Firma Katedo a.s. IČO 25106104


Katedo a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

Katedo a.s. (25106104) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Ve Slatinách 1, Liberec 460 15. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 14. 2. 1997 a je stále aktivní. Katedo a.s. nemá žádnou provozovnu a tři živnosti.

Jako zdroj dat o Katedo a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Katedo a.s. na Justice.cz
Detailní informace o Katedo a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro Katedo a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Katedo a.s.

Soud Krajský soud v Ústí nad Labem 5
Spisová značka B 2043
IČO (identifikační číslo osoby) 25106104
Jméno Katedo a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 14.2.1997
Počet členů statutárního orgánu: 1 2.10.2014
Počet členů dozorčí rady: 2 2.10.2014
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 2.10.2014
Na základě smlouvy o fúzi převzala obchodní společnost ČS - Reality, a.s., se sídlem Praha 3, Vinohradská 112, IČ 25106104 jako nástupnická společnost jmění zanikající obchodní společnosti: SINREAL, s.r.o., se sídlem Praha 10, Ukrajinská 10, IČ 63997061. 31.12.2001 - 2.10.2014
Základní jmění společnosti se zvyšuje z dosavadní hodnoty 1,000.000,- Kč o částku 141,000.000,- Kč na novou hodnotu 142,000.000,- Kč, přičmž upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění se nepřipouští. Zvýšení základního jmění bude provedeno upsáním 141 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1,000.000,- Kč na jednu akcii. Vzhledem k tomu, že se akcie při zvyšování základního jmění nebudou upisovat peněžitými vklady, nemají akcionáři společnosti přednostní právo na upsání nových akcií společnosti. Nové akcie budou ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2 písm. d) obchodního zákoníku nabídnuty k upsání určitému zájemci, konkrétně obchodní společnosti SINREAL, s.r.o. se sídlem Praha 10, Ukrajinská 10, PSČ 100 00, IČ: 63997061, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 39635. Představenstvo společnosti do 7 dnů ode dne, kdy nabude právní moci usnesení rejstříkového soudu o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku, zašle výše uvedenému věřiteli písemnou nabídku, aby ve lhůtě dvou týdnů ode dne, kdy bude nabídka odeslána, upsal v sídle společnosti nové akcie, a to v souladu s ustanovením § 59 odst. 7 obchodního zákoníku vkladem své pohledávky, kterou má vůči společnosti ČS - Reality a.s., v její nominální hodnotě do základního jmění této společnosti. Emisní kurs akcií je roven 100% jmenovité hodnoty akcií. Upisovatel bude povinen splatit celou výši emisního kursu jím upsaných akcí společnosti nejpozději do dvou týdnů od upsání nových akcií společnosti. Upisovatel v této lhůtě za účelem splacení emisního kursu upsaných akcií uzavře v sídle společnosti se společností smlouvu o postoupení pohledávky, a to tak, aby tato smlouva nabyla účinnosti nejpozději v poslední den lhůty stanovené pro splacení emisního kursu upsaných akcií. Okamžikem, kdy smlouva o postoupení pohledávky nabude účinnosti, bude emisní kurs akcií podle ustanovení § 59 odst. 7 obchodního zákoníku splacen. Předmětem vkladu bude: pohledávka v nominální výši 88,219.126,03 Kč (slovy: osmdesátosm miliónů dvěstědevatenáct tisíc stodvacetšet korun českých a tři haléře) vyplývající ze smlouvy o úvěru reg. č. 700/036/1998 uzavřenou dne 04.06.1998 mezi Českou spořitelnou, a.s. a ČS - Reality, a.s., v platném znění, která byla společnosti SINREAL, a.r.o. postoupena od společnosti Česká spořitelna, a.s. se sídlem Na Příkopě 29, Praha 1, IČO 45244782 smlouvou o postoupení pohledávky č. 005 ze dne 03.10.2000. Původní výše této pohledávky, včetně příslušenství v okamžiku postoupení činila 90,423.254,80 Kč (slovy: devadesát milionů čtyři sta dvacet tři tisíce dvě stě padesát čtyři korun českých, osmdesát haléřů), přičemž dne 4.10.2000 byla provedena částečná úhrada pohledávky ve výši 2,204.128,77 Kč (z toho 3.185,60 na úhradu dlužných úroků a poplatků a 2,200.943,17 Kč na částečnou úhradu jistiny). Pohledávky ve své nominální hodnotě k dnešnímu dni činí 88,219.126,03 Kč. pohledávka v nominální výši 34,191.820,55 Kč (slovy: třicetčtyři milióny stedevadesátjeden tisíc osmsetdvacet korun českých a padesátpět haléřů), vyplývající ze smlouvy o úvěru reg. č. 700/010/1998 uzavřenou dne 30.01.1998 mezi Českou spořitelnou, a.s. a ČS - Reality, a.s., v platném znění, která byla společnosti SINREAL, s.r.o. postoupena od společnosti Česká spořitelna, a.s. se sídlem Na Příkopě 29, Praha 1, IČO 45244782 smlouvou o postoupení pohledávky č. 006 ze dne 03.10.2000 ve výši 34,193.854,75 Kč ( z toho společnost ČS-Reality, a.s. uhradila dne 4.10.2000 částku 2.034,20 Kč odpovídající dlužným úrokům a poplatkům). pohledávka v nominální výši 18,589.053,42 Kč (slovy: osmnáct miliónů pětset osmdesátdevět tisíc padesáttři korun českých a čtyřicetdva haléřů), vyplývající ze smlouvy o úvěru reg. č. 700/094/1997 uzavřenou dne 22.12.1997 mezi Českou spořitelnou, a.s.,a ČS - Reality, a.s., v platném znění, která byla společnosti SINREAL, a.r.o. postoupena od společnosti Česká spořitelna, a.s. se sídlem Na Příkopě 29, Praha 1, IČO 45244782 smlouvou o postoupení pohledávky č. 007 ze dne 03.10.2000 ve výši 18,590.423,22 Kč (z toho společnost ČS-Reality, a.s. uhradila dne 4.10.2000 částku 1.369,80 Kč odpovídající dlužným úrokům a poplatkům). tj. pohledávky v celkové výši 141,000.000,- Kč, které jsou doloženy posudkem znalce INg. Jiřího Černíka pro základní obor ekonomika, ekonomická odvětví různá se specializací finance a daně ze dne 19.12.2000, který podal pod pořadovým číslem 34/00 znaleckého deníku a posudkem znalce pro základní obor ekonomika, ekonomická odvětví různá se specializací finance a daně Michalem Sodomkou ze dne 19.12.2000, který podal pod pořadovým číslem 92000 znaleckého deníku. 5.3.2001 - 4.5.2001
Řádná valná hromada konaná dne 7. července 1999 rozhodla takto: Základní jmění společnosti se v souladu s ustanovením § 216a odst. 1 písm. b) obchodního zákoníku snižuje za účelem částečné úhrady ztráty vykázané za rok 1998 o Kč 9.000.000,- z dosavadní hodnoty Kč 10.000.000,- na novou hodnotu Kč 1.000.000,-, a to snížením jmenovité hodnoty všech akcií společnosti z dosavadní jmenovité hodnoty Kč 100.000,- na jednu akcii na novou jmenovi- tou hodnotu Kč 10.000,- na jednu akcii. Snížení jmenovité hodnoty akcií bude provedeno výměnou stávajících akcií o jmenovité hodnotě Kč 100.000,- za nové akcie o jmenovité hodnotě Kč 10.000,-. Představenstvo společnosti přitom vyzve akcionáře doporučeným dopisem zaslaným do 7 dnů ode dne, kdy bude snížení základního jmění společnosti zapsáno do obchodního rejstříku, na adresu sídla nebo bydliště akcionáře uvedenou v seznamu akcionářů, aby ve lhůtě 30 dní ode dne, kdy byly výzvy zaslány, předložily stávající akcie o jmenovité hodnotě Kč 100.000,- za účelem jejich výměny za akcie s novou jmenovitou hodnotou Kč 10.000. 4.8.1999 - 4.5.2001
základní jmění 10.000.000,- Kč bylo ke dni zápisu společnosti do obchodního zcela splaceno 14.2.1997 - 2.10.2014

Kapitál Katedo a.s.

zakladni jmění 20 976 900 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 31.12.2001
zakladni jmění 142 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 4.5.2001 - 31.12.2001
zakladni jmění 1 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 23.3.2000 - 4.5.2001
zakladni jmění 10 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 14.2.1997 - 23.3.2000

Akcie Katedo a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 390 Kč 660 2.10.2014
Prioritní akcie na jméno 390 Kč 50 2.10.2014
Kmenové akcie na jméno 207 000 Kč 100 2.10.2014
Kmenové akcie na jméno 390 Kč 660 31.12.2001 - 2.10.2014
Prioritní akcie na jméno 390 Kč 50 31.12.2001 - 2.10.2014
Kmenové akcie na jméno 207 000 Kč 100 31.12.2001 - 2.10.2014
Akcie na jméno 1 000 000 Kč 141 4.5.2001 - 31.12.2001
Akcie na jméno 10 000 Kč 95 5.3.2001 - 31.12.2001
Prioritní akcie na jméno 10 000 Kč 5 5.3.2001 - 31.12.2001
Akcie na jméno 10 000 Kč 100 23.3.2000 - 5.3.2001
Akcie na jméno 100 000 Kč 100 14.2.1997 - 23.3.2000

Sídlo Katedo a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Ve Slatinách 1 , Liberec 460 15 24.11.2016
Adresa Ve Slatinách 1 , Liberec 460 15 5.5.2009 - 24.11.2016
Adresa V korytech 972/12 , Praha 100 00 3.8.2006 - 5.5.2009
Adresa Domažlická 1161/5 , Praha 130 00 3.8.2004 - 3.8.2006
Adresa Vinohradská 1632/180 , Praha 130 00 6.8.2003 - 3.8.2004
Adresa Vinohradská 112 , 130 00 Praha 3 Česká republika
3.4.1997 - 6.8.2003
Adresa Francouzská 75/4 , Praha 120 00 14.2.1997 - 3.4.1997

Předmět podnikání Katedo a.s.

Platnost údajů od - do
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 2.10.2014
provádění staveb, jejich změn a odstraňování 18.4.2005
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 22.6.2004
přípravné práce pro stavby 5.4.2004 - 2.10.2014
specializované stavební činnosti 5.4.2004 - 2.10.2014
dokončovací stavební práce 5.4.2004 - 2.10.2014
inženýrská činnost v investiční výstavbě 5.4.2004 - 2.10.2014
poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software 5.4.2004 - 2.10.2014
činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců 5.4.2004 - 2.10.2014
činnost technických poradců v oblasti investiční výstavby 5.4.2004 - 2.10.2014
reklamní činnost a marketing 5.4.2004 - 2.10.2014
příprava a vypracování technických návrhů 5.4.2004 - 2.10.2014
činnost organizačních a ekonomických poradců 5.3.2001 - 18.1.2005
provádění veřejných dražeb 5.3.2001 - 2.10.2014
správa movitého a nemovitého majetku 5.3.2001 - 2.10.2014
odkup pohledávek 5.3.2001 - 2.10.2014
zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb 5.3.2001 - 2.10.2014
Správa nemovitostí. 3.8.1999 - 5.3.2001
Provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování 3.8.1999 - 18.4.2005
Provádění staveb včetně jejich odstraňování 14.2.1997 - 3.8.1999
Tržní oceňování nemovitého majetku ( s vyjímkou činnosti vyloučené par.3, odst. 2, zák.č. 455/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů ) ­­ 14.2.1997 - 4.8.1999
Projektová činnost ve výstavbě 14.2.1997 - 4.8.1999
Marketing 14.2.1997 - 5.3.2001
Poradenská činnost ve výstavbě 14.2.1997 - 2.10.2014
Realitní kancelář 14.2.1997 - 2.10.2014
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 14.2.1997 - 2.10.2014

vedení firmy Katedo a.s.

Statutární orgán Katedo a.s.

Platnost údajů od - do
Má-li představenstvo společnosti více než jednoho člena, společnost zastupují navenek dva členové představenstva společně. Pokud má představenstvo společnosti jednoho člena, společnost zastupuje navenek tento jeden člen představenstva ve všech věcech samo statně. 2.10.2014
Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti samostatně předseda představenstva. 18.1.2005 - 2.10.2014
Jménem společnosti jedná samostatně předseda představenstva nebo společně dva členové představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsanému nebo natištěnému nebo jinak vyznačenému obchodnímu jménu společnosti a ke své funkci připojí svůj podpis předseda představenstva nebo společně dva členové představenstva. 4.8.1999 - 18.1.2005
Jménem společnosti jedná samostatně předseda představenstva -generální ředitel nebo společně dva členové představenstva společnosti. Je-li představenstvem jmenován prokurista společnosti , jedná jménem společnosti prokurista společnosti a to v rozsahu udělené prokury.Je-li jmenováno prokuristů více, jedná každý z nich samostatně.Jménem společnosti je oprávněn jednat i zástupce a to na základě plné moci. Plná moc musí mít písemnou formu, musí v ní být uveden rozsah zmocnění a musí být udělena osobou, která je oprávněna za společnost jednat a podepisovat a to v rozsahu oprávnění této osoby za společnost jednat a za společnost podepisovat. Podepisování za společnost: Podepisování za společnost se děje tak, že k napsanému nebo natištěnému nebo jinak vyznačenému obchodnímu jménu společnosti a ke své funkci připojí svůj podpis předseda představenstva-generální ředitel, nebo společně dva členové představenstva, popř. zástupce jednající na základě plné moci. 14.2.1997 - 4.8.1999
člen představenstva Ing. Richard Balhar 2.10.2014
Vznik členství 24.6.2014
Adresa: Pekařská 558 , Stráž nad Nisou 463 03
člen představenstva ing. Jana Hošková 14.2.1997 - 8.7.1998
Adresa: U gymnázia 1233/1 , Praha 140 00
předseda představenstva ing. František Dvořák CSc. 14.2.1997 - 4.8.1999
Adresa: Kodaňská 1459/48 , Praha 101 00
člen představenstva ing. Josef Macela 14.2.1997 - 4.8.1999
Adresa: Věkova 1610/31 , Praha 147 00
předseda představenstva Ing. Zdeněk Fridrich 4.8.1999 - 5.3.2001
Adresa: Ledvinova 1717/18 , Praha 149 00
místopředseda představenstva Ing. Jan Stoklasa 4.8.1999 - 5.3.2001
Adresa: Kočova 516/16 , Praha 181 00
člen představenstva JUDr. Jaromír Císař 4.8.1999 - 5.3.2001
Adresa: Sázavská 2031/32 , Praha 120 00
člen představenstva Ing. Ivo Roušar 4.8.1999 - 5.3.2001
Adresa: K vrbě 545/38 , Praha 103 00
člen představenstva Ivan Rychecký 4.8.1999 - 5.3.2001
Adresa: Nábřeží SPB 648 , Ostrava Česká republika
místopředseda představenstva Ing. Vladislav Veselý 5.3.2001 - 4.5.2001
Adresa: Křižíkova 20 , 588 56 Telč Česká republika
člen představenstva Ing. Martin Bělík 5.3.2001 - 26.5.2003
Zánik členství 29.4.2002
Adresa: K.H.Borovského 77 , 356 05 Sokolov Česká republika
místopředseda představenstva Ing. Vladislav Veselý 4.5.2001 - 26.5.2003
Zánik členství 31.3.2003
Zánik funkce 31.3.2003
Adresa: Křížova 20 , Telč 588 56
předseda představenstva Ing. Bohuslav Dvořák 5.3.2001 - 13.10.2003
Zánik členství 6.10.2003
Zánik funkce 6.10.2003
Adresa: Družicová 979/6 , Praha 161 00
člen Ing. Alice Abrhámová 26.5.2003 - 13.10.2003
Vznik členství 1.4.2003
Zánik členství 6.10.2003
Adresa: Nad Šálkovnou 1528/9 , Praha 147 00
místopředseda Ing. Marek Štejnar 26.5.2003 - 18.1.2005
Vznik členství 1.4.2003
Zánik členství 1.1.2005
Vznik funkce 8.4.2003
Zánik funkce 1.1.2005
Adresa: Rumunská 1437/20 , Čelákovice 250 88
člen Ing. Ing. Petr Vacík 19.1.2004 - 18.1.2005
Vznik členství 1.12.2003
Zánik členství 1.1.2005
Adresa: Dolní náměstí 384 , Odolena Voda 250 70
předseda Ing. Svatopluk Sýkora 13.10.2003 - 3.8.2006
Vznik členství 6.10.2003
Zánik členství 28.6.2006
Vznik funkce 6.10.2003
Zánik funkce 28.6.2006
Adresa: Družicová 978/4 , Praha 161 00
Předseda Jiří Tichý 3.8.2006 - 5.5.2009
Vznik členství 28.6.2006
Zánik členství 2.4.2009
Vznik funkce 28.6.2006
Zánik funkce 2.4.2009
Adresa: Oldřichova 200/22 , Liberec 460 07
člen představenstva Ing. Richard Balhar 5.5.2009 - 21.10.2009
Vznik členství 2.4.2009
Adresa: Sosnová 473/16 , Liberec 460 15
předseda představenstva Ing. Richard Balhar 21.10.2009 - 8.8.2013
Vznik členství 2.4.2009
Zánik členství 2.4.2014
Vznik funkce 2.4.2009
Adresa: Sosnová 473/16 , Liberec 460 15
předseda představenstva Ing. Richard Balhar 8.8.2013 - 2.10.2014
Vznik členství 2.4.2009
Zánik členství 2.4.2014
Vznik funkce 2.4.2009
Adresa: Pekařská 558 , Stráž nad Nisou 463 03

Dozorčí rada Katedo a.s.

Platnost údajů od - do
předseda dozorčí rady Lucie Pikulová 24.11.2016
Vznik členství 29.6.2011
Vznik funkce 21.9.2011
Adresa: Pekařská 558 , Stráž nad Nisou 463 03
místopředseda dozorčí rady Ing. Ivo Balhar 24.11.2016
Vznik členství 29.6.2011
Vznik funkce 21.9.2011
Adresa: Purkyňova 968/52 , Liberec 460 14
předseda dozorčí rady RNDr. Vladimír Kotlář 14.2.1997 - 8.7.1998
Adresa: Pertoldova 3339/35 , Praha 143 00
člen dozorčí rady ing. Roman Šikl 14.2.1997 - 8.7.1998
Adresa: Generála Janouška 891/32 , Praha 198 00
člen dozorčí rady RNDr. Miroslav Tvrdý 14.2.1997 - 8.7.1998
Adresa: Ke skalkám 3086/70 , Praha 106 00
člen dozorčí rady Jiří Weisgerber 14.2.1997 - 8.7.1998
Adresa: Chalabalova 1596/37 , Praha 155 00
člen dozorčí rady ing. Václav Srba 14.2.1997 - 4.8.1999
Adresa: Rytířova 781/7 , Praha 143 00
předseda dozorčí rady Ing. Pavel Kühn 4.8.1999 - 5.3.2001
Adresa: Ukrajinská 1488/10 , Praha 101 00
místopředseda dozorčí rady Ing. Radovan Klesal 4.8.1999 - 5.3.2001
Adresa: Budečská 1168/40 , Praha 120 00
člen dozorčí rady Ing. Vladimír Víšek 4.8.1999 - 19.1.2004
Zánik členství 31.12.2003
Adresa: Hurbanova 1277/10 , Praha 142 00
předseda dozorčí rady Ing. Josef Šurýn 5.3.2001 - 19.1.2004
Zánik členství 31.12.2003
Zánik funkce 31.12.2003
Adresa: Ledvinova 1717/18 , Praha 149 00
místopředseda dozorčí rady Ing. Miloš Veger CSc. 5.3.2001 - 19.1.2004
Zánik funkce 31.12.2003
Adresa: Drtinova 412/26 , Praha 150 00
člen Ing. Ivo Roušar CSc. 19.1.2004 - 22.6.2004
Vznik členství 31.12.2003
Zánik členství 28.4.2004
Adresa: K vrbě 545/38 , Praha 103 00
předseda Ing. Miloš Veger CSc. 19.1.2004 - 3.8.2006
Vznik členství 5.3.2001
Zánik členství 28.6.2006
Vznik funkce 31.12.2003
Zánik funkce 28.6.2006
Adresa: Drtinova 412/26 , Praha 150 00
místopředseda Ing. Josef Mráz 19.1.2004 - 3.8.2006
Vznik členství 31.12.2003
Zánik členství 28.6.2006
Vznik funkce 31.12.2003
Zánik funkce 28.6.2006
Adresa: Dejvická 36 , 160 00 Praha 6 Česká republika
člen Ing. Vladimíra Zátvrská 22.6.2004 - 3.8.2006
Vznik členství 28.4.2004
Zánik členství 28.6.2006
Adresa: Ledvinova 1714/12 , Praha 149 00
Předseda Luboš Rajchrt 3.8.2006 - 22.12.2011
Vznik členství 28.6.2006
Zánik členství 28.6.2011
Vznik funkce 28.6.2006
Zánik funkce 28.6.2011
Adresa: Kašparova 589 , Liberec 463 12
Místopředseda Irena Chocholová 3.8.2006 - 22.12.2011
Vznik členství 28.6.2006
Zánik členství 28.6.2011
Vznik funkce 28.6.2006
Zánik funkce 28.6.2011
Adresa: Doležalova 1043/16 , Praha 198 00
Člen Tomáš Brixi 3.8.2006 - 22.12.2011
Vznik členství 28.6.2006
Zánik členství 28.6.2011
Adresa: Dr. Milady Horákové 198/61 , Liberec 460 07
člen dozorčí rady Tomáš Brixi 22.12.2011 - 24.4.2014
Vznik členství 29.6.2011
Zánik členství 24.6.2014
Adresa: Dr. Milady Horákové 198/61 , Liberec 460 07
člen dozorčí rady Tomáš Brixi 24.4.2014 - 2.10.2014
Vznik členství 29.6.2011
Zánik členství 24.6.2014
Adresa: Lukášovská 2 , Liberec 460 15
předseda dozorčí rady Lucie Pikulová 22.12.2011 - 24.11.2016
Vznik členství 29.6.2011
Vznik funkce 21.9.2011
Adresa: Ivana Olbrachta 4212/24 , Jablonec nad Nisou 466 04
místopředseda dozorčí rady Ing. Ivo Balhar 22.12.2011 - 24.11.2016
Vznik členství 29.6.2011
Vznik funkce 21.9.2011
Adresa: Purkyňova 968/52 , Liberec 460 14

Prokura Katedo a.s.

Platnost údajů od - do
Jméno Ing. Bohumír Páleník 9.7.1998 - 4.8.1999
Adresa: Dreyerova 639/11 , Praha 152 00

Sbírka Listin Katedo a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 2043/SL 88 účetní závěrka [2013] Krajský soud v Ústí nad Labem 23.6.2014 7.9.2015 8.9.2015 12
B 2043/SL 87 účetní závěrka [2014] Krajský soud v Ústí nad Labem 20.6.2015 7.9.2015 8.9.2015 10
B 2043/SL 86 rozhod. o statut. orgánu Rozhodnutí jediného akcionáře Krajský soud v Ústí nad Labem 24.6.2014 15.8.2014 14.10.2014 2
B 2043/SL 85 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 203/2014 Krajský soud v Ústí nad Labem 23.6.2014 15.8.2014 14.10.2014 27
B 2043/SL 84 účetní závěrka [2012] Krajský soud v Ústí nad Labem 14.6.2013 22.1.2014 23.1.2014 9
B 2043/SL 83 účetní závěrka [2011] Krajský soud v Ústí nad Labem 16.3.2012 22.1.2014 23.1.2014 10
B 2043/SL 82 ostatní zápis z DR Krajský soud v Ústí nad Labem 21.9.2011 27.12.2011 28.12.2011 2
B 2043/SL 81 ostatní rozh.jediného akcionáře Krajský soud v Ústí nad Labem 27.6.2011 27.12.2011 28.12.2011 3
B 2043/SL 80 podpisové vzory ČP L.Pikulová Krajský soud v Ústí nad Labem 22.10.2011 27.12.2011 28.12.2011 1
B 2043/SL 79 podpisové vzory ČP T.Brixi Krajský soud v Ústí nad Labem 24.10.2011 27.12.2011 28.12.2011 1
B 2043/SL 78 podpisové vzory ČP I.Balhar Krajský soud v Ústí nad Labem 18.10.2011 27.12.2011 28.12.2011 1
B 2043/SL 77 účetní závěrka k 31.12.2010 Krajský soud v Ústí nad Labem 9.3.2011 22.9.2011 23.9.2011 9
B 2043/SL 76 účetní závěrka k 31.12.2009 Krajský soud v Ústí nad Labem 26.3.2010 22.9.2011 23.9.2011 10
B 2043/SL 75 účetní závěrka k 31.12.2008 Krajský soud v Ústí nad Labem 17.6.2009 20.1.2011 20.1.2011 11
B 2043/SL 74 účetní závěrka k 31.12.2007 Krajský soud v Ústí nad Labem 20.6.2008 20.1.2011 20.1.2011 15
B 2043/SL 73 rozhod. o statut. orgánu Zápis ze zasedání DR Krajský soud v Ústí nad Labem 2.4.2009 22.10.2009 27.10.2009 2
B 2043/SL 72 podpisové vzory Krajský soud v Ústí nad Labem 7.4.2009 12.5.2009 1
B 2043/SL 71 notářský zápis -NZ80/09 Krajský soud v Ústí nad Labem 2.4.2009 12.5.2009 4
B 2043/SL 70 účetní závěrka, výroční zpráva r.2006 Krajský soud v Ústí nad Labem 31.12.2006 18.12.2007 20.12.2007 15
B 2043/SL 69 účetní závěrka r.2006 Krajský soud v Ústí nad Labem 31.12.2006 18.7.2007 19.7.2007 10
B 2043/SL 68 podpisové vzory Krajský soud v Ústí nad Labem 28.6.2006 25.8.2006 4
B 2043/SL 67 ostatní -zápis č.8/2006 ze zased.DR Krajský soud v Ústí nad Labem 28.6.2006 25.8.2006 3
B 2043/SL 66 ostatní -rozh.jed.akcionáře při VH Krajský soud v Ústí nad Labem 28.6.2006 25.8.2006 2
B 2043/SL 65 notářský zápis NZ 815/2004 Krajský soud v Ústí nad Labem 6.12.2004 25.8.2006 4
B 2043/SL 64 notářský zápis NZ 385/2003 Krajský soud v Ústí nad Labem 15.12.2003 25.8.2006 9
B 2043/SL 63 účetní závěrka, výroční zpráva r.2005+zpr.o vzt. Krajský soud v Ústí nad Labem 31.12.2005 24.5.2006 25.5.2006 29
B 2043/SL 62 účetní závěrka, výroční zpráva r.2004+audit+zpr.o vztazích Krajský soud v Ústí nad Labem 31.12.2004 21.4.2005 5.5.2005 34
B 2043/SL 61 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 17.3.2005 19.4.2005 16
B 2043/SL 60 ostatní - zápis ze zasedání DR Krajský soud v Ústí nad Labem 6.12.2004 19.1.2005 2
B 2043/SL 59 stanovy společnosti - úplné znění k 1,1,2005 Krajský soud v Ústí nad Labem 1.1.2005 19.1.2005 16
B 2043/SL 58 ostatní výkaz zisku a ztrát k 31.12.03 Krajský soud v Ústí nad Labem 31.12.2003 24.6.2004 2
B 2043/SL 57 ostatní -rozvaha k 31.3.04 Krajský soud v Ústí nad Labem 31.3.2004 24.6.2004 4
B 2043/SL 56 ostatní -finanční plán r.2004 Krajský soud v Ústí nad Labem 22.1.2004 24.6.2004 7
B 2043/SL 55 ostatní audit r.2003 Krajský soud v Ústí nad Labem 15.4.2004 24.6.2004 4
B 2043/SL 54 ostatní -zpr.o vztazích r.2003 Krajský soud v Ústí nad Labem 31.12.2003 24.6.2004 8
B 2043/SL 53 ostatní -příloha k ÚZ 2003 Krajský soud v Ústí nad Labem 31.12.2003 24.6.2004 11
B 2043/SL 51 ostatní -zpráva představenstva Krajský soud v Ústí nad Labem 15.4.2004 24.6.2004 2
B 2043/SL 50 ostatní -zpráva DR Krajský soud v Ústí nad Labem 22.4.2004 24.6.2004 4
B 2043/SL 49 podpisové vzory +čest.prohlášení-1x Krajský soud v Ústí nad Labem 28.4.2004 24.6.2004 2
B 2043/SL 48 ostatní -rozhodnutí jed.akcionáře Krajský soud v Ústí nad Labem 28.4.2004 24.6.2004 4
B 2043/SL 47 notářský zápis -NZ120/04 Krajský soud v Ústí nad Labem 28.4.2004 24.6.2004 5
B 2043/SL 46 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 28.4.2004 24.6.2004 16
B 2043/SL 45 ostatní -odstoupení /ing.Roušar/ Krajský soud v Ústí nad Labem 13.4.2004 24.6.2004 1
B 2043/SL 43 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 15.12.2003 22.3.2004 16
B 2043/SL 42 podpisové vzory +čest.prohlášení-4x Krajský soud v Ústí nad Labem 22.3.2004 8
B 2043/SL 41 ostatní -rozhodnutí jed.akcionáře Krajský soud v Ústí nad Labem 31.12.2003 22.3.2004 1
B 2043/SL 40 ostatní -zápis z jednání DR Krajský soud v Ústí nad Labem 31.12.2003 22.3.2004 2
B 2043/SL 39 ostatní -zápis z jednání DR Krajský soud v Ústí nad Labem 1.12.2003 22.3.2004 1
B 2043/SL 38 ostatní odstoupení z funkce-2x Krajský soud v Ústí nad Labem 9.12.2003 22.3.2004 4
B 2043/SL 37 zakladatelské dokumenty, notářský zápis NZ 22/2003 Krajský soud v Ústí nad Labem 28.1.2003 11.12.2003 5
B 2043/SL 35 podpisové vzory -odstoupení z funkce Krajský soud v Ústí nad Labem 6.10.2003 2.12.2003 4
B 2043/SL 33 ostatní zpráva o vztaz. v r. 2002 Krajský soud v Ústí nad Labem 20.3.2003 23.9.2003 5
B 2043/SL 32 účetní závěrka, výroční zpráva r.2002,zpráva auditora,přílohy Krajský soud v Ústí nad Labem 23.4.2003 23.9.2003 34
B 2043/SL 31 stanovy společnosti ke dni 28.5.2003 Krajský soud v Ústí nad Labem 28.5.2003 23.9.2003 16
B 2043/SL 30 ostatní zápis z jednání DR č.4/03 Krajský soud v Ústí nad Labem 31.3.2003 2.6.2003 3
B 2043/SL 29 ostatní zápis z jednání DR č.4/02 Krajský soud v Ústí nad Labem 29.4.2002 2.6.2003 3
B 2043/SL 28 ostatní -usnesení ze zasedání DR Krajský soud v Ústí nad Labem 31.3.2003 2.6.2003 1
B 2043/SL 27 ostatní usnesení ze zased.představenst Krajský soud v Ústí nad Labem 8.4.2003 2.6.2003 1
B 2043/SL 26 ostatní návrh předsedy představenstva Krajský soud v Ústí nad Labem 30.3.2003 2.6.2003 1
B 2043/SL 25 ostatní odstoupení z funkce 2x Krajský soud v Ústí nad Labem 2.6.2003 2
B 2043/SL 24 účetní závěrka r.2001+audit+zpr.o vztazích Krajský soud v Ústí nad Labem 31.12.2001 11.10.2002 21
B 2043/SL 23 účetní závěrka, zpráva auditora k 6.5.2001 C 39635 Krajský soud v Ústí nad Labem 6.5.2001 11.10.2002 9
B 2043/SL 22 účetní závěrka -zahaj. rozvaha k 7.5.01+aud. Krajský soud v Ústí nad Labem 7.5.2001 11.10.2002 17
B 2043/SL 21 účetní závěrka, zpráva auditora k 6.5. 2001 Krajský soud v Ústí nad Labem 6.5.2001 11.10.2002 33
B 2043/SL 20 výroční zpráva r.2001 bez ÚZ Krajský soud v Ústí nad Labem 21.3.2002 11.10.2002 12
B 2043/SL 19 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 7.5.2002 11.10.2002 16
B 2043/SL 18 notářský zápis NZ 184, 185, 186/01+mim.VH Krajský soud v Ústí nad Labem 17.9.2001 15.7.2002 51
B 2043/SL 17 posudek znalce +zpr. předst.+jedn.(31.7.01) Krajský soud v Ústí nad Labem 3.8.2001 15.7.2002 19
B 2043/SL 16 změna právní formy, fúze -návrh Krajský soud v Ústí nad Labem 8.8.2001 14.8.2001 20.9.2001 41
B 2043/SL 15 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora za rok 2000 Krajský soud v Ústí nad Labem 31.12.2000 19.9.2001 36
B 2043/SL 14 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 11.7.2001 19.9.2001 16
B 2043/SL 13 ostatní -zápis VH Krajský soud v Ústí nad Labem 15.5.2001 19.9.2001 6
B 2043/SL 12 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 5.9.2001 15
B 2043/SL 11 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 10.5.2001 16
B 2043/SL 9 posudek znalce -č.34/00+92000 Krajský soud v Ústí nad Labem 19.12.2000 9.4.2001 14
B 2043/SL 8 notářský zápis NZ 217/2000 Krajský soud v Ústí nad Labem 1.12.2000 9.4.2001 9
B 2043/SL 7 notářský zápis NZ 95/2000 Krajský soud v Ústí nad Labem 29.5.2000 9.4.2001 23
B 2043/SL 6 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 9.4.2001 15
B 2043/SL 5 notářský zápis, posudek znalce, podpisové vzory NZ 201/2000 Krajský soud v Ústí nad Labem 10.11.2000 9.4.2001 52
B 2043/SL 4 notářský zápis, podpisové vzory NZ 159/2000 Krajský soud v Ústí nad Labem 25.8.2000 9.4.2001 38
B 2043/SL 10 notářský zápis NZ 242/2000 Krajský soud v Ústí nad Labem 21.12.2000 9.4.2001 21
B 2043/SL 3 účetní závěrka, zpráva auditora r.1997 Krajský soud v Ústí nad Labem 31.12.1997 30.6.1998 3.9.1999 17
B 2043/SL 1 zakladatelské dokumenty, notářský zápis, stanovy společnosti NZ 168/96+dodatek Krajský soud v Ústí nad Labem 15.11.1996 3.9.1999 24
B 2043/SL 2 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 323/99 Krajský soud v Ústí nad Labem 7.7.1999 17.8.1999 53
B 4541/SL 52 ostatní -výpis ze seznamu akcionářů Městský soud v Praze 28.4.2004 1
B 4541/SL 44 ostatní -výpis ze seznamu akcionářů Městský soud v Praze 31.12.2003 1
B 2043/SL 36 ostatní - usnesení ze zased.předst. Krajský soud v Ústí nad Labem 6.10.2003 1

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Katedo a.s.

IČO (identifikační číslo) 25106104
Jméno Katedo a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Magistrát města Liberce
Vznik první živnosti: 14.2.1997
Celkový počet živností: 24
Aktivních živností: 3

Sídlo Katedo a.s.

Živnosti a provozovny Katedo a.s.

Živnost č. 1 Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 14.2.1997

Živnost č. 2 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb

 • Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

 • Odkup pohledávek

 • Realitní kancelář

 • Správa movitého a nemovitého majetku

 • Poradenská činnost ve výstavbě

 • Přípravné práce pro stavby

 • Specializované stavební činnosti

 • Dokončovací stavební práce

 • Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software

 • Inženýrská činnost v investiční výstavbě

 • Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

 • Činnost technických poradců v oblasti investiční výstavby

 • Reklamní činnost a marketing

 • Příprava a vypracování technických návrhů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 14.2.1997

Živnost č. 3 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 12.5.2004

Živnost č. 4 Marketing

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.2.1997
Zánik oprávnění 26.6.2000

Živnost č. 5 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.2.1997
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 6 Projektová činnost ve výstavbě

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.2.1997
Zánik oprávnění 17.5.2000

Živnost č. 7 Tržní oceňování nemovitého majetku (s výjimkou činnosti vyloučené § 3,odst. 2, zák.č. 455/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů)

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.2.1997
Zánik oprávnění 17.5.2000

Živnost č. 8 Poradenská činnost ve výstavbě

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.2.1997
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 9 Realitní kancelář

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.2.1997
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 10 Správa nemovitostí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.2.1999
Zánik oprávnění 26.6.2000

Živnost č. 11 Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 26.6.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 12 Odkup pohledávek

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 26.6.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 13 Činnost organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 26.6.2000
Zánik oprávnění 29.11.2004

Živnost č. 14 Správa movitého a nemovitého majetku

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 26.6.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 15 Provádění veřejných dražeb

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 4.9.2000
Zánik oprávnění 4.1.2006

Živnost č. 16 Reklamní činnost a marketing

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 28.1.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 17 Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 28.1.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 18 Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 28.1.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 19 Inženýrská činnost v investiční výstavbě

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 18.2.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 20 Specializované stavební činnosti

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 18.2.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 21 Dokončovací stavební práce

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 18.2.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 22 Činnost technických poradců v oblasti investiční výstavby

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 18.2.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 23 Příprava a vypracování technických návrhů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 18.2.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 24 Přípravné práce pro stavby

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 18.2.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán Katedo a.s.

Člen statutárního orgánu Ing. Richard Balhar

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Katedo a.s.

IČO: 25106104
Firma: Katedo a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Liberec
Základní územní jednotka: Liberec (nečleněné město)
Počet zaměstnanců: Neuvedeno
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 14.2.1997

Sídlo Katedo a.s.

Sídlo: Ve Slatinách 1, Liberec 460 15

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výstavba bytových a nebytových budov
Ostatní kompletační a dokončovací práce
Nespecializovaný velkoobchod
Činnosti v oblasti informačních technologií
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
Reklamní činnosti
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti

Podobné firmy

tracking image