Firma Karlovarská krajská nemocnice a.s. IČO 26365804


Karlovarská krajská nemocnice a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

Karlovarská krajská nemocnice a.s. (26365804) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Bezručova 1190/19, Karlovy Vary 360 01. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 17. 12. 2003 a je stále aktivní. Karlovarská krajská nemocnice a.s. má více provozoven a čtyři živnosti.

Jako zdroj dat o Karlovarská krajská nemocnice a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Karlovarská krajská nemocnice a.s. na Justice.cz
Detailní informace o Karlovarská krajská nemocnice a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro Karlovarská krajská nemocnice a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Karlovarská krajská nemocnice a.s.

Soud Krajský soud v Plzni 4
Spisová značka B 1205
IČO (identifikační číslo osoby) 26365804
Jméno Karlovarská krajská nemocnice a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Zapsána dne 17.12.2003
Dne 11.3.2019 rozhodl Karlovarský kraj jako jediný akcionář o zvýšení základního kapitálu ze stávajících 170.374.000 Kč, o částku 50.000.000 Kč na novou výši základního kapitálu Společnosti 220.374.000 Kč (dvě stě dvacet milionů tři sta sedmdesát čtyři ti síc korun českých) a to upsáním nových akcií peněžitými vklady. a to: upsáním 50 kusů kmenových akcií na jméno, které budou vydány v zaknihované podobě a nebudou kótovány, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000 Kč. S nově emitovanými akciemi budou spoj ena stejná práva jako s akciemi již vydanými o stejné jmenovité hodnotě. Emisní kurs jedné upsané akcie bude 100 %) jmenovité hodnoty upsané akcie, tedy 1.000.000 Kč za jednu akcii. Akcie upíše předem určený zájemce, a to Karlovarský kraj, se sídlem Karlo vy Vary, Závodní 353/88, PSČ 360 06, IČO: 708 91 168, který se vzdal přednostního práva na úpis akcií ve smyslu § 484 zákona č. 90/2012 Sb., (zákon o obchodních korporacích). Nově upisované akcie nebudou upsány na základě veřejné nabídky dle § 480 až § 48 3 Zákona o obchodních korporacích. Předem určený zájemce je povinen splatit emisní kurs jim upsaných akcií na účet Společnosti č. 1154212310287/0100, vedený u Komerční banky, a.s., nejpozději do 7 (sedmi) pracovních dnů po upsání akcií. Akcie lze upsat do 30 (třiceti) dnů od rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu. 1.4.2019
Dne 18.12.2017 rozhodl Karlovarský kraj jako jediný akcionář o zvýšení základního kapitálu ze stávajících 140.374.000 Kč (sto čtyřicet milionů tři sta sedmdesát čtyři tisíc korun českých) o částku 30.000.000 Kč (třicet milionů korun českých) na novou výši základního kapitálu Společnosti 170.374.000 Kč (sto sedmdesát milionů tři sta sedmdesát čtyři tisíc korun českých) a to upsáním nových akcií peněžitými vklady. a to: upsáním 30 (třicet) kusů kmenových akcií na jméno, které budou vydány v zaknihované podo bě a nebudou kótovány, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000 Kč (jeden milion korun českých). S nově emitovanými akciemi budou spojena stejná práva jako s akciemi již vydanými o stejné jmenovité hodnotě. Emisní kurs jedné upsané akcie bude 100 % (jedn o sto procent) jmenovité hodnoty upsané akcie, tedy 1.000.000 Kč (jeden milion korun českých) za jednu akcii. Akcie upíše předem určený zájemce, a to Karlovarský kraj, se sídlem Karlovy Vary, Závodní 353/88, PSČ 360 06, IČO: 708 91 168, který se vzdal pře dnostního práva na úpis akcií ve smyslu § 484 zákona č. 90/2012 Sb., (zákon o obchodních korporacích). Nově upisované akcie nebudou upsány na základě veřejné nabídky dle § 480 až § 483 Zákona o obchodních korporacích. Předem určený zájemce je povinen spla tit emisní kurs jim upsaných akcií na účet Společnosti č. 1154212310287/0100, vedený u Komerční banky, a.s., nejpozději do 7 (sedmi) pracovních dnů po upsání akcií. Akcie lze upsat do 30 (třiceti) dnů od rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu. 15.2.2018
Dne 22.5.2017 rozhodl Karlovarský kraj jako jediný akcionář o zvýšení základního kapitálu ze stávajících 120.374.000 Kč (sto dvacet milionů tři sta sedmdesát čtyři tisíc korun českých) o částku 10.000.000 Kč (deset milionů korun českých) na novou výši zák ladního kapitálu Společnosti 140.374.000 Kč (sto čtyřicet milionů tři sta sedmdesát čtyři tisíc korun českých) a to upsáním nových akcií peněžitými vklady. a to: upsáním 10 (deset kusů) kusů kmenových akcií na jméno, které budou vydány v listinné podobě a nebudou kótovány, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000 Kč (jeden milion korun českých). S nově emitovanými akciemi budou spojena stejná práva jako s akciemi již vydanými o stejné jmenovité hodnotě. Emisní kurs jedné upsané akcie bude 100 % (jedno st o procent) jmenovité hodnoty upsané akcie, tedy 1.000.000 Kč (jeden milion korun českých) za jednu akcii. Akcie upíše předem určený zájemce, a to Karlovarský kraj, se sídlem Karlovy Vary, Závodní 353/88, PSČ 360 06, IČ: 70891168, který se vzdal přednostní ho práva na úpis akcií ve smyslu § 484 zákona č. 90/2012 Sb., (zákon o obchodních korporacích). Nově upisované akcie nebudou upsány na základě veřejné nabídky dle § 480 až § 483 Zákona o obchodních korporacích. Předem určený zájemce je povinen splatit emi sní kurs jim upsaných akcií na účet Společnosti č. 1154212310287/0100, vedený u Komerční banky, a.s., nejpozději do 7 (sedmi) pracovních dnů po upsání akcií. Akcie lze upsat do 30 (třiceti) dnů od rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu. 5.9.2017
Dne 6.3.2017 rozhodl Karlovarský kraj jako jediný akcionář o zvýšení základního kapitálu ze stávajících 120.374.000 Kč (sto dvacet milionů tři sta sedmdesát čtyři tisíc korun českých) o částku 10.000.000 Kč (deset milionů korun českých) na novou výši zákl adního kapitálu Společnosti 130.374.000 Kč (sto třicet milionů tři sta sedmdesát čtyři tisíc korun českých) a to upsáním nových akcií peněžitými vklady. a to: upsáním 10 (deset kusů) kusů kmenových akcií na jméno, které budou vydány v listinné podobě a ne budou kótovány, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000 Kč (jeden milion korun českých). S nově emitovanými akciemi budou spojena stejná práva jako s akciemi již vydanými o stejné jmenovité hodnotě. Emisní kurs jedné upsané akcie bude 100 % (jedno sto p rocent) jmenovité hodnoty upsané akcie, tedy 1.000.000 Kč (jeden milion korun českých) za jednu akcii. Akcie upíše předem určený zájemce, a to Karlovarský kraj, se sídlem Karlovy Vary, Závodní 353/88, PSČ 360 06, IČ: 000 20 478, který se vzdal přednostníh o práva na úpis akcií ve smyslu § 484 zákona č. 90/2012 Sb., (zákon o obchodních korporacích). Nově upisované akcie nebudou upsány na základě veřejné nabídky dle § 480 až § 483 Zákona o obchodních korporacích. Předem určený zájemce je povinen splatit emis ní kurs jim upsaných akcií na účet Společnosti č. 1154212310287/0100, vedený u Komerční banky, a.s., nejpozději do 7 (sedmi) pracovních dnů po upsání akcií. Akcie lze upsat do 30 (třiceti) dnů od rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu. 24.4.2017
Dne 10.3.2014 rozhodl Karlovarský kraj jako jediný akcionář společnosti, bez využití svého přednostního práva na upisování akcií o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 36.374.000,- Kč, tzn. z jeho dosavadní výše 84.000.000,- Kč na částku 120.3 74.000,- Kč. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, tzn. nad částku 36.374.000,- Kč se nepřipouští. Zvýšení základního kapitálu bylo provedeno úpisem 36 nových kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 35 akcií ve výši 1. 000.000,- Kč a 1 akcie ve výši 1.374.000,- Kč. Všechny akcie byly nabídnuty k úpisu předem určenému zájemci - Karlovarskému kraji, identifikační číslo 708 91 168, se sídlem Krajského úřadu na adrese 360 01 Karlovy Vary, Závodní 353/88. Úpis všech akcií by l proveden nepeněžitým vkladem na základě smlouvy o úpisu akcií uzavřené mezi společností a předem určeným zájemcem dne 1.4.2014. Celkový emisní kurs všech 36 upisovaných akcií činí 36.374.000,- Kč, emisní kurs jedné upisované akcie se rovná pro 35 akcií její jmenovité hodnotě, tzn. představuje částku 1.000.000,- Kč, emisní kurs pro jednu akcii se rovná její jmenovité hodnotě, tzn. představuje částku 1.374.000,- Kč. Předem určený zájemce splatil emisní kurs všech akcií vnesením nepeněžitého vkladu ve výši 36.374.000,- Kč - pozemku parc. č. 2711/1 v k.ú. Karlovy Vary, obec a okres Karlovy Vary, zapsaného u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, katastrální pracoviště Karlovy Vary na LV č. 6, jehož hodnota byla oceněna soudním znalcem Ing. Martinem Polep ilem na částku 28.459.000,- Kč dle znaleckého posudku č. 3535-399/2013 ze dne 21.11.2013 a pozemku parc. č. 1792/3 v k.ú. Cheb, obec a okres Cheb, zapsaného u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, katastrální pracoviště Cheb na LV č. 4071, jehož hodno ta byla oceněna soudním znalcem Ing. Janem Ryšavým na částku 7.915.000,- Kč dle znaleckého posudku č. 119-6819/2013 ze dne 20.11.2013, a to vše na základě předání prohlášení o vnesení nepeněžitého vkladu společnosti ze dne 11.4.2014. 23.5.2014
Dne 18.9.2013 rozhodl Karlovarský kraj jako jediný akcionář společnosti, bez využití svého přednostního práva na upisování akcií o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 32.000.000,- Kč, tzn. z jeho dosavadní výše 52.000.000,- Kč na částku 84.00 0.000,- Kč. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu tzn. nad částku 32.000.000,- Kč se nepřipouští. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem 32 ks nových kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie ve výši 1.000.000,- Kč, vydaných v listinné podobě. Všechny akcie budou nabídnuty k úpisu předem určenému zájemci - Karlovarskému kraji, identifikační číslo 708 91 168, se sídlem Krajského úřadu na adrese 360 01 Karlovy Vary, Závodní 353/88. Úpis všech akcií na zvýšení základního kapitálu společnosti bude proveden peněžitým vkladem na základě smlouvy o úpisu akcií uzavřené mezi společností a předem určeným zájemcem. Smlouva o upsání akcií bude uzavřena ve lhůtě 30 dnů ode dne podání návrhu na zápis tohoto rozhod nutí do obchodního rejstříku s rozvazovací podmínkou, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku. Návrh smlouvy o úpisu akcií bude zaslán předem určenému zájemci bez zbytečného odkladu poté, co bude podán návrh na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku. Akcie musí být upsány v sídle společnosti nejpozději do jednoho měsíce ode dne podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku. Celkový emisní kurs všech upisovaných akcií či ní 32.000.000,- Kč, emisní kurs jedné upisované akcie se rovná její jmenovité hodnotě tzn. představuje částku 1.000.000,- Kč. Předem určený zájemce je povinen splatit emisní kurs všech akcií peněžitým vkladem ve výši 32.000.000,- Kč nejpozději do 14 dnů o de dne upsání akcií, a to na zvláštní účet u Komerční banky, a.s., který společnost za tímto účelem otevřela na své jméno číslo účtu 107-5692800297/0100. 23.10.2013
Dne 2. července 2008 rozhodl Karlovarský kraj jakožto jediný akcionář společnosti o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 30.000.000,- Kč na novou částku základního kapitálu ve výši 52.000.000,- Kč. Upisování nad částku 30.000.000,- Kč není pří pustné. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno formou úpisu nových akcií s tím, že jediný akcionář společnosti Karlovarský kraj plně využívá svého přednostního práva k úpisu všech nových akcií. Přednostní právo k úpisu akcií bude vykonáno v sídle spol ečnosti ve lhůtě do 30 dnů ode dne podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku. Na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč připadá podíl ve výši jedné celé a 8/22 nové akcie o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč. Předmětem úpisu akcií s využitím přednostního práva bude 30 kusů akcií o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč. Půjde o neregistrované kmenové akcie na jméno, jež budou vydány v listinné podobě. Úpis všech akcií bude proveden peněžitým vkladem. Úpis akcií bude proveden na základě smlouvy o upsání akcií, jež bude uzavřena v souladu s ustanovením § 204 odst. 5 obchodního zákoníku mezi společností Karlovarská krajská nemocnice a.s. a Karlovarským krajem jakožto jediným akcionářem a to v sídle společnosti. Sm louva o upsání akcií bude uzavřena ve lhůtě do 30 dnů ode dne podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku s rozvazovací podmínkou podle ustanovení § 203 odst. 4 obchodního zákoníku s tím, že počátek běhu lhůty k vykonání přednostního práva k úpisu akcií a uzavření smlouvy o úpisu akcií bude písemně oznámen společností akcionáři bez zbytečného odkladu dopisem doručeným do sídla akcionáře. Emisní kurs upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě a bude v plné výši splacen ve lhůt ě do 30 dnů ode dne nabytí právní moci usnesení soudu, kterým bude povolen zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku, a to na zvláště k tomuto zřízený účet u banky České spořitelny a.s., pobočka Sokolov, č.ú. 809525389/0800. 1.8.2008
Na společnost přešlo v důsledku fůze sloučením jmění společnosti Nemocnice Sokolov, spol. s r.o. se sídlem Sokolov, Slovenská 545, PSČ 356 01, identifikační číslo 26365812 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 1572 5, včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů, a jmění společnosti Nemocnice Cheb, spol. s r.o. se sídlem Cheb, K nemocnici 17, PSČ 350 02, identifikační číslo 26365782 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 15724, včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů. 1.7.2006

Aktuální kontaktní údaje Karlovarská krajská nemocnice a.s.

Kapitál Karlovarská krajská nemocnice a.s.

zakladni jmění 220 374 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 1.4.2019
zakladni jmění 170 374 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 15.2.2018 - 1.4.2019
zakladni jmění 140 374 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 5.9.2017 - 15.2.2018
zakladni jmění 130 374 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 24.4.2017 - 5.9.2017
zakladni jmění 120 374 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 23.5.2014 - 24.4.2017
zakladni jmění 84 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 26.11.2013 - 23.5.2014
zakladni jmění 52 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 16.9.2008 - 26.11.2013
zakladni jmění 22 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 3.1.2006 - 16.9.2008
zakladni jmění 22 907 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 7.10.2005 - 3.1.2006
zakladni jmění 200 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 17.12.2003 - 7.10.2005

Akcie Karlovarská krajská nemocnice a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 219 1.4.2019
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 169 15.2.2018 - 1.4.2019
Kmenové akcie na jméno 1 374 000 Kč 1 5.9.2017
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 139 5.9.2017 - 15.2.2018
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 129 24.4.2017 - 5.9.2017
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 119 23.5.2014 - 24.4.2017
Kmenové akcie na jméno 1 374 000 Kč 1 23.5.2014 - 5.9.2017
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 84 26.11.2013 - 23.5.2014
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 52 16.9.2008 - 26.11.2013
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 22 3.1.2006 - 16.9.2008

Sídlo Karlovarská krajská nemocnice a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Bezručova 1190/19 , Karlovy Vary 360 01 20.12.2014
Adresa Bezručova 19, 360 01 Karlovy Vary Česká republika
29.12.2011 - 20.12.2014
Adresa Bezručova 19 , 360 66 Karlovy Vary Česká republika
3.1.2006 - 29.12.2011
Adresa Bezručova 19 , 360 66 Karlovy Vary Česká republika
1.4.2004 - 3.1.2006
Adresa Bezručova 19 , 360 01 Karlovy Vary Česká republika
17.12.2003 - 1.4.2004

Předmět podnikání Karlovarská krajská nemocnice a.s.

Platnost údajů od - do
Poskytování lůžkové, ambulantní a další zdravotní péče v rozsahu registrace podle zákona 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách) v platném znění 15.12.2015
Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady 15.12.2015
Výroba, obchod a služby nezapsané v přílohách č. 1 až 3 živnostenského zákona 15.12.2015
hostinská činnost 28.12.2004 - 15.12.2015
správa a údržba nemovitostí 28.12.2004 - 15.12.2015
realitní činnost 28.12.2004 - 15.12.2015
služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob 28.12.2004 - 15.12.2015
inženýrská činnost v investiční výstavbě 28.12.2004 - 15.12.2015
poskytování ambulantní a lůžkové zdravotní péče v oblasti preventivní, diagnostické, léčebné, rehabilitační, lékárenské a pohotovostní, včetně prodeje krve a krevních derivátů mezi zdravotnickými zařízeními, a to v souladu se zákonem č. 20/1966 Sb., o péč i o zdraví lidu, v platném znění a souvisejících předpisů 16.1.2004 - 15.12.2015
organizování, zajišťování, vykonávání zdravotnických činností nehrazených z veřejného zdravotního pojištění 16.1.2004 - 15.12.2015
pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti 17.12.2003 - 15.12.2015
zprostředkování obchodu 17.12.2003 - 15.12.2015
specializovaný maloobchod 17.12.2003 - 15.12.2015
praní, žehlení, oprava a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží 17.12.2003 - 15.12.2015

vedení firmy Karlovarská krajská nemocnice a.s.

Statutární orgán Karlovarská krajská nemocnice a.s.

Platnost údajů od - do
Společnost zastupuje představenstvo, a to tak, že společnost zastupuje předseda představenstva a člen představenstva společně nebo místopředseda představenstva a člen představenstva společně. 8.10.2015
Jménem společnosti jedná představenstvo. 20.12.2014 - 8.10.2015
Způsob jednání: Jménem společnosti jedná představenstvo, a to tak, že navenek za něj jedná jménem společnosti jakýkoliv člen představenstva. 21.12.2012 - 20.12.2014
Způsob jednání: Jménem společnosti jedná představenstvo, a to tak, že navenek za něj jedná jménem společnosti předseda představenstva spolu s dalším členem představenstva. 3.1.2006 - 21.12.2012
Způsob jednání: Jednatel je oprávněn jednat jménem společnosti samostatně. Jednatel za společnost podepisuje tak, že k vytištěné nebo jinak vyznačené obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis. 17.12.2003 - 3.1.2006
předseda představenstva Ing. Jitka Samáková 23.8.2017
Vznik členství 1.6.2017
Vznik funkce 1.6.2017
Adresa: Borecká 1061 , Ostrov 363 01
člen představenstva MUDr. Josef Mašek 30.6.2018
Vznik členství 15.5.2018
Adresa: Fibichova 965 , Kadaň 432 01
místopředseda představenstva Mgr. David Bracháček 3.10.2018
Vznik členství 1.7.2017
Vznik funkce 1.1.2018
Adresa: Česká 338/22 , Františkovy Lázně 351 01
jednatel MUDr. Jiří Štefan 17.12.2003 - 1.4.2004
Vznik funkce 17.12.2003
Adresa: Budovatelů 1693/2 , Karlovy Vary 360 01
jednatel MUDr. Jiří Štefan 1.4.2004 - 3.1.2006
Vznik funkce 17.12.2003
Zánik funkce 3.1.2006
Adresa: 127 , Karlovy Vary 360 17
člen představenstva Prof. Dr.med. Drsc. Christian Köck MPH. MSc. 3.1.2006 - 27.10.2006
Vznik členství 3.1.2006
Zánik členství 6.2.2006
Adresa: Rakouská republika
Wien, Celtesgasse 13, A-1190
člen představenstva MUDr. Ilja Horník 3.1.2006 - 27.10.2006
Vznik členství 3.1.2006
Zánik členství 2.10.2006
Adresa: Hradební 516/16 , Cheb 350 02
předseda představenstva Mgr. David Hanzl 3.1.2006 - 21.2.2008
Vznik členství 3.1.2006
Zánik členství 20.12.2007
Vznik funkce 3.1.2006
Zánik funkce 20.12.2007
Adresa: Karlova 133 , Mšeno 277 35
místopředseda představenstva MUDr. Jiří Štefan 3.1.2006 - 21.2.2008
Vznik členství 3.1.2006
Zánik členství 20.12.2007
Vznik funkce 3.1.2006
Zánik funkce 20.12.2007
Adresa: 127 , Karlovy Vary 360 17
člen představenstva Ing. Vladimír Keřka 3.1.2006 - 21.2.2008
Vznik členství 3.1.2006
Zánik členství 29.10.2007
Adresa: Klukovická 1530/8 , Praha 155 00
člen představenstva MUDr. Věra Procházková 3.1.2006 - 21.2.2008
Vznik členství 3.1.2006
Adresa: Česká 154 , Karlovy Vary 360 18
člen představenstva MUDr. Miloš Dobiáš 27.10.2006 - 21.2.2008
Vznik členství 25.4.2006
Zánik členství 20.12.2007
Adresa: Kaprova 52/6 , Praha 110 00
člen představenstva MUDr. Jiří Štefan 21.2.2008 - 21.2.2008
Vznik členství 3.1.2006
Zánik členství 8.1.2008
Adresa: 127 , Karlovy Vary 360 17
předseda představenstva MUDr. Věra Procházková 21.2.2008 - 21.2.2008
Vznik členství 3.1.2006
Zánik členství 17.1.2008
Vznik funkce 20.12.2007
Zánik funkce 17.1.2008
Adresa: Česká 154 , Karlovy Vary 360 18
místopředseda představenstva Ing. Jan Ferenc 21.2.2008 - 21.2.2008
Vznik členství 20.12.2007
Zánik členství 17.1.2008
Vznik funkce 20.12.2007
Zánik funkce 17.1.2008
Adresa: Dukelská 994 , Třinec 739 61
člen představenstva Ing. Luboš Orálek 21.2.2008 - 21.2.2008
Vznik členství 20.12.2007
Zánik členství 17.1.2008
Adresa: Horní 299 , Oloví 357 07
člen představenstva Ing. Kamil Kastner 21.2.2008 - 21.2.2008
Vznik členství 30.10.2007
Zánik členství 17.1.2008
Adresa: 102 , Sokolov 356 01
předseda představenstva Mgr. Jiří Fojtík 21.2.2008 - 2.3.2009
Vznik členství 17.1.2008
Vznik funkce 21.1.2008
Adresa: Prokopa Holého 593 , Sokolov 356 01
místopředseda představenstva Ing. Jan Ferenc 21.2.2008 - 2.3.2009
Vznik členství 17.1.2008
Zánik členství 31.12.2008
Vznik funkce 21.1.2008
Zánik funkce 31.12.2008
Adresa: Dukelská 994 , Třinec 739 61
člen představenstva Ing. Luboš Orálek 21.2.2008 - 2.3.2009
Vznik členství 17.1.2008
Zánik členství 10.12.2008
Adresa: Horní 299 , Oloví 357 07
místopředseda představenstva Ing. Vilibald Knob 2.3.2009 - 26.1.2010
Vznik členství 1.1.2009
Zánik členství 4.12.2009
Vznik funkce 5.1.2009
Zánik funkce 4.12.2009
Adresa: Na Švihově 805/4 , Čelákovice 250 88
předseda představenstva Mgr. Jiří Fojtík 2.3.2009 - 10.3.2010
Vznik členství 17.1.2008
Zánik členství 25.2.2010
Vznik funkce 5.1.2009
Zánik funkce 25.2.2010
Adresa: Prokopa Holého 593 , Sokolov 356 01
člen představenstva MUDr. Václav Larva 2.3.2009 - 10.3.2010
Vznik členství 1.1.2009
Adresa: Krále Jiřího 1285/22 , Karlovy Vary 360 01
předseda představenstva MUDr. Václav Larva 10.3.2010 - 2.12.2011
Vznik členství 1.1.2009
Zánik členství 31.8.2011
Vznik funkce 1.3.2010
Zánik funkce 31.8.2011
Adresa: Krále Jiřího 1285/22 , Karlovy Vary 360 01
místopředseda představenstva Ing. Dagmar Divišová 10.3.2010 - 2.12.2011
Vznik členství 22.1.2010
Vznik funkce 8.2.2010
Zánik funkce 31.8.2011
Adresa: Studentská 6/59 , Karlovy Vary 360 07
člen představenstva Miloslav Čermák 10.3.2010 - 2.12.2011
Vznik členství 22.1.2010
Zánik členství 31.8.2011
Adresa: Jiřího z Poděbrad 2017 , Sokolov 356 01
člen představenstva Ing. Jaroslav Bradáč 10.3.2010 - 2.12.2011
Vznik členství 22.1.2010
Zánik členství 31.8.2011
Adresa: Nový Svět 460 , Skalná 351 34
člen představenstva Mgr. Jaroslav Borka 10.3.2010 - 2.12.2011
Vznik členství 25.2.2010
Zánik členství 31.8.2011
Adresa: Stará Kysibelská 597/29 , Karlovy Vary 360 01
člen představenstva Ing. Jan Rais MBA 2.12.2011 - 29.12.2011
Vznik členství 1.9.2011
Zánik členství 3.10.2011
Adresa: Liberecká 615 , Raspenava 464 01
místopředseda představenstva Ing. Miloslava Tanečková 2.12.2011 - 15.8.2012
Vznik členství 1.9.2011
Zánik členství 14.3.2012
Vznik funkce 1.9.2011
Zánik funkce 14.3.2012
Adresa: Laurinova 1014 , Mladá Boleslav 293 01
člen představenstva MUDr. Martin Zítek 29.12.2011 - 15.8.2012
Vznik členství 3.10.2011
Zánik členství 14.3.2012
Adresa: Blankytná 1151/30 , Liberec 460 06
člen představenstva Ing. Dagmar Divišová 2.12.2011 - 21.12.2012
Vznik členství 22.1.2010
Adresa: Studentská 6/59 , Karlovy Vary 360 07
předseda představenstva MUDr. Luděk Nečesaný MBA 2.12.2011 - 16.5.2013
Vznik členství 1.9.2011
Zánik členství 31.3.2013
Vznik funkce 1.9.2011
Zánik funkce 31.3.2013
Adresa: Azurová 1068 , Liberec 460 06
člen představenstva Ing. Milan Trpišovský MBA 2.12.2011 - 16.5.2013
Vznik členství 1.9.2011
Zánik členství 31.3.2013
Adresa: Na Mlýnku 193 , Liberec 460 01
místopředseda představenstva Ing. Dagmar Divišová 21.12.2012 - 26.9.2014
Vznik členství 22.1.2010
Zánik členství 22.1.2014
Vznik funkce 28.3.2012
Zánik funkce 22.1.2014
Adresa: Studentská 6/59 , Karlovy Vary 360 07
člen představenstva Josef März 16.5.2013 - 26.9.2014
Vznik členství 1.4.2013
Adresa: Baarova 470/12 , Karlovy Vary 360 01
předseda představenstva Petr Svoboda 12.6.2013 - 26.9.2014
Vznik členství 1.5.2013
Zánik členství 30.4.2014
Vznik funkce 2.5.2013
Zánik funkce 30.4.2014
Adresa: Barvičova 11/11 , Brno 602 00
člen představenstva Mgr. David Bracháček 8.10.2015 - 1.4.2016
Vznik členství 1.2.2015
Adresa: Táborská 392/11 , Cheb 350 02
místopředseda představenstva MUDr. Jiří Hofmann 26.9.2014 - 10.6.2016
Vznik členství 1.5.2014
Vznik funkce 2.5.2014
Adresa: Děpoltovická 226 , Otovice 360 01
člen představenstva Ing. Dagmar Divišová 26.9.2014 - 31.12.2016
Vznik členství 23.5.2014
Zánik členství 14.12.2015
Adresa: Studentská 6/59 , Karlovy Vary 360 07
člen představenstva Mgr. David Bracháček 1.4.2016 - 25.2.2017
Vznik členství 1.2.2015
Adresa: Česká 338/22 , Františkovy Lázně 351 01
předseda představenstva Josef März 26.9.2014 - 23.8.2017
Vznik členství 1.4.2013
Zánik členství 1.4.2017
Vznik funkce 2.5.2014
Zánik funkce 1.4.2017
Adresa: Baarova 470/12 , Karlovy Vary 360 01
člen představenstva Ing. Lukáš Holý 8.10.2015 - 23.8.2017
Vznik členství 1.2.2015
Zánik členství 31.5.2017
Adresa: Česká 1 , Karlovy Vary 360 18
místopředseda představenstva MUDr. Jiří Hofmann 10.6.2016 - 23.8.2017
Vznik členství 1.5.2014
Zánik členství 31.5.2017
Vznik funkce 2.5.2014
Zánik funkce 31.5.2017
Adresa: Děpoltovická 226 , Otovice 360 01
člen představenstva MUDr. Petra Říhová 31.12.2016 - 23.8.2017
Vznik členství 6.6.2016
Zánik členství 31.5.2017
Adresa: Dělnická 1623/37 , Cheb 350 02
člen představenstva Mgr. David Bracháček 25.2.2017 - 23.8.2017
Vznik členství 1.2.2015
Zánik členství 31.5.2017
Adresa: Táborská 392/11 , Cheb 350 02
místopředseda představenstva MUDr. Josef März 23.8.2017 - 30.6.2018
Vznik členství 1.6.2017
Zánik členství 31.12.2017
Vznik funkce 1.6.2017
Zánik funkce 31.12.2017
Adresa: Baarova 470/12 , Karlovy Vary 360 01
člen představenstva Mgr. David Bracháček 23.8.2017 - 30.6.2018
Vznik členství 1.6.2017
Adresa: Táborská 392/11 , Cheb 350 02
místopředseda představenstva Mgr. David Bracháček 30.6.2018 - 3.10.2018
Vznik členství 1.7.2017
Vznik funkce 1.1.2018
Adresa: Táborská 392/11 , Cheb 350 02

Dozorčí rada Karlovarská krajská nemocnice a.s.

Platnost údajů od - do
místopředseda dozorčí rady MUDr. Jan Valeš 31.12.2016
Vznik členství 6.6.2016
Vznik funkce 8.6.2016
Adresa: Sokolovská 1023/39 , Karlovy Vary 360 05
člen dozorčí rady Miroslava Korseltová 31.12.2016
Vznik členství 6.6.2016
Adresa: 5. května 132 , Plesná 351 35
člen dozorčí rady Josef Kubíčko 16.3.2017
Vznik členství 1.1.2017
Adresa: Bezručova 2200/6 , Cheb 350 02
člen dozorčí rady Ing. Milan Rusev 16.3.2017
Vznik členství 1.1.2017
Adresa: U Kolny 400/2 , Karlovy Vary 360 07
předseda dozorčí rady MUDr. Věra Procházková 16.3.2017
Vznik členství 1.1.2017
Vznik funkce 23.1.2017
Adresa: Česká 154 , Karlovy Vary 360 18
člen dozorčí rady Jiří Vaněček BBA 16.3.2017
Vznik členství 1.1.2017
Adresa: 209 , Nová Role 362 25
člen dozorčí rady MUDr. Helena Trtková Říhová 10.1.2019
Vznik členství 1.1.2017
Adresa: 247 , Jenišov 360 01
člen Ing. Jan Horník 17.12.2003 - 19.8.2005
Vznik členství 17.12.2003
Zánik členství 28.4.2005
Adresa: 178 , Boží Dar 362 62
předseda Ing. Ivan Žikeš 17.12.2003 - 3.1.2006
Vznik členství 17.12.2003
Zánik členství 3.1.2006
Vznik funkce 17.12.2003
Zánik funkce 3.1.2006
Adresa: Maďarská 520/4 , Karlovy Vary 360 01
člen MUDr. Václav Larva 17.12.2003 - 3.1.2006
Vznik členství 17.12.2003
Zánik členství 3.1.2006
Adresa: Krále Jiřího 1285/22 , Karlovy Vary 360 01
člen Josef Mikuta 28.12.2004 - 3.1.2006
Vznik členství 29.4.2004
Zánik členství 3.1.2006
Adresa: Na Zámecké 496 , Toužim 364 01
člen Ing. Miloš Patera 28.12.2004 - 3.1.2006
Vznik členství 29.4.2004
Zánik členství 3.1.2006
Adresa: Zlatá 950/13 , Karlovy Vary 360 05
člen dozorčí rady JUDr. Josef Pavel 3.1.2006 - 4.7.2007
Vznik členství 3.1.2006
Zánik členství 3.1.2007
Adresa: Vřídelní 127/37 , Karlovy Vary 360 01
člen dozorčí rady Ing. Jiří Mutinský 3.1.2006 - 4.7.2007
Vznik členství 3.1.2006
Zánik členství 3.1.2007
Adresa: Cínová 4 , 362 15 Březová u Karlových Varů Česká republika
člen dozorčí rady RNDr. Petr Horký 3.1.2006 - 4.7.2007
Vznik členství 3.1.2006
Zánik členství 3.1.2007
Adresa: Ruská 383/60 , Mariánské Lázně 353 01
člen dozorčí rady MUDr. Jan Svoboda 3.1.2006 - 4.7.2007
Vznik členství 3.1.2006
Zánik členství 3.1.2007
Adresa: Svobody 586/13 , Cheb 350 02
člen dozorčí rady MUDr. Rudolf Macháček 3.1.2006 - 4.7.2007
Vznik členství 3.1.2006
Zánik členství 3.1.2007
Adresa: 44 , Sokolov 356 01
člen dozorčí rady Lenka Jíšová 3.1.2006 - 4.7.2007
Vznik členství 3.1.2006
Zánik členství 3.1.2007
Adresa: Ondřejská 539/50 , Karlovy Vary 360 01
člen dozorčí rady MUDr. Tomáš Pospíšil 4.7.2007 - 20.6.2008
Vznik členství 4.1.2007
Zánik členství 5.3.2008
Adresa: Hradištní 140 , Karlovy Vary 360 18
člen dozorčí rady Hynek Bureš 4.7.2007 - 20.6.2008
Vznik členství 4.1.2007
Zánik členství 5.3.2008
Adresa: Severní 870/11 , Karlovy Vary 360 05
člen dozorčí rady JUDr. Josef Pavel 4.7.2007 - 20.6.2008
Vznik členství 4.1.2007
Zánik členství 22.1.2008
Adresa: Vřídelní 127/37 , Karlovy Vary 360 01
člen dozorčí rady Ing. Jiří Mutinský 4.7.2007 - 20.6.2008
Vznik členství 4.1.2007
Zánik členství 22.1.2008
Adresa: Cínová 4 , 362 15 Březová u Karlových Varů Česká republika
člen dozorčí rady RNDr. Petr Horký 4.7.2007 - 20.6.2008
Vznik členství 4.1.2007
Zánik členství 31.1.2008
Adresa: Ruská 383/60 , Mariánské Lázně 353 01
člen dozorčí rady MUDr. Jan Svoboda 4.7.2007 - 20.6.2008
Vznik členství 4.1.2007
Zánik členství 22.1.2008
Adresa: Svobody 586/13 , Cheb 350 02
předseda dozorčí rady MUDr. Václav Larva 23.5.2008 - 2.3.2009
Vznik členství 15.2.2008
Zánik členství 31.12.2008
Vznik funkce 17.3.2008
Zánik funkce 31.12.2008
Adresa: Krále Jiřího 1285/22 , Karlovy Vary 360 01
člen dozorčí rady Ing. Jan Zborník 23.5.2008 - 2.3.2009
Vznik funkce 15.2.2008
Zánik funkce 31.12.2008
Adresa: 68 , Ostrov 363 01
člen dozorčí rady Petr Martínek 23.5.2008 - 2.3.2009
Vznik členství 15.2.2008
Zánik členství 31.12.2008
Adresa: Kostelní 859 , Horní Slavkov 357 31
místopředseda dozorčí rady Hynek Bureš 23.5.2008 - 24.3.2009
Vznik členství 5.3.2008
Vznik funkce 17.3.2008
Zánik funkce 11.2.2009
Adresa: Severní 870/11 , Karlovy Vary 360 05
člen dozorčí rady Mgr. Martin Havel 13.3.2009 - 24.3.2009
Vznik členství 1.1.2009
Adresa: Waldertova 669/4 , Karlovy Vary 360 01
člen dozorčí rady Ing. Oldřich Nápravník 13.3.2009 - 12.12.2009
Vznik členství 1.1.2009
Zánik členství 29.10.2009
Adresa: Gen. Svobody 325 , Březová 356 01
člen dozorčí rady MUDr. Berenika Podzemská 13.3.2009 - 28.4.2010
Vznik členství 1.1.2009
Zánik členství 1.4.2010
Adresa: 158 , Nejdek 362 21
člen dozorčí rady MUDr. Jiří Morávek 23.5.2008 - 12.4.2012
Vznik členství 15.2.2008
Zánik členství 13.8.2010
Adresa: Sadová 490 , Žlutice 364 52
člen dozorčí rady Bc. Joža Lokajíček 28.4.2010 - 12.4.2012
Vznik členství 1.4.2010
Zánik členství 7.11.2011
Adresa: Lomená 251/1 , Karlovy Vary 360 04
člen dozorčí rady Mgr. Vladimír Hartmann 12.4.2012 - 12.4.2012
Vznik členství 22.12.2010
Zánik členství 7.11.2011
Adresa: Májová 1689/67 , Cheb 350 02
člen dozorčí rady MUDr. Tomáš Pospíšil 23.5.2008 - 21.12.2012
Vznik členství 5.3.2008
Zánik členství 6.3.2012
Adresa: Hradištní 140 , Karlovy Vary 360 18
místopředseda dozorčí rady Hynek Bureš 24.3.2009 - 21.12.2012
Vznik členství 5.3.2008
Zánik členství 6.3.2012
Vznik funkce 11.2.2009
Zánik funkce 6.3.2012
Adresa: Severní 870/11 , Karlovy Vary 360 05
člen dozorčí rady Ing. Richard Ullisch 12.4.2012 - 21.12.2012
Vznik členství 7.11.2011
Zánik členství 27.3.2012
Adresa: 124 , Karlovy Vary 360 10
předseda dozorčí rady Mgr. Martin Havel 24.3.2009 - 27.2.2013
Vznik členství 1.1.2009
Vznik funkce 11.2.2009
Zánik funkce 6.12.2011
Adresa: Waldertova 669/4 , Karlovy Vary 360 01
člen dozorčí rady Jakub Pánik 12.4.2012 - 27.2.2013
Vznik členství 7.11.2011
Adresa: Jateční 460/11 , Cheb 350 02
člen dozorčí rady Petr Martínek 28.4.2010 - 26.9.2014
Vznik členství 1.4.2010
Zánik členství 1.4.2014
Adresa: Kostelní 859 , Horní Slavkov 357 31
člen dozorčí rady Bc. Martina Jánská 20.12.2014 - 8.10.2015
Vznik členství 18.8.2014
Zánik členství 17.12.2014
Adresa: Moskevská 1023/36 , Karlovy Vary 360 01
člen dozorčí rady Ing. Blanka Patočková 20.12.2014 - 8.10.2015
Vznik členství 18.8.2014
Zánik členství 17.12.2014
Adresa: Budovatelů 1413/5 , Karlovy Vary 360 01
předseda dozorčí rady Jakub Pánik 27.2.2013 - 15.12.2015
Vznik členství 7.11.2011
Zánik členství 23.3.2015
Vznik funkce 6.12.2011
Zánik funkce 23.3.2015
Adresa: Jateční 460/11 , Cheb 350 02
člen dozorčí rady Martin Havel 27.2.2013 - 15.12.2015
Vznik členství 1.1.2009
Zánik členství 23.3.2015
Adresa: Waldertova 669/4 , Karlovy Vary 360 01
člen dozorčí rady Petr Martínek 26.9.2014 - 15.12.2015
Vznik členství 23.5.2014
Zánik členství 23.3.2015
Adresa: Kostelní 859 , Horní Slavkov 357 31
člen dozorčí rady Ing. Edmund Janisch 21.12.2012 - 31.12.2016
Vznik členství 2.4.2012
Zánik členství 5.6.2016
Adresa: Vrchlického 563/9 , Karlovy Vary 360 01
místopředseda dozorčí rady MUDr. Jan Valeš 21.12.2012 - 31.12.2016
Vznik členství 6.3.2012
Zánik členství 5.6.2016
Vznik funkce 6.9.2012
Zánik funkce 5.6.2016
Adresa: Sokolovská 1023/39 , Karlovy Vary 360 05
člen dozorčí rady Miroslava Korseltová 21.12.2012 - 31.12.2016
Vznik členství 6.3.2012
Zánik členství 5.6.2016
Adresa: 5. května 132 , Plesná 351 35
člen dozorčí rady Ing. Jiří Červenka 15.12.2015 - 31.12.2016
Vznik členství 24.3.2015
Zánik členství 9.5.2016
Adresa: Thomayerova 2830/10 , Aš 352 01
předseda dozorčí rady Ing. Petr Navrátil 15.12.2015 - 16.3.2017
Vznik členství 24.3.2015
Zánik členství 31.12.2016
Vznik funkce 1.4.2015
Zánik funkce 31.12.2016
Adresa: Mánesova 1552/46 , Cheb 350 02
člen dozorčí rady Ing. Petr Kulhánek 15.12.2015 - 16.3.2017
Vznik členství 24.3.2015
Zánik členství 31.12.2016
Adresa: Terezínská 228/10 , Karlovy Vary 360 07
člen dozorčí rady Ing. Jiří Kotek 15.12.2015 - 16.3.2017
Vznik členství 24.3.2015
Zánik členství 31.12.2016
Adresa: Vrchlického 1375/2 , Karlovy Vary 360 01
člen dozorčí rady Ing. Edmund Janisch 31.12.2016 - 16.3.2017
Vznik členství 6.6.2016
Zánik členství 31.12.2016
Adresa: Vrchlického 563/9 , Karlovy Vary 360 01
člen dozorčí rady MUDr. Helena Trtková Říhová 16.3.2017 - 18.7.2018
Vznik členství 1.1.2017
Adresa: 247 , Jenišov 360 01
člen dozorčí rady MUDr. Helena Trtková Říhová 18.7.2018 - 10.1.2019
Vznik členství 1.1.2017
Adresa: Svahová 1005/12 , Karlovy Vary 360 01

Prokura Karlovarská krajská nemocnice a.s.

Platnost údajů od - do
Jméno Ing. Helena Pěnkavová 1.4.2004 - 19.8.2005
Adresa: U Ohře 206/12 , Karlovy Vary 360 18
Jméno MUDr. Jiří Souček 19.8.2005 - 3.1.2006
Adresa: Poštovní 1624/10 , Karlovy Vary 360 01

Sbírka Listin Karlovarská krajská nemocnice a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 1205/SL 144 stanovy společnosti Krajský soud v Plzni 1.6.2015 2.12.2015 22.1.2016 18
B 1205/SL 143 notářský zápis [Nz 178/2015] rozhodnutí Krajský soud v Plzni 29.5.2015 2.12.2015 22.1.2016 8
B 1205/SL 142 rozhod. o statut. orgánu zápis ze zasedání DR Krajský soud v Plzni 1.4.2015 2.12.2015 22.1.2016 9
B 1205/SL 141 rozhod. o statut. orgánu rozhodnutí akcionáře Krajský soud v Plzni 23.3.2015 2.12.2015 22.1.2016 2
B 1205/SL 140 notářský zápis [Nz 178/2015] rozhodnutí Krajský soud v Plzni 29.5.2015 22.9.2015 13.10.2015 8
B 1205/SL 139 rozhod. o statut. orgánu rozhodnutí akcionáře Krajský soud v Plzni 23.3.2015 22.9.2015 13.10.2015 2
B 1205/SL 138 rozhod. o statut. orgánu rozhodnutí akcionáře Krajský soud v Plzni 9.2.2015 22.9.2015 13.10.2015 2
B 1205/SL 137 rozhod. o statut. orgánu zápis ze zasedání DR Krajský soud v Plzni 17.12.2014 22.9.2015 13.10.2015 11
B 1205/SL 136 rozhod. o statut. orgánu odstoupení z funkce Krajský soud v Plzni 13.11.2014 22.9.2015 13.10.2015 1
B 1205/SL 135 rozhod. o statut. orgánu odstoupení z funkce Krajský soud v Plzni 13.11.2014 22.9.2015 13.10.2015 1
B 1205/SL 134 účetní závěrka [2014] Krajský soud v Plzni 24.2.2015 8.4.2015 10.4.2015 27
B 1205/SL 133 notářský zápis [Nz 300/2014] rozhodnutí Krajský soud v Plzni 18.8.2014 14.11.2014 31.12.2014 20
B 1205/SL 132 rozhod. o statut. orgánu zápis z VH Krajský soud v Plzni 18.8.2014 14.11.2014 31.12.2014 6
B 1205/SL 131 výroční zpráva [2013] Krajský soud v Plzni 23.7.2014 5.11.2014 62
B 1205/SL 130 rozhod. o statut. orgánu rozhodnutí akcionáře Krajský soud v Plzni 23.5.2014 6.8.2014 24.10.2014 1
B 1205/SL 129 rozhod. o statut. orgánu zápis ze zasedání představenstva Krajský soud v Plzni 2.5.2014 6.8.2014 24.10.2014 6
B 1205/SL 128 rozhod. o statut. orgánu výpis usnesení-č.RK 421/04/14 Krajský soud v Plzni 18.4.2014 6.8.2014 24.10.2014 2
B 1205/SL 127 rozhod. o statut. orgánu rozhodnutí akcionáře Krajský soud v Plzni 17.4.2014 6.8.2014 24.10.2014 2
B 1205/SL 126 zpráva o vztazích Krajský soud v Plzni 5.2.2014 16.6.2014 24.6.2014 12
B 1205/SL 125 účetní závěrka [2013] Krajský soud v Plzni 16.6.2014 24.6.2014 22
B 1205/SL 124 notářský zápis Nz 57/2014-rozhodnutí Krajský soud v Plzni 10.3.2014 30.4.2014 23.5.2014 8
B 1205/SL 123 posudek znalce č. 3535-399/2013 Krajský soud v Plzni 21.11.2013 30.4.2014 23.5.2014 32
B 1205/SL 120 stanovy společnosti Krajský soud v Plzni 6.11.2013 27.11.2013 20
B 1205/SL 119 rozhod. o statut. orgánu zápis č.4 z mimoř. zasedání Krajský soud v Plzni 2.5.2013 7.6.2013 12.6.2013 4
B 1205/SL 118 rozhod. o statut. orgánu Krajský soud v Plzni 22.4.2013 7.6.2013 12.6.2013 1
B 1205/SL 117 výroční zpráva [2012] Krajský soud v Plzni 26.3.2013 27.5.2013 27.5.2013 149
B 1205/SL 116 rozhod. o statut. orgánu rozh.jed.spol. Krajský soud v Plzni 25.3.2013 30.4.2013 16.5.2013 2
B 1205/SL 115 stanovy společnosti - ú.z. Krajský soud v Plzni 18.3.2013 15.4.2013 22.4.2013 24
B 1205/SL 114 notářský zápis Nz 54/2013 - rozhodnutí Krajský soud v Plzni 18.3.2013 15.4.2013 22.4.2013 5
B 1205/SL 113 rozhod. o statut. orgánu odstoupení z funkce předsedy DR Krajský soud v Plzni 6.12.2012 25.1.2013 22.2.2013 1
B 1205/SL 112 rozhod. o statut. orgánu zápis z 12.zasedání DR Krajský soud v Plzni 6.12.2012 25.1.2013 22.2.2013 8
B 1205/SL 111 notářský zápis Nz 131/2012 - rozh.jed.akcionáře Krajský soud v Plzni 29.5.2012 27.11.2012 21.12.2012 26
B 1205/SL 110 rozhod. o statut. orgánu zápis č.1/2012 Krajský soud v Plzni 27.3.2012 27.11.2012 21.12.2012 6
B 1205/SL 109 rozhod. o statut. orgánu výsledky voleb Krajský soud v Plzni 12.3.2012 27.11.2012 21.12.2012 4
B 1205/SL 108 rozhod. o statut. orgánu zápis č.4/2012 Krajský soud v Plzni 6.9.2012 9.11.2012 21.12.2012 4
B 1205/SL 107 rozhod. o statut. orgánu rozh.jed.akcioáře Krajský soud v Plzni 2.4.2012 9.11.2012 21.12.2012 1
B 1205/SL 106 rozhod. o statut. orgánu zápis č.3/2012 Krajský soud v Plzni 28.3.2012 9.11.2012 21.12.2012 6
B 1205/SL 105 účetní závěrka 2011 Krajský soud v Plzni 26.3.2012 12.10.2012 12.10.2012 20
B 1205/SL 104 ostatní - záp. z jednání představ. Krajský soud v Plzni 14.3.2012 10.8.2012 15.8.2012 0
B 1205/SL 103 ostatní - rozhodnutí akcionáře Krajský soud v Plzni 2.4.2012 3.8.2012 15.8.2012 0
B 1205/SL 102 rozhod. o statut. orgánu - odstoupení z funkce Krajský soud v Plzni 29.2.2012 3.8.2012 15.8.2012 0
B 1205/SL 101 rozhod. o statut. orgánu - odstoupení z funkce Krajský soud v Plzni 14.2.2012 3.8.2012 15.8.2012 0
B 1205/SL 100 výroční zpráva 2011 Krajský soud v Plzni 1.3.2012 29.6.2012 11.7.2012 0
B 1205/SL 99 notářský zápis Nz 131/2012 - Stanovy Krajský soud v Plzni 29.5.2012 14.6.2012 20.6.2012 26
B 1205/SL 98 rozhod. o statut. orgánu - rozh.jed.akcionáře Krajský soud v Plzni 7.11.2011 30.3.2012 12.4.2012 2
B 1205/SL 97 rozhod. o statut. orgánu - rozh.jedin.akcionáře Krajský soud v Plzni 22.12.2010 30.3.2012 12.4.2012 1
B 1205/SL 96 stanovy společnosti - ú.z. Krajský soud v Plzni 14.12.2011 5.1.2012 23
B 1205/SL 95 rozhod. o statut. orgánu - rozh. jediného akcionáře Krajský soud v Plzni 3.10.2011 14.12.2011 5.1.2012 2
B 1205/SL 94 rozhod. o statut. orgánu - zápis z jed. představenstva Krajský soud v Plzni 1.9.2011 10.11.2011 5.12.2011 5
B 1205/SL 93 rozhod. o statut. orgánu - rozh.jed.spol. Krajský soud v Plzni 28.8.2011 10.11.2011 5.12.2011 2
B 1205/SL 92 stanovy společnosti - oprava ú.z. Krajský soud v Plzni 25.7.2011 19.8.2011 29.8.2011 27
B 1205/SL 91 stanovy společnosti - ú.z. Krajský soud v Plzni 25.7.2011 27.7.2011 8.8.2011 20
B 1205/SL 90 notářský zápis Nz 167/2011 - rozhodnutí Krajský soud v Plzni 6.6.2011 11.7.2011 12.7.2011 2
B 1205/SL 89 notářský zápis Nz 193/2010 - rozhodnutí Krajský soud v Plzni 22.12.2010 11.7.2011 12.7.2011 2
B 1205/SL 87 převod,náj.podn.,ovládání -smlouva o nájmu části podniku Krajský soud v Plzni 30.11.2010 6.1.2011 6.1.2011 22
B 1205/SL 86 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora 2009 Krajský soud v Plzni 20.4.2010 9.7.2010 15.7.2010 63
B 1205/SL 85 podpisové vzory - Bc. Joža Lokajíček Krajský soud v Plzni 8.4.2010 23.4.2010 28.4.2010 2
B 1205/SL 84 podpisové vzory - Petr Martínek Krajský soud v Plzni 7.4.2010 23.4.2010 28.4.2010 1
B 1205/SL 83 rozhod. o statut. orgánu - usn. z 13. jednání Rady kr. Krajský soud v Plzni 1.4.2010 23.4.2010 28.4.2010 2
B 1205/SL 82 rozhod. o statut. orgánu - rozh. jediného akcionáře Krajský soud v Plzni 1.4.2010 23.4.2010 28.4.2010 1
B 1205/SL 79 rozhod. o statut. orgánu - zápis č.2 z představenstva Krajský soud v Plzni 1.3.2010 3.3.2010 11.3.2010 1
B 1205/SL 81 podpisové vzory - Mgr. Jaroslav Borka Krajský soud v Plzni 1.3.2010 3.3.2010 10.3.2010 2
B 1205/SL 80 rozhod. o statut. orgánu -rozhodnutí jediného akcionáře Krajský soud v Plzni 1.3.2010 3.3.2010 10.3.2010 1
B 1205/SL 78 rozhod. o statut. orgánu - zápis č.1 z představenstva Krajský soud v Plzni 8.2.2010 16.2.2010 10.3.2010 1
B 1205/SL 77 stanovy společnosti - ú.z. Krajský soud v Plzni 22.1.2010 16.2.2010 10.3.2010 19
B 1205/SL 76 podpisové vzory - Ing. Dagmar Divišová Krajský soud v Plzni 8.2.2010 16.2.2010 10.3.2010 2
B 1205/SL 75 podpisové vzory - Miloslav Čermák Krajský soud v Plzni 8.2.2010 16.2.2010 10.3.2010 2
B 1205/SL 74 podpisové vzory - Ing. Jaroslav Bradáč Krajský soud v Plzni 8.2.2010 16.2.2010 10.3.2010 2
B 1205/SL 73 notářský zápis Nz 17/2010 - rozhodnutí Krajský soud v Plzni 4.2.2010 16.2.2010 10.3.2010 2
B 1205/SL 72 rozhod. o statut. orgánu - odstoupení z fce člena před. Krajský soud v Plzni 16.11.2009 20.1.2010 10.3.2010 2
B 1205/SL 71 rozhod. o statut. orgánu - zápis č.13 z představenstva Krajský soud v Plzni 4.12.2009 6.1.2010 26.1.2010 1
B 1205/SL 70 rozhod. o statut. orgánu - zápis č.4/09 z DR Krajský soud v Plzni 29.10.2009 19.11.2009 12.12.2009 1
B 1205/SL 69 stanovy společnosti - ú.z. Krajský soud v Plzni 22.4.2009 30.10.2009 13.11.2009 19
B 1205/SL 68 notářský zápis Nz 67/2009 - o změně stanov Krajský soud v Plzni 22.4.2009 30.10.2009 13.11.2009 2
B 1205/SL 67 ostatní - rozh. akcionáře Krajský soud v Plzni 25.5.2009 11.6.2009 11.6.2009 2
B 1205/SL 66 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora 2008 Krajský soud v Plzni 24.4.2009 11.6.2009 11.6.2009 59
B 1205/SL 65 rozhod. o statut. orgánu - zápis č.1/09 z DR Krajský soud v Plzni 11.2.2009 17.3.2009 24.3.2009 2
B 1205/SL 64 podpisové vzory - MUDr. Berenika Podzemská Krajský soud v Plzni 17.2.2009 9.3.2009 11.3.2009 1
B 1205/SL 63 podpisové vzory - Mgr. Martin Havel Krajský soud v Plzni 2.3.2009 9.3.2009 11.3.2009 1
B 1205/SL 62 podpisové vzory - Ing. Oldřich Nápravník, CSc. Krajský soud v Plzni 4.3.2009 9.3.2009 11.3.2009 1
B 1205/SL 61 podpisové vzory - MUDr. Václav Larva Krajský soud v Plzni 5.1.2009 13.2.2009 18.2.2009 2
B 1205/SL 60 podpisové vzory - Ing. Vilibald Knob Krajský soud v Plzni 5.1.2009 13.2.2009 18.2.2009 2
B 1205/SL 59 rozhod. o statut. orgánu - rozh. akcionáře Krajský soud v Plzni 17.12.2008 13.2.2009 18.2.2009 2
B 1205/SL 58 notářský zápis Nz 8/2009 - rozh. + stanovy Krajský soud v Plzni 20.1.2009 13.2.2009 18.2.2009 29
B 1205/SL 57 stanovy společnosti - ú.z. Krajský soud v Plzni 16.9.2008 10.11.2008 10.11.2008 18
B 1205/SL 56 zpráva auditora 2007 Krajský soud v Plzni 16.4.2008 29.8.2008 29.8.2008 2
B 1205/SL 55 účetní závěrka 2007 Krajský soud v Plzni 15.4.2008 29.8.2008 29.8.2008 6
B 1205/SL 54 notářský zápis Nz 528/2008-rozhodnutí Krajský soud v Plzni 2.7.2008 31.7.2008 28.8.2008 7
B 1205/SL 53 rozhod. o statut. orgánu - zasedání DR-výpis č. 3/08 Krajský soud v Plzni 31.3.2008 24.4.2008 28.4.2008 2
B 1205/SL 52 rozhod. o statut. orgánu - zasedání DR-výpis č. 2/08 Krajský soud v Plzni 31.3.2008 24.4.2008 28.4.2008 2
B 1205/SL 51 rozhod. o statut. orgánu - zasedání DR-výpis č. 1/08 Krajský soud v Plzni 31.3.2008 24.4.2008 28.4.2008 1
B 1205/SL 50 rozhod. o statut. orgánu - volební protokol členů DR Krajský soud v Plzni 5.3.2008 24.4.2008 28.4.2008 2
B 1205/SL 49 rozhod. o statut. orgánu - rozh. jediného akcionáře Krajský soud v Plzni 19.2.2008 24.4.2008 28.4.2008 2
B 1205/SL 48 notářský zápis Nz 60/2008-stanovy Krajský soud v Plzni 28.2.2008 20.3.2008 21.3.2008 26
B 1205/SL 47 podpisové vzory Krajský soud v Plzni 29.1.2008 1.2.2008 21.2.2008 10
B 1205/SL 46 rozhod. o statut. orgánu - zápis ze zasedání představ. Krajský soud v Plzni 8.1.2008 15.2.2008 21.2.2008 1
B 1205/SL 45 rozhod. o statut. orgánu - zápis ze zasedání představ. Krajský soud v Plzni 29.10.2007 15.2.2008 21.2.2008 5
B 1205/SL 44 rozhod. o statut. orgánu - zápis ze zasedání DR Krajský soud v Plzni 30.10.2007 1.2.2008 21.2.2008 2
B 1205/SL 43 stanovy společnosti - ú.z. Krajský soud v Plzni 23.1.2008 1.2.2008 21.2.2008 44
B 1205/SL 41 rozhod. o statut. orgánu - zápis ze zasedání představ. Krajský soud v Plzni 20.12.2007 1.2.2008 21.2.2008 2
B 1205/SL 40 notářský zápis Nz 9/2008 Krajský soud v Plzni 23.1.2008 1.2.2008 21.2.2008 4
B 1205/SL 39 rozhod. o statut. orgánu - zápis ze zasedání DR Krajský soud v Plzni 17.1.2008 1.2.2008 21.2.2008 6
B 1205/SL 38 rozhod. o statut. orgánu - zápis z jednání představ. Krajský soud v Plzni 21.1.2008 1.2.2008 21.2.2008 4
B 1205/SL 37 rozhod. o statut. orgánu - usnesení DR Krajský soud v Plzni 20.12.2007 1.2.2008 21.2.2008 2
B 1205/SL 35 rozhod. o statut. orgánu - zápis ze zasedání DR Krajský soud v Plzni 2.10.2007 1.2.2008 21.2.2008 6
B 1205/SL 34 ostatní - rozh. jediného akcionáře Krajský soud v Plzni 2.5.2007 12.2.2008 12.2.2008 2
B 1205/SL 33 zpráva auditora 2006 Krajský soud v Plzni 2.4.2008 12.2.2008 12.2.2008 2
B 1205/SL 32 účetní závěrka 2006 Krajský soud v Plzni 2.4.2008 12.2.2008 12.2.2008 22
B 1205/SL 31 rozhod. o statut. orgánu -volba členů DR Krajský soud v Plzni 12.12.2006 18.4.2007 10.7.2007 1
B 1205/SL 30 rozhod. o statut. orgánu -rozh.jediného akcionáře Krajský soud v Plzni 20.12.2006 26.3.2007 10.7.2007 1
B 1205/SL 29 účetní závěrka, zpráva auditora 2005 Krajský soud v Plzni 27.3.2006 14.12.2006 14.12.2006 15
B 1205/SL 28 podpisové vzory Krajský soud v Plzni 20.9.2006 16.10.2006 30.10.2006 1
B 1205/SL 27 ostatní - zápisy DR + předst. Krajský soud v Plzni 25.4.2006 16.10.2006 30.10.2006 10
B 1205/SL 26 notářský zápis Nz 117/2006+ změna stanov Krajský soud v Plzni 22.5.2006 19.6.2006 21.6.2006 1
B 1205/SL 25 účetní závěrka, zpráva auditora k 1/2 2006 Krajský soud v Plzni 31.3.2006 23.5.2006 16.6.2006 58
B 1205/SL 24 účetní závěrka k 31/1 06 Krajský soud v Plzni 23.3.2006 23.5.2006 16.6.2006 15
B 1205/SL 23 notářský zápis Nz 116/2006 + sml. o fúzi Krajský soud v Plzni 22.5.2006 23.5.2006 16.6.2006 6
B 1205/SL 22 notářský zápis Nz 115/2006 - rozh. Krajský soud v Plzni 22.5.2006 23.5.2006 16.6.2006 11
B 1205/SL 21 změna právní formy, fúze - návrh sml. o fúzi Krajský soud v Plzni 3.4.2006 11.4.2006 12.4.2006 9
B 1205/SL 18 podpisové vzory Krajský soud v Plzni 22.11.2005 19.12.2005 20.12.2005 11
B 1205/SL 17 účetní závěrka k 31/10 05 Krajský soud v Plzni 3.11.2005 19.12.2005 20.12.2005 7
B 1205/SL 16 posudek znalce 20/2005 Krajský soud v Plzni 11.11.2005 19.12.2005 20.12.2005 136
B 1205/SL 15 stanovy společnosti Krajský soud v Plzni 21.11.2005 19.12.2005 20.12.2005 19
B 1205/SL 14 rozhod. o statut. orgánu - dle zápisu Krajský soud v Plzni 6.12.2005 19.12.2005 20.12.2005 2
B 1205/SL 13 notářský zápis Nz 191/2005 - rozhodnutí Krajský soud v Plzni 16.11.2005 19.12.2005 20.12.2005 26
B 1205/SL 9 účetní závěrka 2004 Krajský soud v Plzni 28.2.2005 1.7.2005 10.8.2005 13
B 1205/SL 12 ostatní - zápis o rozh. jed. spol. Krajský soud v Plzni 1.6.2005 10.6.2005 19.7.2005 1
B 1205/SL 11 ostatní - usnesení z jednání Krajský soud v Plzni 15.4.2005 10.6.2005 19.7.2005 2
B 1205/SL 10 ostatní usnesení z jednání Krajský soud v Plzni 28.4.2005 10.6.2005 19.7.2005 10
B 1205/SL 8 zakladatelské dokumenty -ÚZ zakl. listiny Krajský soud v Plzni 7.7.2004 24.11.2004 5
B 1205/SL 7 notářský zápis -NZ 235/2004 rozh. Krajský soud v Plzni 2.7.2004 7.7.2004 24.11.2004 5
B 1205/SL 6 ostatní -rozh. jedin. společníka Krajský soud v Plzni 4.5.2004 7.7.2004 24.11.2004 1
B 1205/SL 5 podpisové vzory prokuristky Krajský soud v Plzni 21.1.2004 4.2.2004 9.3.2004 1
B 1205/SL 4 zakladatelské dokumenty -ÚZ zakl.listiny Krajský soud v Plzni 4.2.2004 9.3.2004 4
B 1205/SL 3 ostatní -rozh.jediného společníka Krajský soud v Plzni 21.1.2004 4.2.2004 9.3.2004 1
B 1205/SL 2 podpisové vzory jednatele a členů DR Krajský soud v Plzni 5.12.2003 15.12.2003 16.12.2003 5
B 1205/SL 1 notářský zápis -NZ 270/2003 zakl.listina Krajský soud v Plzni 26.11.2003 15.12.2003 16.12.2003 6
B 1205/SL 20 změna právní formy, fúze - transf. z C 15726,25,24 Krajský soud v Plzni 0
B 1205/SL 19 změna právní formy, fúze - transformace na B 1205 Krajský soud v Plzni 0

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Karlovarská krajská nemocnice a.s.

IČO (identifikační číslo) 26365804
Jméno Karlovarská krajská nemocnice a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Magistrát města Karlovy Vary
Vznik první živnosti: 17.12.2003
Celkový počet živností: 17
Aktivních živností: 4

Sídlo Karlovarská krajská nemocnice a.s.

Živnosti a provozovny Karlovarská krajská nemocnice a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Ubytovací služby

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 17.12.2003
Provozovna č. 1
Provozovna Bezručova 1190/19, Karlovy Vary 360 01
Identifikační číslo provozovny 1010772406
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

Zahájení provozování 17.12.2003
Provozovna č. 2
Provozovna Americká 360 01 Karlovy Vary
Identifikační číslo provozovny 1009486845
Druh provozovny jiný
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 3.3.2014
Provozovna č. 3
Provozovna Bezručova 1369/19, Karlovy Vary 360 01
Identifikační číslo provozovny 1006403701
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Zahájení provozování 26.4.2004
Provozovna č. 4
Provozovna K Nemocnici 1204/17, Cheb 350 02
Identifikační číslo provozovny 1007928867
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Ubytovací služby

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

Zahájení provozování 1.7.2006

Živnost č. 2 Hostinská činnost

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 8.1.2004
Provozovna č. 1
Provozovna Americká 360 01 Karlovy Vary
Identifikační číslo provozovny 1008407267
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 1.9.2012
Provozovna č. 2
Provozovna K Nemocnici 1204/17, Cheb 350 02
Identifikační číslo provozovny 1007928867
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.7.2006
Provozovna č. 3
Provozovna Bezručova 2082/19, Karlovy Vary 360 01
Identifikační číslo provozovny 1006403698
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 8.1.2004

Živnost č. 3 Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 11.7.2006

Živnost č. 4 Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 3.3.2014
Provozovna č. 1
Provozovna K Nemocnici 1204/17, Cheb 350 02
Identifikační číslo provozovny 1007928867
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 3.3.2014
Provozovna č. 2
Provozovna Americká 360 01 Karlovy Vary
Identifikační číslo provozovny 1009486845
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 3.3.2014

Živnost č. 5 Specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.12.2003
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 6 Zprostředkování obchodu a služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.12.2003
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 7 Praní, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.12.2003
Zánik oprávnění 21.7.2006

Živnost č. 8 Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.12.2003
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 9 Správa a údržba nemovitostí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 21.4.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 10 Realitní činnost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 21.4.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 11 Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 26.4.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 12 Inženýrská činnost v investiční výstavbě

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 26.4.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 13 Ubytovací služby

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.7.2006
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 14 Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.7.2006
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 15 Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.7.2006
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 16 Výroba potravinářských výrobků

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.7.2006
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 17 Technické činnosti v dopravě

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 8.3.2007
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán Karlovarská krajská nemocnice a.s.

Člen statutárního orgánu Ing. Jitka Samáková
Člen statutárního orgánu Mgr. David Bracháček
Člen statutárního orgánu MUDr. Josef Mašek

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Karlovarská krajská nemocnice a.s.

IČO: 26365804
Firma: Karlovarská krajská nemocnice a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Karlovy Vary
Základní územní jednotka: Karlovy Vary
Počet zaměstnanců: 1500 - 1999 zaměstnanců
Institucionální sektor: Místní vládní instituce
Datum vzniku: 17.12.2003

Sídlo Karlovarská krajská nemocnice a.s.

Sídlo: Bezručova 1190/19, Karlovy Vary 360 01

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba potravinářských výrobků
Destilace, rektifikace a míchání lihovin
Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Nespecializovaný velkoobchod
Skladování a vedlejší činnosti v dopravě
Ubytování
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j. n.
Pronájem a leasing ostatních výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
Univerzální administrativní činnosti
Ostatní vzdělávání
Ústavní zdravotní péče
tracking image