Firma K TRADE CONSULT, a.s. IČO 26131226


K TRADE CONSULT, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

K TRADE CONSULT, a.s. (26131226) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Kolbenova 499/42, Praha 190 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 24. 11. 1999 a je stále aktivní. K TRADE CONSULT, a.s. nemá žádnou provozovnu a více živností.

Jako zdroj dat o K TRADE CONSULT, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o K TRADE CONSULT, a.s. na Justice.cz
Detailní informace o K TRADE CONSULT, a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro K TRADE CONSULT, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje K TRADE CONSULT, a.s.

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 6240
IČO (identifikační číslo osoby) 26131226
Jméno K TRADE CONSULT, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 24.11.1999
Dne 30.9.2013 byla mezi společností ČKD KOMPRESORY a.s., se sídlem Praha 9, Klečákova 347, PSČ 190 02, IČ: 26131226, jako prodávajícím, a společností Howden Kompresory s.r.o., se sídlem V celnici 1031/4, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ: 021 12 507, jako ku pujícím, uzavřena Agreement for the Sale and Purchase of the Enterprise of ČKD KOMPRESORY, a.s. (dále jen „Smlouva o převodu podniku“), na základě které byl ke dni 1.11.2013 převeden podnik společnosti ČKD KOMPRESORY a.s. na společnost Howden Kompresory s.r.o. 6.12.2013
Jediný akcionář rozhodl dne 17.12.2010 v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti ČKD NOVÉ ENERGO, a.s. takto: Zvyšuje se základní kapitál společnosti ČKD NOVÉ ENERGO, a.s. upsáním nových akcií se splacením emisního kursu akcií peněžitým vkladem; jediný akcionář splatil emisní kurs dříve upsaných akcií; jediný akcionář se tímto vzdává svého přednostního práva na u pisování akcií, a to takto: 1) Základní kapitál společnosti ČKD NOVÉ ENERGO, a.s. ve výši 240.000.000,--Kč (slovy: dvě stě čtyřicet miliónů korun českých), se zvyšuje o částku ve výši 100.000.000,- Kč (slovy: jedno sto miliónů korun českých) na částku 340.000.000,- Kč (slovy: tři st a čtyřicet miliónů korun českých) s tím, že upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Důvodem zvýšení základního kapitálu je další upevnění pozice společnosti na trhu. 2) Za účelem zvýšení základního kapitálu bude vydána nová emise 10 (deseti) kusů kmenových listinných akcií na majitele o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 10.000.000,- Kč (slovy: deset milionů korun českých). 3) Všechny akcie budou nabídnuty k upsání určitému zájemci, kterým je jediný akcionář společnosti, tj. obchodní společnosti ČKD ASSET, a.s., IČ: 271 17 201, se sídlem Praha 1, Ovocný trh 572/11, PSČ 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským s oudem v Praze v oddílu oddíl B, vložka 9102. Jediný akcionář upíše všechny akcie vydané za účelem zvýšení základního kapitálu společnosti, tedy všech 10 (deset) kusů kmenových listinných akcií na majitele o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 10.000.000 ,- Kč (slovy: deset milionů korun českých). 4) Všechny shora uvedené akcie vydané za účelem zvýšení základního kapitálu společnosti ČKD NOVÉ ENERGO, a.s. musí být upsány ve lhůtě jednoho roku ode dne zápisu tohoto rozhodnutí jediného akcionáře do obchodního rejstříku. Oznámení o počátku běhu této lhůty vyvěsí představenstvo v sídle společnosti ČKD NOVÉ ENERGO, a.s., a rovněž je zašle doporučeně na adresu sídla jediného akcionáře. Jediný akcionář společnosti bude akcie upisovat ve smlouvě o upsání akcií, kterou bude uzavírat se společností ČKD NOVÉ ENERGO, a.s. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny. Místem upisování akcií je sídlo společnosti ČKD NOVÉ ENERGO, a.s., tedy adresa Praha 9, Klečákova 1947, PSČ 190 02. 5) Emisní kurs upisovaných akcií bude roven jmenovité hodnotě každé akcie. Emisní kurs každé akcie o jmenovité hodnotě 10.000.000,- Kč (slovy: deset milionů korun českých) tak bude činit 10.000.000,- Kč (slovy: deset milionů korun českých). Celkový emisní kurs upisovaných akcií v počtu 10 (deseti) kusů bude činit 100.000.000,- Kč (slovy: sto miliónů korun českých). Emisní kurs akcií bude splácen výlučně peněžitým vkladem. 6) Jediný akcionář je povinen splatit celý emisní kurs akcií, které upíše, nejpozději do jednoho roku od dne uzavření smlouvy o upsání akcií, a to na zvláštní účet vedený u Raiffeisenbank a.s., číslo účtu: 5030013905/5500. 7) Návrh na zápis zvýšení základního kapitálu společnosti bude podán rejstříkovému soudu po splacení celého emisního kursu akcií vydaných za účelem zvýšení základního kapitálu. 29.12.2010 - 9.8.2011
- Jediný akcionář rozhodl dne 27.8.2009 v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti ČKD NOVÉ ENERGO, a.s. takto: Zvyšuje se základní kapitál společnosti ČKD NOVÉ ENERGO, a.s. upsáním nových akcií se splacením emisního kursu akcií peněžitým vkladem s tím, že jediný akcionář splatil emisní kurs dříve upsaných akcií, a dále s tím, že jediný akcionář se tímto vzdal svéh o přednostního práva na upisování akcií, takto: 1) Základní kapitál společnosti ČKD NOVÉ ENERGO, a.s. ve výši 163,000.000,--Kč (slovy: jedno sto šedesát tři miliónů korun českých), se zvyšuje o částku ve výši 77,000.000,- Kč (slovy: sedmdesát sedm miliónů korun českých), na částku 240,000.000,- Kč (slo vy: dvě stě čtyřicet miliónů korun českých) s tím, že upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Důvodem zvýšení základního kapitálu je další upevnění pozice společnosti na trhu. 2) Za účelem zvýšení základního kapitálu bude vydána nová emise 77 (sedmdesáti sedmi) kusů kmenových listinných akcií na majitele o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 1,000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých). 3) Všechny akcie budou nabídnuty k upsání určitému zájemci, kterým je jediný akcionář společnosti, tj. obchodní společnosti ČKD ASSET, a.s., IČ: 271 17 201, se sídlem Praha 1, Ovocný trh 572/11, PSČ 110 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským s oudem v Praze v oddílu oddíl B, vložka 9102. Jediný akcionář upíše všechny akcie vydané za účelem zvýšení základního kapitálu společnosti, tedy všech 77 (sedmdesát sedm) kusů kmenových listinných akcií na majitele o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 1 ,000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých). 4) Všechny shora uvedené akcie vydané za účelem zvýšení základního kapitálu společnosti ČKD NOVÉ ENERGO, a.s. musí být upsány ve lhůtě dvou měsíců ode dne zápisu tohoto rozhodnutí jediného akcionáře do obchodního rejstříku. Oznámení o počátku běhu této l hůty vyvěsí představenstvo v sídle společnosti ČKD NOVÉ ENERGO, a.s. a rovněž jej zašle doporučeně na adresu sídla jediného akcionáře. Jediný akcionář společnosti bude akcie upisovat ve smlouvě o upsání akcií, kterou bude uzavírat se společností ČKD NOVÉ ENERGO, a.s. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny. Místem upisování akcií je sídlo společnosti ČKD NOVÉ ENERGO, a.s., tedy adresa Praha 9, Klečákova 1947, PSČ 190 02. 5) Emisní kurs upisovaných akcií bude roven jmenovité hodnotě každé akcie. Emisní kurs každé akcie o jmenovité hodnotě 1,000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) tak bude činit 1,000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých). Celkový emisní kur s upisovaných akcií v počtu 77 (sedmdesáti sedmi) kusů bude činit 77,000.000,- Kč (slovy: sedmdesát sedm miliónů korun českých). Emisní kurs akcií bude splácen výlučně peněžitým vkladem. 6) Jediný akcionář je povinen splatit celý emisní kurs akcií, které upíše, nejpozději do dvou měsíců od dne uzavření smlouvy o upsání akcií, a to na zvláštní účet vedený u Raiffeisenbank a.s., číslo účtu: 5020014891/5500. 7) Návrh na zápis zvýšení základního kapitálu společnosti bude podán rejstříkovému soudu po splacení celého emisního kursu akcií vydaných za účelem zvýšení základního kapitálu. 2.9.2009 - 18.9.2009
- Jediný akcionář rozhodl dne 26.5.2008 v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti ČKD NOVÉ ENERGO, a.s. takto: Zvyšuje se základní kapitál společnosti ČKD NOVÉ ENERGO, a.s. upsáním nových akcií se splacením emisního kursu akcií peněžitým vkladem s tím, že jediný akcionář splatil emisní kurs dříve upsaných akcií, a dále s tím, že jediný akcionář se tímto vzdal svéh o přednostního práva na upisování akcií, takto: 1) Základní kapitál společnosti ČKD NOVÉ ENERGO, a.s. ve výši 103,000.000,- Kč (slovy: jedno sto tři milióny korun českých), se zvyšuje o částku ve výši 60,000.000,- Kč (slovy: šedesát miliónů korun českých), na částku 163,000.000,- Kč (slovy: jedno sto š edesát tři milióny korun českých) s tím, že upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Důvodem zvýšení základního kapitálu je další upevnění pozice společnosti na trhu. 2) Za účelem zvýšení základního kapitálu bude vydána nová emise 60 (šedesáti) kusů kmenových listinných akcií na majitele o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 1,000.000,- Kč (slovy: jeden milión korun českých). 3) Všechny akcie budou nabídnuty k upsání určitému zájemci, kterým je jediný akcionář společnosti, tj. společnosti 11 FITE, a.s., se sídlem Praha 4, Novodvorská 1768/138a, PSČ 142 21, IČ: 649 49 575. Jediný akcionář upíše všechny akcie vydané za účelem zv ýšení základního kapitálu společnosti, tedy všech 60 (šedesát) kusů kmenových listinných akcií na majitele o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 1,000.000,- Kč (slovy: jeden milión korun českých). 4) Všechny shora uvedené akcie vydané za účelem zvýšení základního kapitálu společnosti ČKD NOVÉ ENERGO, a.s. musí být upsány ve lhůtě dvou měsíců ode dne zápisu tohoto rozhodnutí jediného akcionáře do obchodního rejstříku. Oznámení o počátku běhu této l hůty vyvěsí představenstvo v sídle společnosti ČKD NOVÉ ENERGO, a.s. a rovněž jej zašle doporučeně na adresu sídla jediného akcionáře. Jediný akcionář společnosti bude akcie upisovat ve smlouvě o upsání akcií, kterou bude uzavírat se společností ČKD NOVÉ ENERGO, a.s. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny. Místem upisování akcií je sídlo společnosti ČKD NOVÉ ENERGO, a.s., tedy adresa: Praha 9, Klečákova 1947, PSČ 190 02. 5) Emisní kurs upisovaných akcií bude roven jmenovité hodnotě každé akcie. Emisní kurs každé akcie o jmenovité hodnotě 1,000.000,- Kč (slovy: jeden milión korun českých) tak bude činit 1,000.000,- Kč (slovy: jeden milión korun českých). Celkový emisní kur s upisovaných akcií v počtu 60 (šedesáti) kusů bude činit 60,000.000,- Kč (slovy: šedesát miliónů korun českých). Emisní kurs akcií bude splácen výlučně peněžitým vkladem. 6) Jediný akcionář je povinen splatit 50 % emisního kursu akcií, které upíše, tj. 30,000.000,- Kč (slovy: třicet miliónů korun českých), nejpozději do dvou měsíců od dne uzavření smlouvy o upsání akcií, a to na zvláštní účet vedený u Československé obchod ní banky a.s., číslo účtu: 17994013/0300. 7) Jediný akcionář je povinen splatit zbývajících 50 % emisního kursu akcií, které upíše, tj. 30,000.000,- Kč (slovy: třicet miliónů korun českých), nejpozději do čtyř měsíců od dne uzavření smlouvy o upsání akcií, a to na zvláštní účet vedený u Českoslov enské obchodní banky a.s., číslo účtu: 17994013/0300. 8) Návrh na zápis zvýšení základního kapitálu společnosti bude podán rejstříkovému soudu po splacení 50 % emisního kursu akcií vydaných za účelem zvýšení základního kapitálu, tj. 30,000.000,- Kč (slovy: třicet miliónů korun českých). 3.6.2008 - 7.7.2008
Jediný akcionář společnosti vykonávající působnost valné hromady společnosti rozhodl dne 19.12.2000 o zvýšení základního jmění společnosti z částky 1.000.000,- Kč o částku 102.000.000,- Kč na částku 103.000.000,- Kč. 17.1.2001 - 12.2.2001
Důvodem navrhovaného zvýšení základního jmění je další upevnění pozice společnosti na trhu, a vytvoření podmínek odpovídajících sjednaným dohodám s bankovním partnerem. Zvýšení základního jmění je přípustné, neboť stávající základní jmění je zcela splaceno. 17.1.2001 - 12.2.2001
Zvýšení základního jmění bude realizováno upsáním nových akcií, a to v souladu s ust. § 203 odst.2 písm.d) obchodního zákoníku, bez využití přednostního práva stávajícího jediného akcionáře vzhledem k úpisu nepeněžitým vkladem dle § 204a obch.zák., bez veřejné výzvy k upisování akcií. Zvýšení základního jmění tak bude uskutečněno na základě nabídky určitému výlučnému zájemci, a to zájemci, kterým je jediný stávající akcionář - obchodní společnost 11 FITE, a.s., IČO: 64 94 95 75, se sídlem v Praze 4, Hlavní 117/1551, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského obchodního soudu v Praze, v oddílu B, vložce 3775, upsáním tímto jediným zájemcem a současně jediným akcionářem společnosti v plném rozsahu. 17.1.2001 - 12.2.2001
Za účelem navýšení základního jmění bude vydána nová emise listinných akcií znějících na majitele v počtu 102 ks akcií, s jmenovitou hodnotou každé jednotlivé akcie ve výši 1.000.000,- Kč. Emisní kurz nově upsaných akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě. Lhůta pro upsání nových akcií se stanoví do 30 dnů ode dne zápisu o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. Úpis akcií je možný v sídle společnosti v pracovní dny od 9.00 hodin do 16.00 hodin. Zvýšení základního jmění bude provedeno nepeněžitým vkladem, splatným při upsání akcií, a to fyzickým předáním jeho předmětu v sídle společnosti. 17.1.2001 - 12.2.2001
Předmětem nepeněžitého vkladu je: 1) movitý majetek - soubor obráběcích strojů a soubor dalšího provozního zařízení s určením k obrábění polotovarů pro výrobu energetických strojů, ve vlastnictví obchodní společnosti 11 FITE, a.s., IČO: 64 94 95 75, se sídlem v Praze 4, Hlavní 117/1551, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského obchodního soudu v Praze, v oddílu B, vložce 3775, a to v rozsahu přesně specifikovaném k tomuto účelu vyhotovenými znaleckými posudky. - Navrhované ocenění tohoto předmětu vkladu činí celkem 80.310.000,- Kč. - Ocenění předmětu nepeněžitého vkladu znaleckými posudky: V posudku vypracovaném Znaleckým ústavem YBN CONSULT s.r.o. znalcem Ing. Bedřichem Malým, č.posudku 1079/2000 ze dne 15.12.2000, jestanovena hodnota nepeněžitého vkladu na celkovou částku ve výši 80.550.000,- Kč. V posudku znalce Ing. Vladimíra Tumpacha č. 1388-75/00 ze dne 8.12.2000, jestanovena hodnota nepeněžitého vkladu na celkovou částku 80.550.000,- Kč. - Na navýšení základního jmění uvedeným vkladem bude započítáno: 80.310.000,- Kč. 17.1.2001 - 12.2.2001
2) movitý majetek - soubor strojního zařízení, mobiliáře a výpočetní techniky (DHIM), ve vlastnictví obchodní společnosti 11 FITE, a.s., IČO: 64 94 95 75, se sédlem v Praze 4, Hlavní 117/1551, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského obchodního soudu v Praze, v oddílu B, vložce 3775, a to v rozsahu přesně specifikovaném k tomuto účelu vyhotovenými znaleckými posudky - Navrhované ocenění tohoto předmětu vkladu činí celkem 1.200.000,- Kč. - Ocenění předmětu nepeněžitého vkladu znaleckými posudky: V posudku vypracovaném Znaleckým ústavem YBN CONSULT s.r.o. znalcem Ing. Bedřichem Malým, č. posudku 1081/2000 ze dne 17.12.2000, je stanovena hodnota nepeněžitého vkladu na celkovou částku ve výši 1.269.746,- Kč. V posudku znalce Vladimíra Kellera - IRA, s.r.o., č. 1098/2000 ze dne 17.12.2000, je stanovena hodnota nepeněžitého vkladu na celkovou částku 1.279.515,- Kč. - Na zvýšení základního jmění uvedeným vkladem bude započítáno: 1.200.000,- Kč. 17.1.2001 - 12.2.2001
3) Know-how a ostatní nehmotná práva z oblasti strojírenství, strojírenských výrobků a obchodu, ve vlastnictví obchodí společnosti 11 FITE, a.s., IČO: 64 94 95 75, se sídlem v Praze 4, Hlavní 117/1551, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského obchodního soudu v Praze, v oddílu B, vložce 3775, a to v rozsahu přesně specifikovaném k tomuto účelu vyhotovenými znaleckými posudky. - Navrhované ocenění tohoto předmětu vkladu činí celkem 1.650.000.000,- Kč. - Ocenění předmětu nepeněžitého vkladu znaleckými posudky: V posudku vypracovaném Znaleckým ústavem YBN CONSULT s.r.o. znalcem Ing. Bedřichem Malým, č. posudku 1082/2000 ze dne 17.12.2000, je stanovena hodnota nepeněžitého vkladu na celkovou částku ve výši 1.950.000,- Kč. V posudku znalce Ing. Jana Brabce - REALIT, č. 165/1658/00 ze dne 17.12.2000, je stanovena hodnota nepeněžitého vkladu na celkovou částku 1.950.000,- Kč. - Na navýšení základního jmění uvedeným vkladem bude započítáno: 1.650.000,- Kč 17.1.2001 - 12.2.2001
4) Předmětem nepeněžitého vkladu je finanční pohledávka vůči ČKD NOVÉ ENERGO, a.s., IČO: 26121226, Praha 9, Klečákova 1947, PSČ 190 02, ve vlastnictví obchodní společnosti 11 FITE, a.s., IČO: 64 94 95 75, se sídlem v Praze 4, Hlavní 117/1551, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského obchodního soudu v Praze, v oddílu B, vložce 3775, a to v rozsahu přesně specifikovaném k tomuto účelu vyhotovenými znaleckými posudky, vycházejícími z nominální hodnoty předmětné pohledávky. - Z předmětné pohledávky činí navrhované ocenění ke vkladu celkem částku 18.840.000,- Kč. - Ocenění předmětu nepeněžitého vkladu znaleckými posudky: V posudku vypracovaném YBN CONSULT - Znalecký ústav s.r.o. - znalci Ing. Bedřichem Malým a Ing. Yvettou Fialovou, CSc., č. posudku 1080/2000 ze dne 16.12.2000, je stanovena hodnota nepeněžitého vkladu na celkovou částku ve výši 18.846.829,- Kč. V posudku znalce Jaroslava Šantrůčka, č. 389/2000 ze dne 18.12.2000, je stanovena hodnota nepeněžitého vkladu na celkovou částku ve výši 18.846.828,70 Kč. - Na navýšení základního jmění uvedeným vkladem bude vloženo a započítáno: 18.840.000,- Kč. 17.1.2001 - 12.2.2001
Na navýšení základního jmění uvedenými nepeněžitými vklady bude celkově vloženo a započítáno: 102.000.000,- Kč, slovy jednostodvamilionykorunčeských. - Upisování akcií nad částku navrženého zvýšení základního jmění se nepřipouští. 17.1.2001 - 12.2.2001

Aktuální kontaktní údaje K TRADE CONSULT, a.s.

Kapitál K TRADE CONSULT, a.s.

zakladni jmění 340 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 12.1.2012
zakladni jmění 340 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 9.8.2011 - 12.1.2012
zakladni jmění 240 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 18.9.2009 - 9.8.2011
zakladni jmění 163 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 7.7.2008 - 18.9.2009
zakladni jmění 163 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 17.6.2008 - 7.7.2008
zakladni jmění 103 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 12.2.2001 - 17.6.2008
zakladni jmění 1 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 24.11.1999 - 12.2.2001

Akcie K TRADE CONSULT, a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 20 000 000 Kč 17 17.4.2012
Kmenové akcie na majitele 10 000 000 Kč 10 9.8.2011 - 17.4.2012
Kmenové akcie na majitele 1 000 000 Kč 239 18.9.2009 - 17.4.2012
Kmenové akcie na majitele 1 000 000 Kč 162 17.6.2008 - 18.9.2009
Akcie na majitele 1 000 000 Kč 102 12.2.2001 - 17.6.2008
Akcie na majitele 50 000 Kč 20 24.11.1999 - 17.4.2012

Sídlo K TRADE CONSULT, a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Kolbenova 499/42 , Praha 190 00 28.5.2015
Adresa Kolbenova 942/38 , Praha 190 00 6.12.2013 - 28.5.2015
Adresa Klečákova 347/5 , Praha 190 00 1.1.2012 - 6.12.2013
Adresa Klečákova 1947 , 190 02 Praha 9 Česká republika
15.5.2000 - 1.1.2012
Adresa Novodvorská 994/138 , Praha 142 00 24.11.1999 - 15.5.2000

Předmět podnikání K TRADE CONSULT, a.s.

Platnost údajů od - do
montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení 2.9.2009
výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení 2.9.2009
montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny 2.9.2009
obráběčství 2.9.2009
zámečnictví, nástrojářství 2.9.2009
montáž, opravy a rekonstrukce chladících zařízení a tepelných čerpadel 2.9.2009
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 2.9.2009
montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny 2.9.2009 - 18.9.2009
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 3.8.2006
výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd 25.7.2005 - 2.9.2009
kopírovací práce 22.10.2003 - 2.9.2009
poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software 22.10.2003 - 2.9.2009
testování, měření a analýzy 22.10.2003 - 2.9.2009
poskytování telekomunikačních služeb 22.10.2003 - 2.9.2009
výroba, montáž, opravy, rekonstrukce, revize a zkoušky vyhrazených tlakových zařízení a periodické zkoušky nádob na plyny 22.10.2003 - 2.9.2009
povrchové úpravy a svařování kovů 22.10.2003 - 2.9.2009
reklamní činnost a marketing 11.9.2002 - 2.9.2009
služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob 11.9.2002 - 2.9.2009
inženýrská činnost v investiční výstavbě 11.9.2002 - 2.9.2009
výroba strojů a zařízení pro všeobecné účely 11.9.2002 - 2.9.2009
projektová činnost ve výstavbě 23.11.2000
provádění nedestruktivních zkoušek materiálu 23.11.2000 - 2.9.2009
projektování elektrických zařízení 23.11.2000 - 2.9.2009
montáž a opravy vyhrazených plynových zařízení 23.11.2000 - 2.9.2009
montáž a opravy vyhrazených elektrických zařízení 23.11.2000 - 2.9.2009
výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů 23.11.2000 - 2.9.2009
výroba kompresorů 29.6.2000 - 2.9.2009
automatizované zpracování dat 29.6.2000 - 2.9.2009
kovoobráběčství 29.6.2000 - 2.9.2009
zámečnictví 29.6.2000 - 2.9.2009
stavby strojů s mechanickým pohonem 29.6.2000 - 2.9.2009
výroba, instalace a opravy chladících a mrazících zařízení (s výjimkou elektrických zařízení) 29.6.2000 - 2.9.2009
obstaravatelská činnost při dodávkách investičních celků 29.6.2000 - 2.9.2009
organizace a zajištění technologických dodávek zařízení pro průmyslové a občanské stavby 29.6.2000 - 2.9.2009
výroba ocelových konstrukcí 29.6.2000 - 2.9.2009
lakýrník 29.6.2000 - 2.9.2009
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 24.11.1999 - 2.9.2009
poradenská činnost v oblasti strojní výroby 24.11.1999 - 2.9.2009
činnost organizačních a ekonomických poradců 24.11.1999 - 2.9.2009
realitní činnost 24.11.1999 - 2.9.2009

vedení firmy K TRADE CONSULT, a.s.

Statutární orgán K TRADE CONSULT, a.s.

Platnost údajů od - do
Jménem společnosti jedná kterýkoli z členů představenstva samostatně a v plném rozsahu. 6.12.2013
Jménem společnosti navenek jednají a podepisují vždy dva členové představenstva společně. 16.7.2007 - 6.12.2013
Jménem společnosti jedná a podepisuje samostatně a v plném rozsahu kterýkoliv z členů představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné nebo napsané obchodní firmě společnosti připojí svůj vlastnoruční podpis kterýkoliv z členů představenstva. 16.7.2001 - 16.7.2007
Jménem společnosti jednají a podepisují buď dva členové představenstva společně nebo samostatně předseda představenstva nebo samostatně místopředseda představenstva pokud je současně ředitelem. Podepisování za společnost se činí tím způsobem, že oprávnění shora uvedení představitelé představenstva připojí svůj vlastnoruční podpis k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti. 15.5.2000 - 16.7.2001
Jménem společnosti jedná a podepisuje samostatně a v plném rozsahu předseda představenstva. 24.11.1999 - 15.5.2000
člen představenstva Jan Kutiš 6.2.2019
Vznik členství 16.1.2019
Adresa: Loosova 990/24 , Praha 149 00
člen Ing. Robert Mariánek 24.11.1999 - 15.5.2000
Adresa: Modrá 1977/2 , Praha 155 00
člen Ing. Karel Galuška CSc. 24.11.1999 - 15.5.2000
Adresa: Jablonecká 707/28 , Praha 190 00
člen Ing. Jiří Pospíšil 15.5.2000 - 23.11.2000
Adresa: Luhovská 1731/7 , Praha 182 00
člen Ing. Vladimír Žižka 23.11.2000 - 16.7.2001
Zánik funkce 22.6.2001
Adresa: Pod Jarovem 2030/18 , Praha 130 00
předseda Ing. Petr Speychal 24.11.1999 - 7.7.2004
Vznik členství 24.11.1999
Zánik členství 21.6.2004
Vznik funkce 24.11.1999
Zánik funkce 21.6.2004
Adresa: Hlavní 1551/117 , Praha 141 00
místopředseda Ing. Jan Bartošic 15.5.2000 - 7.7.2004
Vznik členství 5.4.2000
Vznik funkce 5.4.2000
Zánik funkce 21.6.2004
Adresa: Vltavská 212/13 , Brno 625 00
člen Ing. Robert Mariánek 23.11.2000 - 7.7.2004
Vznik členství 5.9.2000
Adresa: Modrá 2 , 155 00 Praha 5 Česká republika
člen Ing. Karel Galuška CSc. 16.7.2001 - 24.11.2004
Zánik členství 21.6.2004
Vznik funkce 22.6.2001
Adresa: Jablonecká 7070 , 190 00 Praha 9 Česká republika
člen Ing. František Bureš 11.9.2002 - 24.11.2004
Vznik členství 27.3.2002
Zánik členství 21.6.2004
Adresa: Lamačova 912/31 , Praha 152 00
předseda Ing. Jan Bartošic 7.7.2004 - 24.11.2004
Vznik členství 5.4.2000
Zánik členství 21.6.2004
Vznik funkce 21.6.2004
Zánik funkce 21.6.2004
Adresa: Vltavská 212/13 , Brno 625 00
místopředseda Ing. Robert Mariánek 7.7.2004 - 24.11.2004
Vznik členství 5.9.2000
Zánik členství 21.6.2004
Vznik funkce 21.6.2004
Zánik funkce 21.6.2004
Adresa: Modrá 2 , 155 Praha 5 Česká republika
člen Jan Jerie 7.7.2004 - 16.7.2007
Vznik členství 21.6.2004
Zánik členství 14.6.2007
Adresa: Královická 1612/23 , Praha 100 00
předseda Ing. Jan Bartošic 24.11.2004 - 16.7.2007
Vznik členství 21.6.2004
Zánik členství 14.6.2007
Vznik funkce 21.6.2004
Zánik funkce 14.6.2007
Adresa: Vltavská 212/13 , Brno 625 00
místopředseda Ing. Robert Mariánek 24.11.2004 - 16.7.2007
Vznik členství 21.6.2004
Zánik členství 14.6.2007
Vznik funkce 21.6.2004
Zánik funkce 14.6.2007
Adresa: Modrá 1977/2 , Praha 155 00
člen Ing. Karel Galuška CSc. 24.11.2004 - 16.7.2007
Vznik členství 21.6.2004
Zánik členství 14.6.2007
Adresa: Jablonecká 7070 , 190 00 Praha 9 Česká republika
člen Ing. František Bureš 24.11.2004 - 16.7.2007
Vznik členství 21.6.2004
Zánik členství 14.6.2007
Adresa: Lamačova 912/31 , Praha 152 00
člen představenstva Ing. Vlastimil Ouřada 3.8.2006 - 16.7.2007
Vznik členství 19.6.2006
Zánik členství 14.6.2007
Vznik funkce 19.6.2006
Zánik funkce 14.6.2007
Adresa: Rybova 888 , Šestajovice 250 92
místopředseda představenstva Ing. Karel Galuška CSc. 16.7.2007 - 11.1.2008
Vznik členství 14.6.2007
Zánik členství 3.12.2007
Vznik funkce 14.6.2007
Zánik funkce 3.12.2007
Adresa: Jablonecká 702/18 , Praha 190 00
člen představenstva Ing. Jana Faifrová 16.7.2007 - 3.3.2008
Vznik členství 14.6.2007
Zánik členství 8.1.2008
Adresa: Bryksova 947/21 , Praha 198 00
předseda představenstva Ing. Jan Bartošic 16.7.2007 - 15.4.2008
Vznik členství 14.6.2007
Zánik členství 19.3.2008
Vznik funkce 14.6.2007
Zánik funkce 19.3.2008
Adresa: Vltavská 212/13 , Brno 625 00
člen představenstava Ing. Vlastimil Ouřada 16.7.2007 - 19.6.2008
Vznik členství 14.6.2007
Zánik členství 26.5.2008
Adresa: Rybova 888 , Šestajovice 250 92
místopředseda představenstva Ing. Jan Růžička 11.1.2008 - 19.6.2008
Vznik členství 3.12.2007
Zánik členství 26.5.2008
Vznik funkce 3.12.2007
Zánik funkce 26.5.2008
Adresa: Mikulovská 1202/88 , Plzeň 323 00
člen představenstva Ing. Bořivoj Pšeničný 3.3.2008 - 19.6.2008
Vznik členství 8.1.2008
Zánik členství 26.5.2008
Adresa: K Říčanům 442/33 , Praha 103 00
člen představenstva Ing. Bořivoj Pšeničný 19.6.2008 - 3.12.2010
Vznik členství 26.5.2008
Zánik členství 30.11.2010
Adresa: K Říčanům 442/33 , Praha 103 00
člen představenstva Ing. Soňa Vladařová 16.7.2007 - 17.4.2012
Vznik členství 14.6.2007
Zánik členství 29.3.2012
Adresa: Oravská 1894/17 , Praha 100 00
člen představenstva Ing. Stanislav Novotný 3.12.2010 - 18.10.2012
Vznik členství 1.12.2010
Zánik členství 30.9.2012
Adresa: Kpt. Poplera 481 , Vysoké Mýto 566 01
předseda představenstva Ing. Jan Růžička 19.6.2008 - 14.6.2013
Vznik členství 26.5.2008
Zánik členství 22.5.2013
Vznik funkce 26.5.2008
Zánik funkce 22.5.2013
Adresa: Mikulovská 1202/88 , Plzeň 323 00
místopředseda představenstva Ing. Luboš Lázna 19.6.2008 - 14.6.2013
Vznik členství 26.5.2008
Zánik členství 22.5.2013
Vznik funkce 26.5.2008
Zánik funkce 22.5.2013
Adresa: Jana Drdy 501 , Příbram 261 01
člen představenstva Mgr. Jaroslava Raisová 19.6.2008 - 14.6.2013
Vznik členství 26.5.2008
Zánik členství 22.5.2013
Adresa: Kotíkovská 1267/73 , Plzeň 323 00
člen představenstva Karel Kloboučník 1.1.2013 - 13.9.2013
Vznik členství 1.1.2013
Zánik členství 31.8.2013
Adresa: 375 , Losiná 332 04
předseda představenstva Jan Růžička 14.6.2013 - 6.12.2013
Vznik členství 22.5.2013
Zánik členství 1.11.2013
Vznik funkce 22.5.2013
Zánik funkce 1.11.2013
Adresa: Mikulovská 1202/88 , Plzeň 323 00
místopředseda představenstva Luboš Lázna 14.6.2013 - 6.12.2013
Vznik členství 22.5.2013
Zánik členství 1.11.2013
Vznik funkce 22.5.2013
Zánik funkce 1.11.2013
Adresa: Jana Drdy 501 , Příbram 261 01
člen představenstva Jaroslava Raisová 14.6.2013 - 6.12.2013
Vznik členství 22.5.2013
Zánik členství 1.11.2013
Adresa: Kotíkovská 1267/73 , Plzeň 323 00
člen představenstva Ing. Soňa Vladařová 17.4.2012 - 31.12.2013
Vznik členství 29.3.2012
Zánik členství 18.12.2013
Adresa: Oravská 1894/17 , Praha 100 00
člen představenstva Jiří David 31.12.2013 - 28.5.2015
Vznik členství 18.12.2013
Zánik členství 31.3.2015
Adresa: 37 , Víska 583 01
člen představenstva Štěpán Sádecký 28.5.2015 - 30.1.2019
Vznik členství 1.4.2015
Zánik členství 15.1.2019
Adresa: Na Hřebenkách 2768/57 , Praha 150 00
člen představenstva Jan Kutiš 30.1.2019 - 6.2.2019
Vznik členství 16.1.2019
Adresa: Loosova 990/24 , Praha 149 00

Dozorčí rada K TRADE CONSULT, a.s.

Platnost údajů od - do
předseda Ing. Pavel Pojman 24.11.1999 - 15.5.2000
Adresa: Pod hvězdárnou 1587/4 , Praha 182 00
člen Jaromír Černý 24.11.1999 - 15.5.2000
Adresa: Bartoškova 1367/6 , Praha 140 00
člen Ing. Helena Speychalová 24.11.1999 - 15.5.2000
Adresa: Kurčatovova 321 , Praha 109 00
předseda JUDr. Petr Hála 15.5.2000 - 23.11.2000
Adresa: Za zahradami 393/5 , Praha 109 00
člen Ing. Jana Faifrová 15.5.2000 - 23.11.2000
Adresa: Bryksova 947/21 , Praha 198 00
člen Mgr. Martin Řepa 15.5.2000 - 23.11.2000
Adresa: Horníkova 2137/22 , Brno 628 00
předseda Jaromír Černý 23.11.2000 - 24.11.2004
Vznik členství 5.9.2000
Zánik členství 21.6.2004
Vznik funkce 5.9.2000
Zánik funkce 21.6.2004
Adresa: Bartoškova 1367/6 , Praha 140 00
člen Ing. Jiří Pospíšil 23.11.2000 - 24.11.2004
Vznik členství 5.9.2000
Zánik členství 21.6.2004
Adresa: Úpická 513 , Praha 190 12
člen Ing. Tomáš Křeček 23.11.2000 - 25.7.2005
Vznik členství 5.9.2000
Zánik členství 1.7.2005
Adresa: Vacínova 536/3 , Praha 180 00
předseda Jaromír Černý 24.11.2004 - 16.7.2007
Vznik členství 21.6.2004
Zánik členství 14.6.2007
Vznik funkce 21.6.2004
Zánik funkce 14.6.2007
Adresa: Bartoškova 1367/6 , Praha 140 00
člen Ing. Jiří Pospíšil 24.11.2004 - 16.7.2007
Vznik členství 21.6.2004
Zánik členství 14.6.2007
Adresa: Úpická 513 , Praha 190 12
člen dozorčí rady Ing. Robert Mariánek 16.7.2007 - 1.12.2008
Vznik členství 14.6.2007
Zánik členství 7.10.2008
Adresa: Modrá 1977/2 , Praha 155 00
člen Ing. Tomáš Křeček 25.7.2005 - 2.8.2010
Vznik členství 1.7.2005
Zánik členství 1.7.2010
Adresa: Vacínova 536/3 , Praha 180 00
předseda dozorčí rady Ing. Jan Musil Csc. 16.7.2007 - 17.4.2012
Vznik členství 14.6.2007
Zánik členství 29.3.2012
Vznik funkce 14.6.2007
Zánik funkce 29.3.2012
Adresa: Jeřabinová 929/5 , Plzeň 326 00
člen dozorčí rady Ing. Jana Faifrová 1.12.2008 - 15.8.2013
Vznik členství 7.10.2008
Zánik členství 18.12.2013
Adresa: Bryksova 947/21 , Praha 198 00
člen dozorčí rady Jiří Havelka 2.8.2010 - 6.12.2013
Vznik členství 1.7.2010
Zánik členství 1.11.2013
Adresa: Cíglerova 1080/12 , Praha 198 00
předseda dozorčí rady Ing. Jan Musil Csc. 17.4.2012 - 31.12.2013
Vznik členství 29.3.2012
Zánik členství 18.12.2013
Vznik funkce 29.3.2012
Zánik funkce 18.12.2013
Adresa: Jeřabinová 929/5 , Plzeň 326 00
člen dozorčí rady Ing. Jana Faifrová 15.8.2013 - 31.12.2013
Vznik členství 7.10.2008
Zánik členství 18.12.2013
Adresa: Bryksova 947/21 , Praha 198 00
člen dozorčí rady Pavlína Kalvodová 31.12.2013 - 13.2.2014
Vznik členství 18.12.2013
Adresa: Sekaninova 763 , Havlíčkův Brod 580 01
předseda dozorčí rady Stanislava Kučírková 31.12.2013 - 30.1.2019
Vznik členství 18.12.2013
Zánik členství 15.1.2019
Vznik funkce 18.12.2013
Zánik funkce 15.1.2019
Adresa: 3 , Čachotín 583 01
člen dozorčí rady Pavlína Kalvodová 13.2.2014 - 30.1.2019
Vznik členství 18.12.2013
Zánik členství 15.1.2019
Adresa: Havlíčkovo náměstí 57 , Havlíčkův Brod 580 01

Sbírka Listin K TRADE CONSULT, a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 6240/SL 99 výroční zpráva [2014] Městský soud v Praze 31.12.2014 29.12.2015 20.1.2016 2
B 6240/SL 96 zpráva o vztazích za rok 2014 Městský soud v Praze 31.12.2014 29.12.2015 20.1.2016 2
B 6240/SL 100 účetní závěrka [2014] VZaZ Městský soud v Praze 31.12.2014 29.12.2015 20.1.2016 2
B 6240/SL 95 ostatní rozhodnutí jed. akcionáře Městský soud v Praze 10.3.2015 27.5.2015 29.5.2015 2
B 6240/SL 94 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2013 19.12.2014 31.12.2014 38
B 6240/SL 93 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 18.12.2013 19.12.2013 2.1.2014 1
B 6240/SL 92 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2012 10.12.2013 11.12.2013 51
B 6240/SL 91 ostatní smlouva o prodeji a koupi podniku Čj - Aj Městský soud v Praze 30.9.2013 15.11.2013 9.12.2013 122
B 6240/SL 90 stanovy společnosti Městský soud v Praze 28.11.2013 2.12.2013 9.12.2013 20
B 6240/SL 89 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 30.10.2013 2.12.2013 9.12.2013 1
B 6240/SL 88 notářský zápis NZ 546/2013 Městský soud v Praze 1.11.2013 2.12.2013 9.12.2013 12
B 6240/SL 87 notářský zápis NZ 539/2013 Městský soud v Praze 30.10.2013 2.12.2013 9.12.2013 12
B 6240/SL 86 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 20.6.2013 15.10.2013 21.10.2013 2
B 6240/SL 85 účetní závěrka [2012] Městský soud v Praze 31.12.2012 15.10.2013 21.10.2013 30
B 6240/SL 84 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 31.8.2013 9.9.2013 16.9.2013 1
B 6240/SL 83 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 22.5.2013 10.6.2013 17.6.2013 3
B 6240/SL 82 ostatní zápis ze zasedání předs. Městský soud v Praze 22.5.2013 10.6.2013 17.6.2013 1
B 6240/SL 81 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 30.11.2012 11.1.2013 17.1.2013 1
B 6240/SL 80 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 26.9.2012 13.11.2012 14.11.2012 1
B 6240/SL 79 účetní závěrka, výroční zpráva r.2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 4.9.2012 13.9.2012 19
B 6240/SL 78 účetní závěrka, zpráva auditora r.2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 4.9.2012 13.9.2012 30
B 6240/SL 77 notářský zápis NZ 167/2012 Městský soud v Praze 29.3.2012 23.4.2012 0
B 6240/SL 76 stanovy společnosti Městský soud v Praze 29.3.2012 2.4.2012 23.4.2012 20
B 6240/SL 75 notářský zápis NZ 654/2011 Městský soud v Praze 8.12.2011 1.2.2012 7
B 6240/SL 74 stanovy společnosti Městský soud v Praze 1.1.2012 2.1.2012 21
B 6240/SL 73 ostatní rozdělení HV Městský soud v Praze 22.9.2011 24.9.2011 1
B 6240/SL 72 účetní závěrka, zpráva auditora r.2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 22.9.2011 24.9.2011 29
B 6240/SL 71 výroční zpráva, zpráva auditora r.2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 22.9.2011 24.9.2011 22
B 6240/SL 70 stanovy společnosti Městský soud v Praze 11.1.2011 16.8.2011 24
B 6240/SL 69 notářský zápis NZ 661/2010 Městský soud v Praze 17.12.2010 11.1.2011 12
B 6240/SL 68 podpisové vzory Městský soud v Praze 22.11.2010 23.12.2010 2
B 6240/SL 67 ostatní -rozh. jediného akcionáře Městský soud v Praze 15.11.2010 23.12.2010 3
B 6240/SL 66 účetní závěrka, zpráva auditora r.2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 27.8.2010 28.8.2010 29
B 6240/SL 65 ostatní - rozhod.jed.akc. Městský soud v Praze 10.12.2009 24.2.2010 26.2.2010 2
B 6240/SL 64 notářský zápis NZ 509/2009 Městský soud v Praze 27.8.2009 13.10.2009 13
B 6240/SL 63 stanovy společnosti Městský soud v Praze 27.8.2009 23.9.2009 22
B 6240/SL 62 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 30.6.2009 3.8.2009 9.8.2009 2
B 6240/SL 61 účetní závěrka, zpráva auditora r.2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 3.8.2009 9.8.2009 30
B 6240/SL 60 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.2007+zpr. o vzt. Městský soud v Praze 31.12.2007 25.11.2008 25.11.2008 56
B 6240/SL 59 notářský zápis -NZ329/08 Městský soud v Praze 26.5.2008 20.6.2008 13
B 6240/SL 58 podpisové vzory Městský soud v Praze 9.6.2008 20.6.2008 1
B 6240/SL 57 podpisové vzory Městský soud v Praze 9.6.2008 20.6.2008 1
B 6240/SL 56 podpisové vzory Městský soud v Praze 9.6.2008 20.6.2008 1
B 6240/SL 55 podpisové vzory Městský soud v Praze 9.6.2008 20.6.2008 1
B 6240/SL 54 stanovy společnosti Městský soud v Praze 26.5.2008 20.6.2008 23
B 6240/SL 53 stanovy společnosti Městský soud v Praze 1.4.2008 21.4.2008 29.4.2008 21
B 6240/SL 52 podpisové vzory ČP Městský soud v Praze 31.10.2007 21.4.2008 29.4.2008 3
B 6240/SL 51 notářský zápis NZ 335/2007 Městský soud v Praze 24.10.2007 21.4.2008 29.4.2008 7
B 6240/SL 50 notářský zápis NZ 120/2008 Městský soud v Praze 1.4.2008 21.4.2008 29.4.2008 4
B 6240/SL 49 stanovy společnosti Městský soud v Praze 24.10.2007 21.4.2008 29.4.2008 21
B 6240/SL 48 ostatní - záp.ze zased.předst. Městský soud v Praze 19.3.2008 16.4.2008 1
B 6240/SL 47 ostatní - odstoupení z funkce Městský soud v Praze 19.3.2008 16.4.2008 1
B 6240/SL 46 podpisové vzory Městský soud v Praze 24.1.2008 18.3.2008 1
B 6240/SL 45 podpisové vzory Městský soud v Praze 13.12.2007 25.1.2008 1
B 6240/SL 44 ostatní - zápis z mim.představenstva Městský soud v Praze 3.12.2007 25.1.2008 2
B 6240/SL 43 notářský zápis NZ 309/2007 Městský soud v Praze 14.6.2007 27.8.2007 7
B 6240/SL 42 ostatní -zápis z jednání VH Městský soud v Praze 14.6.2007 27.8.2007 8
B 6240/SL 41 ostatní -zápis ze zasedání DR Městský soud v Praze 14.6.2007 27.8.2007 1
B 6240/SL 40 ostatní -zápis ze zasedání představ. Městský soud v Praze 14.6.2007 27.8.2007 1
B 6240/SL 39 podpisové vzory Městský soud v Praze 20.6.2007 27.8.2007 1
B 6240/SL 38 podpisové vzory Městský soud v Praze 27.6.2007 27.8.2007 1
B 6240/SL 37 podpisové vzory Městský soud v Praze 14.6.2007 27.8.2007 1
B 6240/SL 36 podpisové vzory Městský soud v Praze 20.6.2007 27.8.2007 1
B 6240/SL 35 podpisové vzory Městský soud v Praze 14.6.2007 27.8.2007 1
B 6240/SL 34 stanovy společnosti Městský soud v Praze 14.6.2007 27.8.2007 23
B 6240/SL 33 účetní závěrka, výroční zpráva 2006+audit+zpr.o vzt. Městský soud v Praze 31.12.2006 7.8.2007 8.8.2007 57
B 6240/SL 32 účetní závěrka, výroční zpráva r.2005+audit Městský soud v Praze 31.12.2005 1.9.2006 26
B 6240/SL 30 podpisové vzory +čest.prohlášení Městský soud v Praze 30.6.2006 1.9.2006 0
B 6240/SL 29 ostatní -potvrzení banky Městský soud v Praze 19.6.2006 1.9.2006 0
B 6240/SL 28 ostatní -sml.o úschově cenných papírů Městský soud v Praze 13.6.2005 1.9.2006 3
B 6240/SL 27 ostatní -zápis z jednání VH Městský soud v Praze 19.6.2006 1.9.2006 15
B 6240/SL 26 notářský zápis -NZ356/06 Městský soud v Praze 28.6.2006 1.9.2006 11
B 6240/SL 25 účetní závěrka, výroční zpráva r.2004+audit+zpr.o vzt. Městský soud v Praze 31.12.2004 11.7.2006 0
B 6240/SL 24 ostatní -potvr.o zvolení Městský soud v Praze 22.6.2005 11.7.2006 0
B 6240/SL 23 ostatní -čest.prohl. Městský soud v Praze 28.6.2005 11.7.2006 0
B 6240/SL 22 stanovy společnosti Městský soud v Praze 28.6.2005 11.7.2006 0
B 6240/SL 21 podpisové vzory - 6x Městský soud v Praze 5.11.2004 26.11.2004 0
B 6240/SL 20 účetní závěrka, výroční zpráva r.2003+audit+o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2003 1.10.2004 0
B 6240/SL 19 ostatní -sml.o zastav.listinných CP Městský soud v Praze 15.4.2004 1.10.2004 0
B 6240/SL 18 ostatní -zápis z jednání VH Městský soud v Praze 21.6.2004 1.10.2004 0
B 6240/SL 17 ostatní -zápis ze zased.představenstva Městský soud v Praze 21.6.2004 1.10.2004 0
B 6240/SL 16 ostatní -zápis ze zasedání DR Městský soud v Praze 21.6.2004 1.10.2004 0
B 6240/SL 15 podpisové vzory -1x Městský soud v Praze 1.10.2004 0
B 6240/SL 14 ostatní zpráva o vztaz. v r. 2002 Městský soud v Praze 31.3.2003 24.11.2003 0
B 6240/SL 13 účetní závěrka, výroční zpráva r.2002,zpráva auditora,přílohy Městský soud v Praze 12.3.2003 24.11.2003 0
B 6240/SL 12 stanovy společnosti -nové úpl.znění Městský soud v Praze 30.6.2003 24.11.2003 0
B 6240/SL 11 notářský zápis, stanovy společnosti /22str/NZ158/02-NZ159/02 Městský soud v Praze 27.3.2002 1.10.2002 0
B 6240/SL 10 podpisové vzory +čest.prohlášení 2x Městský soud v Praze 1.10.2002 0
B 6240/SL 9 účetní závěrka za rok 2001 + audit 2x Městský soud v Praze 20.5.2002 15.8.2002 26.8.2002 0
B 6240/SL 8 výroční zpráva za rok 2001 2x Městský soud v Praze 15.8.2002 26.8.2002 0
B 6240/SL 7 účetní závěrka za rok 2001 + audit Městský soud v Praze 20.5.2002 2.7.2002 2.7.2002 0
B 6240/SL 6 výroční zpráva za rok 2000 Městský soud v Praze 31.12.2000 27.9.2001 0
B 6240/SL 5 notářský zápis +stanovy Městský soud v Praze 22.6.2001 29.6.2001 0
B 6240/SL 4 notářský zápis Městský soud v Praze 19.12.2000 18.1.2001 0
B 6240/SL 3 notářský zápis Městský soud v Praze 5.9.2000 29.11.2000 0
B 6240/SL 2 notářský zápis - osvědčení VH Městský soud v Praze 5.4.2000 16.5.2000 0
B 6240/SL 1 notářský zápis + stanovy Městský soud v Praze 8.11.1999 0

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje K TRADE CONSULT, a.s.

IČO (identifikační číslo) 26131226
Jméno K TRADE CONSULT, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Úřad městské části Praha 9
Vznik první živnosti: 24.11.1999
Celkový počet živností: 34
Aktivních živností: 9

Sídlo K TRADE CONSULT, a.s.

Živnosti a provozovny K TRADE CONSULT, a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků

 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů

 • Výroba strojů a zařízení

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Potrubní a pozemní doprava (vyjma železniční a silniční motorové dopravy)

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

 • Projektování elektrických zařízení

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Poskytování technických služeb

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 24.11.1999

Živnost č. 2 Obráběčství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 9.5.2000

Živnost č. 3 Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 9.5.2000

Živnost č. 4 Projektová činnost ve výstavbě

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 28.6.2000

Živnost č. 5 Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 3.7.2000

Živnost č. 6 Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 3.7.2000

Živnost č. 7 Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 19.7.2000

Živnost č. 8 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 10.7.2006

Živnost č. 9 Montáž, opravy a rekonstrukce chladících zařízení a tepelných čerpadel

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 15.4.2009

Živnost č. 10 realitní činnost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 24.11.1999
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 11 poradenská činnost v oblasti strojní výroby

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 24.11.1999
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 12 Činnost organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 24.11.1999
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 13 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (s výjimkou obchod.živností uvedených v příl.1-3 zák.č.455/91 Sb., v platném znění)

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 24.11.1999
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 14 Organizace a zajištění technologických dodávek zařízení pro průmyslové občanské stavby

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 9.5.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 15 Obstaravatelská činnost při dodávkách investičních celků

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 9.5.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 16 Stavby strojů s mechanickým pohonem

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 9.5.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 17 Automatizované zpracování dat

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 9.5.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 18 Výroba, instalace a opravy chladicích a mrazících zařízení (s výjimkou elektrických zařízení)

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 9.5.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 19 výroba kompresorů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 9.5.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 20 lakýrník

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 9.5.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 21 výroba ocelových konstrukcí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 9.5.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 22 Projektování elektrických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 28.6.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 23 provádění nedestruktivních zkoušek materiálu

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 28.6.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 24 Inženýrská činnost v investiční výstavbě

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.7.2002
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 25 Výroba strojů a zařízení pro všeobecné účely

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.7.2002
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 26 Reklamní činnost a marketing

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.7.2002
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 27 Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.7.2002
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 28 Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 25.9.2003
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 29 Kopírovací práce

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 25.9.2003
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 30 Povrchové úpravy a svařování kovů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 25.9.2003
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 31 Testování, měření a analýzy

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 25.9.2003
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 32 Montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 29.9.2003
Zánik oprávnění 14.9.2009

Živnost č. 33 Poskytování telekomunikačních služeb

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.9.2003
Zánik oprávnění 13.4.2004

Živnost č. 34 Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 22.6.2005
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán K TRADE CONSULT, a.s.

Člen statutárního orgánu Jan Kutiš

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje K TRADE CONSULT, a.s.

IČO: 26131226
Firma: K TRADE CONSULT, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 9
Počet zaměstnanců: Neuvedeno
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 24.11.1999

Sídlo K TRADE CONSULT, a.s.

Sídlo: Kolbenova 499/42, Praha 190 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba kovových konstrukcí a jejich dílů
Povrchová úprava a zušlechťování kovů
Obrábění
Výroba zámků a kování
Výroba elektrických spotřebičů převážně pro domácnost
Výroba strojů a zařízení pro všeobecné účely
Výroba ostatních čerpadel a kompresorů
Výroba průmyslových chladicích a klimatizačních zařízení
Elektrické instalace
Instalace vody, odpadu, plynu, topení a klimatizace
Sklenářské, malířské a natěračské práce
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
Telekomunikační činnosti
Činnosti v oblasti informačních technologií
Informační činnosti
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
Poradenství v oblasti řízení
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
Technické zkoušky a analýzy
Ostatní výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd
Reklamní činnosti
Zastupování médií při prodeji reklamního času a prostoru
Překladatelské a tlumočnické činnosti
tracking image