Firma Karma Český Brod a.s. IČO 26190982


Karma Český Brod a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

Karma Český Brod a.s. (26190982) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Zborovská 693, Český Brod 282 01. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 27. 7. 2000 a je stále aktivní. Karma Český Brod a.s. má celkem čtyři provozovny a pět živností.

Jako zdroj dat o Karma Český Brod a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Karma Český Brod a.s. na Justice.cz
Detailní informace o Karma Český Brod a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro Karma Český Brod a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Karma Český Brod a.s.

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 6663
IČO (identifikační číslo osoby) 26190982
Jméno Karma Český Brod a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 27.7.2000
Počet členů správní rady: 2 10.6.2014
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 10.6.2014
Dne 24.6.2009 rozhodla mimořádná valná hromada společnosti Karma Český Brod a.s. o snížení základního kapitálu o částku 2.500.000,- Kč (dva miliony pět set tisíc korun českých) ze současné výše 73.585.000,- Kč (sedmdesát tři miliony pět set osmdesát pět t isíc korun českých) na 71.085.000,- Kč (sedmdesát jeden milion osmdesát pět tisíc korun českých), přičemž: (a) Důvodem snížení základního kapitálu společnosti Karma Český Brod a.s. je splnění povinnosti uložené ustanovením § 161b odst. 4 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen ?ObchZ?), a to snížit základní kapitál spo lečnosti o jmenovitou hodnotu 2.500 kusů vlastních kmenových akcií na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých), jejichž celková hodnota činí 2.500.000,- Kč (dva miliony pět set tisíc korun českých), které spol ečnost Karma Český Brod a.s. nabyla, jelikož nedošlo k jejich zcizení ve stanovené lhůtě. (b) Částka 2.500.000,- Kč (dva miliony pět set tisíc korun českých), jež odpovídá snížení základního kapitálu, bude po zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku převedena do rezervního fondu. (c) Ke snížení základního kapitálu bude použito výhradně 2.500 kusů vlastních kmenových akcií na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých), čísel 63.586-66.085, jejichž celková jmenovitá hodnota činí 2.500.000, - Kč (dva miliony pět set tisíc korun českých), jež jsou nahrazeny hromadnou listinou označenou č. 000002, kterou má v majetku společnost Karma Český Brod a.s., se sídlem Český Brod, Zborovská 693, okres Kolín, PSČ 282 01, IČ 261 90 982, zapsaná v obchodn ím rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6663, kterou po zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku Karma Český Brod a.s. bez zbytečného odkladu zničí podle ustanovení list č. 2 Sp. zn. 14 Cmo 12/2010 § 213 odst. 2 ObchZ. 22.4.2011 - 23.5.2011
Jediný akcionář společnosti Karma Český Brod a.s. přijal dne 25. března 2004 toto rozhodnutí : a) Schvaluje se zvýšení základního kapitálu o částku 62.585.000,-Kč (slovy: šedesát dva milionů pět set osmdesát pět tisíc korun českých) na celkovou částku 63.585.000,-Kč (slovy: šedesát tři milionů pět set osmdesát pět tisíc korun českých) za následujíc ích podmínek - upisování akcií nad navrženou částku se nepřipouští, - celkový počet upisovaných akcií činí: 62.585 (slovy: šedesát dva tisíc pět set osmdesát pět) kusů kmenových akcií v listinné podobě znějících na majitele, každá o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč (slovy: tisíc korun českých), - akcie nebudou upisovány s využitím přednostního práva ve smyslu § 204a obchodního zákoníku vzhledem k tomu, že se jediný akcionář vzdal svého přednostního práva před tímto rozhodnutím, - všechny nově upisované akcie budou nabídnuty k úpisu předem určenému zájemci, kterým je dosavadní akcionář společnost Brinkman Beheer B.V., se sídlem Amsterdam, adresa Uitweg 13 A, 3051JP Rotterdam, Nizozemsko, - lhůta a místo pro úpis nových akcií bez využití přednostního práva: úpis nových akcií bude proveden v sídle společnosti Karma Český Brod a.s., se sídlem Český Brod, Zborovská 693, PSČ 282 01, okres Kolín, na základě písemné výzvy představenstva a to ve lhůtě do čtrnácti (14) dnů ode dne, kdy bude předem určenému zájemci doručen návrh smlouvy o upsání nových akcií obsahující náležitosti stanovené v § 205 odst. 3 obchodního zákoníku. Písemnou výzvu je představenstvo povinno zaslat předem určeným zájemcům ve lhůtě pěti (5) dnů ode dne podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, s tím, že upisování se stane neúčinným v případě, že nabude právní moci rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. - emisní kurs takto upisovaných akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě, b) schvaluje se započtení peněžité pohledávky předem určeného zájemce společnosti Brinkman Beheer B.V. vůči společnosti Karma Český Brod a.s., proti pohledávce na splacení emisního kurzu všech upsaných akcií tak, jak vyplývá z "Dohody o narovnání" uzavřen é mezi Brinkman Beheer B.V. a karma Český Brod a.s. dne 10.3.2004. Pohledávka Brinkman Beheer B.V. vůči společnosti Karma Český Brod a.s. činí v souladu s předloženým osvědčením auditora Ing. Jany Moučkové ze dne 21.3.2004 k dnešnímu dni celkem 62.585.000 ,-Kč (šedesát dva milionů pět set osmdesát pět tisíc korun českých) a bude započtena ve výši 62.585.000,-Kč (šedesát dva milionů pět set osmdesát pět tisíc korun českých), c) schvalují se pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení : Smlouva o započtení pohledávky musí být uzavřena v sídle společnosti karma Český Brod a.s., se sídlem Český Brod, Zborovská 693, PSČ 282 01, okres Kolín, nejdéle do třiceti (30) dnů od úp isu akcií, tj. od uzavření smlouvy o upsání nových akcií. Návrh smlouvy o započtení pohledávky bude akcionáři předložen současně se smlouvou o upsání akcií. 26.4.2004 - 31.5.2004
V důsledku převzetí jmění hlavním akcionářem na společnost Iluminex a.s. přešlo jmění společnosti Karma a.s. se sídlem Český Brod, Zborovská 693, PSČ 28201, identifikační číslo 45147591. 1.12.2003

Aktuální kontaktní údaje Karma Český Brod a.s.

Kapitál Karma Český Brod a.s.

zakladni jmění 71 085 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 23.5.2011
zakladni jmění 73 585 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 12.6.2007 - 23.5.2011
zakladni jmění 73 585 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 19.6.2006 - 12.6.2007
zakladni jmění 63 585 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 12.5.2006 - 19.6.2006
zakladni jmění 63 585 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 31.5.2004 - 12.5.2006
zakladni jmění 1 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 24.3.2003 - 31.5.2004
zakladni jmění 1 000 000 Kč
Splaceno 30%
Platnost od - do 27.7.2000 - 24.3.2003

Akcie Karma Český Brod a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 71 10.6.2014
Kmenové akcie na jméno 85 000 Kč 1 10.6.2014
Akcie na majitele 1 000 000 Kč 71 25.5.2012 - 10.6.2014
Akcie na majitele 85 000 Kč 1 25.5.2012 - 10.6.2014
Kmenové akcie na majitele 1 000 Kč 71 085 23.5.2011 - 25.5.2012
Kmenové akcie na majitele 1 000 Kč 73 585 19.6.2006 - 23.5.2011
Akcie na majitele 1 000 Kč 63 585 31.5.2004 - 19.6.2006
Akcie na majitele 1 000 Kč 1 000 27.7.2000 - 31.5.2004

Sídlo Karma Český Brod a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Zborovská 693 , Český Brod 282 01 14.1.2004
Adresa Klučovská 235 , Český Brod 282 01 27.7.2000 - 14.1.2004

Předmět podnikání Karma Český Brod a.s.

Platnost údajů od - do
výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení 16.7.2009
montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny 16.7.2009
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 16.7.2009
vodoinstalatérství, topenářství 16.7.2009
výroba kovových instrukcí, kotlů, těles a kontejnerů 24.3.2004 - 24.3.2004
ubytovací služby 24.3.2004 - 16.7.2009
realitní činnost 24.3.2004 - 16.7.2009
výroba kovových konstrukcí, kotlů, těles a kontejnerů 24.3.2004 - 16.7.2009
výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů 24.3.2004 - 16.7.2009
výroba neelektrických zařízení pro domácnost 24.3.2004 - 16.7.2009
poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software 27.7.2000 - 16.7.2009
pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti 27.7.2000 - 16.7.2009
reklamní činnost a marketing 27.7.2000 - 16.7.2009
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 27.7.2000 - 16.7.2009
činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců 27.7.2000 - 16.7.2009
zpracování dat, služby databank, správa sítí 27.7.2000 - 16.7.2009
pronájem a půjčování věcí movitých 27.7.2000 - 16.7.2009

vedení firmy Karma Český Brod a.s.

Statutární orgán Karma Český Brod a.s.

Platnost údajů od - do
Za společnost jedná statutární ředitel. 10.6.2014
Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti předseda představenstva samostatně nebo dva členové představenstva společně. 14.11.2012 - 10.6.2014
Jménem společnosti jednají vždy společně dva členové představenstva, z nichž alespoň jeden je zároveň předseda nebo místopředseda představenstva. 14.1.2004 - 14.11.2012
Za přestavenstvo jedná jménem společnosti předseda představenstva samostatně. Podepisování jménem společnosti se děje tím způsobem, že k napsané nebo otištěné firmě společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva. 31.7.2002 - 14.1.2004
Za představenstvo jedná jménem společnosti předseda představenstva samostatně nebo dva členové představenstva současně. Podepisování za společnost se provádí tak, že k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva samostatně nebo dva členové představenstva současně. 27.7.2000 - 31.7.2002
statutární ředitel Ing. Natalia Shirokova 9.3.2019
Vznik členství 2.6.2014
Vznik funkce 2.6.2014
Adresa: Hrušková 341 , Přezletice 250 73
Předseda Mgr. Luboš Havel 27.7.2000 - 31.7.2002
Zánik členství 19.9.2001
Zánik funkce 19.9.2001
Adresa: U libeňského pivovaru 1035/30 , Praha 180 00
Člen Mgr. Petr Kuchař 27.7.2000 - 31.7.2002
Zánik členství 19.9.2001
Adresa: nám. Republiky 985 , Neratovice 277 11
Člen Ing. Radim Dlouhý 27.7.2000 - 31.7.2002
Zánik členství 19.9.2001
Adresa: Elišky Krásnohorské 2358 , Dvůr Králové nad Labem 544 01
předseda Ing. Zdeněk Žitný 31.7.2002 - 14.1.2004
Vznik členství 19.9.2001
Zánik členství 14.11.2003
Vznik funkce 19.9.2001
Zánik funkce 14.11.2003
Adresa: Kubelíkova 759 , Třebechovice pod Orebem 503 46
místopředseda Zdeněk Jurka 31.7.2002 - 14.1.2004
Vznik členství 19.9.2001
Zánik členství 14.11.2003
Vznik funkce 19.9.2001
Zánik funkce 14.11.2003
Adresa: Jablonského 1222/6 , Čáslav 286 01
člen Irena Kuklová 31.7.2002 - 14.1.2004
Vznik členství 19.9.2001
Zánik členství 14.11.2003
Adresa: Ve staré vsi 18 , 282 01 Český Brod Česká republika
člen Ing. Radek Kesner 14.1.2004 - 18.10.2005
Vznik členství 14.11.2003
Adresa: Dělnická 786 , Kolín 280 02
člen Ing. Radek Kesner 18.10.2005 - 10.10.2007
Vznik členství 14.11.2003
Zánik členství 7.9.2007
Adresa: Antonína Dvořáka 309 , Kolín 280 02
člen Milan Gáborik 14.1.2004 - 29.9.2008
Vznik členství 14.11.2003
Zánik členství 1.8.2008
Adresa: 313 , Tři Dvory 280 02
předseda Ing. Pavel Janeček 14.1.2004 - 30.12.2008
Vznik členství 14.11.2003
Zánik členství 14.11.2008
Vznik funkce 14.11.2003
Zánik funkce 14.11.2008
Adresa: Mánesova 569 , 290 01 Poděbrady Česká republika
místopředseda Ing. Zdeněk Barták 14.1.2004 - 30.12.2008
Vznik členství 14.11.2003
Zánik členství 14.11.2008
Vznik funkce 14.11.2003
Zánik funkce 14.11.2008
Adresa: U Nadjezdu 1018 , Sadská 289 12
člen Mgr. Petr Kuchař 14.1.2004 - 30.12.2008
Vznik členství 14.11.2003
Zánik členství 14.11.2008
Adresa: nám. Republiky 985 , Neratovice 277 11
člen Mgr. Petr Kuchař 30.12.2008 - 16.11.2010
Vznik členství 15.11.2008
Zánik členství 18.10.2010
Adresa: nám. Republiky 985 , Neratovice 277 11
člen představenstva Ing. Martin Štoček 10.10.2007 - 31.10.2011
Vznik členství 7.9.2007
Zánik členství 31.5.2011
Adresa: Milčice 76 , 289 11 Pečky Česká republika
člen představenstva Petr Landsgesell 29.9.2008 - 31.10.2011
Vznik členství 1.8.2008
Zánik členství 31.7.2011
Adresa: 188 , Žehuň 289 05
předseda Ing. Pavel Janeček 30.12.2008 - 14.11.2012
Vznik členství 15.11.2008
Zánik členství 15.5.2012
Vznik funkce 15.11.2008
Zánik funkce 15.5.2012
Adresa: Mánesova 569/22 , Poděbrady 290 01
místopředseda Ing. Zdeněk Barták 30.12.2008 - 14.11.2012
Vznik členství 15.11.2008
Zánik členství 15.5.2012
Vznik funkce 15.11.2008
Zánik funkce 15.5.2012
Adresa: U Nadjezdu 1018 , Sadská 289 12
člen představenstva Irena Kuklová 3.11.2011 - 14.11.2012
Vznik členství 20.10.2011
Zánik členství 15.5.2012
Adresa: Ve Staré vsi 18 , Český Brod 282 01
předseda představenstva Ing. Pavel Janeček 14.11.2012 - 12.5.2014
Vznik členství 15.5.2012
Zánik členství 25.3.2014
Vznik funkce 4.6.2012
Zánik funkce 25.3.2014
Adresa: Mánesova 569/22 , Poděbrady 290 01
člen představenstva Ing. Zdeněk Barták 14.11.2012 - 10.6.2014
Vznik členství 15.5.2012
Zánik členství 2.6.2014
Adresa: U Nadjezdu 1018 , Sadská 289 12
člen představenstva Barbora Kutíková 14.11.2012 - 10.6.2014
Vznik členství 15.5.2012
Zánik členství 2.6.2014
Adresa: Boženy Němcové 191 , Trutnov 541 01
předseda představenstva Ing. Natalia Shirokova 12.5.2014 - 10.6.2014
Vznik členství 25.3.2014
Zánik členství 2.6.2014
Vznik funkce 25.3.2014
Zánik funkce 2.6.2014
Adresa: Luníkovská 2419/4 , Praha 190 16
statutární ředitel Ing. Natalia Shirokova 10.6.2014 - 9.3.2019
Vznik členství 2.6.2014
Vznik funkce 2.6.2014
Adresa: Luníkovská 2419/4 , Praha 190 16

Dozorčí rada Karma Český Brod a.s.

Platnost údajů od - do
Člen Ing. Zdeněk Žitný 27.7.2000 - 31.7.2002
Zánik členství 19.9.2001
Adresa: Kubelíkova 759 , Třebechovice pod Orebem 503 46
Člen Irena Kuklová 27.7.2000 - 31.7.2002
Zánik členství 19.9.2001
Adresa: 28. října 1270 , Český Brod 282 01
Člen Mgr. Kateřina Rosová 27.7.2000 - 31.7.2002
Zánik členství 19.9.2001
Adresa: Obeciny 0 , 760 01 Zlín Česká republika
Člen Mgr. Kateřina Rosová 31.7.2002 - 14.1.2004
Vznik členství 19.9.2001
Adresa: Peckova 253/5 , Praha 186 00
předseda Mgr. Luboš Havel 31.7.2002 - 14.1.2004
Vznik členství 19.9.2001
Zánik členství 14.11.2003
Vznik funkce 19.9.2001
Zánik funkce 14.11.2003
Adresa: U libeňského pivovaru 1035/30 , Praha 180 00
místopředseda Mgr. Petr Kuchař 31.7.2002 - 14.1.2004
Vznik členství 19.9.2001
Zánik členství 13.11.2003
Vznik funkce 19.9.2001
Zánik funkce 13.11.2003
Adresa: nám. Republiky 985 , Neratovice 277 11
předseda Federik Gradin 24.3.2004 - 24.3.2004
Vznik členství 14.11.2003
Vznik funkce 15.12.2003
Adresa: Spojené státy americké
Mustique č. 217, St. Vincent, W.I.
člen Ing. Jana Němcová 14.1.2004 - 28.4.2006
Vznik členství 14.11.2003
Zánik členství 15.1.2006
Adresa: Rokycanova 1292 , Český Brod 282 01
Člen Mgr. Kateřina Ryšavá 14.1.2004 - 25.10.2006
Vznik členství 19.9.2001
Zánik členství 19.9.2006
Vznik funkce 19.9.2001
Zánik funkce 19.9.2006
Adresa: Tylovo náměstí 650/4 , Praha 120 00
člen dozorčí rady Mgr. Kateřina Ryšavá 25.10.2006 - 16.11.2010
Vznik členství 20.9.2006
Zánik členství 18.10.2010
Vznik funkce 20.9.2006
Adresa: Tylovo náměstí 650/4 , Praha 120 00
člen dozorčí rady Jaroslava Blechová 28.4.2006 - 31.10.2011
Vznik členství 8.3.2006
Zánik členství 8.3.2011
Adresa: Žižkova 823 , Český Brod 282 01
předseda Frederik Gradin 24.3.2004 - 14.11.2012
Vznik členství 14.11.2003
Zánik členství 15.5.2012
Vznik funkce 15.12.2003
Zánik funkce 15.5.2012
Adresa: Spojené státy americké
Mustique č. 217, St. Vincent, W.I.
člen dozorčí rady Jaroslava Blechová 31.10.2011 - 14.11.2012
Vznik členství 19.8.2011
Zánik členství 23.5.2012
Adresa: Žižkova 823 , Český Brod 282 01
člen dozorčí rady Ing. Natalia Shirokova 31.10.2011 - 14.11.2012
Vznik členství 15.9.2011
Zánik členství 15.5.2012
Adresa: Luníkovská 2419/4 , Praha 190 16
předseda dozorčí rady Ing. Miroslav Nosál 14.11.2012 - 14.11.2012
Vznik členství 15.5.2012
Zánik členství 20.7.2012
Vznik funkce 4.6.2012
Zánik funkce 20.7.2012
Adresa: K lesu 895/48 , Praha 142 00
člen dozorčí rady Ing. Martin Rybář 14.11.2012 - 15.11.2013
Vznik členství 20.7.2012
Zánik členství 2.6.2014
Adresa: K vrbě 520/4 , Praha 103 00
předseda dozorčí rady Ing. Natalia Shirokova 14.11.2012 - 12.5.2014
Vznik členství 23.5.2012
Zánik členství 25.3.2014
Vznik funkce 20.7.2012
Zánik funkce 25.3.2014
Adresa: Luníkovská 2419/4 , Praha 190 16
člen dozorčí rady Mgr. Luboš Havel 14.11.2012 - 10.6.2014
Vznik členství 15.5.2012
Zánik členství 2.6.2014
Adresa: U libeňského pivovaru 1035/30 , Praha 180 00
člen dozorčí rady Ing. Martin Rybář 15.11.2013 - 10.6.2014
Vznik členství 20.7.2012
Zánik členství 2.6.2014
Adresa: Měsíčková 836/18 , Praha 103 00

Sbírka Listin Karma Český Brod a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 6663/SL 97 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014] Městský soud v Praze 31.12.2014 4.9.2015 7.9.2015 24
B 6663/SL 95 účetní závěrka [2012], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2012 4.6.2015 24.8.2015 16
B 6663/SL 94 účetní závěrka [2011], výroční zpráva [2011], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2011 4.6.2015 24.8.2015 28
B 6663/SL 93 ostatní zápis ze zasedání SR. Městský soud v Praze 2.6.2014 6.6.2014 13.6.2014 2
B 6663/SL 92 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 639/2014 Městský soud v Praze 2.6.2014 6.6.2014 13.6.2014 14
B 6663/SL 91 ostatní zápis ze zasedání předs. Městský soud v Praze 25.3.2014 5.5.2014 15.5.2014 2
B 6663/SL 90 ostatní ovládací smlouva Městský soud v Praze 18.12.2012 21.12.2012 15.1.2013 12
B 6663/SL 89 notářský zápis NZ 726/2012 Městský soud v Praze 19.12.2012 21.12.2012 15.1.2013 12
B 6663/SL 88 ostatní zápis ze zasedání předs. Městský soud v Praze 4.6.2012 16.11.2012 19.11.2012 1
B 6663/SL 87 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 229/2012 Městský soud v Praze 15.5.2012 16.11.2012 19.11.2012 19
B 6663/SL 86 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 229/2012 Městský soud v Praze 15.5.2012 22.5.2012 11.6.2012 19
B 6663/SL 85 podpisové vzory Městský soud v Praze 19.10.2011 11.11.2011 1
B 6663/SL 84 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 10.10.2011 11.11.2011 1
B 6663/SL 83 ostatní zápis ze zasedání předs. Městský soud v Praze 31.7.2011 31.10.2011 2
B 6663/SL 82 ostatní zápis ze zasedání předs. Městský soud v Praze 31.5.2011 31.10.2011 2
B 6663/SL 81 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora -za rok 2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 1.9.2011 8.9.2011 29
B 6663/SL 80 účetní závěrka -VZaZ za rok 2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 1.9.2011 8.9.2011 2
B 6663/SL 79 účetní závěrka -rozvaha za rok 2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 1.9.2011 8.9.2011 4
B 6663/SL 78 výroční zpráva, zpráva auditora 2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 21.2.2011 2.3.2011 28
B 6663/SL 77 účetní závěrka 2009 VZaZ Městský soud v Praze 31.12.2009 21.2.2011 2.3.2011 2
B 6663/SL 76 účetní závěrka 2009 rozvaha Městský soud v Praze 31.12.2009 21.2.2011 2.3.2011 4
B 6663/SL 75 účetní závěrka 2009 příloha Městský soud v Praze 31.12.2009 21.2.2011 2.3.2011 9
B 6663/SL 74 výroční zpráva 2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 21.2.2011 2.3.2011 5
B 6663/SL 73 účetní závěrka 2008 VZaZ Městský soud v Praze 31.12.2008 21.2.2011 2.3.2011 2
B 6663/SL 72 účetní závěrka 2008 rozvaha Městský soud v Praze 31.12.2008 21.2.2011 2.3.2011 4
B 6663/SL 71 účetní závěrka 2008 příloha Městský soud v Praze 31.12.2008 21.2.2011 2.3.2011 11
B 6663/SL 70 ostatní zápis ze zasedání předs. Městský soud v Praze 18.10.2010 25.11.2010 1
B 6663/SL 69 zpráva o vztazích dle §66a ods.9 za rok 2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 9.9.2010 13.9.2010 2
B 6663/SL 68 notářský zápis NZ 295/2009 Městský soud v Praze 24.6.2009 16.7.2009 8
B 6663/SL 67 podpisové vzory Městský soud v Praze 17.12.2008 7.1.2009 2
B 6663/SL 66 podpisové vzory -2x Městský soud v Praze 15.12.2008 7.1.2009 4
B 6663/SL 65 ostatní -zápis ze zasedání DR Městský soud v Praze 14.10.2008 7.1.2009 2
B 6663/SL 64 ostatní -zápis ze zased.představenstva Městský soud v Praze 14.11.2008 7.1.2009 2
B 6663/SL 61 účetní závěrka r.2007-příloha Městský soud v Praze 31.12.2007 16.10.2008 19.10.2008 11
B 6663/SL 60 účetní závěrka r.2007-VZZ Městský soud v Praze 31.12.2007 16.10.2008 19.10.2008 2
B 6663/SL 59 účetní závěrka r.2007-rozvaha Městský soud v Praze 31.12.2007 16.10.2008 19.10.2008 4
B 6663/SL 63 ostatní -zápis ze zasedání DR Městský soud v Praze 1.8.2008 6.10.2008 2
B 6663/SL 62 podpisové vzory Městský soud v Praze 18.8.2008 6.10.2008 2
B 6663/SL 58 výroční zpráva, zpráva auditora za rok 2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 8.9.2008 9.9.2008 8
B 6663/SL 57 ostatní zpráva představenstva Městský soud v Praze 21.2.2008 8.9.2008 9.9.2008 2
B 6663/SL 56 ostatní návrh na rozdělení zisku Městský soud v Praze 26.6.2008 8.9.2008 9.9.2008 1
B 6663/SL 47 účetní závěrka, výroční zpráva rok 2006+audit Městský soud v Praze 31.12.2006 3.8.2007 9.8.2007 8
B 6663/SL 43 účetní závěrka, výroční zpráva r.2005+audit Městský soud v Praze 31.12.2005 20.7.2006 25.7.2006 23
B 6663/SL 44 stanovy společnosti Městský soud v Praze 18.5.2006 19.5.2006 21.6.2006 13
B 6663/SL 38 účetní závěrka, výroční zpráva r.2002+audit Městský soud v Praze 31.12.2002 3.8.2004 26.8.2004 0
B 6663/SL 36 účetní závěrka, výroční zpráva r.2003+audit+přílohy Městský soud v Praze 31.12.2003 8.7.2004 9.8.2004 0
B 6663/SL 21 ostatní, zpráva auditora záhajovací rozvaha k 1.6.03 Městský soud v Praze 1.6.2003 13.1.2004 0
B 6663/SL 10 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora za rok 2000,2001 Městský soud v Praze 31.12.2001 30.5.2003 2.6.2003 0
B 6663/SL 9 ostatní -zápis ze zasedání VH Městský soud v Praze 19.9.2001 1.10.2002 0
B 6663/SL 8 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 515/2001 Městský soud v Praze 19.9.2001 1.10.2002 0
B 6663/SL 7 podpisové vzory +čest.prohlášení 3x Městský soud v Praze 1.10.2002 0
B 6663/SL 6 účetní závěrka +audit za rok 2000 Městský soud v Praze 31.12.2000 1.10.2002 0
B 6663/SL 2 stanovy společnosti Městský soud v Praze 5.6.2000 27.7.2000 0
B 6663/SL 1 zakladatelské dokumenty Městský soud v Praze 5.6.2000 27.7.2000 0

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Karma Český Brod a.s.

IČO (identifikační číslo) 26190982
Jméno Karma Český Brod a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Městský úřad Český Brod
Vznik první živnosti: 27.7.2000
Celkový počet živností: 16
Aktivních živností: 5

Sídlo Karma Český Brod a.s.

Živnosti a provozovny Karma Český Brod a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software

 • Zpracování dat, služby databank, správa sítí

 • Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

 • Reklamní činnost a marketing

 • Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti

 • Výroba kovových konstrukcí, kotlů, těles a kontejnerů

 • Výroba neelektrických zařízení pro domácnost

 • Ubytovací služby

 • Realitní činnost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 27.7.2000
Provozovna č. 1
Provozovna Zborovská 693, Český Brod 282 01
Identifikační číslo provozovny 1006684115
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software

 • Zpracování dat, služby databank, správa sítí

 • Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

 • Reklamní činnost a marketing

 • Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti

 • Výroba kovových konstrukcí, kotlů, těles a kontejnerů

 • Výroba neelektrických zařízení pro domácnost

 • Ubytovací služby

 • Realitní činnost

Zahájení provozování 27.7.2000

Živnost č. 2 Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 10.12.2003
Provozovna č. 1
Provozovna Zborovská 693, Český Brod 282 01
Identifikační číslo provozovny 1006684115
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 10.12.2003

Živnost č. 3 Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 21.3.2006
Provozovna č. 1
Provozovna Zborovská 693, Český Brod 282 01
Identifikační číslo provozovny 1006684115
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 21.3.2006

Živnost č. 4 Vodoinstalatérství, topenářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 15.6.2009
Provozovna č. 1
Provozovna Zborovská 693, Český Brod 282 01
Identifikační číslo provozovny 1006684115
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 15.6.2009

Živnost č. 5 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 27.5.2013

Živnost č. 6 Zpracování dat, služby databank, správa sítí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 27.7.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 7 Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 27.7.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 8 Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 27.7.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 9 Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 27.7.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 10 Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 27.7.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 11 Reklamní činnost a marketing

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 27.7.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 12 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 27.7.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 13 Ubytovací služby

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.12.2003
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 14 Výroba kovových konstrukcí, kotlů, těles a kontejnerů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.12.2003
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 15 Realitní činnost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.12.2003
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 16 Výroba neelektrických zařízení pro domácnost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.12.2003
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán Karma Český Brod a.s.

Člen statutárního orgánu Ing. Natalia Shirokova

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Karma Český Brod a.s.

IČO: 26190982
Firma: Karma Český Brod a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Kolín
Základní územní jednotka: Český Brod
Počet zaměstnanců: 50 - 99 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 27.7.2000

Sídlo Karma Český Brod a.s.

Sídlo: Zborovská 693, Český Brod 282 01

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba kovových konstrukcí a jejich dílů
Výroba neelektrických spotřebičů převážně pro domácnost
Výroba ostatních elektrických zařízení
Elektrické instalace
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
Ostatní ubytování
Činnosti v oblasti informačních technologií
Informační činnosti
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
Poradenství v oblasti řízení
Reklamní činnosti
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
Ostatní vzdělávání
tracking image