Firma Komerční banka, a.s. IČO 45317054


Komerční banka, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

Komerční banka, a.s. (45317054) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Na příkopě 969/33, Praha 110 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 5. 3. 1992 a je stále aktivní. Komerční banka, a.s. má celkem dvě provozovny a dvě živnosti.

Jako zdroj dat o Komerční banka, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Komerční banka, a.s. na Justice.cz
Detailní informace o Komerční banka, a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro Komerční banka, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Komerční banka, a.s.

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 1360
IČO (identifikační číslo osoby) 45317054
Jméno Komerční banka, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 5.3.1992
Dne 29. 8. 2016 uzavřely společnost Komerční banka, a. s., a společnost Cataps, s. r. o., se sídlem Václavské náměstí 796/42, Praha 1, Nové Město, PSČ 110 00, IČ 03633144 Smlouvu o poskytnutí nepeněžitého příplatku mimo základní kapitál, na základě které společnost Komerční banka, a. s., převedla společnosti Cataps, s. r. o., část svého závodu tak, jak je specifikována v této smlouvě a ve znaleckém posudku nepeněžitého příplatku vyhotoveném znalcem společností BDO Appraisal services - Znalecký ústav s.r.o . se sídlem Všenory, V Americe 114, PSČ 252 31, IČ 27599582 dne 25. 8. 2016 pod č. 25-08-2016/147. Dne 29. 8. 2016 společnost Komerční banka, a. s., a společnost Cataps, s.r.o., uzavřely ve formě notářského zápisu JUDr. Lucie Foukalové, notářky se sídlem v Praze, sepsaného pod č. NZ 668/2016 předávací protokol - doklad o koupi části závodu ve smyslu § 2180 odst. 1 občanského zákoníku, který byl uložen do sbírky listin společnosti Cataps, s.r.o., dne 31. 8. 2016. Společnost Cataps, s.r.o., nabyla vlastnick é právo ke shora specifikované části závodu dne 1. 9. 2016. 8.9.2016
Počet členů dozorčí rady: 9 10.3.2014
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech 10.3.2014
Počet členů statutárního orgánu: 6 10.3.2014 - 31.1.2015
Společnost Komerční banka, a.s. jako společnost nástupnická byla přeshraniční fúzí sloučením sloučena se zanikající společností Komerční banka Bratislava, a.s., IČ: 31395074, se sídlem Hodžovo nám. 1A, 811 06 Bratislava, Slovenská republika, zapsanou v ob chodním rejstříku vedeném Okresním soudem Bratislava I v oddílu Sa, vložce 835/B. Na nástupnickou společnost přešlo jmění zanikající společnosti. 31.12.2010
Valná hromada přijala následující usnesení: a) Základní jmění banky se zvyšuje o 7.500.000.000,- Kč ( slovy: sedmmiliardpětsetmilionůkorun českých ) s tím, že se připouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení až do výše 9.502.463.000,- Kč ( slovy: devětmiliardpětsetdvamilionyčtyřistašedesáttřitisíc korun českých ) z 9.502.463.000,- Kč ( slovy: devětmiliardpětsetdvamilionyčtyřistašedesáttřitisíc korun českých ) na 17.002.0463.000,- Kč ( slovy: sedmnáctmiliarddvamilionyčtyřistašedesáttřitisíc korun českých) až na 19.004.926.000,- Kč ( slovy: devatenáctmiliardčtyřimilionydevětsetdvacetšesttisíc korun českých ) vydáním 15.000.000 kusů až 19.004.926 kusů kmenových akcií jmenovité hodnoty 500,- kč ( slovy: pětsetkorun českých), znějících na majitele v zaknihované podobě. Orgánem který rozhodne o konečné částce zvýšení základního jmění banky, se určuje představenstvo. b) Úpis akcií bude proveden ve třech kolech, a to tak, že v prvním kole, které započne rozhodným dnem a bude trvat dva týdny, mohou upisovat ve smyslu § 204a odst. 1) obchodního zákoníku pouze dosavadní akcionáři jako realizaci svého přednostního práva upsat část nových akcií banky upisovaných ke zvýšení základního jmění v rozsahu jejich podílů na základním jmění banky. Tento podíl se stanoví tak, že za jednu dosavadní akcii banky o jmenovité hodnotě 500,- Kč lze upsat jednu novou kmenovou akcii o jmenovité hodnotě 500,- Kč, znějící na majitele v zaknihované podobě. Místem pro vykonání přednostního práva jsou oblastní pobočky Komerční banky, a.s. : - Praha-západ: Praha 7, U průhonu 38, 170 04 - Praha-východ: Praha 1, Václavské náměstí 42, 114 07 - České Budějovice: České Budějovice, Krajinská 15, 270 72 - Karlovy Vary: Karlovy Vary, Bělehradská 13, 361 19 - Plzeň: Plzeň, Goethova 1, 305 95 - Liberec: Liberec, 8. března 14, 461 77 - Ústí nad Labem: Ústí nad Labem, Bílinská 2, 400 42 - Hradec Králové: Hradec Králové, nám. Osvoboditelů 798, 502 16 - Pardubice: Pardubice, nám. Republiky 222, 530 78 - Brno: Brno, nám. Svobody 21, 631 31 - Jihlava: Jihlava, Palackého 46, 586 32 - Zlín: Zlín, třída Tomáše Bati 152, 761 20 - Olomouc: Olomouc, třída Svobody 14, 772 14 - Ostrava: Ostrava 1, Nádražní 12, 730 01 c) Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva je den 12. červenec 1999 za předpokladu, že rozhodnutí soudu o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního jmění nabude právní moci do konce června 1999. V případě, že rozhodnutí soudu o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního jmění nenabude právní moci do konce června 1999, je rozhodným dnem třetí pondělí následující po dni, kdy rozhodnutí soudu o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního jmění nabylo právní moci. Informace o přednostním právu podle § 204a odst. 2 obchodního zákoníku bude zveřejněna ve dvou celostátně distribuovaných denících. Přednostní právo upsat má ten akcionář, který bude k rozhodnému dni pro uplatnění přednostního práva, zapsán ve výpisu z registru emitenta a nepřevedl toto své právo na jinou osobu nebo osoba, na kterou bylo přednostní právo převedeno a která se prokáže smlouvou o postoupení přednostního práva podle § 156a) obchodního zákoníku. d) V prvním kole je upisovatel povinen splatit celý emisní kurs upsaných akcií tak, aby úhrada emisního kursu byla v plné výši připsána na účet č. 19-5372120217/0100, zřízený emitentem u Komerční banky, a.s., a to nejpozději do 3 pracovních dnů následujících po posledním dni, kdy bylo možné upsat akcie v rámci prvního kola, nebo v hotovosti v místě úpisu ve stejné lhůtě, jinak bude upsání akcií neúčinné. K identifikaci platby uvede každý upisovatel variabilní symbol, který mu bude sdělen při úpisu. e) Akcie, které nebudou účinně upsány s využitím přednostního práva v prvním kole, budou nabídnuty podle § 203 odst. 1 písm. d) obchodního zákoníku ve druhém kole k upsání předem určenému zájemci, a to Fondu národního majetku ČR. Upsání proběhne v sídle Komerční banky, a.s., a to tak, že představenstvo vyzve Fond národního majetku ČR k upsání akcií. Prvním dnem úpisu se stanoví den 3. srpen 1999 za předpokladu, že rozhodnutí soudu o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního jmění nabude právní moci do konce června 1999. V případě, že rozhodnutí soudu o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního jmění nenabude právní moci do konce června 1999, je prvním dnem úpisu šesté pondělí následující po dni, kdy rozhodnutí soudu o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního jmění nabylo právní moci. Lhůta pro upisování akcií je 5 pracovních dní. f) Ve druhém kole je upisovatel povinen splatit celý emisní kurs upsaných akcií tak, aby úhrada emisního kursu byla v plné výši připsána na účet č. 19-5372120217/0100, zřízený emitentem u Komerční banky, a.s., a to nejpozději do 2 pracovních dnů následujících po dni úpisu, jinak bude upsání akcií neúčinné. g) Neupsaný zbytek akcií z druhého kola bude nabídnut ve třetím kole k úpisu na základě veřejné výzvy k upisování akcií, které bude trvat dva týdny a začne 18. srpna 1999 za předpokladu, že druhé kolo úpisu začne dne 3. srpna 1999, jinak třetí pondělí následující po dni, v němž byl proveden úpis ve druhém kole a to tak, aby celý tříkolový úpis byl ukončen do 6 měsíců od nabytí právní moci rozhodnutí soudu o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního jmění. Výzva k upisování akcií, která musí obsahovat údaje podle ustanovení § 163 obchodního zákoníku bude zveřejněná ve dvou celostátně distribuovaných denících. Místem pro upisování akcií v rámci třetího kola je pobočka Komerční banky, a.s., Na Příkopě 33, Praha 1, 114 07. h) Ve třetím kole je upisovatel povinen splatit celý emisní kurs upsaných akcií tak, aby úhrada emisního kursu byla v plné výši připsána na účet č. 19-5372120217/0100, zřízený emitentem u Komerční banky, a.s., a to nejpozději do 3 pracovních dnů následujících po posledním dni, kdy bylo možné upsat akcie v rámci třetího kola, nebo v hotovosti v místě úpisu ve stejné lhůtě, jinak bude upsání akcií neúčinné. K identifikaci platby uvede každý upisovatel variabilní symbol, který mu bude sdělen při úpisu. i) V případě, že před ukončením třetího kola úpisu podle písm. g) bude upsáno všech 19.004.926 kusů akcií, další upisování se odmítne. j) Emisní kurs akcií upisovaných s využitím přednostního práva, jakož i akcií upisovaných v druhém a třetím kole je shodný a činí 500,- Kč za jednu akcii. k) Při upisování akcií na zvýšení základního jmění jsou přípustné ve všech kolech pouze peněžité vklady. 26.11.1999 - 11.2.2000
Změna stanov společnosti přijatá valnou hromadou konanou dne 6.května 1996 3.9.1996 - 23.11.2004
Pro případ jednání a podepisování za banku dvěma členy představenstva jsou představenstvem zmocněni (pověřeni) tito členové představenstva takto: 9.10.1995 - 4.9.1997
společně předseda představenstva JUDr. Richard Salzmann a člen představenstva RNDr. Petr Budinský,CSc. nebo společně předseda představenstva JUDr. Richard Salzmann a člen představenstva Ing. Tomáš Doležal 9.10.1995 - 4.9.1997
nebo společně místopředseda představenstva Ing. Karel Bednář a člen představenstva RNDr. Petr Budinský,CSc. 9.10.1995 - 4.9.1997
nebo společně místopředseda představenstva Ing. Karel Bednář a člen představenstva Ing. Tomáš Doležal 9.10.1995 - 4.9.1997
nebo společně člen představenstva Ing. Jaroslav Mareš a člen představenstva RNDr. Petr Budinský,CSc. 9.10.1995 - 4.9.1997
nebo společně člen představenstva Ing. Jaroslav Mareš a člen představenstva Ing. Tomáš Doležal 9.10.1995 - 4.9.1997
nebo společně člen představenstva Ing. Bořivoj Pražák a člen představenstva RNDr. Petr Budinský,CSc. 9.10.1995 - 4.9.1997
nebo společně člen představenstva Ing. Bořivoj Pražák a člen představenstva Ing. Tomáš Doležal 9.10.1995 - 4.9.1997
nebo společně člen představenstva Ing. Lubomír Štěpaník a člen představenstva RNDr. Petr Budínský,CSc. 9.10.1995 - 4.9.1997
nebo společně člen představenstva Ing. Lubomír Štěpánik a člen představenstva Ing. Tomáš Doležal 9.10.1995 - 4.9.1997
nebo společně člen představenstva RNDr. Petr Budinský,CSc. a člen představenstva Ing. Tomáš Doležal. 9.10.1995 - 4.9.1997
společně předseda představenstva JUDr. Richard Salzmann a místopředseda představenstva Ing.Karel Bednář 9.10.1995 - 4.9.1997
nebo společně předseda představenstva JUDr. Richard Salzmann a člen představenstva Ing. Jaroslav Mareš 9.10.1995 - 4.9.1997
nebo společně předseda představenstva JUDr. Richard Salzmann a člen představenstva Ing.Bořivoj Pražák 9.10.1995 - 4.9.1997
nebo společně předseda představenstva JUDr. Richard Salzmann a člen představenstva Ing. Lubomír Štěpáník 9.10.1995 - 4.9.1997
nebo společně místopředseda představenstva Ing. Karel Bednář a člen představenstva Ing. Lubomír Štěpáník 9.10.1995 - 4.9.1997
nebo společně místopředseda představenstva Ing. Karel Bednář a člen představenstva Ing. Jaroslav Mareš 9.10.1995 - 4.9.1997
nebo společně místopředseda představenstva Ing. Karel Bednář a člen představenstva Ing. Bořivoj Pražák 9.10.1995 - 4.9.1997
nebo společně člen představenstva Ing. Jaroslav Mareš a člen představenstva Ing. Bořivoj Pražák 9.10.1995 - 4.9.1997
nebo společně člen představenstva Ing. Jaroslav Mareš a člen představenstva Ing. Lubomír Štěpáník 9.10.1995 - 4.9.1997
nebo společně člen představenstva Ing. Bořivoj Pražák a člen představenstva Ing. Lubomír Štěpáník. 9.10.1995 - 4.9.1997
Změn Stanov usnesením valné hromady ze dne 29.4.1994. 9.10.1995 - 23.11.2004
Změna Stanov usnesením valné hromady ze dne 29.4.1994. 3.11.1994 - 9.10.1995
Způsob jednání jménem společnosti: Pro případ jednání a podepsiování za banku dvěma členy představenstva jsou představenstvem zmocněni (pověřeni) tito členové představenstva takto: společně předseda představenstva JUDr. Richard Salzmann a místopředseda představenstva ing. Karel Bednář nebo společně předseda představenstva JUDr. Richard Salzmann a člen představenstva ing. Jaroslav Mareš nebo společně předseda představenstva JUDr. Richard Salzmann a člen představenstva ing. Bořivoj Pražák nebo společně předseda 14.7.1994 - 9.10.1995
představenstva JUDr. Richard Salzmann a člen představenstva ing. Lubomír Štěpáník nebo společně místopředseda představenstva ing. Karel Bednář a člen představenstva ing. Lubomír Štěpáník nebo společně místopředseda představenstva ing. Karel Bednář a člen představenstva ing. Jaroslav Mareš nebo společně místopředseda představenstva ing. Karel Bednář a člen představenstva ing. Bořivoj Pražák nebo společně člen představenstva ing. Jaroslav Mareš a člen představenstva Bořivoj Pražák nebo společně člen představenstva ing. Jaroslav Mareš a člen 14.7.1994 - 9.10.1995
představenstva ing. Lubomír Štěpáník nebo společně člen představenstva ing. Bořivoj Pražák a člen představenstva ing. Lubomír Štěpáník. 14.7.1994 - 9.10.1995
Zapisuje se změna Stanov přijatých na valné hromadě konané dne 8.11.1993. 11.1.1994 - 23.11.2004
Zapisuje se změna stanov společnosti přijatá valnou hromadou konanou dne 16.7.1992. 10.12.1992 - 23.11.2004
Způsob založení: V souladu s privatizačním projektem státního peněžního ústavu Komerční banka, se sídlem v Praze, Na příkopech 28, schváleným usnesením vlády ČSFR č.1 ze dne 9.1.1992 a č.109 ze dne 20.2.1992 založil Fond národního majetku České republiky jako jediný zakladatel podle § 172 obchodního zákoníku zakladatelskou listinou ze dne 3.3.1992 akciovou společnost Komerční banku, a.s. 5.3.1992
Zbývající členové dozorčí rady budou zvolení zaměstnanci banky. 5.3.1992 - 11.1.1994
Základní jmění banky je splaceno složením majetku Komerční banky, s.p.ú. ze 100%. 5.3.1992 - 4.9.1997

Aktuální kontaktní údaje Komerční banka, a.s.

Kapitál Komerční banka, a.s.

zakladni jmění 19 004 900 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 11.2.2000
zakladni jmění 9 502 460 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 4.9.1997 - 11.2.2000
zakladni jmění 9 502 460 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 3.11.1994 - 4.9.1997
zakladni jmění 7 502 460 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 11.1.1994 - 3.11.1994
zakladni jmění 5 001 640 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 10.12.1992 - 11.1.1994
zakladni jmění 4 562 980 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 6.3.1992 - 10.12.1992
zakladni jmění 4 562 980 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 5.3.1992 - 6.3.1992

Akcie Komerční banka, a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na majitele 100 Kč 190 049 260 25.4.2016
Kmenové akcie na majitele 500 Kč 38 009 852 10.3.2014 - 25.4.2016
Kmenové akcie na majitele 500 Kč 38 009 852 4.6.2001 - 10.3.2014
Akcie na majitele 500 Kč 38 009 852 11.2.2000 - 4.6.2001
Akcie na majitele 500 Kč 19 004 926 3.11.1994 - 11.2.2000
Akcie na majitele 500 Kč 15 004 926 11.1.1994 - 3.11.1994
Akcie na majitele 1 000 Kč 5 001 642 10.12.1992 - 11.1.1994
Akcie na majitele 1 000 Kč 4 562 982 5.3.1992 - 10.12.1992

Sídlo Komerční banka, a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Na příkopě 969/33 , Praha 110 00 4.6.2001
Adresa Na příkopě 969/33 , Praha 110 00 18.4.2001 - 4.6.2001
Adresa Na příkopě 969/33 , Praha 110 00 3.9.1996 - 18.4.2001
Adresa Na příkopě 969/33 , Praha 110 00 5.3.1992 - 3.9.1996

Předmět podnikání Komerční banka, a.s.

Platnost údajů od - do
II. Dále jsou předmětem podnikání činnosti vykonávané pro jiného, pokud souvisejí se zajištěním provozu banky a provozu jí ovládaných jiných bank, spořitelních a úvěrních družstev, obchodníků s cennými papíry, pojišťoven, zajišťoven, finančních institucí a podniků pomocných bankovních služeb v tomto rozsahu: a) činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence b) zprostředkování obchodu a služeb, c) poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků, d) realitní činnost, správa a údržba nemovitostí, e) mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti, f) poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály, g) služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy. 10.3.2014
a) přijímání vkladů 1.1.2011
b) poskytování úvěrů 1.1.2011
c) platební služby, jak je uvedeno v článku 4 odst. 3 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/64/ES ze dne 13. listopadu 2007 o platebních službách na vnitřním trhu 1.1.2011
d) vydávání a správa jiných platebních prostředků (např. cestovních šeků a bankovních směnek), není-li takováto činnost pokryta písmenem c) výše 1.1.2011
e) poskytování záruk a příslibů 1.1.2011
f) obchodování na vlastní účet nebo na účet klienta: s nástroji peněžního trhu, s peněžními prostředky v cizích měnách, v oblasti termínových obchodů a opcí, v oblasti měnových a úrokových obchodů nebo s převoditelnými cennými papíry 1.1.2011
g) peněžní makléřství 1.1.2011
h) poskytování bankovních informací 1.1.2011
i) emise elektronických peněz 1.1.2011
j) investiční služby a činnosti: přijímání a předávání příkazů v souvislosti s jedním nebo více finančními nástroji, kterými jsou: - převoditelné cenné papíry, - nástroje peněžního trhu, - podílové jednotky subjektů kolektivního investování, - opce, futures, swapy, dohody o budoucích úrokových sazbách a jakékoli jiné derivátové smlouvy týkající se cenných papírů, měn, úrokových sazeb či výnosů nebo jiné derivátové nástroje, finanční indexy nebo finanční míry, které lze vypořádat fyzicky nebo v hotovosti, - opce, futures, swapy, dohody o budoucích úrokových sazbách a jakékoli jiné derivátové smlouvy týkající se komodit, které musejí být vypořádány v hotovosti nebo mohou být vypořádány v hotovosti na žádost jedné ze stran (jinak než v případě neplnění nebo ukončení z jiného důvodu), - opce, futures, swapy a jakékoli jiné derivátové smlouvy týkající se komodit, které lze vypořádat fyzicky za předpokladu, že jsou obchodovány na regulovaném trhu nebo MTF, - opce, futures, swapy, forwardy a jakékoli jiné derivátové smlouvy týkající se komodit, které lze vypořádat fyzicky, neuvedené jinak výše a neurčené k obchodním účelům, které mají znaky jiných derivátových finančních nástrojů, mimo jiné s ohledem na to, zda jsou zúčtovány a vypořádány prostřednictvím uznávaných zúčtovacích středisek nebo pomocí výzvy k dodatkové úhradě, - derivátové nástroje k převodu úvěrového rizika, - finanční rozdílové smlouvy, - opce, futury, swapy, dohody o budoucích úrokových sazbách a jakékoli jiné derivátové smlouvy týkající se klimatických proměnných, sazeb přepravného, povolenek na emise nebo měr inflace či jiných oficiálních ekonomických statistických údajů, které musejí být vypořádány v hotovosti nebo mohou být vypořádány v hotovosti na žádost jedné ze stran (jinak než v případě neplnění nebo z důvodu jiného ukončení), i další derivátové smlouvy týkající se majetku, práv, závazků, indexů a měr neuvedených výše, které ma jí znaky jiných derivátových finančních nástrojů, mimo jiné s ohledem na to, zda jsou obchodovány na regulovaném trhu nebo MTF, zúčtovány a vypořádány prostřednictvím uznávaných zúčtovacích středisek nebo pomocí výzvy k dodatkové úhradě. 1.1.2011
II. Dále jsou předmětem podnikání činnosti vykonávané pro jiného, pokud souvisejí se zajištěním provozu banky a provozu jí ovládaných jiných bank, finančních institucí a podniků pomocných bankovních služeb v tomto rozsahu: a) činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence b) zprostředkování obchodu, c) inženýrská činnost v investiční výstavbě, d) správa a údržba nemovitostí, e) pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti, f) činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců. g) zpracování dat, služby databank, správa sítí 20.5.2010 - 10.3.2014
I. Předmět podnikání banky vyplývá z ustanovení zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů. Tímto předmětem podnikání je: a) přijímání vkladů od veřejnosti, b) poskytování úvěrů, c) investování do cenných papírů na vlastní účet, d) finanční pronájem (finanční leasing), e) platební styk a zúčtování, f) vydávání a správa platebních prostředků, např. platebních karet, cestovních šeků, g) poskytování záruk, h) otevírání akreditivů, i) obstarávání inkasa, j) poskytování investičních služeb zahrnující: - hlavní investiční službu přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních instrumentů na účet zákazníka, a to ve vztahu k investičním instrumentům, - hlavní investiční službu provádění pokynů týkajících se investičních instrumentů na čizí účet, a to ve vztahu k investičním instrumentům, - hlavní investiční službu obchodování s investičními instrumenty na vlastní účet, a to ve vztahu k investičním instrumentům, - hlavní investiční službu obhospodařování individuálních portfolií na základě volné úvahy v rámci smluvního ujednání se zákazníkem, je-li součástí tohoto portfolia některý z investičních instrumentů, - hlavní investiční službu upisování emise investičních instrumentů nebo její umísťování, a to ve vztahu k investičním instrumentům, - doplňkovou investiční službu úschova a správa jednoho nebo několika investičních instrumentů, a to ve vztahu k investičním instrumentům, - doplňkovou investiční službu pronájem bezpečnostních schránek, - doplňkovou investiční službu poskytování úvěrů nebo půjček zákazníkovi za účelem provedení obchodu s investičními instrumenty, jestliže poskytovatel úvěru nebo půjčky je účastníkem tohoto obchodu, a to ve vztahu k investičním instrumentům, - doplňkovou investiční službu poradenská činnost týkající se struktury kapitálu, průmyslové strategie a s tím souvisejících otázek, jakož i poskytování porad a služeb týkajících se fúzí a koupí podniků, -doplňkovou investiční službu služby související s upisováním emisí, a to ve vztahu k investičním instrumentům, - doplňkovou investiční službu poradenská činnost týkající se investování do investičních instrumentů, a to ve vztahu k investičním instrumentům, -doplňkovou investiční službu provádění devizových operací souvisejících s poskytováním investičních služeb k) obchodování na vlastní účet nebo na účet klienta s devizovými hodnotami a se zlatem l) finanční makléřství, m) směnárenská činnost (nákup devizových prostředků), n) výkon funkce depozitáře, o) poskytování bankovních informací, p) pronájem bezpečnostních schránek, q) vydávání hypotečních zástavních listů, r) činnosti, které přímo souvisejí s činnostmi uvedeným v písmenech a) až q) 20.6.2006
II. Předmětem podnikání jsou dále činnosti vykonávané pro podniky pomocných bankovních služeb a finanční instituce pod kontrolou banky v tomto rozsahu: a) činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence b) zprostředkování obchodu, c) inženýrská činnost v investiční výstavbě, d) správa a údržba nemovitostí, e) pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti, f) činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců. g) zpracování dat, služby databank, správa sítí 7.9.2005 - 20.5.2010
II. Předmětem podnikání jsou dále činnosti vykonávané pro podniky pomocných bankovních služeb a finanční instituce pod kontrolou banky v tomto rozsahu: a) činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence b) zprostředkování obchodu, c) inženýrská činnost v investiční výstavbě, d) správa a údržba nemovitostí, e) pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti, f) činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců. 31.7.2004 - 7.9.2005
II. Předmětem podnikání jsou dále činnosti vykonávané pro podniky pomocných bankovních služeb a finanční instituce pod kontrolou banky v tomto rozsahu: a) činnost účetních poradců, vedení účetnictví, b) zprostředkování obchodu, c) inženýrská činnost v investiční výstavbě, d) správa a údržba nemovitostí, e) pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti, f) činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců. 14.10.2003 - 31.7.2004
I. Předmět podnikání banky vyplývá z ustanovení zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů. Tímto předmětem podnikání je: a) přijímání vkladů od veřejnosti, b) poskytování úvěrů, c) investování do cenných papírů na vlastní účet, d) finanční pronájem (finanční leasing), e) platební styk a zúčtování, f) vydávání a správa platebních prostředků, např. platebních karet, cestovních šeků, g) poskytování záruk, h) otevírání akreditivů, i) obstarávání inkasa, j) poskytování investičních služeb, k) obchodování na vlastní účet nebo na účet klienta s devizovými hodnotami a se zlatem l) finanční makléřství, m) směnárenská činnost (nákup devizových prostředků), n) výkon funkce depozitáře, o) poskytování bankovních informací, p) pronájem bezpečnostních schránek, q) vydávání hypotečních zástavních listů, r) činnosti, které přímo souvisejí s činnostmi uvedeným v písmenech a) až q) 14.10.2003 - 20.6.2006
d) finanční pronájem (leasing) 26.7.2000 - 14.10.2003
n) obhospodařování cenných papírů klienta na jeho účet včetně poradenství (portfolio management) 26.7.2000 - 14.10.2003
p) výkon funkce depozitáře 26.7.2000 - 14.10.2003
vydávání hypotečních zástavních listů podle zvláštního zákona 20.4.2000 - 14.10.2003
vydávání hypotečních zástavních zástavních listů podle zvláštního zákona 3.9.1996 - 20.4.2000
ubytovací služby 11.5.1993 - 3.9.1996
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej - vyjma zboží uvedeného v zák.č. 455/91 Sb. o živnost. podnikání a zboží tímto zákonem vyloučeného 11.5.1993 - 3.9.1996
Banka se dále může účastnit na jiných akciových společnostech a dalších durzích právnických osob v tuzemsku i v zahraničí jako akcionář nebo jiný podílník podle druhu společnosti, či právnické osoby za předpokladu, že to není v rozporu s obecně závaznými právními předpisy. Banka se rovněž v souladu s obecně závaznými právními předpisy může zúčastnit na podnikání podnikatelů v souladu s obecně platnými právními předpisy. 5.3.1992 - 1.12.1999
d) financování pronájmu 5.3.1992 - 26.7.2000
n) obhospodařování cenných papírů klienta na jeho účet (portfolio management) 5.3.1992 - 26.7.2000
p) výkon funkce depozitáře investičního fondu 5.3.1992 - 26.7.2000
Předmět podnikání banky je dán § 1 a 2 zákona č.21/1992 Sb., o bankách. Předmětem podnikání banky je: 5.3.1992 - 14.10.2003
a) přijímání vkladů od veřejnosti 5.3.1992 - 14.10.2003
b) poskytování úvěrů 5.3.1992 - 14.10.2003
c) investování do cenných papírů na vlastní účet 5.3.1992 - 14.10.2003
e) platební styk a zúčtování 5.3.1992 - 14.10.2003
f) vydávání platebních prostředků, např. platebních karet, cestovních šeků 5.3.1992 - 14.10.2003
g) poskytování záruk 5.3.1992 - 14.10.2003
h) otevírání akreditivů 5.3.1992 - 14.10.2003
i) obstarávání inkasa 5.3.1992 - 14.10.2003
j) obchodování na vlastní účet nebo na účet klienta 1. s devizovými hodnotami 2. v oblasti termínových obchodů (futures) a opcí (options) včetně kursových a úrokových obchodů 3. s převoditelnými cennými papíry 5.3.1992 - 14.10.2003
k) účast na vydávání akcií a poskytování souvisejících služeb 5.3.1992 - 14.10.2003
l) finanční makléřství 5.3.1992 - 14.10.2003
m) poskytování porad ve věcech podnikání 5.3.1992 - 14.10.2003
o) uložení a správa cenných papírů nebo jiných hodnot 5.3.1992 - 14.10.2003
q) směnárenská činnost (nákup devizových prostředků) 5.3.1992 - 14.10.2003
r) poskytování bankovních informací 5.3.1992 - 14.10.2003
s) pronájem bezpečnostních schránek 5.3.1992 - 14.10.2003

vedení firmy Komerční banka, a.s.

Statutární orgán Komerční banka, a.s.

Platnost údajů od - do
Jednání za banku: Členové představenstva zastupují banku ve všech věcech, a to buď společně všichni členové představenstva, nebo společně libovolní dva jeho členové. 1.8.2017
Jednání za banku: Členové představenstva zastupují banku ve všech věcech, a to buď společně všichni členové představenstva, nebo společně libovolní dva jeho členové. Představenstvo pověřilo předsedu představenstva právním jednáním vůči zaměstnancům. 14.5.2015 - 1.8.2017
Jednání za banku: Za banku jedná ve všech věcech představenstvo jako statutární orgán, a to buď společně všichni členové představenstva, nebo společně libovolní dva jeho členové. Podepisování: Za banku podepisují buď společně všichni členové představenstva, nebo společně dva libovolní členové představenstva. 4.9.1997 - 14.5.2015
Jednání za banku: Za banku jedná ve všech věcech představenstvo a to buď společně všichni členové představenstva,nebo dva členové představenstva, kteří k tomu byli představenstvem písemně zmocněni. Podepisování: Za banku podepisují buď společně všichni členové představenstva, nebo společně dva členové představenstva, kteří k tomu byli představenstvem písemně pověřeni. 29.1.1996 - 4.9.1997
Jednání za banku: Za banku jedná ve všech věcech představenstvo a to buď společně všichni členové představenstva,nebo dva členové představenstva, kteří k tomu byli představenstvem písemně zmocněni,generální ředitel v rozsahu svého zmocnění představenstvem a jím zmocnění pracovníci,jakož i prokuristé se samostatnou prokurou,pokud jim byla představenstvem udělena. Podepisování: Za banku podepisují buď společně všichni členové představenstva, nebo společně dva členové představenstva, kteří k tomu byli představenstvem písemně pověřeni, generální ředitel na základě svého zplnomocnění představenstvem a jím zplnomocnění podřízení pracovníci v mezích své působnosti, jakož i prokurista se samostatnou prokurou. 25.5.1993 - 29.1.1996
Jednání za banku: Banku zastupuje představenstvo nebo jednotliví členové představenstva v rozsahu svého zmocnění, generální ředitel a jemu podřízení pracovníci na základě plných mocí a v mezích své působnosti a prokuristé se samostatnou prokurou, pokud byli jmenováni. Podepisování za banku: Podepisování za banku se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu banky připojí svůj podpis všichni členové představenstva, popřípadě jeden nebo několik členů představentsva pokud jsou k tomu představenstvem zmocněni, nebo generální ředitel a jemu podřízení pracovníci na základě plných mocí a v mezích své působnosti nebo prokurista se samostatnou prokurou s tím, že se podepisuje vždy s dodatkem označujícím prokuru. 5.3.1992 - 25.5.1993
člen Vladimír Jeřábek 3.6.2016
Vznik členství 3.6.2016
Vznik funkce 3.6.2016
Adresa: Mladá 95/2 , Brno 644 00
předseda Jan Juchelka 1.8.2017
Vznik členství 3.8.2017
Vznik funkce 3.8.2017
Adresa: Vojtěšská 240/11 , Praha 110 00
člen Didier Luc Marie Colin 9.7.2018
Vznik členství 1.10.2017
Adresa: Vlašská 361/5 , Praha 118 00
člen představenstva David Formánek 8.8.2018
Vznik členství 1.8.2018
Adresa: Na Kozačce 1272/12 , Praha 120 00
člen představenstva Miroslav Hiršl 8.8.2018
Vznik členství 1.8.2018
Adresa: Spojovací 710/8 , Hradec Králové 503 11
člen Margus Simson 23.1.2019
Vznik členství 14.1.2019
Adresa: Ovocný trh 567/15 , Praha 110 00
člen představenstva ing. František Doktor 5.3.1992 - 11.10.1993
Adresa: Žalmanova 5 , 800 00 Bratislava Česká republika
člen představenstva ing. Josef Palatka 5.3.1992 - 11.10.1993
Adresa: Matějková ul. 1089 , 190 00 Praha 9 Česká republika
člen představenstva ing. Josef Pelikán 5.3.1992 - 11.10.1993
Adresa: Choceradská 2949/3 , Praha 141 00
člen představenstva JUDr. Ladislav Petrásek 5.3.1992 - 11.10.1993
Adresa: Guevarova 1281 , 160 00 Praha 6 Česká republika
člen představenstva JUDr. Tomáš Procházka 5.3.1992 - 11.10.1993
Adresa: Štefkova 500/14 , Praha 169 00
člen představenstva RNDr. Petr Budinský CSc. 9.10.1995 - 10.10.1995
Adresa: Kusého 533/8 , Praha 181 00
člen představenstva ing. Karel Bednář 5.3.1992 - 29.1.1996
Adresa: Zelenečská 329/16 , Praha 198 00
člen představenstva JUDr. Richard Salzmann 5.3.1992 - 29.1.1996
Adresa: Jílovská 1165/65 , Praha 142 00
člen představenstva ing. Jaroslav Mareš 11.10.1993 - 11.2.1997
Adresa: Dreyerova 628/7 , Praha 152 00
člen představenstva Ing. Tomáš Doležal 9.10.1995 - 11.2.1997
Adresa: Tusarova 37 , 170 00 Praha 7 Česká republika
člen představenstva RNDr. Petr Budinský CSc. 10.10.1995 - 11.2.1997
Adresa: Jugoslávských partyzánů 1088/17 , Praha 160 00
místopředseda představenstva ing. Karel Bednář 29.1.1996 - 11.2.1997
Adresa: Zelenečská 329/16 , Praha 198 00
předseda představenstva JUDr. Richard Salzmann 29.1.1996 - 11.2.1997
Adresa: Jílovská 1165/65 , Praha 142 00
předseda představenstva JUDr. Richard Salzmann 11.2.1997 - 11.9.1998
Adresa: Jílovská 1165/65 , Praha 142 00
člen představenstva ing. Bořivoj Pražák 11.10.1993 - 14.10.1998
Adresa: Lužická 1703/30 , Praha 120 00
člen představenstva ing. Lubomír Štěpáník 11.10.1993 - 14.10.1998
Adresa: Vilímovská 635/17 , Praha 160 00
místopředseda představenstva ing. Karel Bednář 11.2.1997 - 14.10.1998
Adresa: Zelenečská 329/16 , Praha 198 00
člen Ing. Vladimír Šulc 14.10.1998 - 11.5.1999
Adresa: 166 , 270 24 Sýkořice Česká republika
člen představenstva RNDr. Petr Budinský CSc. 11.2.1997 - 1.12.1999
Adresa: Jugoslávských partyzánů 1088/17 , Praha 160 00
člen JUDr.Ing. Jan Kollert 14.10.1998 - 1.12.1999
Adresa: Na Špitálce 17/12 , Praha 160 00
člen představenstva Ing. Tomáš Doležal 11.2.1997 - 20.4.2000
Adresa: Tusarova 37 , 170 00 Praha 7 Česká republika
člen ing. Ladislav Vinický 14.10.1998 - 20.4.2000
Adresa: Lihovarská 1270/11 , Praha 190 00
člen Ing. Pavel Ševčík 11.5.1999 - 20.4.2000
Adresa: Suchý vršek 2122/33 , Praha 158 00
předseda JUDr.Ing. Jan Kollert 1.12.1999 - 20.4.2000
Adresa: Na Špitálce 17/12 , Praha 160 00
člen představenstva ing. Jaroslav Mareš 11.2.1997 - 10.8.2000
Adresa: Dreyerova 628/7 , Praha 152 00
místopředseda RNDr. Petr Budinský CSc. 1.12.1999 - 10.8.2000
Adresa: Jugoslávských partyzánů 1088/17 , Praha 160 00
člen ing. Peter Palečka 1.12.1999 - 10.8.2000
Adresa: Jahodová 1565 , Černošice 252 28
člen představenstva Ing. Michal Větrovský, R.č. 620630/0342 9.10.2000 - 9.10.2000
Adresa: Nad svahem 1419/5 , Praha 140 00
člen představenstva Ing. David Svojitka, R.č. 610213/0738 9.10.2000 - 4.6.2001
Vznik funkce 24.5.2000
Adresa: Jana Zajíce 191/40 , Praha 170 00
místopředseda Ing. Peter Palečka 10.8.2000 - 13.2.2002
Vznik členství 16.5.2000
Vznik funkce 13.10.1999
Adresa: Jahodová 1565 , Černošice 252 28
člen představenstva Ing. Jiří Huml, R.č. 640107/0610 9.10.2000 - 13.2.2002
Vznik funkce 1.6.2000
Adresa: Pod Beránkou 2466/33 , Praha 160 00
člen Ing. Radomír Lašák 20.4.2000 - 18.2.2002
Vznik funkce 1.3.2000
Zánik funkce 5.10.2001
Adresa: K Vilám 209 , Ústí nad Labem 403 40
předseda Ing. Radovan Vávra 10.7.2000 - 18.2.2002
Vznik členství 19.4.2000
Zánik členství 5.10.2001
Vznik funkce 19.4.2000
Adresa: Fügnerova 2211 , Tábor 390 02
člen Tomas Spurny 10.8.2000 - 18.2.2002
Vznik funkce 16.5.2000
Zánik funkce 5.10.2001
Adresa: Spojené státy americké
New Jersey, 265 W.Clay Avenue, Roselle Park
člen představenstva Ing. Michal Větrovský, R.č. 620630/0342 9.10.2000 - 18.2.2002
Vznik funkce 12.6.2000
Zánik funkce 5.10.2001
Adresa: Nad svahem 1419/5 , Praha 140 00
člen představenstva Ing. David Svojitka, R.č. 610213/0738 4.6.2001 - 18.2.2002
Vznik členství 1.6.2000
Zánik funkce 5.10.2001
Adresa: Jana Zajíce 191/40 , Praha 170 00
místopředseda Ing. Peter Palečka 13.2.2002 - 18.2.2002
Vznik členství 13.10.1999
Vznik funkce 16.5.2000
Zánik funkce 5.10.2001
Adresa: Jahodová 1565 , Černošice 252 28
člen představenstva Jiří Huml 13.2.2002 - 18.2.2002
Vznik funkce 1.6.2000
Zánik funkce 5.10.2001
Adresa: Pod Beránkou 2466/33 , Praha 160 00
člen Tomas Spurny 18.2.2002 - 5.10.2002
Vznik funkce 5.10.2001
Zánik funkce 30.4.2002
Adresa: Trojská 659/183 , Praha 171 00
předseda Alexis Raymond Juan 18.2.2002 - 28.12.2002
Vznik členství 5.10.2001
Vznik funkce 5.10.2001
Adresa: Francouzská republika
85 Rue Tocqueville, 750 17 Paříž
místopředseda Peter Palečka 18.2.2002 - 30.1.2003
Vznik členství 5.10.2001
Vznik funkce 5.10.2001
Zánik funkce 9.10.2002
Adresa: Jahodová 1565 , Černošice 252 28
člen Guy Poupet 28.12.2002 - 30.1.2003
Vznik funkce 25.6.2002
Adresa: Břehová 208/8 , Praha 110 00
člen představenstva Patrice Georges Jacques Cheroutre 18.2.2002 - 15.4.2003
Vznik funkce 5.10.2001
Zánik funkce 31.1.2003
Adresa: Barrandovská 160/13 , Praha 152 00
místopředseda Guy Poupet 30.1.2003 - 31.7.2004
Vznik členství 25.6.2002
Vznik funkce 9.10.2002
Zánik funkce 31.5.2004
Adresa: Břehová 208/8 , Praha 110 00
člen Laurent Goutard 23.9.2004 - 30.9.2004
Vznik členství 1.9.2004
Adresa: Heineho 342/4 , Praha 160 00
člen Olivier Flourens 15.4.2003 - 23.11.2004
Zánik členství 8.10.2004
Vznik funkce 1.2.2003
Adresa: Ovocný trh 567/15 , Praha 110 00
člen Philippe Rucheton 31.10.2002 - 15.4.2005
Vznik funkce 2.5.2002
Adresa: Břehová 208/8 , Praha 110 00
předseda Alexis Raymond Juan 28.12.2002 - 15.4.2005
Vznik členství 5.10.2001
Vznik funkce 5.10.2001
Adresa: Senovážné náměstí 869/28 , Praha 110 00
místopředseda Laurent Goutard 30.9.2004 - 15.4.2005
Vznik členství 1.9.2004
Vznik funkce 1.9.2004
Adresa: Heineho 342/4 , Praha 160 00
člen Didier Colin 23.11.2004 - 15.4.2005
Vznik členství 9.10.2004
Adresa: Vlašská 361/5 , Praha 118 00
člen Matúš Púll 18.2.2002 - 2.8.2005
Vznik funkce 5.10.2001
Zánik funkce 5.10.2005
Adresa: Nad Školkou 530 , Vrané nad Vltavou 252 46
člen Peter Palečka 30.1.2003 - 2.8.2005
Vznik členství 5.10.2001
Zánik členství 5.10.2005
Adresa: Jahodová 1565 , Černošice 252 28
předseda Alexis Raymond Juan 15.4.2005 - 13.10.2005
Vznik členství 5.10.2001
Zánik členství 6.10.2005
Vznik funkce 5.10.2001
Zánik funkce 6.10.2005
Adresa: Senovážné náměstí 869/28 , Praha 110 00
člen Philippe Rucheton 15.4.2005 - 13.10.2005
Vznik funkce 2.5.2002
Adresa: Břehová 208/8 , Praha 110 00
místopředseda Laurent Goutard 15.4.2005 - 13.10.2005
Vznik členství 1.9.2004
Vznik funkce 1.9.2004
Zánik funkce 6.10.2005
Adresa: Heineho 342/4 , Praha 160 00
člen Matúš Púll 2.8.2005 - 4.4.2006
Vznik členství 6.10.2005
Zánik členství 23.2.2006
Adresa: Nad Školkou 530 , Vrané nad Vltavou 252 46
místopředseda Philippe Rucheton 13.10.2005 - 9.5.2006
Vznik členství 2.5.2002
Zánik členství 2.5.2006
Vznik funkce 7.10.2005
Zánik funkce 2.5.2006
Adresa: Břehová 208/8 , Praha 110 00
člen Jan Juchelka 20.6.2006 - 28.6.2007
Vznik členství 1.7.2006
Adresa: Jižní 1339 , Poděbrady 290 01
místopředseda Philippe Rucheton 9.5.2006 - 11.2.2008
Vznik členství 3.5.2006
Zánik členství 31.1.2008
Vznik funkce 3.5.2006
Zánik funkce 31.1.2008
Adresa: Břehová 208/8 , Praha 110 00
člen Didier Colin 15.4.2005 - 7.11.2008
Vznik členství 9.10.2004
Zánik členství 9.10.2008
Adresa: Vlašská 361/5 , Praha 118 00
předseda Laurent Goutard 13.10.2005 - 2.12.2008
Vznik členství 1.9.2004
Zánik členství 1.12.2008
Vznik funkce 7.10.2005
Zánik funkce 1.12.2008
Adresa: Heineho 342/4 , Praha 160 00
člen představenstva Laurent Goutard 2.12.2008 - 3.12.2008
Vznik členství 2.12.2008
Adresa: Heineho 342/4 , Praha 160 00
člen představenstva Patrice Taillandier-Thomas 11.2.2008 - 17.9.2009
Vznik členství 1.2.2008
Adresa: Ovocný trh 567/15 , Praha 110 00
předseda představenstva Laurent Goutard 3.12.2008 - 17.9.2009
Vznik členství 2.12.2008
Zánik členství 9.9.2009
Vznik funkce 2.12.2008
Zánik funkce 9.9.2009
Adresa: Heineho 342/4 , Praha 160 00
člen Peter Palečka 2.8.2005 - 2.10.2009
Vznik členství 6.10.2005
Zánik členství 6.10.2009
Adresa: Jahodová 1565 , Černošice 252 28
předseda představenstva Henri Bonnet 17.9.2009 - 6.4.2010
Vznik členství 10.9.2009
Vznik funkce 10.9.2009
Adresa: Ovocný trh 567/15 , Praha 110 00
předseda představenstva Henri Bonnet 6.4.2010 - 6.4.2010
Vznik členství 10.9.2009
Vznik funkce 10.9.2009
Adresa: Tichá 1472/1 , Praha 150 00
člen Jan Juchelka 28.6.2007 - 2.7.2010
Vznik členství 1.7.2006
Zánik členství 1.7.2010
Adresa: Máchova 92 , Poděbrady 290 01
člen představenstva Didier Colin 7.11.2008 - 1.1.2011
Vznik členství 10.10.2008
Zánik členství 31.12.2010
Adresa: Vlašská 361/5 , Praha 118 00
člen představenstva Aurélien Gérard Étienne Viry 1.1.2011 - 7.6.2011
Vznik členství 1.1.2011
Adresa: Štěpánská 625/42 , Praha 110 00
člen představenstva Patrice Taillandier-Thomas 17.9.2009 - 2.5.2012
Vznik členství 1.2.2008
Zánik členství 1.5.2012
Adresa: Belgická 132/14 , Praha 120 00
člen představenstva Vladimír Jeřábek 4.6.2008 - 2.6.2012
Vznik členství 1.6.2008
Zánik členství 1.6.2012
Adresa: Mladá 95/2 , Brno 644 00
člen představenstva Jan Juchelka 2.7.2010 - 7.8.2012
Vznik funkce 2.7.2010
Zánik funkce 31.7.2012
Adresa: Máchova 92 , Poděbrady 290 01
člen představenstva Patrice Taillandier-Thomas 2.5.2012 - 7.8.2012
Vznik členství 2.5.2012
Zánik členství 31.7.2012
Adresa: Belgická 132/14 , Praha 120 00
člen představenstva Pavel Čejka 7.8.2012 - 23.8.2012
Vznik členství 1.8.2012
Adresa: K Haltýři 690/22 , Praha 181 00
předseda představenstva Henri Bonnet 6.4.2010 - 2.8.2013
Vznik členství 10.9.2009
Zánik členství 1.8.2013
Vznik funkce 10.9.2009
Zánik funkce 1.8.2013
Adresa: Tichá 1472/1 , Praha 150 00
člen představenstva Peter Palečka 2.10.2009 - 8.10.2013
Vznik členství 7.10.2009
Zánik členství 7.10.2013
Adresa: Jahodová 1565 , Černošice 252 28
člen představenstva Aurélien Gérard Étienne Viry 7.6.2011 - 31.1.2015
Vznik členství 1.1.2011
Zánik členství 1.1.2015
Adresa: Hroznová 491/4 , Praha 118 00
člen představenstva Charles Karel Vasak 7.8.2012 - 31.1.2015
Vznik členství 1.8.2012
Adresa: Štěpánská 611/14 , Praha 110 00
člen představenstva Pavel Čejka 23.8.2012 - 8.4.2015
Vznik členství 1.8.2012
Zánik členství 31.3.2015
Adresa: K Haltýři 690/22 , Praha 181 00
člen představenstva Aurelien Gérard Etienne Viry 31.1.2015 - 21.1.2016
Vznik členství 2.1.2015
Adresa: Hroznová 491/4 , Praha 118 00
člen představenstva Aurelien Gérard Etienne Viry 21.1.2016 - 25.2.2016
Vznik členství 2.1.2015
Adresa:
člen představenstva Vladimír Jeřábek 2.6.2012 - 12.5.2016
Vznik členství 2.6.2012
Zánik členství 2.6.2016
Zánik funkce 2.6.2016
Adresa: Mladá 95/2 , Brno 644 00
člen představenstva Karel Vašák 31.1.2015 - 28.7.2016
Vznik členství 1.8.2012
Zánik členství 1.8.2016
Zánik funkce 1.8.2016
Adresa: Vodičkova 681/18 , Praha 110 00
předseda Albert Marie Le Dirac'h 2.8.2013 - 3.12.2016
Vznik členství 2.8.2013
Vznik funkce 2.8.2013
Adresa: Ibsenova 1234/1 , Praha 120 00
člen představenstva Aurelien Gérard Etienne Viry 25.2.2016 - 20.12.2016
Vznik členství 2.1.2015
Zánik členství 30.11.2016
Zánik funkce 30.11.2016
Adresa: Hroznová 491/4 , Praha 118 00
předseda Albert Marie Le Dirach 3.12.2016 - 1.8.2017
Vznik členství 2.8.2013
Zánik členství 2.8.2017
Vznik funkce 2.8.2013
Zánik funkce 2.8.2017
Adresa: Ibsenova 1234/1 , Praha 120 00
člen představenstva Peter Palečka 8.10.2013 - 3.10.2017
Vznik členství 8.10.2013
Zánik členství 8.10.2017
Adresa: Jahodová 1565 , Černošice 252 28
člen Jan Pokorný 28.7.2016 - 9.7.2018
Vznik členství 2.8.2016
Zánik členství 30.6.2018
Adresa: Vojanova 762 , Kladno 272 01
člen Didier Colin 3.10.2017 - 9.7.2018
Vznik členství 1.10.2017
Adresa: Ovocný trh 567/15 , Praha 110 00
člen Peter Palečka 3.10.2017 - 8.8.2018
Vznik členství 9.10.2017
Zánik členství 31.7.2018
Adresa: Jahodová 1565 , Černošice 252 28
člen představenstva Libor Löfler 8.4.2015 - 15.10.2018
Vznik členství 1.4.2015
Zánik členství 5.10.2018
Adresa: Do Klukovic 1134/8 , Praha 152 00

Dozorčí rada Komerční banka, a.s.

Platnost údajů od - do
předseda Jeanluc André Joseph Parer 29.5.2017
Vznik členství 2.5.2017
Vznik funkce 2.5.2017
Adresa: 18 Place Denfert Rochereau , 750 14 Paříž Francouzská republika
místopředseda Giovanni Luca Soma 29.5.2017
Vznik členství 2.5.2017
Vznik funkce 2.5.2017
Adresa: 104 Rue du Faubourg Saint Honoré , 750 08 Paříž Francouzská republika
člen Laurent Goutard 29.5.2017
Vznik členství 2.5.2017
Adresa: 15 Ter rue de Tourville , 781 00 Saint Germain en Laye Francouzská republika
člen Petr Dvořák 2.6.2017
Vznik členství 2.6.2017
Adresa: U Gabrielky 569 , Praha 164 00
člen Sylva Kynychová 11.1.2019
Vznik členství 14.1.2019
Adresa: Bassova 61/12 , Praha 190 00
člen Ondřej Kudrna 11.1.2019
Vznik členství 14.1.2019
Adresa: 28. října 1141 , Neratovice 277 11
člen Vojtěch Šmajer 11.1.2019
Vznik členství 14.1.2019
Adresa: Malostranská 148/6 , Brno 625 00
člen Cécile Camilli 20.5.2019
Vznik členství 25.4.2019
Adresa: 10 allée des Bocages , 781 10 Le Vesinet Francouzská republika
člen Petra Wendelová 20.5.2019
Vznik členství 25.4.2019
Adresa: Žatecká 16/8 , Praha 110 00
Jméno ing. Aleš Bulíř 5.3.1992 - 11.10.1993
Adresa: Schofferova 29 , 130 00 Praha 3 Česká republika
Jméno ing. Hynek Hanák 5.3.1992 - 11.10.1993
Adresa: Francouzská 1025/8 , Kopřivnice 742 21
Jméno Karel Ledvinka 5.3.1992 - 11.10.1993
Adresa: Slov. nár. povstání 607 , Vysoké Mýto 566 01
Jméno ing. Karel Maur 5.3.1992 - 11.10.1993
Adresa: Senická 3292 , 140 00 Praha 4 Česká republika
člen ing. Marie Netíková 11.10.1993 - 11.1.1994
Adresa: Tobrická 764 , 160 00 Praha 6 Česká republika
Jméno Milan Horáček 5.3.1992 - 9.10.1995
Adresa: Rakovice 141 , 691 03 okres Břeclav Česká republika
člen RNDr. Petr Budínský CSc. 11.10.1993 - 9.10.1995
Adresa: Kusého 533/8 , Praha 181 00
člen ing. Michal Krajčovič 11.10.1993 - 9.10.1995
Adresa: Košická 39 , Bratislava Česká republika
člen ing. Miroslav Purkyně 11.10.1993 - 9.10.1995
Adresa: U Sluncové 602 , 180 00 Praha 8 Česká republika
člen JUDr. Ladislav Petrásek 11.1.1994 - 9.10.1995
Adresa: Guevarova 1281 , Praha 6 Česká republika
Jméno ing. Miroslav Hrnčíř DrSc. 5.3.1992 - 3.9.1996
Adresa: Ružinovská 1161/8 , Praha 142 00
člen ing. Jiří Bednář 11.10.1993 - 11.2.1997
Adresa: Květnového vítězství 1866/42 , Praha 149 00
člen ing. Jarmila Hanáková 11.10.1993 - 11.2.1997
Adresa: Na Podlesí 146/25 , Přerov 751 24
člen PhDr. Marie Klucová 11.10.1993 - 11.2.1997
Adresa: Moravanská 468 , Praha 190 17
člen ing. Antonín Koláček 11.10.1993 - 11.2.1997
Adresa: Choceradská 3120/8 , Praha 141 00
člen JUDr. Tomáš Procházka 11.10.1993 - 11.2.1997
Adresa: Štefkova 500/14 , Praha 169 00
člen ing. Ladislav Seidl 11.10.1993 - 11.2.1997
Adresa: Suchý vršek 2137/3 , Praha 158 00
člen Ing. Josef Kotrba 9.10.1995 - 11.2.1997
Adresa: Hilmarova 979b. 177 , 150 00 Praha 5 Česká republika
člen Ing. Petr Čermák 9.10.1995 - 11.2.1997
Adresa: Legerova 1822/43 , Praha 120 00
člen RNDr. Jan Hanousek CSc. 9.10.1995 - 11.2.1997
Adresa: Janského 2415/31 , Praha 155 00
člen Ing. Jan Klak 9.10.1995 - 11.2.1997
Adresa: Břežanská 96,Ohrobec , 252 45 Praha - západ Česká republika
člen Ludvík Rašovský 10.10.1995 - 11.2.1997
Adresa: Dolní Loučky 33 , 594 55 Žďár nad Sázavou Česká republika
Jméno ing. Luboš Řežábek CSc. 3.9.1996 - 11.2.1997
Adresa: Bryksova 954/7 , Praha 198 00
člen Ing. Josef Kotrba 11.2.1997 - 4.9.1997
Adresa: Hilmarova 979b. 177 , 150 00 Praha 5 Česká republika
člen ing. Jiří Bednář 11.2.1997 - 4.9.1997
Adresa: Květnového vítězství 1866/42 , Praha 149 00
člen ing. Ladislav Seidl 11.2.1997 - 4.9.1997
Adresa: Suchý vršek 2137/3 , Praha 158 00
člen Ludvík Rašovský 11.2.1997 - 4.9.1997
Adresa: Dolní Loučky 33 , 594 55 Žďár nad Sázavou Česká republika
člen RNDr. Jan Hanousek CSc. 11.2.1997 - 4.9.1997
Adresa: Janského 2415/31 , Praha 155 00
člen Ing. Jan Klak 11.2.1997 - 14.10.1998
Adresa: Břežanská 96,Ohrobec , 252 45 Praha - západ Česká republika
člen Doc. ing. Karel Dyba CSc. 4.9.1997 - 14.10.1998
Adresa: Národní 37 , 110 00 Praha 1 Česká republika
Jméno ing. Luboš Řežábek CSc. 11.2.1997 - 20.5.1999
Adresa: Bryksova 954/7 , Praha 198 00
člen JUDr. Tomáš Procházka 11.2.1997 - 20.5.1999
Adresa: Štefkova 500/14 , Praha 169 00
člen Ing. Petr Čermák 11.2.1997 - 20.5.1999
Adresa: Legerova 1822/43 , Praha 120 00
člen ing. Antonín Koláček 11.2.1997 - 20.5.1999
Adresa: Choceradská 3120/8 , Praha 141 00
člen JUDr. Petr Kotáb 4.9.1997 - 20.5.1999
Adresa: Novodvorská 408/127 , Praha 142 00
člen ing. Evžen Kočenda 4.9.1997 - 20.5.1999
Adresa: Charkovská 353/13 , Praha 101 00
člen Michal Frankl 14.10.1998 - 20.5.1999
Adresa: Řehořova 1124/36 , Brno 618 00
člen PhDr. Jan Stráský 14.10.1998 - 20.5.1999
Adresa: Neustupného 1832/22 , Praha 155 00
člen ing. Evžen Kočenda 20.5.1999 - 26.11.1999
Adresa: Na Marsu 1125 , Černošice 252 28
člen JUDr. Miroslav Bartoň 20.5.1999 - 26.11.1999
Adresa: Španielova 1303/72 , Praha 163 00
člen JUDr.ing. Miloslav Fiedler 20.5.1999 - 20.4.2000
Adresa: K zahrádkám 996/17 , Praha 155 00
člen Ing. Jan Stiess 20.5.1999 - 9.10.2000
Adresa: Stiessova 191/3 , Praha 155 00
člen Prof.JUDr. Karel Malý DrSc. 20.5.1999 - 9.10.2000
Adresa: Na Krocínce 787/21 , Praha 190 00
člen Ing. Petr Dvořáka, R.č. 601031/1483 9.10.2000 - 9.10.2000
Adresa: U Gabrielky 569 , Praha 164 00
člen ing. Jarmila Hanáková 11.10.1993 - 13.2.2002
Zánik členství 26.5.2001
Vznik funkce 26.5.1997
Adresa: Na Podlesí 146/25 , Přerov 751 24
člen PhDr. Marie Klucová 11.2.1997 - 13.2.2002
Vznik členství 26.5.2001
Vznik funkce 26.5.1997
Adresa: Moravanská 468 , Praha 190 17
člen Doc. RNDr. Jan Hanousek CSc. 4.9.1997 - 13.2.2002
Zánik členství 14.6.2001
Vznik funkce 26.5.1997
Adresa: Ovčí hájek 2173/44 , Praha 158 00
člen Prof. MUDr. Pavel Pafko DrSc. 4.9.1997 - 13.2.2002
Zánik členství 26.5.2001
Vznik funkce 26.5.1997
Adresa: Podolská 1486/10 , Praha 147 00
člen ing. Antonín Koláček 20.5.1999 - 13.2.2002
Zánik členství 26.5.2001
Vznik funkce 26.5.1997
Adresa: Táboritů 2219/12 , Most 434 01
člen Ing. Petr Dvořáka, R.č. 601031/1483 9.10.2000 - 13.2.2002
Vznik funkce 31.5.2000
Adresa: U Gabrielky 569 , Praha 164 00
člen Mgr. Radek Pokorný 20.5.1999 - 20.2.2002
Vznik funkce 24.11.1998
Zánik funkce 8.10.2001
Adresa: Sídliště Osvobození 634/18 , Vyškov 682 01
člen Doc.ing. Karel Kopp CSc. 20.5.1999 - 20.2.2002
Vznik funkce 24.11.1998
Zánik funkce 8.10.2001
Adresa: V břízkách 1025/2 , Praha 150 00
člen Ing. Jan Juchelka 26.11.1999 - 20.2.2002
Vznik funkce 31.5.1999
Zánik funkce 8.10.2001
Adresa: Jižní 1339 , Poděbrady 290 01
člen Ing. Martin Fassmann 26.11.1999 - 20.2.2002
Vznik funkce 31.5.1999
Zánik funkce 8.10.2001
Adresa: Ovenecká 953/23 , Praha 170 00
člen Doc.Ing. Jiří Havel CSc. 20.4.2000 - 20.2.2002
Vznik funkce 31.5.2000
Zánik funkce 8.10.2001
Adresa: Na Balkáně 2118/130 , Praha 130 00
člen Judr. Filip Marco,ph.d., R.č. 670911/1354 9.10.2000 - 20.2.2002
Vznik funkce 31.5.2000
Zánik funkce 8.10.2001
Adresa: Kubova 515/8 , Praha 186 00
člen Ing. Petr Dvořák 13.2.2002 - 20.2.2002
Vznik členství 31.5.2000
Zánik členství 8.10.2001
Adresa: U Gabrielky 569 , Praha 164 00
člen PhDr. Marie Klucová 13.2.2002 - 20.2.2002
Vznik členství 26.5.2001
Zánik členství 8.10.2001
Adresa: Moravanská 468 , Praha 190 17
člen Ing. Pavel Krejčí 13.2.2002 - 3.12.2002
Zánik členství 27.5.2001
Vznik funkce 26.5.1997
Adresa: Rolsberská 564/30 , Olomouc 779 00
člen Ing. Miroslava Šmídová 13.2.2002 - 9.7.2005
Vznik členství 27.5.2001
Zánik členství 27.5.2005
Adresa: Žižkova 2080/55 , Plzeň 301 00
člen Ing. Jan Kučera 13.2.2002 - 9.7.2005
Vznik členství 27.5.2001
Zánik členství 27.5.2005
Adresa: Ovocná 1576 , Náchod 547 01
člen Petr Laube 20.2.2002 - 9.7.2005
Vznik funkce 8.10.2001
Zánik funkce 28.4.2005
Adresa: Kvapilova 958/9 , Praha 150 00
člen Jan Juchelka 20.2.2002 - 9.7.2005
Vznik funkce 8.10.2001
Zánik funkce 28.4.2005
Adresa: Jižní 1339 , Poděbrady 290 01
člen Didier Alix 20.2.2002 - 9.7.2005
Vznik funkce 8.10.2001
Zánik funkce 28.4.2005
Adresa: Francouzská republika
14, bis Rue Raynouard, 75116 Paříž
člen Jean - Louis Mattei 20.2.2002 - 9.7.2005
Vznik funkce 8.10.2001
Zánik funkce 28.4.2005
Adresa: Francouzská republika
24, Rue Pierre et Marie Curie, 75005 Paříž
člen Christian Achille Frederic Poirier 20.2.2002 - 9.7.2005
Zánik členství 28.4.2005
Vznik funkce 8.10.2001
Adresa: Francouzská republika
19, Rue Mademoiselle, 78000 Versailles
člen Séverin Cabannes 20.2.2002 - 9.7.2005
Zánik členství 28.4.2005
Vznik funkce 8.10.2001
Adresa: Francouzská republika
14, Rue de Voisins, 78430 Louveciennes
člen Ing. Pavel Krejčí 3.12.2002 - 9.7.2005
Vznik členství 27.5.2001
Zánik členství 27.5.2005
Adresa: Rolsberská 564/30 , Olomouc 779 00
člen Jan Juchelka 9.7.2005 - 20.6.2006
Zánik členství 26.4.2006
Vznik funkce 29.4.2005
Zánik funkce 26.4.2006
Adresa: Jižní 1339 , Poděbrady 290 01
člen Didier Alix 9.7.2005 - 20.9.2006
Vznik funkce 29.4.2005
Adresa: Francouzská republika
14, bis Rue Raynouard, 75016 Paříž
člen Jean - Louis Mattei 9.7.2005 - 13.12.2006
Vznik funkce 29.4.2005
Adresa: Francouzská republika
24, Rue Pierre et Marie Curie, 75005 Paříž
člen Séverin Cabannes 9.7.2005 - 9.5.2007
Vznik členství 29.4.2005
Adresa: Francouzská republika
14, Rue de Voisins, 78430 Louveciennes
člen Petr Laube 9.7.2005 - 18.5.2009
Zánik členství 29.4.2009
Vznik funkce 29.4.2005
Zánik funkce 29.4.2009
Adresa: Kvapilova 958/9 , Praha 150 00
člen Christian Achille Frederic Poirier 9.7.2005 - 18.5.2009
Vznik členství 29.4.2005
Zánik členství 29.4.2009
Adresa: Francouzská republika
19, Rue Mademoiselle, 78000 Versailles
předseda dozorčí rady Didier Alix 20.9.2006 - 18.5.2009
Vznik členství 29.4.2005
Zánik členství 29.4.2009
Vznik funkce 14.6.2005
Zánik funkce 29.4.2009
Adresa: Francouzská republika
14, bis Rue Raynouard, 75016 Paříž
místopředseda dozorčí rady Jean - Louis Mattei 13.12.2006 - 18.5.2009
Vznik členství 29.4.2005
Zánik členství 29.4.2009
Vznik funkce 14.6.2005
Zánik funkce 29.4.2009
Adresa: Francouzská republika
24, Rue Pierre et Marie Curie, 75005 Paříž
člen Ing. Pavel Krejčí 9.7.2005 - 29.5.2009
Vznik členství 28.5.2005
Zánik členství 28.5.2009
Adresa: Rolsberská 564/30 , Olomouc 779 00
člen Nina Trlicová 9.7.2005 - 29.5.2009
Vznik členství 28.5.2005
Zánik členství 28.5.2009
Adresa: Jeseninova 401/30 , Ústí nad Labem 400 03
člen Ing. Jan Kučera 9.7.2005 - 29.5.2009
Vznik členství 28.5.2005
Zánik členství 28.5.2009
Adresa: Ovocná 1576 , Náchod 547 01
člen Séverin Cabannes 9.5.2007 - 21.8.2009
Vznik členství 29.4.2005
Zánik členství 29.4.2009
Adresa: Francouzská republika
14, Rue de Voisins, 78430 Louveciennes
člen dozorčí rady Ing. Karel Krejčí 29.5.2009 - 17.9.2009
Vznik členství 29.5.2009
Adresa: Rolsberská 564/30 , Olomouc 779 00
člen dozorčí rady Séverin Cabannes 21.8.2009 - 9.11.2010
Vznik členství 30.4.2009
Zánik členství 30.9.2010
Adresa: Francouzská republika
78430 Louveciennes, Rue de Voisins 14
člen dozorčí rady Bernardo Sanchez Incera 9.11.2010 - 18.5.2011
Vznik členství 1.10.2010
Zánik členství 21.4.2011
Adresa: rue Saint Placide 44 , Paříž Francouzská republika
člen dozorčí rady Ing. Bořivoj Kačena 30.5.2008 - 23.5.2012
Vznik členství 29.4.2008
Zánik členství 29.4.2012
Adresa: Vavákova 1486/4 , Praha 148 00
člen dozorčí rady Christian Achille Frederic Poirier 18.5.2009 - 16.10.2012
Vznik členství 30.4.2009
Zánik členství 26.9.2012
Adresa: Francouzská republika
Versailles, Rue Mademoiselle 19, 78000
předseda dozorčí rady Didier Alix 18.5.2009 - 21.5.2013
Vznik členství 30.4.2009
Zánik členství 30.4.2013
Vznik funkce 30.4.2009
Zánik funkce 30.4.2013
Adresa: Francouzská republika
Paříž, Rue Raynouard bis 14, 75016
místopředseda dozorčí rady Jean - Louis Mattei 18.5.2009 - 21.5.2013
Vznik členství 30.4.2009
Zánik členství 30.4.2013
Vznik funkce 30.4.2009
Zánik funkce 30.4.2013
Adresa: Francouzská republika
Paříž, Rue Pierre et Marie Curie 24, 75005
člen dozorčí rady Petr Laube 18.5.2009 - 21.5.2013
Vznik členství 30.4.2009
Zánik členství 30.4.2013
Adresa: Kvapilova 958/9 , Praha 150 00
člen dozorčí rady Jean-Luc André Joseph Parer 16.10.2012 - 21.5.2013
Vznik členství 27.9.2012
Zánik členství 24.4.2013
Adresa: Francouzská republika
Paříž, Square Henri Delormel 6, 75014
člen dozorčí rady Dana Neubauerová 29.5.2009 - 11.6.2013
Vznik členství 29.5.2009
Zánik členství 31.5.2013
Adresa: Smetanovo náměstí 1860 , Havlíčkův Brod 580 01
člen dozorčí rady PaedDr. Karel Přibil 29.5.2009 - 11.6.2013
Vznik členství 29.5.2009
Zánik členství 31.5.2013
Adresa: Návršní 332 , Kamenice 251 68
člen dozorčí rady Ing. Pavel Krejčí 17.9.2009 - 11.6.2013
Vznik členství 29.5.2009
Zánik členství 31.5.2013
Adresa: Rolsberská 564/30 , Olomouc 779 00
člen dozorčí rady Bernardo Sanchez Incera 18.5.2011 - 14.5.2015
Vznik členství 22.4.2011
Zánik členství 22.4.2015
Adresa: rue Saint Placide 44 , Paříž Francouzská republika
člen dozorčí rady Ing. Bořivoj Kačena 23.5.2012 - 12.5.2016
Vznik členství 30.4.2012
Zánik členství 30.4.2016
Zánik funkce 30.4.2016
Adresa: Vavákova 1486/4 , Praha 148 00
člen dozorčí rady Laurent Goutard 21.5.2013 - 29.5.2017
Vznik členství 1.5.2013
Zánik členství 1.5.2017
Adresa: Ter rue de Tourville , 781 00 Saint Germain en Laye Francouzská republika
člen dozorčí rady Petr Laube 21.5.2013 - 29.5.2017
Vznik členství 1.5.2013
Zánik členství 1.5.2017
Adresa: Kvapilova 958/9 , Praha 150 00
předseda dozorčí rady Jeanluc André Joseph Parer 21.5.2013 - 29.5.2017
Vznik členství 25.4.2013
Zánik členství 1.5.2017
Vznik funkce 1.5.2013
Zánik funkce 1.5.2017
Adresa: Square Henri Delormel 6 , 750 14 Paříž Francouzská republika
člen dozorčí rady Pavel Jelínek 11.6.2013 - 29.5.2017
Vznik členství 1.6.2013
Zánik členství 1.6.2017
Adresa: Čs. partyzánů 8 , Chrudim 537 01
místopředseda dozorčí rady Giovanni Luca Soma 11.6.2013 - 29.5.2017
Vznik členství 1.5.2013
Zánik členství 1.5.2017
Vznik funkce 1.5.2013
Zánik funkce 1.5.2017
Adresa: 104 Rue du Faubourg Saint Honoré , 750 08 Paříž Francouzská republika
člen dozorčí rady Dana Neubauerová 11.6.2013 - 29.5.2017
Vznik členství 1.6.2013
Zánik členství 1.6.2017
Adresa: Smetanovo náměstí 1860 , Havlíčkův Brod 580 01
člen dozorčí rady Karel Přibil 11.6.2013 - 29.5.2017
Vznik členství 1.6.2013
Zánik členství 1.6.2017
Adresa: Návršní 332 , Kamenice 251 68
člen dozorčí rady Sylvie Remond 14.5.2015 - 15.10.2018
Vznik členství 23.4.2015
Zánik členství 3.10.2018
Adresa: 11 rue Henri Cloppet-78110 , Le Vesinet Francouzská republika
člen člen Bořivoj Kačena 12.5.2016 - 11.1.2019
Vznik členství 1.5.2016
Zánik členství 13.1.2019
Vznik funkce 1.5.2016
Adresa: Vavákova 1486/4 , Praha 148 00
člen Pavel Jelínek 2.6.2017 - 11.1.2019
Vznik členství 2.6.2017
Zánik členství 13.1.2019
Adresa: Čs. partyzánů 8 , Chrudim 537 01
člen Miroslava Šmídová 2.6.2017 - 11.1.2019
Vznik členství 2.6.2017
Zánik členství 13.1.2019
Adresa: Žižkova 2080/55 , Plzeň 301 00
člen Petr Laube 29.5.2017 - 20.5.2019
Vznik členství 2.5.2017
Zánik členství 24.4.2019
Adresa: Kvapilova 958/9 , Praha 150 00
člen Cécile Camilli 5.2.2019 - 20.5.2019
Vznik členství 15.1.2019
Zánik členství 24.4.2019
Adresa: 10,allée des Bocages , 78110 Le Vesinet Francouzská republika

Vedoucí organizační složky Komerční banka, a.s.

Platnost údajů od - do
Jméno Katarína Kurucová 5.8.2015
Adresa: Vavrinecká 12517/17 , 83152 Bratislava Slovenská republika
Jméno Ing. Vlastimil Czabe 1.1.2011 - 18.5.2011
Adresa: Tylova 667/3 , Olomouc 779 00
Jméno Katarína Kurucová 20.10.2011 - 5.8.2015
Adresa: Mýtná 2885 19, 811 07 Bratislava Slovenská republika

Sbírka Listin Komerční banka, a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 1360/SL 163 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva o vztazích, zpráva auditora za rok 2014 i v AJ Městský soud v Praze 31.12.2014 22.1.2016 27.1.2016 580
B 1360/SL 162 stanovy společnosti Městský soud v Praze 23.4.2015 11.5.2015 14.5.2015 25
B 1360/SL 161 notářský zápis [NZ 284/2015] NZ 284/2015 Městský soud v Praze 23.4.2015 11.5.2015 14.5.2015 50
B 1360/SL 160 notářský zápis [NZ 283/2015] NZ 283/2015 Městský soud v Praze 23.4.2015 11.5.2015 14.5.2015 98
B 1360/SL 159 ostatní odstoupení z funkce Městský soud v Praze 18.3.2015 24.3.2015 14.4.2015 2
B 1360/SL 158 ostatní - usnesení -volba člena představenstva Městský soud v Praze 18.3.2015 24.3.2015 14.4.2015 3
B 1360/SL 156 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích, zpráva auditora konsolidovaná, v cizím jazyce Městský soud v Praze 31.12.2013 8.1.2015 15.1.2015 277
B 1360/SL 155 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích, zpráva auditora konsolidovaná Městský soud v Praze 31.12.2013 8.1.2015 15.1.2015 277
B 1360/SL 152 notářský zápis NZ 309/2014 Městský soud v Praze 30.4.2014 30.5.2014 19.6.2014 81
B 1360/SL 151 notářský zápis NZ 160/2014 Městský soud v Praze 29.1.2014 4.3.2014 11.3.2014 134
B 1360/SL 150 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva o vztazích, zpráva auditora v anglickém jazyce Městský soud v Praze 31.12.2012 3.3.2014 4.3.2014 268
B 1360/SL 149 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva o vztazích, zpráva auditora v českém jazyce Městský soud v Praze 31.12.2012 3.3.2014 4.3.2014 268
B 1360/SL 147 ostatní usnesení DR - volba/odv. čl. představenstva 3x Městský soud v Praze 25.6.2013 1.7.2013 19.8.2013 3
B 1360/SL 146 výroční zpráva r. 2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 7.1.2013 14.1.2013 274
B 1360/SL 145 ostatní - usnesení DR Městský soud v Praze 31.7.2012 7.8.2012 3
B 1360/SL 144 ostatní -usnesení DR/představ/2x Městský soud v Praze 9.3.2012 5.6.2012 18.6.2012 2
B 1360/SL 143 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2010-konsolidovaná Městský soud v Praze 31.12.2010 12.1.2012 24.1.2012 234
B 1360/SL 142 ostatní usnesení Městský soud v Praze 13.9.2011 21.10.2011 2
B 1360/SL 141 podpisové vzory Městský soud v Praze 21.9.2011 21.10.2011 2
B 1360/SL 140 notářský zápis - NZ 167/2011 Městský soud v Praze 22.4.2011 18.5.2011 86
B 1360/SL 139 ostatní rozhodnutí 2x příloha Městský soud v Praze 3.8.2010 14.1.2011 23
B 1360/SL 138 doklady org. složky Městský soud v Praze 15.11.2010 14.1.2011 4
B 1360/SL 137 podpisové vzory Městský soud v Praze 30.11.2010 14.1.2011 2
B 1360/SL 136 ostatní usnesení DR 2x/představenstvo Městský soud v Praze 30.11.2010 14.1.2011 2
B 1360/SL 135 zpráva auditora +zahaj.rozvaha k 1.1.2010 Městský soud v Praze 1.1.2010 1.12.2010 30
B 1360/SL 134 účetní závěrka, zpráva auditora r.2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 1.12.2010 85
B 1360/SL 133 notářský zápis -NZ1340/2010-proj.fúze Městský soud v Praze 19.10.2010 1.12.2010 49
B 1360/SL 132 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 10.11.2010 10.11.2010 212
B 1360/SL 131 stanovy společnosti Městský soud v Praze 29.4.2010 1.9.2010 1.9.2010 21
B 1360/SL 130 ostatní projekt fúze Městský soud v Praze 29.4.2010 23.8.2010 23.8.2010 18
B 1360/SL 129 ostatní volba představenstva Městský soud v Praze 29.4.2010 7.7.2010 1
B 1360/SL 128 notářský zápis NZ 161/2010 Městský soud v Praze 30.4.2010 20.5.2010 110
B 1360/SL 127 notářský zápis NZ 160/2010 Městský soud v Praze 24.4.2010 20.5.2010 54
B 1360/SL 126 stanovy společnosti Městský soud v Praze 29.4.2010 20.5.2010 28
B 1360/SL 125 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2008-konsolidovaná Městský soud v Praze 31.12.2008 8.1.2010 11.1.2010 210
B 1360/SL 124 podpisové vzory Městský soud v Praze 8.9.2009 5.10.2009 4
B 1360/SL 123 ostatní -usnes.DR/volba předst. Městský soud v Praze 10.9.2009 5.10.2009 1
B 1360/SL 122 ostatní usnesení DR/odstoupení předs. Městský soud v Praze 9.9.2009 18.9.2009 1
B 1360/SL 121 ostatní usnesení DR/volba předs. Městský soud v Praze 9.9.2009 18.9.2009 1
B 1360/SL 120 ostatní usnesení představensta volba Městský soud v Praze 9.9.2009 18.9.2009 2
B 1360/SL 118 ostatní -zápis z VH Městský soud v Praze 29.4.2009 27.5.2009 10.6.2009 45
B 1360/SL 117 stanovy společnosti Městský soud v Praze 29.4.2009 27.5.2009 10.6.2009 27
B 1360/SL 119 notářský zápis -NZ88/09 Městský soud v Praze 30.4.2009 18.5.2009 36
B 1360/SL 116 ostatní -usnesení DR/představ. Městský soud v Praze 10.10.2008 4.12.2008 1
B 1360/SL 115 ostatní -usnesení představenstva Městský soud v Praze 25.11.2008 4.12.2008 1
B 1360/SL 114 ostatní -usnes.DR č.15/2EV-08/představ Městský soud v Praze 14.10.2008 10.11.2008 1
B 1360/SL 110 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 21.8.2008 25.8.2008 218
B 1360/SL 112 podpisové vzory Městský soud v Praze 23.4.2008 4.6.2008 2
B 1360/SL 111 ostatní -usnesení DRč.10/2-08/předst./ Městský soud v Praze 29.4.2008 4.6.2008 1
B 1360/SL 109 ostatní - záp.z VH Městský soud v Praze 29.4.2008 2.6.2008 4.6.2008 26
B 1360/SL 108 stanovy společnosti Městský soud v Praze 29.4.2008 2.6.2008 4.6.2008 25
B 1360/SL 113 notářský zápis -NZ91/2008 Městský soud v Praze 30.4.2008 2.6.2008 27
B 1360/SL 107 ostatní -usnes.DR č.2/1EV-08/předst./ Městský soud v Praze 31.1.2008 5.2.2008 14.2.2008 1
B 1360/SL 106 ostatní -usnes.DR č.1/01EV-08/předst./ Městský soud v Praze 31.1.2008 5.2.2008 14.2.2008 1
B 1360/SL 105 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora - r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 16.8.2007 29.8.2007 202
B 1360/SL 104 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 24.5.2007 25.5.2007 0
B 1360/SL 103 ostatní -záp.z jed.VH Městský soud v Praze 25.4.2007 24.5.2007 25.5.2007 0
B 1360/SL 99 ostatní -rozhodnutí ČNB Městský soud v Praze 28.7.2003 5.9.2006 27.10.2006 5
B 1360/SL 98 ostatní -usnes.představenstva Městský soud v Praze 10.10.2005 5.9.2006 27.10.2006 1
B 1360/SL 95 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2005 Městský soud v Praze 31.12.2005 13.10.2006 16.10.2006 100
B 1360/SL 94 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2005 Městský soud v Praze 31.12.2005 11.10.2006 11.10.2006 196
B 1360/SL 93 notářský zápis -NZ179/06 Městský soud v Praze 26.4.2006 27.6.2006 29
B 1360/SL 92 ostatní -usnesení DRč.11/2-06/předsta. Městský soud v Praze 26.4.2006 27.6.2006 1
B 1360/SL 91 podpisové vzory -1x Městský soud v Praze 25.4.2006 27.6.2006 2
B 1360/SL 90 stanovy společnosti Městský soud v Praze 26.4.2006 27.6.2006 25
B 1360/SL 89 účetní závěrka, zpráva auditora r.2005/nekonsolidovaná/ Městský soud v Praze 31.12.2005 25.5.2006 31.5.2006 72
B 1360/SL 88 účetní závěrka, zpráva auditora r.2005/konsolidovaná/ Městský soud v Praze 31.12.2005 25.5.2006 31.5.2006 80
B 1360/SL 87 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2005 Městský soud v Praze 31.12.2005 25.5.2006 31.5.2006 198
B 1360/SL 86 ostatní -zpr.o vztazích r.2005 Městský soud v Praze 31.12.2005 25.5.2006 31.5.2006 7
B 1360/SL 85 notářský zápis -NZ180/06 Městský soud v Praze 26.4.2006 25.5.2006 31.5.2006 0
B 1360/SL 84 ostatní -usnesení představenstva Městský soud v Praze 10.10.2005 25.5.2006 31.5.2006 3
B 1360/SL 83 ostatní -usnesení DR/představ./ Městský soud v Praze 15.3.2006 9.5.2006 1
B 1360/SL 82 ostatní -usnesení představenstva Městský soud v Praze 28.3.2006 9.5.2006 1
B 1360/SL 79 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2004 Městský soud v Praze 31.12.2004 2.8.2005 10.8.2005 188
B 1360/SL 78 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2001 Městský soud v Praze 31.12.2001 3.8.2005 10.8.2005 238
B 1360/SL 81 ostatní -usnesení DR/představ./ Městský soud v Praze 14.6.2005 5.8.2005 2
B 1360/SL 80 ostatní -usnesení DR/představ./ Městský soud v Praze 14.6.2005 5.8.2005 2
B 1360/SL 73 účetní závěrka, výroční zpráva r.2004+audit+zpr.o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2004 16.5.2005 9.6.2005 190
B 1360/SL 77 notářský zápis -NZ233/05 Městský soud v Praze 28.4.2005 31.5.2005 94
B 1360/SL 76 účetní závěrka, zpráva auditora r.2004/nekonsolid./ Městský soud v Praze 31.12.2004 31.5.2005 66
B 1360/SL 75 účetní závěrka, zpráva auditora r.2004/konsolid. Městský soud v Praze 31.12.2004 31.5.2005 66
B 1360/SL 74 zpráva o vztazích r.2004 Městský soud v Praze 31.12.2004 31.5.2005 11
B 1360/SL 72 podpisové vzory -1x+usnes.představ.-27.7.04 Městský soud v Praze 31.8.2004 8.12.2004 4
B 1360/SL 71 ostatní -usnesení DR/představ./ Městský soud v Praze 16.6.2004 8.12.2004 4
B 1360/SL 70 ostatní -odstoupení z fce Městský soud v Praze 24.9.2004 24.11.2004 1
B 1360/SL 69 podpisové vzory 1x / p. Colin Městský soud v Praze 15.9.2004 24.11.2004 2
B 1360/SL 68 ostatní -materiál č.2/16čl.DR/předst./ Městský soud v Praze 12.10.2004 24.11.2004 21
B 1360/SL 67 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r. 2003 Městský soud v Praze 31.12.2003 21.9.2004 20.10.2004 189
B 1360/SL 66 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2002 Městský soud v Praze 31.12.2002 21.9.2004 22.9.2004 188
B 1360/SL 60 stanovy společnosti Městský soud v Praze 17.6.2004 21.7.2004 11.8.2004 26
B 1360/SL 65 účetní závěrka, zpráva auditora r.2003 Městský soud v Praze 31.12.2003 6.8.2004 135
B 1360/SL 64 notářský zápis NZ 345/04 Městský soud v Praze 17.6.2004 6.8.2004 19
B 1360/SL 63 ostatní odstoupení člena představenstva Městský soud v Praze 16.6.2004 6.8.2004 1
B 1360/SL 62 ostatní odstoupení z funkce Městský soud v Praze 17.5.2004 6.8.2004 1
B 1360/SL 61 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2003 Městský soud v Praze 31.12.2003 6.8.2004 184
B 1360/SL 59 notářský zápis NZ 381/2003 Městský soud v Praze 19.6.2003 28.11.2003 28.11.2003 27
B 1360/SL 58 rozhod. o statut. orgánu rozhodnutí ČNB Městský soud v Praze 15.8.2003 28.11.2003 28.11.2003 5
B 1360/SL 55 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.2002 Městský soud v Praze 31.12.2002 16.7.2003 17.9.2003 143
B 1360/SL 54 zpráva o vztazích r. 2002 Městský soud v Praze 31.12.2002 16.7.2003 17.9.2003 10
B 1360/SL 53 ostatní zpráva představenstva+DR Městský soud v Praze 27.3.2003 16.7.2003 17.9.2003 21
B 1360/SL 52 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2002 Městský soud v Praze 31.12.2002 2.7.2003 19.8.2003 192
B 1360/SL 51 zpráva o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2002 2.7.2003 19.8.2003 9
B 1360/SL 50 účetní závěrka, zpráva auditora r. 2002 nekonsolidovaná ÚZ Městský soud v Praze 31.12.2002 2.7.2003 19.8.2003 73
B 1360/SL 49 účetní závěrka, zpráva auditora r. 2002 konsolidovaná ÚZ Městský soud v Praze 31.12.2002 2.7.2003 19.8.2003 72
B 1360/SL 48 stanovy společnosti Městský soud v Praze 19.6.2003 2.7.2003 19.8.2003 25
B 1360/SL 47 notářský zápis NZ 381/2003 Městský soud v Praze 19.6.2003 2.7.2003 19.8.2003 27
B 1360/SL 46 ostatní odstoup.z funkce člena představenstva Městský soud v Praze 17.12.2002 6.5.2003 1
B 1360/SL 45 podpisové vzory 1x Městský soud v Praze 4.2.2003 6.5.2003 3
B 1360/SL 44 ostatní volba/odstoupení člena představenstva Městský soud v Praze 17.12.2002 6.5.2003 4
B 1360/SL 43 podpisové vzory 2x Městský soud v Praze 15.10.2002 11.2.2003 6
B 1360/SL 42 ostatní usnesení představenstva Městský soud v Praze 9.10.2002 11.2.2003 2
B 1360/SL 41 ostatní volba člena představenstva Městský soud v Praze 25.6.2002 13.1.2003 4
B 1360/SL 40 podpisové vzory 1x Městský soud v Praze 28.8.2002 13.1.2003 3
B 1360/SL 39 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2001 Městský soud v Praze 31.12.2001 29.10.2002 238
B 1360/SL 38 stanovy společnosti Městský soud v Praze 26.6.2002 29.10.2002 24
B 1360/SL 37 ostatní -sml.o prodeji privat.majetku Městský soud v Praze 1.7.2002 29.10.2002 9
B 1360/SL 36 notářský zápis -NZ324/02 Městský soud v Praze 28.6.2002 29.10.2002 49
B 1360/SL 35 podpisové vzory Městský soud v Praze 2.5.2002 29.10.2002 3
B 1360/SL 34 ostatní -usnesení DRč.30/05/02/předst. Městský soud v Praze 2.5.2002 29.10.2002 2
B 1360/SL 32 ostatní -usnesení DRč.26/4/2002/předs. Městský soud v Praze 28.3.2002 25.10.2002 1
B 1360/SL 31 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2001 Městský soud v Praze 31.12.2001 8.8.2002 9.8.2002 217
B 1360/SL 30 posudek znalce č.90-04/2002 Městský soud v Praze 22.4.2002 21.5.2002 24.6.2002 20
B 1360/SL 29 stanovy společnosti Městský soud v Praze 8.10.2001 29.5.2002 30
B 1360/SL 28 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora za rok 2000 Městský soud v Praze 31.12.2000 23.5.2002 179
B 1360/SL 27 notářský zápis -NZ505/2001 Městský soud v Praze 11.10.2001 23.5.2002 42
B 1360/SL 26 notářský zápis -NZ501/2001 Městský soud v Praze 9.10.2001 23.5.2002 34
B 1360/SL 25 notářský zápis -NZ491/2001-NZ492/2001 Městský soud v Praze 5.10.2001 23.5.2002 32
B 1360/SL 24 notářský zápis -NZ329/2001 Městský soud v Praze 27.6.2001 23.5.2002 29
B 1360/SL 23 podpisové vzory -1x Městský soud v Praze 5.10.2001 23.5.2002 3
B 1360/SL 22 podpisové vzory -2x Městský soud v Praze 5.10.2001 23.5.2002 6
B 1360/SL 21 podpisové vzory -2x Městský soud v Praze 5.10.2001 23.5.2002 6
B 1360/SL 20 stanovy společnosti Městský soud v Praze 28.3.2002 29.4.2002 7.5.2002 28
B 1360/SL 19 zpráva o vztazích r.2001 Městský soud v Praze 31.12.2001 4.4.2002 5.4.2002 21
B 1360/SL 18 ostatní -smlouva o prodeji podniku CZ Městský soud v Praze 28.3.2002 4.4.2002 5.4.2002 87
B 1360/SL 17 ostatní smlouva o prodeji podniku angl Městský soud v Praze 28.3.2002 4.4.2002 5.4.2002 101
B 1360/SL 16 posudek znalce přezkoumání + smlouva o prodeji v AJ (v CJ viz řádek č. 15) Městský soud v Praze 22.1.2002 22.2.2002 22.2.2002 48
B 1360/SL 15 ostatní smlouva/prodej části podniku CJ Městský soud v Praze 22.2.2002 22.2.2002 37
B 1360/SL 14 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r. 2000 Městský soud v Praze 31.12.2000 27.11.2001 4.12.2001 148
B 1360/SL 13 stanovy společnosti Městský soud v Praze 28.3.2001 10.9.2001 30
B 1360/SL 12 účetní závěrka, zpráva auditora r. 2000 Městský soud v Praze 31.12.2000 6.6.2001 66
B 1360/SL 11 podpisové vzory  4x Městský soud v Praze 16.1.2001 22.3.2001 12
B 1360/SL 10 podpisové vzory 3x Městský soud v Praze 16.1.2001 22.3.2001 9
B 1360/SL 9 ostatní volba člena představenstva 3x - BEZ DATA Městský soud v Praze 21.2.2001 5
B 1360/SL 8 účetní závěrka, zpráva auditora 1999 Městský soud v Praze 31.12.1999 21.2.2001 31
B 1360/SL 7 stanovy společnosti, ostatní návrh změny stanov Městský soud v Praze 31.5.2000 21.2.2001 50
B 1360/SL 6 ostatní zápis z VH Městský soud v Praze 31.5.2000 21.2.2001 16
B 1360/SL 5 notářský zápis NZ 324/2000 Městský soud v Praze 31.5.2000 21.2.2001 47
B 1360/SL 4 účetní závěrka, zpráva auditora r.1996,1997,1998 Městský soud v Praze 22.7.1999 79
B 1360/SL 3 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 564/98 Městský soud v Praze 18.6.1998 22.7.1999 106
B 1360/SL 2 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 947/97 Městský soud v Praze 28.5.1997 22.7.1999 132
B 1360/SL 1 zakladatelské dokumenty, notářský zápis, stanovy společnosti NZ 111/92 Městský soud v Praze 3.3.1992 22.7.1999 29
B 1360/SL 57 ostatní zpráva o odpověd.zástupci Městský soud v Praze 8.9.2003 28.11.2003 0
B 1360/SL 56 ostatní zpráva o zápisu do ŽR+ ŽL Městský soud v Praze 8.9.2003 28.11.2003 0
B 1360/SL 33 ostatní -usnesení doz.rady Městský soud v Praze 28.3.2002 0
B 1360/SL 100 ostatní -náv.na zápis změn do OR Městský soud v Praze 16.5.2006 5.9.2006 0

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Komerční banka, a.s.

IČO (identifikační číslo) 45317054
Jméno Komerční banka, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Úřad městské části Praha 1
Vznik první živnosti: 29.9.1992
Celkový počet živností: 18
Aktivních živností: 2

Sídlo Komerční banka, a.s.

Živnosti a provozovny Komerční banka, a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 30.7.2003
Provozovna č. 1
Provozovna náměstí Junkových 2772/1, Praha 155 00
Identifikační číslo provozovny 1009016717
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

Zahájení provozování 1.7.2013

Živnost č. 2 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 3.9.2003
Provozovna č. 1
Provozovna náměstí Junkových 2772/1, Praha 155 00
Identifikační číslo provozovny 1009016717
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.7.2013

Živnost č. 3 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej - vyjma zboží uvedeného v příl.zák. č. 455/91 Sb. a zboží tímto zákonem vyloučeného

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 29.9.1992
Zánik oprávnění 5.2.2001

Živnost č. 4 Ubytovací služby.

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.12.1992
Zánik oprávnění 31.10.1994
Konec oprávnění 31.10.1994

Živnost č. 5 Výuka v předmětech bankovnictví, finanční management, řízení, marketing.

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 27.4.1994
Zánik oprávnění 5.2.2001

Živnost č. 6 Zprostředkování v obchodě

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 27.4.1994
Zánik oprávnění 5.2.2001

Živnost č. 7 Zprostředkování stavebního spoření.

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 27.4.1994
Zánik oprávnění 5.2.2001

Živnost č. 8 Zprostředkování úvěrů (na základě smlouvy)

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 27.4.1994
Zánik oprávnění 5.2.2001

Živnost č. 9 Ubytovací služby (bez poskytování hostinských činností v těchto zařízeních)

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.10.1994
Zánik oprávnění 6.1.1998

Živnost č. 10 Hostinská činnost

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.4.1996
Zánik oprávnění 6.1.1998

Živnost č. 11 Správa a údržba nemovitostí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.7.2003
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 12 Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.7.2003
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 13 Zprostředkování obchodu

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.7.2003
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 14 Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.7.2003
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 15 Inženýrská činnost v investiční výstavbě

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.7.2003
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 16 Silniční motorová doprava osobní

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.1.2004
Zánik oprávnění 8.11.2004

Živnost č. 17 Silniční motorová doprava nákladní

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.1.2004
Zánik oprávnění 8.11.2004

Živnost č. 18 Zpracování dat, služby databank, správa sítí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 20.7.2005
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán Komerční banka, a.s.

Člen statutárního orgánu Ing. Jan Juchelka
Člen statutárního orgánu Didier Luc Marie Colin
Člen statutárního orgánu Ing. Vladimír Jeřábek
Člen statutárního orgánu Miroslav Hiršl
Člen statutárního orgánu Ing. David FORMÁNEK
Člen statutárního orgánu Margus Simson

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Komerční banka, a.s.

IČO: 45317054
Firma: Komerční banka, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 1
Počet zaměstnanců: 5000 - 9999 zaměstnanců
Institucionální sektor: Instituce přijímající vklady kromě centrální banky pod zahraniční kontrolou
Datum vzniku: 5.3.1992

Sídlo Komerční banka, a.s.

Sídlo: Na příkopě 969/33, Praha 110 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Informační činnosti
Ostatní peněžní zprostředkování
Ostatní finanční zprostředkování
Ostatní pomocné činnosti související s finančním zprostředkováním
Správa nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
Poradenství v oblasti řízení
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
tracking image