Firma Jupí, a.s. v likvidaci IČO 25081098


Jupí, a.s. v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

Jupí, a.s. v likvidaci (25081098) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Karlovo náměstí 290/16, Praha 120 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 7. 10. 1996 a je stále aktivní. Jupí, a.s. v likvidaci má celkem pět provozoven a tři živnosti.

Jako zdroj dat o Jupí, a.s. v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Jupí, a.s. v likvidaci na Justice.cz
Detailní informace o Jupí, a.s. v likvidaci na rzp.cz

Výpis dat pro Jupí, a.s. v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Jupí, a.s. v likvidaci

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 4329
IČO (identifikační číslo osoby) 25081098
Jméno Jupí, a.s. v likvidaci
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 7.10.1996
Rozhodnutím Městského soudu v Praze čj. 85Cm 896/2018-3 ze dne 18.4.2018 byla společnost zrušena s likvidací a jmenován likvidátor. Toto usnesení nabylo právní moci dne 19.5.2018. 22.5.2018
Mimořádná valná hromada dne 2.3.2006 svým usnesením rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: Rozsah zvýšení základního kapitálu. Základní kapitál akciové společnosti Jupi, a.s. se z v y š u j e z dosavadní výše 2.200.000,--Kč (slovy: d va miliony dvě stě tisíc korun českých) o částku 4.600.000,--Kč (slovy: čtyři miliony šest set tisíc korun českých) na výslednou výši 6.800.000,--Kč (slovy: šest milionů osm set tisíc korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základn ího kapitálu se nepřipouští. Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií. Bude vydáno 46 ks kmenových akcií na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) každá. Akcie mohou být nahrazeny jedinou hromadnou akcií na majitele v listinné podobě o úhrnné jmenovité hodnotě 4.600.000,-- Kč ( slovy: čtyři miliony šest set tisíc korun českých). Emisní kurs jedné akcie není vyšší než nominální hodnota jedné akcie. Dohoda dle ust. § 205 obch. zákoníku. Akcie budou upsány akcionáři na základě dohody podle § 205 obch. z. Místo a lhůta pro upisování nových akcií bez využití přednostního práva, emisní kurs. Všechny nov é kmenové akcie na majitele, vydané v listinné podobě, budou upsány akcionáři v prostorách advokátní kanceláře Mgr.Marka Cziviše, Nekázanka 9, Praha 1, a to formou dohody akcionářů dle ust. § 205 obchodního zákoníku. Nové akcie budou upsány ve lhůtě 2 ( s lovy: dvou ) měsíců od doručení sdělení představenstva Společnosti o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to formou dohody všech akcionářů podle ust. § 205 obchodního zákoníku. Představenstvo Společnosti neprodleně oznámí akcionářům formou doporučených dopisů den zápisu usnesení. Den následující po dni doručení sdělení představenstva Společnosti o zápisu bude počátkem běhu lhůty pro upisování akcií bez využití přednostního práva, tedy počátkem běhu lhůt y pro uzavření dohody všech akcionářů podle § 205 obchodního zákoníku, pokud nebude dohoda akcionářů uzavřena před zápisem usnesení o zvýšení základního kapitálu s rozvazovací podmínkou podle § 203 odst. 4 obchodního zákoníku. Představenstvo Společnosti oznámí akcionářům den podání návrhu na zápis usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Oznámení zašle představenstvo Společnosti akcionářům na faxová čísla, která akcionáři za tímto účelem sdělí představenstvu. Lhůta pro uzavření doh ody akcionářů dle ust. § 205 obchodního zákoníku v délce 30 (slovy: třicet) dní, tj. v případě, kdy dohoda akcionářů bude uzavřena před zápisem usnesení o zvýšení základního kapitálu s rozvazovací podmínkou podle § 203 odst. 4 obchodního zákoníku, počne b ěžet až dnem následujícím po doručení doporučeného dopisu oznamujícího akcionářům den podání návrhu na zápis usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Emisní kurs všech upisovaných akcií činí 4.600.000,-- Kč (slovy: čtyři miliony šes t set tisíc korun českých). Není rozdílu mezi hodnotou nepeněžitého vkladu oceněného znaleckým posudkem č. 105/04 a jmenovitou hodnotou akcií, které mají být vydány akcionářům jako protiplnění. Předmět nepeněžitého vkladu a výše jeho ocenění znalcem, poče t, jmenovitá hodnota, podoba forma a druh akcií, jež se vydají za tento nepeněžitý vklad. Schvaluje se upisování akcií nepeněžitými vklady. Předmět vkladu: - rodinný dům č.p. 52 na pozemku - zastavěná plocha a nádvoří p.č. st. 48 o vým. 62 m2, jiná st. (rozestav.) na pozemku - zastavěná plocha a nádvoří p.č. st. 134 o vým. 236 m2 v obci Bojanovice, k.ú. Malá Lečice, zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha - západ na listu vlastnictví č. 251 pro obec Bojanovice, k .ú. Malá Lečice, - pozemky - zastavěná plocha a nádvoří p. č. st. 48, st. 134, st. 144, trvalý travní porost p. č. 44/1, orná půda p. č. 44/5, ostatní plocha p. č. 45/2, 45/3 v obci Bojanovice, k. ú. Malá Lečice, zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro St ředočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha - západ na listu vlastnictví č.224 pro obec Bojanovice, k.ú. Malá Lečice. Nemovitosti byly oceněny znaleckým posudkem č. l. 195 - 21/06 znalce Ing. Ladislava Čecha na částku 4.600.000,-- Kč (slovy: čtyři milion y šest set tisíc korun českých). Za tento nepeněžitý vklad bude vydáno 46 ks kmenových akcií na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) každá. 4.5.2006 - 29.5.2006

Aktuální kontaktní údaje Jupí, a.s. v likvidaci

Kapitál Jupí, a.s. v likvidaci

zakladni jmění 6 800 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 29.5.2006
zakladni jmění 2 200 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 7.10.1996 - 29.5.2006

Akcie Jupí, a.s. v likvidaci

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 68 26.2.2015
Kmenové akcie na majitele 100 000 Kč 68 29.5.2006 - 26.2.2015
Kmenové akcie na majitele 100 000 Kč 22 21.8.2002 - 29.5.2006
Akcie na jméno 1 000 Kč 2 200 7.10.1996 - 21.8.2002

Sídlo Jupí, a.s. v likvidaci

Platnost údajů od - do
Adresa Karlovo náměstí 290/16 , Praha 120 00 4.4.2012
Adresa Šumavská 1085/12 , Praha 120 00 31.10.2011 - 4.4.2012
Adresa Malá Lečice 0 , 262 03 Nový Knín Česká republika
21.8.2002 - 31.10.2011
Adresa Přívozní 1064/2 , Praha 170 00 22.10.1997 - 21.8.2002
Adresa Pekárenská 1151/10 , Praha 141 00 7.10.1996 - 22.10.1997

Předmět podnikání Jupí, a.s. v likvidaci

Platnost údajů od - do
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 12.5.2009
vydavatelské a nakladatelské činnosti 12.11.2004 - 12.5.2009
výroba, rozmnožování a nahrávání zvukových a zvukově - obrazových záznamů 12.11.2004 - 12.5.2009
výroba chemických látek a chemických přípravků 12.11.2004 - 12.5.2009
zprostředkování obchodu 12.11.2004 - 12.5.2009
velkoobchod 12.11.2004 - 12.5.2009
maloobchod se smíšeným zbožím 12.11.2004 - 12.5.2009
specializovaný maloobchod 12.11.2004 - 12.5.2009
maloobchod tabákovými výrobky 12.11.2004 - 12.5.2009
provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy 12.11.2004 - 12.5.2009
ubytovací služby 12.11.2004 - 12.5.2009
realitní činnost 12.11.2004 - 12.5.2009
správa a údržba nemovitostí 12.11.2004 - 12.5.2009
výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd 12.11.2004 - 12.5.2009
činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců 12.11.2004 - 12.5.2009
reklamní činnost a marketing 12.11.2004 - 12.5.2009
pořádání kulturních produkcí, zábav a provozování zařízení sloužících zábavě 12.11.2004 - 12.5.2009
zprostředkování služeb 12.11.2004 - 12.5.2009
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (vyjma zboží uvedeného v příloze 1,2 a 3 cit.zákona) 7.10.1996 - 12.2.2005
zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb 7.10.1996 - 12.2.2005

vedení firmy Jupí, a.s. v likvidaci

Statutární orgán Jupí, a.s. v likvidaci

Platnost údajů od - do
Společnost jedná vůči třetím osobám, před soudy a jinými orgány svým představenstvem. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti každý člen představenstva samostatně. Za společnost se člen představenstva podepisuje tak, že připojí svůj podpis s uvedením své funkce k předtištěné nebo napsané obchodní firmě společnosti. 21.8.2002
Společnost jedná vůči třetím osobám, před soudy a jinými orgány svým představenstvem. Společnost jsou oprávněni zavazovat předseda a jeden místopředseda představenstva, nebo 2 místopředsedové představenstva. Za společnost se podepisují tak, že připojí své podpisy k předtištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti. 7.10.1996 - 21.8.2002
člen představenstva Michal Hanzlík 15.12.2015
Vznik členství 20.11.2015
Adresa: Dr. Edvarda Beneše 72 , Šluknov 407 77
místopředseda představenstva Václav Kokoška 7.10.1996 - 22.10.1997
Adresa: Polední 905/45 , Plzeň 312 00
místopředseda představenstva Ing. František Kareš 7.10.1996 - 22.10.1997
Adresa: Plazy - Valy 10 , Mladá Boleslav Česká republika
místopředseda představenstva František Škuthan 7.10.1996 - 22.10.1997
Adresa: 5 , Ročov 440 01
člen představenstva Ing. Josef Hodek 7.10.1996 - 22.10.1997
Adresa: Na Ligruse 1415 , Dobříš 263 01
člen představenstva Ing. Jan Kašpar 7.10.1996 - 22.10.1997
Adresa: Labská 1148/2 , České Budějovice 370 11
člen představenstva Jindřich Kabeš 7.10.1996 - 22.10.1997
Adresa: sídliště Pod Kasárny 977 , Jindřichův Hradec 377 01
člen představenstva JUDr. Zdeněk Trhlík 7.10.1996 - 22.10.1997
Adresa: Evropská 675/154 , Praha 160 00
člen představenstva JUDr. Luboš Bárta 7.10.1996 - 22.10.1997
Adresa: Mikulova 1573/11 , Praha 149 00
předseda představenstva Ing. Jindřich Černý CSc 7.10.1996 - 22.10.1997
Adresa: Na Bučance 1622/4 , Praha 140 00
místopředseda představenstva Josef Sirůčka 7.10.1996 - 22.10.1997
Adresa: Nemocniční 782/16 , Praha 190 00
místopředseda představenstva Václav Sulan 22.10.1997 - 27.5.1998
Adresa: Legionářská 1684 , Písek 397 01
místopředseda představenstva Ing. Oldřich Kouba 7.10.1996 - 21.8.2002
Zánik členství 14.5.2002
Vznik funkce 7.10.1996
Zánik funkce 14.5.2002
Adresa: Emy Destinové 938/15 , České Budějovice 370 05
předseda představenstva Jindřich Kabeš 22.10.1997 - 21.8.2002
Vznik členství 7.10.1996
Zánik členství 14.5.2002
Vznik funkce 22.10.1997
Zánik funkce 14.5.2002
Adresa: sídliště Pod Kasárny 977 , Jindřichův Hradec 377 01
místopředseda představenstva Václav Kyznar 27.5.1998 - 21.8.2002
Zánik členství 14.5.2002
Vznik funkce 27.5.1998
Zánik funkce 14.5.2002
Adresa: Za Pazdernou 208 , Písek 397 01
Člen představenstva Miloš Vodička 21.8.2002 - 1.12.2004
Vznik členství 14.5.2002
Zánik členství 8.7.2004
Adresa: Žitná 1438/42 , Praha 120 00
Předseda představenstva Vladimír Hábl 21.8.2002 - 12.5.2009
Vznik členství 14.5.2002
Vznik funkce 14.5.2002
Adresa: Brožíkova 133/1 , Ústí nad Labem 400 01
Člen představenstva Martina Háblová 21.8.2002 - 8.10.2013
Vznik členství 14.5.2002
Adresa: Malá Lečice 52 , 262 03 Nový Knín Česká republika
Člen představenstva Karel Hábl 1.12.2004 - 15.12.2015
Vznik členství 8.7.2004
Zánik členství 20.11.2015
Adresa: 14 , Malečov 403 27
Předseda představenstva Vladimír Hábl 12.5.2009 - 15.12.2015
Vznik členství 14.5.2002
Zánik členství 20.11.2015
Vznik funkce 14.5.2002
Zánik funkce 20.11.2015
Adresa: Brožíkova 133/1 , Ústí nad Labem 400 01
Člen představenstva Martina Háblová 8.10.2013 - 15.12.2015
Vznik členství 14.5.2002
Zánik členství 20.11.2015
Adresa: 52 , Bojanovice 262 03

Dozorčí rada Jupí, a.s. v likvidaci

Platnost údajů od - do
člen dozorčí rady Simona Myšíková 15.12.2015
Vznik členství 20.11.2015
Adresa: 133 , Rybniště 407 51
předseda dozorčí rady Ing. Vladimír Koura 7.10.1996 - 22.10.1997
Adresa: Brněnská 987/31 , Plzeň 323 00
místopředseda dozorčí rady Ing. Petr Kadlec 7.10.1996 - 22.10.1997
Adresa: M. Chlajna 1297/12 , České Budějovice 370 05
člen dozorčí rady Ing. Aleš Vít 7.10.1996 - 22.10.1997
Adresa: Mařatkova 915/8 , Praha 142 00
člen dozorčí rady Ing. Libor Krejčí 7.10.1996 - 22.10.1997
Adresa: V Bažantnici 2652 , Kladno 272 01
člen dozorčí rady Jarmil Kolmar 7.10.1996 - 22.10.1997
Adresa: Březohorská 183 , Příbram 261 01
člen dozorčí rady Ing. Josef Eisenstein 7.10.1996 - 22.10.1997
Adresa: Mšec , Rakovník Česká republika
předseda dozorčí rady Ladislav Teisler 22.10.1997 - 21.8.2002
Zánik členství 14.5.2002
Vznik funkce 22.10.1997
Zánik funkce 14.5.2002
Adresa: Požárnická 1641 , Pelhřimov 393 01
člen dozorčí rady Jaroslav Mrkvička 22.10.1997 - 21.8.2002
Vznik členství 22.10.1997
Zánik členství 14.5.2002
Adresa: V. Volfa 1358/16 , České Budějovice 370 05
člen dozorčí rady Ing. Zdeněk Novák 22.10.1997 - 21.8.2002
Vznik členství 22.10.1997
Zánik členství 14.5.2002
Adresa: Vlkonice 19 , Vlkonice, p. Vacov Česká republika
Předseda dozorčí rady Bohumil Ryba 21.8.2002 - 1.12.2004
Vznik členství 14.5.2002
Zánik členství 8.7.2004
Vznik funkce 14.5.2002
Zánik funkce 8.7.2004
Adresa: Na spojce 300 , Ševětín 373 63
Člen dozorčí rady Markéta Vodičková 21.8.2002 - 1.12.2004
Vznik členství 14.5.2002
Zánik členství 8.7.2004
Adresa: Petrov 149 , 252 06 Sázava Česká republika
Člen dozorčí rady Roman Sýkora 21.8.2002 - 15.12.2015
Vznik členství 14.5.2002
Zánik členství 20.11.2015
Adresa: Čechova 563/27 , České Budějovice 370 01
Člen dozorčí rady Eva Háblová 1.12.2004 - 15.12.2015
Vznik členství 8.7.2004
Zánik členství 20.11.2015
Adresa: Brožíkova 133/1 , Ústí nad Labem 400 01
Předseda dozorčí rady Anna Háblová 1.12.2004 - 15.12.2015
Vznik členství 8.7.2004
Zánik členství 20.11.2015
Vznik funkce 8.7.2004
Zánik funkce 20.11.2015
Adresa: 14 , Malečov 403 27

Sbírka Listin Jupí, a.s. v likvidaci

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 4329/SL 18 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 20.11.2015 2.12.2015 17.12.2015 1
B 4329/SL 16 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 14.5.2012 2.12.2015 17.12.2015 1
B 4329/SL 15 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 8.7.2009 2.12.2015 17.12.2015 1
B 4329/SL 13 notářský zápis [NZ 105/2015], stanovy společnosti Městský soud v Praze 10.2.2015 24.2.2015 26.2.2015 15
B 4329/SL 12 účetní závěrka [2004] Městský soud v Praze 31.12.2004 18.5.2014 3.6.2014 6
B 4329/SL 11 účetní závěrka [2005] Městský soud v Praze 31.12.2005 18.5.2014 3.6.2014 6
B 4329/SL 4 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.2001 Městský soud v Praze 31.12.2001 25.9.2002 2.10.2002 0
B 4329/SL 3 účetní závěrka, zpráva auditora r.2000 Městský soud v Praze 31.12.2000 21.9.2001 0

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Jupí, a.s. v likvidaci

IČO (identifikační číslo) 25081098
Jméno Jupí, a.s. v likvidaci
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Úřad městské části Praha 2
Vznik první živnosti: 7.10.1996
Celkový počet živností: 22
Aktivních živností: 3

Sídlo Jupí, a.s. v likvidaci

Živnosti a provozovny Jupí, a.s. v likvidaci

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Zasilatelství a zastupování v celním řízení

 • Ubytovací služby

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Fotografické služby

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 12.8.2004
Provozovna č. 1
Provozovna Čsl. armády 1271, Most 434 01
Identifikační číslo provozovny 1003316166
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 11.4.2011
Provozovna č. 2
Provozovna 439 26 Libčeves
Identifikační číslo provozovny 1003316158
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 2.8.2005

Živnost č. 2 Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 20.3.2013
Provozovna č. 1
Provozovna Čsl. armády 1271, Most 434 01
Identifikační číslo provozovny 1003316166
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 8.7.2013

Živnost č. 3 Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 6.1.2014
Provozovna č. 1
Provozovna 439 26 Libčeves
Identifikační číslo provozovny 1003316158
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 6.1.2014
Provozovna č. 2
Provozovna Čsl. armády 1271, Most 434 01
Identifikační číslo provozovny 1003316166
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 6.1.2014

Živnost č. 4 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 7.10.1996
Zánik oprávnění 30.9.2004

Živnost č. 5 Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 7.10.1996
Zánik oprávnění 30.9.2004

Živnost č. 6 Vydavatelské a nakladatelské činnosti

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 12.8.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 7 Výroba chemických látek a chemických přípravků

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 12.8.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 8 Zprostředkování obchodu

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 12.8.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 9 Velkoobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 12.8.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 10 Výroba, rozmnožování a nahrávání zvukových a zvukově obrazových záznamů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 12.8.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 11 Maloobchod se smíšeným zbožím

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 12.8.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 12 Zprostředkování služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 12.8.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 13 Specializovaný maloobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 12.8.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 14 Maloobchod tabákovými výrobky

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 12.8.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 15 Ubytovací služby

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 12.8.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 16 Realitní činnost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 12.8.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 17 Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 12.8.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 18 Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 12.8.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 19 Reklamní činnost a marketing

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 12.8.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 20 Pořádání kulturních produkcí, zábav a provozování zařízení sloužících zábavě

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 12.8.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 21 Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 12.8.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 22 Správa a údržba nemovitostí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 12.8.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán Jupí, a.s. v likvidaci

Člen statutárního orgánu Michal Hanzlík

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Jupí, a.s.

IČO: 25081098
Firma: Jupí, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 2
Počet zaměstnanců: Neuvedeno
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 7.10.1996

Sídlo Jupí, a.s.

Sídlo: Karlovo náměstí 290/16, Praha 120 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba základních chemických látek, hnojiv a dusíkatých sloučenin, plastů a syntetického kaučuku v primárních formách
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Zprostředkování nespecializovaného velkoobchodu a nespecializovaný velkoobchod v zastoupení
Nespecializovaný velkoobchod
Maloobchod s převahou potravin, nápojů a tabákových výrobků v nespecializovaných prodejnách
Maloobchod s tabákovými výrobky
Maloobchod s pohonnými hmotami ve specializovaných prodejnách
Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách
Ostatní ubytování
Vydávání knih, periodických publikací a ostatní vydavatelské činnosti
Pořizování zvukových nahrávek a hudební vydavatelské činnosti
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
Správa nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody
Poradenství v oblasti řízení
Ostatní výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
Ostatní zábavní a rekreační činnosti j. n.
tracking image