Firma Karsit Agro, a.s. IČO 64829642


Karsit Agro, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

Karsit Agro, a.s. (64829642) je Akciová společnost. Sídlí na adrese 34, Dubenec 544 55. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 27. 12. 1995 a je stále aktivní. Karsit Agro, a.s. má celkem pět provozoven a pět živností.

Jako zdroj dat o Karsit Agro, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Karsit Agro, a.s. na Justice.cz
Detailní informace o Karsit Agro, a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro Karsit Agro, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Karsit Agro, a.s.

Soud Krajský soud v Hradci Králové 6
Spisová značka B 1308
IČO (identifikační číslo osoby) 64829642
Jméno Karsit Agro, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 27.12.1995
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 11.8.2014
Na společnost Karsit Agro, a.s., se sídlem č.p. 34, 544 55 Dubenec, identifikační číslo 648 29 642 přešlo jako na nástupnickou společnost v důsledku fúze sloučením jmění zanikající společnosti AGRO BT a.s, se sídlem č.p. 34, 544 55 Dubenec, identifikační číslo 252 58 729. 11.8.2014
Valná hromada konaná dne 24. června 2013 přijala toto usnesení : „Ostatní účastnické cenné papíry (akcie) menšinových akcionářů společnosti Karsit Agro, a.s., se sídlem v Dubenci 34, PSČ 544 55 Dubenec, identifikační číslo 648 29 642, tj akcie, které vlastní ostatní akcionáři společnosti kromě hlavního akcionáře, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 6.278.500,-- Kč, slovy: šest milionů dvě stě sedmdesát osm tisíc pět set korun českých, tj. 9,304 % základního kapitálu společnosti, s nimiž je spojen stejný podíl na hlasovacích právech, přecházejí na společnost Karsit Holding, s.r.o., se sídlem Jaroměř, Jaromírova čp., 91, PSČ 551 01, identifikační číslo 474 55 608, která je hlavním akcionářem. Postavení společnosti Karsit Holding, s.r.o., se sídlem Jaroměř, Jaromírova čp. 91, PSČ 551 01, identifikační číslo 474 55 608 jako hlavního akcionáře je doloženo výpisem ze seznamu akcionářů, z něhož vyplývá, že společnost Karsit Holding, s.r.o., se sídlem Jaroměř, Jaromírova čp. 91, PSČ 551 01, identifikační číslo 474 55 608 ke dni konání valné hromady vlastní ve společnosti Karsit Agro, a.s., se sídlem v Dubenci 34, PSČ 544 55 Dubenec, identifikační číslo 648 29 642 účastnické cenné papíry v rozsa hu : - 3.977 (tři tisíce devět set sedmdesát sedm) ks kmenových akcií na jméno, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 500,-- Kč (slovy: pět set korun českých), - 1.458 (tisíc čtyři sta padesát osm ) ks kmenových akcií na jméno, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 5.000,-- Kč (slovy: pět tisíc korun českých), - a 2.077 (dva tisíce sedmdesát sedm) ks kmenových akcií na jméno, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 25.000,-- Kč (slovy: dvacet pět tisíc korun českých), což představuje 90,696 % základního kapitálu společnosti. Akcionářům bude vyplaceno protiplnění ve výši určené na základě znaleckého posudku vypracovaného společností Česká znalecká, a.s., se sídlem Hradec Králové, Nezvalova 423, PSČ 500 03, identifikační číslo 252 60 138, číslo posudku 4355-01-2013 ze dne 13. května 2013 takto: - za jednu akcii o jmenovité hodnotě 500,-- Kč (slovy: pět set korun českých), bude vyplaceno 323,-- Kč (slovy: tři sta dvacet tři korun českých), - za jednu akcii o jmenovité hodnotě 5.000,-- Kč (pět tisíc korun českých), bude vyplaceno 3.230,-- Kč (slovy : tři tisíce dvě stě třicet korun českých), - za jednu akcii o jmenovité hodnotě 25.000,-- Kč (slovy: dvacet pět tisíc korun českých), bude vyplaceno 16.150,-- Kč (slovy: šestnáct tisíc sto padesát korun českých). Vlastnické právo k účastnickým cenným papírům menšinových akcionářů na hlavního akcionáře přechází uplynutím jednoho měsíce ode dne uveřejnění zápisu usnesení valné hromady, která rozhodla o přechodu ostatních účastnických cenných papírů na hlavního akcio náře, v obchodním rejstříku. Zástavní právo k ostatním účastnickým cenným papírům zaniká okamžikem přechodu vlastnického práva na hlavního akcionáře. Dosavadní vlastníci listinných účastnických cenných papírů jsou povinni do 30 dnů ode dne přechodu vlastnického práva předložit akcie společnosti Karsti Agro, a.s., pokud tak již neučinili dříve. Právo dosavadních akcionářů na zaplacení protiplnění vzniká předáním akcií společnosti Karsit Agro, a.s. Protiplnění ve výši uvedené v tomto usnesení bude dosavadním akcionářům vyplaceno bez zbytečného odkladu po předání akcií společnosti Karsit Agro, a .s. 10.9.2013
Valná hromada konaná dne 26. června 2012 přijala toto usnesení: Zvýšení základního kapitálu nepeněžiitým vkladem 1. Rozsah zvýšení základního kapitálu Základní kapitál se zvyšuje o částku 13.632.000,-- Kč (slovy: třináct milionů šest set třicet dva tisíc korun českých), a to nepeněžitým vkladem. Není připuštěno upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. 2. Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií. Počet akcií: 544 (slovy: pět set čtyřicet čtyři) ks akcií o jmenovité hodnotě 25.000,-- Kč (slovy: dvacet pět tisíc korun českých) a 64 (slovy: šedesát čtyři) ks akcií o jmenovité hodnotě 500,-- Kč (slovy: pět set korun českých). Druh akcií: kmenové akcie Forma akcií: akcie na jméno Podoba akcií: listinné akcie 3. Určení upisovatele k upsání nových akcií. K upsání nových akcií na zvýšení základního kapitálu o částku 13.632.000,-- Kč (slovy: třináct milionů šest set třicet dva tisíc korun českých), nepeněžitým vkladem, tedy k upsání 544 (slovy: pět set čtyřicet čtyři) ks kmenových akcií, znějících na jméno, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 25.000,-- Kč (slovy: dvacet pět tisíc korun českých) a 64 (slovy: šedesát čtyři) ks kmenových akcií, znějících na jméno, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 500,-- Kč (slovy: pět set korun českých) je oprávněna společnost KARSIT HOLDING, s.r.o. se sídlem Jaroměř, Jaromírova čp. 91, PSČ 551 01, identifikační číslo 474 55 608 4. Předmět nepeněžitého vkladu a výše jeho ocenění zemědělské stroje, a to: - traktor kolový ZETOR 7745, SPZ H02 04-32 - traktor kolový Zetor 10641.1 PVH, SPZ NA 59-30 - traktor CASE IH Maxximum MXM 190, SPZ H00 07-23 - sklízecí mlátička samojízdná - kombajn CASE IH CT 5080, SPZ H00 07-34 - nosič nástaveb MEGA 20 s korbou, SPZ H00 70-47 - kompaktor K-600 /prutové válce+plečkové radličky/, výrobní číslo 513/2002 - pluh oboustranný nesený Kverneland PN-100-9 2x7 radličný, výrobní číslo 104/2003 - fixační klec zvířat s váhou KOVO Žiželice, typ KF 2000+zábrany, rok výr. 2005 - lis na kulaté balíky VICON RV-1601, výrobní číslo 003 501/2004 - lis na hranaté balíky VICON LB-12100, výrobní číslo 08/1B/2004, oceněné znaleckým posudkem znalce Ing. Stanislava Leinvebera (znalecký posudek č. 551 - 032/2012) ze dne 15. března 2012 částkou 7.450.100,-- Kč (slovy: sedm milionů čtyři sta padesát tisíc sto korun českých), a stádo skotu plemene Charolais o počtu 168 ( slovy: sto šedesát osm) kusů, ve skladbě: - plemenný být v počtu 3 (tří) kusů - chovná kráva v počtu 68 (šedesáti osmi) kusů - březí jalovice v počtu 2 (dvou) kusů - chovná jalovice v počtu 54 (padesáti čtyř) kusů - roční býček v počtu 17 (sedmnácti) kusů - mladý býček v počtu 8 (osmi) kusů - tele v počtu 16 (šestnácti) kusů, oceněné znaleckým posudkem znalce Ing. Vladimíra Podolského (znalecký posudek č. 003/2012) ze dne 1. dubna 2012 částkou 6.182.000,-- Kč (slovy: šest milionů sto osmdesát dva tisíc korun českých). Na tento nepeněžitý vklad bude vydáno 544 (slovy: pět set čtyřicet čtyři) ks kmenových akcií, znějících na jméno, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 25.000,-- Kč (slovy: dvacet pět tisíc korun českých) a 64 (slovy: šedesát čtyři) ks kmenových ak cií, znějících na jméno, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 500,-- Kč (slovy: pět set korun českých). 5. Místo kde lze upsat akcie V sídle společnosti Karsit Agro, a.s., tedy Dubenec č.p. 34, PSČ 544 55. 6. Lhůta, ve které lze akcie upsat Činí 15 (patnáct) dnů a počíná běžet dnem následujícím po dni, ve kterém bude upisovateli uvedenému pod bodem 3. tohoto usnesení doručen návrh smlouvy o upsání akcií s náležitostmi alespoň v rozsahu stanoveném v ustanovení § 205 odst. 3 obch. zák. Společnost nemůže doručit návrh smlouvy o upsání akcií dříve, než bude toto usnesení valné hromady zapsáno do obchodního rejstříku. Upsání akcií bude považováno za účinné, pokud ve výše zmíněné lhůtě 15 (patnáct) dnů od doručení návrhu smlouvy o upsání akcií upisovatel uvedený pod bodem ad 3. tohoto usnesení tuto smlouvu o upsání akcií v předepsané formě akceptuje (§ 204 odst. 5 obch. zák.) a smlovu o upsání akcií v této lhůtě společnosti doručí. 7. Emisní kurz upisovaných akcií Emisní kurz nových akcií je shodný s jejich nominální hodnotou. 8. Splacení upsaných akcií Nepeněžitý vklad je upisovatel povinen splatit ve lhůtě 30 (třiceti) dnů, počínaje dnem následujícím po dni, ve kterém bude uzavřena smlouva o upsání akcií. S ohledem na ustanovení § 60 odst. 2, věta čtvrtá, obch. zák. (vkladem je věc movitá) bude nepeněžitý vklad považován za splacený předáním předmětu nepeněžitého vkladu společnosti, a to na základě protokolu o předání a převzetí předmětu vkladu. 6.12.2012 - 10.9.2013
Valná hromada společnosti konaná dne 28.6.2011 přijala toto rozhodnutí o snížení základního kapitálu: Základní kapitál společnosti se snižuje o částku 53,850.000,- Kč (padesáttřimiliónůosmsetpadesáttisíc korun českých), na 53,850.000,- Kč (padesáttřimiliónůosmsetpadesáttisíc korun českých). Důvodem snížení základního kapitálu je úhrada ztráty z minulých let. Jde o zreálnění základního kapitálu společnosti se současným stavem majetku společnosti. Částka odpovídající snížení základního kapitálu bude celá použita na úhradu kumulované ztráty z m inulých let. V důsledku snížení základního kapitálu dochází ke snížení jmenovité hodnoty akcií poměrně u všech akcií vyznačením nižší nominální hodnoty na akcii, a to tak, že jmenovitá hodnota každé z akcií se sníží o jednu polovinu, to znamená, že každá z listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 50.000,- Kč bude nově o jmenovité hodnotě 25.000,- Kč, každá z listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč bude nově o jmenovité hodnotě 5.000,- Kč a každá z listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1. 000,- Kč bude nově o jmenovité hodnotě 500,- Kč. Lhůta pro předložení listinných akcií k vyznačení nové nominální hodnoty se stanoví v trvání 45 (čtyřicetipěti) dnů ode dne zápisu usnesení valné hromady o snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 11.10.2011 - 3.1.2012

Aktuální kontaktní údaje Karsit Agro, a.s.

Kapitál Karsit Agro, a.s.

zakladni jmění 67 482 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 22.1.2013
zakladni jmění 53 850 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 3.1.2012 - 22.1.2013
zakladni jmění 107 700 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 27.4.1998 - 3.1.2012
zakladni jmění 107 700 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 27.12.1995 - 27.4.1998

Akcie Karsit Agro, a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 25 000 Kč 2 238 22.1.2013
Kmenové akcie na jméno 500 Kč 5 064 22.1.2013
Kmenové akcie na jméno 5 000 Kč 1 800 3.1.2012
Kmenové akcie na jméno 25 000 Kč 1 694 3.1.2012 - 22.1.2013
Kmenové akcie na jméno 500 Kč 5 000 3.1.2012 - 22.1.2013
Akcie na jméno 50 000 Kč 1 694 27.4.1998 - 3.1.2012
Akcie na jméno 10 000 Kč 1 800 27.4.1998 - 3.1.2012
Akcie na jméno 1 000 Kč 5 000 27.4.1998 - 3.1.2012
Akcie na jméno 1 000 Kč 107 700 27.12.1995 - 27.4.1998

Sídlo Karsit Agro, a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa 34 , Dubenec 544 55 18.11.2013
Adresa 34 , Dubenec 544 55 2.10.2001 - 18.11.2013
Adresa 544 55 Dubenec Česká republika
27.12.1995 - 2.10.2001

Předmět podnikání Karsit Agro, a.s.

Platnost údajů od - do
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 10.9.2013
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona obory činnosti: výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví maloobchod motorovými vozidly a jejich příslušenstvím zprostředkování obchodu velkoobchod specializovaný maloobchod maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny maloobchod použitým zbožím zprostředkování služeb činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců výroba stavebních hmot a stavebních výrobků velkoobchod a maloobchod skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě údržba motorových vozidel a jejich příslušenství 1.3.2010
zednictví 1.3.2010
pokrývačství, tesařství 1.3.2010
opravy silničních vozidel 1.3.2010
silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny 1.3.2010
podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady 1.3.2010
poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 1.3.2010
technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany 1.3.2010
obráběčství 1.3.2010
opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů 1.3.2010
provádění staveb, jejich změn a odstraňování 1.3.2010
diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin a ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky 1.3.2010
diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin 11.8.2006 - 1.3.2010
ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin 11.8.2006 - 1.3.2010
maloobchod použitým zbožím 11.8.2006 - 1.3.2010
zemědělská výroba 2.10.2001
kovoobráběčství 2.10.2001 - 1.3.2010
výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví 2.10.2001 - 1.3.2010
opravy silničních vozidel 2.10.2001 - 1.3.2010
zednictví 2.10.2001 - 1.3.2010
tesařství 2.10.2001 - 1.3.2010
provádění jednoduchých a drobných staveb, jejich změn a odstraňování 2.10.2001 - 1.3.2010
nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení - velkoobchod 2.10.2001 - 1.3.2010
technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany 2.10.2001 - 1.3.2010
poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 2.10.2001 - 1.3.2010
činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců 2.10.2001 - 1.3.2010
údržba motorových vozidel a jejich příslušenství 2.10.2001 - 1.3.2010
výroba stavebních hmot a stavebních výrobků 2.10.2001 - 1.3.2010
velkoobchod 2.10.2001 - 1.3.2010
maloobchod motorovými vozidly a jejich příslušenství 2.10.2001 - 1.3.2010
specializovaný maloobchod 2.10.2001 - 1.3.2010
maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny 2.10.2001 - 1.3.2010
zprostředkování obchodu 2.10.2001 - 1.3.2010
zprostředkování služeb 2.10.2001 - 1.3.2010
silniční motorová doprava nákladní 2.10.2001 - 1.3.2010
podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady 2.10.2001 - 1.3.2010
opravy pracovních strojů 2.10.2001 - 1.3.2010
nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení - velkoobchod 20.4.2000 - 2.10.2001
výroba betonových směsí a prefabrikátových výrobků (v rámci živnosti volné) 13.8.1999 - 2.10.2001
silniční motorová doprava nákladní 13.8.1999 - 2.10.2001
podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady 29.4.1998 - 2.10.2001
zprostředkovatelská činnost 27.4.1998 - 2.10.2001
zemědělská výroba 27.12.1995 - 2.10.2001
obchodní činnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, stánkový prodej 27.12.1995 - 2.10.2001
činnost organizačních a ekonomických poradců 27.12.1995 - 2.10.2001
opravy motorových vozidel 27.12.1995 - 2.10.2001
výroba a opravy zemědělských strojů 27.12.1995 - 2.10.2001
zednictví 27.12.1995 - 2.10.2001
tesařství 27.12.1995 - 2.10.2001

Předmět činnosti Karsit Agro, a.s.

Platnost údajů od - do
myslivost 10.9.2013

vedení firmy Karsit Agro, a.s.

Statutární orgán Karsit Agro, a.s.

Platnost údajů od - do
Společnost zastupuje a za ni podepisuje člen představenstva samostatně. 12.9.2014
Jménem společnosti jednají a za společnost se podepisují každý člen představenstva samostatně. 1.9.2010 - 12.9.2014
Jménem společnosti jednají a za společnost se podepisují vždy společně dva členové představenstva, z nichž jeden je předsedou nebo místopředsedou představenstva. 17.5.2010 - 1.9.2010
Členové představenstva zastupují společnost navenek v tomto pořadí: - předseda představenstva - místopředseda představenstva v případě nepřítomnosti nebo neschopnosti předsedy vykonávat funkci - další pověřený člen představenstva v případě, pokud ani místopředseda představenstva není přítomen nebo nemůže vykonávat funkci. Za představenstvo podepisuje předseda a nemůže-li podepisovat předseda, podepisuje místopředseda představenstva a pokud ani ten nemůže podepisovat, podepisuje další pověřený člen představenstva. 27.12.1995 - 17.5.2010
člen představenstva Tomáš Pařík 25.11.2015
Vznik členství 2.7.2013
Adresa: Novopacká 120 , Mlázovice 507 58
Člen představenstva Josef Kodeš 27.12.1995 - 20.5.1996
Adresa: 75 , Litíč 544 01
Člen představenstva Miroslav Volf 27.12.1995 - 20.5.1996
Adresa: 93 , Vilantice 544 01
Člen představenstva Stanislava Ervová 27.12.1995 - 13.8.1999
Adresa: 18 , 544 54 Velký Vřešťov Česká republika
Předseda představenstva Josef Kodeš 20.5.1996 - 20.4.2000
Adresa: 75 , Litíč 544 01
Místopředseda představenstva Miroslav Volf 20.5.1996 - 20.4.2000
Adresa: 93 , Vilantice 544 01
Člen představenstva Ota Kracík 8.7.1998 - 20.4.2000
Adresa: Česká republika
Zaloňov Vestec 2, 551 01 Jaroměř
Člen představenstva Stanislava Ervová 13.8.1999 - 20.4.2000
Adresa: 35 , Lanžov 544 01
Člen představenstva Josef Andrle 8.7.1998 - 24.8.2000
Adresa: Česká republika
Lhotka 27, obec Lanžov, PSČ 544 52 Bílé Poličany
Místopředseda představenstva Stanislava Ervová 20.4.2000 - 24.8.2000
Adresa: 35 , Lanžov 544 01
Člen představenstva Václav Černý 27.12.1995 - 16.7.2003
Adresa: 65 , Hřibojedy 544 01
Člen představenstva Ing. František Štindl 27.12.1995 - 16.7.2003
Adresa: 7 , Doubravice Česká republika
Místopředseda představenstva Ing. Stanislava Ervová 24.8.2000 - 5.8.2003
Zánik funkce 19.12.2002
Adresa: 35 , Lanžov 544 01
Člen představenstva Ing. Václav Vinšálek 16.7.2003 - 5.8.2003
Vznik členství 21.6.2002
Adresa: 42 , Dubenec 544 55
Člen představenstva Ing. Libor Sedláček 16.7.2003 - 29.9.2004
Vznik členství 21.6.2002
Adresa: 2 , Doubravice 544 01
Člen představenstva Vojtěch Fleček 20.4.2000 - 19.9.2005
Adresa: 36 , Doubravice 544 51
Předseda představenstva Miroslav Volf 20.4.2000 - 10.10.2007
Vznik členství 21.6.2002
Zánik členství 29.6.2007
Vznik funkce 21.6.2002
Zánik funkce 29.6.2007
Adresa: 93 , Vilantice 544 01
Člen představenstva Ing. Stanislava Ervová 5.8.2003 - 10.10.2007
Vznik členství 21.6.2002
Zánik členství 29.6.2007
Adresa: 35 , Lanžov 544 01
Místopředseda představenstva Ing. Václav Vinšálek 5.8.2003 - 10.10.2007
Vznik členství 21.6.2002
Zánik členství 29.6.2007
Vznik funkce 19.12.2002
Zánik funkce 29.6.2007
Adresa: 42 , Dubenec 544 55
Člen představenstva Ing. Libor Sedláček 29.9.2004 - 10.10.2007
Vznik členství 21.6.2002
Zánik členství 29.6.2007
Adresa: 10 , Doubravice 544 01
Člen představenstva Vojtěch Fleček 19.9.2005 - 1.3.2010
Vznik členství 30.6.2005
Zánik členství 16.11.2009
Adresa: 36 , Doubravice 544 51
předseda představenstva Miroslav Volf 10.10.2007 - 1.3.2010
Vznik členství 29.6.2007
Zánik členství 16.11.2009
Vznik funkce 29.6.2007
Zánik funkce 16.11.2009
Adresa: 93 , Vilantice 544 01
místopředseda představenstva Ing. Libor Sedláček 10.10.2007 - 1.3.2010
Vznik členství 29.6.2007
Zánik členství 16.11.2009
Vznik funkce 29.6.2007
Zánik funkce 16.11.2009
Adresa: 10 , Doubravice 544 01
člen představenstva Ing. Petr Sedláček 10.10.2007 - 1.3.2010
Vznik členství 29.6.2007
Zánik členství 16.11.2009
Adresa: 18 , 544 54 Velký Vřešťov Česká republika
člen představenstva Jaroslava Janečková 10.10.2007 - 1.3.2010
Vznik členství 29.6.2007
Zánik členství 16.11.2009
Adresa: 52 , Lanžov 544 01
člen představenstva MVDr. Šárka Staňková 1.3.2010 - 1.3.2010
Vznik členství 16.11.2009
Zánik členství 16.11.2009
Adresa: 28 , Všestary 503 12
člen představenstva Ing. Miloslav Mencl 1.3.2010 - 1.3.2010
Vznik členství 16.11.2009
Zánik členství 16.11.2009
Adresa: Mattioliho 3274/5 , Praha 106 00
místopředseda představenstva Alena Řípová 1.3.2010 - 22.9.2011
Vznik členství 16.11.2009
Zánik členství 29.6.2011
Vznik funkce 16.11.2009
Zánik funkce 29.6.2011
Adresa: Na habeši 154 , Velichovky 552 11
člen představenstva JUDr. Antonín Horký 1.3.2010 - 22.9.2011
Vznik členství 16.11.2009
Zánik členství 29.6.2011
Adresa: 17 , Provodov-Šonov 552 03
předseda představenstva Bc Jiří Staněk 1.3.2010 - 16.8.2013
Vznik členství 16.11.2009
Vznik funkce 16.11.2009
Adresa: 28 , Všestary 503 12
místopředseda představenstva Roman Řípa 22.9.2011 - 10.9.2013
Vznik členství 1.7.2011
Zánik členství 2.7.2013
Vznik funkce 1.7.2011
Zánik funkce 2.7.2013
Adresa: Máchova 673 , Jaroměř 551 01
člen představenstva MVDr. Šárka Staňková 22.9.2011 - 10.9.2013
Vznik členství 1.7.2011
Zánik členství 2.7.2013
Adresa: 28 , Všestary 503 12
předseda představenstva Bc Jiří Staněk 16.8.2013 - 10.9.2013
Vznik členství 16.11.2009
Vznik funkce 16.11.2009
Adresa: 28 , Všestary 503 12
předseda představenstva František Řípa 10.9.2013 - 13.2.2014
Vznik členství 2.7.2013
Zánik členství 28.7.2014
Vznik funkce 2.7.2013
Zánik funkce 28.7.2014
Adresa: Na habeši 154 , Velichovky 552 11
člen představenstva Tomáš Pařík 10.9.2013 - 13.2.2014
Vznik členství 2.7.2013
Adresa: Tuchorazská 1355 , Český Brod 282 01
místopředseda představenstva Jiří Staněk 10.9.2013 - 5.3.2014
Vznik členství 2.7.2013
Zánik členství 31.1.2014
Vznik funkce 2.7.2013
Zánik funkce 31.1.2014
Adresa: 28 , Všestary 503 12
předseda představenstva František Řípa 13.2.2014 - 12.9.2014
Vznik členství 2.7.2013
Zánik členství 28.7.2014
Vznik funkce 2.7.2013
Zánik funkce 28.7.2014
Adresa: Na habeši 154 , Velichovky 552 11
člen představenstva Tomáš Pařík 13.2.2014 - 25.11.2015
Vznik členství 2.7.2013
Adresa: Tuchorazská 1355 , Český Brod 282 01

Dozorčí rada Karsit Agro, a.s.

Platnost údajů od - do
člen dozorčí rady Bc. David Řípa MBA 9.7.2018
Vznik členství 2.7.2013
Adresa: Vodárenská 400 , Jaroměř 551 02
Jméno Jaroslav Černý 27.12.1995 - 20.5.1996
Adresa: 21 , Dubenec 261 01
Jméno Miroslav Machek 27.12.1995 - 20.5.1996
Adresa: 78 , Doubravice Česká republika
Jméno Dana Klejšmídová 27.12.1995 - 29.4.1998
Adresa: 27 , Dubenec Česká republika
Místopředseda dozorčí rady Jaroslav Černý 20.5.1996 - 29.4.1998
Adresa: 21 , Dubenec 261 01
Předseda dozorčí rady Miroslav Machek 20.5.1996 - 29.4.1998
Adresa: 78 , Doubravice Česká republika
Předseda dozorčí rady Karel Klouza 29.4.1998 - 12.6.2003
Adresa: Slunečná 2258 , Dvůr Králové nad Labem 544 01
Jméno Miroslav Machek 29.4.1998 - 16.7.2003
Adresa: 78 , Doubravice 544 51
Jméno Stanislav Mareš 29.4.1998 - 10.10.2007
Vznik členství 21.6.2002
Zánik členství 29.6.2007
Adresa: Erbenova 2338 , Dvůr Králové nad Labem 544 01
Předseda dozorčí rady Karel Klouza 12.6.2003 - 10.10.2007
Vznik členství 21.6.2002
Zánik členství 29.6.2007
Vznik funkce 21.6.2002
Zánik funkce 29.6.2007
Adresa: Slunečná 2258 , Dvůr Králové nad Labem 544 01
Člen dozorčí rady Jiří Málek 16.7.2003 - 10.10.2007
Vznik členství 29.1.2002
Zánik členství 26.4.2007
Adresa: 60 , Dubenec 544 55
předseda dozorčí rady Karel Klouza 10.10.2007 - 1.3.2010
Vznik členství 29.6.2007
Zánik členství 16.11.2009
Vznik funkce 29.6.2007
Zánik funkce 16.11.2009
Adresa: Slunečná 2258 , Dvůr Králové nad Labem 544 01
člen dozorčí rady Stanislav Mareš 10.10.2007 - 1.3.2010
Vznik členství 29.6.2007
Zánik členství 16.11.2009
Adresa: Erbenova 2338 , Dvůr Králové nad Labem 544 01
člen dozorčí rady JUDr. Wanda Krygielová 1.3.2010 - 22.9.2011
Vznik členství 16.11.2009
Zánik členství 28.6.2011
Adresa: Žukovského 852/1 , Praha 161 00
člen dozorčí rady Luděk Hlava 10.10.2007 - 16.8.2013
Vznik členství 26.4.2007
Adresa: 46 , Libotov 544 01
člen dozorčí rady Alena Řípová 22.9.2011 - 16.8.2013
Vznik členství 29.6.2011
Zánik členství 24.6.2013
Adresa: Na habeši 154 , Velichovky 552 11
předseda dozorčí rady František Řípa 1.3.2010 - 10.9.2013
Vznik členství 16.11.2009
Vznik funkce 16.11.2009
Adresa: Na habeši 154 , Velichovky 552 11
člen dozorčí rady Luděk Hlava 16.8.2013 - 10.9.2013
Vznik členství 26.4.2007
Adresa: 46 , Libotov 544 01
člen dozorčí rady Alena Řípová 16.8.2013 - 10.9.2013
Vznik členství 29.6.2011
Zánik členství 24.6.2013
Adresa: Na habeši 154 , Velichovky 552 11
předseda dozorčí rady David Řípa 10.9.2013 - 13.2.2014
Vznik členství 24.6.2013
Vznik funkce 2.7.2013
Zánik funkce 2.7.2013
Adresa: Vodárenská 400 , Jaroměř 551 02
člen dozorčí rady Luděk Hlava 10.9.2013 - 13.2.2014
Vznik členství 24.6.2013
Zánik členství 28.7.2014
Adresa: 46 , Libotov 544 01
místopředseda dozorčí rady Alena Řípová 10.9.2013 - 12.9.2014
Vznik členství 24.6.2013
Zánik členství 28.7.2014
Vznik funkce 2.7.2013
Zánik funkce 28.7.2014
Adresa: Na habeši 154 , Velichovky 552 11
předseda dozorčí rady David Řípa 13.2.2014 - 12.9.2014
Vznik členství 24.6.2013
Vznik funkce 2.7.2013
Zánik funkce 2.7.2013
Adresa: Vodárenská 400 , Jaroměř 551 02
člen dozorčí rady Luděk Hlava 13.2.2014 - 12.9.2014
Vznik členství 24.6.2013
Zánik členství 28.7.2014
Adresa: 46 , Libotov 544 01
člen dozorčí rady David Řípa 12.9.2014 - 9.7.2018
Vznik členství 2.7.2013
Adresa: Vodárenská 400 , Jaroměř 551 02

Prokura Karsit Agro, a.s.

Platnost údajů od - do
Jméno Ing. Miloslav Mencl 1.3.2010 - 18.11.2013
Adresa: Mattioliho 3274/5 , Praha 106 00
Jméno Ing. Miloslav Mencl 18.11.2013 - 24.10.2014
Adresa: Mattioliho 3274/5 , Praha 106 00
Jméno Ing. Miloslav Mencl 24.10.2014 - 16.5.2019
Adresa: Mattioliho 3274/5 , Praha 106 00

Sbírka Listin Karsit Agro, a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 1308/SL 62 účetní závěrka [2014], zpráva auditora Krajský soud v Hradci Králové 17.9.2015 17.9.2015 22
B 1308/SL 61 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Krajský soud v Hradci Králové 22.9.2014 27.10.2014 1
B 1308/SL 60 rozhod. o statut. orgánu a DR Krajský soud v Hradci Králové 13.8.2014 15.9.2014 5
B 1308/SL 59 notářský zápis Krajský soud v Hradci Králové 21.7.2014 8.8.2014 13.8.2014 41
B 1308/SL 58 účetní závěrka [2013], zpráva auditora Krajský soud v Hradci Králové 10.6.2014 11.6.2014 22
B 1308/SL 56 ostatní projekt vnitrostátní fúze sloučením Krajský soud v Hradci Králové 6.6.2014 6.6.2014 21
B 1308/SL 55 rozhod. o statut. orgánu zápis z DR Krajský soud v Hradci Králové 7.2.2014 6.3.2014 1
B 1308/SL 53 ostatní zápis z předst., DR, VH Krajský soud v Hradci Králové 31.7.2013 26.9.2013 13
B 1308/SL 52 notářský zápis NZ 155/2013 Krajský soud v Hradci Králové 31.7.2013 26.9.2013 172
B 1308/SL 51 stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 29.7.2013 29.7.2013 13
B 1308/SL 50 stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 17.12.2012 24.1.2013 12
B 1308/SL 49 notářský zápis, stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 4.12.2012 11.12.2012 38
B 1308/SL 48 stanovy společnosti el. Krajský soud v Hradci Králové 26.6.2012 28.11.2012 5.12.2012 12
B 1308/SL 47 posudek znalce Krajský soud v Hradci Králové 28.11.2012 28.11.2012 8
B 1308/SL 46 posudek znalce Krajský soud v Hradci Králové 28.11.2012 28.11.2012 17
B 1308/SL 45 účetní závěrka, zpráva auditora 2011 Krajský soud v Hradci Králové 25.10.2012 25.10.2012 22
B 1308/SL 44 stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 8.3.2010 12.3.2012 13
B 1308/SL 43 stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 28.6.2011 8.12.2011 6.1.2012 13
B 1308/SL 42 notářský zápis Krajský soud v Hradci Králové 28.6.2011 14.10.2011 61
B 1308/SL 41 účetní závěrka, zpráva auditora 2010 Krajský soud v Hradci Králové 30.9.2011 30.9.2011 22
B 1308/SL 40 notářský zápis Krajský soud v Hradci Králové 12.9.2011 12.9.2011 9
B 1308/SL 39 stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 12.9.2011 12.9.2011 13
B 1308/SL 38 podpisové vzory Krajský soud v Hradci Králové 28.6.2011 22.8.2011 6.9.2011 4
B 1308/SL 37 rozhod. o statut. orgánu Krajský soud v Hradci Králové 1.7.2011 22.8.2011 6.9.2011 11
B 1308/SL 36 účetní závěrka 2009 Krajský soud v Hradci Králové 23.3.2011 23.3.2011 6
B 1308/SL 35 zpráva auditora 2009 Krajský soud v Hradci Králové 24.8.2010 24.2.2011 25.2.2011 1
B 1308/SL 34 notářský zápis Krajský soud v Hradci Králové 29.6.2010 18.8.2010 3.9.2010 81
B 1308/SL 33 stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 16.11.2009 13.5.2010 20.5.2010 13
B 1308/SL 32 notářský zápis, ostatní, podpisové vzory Krajský soud v Hradci Králové 27.11.2009 2.2.2010 1.3.2010 162
B 1308/SL 31 ostatní usnesení VH Krajský soud v Hradci Králové 16.11.2009 3.12.2009 17.12.2009 1
B 1308/SL 30 ostatní zápis z VH Krajský soud v Hradci Králové 16.11.2009 3.12.2009 17.12.2009 9
B 1308/SL 28 zpráva auditora 2007 Krajský soud v Hradci Králové 24.7.2008 24.7.2008 7
B 1308/SL 27 výroční zpráva 2007 Krajský soud v Hradci Králové 24.7.2008 24.7.2008 10
B 1308/SL 26 účetní závěrka 2007 Krajský soud v Hradci Králové 24.7.2008 24.7.2008 17
B 1308/SL 25 notářský zápis, stanovy společnosti, rozhod. o statut. orgánu, podpisové vzory NZ 249/2007 Krajský soud v Hradci Králové 29.6.2007 24.8.2007 24.8.2007 38
B 1308/SL 20 stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 14.11.1995 16.8.2006 21.8.2006 17
B 1308/SL 19 notářský zápis, účetní závěrka, výroční zpráva 2005 Krajský soud v Hradci Králové 30.6.2006 4.8.2006 17.8.2006 52
B 1308/SL 17 notářský zápis, rozhod. o statut. orgánu, podpisové vzory NZ 162/2005 Krajský soud v Hradci Králové 30.6.2005 1.9.2005 1.9.2005 10
B 1308/SL 16 notářský zápis, rozhod. o statut. orgánu, účetní závěrka, výroční zpráva r. 2004, NZ 162/2005 Krajský soud v Hradci Králové 30.6.2005 5.8.2005 5.8.2005 44
B 1308/SL 15 účetní závěrka, ostatní, výroční zpráva 2003 Krajský soud v Hradci Králové 20.6.2003 23.7.2004 23.7.2004 50
B 1308/SL 14 účetní závěrka, ostatní, výroční zpráva 2002 Krajský soud v Hradci Králové 30.3.2003 10.7.2003 10.7.2003 35
B 1308/SL 13 rozhod. o statut. orgánu Krajský soud v Hradci Králové 19.12.2002 15.1.2003 15.1.2003 4
B 1308/SL 12 rozhod. o statut. orgánu, účetní závěrka, ostatní, výroční zpráva, podpisové vzory 2001 Krajský soud v Hradci Králové 21.6.2002 17.7.2002 17.7.2002 42
B 1308/SL 18 notářský zápis, stanovy společnosti, účetní závěrka, ostatní úz. za rok 2000 Krajský soud v Hradci Králové 10.4.2001 17.7.2001 17.7.2001 71
B 1308/SL 11 ostatní - zápis z VH Krajský soud v Hradci Králové 8.6.2000 31.8.2000 31.8.2000 11
B 1308/SL 9 stanovy společnosti - dodatek o změně stanov Krajský soud v Hradci Králové 8.6.2000 25.7.2000 25.7.2000 1
B 1308/SL 10 stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 14.11.1995 25.7.2000 25.7.2000 17
B 1308/SL 8 ostatní - zápis z mimoř. jed. představ Krajský soud v Hradci Králové 20.3.2000 28.3.2000 28.3.2000 4
B 1308/SL 7 ostatní - zápis představ. + přílohy Krajský soud v Hradci Králové 6.3.2000 28.3.2000 28.3.2000 7
B 1308/SL 6 stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 14.11.1995 9.7.1999 9.7.1999 17
B 1308/SL 5 ostatní - výroční zpráva r.1996 Krajský soud v Hradci Králové 24.1.1991 4.8.1997 4.8.1997 13
B 1308/SL 4 účetní závěrka - za rok 1996 Krajský soud v Hradci Králové 4.8.1997 4.8.1997 6
B 1308/SL 3 ostatní - auditorské ověření Krajský soud v Hradci Králové 28.3.1997 4.8.1997 4.8.1997 8
B 1308/SL 2 notářský zápis - NZ 162/97 Krajský soud v Hradci Králové 20.6.1997 4.8.1997 4.8.1997 7
B 1308/SL 1 stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 20.6.1997 4.8.1997 4.8.1997 19
B 1308/SL 24 výroční zpráva 2006 Krajský soud v Hradci Králové 26.7.2007 10
B 1308/SL 23 účetní závěrka 2006 - příloha Krajský soud v Hradci Králové 26.7.2007 3
B 1308/SL 22 účetní závěrka 2006 - výkaz zisku a ztráty Krajský soud v Hradci Králové 26.7.2007 2
B 1308/SL 21 účetní závěrka 2006 - rozvaha Krajský soud v Hradci Králové 26.7.2007 4

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Karsit Agro, a.s.

IČO (identifikační číslo) 64829642
Jméno Karsit Agro, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Městský úřad Dvůr Králové nad Labem
Vznik první živnosti: 27.12.1995
Celkový počet živností: 29
Aktivních živností: 5

Sídlo Karsit Agro, a.s.

Živnosti a provozovny Karsit Agro, a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

 • Výroba strojů a zařízení

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím

 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin a ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 27.12.1995
Provozovna č. 1
Provozovna 34, Dubenec 544 55
Identifikační číslo provozovny 1001979541
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Výroba strojů a zařízení

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím

 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin a ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky

Zahájení provozování 27.12.1995

Živnost č. 2 Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 27.12.1995
Provozovna č. 1
Provozovna 34, Dubenec 544 55
Identifikační číslo provozovny 1001979541
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 27.12.1995

Živnost č. 3 Opravy silničních vozidel

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 27.12.1995
Provozovna č. 1
Provozovna 34, Dubenec 544 55
Identifikační číslo provozovny 1001979541
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 27.12.1995

Živnost č. 4 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 3.6.1996
Provozovna č. 1
Provozovna 34, Dubenec 544 55
Identifikační číslo provozovny 1001979541
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 3.6.1996

Živnost č. 5 Obráběčství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 13.3.2001
Provozovna č. 1
Provozovna 34, Dubenec 544 55
Identifikační číslo provozovny 1001979541
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 13.3.2001

Živnost č. 6 Výroba a opravy zemědělských strojů

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 27.12.1995
Zánik oprávnění 31.12.1995

Živnost č. 7 Pokrývačství, tesařství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 27.12.1995
Zánik oprávnění 26.4.2017

Živnost č. 8 Zednictví

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 27.12.1995
Zánik oprávnění 26.4.2017

Živnost č. 9 Maloobchod motorovými vozidly a jejich příslušenstvím

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 27.12.1995
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 10 Specializovaný maloobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 27.12.1995
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 11 Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 27.12.1995
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 12 Zprostředkování služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 27.12.1995
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 13 Velkoobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 27.12.1995
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 14 Činnost organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 27.12.1995
Zánik oprávnění 31.12.1995

Živnost č. 15 Zprostředkování obchodu

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 27.12.1995
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 16 Maloobchod použitým zbožím

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 27.12.1995
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 17 Maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 27.12.1995
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 18 Výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 27.12.1995
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 19 Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 25.9.1996
Zánik oprávnění 26.4.2017

Živnost č. 20 Výroba stavebních hmot a stavebních výrobků

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 15.2.1999
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 21 Nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení - velkoobchod

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 8.3.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 22 Technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 13.3.2001
Zánik oprávnění 26.4.2017

Živnost č. 23 Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 13.3.2001
Zánik oprávnění 26.4.2017

Živnost č. 24 Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 13.3.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 25 Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.4.2001
Zánik oprávnění 18.11.2010

Živnost č. 26 Diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin a ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.6.2004
Zánik oprávnění 30.6.2012

Živnost č. 27 Ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.6.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 28 Diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.6.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 29 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 18.12.2012
Zánik oprávnění 26.4.2017
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán Karsit Agro, a.s.

Člen statutárního orgánu Ing. Tomáš Pařík

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Karsit Agro, a.s.

IČO: 64829642
Firma: Karsit Agro, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Trutnov
Základní územní jednotka: Dubenec
Počet zaměstnanců: 50 - 99 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 27.12.1995

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Pěstování plodin jiných než trvalých
Živočišná výroba
Smíšené hospodářství
Výroba cementu, vápna a sádry
Obrábění
Výroba ostatních strojů pro speciální účely
Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití
Výstavba bytových a nebytových budov
Pokrývačské práce
Obchod s motorovými vozidly, kromě motocyklů
Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Nespecializovaný velkoobchod
Maloobchod s použitým zbožím v prodejnách
Ostatní maloobchod mimo prodejny, stánky a trhy
Silniční nákladní doprava
Skladování
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel
tracking image