Firma Klatovská nemocnice, a.s. IČO 26360527


Klatovská nemocnice, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

Klatovská nemocnice, a.s. (26360527) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Plzeňská 929, Klatovy 339 01. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 14. 8. 2003 a je stále aktivní. Klatovská nemocnice, a.s. má celkem čtyři provozovny a tři živnosti.

Jako zdroj dat o Klatovská nemocnice, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Klatovská nemocnice, a.s. na Justice.cz
Detailní informace o Klatovská nemocnice, a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro Klatovská nemocnice, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Klatovská nemocnice, a.s.

Soud Krajský soud v Plzni 4
Spisová značka B 1070
IČO (identifikační číslo osoby) 26360527
Jméno Klatovská nemocnice, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 14.8.2003
Rozhodnutí jediného akcionáře ze dne 29.6.2015 o zvýšení základního kapitálu: 1. základní kapitál společnosti Klatovská nemocnice, a.s., ve výši 564.060.000 Kč se zvyšuje o částku 6.820.000 Kč na částku 570.880.000 Kč, 2. upisování akcií nad nebo pod částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští, 3. základní kapitál společnosti bude zvýšen upsáním 682 kusy nových kmenových akcií vedených na jméno, v zaknihované podobě, o jmenovité hodnotě každé jedné akcie 10.000 Kč, 4. všechny nové akcie budou nabídnuty k úpisu předem určenému zájemci jedinému akcionáři, tj. Plzeňskému kraji, se sídlem Škroupova 18, 301 00 Plzeň, IČO: 708 90 366 5. akcie nebudou upsány na základě veřejné nabídky, 6. předem určený zájemce Plzeňský kraj, jako jediný akcionář společnosti, upíše všechny nové akcie společnosti způsobem dle ust. § 479 zákona o obchodních korporacích, tj. uzavřením smlouvy o upsání akcií se společností, a splatí je nepeněžitým vkladem mo vitých věcí určených k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu, jimiž je nemocnice pověřena, 7. nepeněžitým vkladem předem určeného zájemce Plzeňského kraje, jako jediného akcionáře společnosti, jsou movité věci tvořící vybavení nemocniční kuchyně, které byly popsány znaleckým ústavem A-Consult plus, spol. s r. o., se sídlem Palladium, Na Poříčí 3a,110 00 Praha 1, IČO: 41186907, ve znaleckém posudku č. 22/2015 ze dne 27. 4. 2015, jenž tvoří přílohu č. 1 usnesení Rady Plzeňského kraje ze dne 29.6.2015, a jsou oceněny na částku 6.827.000 Kč, 8. za výše uvedený nepeněžitý vklad budou upisovateli vydány všechny akcie, emitované v souvislosti se zvýšením základního kapitálu společnosti, tj. 682 kusy nových kmenových akcií vedených na jméno, v zaknihované podobě, o jmenovité hodnotě každé jedné a kcie 10.000 Kč, 9. jedinému akcionáři společnosti jako upisovateli je poskytnuta lhůta pro upsání nových akcií v délce 30 dnů ode dne přijetí tohoto usnesení, přičemž v této lhůtě uzavře společnost s jediným akcionářem smlouvu o upsání akcií, 10. emisní kurz nově upsaných akcií je roven jejich jmenovité hodnotě a bude splacen nepeněžitým vkladem před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, nejpozději do 31. 7. 2015 v sídle společnosti Klatovská nemocnice, a .s., na adrese Plzeňská 929, 339 01 Klatovy, 11. rozdíl mezi cenou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou všech akcií, které mají být vydány jedinému akcionáři jako protiplnění, tj. částka ve výši 7.000 Kč, bude v souladu s ust. § 249 zákona o obchodních korporacích použita na tvorbu rezervního f ondu společnosti. 31.7.2015
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 20.8.2014
Počet členů statutárního orgánu: 3 20.8.2014 - 28.9.2016
Počet členů dozorčí rady: 3 20.8.2014 - 28.9.2016
Rozhodnutím jediného akcionáře ze dne 1. října 2012 ve formě notářského zápisu NZ 71/2012 N 383/2012 dochází ke zvýšení základního kapitálu: 1. Základní kapitál obchodní společnosti Klatovská nemocnice, a.s. se zvyšuje o částku 407 950 000,-- Kč (čtyři sta sedm milionů devět set padesát tisíc korun českých), tj. z částky 156 110 000,-- Kč (sto padesát šest milionů sto deset tisíc korun českých ) na částku 564 060 000,-- Kč (pět set šedesát čtyři milionů šedesát tisíc korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2. Základní kapitál společnosti bude zvýšen upsáním nových akcií, tj. 40 795 (čtyřiceti tisíci sedmi sty devadesáti pěti) kusy kmenových akcií společnosti vedených na jméno, v zaknihované podobě, o jmenovité hodnotě každé jedné akcie 10 000,-- Kč (deset t isíc korun českých). 3. Všechny nové akcie budou nabídnuty k úpisu předem určenému zájemci ? jedinému akcionáři, tj. Plzeňskému kraji, IČ: 70890366, se sídlem Plzeň, Škroupova 18. 4. Předem určený zájemce - jediný akcionář společnosti, tj. Plzeňský kraj, upíše všechny nové akcie společnosti způsobem dle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, tj. uzavřením smlouvy o upsání akcií se společnosti Klatovská nemocnice, a.s. 5. Místo úpisu akcií bude v sídle jediného akcionáře v Plzni, Škroupova 18, v kanceláři hejtmana. Návrh smlouvy o upsání akcií bude jedinému akcionáři jako upisovateli doručen nejpozději do 30 (třiceti) kalendářních dnů ode dne, kdy bude podán návrh na zá pis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Plzni. Jedinému akcionáři jako upisovateli bude poskytnuta lhůta k úpisu akcií v délce 30 (třiceti) dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií, ve smyslu ust. § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. Počátek běhu lhůty pro upisování akcií a délka této lhůty bude jedinému akcionáři jako upisovateli oznámena písemným sdělením, zaslaným spolu s návrhem smlouvy o upsání akcií na adresu jeho sídla. 6. Upisování akcií může začít dříve, než usnesení o zvýšení základního kapitálu bude zapsáno do obchodního rejstříku. Představenstvo společnosti však musí před uzavřením smlouvy o úpisu akcií podat návrh na zápis takto přijatého usnesení o zvýšení základn ího kapitálu do obchodního rejstříku a upsání akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Bude-li zamítnut návrh na zápis zvýšení zák ladního kapitálu do obchodního rejstříku, je upsání akcií neúčinné. 7. Emisní kurz emitovaných akcií je roven jejich jmenovité hodnotě. 8. Nebudou vydány žádné akcie nového druhu. 9. Schvaluje se upisování akcií nepeněžitým vkladem předem určeného zájemce -jediného akcionáře společnosti, kterým jsou movité věci - zdravotnické přístroje a zařízení pro jednotlivá oddělení nemocnice, nábytek, informačních technologií a ostatní vybaven í sloužící ke kompletnímu vybavení prostor nemocnice, který se nachází v sídle společnosti v Klatovech, Plzeňská 569, PSČ 339 38, který byl popsán znalcem Josefem Švarcem, Sirkařská 973, 342 01 Sušice, IČ 13861000, ustanoveným k ocenění nepeněžitého vklad u usnesením Krajského soudu v Plzni, č.j. 46 Nc 728/2012-9, ze dne 19.7.2012, které nabylo právní moci dne 11.8.2012, ve znaleckém posudku č. 261/08/2012 a oceněn na částku 407 953 343,-- Kč (čtyři sta sedm milionů devět set padesát tři tisíc tři sta čty řicet tři korun českých). Movité věci, které tvoří nepeněžitý vklad, jsou určené k provozování služeb obecného hospodářského zájmu, kterými byla nemocnice pověřena. 10. Popsaný nepeněžitý vklad bude splacen před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, nejpozději do 30 (třiceti) dnů od podpisu smlouvy o upsání akcií, v sídle obchodní společnosti Klatovská nemocnice, a.s v Klatovech , Plzeňská 569, PSČ 339 38. 11. Za tento nepeněžitý vklad budou vydány všechny akcie, emitované v souvislosti s tímto zvýšením základního kapitálu společnosti, tj. 40 795 (čtyřicet tisíc sedm set devadesát pět) kusů kmenových akcií společnosti vedených na jméno, v zaknihované podobě , o jmenovité hodnotě každé jedné akcie 10 000,-- Kč (deset tisíc korun českých). 12. Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou všech akcií, které mají být vydány akcionáři jako protiplnění, tj. částka ve výši 3 343,-- Kč (tři tisíce tři sta čtyřicet tři korun českých) bude v souladu s ustanovením § 163a odst. 3 ob chodního zákoníku použita na tvorbu rezervního fondu společnosti. 8.10.2012 - 31.7.2015
Rohodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady ze dne 28.8.2009: Základní kapitál obchodní společnosti Klatovská nemocnice, a.s. ve výši 135.110.000,- Kč se zvyšuje o částku 21.000.000,- Kč (slovy: dvacetjednamilionů korun českých) na částku 156.110.000,- Kč, když upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základn ího kapitálu se nepřipouští. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním 2.100 ks kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000,- Kč. Veškeré nově vydané akcie budou upsány peněžitým vkladem jediného akcionáře ve smlouvě o upsání akcií, kdy emisní kurs nově vydaných akcií je roven jejich jmenovité hodnotě. Lhůta pro upsání nových akcií - návrh smlouvy podle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku bude jedinému akcionáři zaslán společností Klatovská nemocnice, a.s. nejpozději do 30 (třiceti) dnů po zápisu rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejs tříku, jedinému akcionáři jako upisovateli bude poskytnuta lhůta k úpisu akcií v délce 30 (třiceti) dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Počátek běhu lhůty pro upisování akcií bude jedinému akcionáři jako upisovateli oznámen tím, že mu bude doručen návrh smlouvy o upsání akcií. Místo pro upisování akcií - sídlo jediného akcionáře Plzeňský kraj, Škroupova 1760/18, Plzeň, kancelář hejtmana. Emisní kurs bude splacen do 30 dnů od uzavření smlouvy o upsání akcií, a to na zvláštní účet obchodní společnosti Klatovská nemocnice, a.s. č.ú. 78-2797570287/0100 vedený u Komerční banky, a.s. 12.1.2010 - 28.3.2011
Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady přijal dne 3.10.2008 toto rozhodnutí: Zvyšuje se základní kapitál společnosti z původní částky 108.530.000,- Kč, slovy: jedno sto osm milionů pět set třicet tisíc korun českých, o částku ve výši 26.580.0 00,- Kč, slovy: dvacet šest milionů pět set osmdesát tisíc korun českých, na částku celkem 135.110.000,- Kč slovy: jedno sto třicet pět milionů jedno sto deset tisíc korun českých, a to peněžitým vkladem jediného akcionáře - Plzeňský kraj, se sídlem Plze ň, Šroupova 18, PSČ: 306 13, IČ: 70890366 ve výši 26.580.000- Kč. Důvodem navrhovaného zvýšení základního kapitálu je vytvoření silného ekonomického subjektu schopného poskytnout dostatečné záruky k plnění všech svých závazků a úkolů, které přešly z přísp ěvkové organizace Nemocnice Klatovy a týkají se řádného a kvalitního poskytování zdravotnické péče, jak směrem k nejširší veřejnosti, tak i k obchodním partnerům obchodní společnosti Klatovská nemocnice, a.s. Závazek ke zvýšení vkladu se zavazuje převzít jediný akcionář - Plzeňský kraj se sídlem Plzeň, Škroupova 18, PSČ: 306 13, IČ: 70890366. Lhůta pro upsání nových akcií počne běžet od druhého dne od zápisu usnesení rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, ved eného Krajským soudem v Plzni a skončí uplynutím třicet kalendářních dnů od zápisu usnesení rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Plzni. Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, ne děli či svátek, je poslední den lhůty nejbližší pracovní den. V této lhůtě musí jediný akcionář společnosti uzavřít smlouvu o upsání akcií dle ust. § 204 odst. 5 obch.zák. Způsob a rozsah zvyšování základního kapitálu: úpisem nových akcií peněžitým vklade m v rozsahu 26.580.000,- Kč, když nad tuto částku se úpis nepřipouští. Lhůta pro splacení emisního kurzu: emisní kurz je povinen zaplatit nejpozději do třiceti dnů od uzavření smlouvy o upsání akcií, a to pokud jde o zvýšení kapitálu peněžitým vkladem ve výši 26.580.000,- Kč na zvláštní účet obchodní společnosti vedený u Komerční banky, a.s., č.ú.: 78-2797570287/0100. Místo pro upisování nových akcií: v sídle jediného akcionáře - Plzeňský kraj, Plzeň, Škroupova 1760/18, kancelář hejtmana. Druh, podoba, fo rma, počet, jmenovitá hodnota nových akcií: zaknihované kmenové akcie na jméno v počtu 2.658 kusů, jmenovitá hodnota jedné akcie je 10.000,- Kč. 23.10.2008 - 24.11.2008
Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady přijal dne 1.11.2004 toto rozhodnutí: Zvyšuje se základní kapitál společnosti ve výši 73.530.000,- Kč o částku 35.000.000,- Kč nově na základní kapitál ve výši 108.530.000,- Kč, a to: a) peněžitým vkladem jediného akcionáře Plzeňský kraj, se sídlem Škroupova 18, 306 13 Plzeň, identifikační číslo 70890366, ve výši 8.000.000,- Kč. Důvod navrhovaného zvýšení základního kapitálu: shromáždění finančních prostředků pro investiční činnost spo lečnosti. Závazek ke zvýšení vkladu se zavazuje převzít jediný akcionář - Plzeňský kraj. Lhůta pro upsání nových akcií: Do třiceti dnů ode dne zápisu rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Jediný akcionář je oprávněn začít upisovat nové akcie dříve, a to po podání návrhu na zápis usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchod ního rejstříku. Pokud bude upisováno takto dříve, je upisování akcií vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Způsob a rozsah zvýšení základního kapitálu: Úpisem nových akcií peněžitými vklady v rozsahu 8.000.000,- Kč, když nad tuto částku se úpis nepřipouští. Lhůta pro splacení emisního kurzu: Emisní kurz bude splacen do třiceti dnů ode dne zápisu rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to na zvláštní účet obchodní společnosti, vedený u peněžního ústavu, Komerční banka, a.s., pobočka Klatovy, č.ú.: 78-2797570287/0100. Místo pro upisování nových akcií: Sídlo jediného akcionáře Plzeňský kraj, v Plzni, Škroupova 18, kancelář hejtmana. Druh, podoba, forma, počet, jmenovitá hodnota nových akcií: Zaknihované kmenové akcie na jméno v počtu 800 kusů, jmenovitá hodnota jedné akcie 10.000,- Kč. b) nepeněžitým vkladem jediného akcionáře Plzeňský kraj, se sídlem Škroupova 18, 306 13 Plzeň, identifikační číslo 70890366, ve výši 27.000.000,- Kč. Důvod navrhovaného zvýšení základního kapitálu: jedná se o majetek potřebný k provozní a odborné činnosti obchodní společnosti, nutný pro její další podnikatelskou činnost v souladu s předmětem její činnosti. Závazek ke zvýšení vkladu se zavazuje převzít jediný akcionář - Plzeňský kraj. Lhůta pro upsání nových akcií: Do třiceti dnů ode dne zápisu rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Jediný akcionář je oprávněn začít upisovat nové akcie dříve, a to po podání návrhu na zápis usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchod ního rejstříku. Pokud bude upisováno takto dříve, je upisování akcií vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Způsob a rozsah zvýšení základního kapitálu: Úpisem nových akcií nepeněžitým vkladem - souborem movitých věcí tak, jak jsou popsány ve znaleckém posudku č. 148/12/2003 soudního znalce Josefa Švarce ze dne 8.12.2003, výše ocenění 27.009.745,- Kč, když nad tuto částku se úpis nepřipouští. Lhůta pro splácení emisního kurzu: Emisní kurz bude splacen předáním souboru movitých věcí v dohodě o předání a převzetí těchto věcí způsobem a ve lhůtě uvedené ve smlouvě o úpisu akcií. Druh, podoba, forma, počet, jmenovitá hodnota nových akcií: Zaknihované kmenové akcie na jméno v počtu 2.700 kusů, jmenovitá hodnota jedné akcie 10.000,- Kč. Místo pro upisování nových akcií: Sídlo jediného akcionáře - Plzeňský kraj, v Plzni, Škroupova 18, kancelář hejtmana. Předmět nepeněžitého vkladu: Předmět nepeněžitého vkladu tvoří soubor movitých věcí označený jako krátkodobý majetek a dlouhodobý majetek, když oba soubory jsou popsané ve znaleckém posudku č. 148/12/2003 soudního znalce Josefa Švarce, ze dne 8.12.2003, a znalecký posudek tvoří přílo hu notářského zápisu. Hodnota nepeněžitého vkladu jediného akcionáře Plzeňského kraje je určena celkem na částku 27.009.745,- Kč, a to znaleckým posudkem číslo 148/12/2003 soudního znalce Josefa Švarce, ze dne 8.12.2003, jmenované pravomocným usnesením Krajského soudu v Plzni. Zbývající částka 9.745,- Kč, tj. rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou akcií, které mají být vydány akcionáři jako protiplnění, se považuje za emisní ážio a bude použito na tvorbu rezervního fondu. 21.3.2005 - 28.6.2005

Aktuální kontaktní údaje Klatovská nemocnice, a.s.

Kapitál Klatovská nemocnice, a.s.

zakladni jmění 570 880 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 31.7.2015
zakladni jmění 564 060 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 5.3.2013 - 31.7.2015
zakladni jmění 156 110 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 28.3.2011 - 5.3.2013
zakladni jmění 135 110 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 24.11.2008 - 28.3.2011
zakladni jmění 108 530 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 28.6.2005 - 24.11.2008
zakladni jmění 73 530 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 14.8.2003 - 28.6.2005

Akcie Klatovská nemocnice, a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 57 088 31.7.2015
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 56 406 5.3.2013 - 31.7.2015
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 15 611 28.3.2011 - 5.3.2013
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 13 511 24.11.2008 - 28.3.2011
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 10 853 28.6.2005 - 24.11.2008
Akcie na jméno 10 000 Kč 7 353 23.7.2004 - 28.6.2005
Akcie na jméno 10 000 Kč 7 353 14.8.2003 - 23.7.2004

Sídlo Klatovská nemocnice, a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Plzeňská 929 , Klatovy 339 01 20.11.2014
Adresa Plzeňská 569 , 339 01 Klatovy Česká republika
20.8.2014 - 20.11.2014
Adresa Plzeňská 569 , 339 38 Klatovy 2 Česká republika
14.8.2003 - 20.8.2014

Předmět podnikání Klatovská nemocnice, a.s.

Platnost údajů od - do
poskytování zdravotních služeb 20.8.2014
masérské, rekondiční a regenerační služby 12.3.2010
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 12.3.2010
hostinská činnost 6.4.2004
služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob 6.4.2004 - 12.3.2010
realitní činnost 6.4.2004 - 12.3.2010
ubytovací služby 6.4.2004 - 12.3.2010
masérské, rekondiční a regenerační služby 6.4.2004 - 12.3.2010
provozování nestátního zdravotnického zařízení 14.8.2003 - 20.8.2014

vedení firmy Klatovská nemocnice, a.s.

Statutární orgán Klatovská nemocnice, a.s.

Platnost údajů od - do
Společnost zastupuje představenstvo. Za představenstvo jednají navenek jménem společnosti vždy dva členové představenstva společně. 22.8.2017
Společnost zastupuje představenstvo. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti předseda představenstva samostatně nebo místopředseda společně s dalším členem představenstva. 20.8.2014 - 22.8.2017
Způsob jednání: Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti předseda představenstva. 6.1.2010 - 20.8.2014
Způsob jednání: Společnost zastupuje představenstvo, a to jeden člen představenstva samostatně. Podepisování se provádí tak, že k vytištěné nebo napsané obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis člen představenstva. 6.4.2004 - 6.1.2010
Způsob jednání: a) Zastupování - společnost zastupuje představenstvo, a to jeden člen představenstva samostatně. b) Podepisování - podepisování se provádí tak, že k vytištěné nebo napsané obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis osoby oprávněné společnost zastupovat. 14.8.2003 - 6.4.2004
předseda představenstva MUDr. Jiří Zeithaml 28.9.2016
Vznik členství 1.9.2016
Vznik funkce 1.9.2016
Adresa: 28. ŘÍJNA 1069 , Starý Plzenec 332 02
člen představenstva Ing. Marek Kýhos MBA 22.8.2017
Vznik členství 16.5.2017
Adresa: Brněnská 949/3 , Plzeň 323 00
člen představenstva Jaroslav Šíma 22.8.2017
Vznik členství 20.6.2017
Adresa: 18 , Boršov nad Vltavou 370 01
místopředseda představenstva Ing. Ondřej Provalil MBA 29.5.2018
Vznik členství 1.11.2017
Vznik funkce 23.1.2018
Adresa: Potoční 227 , Nový Jičín 741 01
člen představenstva Ing. Vojtěch Stahl 14.8.2003 - 12.2.2004
Zánik členství 31.8.2003
Vznik funkce 14.8.2003
Adresa: Zahradní 749 , Klatovy 339 01
člen představenstva Ing. Irina Pinkasová 12.2.2004 - 26.2.2005
Vznik členství 1.9.2003
Adresa: 81 , Hrádek 342 01
člen představenstva Ing. Irina Riegelová 26.2.2005 - 28.4.2008
Vznik členství 1.9.2003
Zánik členství 25.3.2008
Adresa: 81 , Hrádek 342 01
člen představenstva Ing. Martin Grolmus 28.4.2008 - 2.10.2008
Vznik členství 26.3.2008
Zánik členství 30.6.2008
Adresa: Psohlavců 1211/40 , Praha 147 00
člen představenstva Bc. Jiří Vlček 2.10.2008 - 6.1.2010
Vznik členství 1.7.2008
Adresa: Na Rokytce 1032/24 , Praha 180 00
předseda představenstva Bc. Jiří Vlček 6.1.2010 - 12.3.2010
Vznik členství 1.7.2008
Vznik funkce 8.9.2009
Zánik funkce 19.1.2010
Adresa: 31 , 471 14 Kamenický Šenov Česká republika
člen představenstva Ing. Jiří Rašek 6.1.2010 - 12.3.2010
Vznik členství 1.9.2009
Adresa: Tichá 881 , Sušice 342 01
člen představenstva Pavel Fojtík 6.1.2010 - 12.3.2010
Vznik členství 1.9.2009
Adresa: Masarykovo nám. 98 , Kralovice 331 41
předseda představenstva Pavel Fojtík 12.3.2010 - 28.3.2011
Vznik členství 1.9.2009
Vznik funkce 19.1.2010
Zánik funkce 1.2.2011
Adresa: Masarykovo nám. 98 , Kralovice 331 41
místopředseda představenstva Ing. Jiří Rašek 12.3.2010 - 28.3.2011
Vznik členství 1.9.2009
Zánik členství 27.1.2011
Vznik funkce 19.1.2010
Zánik funkce 27.1.2011
Adresa: Tichá 881 , Sušice 342 01
člen představenstva Bc. Jiří Vlček 12.3.2010 - 28.3.2011
Vznik členství 1.7.2008
Zánik členství 27.1.2011
Adresa: 31 , 471 14 Kamenický Šenov Česká republika
místopředseda představenstva Pavel Fojtík 28.3.2011 - 3.6.2014
Vznik členství 1.9.2009
Zánik členství 17.2.2014
Vznik funkce 1.2.2011
Zánik funkce 17.2.2014
Adresa: Masarykovo nám. 98 , Kralovice 331 41
předseda představenstva Ing. František Lešundák 28.3.2011 - 20.8.2014
Vznik členství 28.1.2011
Vznik funkce 1.2.2011
Adresa: Holubova 2507/24 , Praha 150 00
člen představenstva Igor Jakubčík 28.3.2011 - 20.8.2014
Vznik členství 28.1.2011
Zánik členství 16.6.2014
Adresa: Za Beránkem 763 , Klatovy 339 01
člen představenstva Mgr. Jan Karásek 3.6.2014 - 20.8.2014
Vznik členství 17.2.2014
Adresa: Na Chmelnicích 1225 , Přeštice 334 01
předseda představenstva Ing. František Lešundák 20.8.2014 - 27.5.2016
Vznik členství 28.1.2011
Zánik členství 28.1.2016
Vznik funkce 1.2.2011
Zánik funkce 28.1.2016
Adresa: Holubova 2507/24 , Praha 150 00
člen představenstva Mgr. Naděžda Chládková 20.8.2014 - 27.5.2016
Vznik členství 16.6.2014
Adresa: Palackého 834 , Horažďovice 341 01
předseda představenstva Ing. František Lešundák 27.5.2016 - 28.9.2016
Vznik členství 28.1.2016
Zánik členství 31.8.2016
Vznik funkce 29.1.2016
Zánik funkce 31.8.2016
Adresa: Holubova 2507/24 , Praha 150 00
člen představenstva Mgr. Jan Karásek 20.8.2014 - 22.8.2017
Vznik členství 17.2.2014
Zánik členství 15.5.2017
Adresa: Na Chmelnicích 1225 , Přeštice 334 01
místopředseda představenstva Mgr. Naděžda Chládková 27.5.2016 - 22.8.2017
Vznik členství 16.6.2014
Zánik členství 15.5.2017
Vznik funkce 24.7.2014
Zánik funkce 15.5.2017
Adresa: Palackého 834 , Horažďovice 341 01
člen představenstva Ing. Ondřej Provalil MBA 4.12.2017 - 29.5.2018
Vznik členství 1.11.2017
Adresa: Potoční 227 , Nový Jičín 741 01
člen představenstva MUDr. Alan Sutnar Ph.D. 22.8.2017 - 20.5.2019
Vznik členství 16.5.2017
Zánik členství 31.3.2019
Adresa: Lábkova 838/79 , Plzeň 318 00

Dozorčí rada Klatovská nemocnice, a.s.

Platnost údajů od - do
člen dozorčí rady Mgr. Naděžda Chládková 22.8.2017
Vznik členství 16.5.2017
Adresa: Palackého 834 , Horažďovice 341 01
předseda dozorčí rady Mgr. Rudolf Salvetr 22.8.2017
Vznik členství 16.5.2017
Vznik funkce 9.6.2017
Adresa: Tyršova 351 , Klatovy 339 01
člen dozorčí rady Jiří Uhlík MBA 22.8.2017
Vznik členství 20.6.2017
Adresa: Komenského 721/7 , Plzeň 323 00
člen dozorčí rady Mgr. Jindřich Sojka 22.8.2017
Vznik členství 20.6.2017
Adresa: 233 , Bezděkov 339 01
Člen dozorčí rady Martina Šebestová 20.5.2019
Vznik členství 1.5.2019
Adresa: 69 , Velhartice 341 42
Člen dozorčí rady MUDr. Miriam Gredová 20.5.2019
Vznik členství 1.5.2019
Adresa: Plánická 125 , Klatovy 339 01
člen MUDr. František Koc 14.8.2003 - 28.6.2005
Vznik funkce 14.8.2003
Zánik funkce 14.11.2004
Adresa: Blatenská 319 , Horažďovice 341 01
člen Ing. Karel Pokorný 14.8.2003 - 28.6.2005
Vznik funkce 14.8.2003
Zánik funkce 14.11.2004
Adresa: Nepomucká 299/11 , Plzeň 326 00
člen Helena Zvoníčková 14.8.2003 - 28.6.2005
Vznik funkce 14.8.2003
Zánik funkce 25.8.2004
Adresa: U Retexu 623 , Klatovy 339 01
člen dozorčí rady MUDr. František Koc 28.6.2005 - 27.2.2009
Vznik členství 18.1.2005
Zánik členství 31.12.2008
Adresa: Blatenská 319 , Horažďovice 341 01
člen dozorčí rady Ing. Jan Vrána 28.6.2005 - 27.2.2009
Zánik členství 31.12.2008
Vznik funkce 18.1.2005
Adresa: Tyršova 351 , Klatovy 339 01
člen dozorčí rady JUDr. Jiřina Rippelová 27.2.2009 - 6.1.2010
Vznik členství 1.1.2009
Adresa: Tylova 1123 , Sušice 342 01
člen dozorčí rady Ing. Václav Votava 27.2.2009 - 6.1.2010
Vznik členství 1.1.2009
Zánik členství 1.9.2009
Adresa: Na Vinici 1142 , Stříbro 349 01
člen dozorčí rady Zdeněk Pešek 28.6.2005 - 12.3.2010
Zánik členství 25.11.2009
Vznik funkce 25.8.2004
Adresa: Pod Hůrkou 497 , Klatovy 339 01
člen dozorčí rady Ing. Vladimír Čada 12.3.2010 - 28.3.2011
Vznik členství 1.9.2009
Zánik členství 27.1.2011
Adresa: Klostermannova 818 , Stod 333 01
předseda dozorčí rady JUDr. Jiřina Rippelová 6.1.2010 - 15.8.2012
Vznik členství 1.1.2009
Zánik členství 23.4.2012
Vznik funkce 26.10.2009
Zánik funkce 23.4.2012
Adresa: Tylova 1123 , Sušice 342 01
člen dozorčí rady Zdeněk Pešek 12.3.2010 - 3.6.2014
Vznik členství 14.1.2010
Zánik členství 31.12.2013
Adresa: Pod Hůrkou 497 , Klatovy 339 01
předseda dozorčí rady Ing. Václav Veselý 15.8.2012 - 3.6.2014
Vznik členství 23.4.2012
Zánik členství 17.2.2014
Vznik funkce 16.5.2012
Zánik funkce 17.2.2014
Adresa: Pod Hůrkou 485 , Klatovy 339 01
člen dozorčí rady Ing. Jan Metlický 28.3.2011 - 20.8.2014
Vznik členství 28.1.2011
Adresa: U Sedlce 844 , Starý Plzenec 332 02
člen dozorčí rady Ing. Jan Metlický 20.8.2014 - 14.2.2016
Vznik členství 28.1.2011
Adresa: U Sedlce 844 , Starý Plzenec 332 02
člen dozorčí rady Ing. Jan Metlický 14.2.2016 - 27.5.2016
Vznik členství 28.1.2011
Zánik členství 28.1.2016
Adresa: Svatopluka Čecha 82 , Starý Plzenec 332 02
předseda dozorčí rady Ing. Karel Šidlo 3.6.2014 - 22.8.2017
Vznik členství 17.2.2014
Zánik členství 20.3.2017
Vznik funkce 17.3.2014
Zánik funkce 20.3.2017
Adresa: 139 , Bezděkov 339 01
člen dozorčí rady Ing. Jan Metlický 27.5.2016 - 22.8.2017
Vznik členství 28.1.2016
Zánik členství 15.5.2017
Adresa: Svatopluka Čecha 82 , Starý Plzenec 332 02
člen dozorčí rady Ivana Čadková 3.6.2014 - 20.5.2019
Vznik členství 30.4.2014
Zánik členství 30.4.2019
Adresa: Žižkova 381 , Nýrsko 340 22

Sbírka Listin Klatovská nemocnice, a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 1070/SL 82 stanovy společnosti ÚZ Krajský soud v Plzni 17.8.2015 16.11.2015 19.11.2015 14
B 1070/SL 80 posudek znalce Krajský soud v Plzni 27.4.2015 31.7.2015 26
B 1070/SL 79 notářský zápis [N 222/2015 NZ 239/2015] Krajský soud v Plzni 31.7.2015 31.7.2015 1
B 1070/SL 78 notářský zápis [N 222/2015 NZ 203/2015] Krajský soud v Plzni 29.6.2015 31.7.2015 6
B 1070/SL 77 notářský zápis NZ 309/2014, Stanovy Krajský soud v Plzni 18.6.2014 8.8.2014 5.9.2014 16
B 1070/SL 76 rozhod. o statut. orgánu Rada Plzeňského kraje Krajský soud v Plzni 30.6.2014 8.8.2014 5.9.2014 2
B 1070/SL 75 výroční zpráva [2013] Krajský soud v Plzni 25.6.2014 9.7.2014 22.7.2014 62
B 1070/SL 74 rozhod. o statut. orgánu volba člena DR Krajský soud v Plzni 30.4.2014 28.5.2014 3.6.2014 1
B 1070/SL 73 rozhod. o statut. orgánu zápis z DR Krajský soud v Plzni 17.3.2014 28.5.2014 3.6.2014 2
B 1070/SL 72 rozhod. o statut. orgánu odvolání a jmenování člena Krajský soud v Plzni 17.2.2014 28.5.2014 3.6.2014 2
B 1070/SL 71 výroční zpráva [2012] Krajský soud v Plzni 20.7.2013 6.8.2013 6.8.2013 49
B 1070/SL 70 stanovy společnosti - ú.z. Krajský soud v Plzni 28.2.2013 1.3.2013 13.3.2013 11
B 1070/SL 69 posudek znalce č.8/2013 - ( přílohy jsou založeny ve spise) Krajský soud v Plzni 11.2.2013 15.2.2013 5.3.2013 9
B 1070/SL 68 posudek znalce č.261/08/2012 Krajský soud v Plzni 30.8.2012 15.2.2013 5.3.2013 106
B 1070/SL 67 posudek znalce č. 261/08/2012 Krajský soud v Plzni 31.8.2012 8.10.2012 12.10.2012 95
B 1070/SL 66 notářský zápis Nz 371/2012 - rozhodnutí Krajský soud v Plzni 1.10.2012 3.10.2012 8.10.2012 40
B 1070/SL 65 ostatní - zápis z jednání DR Krajský soud v Plzni 16.5.2012 9.8.2012 15.8.2012 0
B 1070/SL 64 rozhod. o statut. orgánu - usnesení č. 5606/12 Krajský soud v Plzni 23.4.2012 9.8.2012 15.8.2012 0
B 1070/SL 63 rozhod. o statut. orgánu - odstoupení z funkce Krajský soud v Plzni 22.3.2012 9.8.2012 15.8.2012 0
B 1070/SL 62 účetní závěrka, výroční zpráva 2011 Krajský soud v Plzni 11.5.2012 14.8.2012 14.8.2012 53
B 1070/SL 61 zpráva auditora 2011 Krajský soud v Plzni 14.6.2012 14.8.2012 14.8.2012 5
B 1070/SL 60 účetní závěrka, výroční zpráva 2010 Krajský soud v Plzni 9.6.2011 21.3.2012 26.3.2012 66
B 1070/SL 59 účetní závěrka, výroční zpráva 2010 - nepodepsané znění Krajský soud v Plzni 9.6.2011 29.7.2011 29.7.2011 0
B 1070/SL 58 podpisové vzory Krajský soud v Plzni 28.2.2011 14.3.2011 16.3.2011 2
B 1070/SL 57 rozhod. o statut. orgánu - zápis představenstva Krajský soud v Plzni 1.2.2011 14.3.2011 16.3.2011 4
B 1070/SL 56 rozhod. o statut. orgánu - usn.č.72 Rady kraje Krajský soud v Plzni 28.2.2011 14.3.2011 16.3.2011 2
B 1070/SL 55 notářský zápis Nz 568/2010 - rozhodnutí Krajský soud v Plzni 13.12.2010 15.12.2010 16.12.2010 9
B 1070/SL 54 převod,náj.podn.,ovládání - ovládací smlouva Krajský soud v Plzni 13.12.2010 13.12.2010 14.12.2010 6
B 1070/SL 53 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora 2009 Krajský soud v Plzni 31.3.2010 15.6.2010 15.6.2010 49
B 1070/SL 52 rozhod. o statut. orgánu - zápis z 5. jednání představ. Krajský soud v Plzni 19.1.2010 5.3.2010 12.3.2010 4
B 1070/SL 51 rozhod. o statut. orgánu - zápis z volební komise Krajský soud v Plzni 18.12.2009 5.3.2010 12.3.2010 1
B 1070/SL 50 ostatní - usn. č.1482/09 Rady kraje Krajský soud v Plzni 17.12.2009 5.3.2010 12.3.2010 1
B 1070/SL 49 rozhod. o statut. orgánu - usn. č.1032/09 Rady kraje Krajský soud v Plzni 31.8.2009 5.3.2010 12.3.2010 2
B 1070/SL 48 ostatní - usn. č. 1482/09 Rady kraje Krajský soud v Plzni 17.12.2009 3.2.2010 3.2.2010 1
B 1070/SL 47 rozhod. o statut. orgánu - usn. č. 1032/09 Rady kraje Krajský soud v Plzni 31.8.2009 3.2.2010 3.2.2010 2
B 1070/SL 46 rozhod. o statut. orgánu - zápis z představenstva Krajský soud v Plzni 8.9.2009 3.2.2010 3.2.2010 2
B 1070/SL 45 rozhod. o statut. orgánu - zápis z jednání DR Krajský soud v Plzni 26.10.2009 3.2.2010 3.2.2010 2
B 1070/SL 44 notářský zápis Nz 361/2009 - rozh. + stanovy Krajský soud v Plzni 28.8.2009 3.2.2010 3.2.2010 13
B 1070/SL 43 podpisové vzory členů představenstva Krajský soud v Plzni 3.9.2009 13.11.2009 6.1.2010 2
B 1070/SL 42 zpráva o vztazích - 2008 Krajský soud v Plzni 31.3.2009 20.7.2009 21.7.2009 4
B 1070/SL 41 zpráva auditora 2008 Krajský soud v Plzni 10.4.2009 20.7.2009 21.7.2009 2
B 1070/SL 40 výroční zpráva 2008 Krajský soud v Plzni 20.7.2009 21.7.2009 28
B 1070/SL 39 účetní závěrka 2008 - cash flow Krajský soud v Plzni 10.4.2009 20.7.2009 21.7.2009 2
B 1070/SL 38 účetní závěrka 2008 - příloha Krajský soud v Plzni 20.7.2009 21.7.2009 14
B 1070/SL 37 účetní závěrka 2008 - výkaz zisků Krajský soud v Plzni 10.4.2009 20.7.2009 21.7.2009 2
B 1070/SL 36 účetní závěrka 2008 - rozvaha Krajský soud v Plzni 10.4.2009 20.7.2009 21.7.2009 4
B 1070/SL 35 rozhod. o statut. orgánu - rozh. jediného akcionáře Krajský soud v Plzni 19.1.2009 26.2.2009 27.2.2009 1
B 1070/SL 34 notářský zápis Nz 89/2008 - rozh. + stanovy Krajský soud v Plzni 3.10.2008 7.11.2008 14.11.2008 14
B 1070/SL 33 podpisové vzory - Bc. Jiří Vlček Krajský soud v Plzni 30.6.2008 11.7.2008 12.9.2008 1
B 1070/SL 32 rozhod. o statut. orgánu - usn. Plz. kraje č. 3951/08 Krajský soud v Plzni 17.6.2008 11.7.2008 12.9.2008 2
B 1070/SL 31 notářský zápis Nz 42/2008 + stanovy Krajský soud v Plzni 22.4.2008 9.7.2008 9.7.2008 13
B 1070/SL 30 ostatní - usn. Plz. kraje č. 3805/08 Krajský soud v Plzni 22.4.2008 9.7.2008 9.7.2008 1
B 1070/SL 29 ostatní - usn. Plz. kraje č. 3797/08 Krajský soud v Plzni 22.4.2008 9.7.2008 9.7.2008 1
B 1070/SL 28 zpráva o vztazích - ´07 Krajský soud v Plzni 31.3.2008 9.7.2008 9.7.2008 4
B 1070/SL 27 zpráva auditora 2007 Krajský soud v Plzni 31.3.2008 9.7.2008 9.7.2008 2
B 1070/SL 26 výroční zpráva 2007 Krajský soud v Plzni 9.7.2008 9.7.2008 29
B 1070/SL 25 účetní závěrka 2007 - příloha Krajský soud v Plzni 31.3.2008 9.7.2008 9.7.2008 15
B 1070/SL 24 účetní závěrka 2007 - výkaz zisků Krajský soud v Plzni 31.3.2008 9.7.2008 9.7.2008 2
B 1070/SL 23 účetní závěrka 2007 - rozvaha Krajský soud v Plzni 31.3.2008 9.7.2008 9.7.2008 4
B 1070/SL 22 podpisové vzory Krajský soud v Plzni 18.4.2008 21.4.2008 30.4.2008 1
B 1070/SL 21 rozhod. o statut. orgánu - usnesení Rady Plzeň.kraje Krajský soud v Plzni 25.3.2008 21.4.2008 30.4.2008 2
B 1070/SL 20 zpráva o vztazích - r. ´06 Krajský soud v Plzni 30.3.2007 16.7.2007 30.7.2007 4
B 1070/SL 19 zpráva auditora 2006 - nezávislého Krajský soud v Plzni 30.3.2007 16.7.2007 30.7.2007 2
B 1070/SL 18 výroční zpráva 2006 Krajský soud v Plzni 16.7.2007 30.7.2007 34
B 1070/SL 17 účetní závěrka 2006 - cash flow Krajský soud v Plzni 16.7.2007 30.7.2007 1
B 1070/SL 16 účetní závěrka 2006 - příloha Krajský soud v Plzni 30.3.2007 16.7.2007 30.7.2007 14
B 1070/SL 15 účetní závěrka 2006 - výkaz zisků Krajský soud v Plzni 30.3.2007 16.7.2007 30.7.2007 2
B 1070/SL 14 účetní závěrka 2006 - rozvaha Krajský soud v Plzni 30.3.2007 16.7.2007 30.7.2007 4
B 1070/SL 13 účetní závěrka, výroční zpráva 2005+ audit+ zpr. o vztazích Krajský soud v Plzni 31.3.2006 10.8.2006 11.8.2006 48
B 1070/SL 12 výroční zpráva 2004, zpráva auditora Krajský soud v Plzni 31.5.2005 18.8.2005 2.9.2005 52
B 1070/SL 11 rozhod. o statut. orgánu - zpráva volední komise Krajský soud v Plzni 26.8.2004 21.6.2005 23.6.2005 3
B 1070/SL 10 podpisové vzory - 3x Krajský soud v Plzni 8.6.2005 21.6.2005 23.6.2005 3
B 1070/SL 9 posudek znalce č. 148/12/03 Krajský soud v Plzni 8.12.2003 20.12.2004 17.3.2005 155
B 1070/SL 8 notářský zápis Nz 91/2004 + stanovy Krajský soud v Plzni 1.11.2004 20.12.2004 17.3.2005 170
B 1070/SL 7 notářský zápis Nz 1/2003 - rozh. + stanovy Krajský soud v Plzni 1.12.2003 19.12.2003 12.3.2004 16
B 1070/SL 6 podpisové vzory - statut. zástupce Krajský soud v Plzni 17.9.2003 19.1.2004 28.1.2004 1
B 1070/SL 5 rozhod. o statut. orgánu - složení představ Krajský soud v Plzni 19.8.2003 19.1.2004 28.1.2004 2
B 1070/SL 4 podpisové vzory - statut. zástupce Krajský soud v Plzni 30.7.2003 7.8.2003 14.8.2003 1
B 1070/SL 3 posudek znalce - k tržní hodnotě nepen.vkladu Krajský soud v Plzni 29.5.2003 7.8.2003 14.8.2003 46
B 1070/SL 2 posudek znalce - k ceně zařízení Krajský soud v Plzni 28.5.2003 7.8.2003 14.8.2003 20
B 1070/SL 1 notářský zápis Nz 37/03 +zakl. list.+ stanovy Krajský soud v Plzni 28.5.2003 7.8.2003 14.8.2003 44

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Klatovská nemocnice, a.s.

IČO (identifikační číslo) 26360527
Jméno Klatovská nemocnice, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Městský úřad Klatovy
Vznik první živnosti: 8.3.2004
Celkový počet živností: 7
Aktivních živností: 3

Sídlo Klatovská nemocnice, a.s.

Živnosti a provozovny Klatovská nemocnice, a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Ubytovací služby

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 8.3.2004
Provozovna č. 1
Provozovna Plzeňská 929, Klatovy 339 01
Identifikační číslo provozovny 1010697498
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Ubytovací služby

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Zahájení provozování 1.1.2016
Provozovna č. 2
Provozovna Pod Nemocnicí 871, Klatovy 339 01
Identifikační číslo provozovny 1010697480
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Zahájení provozování 1.1.2016

Živnost č. 2 Hostinská činnost

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 8.3.2004
Provozovna č. 1
Provozovna Plzeňská 929, Klatovy 339 01
Identifikační číslo provozovny 1010697498
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.1.2016

Živnost č. 3 Masérské, rekondiční a regenerační služby

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 8.3.2004
Provozovna č. 1
Provozovna Plzeňská 929, Klatovy 339 01
Identifikační číslo provozovny 1010697498
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.1.2016

Živnost č. 4 Realitní činnost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 8.3.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 5 Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 8.3.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 6 Ubytovací služby

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 8.3.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 7 Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 2.5.2006
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán Klatovská nemocnice, a.s.

Člen statutárního orgánu Mgr. Jaroslav Šíma MBA
Člen statutárního orgánu Ing. Marek Kýhos MBA
Člen statutárního orgánu Ing. Ondřej Provalil MBA
Člen statutárního orgánu MUDr. Jiří Zeithaml

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Klatovská nemocnice, a.s.

IČO: 26360527
Firma: Klatovská nemocnice, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Klatovy
Základní územní jednotka: Klatovy
Počet zaměstnanců: 500 - 999 zaměstnanců
Institucionální sektor: Místní vládní instituce
Datum vzniku: 14.8.2003

Sídlo Klatovská nemocnice, a.s.

Sídlo: Plzeňská 929, Klatovy 339 01

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba chemických látek a chemických přípravků
Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Maloobchod s farmaceutickými přípravky
Ubytování
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
Ostatní technické zkoušky a analýzy
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j. n.
Pronájem a leasing ostatních výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
Univerzální administrativní činnosti
Ostatní vzdělávání
Ústavní zdravotní péče
Činnosti pro osobní a fyzickou pohodu
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel
Informační a komunikační činnosti
tracking image