Firma Knihovna Jiřího Mahena v Brně, příspěvková organizace IČO 00101494


Knihovna Jiřího Mahena v Brně, příspěvková organizace má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, datové schránky.

Knihovna Jiřího Mahena v Brně, příspěvková organizace (00101494) je Příspěvková organizace. Sídlí na adrese Kobližná 70, 602 00 Brno Česká republika. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 6. 11. 2001 a je stále aktivní. Knihovna Jiřího Mahena v Brně, příspěvková organizace má více provozoven a jednu živnost.

Jako zdroj dat o Knihovna Jiřího Mahena v Brně, příspěvková organizace nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Knihovna Jiřího Mahena v Brně, příspěvková organizace na Justice.cz
Detailní informace o Knihovna Jiřího Mahena v Brně, příspěvková organizace na rzp.cz
Detailní informace o Knihovna Jiřího Mahena v Brně, příspěvková organizace na portal.gov.cz

Výpis dat pro Knihovna Jiřího Mahena v Brně, příspěvková organizace na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Knihovna Jiřího Mahena v Brně, příspěvková organizace

Soud Krajský soud v Brně 7
Spisová značka Pr 33
IČO (identifikační číslo osoby) 00101494
Jméno Knihovna Jiřího Mahena v Brně, příspěvková organizace
Právní forma podnikání Příspěvková organizace
Aktivní ANO
Zapsána dne 6.11.2001

Aktuální kontaktní údaje Knihovna Jiřího Mahena v Brně, příspěvková organizace

Sídlo Knihovna Jiřího Mahena v Brně, příspěvková organizace

Platnost údajů od - do
Adresa Kobližná 70 , 602 00 Brno Česká republika
Kobližná 70/4, Brno-město, 602 00 Brno
22.9.2016
Adresa Kobližná 4 , Brno Česká republika
Brno, Kobližná 4, okres Brno-město, PSČ 60150
6.11.2001 - 22.9.2016

Předmět podnikání Knihovna Jiřího Mahena v Brně, příspěvková organizace

Platnost údajů od - do
Organizace má toto živnostenské oprávnění: 6.11.2001 - 26.1.2010
Obchodní živnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje aprodej 6.11.2001 - 26.1.2010

Předmět činnosti Knihovna Jiřího Mahena v Brně, příspěvková organizace

Platnost údajů od - do
Knihovna plní funkci přístupového místa ke znalostem, informacím a kulturním hodnotám. Nestranností, otevřeností, individuálním přístupem a vstřícným prostředím povzbuzuje k celoživotnímu učení, kreativitě, generování vlastních myšlenek, formování nezávislého rozhodování; 12.11.2014
Vytváří, soustavně doplňuje, organizuje, zpracovává, chrání a uchovává univerzální knihovní fond, provádí jeho revize, vyřazuje knihovní dokumenty z knihovního fondu; 12.11.2014
Půjčuje absenčně a prezenčně dokumenty různých typů (tištěné, zvukové, zvukově obrazové, digitální) z knihovního fondu Knihovny, zpřístupňuje na místě samém autorsky chráněná díla; 12.11.2014
Poskytuje přístup k širokému spektru informací s využitím vlastních i externích databází, které jsou zaměřeny zejména na:- společenské, humanitní, přírodní i technické vědy, - formální a neformální vzdělávání a celoživotní učení, - podporu čtenářské gramotnosti a dalších kompetencí, - kulturu všeobecně, literaturu, hudbu, - všeobecné občanské informace a občanskou gramotnost,- regionální osobnosti,- statutární město Brno, region, kraj, - kreativní odvětví,- Evropskou unii; 12.11.2014
Umožňuje přístup k informacím na internetu, ke kterým má Knihovna bezplatný přístup a umožňuje přístup k placeným informacím na internetu; 12.11.2014
Poskytuje ústní i písemné bibliografické, referenční a faktografické informace a rešerše; 12.11.2014
Zajišťuje specializované činnosti prostřednictvím pracovišť Mahenův památník, Informační středisko Europe Direct, Centrum dětského čtenářství, Vzdělávací centrum, Knihovna pro nevidomé a slabozraké; 12.11.2014
Poskytuje vnitrostátní i mezinárodní meziknihovní služby; 12.11.2014
Pořádá pro širokou i odbornou veřejnost vzdělávací a kulturní akce, zejména exkurze, besedy, přednášky, semináře, workshopy, odborné kurzy a jiné akce v souladu s hlavním účelem a předmětem své činnosti v Knihovně i mimo ni, vytváří podmínky pro celoživotní vzdělávání; 12.11.2014
Prezentuje v prostorách Knihovny výstavy; 12.11.2014
Realizuje klubovou činnost pro veřejnost; 12.11.2014
Uskutečňuje pro žáky a studenty všech stupňů škol (mateřské školy, základní, střední, vyšší odborné školy, vysoké školy) ve vazbě na rámcové vzdělávací programy a studijní programy besedy, exkurze, informační vzdělávání, rozvíjí čtenářskou gramotnost a další funkční gramotnosti. Umožňuje individuální neformální vzdělávání; 12.11.2014
Popularizuje interaktivním a srozumitelným způsobem vědu a různorodé oblasti lidské činnosti, čímž vytváří předpoklady pro růst zájmu dětí a mladých lidí o studium všech oborů včetně přírodních, technických a humanitních; 12.11.2014
Je místem praktické výuky zejména pro studenty Masarykovy univerzity, kdy přispívá ke zvyšování odborných znalostí a získání praktických zkušeností, čímž vytváří podmínky pro růst počtu studentů a kvality absolventů; 12.11.2014
Realizuje vývoj a tvorbu didaktických nástrojů, interaktivních pomůcek, metodických a vzdělávacích databází, systémů dálkového vzdělávání, odborné, vzdělávací a popularizační aktivity pro vlastní potřebu i pro další organizace a jednotlivce; 12.11.2014
Pečuje o odborný růst a zvyšování kvalifikace svých zaměstnanců, organizuje výuku k soustavnému zvyšování jejich odborných kompetencí potřebných k plnění hlavního účelu a předmětu činnosti; 12.11.2014
Organizuje a podílí se na pořádání kulturních, společenských a vzdělávacích akcích na pracovištích Knihovny i mimo ně; 12.11.2014
Provozuje prodej a předprodej vstupenek na akce zajišťované nebo spolupořádané Knihovnou; 12.11.2014
Spolupracuje trvale za účelem zvýšení atraktivity a účinnosti své činnosti s kulturními institucemi, školami všech stupňů a dalšími vzdělávacími institucemi, volnočasovými centry, neziskovými organizacemi, státní správou a samosprávou jakož i dalšími fyzickými i právnickými osobami v tuzemsku i zahraničí; 12.11.2014
Poskytuje reprografické služby v tištěné a elektronické podobě (elektronické dodávání dokumentů) jak ve vztahu ke knihovnímu fondu Knihovny, tak v souvislosti s poskytováním meziknihovních služeb; 12.11.2014
Podílí se na řešení teoretických a praktických otázek v oblasti knihovnictví a informační vědy, tvorbě metodik a koncepcí rozvoje veřejných knihovnických a informačních služeb, poskytuje metodickou a poradenskou činnost v oblasti knihovnických a informačních služeb; 12.11.2014
Zajišťuje plnění regionálních funkcí ve vztahu ke knihovnám v regionu město Brno zejména tím, že jim Knihovna poskytuje poradenské, vzdělávací a koordinační služby, zpracovává a reviduje knihovní fondy, buduje a distribuuje výměnný fond a vykonává další činnosti napomáhající rozvoji knihoven a jejich veřejných knihovnických a informačních služeb; 12.11.2014
Vydává, rozmnožuje a šíří periodický tisk i neperiodické publikace a jiné tiskoviny, dále vydává, rozmnožuje a šíří zvukové a zvukově obrazové záznamy na všech druzích nosičů, vše sloužící k naplnění hlavního účelu a předmětu činnosti Knihovny; 12.11.2014
Provádí činnosti související s udržením, zlepšením a modernizací pracovišť, rozvojem jejich struktury, zlepšováním organizace a inovacemi služeb, vše s cílem dosahovaní co nejvyšší kvality služeb pro veřejnost; 12.11.2014
Vydává za účelem stanovení podmínek poskytování knihovnických, informačních a dalších služeb knihovní řád; 12.11.2014
Zabezpečuje propagaci předmětu své činnosti, včetně výroby, vydávání, prodeje, pronájmu a půjčování propagačních materiálů a programů v tuzemsku i zahraničí. 12.11.2014
pořádá exkurze, besedy, přednášky, výstavy, školení, semináře, odborné kurzy a jiné akce v rámci kulturní, výchovné a vzdělávací činnosti v souladu s hlavním účelem knihovny 27.8.2008 - 12.11.2014
Hlavním předmětem činnosti KJM je ( k provozování těchtočinností nepotřebuje příspěvková organizace žádná dalšíoprávnění k podnikání): 6.11.2001 - 12.11.2014
buduje univerzální knihovní a informační fond se zřetelem kekulturním, vzdělávacím , informačním a rekreativním potřebámobčanů 6.11.2001 - 12.11.2014
získává, zpracovává, ochraňuje, využívá , formou bibliografickéa informační činnosti propaguje regionální literaturu sespecializací na krásnou literaturu a její tvůrce 6.11.2001 - 12.11.2014
půjčuje absenčně své fondy, poskytuje služby v čítárnách,studovnách a dalších prostorách určených k prezenčnímu užívání 6.11.2001 - 12.11.2014
poskytuje informační služby s využitím vlastního informačníhofondu a prostřednictvím elektronických databází včetněInternetu,zaměřuje se zejména na společenské vědy, kulturu,umění, na všeobecné informace pro aktivní občanství, informaceregionální a o městě Brně 6.11.2001 - 12.11.2014
výstavní a publikační činností aktivně propaguje své služby afondy 6.11.2001 - 12.11.2014
zprostředkovává na vyžádání literaturu a informace v rámcimeziknihovních služeb 6.11.2001 - 12.11.2014
zajišťuje doplňkové knihovnické služby(např. kopírování, prodejvlastních publikací a propagačních materiálů, prodej vyřazenýchknihovních jednotek, služby knihovnám v oblasti zpracováníknihovních fondů). 6.11.2001 - 12.11.2014
Jako regionální středisko knihovnických, informačních abibliografických služeb: 6.11.2001 - 12.11.2014
poskytuje knihovnám regionu poradenské služby včetně různýchforem servisu na úrovni propagační, vzdělávací a další odbornéčinnosti 6.11.2001 - 12.11.2014
zpracovává a vydává bibliografie zaměřené zejména na region 6.11.2001 - 12.11.2014
podílí se na řešení teoretických a praktických otázek v oblastiknihovnictví, bibliografie a informační činnosti z hlediskapotřeb a požadavků veřejnosti a poslání knihovny. 6.11.2001 - 12.11.2014
Při plnění svého poslání knihovna spolupracuje s kulturními avzdělávacími institucemi, školami, spolky,jakož i dalšímifyzickými a právnickými osobami. 6.11.2001 - 12.11.2014

vedení firmy Knihovna Jiřího Mahena v Brně, příspěvková organizace

Statutární orgán Knihovna Jiřího Mahena v Brně, příspěvková organizace

Platnost údajů od - do
Jméno Ing. Libuše Nivnická 22.9.2016
Adresa: Vrbí 131 , 614 00 Brno Česká republika
Vrbí 131/49, Maloměřice, 614 00 Brno
Jméno Ing. Libuše Nivnická 6.11.2001 - 28.11.2015
Adresa: Vrbí 49 , Brno Česká republika
Brno, Vrbí 49, okres Brno-město, PSČ 61400
Jméno Ing. Libuše Nivnická 28.11.2015 - 22.9.2016
Adresa: Vrbí 131 , 614 00 Brno Česká republika
Vrbí 131/49, Maloměřice, 614 00 Brno

Sbírka Listin Knihovna Jiřího Mahena v Brně, příspěvková organizace

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
Pr 33/SL 26 účetní závěrka [2014] příloha Krajský soud v Brně 2.2.2015 15.6.2015 15.6.2015 20
Pr 33/SL 25 účetní závěrka [2014] výkaz Krajský soud v Brně 2.2.2015 15.6.2015 15.6.2015 4
Pr 33/SL 24 účetní závěrka [2014] rozvaha Krajský soud v Brně 2.2.2015 15.6.2015 15.6.2015 6
Pr 33/SL 23 účetní závěrka [2013] příloha Krajský soud v Brně 30.1.2014 11.12.2014 11.12.2014 18
Pr 33/SL 22 účetní závěrka [2013] výkaz Krajský soud v Brně 30.1.2014 11.12.2014 11.12.2014 4
Pr 33/SL 21 účetní závěrka [2013] rozvaha Krajský soud v Brně 12.2.2014 11.12.2014 11.12.2014 6
Pr 33/SL 20 ostatní zřizovací listina Krajský soud v Brně 18.9.2014 21.10.2014 3.12.2014 9
Pr 33/SL 19 účetní závěrka příloha 2012 Krajský soud v Brně 28.1.2013 14.2.2013 14.2.2013 18
Pr 33/SL 18 účetní závěrka výkaz 2012 Krajský soud v Brně 28.1.2013 14.2.2013 14.2.2013 4
Pr 33/SL 17 účetní závěrka rozvaha 2012 Krajský soud v Brně 28.1.2013 14.2.2013 14.2.2013 6
Pr 33/SL 16 účetní závěrka - příloha 2011 Krajský soud v Brně 23.1.2012 21.3.2012 23.3.2012 19
Pr 33/SL 15 účetní závěrka - výkaz 2011 Krajský soud v Brně 23.1.2012 21.3.2012 23.3.2012 4
Pr 33/SL 14 účetní závěrka - rozvaha 2011 Krajský soud v Brně 23.1.2012 21.3.2012 23.3.2012 6
Pr 33/SL 13 účetní závěrka - příloha 2010 Krajský soud v Brně 21.1.2011 4.7.2011 19
Pr 33/SL 12 účetní závěrka - výkaz 2010 Krajský soud v Brně 21.1.2011 4.7.2011 4
Pr 33/SL 11 účetní závěrka - rozvaha 2010 Krajský soud v Brně 21.1.2011 4.7.2011 6
Pr 33/SL 9 účetní závěrka 2001 - 2008 Krajský soud v Brně 18.1.2010 2.2.2010 81
Pr 33/SL 8 ostatní - dodatek č. 5 ke zřiz. list. Krajský soud v Brně 9.6.2009 2.2.2010 2
Pr 33/SL 7 ostatní - dodatek č. 4 ke zřiz. list. Krajský soud v Brně 6.11.2008 2.2.2010 1
Pr 33/SL 6 ostatní - dodatek č. 3 ke zřiz. list. Krajský soud v Brně 4.6.2008 2.2.2010 2
Pr 33/SL 10 ostatní - usnesení zasedání zast. Krajský soud v Brně 19.5.2009 2.2.2010 4
Pr 33/SL 5 účetní závěrka 2009 Krajský soud v Brně 31.12.2009 29.1.2010 13
Pr 33/SL 4 ostatní - výpis ze zas. zastupitelstva Krajský soud v Brně 11.12.2007 11.3.2008 8
Pr 33/SL 3 ostatní - dodatek č.2 Krajský soud v Brně 19.12.2007 11.3.2008 2
Pr 33/SL 2 ostatní - dodatek č.1 Krajský soud v Brně 3.12.2004 11.3.2008 1
Pr 33/SL 1 ostatní - zřizovac listina Krajský soud v Brně 28.12.2000 14.7.2003 5

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Knihovna Jiřího Mahena v Brně, příspěvková organizace

IČO (identifikační číslo) 00101494
Jméno Knihovna Jiřího Mahena v Brně, příspěvková organizace
Právní forma podnikání Příspěvková organizace
Přidělený úřad Magistrát města Brna
Vznik první živnosti: 15.5.1995
Celkový počet živností: 3
Aktivních živností: 1

Sídlo Knihovna Jiřího Mahena v Brně, příspěvková organizace

Živnosti a provozovny Knihovna Jiřího Mahena v Brně, příspěvková organizace

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Fotografické služby

 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 15.5.1995
Provozovna č. 1
Provozovna Velkopavlovická 4310/25, Brno 628 00
Identifikační číslo provozovny 1008596124
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

Zahájení provozování 2.1.2013
Provozovna č. 2
Provozovna Mozolky 2562/52, Brno 616 00
Identifikační číslo provozovny 1008596132
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

Zahájení provozování 2.1.2013
Provozovna č. 3
Provozovna Libušina třída 825/27, Brno 623 00
Identifikační číslo provozovny 1008596183
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

Zahájení provozování 2.1.2013
Provozovna č. 4
Provozovna Lány 85/3, Brno 625 00
Identifikační číslo provozovny 1008596094
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

Zahájení provozování 2.1.2013
Provozovna č. 5
Provozovna Stará osada 3984/15, Brno 615 00
Identifikační číslo provozovny 1008596141
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

Zahájení provozování 2.1.2013
Provozovna č. 6
Provozovna Palackého třída 2658/164, Brno 612 00
Identifikační číslo provozovny 1008596191
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

Zahájení provozování 2.1.2013
Provozovna č. 7
Provozovna Haškova 141/4, Brno 638 00
Identifikační číslo provozovny 1008596205
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

Zahájení provozování 2.1.2013
Provozovna č. 8
Provozovna Veslařská 97/56, Brno 637 00
Identifikační číslo provozovny 1008596159
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

Zahájení provozování 2.1.2013
Provozovna č. 9
Provozovna Jírova 2609/2, Brno 628 00
Identifikační číslo provozovny 1008596213
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

Zahájení provozování 2.1.2013
Provozovna č. 10
Provozovna Kolaříkova 1499/3, Brno 621 00
Identifikační číslo provozovny 1008596248
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

Zahájení provozování 2.1.2013
Provozovna č. 11
Provozovna Kurská 625/1, Brno 625 00
Identifikační číslo provozovny 1008596108
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

Zahájení provozování 2.1.2013
Provozovna č. 12
Provozovna Tuřanské náměstí 84/1, Brno 620 00
Identifikační číslo provozovny 1008596116
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

Zahájení provozování 2.1.2013
Provozovna č. 13
Provozovna Selská 121/16, Brno 614 00
Identifikační číslo provozovny 1008596221
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

Zahájení provozování 2.1.2013
Provozovna č. 14
Provozovna náměstí SNP 1771/33, Brno 613 00
Identifikační číslo provozovny 1008596175
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

Zahájení provozování 2.1.2013
Provozovna č. 15
Provozovna Oblá 518/75, Brno 634 00
Identifikační číslo provozovny 1008596230
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

Zahájení provozování 2.1.2013
Provozovna č. 16
Provozovna Kobližná 70/4, Brno 602 00
Identifikační číslo provozovny 1002628032
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Fotografické služby

 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Zahájení provozování 17.3.2003
Provozovna č. 17
Provozovna Vondrákova 826/15, Brno 635 00
Identifikační číslo provozovny 1002628041
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

Zahájení provozování 17.3.2003
Provozovna č. 18
Provozovna Jihomoravské náměstí 1098/1, Brno 627 00
Identifikační číslo provozovny 1009865030
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

Zahájení provozování 15.9.2014
Provozovna č. 19
Provozovna Zeiberlichova 63/48, Brno 644 00
Identifikační číslo provozovny 1009865048
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

Zahájení provozování 15.9.2014
Provozovna č. 20
Provozovna Bednářova 261/16, Brno 619 00
Identifikační číslo provozovny 1009864963
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

Zahájení provozování 15.9.2014
Provozovna č. 21
Provozovna Křížová 88/24, Brno 603 00
Identifikační číslo provozovny 1009865056
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

Zahájení provozování 15.9.2014
Provozovna č. 22
Provozovna Křivánkovo náměstí 43/35, Brno 641 00
Identifikační číslo provozovny 1009865064
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

Zahájení provozování 15.9.2014
Provozovna č. 23
Provozovna Chrlické náměstí 2/2, Brno 643 00
Identifikační číslo provozovny 1009864971
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

Zahájení provozování 15.9.2014
Provozovna č. 24
Provozovna náměstí Svobody 84/15, Brno 602 00
Identifikační číslo provozovny 1009865072
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

Zahájení provozování 15.9.2014
Provozovna č. 25
Provozovna Mácova 37/3, Brno 621 00
Identifikační číslo provozovny 1009864980
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

Zahájení provozování 15.9.2014
Provozovna č. 26
Provozovna Charbulova 214/38, Brno 618 00
Identifikační číslo provozovny 1009864912
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

Zahájení provozování 15.9.2014
Provozovna č. 27
Provozovna Mahenova 357/8, Brno 602 00
Identifikační číslo provozovny 1009865081
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

Zahájení provozování 15.9.2014
Provozovna č. 28
Provozovna náměstí 3. května 221/5, Brno 621 00
Identifikační číslo provozovny 1009864998
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

Zahájení provozování 15.9.2014
Provozovna č. 29
Provozovna Černovická 33/2, Brno 617 00
Identifikační číslo provozovny 1009864921
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

Zahájení provozování 15.9.2014
Provozovna č. 30
Provozovna Vavřinecká 732/13, Brno 624 00
Identifikační číslo provozovny 1009864939
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

Zahájení provozování 15.9.2014
Provozovna č. 31
Provozovna Ondrova 25/31, Brno 635 00
Identifikační číslo provozovny 1009865005
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

Zahájení provozování 15.9.2014
Provozovna č. 32
Provozovna Ronovská 20/10, Brno 621 00
Identifikační číslo provozovny 1009865013
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

Zahájení provozování 15.9.2014
Provozovna č. 33
Provozovna Břeclavská 291/12, Brno 619 00
Identifikační číslo provozovny 1009865021
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

Zahájení provozování 15.9.2014
Provozovna č. 34
Provozovna Kytnerova 563/1, Brno 621 00
Identifikační číslo provozovny 1011887240
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

Zahájení provozování 1.11.2017
Provozovna č. 35
Provozovna Ostopovická 342/29, Brno 642 00
Identifikační číslo provozovny 1011887231
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

Zahájení provozování 25.10.2017

Živnost č. 2 Obchodní živnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 15.5.1995
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 3 Realitní činnost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.3.2003
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán Knihovna Jiřího Mahena v Brně, příspěvková organizace

Člen statutárního orgánu Ing. Libuše Nivnická

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Knihovna Jiřího Mahena v Brně, příspěvková organizace

IČO: 00101494
Firma: Knihovna Jiřího Mahena v Brně, příspěvková organizace
Právní forma: Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem
Okres: Brno-město
Základní územní jednotka: Brno-střed
Počet zaměstnanců: 100 - 199 zaměstnanců
Institucionální sektor: Místní vládní instituce
Datum vzniku: 15.12.1981

Sídlo Knihovna Jiřího Mahena v Brně, příspěvková organizace

Sídlo: Kobližná 70/4, Brno 602 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
Činnosti v oblasti nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody
Činnosti reklamních agentur
Fotografické činnosti
Pronájem a leasing ostatních výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
Ostatní vzdělávání
Činnosti knihoven a archivů

Výpis z datových schránek

Základní údaje

IČO (identifikační číslo) 00101494
Jméno firmy Knihovna Jiřího Mahena v Brně, příspěvková organizace
Druh subjektu pravnicke_osoby
Datová schránka fmmkkyr
tracking image