Firma JSB Match Diabolo a.s. IČO 27825426


JSB Match Diabolo a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

JSB Match Diabolo a.s. (27825426) je Akciová společnost. Sídlí na adrese 1. máje 666, Bohumín 735 31. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 17. 12. 2007 a je stále aktivní. JSB Match Diabolo a.s. má celkem dvě provozovny a dvě živnosti.

Jako zdroj dat o JSB Match Diabolo a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o JSB Match Diabolo a.s. na Justice.cz
Detailní informace o JSB Match Diabolo a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro JSB Match Diabolo a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje JSB Match Diabolo a.s.

Soud Krajský soud v Ostravě 8
Spisová značka B 3625
IČO (identifikační číslo osoby) 27825426
Jméno JSB Match Diabolo a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 17.12.2007
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 22.7.2014
Akcie na majitele vydané jako cenný papír jsou imobilizovány a jsou uloženy v hromadné úschově u České spořitelny, a.s., Praha 4, Olbrachtova 1929/62, 140 00, IČ: 452 44 782, a akcionáři nemají právo na vydání těchto akcií z hromadné úschovy. 22.7.2014
Jediný akcionář společnosti Hana Poledníková rozhodla ve formě notářského zápisu notářky JUDr. Evy Cechlové, se sídlem v Bohumíně, Nám. T.G.Masaryka 938, 735 81, pod č. N 607/2008, Nz 586/2008 o zvýšení základního kapitálu upisováním akcií nepeněžitým vkl adem takto: a) základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 24.700.000,- Kč Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Zapsaný základní kapitál ve výši 2.000.000,- Kč bude zvýšen na 26.700.000,- Kč. b) Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií: počet akcií: 247 kusů jmenovitá hodnota akcie: 100.000,- Kč forma akcií: na majitele podoba akcií: listinná c) Přednostní právo na upisování akcií: Jediný akcionář společnosti konstatoval, že se před svým rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu vzdal přednostního práva na upisování akcií a v tomto případě se nepoužije ustanovení § 204a) obchodního zákoníku o přednostním právu akcionářů na úpis akci í. d) Určení, jaká část akcií, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, bude upsána předem určeným zájemcem: Základní kapitál bude zvýšen upsáním nových akcií podle § 203 a násl. obchodního zákoníku. Žádné akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva podle § 204a) obchodního zákoníku. Všechny akcie, tj. 247 kusů kmenových akcií v listinné podobě znějící na majitele o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč budou nabídnuty k upsání pouze určitému zájemci, jímž je Ing. Pavel Kolebač, r.č. 790911/5225, bytem Petrovice u Karviné 660, PSČ 735 72. Výběr osoby zájemce byl vybrán v souladu s podnikatelským záměrem a strate gií akcionáře společnosti, jejímž cílem je vklad podniku fyzické osoby Ing. Pavla Kolebače na právnickou osobu JSB Match Diabolo a.s. Předem určený zájemce upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se společností. Emisní kurz upsaných akcií bud e na základě rozhodnutí jediného akcionáře splacen nepeněžitým vkladem. Rozsah navrhovaného zvýšení základního kapitálu činí 24.700.000,- Kč. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. e) Místo a lhůta upisování akcií bez využití přednostního práva: Místem pro upisování nových akcií je místo společnosti JSB Match Diabolo a.s. v Bohumíně - Skřečoni 666. Lhůta pro úpis nových akcií je třicet dnů ode dne, kdy byl podán návrh na zápis rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zv ýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Upisování je vázáno na rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Upisovatel bude seznámen s počátkem běhu lhůty (tj. následujícím dnem, kdy byl podán návrh na zápis rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku) představenstvem předložením kopie návrhu s vyznačením razítka podatelny Krajského soudu v Ostravě. f) Emisní kurz upisovaných akcií Hodnota nepeněžitého vkladu na splacení emisního kurzu akcií byla stanovena znaleckým posudkem znalce a činí 24.771.000,- Kč Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkaldu a jmenovitou hodnotou akcií, které mají být vydány akcionáři jako protiplnění, tvoří ážio , které činí 71.000,- Kč. Z výše uvedeného byl vypočten (24.771.000/247 ks akcií) navrhovaný emisní kurz akcie ve výši 100.287,- Kč. Souhrně: Jmenovitá hodnota akcií: 100.000,- Kč Emisní kurz jedné akcie: 100.287,- Kč Emisní ážio/akcie: 287,- Kč Úhrnný emisní kurz akcií, které musí být vydány jako protiplnění za nepeněžitý vklad bude splacen následovně: - Částí hodnoty nepeněžitého vkladu, která se započítává na splacení jmenovité hodnoty akcií (tj. vklad do základního kapitálu společnosti) ve výši 24.700.000,- Kč - dle účtové osnovy účet 411. - Částí hodnoty nepeněžitého vkladu na splacení emisního ážia zaúčtována do kapitálových fondů ve výši 71.000,- Kč - dle účtové osnovy účet 412 emisní ážio. g) Splácení nepeněžitého vkladu Místem pro splácení nepeněžitého vkladu je sídlo společnosti JSB Match Diabolo a.s. v Bohumíně - Skřečoni 666. Lhůta pro splacení nepeněžitého vkladu je 30 dnů od právní moci usnesení obchodního rejstříku o zápisu rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady do obchodního rejstříku. Nepeněžitý vklad musí být splacen před podáním návrhu na zápis o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Nepeněžitým vkladem, jehož předmětem je podnik, bude splacen uzavřením písemné smlouvy o vkladu podniku, kterou uzavře vkladatel se společností. Protože jsou součástí podniku nemovitosti, bude v uvedené smlouvě obsaženo prohlášení vkladatele podle § 60 odst. 1/obchodního zákoníku; současně s uzavřením smlouvy o vkladu podniku bude podnik př edán společnosti a o jeho předání sepíše společnost a vkladatel zápis. h) Předmět nepeněžitého vkladu Rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady schválilo odepisování akcií, splácení emisního kurzu akcií nepeněžitým vkladem a předmět nepeněžitého vkladu. Předmětem nepeněžitého vkladu, kterým bude splacen emisní kurz akcií je podnik patřící podnikateli Ing. Pavlu Kolebačovi, který podniká jako fyzická osoba, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle A, vložce č. 13982 s místem podnikání Bohumín, Skřečoň, 1. máje 666, PSČ 735 31, IČ: 760 18 482. Předměte m činnosti fyzické osoby je zprostředkování obchodu a služeb a výroba, opravy, úpravy, nákup, prodej, půjčování, uschovávání, přeprava, znehodnocování a ničení střeliva a tuto činnost provozuje podnikatel ve vlastních nemovitostech v katastrálním území Sk řečoň. Předmětem nepeněžitého vkladu je podnik- tedy majetek jehož hospodářská hodnota je zjistitelná a který může společnost ve vztahu ke svému předmětu podnikání (pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služ eb spojených s pronájmem, velkoobchod, specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím, zprostředkování obchodu a služeb, organizování sportovních soutěží, činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců, služby v oblas ti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy, výroba, opravy, úpravy, nákup, prodej, půjčování, uschovávání, přeprava, znehodnocování a ničení střeliva) hospodářsky využit. i) Ocenění nepeněžitého vkladu posudkem zpracovaným znalcem Hodnota nepeněžitého vkladu na splácení emisního kurzu akcií byla stanovena posudkem znalce, který byl jmenován ve věci ocenění nepeněžitého vkladu, jež má být vložen do základního kapitálu společnosti navrhovatele v rámci procesu zvýšení základního kapi tálu společnosti a nepeněžitý vklad je tvořen podnikem Ing. Pavla Kolebače, podnikatele zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl A, č. vložky 13 982 s místem podnikání Bohumín, Skřečoň, 1. máje 666, PSČ 735 31, IČ: 760 18 4 82. 29 Nc 4110/2008, ze dne 5.5.2008 Ostravská znalecká a.s., se sídlem Špálova 469/6, 702 00, Ostrava-Moravská Ostrava, znalec v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhadu podniků a nepeněžitý vklad byl znaleckým posudkem tohoto znalce č. 263/54/08 ze dne 15 .9.2008 oceněn částkou 24.771.000,-Kč. Za uvedený nepeněžitý vklad bude vydáno 247 kusů kmenových kusů kmenových akcií v listinné podobě ve formě na majitele o jmenovité hodnotě každé akcie 100.000,-Kč. 9.10.2008 - 16.10.2008

Aktuální kontaktní údaje JSB Match Diabolo a.s.

Kapitál JSB Match Diabolo a.s.

zakladni jmění 26 700 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 16.10.2008
zakladni jmění 2 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 17.12.2007 - 16.10.2008

Akcie JSB Match Diabolo a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na majitele 100 000 Kč 247 16.10.2008
Kmenové akcie na majitele 200 000 Kč 10 17.12.2007

Sídlo JSB Match Diabolo a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa 1. máje 666 , Bohumín 735 31 22.7.2014
Adresa 1. máje 666 , Bohumín 735 31 29.2.2008 - 22.7.2014
Adresa Hradní 27/37 , Ostrava 710 00 17.12.2007 - 29.2.2008

Předmět podnikání JSB Match Diabolo a.s.

Platnost údajů od - do
výroba, opravy, úpravy, přeprava, nákup, prodej, půjčování, uschovávání, znehodnocování a ničení střeliva a přeprava, nákup, prodej, půjčování a uschovávání zbraní 13.8.2009
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 16.10.2008
výroba, opravy, úpravy, nákup, prodej, půjčování, uschovávání, přeprava, znehodnocování a ničení střeliva 25.8.2008 - 13.8.2009
velkoobchod 9.4.2008 - 16.10.2008
specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím 9.4.2008 - 16.10.2008
zprostředkování obchodu a služeb 9.4.2008 - 16.10.2008
organizování sportovních soutěží 9.4.2008 - 16.10.2008
činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců 9.4.2008 - 16.10.2008
služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy 9.4.2008 - 16.10.2008
Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb spojených s pronájmem 17.12.2007 - 16.10.2008

vedení firmy JSB Match Diabolo a.s.

Statutární orgán JSB Match Diabolo a.s.

Platnost údajů od - do
J e d n á n í : Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti předseda nebo místopředseda představenstva samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné nebo napsané obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis předseda nebo místopředseda představenstva. 29.2.2008
J e d n á n í : Jménem společnosti jedná představenstvo, a to tak, že navenek za něj jedná jménem společnosti jediný člen představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že jediný člen představenstva připojí svůj podpis k nadepsané nebo vytištěné obchodní firmě s polečnosti. 17.12.2007 - 29.2.2008
předseda představenstva Ing. Pavel Kolebač 22.7.2014
Vznik členství 25.10.2012
Vznik funkce 25.10.2012
Adresa: 660 , Petrovice u Karviné 735 72
člen představenstva Doc. Ing. Jana Janoušková Ph.D. 6.10.2016
Vznik členství 31.5.2016
Adresa: Borovského 2323/17 , Karviná 734 01
místopředseda představenstva Ing. Michal Poledník 21.8.2019
Vznik členství 20.6.2014
Vznik funkce 20.6.2014
Adresa: Pod Zbrojnicí 471 , 735 61 Chotěbuz Česká republika
člen představenstva Kateřina Borůvková 17.12.2007 - 29.2.2008
Vznik členství 17.12.2007
Zánik členství 19.12.2007
Adresa: Výškovická 560/158 , Ostrava 700 30
předseda představenstva Ing. Pavel Kolebač 29.2.2008 - 9.10.2008
Vznik členství 11.2.2008
Vznik funkce 11.2.2008
Adresa: tř. Dr. E. Beneše 709 , Bohumín 735 81
místopředseda představenstva Hana Poledníková 29.2.2008 - 20.11.2012
Vznik členství 19.12.2007
Zánik členství 25.10.2012
Vznik funkce 11.2.2008
Zánik funkce 25.10.2012
Adresa: Zemědělská 14 , Chotěbuz 735 61
předseda představenstva Ing. Pavel Kolebač 9.10.2008 - 20.11.2012
Vznik členství 11.2.2008
Zánik členství 25.10.2012
Vznik funkce 11.2.2008
Zánik funkce 25.10.2012
Adresa: 660 , Petrovice u Karviné 735 72
člen představenstva Ing. Ludmila Novotná 9.10.2008 - 20.11.2012
Vznik členství 6.10.2008
Zánik členství 25.10.2012
Adresa: Lumírova 532/50 , Ostrava 700 30
předseda představenstva Ing. Pavel Kolebač 20.11.2012 - 22.7.2014
Vznik členství 25.10.2012
Vznik funkce 25.10.2012
Adresa: 660 , Petrovice u Karviné 735 72
místopředseda představenstva Hana Poledníková 20.11.2012 - 22.7.2014
Vznik členství 25.10.2012
Zánik členství 20.6.2014
Vznik funkce 25.10.2012
Zánik funkce 20.6.2014
Adresa: Zemědělská 14 , Chotěbuz 735 61
člen představenstva Ing. Ludmila Novotná 20.11.2012 - 22.7.2014
Vznik členství 25.10.2012
Adresa: Lumírova 532/50 , Ostrava 700 30
člen představenstva Ing. Ludmila Novotná 22.7.2014 - 6.10.2016
Vznik členství 25.10.2012
Zánik členství 31.5.2016
Adresa: Lumírova 532/50 , Ostrava 700 30
místopředseda představenstva Ing. Michal Poledník 22.7.2014 - 21.8.2019
Vznik členství 20.6.2014
Vznik funkce 20.6.2014
Adresa: Zemědělská 14 , Chotěbuz 735 61

Dozorčí rada JSB Match Diabolo a.s.

Platnost údajů od - do
člen dozorčí rady Margita Ciglerová 22.7.2014
Vznik členství 25.10.2012
Adresa: 367 , Frýdlant nad Ostravicí 739 11
místopředseda dozorčí rady Hana Poledníková 27.7.2016
Vznik členství 20.6.2014
Vznik funkce 20.6.2014
Adresa: Zemědělská 419 , Chotěbuz 735 61
předseda dozorčí rady Ing. Petr Poledník 12.10.2018
Vznik členství 25.10.2012
Vznik funkce 25.10.2012
Adresa: Zemědělská 419 , Chotěbuz 735 61
předseda dozorčí rady Ing. Jiří Krátký 17.12.2007 - 29.2.2008
Vznik členství 17.12.2007
Zánik členství 19.12.2007
Vznik funkce 17.12.2007
Zánik funkce 19.12.2007
Adresa: Dvorní 760/13 , Ostrava 708 00
člen dozorčí rady Světlana Schwarzová 17.12.2007 - 29.2.2008
Vznik členství 17.12.2007
Zánik členství 19.12.2007
Adresa: U Prodejny 1016/13 , Ostrava 700 30
člen dozorčí rady Jana Janíčková 17.12.2007 - 29.2.2008
Vznik členství 17.12.2007
Zánik členství 19.12.2007
Adresa: Výškovická 556/150 , Ostrava 700 30
člen dozorčí rady Margita Kolebačová 29.2.2008 - 15.6.2012
Vznik členství 19.12.2007
Zánik členství 25.10.2012
Adresa: Zákopní 122/10 , Ostrava 713 00
předseda dozorčí rady Ing. Petr Poledník 29.2.2008 - 20.11.2012
Vznik členství 19.12.2007
Zánik členství 25.10.2012
Vznik funkce 19.12.2007
Zánik funkce 25.10.2012
Adresa: Zemědělská 14 , Chotěbuz 735 61
člen dozorčí rady Ing. Michal Poledník 29.2.2008 - 20.11.2012
Vznik členství 19.12.2007
Zánik členství 25.10.2012
Adresa: Zemědělská 14 , Chotěbuz 735 61
člen dozorčí rady Margita Ciglerová 15.6.2012 - 20.11.2012
Vznik členství 19.12.2007
Zánik členství 25.10.2012
Adresa: 367 , Frýdlant nad Ostravicí 739 11
předseda dozorčí rady Ing. Petr Poledník 20.11.2012 - 22.7.2014
Vznik členství 25.10.2012
Vznik funkce 25.10.2012
Adresa: Zemědělská 14 , Chotěbuz 735 61
člen dozorčí rady Margita Ciglerová 20.11.2012 - 22.7.2014
Vznik členství 25.10.2012
Adresa: 367 , Frýdlant nad Ostravicí 739 11
člen dozorčí rady Ing. Michal Poledník 20.11.2012 - 22.7.2014
Vznik členství 25.10.2012
Zánik členství 20.6.2014
Adresa: Zemědělská 14 , Chotěbuz 735 61
místopředseda dozorčí rady Hana Poledníková 22.7.2014 - 27.7.2016
Vznik členství 20.6.2014
Vznik funkce 20.6.2014
Adresa: Zemědělská 14 , Chotěbuz 735 61
předseda dozorčí rady Ing. Petr Poledník 22.7.2014 - 12.10.2018
Vznik členství 25.10.2012
Vznik funkce 25.10.2012
Adresa: Zemědělská 14 , Chotěbuz 735 61

Sbírka Listin JSB Match Diabolo a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 3625/SL 15 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva auditora vč. přílohy a zprávy o vztazích dle §82 ZOK Krajský soud v Ostravě 31.7.2015 3.8.2015 41
B 3625/SL 14 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 1127/2014, N 1190/2014 Krajský soud v Ostravě 20.6.2014 29.7.2014 26.8.2014 20
B 3625/SL 13 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 1127/2014, N 1190/2014 Krajský soud v Ostravě 20.6.2014 29.7.2014 29.7.2014 20
B 3625/SL 12 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích, zpráva auditora Krajský soud v Ostravě 4.6.2014 5.6.2014 32
B 3625/SL 11 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva o vztazích, zpráva auditora s příl. Krajský soud v Ostravě 30.7.2013 1.8.2013 32
B 3625/SL 10 výroční zpráva r. 2011 s úč.z., § 66a/9, zpr. aud. Krajský soud v Ostravě 17.8.2012 17.8.2012 30
B 3625/SL 9 výroční zpráva r.2010 s úč.záv.,§66a/9,aud. Krajský soud v Ostravě 29.12.2011 2.1.2012 32
B 3625/SL 8 výroční zpráva r.2009,úč.záv.,§66a/9,zpr.aud. Krajský soud v Ostravě 25.10.2010 5.11.2010 30
B 3625/SL 7 účetní závěrka r. 2008 vč. příl. Krajský soud v Ostravě 1.2.2010 2.2.2010 18
B 3625/SL 6 výroční zpráva r. 2008 - text Krajský soud v Ostravě 1.2.2010 2.2.2010 6
B 3625/SL 5 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 20.8.2009 15.9.2009 10
B 3625/SL 4 rozhod. o statut. orgánu - Rozh. jediného akcionáře Krajský soud v Ostravě 19.12.2007 17.2.2009 24.2.2009 1
B 3625/SL 3 stanovy společnosti - návrh Krajský soud v Ostravě 19.12.2007 17.2.2009 24.2.2009 11
B 3625/SL 2 podpisové vzory - Ing. Ludmila Novotná Krajský soud v Ostravě 6.10.2008 6.10.2008 10.10.2008 2
B 3625/SL 1 notářský zápis Nz 586/2008 + zm. zakl. list. Krajský soud v Ostravě 6.10.2008 6.10.2008 10.10.2008 6

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje JSB Match Diabolo a.s.

IČO (identifikační číslo) 27825426
Jméno JSB Match Diabolo a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Městský úřad Bohumín
Vznik první živnosti: 18.3.2008
Celkový počet živností: 9
Aktivních živností: 2

Sídlo JSB Match Diabolo a.s.

Živnosti a provozovny JSB Match Diabolo a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Chov zvířat a jejich výcvik (s výjimkou živočišné výroby)

  • Zprostředkování obchodu a služeb

  • Velkoobchod a maloobchod

  • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

  • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

  • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 18.3.2008

Živnost č. 2 Výroba, opravy, úpravy, přeprava, nákup, prodej, půjčování, uschovávání, znehodnocování a ničení střeliva a přeprava, nákup, prodej, půjčování a uschovávání zbraní

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 27.6.2008
Provozovna č. 1
Provozovna 1. máje 774, Bohumín 735 31
Identifikační číslo provozovny 1010011987
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.12.2014
Provozovna č. 2
Provozovna 1. máje 666, Bohumín 735 31
Identifikační číslo provozovny 1005600309
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 27.6.2008

Živnost č. 3 Zprostředkování obchodu a služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 18.3.2008
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 4 Velkoobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 18.3.2008
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 5 Organizování sportovních soutěží

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 18.3.2008
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 6 Specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 18.3.2008
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 7 Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 18.3.2008
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 8 Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 18.3.2008
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 9 Chov domácích a zoologických zvířat a poskytování souvisejících služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.5.2008
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán JSB Match Diabolo a.s.

Člen statutárního orgánu Ing. Michal Poledník
Člen statutárního orgánu Doc. Ing. Jana Janoušková Ph.D.
Člen statutárního orgánu Ing. Pavel Kolebač

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje JSB Match Diabolo a.s.

IČO: 27825426
Firma: JSB Match Diabolo a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Karviná
Základní územní jednotka: Bohumín
Počet zaměstnanců: 50 - 99 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 17.12.2007

Sídlo JSB Match Diabolo a.s.

Sídlo: 1. máje 666, Bohumín 735 31

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Chov zvířat pro zájmový chov
Výroba zbraní a střeliva
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Nespecializovaný velkoobchod
Ostatní maloobchod v nespecializovaných prodejnách
Poradenství v oblasti řízení
Překladatelské a tlumočnické činnosti
Sportovní činnosti
tracking image