Firma KEY INVESTMENTS a.s. IČO 25748611


KEY INVESTMENTS a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

KEY INVESTMENTS a.s. (25748611) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Václavské náměstí 808/66, Praha 110 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 24. 3. 1999 a je stále aktivní. KEY INVESTMENTS a.s. nemá žádnou provozovnu a jednu živnost.

Jako zdroj dat o KEY INVESTMENTS a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o KEY INVESTMENTS a.s. na Justice.cz
Detailní informace o KEY INVESTMENTS a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro KEY INVESTMENTS a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje KEY INVESTMENTS a.s.

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 5853
IČO (identifikační číslo osoby) 25748611
Jméno KEY INVESTMENTS a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 24.3.1999
Valná hromada společnosti KEY INVESTMENTS a.s. učinila dne 5.10.2007 následující rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu Valná hromada společnosti KEY INVESTMENTS a.s. zvyšuje základní kapitál společnosti z 10.000.000,- Kč o částku 20.000.000,- Kč na 30.000.000,- Kč. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem 200 (slovy: dvě stě) kusů kmenových akcií na jméno vydanýc h v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých) každá. Upisování nad částku navrhovaného zvýšení se nepřipouští. Akcionáři mohou využít přednostního práva na upsání akcií v souladu s příslušným ustanovením obchodního zákoníku s tím, že toto přednostní právo mohou vykonat v sídle společnosti v pracovních dnech vždy od 10.00 hodin do 16.00 hodin. Lhůta pro výkon přednostního práva je stanovena čtrnáctidenní; stanovení počátku lhůty pro úpis akcií s využitím přednostního práva bude součástí informace představenstva o přednostním právu v souladu se zákonem a stanovami společnosti. Připadne-li posled ní den lhůty na den pracovního volna nebo den pracovního klidu, je posledním dnem lhůty nejbližší pracovní den. Představenstvo je povinno informaci o přednostním právu zveřejnit a oznámit do 30 dnů, kdy záměr o zvýšení základního kapitálu bude zapsán do o bchodního rejstříku. Rozhodným dnem pro výkon přednostního práva je den, kdy může být přednostní právo vykonáno poprvé. Celý emisní kurz akcií upsaných s využitím přednostního práva jsou upisovatelé povinni splatit na účet společnosti č. 6890235/2700 vedený u HVB Bank Czech republic a.s., který je zřízen jako zvláštní účet za účelem splacení emisního kurzu upsaných akcií, nejpozději v den následující po posledním dni lhůty pro úpis akcií s využitím přednostního práva. Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty těm akcionářům, kteří využili v plné výši svého přednostního práva. Lhůta pro úpis akcií je čtrnáctidenní a začíná běžet 7.dnem následujícím po dni, kdy byl předem určeným zájemcům doručen návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií. Připadne-li poslední den lhůty na den pracovního volna nebo den pracovního klidu, je posledním dnem lhůty nejbližší pracovní den. Pro případ, že v důsledku využití přednostního práva pouze některými akcionáři dojde ke změně stávajících podílů jednotlivých akcionářů na společnosti a to tak, že akcionář bude muset požádat Českou národní banku o udělení souhlasu dle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu (dále jen ?ZPKT?), valná hromada společnosti stanoví, že upsání akcií akcionáři povinnými požádat Českou národní banku o udělení souhlasu je účinné až dnem, kdy společnost obdrží pravomocné rozhodnutí České národní ban ky o udělení souhlasu dle ZPKT nebo dnem, kdy se v důsledku nečinnosti České národní banky uplatní právní fikce o udělení souhlasu. V tomto případě nastává splatnost emisního kurzu akcií nejpozději v den následující po dni, kdy rozhodnutí o udělení souhla su nabylo právní moci nebo se uplatní právní fikci o udělení souhlasu. 16.10.2007 - 16.10.2007
Valná hromada společnosti KEY INVESTMENTS a.s. učinila dne 5.10.2007 následující rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu Valná hromada společnosti KEY INVESTMENTS a.s. zvyšuje základní kapitál společnosti z 10.000.000,- Kč o částku 20.000.000,- Kč na 30.000.000,- Kč. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem 200 (slovy: dvě stě) kusů kmenových akcií na jméno vydanýc h v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých) každá. Upisování nad částku navrhovaného zvýšení se nepřipouští. Akcionáři mohou využít přednostního práva na upsání akcií v souladu s příslušným ustanovením obchodního zákoníku s tím, že toto přednostní právo mohou vykonat v sídle společnosti v pracovních dnech vždy od 10.00 hodin do 16.00 hodin. Lhůta pro výkon přednostního práva je stanovena čtrnáctidenní; stanovení počátku lhůty pro úpis akcií s využitím přednostního práva bude součástí informace představenstva o přednostním právu v souladu se zákonem a stanovami společnosti. Připadne-li posled ní den lhůty na den pracovního volna nebo den pracovního klidu, je posledním dnem lhůty nejbližší pracovní den. Představenstvo je povinno informaci o přednostním právu zveřejnit a oznámit do 30 dnů, kdy záměr o zvýšení základního kapitálu bude zapsán do o bchodního rejstříku. Rozhodným dnem pro výkon přednostního práva je den, kdy může být přednostní právo vykonáno poprvé. Celý emisní kurz akcií upsaných s využitím přednostního práva jsou upisovatelé povinni splatit na účet společnosti č. 6890235/2700 vedený u HVB Bank Czech republic a.s., který je zřízen jako zvláštní účet za účelem splacení emisního kurzu upsaných akcií, nejpozději v den následující po posledním dni lhůty pro úpis akcií s využitím přednostního práva. Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty těm akcionářům, kteří využili v plné výši svého přednostního práva. Lhůta pro úpis akcií je čtrnáctidenní a začíná běžet 7.dnem následujícím po dni, kdy byl předem určeným zájemcům doručen návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií. Připadne-li poslední den lhůty na den pracovního volna nebo den pracovního klidu, je posledním dnem lhůty nejbližší pracovní den. Pro případ, že v důsledku využití přednostního práva pouze některými akcionáři dojde ke změně stávajících podílů jednotlivých akcionářů na společnosti a to tak, že akcionář bude muset požádat Českou národní banku o udělení souhlasu dle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu (dále jen ?ZPKT?), valná hromada společnosti stanoví, že upsání akcií akcionáři povinnými požádat Českou národní banku o udělení souhlasu je účinné až dnem, kdy společnost obdrží pravomocné rozhodnutí České národní ban ky o udělení souhlasu dle ZPKT nebo dnem, kdy se v důsledku nečinnosti České národní banky uplatní právní fikce o udělení souhlasu. V tomto případě nastává splatnost emisního kurzu akcií nejpozději v den následující po dni, kdy rozhodnutí o udělení souhla su nabylo právní moci nebo se uplatní právní fikci o udělení souhlasu. Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení: Valná hromada schvaluje započtení pohledávky společnosti EFFICIENT INVESTMENTS Ltd. zapsaná v obchodním rejstříku pro Anglii a Wales pod registračním číslem 4491909, vůči společnosti KEY INVESTMENTS a.s. ve výši 20.000.000,-Kč na splacení emisního kurzu akcií. Návrh smlouvy o započtení bude předložen představenstvem společnosti do 30 dnů od upsání akcií s využitím přednostního práva, resp. uzavření smlouvy o úpisu akcií. Smlouva o započení pohledávky bude uzavřena v sídle společnosti v písemné formě nejpozději před podáním návrhu na zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 16.10.2007 - 31.3.2008
Rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady ze dne 18,8,2000: Základní jmění společnosti bude zvýšeno o 9.000.000,- Kč tj. z dosavadního 1.000.000,- Kč na 10.000.000,- Kč. Nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění se upisování nepřipouští. Zvýšení základního jmění bude provedeno upsáním 9 kmenových akcií na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč. Akcie nebudou veřejně obchodovatelné. Všech 9 akcií bude upsáno jediným akcionářem na základě využitého práva akcionáře k přednostnímu úpisu akcií ve lhůtě 15 dnů ode dne právní moci usnesení Krajského obchodního soudu v Praze o zápisu tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku. Místem úpisu bude Praha 1, Jindřišská 27. Jiné osoby nejsou k úpisu nových akcií oprávněny. Jediný akcionář upíše své akcie v poměru devět nových akcií na jednu stávající akcii společnosti o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč, respektive na deset původních akcií společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč. Emisní kurs akcií ve výši 1.000.000,- Kč na 1 akcii, tj. celkem 9.000.000,- Kč bude splacen do 15 dnů ode dne jejich upsání na účet u Investiční a poštovní banky, a.s. číslo účtu 152867447/5100. 29.8.2000 - 1.11.2000

Aktuální kontaktní údaje KEY INVESTMENTS a.s.

Kapitál KEY INVESTMENTS a.s.

zakladni jmění 10 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 1.11.2000
zakladni jmění 1 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 13.8.1999 - 1.11.2000
zakladni jmění 1 000 000 Kč
Splaceno 30%
Platnost od - do 24.3.1999 - 13.8.1999

Akcie KEY INVESTMENTS a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Akcie na jméno 100 000 Kč 100 15.12.2004
Kmenové akcie na majitele 100 000 Kč 100 7.2.2001 - 15.12.2004
Kmenové akcie na majitele 1 000 000 Kč 10 1.11.2000 - 7.2.2001
Kmenové akcie na majitele 1 000 000 Kč 1 29.8.2000 - 1.11.2000
Kmenové akcie na majitele 100 000 Kč 10 24.3.1999 - 29.8.2000

Sídlo KEY INVESTMENTS a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Václavské náměstí 808/66 , Praha 110 00 29.12.2011
Adresa Washingtonova 1599/17 , Praha 110 00 9.11.2010 - 29.12.2011
Adresa Růžová 950/15 , Praha 110 00 13.5.2004 - 9.11.2010
Adresa Washingtonova 1599/17 , Praha 110 00 29.8.2000 - 13.5.2004
Adresa Jindřišská 873/27 , Praha 110 00 24.3.1999 - 29.8.2000

Předmět podnikání KEY INVESTMENTS a.s.

Platnost údajů od - do
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 1.7.2011
doplňková investiční služba podle § 8 odst. 3 písm. b) zákona o cenných papírech, pronájem bezpečnostních schránek 13.5.2004 - 1.7.2011
Předmětem podnikání společnosti je v souladu se zákonem č. 591/1992 Sb. o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů a novel: Poskytování těchto hlavních investičních služeb: - hlavní investiční služba podle § 8 odst. 2 písm. a) zákona o cenných papírech, přijímání a předávání pokynů týkajících se investičných instrumentů na účet zákazníka, a to ve vztahu k investičním instrumentům podle § 8a odst. 1 písm. a), b), c) téhož zákona, 6.2.2002 - 1.7.2011
hlavní investiční služba podle § 8 odst. 2 písm. b) zákona o cenných papírech, provádění pokynů týkajících s investičních instrumentů na cizí účet, a to ve vztahu k investičním instrumentům podle § 8a odst. 1 písm. a), b), c) téhož zákona, 6.2.2002 - 1.7.2011
hlavní investiční služba podle § 8 odst. 2 písm. d) zákona o cenných papírech, obhospodařování individuálních portfolií na základě volné úvahy v rámci smluvního ujednání se zákazníkem, je-li součástí tohoto portfolia některý z investičních instrumentů, a to ve vztahu investičním instrumentům podle § 8a odst. 1 písm. a), b), c) téhož zákona. 6.2.2002 - 1.7.2011
Poskytování těchto doplňkových investičních služeb: - doplňková investiční služba podle § 8 odst. 3 písm. a) zákona o cenných papírech, úschovu a správu jednoho nebo několika investičních instrumentů, a to ve vztahu k investičním instrumentům podle § 8a odst. 1 písm. a), b), c) téhož zákona, 6.2.2002 - 1.7.2011
doplňková investiční služba podle § 8 odst. 3 písm. d) zákona o cenných papírech, poradenskou činnost týkající se struktury kapitálu, průmyslové strategie a s tím souvisejících otázek, jakožto i poskytování porad a služeb týkajících se fúzí a koupí podniku, 6.2.2002 - 1.7.2011
doplňková investiční služba podle § 8 odst. 3 písm. f) zákona o cenných papírech, poradenskou činnost týkající se investování do investičních instrumentů, a to ve vztahu k investičním instrumentům podle § 8a odst. 1 písm. a), b), c) téhož zákona. 6.2.2002 - 1.7.2011
poradenství v oblasti investic 24.3.1999 - 6.2.2002
činnost ekonomických a organizačních poradců 24.3.1999 - 6.2.2002

vedení firmy KEY INVESTMENTS a.s.

Statutární orgán KEY INVESTMENTS a.s.

Platnost údajů od - do
Za společnost jednají a podepisují buď společně všichni členové představenstva, anebo společně předseda představenstva a místopředseda představenstva, anebo předseda představenstva a člen představenstva. 9.6.1999
Za společnost jednají a podepisují buď společně všichni členové představenstva, anebo společně předseda představenstva a místopředseda představenstva, anebo místopředseda představenstva a člen představenstva. 12.4.1999 - 9.6.1999
Za společnost jednají a podepisují buď společně všichni členové představenstva, anebo společně předseda představenstva a místopředseda představenstva a člen představenstva. 24.3.1999 - 12.4.1999
předseda představenstva Ing. Daniel Brzkovský 13.6.2017
Vznik členství 29.6.2007
Vznik funkce 29.6.2007
Adresa: Jívanská 647/10 , Praha 193 00
předseda představenstva Paul Putz 24.3.1999 - 9.6.1999
Adresa: Ondříčkova 2167/16 , Praha 130 00
místopředseda představenstva Alena Skřivanová 24.3.1999 - 9.6.1999
Adresa: Štíchova 598 , 149 00 Praha 4 Česká republika
člen představenstva Jan Králíček 24.3.1999 - 9.6.1999
Adresa: Dlouhá 922/7 , Praha 110 00
místopředseda představenstva Jan Králíček 9.6.1999 - 2.12.1999
Adresa: Dlouhá 922/7 , Praha 110 00
člen představenstva Markéta Chrudimská 9.6.1999 - 2.12.1999
Adresa: Lupáčova 815/14 , Praha 130 00
člen představenstva Jiří Melicharčík 2.12.1999 - 7.1.2000
Adresa: Javorová 2721 , Žatec 438 01
člen představenstva Jiří Melicherčík 7.1.2000 - 29.8.2000
Adresa: Javorová 2721 , Žatec 438 01
člen představenstva Dana Šimáňová 2.12.1999 - 3.1.2001
Adresa: Na Pankráci 998/38 , Praha 140 00
místopředseda představenstva Ing. Lenka Polanská 29.8.2000 - 3.1.2001
Adresa: 51 , Turkovice 533 63
člen představenstva Jaroslav Němec 3.1.2001 - 18.9.2002
Zánik funkce 17.9.2001
Adresa: Husova 2631 , Varnsdorf 407 47
člen představenstva Ing. Václav Janeček 18.9.2002 - 13.5.2004
Vznik funkce 8.7.2002
Zánik funkce 24.3.2004
Adresa: Majerského 2032/9 , Praha 149 00
předseda představenstva Alena Skřivanová 9.6.1999 - 27.10.2004
Zánik členství 23.9.2004
Zánik funkce 9.7.2004
Adresa: Štíchova 598 , 149 00 Praha 4 Česká republika
místopředseda představenstva Ing. Daniel Brzkovský 3.1.2001 - 27.10.2004
Adresa: Mezilesí 2060/4 , Praha 193 00
člen představenstva Mgr. Ivan Kocourek 13.5.2004 - 27.10.2004
Vznik funkce 24.3.2004
Adresa: Terronská 812/29 , Praha 160 00
místopředseda představenstva Mgr. Ivan Kocourek 27.10.2004 - 17.5.2007
Vznik členství 24.3.2004
Zánik členství 18.4.2007
Vznik funkce 9.7.2004
Zánik funkce 18.4.2007
Adresa: Terronská 812/29 , Praha 160 00
člen představenstva Klára Fenstererová 2.3.2005 - 17.5.2007
Vznik členství 1.2.2005
Adresa: Veletržní 234/23 , Praha 170 00
předseda představenstva Ing. Daniel Brzkovský 27.10.2004 - 9.8.2007
Zánik členství 29.6.2007
Vznik funkce 9.7.2004
Zánik funkce 29.6.2007
Adresa: Mezilesí 2060/4 , Praha 193 00
místopředseda představenstva Klára Fenstererová 17.5.2007 - 31.3.2008
Vznik členství 1.2.2005
Vznik funkce 19.4.2007
Adresa: Veletržní 234/23 , Praha 170 00
místopředseda představenstva Bc. Klára Fenstererová 31.3.2008 - 10.12.2008
Vznik členství 1.2.2005
Vznik funkce 19.4.2007
Adresa: Marty Krásové 923/7 , Praha 196 00
místopředseda představenstva Ing. Klára Fenstererová 10.12.2008 - 19.8.2009
Vznik členství 1.2.2005
Vznik funkce 19.4.2007
Adresa: Revoluční 362 , Měšice 250 64
místopředseda představenstva Ing. Klára Fenstererová 19.8.2009 - 5.2.2010
Vznik členství 1.2.2005
Zánik členství 1.2.2010
Vznik funkce 19.4.2007
Zánik funkce 1.2.2010
Adresa: Za Humny 835 , Hovorčovice 250 64
předseda představenstva Ing. Daniel Brzkovský 9.8.2007 - 1.7.2011
Vznik členství 29.6.2007
Vznik funkce 29.6.2007
Adresa: Mezilesí 2060/4 , Praha 193 00
člen představenstva Ing. Alena Štorkanová 17.5.2007 - 2.11.2011
Vznik členství 18.4.2007
Zánik členství 21.10.2011
Adresa: Varšavská 692/32 , Praha 120 00
místopředseda představenstva Ing. Klára Fenstererová 5.2.2010 - 2.11.2011
Vznik členství 1.2.2010
Zánik členství 26.10.2011
Vznik funkce 1.2.2010
Zánik funkce 26.10.2011
Adresa: Za Humny 835 , Hovorčovice 250 64
předseda představenstva Ing. Daniel Brzkovský 1.7.2011 - 13.6.2017
Vznik členství 29.6.2007
Vznik funkce 29.6.2007
Adresa: Jívanská 647/10 , Praha 193 00

Dozorčí rada KEY INVESTMENTS a.s.

Platnost údajů od - do
předseda dozorčí rady Dipl. Ing. Michael Walter Grosske 7.7.2008
Vznik členství 30.4.2008
Vznik funkce 25.6.2008
Adresa: Slavíčkova 787/11 , Ústí nad Labem 400 01
Jméno Gary Trimble 24.3.1999 - 9.6.1999
Adresa: Modrá 1979/6 , Praha 155 00
Jméno Ing. Václav Navrátil 24.3.1999 - 9.6.1999
Adresa: Písečná 783 , Kolín 280 02
Jméno Pavlína Prášková 24.3.1999 - 9.6.1999
Adresa: Bratčice 170 , 283 63 Tupadly Česká republika
člen Gary Trimble 9.6.1999 - 29.8.2000
Adresa: Modrá 1979/6 , Praha 155 00
člen Ing. Václav Navrátil 9.6.1999 - 29.8.2000
Adresa: Písečná 783 , Kolín 280 02
člen Pavlína Prášková 9.6.1999 - 29.8.2000
Adresa: Bratčice 170 , 283 63 Tupadly Česká republika
předseda ing. Petr Holub 9.6.1999 - 29.8.2000
Adresa: Květnového vítězství 1864/38 , Praha 149 00
člen Jiří Melicherčík 29.8.2000 - 8.1.2002
Adresa: Javorová 2721 , Žatec 438 01
předseda Ing. Václav Navrátil 29.8.2000 - 28.5.2003
Zánik funkce 27.3.2002
Adresa: Písečná 783 , Kolín 280 02
člen Ing. Arnošt Culík 29.8.2000 - 28.5.2003
Adresa: U Ryšánky 1534/21 , Praha 147 00
předseda Ing. Arnošt Culík 28.5.2003 - 13.5.2004
Vznik funkce 19.3.2003
Zánik funkce 26.3.2004
Adresa: U Ryšánky 1534/21 , Praha 147 00
člen JUDr. Jiří Hartmann 28.5.2003 - 15.12.2004
Vznik funkce 28.3.2003
Zánik funkce 15.11.2004
Adresa: Nad spádem 206/9 , Praha 147 00
předseda Prof. Ing. Jaroslav Daňhel CSc. 13.5.2004 - 15.12.2004
Vznik členství 26.4.2004
Zánik členství 15.11.2004
Vznik funkce 30.3.2004
Zánik funkce 15.11.2004
Adresa: Vladislavova 51/13 , Praha 110 00
člen Mathew Joseph Booth 8.1.2002 - 5.6.2007
Adresa: Zemědělská 1576/10 , Praha 160 00
předseda Ing. Petr Dvořák 15.12.2004 - 5.6.2007
Zánik členství 11.5.2007
Vznik funkce 15.11.2004
Zánik funkce 11.5.2007
Adresa: U Gabrielky 569 , Praha 164 00
člen Ing. Josef Mráz 15.12.2004 - 5.6.2007
Vznik funkce 15.11.2004
Adresa: Dejvická 555/36 , Praha 160 00
člen Ing. Josef Mráz 5.6.2007 - 7.2.2008
Vznik členství 11.5.2007
Zánik členství 28.12.2007
Adresa: Dejvická 555/36 , Praha 160 00
předseda Ing. Petr Dvořák 5.6.2007 - 7.7.2008
Vznik členství 11.5.2007
Zánik členství 14.4.2008
Vznik funkce 14.5.2007
Zánik funkce 14.4.2008
Adresa: U Gabrielky 569 , Praha 164 00
člen dozorčí rady Lucie Knoblochová 7.2.2008 - 7.7.2008
Vznik členství 28.12.2007
Zánik členství 14.4.2008
Vznik funkce 28.12.2007
Zánik funkce 14.4.2008
Adresa: K Šafránce 506/20 , Praha 190 00
člen Mathew Joseph Booth 5.6.2007 - 9.11.2010
Vznik členství 11.5.2007
Zánik členství 11.8.2010
Adresa: Zemědělská 1576/10 , Praha 160 00
člen dozorčí rady Lucie Knoblochová 7.7.2008 - 2.11.2011
Vznik členství 30.4.2008
Zánik členství 30.4.2011
Adresa: K Šafránce 506/20 , Praha 190 00
člen Mathew Joseph Booth 9.11.2010 - 2.11.2011
Vznik členství 21.10.2010
Zánik členství 1.7.2011
Adresa: Zemědělská 1576/10 , Praha 160 00
člen dozorčí rady Lucie Knoblochová 2.11.2011 - 4.5.2012
Vznik členství 29.6.2011
Zánik členství 29.2.2012
Adresa: K Šafránce 506/20 , Praha 190 00

Sbírka Listin KEY INVESTMENTS a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 5853/SL 57 insolvenční rozhodnutí usnesení Městský soud v Praze 11.9.2012 13.9.2012 18.10.2012 2
B 5853/SL 56 insolvenční rozhodnutí - VYHLÁŠKA Městský soud v Praze 29.6.2012 19.7.2012 19.7.2012 2
B 5853/SL 55 ostatní -odstoupení z funkce Městský soud v Praze 20.7.2011 7.12.2011 2
B 5853/SL 54 ostatní -zápis z jed. VH Městský soud v Praze 29.6.2011 7.12.2011 7
B 5853/SL 53 účetní závěrka [2010], výroční zpráva [2010], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2010 21.9.2011 26.9.2011 58
B 5853/SL 52 účetní závěrka [2010], výroční zpráva [2010], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2010 12.7.2011 21.7.2011 40
B 5853/SL 51 stanovy společnosti Městský soud v Praze 28.4.2011 11.7.2011 17
B 5853/SL 50 notářský zápis NZ 71/2011 Městský soud v Praze 28.4.2011 11.7.2011 5
B 5853/SL 49 účetní závěrka [2009], výroční zpráva [2009], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2009 30.6.2010 2.7.2010 38
B 5853/SL 47 ostatní -usnesení předst. Městský soud v Praze 27.1.2010 26.4.2010 1
B 5853/SL 46 ostatní -usnesení o volbě čl.předst. Městský soud v Praze 14.1.2010 26.4.2010 1
B 5853/SL 45 účetní závěrka [2008], výroční zpráva [2008], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2008 19.6.2009 2.7.2009 40
B 5853/SL 44 účetní závěrka [2007], výroční zpráva [2007], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2007 31.7.2008 12.8.2008 36
B 5853/SL 43 notářský zápis -NZ107/07 Městský soud v Praze 5.10.2007 16.11.2007 6
B 5853/SL 42 účetní závěrka [2006], výroční zpráva [2006], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2006 31.10.2007 15.11.2007 33
B 5853/SL 41 účetní závěrka [2006], výroční zpráva [2006], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2006 31.10.2007 6.11.2007 33
B 5853/SL 40 podpisové vzory Městský soud v Praze 24.7.2007 19.9.2007 2
B 5853/SL 39 podpisové vzory Městský soud v Praze 4.5.2007 2.7.2007 2
B 5853/SL 38 podpisové vzory Městský soud v Praze 4.5.2007 2.7.2007 2
B 5853/SL 37 účetní závěrka [2005], výroční zpráva [2005], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2005 13.10.2006 13.10.2006 14
B 5853/SL 36 účetní závěrka [2004], výroční zpráva [2004], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2004 2.8.2005 4.8.2005 0
B 5853/SL 35 ostatní - zápis z jed.řádné VH Městský soud v Praze 26.4.2005 4.5.2005 13.5.2005 0
B 5853/SL 33 ostatní -záp.č.1mimoř.zas.DR / volba představenstva Městský soud v Praze 1.2.2005 17.2.2005 0
B 5853/SL 31 ostatní -zápis z jed.mimořádné VH Městský soud v Praze 15.11.2004 10.1.2005 0
B 5853/SL 29 notářský zápis [NZ 259/2004], stanovy společnosti změna Městský soud v Praze 15.11.2004 10.1.2005 0
B 5853/SL 28 ostatní zápis ze zased.předst.č.56 Městský soud v Praze 9.7.2004 25.11.2004 0
B 5853/SL 27 ostatní zápis č.3 ze zased. DR/před./ Městský soud v Praze 23.9.2004 25.11.2004 0
B 5853/SL 26 účetní závěrka [2003], výroční zpráva [2003], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2003 22.9.2004 27.10.2004 0
B 5853/SL 25 účetní závěrka [2002], výroční zpráva [2002], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2002 21.9.2004 21.10.2004 0
B 5853/SL 24 ostatní -zápis ze zasedání DR/předst./ Městský soud v Praze 24.3.2004 20.5.2004 0
B 5853/SL 22 ostatní - listina přít./VH 26.3.2004/ Městský soud v Praze 26.3.2004 20.5.2004 0
B 5853/SL 21 ostatní -zápis z jednání VH Městský soud v Praze 26.3.2004 20.5.2004 0
B 5853/SL 20 notářský zápis -NZ68/04 Městský soud v Praze 26.3.2004 20.5.2004 0
B 5853/SL 18 ostatní -zápis č.1 z DR/předst./ Městský soud v Praze 19.3.2002 30.6.2003 0
B 5853/SL 17 ostatní -návrh předst na rozd.zisku za r.2002 Městský soud v Praze 20.2.2003 30.6.2003 0
B 5853/SL 16 ostatní -zp.předst.za rok 2002 /bez data/ Městský soud v Praze 30.6.2003 0
B 5853/SL 14 ostatní zápis z VH + jednací řád Městský soud v Praze 28.3.2002 30.6.2003 0
B 5853/SL 12 ostatní -zápis zV.H.+list.přítomných Městský soud v Praze 28.3.2003 30.6.2003 0
B 5853/SL 9 ostatní -zápis č.1mim.zased.DR/před./ Městský soud v Praze 17.9.2001 3.2.2003 0
B 5853/SL 8 notářský zápis NZ 109/2001 Městský soud v Praze 14.5.2001 22.7.2002 0
B 5853/SL 7 stanovy společnosti +záp.VH/22.12.2000/ Městský soud v Praze 14.5.2001 22.7.2002 0
B 5853/SL 6 notářský zápis NZ 40/2001+stanovy 22.12.2000 Městský soud v Praze 2.2.2001 19.7.2001 0
B 5853/SL 5 notářský zápis NZ 182/2000 Městský soud v Praze 18.8.2000 16.10.2000 0
B 5853/SL 3 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 172/2000 Městský soud v Praze 8.8.2000 16.10.2000 0
B 5853/SL 2 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 255/99 Městský soud v Praze 24.5.1999 18.10.1999 0
B 5853/SL 1 zakladatelské dokumenty, notářský zápis, stanovy společnosti NZ 82/99, NZ 83/99 Městský soud v Praze 18.2.1999 8.4.1999 0

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje KEY INVESTMENTS a.s.

IČO (identifikační číslo) 25748611
Jméno KEY INVESTMENTS a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Úřad městské části Praha 1
Vznik první živnosti: 24.6.1999
Celkový počet živností: 3
Aktivních živností: 1

Sídlo KEY INVESTMENTS a.s.

Živnosti a provozovny KEY INVESTMENTS a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Zprostředkování obchodu a služeb

  • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

  • Pronájem a půjčování věcí movitých

  • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

  • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 23.5.2011

Živnost č. 2 Poradenství v oblasti investic

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 24.6.1999
Zánik oprávnění 30.4.2001

Živnost č. 3 Činnost ekonomických a organizačních poradců

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 24.6.1999
Zánik oprávnění 30.4.2001

Statutární orgán KEY INVESTMENTS a.s.

Člen statutárního orgánu Ing. Daniel Brzkovský

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje KEY INVESTMENTS a.s.

IČO: 25748611
Firma: KEY INVESTMENTS a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 1
Počet zaměstnanců: 1 - 5 zaměstnanců
Institucionální sektor: Pomocné finanční instituce soukromé národní
Datum vzniku: 24.3.1999

Sídlo KEY INVESTMENTS a.s.

Sídlo: Václavské náměstí 808/66, Praha 110 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Obchodování s cennými papíry a komoditami na burzách
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
Administrativní a kancelářské činnosti
tracking image