Firma Kinnarps a.s. IČO 26439034


Kinnarps a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík.

Kinnarps a.s. (26439034) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Obchodní 124, Čestlice 251 01. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 12. 3. 2001 a je stále aktivní. Kinnarps a.s. nemá žádnou provozovnu a nemá žádnou živnost.

Jako zdroj dat o Kinnarps a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Kinnarps a.s. na Justice.cz

Výpis dat pro Kinnarps a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Kinnarps a.s.

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 7130
IČO (identifikační číslo osoby) 26439034
Jméno Kinnarps a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 12.3.2001
Rozhodnutí ve smyslu ust. § 190 odst. 1 ze dne 31.8.2004: Jediný akcionář konstatuje, že emisní kurs dříve upsaných akcií je zcela splacen. jediný akcionář rozhodl o zvýšení základního kapitálu společnosti z částky 4.000.000,- Kč o částku 14.000.000,- Kč na částku 18.000.000,- Kč. Zvýšení základního kapitálu bud e provedeno bez veřejné nabídky k upisování vydáním 14000 nových kusů kmenových nekótovaných akcií znějících na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč. Emisní kurs těchto akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě. Zvýšení zák ladního kapitálu nad tuto částku je nepřípustné. Nově vydané akcie budou akciemi téhož druhu jako akcie dosud existující a budou s nimi spojena všechna práva podle stanov. Výše navrhovaného emisního kurzu odpovídá účelu, důvodům a způsobu navrhovaného zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií s možností započtení pohledávek jediného akcionáře proti pohledávce společnosti vůči jedinému akcionáři na splacení emisního k urzu akcií. Důvodem zvýšení základního kapitálu je kapitálové posílení společnosti. Jediný akcionář prohlašuje, že využívá svého přednostního práva upsat nové akcie společnosti upisované ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu společnosti. Jediný akcionář upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se společností, která tuto smlouvu zpracuje. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny. Smlouvq o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uv edené v § 205 odst. 3 obch. zák. Počátek běhu lhůty k upsání akcií je stanoven tak, že den doručení je dnem počátku běhu této lhůty, sdělí společnost jedinému akcionáři na adresu jeho sídla písemným oznámením zaslaným doporučeným dopisem přičemž nedílnou součástí oznámení musí být návrh smlouvy o upsání akcií. Společnost je povinna zaslat toto oznámení nejpozději do 10 dnů od zápisu tohoto usnesení přijatého při výkonu působnosti valné hromady do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze. Lhůt a pro upsání akcií činí dva měsíce. Místem pro upsání akcií je sídlo společnosti v každý pracovní den, v době od 8,00 do 15,00 hod. Jediný akcionář rozhoduje o tom, že vyslovuje souhlas ve smyslu § 163 odst. 3 obchodního zákoníku s tím, aby na splacení emisního kursu nově upisovaných akcií byla započítána pohledávka ve výši 14.000.000,- Kč jediného akcionáře vůči společnosti z titulu neuhrazení společností přijatých faktur za zboží v období od roku 2002 v celkové výši 60.436.319,75 Kč. Z této pohledávky budou započteny na zvýšení základního kapitálu o 14.000.000,- Kč faktury v celkové hodnotě 4.011.530,- SEK. Přepočteno kurzem ČNB 3.4 9,- Kč platným ke dni 27.8.2004 činí tato pohledávka 14.000.240,- Kč. Přehled těchto faktur byl ověřen auditorem Ing. Jaroslavou Žákovou, Praha 2, Polská 14, jejím prohlášením z 27.8.2004. Důvodem navrhovaného započtení je skutečnost, že vrácení výše uvedených finančních prostředků by znamenalo pro společnost značné omezení jejich podnikatelských aktivit, přičemž vklad výše uvedených peněžních prostředků do základního kapitálu znamená pro s polečnost oddlužení, a tím velmi významné kapitálové posílení a zajištění její finanční stability. Jediný akcionář rozhoduje o tom, že pravidla pro uzavření písemné dohody o započtení pohledávek jsou stanovena takto: Písemný návrh dohody o započtení peněžité pohledávky společnosti jediného vůči společnosti na splacení emisního kursu akcií proti pohledávce tohoto akcionáře vůči společnosti na základě neuhrazení přijatých faktur vyhotoví společnost ve lhůtě 14 dnů ode d ne upsání akcií výše uvedeným akcionářem, tj. uzavření smlouvy o upsání akcií a zašle jej v této lhůtě doporučeně na adresu sídla jediného akcionáře. Dohoda bude obsahovat označení smluvních stran s uvedením jména a funkce statutárních orgánů, popřípadě zástupců oprávněných k jejímu podpisu. V dohodě bude uvedeno schválení navýšení základního kapitálu včetně podmínek vyplývajících z rozhodnutí jediného akcionáře a uvedení usnesení rejstříkového soudu. V dohodě budou uvedeny důvody a výše započítávaných pohledávek a závazky vyplývající ze smlouvy o upsání akcií. Výše uvedenou dohodou o započtení vzájemných peněžitých pohledávek bude započtena pohledávka jediného akcionáře vůči společnosti na splacení emisního kursu upsaných 14000 kusů akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč proti pohledávce jediného akci onáře vůči společnosti z titulu neuhrazených faktur v celkové výši 14.000.240,- Kč. Pro uzavření dohody o vzájemném započtení pohledávek se pro jediného akcionáře stanoví lhůta tří měsíců, která počne běžet den následující po doručení návrhu dohody. Dohoda o vzájemném započtení pohledávek je uzavřena podpisem obou smluvních stran, přičemž podpisy oprávěných osob musí být úředně ověřeny. 1.1.2005 - 4.4.2007

Kapitál Kinnarps a.s.

zakladni jmění 18 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 27.6.2006
zakladni jmění 4 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 12.3.2001 - 27.6.2006

Akcie Kinnarps a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 18 000 27.6.2006
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 4 000 12.3.2001 - 27.6.2006

Sídlo Kinnarps a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Obchodní 124 , Čestlice 251 01 15.7.2004
Adresa
Komerční zóna Průhonice-Čestlice, Obchodní ul. 124, PSČ: 251 70
11.12.2003 - 15.7.2004
Adresa Trojanova 18 , 120 00 Praha 2 Česká republika
12.4.2002 - 11.12.2003
Adresa Trojanova 342/18 , Praha 120 00 12.3.2001 - 12.4.2002

Předmět podnikání Kinnarps a.s.

Platnost údajů od - do
provádění staveb, jejich změn a odstraňování 18.10.2010
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 18.10.2010
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování 25.5.2006 - 18.10.2010
poradenská činnost v oblasti obchodu a služeb, zejména v oblasti nákupu a prodeje nábytku 12.3.2001 - 18.10.2010
pořádání kursů 12.3.2001 - 18.10.2010
pronájem a půjčování věcí movitých - pronájem s následnou koupí najaté věci 12.3.2001 - 18.10.2010
organizační a ekonomické poradenství 12.3.2001 - 18.10.2010
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 12.3.2001 - 18.10.2010

vedení firmy Kinnarps a.s.

Statutární orgán Kinnarps a.s.

Platnost údajů od - do
Společnost zastupuje ve všech záležitostech samostatně statutární ředitel. 4.4.2017
Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti každý člen představenstva samostatně. Jménem společnosti se podepisuje představenstvo tak, že k obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis člen představenstva . 4.4.2007 - 4.4.2017
Jménem společnosti jedná představenstvo tak, že buď dva členové představenstva společně nebo předseda představenstva samostatně. Jménem společnosti se podepisuje představenstvo tak, že k obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis buď dva členové představenstva společně nebo předseda představenstva samostatně. 12.3.2001 - 4.4.2007
statutární ředitel Anthony Shee 4.4.2017
Vznik funkce 24.3.2017
Adresa: Holečkova 3150/25 , Praha 150 00
předseda Markéta Lieblová 12.3.2001 - 1.8.2002
Zánik členství 15.5.2002
Zánik funkce 15.5.2002
Adresa: Za Strahovem 372/78 , Praha 169 00
předseda představenstva Per-Arne Johan Mikael Andersson 1.8.2002 - 1.8.2002
Vznik členství 15.5.2002
Vznik funkce 15.5.2002
Adresa: Trojanova 342/18 , Praha 120 00
člen Thomas Smit 12.3.2001 - 25.5.2004
Adresa: Viktora Huga 15/1 , Praha 150 00
místopředseda Birger Husted 12.3.2001 - 16.12.2004
Zánik funkce 12.10.2004
Adresa: Americká 684/8 , Praha 120 00
člen Thomas Smit 25.5.2004 - 9.4.2005
Zánik funkce 6.8.2003
Adresa: Viktora Huga 15/1 , Praha 150 00
předseda představenstva Per-Arne Johan Mikael Andersson 1.8.2002 - 4.4.2007
Vznik členství 15.5.2002
Vznik funkce 18.6.2002
Adresa: Trojanova 342/18 , Praha 120 00
člen představenstva Anthony Shee 25.5.2004 - 4.4.2007
Vznik funkce 6.8.2003
Adresa: Za Strahovem 372/78 , Praha 169 00
člen představenstva Rolf Magnus Gustafson 16.12.2004 - 18.10.2010
Zánik členství 26.8.2010
Vznik funkce 12.10.2004
Adresa: Švédské království
Adalsvagen 39, 56131 Huskvarna
předseda představenstva Per-Arne Johan Mikael Andersson 4.4.2007 - 18.10.2010
Vznik členství 15.5.2002
Zánik členství 26.8.2010
Vznik funkce 18.6.2002
Zánik funkce 26.8.2010
Adresa: Holečkova 3150/25 , Praha 150 00
člen představenstva Anthony Shee 4.4.2007 - 18.10.2010
Zánik členství 26.8.2010
Vznik funkce 6.8.2003
Adresa: Holečkova 3150/25 , Praha 150 00
předseda představenstva Per-Arne Johan Mikael Andersson 18.10.2010 - 18.10.2010
Vznik členství 26.8.2010
Vznik funkce 26.8.2010
Adresa: Holečkova 3150/25 , Praha 150 00
člen představenstva Anthony Shee 18.10.2010 - 18.10.2010
Vznik členství 26.8.2010
Adresa: Holečkova 3150/25 , Praha 150 00
předseda představenstva Per-Arne Johan Mikael Andersson 18.10.2010 - 26.3.2012
Vznik členství 26.8.2010
Zánik členství 2.3.2012
Vznik funkce 26.8.2010
Zánik funkce 2.3.2012
Adresa: Holečkova 3150/25 , Praha 150 00
člen představenstva Petra Vrabcová 18.10.2010 - 26.3.2012
Vznik členství 26.8.2010
Zánik členství 2.3.2012
Adresa: 250 , Chuchelna 513 01
člen představenstva Anthony Shee 18.10.2010 - 4.4.2017
Vznik členství 26.8.2010
Zánik členství 24.3.2017
Adresa: Holečkova 3150/25 , Praha 150 00

Dozorčí rada Kinnarps a.s.

Platnost údajů od - do
Jméno Kateřina Hájková 12.3.2001 - 1.8.2002
Adresa: Komenského 346 , Český Brod 282 01
Jméno Dagmar Vaculíková 12.3.2001 - 4.4.2007
Zánik funkce 21.3.2007
Adresa: Průmyslová 705/6 , Znojmo 669 02
Jméno Kateřina Červenková 1.8.2002 - 25.4.2008
Zánik členství 15.4.2008
Adresa: Komenského 346 , Český Brod 282 01
člen dozorčí rady Lukáš Červenka 4.4.2007 - 25.4.2008
Vznik funkce 21.3.2007
Zánik funkce 15.4.2008
Adresa: Komenského 346 , Český Brod 282 01
Jméno Martin Teyrovský 12.3.2001 - 18.10.2010
Zánik členství 26.8.2010
Adresa: Nad hradním vodojemem 58/65 , Praha 162 00
člen dozorčí rady Petra Vrabcová 25.4.2008 - 18.10.2010
Vznik členství 15.4.2008
Zánik členství 26.8.2010
Adresa: 250 , Chuchelna 513 01
člen dozorčí rady Martin Veselý 25.4.2008 - 18.10.2010
Vznik členství 15.4.2008
Zánik členství 26.8.2010
Adresa: Nad Školkou 440 , Psáry 252 44
člen dozorčí rady Martin Teyrovský 18.10.2010 - 26.3.2012
Vznik členství 26.8.2010
Adresa: Nad hradním vodojemem 58/65 , Praha 162 00
člen dozorčí rady Lenka Ikonomuová 18.10.2010 - 26.3.2012
Vznik členství 26.8.2010
Zánik členství 2.3.2012
Adresa: Vrútecká 2764/1 , Praha 141 00
člen dozorčí rady Tomáš Svoboda 18.10.2010 - 26.3.2012
Vznik členství 26.8.2010
Zánik členství 2.3.2012
Adresa: Koštice 76 , 439 21 Louny Česká republika
člen dozorčí rady Michael Dahl Chrostensen 26.3.2012 - 26.3.2012
Vznik členství 2.3.2012
Adresa: Naardenská 674/11 , Praha 162 00
předseda dozorčí rady Martin Teyrovský 26.3.2012 - 4.4.2017
Vznik členství 26.8.2010
Zánik členství 24.3.2017
Vznik funkce 2.3.2012
Zánik funkce 24.3.2017
Adresa: Sarajevská 1051/10 , Praha 120 00
člen dozorčí rady JUDr. Vladimíra Pajerová 26.3.2012 - 4.4.2017
Vznik členství 2.3.2012
Zánik členství 24.3.2017
Adresa: Myslíkova 1960/17 , Praha 110 00
člen dozorčí rady Michael Dahl Christensen 26.3.2012 - 4.4.2017
Vznik členství 2.3.2012
Zánik členství 24.3.2017
Adresa: Naardenská 674/11 , Praha 162 00

Sbírka Listin Kinnarps a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 7130/SL 25 notářský zápis NZ 110/2014 Městský soud v Praze 19.2.2014 20.2.2014 27.2.2014 15
B 7130/SL 24 výroční zpráva, zpráva auditora k 31.8.2008 Městský soud v Praze 31.8.2008 24.4.2012 4.5.2012 2
B 7130/SL 23 výroční zpráva, zpráva auditora k 31.8.2007 Městský soud v Praze 31.8.2007 24.4.2012 4.5.2012 2
B 7130/SL 22 výroční zpráva, zpráva auditora k 31.8.2010 Městský soud v Praze 31.8.2010 24.4.2012 4.5.2012 2
B 7130/SL 21 výroční zpráva, zpráva auditora od 1.9.2008 do 31.8.2009 Městský soud v Praze 31.8.2009 24.4.2012 4.5.2012 2
B 7130/SL 20 notářský zápis - NZ 352/2012 Městský soud v Praze 2.3.2012 28.3.2012 29.3.2012 8
B 7130/SL 19 účetní závěrka k 31.8.2010 Městský soud v Praze 31.8.2010 6.5.2011 12.5.2011 7
B 7130/SL 18 účetní závěrka k 31.8.2009 Městský soud v Praze 31.8.2009 6.5.2011 12.5.2011 7
B 7130/SL 17 účetní závěrka k 31.8.2008 Městský soud v Praze 31.8.2008 6.5.2011 12.5.2011 7
B 7130/SL 16 účetní závěrka k 31.8.2007 Městský soud v Praze 31.8.2007 6.5.2011 12.5.2011 7
B 7130/SL 15 účetní závěrka k 31.8.2006 Městský soud v Praze 31.8.2006 6.5.2011 12.5.2011 7
B 7130/SL 14 podpisové vzory 3x Městský soud v Praze 16.9.2010 25.10.2010 3
B 7130/SL 13 ostatní zápis z mimořádné VH Městský soud v Praze 26.8.2010 25.10.2010 4
B 7130/SL 12 ostatní -rozhodnutí jed.akcionáře Městský soud v Praze 15.4.2008 24.4.2008 7.5.2008 2
B 7130/SL 9 notářský zápis [NZ 38/2006] Městský soud v Praze 17.1.2006 20.6.2006 9
B 7130/SL 10 ostatní -prohl.adit.o eviden.závazku Městský soud v Praze 27.8.2004 20.6.2006 6
B 7130/SL 8 notářský zápis [NZ 302/2004] Městský soud v Praze 9.3.2004 20.7.2004 9
B 7130/SL 7 notářský zápis [NZ 523/2003] Městský soud v Praze 27.8.2003 10.12.2003 9
B 7130/SL 6 ostatní rozh.jed.akcionáře Městský soud v Praze 15.5.2002 13.11.2002 1
B 7130/SL 5 stanovy společnosti Městský soud v Praze 15.2.2002 15.4.2002 9.8.2002 25
B 7130/SL 4 notářský zápis [NZ 40/2000], stanovy společnosti Městský soud v Praze 13.12.2000 13.3.2001 36

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Kinnarps a.s.

IČO: 26439034
Firma: Kinnarps a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha-východ
Základní územní jednotka: Čestlice
Počet zaměstnanců: 6 - 9 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou
Datum vzniku: 12.3.2001

Sídlo Kinnarps a.s.

Sídlo: Obchodní 124, Čestlice 251 01

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výstavba bytových a nebytových budov
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
Poradenství v oblasti řízení
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
Ostatní vzdělávání j. n.

Podobné firmy

tracking image