Firma KERAMOST, akciová společnost                                  zkráceně: KERAMOST, a.s. IČO 49901222


KERAMOST, akciová společnost                                  zkráceně: KERAMOST, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

KERAMOST, akciová společnost                                  zkráceně: KERAMOST, a.s. (49901222) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Žatecká 1899/25, Most 434 01. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 1994 a je stále aktivní. KERAMOST, akciová společnost                                  zkráceně: KERAMOST, a.s. má více provozoven a více živností.

Jako zdroj dat o KERAMOST, akciová společnost                                  zkráceně: KERAMOST, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o KERAMOST, akciová společnost                                  zkráceně: KERAMOST, a.s. na Justice.cz
Detailní informace o KERAMOST, akciová společnost zkráceně: KERAMOST, a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro KERAMOST, akciová společnost                                  zkráceně: KERAMOST, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje KERAMOST, akciová společnost                                  zkráceně: KERAMOST, a.s.

Soud Krajský soud v Ústí nad Labem 5
Spisová značka B 485
IČO (identifikační číslo osoby) 49901222
Jméno KERAMOST, akciová společnost                                  zkráceně: KERAMOST, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 1.1.1994
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 7.5.2014
Počet členů statutárního orgánu: 1 7.5.2014 - 10.11.2015
Počet členů dozorčí rady: 2 7.5.2014 - 10.11.2015
Na základě rozhodnutí jediného akcionáře společnosti KERAMOST, a.s. ze dne 28.11.2012 došlo k rozdělení odštěpením společnosti KERAMOST, a.s. se vznikem 4 nových nástupnických společností: (i) KERACLAY, a.s., se sídlem Oleška, Brník 76, PSČ 281 63, IČO: 2 91 40 277, (ii) KERAKAOLIN, a.s., se sídlem Kadaň, Věžní 638, PSČ 432 01, IČO: 228 01 201, (iii) KERAIN, a.s., se sídlem Most, Žatecká 1899/25, PSČ 434 30, IČO: 228 01 219, a (iv) KERAOUT, a.s., se sídlem Plzeň, Guldenerova 485/3, PSČ 326 00, IČO: 291 63 391, na které přešly odštěpované části jmění společnosti KERAMOST, a.s. uvedené v projektu rozdělení odštěpením. 31.12.2012
Na společnost KERAMOST, akciová společnost, zkráceně: KERAMOST, a.s. přešlo jmění zanikající společnosti LITH s.r.o., IČ: 250 39 687, se sídlem: Malé Chvojno č.p. 47, 400 02 Ústí nad Labem, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem v oddíle C, vložka 14104, a to na základě projektu přeměny vnitrostátní fúze sloučením ze dne 19.5.2011. 1.8.2011
Mimořádná valná hromada společnosti KERAMOST, akciová společnost se sídlem Most, Žatecká 1899/25, PSČ 434 30, identifikační číslo: 499 01 222, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 485, konaná v zasedací m ístnosti v sídle společnosti KERAMOST, akciová společnost dne 10.3.2008 schválila toto usnesení: 1. Mimořádná valná hromada konstatuje, že hlavním akcionářem společnosti KERAMOST, akciová společnost, se sídlem Most, Žatecká 1899/25, PSČ 434 30, identifikační číslo: 499 01 222, je pan Ing. Lubomír Spěváček, trvale bytem Rokycany, Horymírova 1026, PSČ 337 01, narozený 26.4.1949 (dále jen "hlavní akcionář"), který vlastní akcie společnosti, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota ke dni doručení jeho žádosti o svolání mimořádné valné hromady přesahovala a ke dni konání této valné hromady přesahuje 90% podíl na základním kapitálu společnosti. Vlastnictví akcií společnosti hlavním akcionářem ke dni doručení jeho žádosti o svolání mimořádné valné hromady bylo prokázáno jejich předložením a přepočítáním. Hlavní akcionář k tomuto dni vlastnil: a) 11 ks, slovy: jedenáct kusů hromadných listin na majitele emitovaných společností, přičemž jmenovitá hodnota jedné hromadné listiny je 10 000 000,- Kč, celková jmenovitá hodnota těchto akcií činí 110 000 000,- Kč, datum emise: 20.7.2007, série D, čísla : 000001-000011 Tyto hromadné listiny nahrazují 110 000 ks /slovy: jedno sto deset tisíc kusů/ akcií emitovaných společností ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč. b) 315 ks, slovy: tři sta patnáct kusů hromadných listin na majitele emitovaných společností, přičemž jmenovitá hodnota jedné hromadné listiny je 1 000 000,- Kč, celková jmenovitá hodnota těchto akcií činí 315 000 000,-Kč, datum emise: 3.4.2002, série B, čísla: 000001/000069, 000143-000260 a 000279-000406 Tyto hromadné listiny nahrazují 315 000 ks /slovy: tři sta patnáct tisíc kusů/ akcií emitovaných společností ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč. c) 6 139 ks, slovy: šest tisíc jedno sto třicet devět kusů akcií na majitele emitovaných společností, přičemž jmenovitá hodnota jedné akcie je 1 000,- Kč, celková jmenovitá hodnota těchto akcií činí 6 139 000,- Kč, datum emise: 3.4.2002, skládajících se z  akcií: série A, čísla 000142-001000, 001023-001042, 001049-001063, 001078-001191, 001237-001241, 001383-001402, 001483-001865, 001881-001950, 001965-002068, 002099-002128, 002386-002395, 002406-002430, 002494-002673, 002699-002723, 002763-002812, 002853- 002895, 002921-004120, 004121-004520, 004525-004534, 004575-004594, 004632-004641,005001-005024, 005092-005141, 005202-005211, 006108-006112, 006203-006212, 006243-006267, 006278-006322, 006348-006361, 006574-006608, 006619-006638, 006723-006732, 006753-0 06812, 006843-006862, 006883-006886, 006907-006921, 006942-006946, 006997-007000, 007031-007055, 007101-007291, 007296-007305, 007316-007340, 007421-007433, 007517-007526, 007647-007671, 007867-007916, 008484-008493, 009974-009983, 010294-010300, 010730-0 10779, 010805-012441, 012646-012655, 012691-012807. d) 150 ks, slovy: jedno sto padesát kusů hromadných listin na majitele emitovaných společností, přičemž jmenovitá hodnota jedné hromadné listiny je 1 000 000,- Kč, celková jmenovitá hodnota těchto akcií činí 150 000 000,- Kč, datum emise: 3.4.2002, série C, čísla: 000001-000150 Tyto hromadné listiny nahrazují 1 500 ks /slovy: jeden tisíc pět set kusů/ akcií emitovaných společnosti ve jmenovité hodnotě 100 000,- Kč. Hlavní akcionář ke dni doručení jeho žádosti o svolání mimořádné valné hromady vlastnil akcie emitované společností, jejich souhrnná jmenovitá hodnota dohromady činí 96,62 % základního kapitálu společnosti. Vlastnictví akcií společnosti hlavním akcionářem ke dni konání této valné hromady je osvědčeno fyzickým předložením výše specifikovaných listinných akcií tím i listinou přítomných na této valné hromadě, z nichž vyplývá, že hlavní akcionář je ke dni konání této valné hromady vlastníkem nejméně shora uve dených akcií emitovaných společností, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dohromady činí nejméně 90,00 % základního kapitálu společnosti, a že tedy hlavní akcionář je osobou oprávněnou vykonat právo výkupu podle ust. § 183i a násl. obchodního zákoníku. 2. Valná hromada společnosti schvaluje přechod vlastnického práva ke všem akciím společnosti ve vlastnictví akcionářů společnosti, odlišných od hlavního akcionáře, na hlavního akcionáře a to s účinností ke dni uplynutí jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku (dále jen "den účinnosti přechodu"). Na hlavního akcionáře tedy ke dni účinnosti přechodu přejde vlastnické právo ke všem akciím společnosti, jejichž vlastníkem budou k takovému okamžiku osoby odlišné od hlavního akcionáře. 3. Hlavní akcionář poskytne ostatním akcionářům společnosti, kteří drží akcie společnosti KERAMOST, a.s. ve jmenovité hodnotě jedné akcie 100 000,- Kč, peněžité protiplnění ve výši 68 500,- Kč (slovy: šedesát osm tisíc pět set korun českých) za jednu akci i o jmenovité hodnotě 100 000,- Kč a akcionářům, kteří drží akcie společnosti KERAMOST, a.s. ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč protiplnění ve výši 685,- Kč (slovy: šest set osmdesát pět korun českých) za jednu akcii o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč. Navržená výše protiplnění je v souladu se zákonem doložena znaleckým posudkem č. 1207/07, zpracovaným společností - znaleckým ústavem PROSCON, s.r.o., se sídlem Praha 4, Na Zlatnici 13, identifikační číslo 493 56 381 (dále jen "znalecký posudek"). Z výrokové části znaleckého posudku vyplývá, že: "Hodnota protiplnění za jednu akcii společnosti KERAMOST, a.s., na majitele, v listinné podobě o jmenovité hodnotě 100 000,- Kč pro účel uplatnění práva výkupu účastnických cenných papírů dle ust. § 183m a násl. obchodního zákoníku navržená hlavním akcion ářem ve výši 68 500,- Kč (slovy: šedesát osm tisíc pět set korun českých), je přiměřená hodnotě zjištěné tímto znaleckým posudkem číslo 1207/07, který stanovil hodnotu výše uvedených akcií pro zaokrouhlení na 68 200,- Kč (slovy: šedesát osm tisíc dvě stě korun českých) a hodnota protiplnění za jednu akcii společnosti KERAMOST, a.s., na majitele, v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč pro účel uplatnění práva výkupu účastnických cenných papírů dle ust. § 183m a násl. obchodního zákoníku navržená hlavním akcionářem ve výši 685,- Kč (slovy: šest set osmdesát pět korun českých), je přiměřená hodnotě zjištěné tímto znaleckým posudkem číslo 1207/07, který stanovil hodnotu výše uvedených akcií po zaokrouhlení na 682,- Kč (slovy: šest set osmdesát dva k orun českých). "Jak vyplývá ze znaleckého posudku číslo 1207/07, při posouzení přiměřenosti navrženého protiplnění byla hodnota jedné akcie emitované společností stanovena metodou diskontovaných volných peněžních toků (DCF) pro vlastníky a věřitele dle pl ánu KERAMOST, a.s. a to z důvodu, že poskytuje nejobjektivnější pohled na výsledky hospodaření z hlediska akcionářů i současných a budoucích investorů. Byla to jediná metoda ocenění použitá pro účely zjištěné přiměřenosti výše protiplnění poskytovaného po dle § 183m obchodního zákoníku, které navrhl hlavní akcionář. 4. Hlavní akcionář poskytne protiplnění v příslušné výši oprávněným osobám prostřednictvím společnosti Merx a.s., IČO 601 96 297, se sídlem Moravské Budějovice, Srázná 444, PSČ 676 00 bez zbytečného odkladu po splnění podmínek podle § 183m odst. 2 obchodn ího zákoníku, tzn. po jejich předání společnosti podle § 183l odst. 5 a 6 obchodního zákoníku. Dosavadní vlastníci listinných účastnických cenných papírů je předloží společnosti do 30 dnů po přechodu vlastnického práva; v době prodlení nemohou požadovat p rotiplnění podle § 183m obchodního zákoníku. Nepředloží-li dosavadní vlastníci účastnických cenných papírů tyto cenné papíry do měsíce, případně v dodatečné lhůtě určené společností v délce 15 dnů, bude společnost postupovat podle § 214 odst. 1 a 3 obchod ního zákoníku. Obchodník s cennými papíry poskytne protiplnění vždy vlastníkovi vykoupených účastnických cenných papírů, ledaže bude prokázáno zastavení vykoupených akcií, pak poskytne částku odpovídající hodnotě zastavených akcií zástavnímu věřiteli (to neplatí, prokáže-li vlastník, že zástavní právo již zaniklo, nebo že dohoda mezi ním a zástavením věřitelem určuje jinak). Listinné akcie emitované společností KERAMOST, a.s. je možno předat po dobu jednoho měsíce ode dne, kdy došlo na základě usnesení mimořádné valné hromady společnosti KERAMOST, a.s. k přechodu vlastnického práva ke všem ostatním akciím společnosti na hlavn ího akcionáře, a to každý den (jsou-li tyto dny pracovní) v době od 8:00 do 12:00 hodin a od 13:00 do 16:00 hodin na adrese společnosti Merx a.s., IČO 601 96 297, se sídlem Moravské Budějovice, Srázná 444, PSČ 676 00. Příslušná výše protiplnění bude posky tnuta oprávněné osobě ve shora uvedené lhůtě buď bezhotovostním převodem na bankovní účet sdělený oprávněnou osobou při předložení akcií, nebo bude zaslána oprávněné osobě poštovní poukázkou na adresu sdělenou oprávněnou osobou při předložení akcií. 5. Představenstvo společnosti zabezpečí vyhotovení a předání seznamů oprávněných osob, které předali akcie společnosti a kterým vzniklo právo na výplatu protiplnění, včetně uvedení počtu a identifikace předaných akcií a částky protiplnění u jednotlivých o právněných osob a včetně uvedení údajů o zastavení akcií společnosti a identifikace zástavních věřitelů, a to vždy bez zbytečného odkladu po převzetí předmětných akcií. Stanovisko představenstva: "Představenstvo společnosti KERAMOST, akciová společnost se seznámilo v návrhem usnesení k bodu 3, mimořádné valné hromady svolané na den 10.3.2008, předloženého hlavním akcionářem s tím, že představenstvo - nepředkládá akcionářům k předloženému návrhu vlastní protinávrh, - nemá k návrhu usnesení hlavního akcionáře výhrady. Toto stanovisko vydává představenstvo KERAMOST, akciová společnost s přihlédnutím na své vyjádření k navrhované výši protiplnění uveřejněné dne 6.2.2008 v rámci oznámení o konání mimořádné valné hromady a s ohledem na tu skutečnost, že schválení předmětné ho návrhu na usnesení mimořádnou valnou hromadou nebude mít podle názoru představenstva vliv na podnikatelskou činnosti společnosti". 3.4.2008 - 20.5.2008
Smlouvou o prodeji části podniku uzavřenou dne 27.10.2005 převádí společnost KERAMOST, akciová společnost se sídlem Most, Žatecká 1899/25, PSČ 434 30, IČO 499 01 222 jako prodávající společnosti REFRAMO, s.r.o. se sídlem Kadaň, Věžní 734, PSČ 432 01, IČO 272 76 279 jako kupujícímu část podniku, a to provoz Kadaň - Šamotka. 10.11.2005
Základní jmění akciové společnosti je splaceno v celém rozsahu. 23.9.1996 - 1.1.2001
Valná hromada dne 27.8.1996 schválila nové znění stanov akciové společnosti, které jsou založeny v rejstříkovém spise a ve sbírce listin. 10.9.1996 - 29.5.2002
Jazykové mutace obchodního jména ve znění : 1.8.1996
v jazyce německém: KERAMOST, Aktiengesellschaft, gekurzt A. G. 1.8.1996
v jazyce anglickém: KERAMOST, Public Limited Company, in short Plc. 1.8.1996
v jazyce ruském: KERAMOST, akcionernoje obščestvo, sokraščenije a. o. 1.8.1996
Valná hromada akciové společnosti dne 6.1.1994 schválila do- plnění čl.5 stanov společnosti. 10.1.1994
Založení společnosti: Akciová společnost byla založena podle § 172 obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku České republiky se sídlem v Praze 2, Rašínovo nábřeží 42, na který pře- šel majetek státního podniku ve smyslu § 11 odst. 2 zák. č. 92/91 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění zákona č. 210/93 Sb.. 1.1.1994

Aktuální kontaktní údaje KERAMOST, akciová společnost                                  zkráceně: KERAMOST, a.s.

Kapitál KERAMOST, akciová společnost                                  zkráceně: KERAMOST, a.s.

zakladni jmění 90 218 800 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 31.12.2012
zakladni jmění 601 459 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 1.1.2001 - 31.12.2012
zakladni jmění 601 459 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 1.8.1996 - 1.1.2001
zakladni jmění 451 459 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 1.1.1994 - 1.8.1996

Akcie KERAMOST, akciová společnost                                  zkráceně: KERAMOST, a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 15 000 Kč 1 500 11.2.2014
Kmenové akcie na jméno 150 Kč 451 459 11.2.2014
Kmenové akcie na majitele 15 000 Kč 1 500 31.12.2012 - 11.2.2014
Kmenové akcie na majitele 150 Kč 451 459 31.12.2012 - 11.2.2014
Kmenové akcie na majitele 1 000 Kč 451 459 29.5.2002 - 31.12.2012
Kmenové akcie na majitele 1 000 Kč 451 459 1.1.2001 - 29.5.2002
Kmenové akcie na majitele 100 000 Kč 1 500 1.1.2001 - 31.12.2012
Akcie na majitele 100 000 Kč 1 500 1.8.1996 - 1.1.2001
Akcie na majitele 1 000 Kč 451 459 1.8.1996 - 1.1.2001
Akcie na majitele 1 000 Kč 451 459 1.1.1994 - 1.8.1996

Sídlo KERAMOST, akciová společnost                                  zkráceně: KERAMOST, a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Žatecká 1899/25 , Most 434 01 1.1.1994

Předmět podnikání KERAMOST, akciová společnost                                  zkráceně: KERAMOST, a.s.

Platnost údajů od - do
silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené h motnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí 7.5.2014
a) Hornická činnost ve smyslu ust. § 2 písmene a), b), c), d) e), g), i) zák. ČNR č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, vě znění pozdějších předpisů, a to v rozsahu: - vyhledávání a průzkum ložisek vyhrazených nerostů, - otvírka, příprava a dobývání výhradních ložisek, - zřizování, zajišťování a likvidace důlních děl a lomů, - úprava a zušlechťování nerostů prováděné v souvislosti s jejich dobýváním, - zřizování a provozování odvalů, výsypek a odkališť při činnostech uvedených v § 2 písm. a) až d) zák. č. 61/1988 Sb., ve znění pozdějších předpisů, - zajišťování a likvidace starých důlních děl, - důlně měřická činnost; 31.12.2012
b) činnost prováděná hornickým způsobem ve smyslu ust. § 3 písmene a) zák. ČNR č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, a to v rozsahu: - dobývání ložisek nevyhrazených nerostů, včetně úpravy a zušlechťování nerostů prováděných v souvislosti s jejich dobýváním, a vyhledávání a průzkum ložisek nevyhrazených nerostů prováděné k tomu účelu; 31.12.2012
d) Projektová činnost ve výstavbě; 31.12.2012
e) Opravy silničních vozidel; 31.12.2012
f) Klempířství a oprava karoserií; 31.12.2012
g) Zednictví; 31.12.2012
h) Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení; 31.12.2012
i) Hostinská činnost; 31.12.2012
j) Zámečnictví, nástrojářství; 31.12.2012
k) Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence; 31.12.2012
l) Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci; 31.12.2012
m) Technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany; 31.12.2012
n) Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor; 31.12.2012
o) Nákup a prodej výbušnin; 31.12.2012
p) Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. 31.12.2012
c) Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnost i nad 3,5 tuny; 31.12.2012 - 7.5.2014
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 13.4.2012 - 31.12.2012
silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny 13.4.2012 - 31.12.2012
klempířství a oprava karoserií 13.4.2012 - 31.12.2012
výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení 13.4.2012 - 31.12.2012
zámečnictví, nástrojářství 13.4.2012 - 31.12.2012
poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 13.4.2012 - 31.12.2012
kk) pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor 22.10.2009 - 31.12.2012
d) Výroba stavebních hmot a stavebních výrobků. 12.7.2006 - 13.4.2012
e) Silniční motorová doprava osobní. 12.7.2006 - 13.4.2012
f) Silniční motorová doprava nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly bez omezení hmotnosti. 12.7.2006 - 13.4.2012
i) Opravy karoserií. 12.7.2006 - 13.4.2012
k) Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů. 12.7.2006 - 13.4.2012
l) Velkoobchod. 12.7.2006 - 13.4.2012
m) Ubytovací služby. 12.7.2006 - 13.4.2012
o) Zprostředkování obchodu. 12.7.2006 - 13.4.2012
p) Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných). 12.7.2006 - 13.4.2012
q) Výroba pojiv, doplňkových látek a steliv v oblasti živočišné výroby a chovatelství a půdních stabilizátorů v oblasti rostlinné výroby. 12.7.2006 - 13.4.2012
r) Testování, měření a analýzy. 12.7.2006 - 13.4.2012
s) Kopírovací práce. 12.7.2006 - 13.4.2012
t) Zámečnictví. 12.7.2006 - 13.4.2012
u) Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd. 12.7.2006 - 13.4.2012
v) Zprostředkování služeb. 12.7.2006 - 13.4.2012
x) Poskytování služeb v oblasti BOZP. 12.7.2006 - 13.4.2012
z) Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců. 12.7.2006 - 13.4.2012
aa) Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy. 12.7.2006 - 13.4.2012
bb) Poskytování softwarea poradenství v oblasti hardwareea software. 12.7.2006 - 13.4.2012
cc) Zpracování dat, služby databank, správa sítí. 12.7.2006 - 13.4.2012
dd) Správa a údržba nemovitostí. 12.7.2006 - 13.4.2012
ee) Inženýrská činnost v investiční výstavbě. 12.7.2006 - 13.4.2012
ff) Přípravné práce pro stavby. 12.7.2006 - 13.4.2012
gg) Skladování zboží a manipulace s nákladem. 12.7.2006 - 13.4.2012
hh) Zasilatelství. 12.7.2006 - 13.4.2012
ii) Činnost technických poradců v oblasti strojírenství, energetiky a hornické činnosti. 12.7.2006 - 13.4.2012
jj) Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství. 12.7.2006 - 13.4.2012
a) Hornická činnost, činnost prováděná hornickým způsobem a její projektování. 12.7.2006 - 31.12.2012
b) Těžba a úprava silikátových a nerudných surovin a s tím související výroba stavební a technické keramiky, žáruvzdorných a izolačních tvarových a netvarových materiálů a formovacích hmot pro skořepinové a normální lití. 12.7.2006 - 31.12.2012
c) Skrývkové, zemní, geologické a měřičské práce. 12.7.2006 - 31.12.2012
g) Projektová činnost ve výstavbě. 12.7.2006 - 31.12.2012
h) Opravy silničních vozidel. 12.7.2006 - 31.12.2012
j) Zednictví. 12.7.2006 - 31.12.2012
n) Hostinská činnost. 12.7.2006 - 31.12.2012
w) Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence. 12.7.2006 - 31.12.2012
y) Technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany. 12.7.2006 - 31.12.2012
výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd 1.8.2005 - 12.7.2006
velkoobchod 5.6.2001 - 12.7.2006
ubytovací služby 5.6.2001 - 12.7.2006
výroba stavebních hmot a stavebních výrobků 5.6.2001 - 12.7.2006
projektová činnost ve výstavbě 5.6.2001 - 12.7.2006
výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů 5.6.2001 - 12.7.2006
opravy silničních vozidel 5.6.2001 - 12.7.2006
silniční motorová doprava osobní 5.6.2001 - 12.7.2006
silniční motorová doprava nákladní 5.6.2001 - 12.7.2006
nakládání s odpady 5.6.2001 - 12.7.2006
testování, měření a analýzy 5.6.2001 - 12.7.2006
kopírovací práce 5.6.2001 - 12.7.2006
výroba pojiv, doplňkových látek a steliv v oblasti živočišné výroby a chovatelství a půdních stabilizátorů v oblasti rostlinné výroby 5.6.2001 - 12.7.2006
podnikání v oblasti nakládání s inertními odpady 3.9.1998 - 5.6.2001
zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb 23.9.1996 - 12.7.2006
hornická činnost, činnost prováděná hornickým způsobem a její projektování 1.8.1996 - 12.7.2006
těžba a úprava silikátových a nerudných surovin a s tím sou- visející výroba stavební a technické keramiky, žáruvzdorných a izolačních tvarových a netvarových materiálů a formovacích hmot pro skořepinové a normální lití 10.1.1994 - 12.7.2006
skrývkové, zemní, geologické a měřičské práce 10.1.1994 - 12.7.2006
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 1.1.1994 - 5.6.2001
ubytovací služby bez stravování (rekreační chata) 1.1.1994 - 5.6.2001
výroba stavební keramické dlažby, střešní krytiny, šotolíny a písku 1.1.1994 - 5.6.2001
projektová činnost v investiční výstavbě 1.1.1994 - 5.6.2001
elektroinstalatérství 1.1.1994 - 5.6.2001
opravy motorových vozidel 1.1.1994 - 5.6.2001
zámečnictví 1.1.1994 - 12.7.2006
zednictví 1.1.1994 - 12.7.2006
opravy karoserií 1.1.1994 - 12.7.2006
hostinská činnost 1.1.1994 - 12.7.2006
silniční motorová doprava 1.1.1994 - 12.7.2006

vedení firmy KERAMOST, akciová společnost                                  zkráceně: KERAMOST, a.s.

Statutární orgán KERAMOST, akciová společnost                                  zkráceně: KERAMOST, a.s.

Platnost údajů od - do
Společnost zastupuje představenstvo. Za představenstvo jedná navenek samostatně kterýkoli člen představenstva. 7.5.2014
Jménem společnosti jedná vůči třetím osobám, před soudem a před jinými orgány v celém rozsahu představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, nebo samostatně každý člen představenstva. Jménem společnosti podepisují buď společně všichni č lenové představenstva, nebo samostatně každý člen představenstva. Za společnost podepisuje též jiná osoba, která byla k tomu písemně zmocněna. Podepisování jménem společnosti a za společnost se děje tak, že k napsané nebo natištěné obchodní firmě společno sti připojí podpisy osoba nebo společně osoby uvedené v předchozím odstavci. 26.7.2013 - 7.5.2014
Jménem společnosti jedná vůči třetím osobám, před soudem a před jinými orgány v celém rozsahu představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva nebo samostatně předseda představenstva, nebo společně místopředseda představenstva a jeden člen představenstva. Jménem společnosti podepisují buď společně všichni členové představenstva nebo samostatně předseda představenstva, nebo společně místopředseda představenstva a jeden člen představenstva. Podepisování jménem společnosti a za společnost se děje tak, že k napsané nebo natištěné obchodní firmě společnosti připojí podpisy osoba nebo společně osoby uvedené v předchozím odstavci. 29.5.2002 - 26.7.2013
Za společnost jedná vůči třetím osobám, před soudem a před ji- ným orgánem v celém rozsahu představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva nebo společně předseda či místo- předseda představenstva a jeden člen představenstva nebo jeden člen představenstva samostatně, který k tomu byl představen- stvem písemně zmocněn. Za společnost podepisují všichni členové představenstva, nebo společně předseda či místopředseda představenstva a jeden člen představenstva nebo na základě písemného pověření představen- stvem samostatně jeden člen představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsanému nebo natištěnému jménu společnosti připojí podpisy osoba nebo společně osoby uvedené v předchozím odstavci. 21.7.2000 - 29.5.2002
Za společnost jednají: a) všichni členové představenstva společně, b) samostatně jeden nebo více členů představenstva, kteří k tomu byli písemně zmocněni, c) jiná osoba, která k tomu byla představenstvem písemně zmocněna Za společnost podepisují: a) všichni členové představenstva společně, b) předseda nebo místopředseda představenstva a jeden člen představenstva, c) osoba, která k tomu byla představenstvem písemně zmocněna. Všichni tak činí způsobem, že k vypsanému názvu společnosti nebo otisku razítka společnosti připojí svůj podpis. 29.2.1996 - 21.7.2000
Za společnost jednají: a) všichni členové představenstva společně, b) samostatně jeden nebo více členů představenstva, kteří k tomu byli písemně zmocněni, c) jiná osoba, která k tomu byla představenstvem písemně zmocněna 20.11.1995 - 29.2.1996
Jednání jménem společnosti: Za společnost jedná představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen představens- tva, kterýk tomu byl představenstvem písemně pověřen. Podepiso- vání za společnost se uskutečňuje tak, že buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředse- da a jeden člen představenstva, a nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pově- řen, připojí podpis k názvu společnosti či otisku razítka spo- lečnosti. 1.1.1994 - 20.11.1995
Člen představenstva Mgr. Tomáš Fremr 23.1.2019
Vznik členství 1.1.2019
Adresa: Pod rybníčkem 705 , Blovice 336 01
Člen představenstva Marie Křivancová 1.1.1994 - 20.11.1995
Adresa: Zdeňka Fibicha 2550/9 , Most 434 01
Člen představenstva Ing. Zdeněk Beneš 1.1.1994 - 20.11.1995
Adresa: Koželužská 1523 , Kadaň 432 01
Člen představenstva Ing. Věra Paseková 1.1.1994 - 20.11.1995
Adresa: Patočkova 1712/91 , Praha 169 00
Člen představenstva Elvíra Šlapáková 1.1.1994 - 20.11.1995
Adresa: Čapkova 2025 , Litvínov 436 01
Člen představenstva Ing. Jiří Fíla 1.1.1994 - 21.2.1996
Adresa: Wolkerova 397 , 434 01 Most Česká republika
Předseda představenstva Ing. Jaroslav Pavlíček 20.11.1995 - 21.2.1996
Adresa: Partyzánská 843/5 , Plzeň 312 00
1.místopředseda představenstva Mgr. Jan Nešpor 20.11.1995 - 21.2.1996
Adresa: Pyšely 252 , Praha- východ Česká republika
2. místopředseda představenstva Ing. Jiří Vejmelka 20.11.1995 - 21.2.1996
Adresa: Petržílkova 3307 , 158 00 Praha 4 Česká republika
Člen představenstva Ing. Erhard Kotz CSc. 20.11.1995 - 21.2.1996
Adresa: Kašparova 2275/4 , Teplice 415 01
Člen představenstva Mgr. Petr Eliáš 20.11.1995 - 21.2.1996
Adresa: Hořátevská 2008/4 , Nymburk 288 02
Člen představenstva Ing. Jiří Vejmelka 20.11.1995 - 21.2.1996
Adresa: Pod Kesnerkou 2396/15 , Praha 150 00
Člen Ing. Jiří Vejmelka 21.2.1996 - 1.8.1996
Adresa: Petržílkova 3307 , 158 00 Praha 4 Česká republika
Člen Ing. Zdeněk Tejkl 21.2.1996 - 1.8.1996
Adresa: Dobnerova 2943 , Most Česká republika
Člen Ing. Dagmar Malíková 21.2.1996 - 1.8.1996
Adresa: Na Pískách 529 , Hostivice 253 01
Místopředseda Ing. Jaroslav Pavlíček 21.2.1996 - 19.6.1998
Adresa: Partyzánská 843/5 , Plzeň 312 00
Člen Ing. Jiří Fíla 21.2.1996 - 19.6.1998
Adresa: Wolkerova 397 , Most Česká republika
Místopředsedkyně Ing. Anna Beránková 21.2.1996 - 21.6.1999
Adresa: Strážnická 1004/18 , Plzeň 323 00
Předseda Ing. Josef Velíšek 21.2.1996 - 29.5.2002
Zánik funkce 3.4.2002
Adresa: 332 04 Česká republika
Nebílovy 32
Člen představenstva Elvíra Šlapáková 1.8.1996 - 29.5.2002
Zánik funkce 3.4.2002
Adresa: Čapkova 2025 , Litvínov 436 01
Místopředseda představenstva Ing. Jiří Fíla 19.6.1998 - 29.5.2002
Zánik funkce 3.4.2002
Adresa: Wolkerova 397 , Most Česká republika
Člen představenstva Ing. Aleš Šilhánek 19.6.1998 - 29.5.2002
Zánik funkce 3.4.2002
Adresa: Tyršova 1109 , Slavkov u Brna 684 01
Místopředsedkyně Ing. Anna Beránková 21.6.1999 - 29.5.2002
Zánik funkce 3.4.2002
Adresa: 43 , Hromnice 330 11
Předseda představenstva Ing. Jiří Fíla 29.5.2002 - 15.2.2003
Vznik funkce 3.4.2002
Adresa: Jiřího Wolkera 397 , Most 434 01
Místopředseda představenstva Ing. Anna Beránková 29.5.2002 - 12.11.2003
Zánik členství 1.9.2003
Vznik funkce 3.4.2002
Zánik funkce 1.9.2003
Adresa: 43 , Hromnice 330 11
Člen představenstva Elvíra Šlapáková 29.5.2002 - 12.11.2003
Zánik členství 1.9.2003
Vznik funkce 3.4.2002
Adresa: Čapkova 2025 , Litvínov 436 01
Místopředseda představenstva Ing. Aleš Burian 12.11.2003 - 26.10.2004
Vznik členství 1.9.2003
Zánik členství 30.6.2004
Vznik funkce 1.9.2003
Zánik funkce 30.6.2004
Adresa: Obránců míru 845 , Jirkov 431 11
Člen představenstva Ing. Jiří Smrkovský 12.11.2003 - 26.10.2004
Vznik členství 1.9.2003
Zánik členství 30.6.2004
Adresa: Bořivojova 3130 , Teplice 415 01
Člen představenstva Jan Vondryska 1.8.2005 - 12.7.2006
Vznik členství 8.6.2005
Zánik členství 13.6.2006
Adresa: Studentská 414 , Klatovy 339 01
Člen představenstva Bc. Zdeněk Vyskočil 15.11.2006 - 15.11.2006
Vznik členství 14.9.2006
Zánik členství 1.11.2006
Adresa: Vladimíra Majakovského 2346/4 , Most 434 01
Předseda představenstva Ing. Jiří Fíla 15.2.2003 - 21.5.2007
Zánik členství 16.5.2007
Vznik funkce 3.4.2002
Zánik funkce 16.5.2007
Adresa: Mikoláše Alše 2245/16 , Most 434 01
Člen představenstva Elvíra Šlapáková 2.5.2007 - 24.4.2008
Vznik členství 1.5.2007
Zánik členství 16.4.2008
Adresa: Čapkova 2025 , Litvínov 436 01
Místopředseda představenstva Ing. Anna Beránková 26.10.2004 - 26.3.2009
Vznik členství 3.9.2004
Zánik členství 4.9.2008
Vznik funkce 3.9.2004
Zánik funkce 4.9.2008
Adresa: 43 , Hromnice 330 11
Člen představenstva Elvíra Šlapáková 26.3.2009 - 11.5.2009
Vznik členství 1.9.2008
Zánik členství 27.4.2009
Adresa: Čapkova 2025 , Litvínov 436 01
Místopředseda představenstva Ing. Anna Beránková 11.5.2009 - 22.10.2009
Vznik členství 27.4.2009
Zánik členství 8.7.2009
Vznik funkce 27.4.2009
Zánik funkce 8.7.2009
Adresa: 43 , Hromnice 330 11
Předseda představenstva Ing. Jiří Fíla 21.5.2007 - 20.8.2012
Vznik členství 16.5.2007
Zánik členství 16.8.2012
Vznik funkce 16.5.2007
Zánik funkce 16.8.2012
Adresa: Mikoláše Alše 2245/16 , Most 434 01
Člen představenstva Ing. Václav Hajšman 24.7.2012 - 6.11.2012
Vznik členství 18.7.2012
Adresa: 66 , Chválenice 332 05
Místopředseda představenstva Ing. Anna Beránková 22.10.2009 - 30.5.2013
Vznik členství 8.7.2009
Zánik členství 11.4.2014
Vznik funkce 8.7.2009
Zánik funkce 11.4.2014
Adresa: 43 , Hromnice 330 11
Člen představenstva Ing. Jiří Fíla 6.11.2012 - 7.5.2014
Vznik členství 25.10.2012
Zánik členství 11.4.2014
Adresa: Mikoláše Alše 2245/16 , Most 434 01
Místopředseda představenstva Ing. Anna Beránková 30.5.2013 - 7.5.2014
Vznik členství 8.7.2009
Zánik členství 11.4.2014
Vznik funkce 8.7.2009
Zánik funkce 11.4.2014
Adresa: 43 , Hromnice 330 11
Předseda představenstva Ing. Václav Hajšman 6.11.2012 - 10.2.2015
Vznik členství 18.7.2012
Vznik funkce 25.10.2012
Adresa: 66 , Chválenice 332 05
Předseda představenstva Ing. Václav Hajšman 10.2.2015 - 3.8.2017
Vznik členství 18.7.2012
Zánik členství 18.7.2017
Vznik funkce 25.10.2012
Zánik funkce 18.7.2017
Adresa: 66 , Chválenice 332 05
Člen představenstva Ing. Václav Hajšman 3.8.2017 - 23.1.2019
Vznik členství 19.7.2017
Zánik členství 31.12.2018
Vznik funkce 19.7.2017
Zánik funkce 31.12.2018
Adresa: 66 , Chválenice 332 05

Dozorčí rada KERAMOST, akciová společnost                                  zkráceně: KERAMOST, a.s.

Platnost údajů od - do
Předseda dozorčí rady Ing. Josef Velíšek 6.11.2014
Vznik členství 6.10.2014
Vznik funkce 7.10.2014
Adresa: Dřevěná 102/9 , Plzeň 301 00
Člen dozorčí rady Čestmír Velíšek 10.11.2015
Vznik členství 6.10.2015
Adresa: 45 , Losiná 332 04
Jméno Eva Mrvíková 1.1.1994 - 20.11.1995
Adresa: Valdštejnská 2101 , Litvínov 436 01
Jméno Ing. Jaromír Pýcha 1.1.1994 - 20.11.1995
Adresa: Sídliště Za Chlumem 724 , Bílina 418 01
Jméno Vladimír Škopek 1.1.1994 - 20.11.1995
Adresa: U Lomu 1575/1 , Most 434 01
Jméno Ing. Jiří Krš 20.11.1995 - 21.2.1996
Adresa: Okružní 127 , Březová 356 01
Jméno Ing. Dagmar Malíková 20.11.1995 - 21.2.1996
Adresa: Na Pískách 529 , Hostivice 253 01
Jméno Ing. Aleš Šilhánek 21.2.1996 - 19.6.1998
Adresa: Tyršova 1109 , Slavkov u Brna 684 01
Jméno Helmut Fröhlich 20.11.1995 - 21.7.2000
Adresa: 94 , Postoloprty 440 01
Jméno Ing. Zdeněk Valeš 21.2.1996 - 22.12.2000
Adresa: Na Drahách 680/7 , Plzeň 326 00
Předseda dozorčí rady Jan Vondryska 19.6.1998 - 29.5.2002
Zánik funkce 3.4.2002
Adresa: Pod Hůrkou 487 , Klatovy 339 01
Člen dozorčí rady Ing. Zdeněk Valeš 22.12.2000 - 29.5.2002
Zánik funkce 3.4.2002
Adresa: Na Drahách 680/7 , Plzeň 326 00
Člen dozorčí rady Otakar Kudrna 21.7.2000 - 10.5.2005
Zánik členství 2.5.2005
Adresa: Opletalova 1632 , Most Česká republika
Místopředseda dozorčí rady Ing. Zdeněk Valeš 29.5.2002 - 16.11.2005
Zánik členství 24.10.2005
Vznik funkce 3.4.2002
Zánik funkce 24.10.2005
Adresa: Na Drahách 680/7 , Plzeň 326 00
Předseda dozorčí rady Ing. Josef Velíšek 29.5.2002 - 2.5.2007
Zánik členství 11.4.2007
Vznik funkce 3.4.2002
Zánik funkce 11.4.2007
Adresa: 332 04 Česká republika
Nebílovy 32
Předseda dozorčí rady Ing. Josef Velíšek 2.5.2007 - 21.11.2007
Vznik členství 11.4.2007
Zánik členství 26.10.2007
Vznik funkce 11.4.2007
Zánik funkce 26.10.2007
Adresa: Dřevěná 102/9 , Plzeň 301 00
předseda dozorčí rady Ing. Josef Velíšek 12.6.2008 - 26.3.2009
Vznik členství 10.6.2008
Zánik členství 17.9.2008
Vznik funkce 10.6.2008
Zánik funkce 17.9.2008
Adresa: Dřevěná 102/9 , Plzeň 301 00
Místopředseda dozorčí rady Jan Vondryska 12.7.2006 - 22.10.2009
Vznik členství 14.6.2006
Zánik členství 31.8.2009
Vznik funkce 14.6.2006
Zánik funkce 31.8.2009
Adresa: Studentská 414 , Klatovy 339 01
Předseda dozorčí rady Ing. Josef Velíšek 11.5.2009 - 22.10.2009
Vznik členství 27.4.2009
Zánik členství 29.7.2009
Vznik funkce 27.4.2009
Zánik funkce 29.7.2009
Adresa: Dřevěná 102/9 , Plzeň 301 00
Člen dozorčí rady Otakar Kudrna 10.5.2005 - 13.5.2010
Vznik členství 3.5.2005
Zánik členství 22.4.2010
Adresa: Jugoslávská 1647/49 , Most 434 01
Předseda dozorčí rady Ing. Josef Velíšek 22.10.2009 - 24.11.2013
Vznik členství 5.10.2009
Vznik funkce 6.10.2009
Adresa: Dřevěná 102/9 , Plzeň 301 00
Místopředseda dozorčí rady Ing. Michaela Velíšková 22.10.2009 - 7.5.2014
Vznik členství 5.10.2009
Zánik členství 11.4.2014
Vznik funkce 6.10.2009
Zánik funkce 11.4.2014
Adresa: 32 , 332 04 Nebílovy Česká republika
Člen dozorčí rady Ing. Petra Sýkorová 13.5.2010 - 7.5.2014
Vznik členství 22.4.2010
Zánik členství 11.4.2014
Adresa: Za školou 407 , Údlice 431 41
Předseda dozorčí rady Ing. Josef Velíšek 24.11.2013 - 6.11.2014
Vznik členství 5.10.2009
Zánik členství 5.10.2014
Vznik funkce 6.10.2009
Zánik funkce 5.10.2014
Adresa: Dřevěná 102/9 , Plzeň 301 00
Člen dozorčí rady Anna Beránková 7.5.2014 - 24.7.2015
Vznik členství 11.4.2014
Zánik členství 29.6.2015
Adresa: 43 , Hromnice 330 11

Sbírka Listin KERAMOST, akciová společnost                                  zkráceně: KERAMOST, a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 485/SL 205 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Krajský soud v Ústí nad Labem 6.10.2015 21.10.2015 24.11.2015 2
B 485/SL 204 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora Krajský soud v Ústí nad Labem 5.5.2015 13.7.2015 14.7.2015 48
B 485/SL 202 účetní závěrka [2013], zpráva auditora Krajský soud v Ústí nad Labem 26.5.2014 20.6.2014 23.6.2014 30
B 485/SL 201 rozhod. o statut. orgánu zápis z DR Krajský soud v Ústí nad Labem 11.4.2014 2.5.2014 14.5.2014 1
B 485/SL 199 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 18.12.2013 3.3.2014 4.3.2014 21
B 485/SL 197 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 25.3.2013 25.7.2013 2.8.2013 20
B 485/SL 196 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 100/2013 Krajský soud v Ústí nad Labem 25.3.2013 25.7.2013 2.8.2013 2
B 485/SL 194 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 28.11.2012 31.12.2012 7.1.2013 20
B 485/SL 193 notářský zápis NZ 1611/2012 Krajský soud v Ústí nad Labem 28.11.2012 31.12.2012 7.1.2013 262
B 485/SL 192 rozhod. o statut. orgánu zápis z jedn.představ. Krajský soud v Ústí nad Labem 16.11.2012 31.12.2012 7.1.2013 4
B 485/SL 191 účetní závěrka, zpráva auditora 2011- Keraout Krajský soud v Ústí nad Labem 22.10.2012 31.12.2012 7.1.2013 16
B 485/SL 190 účetní závěrka, zpráva auditora 2011- Keramost Krajský soud v Ústí nad Labem 22.10.2012 31.12.2012 7.1.2013 16
B 485/SL 189 účetní závěrka, zpráva auditora 2011- Kerakaolin Krajský soud v Ústí nad Labem 22.10.2012 31.12.2012 7.1.2013 16
B 485/SL 188 účetní závěrka, zpráva auditora 2011- Kerain Krajský soud v Ústí nad Labem 22.10.2012 31.12.2012 7.1.2013 16
B 485/SL 186 rozhod. o statut. orgánu zápis z jedn.představ. Krajský soud v Ústí nad Labem 19.10.2012 31.12.2012 7.1.2013 2
B 485/SL 185 účetní závěrka, výroční zpráva 2011- Keramost Krajský soud v Ústí nad Labem 9.5.2012 31.12.2012 7.1.2013 60
B 485/SL 183 rozhod. o statut. orgánu - zápis ze zased.předst. Krajský soud v Ústí nad Labem 25.10.2012 6.11.2012 13.11.2012 1
B 485/SL 182 rozhod. o statut. orgánu - zápis ze zased.DR Krajský soud v Ústí nad Labem 25.10.2012 6.11.2012 13.11.2012 1
B 485/SL 179 účetní závěrka - 2011- rozdělení zisku Krajský soud v Ústí nad Labem 10.7.2012 13.7.2012 1
B 485/SL 178 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora - 2011- konsolidovaná Krajský soud v Ústí nad Labem 1.6.2012 10.7.2012 13.7.2012 190
B 485/SL 177 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora - 2011 Krajský soud v Ústí nad Labem 9.5.2012 10.7.2012 13.7.2012 60
B 485/SL 174 notářský zápis - NZ 989/2011- VH Krajský soud v Ústí nad Labem 4.7.2011 7.7.2011 1.8.2011 23
B 485/SL 173 notářský zápis - NZ 988/2011- VH Krajský soud v Ústí nad Labem 4.7.2011 7.7.2011 1.8.2011 25
B 485/SL 172 účetní závěrka -k 1.1.2010- zahaj. Krajský soud v Ústí nad Labem 2.6.2011 7.7.2011 1.8.2011 12
B 485/SL 171 změna právní formy, fúze - sloučením Krajský soud v Ústí nad Labem 19.5.2011 7.7.2011 1.8.2011 10
B 485/SL 168 rozhod. o statut. orgánu - jediného akcion. Krajský soud v Ústí nad Labem 8.12.2010 7.7.2011 1.8.2011 1
B 485/SL 167 rozhod. o statut. orgánu - jediného akcion. Krajský soud v Ústí nad Labem 19.11.2010 7.7.2011 1.8.2011 1
B 485/SL 166 změna právní formy, fúze Krajský soud v Ústí nad Labem 19.5.2011 30.5.2011 1.6.2011 10
B 485/SL 165 ostatní - vypořádání Krajský soud v Ústí nad Labem 18.5.2011 23.5.2011 1
B 485/SL 162 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 24.5.2010 2.7.2010 8.7.2010 20
B 485/SL 160 účetní závěrka - 2009- Svědčí Hůra Krajský soud v Ústí nad Labem 12.3.2010 30.6.2010 30.6.2010 9
B 485/SL 159 účetní závěrka - 2009- Lith Krajský soud v Ústí nad Labem 24.3.2010 30.6.2010 30.6.2010 16
B 485/SL 158 účetní závěrka - 2009- Kov.Rokycany Krajský soud v Ústí nad Labem 16.3.2010 30.6.2010 30.6.2010 26
B 485/SL 157 účetní závěrka - 2009- Energogaz Krajský soud v Ústí nad Labem 26.2.2010 30.6.2010 30.6.2010 30
B 485/SL 155 výroční zpráva - 2009- konsolidovaná Krajský soud v Ústí nad Labem 30.4.2010 30.6.2010 30.6.2010 93
B 485/SL 153 výroční zpráva - 2009 Krajský soud v Ústí nad Labem 25.3.2010 30.6.2010 30.6.2010 43
B 485/SL 152 podpisové vzory - Ing.Michaela Velíšková Krajský soud v Ústí nad Labem 5.10.2009 9.10.2009 26.10.2009 1
B 485/SL 149 ostatní - zápis z DR Krajský soud v Ústí nad Labem 6.10.2009 9.10.2009 26.10.2009 1
B 485/SL 148 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 6.10.2009 9.10.2009 26.10.2009 22
B 485/SL 147 notářský zápis - NZ 401/2009 Krajský soud v Ústí nad Labem 5.10.2009 9.10.2009 26.10.2009 2
B 485/SL 144 ostatní - zpráva DR Krajský soud v Ústí nad Labem 27.4.2009 22.5.2009 2
B 485/SL 143 účetní závěrka - 2008- rozdělení zisku Krajský soud v Ústí nad Labem 27.4.2009 22.5.2009 1
B 485/SL 142 ostatní - konsolidační pravidla Krajský soud v Ústí nad Labem 30.3.2009 22.5.2009 4
B 485/SL 141 ostatní - přehled konsol.Keramost Krajský soud v Ústí nad Labem 22.5.2009 16
B 485/SL 138 účetní závěrka - 2008- Arkus a.s. Krajský soud v Ústí nad Labem 23.3.2009 22.5.2009 12
B 485/SL 136 výroční zpráva, zpráva auditora - 2008- ověření Krajský soud v Ústí nad Labem 24.4.2009 22.5.2009 2
B 485/SL 134 výroční zpráva, zpráva auditora - 2008- konsolidovaná Krajský soud v Ústí nad Labem 23.4.2009 22.5.2009 2
B 485/SL 132 účetní závěrka - 2008- Lith s.r.o. Krajský soud v Ústí nad Labem 31.3.2009 22.5.2009 16
B 485/SL 131 účetní závěrka - 2008- Keramost a.s. Krajský soud v Ústí nad Labem 25.3.2009 22.5.2009 28
B 485/SL 130 účetní závěrka - 2008- Energogaz a.s. Krajský soud v Ústí nad Labem 10.3.2009 22.5.2009 32
B 485/SL 128 účetní závěrka - 2008- Svědčí Hůra s.r.o. Krajský soud v Ústí nad Labem 18.2.2009 22.5.2009 9
B 485/SL 127 rozhod. o statut. orgánu - zápis ze zas. DR Krajský soud v Ústí nad Labem 27.4.2009 12.5.2009 2
B 485/SL 125 rozhod. o statut. orgánu - zápis ze zasedání představ. Krajský soud v Ústí nad Labem 27.4.2009 12.5.2009 2
B 485/SL 121 podpisové vzory - Elvíra Šlapáková Krajský soud v Ústí nad Labem 29.8.2008 30.3.2009 1
B 485/SL 120 rozhod. o statut. orgánu - zápis ze zased.DR Krajský soud v Ústí nad Labem 29.8.2008 30.3.2009 1
B 485/SL 119 účetní závěrka - zpráva auditora 2007 Krajský soud v Ústí nad Labem 20.4.2008 7.7.2008 2
B 485/SL 118 účetní závěrka - zpráva auditora 2007 Krajský soud v Ústí nad Labem 20.4.2008 7.7.2008 4
B 485/SL 117 účetní závěrka - zpráva auditora 2007 Krajský soud v Ústí nad Labem 9.6.2008 7.7.2008 2
B 485/SL 116 účetní závěrka - zpráva auditora 2007 Krajský soud v Ústí nad Labem 28.5.2008 7.7.2008 3
B 485/SL 115 výroční zpráva 2007 Krajský soud v Ústí nad Labem 20.4.2008 7.7.2008 19
B 485/SL 114 účetní závěrka 2007 - Svědčí Hůra s.r.o. Krajský soud v Ústí nad Labem 13.2.2008 7.7.2008 10
B 485/SL 112 účetní závěrka 2007 - KOVOHUTĚ ROKYCANY a.s. Krajský soud v Ústí nad Labem 14.3.2008 7.7.2008 20
B 485/SL 111 účetní závěrka rok 2007 Krajský soud v Ústí nad Labem 29.2.2008 7.7.2008 26
B 485/SL 109 výroční zpráva - konsolidovaná 2007 Krajský soud v Ústí nad Labem 27.5.2008 7.7.2008 31
B 485/SL 105 ostatní - zápis ze zasedání DR Krajský soud v Ústí nad Labem 10.6.2008 13.6.2008 2
B 485/SL 104 rozhod. o statut. orgánu - zápis ze zased.představenstv Krajský soud v Ústí nad Labem 16.4.2008 30.4.2008 2
B 485/SL 103 notářský zápis NZ 52/2008 - mimoř. VH Krajský soud v Ústí nad Labem 10.3.2008 7.4.2008 495
B 485/SL 102 rozhod. o statut. orgánu - zápis ze zasedání představ. Krajský soud v Ústí nad Labem 16.5.2007 19.6.2007 1
B 485/SL 101 rozhod. o statut. orgánu - zápis ze zasedání DR Krajský soud v Ústí nad Labem 16.5.2007 19.6.2007 1
B 485/SL 99 podpisové vzory - Elvíra Šlapáková Krajský soud v Ústí nad Labem 11.4.2007 8.6.2007 1
B 485/SL 98 rozhod. o statut. orgánu - zápis ze zasedání DR Krajský soud v Ústí nad Labem 11.4.2007 8.6.2007 1
B 485/SL 97 ostatní - zápis z VH Krajský soud v Ústí nad Labem 11.4.2007 8.6.2007 9
B 485/SL 96 účetní závěrka - zpráva auditora Krajský soud v Ústí nad Labem 5.3.2007 17.5.2007 6
B 485/SL 95 účetní závěrka - zpráva auditora konsolidovan Krajský soud v Ústí nad Labem 30.3.2007 17.5.2007 3
B 485/SL 94 výroční zpráva 2006 Krajský soud v Ústí nad Labem 2.3.2007 17.5.2007 16
B 485/SL 93 výroční zpráva - konsolidovaná Krajský soud v Ústí nad Labem 2.3.2007 17.5.2007 54
B 485/SL 92 účetní závěrka - rozdělení zisku 2006 Krajský soud v Ústí nad Labem 11.4.2007 17.5.2007 2
B 485/SL 91 účetní závěrka 2006 Krajský soud v Ústí nad Labem 22.2.2007 17.5.2007 25
B 485/SL 90 ostatní - výpočet konsolidace Krajský soud v Ústí nad Labem 17.5.2007 10
B 485/SL 89 ostatní - konsolidační pravidla Krajský soud v Ústí nad Labem 24.1.2007 17.5.2007 3
B 485/SL 88 rozhod. o statut. orgánu - zápis ze zasedání představ. Krajský soud v Ústí nad Labem 1.11.2006 11.12.2006 1
B 485/SL 86 podpisové vzory - Zdeněk Vyskočil Krajský soud v Ústí nad Labem 21.9.2006 11.12.2006 1
B 485/SL 85 rozhod. o statut. orgánu - zápis ze zasedání DR Krajský soud v Ústí nad Labem 14.9.2006 11.12.2006 1
B 485/SL 84 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 14.6.2006 9.10.2006 22
B 485/SL 83 notářský zápis NZ 135/2006 Krajský soud v Ústí nad Labem 19.6.2006 9.10.2006 8
B 485/SL 82 rozhod. o statut. orgánu - zápis z VH Krajský soud v Ústí nad Labem 14.6.2006 9.10.2006 10
B 485/SL 81 podpisové vzory - Jan Vondryska Krajský soud v Ústí nad Labem 14.6.2006 9.10.2006 1
B 485/SL 80 ostatní - zápis ze zasedání DR Krajský soud v Ústí nad Labem 14.6.2006 9.10.2006 1
B 485/SL 79 rozhod. o statut. orgánu - zápis ze zased. představ. Krajský soud v Ústí nad Labem 13.6.2006 9.10.2006 1
B 485/SL 77 účetní závěrka k 31.12.2005, konsolidovaná Krajský soud v Ústí nad Labem 9.4.2006 19.9.2006 68
B 485/SL 75 účetní závěrka k 31.12.2005 Krajský soud v Ústí nad Labem 13.3.2006 19.9.2006 46
B 485/SL 72 notářský zápis, smlouva o prodeji/převodu , NZ 712/2005 Krajský soud v Ústí nad Labem 24.10.2005 27.12.2005 22
B 485/SL 71 ostatní - zápis ze zasedání DR Krajský soud v Ústí nad Labem 24.10.2005 27.12.2005 1
B 485/SL 70 ostatní - rezignace na funkci Krajský soud v Ústí nad Labem 24.10.2005 27.12.2005 1
B 485/SL 69 ostatní - zpráva DR Krajský soud v Ústí nad Labem 19.9.2005 27.12.2005 3
B 485/SL 68 ostatní - zpráva představenstva Krajský soud v Ústí nad Labem 19.9.2005 27.12.2005 4
B 485/SL 65 smlouva o prodeji/převodu části podniku - návrh Krajský soud v Ústí nad Labem 20.10.2005 64
B 485/SL 63 rozhod. o statut. orgánu - zápis ze zasedání DR Krajský soud v Ústí nad Labem 8.6.2005 10.10.2005 1
B 485/SL 62 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 30.6.2005 15.9.2005 22
B 485/SL 61 notářský zápis NZ 203/2005 - změna stanov Krajský soud v Ústí nad Labem 30.6.2005 15.9.2005 6
B 485/SL 60 účetní závěrka k 31.12.2004, konsolidované Krajský soud v Ústí nad Labem 23.5.2005 15.9.2005 94
B 485/SL 59 účetní závěrka, výroční zpráva rok 2004, konsolidovaná Krajský soud v Ústí nad Labem 30.3.2005 15.9.2005 116
B 485/SL 57 podpisové vzory - Otakar Kudrna Krajský soud v Ústí nad Labem 30.3.2005 17.5.2005 1
B 485/SL 55 podpisové vzory - Ing. Monika Štorchová Krajský soud v Ústí nad Labem 5.1.2005 17.5.2005 1
B 485/SL 53 rozhod. o statut. orgánu - zápis ze zasedání představ. Krajský soud v Ústí nad Labem 7.10.2004 17.5.2005 1
B 485/SL 51 podpisové vzory - Elvíra Šlapáková Krajský soud v Ústí nad Labem 17.9.2004 17.5.2005 1
B 485/SL 50 rozhod. o statut. orgánu - zápis ze zasedání DR Krajský soud v Ústí nad Labem 17.9.2004 17.5.2005 1
B 485/SL 46 rozhod. o statut. orgánu - zápis ze zasedání představ. Krajský soud v Ústí nad Labem 30.6.2004 11.11.2004 1
B 485/SL 45 rozhod. o statut. orgánu - rezignace Krajský soud v Ústí nad Labem 30.6.2004 11.11.2004 1
B 485/SL 44 rozhod. o statut. orgánu - rezignace Krajský soud v Ústí nad Labem 30.6.2004 11.11.2004 1
B 485/SL 43 účetní závěrka, výroční zpráva rok 2003 Krajský soud v Ústí nad Labem 9.3.2004 3.9.2004 36
B 485/SL 42 výroční zpráva rok 2003, konsolidovaná Krajský soud v Ústí nad Labem 9.3.2004 3.9.2004 133
B 485/SL 39 rozhod. o statut. orgánu - zápis ze zasedání představ. Krajský soud v Ústí nad Labem 1.9.2003 16.1.2004 1
B 485/SL 38 podpisové vzory - Ing. Jiří Smrkovský Krajský soud v Ústí nad Labem 1.9.2003 16.1.2004 1
B 485/SL 37 podpisové vzory - Ing. Aleš Burian Krajský soud v Ústí nad Labem 1.9.2003 16.1.2004 1
B 485/SL 36 rozhod. o statut. orgánu - odstoup. z funkce člena př. Krajský soud v Ústí nad Labem 31.8.2003 16.1.2004 1
B 485/SL 35 rozhod. o statut. orgánu - odstoup. z funkce člena př. Krajský soud v Ústí nad Labem 31.8.2003 16.1.2004 1
B 485/SL 34 ostatní zápis z řádné valné hromady Krajský soud v Ústí nad Labem 16.4.2003 22.9.2003 8
B 485/SL 33 výroční zpráva - konsolidovaná r. 2002 Krajský soud v Ústí nad Labem 13.3.2003 27.8.2003 234
B 485/SL 29 podpisové vzory Elvíra Šlapáková Krajský soud v Ústí nad Labem 16.5.2002 23.12.2002 1
B 485/SL 27 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 107/2002 vč.stanov Krajský soud v Ústí nad Labem 10.4.2002 23.12.2002 28
B 485/SL 26 ostatní zápis č. 2002/4/2 ze zased.pře Krajský soud v Ústí nad Labem 3.4.2002 23.12.2002 2
B 485/SL 25 ostatní zápis ze zasedání DR Krajský soud v Ústí nad Labem 3.4.2002 23.12.2002 2
B 485/SL 24 rozhod. o statut. orgánu zápis z řádné VH Krajský soud v Ústí nad Labem 3.4.2002 23.12.2002 35
B 485/SL 23 ostatní rezignační prohlášení Krajský soud v Ústí nad Labem 3.4.2002 23.12.2002 6
B 485/SL 22 výroční zpráva rok 2001 Krajský soud v Ústí nad Labem 1.7.2002 190
B 485/SL 21 stanovy společnosti, ostatní zápis z řádné VH Krajský soud v Ústí nad Labem 3.4.2002 5.6.2002 34
B 485/SL 17 ostatní - zápis řádné VH Krajský soud v Ústí nad Labem 4.4.2001 14.5.2001 9
B 485/SL 16 účetní závěrka -výroč.zpr. r.2000 vč.výr.aud. Krajský soud v Ústí nad Labem 4.4.2001 25.4.2001 79
B 485/SL 14 ostatní - podpis. vzor - Šlapáková Krajský soud v Ústí nad Labem 6.12.2000 20.2.2001 1
B 485/SL 10 účetní závěrka - konsolidační ú.u. za r.1999 Krajský soud v Ústí nad Labem 28.4.2000 16.1.2001 18
B 485/SL 9 notářský zápis NZ 211/2000 - VH, vč. stanov Krajský soud v Ústí nad Labem 3.5.2000 18.9.2000 34
B 485/SL 8 účetní závěrka + zpr. audit. ověř.k31.12.1999 Krajský soud v Ústí nad Labem 20.3.2000 31.3.2000 43
B 485/SL 7 účetní závěrka k 31.12.1998 Krajský soud v Ústí nad Labem 15.2.1999 12.5.1999 25
B 485/SL 6 účetní závěrka - zpráva auditora r. 1998 Krajský soud v Ústí nad Labem 2.3.1999 12.5.1999 12
B 485/SL 5 účetní závěrka - zpráva auditora r. 1997 Krajský soud v Ústí nad Labem 27.3.1998 12.5.1999 11
B 485/SL 3 účetní závěrka + zpr. audit. ověř. k 31.12.96 Krajský soud v Ústí nad Labem 27.3.1997 12.5.1999 35
B 485/SL 1 notářský zápis NZ 196/96 Krajský soud v Ústí nad Labem 27.8.1996 12.5.1999 40

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje KERAMOST, akciová společnost zkráceně: KERAMOST, a.s.

IČO (identifikační číslo) 49901222
Jméno KERAMOST, akciová společnost zkráceně: KERAMOST, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Magistrát města Mostu
Vznik první živnosti: 1.1.1994
Celkový počet živností: 39
Aktivních živností: 13

Sídlo KERAMOST, akciová společnost zkráceně: KERAMOST, a.s.

Živnosti a provozovny KERAMOST, akciová společnost zkráceně: KERAMOST, a.s.

Živnost č. 1 Opravy silničních vozidel

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 1.1.1994
Provozovna č. 1
Provozovna 434 01 Obrnice
Identifikační číslo provozovny 1000384497
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 1.1.1994

Živnost č. 2 Klempířství a oprava karoserií

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 1.1.1994
Provozovna č. 1
Provozovna 434 01 Obrnice
Identifikační číslo provozovny 1000384497
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 1.1.1994

Živnost č. 3 Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 1.1.1994

Živnost č. 4 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Zasilatelství a zastupování v celním řízení

 • Ubytovací služby

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 1.1.1994
Provozovna č. 1
Provozovna Žatecká 1899/25, Most 434 01
Identifikační číslo provozovny 1000384501
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

Zahájení provozování 1.5.2001
Provozovna č. 2
Provozovna 434 01 Obrnice
Identifikační číslo provozovny 1000384497
Druh provozovny jiný
Obory činností
 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

Zahájení provozování 17.5.1994
Provozovna č. 3
Provozovna 435 21 Obrnice
Identifikační číslo provozovny 1000384462
Druh provozovny jiný
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 17.5.1994
Provozovna č. 4
Provozovna 297, Kadaň 432 01
Identifikační číslo provozovny 1001509366
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 14.10.2010
Provozovna č. 5
Provozovna 432 01 Kadaň
Identifikační číslo provozovny 1001509374
Obory činností
 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 14.10.2010
Provozovna č. 6
Provozovna 435 21 Obrnice
Identifikační číslo provozovny 1001513827
Druh provozovny jiný
Obory činností
 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 14.10.2010
Provozovna č. 7
Provozovna 79, Želenice 434 01
Identifikační číslo provozovny 1008732664
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 1.1.2013

Živnost č. 5 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 1.1.1994
Provozovna č. 1
Provozovna 434 01 Obrnice
Identifikační číslo provozovny 1000384497
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 14.10.2010

Živnost č. 6 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 29.5.2006

Živnost č. 7 Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 29.5.2006

Živnost č. 8 Technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 29.5.2006

Živnost č. 9 Nákup a prodej výbušnin

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 6.3.2012

Živnost č. 10 Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Přerušená
Vznik oprávnění 1.1.1994
Přerušení oprávnění 1.1.2006

Živnost č. 11 Projektová činnost ve výstavbě

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Přerušená
Vznik oprávnění 1.1.1994
Přerušení oprávnění 6.3.2007

Živnost č. 12 Hostinská činnost

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Přerušená
Vznik oprávnění 1.1.1994
Přerušení oprávnění 7.6.1999

Živnost č. 13 Zednictví

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Přerušená
Vznik oprávnění 1.1.1994
Přerušení oprávnění 7.6.1999

Živnost č. 14 Silniční motorová doprava nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly bez omezení hmotnosti

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.1.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 15 Výroba stavebních hmot a stavebních výrobků

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.1.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 16 Ubytovací služby

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.1.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 17 Silniční motorová doprava osobní

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.1.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 18 Instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.1.1994
Zánik oprávnění 23.10.2000

Živnost č. 19 Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.1.1994
Zánik oprávnění 19.5.2000

Živnost č. 20 Silniční motorová doprava

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.1.1994
Zánik oprávnění 12.3.1996

Živnost č. 21 Velkoobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.1.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 22 Zprostředkování obchodu

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.9.1996
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 23 Zprostředkování služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.9.1996
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 24 Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.9.1996
Zánik oprávnění 9.4.2001

Živnost č. 25 Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 19.8.1998
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 26 Kopírovací práce

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.5.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 27 Testování, měření a analýzy

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 15.4.2002
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 28 Skladování zboží a manipulace s nákladem

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 27.10.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 29 Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 22.4.2005
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 30 Zasilatelství

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 5.4.2006
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 31 Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 26.4.2006
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 32 Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 26.4.2006
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 33 Činnost technických poradců v oblasti strojírenství, energetiky, hornické činnosti

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 29.5.2006
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 34 Správa a údržba nemovitostí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 29.5.2006
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 35 Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 29.5.2006
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 36 Přípravné práce pro stavby

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 29.5.2006
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 37 Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 31.5.2006
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 38 Inženýrská činnost v investiční výstavbě

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 31.5.2006
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 39 Zpracování dat, služby databank, správa sítí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 31.5.2006
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán KERAMOST, akciová společnost zkráceně: KERAMOST, a.s.

Člen statutárního orgánu Ing. Václav Hajšman

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje KERAMOST, akciová společnost                                  zkráceně: KERAMOST, a.s.

IČO: 49901222
Firma: KERAMOST, akciová společnost                                  zkráceně: KERAMOST, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Most
Základní územní jednotka: Most
Počet zaměstnanců: 200 - 249 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 1.1.1994

Sídlo KERAMOST, akciová společnost                                  zkráceně: KERAMOST, a.s.

Sídlo: Žatecká 1899/25, Most 434 01

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Provoz pískoven a štěrkopískoven; těžba jílů a kaolinu
Výroba betonových, cementových a sádrových výrobků
Výroba zámků a kování
Výroba ostatních elektrických zařízení
Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití
Výstavba bytových a nebytových budov
Demolice a příprava staveniště
Příprava staveniště
Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Nespecializovaný velkoobchod
Silniční nákladní doprava
Ostatní ubytování
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
Činnosti v oblasti informačních technologií
Informační činnosti
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
Technické zkoušky a analýzy
Ostatní výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
Překladatelské a tlumočnické činnosti
tracking image