Firma KHL EU a.s. IČO 26297337


KHL EU a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

KHL EU a.s. (26297337) je Akciová společnost. Sídlí na adrese náměstí Přátelství 1518/2, Praha 102 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 20. 9. 2002 a je stále aktivní. KHL EU a.s. má celkem jednu provozovnu a jednu živnost.

Jako zdroj dat o KHL EU a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o KHL EU a.s. na Justice.cz
Detailní informace o KHL EU a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro KHL EU a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje KHL EU a.s.

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 16966
IČO (identifikační číslo osoby) 26297337
Jméno KHL EU a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 20.9.2002
Valná hromada rozhodla s účinností ke dni zápisu změny druhu prioritních akcií společnosti na akcie kmenové a spojení a štěpení akcií společnosti /na základě rozhodnutí dnešní valné hromady/ do obchodního rejstříku o snížení základního kapitálu společnost i takto:- základní kapitál společnosti bude snížen o pevnou částku, z částky 50.000.000,- Kč na částku 2.000.000,- Kč, tj. o částku 48.000.000,- Kč/slovy:čtyřicet osm milionů korun českých/- snížení základního kapitálu bude provedeno vzetím 480000 kusů ak cií z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy, a na úplatné vzetí akcií z oběhu.-Důvodem snížení základního kapitálu je rozdělení přebytku provozního kapitálu společnosti mezi akcionáře/efektivní snížení základního kapitálu/. - Částka odpovídající snížení základního kapitálu bude použita k vyplacení a kcionářům. - Veřejný návrh smlouvy bude návrhem na úplatné vzetí akcií z oběhu, výše úplaty bude 100,- Kč/slovy:sto korun českých/ za jednu akcii o jmenovité hodnotě 100,- Kč /slovy:sto korun českých/, přičemž tato úplata je splatná nejpozději do tří měsí ců od zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku, avšak nesmí předcházet dnu zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. - Představenstvo je povinno učinit veřejný návrh smlouvy způsobem určeným zákonem a stanovami spol ečnosti pro svolání valné hromady do třiceti dnů po zápisu usnesení valné hromady o snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku.- Lhůta pro přijetí veřejného návrhu smlouvy akcionářem činí čtyři týdny ode dne doručení návrhu. - Jestliže součet jme novitých hodnot akcií braných na základě veřejného návrhu smlouvy nedosáhne stanovené částky, o níž má být základní kapitál snížen, tj. částky 48.000.000,- Kč, bude základní kapitál společnosti snížen v rozsahu jmenovitých hodnot akcií, které budou vzaty z oběhu, představenstvo společnosti je potom pověřeno podat návrh na zápis výše základního kapitálu do obchodního rejstříku v tom rozsahu, v jakém bude akcionáři přijat veřejný návrh smlouvy. 22.4.2010 - 21.6.2010
Převod kmenových akcií je podmíněn souhlasem valné hromady. Smlouva o převodu akcií nemůže nabýt účinnosti dříve než tento orgán udělí souhlas. Souhlas musí být udělen alespoň 3/4 většinou hlasů všech kmenových akcionářů. Převod prioritních akcií je podmíněn souhlasem představenstva. Smlouva o převodu akcií nemůže nabýt účinnosti dříve než tento orgán udělí souhlas. Souhlas musí být udělen alespoň 2/3 většinou hlasů všech členů představenstva. 3.2.2004
Zapisuje se usnesení valné hromady konané dne 27.02.2003, kterým bylo rozhodnuto, že základní kapitál společnosti se z důvodu posílení kapitálové stability společnosti zvyšuje o částku 47.990.000,-Kč ( čtyřicet sedm milionů devět set devadesát tisíc korun českých) tedy z dosavadní výše 2.010.000,-Kč ( dva miliony deset tisíc korun českých) na novou výši 50.000.000,-Kč ( padesát milionů korun českých). Zvýšení základního kapitálu se provádí upsáním: - 20 kmenových listinných akcií na jméno o nominální hodnotě 1.000.000,-Kč, slovy: jeden milion kurun českých, - 180 kmenových listinných akcií na jméno o nominální hodnotě 100.000,-Kč, slovy: jedno sto tisíc korun českých, - 180 kmenových listinných akcií na jméno o nominální hodnot 50.000,-Kč, slovy: padesát tisíc korun českých, - 198 kmenových listinných akcií na jméno o nominální hodnotě 5.000,-Kč, slovy: pět tisíc korun českých. Všechny výše uvedené akcie budou stejnoměrně upsány dosavadními akcionáři společnosti se splácením emisního kurzu peněžitým vkladem na základě jejich přednostního práva, přičenž lhůta pro upsání akcií činí 15, slovy: patnáct, dnů ode dne právní moci usnesení Krajského soudu v Brně, kterým bude zapsán záměr na zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Upisovacím místem je sídlo společnosti, počátek jeno lhůty - zápis bude akcionářům oznámen představenstvem společnosti písemně způsobem stanoveným pro svolání valné hromady. Emisní kurz takto upisovaných akcií je roven jejich jmenovité hodnotě, všechny nově upisované akcie mají omezenou převoditelnost, jejich převod je podmíněn souhlasem valné hromady společnosti. Dosavadní akcionáři mohou: - na jednu dosavadní kmenovou akcii o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč, slovy: jedno sto tisíc korun českých, upsat: - 0,99 ks kmenové akcie na jméno o jmenovité hodnotě 1.000.000,-Kč, slovy: jeden milion korun českých, - 8,95 ks kmenové akcie na jméno o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč, slovy: jedno sto tisíc korun českých, - 8,95 ks kmenové listinné akcie na jméno o jmenovité hodnotě 50.000,-Kč, slovy: padesát tisíc korun českých, - 9,85 ks nových kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 5.000,- Kč, slovy: pět tisíc korun českých, - na jednu dosavadní prioritní akcii o jmenovité hodnotě 10,-Kč, slovy: deset korun českých, upsat: - 0,000099 ks kmenových listinných akcií o jmenovité hodnotě 1.000.000,-Kč, slovy: jeden milion korun českých, - 0,000895 ks kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč, slovy: jedno sto tisíc korun českých, - 0,000895 ks kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 50.000,- Kč, slovy: padesát tisíc českých, - 0,000985 ks kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 5.000,-Kč, slovy: pět tisíc korun českých. 7.5.2003 - 1.10.2003
Upisovat je však možné pouze celé akcie a všechny nově vydané akcie budou upsány stejnoměrně dosavadními akcionáři s tím, že upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení se nepřipouští. 7.5.2003 - 1.10.2003
Valná hromada uděluje souhlas k tomu, aby proti pohledávce společnosti na splacení emisního kurzu výše uvedených akcií byly započteny tyto pohledávky dosavadních akcionářů: 1. akcionáře Ing. Jana Švába vůči společnosti v celkové výši 23.995.000,- Kč ( slovy: dvacet tři miliony devět set devadesát pět tisíc korun českých) Pohledávky akcionáře vznikly na základě prodeje částí jeho obchodních podílů ve společnosti PANBEX S, s.r.o., se sídlem Zvolenská cesta 29, Banská Bystrica 974 05, Slovenská republika, dle smlouvy o převodu části obchodního podílu ze dne 7.10.2002. Část obchodního podílu byla společnosti prodána za 2.250.000,-Kč, slovy: dva miliony dvě stě podesát tisíc korun českých. A na základě prodeje části obchodního podílu ve společnosti PANBEX Holding s.r.o., se sídlem Brno, Ostrovačická 33, PSČ: 641 00, dle smlouvy o převodu části obchodního podílu ze dne 11.10.2002. Část obchodního podílu byla prodána za 22.250.000,-Kč, slovy: dvacet dva miliony dvě stě padesát tisíc k korun českých. Celkem tedy pohledávka akcionáře vůči společnosti činí 24.500.000,-Kč, slovy: dvacet čtyři milionů pět set tisíc korun českých, část pohledávky ve výši 23.995.000,-Kč, slovy: dvacet tři miliony devět set devadesát pět tisíc korun českých, bude započtena na zvýšení základního kapitálu společnosti. 2. akcionáře Ing. Radomila Dolníčka vůči společnosti v celkové výši 23.995.000,-Kč ( slovy: dvacet tři milionů devět set devadesát pět tisíc korun českých) Pohledávky akcionáře vznikly na základě prodeje částí jeho obchodních podílů ve společnosti PANBEX S, s.r.o., se sídlem Zvolenská cesta 29, Banská Bystrica 974 05, Slovenská republika, dle smouvy o převodu části obchodního podílu ze dne 7.10.2002. Část obchodního podílu byla společnosti prodána za 2.250.000,-Kč, slovy: dva miliony dvě stě padesát tisíc korun českých. A na základě prodeje části podílu ve společnosti PANBEX Holding s.r.o., se sídlem Brno, Ostovačická 33, PSČ: 641 00, dle smlouvy o převodu části obchodního podílu ze dne 11.10.2002. Část obchodního podílu byla prodána za 22.250.000,-Kč, slovy: dvacet dva miliony dvě stě padesát tisíc korun českých. Celkem tedy pohledávka akcionáře vůči společnosti činí 24.500.000,-Kč, slovy: dvacet čtyři milionů pět set tisíc korun českých, část pohledávky ve výši 23.995.000,-Kč, slovy: dvacet tři miliony devět set devadesát pět tisíc korun českých, bude započtena na zvýšení základního kapitálu společnosti.   Smlouvy o započtení budou uzavřeny současně s úpisem akcií akcionáři v sídle společnosti před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 7.5.2003 - 1.10.2003

Kapitál KHL EU a.s.

zakladni jmění 2 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 21.6.2010
zakladni jmění 50 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 1.10.2003 - 21.6.2010
zakladni jmění 2 010 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 13.1.2003 - 1.10.2003
zakladni jmění 2 010 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 20.9.2002 - 13.1.2003

Akcie KHL EU a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 100 Kč 20 000 21.6.2010
Kmenové akcie na jméno 100 Kč 500 000 16.4.2010 - 21.6.2010
Akcie na jméno 1 000 000 Kč 20 1.10.2003 - 16.4.2010
Akcie na jméno 100 000 Kč 200 1.10.2003 - 16.4.2010
Akcie na jméno 50 000 Kč 180 1.10.2003 - 16.4.2010
Akcie na jméno 5 000 Kč 198 1.10.2003 - 16.4.2010
Prioritní akcie na jméno 10 Kč 1 000 1.10.2003 - 16.4.2010
Akcie na jméno 100 000 Kč 20 20.9.2002 - 1.10.2003
Prioritní akcie na jméno 10 Kč 1 000 20.9.2002 - 1.10.2003

Sídlo KHL EU a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa náměstí Přátelství 1518/2 , Praha 102 00 7.11.2015
Adresa Chodovická 2281/57 , Praha 193 00 17.1.2011 - 7.11.2015
Adresa Ostrovačická 714/31 , Brno 641 00 20.9.2002 - 17.1.2011

Předmět podnikání KHL EU a.s.

Platnost údajů od - do
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 8.7.2009
činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců 20.9.2002 - 8.7.2009
reklamní činnost a marketing 20.9.2002 - 8.7.2009
poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software 20.9.2002 - 8.7.2009
velkoobchod 20.9.2002 - 8.7.2009
specializovaný maloobchod 20.9.2002 - 8.7.2009
zprostředkování služeb 20.9.2002 - 8.7.2009
zprostředkování obchodu 20.9.2002 - 8.7.2009

vedení firmy KHL EU a.s.

Statutární orgán KHL EU a.s.

Platnost údajů od - do
Způsob jednání: Jménem společnosti navenek jedná samostatně kterýkoliv člen představenstva. 22.2.2008
Jménem společnosti navenek jedná samostatně předseda nebo místopředseda představenstva. Jiný člen představenstva jedná v rozsahu pověření uděleném předsedou nebo místopředsedou představenstva. Podepisování se děje tak, že k obchodní firmě připojí svůj podpis člen představenstva s označením své funkce. 20.9.2002 - 22.2.2008
člen představenstva Karel Kovářík 12.1.2018
Vznik členství 25.11.2010
Adresa: 3 , Velichov 363 01
člen představenstva Mgr. Ing. Tomáš Veselý 20.9.2002 - 10.11.2004
Vznik funkce 20.9.2002
Zánik funkce 17.6.2004
Adresa: Skorkovského 729/10 , Brno 636 00
člen představenstva Ing. Petr Malíček 10.11.2004 - 22.2.2008
Vznik funkce 17.6.2004
Adresa: Svatoplukova 1556/73 , Brno 615 00
předseda představenstva Ing. Jan Šváb 20.9.2002 - 11.3.2008
Vznik funkce 20.9.2002
Zánik funkce 14.6.2007
Adresa: Ostrovačická 715/33 , Brno 641 00
místopředseda představenstva Ing. Radomil Dolníček 20.9.2002 - 11.3.2008
Vznik funkce 20.9.2002
Zánik funkce 14.6.2007
Adresa: Ostrovačická 714/31 , Brno 641 00
člen představenstva Ing. Petr Malíček 22.2.2008 - 8.7.2009
Vznik funkce 17.6.2004
Zánik funkce 18.6.2009
Adresa: Tišnovská 61 , Veverská Bítýška 664 71
předseda představenstva Ing. Jan Šváb 11.3.2008 - 8.7.2009
Vznik členství 14.6.2007
Zánik členství 18.6.2009
Vznik funkce 14.6.2007
Zánik funkce 18.6.2009
Adresa: Ostrovačická 715/33 , Brno 641 00
místopředseda představenstva Ing. Radomil Dolníček 11.3.2008 - 8.7.2009
Vznik členství 14.6.2007
Zánik členství 18.6.2009
Vznik funkce 14.6.2007
Zánik funkce 18.6.2009
Adresa: Ostrovačická 714/31 , Brno 641 00
předseda představenstva Ing. Radomil Dolníček 8.7.2009 - 17.1.2011
Vznik členství 18.6.2009
Zánik členství 25.11.2010
Vznik funkce 18.6.2009
Zánik funkce 25.11.2010
Adresa: Ostrovačická 714/31 , Brno 641 00
místopředseda představenstva Ing. Jan Šváb 8.7.2009 - 17.1.2011
Vznik členství 18.6.2009
Zánik členství 25.11.2010
Vznik funkce 18.6.2009
Zánik funkce 25.11.2010
Adresa: Ostrovačická 715/33 , Brno 641 00
člen představenstva Ing. arch. Milan Jašek 8.7.2009 - 17.1.2011
Vznik členství 18.6.2009
Zánik členství 25.11.2010
Adresa: Musilova 1099/26 , Brno 614 00
člen představenstva Karel Kovářík 17.1.2011 - 9.8.2013
Vznik členství 25.11.2010
Adresa: Zborovská 4602 , Chomutov 430 01
člen představenstva Karel Kovářík 9.8.2013 - 12.1.2018
Vznik členství 25.11.2010
Adresa: Zborovská 4602 , Chomutov 430 01

Dozorčí rada KHL EU a.s.

Platnost údajů od - do
předseda dozorčí rady Jaroslav Winkler 7.11.2015
Vznik členství 25.11.2010
Vznik funkce 25.11.2010
Adresa: V chaloupkách 31 , Kojetice 250 72
člen dozorčí rady Zdeněk Faměra 7.11.2015
Vznik členství 25.11.2010
Adresa: Petra Rezka 1114/8 , Praha 140 00
člen dozorčí rady Monika Coričová 10.1.2018
Vznik členství 25.11.2010
Adresa: 53 , Ledce 273 05
místopředseda Mgr. Benjamin Erben 20.9.2002 - 22.2.2008
Vznik funkce 20.9.2002
Zánik funkce 23.1.2008
Adresa: Nad přehradou 408 , Praha 109 00
předseda René Huvar MBA 20.9.2002 - 8.7.2009
Vznik funkce 20.9.2002
Zánik funkce 18.6.2009
Adresa: Absolonova 726/83 , Brno 624 00
člen Mgr. Rudolf Hajdučík 20.9.2002 - 8.7.2009
Vznik funkce 20.9.2002
Zánik funkce 18.6.2009
Adresa: Sládkovičova 58 , 974 01 Bánská Bystrica Slovenská republika
místopředseda dozorčí rady Ing. arch. Milan Jašek 22.2.2008 - 8.7.2009
Vznik členství 23.1.2008
Zánik členství 18.6.2009
Vznik funkce 23.1.2008
Zánik funkce 18.6.2009
Adresa: Musilova 1099/26 , Brno 614 00
předseda dozorčí rady René Huvar MBA 8.7.2009 - 17.1.2011
Vznik členství 18.6.2009
Zánik členství 25.11.2010
Vznik funkce 18.6.2009
Zánik funkce 25.11.2010
Adresa: Absolonova 726/83 , Brno 624 00
místopředseda dozorčí rady Ing. Ivana Šebestová 8.7.2009 - 17.1.2011
Vznik členství 18.6.2009
Zánik členství 25.11.2010
Vznik funkce 18.6.2009
Zánik funkce 25.11.2010
Adresa: Banskobystrická 2072/180 , Brno 621 00
člen dozorčí rady Mgr. Rudolf Hajdučík 8.7.2009 - 17.1.2011
Vznik členství 18.6.2009
Zánik členství 25.11.2010
Adresa: Sládkovičova 58 , 974 01 Bánská Bystrica Slovenská republika
člen dozorčí rady Monika Coričová 17.1.2011 - 30.4.2015
Vznik členství 25.11.2010
Adresa: Slepá 1014/6 , Karlovy Vary 360 05
předseda dozorčí rady Jaroslav Winkler 17.1.2011 - 7.11.2015
Vznik členství 25.11.2010
Vznik funkce 25.11.2010
Adresa: V chaloupkách 31 , Kojetice 250 72
člen dozorčí rady Zdeněk Faměra 17.1.2011 - 7.11.2015
Vznik členství 25.11.2010
Adresa: Petra Rezka 1114/8 , Praha 140 00
člen dozorčí rady Monika Coričová 30.4.2015 - 10.1.2018
Vznik členství 25.11.2010
Adresa: Husova 753 , Nové Strašecí 271 01

Sbírka Listin KHL EU a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 16966/SL 55 podpisové vzory + ČP Městský soud v Praze 29.12.2010 25.1.2011 4
B 16966/SL 54 ostatní - zápis představenstva Městský soud v Praze 14.1.2011 25.1.2011 1
B 16966/SL 53 ostatní - zápis DR Městský soud v Praze 25.11.2010 25.1.2011 1
B 16966/SL 52 ostatní - zápis VH Městský soud v Praze 26.11.2010 25.1.2011 1
B 16966/SL 51 stanovy společnosti Městský soud v Praze 25.11.2010 25.1.2011 14
B 16966/SL 50 notářský zápis - rozh. VH, NZ 1325/10 Městský soud v Praze 25.11.2010 25.1.2011 3
B 16966/SL 49 notářský zápis - rozh.mimořádné VH, NZ 925/10 Městský soud v Praze 18.8.2010 10.9.2010 4
B 16966/SL 48 ostatní - prohlášení představenstva Městský soud v Praze 19.5.2010 24.6.2010 1
B 16966/SL 47 podpisové vzory + ČP Městský soud v Praze 16.6.2010 24.6.2010 1
B 16966/SL 46 stanovy společnosti Městský soud v Praze 17.6.2010 24.6.2010 16
B 16966/SL 45 stanovy společnosti Městský soud v Praze 14.4.2010 20.4.2010 19
B 16966/SL 44 notářský zápis - rozh. VH, NZ 373/10 Městský soud v Praze 8.4.2010 20.4.2010 12
B 16966/SL 43 zpráva o vztazích dle §66a ods.9 Městský soud v Praze 17.3.2009 19.8.2009 12
B 16966/SL 42 účetní závěrka -cash flow 2008 Městský soud v Praze 17.3.2009 19.8.2009 1
B 16966/SL 41 účetní závěrka -příloha 2008 Městský soud v Praze 17.3.2009 19.8.2009 28
B 16966/SL 40 účetní závěrka -rozvaha + výkaz 2008 Městský soud v Praze 17.3.2009 19.8.2009 3
B 16966/SL 39 výroční zpráva 2008 Městský soud v Praze 17.3.2009 19.8.2009 6
B 16966/SL 38 podpisové vzory + ČP Městský soud v Praze 1.7.2009 13.7.2009 2
B 16966/SL 37 podpisové vzory + ČP Městský soud v Praze 1.7.2009 13.7.2009 2
B 16966/SL 36 podpisové vzory + ČP Městský soud v Praze 1.7.2009 13.7.2009 2
B 16966/SL 35 podpisové vzory + ČP Městský soud v Praze 1.7.2009 13.7.2009 2
B 16966/SL 34 podpisové vzory + ČP Městský soud v Praze 1.7.2009 13.7.2009 2
B 16966/SL 33 podpisové vzory + ČP Městský soud v Praze 30.6.2009 13.7.2009 2
B 16966/SL 32 ostatní - zápis VH Městský soud v Praze 18.6.2009 13.7.2009 2
B 16966/SL 31 výroční zpráva 2007 Městský soud v Praze 24.3.2008 24.10.2008 55
B 16966/SL 30 zpráva o vztazích dle §66a ods.9 Městský soud v Praze 17.3.2008 8.9.2008 14
B 16966/SL 29 účetní závěrka -cash flow 2007 Městský soud v Praze 17.3.2008 8.9.2008 1
B 16966/SL 28 účetní závěrka -příloha 2007 Městský soud v Praze 17.3.2008 8.9.2008 27
B 16966/SL 27 účetní závěrka -rozvaha + výkaz 2007 Městský soud v Praze 17.3.2008 8.9.2008 1
B 16966/SL 26 ostatní -zápis ze zas. předst. Městský soud v Praze 14.6.2007 18.3.2008 1
B 16966/SL 25 podpisové vzory -ČP Městský soud v Praze 15.6.2006 26.2.2008 9
B 16966/SL 24 ostatní -zápis z VH Městský soud v Praze 15.6.2007 26.2.2008 2
B 16966/SL 23 ostatní -zápis z VH Městský soud v Praze 14.6.2004 26.2.2008 2
B 16966/SL 22 ostatní -zápis z VH Městský soud v Praze 17.6.2004 26.2.2008 2
B 16966/SL 21 notářský zápis -NZ 49/2008 Městský soud v Praze 23.1.2008 26.2.2008 10
B 16966/SL 20 stanovy společnosti Městský soud v Praze 23.1.2008 26.2.2008 19
B 16966/SL 19 zpráva auditora Městský soud v Praze 19.3.2007 15.8.2007 2
B 16966/SL 18 zpráva o vztazích dle §66a ods.9 - r. 2006 Městský soud v Praze 15.3.2007 15.8.2007 14
B 16966/SL 17 účetní závěrka - cash flow 2006 Městský soud v Praze 15.3.2007 15.8.2007 1
B 16966/SL 16 účetní závěrka - příloha 2006 Městský soud v Praze 15.3.2007 15.8.2007 26
B 16966/SL 15 účetní závěrka - výkaz 2006 Městský soud v Praze 15.3.2007 15.8.2007 2
B 16966/SL 14 účetní závěrka - rozvaha 2006 Městský soud v Praze 15.3.2007 15.8.2007 2
B 16966/SL 13 výroční zpráva 2006 Městský soud v Praze 14.8.2007 8
B 16966/SL 12 výroční zpráva 2005 Městský soud v Praze 10.3.2006 17.10.2006 67
B 16966/SL 11 výroční zpráva 2004 Městský soud v Praze 15.3.2005 13.7.2005 67
B 16966/SL 10 výroční zpráva 2003 Městský soud v Praze 12.3.2004 22.7.2004 46
B 16966/SL 9 stanovy společnosti Městský soud v Praze 7.3.2003 8.10.2003 19
B 16966/SL 8 ostatní - oznánení akcionářům Městský soud v Praze 12.5.2003 8.10.2003 1
B 16966/SL 7 ostatní - dohoda o započtení pohl. Městský soud v Praze 14.5.2003 8.10.2003 4
B 16966/SL 6 notářský zápis - osvědčení VH, stanovy Městský soud v Praze 27.2.2003 21.5.2003 31
B 16966/SL 5 výroční zpráva 2002 Městský soud v Praze 13.3.2003 24.4.2003 44
B 16966/SL 4 podpisové vzory +ČP Městský soud v Praze 7.8.2002 25.2.2003 3
B 16966/SL 3 ostatní -zápis představenstva Městský soud v Praze 10.6.2002 25.2.2003 1
B 16966/SL 2 ostatní -zápis dozorčí rady Městský soud v Praze 7.6.2002 25.2.2003 1
B 16966/SL 1 notářský zápis -zakl. smlouva Městský soud v Praze 22.5.2002 25.2.2003 29

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje KHL EU a.s.

IČO (identifikační číslo) 26297337
Jméno KHL EU a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Úřad městské části Praha 15
Vznik první živnosti: 20.9.2002
Celkový počet živností: 8
Aktivních živností: 1

Sídlo KHL EU a.s.

Živnosti a provozovny KHL EU a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Zprostředkování obchodu

 • Velkoobchod

 • Specializovaný maloobchod

 • Zprostředkování služeb

 • Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software

 • Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

 • Reklamní činnost a marketing

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 20.9.2002
Provozovna č. 1
Provozovna U dálnice 673, Modřice 664 42
Identifikační číslo provozovny 1002636892
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu

 • Velkoobchod

 • Specializovaný maloobchod

 • Zprostředkování služeb

 • Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software

 • Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

 • Reklamní činnost a marketing

Zahájení provozování 20.9.2002

Živnost č. 2 Reklamní činnost a marketing

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 20.9.2002
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 3 Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 20.9.2002
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 4 Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 20.9.2002
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 5 Zprostředkování obchodu

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 20.9.2002
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 6 Velkoobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 20.9.2002
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 7 Specializovaný maloobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 20.9.2002
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 8 Zprostředkování služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 20.9.2002
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán KHL EU a.s.

Člen statutárního orgánu Karel Kovářík

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje KHL EU a.s.

IČO: 26297337
Firma: KHL EU a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 15
Počet zaměstnanců: Neuvedeno
Institucionální sektor: Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz soukromé národní
Datum vzniku: 20.9.2002

Sídlo KHL EU a.s.

Sídlo: náměstí Přátelství 1518/2, Praha 102 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Nespecializovaný velkoobchod
Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách
Činnosti v oblasti informačních technologií
Poradenství v oblasti řízení
Reklamní činnosti
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
tracking image