Firma JUTA a.s. IČO 45534187


JUTA a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

JUTA a.s. (45534187) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Dukelská 417, 544 01 Dvůr Králové nad Labem Česká republika. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 5. 1992 a je stále aktivní. JUTA a.s. má více provozoven a více živností.

Jako zdroj dat o JUTA a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o JUTA a.s. na Justice.cz
Detailní informace o JUTA a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro JUTA a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje JUTA a.s.

Soud Krajský soud v Hradci Králové 6
Spisová značka B 571
IČO (identifikační číslo osoby) 45534187
Jméno JUTA a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Zapsána dne 1.5.1992
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 4.11.2014
Mimořádná valná hromada konaná dne 9.8.2005 přijala toto usnesení:Mimořádná valná hromada určuje, že hlavním akcionářem společnosti je ing. Jiří Hlavatý, r.č. 480729/035, bytem Dvůr Králové n.L., Bezručova 1447, který je vlastníkem akcií společnosti JUTA a.s., ato 339.814 (třistatřicettisícosmsetčtrnáct) kusy akcií na majitele ojmenovité hodnotě 1.000,- Kč vlistinné podobě každá, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 98,901 % (slovy: devadesátosmcelých adevadesátsetin procenta) jejího základního kapitálu. Skutečnost, že ing. Jiří Hlavatý, r.č. 480729/035, bytem Bezručova 1447, Dvůr Králové n.L. je osvědčena předložením akcií, čestným prohlášením, kupními smluvami adalšími doklady, na základě kterých nabyl vlastnictví výše uvedených akcií.Mimořádná valná hromada rozhodla vsouladu sust. § 183 i) odst. 1 zák. č. 513/91 Sb., obchod. zákoník vplatném znění opřechodu všech akcií společnosti JUTA a.s., ve vlastnictví ostatních akcionářů společnosti JUTA a.s. na Jiřího Hlavatého, r.č. 480729/035, bytem Bezručova 1447, Dvůr Králové n.L., ato za protiplnění, které za 1 (jednu) akcii ojmenovité hodnotě 1.000,- Kč (jedentisíckorun českých), činí 3.971,- Kč (třitisícedevětsetsedmdesátjednakorun českých). Přiměřenost výše protiplnění je doložena znaleckým posudkem vypracovaným znalcem ing. Ivanou Prchalovou - Heřboltovou CSc. ze dne 8.7.2005, č. 214-29/05. Hlavní akcionář ing. Jiří Hlavatý, r.č. 480729/035, poskytne protiplnění vlastníkům vykoupených akcií společnosti JUTA a.s. či oprávněným zástavním věřitelům bez zbytečného odkladu, nejpozději však do pěti pracovních dnů ode dne předání akcií zmocněnci, kterým je společnost EFEKTA KONSULTING a.s. se sídlem Erbenova 312/1, Brno, Tel.: 545544240. 29.8.2005
Usnesení valné hromady ze dne 30.03.2001 o snížení základníhokapitálu společnosti:Valná hromada rozhodla o snížení základního kapitálu o 127 443000,- Kč (slovy: stodvacetsedmmiliónů čtyřistačtyřicettřitisícekorun českých) z původní výše základního kapitálu 471 032 000,-Kč (slovy: čtyřistasedmdesátjednamiliónů třicetdvatisíce korunčeských) na 343 589 000,- Kč (slovy: třistačtyřicettřimiliónůpětsetosmdesátdevěttisíc korun českých), a to z důvodů splněnízákonné povinnosti dle ust. § 161 b, odst. 4 obch. z., tj.snížení základního kapitálu o jmenovitou hodnotu vlastních akciínabytých při sloučení dle ust. § 161 b, odst. 1 písm. b). Kesnížení základního kapitálu společnost použije 127 433 vlastníchakcií, každá o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč, které má ve svémmajetku, tak, že podá příkaz osobě, která vede evidencizaknihovaných cenných papírů, ke zrušení těchto akcií. Vzhledemk tomu, že ke snížení základního kapitálu budou použity vlastníakcie v majetku společnosti, nebude snížení základního kapitáluspojeno s výplatou žádné částky akcionářům. 14.6.2001 - 16.8.2002
Na základě usnesení valných hromad ze dne 7.6.1999 společnostíJUTAPLAST, a.s. a JUTA a.s. se společnost JUTAPLAST, a.s. sesídlem Dvůr Králové n. L., Dukelská 417, IČ: 25 28 83 34 ke dni8.7.1999 sloučila se společností JUTA a.s. 8.7.1999
Právní poměry se řídí dodatkem č. 3 ze dne 8.7.1993. 20.7.1993 - 10.2.1998
Právní poměry se řídí stanovami ze dne 27.11.1992 ve zněníze dne 24.3.1993. 20.5.1993 - 10.2.1998
Právní poměry ve znění změny ze dne 24.3.1993. 22.4.1993 - 20.5.1993
Změna stanov schválena na valné hromadě dne 27.11.1992. 17.2.1993 - 20.5.1993
Zakladatel splatil 100% základního jmění společnosti, které jepředstavováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetku uvede-ného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku je obsaženove schváleném privatizačním projektu státního podniku JUTA, DvůrKrálové nad Labem, s.p.. 1.5.1992
Založení společnosti:Akciová společnost byla založena podle par. 172 Obchodníhozákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národníhomajetku České republiky se sídlem v Praze 1, Gorkého náměstí32, na který přešel majetek státního podniku ve smyslu par. 11odst. 3 zák. č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státuna jiné osoby. 1.5.1992
V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisuze dne 17.4.1992 bylo rozhodnuto o schválení jejich stanova jmenování členů představenstva a dozorčí rady. 1.5.1992 - 4.11.2014

Kapitál JUTA a.s.

zakladni jmění 343 589 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 16.8.2002
zakladni jmění 471 032 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 17.2.1993 - 16.8.2002
zakladni jmění 465 483 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 1.5.1992 - 17.2.1993

Sídlo JUTA a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Dukelská 417 , 544 01 Dvůr Králové nad Labem Česká republika
Dukelská 417, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
5.3.2015
Adresa Dukelská 417 , 544 01 Dvůr Králové nad Labem Česká republika
Dukelská 417, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
27.6.2000 - 5.3.2015
Adresa Dukelská 417 , 544 15 Dvůr Králové n. L. Česká republika
Dvůr Králové n. L., Dukelská 417, PSČ 54415
27.6.2000 - 27.6.2000
Adresa Dukelská 417 , Dvůr Králové n.L. Česká republika
Dvůr Králové n.L., Dukelská 417
1.5.1992 - 27.6.2000

Předmět podnikání JUTA a.s.

Platnost údajů od - do
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 4.11.2014
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování 4.11.2014
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí 4.11.2014
Truhlářství, podlahářství 4.11.2014
Obráběčství 4.11.2014
Zámečnictví, nástrojařství 4.11.2014
Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení 4.11.2014
Hostinská činnost 4.11.2014
Výroba elektřiny 4.11.2014
výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebospolečenských věd 6.1.2003 - 4.11.2014
silniční motorová doprava nákladní 7.5.1999 - 4.11.2014
silniční motorová doprava osobní 7.5.1999 - 4.11.2014
výroba elektřiny 10.2.1998 - 4.11.2014
rozvod tepla 10.2.1998 - 4.11.2014
rozvod elektřiny 10.2.1998 - 18.12.2004
výroba tepla 10.2.1998 - 18.12.2004
výroba elektřiny v malých vodních elektrárnách 19.7.1995 - 10.2.1998
podnikání v oblasti nakládání s odpady 20.5.1993 - 4.11.2014
zhotovování kopií na kopírovacích strojích 20.5.1993 - 4.11.2014
provádění strojních zemních prací nakladačem UN 20.5.1993 - 4.11.2014
zámečnictví 17.2.1993 - 4.11.2014
kovoobrábění 17.2.1993 - 4.11.2014
truhlářství 17.2.1993 - 4.11.2014
ubytování ve vlastních ubytovnách a rekreačních zařízeních 17.2.1993 - 4.11.2014
klempířství 17.2.1993 - 16.3.2001
silniční motorová doprava 17.2.1993 - 7.5.1999
provozování soukromých mateřských škol 17.2.1993 - 10.2.1998
výroba výrobků z přírodních vláken a ze sysntetických materiálů 1.5.1992 - 4.11.2014
výroba bytových textilií, další zpracování těchto výrobkůa jejich prodej 1.5.1992 - 4.11.2014
výroba a vývoj jednoúčelových textilních strojů a zařízení,jejich opravy a výroba náhradních dílů 1.5.1992 - 4.11.2014
zajišťování služeb výpočetní techniky 1.5.1992 - 4.11.2014
obchodní a maloobchodní činnost 1.5.1992 - 4.11.2014
poskytování služeb ve vlastním závodním stravování 1.5.1992 - 4.11.2014
zahraničně obchodní činnost v souladu s ust. par. 4 vyhl. FMZOč. 27/91 Sb. (u dovozu a vývozu věcí s výjimkou nař. vlády256/90 Sb.). 1.5.1992 - 4.11.2014

vedení firmy JUTA a.s.

Statutární orgán JUTA a.s.

Platnost údajů od - do
statutární ředitel Ing. Jiří Hlavatý 29.10.2015
Vznik funkce 29.7.2014
Adresa: Bezručova 1447 , 544 01 Dvůr Králové nad Labem Česká republika
Bezručova 1447, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
Předseda představenstva JUDr. Rudolf Brož 1.5.1992 - 22.4.1993
Adresa: Pod lipami 61 , Praha 3 - Žižkov Česká republika
Praha 3 - Žižkov, Pod lipami 61
Místopředseda představenstva Ing. Jiří Hlavatý 1.5.1992 - 22.4.1993
Adresa: Bezručova 1447 , Dvůr Králové n/L. Česká republika
Dvůr Králové n/L., Bezručova 1447
Člen představenstva Ing. Zdeněk Procházka 1.5.1992 - 22.4.1993
Adresa: Rtyňka 978 , Úpice Česká republika
Úpice, Rtyňka 978
Člen představenstva Ing. Stanislav Sedláček 1.5.1992 - 22.4.1993
Adresa: Vančurova 2692 , Dvůr Králové n/L. Česká republika
Dvůr Králové n/L., Vančurova 2692
Člen představenstva Ing. Miroslav Téra 1.5.1992 - 22.4.1993
Adresa: Kryblická 366 , Trutnov Česká republika
Trutnov, Kryblická 366
Předseda představenstva Ing. Jiří Hlavatý 22.4.1993 - 22.7.1994
Adresa: Bezručova 1462 , Dvůr Králové n.L. Česká republika
Dvůr Králové n.L., Bezručova 1462
Člen představenstva Ing. Ján Havránek 22.4.1993 - 22.7.1994
Adresa: Kodaňská 47 , Praha 10 Česká republika
Praha 10, Kodaňská 47
Člen představenstva Ing. Pavel Chlumský 22.4.1993 - 7.2.1996
Adresa: Na magistrále 813 , Kolín 2 Česká republika
Kolín 2, Na magistrále 813
Místopředseda představenstva Ing. Jaroslav Smolař 22.4.1993 - 8.2.1996
Adresa: Amforová 1888 , Praha 5 Česká republika
Praha 5, Amforová 1888
Člen představenstva Ing. Eliška Rohlová 22.4.1993 - 8.2.1996
Adresa: Bergerova 1115 , Praha 8 Česká republika
Praha 8, Bergerova 1115/2
Místopředseda představenstva Ing. Zdeněk Procházka 22.4.1993 - 19.6.1996
Adresa: Rtyňka 978 , Úpice Česká republika
Úpice, Rtyňka 978
Člen představenstva Ing. Jiří Kraus 22.4.1993 - 19.6.1996
Adresa: Pod strání 475 , Vrchlabí IV. Česká republika
Vrchlabí IV., Pod strání 475
Člen představenstva Ing. Jan Havránek 22.7.1994 - 19.6.1996
Adresa: Kodaňská 47 , Praha 10 Česká republika
Praha 10, Kodaňská 47
Člen představenstva Ing. Tomáš Zralý 7.2.1996 - 19.6.1996
Adresa: Šumavská 1096 , Praha 2 Česká republika
Praha 2, Šumavská 1096/11
Člen představenstva Ing. Květoslava Pecáková 8.2.1996 - 19.6.1996
Adresa: nám.Chuchel.bojovníků 3 , Praha 5 - Velká Chuchle Česká republika
Praha 5 - Velká Chuchle, nám.Chuchel.bojovníků 3
Člen představenstva Ing. Karel Liška 8.2.1996 - 19.6.1996
Adresa: Litevská 2603 , Kladno Česká republika
Kladno, Litevská 2603
Člen představenstva Ing. Vlastislava Ressová 19.6.1996 - 10.2.1998
Adresa: Nad Havlem 12 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Nad Havlem 12
Místopředseda představenstva Ing. Tomáš Zralý 19.6.1996 - 25.11.1998
Adresa: Šumavská 1096 , Praha 2 Česká republika
Praha 2, Šumavská 1096/11
Místopředseda představenstva Ing. Jaroslav Smolař 19.6.1996 - 25.11.1998
Adresa: Amforová 1888 , Praha 5 Česká republika
Praha 5, Amforová 1888
Člen představenstva Ing. Tomáš Lipový 19.6.1996 - 25.11.1998
Adresa: Korelova 14 , Praha 6 Česká republika
Praha 6, Korelova 14
Člen představenstva Ing. Milan Kohout 19.6.1996 - 25.11.1998
Adresa: Heranova 1542 , Praha 5 Česká republika
Praha 5, Heranova 1542
Člen představenstva Ing. Ivan Mikšátko 10.2.1998 - 25.11.1998
Adresa: 17. listopadu 631 , Mladá Vožice Česká republika
Mladá Vožice, 17. listopadu 631, okres Tábor, PSČ 39143
Člen představenstva Mgr. Petr Brdička 25.11.1998 - 15.6.1999
Adresa: Erbenova 2367 , Dvůr Králové n. L. Česká republika
Dvůr Králové n. L., Erbenova 2367
Člen představenstva JUDr. Hana Zaplatílková 25.11.1998 - 15.6.1999
Adresa: Poděbradova 2032 , Dvůr Králové n. L. Česká republika
Dvůr Králové n. L., Poděbradova 2032
Místopředseda představenstva Ing. Jaroslav Orság 25.11.1998 - 15.6.1999
Adresa: Pod ZOO 1944 , Dvůr Králové n. L. Česká republika
Dvůr Králové n. L., Pod ZOO 1944
Místopředseda představenstva Ing. Marie Čermáková 25.11.1998 - 15.6.1999
Adresa: Dobrovského 338 , Dvůr Králové n. L. Česká republika
Dvůr Králové n. L., Dobrovského 338
Člen představenstva Ing. Zdeněk Procházka 25.11.1998 - 6.1.2003
Adresa: Rtyňka 978 , Úpice Česká republika
Úpice, Rtyňka 978, okres Trutnov
Generální ředitel Ing. Jiří Hlavatý 22.4.1993 - 6.5.2003
Adresa: Bezručova 1447 , Dvůr Králové n.L. Česká republika
Dvůr Králové n.L., Bezručova 1447
Člen představenstva Ing. Jaroslav Orság 15.6.1999 - 6.5.2003
Adresa: Pod ZOO 1944 , Dvůr Králové n. L. Česká republika
Dvůr Králové n. L., Pod ZOO 1944
Předseda představenstva Ing. Jiří Hlavatý 22.7.1994 - 18.12.2004
Zánik členství 25.6.2004
Zánik funkce 25.6.2004
Adresa: Bezručova 1447 , Dvůr Králové nad Labem Česká republika
Dvůr Králové nad Labem, Bezručova 1447
Člen představenstva Ing. Marie Čermáková 15.6.1999 - 18.12.2004
Zánik členství 25.6.2004
Adresa: Dobrovského 338 , Dvůr Králové n. L. Česká republika
Dvůr Králové n. L., Dobrovského 338
Člen představenstva Ing. Jaroslav Orság 6.5.2003 - 18.12.2004
Zánik členství 25.6.2004
Adresa: Tyršova 2990 , Dvůr Králové n. L. Česká republika
Dvůr Králové n. L., Tyršova 2990
Člen představenstva Ing. Marie Čermáková 18.12.2004 - 21.8.2008
Vznik členství 25.6.2004
Adresa: Dobrovského 338 , Dvůr Králové n.L. Česká republika
Dvůr Králové n.L., Dobrovského 338
Předseda představenstva Ing. Jiří Hlavatý 18.12.2004 - 7.8.2009
Vznik členství 25.6.2004
Vznik funkce 25.6.2004
Adresa: Bezručova 1447 , Dvůr Králové nad Labem Česká republika
Dvůr Králové nad Labem, Bezručova 1447
Člen představenstva Mgr. Petr Brdička 18.12.2004 - 7.8.2009
Vznik členství 25.6.2004
Adresa: Erbenova 2367 , Dvůr Králové n.L. Česká republika
Dvůr Králové n.L., Erbenova 2367
Člen představenstva Ing. Marie Čermáková 21.8.2008 - 7.8.2009
Vznik členství 25.6.2004
Adresa: Vorlech 3049 , 544 01 Dvůr Králové nad Labem Česká republika
Dvůr Králové nad Labem, Vorlech 3049, PSČ 54401
člen představenstva Ing. Marie Čermáková 7.8.2009 - 7.8.2009
Vznik členství 7.7.2009
Adresa: Vorlech 3049 , 544 01 Dvůr Králové nad Labem Česká republika
Dvůr Králové nad Labem, Vorlech 3049, PSČ 54401
člen představenstva Mgr. Petr Brdička 7.8.2009 - 14.12.2011
Vznik členství 7.7.2009
Adresa: Erbenova 2367 , 544 01 Dvůr Králové nad Labem Česká republika
Dvůr Králové nad Labem, Erbenova 2367, PSČ 54401
člen představenstva Mgr. Petr Brdička 14.12.2011 - 14.12.2011
Vznik členství 7.7.2009
Adresa: J. Šlitra 3065 , 544 01 Dvůr Králové nad Labem Česká republika
Dvůr Králové nad Labem, J. Šlitra 3065, PSČ 54401
předseda představenstva Ing. Jiří Hlavatý 7.8.2009 - 16.1.2014
Vznik členství 7.7.2009
Zánik členství 8.7.2014
Vznik funkce 7.7.2009
Zánik funkce 8.7.2014
Adresa: Bezručova 1447 , 544 01 Dvůr Králové nad Labem Česká republika
Dvůr Králové nad Labem, Bezručova 1447, PSČ 54401
předseda představenstva Ing. Jiří Hlavatý 16.1.2014 - 16.1.2014
Vznik členství 7.7.2009
Vznik funkce 7.7.2009
Adresa: Bezručova 1447 , 544 01 Dvůr Králové nad Labem Česká republika
Bezručova 1447, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
člen představenstva Ing. Marie Čermáková 7.8.2009 - 2.10.2014
Vznik členství 7.7.2009
Zánik členství 8.7.2014
Adresa: Do Polí 3049 , 544 01 Dvůr Králové nad Labem Česká republika
Do Polí 3049, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
člen představenstva Mgr. Petr Brdička 14.12.2011 - 2.10.2014
Vznik členství 7.7.2009
Zánik členství 8.7.2014
Adresa: J. Šlitra 3065 , 544 01 Dvůr Králové nad Labem Česká republika
J. Šlitra 3065, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
předseda představenstva Ing. Jiří Hlavatý 16.1.2014 - 2.10.2014
Vznik členství 7.7.2009
Zánik členství 8.7.2014
Vznik funkce 7.7.2009
Zánik funkce 8.7.2014
Adresa: Bezručova 1447 , 544 01 Dvůr Králové nad Labem Česká republika
Bezručova 1447, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
předseda Ing. Jiří Hlavatý 2.10.2014 - 4.11.2014
Vznik členství 8.7.2014
Zánik členství 29.7.2014
Vznik funkce 8.7.2014
Zánik funkce 29.7.2014
Adresa: Bezručova 1447 , 544 01 Dvůr Králové nad Labem Česká republika
Bezručova 1447, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
člen Ing. Marie Čermáková 2.10.2014 - 4.11.2014
Vznik členství 8.7.2014
Zánik členství 29.7.2014
Adresa: Do Polí 3049 , 544 01 Dvůr Králové nad Labem Česká republika
Do Polí 3049, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
člen Mgr. Petr Brdička 2.10.2014 - 4.11.2014
Vznik členství 8.7.2014
Zánik členství 29.7.2014
Adresa: J. Šlitra 3065 , 544 01 Dvůr Králové nad Labem Česká republika
J. Šlitra 3065, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
statutární ředitel Ing. Jiří Hlavatý 4.11.2014 - 29.10.2015
Vznik funkce 29.7.2014
Adresa: Bezručova 1447 , 544 01 Dvůr Králové nad Labem Česká republika
Bezručova 1447, 544 01 Dvůr Králové nad Labem

Dozorčí rada JUTA a.s.

Platnost údajů od - do
Člen Ing. Josef Horáček 1.5.1992 - 22.4.1993
Adresa: Budečská 35 , Praha 2 Česká republika
Praha 2, Budečská 35
Člen Ing. Jiří Merhulík 1.5.1992 - 22.4.1993
Adresa: 5. května 2203 , Dvůr Králové n/L. Česká republika
Dvůr Králové n/L., 5. května 2203
Člen Ing. Jaroslav Šindelář 1.5.1992 - 22.4.1993
Adresa: Mauerova 1308 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Mauerova 1308
Gen. řed. spol. Ing. Jiří Hlavatý 1.5.1992 - 22.4.1993
Adresa: Bezručova 1447 , Dvůr Králové n/L. Česká republika
Dvůr Králové n/L., Bezručova 1447
Člen představenstva Doc.Ing. Josef Jettmar CSc. 22.4.1993 - 22.4.1993
Adresa: Nad Palatou 3 , Praha 5 Česká republika
Praha 5, Nad Palatou 3
Člen představenstva Ing. Martin Plecháč 22.4.1993 - 22.4.1993
Adresa: Čechova 1103 , Dvůr Králové n.L. Česká republika
Dvůr Králové n.L., Čechova 1103
Člen Ing. Vladimír Červíček 22.4.1993 - 22.7.1994
Adresa: Jilmová 4 , Praha 3 Česká republika
Praha 3, Jilmová 4
Člen Doc.Ing. Josef Jettmar CSc. 22.4.1993 - 7.2.1996
Adresa: Nad Palatou 3 , Praha 5 Česká republika
Praha 5, Nad Palatou 3
Člen Ing. Martin Plecháč 22.4.1993 - 19.6.1996
Adresa: Čechova 1103 , Dvůr Králové n.L. Česká republika
Dvůr Králové n.L., Čechova 1103
Místopředseda dozorčí rady Ing. Jiří Merhulík 22.4.1993 - 19.6.1996
Adresa: 5. května 2203 , Dvůr Králové n.L. Česká republika
Dvůr Králové n.L., 5. května 2203
Člen Ing. Stanislav Sedláček 22.4.1993 - 19.6.1996
Adresa: Vančurova 2692 , Dvůr Králové n.L. Česká republika
Dvůr Králové n.L., Vančurova 2692
Předseda dozorčí rady Prof. Dr. Vladimír Kyzling Sc 22.4.1993 - 10.2.1998
Adresa: Biskupcova 48 , Praha 3 Česká republika
Praha 3, Biskupcova 48
Člen dozorčí rady Ing. Karol Melocík 19.6.1996 - 10.2.1998
Adresa: L.Fullu 3 , Bratislava Česká republika
Bratislava, L.Fullu 3/45
Předseda dozorčí rady Prof. Dr. Vladimír Kyzlink Sc 10.2.1998 - 25.11.1998
Adresa: Biskupcova 48 , Praha 3 Česká republika
Praha 3, Biskupcova 48
Člen dozorčí rady Martin Bolcek 10.2.1998 - 25.11.1998
Adresa: Nerudova 301 , Nový Jičín Česká republika
Nový Jičín, Nerudova 301/15
Místopředseda dozorčí rady Ing. Tomáš Zralý 25.11.1998 - 9.4.1999
Adresa: Šumavská 1096 , Praha 2 Česká republika
Praha 2, Šumavská 1096/11
Člen dozorčí rady Hana Voborníková 19.6.1996 - 18.12.2004
Zánik členství 17.6.2004
Adresa: nábř.Benešovo 1956 , Dvůr Králové n.L. Česká republika
Dvůr Králové n.L., nábř.Benešovo 1956, okres Trutnov
Předseda dozorčí rady Doc.Ing. Bohumil Král CSc. 25.11.1998 - 18.12.2004
Zánik členství 25.6.2004
Zánik funkce 25.6.2004
Adresa: U Homolky 13 , Praha 5 Česká republika
Praha 5, U Homolky 13
Člen dozorčí rady Milan Holejšovský 12.4.1999 - 18.12.2004
Zánik členství 25.6.2004
Adresa: Březinova 873 , Dvůr Králové n. L. Česká republika
Dvůr Králové n. L., Březinova 873
Předseda dozorčí rady Doc.Ing. Bohumil Král CSc. 18.12.2004 - 7.8.2009
Vznik členství 25.6.2004
Vznik funkce 25.6.2004
Adresa: U Homolky 13 , Praha 5 Česká republika
Praha 5, U Homolky 13
Člen dozorčí rady Milan Holejšovský 18.12.2004 - 7.8.2009
Vznik členství 25.6.2004
Adresa: Březinova 873 , Dvůr Králové n. L. Česká republika
Dvůr Králové n. L., Březinova 873
předseda dozorčí rady Prof. Ing. Bohumil Král CSc. 7.8.2009 - 7.8.2009
Vznik členství 7.7.2009
Vznik funkce 7.7.2009
Adresa: U Homolky 126 , 150 00 Praha 5 - Motol Česká republika
Praha 5 - Motol, U Homolky 126/13, PSČ 15000
člen dozorčí rady Milan Holejšovský 7.8.2009 - 7.8.2009
Vznik členství 7.7.2009
Adresa: Březinova 873 , 544 01 Dvůr Králové nad Labem Česká republika
Dvůr Králové nad Labem, Březinova 873, PSČ 54401
Člen dozorčí rady Hana Voborníková 18.12.2004 - 3.11.2009
Vznik členství 17.6.2004
Zánik členství 14.9.2009
Adresa: nábř.Benešovo 1956 , Dvůr Králové n.L. Česká republika
Dvůr Králové n.L., nábř.Benešovo 1956, okres Trutnov
člen dozorčí rady Hana Voborníková 3.11.2009 - 3.11.2009
Vznik členství 14.9.2009
Adresa: nábřeží Benešovo 1956 , 544 01 Dvůr Králové nad Labem Česká republika
Dvůr Králové nad Labem, nábřeží Benešovo 1956, PSČ 54401
předseda dozorčí rady Prof. Ing. Bohumil Král CSc. 7.8.2009 - 2.10.2014
Vznik členství 7.7.2009
Zánik členství 8.7.2014
Vznik funkce 7.7.2009
Zánik funkce 8.7.2014
Adresa: U Homolky 126 , 150 00 Praha 5 Česká republika
U Homolky 126/13, Motol, 150 00 Praha 5
člen dozorčí rady Milan Holejšovský 7.8.2009 - 2.10.2014
Vznik členství 7.7.2009
Zánik členství 8.7.2014
Adresa: Březinova 873 , 544 01 Dvůr Králové nad Labem Česká republika
Březinova 873, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
člen dozorčí rady Hana Voborníková 3.11.2009 - 2.10.2014
Vznik členství 14.9.2009
Zánik členství 8.7.2014
Adresa: Nový Nemojov 153 , 544 61 Nemojov Česká republika
Nový Nemojov 153, 544 61 Nemojov
předseda Hana Voborníková 2.10.2014 - 4.11.2014
Vznik členství 8.7.2014
Zánik členství 29.7.2014
Vznik funkce 8.7.2014
Zánik funkce 29.7.2014
Adresa: Nový Nemojov 153 , 544 61 Nemojov Česká republika
Nový Nemojov 153, 544 61 Nemojov
člen Jiří Hlavatý 2.10.2014 - 4.11.2014
Vznik členství 8.7.2014
Zánik členství 29.7.2014
Adresa: Pod Lesem 3106 , 544 01 Dvůr Králové nad Labem Česká republika
Pod Lesem 3106, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
člen Milan Holejšovský 2.10.2014 - 4.11.2014
Vznik členství 8.7.2014
Zánik členství 29.7.2014
Adresa: Březinova 873 , 544 01 Dvůr Králové nad Labem Česká republika
Březinova 873, 544 01 Dvůr Králové nad Labem

Sbírka Listin JUTA a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 571/SL 72 účetní závěrka [2014] příloha Krajský soud v Hradci Králové 28.7.2015 29.7.2015 13
B 571/SL 71 účetní závěrka [2014], zpráva auditora rozvaha, výkaz Krajský soud v Hradci Králové 28.7.2015 29.7.2015 8
B 571/SL 70 účetní závěrka [2014], ostatní, výroční zpráva [2014], zpráva o vztazích, zpráva auditora Krajský soud v Hradci Králové 28.7.2015 29.7.2015 17
B 571/SL 69 notářský zápis [NZ 1905/2014] Krajský soud v Hradci Králové 16.2.2015 18.2.2015 8
B 571/SL 68 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 1333/2014 Krajský soud v Hradci Králové 3.11.2014 10.11.2014 22
B 571/SL 67 rozhod. o statut. orgánu Krajský soud v Hradci Králové 4.7.2014 16.9.2014 13.10.2014 3
B 571/SL 66 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva auditora Krajský soud v Hradci Králové 25.7.2014 25.7.2014 39
B 571/SL 64 notářský zápis Krajský soud v Hradci Králové 25.2.2013 28.2.2013 8
B 571/SL 63 účetní závěrka, výroční zpráva 2011 Krajský soud v Hradci Králové 3.8.2012 3.8.2012 38
B 571/SL 62 výroční zpráva 2010 Krajský soud v Hradci Králové 29.8.2011 29.8.2011 40
B 571/SL 61 výroční zpráva 2009 Krajský soud v Hradci Králové 28.2.2011 28.2.2011 39
B 571/SL 60 výroční zpráva 2008 Krajský soud v Hradci Králové 28.2.2011 28.2.2011 38
B 571/SL 59 rozhod. o statut. orgánu, podpisové vzory Krajský soud v Hradci Králové 16.9.2009 9.10.2009 11.11.2009 17
B 571/SL 58 rozhod. o statut. orgánu, podpisové vzory Krajský soud v Hradci Králové 7.7.2009 6.8.2009 13.8.2009 18
B 571/SL 57 účetní závěrka 2007 Krajský soud v Hradci Králové 5.6.2009 5.6.2009 22
B 571/SL 56 ostatní zpráva představenstva Krajský soud v Hradci Králové 27.8.2007 29.8.2007 3
B 571/SL 55 účetní závěrka 2006 - přehled o pen.tocích Krajský soud v Hradci Králové 27.8.2007 29.8.2007 1
B 571/SL 54 zpráva o vztazích 2006 Krajský soud v Hradci Králové 27.8.2007 29.8.2007 1
B 571/SL 53 zpráva auditora 2006 Krajský soud v Hradci Králové 27.8.2007 29.8.2007 2
B 571/SL 52 výroční zpráva 2006 Krajský soud v Hradci Králové 27.8.2007 29.8.2007 11
B 571/SL 51 účetní závěrka 2006 - přehled o změn.VK Krajský soud v Hradci Králové 27.8.2007 29.8.2007 1
B 571/SL 50 účetní závěrka 2006 - příloha Krajský soud v Hradci Králové 27.8.2007 29.8.2007 14
B 571/SL 49 účetní závěrka 2006 - výkaz zisku a ztráty Krajský soud v Hradci Králové 27.8.2007 29.8.2007 2
B 571/SL 48 účetní závěrka 2006 - rozvaha Krajský soud v Hradci Králové 27.8.2007 29.8.2007 4
B 571/SL 47 výroční zpráva r. 2005 Krajský soud v Hradci Králové 26.5.2006 22.8.2006 23.8.2006 39
B 571/SL 46 stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 14.10.2005 1.11.2005 1.11.2005 19
B 571/SL 45 notářský zápis NZ 189/2005 Krajský soud v Hradci Králové 9.8.2005 24.8.2005 24.8.2005 95
B 571/SL 44 výroční zpráva - za rok 2004 Krajský soud v Hradci Králové 17.5.2005 29.7.2005 29.7.2005 41
B 571/SL 42 výroční zpráva 2002 Krajský soud v Hradci Králové 28.4.2003 21.7.2003 21.7.2003 67
B 571/SL 41 stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 30.5.2003 9.6.2003 9.6.2003 19
B 571/SL 39 stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 16.8.2002 7.10.2002 7.10.2002 21
B 571/SL 37 notářský zápis, stanovy společnosti, ostatní Krajský soud v Hradci Králové 29.4.2002 26.7.2002 26.7.2002 9
B 571/SL 36 stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 17.4.1992 6.2.2002 6.2.2002 385
B 571/SL 35 účetní závěrka - za r. 2000 Krajský soud v Hradci Králové 24.4.2001 18.9.2001 18.9.2001 7
B 571/SL 34 výroční zpráva - za r. 2000 - dodatek č. 1 Krajský soud v Hradci Králové 1.6.2001 18.9.2001 18.9.2001 7
B 571/SL 33 účetní závěrka - za r. 2000 + zpráva auditora Krajský soud v Hradci Králové 15.2.2001 18.9.2001 18.9.2001 38
B 571/SL 32 výroční zpráva - za r. 2000 Krajský soud v Hradci Králové 27.3.2001 18.9.2001 18.9.2001 48
B 571/SL 28 notářský zápis - NZ 104/2000 Krajský soud v Hradci Králové 29.5.2000 13.6.2000 13.6.2000 9
B 571/SL 27 stanovy společnosti .+ změna stanov Krajský soud v Hradci Králové 29.5.2000 13.6.2000 13.6.2000 12
B 571/SL 26 ostatní - zápis z řádné VH Krajský soud v Hradci Králové 18.2.2000 13.6.2000 13.6.2000 24
B 571/SL 19 účetní závěrka - za rok 1998 + audit. zpráva Krajský soud v Hradci Králové 15.2.1999 3.5.1999 3.5.1999 27
B 571/SL 18 ostatní - zápis z řádné VH Krajský soud v Hradci Králové 9.4.1999 3.5.1999 3.5.1999 10
B 571/SL 17 notářský zápis - NZ 77/99 - jednání řád. VH Krajský soud v Hradci Králové 9.4.1999 3.5.1999 3.5.1999 3
B 571/SL 16 ostatní - zápis z jednání představ. Krajský soud v Hradci Králové 9.4.1999 3.5.1999 3.5.1999 1
B 571/SL 15 ostatní - zápis č. 3/99 z jednání DR Krajský soud v Hradci Králové 9.4.1999 3.5.1999 3.5.1999 2
B 571/SL 14 stanovy společnosti - dodatek č. 12 Krajský soud v Hradci Králové 9.4.1999 3.5.1999 3.5.1999 2
B 571/SL 13 stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 9.4.1999 3.5.1999 3.5.1999 23
B 571/SL 12 stanovy společnosti - dodatek č. 11 Krajský soud v Hradci Králové 20.4.1998 15.4.1999 15.4.1999 1
B 571/SL 11 notářský zápis - NZ 72/98- jednání VH Krajský soud v Hradci Králové 20.4.1998 15.4.1999 15.4.1999 2
B 571/SL 9 rozhod. o statut. orgánu Krajský soud v Hradci Králové 25.2.1999 4.2.1999 4.2.1999 2
B 571/SL 10 ostatní - zápis z jednání dozorčí rady Krajský soud v Hradci Králové 7.12.1998 4.2.1999 4.2.1999 2
B 571/SL 8 notářský zápis - NZ 170/98 + rozhodn. o volbě Krajský soud v Hradci Králové 11.9.1998 24.11.1998 24.11.1998 4
B 571/SL 7 účetní závěrka - za rok 1997 Krajský soud v Hradci Králové 10.3.1998 10.9.1998 10.9.1998 22
B 571/SL 5 stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 11.4.1997 23.5.1997 23.5.1997 23
B 571/SL 3 účetní závěrka - za r. 1996 + zpráva auditora Krajský soud v Hradci Králové 20.2.1997 20.2.1997 20.2.1997 26
B 571/SL 2 stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 6.9.1996 22.10.1996 22.10.1996 18
B 571/SL 6 ostatní - rozh.o udělení autorizace Krajský soud v Hradci Králové 16.1.1996 4
B 571/SL 40 notářský zápis, stanovy společnosti, ostatní Krajský soud v Hradci Králové 23.12.2002 29
B 571/SL 4 notářský zápis - NZ 61/97 Krajský soud v Hradci Králové 11.4.1997 11
B 571/SL 31 notářský zápis - NZ 66/2001 Krajský soud v Hradci Králové 30.3.2001 2
B 571/SL 30 notářský zápis - NZ 292/2000 Krajský soud v Hradci Králové 29.12.2000 18
B 571/SL 29 stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 29.12.2000 20
B 571/SL 25 posudek znalce - č. 588-017/99 Krajský soud v Hradci Králové 19.4.1999 0
B 571/SL 24 posudek znalce - dodatek k č. 588-017/99 Krajský soud v Hradci Králové 28.6.1999 5
B 571/SL 23 posudek znalce - č. 1405/25 Krajský soud v Hradci Králové 19.4.1999 0
B 571/SL 22 posudek znalce - č. 150-34/99 Krajský soud v Hradci Králové 22.4.1999 6
B 571/SL 21 účetní závěrka - k 31.03.99 + zpr. auditora Krajský soud v Hradci Králové 12.4.1999 18
B 571/SL 20 notářský zápis - NZ 138/98 + proj. transform. Krajský soud v Hradci Králové 7.6.1999 21
B 571/SL 1 notářský zápis - NZ 163/96 Krajský soud v Hradci Králové 6.9.1996 21

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje JUTA a.s.

IČO (identifikační číslo) 45534187
Jméno JUTA a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Městský úřad Dvůr Králové nad Labem
Vznik první živnosti: 1.10.1992
Celkový počet živností: 30
Aktivních živností: 8

Sídlo JUTA a.s.

Živnosti a provozovny JUTA a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků

 • Výroba vlákniny, papíru a lepenky a zboží z těchto materiálů

 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Výroba plastových a pryžových výrobků

 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů

 • Výroba strojů a zařízení

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Ubytovací služby

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Poskytování technických služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 1.10.1992
Provozovna č. 1
Provozovna Sladkovského 659/40, Olomouc 779 00
Identifikační číslo provozovny 1006497609
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků

 • Výroba vlákniny, papíru a lepenky a zboží z těchto materiálů

 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Ubytovací služby

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

Zahájení provozování 1.10.1992
Provozovna č. 2
Provozovna Dukelská 417, Dvůr Králové nad Labem 544 01
Identifikační číslo provozovny 1006229914
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

Zahájení provozování 1.10.1992
Provozovna č. 3
Provozovna 542 04 Bernartice
Identifikační číslo provozovny 1006497561
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků

 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Ubytovací služby

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

Zahájení provozování 1.10.1992
Provozovna č. 4
Provozovna 464 01 Višňová
Identifikační číslo provozovny 1006497579
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků

 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poskytování technických služeb

Zahájení provozování 1.10.1992
Provozovna č. 5
Provozovna Palackého 457, Turnov 511 01
Identifikační číslo provozovny 1006497587
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků

 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

Zahájení provozování 1.10.1992
Provozovna č. 6
Provozovna Adamovská 4, Trutnov 542 32
Identifikační číslo provozovny 1006497617
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků

 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

Zahájení provozování 30.3.1994
Provozovna č. 7
Provozovna 3. května 611, Úpice 542 32
Identifikační číslo provozovny 1006497625
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků

 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Ubytovací služby

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

Zahájení provozování 1.10.1992
Provozovna č. 8
Provozovna Na Borkách 89, Dvůr Králové nad Labem 544 01
Identifikační číslo provozovny 1003792316
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků

 • Výroba plastových a pryžových výrobků

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

Zahájení provozování 15.4.2009
Provozovna č. 9
Provozovna 23, Špindlerův Mlýn 543 51
Identifikační číslo provozovny 1011277999
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Ubytovací služby

Zahájení provozování 1.7.2008
Provozovna č. 10
Provozovna Na Kameni 96, Jaroměř 551 01
Identifikační číslo provozovny 1011727374
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků

 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Výroba plastových a pryžových výrobků

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Ubytovací služby

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

Zahájení provozování 21.6.2017
Provozovna č. 11
Provozovna Raisova 3032, Dvůr Králové nad Labem 544 01
Identifikační číslo provozovny 1011727366
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků

 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů

 • Výroba strojů a zařízení

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Ubytovací služby

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poskytování technických služeb

Zahájení provozování 21.6.2017
Provozovna č. 12
Provozovna Eklova 3034, Dvůr Králové nad Labem 544 01
Identifikační číslo provozovny 1008974099
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů

 • Výroba strojů a zařízení

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Ubytovací služby

Zahájení provozování 21.6.2017
Provozovna č. 13
Provozovna Eklova 3033, Dvůr Králové nad Labem 544 01
Identifikační číslo provozovny 1006497633
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků

 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů

 • Výroba strojů a zařízení

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Ubytovací služby

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

Zahájení provozování 21.6.2017

Živnost č. 2 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu více než 9 osob včetně ři

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 24.11.1992
Provozovna č. 1
Provozovna Palackého 457, Turnov 511 01
Identifikační číslo provozovny 1006497587
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 10.5.2013
Provozovna č. 2
Provozovna 542 04 Bernartice
Identifikační číslo provozovny 1006497561
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 15.3.1999
Provozovna č. 3
Provozovna Na Kameni 96, Jaroměř 551 01
Identifikační číslo provozovny 1011727374
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 21.6.2017

Živnost č. 3 Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 1.12.1992
Provozovna č. 1
Provozovna Eklova 3034, Dvůr Králové nad Labem 544 01
Identifikační číslo provozovny 1008974099
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 17.5.2013

Živnost č. 4 Obráběčství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 17.12.1992
Provozovna č. 1
Provozovna 542 04 Bernartice
Identifikační číslo provozovny 1006497561
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 17.12.1992
Provozovna č. 2
Provozovna Palackého 457, Turnov 511 01
Identifikační číslo provozovny 1006497587
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 17.12.1992
Provozovna č. 3
Provozovna Adamovská 4, Trutnov 542 32
Identifikační číslo provozovny 1006497617
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 30.3.1994
Provozovna č. 4
Provozovna Sladkovského 659/40, Olomouc 779 00
Identifikační číslo provozovny 1006497609
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 17.12.1992
Provozovna č. 5
Provozovna 3. května 611, Úpice 542 32
Identifikační číslo provozovny 1006497625
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 17.12.1992
Provozovna č. 6
Provozovna Eklova 3033, Dvůr Králové nad Labem 544 01
Identifikační číslo provozovny 1006497633
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 17.12.1992
Provozovna č. 7
Provozovna Na Kameni 96, Jaroměř 551 01
Identifikační číslo provozovny 1011727374
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 21.6.2017
Provozovna č. 8
Provozovna Raisova 3032, Dvůr Králové nad Labem 544 01
Identifikační číslo provozovny 1011727366
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 21.6.2017
Provozovna č. 9
Provozovna Eklova 3034, Dvůr Králové nad Labem 544 01
Identifikační číslo provozovny 1008974099
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 21.6.2017

Živnost č. 5 Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 17.12.1992
Provozovna č. 1
Provozovna Palackého 457, Turnov 511 01
Identifikační číslo provozovny 1006497587
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 17.12.1992
Provozovna č. 2
Provozovna Sladkovského 659/40, Olomouc 779 00
Identifikační číslo provozovny 1006497609
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 17.12.1992
Provozovna č. 3
Provozovna Adamovská 4, Trutnov 542 32
Identifikační číslo provozovny 1006497617
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 30.3.1994
Provozovna č. 4
Provozovna 3. května 611, Úpice 542 32
Identifikační číslo provozovny 1006497625
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 17.12.1992
Provozovna č. 5
Provozovna 542 04 Bernartice
Identifikační číslo provozovny 1006497561
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 17.12.1992
Provozovna č. 6
Provozovna Eklova 3033, Dvůr Králové nad Labem 544 01
Identifikační číslo provozovny 1006497633
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 17.12.1992
Provozovna č. 7
Provozovna Na Kameni 96, Jaroměř 551 01
Identifikační číslo provozovny 1011727374
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 21.6.2017
Provozovna č. 8
Provozovna Raisova 3032, Dvůr Králové nad Labem 544 01
Identifikační číslo provozovny 1011727366
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 21.6.2017
Provozovna č. 9
Provozovna Eklova 3034, Dvůr Králové nad Labem 544 01
Identifikační číslo provozovny 1008974099
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 21.6.2017

Živnost č. 6 Hostinská činnost

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 15.4.1993
Provozovna č. 1
Provozovna 464 01 Višňová
Identifikační číslo provozovny 1006497579
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 15.4.1993
Provozovna č. 2
Provozovna 3. května 611, Úpice 542 32
Identifikační číslo provozovny 1006497625
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 15.4.1993
Provozovna č. 3
Provozovna Eklova 3033, Dvůr Králové nad Labem 544 01
Identifikační číslo provozovny 1006497633
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 15.4.1993

Živnost č. 7 Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 3.6.2011
Provozovna č. 1
Provozovna Na Borkách 89, Dvůr Králové nad Labem 544 01
Identifikační číslo provozovny 1003792316
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 3.6.2011

Živnost č. 8 Truhlářství, podlahářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Přerušená
Vznik oprávnění 3.12.1992
Přerušení oprávnění 11.1.2017
Provozovna č. 1
Provozovna 3. května 611, Úpice 542 32
Identifikační číslo provozovny 1006497625
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 3.12.1992
Provozovna č. 2
Provozovna Eklova 3033, Dvůr Králové nad Labem 544 01
Identifikační číslo provozovny 1006497633
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 3.12.1992
Provozovna č. 3
Provozovna 542 04 Bernartice
Identifikační číslo provozovny 1006497561
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 3.12.1992
Provozovna č. 4
Provozovna Palackého 457, Turnov 511 01
Identifikační číslo provozovny 1006497587
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 3.12.1992
Provozovna č. 5
Provozovna Adamovská 4, Trutnov 542 32
Identifikační číslo provozovny 1006497617
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 30.3.1994
Provozovna č. 6
Provozovna Na Kameni 96, Jaroměř 551 01
Identifikační číslo provozovny 1011727374
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 21.6.2017
Provozovna č. 7
Provozovna Raisova 3032, Dvůr Králové nad Labem 544 01
Identifikační číslo provozovny 1011727366
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 21.6.2017

Živnost č. 9 Ubytování ve vlastních ubytovnách a rekreačních zařízeních /v rámci živnosti volné/

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.10.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 10 Pronájem motorových vozidel

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.10.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 11 Výroba a vývoj jednoúčelových textilních strojů a zařízení, jejich instalace opravy a výroba náhradních dílů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.10.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 12 Pronájem průmyslového zboží /v rámci živnosti volné/

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.10.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 13 Tkaní jutařských tkanin-výroba výrobků z přírodních vláken a ze synt. mater. a bytových tex., jejich další zpracování a prodej.

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.10.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 14 Podnikání v oblasti nakládání s odpady /v rámci živnosti volné/

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 12.11.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 15 Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 12.11.1992
Zánik oprávnění 27.11.2000

Živnost č. 16 Obchodní činnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, stánkový prodej.

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 20.11.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 17 Silniční motorová doprava nákladní

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 24.11.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 18 Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.12.1992
Zánik oprávnění 17.1.2001

Živnost č. 19 Klempířství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 3.12.1992
Zánik oprávnění 24.1.2001

Živnost č. 20 Stavba strojů s mechanickým pohonem

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.12.1992
Zánik oprávnění 31.12.1995

Živnost č. 21 Stavba strojů s mechanickým pohonem /v rámci živnosti volné/

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.12.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 22 Provozování soukromých mateřských škol

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 8.1.1993
Zánik oprávnění 31.5.1998

Živnost č. 23 Automatizované zpracování dat

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.3.1993
Zánik oprávnění 31.12.1995

Živnost č. 24 Automatizované zpracování dat

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.3.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 25 Provádění strojních zemních prací nakladačem UN

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 5.4.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 26 Zhotovování kopií na kopírovacích strojích /v rámci živnosti volné/

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 5.4.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 27 Hostinská činnost (kategorie jídelna)

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 15.4.1993
Zánik oprávnění 31.12.1995

Živnost č. 28 Výroba elektřiny v malých vodních elektrárnách /v rámci živnosti volné/

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.5.1995
Zánik oprávnění 1.1.1996

Živnost č. 29 Silniční motorová doprava osobní vnitrostátní + mezinárodní příležitostná

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 15.3.1999
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 30 Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 27.8.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán JUTA a.s.

Člen statutárního orgánu Ing. Jiří Hlavatý

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje JUTA a.s.

IČO: 45534187
Firma: JUTA a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Trutnov
Základní územní jednotka: Dvůr Králové nad Labem
Počet zaměstnanců: 2000 - 2499 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 1.5.1992

Sídlo JUTA a.s.

Sídlo: Dukelská 417, Dvůr Králové nad Labem 544 01

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba ostatních technických a průmyslových textilií
Výroba papíru a výrobků z papíru
Výroba pryžových a plastových výrobků
Povrchová úprava a zušlechťování kovů; obrábění
Obrábění
Výroba nožířských výrobků, nástrojů a železářských výrobků
Výroba ostatních elektrických zařízení
Výroba strojů na výrobu textilu, oděvních výrobků a výrobků z usní
Výroba elektřiny
Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití
Výstavba bytových a nebytových budov
Truhlářské práce
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Nespecializovaný velkoobchod
Silniční nákladní doprava
Ostatní ubytování
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
Ostatní vydavatelské činnosti
Činnosti v oblasti informačních technologií
Ostatní výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j. n.
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
Ostatní úklidové činnosti
tracking image