Firma Kavka Print a.s. v likvidaci IČO 27820548


Kavka Print a.s. v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

Kavka Print a.s. v likvidaci (27820548) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Na Dolíku 1, Jeneč 252 61. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 26. 11. 2007 a je stále aktivní. Kavka Print a.s. v likvidaci nemá žádnou provozovnu a jednu živnost.

Jako zdroj dat o Kavka Print a.s. v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Kavka Print a.s. v likvidaci na Justice.cz
Detailní informace o Kavka Print a.s. v likvidaci na rzp.cz

Výpis dat pro Kavka Print a.s. v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Kavka Print a.s. v likvidaci

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 14131
IČO (identifikační číslo osoby) 27820548
Jméno Kavka Print a.s. v likvidaci
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 26.11.2007
Rozhodnutím jediného akcionáře společnosti Kavka Print a.s. při výkonu působnosti valné hromady ze dne 25.2.2014, sepsaného ve formě notářského zápisu Mgr. Jindřichem Procházkou, notářem se sídlem v Berouně, sp. zn. N 40/2014, NZ 35/2014, bylo rozhodnuto o zrušení společnosti s likvidací ke dni 1.3.2014 s tím, že likvidátorem společnosti Kavka Print a.s. byl zvolen s účinností ke dni 1.3.2014 pan Mgr. Radek Vachtl, nar. 9.3.1973, bytem Praha 3, Žižkov, Jeseniova 500/8, PSČ 130 00. 12.3.2014
Rozhodnutí mimořádné valné hromady společnosti Kavka Print a.s. ze dne 24.9.2008 o zvýšení základního kapitálu společnosti: Valná hromada rozhodla o zvýšení základního kapitálu takto: a) Valná hromada rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku ve výši 16,417.000,- Kč (slovy: šestnáct milionů čtyři sta sedmnáct tisíc korun českých) z částky ve výši 2,000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých) na částku ve výši 18,4 17.000,- Kč (slovy: osmnáct milionů čtyři sta sedmnáct tisíc korun českých) upsáním nových akcií peněžitými a nepeněžitými vklady. Upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. b) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem 164 (slovy: sto šedesát čtyři) kusů kmenových akcií na majitele, vydaných v listinné podobě o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých) každá a dále úpisem 17 (slovy: sedmnáct) kus ů kmenových akcií na majitele, vydaných v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: tisíc korun českých) každá. c) Všechny nové akcie budou upsány předem určenými zájemci, v souladu s ust. § 204 odst. 5 obchodního zákoníku ve smlouvách o upsání akcií, které nahradí listinu upisovatelů. Předem určenými zájemci jsou: - pan Karel Janda, RČ 510607/024, bytem Praha 10, Malešice, Útulná 498/22, PSČ 108 00, který upíše 77 (slovy: sedmdesát sedm) kusů akcií o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých) každá a dále upíše 16 (slovy: šestnáct) kusů akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: tisíc korun českých) každá . - společnost Tiskárna KAVKA, s.r.o., se sídlem Roztoky u Prahy, Dobrovského 203, PSČ 252 63, IČ 257 90 544, která upíše 87 (slovy: osmdesát sedm) kusů akcií o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých) každá a dále upíše 1 (slovy: jed en) kus akcie o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: tisíc korun českých). d) Smlouvy o upsání akcií budou uzavřeny v sídle společnosti, a to ve lhůtě jednoho měsíce od doručení návrhu Smlouvy o upsání akcí zájemci. Návrh Smlouvy o upsání akcií je představenstvo společnosti povinno doručit oběma zájemcům ve lhůtě tří týdnů ode dne zápisu rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Emisní kurs nových akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě a činí tedy 100.000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých) za jednu kmenovou akcii v listinné podobě znějící na majitele o jmenovité hodnotě akcie 100.000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých) a 1. 000,- Kč (slovy: tisíc korun českých) za jednu kmenovou akcii v listinné podobě znějící na majitele o jmenovité hodnotě akcie 1.000,- Kč (slovy: tisíc korun českých) . e) Splacení emisního kursu nepeněžitým vkladem: - Zájemce - společnost Tiskárna KAVKA, s.r.o., se sídlem Roztoky u Prahy, Dobrovského 203, PSČ 252 63, IČ 257 90 544 splatí svůj nepeněžitý vklad v sídle společnosti ve lhůtě jednoho měsíce počínaje dnem úpisu akcií. - Předmětem nepeněžitého vkladu jsou práva a povinnosti z leasingových smluv (smlouvy o koupi najaté věci), a to Smlouva č. Původní smluvní Předmět smlouvy Datum uzavření Počet strany smlouvy leasingových splátek 39151002 o Český leasing spol. tiskový stroj SM74 1.11.2002 60 finančním s.r.o. a Zdeněk Kavka -5+L,v.č. 626707 leasingu TISKÁRNA 39631002 o Český leasing. spol. tiskový stroj 1.11.2002 60 finančním s.r.o. a Zdeněk Kavka Printmaster GTO leasingu TISKÁRNA 52-1,v.č. 720371 1502355246 CAC LEASINGa.s. Motocykl Yamaha 19.4.2006 36 o finančním a Zdeněk Kavka - MT-01, VIN: leasingu TISKÁRNA JYARP121000009401 587179 o ŠkoFIN s.r.o. Škoda Octavia Combi 21.6.2006 36 finančním a zdeněk Kavka- 4x4 1,9 -77kW deisel, leasingu TISKÁRNA VIN TMBKS21Z778007678 602593 o ŠkoFIN s.r.o. Škoda Fabia Combi 14.11.2006 36 finančním a Zdeněk Kavka - Clasic 1,2 ? 40kW benzin VIN leasingu TISKÁRNA TMBJW46Y674103059 604368 o ŠkoFIN s.r.o. AUDI A6 Off-road 6.12.2006 36 finančním a Zdeněk Kavka - Allroad 3,0-171kW diesel leasingu TISKÁRNA VIN WAUZZZ4F17N080337 82451006 o Deutsche Leasing Laminovací stroj Foliant 26.10.2006 36 finančním ČR, spol. s r.o. a Castrol 520, v.č. leasingu Zdeněk Kavka- 06111624520CR TISKÁRNA 84421206 o Deutsche Leasing Lepička Bourg BB 3002, 15.12.2006 36 finančním ČR, spol. s r.o. v.č. 613000213 leasingu a Zdeněk Kavka ? TISKÁRNA 96270807 Deutsche Leasing CTP systém 1. část, 5.9.2007 60 o finančním ČR, spol. s r.o. v.č. 10582 leasingu a Zdeněk Kavka ? TISKÁRNA Pozn.: Společnost Český Leasing, spol. s r.o., IČ 624 17 541, se sídlem Praha 5, Nádražní 23/344, PSČ 151 34 byla zrušena bez likvidace a její jmění přešlo na nástupnickou společnost Deutsche Leasing ČR, spol. s r.o. - nepeněžitý vklad byl oceněn posudkem znalce ustanoveného soudem, a to společností PROSCON, s.r.o., ústavem kvalifikovaným pro znaleckou činnost v oboru ekonomika, se sídlem Praha 4, na Zlatnici 13, IČ 493 56 381 (vysvětlení mohou podat RNDr. Václav Šubr ta, CSc., Ing. Naděžda Krátká a Mgr. Ing. Pavel Bürger), na částku 9,392.000,- Kč (slovy: devět milion tři sta devadesát dva tisíce korun českých). - Za tento nepeněžitý vklad bude zájemci ? společnosti Tiskárna KAVKA, s.r.o. vydáno 87 (slovy: osmdesát sedm) kusů akcií o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých) každá a dále 1 (slovy: jeden) kus akcie o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: tisíc korun českých). - Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu určenou posudkem znalce a jmenovitou hodnotou akcií, které budou zájemci ? společnosti Tiskárna KAVKA, s.r.o. vydány jako protiplnění (emisní kurs se rovná jmenovité hodnotě akcií), tedy částka ve výši 691.000,- Kč (slovy: šest set devadesát jeden tisíc korun českých), bude vyplacen upisovateli ? tedy zájemci ? společnosti Tiskárna KAVKA, s.r.o., a to ve lhůtě jednoho roku ode dne zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. f) Splacení emisního kursu peněžitým vkladem: - Zájemce ? pan Karel Janda, RČ 510607/024, bytem Praha 10, Malešice, Útulná 498/22, PSČ 108 00 splatí emisní kurs jím upsaných akcií peněžitým vkladem. - Valná hromada vyslovila svůj souhlas s možností, aby proti pohledávce na splacení emisního kursu, kterou bude mít společnost za zájemcem ? panem Karlem Jandou byly započteny pohledávky, resp. části pohledávek, které má zájemce ? pan Karel Janda za spo lečností. - Zájemce ? pan Karel Janda má za společností pohledávky, a to: - Pohledávku ve výši 6,716.253,56 Kč (slovy: šest milionů sedm set šestnáct tisíc dvě stě padesát tři koruny české padesát šest haléřů), která vznikla na základě Smlouvy o úvěru (rámcové) ze dne 1.6.2008, dle pan Karel Janda byl věřitelem a společnost dlu žníkem a maximální výše půjčky byla stanovena na 7,000.000,- Kč (slovy: sedm milionů korun českých). Pohledávka vzniklá na základě této Smlouvy o úvěru je splatná ke dni 31.12.2011, valná hromada souhlasí se započtením části této pohledávky v částce 6,716 .000,- Kč (slovy: šest milionů sedm set šestnáct tisíc korun českých) - část jistiny, a to i před její splatností. - Pohledávku ve výši 1,000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých), která vznikla na základě Smlouvy o postoupení pohledávky ze dne 1.9.2008, kde pan Karel Janda byl postupitelem a společnost postupníkem. Úplata za postoupení pohledávky (kdy právním titulem postoupené pohledávky byla peněžitá půjčka, kterou postupitel poskytl panu Zdeňku Kavkovi, podnikateli podnikajícímu s odlišujícím dodatkem Zdeněk Kavka ? TISKÁRNA, s místem výkonu podnikání Roztoky, Dobrovského 203, IČ: 12381276. Výše uvedená poh ledávka přešla na základě smlouvy o převodu části podniku na společnost Tiskárna KAVKA, s.r.o., která se zavázala půjčku vrátit do 31. prosince 2008) činí 1,000.000,- Kč, kterou společnost jako postupník dosud zájemci ? panu Karlu Jandovi jako postupiteli neuhradila. Pohledávka vzniklá na základě této Smlouvy o postoupení pohledávky je splatná ke dni 31.12.2011, valná hromada souhlasí se započtením této pohledávky v částce 1,000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých), a to i před její splatností. - Dle vyjádření auditora Ing. Janky Píšové (auditorské oprávnění č. 221) ze dne 23.9.2008 jsou veškeré tyto závazky v účetnictví společnosti řádně vedeny a údaje výše uvedené odpovídají skutečnému stavu. - Smlouva o započtení bude uzavřena mezi společností a zájemcem ? panem Karlem Jandou ve lhůtě jednoho měsíce počínaje dnem úpisu akcií. Uzavřením smlouvy o započtení bude pohledávka na splacení emisního kursu, kterou bude mít společnost za zájemcem ? panem Karlem Jandou z titulu uzavření Smlouvy o upsání akcií zcela splacena a pohledávky/a, které/ou má zájemce ? pan Karel Janda za Společn ostí budou/e splaceny/a zcela/částečně, a to za podmínek a v rozsahu uvedeném shora.? 9.10.2008 - 17.12.2008

Aktuální kontaktní údaje Kavka Print a.s. v likvidaci

Kapitál Kavka Print a.s. v likvidaci

zakladni jmění 18 417 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 17.12.2008
zakladni jmění 2 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 5.12.2007 - 17.12.2008
zakladni jmění 2 000 000 Kč
Splaceno 30%
Platnost od - do 26.11.2007 - 5.12.2007

Akcie Kavka Print a.s. v likvidaci

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na majitele 100 000 Kč 164 17.12.2008
Kmenové akcie na majitele 1 000 Kč 17 17.12.2008
Kmenové akcie na majitele 10 000 Kč 200 24.1.2008
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 200 24.1.2008 - 24.1.2008
Kmenové akcie na jméno 200 000 Kč 10 26.11.2007 - 24.1.2008

Sídlo Kavka Print a.s. v likvidaci

Platnost údajů od - do
Adresa Na Dolíku 1 , Jeneč 252 61 11.2.2014
Adresa Dobrovského 203 , Roztoky 252 63 24.1.2008 - 11.2.2014
Adresa Sokolská třída 1615/50 , Ostrava 702 00 26.11.2007 - 24.1.2008

Předmět podnikání Kavka Print a.s. v likvidaci

Platnost údajů od - do
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 9.10.2008
Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb spojených s nájmem 26.11.2007

vedení firmy Kavka Print a.s. v likvidaci

Statutární orgán Kavka Print a.s. v likvidaci

Platnost údajů od - do
J e d n á n í : Za společnost jedná navenek předseda představenstva samostatně nebvo vždy společně dva členové představenstva. 24.1.2008
J e d n á n í : Za společnost jedná člen představenstva samostatně. 26.11.2007 - 24.1.2008
předseda představenstva Lucie Satinská 26.11.2007 - 24.1.2008
Vznik členství 26.11.2007
Vznik funkce 26.11.2007
Zánik funkce 11.12.2007
Adresa: Poděbradova 2961/60 , Ostrava 702 00
člen představenstva Monika Vachová 26.11.2007 - 24.1.2008
Vznik členství 26.11.2007
Zánik členství 11.12.2007
Adresa: Novovysočanská 586/13 , Praha 190 00
předseda představenstva Milan Mládek 24.1.2008 - 9.10.2008
Vznik členství 11.12.2007
Zánik členství 27.8.2008
Vznik funkce 11.12.2007
Zánik funkce 27.8.2008
Adresa: Malířská 403/13 , Praha 170 00
člen představenstva Jitka Kavková 24.1.2008 - 27.1.2009
Vznik členství 11.12.2007
Zánik členství 8.12.2008
Adresa: Dobrovského 203 , Roztoky 252 63
člen představenstva Augustin Valko 24.1.2008 - 27.1.2009
Vznik členství 11.12.2007
Zánik členství 8.12.2008
Adresa: Ondříčkova 383/31 , Praha 130 00
předseda představenstva Jaroslav Švejda 9.10.2008 - 28.2.2011
Vznik členství 27.8.2008
Zánik členství 31.10.2010
Vznik funkce 27.8.2008
Zánik funkce 31.10.2010
Adresa: Jahodová 2890/109 , Praha 106 00
člen představenstva Tomáš Kavka 27.1.2009 - 28.2.2011
Vznik členství 8.12.2008
Zánik členství 26.1.2011
Adresa: Dobrovského 203 , Roztoky 252 63
člen představenstva Petr Hrodek 27.1.2009 - 18.4.2014
Vznik členství 8.12.2008
Zánik členství 1.3.2014
Adresa: Jetřichovická 754 , 190 00 Praha 9 Česká republika
předseda představenstva Zdeněk Kavka 28.2.2011 - 18.4.2014
Vznik členství 26.1.2011
Zánik členství 1.3.2014
Vznik funkce 26.1.2011
Zánik funkce 1.3.2014
Adresa: Dobrovského 203 , Roztoky 252 63
člen představenstva Martina Martinkovičová 28.2.2011 - 18.4.2014
Zánik členství 1.3.2014
Vznik funkce 26.1.2011
Adresa: Slovenská republika
Valaská, Štúrova 481/3, PSČ 976 46

Dozorčí rada Kavka Print a.s. v likvidaci

Platnost údajů od - do
předseda dozorčí rady Jaromíra Doleželová 26.11.2007 - 24.1.2008
Vznik členství 26.11.2007
Vznik funkce 26.11.2007
Zánik funkce 11.12.2007
Adresa: nám. Minoritů 129/20 , Krnov 794 01
člen dozorčí rady Jiří Satinský 26.11.2007 - 24.1.2008
Vznik členství 26.11.2007
Zánik členství 11.12.2007
Adresa: Poděbradova 2961/60 , Ostrava 702 00
člen dozorčí rady Igor Doležel 26.11.2007 - 24.1.2008
Vznik členství 26.11.2007
Zánik členství 11.12.2007
Adresa: nám. Minoritů 129/20 , Krnov 794 01
člen dozorčí rady František Hucl 24.1.2008 - 27.1.2009
Vznik členství 11.12.2007
Zánik členství 5.12.2008
Adresa: Kunešova 2651/14 , Praha 130 00
předseda dozorčí rady Zdeněk Kavka 24.1.2008 - 28.2.2011
Vznik členství 11.12.2007
Zánik členství 26.1.2011
Vznik funkce 11.12.2007
Zánik funkce 26.1.2011
Adresa: Dobrovského 203 , Roztoky 252 63
člen dozorčí rady Jitka Kavková 27.1.2009 - 28.2.2011
Vznik členství 5.12.2008
Adresa: Dobrovského 203 , Roztoky 252 63
předseda dozorčí rady Jitka Kavková 28.2.2011 - 13.2.2014
Vznik členství 5.12.2008
Zánik členství 1.3.2014
Vznik funkce 26.1.2011
Zánik funkce 1.3.2014
Adresa: Dobrovského 203 , Roztoky 252 63
člen dozorčí rady Karel Janda 24.1.2008 - 18.4.2014
Vznik členství 11.12.2007
Zánik členství 1.3.2014
Adresa: Útulná 498/22 , Praha 108 00
člen dozorčí rady Tomáš Kavka 28.2.2011 - 18.4.2014
Vznik členství 26.1.2011
Zánik členství 1.3.2014
Adresa: Dobrovského 203 , Roztoky 252 63
předseda dozorčí rady Jitka Kavková 13.2.2014 - 18.4.2014
Vznik členství 5.12.2008
Zánik členství 1.3.2014
Vznik funkce 26.1.2011
Zánik funkce 1.3.2014
Adresa: Dobrovského 203 , Roztoky 252 63

Likvidace Kavka Print a.s. v likvidaci

Platnost údajů od - do
Jméno Mgr. Radek Vachtl 12.3.2014
Adresa: Jeseniova 500/8 , Praha 130 00

Sbírka Listin Kavka Print a.s. v likvidaci

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 14131/SL 29 insolvenční rozhodnutí usnesení Městský soud v Praze 11.6.2014 11.6.2014 13.6.2014 1
B 14131/SL 28 ostatní rozhodnutí jed. akcionáře Městský soud v Praze 25.2.2014 27.3.2014 24.4.2014 1
B 14131/SL 27 insolvenční rozhodnutí usnesení Městský soud v Praze 28.2.2014 14.3.2014 18.3.2014 1
B 14131/SL 26 insolvenční rozhodnutí vyhláška Městský soud v Praze 10.3.2014 12.3.2014 17.3.2014 1
B 14131/SL 24 insolvenční rozhodnutí vyhláška Městský soud v Praze 24.2.2014 24.2.2014 26.2.2014 1
B 14131/SL 23 notářský zápis NZ 272/2013 Městský soud v Praze 19.12.2013 7.2.2014 12.2.2014 11
B 14131/SL 22 účetní závěrka r.2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 29.1.2013 31.1.2013 18
B 14131/SL 21 účetní závěrka r.2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 29.1.2013 31.1.2013 16
B 14131/SL 20 účetní závěrka r.2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 29.1.2013 31.1.2013 18
B 14131/SL 19 podpisové vzory Městský soud v Praze 26.1.2011 16.2.2011 1
B 14131/SL 18 ostatní zápis ze schůze členů předs. Městský soud v Praze 26.1.2011 16.2.2011 2
B 14131/SL 17 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 26.1.2011 16.2.2011 1
B 14131/SL 16 podpisové vzory +čestné prohlášení Městský soud v Praze 14.1.2009 3.2.2009 1
B 14131/SL 15 podpisové vzory +čestné prohlášení Městský soud v Praze 14.1.2009 3.2.2009 1
B 14131/SL 14 ostatní zápis z VH Městský soud v Praze 5.12.2008 3.2.2009 3
B 14131/SL 13 ostatní zápis z DR Městský soud v Praze 5.12.2008 3.2.2009 3
B 14131/SL 9 notářský zápis -NZ901/08 Městský soud v Praze 24.9.2008 9.10.2008 11
B 14131/SL 12 podpisové vzory Městský soud v Praze 1.9.2008 9.10.2008 2
B 14131/SL 11 ostatní -zápis zasedání DR Městský soud v Praze 27.8.2008 9.10.2008 2
B 14131/SL 10 ostatní -zápis zased.představenstva Městský soud v Praze 27.8.2008 9.10.2008 3
B 14131/SL 8 podpisové vzory -6x Městský soud v Praze 11.12.2007 3.1.2008 31.1.2008 11
B 14131/SL 7 notářský zápis NZ 285/2007 Městský soud v Praze 11.12.2007 3.1.2008 31.1.2008 10
B 14131/SL 6 podpisové vzory - Jaromíra Doleželová Městský soud v Praze 13.11.2007 19.11.2007 28.11.2007 1
B 14131/SL 5 podpisové vzory - Jiří Satinský Městský soud v Praze 13.11.2007 19.11.2007 28.11.2007 1
B 14131/SL 4 podpisové vzory - Igor Doležel Městský soud v Praze 13.11.2007 19.11.2007 28.11.2007 1
B 14131/SL 3 podpisové vzory - Lucie Satinská Městský soud v Praze 13.11.2007 19.11.2007 28.11.2007 1
B 14131/SL 2 podpisové vzory - Monika Vachová Městský soud v Praze 13.11.2007 19.11.2007 28.11.2007 1
B 14131/SL 1 notářský zápis NZ 1785/2007 vč. stanov Městský soud v Praze 13.11.2007 19.11.2007 28.11.2007 17

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Kavka Print a.s. v likvidaci

IČO (identifikační číslo) 27820548
Jméno Kavka Print a.s. v likvidaci
Právní forma podnikání Společnost s ručením omezeným
Přidělený úřad Městský úřad Černošice
Vznik první živnosti: 3.9.2008
Celkový počet živností: 1
Aktivních živností: 1

Sídlo Kavka Print a.s. v likvidaci

Živnosti a provozovny Kavka Print a.s. v likvidaci

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

  • Zprostředkování obchodu a služeb

  • Velkoobchod a maloobchod

  • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 3.9.2008

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Kavka Print a.s. v likvidaci

IČO: 27820548
Firma: Kavka Print a.s. v likvidaci
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha-západ
Základní územní jednotka: Jeneč
Počet zaměstnanců: Neuvedeno
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 26.11.2007

Sídlo Kavka Print a.s. v likvidaci

Sídlo: Na Dolíku 1, Jeneč 252 61

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Tisk a rozmnožování nahraných nosičů
Tisk ostatní, kromě novin
Příprava tisku a digitálních dat
Vázání a související činnosti
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
Vydávání knih, periodických publikací a ostatní vydavatelské činnosti
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
Reklamní činnosti
tracking image