Dobrovského 780/31, Olomouc 779 00
Identifikační číslo provozovny 1007507861
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Projektování elektrických zařízení

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Zahájení provozování 12.9.2001

Živnost č. 2 Montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 16.11.1992
Provozovna č. 1
Provozovna Matice školské 1786/17, České Budějovice 370 01
Identifikační číslo provozovny 1007366664
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.1.2005
Provozovna č. 2
Provozovna V Lipkách 894/6, Hradec Králové 500 02
Identifikační číslo provozovny 1007366737
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.1.2005
Provozovna č. 3
Provozovna Vídeňská 546/55, Brno 639 00
Identifikační číslo provozovny 1007366745
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.8.2009
Provozovna č. 4
Provozovna Chelčického 1177/26, Blansko 678 01
Identifikační číslo provozovny 1007402784
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.1.2010
Provozovna č. 5
Provozovna Evropská 423/178, Praha 160 00
Identifikační číslo provozovny 1009190245
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 10.10.2013
Provozovna č. 6
Provozovna 1. máje 3236/103, Ostrava 703 00
Identifikační číslo provozovny 1009190253
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 10.10.2013
Provozovna č. 7
Provozovna Dobrovského 780/31, Olomouc 779 00
Identifikační číslo provozovny 1007507861
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 12.9.2001

Živnost č. 3 Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 5.11.1997
Provozovna č. 1
Provozovna Matice školské 1786/17, České Budějovice 370 01
Identifikační číslo provozovny 1007366664
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.1.2005
Provozovna č. 2
Provozovna Vídeňská 546/55, Brno 639 00
Identifikační číslo provozovny 1007366745
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.8.2009
Provozovna č. 3
Provozovna V Lipkách 894/6, Hradec Králové 500 02
Identifikační číslo provozovny 1007366737
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.1.2005
Provozovna č. 4
Provozovna Evropská 423/178, Praha 160 00
Identifikační číslo provozovny 1009190245
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 10.10.2013
Provozovna č. 5
Provozovna 1. máje 3236/103, Ostrava 703 00
Identifikační číslo provozovny 1009190253
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 10.10.2013

Živnost č. 4 Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 16.6.2003
Provozovna č. 1
Provozovna Matice školské 1786/17, České Budějovice 370 01
Identifikační číslo provozovny 1007366664
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.1.2005
Provozovna č. 2
Provozovna Vídeňská 546/55, Brno 639 00
Identifikační číslo provozovny 1007366745
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.8.2009
Provozovna č. 3
Provozovna V Lipkách 894/6, Hradec Králové 500 02
Identifikační číslo provozovny 1007366737
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.1.2005
Provozovna č. 4
Provozovna Evropská 423/178, Praha 160 00
Identifikační číslo provozovny 1009190245
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 10.10.2013
Provozovna č. 5
Provozovna 1. máje 3236/103, Ostrava 703 00
Identifikační číslo provozovny 1009190253
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 10.10.2013

Živnost č. 5 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (s výjimkou obchod.živností uvedených v příl. 1-3 zák.č.455/91 Sb.)

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 16.11.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 6 Projektování elektrických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 5.11.1997
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 7 Revize určených technických zařízení v provozu

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 4.1.1999
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 8 Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 26.6.2006
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán KONE, a.s.

Člen statutárního orgánu Ing. Petr Kameník
Člen statutárního orgánu Ing. Irena Kasanová
Člen statutárního orgánu Danilo de Rossi

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje KONE, a.s.

IČO: 00176842
Firma: KONE, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 6
Počet zaměstnanců: 250 - 499 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou
Datum vzniku: 1.5.1991

Sídlo KONE, a.s.

Sídlo: Evropská 423/178, Praha 160 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba elektrických rozvodných a kontrolních zařízení
Opravy strojů
Elektrické instalace
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
Poradenství v oblasti řízení
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství

Výpis z registrace k DPH

Základní údaje KONE, a.s.

IČO (identifikační číslo) 00176842
DIČ (daňové identifikační číslo) CZ00176842
Typ subjektu: Právnická osoba
Jméno KONE, a.s.
Sídlo Evropská 423/178 PRAHA 6 - VOKOVICE 160 00 PRAHA 6
Přidělaný finanční úřad Finanční úřad pro hlavní město Prahu
Územní pracoviště pro Prahu 6, Nábř.Kpt.Jaroše 1000/7, PRAHA 7, tel.: 220 361 111
Bankovní účty ke zveřejnění
Číslo účtu Datum zveřejnění
2015980207/2600 2.4.2013
Typ registrace Plátce
Registrace platná od 1.1.1993

Výpis z datových schránek

Základní údaje

IČO (identifikační číslo) 00176842
Jméno firmy KONE, a.s.
Druh subjektu pravnicke_osoby
Datová schránka ycuetb3
tracking image