Hlavní navigace

FIRMA JIP - Papírny Větřní, a. s. IČO: 45022526

JIP - Papírny Větřní, a. s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

JIP - Papírny Větřní, a. s. (45022526) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Papírenská 2, 38211 Větřní. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 2. 1992 a je stále aktivní. JIP - Papírny Větřní, a. s. má více živností.

Jako zdroj dat o JIP - Papírny Větřní, a. s. nám sloužily tyto stránky:

Výpis dat pro JIP - Papírny Větřní, a. s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje JIP - Papírny Větřní, a. s.

Soud: Krajský soud v Českých Budějovicích 1. 2. 1992
Spisová značka: B 477
IČO (identifikační číslo osoby): 45022526
Jméno: JIP - Papírny Větřní, a. s.
Právní forma: Akciová společnost 1.2.1992
Zapsána dne: 1.2.1992
Na společnost JIP-Papírny Větřní, a.s., se sídlem Větřní. Papírenská čp. 2, PSČ 382 11, IČ 450 22 526, jako nástupnickou společnost, přešlo na základě schváleného projektu přeměny vnitrostátní fúze formou sloučení s rozhodným dnem sloučení 1.1.2010 vešk eré jmění včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů společnosti MELVIL a.s. se sídlem České Budějovice, Lidická tř. 1104/177, PSČ 370 07, IČ 261 10 369 , jako zanikající společnosti. Společnost JIP-Papírny Větřní, a.s., se sídlem Větřní, Papírenská čp. 2, PSČ 382 11, IČ 450 22 526, je právním nástupcem bez likvidace zrušené a zaniklé společnosti MELVIL a.s. se sídlem České Budějovice, Lidická tř. 1104/177, PSČ 370 07, IČ 261 10 369, dosud zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddílu B vložce 1542. 1.8.2010
Podle projektu rozdělení schváleného dne 20.7.2009 došlo k odštěpení a přechodu části jmění rozdělované společnosti JIP-Papírny Větřní, a.s. se sídlem Větřní, Papírenská čp. 2, PSČ 382 11, IČ 450 22 526 na nově založené nástupnické společnosti JIP-ENERGO Větřní, a.s. se sídlem Větřní 49, PSČ 382 11, IČ 281 10 617 (zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddílu B, vložce 1857) a JIP-SKLÁDKA Větřní, a.s. se sídlem Přídolí, Všeměry 12, PSČ 38101, IČ 281 10 633 (zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budě jovicích v oddílu B, vložce 1858) , a to k rozhodnému dni 1. 4. 2009. 7.10.2009
Změna stanov přijata rozhodnutím jediného akcionáře při výkonu působnosti řádné valné hromady dne 31. 5. 2005 18.8.2005
Jediný akcionář dne 18.června 2003 rozhodl o snížení základního kapitálu společnosti takto: a) základní kapitál se snižuje o 962,297.000 Kč, b) důvodem snížení je úhrada části neuhrazené ztráty minulých let, c) snížení základního kapitálu bude provedeno snížením ("odkolkováním") jmenovité hodnoty na 1/2 jejich jmenovité hodnoty, d) akcionáři jsou povinni předložit acie k vyznačení nižší jmenovité hodnoty na základě uveřejnění výzvy k předložení ( 213a odst. 2 obch. zák.) , a to do jednoho měsíce od účinnosti zápisu tohoto rozhodnutí vůči třetím osobám, do obchodního rejstříku; po kud tak včas neučiní, bude se postupovat podle ust. § 214. zák. 25.6.2003 - 22.7.2003
Změna stanov přijata rozhodnutím jediného akcionáře při výkonu působnosti řádné valné hromady dne 18.6.2002. 25.9.2002 - 18.8.2005
Změna stanov přijata rozhodnutím jediného akcionáře při výkonu působnosti mimořádné valné hromady dne 15. 11. 2001 s platností od 1. 1. 2002. 26.1.2002 - 25.9.2002
jediným akcionářem společnosti je společnost Jihočeské papírny, a.s. Větřní se sídlem Větřní č. 2, IČ 00 01 22 97, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 40 26.1.2002 - 10.1.2008
jediným akcionářem společnosti je společnost Jihočeské papírny, a.s. Větřní se sídlem Větřní č. 2, IČ 00 01 22 97, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 40 - změna stanov přijata rozhodnutím jediného akcionáře při výkonu působnosti řádné valné hromady dne 7. 6. 2001 31.8.2001 - 26.1.2002
Změna stanov přijata notářským zápisem osvědčeným rozhodnutím jediného akcionáře dne 13. 11. 2000. 20.11.2000 - 26.1.2002
Změna stanov přijata rozhodnutím jediného akcionáře dne 14. 2. 2000. 10.4.2000 - 20.11.2000
Rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního jmění společnosti: 1/ Základní jmění společnosti se zvyšuje o částku 254.878.000,- Kč. Upisování nad navrhovanou částku zvýšení základního jmění se nepřipouští. 2/ Zvýšení základního jmění bude provedeno upsáním jednoho kusu kmenové akcie v listinné podobě, znějící na jméno o jmenovité hodnotě 254,878.000,-Kč. 3/ Akcie bude upsána jediným akcionářem společnosti, kterým je společnost Jihočeské papírny, a.s., Větřní se sídlem ve Větřní 2, IČ 00 01 22 97. 4/ Akcie bude upsána v sídle společnosti v kanceláři člena představenstva ing. Petra Žáčka ve lhůtě 30 dnů, která počne běžet dnem následujícím po nabytí právní moci zápisu tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku. 5/ Emisní kurz akcie ve výši 254,878.000,-Kč bude splacen nepeněžitým vkladem jediného akcionáře, který tvoří pohledávku tohoto akcionáře za společností v celkové nominální hodnotě 254,878.000,-Kč: - pohledávka z titulu smlouvy o úvěru V 1/95 ze dne 8.6.1995 ve znění jejích dodatků, v nominální hodnotě 117,378.000,-Kč, - pohledávka z titulu smlouvy o úvěru V 1/97 ze dne 31.12.1997 ve znění jejích dodatků, v nominální hodnotě 62,000.000,-Kč, - pohledávka z titulu smlouvy o úvěru V 1/98 ze dne 27.11.1998 ve znění jejích dodatků, v nominální hodnotě 75,500.000,-Kč 6/ Ke splacení emisního kurzu akcie dochází dnem účinnosti smlouvy o postoupení pohledávky uzavření mezi vkladatelem-Jihočeské papírny, a.s. Větřní a společností JIP-Papírny Větřní, a.s. 18.2.2000 - 10.4.2000
Rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního jmění společnosti: l/ Základní jmění společnosti se zvyšuje o částku 18,480.000,- Kč na celkovou částku 1,669.716.000,- Kč. Upisování nad navrhovanou částku zvýšení základního jmění se nepřipouští. 2/ Zvýšení základního jmění bude upsáno jedním kusem kmenové akce v listinné podobě, znějící na jméno o jmenovité hodnotě 18,480.000,- Kč. 3/ Akcie bude upsána jediným akcionářem společnosti, kterým je společnost Jihočeské papírny, a.s., Větřní, se sídlem ve Větřní 2, IČ 00 01 22 97. 4/ Emisní kurs akcie ve výši 18,480.000,- Kč bude splacen nepeněžitými vklady jediného akcionáře: a) souborem movitých věcí popsaných a oceněných ve znaleckých posudcích, yvpracovaných soudními znalci ing. Zdeňkem Bačkovským, Viklefova 11, 130 00 Praha 3, č. posudku 4038-148/99, kde hodnota oceněných věcí činí celkem 16,541.490,- Kč a ing. Janem Pavlíčkem, Šmeralova 6, 170 00 Praha 7, č. posudku 211.20/99, kde hodnota oceněných věcí činí 16,317.280,- Kč. b) souborem nemovitostí: Nemovitosti v obci a katastrálním území Větřní, uvedené pro tuto obec a k.ú. na listu vlastnictví č. 1014 u Katastrálního úřadu v Českém Krumlově. - garáž na stavební parcele č. 356 a stavební parcela č. 356, o výměře 18 m2, - garáž na stavební parcele č.733 a stavební parcele č. 733, o výměře 19 m2, - garáž na stavební parcele č. 734, o stavební parcele č. 734, o výměře 19 m2. 3.11.1999 - 8.12.1999
Nemovitost v obci a katastrálním )zemí Frymburk, uvedená pro tuto obec a k. ú. na listu vlastnictví č. 1123 u Katastrálního úřadu v Českém Krumlově: - zemědělský pozemek-pastvina, parcelní č. 280/2, o výměře 22334 m2. . Nemovitosti v obci Český Krumlov, katastrální území Přísečná - Domoradice, uvedenépro tuto obec a k.ú. na listu vlastnictví č. 3540 u Katastrálního úřadu v Českém Krumlově: - byt č. 182/5 (jako součást vícebytového domu č.p. 182) na stavební parcele č. 413 a část pozemku odpovídající tomuto bytu - stavební parcely č. 413, o výměře 20,20 m2, - byt č. 182/11 (jako součást vícebytového domu č.p. 182) na stavební parcele č. 413 a částpozemku odpovídající tomuto bytu - stavební parcely č. 413, o výměře 20,20 m2, - byt č. 182/17 (jako součást vícebytového domu č.p. 182) na stavební parcele č. 413 a část pozemku odpovídající tomuto bytu - stavební parcely č. 413, o výměře 20,20 m2. 3.11.1999 - 8.12.1999
Shora uvedené nemovitosti byly oceněny ve znaleckých posudcích znalců Zdeňka Salveta, Přímětická 1185/8, 140 00 Praha 4, č. posudků 392-023-99, 393-024-99, 394-025-99, 395-026-99, 396-027-99, 397-028-99, 398-029-99, kde hodnota nemovitostí činí celkem 2,163.920,- Kč a ing. arch. Ladislava Olivy, 7. května 214, 149 00 Praha 4, č. posudků 1732-52/99, 1733-53/99, 1734-54/99, 1735-55/99,1736-56/99, 1737-57/99 a 1738-58/99, kde hodnota nemovitostí činí celkem 2,378.010,- Kč. 3.11.1999 - 8.12.1999
5/ Ocenění nepeněžitého vkladu bylo provedeno ve společných znaleckých posudcích znalců Zdeňka Salveta a ing. Jana Pavlíčka č. 409-040/99 a 215/24/99, dle kterého celková hodnota nepeněžitého vkladu činí 18,481.200,- Kč a znalců ing. arch. Ladislava Olivy a ing. Zdeňka Bačkovského č. 1774-94/99 a 4078-188/99, dle kterého celková hodnota nepeněžitého vkladu činí 18,919.500,- Kč. 3.11.1999 - 8.12.1999
6/ Akcie bude upsána v sídle společnosti v knaceláři člena představenstva ing. Petra Žáčka ve lhůtě 30 dnů, která počne běžet dnem následujícím po nabytí právní moci usnesení o zápisu tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku. 3.11.1999 - 8.12.1999
Změna stanov schválena na mimořádné valné hromadě konané dne l8. dubna l997, jejíž průběh byl osvědčen notářským zápisem NZ 104/97, N 109/97 sepsaným notářem v Třebíči JUDr. Věrou Hodějovskou. 24.6.1997 - 26.1.2002
Údaje o založení společnosti: Akciová společnost byla založena jediným zakladatelem, akciovou společností Jihočeské papírny Větřní, na základě privatizačního projektu schváleného Ministerstvem pro správu národního majetku a jeho privatizaci ČR ze dne 21. 1. 1992 č. 20/0168/92 založit 5 dceřinných akciových společností formou jednorázového založení, a na základě souhlasu ministerstva průmyslu ČR ze dne 30. 1. 1992 č.j. 1/92/700 ve funkci valné hromady zakladatelské a. s. 1.2.1992
Zakladatelská listina, schválené stanovy a notářský zápis o rozhodnutí zakladatelů byly přiloženy. Zaplacení soudního poplatku 3. 000,- Kčs. bylo prokázáno. 1.2.1992
Základní jmění: Výše základního jmění činí 705, 455. 000,- Kčs, slovy sedmsetpětmiliónůčtyřistapadesátpěttisíc korun čsl. Je tvořeno nepeněžitým vkladem, doloženým znaleckým oceněním. Počet, druh, jmenovitá hodnota akcií: Na základní jmění bylo vydáno 70. 545 akcií na jméno, jmenovité hodnoty 10.000,- Kčs a 5 akcií na jméno, jmenovité hodnoty 1.000,- Kčs. 1.2.1992 - 30.3.1993
Dozorčí rada: Josef Pirný, Větřní 218 Vlastimil Baťka, Český Krumlov, Soukenická 39 Jan Roubín, Větřní - část Němče 72 1.2.1992 - 13.7.1995

Kapitál JIP - Papírny Větřní, a. s.

Základní kapitál 692 853 840 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 7.10.2009
Základní kapitál 962 297 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 22.7.2003  - 7.10.2009
Základní kapitál 1 924 594 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 10.4.2000  - 22.7.2003
Základní kapitál 1 669 716 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 8.12.1999  - 10.4.2000
Základní kapitál 1 651 236 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 30.3.1993  - 8.12.1999

Akcie JIP - Papírny Větřní, a. s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na majitele 360 Kč 1 924 594 18.8.2010
Kmenové akcie na jméno 360 Kč 1 924 594 7.10.2009  - 18.8.2010
Kmenové akcie na jméno 500 Kč 1 924 594 31.1.2007  - 7.10.2009
Kmenové akcie na jméno 341 251 500 Kč 1 22.7.2003  - 31.1.2007
Kmenové akcie na jméno 484 366 500 Kč 1 22.7.2003  - 31.1.2007
Kmenové akcie na jméno 9 240 000 Kč 1 22.7.2003  - 31.1.2007
Kmenové akcie na jméno 127 439 000 Kč 1 22.7.2003  - 31.1.2007
Kmenové akcie na jméno 682 503 000 Kč 1 10.4.2000  - 22.7.2003
Kmenové akcie na jméno 968 733 000 Kč 1 10.4.2000  - 22.7.2003
Kmenové akcie na jméno 18 480 000 Kč 1 10.4.2000  - 22.7.2003
Kmenové akcie na jméno 254 878 000 Kč 1 10.4.2000  - 22.7.2003
Akcie na jméno 18 480 000 Kč 1 8.12.1999  - 10.4.2000
Akcie na jméno 682 503 000 Kč 1 30.3.1993  - 10.4.2000
Akcie na jméno 968 733 000 Kč 1 30.3.1993  - 10.4.2000

Sídlo JIP - Papírny Větřní, a. s.

Platnost údajů od - do
Adresa: Papírenská 2, Větřní 38211, Česká republika 16.9.2016
Adresa: Papírenská čp. 2, Větřní 38211, Česká republika 22.5.2006 - 16.9.2016
Adresa: , Větřní čp. 2, PSČ 382 11 , Česká republika 20.11.2000 - 22.5.2006
Adresa: , Větřní 38211, Česká republika 1.2.1992 - 20.11.2000

Předmět podnikání JIP - Papírny Větřní, a. s.

Platnost údajů od - do
zámečnictví, nástrojářství 3.2.2009
obráběčství 3.2.2009
výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení 3.2.2009
montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení 3.2.2009
montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení 3.2.2009
truhlářství, podlahářství 3.2.2009
hostinská činnost 3.2.2009
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 3.2.2009
podnikání v oblasti nakládání s odpady - ostatní 14.10.2008 - 20.1.2010
podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady 14.10.2008 - 20.1.2010
obchod s elektřinou 17.8.2007
činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců 22.5.2006 - 3.2.2009
výroba dřevěných výrobků (kromě truhlářských a tesařských, nábytku a hraček) 22.5.2006 - 3.2.2009
truhlářství 22.5.2006 - 3.2.2009
realitní činnost 22.5.2006 - 3.2.2009
provozování dráhy 19.12.2003
montáž, opravy a revize vyhrazených elektrických zařízení 25.9.2002 - 3.2.2009
výroba rozvaděčů nízkého napětí 25.9.2002 - 3.2.2009
montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených zdvihacích zařízení 25.9.2002 - 3.2.2009
výroba vyhrazených zdvihacích zařízení 25.9.2002 - 3.2.2009
provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu 25.9.2002 - 3.2.2009
poskytování technických služeb 26.1.2002 - 3.2.2009
rozvod elektřiny 19.11.1997 - 26.1.2002
výroba tepla 19.11.1997 - 26.1.2002
rozvod tepla 19.11.1997 - 26.1.2002
výroba elektřiny 19.11.1997 - 26.1.2002
podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady 24.6.1997
provozování drážní dopravy 24.6.1997
ubytovací služby v kategorii turistická ubytovna 24.6.1997 - 20.11.2000
hostinská činnost 24.6.1997 - 20.11.2000
opravy motorových vozidel 24.6.1997 - 20.11.2000
vodoinstalatérství 24.6.1997 - 20.11.2000
výroba, montáž, opravy, rekonstrukce, revize a zkoušky vyhrazených tlakových nádob, periodické zkoušky nádob na plyny 24.6.1997 - 20.11.2000
silniční motorová doprava nákladní 24.6.1997 - 20.11.2000
klempířství 24.6.1997 - 20.11.2000
výroba, instalace a opravy elektronických zařízení 24.6.1997 - 20.11.2000
výroba, opravy a montáž měřidel 24.6.1997 - 20.11.2000
organizační činnost v oblasti výchovy a vzdělávání 24.6.1997 - 31.8.2001
silniční motorová doprava osobní 24.6.1997 - 26.1.2002
truhlářství 24.6.1997 - 26.1.2002
montáž, opravy, údržba a revize vyhrazených elektrických zařízení a výroba rozvaděčů nízkého napětí 24.6.1997 - 25.9.2002
výroba, montáž, generální opravy, rekonstrukce, revize a revizní zkoušky provozní způsobilosti vyhrazených zdvihacích zařízení 24.6.1997 - 25.9.2002
provozování vodovodů a kanalizací 24.6.1997 - 25.9.2002
výroba kopií dokumentů a tiskovin na kopírovacích strojích 24.6.1997 - 31.1.2007
výroba, zpracování a prodej papírenských výrobků 24.6.1997 - 3.2.2009
inženýrská a investiční činnost v oblasti stavebnictví 24.6.1997 - 3.2.2009
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 24.6.1997 - 3.2.2009
podnikání v oblasti nakládání s odpady - ostatní 24.6.1997 - 3.2.2009
zámečnictví 24.6.1997 - 3.2.2009
výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů 24.6.1997 - 3.2.2009
projektování elektrických zařízení 24.6.1997 - 3.2.2009
kovoobráběčství 24.6.1997 - 3.2.2009
stavba strojů s mechanickým pohonem 24.6.1997 - 3.2.2009
1. Výroba, zpracování a prodej papírenských výrobků 11.1.1994 - 24.6.1997
2. Inženýrská a investiční činnost v oblasti stavebnictví 11.1.1994 - 24.6.1997
3. Výroba kopií dokumentů a tiskovin na kopírovacích strojích 11.1.1994 - 24.6.1997
4. Ubytovací služby v kategorii turistická ubytovna 11.1.1994 - 24.6.1997
5. Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej kromě obchodních činností uvedených v příloze č.l až 3 zákona č.455/91 Sb. 11.1.1994 - 24.6.1997
6. Organizační činnost v oblasti výchovy a vzdělávání 11.1.1994 - 24.6.1997
7. Ubytovací služby včetně provozování hostinských činností 11.1.1994 - 24.6.1997
8. Podnikání v oblasti nakládání s odpady 11.1.1994 - 24.6.1997
9. Opravy motorových vozidel 11.1.1994 - 24.6.1997
10. Zámečnictví 11.1.1994 - 24.6.1997
11. Montáž, oprav a údržba vyhrazených elektrických zařízení a výroba rozvaděčů NN 11.1.1994 - 24.6.1997
12. Elektroinstalatérství 11.1.1994 - 24.6.1997
13. Výroba, montáž, generální opravy a rekonstrukce, provádění revizních zkoušek vyhrazených zdvihacích zařízení 11.1.1994 - 24.6.1997
15. Vodoinstalatérství 11.1.1994 - 24.6.1997
16. Stavitel 11.1.1994 - 24.6.1997
17. Projektování elektrických zařízení 11.1.1994 - 24.6.1997
18. Revize a zkoušky provozovaných kotlů a tlakových nádob 11.1.1994 - 24.6.1997
19. Silniční motorová doprava v rámci podmínek stanovených v koncesní listině č.j. 00/92/01456 Okresního úřadu v Českém Krumlově 11.1.1994 - 24.6.1997
20. Provozování drah s výjimkou celostátních v rámci pod- mínek stanovených v koncesní listině č.j. 00892/01457 Okresního úřadu v Českém Krumlově 11.1.1994 - 24.6.1997
21. Kovoobrábění 11.1.1994 - 24.6.1997
22. Klempířství 11.1.1994 - 24.6.1997
23. Truhlářství 11.1.1994 - 24.6.1997
24. Revize elektrických zařízení 11.1.1994 - 24.6.1997
25. Provozování biologické čistírny odpadních vod 11.1.1994 - 24.6.1997
26. Montáž a opravy měřící a regulační techniky 11.1.1994 - 24.6.1997
27. Stavba strojů s mechanickým pohonem 11.1.1994 - 24.6.1997
14. Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů 11.1.1994 - 24.6.1997
- výroba, zpracování a prodej papírenských výrobků 1.2.1992 - 11.1.1994

Vedení firmy JIP - Papírny Větřní, a. s.

Statutární orgán JIP - Papírny Větřní, a. s.

člen představenstva Ing. Michal Morong
Ve funkci od 5.9.2017
Adresa Staroměstská 2769/10, 37004 České Budějovice
člen představenstva Ing. Dušan Grmolec
Ve funkci od 5.9.2017 do 3.1.2019
Adresa Dědinská 894/23, 16100 Praha
předseda představenstva Dušan Grmolec
Ve funkci od 13.5.2013 do 9.6.2016
Adresa Dědinská 894/23, 16100 Praha
člen představenstva Ing. Dušan Grmolec
Ve funkci od 18.8.2005 do 13.5.2013
Adresa Dědinská 894/23, 16100 Praha 6 - Ruzyně
člen představenstva Mgr. Jan Korčák MBA
Ve funkci od 10.1.2008 do 13.5.2013
Adresa 360, 38211 Větřní
předseda představenstva Josef Hanzalík
Ve funkci od 25.8.2009 do 13.5.2013
Adresa Kapucínská 159/3, 77900 Olomouc
místopředseda představenstva Helena Ouředníková
Ve funkci od 10.1.2008 do 30.3.2011
Adresa Plavnická 157, 37381 Kamenný Újezd
člen představenstva Ing. Aleš Chytrý MBA
Ve funkci od 20.3.2007 do 17.12.2010
Adresa 4, 33601 Blovice
předseda představenstva Josef Hanzalík
Ve funkci od 10.1.2008 do 25.8.2009
Adresa Plavnická 157, 37381 Kamenný Újezd
místopředseda představenstva Ing. Jan Novák
Ve funkci od 18.8.2005 do 10.1.2008
Adresa , Český Krumlov, Vyšný 140, PSČ 381 01
předseda představenstva Ing. Petr Nováček
Ve funkci od 22.5.2006 do 10.1.2008
Adresa Keltů 1195, 16500 Praha 6
člen představenstva James Lewis Woolf
Ve funkci od 22.5.2006 do 10.1.2008
Adresa Mánesova 1133/47, 12000 Praha 2
člen představenstva Ing. Milan Jan Hradecký
Ve funkci od 27.1.2006 do 20.3.2007
Adresa 28. října 405, 37344 Zliv
předseda představenstva Ing. Petr Nováček
Ve funkci od 18.8.2005 do 22.5.2006
Adresa Boženy Němcové 661/11, 75301 Hranice
člen představenstva James Lewis Woolf
Ve funkci od 27.1.2006 do 22.5.2006
Adresa Mánesova 47/133, 12000 Praha 2
místopředseda představenstva Ing. Jan Novák
Ve funkci od 25.9.2002 do 18.8.2005
Adresa Plešivec 351, Český Krumlov
člen představenstva Ing. Jiří Peterka
Ve funkci od 25.9.2002 do 18.8.2005
Adresa Nové Spolí, U Stromovky 30, Český Krumlov
předseda představenstva RNDr. Ing. Miloslav Handl
Ve funkci od 25.9.2002 do 18.8.2005
Adresa Pod Parukářkou 12, 13000 Praha 3
člen představenstva Mgr. Jan Korčák
Ve funkci od 26.4.2003 do 18.8.2005
Adresa , Větřní 360, PSČ 382 11
člen představenstva Ing. Lubomír Lojda
Ve funkci od 26.4.2003 do 18.8.2005
Adresa Urbinská 182 B, 38101 Český Krumlov
místopředseda představenstva Ing. Jiří Peterka
Ve funkci od 27.11.1998 do 25.9.2002
Adresa Nové Spolí, U Stromovky 30, Český Krumlov
předseda představenstva Ing. Jan Novák
Ve funkci od 27.11.1998 do 25.9.2002
Adresa Plešivec 351, Český Krumlov
člen představenstva RNDr.Ing. Miloslav Handl
Ve funkci od 27.8.2002 do 25.9.2002
Adresa Pod Parukářkou 12, 13000 Praha 3
člen představenstva Ing. Petr Žáček
Ve funkci od 23.2.1999 do 27.2.2002
Adresa Kaplická 446, Velešín
člen představenstva Ing. Petr Žáček
Ve funkci od 27.11.1998 do 23.2.1999
Adresa , Velešín 507
místopředseda představenstva Ing. Jaroslav Slabý
Ve funkci od 24.6.1997 do 27.11.1998
Adresa Konvalinkova 466, Český Krumlov, Plešivec
člen představenstva Ing. Jan Novák
Ve funkci od 19.11.1997 do 27.11.1998
Adresa Plešivec 351, Český Krumlov
předseda představenstva Ing. Jiří Peterka
Ve funkci od 19.11.1997 do 27.11.1998
Adresa Plešivec 372, Český Krumlov
člen představenstva Ing. Jiří Peterka
Ve funkci od 24.6.1997 do 19.11.1997
Adresa Plešivec 372, Český Krumlov
předseda představenstva Ing. Jan Frey CSc.
Ve funkci od 24.6.1997 do 19.11.1997
Adresa Na pláni 2863/9, Praha 5
člen předst. a prokurista Ing. Jiří Peterka
Ve funkci od 29.1.1997 do 24.6.1997
Adresa Plešivec 372, Český Krumlov
člen představenstva Ing. Josef Zbořil
Ve funkci od 29.1.1997 do 24.6.1997
Adresa Plešivec ul. 5 května 275, Český Krumlov
člen představenstva Ing. Jaroslav Slabý
Ve funkci od 29.1.1997 do 24.6.1997
Adresa Plešivec, ul. 5 května 275, Český Krumlov
člen předst. a prokurista Ing. Vladislav Pejchal
Ve funkci od 29.1.1997 do 24.6.1997
Adresa 202, Větřní
člen představenstva Petr Laisek
Ve funkci od 29.1.1997 do 24.6.1997
Adresa 258, Větřní
člen předst. a prokurista ing. Jiří Peterka
Ve funkci od 1.2.1992 do 29.1.1997
Adresa Plešivec 372, Český Krumlov
člen předst. a prokurista Ing. Vladislav Pejchal
Ve funkci od 1.2.1992 do 29.1.1997
Adresa 202, Větřní
člen představenstva Ing. Jaroslav Slabý
Ve funkci od 1.2.1992 do 29.1.1997
Adresa Plešivec, ul. 5 května 275, Český Krumlov
člen představenstva Ing. Josef Zbořil
Ve funkci od 1.2.1992 do 29.1.1997
Adresa Plešivec ul. 5 května 275, Český Krumlov
člen představenstva Petr Laisek
Ve funkci od 17.5.1995 do 29.1.1997
Adresa 258, Větřní
člen představenstva Vladislav Palkovič
Ve funkci od 1.2.1992 do 17.5.1995
Adresa 236, Větřní

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje JIP - Papírny Větřní, a. s.

IČO (identifikační číslo): 45022526
Jméno: JIP - Papírny Větřní, a. s.
Právní forma podnikání: Akciová společnost
Vznik první živnosti: 1. 2. 1992
Celkový počet živností: 54
Aktivních živností: 9

Sídlo JIP - Papírny Větřní, a. s.

Sídlo: Papírenská 2, Větřní 38211

Živnosti JIP - Papírny Větřní, a. s.

Živnost č. 1 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti živnost vázaná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 18. 9. 2012

Živnost č. 2 Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti živnost vázaná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 18. 9. 2012

Živnost č. 3 Hostinská činnost

Druh živnosti živnost řemeslná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 25. 4. 2008

Živnost č. 4 Truhlářství, podlahářství

Druh živnosti živnost řemeslná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 10. 4. 2006

Živnost č. 5 Obráběčství

Druh živnosti živnost řemeslná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 13. 8. 1993

Živnost č. 6 Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti živnost vázaná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 26. 10. 1992

Živnost č. 7 Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti živnost řemeslná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 24. 8. 1992

Živnost č. 8 Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti živnost řemeslná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 24. 8. 1992

Živnost č. 9 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků
 • Výroba vlákniny, papíru a lepenky a zboží z těchto materiálů
 • Výroba a hutní zpracování železa, drahých a neželezných kovů a jejich slitin
 • Výroba strojů a zařízení
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody
 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Potrubní a pozemní doprava (vyjma železniční a silniční motorové dopravy)
 • Pronájem a půjčování věcí movitých
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
 • Poskytování technických služeb
 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené
 • Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Druh živnosti živnost volná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 1. 2. 1992

Statutární orgán JIP - Papírny Větřní, a. s.

Člen statutárního orgánu: Ing. Michal Morong MBA

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje JIP - Papírny Větřní, a. s.

IČO: 45022526
Firma: JIP - Papírny Větřní, a. s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Český Krumlov
Základní územní jednotka: Větřní
Počet zaměstnanců: 200 - 249 zaměstnanců
Institucionální sektor: Národní soukromé nefinanční podniky
Datum vzniku: 1. 2. 1992

Sídlo JIP - Papírny Větřní, a. s.

Sídlo: Papírenská 2, Větřní 38211

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba ostatních výrobků stavebního truhlářství a tesařství
Výroba dřevěných obalů
Výroba papíru a lepenky
Obrábění
Výroba zámků a kování
Výroba elektrických motorů, generátorů a transformátorů
Výroba elektrických rozvodných a kontrolních zařízení
Výroba neelektrických spotřebičů převážně pro domácnost
Výroba, přenos a rozvod elektřiny
Výroba a rozvod tepla a klimatizovaného vzduchu, výroba ledu
Činnosti související s odpadními vodami
Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití
Elektrické instalace
Velkoobchod s papírenskými meziprodukty
Nespecializovaný velkoobchod
Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách
Pozemní a potrubní doprava
Nepravidelná pozemní osobní doprava
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
Účetnické a auditorské činnosti&#59^ daňové poradenství
Poradenství v oblasti řízení
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství