Firma KOH-I-NOOR Mladá Vožice a.s. IČO 60827441


KOH-I-NOOR Mladá Vožice a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

KOH-I-NOOR Mladá Vožice a.s. (60827441) je Akciová společnost. Sídlí na adrese 620, Mladá Vožice 391 43. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 1994 a je stále aktivní. KOH-I-NOOR Mladá Vožice a.s. má celkem pět provozoven a pět živností.

Jako zdroj dat o KOH-I-NOOR Mladá Vožice a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o KOH-I-NOOR Mladá Vožice a.s. na Justice.cz
Detailní informace o KOH-I-NOOR Mladá Vožice a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro KOH-I-NOOR Mladá Vožice a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje KOH-I-NOOR Mladá Vožice a.s.

Soud Krajský soud v Českých Budějovicích 3
Spisová značka B 629
IČO (identifikační číslo osoby) 60827441
Jméno KOH-I-NOOR Mladá Vožice a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 1.1.1994
Počet členů statutárního orgánu: 3 24.6.2014
Počet členů dozorčí rady: 3 24.6.2014
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a družstvech. 24.6.2014
Počet členů statutárního orgánu: 3 14.3.2014 - 24.6.2014
Dne 27. června 2006 přijala valná hromada toto usnesení: 2.727 kmenových akcií, vydaných společností KOH-I-NOOR Mladá Vožice a.s., se sídlem Mladá Vožice 620, 391 43 Mladá Vožice, IČ 608 27 441, v listinné podobě, znějících na majitele, o jmenovité hodnotě každé jedné akcie 1.000,- Kč, pořadové číslo 1 až 24, p ořadové číslo 31 až 1.174, pořadové číslo 1.182 až 1.296, pořadové číslo 1.327 až 1.450, pořadové číslo 3.501 až 4.231, pořadové číslo 10.535 až 10.561 a pořadové číslo 85.337 až 85.898 (nahrazené hromadnou listinou č. 2) přechází v souladu s ustanovením § 183l odst. 3 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, na obchodní společnost GES ASSET MANAGEMENT, a.s., IČ: 263 40 101, se sídlem Praha 1, Králodvorská 1081/16, PSČ 110 00, která je hlavním akcionářem společnosti KOH-I-NOOR Mladá Vožice a.s., přiče mž další náležitosti jsou stanoveny takto: 1. Určení hlavního akcionáře: Valná hromada byla svolána představenstvem společnosti KOH-I-NOOR Mladá Vožice a.s. v souladu s § 183i odst. 1 Obchodního zákoníku, aby rozhodla o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů společnosti na hlavního akcionáře, a to del žádosti spo lečnosti GES ASSET MANAGEMENT, a.s., IČ 263 40 101, se sídlem Praha 1, Králodvorská 1081, PSČ 110 00, která je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložka 10853 (dále i jako hlavní akcionář). Konstatuje se, že hlavní akcionář je řádně určen v souladu s § 183 odst. 3 Obchodního zákoníku. 2. Údaje osvědčující, že hlavní akcionář je hlavním akcionářem společnosti: GES ASSET MANAGEMENT, a.s., IČ: 263 40 101, se sídlem Praha 1, Králodvorská 1081/16, PSČ: 110 00, je ke dni konání této mimořádné valné hromady majitelem 83.171 kmenových akcií, vydaných společností KOH-I-NOOR Mladá Vožice a.s., se sídlem Mladá Vožice 620 , 391 43 Mladá Vožice, IČ: 608 27 441, v listinné podobě, znějících na majitele, o jmenovité hodnotě každé jedné akcie 1.000,- Kč, (a) pořadové číslo 10.562 až 85.336, vydaných ve formě hromadných listin, nahrazujících tyto akcie, č. B001 až B038, (b) pořadové číslo 1.451 až 1.500, pořadové číslo 4.232 až 6.181, vydaných ve formě hromadné listiny, nahrazující tyto akcie, č. B039, (c) pořadové číslo 6.182 až 10.534, vydaných ve formě hromadných listin, nahrazujících tyto akcie, č. B040 až B042, (d) pořadové číslo 25 až 30, (e) pořadové číslo 1.175 až 1.181, (f) pořadové číslo 1.297 až 1.326, (g) pořadové číslo 1.501 až 3.500 a s nimiž je spojen podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech společností KOH-I-NOOR Mladá Vožice a.s. ve výši 96,83 % základního kapitálu i hlasovacích práv, což doložila: (a) notářským zápisem NZ 86/2006, N 101/2006 ze dne 20. dubna 2006, sepsaným JUDr. Lenkou Leszay, PhD., LL.M, notářkou v Praze, a dále i (b) 83.171 kmenovými akciemi společností KOH-I-NOOR Mladá Vožice a.s., vydanými v listinné podobě, znějících na majitele, o jmenovité hodnotě každé jedné akcie 1.000,- Kč, - pořadové číslo 10.562 až 85.336, vydaných ve formě hromadných listin, nahrazujících tyto akcie, č. B001 až B038, - pořadové číslo 1.451 až 1.500, pořadové číslo 4.232 až 6.181, vydaných ve formě hromadné listiny, nahrazující tyto akcie, č. B039, - pořadové číslo 6.182 až 10.534, vydaných ve formě hromadných listin, nahrazujících tyto akcie, č. B040 až B042, - pořadové číslo 25 až 30, - pořadové číslo 1.175 až 1.181, - pořadové číslo 1.297 až 1.326, - pořadové číslo 1.501 až 3.500 Konstatuje se, že na základě uvedených dokumentů a prohlášení je nesporné, že společnost GES ASSET MANAGEMENT, a.s. je hlavním akcionářem společnosti KOH-I-NOOR Mladá Vožice a.s. dle § 183i odst. 1 Obchodního zákoníku. 3. Výše protiplnění: Hlavní akcionář, obchodní společnost GES ASSET MANAGEMENT, a.s., poskytne ostatním akcionářům společnosti KOH-I-NOOR Mladá Vožice a.s., resp. zástavním věřitelům či jiným oprávněným osobám "Oprávněné osoby"), jejichž akcie přechází v souladu s tímto rozho dnutím na společnost GES ASSET MANAGEMENT, a.s. protiplnění ve výši 945,- Kč (devět set čtyřicet pět korun českých) za každou jednu kmenovou akcii, vydanou společností KOH-I-NOOR Mladá Vožice a.s., v listinné podobě, znějících na majitele, o jmenovité hod notě každé jedné akcie 1.000,- Kč (tisíc korun českých). Výše protiplnění a jeho přiměřenost je doložena znaleckým posudkem č. 060518, ze dne 18. května 2006 a jeho doplňkem ze dne 22. května 2006, které tvoří přílohu č. 1 tohoto zápisu. Představenstvo společnosti projednalo přiměřenost protiplnění (příloha č. 2) a vyjádřilo se tak, že výše protiplnění stanovená hlavním akcionářem v jeho žádosti dle ust. § 183i obchodního zákoníku je přiměřená hodnotě akcií společnosti, a tudíž je spraved livá ve smyslu ust. § 183j odst. 2 Obchodního zákoníku. 4. Lhůta pro poskytnutí protiplnění: Obchodní společnost GES ASSET MANAGEMENT, a.s. poskytne ostatním akcionářům společnosti KOH-I-NOOR Mladá Vožice a.s., jejichž akcie přechází v souladu s tímto rozhodnutím na společnost GES ASSET MANAGEMENT, a.s. protiplnění nejpozději do 30 (třiceti) dnů ode dne předání akcií společnosti KOH-I-NOOR Mladá Vožice a.s. Dosavadní majitelé akcií, tj. 2.727 kmenových akcií, vydaných společností KOH-I-NOOR Mladá Vožice a.s., se sídlem Mladá Vožice 620, 391 43 Mladá Vožice, IČ 608 27 441, v listinné podobě, znějících na majitele, o jmenovité hodnotě každé jedné akcie 1.000,- Kč, které přecházejí v souladu s tímto rozhodnutím na obchodní společnost GES ASSET MANAGEMENT, a.s. předloží tyto akcie společnosti KOH-I-NOOR Mladá Vožice a.s. do 30 (třiceti) dnů ode dne přechodu vlastnického práva k těmto akciím na obchodní společnos t GES ASSET MANAGEMENT, a.s. podle § 183l odst. 3 Obchodního zákoníku. Výplatu protiplnění zajišťuje pro společnost GES ASSET MANAGEMENT, a.s. obchodník s cennými papíry, a to společnost GES INVEST, a.s., IČ 250 51 008, se sídlem Praha 1, Králodvorská 1081/16, PSČ 110 00, u které byla hlavním akcionářem dle § 183 odst. 6 Obc hodního zákoníku složena peněžní částka ve výši potřebné k výplatě protiplnění (příloha č. 3). Tato skutečnost byla doložena na valné hromadě. Konstatuje se, že výše, přiměřenost a lhůta pro poskytnutí protiplnění je řádně určena. 18.7.2006 - 20.9.2006
Akciová společnost byla založena podle § 172 obchodního zák. Jedinným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku České republiky se sídlem v Praze 2, Rašínovo nábřeží 42, na který přešel majetek státního podniku ve smyslu § 11 odst. 3 zák. č. 92/1991 Sb ve znění pozdějších předpisů. V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu ze dne 9.12.1993 bylo rozhodnuto o schválení stanov, jmenování členů představenstva a dozorčí rady. 1.1.1994

Aktuální kontaktní údaje KOH-I-NOOR Mladá Vožice a.s.

Kapitál KOH-I-NOOR Mladá Vožice a.s.

zakladni jmění 85 898 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 1.1.1994

Akcie KOH-I-NOOR Mladá Vožice a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 85 898 24.6.2014
Kmenové akcie na majitele 1 000 Kč 85 898 2.9.2004 - 24.6.2014
Akcie na majitele 1 000 Kč 85 898 1.1.1994 - 2.9.2004

Sídlo KOH-I-NOOR Mladá Vožice a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa 620 , Mladá Vožice 391 43 16.11.2016
Adresa 620 , Mladá Vožice 391 43 1.1.1994 - 16.11.2016

Předmět podnikání KOH-I-NOOR Mladá Vožice a.s.

Platnost údajů od - do
opravy silničních vozidel 25.2.2009
obráběčství 25.2.2009
zámečnictví, nástrojářství 25.2.2009
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 25.2.2009
výroba plastových výrobků a pryžových výrobků 13.11.2001 - 25.2.2009
pronájem a půjčování věcí movitých 13.11.2001 - 25.2.2009
velkoobchod 13.11.2001 - 25.2.2009
specializovaný maloobchod 13.11.2001 - 25.2.2009
maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny 13.11.2001 - 25.2.2009
výroba kartáčnického a konfekčního zboží, deštníků a dalších výrobků zpracovatelského průmyslu 13.11.2001 - 25.2.2009
výroba parafinových svíček 6.9.2000 - 13.11.2001
hostinská činnost 18.4.1994
opravy motorových vozidel 18.4.1994 - 25.2.2009
výroba a adjustace výrobků z plastických hmot 1.1.1994 - 13.11.2001
pronájem autojeřábu 1.1.1994 - 13.11.2001
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 1.1.1994 - 13.11.2001
výroba nástrojů 1.1.1994 - 25.2.2009
stavba strojů s mechanickým pohonem 1.1.1994 - 25.2.2009
kovoobrábění 1.1.1994 - 25.2.2009
veřejná nákladní vnitrostátní, silniční motorová doprava 1.1.1994 - 25.2.2009
ubytovací služby 1.1.1994 - 25.2.2009

vedení firmy KOH-I-NOOR Mladá Vožice a.s.

Statutární orgán KOH-I-NOOR Mladá Vožice a.s.

Platnost údajů od - do
Za společnost jedná vůči třetím osobám představenstvo. Za společnost podepisují dva členové představenstva, z nichž alespoň jeden je předsedou nebo místopředsedou představenstva, a to tak, že k napsané nebo vytištěné obchodní firmě připojí svůj vlastnoruční podpis. 13.11.2001
Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu představenstvo, které je oprávněno v souladu s organizačním řádem společnosti zmocnit k zastupování jednotlivé své členy, ředitele spo- lečnosti, jiné pracovníky společnosti a další osoby a určit rozsah jejich oprávnění. Za společnost podepisují společně předseda nebo místopředseda a jeden člen předsta- venstva a samostatně ředitel v rozsahu zmocnění uděleného představenstvem tak, že k napsanému nebo vytištěnému ob- chodnímu jménu společnosti připojí svůj vlastnoruční podpis. 11.9.1995 - 13.11.2001
Společnost zastupuje představenstvo, a to buď všichni členové představenstva společně, nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že všichni členové představenstva nebo společně předseda či místopředseda a jeden člen představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který ktomu byl představenstvem písemně pověřen, připojí k názvu společnosti či otisku razítka společnosti svůj podpis. 1.1.1994 - 11.9.1995
předseda představenstva Ing. Igor Tichý 30.10.2015
Vznik členství 1.6.2015
Vznik funkce 1.6.2015
Adresa: Dělnická 1012/44 , Čelákovice 250 88
místopředseda představenstva Ing. Magda Jelínková 28.9.2017
Vznik členství 1.8.2017
Vznik funkce 1.8.2017
Adresa: Majora Boháče 27 , Mladá Vožice 391 43
člen představenstva Rostislav Balík 28.2.2018
Vznik členství 1.1.2018
Adresa: 28. října 536 , Mladá Vožice 391 43
člen představenstva Ing. Vladimír Čuřík 28.2.2018
Vznik členství 1.1.2018
Adresa: M. Švabinského 898 , Kladno 272 01
člen představenstva Ing. Josef Šimák 1.1.1994 - 11.9.1995
Adresa: Švehlova 806 , Sezimovo Ústí 391 01
člen představenstva Jaroslav Svatek 1.1.1994 - 11.9.1995
Adresa: Janovská 356 , Mladá Vožice 391 43
člen představenstva Jaroslav Kučera 1.1.1994 - 5.12.1996
Adresa: Táborská 464 , Mladá Vožice 391 43
člen představenstva Vladimír Bubník 11.9.1995 - 5.12.1996
Adresa: Farského 1388/12 , Praha 170 00
člen představenstva ing. Petr Barnat 11.9.1995 - 5.12.1996
Adresa: Muchova 2889/1 , Ústí nad Labem 400 11
předseda představenstva ing. Josef Šimák 11.9.1995 - 15.4.1997
Adresa: Švehlova 806 , Sezimovo Ústí 391 01
místopředseda představenstva ing. Petr Hájek 11.9.1995 - 15.4.1997
Adresa: Drtinova 378 , 150 00 Praha 5 Česká republika
člen představenstva ing. Josef Kotoun 5.12.1996 - 15.4.1997
Adresa: Ostružinová 2455/11 , Praha 106 00
člen představenstva ing. Václav Vojík 5.12.1996 - 28.1.1998
Adresa: Jablonského 386/8 , Písek 397 01
člen představenstva ing. Petr Hájek 15.4.1997 - 28.1.1998
Adresa: Drtinova 378 , 150 00 Praha 5 Česká republika
předseda představenstva ing. Josef Kotoun 15.4.1997 - 28.1.1998
Adresa: Ostružinová 2455/11 , Praha 106 00
člen představenstva ing. Pavel Kanta 5.12.1996 - 14.8.1998
Adresa: Kobylákova 812/14 , Praha 102 00
předseda představenstva Ing. Ivan Zach 28.1.1998 - 14.8.1998
Adresa: Švermova 579 , Slaný Česká republika
místopředseda představenstva ing. Josef Šimák 15.4.1997 - 6.1.2000
Adresa: Švehlova 806 , Sezimovo Ústí 391 01
předseda představenstva Ing. Vlastimil Mareš 14.8.1998 - 6.1.2000
Adresa: Dr. Beneše 309/37 , Poděbrady 290 01
člen představenstva JUDr. Vladimír Koubek 28.1.1998 - 7.4.2000
Adresa: tř. 28. října 1295/19 , České Budějovice 370 01
předseda představenstva Ing. Josef Šimák 6.1.2000 - 19.3.2002
Adresa: Švehlova 806 , Sezimovo Ústí 391 01
člen představenstva Ing. Eva Davidová 7.4.2000 - 30.10.2002
Adresa: Havířovská 422 , Praha 199 00
předseda představenstva Ing. Jaromír Nečesaný 19.3.2002 - 30.10.2002
Vznik členství 25.1.2002
Vznik funkce 25.1.2002
Adresa: 28 , Jičín 506 01
člen představenstva Ing. Eva Holubová 30.10.2002 - 26.2.2003
Zánik členství 25.10.2002
Adresa: Havířovská 422 , Praha 199 00
člen představenstva Ing. Stanislav Větrovský 14.8.1998 - 18.3.2003
Zánik členství 31.1.2003
Adresa: Janovská 375 , Mladá Vožice 391 43
člen představenstva Ing. Jan Gerner 28.1.1998 - 27.8.2003
Adresa: nábřeží Jana Palacha 923/4 , Karlovy Vary 360 01
místopředseda představenstva RNDr. Jiří Koudelka 6.1.2000 - 18.8.2004
Vznik členství 25.6.2004
Vznik funkce 28.5.2004
Adresa: Rezlerova 279 , Praha 109 00
člen představenstva Lukáš Vlašaný 26.2.2003 - 18.8.2004
Vznik členství 25.10.2002
Adresa: Olbramovická 704/7 , Praha 142 00
člen představenstva Mgr. Martin Tomko 27.8.2003 - 18.8.2004
Vznik členství 27.6.2003
Zánik členství 30.4.2004
Adresa: Pod Lipou 1647 , Hořice 508 01
místopředseda představenstva Lukáš Vlasatý 18.8.2004 - 18.8.2004
Vznik členství 25.10.2004
Vznik funkce 28.5.2004
Adresa: Olbramovická 704/7 , Praha 142 00
předseda představenstva Ing. Vratislav Blaha 30.10.2002 - 6.1.2005
Vznik členství 28.6.2002
Zánik členství 26.11.2004
Vznik funkce 28.6.2002
Zánik funkce 26.11.2004
Adresa: Kamínky 283/7 , Brno 634 00
místopředseda představenstva Lukáš Vlašaný 18.8.2004 - 8.8.2005
Vznik členství 25.10.2002
Vznik funkce 28.5.2004
Zánik funkce 24.6.2005
Adresa: Olbramovická 704/7 , Praha 142 00
člen představenstva Ing. Magda Jelínková 18.3.2003 - 6.8.2007
Vznik členství 1.2.2003
Zánik členství 5.6.2007
Adresa: Majora Boháče 27 , Mladá Vožice 391 43
předseda představenstva Lukáš Vlašaný 8.8.2005 - 8.11.2007
Vznik členství 25.10.2002
Zánik členství 3.10.2007
Vznik funkce 24.6.2005
Zánik funkce 3.10.2007
Adresa: 262 15
Borotice 60, PSČ 262 15, okres Příbram
místopředseda představenstva Ing. Jaroslav Krejča 8.8.2005 - 23.1.2009
Vznik členství 24.6.2005
Zánik členství 19.12.2008
Vznik funkce 24.6.2005
Zánik funkce 19.12.2008
Adresa: Stulíková 1385 , Praha 198 00
předseda představenstva Lukáš Vlašaný 8.11.2007 - 14.4.2009
Vznik členství 3.10.2007
Vznik funkce 18.10.2007
Zánik funkce 27.3.2009
Adresa: 60 , Borotice 262 15
člen představenstva Ing. Vladimír Knespl 18.8.2004 - 9.11.2009
Vznik členství 25.6.2004
Zánik členství 1.9.2009
Adresa: Letovská 545 , Praha 199 00
místopředseda představenstva Bc. Lukáš Vlašaný 14.4.2009 - 9.11.2009
Vznik členství 3.10.2007
Vznik funkce 27.3.2009
Adresa: 60 , Borotice 262 15
předseda představenstva Ing. Miroslav Kuliha 14.4.2009 - 29.12.2009
Vznik členství 12.3.2009
Vznik funkce 27.3.2009
Zánik funkce 2.10.2009
Adresa: 78 , Nové Dvory 413 01
člen představenstva Ing. Petr Babulík 9.11.2009 - 29.12.2009
Vznik členství 1.9.2009
Adresa: Nad spáleným mlýnem 634/8 , Praha 165 00
místopředseda představenstva Bc. Lukáš Vlašaný 9.11.2009 - 12.4.2010
Vznik členství 3.10.2007
Zánik členství 15.3.2010
Vznik funkce 27.3.2009
Adresa: Malé paseky 1902 , Dobříš 263 01
předseda představenstva Ing. Petr Babulík 29.12.2009 - 12.4.2010
Vznik členství 1.9.2009
Zánik členství 15.3.2010
Vznik funkce 2.10.2009
Zánik funkce 15.3.2010
Adresa: Nad spáleným mlýnem 634/8 , Praha 165 00
člen představenstva Ing. Miroslav Kuliha 29.12.2009 - 12.4.2010
Vznik členství 12.3.2009
Zánik členství 15.3.2010
Adresa: 78 , Nové Dvory 413 01
místopředseda představenstva JUDr. Hvězdoslav Stefan 12.4.2010 - 11.6.2010
Vznik členství 15.3.2010
Zánik členství 1.6.2010
Vznik funkce 15.3.2010
Zánik funkce 1.6.2010
Adresa: Hrusická 2516/24 , Praha 141 00
předseda představenstva Bc. Lukáš Vlašaný 12.4.2010 - 24.2.2012
Vznik členství 3.10.2007
Vznik funkce 15.3.2010
Adresa: Malé paseky 1902 , Dobříš 263 01
místopředseda představenstva Bc. Igor Tichý 11.6.2010 - 24.2.2012
Vznik členství 1.6.2010
Vznik funkce 1.6.2010
Adresa: Dělnická 1012/44 , Čelákovice 250 88
předseda představenstva Ing. Lukáš Vlašaný 24.2.2012 - 21.8.2012
Vznik členství 3.10.2007
Zánik členství 1.8.2012
Vznik funkce 15.3.2010
Zánik funkce 1.8.2012
Adresa: Malé paseky 1902 , Dobříš 263 01
místopředseda představenstva Ing. Igor Tichý 24.2.2012 - 21.8.2012
Vznik členství 1.6.2010
Vznik funkce 1.6.2010
Zánik funkce 1.8.2012
Adresa: Dělnická 1012/44 , Čelákovice 250 88
člen představenstva Bc. Alžběta Smítková 12.4.2010 - 14.3.2014
Vznik členství 15.3.2010
Zánik členství 31.1.2014
Adresa: Dukelská 630/1 , Sezimovo Ústí 391 02
předseda představenstva Ing. Igor Tichý 21.8.2012 - 30.10.2015
Vznik členství 1.6.2010
Zánik členství 1.6.2015
Vznik funkce 1.8.2012
Zánik funkce 1.6.2015
Adresa: Dělnická 1012/44 , Čelákovice 250 88
místopředseda představenstva Ing. Magda Jelínková 21.8.2012 - 16.11.2016
Vznik členství 1.8.2012
Vznik funkce 1.8.2012
Adresa: Majora Boháče 27 , Mladá Vožice 391 43
místopředseda představenstva Ing. Magda Jelínková 16.11.2016 - 28.9.2017
Vznik členství 1.8.2012
Zánik členství 31.7.2017
Vznik funkce 1.8.2012
Zánik funkce 31.7.2017
Adresa: Majora Boháče 27 , Mladá Vožice 391 43
člen představenstva Ing. Martin Smejkal 14.3.2014 - 2.12.2017
Vznik členství 11.2.2014
Adresa: Najdrova 2184 , Roztoky 252 63
člen představenstva Ing. Martin Smejkal 2.12.2017 - 28.2.2018
Vznik členství 11.2.2014
Zánik členství 1.1.2018
Adresa: Miloše Havla 1246 3, 152 00 Praha Česká republika

Dozorčí rada KOH-I-NOOR Mladá Vožice a.s.

Platnost údajů od - do
člen dozorčí rady Ing. Ivan Zach 30.10.2015
Vznik členství 1.10.2015
Adresa: Velvarská 136/1 , Slaný 274 01
předseda dozorčí rady Ing. Emil Buřič 14.4.2018
Vznik členství 1.2.2018
Vznik funkce 1.2.2018
Adresa: Sadová 563 , Lány 270 61
člen dozorčí rady Ing. Jiří Maroušek 3.9.2019
Vznik členství 1.7.2019
Adresa: Vysočanská 238/103 , Praha 190 00
Jméno Ing. Stanislav Větrovský 1.1.1994 - 11.9.1995
Adresa: Táborská 464 , Mladá Vožice 391 43
Jméno Jaroslav Sedloň 1.1.1994 - 11.9.1995
Adresa: Souhradí 455 , Mladá Vožice 391 43
Jméno Ing. Jarmila Havlová 1.1.1994 - 11.9.1995
Adresa: Hořanská 1510/1 , Praha 130 00
člen dozorčí rady JUDr. Jan Novák 11.9.1995 - 5.12.1996
Adresa: Heranova 1543/4 , Praha 155 00
Jméno ing. Vasil Hrinda 5.12.1996 - 28.1.1998
Adresa: Litoměřická 579/10 , Praha 190 00
předseda dozorčí rady ing. Josef Janovský 11.9.1995 - 14.8.1998
Adresa: Budějovická 2268 , Tábor 390 02
člen dozorčí rady Bohdana Macháčková 28.1.1998 - 14.8.1998
Adresa: Duškova 1005/5 , Praha 150 00
člen dozorčí rady Jaroslav Sedloň 11.9.1995 - 31.3.1999
Adresa: Souhradí 455 , Mladá Vožice 391 43
člen dozorčí rady Mgr. Šárka Šilerová 14.8.1998 - 6.9.2000
Adresa: Příhon 972 , Bučovice 685 01
předseda dozorčí rady Ing. Ivan Zach 14.8.1998 - 19.3.2002
Adresa: Švermova 579 , Slaný Česká republika
člen dozorčí rady Ing. Radovan Putna 6.9.2000 - 18.3.2003
Zánik členství 16.12.2002
Adresa: Milady Horákové 513/17 , Praha 170 00
člen dozorčí rady Ing. Vladimír Knespl 18.3.2003 - 18.8.2004
Vznik členství 17.12.2002
Zánik členství 24.6.2004
Adresa: Letovská 545 , Praha 199 00
člen dozorčí rady Anna Kučerová 31.3.1999 - 8.12.2004
Zánik členství 20.9.2004
Adresa: Táborská 464 , Mladá Vožice 391 43
předseda dozorčí rady Ing. Ivan Zach 19.3.2002 - 8.8.2005
Adresa: Wilsonova 579/22 , Slaný 274 01
člen dozorčí rady Ing. Emil Buřič 18.8.2004 - 26.7.2006
Vznik členství 25.6.2004
Adresa: Na líše 1231/11 , Praha 141 00
předseda dozorčí rady Ing. Ivan Zach 8.8.2005 - 26.7.2006
Vznik členství 19.6.1998
Zánik členství 19.9.2003
Vznik funkce 19.6.1998
Zánik funkce 19.9.2003
Adresa: Velvarská 136/1 , Slaný 274 01
předseda dozorčí rady Ing. Emil Buřič 26.7.2006 - 9.11.2009
Vznik členství 25.6.2004
Zánik členství 25.6.2009
Vznik funkce 12.7.2006
Zánik funkce 25.6.2009
Adresa: Na líše 1231/11 , Praha 141 00
člen dozorčí rady Josef Vodička 8.12.2004 - 10.12.2009
Vznik členství 21.9.2004
Zánik členství 26.10.2009
Adresa: Majora Boháče 32 , Mladá Vožice 391 43
člen dozorčí rady Ing. Petr David 26.7.2006 - 12.4.2010
Vznik členství 30.6.2006
Zánik členství 1.3.2010
Adresa: Za kovárnou 422/21 , Praha 109 00
předseda dozorčí rady Ing. Emil Buřič 9.11.2009 - 19.10.2010
Vznik členství 25.6.2009
Zánik členství 1.10.2010
Vznik funkce 28.6.2009
Adresa: Na líše 1231/11 , Praha 141 00
člen dozorčí rady Ing. Jiří Maroušek 12.4.2010 - 19.10.2010
Zánik členství 1.10.2010
Vznik funkce 1.3.2010
Adresa: Vysočanská 238/103 , Praha 190 00
člen dozorčí rady Ing. Ivan Zach 19.10.2010 - 28.6.2013
Vznik členství 1.10.2010
Adresa: Velvarská 136/1 , Slaný 274 01
předseda dozorčí rady Ing. Miloslav Mácha 19.10.2010 - 26.10.2013
Vznik členství 1.10.2010
Vznik funkce 13.10.2010
Adresa: 33 , Okrouhlá 398 43
člen dozorčí rady Zdeněk Sobíšek 10.12.2009 - 26.9.2014
Vznik členství 26.10.2009
Zánik členství 1.7.2014
Adresa: Pod Chmelnicí 151 , Chotoviny 391 37
člen dozorčí rady Ing. Ivan Zach 28.6.2013 - 30.10.2015
Vznik členství 1.10.2010
Zánik členství 1.10.2015
Adresa: Velvarská 136/1 , Slaný 274 01
předseda dozorčí rady Ing. Miloslav Mácha 26.10.2013 - 30.10.2015
Vznik členství 1.10.2010
Zánik členství 1.10.2015
Vznik funkce 13.10.2010
Zánik funkce 1.10.2015
Adresa: 33 , Okrouhlá 398 43
předseda dozorčí rady Ing. Miloslav Mácha 30.10.2015 - 14.4.2018
Vznik členství 1.10.2015
Zánik členství 31.1.2018
Vznik funkce 1.10.2015
Zánik funkce 31.1.2018
Adresa: 33 , Okrouhlá 398 43
člen dozorčí rady Ing. Jiří Maroušek 26.9.2014 - 3.9.2019
Vznik členství 1.7.2014
Zánik členství 1.7.2019
Adresa: Vysočanská 238/103 , Praha 190 00

Sbírka Listin KOH-I-NOOR Mladá Vožice a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 629/SL 103 ostatní Zápis z jednání dozorčí rady Krajský soud v Českých Budějovicích 9.9.2015 9.10.2015 2.11.2015 2
B 629/SL 102 ostatní Zápis č.6/2015 ze společného jednání představenstva a dozorčí rady Krajský soud v Českých Budějovicích 12.6.2015 9.10.2015 2.11.2015 3
B 629/SL 100 ostatní Rozhodnutí jediného akcionáře Krajský soud v Českých Budějovicích 26.6.2014 8.9.2014 3.10.2014 1
B 629/SL 99 notářský zápis 448/2014 Krajský soud v Českých Budějovicích 16.6.2014 25.6.2014 25.6.2014 18
B 629/SL 98 výroční zpráva [2013] Krajský soud v Českých Budějovicích 17.6.2014 17.6.2014 30
B 629/SL 97 ostatní Rozhodnutí jediného akcionáře Krajský soud v Českých Budějovicích 11.2.2014 18.2.2014 14.3.2014 1
B 629/SL 96 ostatní Zápis č.02/2014 z mimořádného jednání představenstva Krajský soud v Českých Budějovicích 31.1.2014 18.2.2014 14.3.2014 1
B 629/SL 94 ostatní Zápis č.09/2012 Krajský soud v Českých Budějovicích 10.8.2012 28.8.2012 2
B 629/SL 93 ostatní Rozh. jed. akcionáře Krajský soud v Českých Budějovicích 1.8.2012 28.8.2012 1
B 629/SL 92 výroční zpráva -r.2011 Krajský soud v Českých Budějovicích 22.6.2012 33
B 629/SL 91 ostatní - Rozh.jedin.akcionáře Krajský soud v Českých Budějovicích 12.6.2012 22.6.2012 2
B 629/SL 90 ostatní - zápis z představ. Krajský soud v Českých Budějovicích 25.5.2011 2
B 629/SL 89 výroční zpráva r. 2010 Krajský soud v Českých Budějovicích 25.5.2011 33
B 629/SL 88 ostatní - Zápis z jednání doz.rady Krajský soud v Českých Budějovicích 13.10.2010 21.10.2010 1
B 629/SL 87 ostatní - Zápis ze schůze představ. Krajský soud v Českých Budějovicích 22.9.2010 21.10.2010 0
B 629/SL 86 podpisové vzory Krajský soud v Českých Budějovicích 1.6.2010 14.6.2010 1
B 629/SL 85 ostatní - Zápis č.06/2010 Krajský soud v Českých Budějovicích 1.6.2010 14.6.2010 2
B 629/SL 84 ostatní - Zápis ze schůze představ. Krajský soud v Českých Budějovicích 1.6.2010 14.6.2010 2
B 629/SL 83 ostatní - Zápis ze schůze předst. Krajský soud v Českých Budějovicích 30.4.2010 2.6.2010 2
B 629/SL 82 výroční zpráva -r.2009 Krajský soud v Českých Budějovicích 2.6.2010 34
B 629/SL 81 podpisové vzory Krajský soud v Českých Budějovicích 17.3.2010 14.4.2010 1
B 629/SL 80 podpisové vzory Krajský soud v Českých Budějovicích 26.3.2010 14.4.2010 1
B 629/SL 79 ostatní - Zápis z mimoř.sch.předst. Krajský soud v Českých Budějovicích 15.3.2010 14.4.2010 1
B 629/SL 78 ostatní - Rezignace na fci Krajský soud v Českých Budějovicích 24.2.2010 14.4.2010 1
B 629/SL 77 ostatní - Rezignace na fci Krajský soud v Českých Budějovicích 9.3.2010 14.4.2010 1
B 629/SL 76 ostatní - Zápis ze schůze předst. Krajský soud v Českých Budějovicích 15.3.2010 14.4.2010 2
B 629/SL 75 ostatní - Zápis ze schůze předst. Krajský soud v Českých Budějovicích 25.2.2010 14.4.2010 2
B 629/SL 74 ostatní -Záp.č.11/2009 z jed.představ. Krajský soud v Českých Budějovicích 2.10.2009 12.1.2010 1
B 629/SL 73 ostatní - Volební řád Krajský soud v Českých Budějovicích 25.9.2009 14.12.2009 2
B 629/SL 72 ostatní - Výsledky voleb doz.rady Krajský soud v Českých Budějovicích 26.10.2009 14.12.2009 1
B 629/SL 71 podpisové vzory Krajský soud v Českých Budějovicích 27.10.2009 14.12.2009 4
B 629/SL 70 podpisové vzory + zápisy ze schůzí, odstoupení Krajský soud v Českých Budějovicích 10.11.2009 8
B 629/SL 69 ostatní - Zápis ze schůze předst. Krajský soud v Českých Budějovicích 5.6.2009 2
B 629/SL 68 výroční zpráva -r.2008 Krajský soud v Českých Budějovicích 5.6.2009 33
B 629/SL 67 ostatní - zápis ze schůze předst. Krajský soud v Českých Budějovicích 15.4.2009 2
B 629/SL 66 ostatní - zápis ze schůze představ. Krajský soud v Českých Budějovicích 15.4.2009 1
B 629/SL 65 podpisové vzory Krajský soud v Českých Budějovicích 15.4.2009 2
B 629/SL 64 ostatní - Oznámení o odstoupení z fce Krajský soud v Českých Budějovicích 19.12.2008 2.2.2009 1
B 629/SL 63 ostatní - Výpis ze zápisu č.12/2008 Krajský soud v Českých Budějovicích 19.12.2008 2.2.2009 1
B 629/SL 62 ostatní rozhodnutí jed. akcionáře Krajský soud v Českých Budějovicích 2.6.2008 1
B 629/SL 61 výroční zpráva r. 2007 Krajský soud v Českých Budějovicích 2.6.2008 33
B 629/SL 60 podpisové vzory Krajský soud v Českých Budějovicích 3.10.2007 22.11.2007 1
B 629/SL 59 rozhod. o statut. orgánu Krajský soud v Českých Budějovicích 3.10.2007 22.11.2007 1
B 629/SL 58 ostatní - Zápis č.10/2007 Krajský soud v Českých Budějovicích 18.10.2007 22.11.2007 1
B 629/SL 57 ostatní - Zápis č.6/2007 z jedn.předst Krajský soud v Českých Budějovicích 29.6.2007 8.8.2007 3
B 629/SL 56 stanovy společnosti Krajský soud v Českých Budějovicích 7.8.2007 16
B 629/SL 55 notářský zápis 341/2007 Krajský soud v Českých Budějovicích 7.8.2007 13
B 629/SL 54 výroční zpráva -r.2006 Krajský soud v Českých Budějovicích 18.7.2007 33
B 629/SL 53 notářský zápis 193/2006 Krajský soud v Českých Budějovicích 27.6.2006 17.8.2006 134
B 629/SL 52 výroční zpráva -r.2005 Krajský soud v Českých Budějovicích 16.8.2006 32
B 629/SL 51 podpisové vzory Krajský soud v Českých Budějovicích 1.8.2006 2
B 629/SL 50 ostatní - zápis z řádné val. hromady Krajský soud v Českých Budějovicích 1.8.2006 22
B 629/SL 49 podpisové vzory Krajský soud v Českých Budějovicích 1.7.2005 10.8.2005 2
B 629/SL 48 ostatní - Zápis z ŘVH Krajský soud v Českých Budějovicích 24.6.2005 10.8.2005 8
B 629/SL 47 výroční zpráva za rok 2004 Krajský soud v Českých Budějovicích 20.4.2005 26.7.2005 33
B 629/SL 46 ostatní -Záp.č.15/2004 z jedn.předst. Krajský soud v Českých Budějovicích 26.11.2004 30.12.2004 4
B 629/SL 45 podpisové vzory Krajský soud v Českých Budějovicích 11.10.2004 25.11.2004 1
B 629/SL 44 ostatní - Volby do dozorčí rady Krajský soud v Českých Budějovicích 25.11.2004 9
B 629/SL 43 stanovy společnosti Krajský soud v Českých Budějovicích 25.6.2004 18.8.2004 16
B 629/SL 42 notářský zápis NZ 84/2004 Krajský soud v Českých Budějovicích 25.6.2004 18.8.2004 13
B 629/SL 41 ostatní - zápis z řádné VH Krajský soud v Českých Budějovicích 25.6.2004 27.7.2004 8
B 629/SL 40 stanovy společnosti Krajský soud v Českých Budějovicích 25.6.2004 27.7.2004 16
B 629/SL 39 notářský zápis NZ 84/2004 Krajský soud v Českých Budějovicích 25.6.2004 27.7.2004 12
B 629/SL 38 podpisové vzory a čestné prohlášení Krajský soud v Českých Budějovicích 22.6.2004 27.7.2004 2
B 629/SL 37 podpisové vzory a čestné prohlášení Krajský soud v Českých Budějovicích 21.6.2004 27.7.2004 2
B 629/SL 36 ostatní - zápis z jedn. doz. rady Krajský soud v Českých Budějovicích 18.6.2004 27.7.2004 2
B 629/SL 35 ostatní - zápis z jednání předst. Krajský soud v Českých Budějovicích 25.6.2004 27.7.2004 4
B 629/SL 34 ostatní - zápis z jednání předst. Krajský soud v Českých Budějovicích 28.5.2004 27.7.2004 3
B 629/SL 33 výroční zpráva za rok 2003 Krajský soud v Českých Budějovicích 23.2.2004 27.7.2004 54
B 629/SL 32 výroční zpráva -r.2002 Krajský soud v Českých Budějovicích 21.8.2003 49
B 629/SL 31 podpisové vzory a čestné prohlášení Krajský soud v Českých Budějovicích 27.6.2003 21.8.2003 2
B 629/SL 30 ostatní - Zápis z ŘVH Krajský soud v Českých Budějovicích 27.6.2003 21.8.2003 8
B 629/SL 29 ostatní -Zápis č.9/2003 z jedn.předst. Krajský soud v Českých Budějovicích 27.6.2003 21.8.2003 4
B 629/SL 28 podpisové vzory a čestné prohlášení Krajský soud v Českých Budějovicích 17.2.2003 26.2.2003 1
B 629/SL 27 ostatní Zápis č. 2/2003 z jedn.předst. Krajský soud v Českých Budějovicích 31.1.2003 26.2.2003 1
B 629/SL 26 ostatní - Zápis z jednání doz.rady Krajský soud v Českých Budějovicích 16.12.2002 26.2.2003 2
B 629/SL 25 rozhod. o statut. orgánu Zápis č.14/2002 z jedn.předst. Krajský soud v Českých Budějovicích 25.10.2002 4.2.2003 3
B 629/SL 24 podpisové vzory a čestné prohlášení Krajský soud v Českých Budějovicích 17.10.2002 4.2.2003 2
B 629/SL 23 podpisové vzory - Změna podpis.vzoru Krajský soud v Českých Budějovicích 30.12.2002 22.1.2003 2
B 629/SL 22 podpisové vzory a čestné prohlášení Krajský soud v Českých Budějovicích 31.7.2002 23.9.2002 1
B 629/SL 21 ostatní -Záp.z VH+Stanovy+ NZ 110/2002 Krajský soud v Českých Budějovicích 28.6.2002 23.9.2002 65
B 629/SL 20 ostatní - Zápis č.8/2002 Krajský soud v Českých Budějovicích 30.5.2002 23.9.2002 2
B 629/SL 19 výroční zpráva -r.2001 Krajský soud v Českých Budějovicích 5.8.2002 42
B 629/SL 18 stanovy společnosti Krajský soud v Českých Budějovicích 28.6.2002 5.8.2002 24
B 629/SL 17 ostatní  Zápis č.10/2002 z jed.předst. Krajský soud v Českých Budějovicích 28.6.2002 5.8.2002 3
B 629/SL 16 podpisové vzory a čestné prohlášení Krajský soud v Českých Budějovicích 28.1.2002 27.2.2002 2
B 629/SL 15 ostatní - Zápis č.1/2002 z jedn.předst Krajský soud v Českých Budějovicích 25.1.2002 27.2.2002 2
B 629/SL 14 účetní závěrka k 31.12.1999 Krajský soud v Českých Budějovicích 5.11.2001 7
B 629/SL 13 účetní závěrka k 31.12.1998 Krajský soud v Českých Budějovicích 5.11.2001 7
B 629/SL 9 notářský zápis 107/2001 Krajský soud v Českých Budějovicích 29.6.2001 1.11.2001 14
B 629/SL 12 výroční zpráva - r.2000 Krajský soud v Českých Budějovicích 1.11.2001 40
B 629/SL 11 stanovy společnosti Krajský soud v Českých Budějovicích 29.6.2001 1.11.2001 23
B 629/SL 10 ostatní - Zápis z řád.VH Krajský soud v Českých Budějovicích 29.6.2001 1.11.2001 50
B 629/SL 8 stanovy společnosti Krajský soud v Českých Budějovicích 18.9.2000 21
B 629/SL 7 notářský zápis 105/2000 Krajský soud v Českých Budějovicích 21.7.2000 18.9.2000 26
B 629/SL 6 ostatní -Zápis z řádné VH Krajský soud v Českých Budějovicích 21.7.2000 18.9.2000 6
B 629/SL 5 ostatní -Zápis č.3/2000 Krajský soud v Českých Budějovicích 3.3.2000 11.4.2000 1
B 629/SL 4 ostatní -Zápis č.ll/99 z jedn.předst. Krajský soud v Českých Budějovicích 19.11.1999 11.1.2000 1
B 629/SL 3 ostatní - zápis z VH Krajský soud v Českých Budějovicích 19.6.1998 26.11.1998 6
B 629/SL 2 notářský zápis NZ 56/98 Krajský soud v Českých Budějovicích 19.6.1998 26.11.1998 25
B 629/SL 1 notářský zápis NZ 81/97 Krajský soud v Českých Budějovicích 27.6.1997 26.11.1998 24

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje KOH-I-NOOR Mladá Vožice a.s.

IČO (identifikační číslo) 60827441
Jméno KOH-I-NOOR Mladá Vožice a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Městský úřad Tábor
Vznik první živnosti: 3.2.1994
Celkový počet živností: 16
Aktivních živností: 5

Sídlo KOH-I-NOOR Mladá Vožice a.s.

Živnosti a provozovny KOH-I-NOOR Mladá Vožice a.s.

Živnost č. 1 Hostinská činnost

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 3.2.1994
Provozovna č. 1
Provozovna 620, Mladá Vožice 391 43
Identifikační číslo provozovny 1008197696
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 3.2.1994

Živnost č. 2 Opravy silničních vozidel

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 23.3.1994
Provozovna č. 1
Provozovna 620, Mladá Vožice 391 43
Identifikační číslo provozovny 1008197696
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 23.3.1994

Živnost č. 3 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Výroba plastových a pryžových výrobků

  • Výroba strojů a zařízení

  • Výroba školních a kancelářských potřeb, kromě výrobků z papíru, výroba bižuterie, kartáčnického a konfekčního zboží, deštníků, upomínkových předmětů

  • Velkoobchod a maloobchod

  • Ubytovací služby

  • Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 14.12.1994
Provozovna č. 1
Provozovna 620, Mladá Vožice 391 43
Identifikační číslo provozovny 1008197696
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
  • Výroba plastových a pryžových výrobků

  • Výroba strojů a zařízení

  • Velkoobchod a maloobchod

  • Pronájem a půjčování věcí movitých

Zahájení provozování 14.12.1994

Živnost č. 4 Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 14.12.1994
Provozovna č. 1
Provozovna 620, Mladá Vožice 391 43
Identifikační číslo provozovny 1008197696
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 14.12.1994

Živnost č. 5 Obráběčství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 14.12.1994
Provozovna č. 1
Provozovna 620, Mladá Vožice 391 43
Identifikační číslo provozovny 1008197696
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 14.12.1994

Živnost č. 6 Hostinská činnost

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 3.2.1994
Zánik oprávnění 2.9.1996

Živnost č. 7 Silniční motorová doprava nákladní

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 13.6.1994
Zánik oprávnění 12.9.2007

Živnost č. 8 Stavba strojů s mechanickým pohonem

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.12.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 9 Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 16.12.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 10 Maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 16.12.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 11 Ubytovací služby

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 16.12.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 12 Nákup zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 16.12.1994
Zánik oprávnění 29.5.2001

Živnost č. 13 Výroba plastových výrobků a pryžových výrobků

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 16.12.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 14 Specializovaný maloobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 16.12.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 15 Velkoobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 16.12.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 16 Výroba kartáčnického a konfekčního zboží, deštníků a dalších výrobků zpracovatelského průmyslu

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.7.1999
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán KOH-I-NOOR Mladá Vožice a.s.

Člen statutárního orgánu Igor Tichý
Člen statutárního orgánu Ing. Magda Jelínková
Člen statutárního orgánu Rostislav Balík
Člen statutárního orgánu Ing. Vladimír Čuřík

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje KOH-I-NOOR Mladá Vožice a.s.

IČO: 60827441
Firma: KOH-I-NOOR Mladá Vožice a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Tábor
Základní územní jednotka: Mladá Vožice
Počet zaměstnanců: 200 - 249 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 1.1.1994

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba pryžových a plastových výrobků
Povrchová úprava a zušlechťování kovů
Výroba nástrojů a nářadí
Výroba ostatních strojů a zařízení pro všeobecné účely j. n.
Ostatní zpracovatelský průmysl j. n.
Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
Nespecializovaný velkoobchod
Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách
Ostatní maloobchod mimo prodejny, stánky a trhy
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
tracking image