Firma Jihočeské dřevařské závody, a.s. IČO 00014028


Jihočeské dřevařské závody, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

Jihočeské dřevařské závody, a.s. (00014028) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Novohradská 397/34, České Budějovice 370 01. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 12. 1990 a je stále aktivní. Jihočeské dřevařské závody, a.s. nemá žádnou provozovnu a jednu živnost.

Jako zdroj dat o Jihočeské dřevařské závody, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Jihočeské dřevařské závody, a.s. na Justice.cz
Detailní informace o Jihočeské dřevařské závody, a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro Jihočeské dřevařské závody, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Jihočeské dřevařské závody, a.s.

Soud Krajský soud v Českých Budějovicích 3
Spisová značka B 24
IČO (identifikační číslo osoby) 00014028
Jméno Jihočeské dřevařské závody, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 1.12.1990
V rámci procesu rozdělení odštěpením sloučením došlo k odštěpení a následnému přechodu části jmění rozdělované společnosti Jihočeské dřevařské závody, a.s., se sídlem České Budějovice, Novohradská 397/34, PSČ 370 08, IČ 00014028, zapsané v obchodním rejst říku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddílu B, vložce 24, na nástupnické společnosti EGE-Reality, s.r.o. (dříve DŘEVOKONT spol. s r.o.) se sídlem České Budějovice, Novohradská 397/34, PSČ 370 08, IČ 46679561, zapsanou v obchodním rejstřík u vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddílu C, vložce 1652 a EGE, spol. s r.o., se sídlem České Budějovice, Novohradská 397/34, PSČ 370 08, IČ 15771695, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddílu C, vložce 1304, a to v souladu s projektem přeměny - projektem rozdělení odštěpením sloučením ze dne 30.6.2014 6.10.2014
Počet členů statutárního orgánu: 2 14.8.2014
Počet členů dozorčí rady: 1 14.8.2014
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 14.8.2014
Na společnost Jihočeské dřevařské závody, a.s., jako nástupnickou společnost, přešlo na základě schváleného projektu přeměny vnitrostátní fúze formou sloučení s rozhodným dnem sloučení 1.1.2012 veškeré jmění včetně práv a povinností z pracovněprávních vzt ahů společnosti Pila Vráto, a.s. se sídlem České Budějovice, Novohradská 397/34, PSČ 370 08, IČ 260 20 297, jako zanikající společnosti. Společnost Jihočeské dřevařské závody, a.s. je právním nástupcem bez likvidace zrušené a zaniklé společnosti Pila Vráto, a.s. se sídlem České Budějovice, Novohradská 397/34, PSČ 370 08, IČ 260 20 297, dosud zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským s oudem v Českých Budějovicích v oddílu B vložce 1063. 21.12.2012
Mimořádná valná hromada společnosti, která se konala dne 23.11.2005 přijala usnesení o snížení základního kapitálu v tomto rozsahu: Valná hromada rozhoduje o snížení základního kapitálu společnosti z částky 689,000.000,-Kč ( slovy: šestsetosmdesátdevět milionů korun českých ) o částku 537,420.000,-Kč ( slovy : pětsettřicetsedmmilionůčtyřistadvacettisíc korun českých ) na částku 151,580.000,-Kč ( slovy : stopadesátjednamilionůpětsetosmdesáttisíc korun českých ). Důvodem pro snížení základního kapitálu je úhrada ztráty společnosti vzniklá za uplynulá období ( tzv. zjednodušené snížení základního kapitálu). Částka odpovídající snížení základního kapitálu bude zcela použita na úhradu ztráty. Snížení základního kapitálu bude provedeno snížením jmenovité hodnoty všech akcií společnosti z původní výše 1.000,-Kč, slovy jedentisíc korun českých na novou nominální hodnotu 220,- Kč, slovy dvěstědvacet korun českých. Lhůta pro výměnu dosavadních akcií za akcie téhož druhu a formy s nižší jmenovitou hodnotou se stanoví do 60 dnů ode dne zápisu snížení základního kapitálu do obch. rejstříku na základě výzvy představenstva ve smyslu ust. § 213a odst. 2 obch. zákoník u. 2.12.2005 - 16.12.2005
Na společnost Jihočeské dřevařské závody, a.s., České Budějovice, Fráni Šrámky 7, PSČ 370 04, IČ 00 01 40 28, jako nástupnickou společnost, přešlo na základě smlouvy o fúzi sloučením ze dne 8.10.2003 jmění společnosti Pila Tábor a.s., Tábor, Chýnovská 109 6, PSČ 390 41, IČ 25 17 49 91, jako zanikající společnosti. Společnost Jihočeské dřevařské závody, a.s., České Budějovice, Fráni Šrámka 7, PSČ 370 04, IČ 00 01 40 28 je univerzálním právním nástupcem bez likvidace zrušené společnosti Pila Tábor a.s., Tábor, Chýnovská 1096, PSČ 390 41, IČ 25 17 49 91, dosud zap sané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích oddílu B vložce 915. 16.4.2004
Jediným akcionářem společnosti je EGE, spol. s r.o. se sídlem České Budějovice, Novohradská 34, IČO: 15771695 16.7.1997 - 28.11.1997
Akciová společnost byla založena podle zakladatelského plánu Ministerstva průmyslu České republiky ze dne 26.11.1990 v souladu s ustanovením § 32 zákona č. 111/1990 Sb. o státním podniku, zrušit bez likvidace dnem 30.11.1990 státní podnik Jihočeské dřevařské závody se sídlem v Českých Budějovicích a vložit jeho celý hmotný majetek dnem 1.12.1990 do akciové společnosti s obchodním názvem Jihočeské dřevařské závody, akciová společnost se sídlem v Č. Budějovicích. Zakladatelský plán a stanovy byly přilože ny. 1.12.1990
Zastupování společnosti a způsob, kterým zavazují členové představensta společnost: Za společnost činí právní úkony navenek a podepisuje předseda představenstva nebo v jeho nepřítomnosti místopředseda představenstva spolu s dalším členem představenstva nebo ředitel společnosti. Jiní pracovníci nebo funkcionáři společnosti jsou oprávněni jménem společnosti jednat jen je-li to nutné ke splnění jim uložených pracovních úkolů v případech, kdy je to stanoveno ve vnitřních předpisech společnosti, nebo je to v hospodářském styku obvyklé. 1.12.1990 - 14.5.1993
Podepisování za společnost: Podepisování za společnost se dějě tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis oprávněná osoba k připojí ještě otisk razítka. Základní kapitál společnosti činí 689,000.000,- Kčs z toho souhrn nepeněžitých vkladů činí 98,000.000,- Kčs. Počet, druh a hodnota akcií: Společnost vydá 68.900 kusů akcií znějících na jméno, přičemž jmenovitá hodnota každé akcie činí 10.000,- Kčs. Jejich výhradním majitelem je stát, zastoupený Ministerstvem průmyslu ČR. 1.12.1990 - 14.5.1993
Pro budoucnost se uvažuje s vydáním i dalších druhů akcií, zejména zaměstna neckých. Do doby přístupu dalších akcionářů nebudou akcie efektivně vydávány. 1.12.1990 - 16.7.1997

Aktuální kontaktní údaje Jihočeské dřevařské závody, a.s.

Kapitál Jihočeské dřevařské závody, a.s.

zakladni jmění 4 823 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 21.12.2012
zakladni jmění 151 580 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 16.12.2005 - 21.12.2012
zakladni jmění 689 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 14.5.1993 - 16.12.2005

Akcie Jihočeské dřevařské závody, a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 7 Kč 689 000 21.12.2012
Kmenové akcie na jméno 220 Kč 689 000 16.12.2005 - 21.12.2012
Akcie na jméno 1 000 Kč 689 000 14.5.1993 - 16.12.2005

Sídlo Jihočeské dřevařské závody, a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Novohradská 397/34 , České Budějovice 370 01 7.12.2016
Adresa Novohradská 397/34 , České Budějovice 370 01 17.5.2012 - 7.12.2016
Adresa Fráni Šrámka 1217/7 , České Budějovice 370 01 14.12.1999 - 17.5.2012
Adresa Kubatova 1240/6 , České Budějovice 370 04 1.12.1990 - 14.12.1999

Předmět podnikání Jihočeské dřevařské závody, a.s.

Platnost údajů od - do
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 12.1.2009
Tesařství 28.11.1997 - 18.8.2000
Zámečnictví 28.11.1997 - 18.8.2000
Kovoobráběčství 28.11.1997 - 18.8.2000
Nástrojařství 28.11.1997 - 18.8.2000
Leštění kovů 28.11.1997 - 18.8.2000
pořez a zpracování dřeva v pilařské výrobě 28.11.1997 - 12.1.2009
13. Impregnace a ochrana dřeva chemickými postřiky 17.2.1994 - 18.8.2000
14. Pěstební činnost, ochrana lesa a těžba dřeva, zemědělství a lesnictví 17.2.1994 - 18.8.2000
1. Pořez a zpracování dřeva v pilařské výrobě 14.5.1993 - 28.11.1997
2. Tesařství 14.5.1993 - 28.11.1997
3. Kovoobrábění 14.5.1993 - 28.11.1997
7. Stavitel 14.5.1993 - 28.11.1997
8. Projektová činnost v investiční výstavbě 14.5.1993 - 28.11.1997
4. Zámečnictví 14.5.1993 - 28.11.1997
5. Výroba nástrojů 14.5.1993 - 28.11.1997
6. Broušení a leštění kovů nástrojů 14.5.1993 - 28.11.1997
9. Silniční motorová doprava v rámci podmínek stanovených v koncesní listině č.j. Ž-00/92/05331 Okresního úřadu České Budějovice 14.5.1993 - 18.8.2000
11. Truhlářství 14.5.1993 - 18.8.2000
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 14.5.1993 - 12.1.2009
ubytování 14.5.1993 - 12.1.2009
Základním předmětem podnikání je: - výroba pilařských výrobků, desek a aglomerovaného dřeva, výrobků impregno vaných, stavebně truhlářských - výroba montovaných staveb na bázi dřeva, dřevěných obalů a přepravních skříní - výroba lepeného dřeva, palet a dalších výrobků vycházejících ze zpracování dřeva - kovovýroba, dopravní a stavební činnost - vývoj nových výrobků a technologií - velkoobchod. a maloobchod. prodej výrobků, doplň. potřeb a služeb 1.12.1990 - 14.5.1993

vedení firmy Jihočeské dřevařské závody, a.s.

Statutární orgán Jihočeské dřevařské závody, a.s.

Platnost údajů od - do
Společnost zastupuje každý člen představenstva samostatně. Při právních jednáních, jimiž dochází k nabývání nebo pozbývání nemovitého majetku společnosti, ke zřizování zástavních, ručitelských, směnečných závazků, věcných břemen na majetku společnosti, př i nabývání a zcizování účastí v jiných společnostech, k pachtu závodu, je však zapotřebí obou členů představenstva. 14.8.2014
Za společnost je oprávněn jednat a podepisovat se každý člen představenstva samostatně. Při právních úkonech, jimiž dochází k nabývání nebo pozbývání nemovitého majetku společnosti, ke zřizování zástavních, ručitelských, směnečných závazků, věcných břemen na majetku společnosti, při nabývání a zcizování účastí v jiných společnostech, je však zapotřebí minimálně dvou členů představenstva. Písemné právní úkony se činí tak, že k napsané nebo natištěné obchodní firmě se připojí podpis. 17.5.2012 - 14.8.2014
Za společnost jedná vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu každý člen představenstva samostatně. Ve věcech nakládání s nemovitostmi jedná předseda představenstva společně s jedním dalším členem představenstva. Písemné právní úkony činí tak, že k psanému či tištěnému obchodnímu jménu společnost či otisku razítka společnosti připojí svůj vlastnoruční podpis. 28.11.1997 - 17.5.2012
Za společnost jedná vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Za společnost podepisují buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl písemně pověřen. Všichni tak činí způsobem, že k vypsanému názvu společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis. 9.12.1996 - 28.11.1997
Za společnosti jedná vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Za společnost podepisují buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, anebo samostatně jeden člen představensva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Všichni tak činí tím způsobem, že k vypsanému názvu společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis. 10.7.1996 - 9.12.1996
Jménem společnosti jsou oprávněni jednat členové představenstva a to tak, že samostatně může jednat předseda představenstva. V ostatních případech musí jednat jménem společnosti alespoň dva členové představenstva ve společenství. Ředitel a prokuristé jsou oprávněni jednat za společnost v rozsahu zmocnění představenstvem společnosti. Podepisování za společnost se děje tak, že k obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis oprávněná osoba. Prokurista připojí ještě dodatek označující prokuru. Jiní pracovníci nebo funkcionáři společnosti jsou oprávněni jménem společnosti jednat a za ni podepisovat jen je-li to mutné ke splnění jim uložených úkolů, je to stanoveno ve vnitřních předpisech společnosti nebo je to v hospo- dářském styku obvyklé. 14.5.1993 - 10.7.1996
člen představenstva Ing. Tomáš Trnka 11.11.2013
Vznik členství 11.5.2012
Adresa: Na Vyhlídce 234 , Staré Hodějovice 370 08
člen předs. spol. ing. Jiřina Landová 1.12.1990 - 31.5.1991
Adresa: Plzeňská 583/23 , České Budějovice 370 04
člen předst. spol. ing. Miroslav Šedek 1.12.1990 - 31.5.1991
Adresa: Emy Destinové 1001/42 , České Budějovice 370 05
člen předst. spol. ing. Jan Hynek 1.12.1990 - 14.5.1993
Adresa: J. Jindřicha 692/6 , České Budějovice 370 06
člen předst. společnosti ing. Milan Rozlivka 1.12.1990 - 14.5.1993
Adresa: Krásného 353/4 , Praha 162 00
místopředseda představenstva Ing. Jiřina Landová 31.5.1991 - 14.5.1993
Adresa: Plzeňská 583/23 , České Budějovice 370 04
místopředseda představenstva Ing. Milan Rozlivka 14.5.1993 - 17.2.1994
Adresa: Krásného 353/4 , Praha 162 00
člen představenstva Ing. Oldřich Vostrý 14.5.1993 - 17.2.1994
Adresa: Taussigova 1172/1 , Praha 182 00
člen představenstva Ing. Jindřich Hrabal 14.5.1993 - 17.2.1994
Adresa: Brdičkova 1912/19 , Praha 155 00
člen představenstva ing. Josef Vais 17.2.1994 - 18.8.1995
Adresa: Kodaňská 1459/48 , Praha 101 00
člen představenstva ing. Petr Müller 18.8.1995 - 28.11.1995
Adresa: K rovinám 76 , Davle Česká republika
člen předst. spol. ing. Ivan Zikmund 1.12.1990 - 10.7.1996
Adresa: Písnická 756/52 , Praha 142 00
předseda předst. a řed. spol. Ing. Miroslav Šedek 31.5.1991 - 10.7.1996
Adresa: Emy Destinové 1001/42 , České Budějovice 370 05
člen představenstva Ing. Miloslav Holý 14.5.1993 - 10.7.1996
Adresa: Pod Lékárnou 597/1 , České Budějovice 370 06
člen představenstva JUDr. Karel Attl 14.5.1993 - 10.7.1996
Adresa: Sadová 198 , Hrdějovice 373 61
člen představenstva Ing. Květoslav Gottvald 28.11.1995 - 10.7.1996
Adresa: Zeyerova alej 1854/24 , Praha 162 00
člen představenstva Ing. Robert Plavec 10.7.1996 - 10.7.1996
Adresa: Šachetní 304 , Příbram 261 01
místopředseda představenstva Miroslav Leština 10.7.1996 - 10.7.1996
Adresa: Máchova 598/1 , České Budějovice 370 01
člen představenstva ing. Ivan Zikmund 10.7.1996 - 9.12.1996
Adresa: Písnická 756/52 , Praha 142 00
člen představenstva Ing. Květoslav Gottvald 10.7.1996 - 9.12.1996
Adresa: Zeyerova alej 1854/24 , Praha 162 00
předseda představenstva Jan Srnec 10.7.1996 - 16.7.1997
Adresa: 36 , Český Krumlov 381 01
místopředseda představenstva Ing. Robert Plavec 10.7.1996 - 16.7.1997
Adresa: Šachetní 304 , Příbram 261 01
člen představenstva Miroslav Leština 10.7.1996 - 16.7.1997
Adresa: Máchova 598/1 , České Budějovice 370 01
místopředseda představenstva Ing. Jan Diviš 16.7.1997 - 17.9.1998
Adresa: Heydukova 511/17 , České Budějovice 370 01
člen představenstva Ing. Ivo Geršl 16.7.1997 - 17.9.1998
Adresa: Na Nábřeží 653/9 , České Budějovice 370 01
předseda představenstva Jiří Vaníček 16.7.1997 - 17.5.2012
Zánik členství 11.5.2012
Zánik funkce 11.5.2012
Adresa: V předpolí 1449/24 , Praha 100 00
místopředseda představenstva Ing. Jan Diviš 17.9.1998 - 17.5.2012
Zánik členství 11.5.2012
Zánik funkce 11.5.2012
Adresa: Světlíky 2536/5 , České Budějovice 370 10
člen představenstva Ing. Ivo Geršl 17.9.1998 - 17.5.2012
Zánik členství 11.5.2012
Adresa: České Vrbné 2310 , České Budějovice 370 11
předseda představenstva Ing. Jan Diviš 17.5.2012 - 11.11.2013
Vznik členství 11.5.2012
Zánik členství 13.8.2014
Vznik funkce 11.5.2012
Zánik funkce 13.8.2014
Adresa: Světlíky 2536/5 , České Budějovice 370 10
místopředseda představenstva Ing. Ivo Geršl 17.5.2012 - 11.11.2013
Vznik členství 11.5.2012
Zánik členství 13.8.2014
Vznik funkce 11.5.2012
Zánik funkce 13.8.2014
Adresa: České Vrbné 2310 , České Budějovice 370 11
člen představenstva Ing. Tomáš Trnka 17.5.2012 - 11.11.2013
Vznik členství 11.5.2012
Adresa: Na Vyhlídce 234 , Staré Hodějovice 370 08
předseda představenstva Ing. Jan Diviš 11.11.2013 - 14.8.2014
Vznik členství 11.5.2012
Zánik členství 13.8.2014
Vznik funkce 11.5.2012
Zánik funkce 13.8.2014
Adresa: Světlíky 2536/5 , České Budějovice 370 10
místopředseda představenstva Ing. Ivo Geršl 11.11.2013 - 14.8.2014
Vznik členství 11.5.2012
Zánik členství 13.8.2014
Vznik funkce 11.5.2012
Zánik funkce 13.8.2014
Adresa: České Vrbné 2310 , České Budějovice 370 11

Dozorčí rada Jihočeské dřevařské závody, a.s.

Platnost údajů od - do
člen dozorčí rady Jan Bürger 6.1.2019
Adresa: 277 , Litvínovice 370 01
předseda Ing. Jan Ištvánek 14.5.1993 - 17.2.1994
Adresa: Rakovského 3140/5 , Praha 143 00
člen František Dvořák 14.5.1993 - 2.11.1994
Adresa: Sídliště Míru 502/7 , Soběslav 392 01
člen Hana Jíšová 14.5.1993 - 31.3.1995
Adresa: Josefy Kolářové 1007/6 , České Budějovice 370 11
člen ing. Ivana Šafářová 17.2.1994 - 10.7.1996
Adresa: Ruská 1211/138 , Praha 100 00
člen Milan Mráz 2.11.1994 - 10.7.1996
Adresa: Na Pršíně 20 , 392 01 Soběslav Česká republika
člen dozorčí rady Ing. Václav Vokatý 31.3.1995 - 10.7.1996
Adresa: Počernická 512/58 , Praha 108 00
předseda ing. Václav Vokatý 10.7.1996 - 9.12.1996
Adresa: Počernická 512/58 , Praha 108 00
člen dozorčí rady Ing. Jaromír Seidl 10.7.1996 - 9.12.1996
Adresa: Borského 664/6 , Praha 152 00
předseda dozorčí rady ing. Jaromír Seidl 9.12.1996 - 16.7.1997
Adresa: Borského 664/6 , Praha 152 00
člen dozorčí rady ing. Miroslav Reitinger 9.12.1996 - 16.7.1997
Adresa: Široká 77 , Český Krumlov 381 01
předseda dozorčí rady Ing. Josef Šimek 16.7.1997 - 13.1.1998
Adresa: Bellušova 1811/21 , Praha 155 00
člen dozorčí rady Jan Bürger 16.7.1997 - 17.9.1998
Adresa: Otavská 1059/2 , České Budějovice 370 11
člen Milan Mráz 10.7.1996 - 14.12.1999
Adresa: Na Pršíně 20 , 392 01 Soběslav Česká republika
člen dozorčí rady JUDr. Otakar Volman 13.1.1998 - 18.3.2009
Zánik členství 31.12.2008
Adresa: Čechova 694/10 , Lišov 373 72
člen dozorčí rady Jan Bürger 17.9.1998 - 27.10.2011
Adresa: J. Buděšínského 1040/12 , České Budějovice 370 07
člen dozorčí rady Jan Bürger 27.10.2011 - 18.9.2013
Adresa: J. Buděšínského 1040/12 , České Budějovice 370 07
člen dozorčí rady Hana Eiblová 14.12.1999 - 11.11.2013
Zánik členství 13.8.2014
Adresa: 98 , Dubné 373 84
člen dozorčí rady Jan Brett 18.3.2009 - 11.11.2013
Vznik členství 1.1.2009
Zánik členství 13.8.2014
Adresa: Krajinská 281/44 , České Budějovice 370 01
člen dozorčí rady Jan Bürger 18.9.2013 - 11.11.2013
Adresa: Kněžská 418/4 , České Budějovice 370 01
člen dozorčí rady Hana Eiblová 11.11.2013 - 14.8.2014
Zánik členství 13.8.2014
Adresa: 98 , Dubné 373 84
člen dozorčí rady Jan Brett 11.11.2013 - 14.8.2014
Vznik členství 1.1.2009
Zánik členství 13.8.2014
Adresa: Krajinská 281/44 , České Budějovice 370 01
člen dozorčí rady Jan Bürger 11.11.2013 - 6.1.2019
Adresa: Kněžská 418/4 , České Budějovice 370 01

Prokura Jihočeské dřevařské závody, a.s.

Platnost údajů od - do
Prokurista zastupuje společnost samostatně, a to v rozsahu ustanovení § 14 obch.zák. Je rovněž oprávněn za společnost samostatně podepisovat, a to tak, že k vypsanému názvu společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis a dodatek označující prokuru. - 9.12.1996
Jméno Ing. Miloslav Holý 14.5.1993 - 17.2.1994
Adresa: Pod Lékárnou 597/1 , České Budějovice 370 06
Jméno JUDr.ing. Michal Augustin 9.12.1996 - 28.11.1997
Adresa: Novodvorská 1078/86 , Praha 142 00

Sbírka Listin Jihočeské dřevařské závody, a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 24/SL 55 notářský zápis [NZ 946/2015] Krajský soud v Českých Budějovicích 29.12.2015 16.3.2016 20
B 24/SL 54 notářský zápis [NZ 947/2015] Krajský soud v Českých Budějovicích 29.12.2015 16.3.2016 22
B 24/SL 53 ostatní Zápis ze zasedání představenstva Krajský soud v Českých Budějovicích 5.1.2016 25.2.2016 4.3.2016 2
B 24/SL 52 ostatní Rozhodnutí jediného akcionáře Krajský soud v Českých Budějovicích 14.12.2015 25.2.2016 4.3.2016 1
B 24/SL 51 výroční zpráva [2014] 2014 Krajský soud v Českých Budějovicích 27.7.2015 27.7.2015 22
B 24/SL 50 zpráva o vztazích 2014 Krajský soud v Českých Budějovicích 31.3.2015 1.4.2015 3
B 24/SL 48 změna právní formy, fúze Projekt přeměny Krajský soud v Českých Budějovicích 18.8.2014 18.8.2014 12
B 24/SL 47 notářský zápis 673/2014 Krajský soud v Českých Budějovicích 13.8.2014 14.8.2014 18.8.2014 6
B 24/SL 46 výroční zpráva [2013]  2013 Krajský soud v Českých Budějovicích 19.6.2014 23.6.2014 23
B 24/SL 45 výroční zpráva [2012]  2012 Krajský soud v Českých Budějovicích 14.6.2013 14.6.2013 23
B 24/SL 44 zpráva o vztazích Krajský soud v Českých Budějovicích 27.3.2013 27.3.2013 3
B 24/SL 43 zpráva auditora + zahajovací rozvaha ke dni 1.1.2012 Krajský soud v Českých Budějovicích 28.12.2012 28.12.2012 10
B 24/SL 42 zpráva auditora k účetní závěrce za r.2011 Krajský soud v Českých Budějovicích 28.12.2012 28.12.2012 2
B 24/SL 41 notářský zápis 526/2012 Krajský soud v Českých Budějovicích 4.12.2012 28.12.2012 28.12.2012 7
B 24/SL 40 notářský zápis 505/2012 Krajský soud v Českých Budějovicích 22.11.2012 28.12.2012 28.12.2012 17
B 24/SL 39 změna právní formy, fúze - Projekt přeměny Krajský soud v Českých Budějovicích 30.6.2012 9.10.2012 10
B 24/SL 38 výroční zpráva -r.2011 Krajský soud v Českých Budějovicích 16.8.2012 14
B 24/SL 37 ostatní Zápis z jed. představenstva Krajský soud v Českých Budějovicích 11.5.2012 22.5.2012 1
B 24/SL 36 stanovy společnosti Krajský soud v Českých Budějovicích 11.5.2012 22.5.2012 8
B 24/SL 35 notářský zápis NZ 164/2012 Krajský soud v Českých Budějovicích 11.5.2012 22.5.2012 4
B 24/SL 34 zpráva o vztazích -r.2011 Krajský soud v Českých Budějovicích 17.5.2012 2
B 24/SL 33 výroční zpráva -r.2010 Krajský soud v Českých Budějovicích 7.6.2011 16
B 24/SL 32 zpráva o vztazích -r.2010 Krajský soud v Českých Budějovicích 22.3.2011 2
B 24/SL 31 výroční zpráva r. 2009 Krajský soud v Českých Budějovicích 23.6.2010 19
B 24/SL 30 zpráva o vztazích - r.2009 Krajský soud v Českých Budějovicích 29.3.2010 2
B 24/SL 29 výroční zpráva r. 2008 Krajský soud v Českých Budějovicích 26.6.2009 19
B 24/SL 28 ostatní - zápis z mim. VH Krajský soud v Českých Budějovicích 19.3.2009 2
B 24/SL 27 ostatní - zpráva o vztazích r. 2008 Krajský soud v Českých Budějovicích 29.1.2009 2
B 24/SL 26 výroční zpráva -r.2007- Správná verze(oprava) Krajský soud v Českých Budějovicích 5.11.2008 19
B 24/SL 25 výroční zpráva r. 2007 Krajský soud v Českých Budějovicích 20.3.2008 20
B 24/SL 24 ostatní zpráva o vztazích Krajský soud v Českých Budějovicích 17.3.2008 2
B 24/SL 23 výroční zpráva r. 2006 Krajský soud v Českých Budějovicích 20.9.2007 17
B 24/SL 22 ostatní - Zpr.o vztazích -r.2006 Krajský soud v Českých Budějovicích 27.3.2007 4
B 24/SL 21 výroční zpráva -r.2005 Krajský soud v Českých Budějovicích 13.7.2006 20
B 24/SL 20 ovládací smlouva -r.2005 Krajský soud v Českých Budějovicích 24.2.2006 4.4.2006 2
B 24/SL 19 stanovy společnosti - ÚZ stanov Krajský soud v Českých Budějovicích 23.11.2005 20.12.2005 11
B 24/SL 18 notářský zápis 747/2005 Krajský soud v Českých Budějovicích 23.11.2005 6.12.2005 3
B 24/SL 17 výroční zpráva od 1.7.2003-31.12.2004 Krajský soud v Českých Budějovicích 22.11.2005 19
B 24/SL 16 ovládací smlouva - Zpráva o vztazích -r.2004 Krajský soud v Českých Budějovicích 11.2.2005 31.3.2005 2
B 24/SL 15 výroční zpráva k 30.6.2003 Krajský soud v Českých Budějovicích 7.5.2004 20
B 24/SL 9 účetní závěrka -Zahaj.rozvaha k 1.7.2003 Krajský soud v Českých Budějovicích 14.4.2004 5
B 24/SL 14 ostatní -Prohláš.představ.o fúzi Krajský soud v Českých Budějovicích 8.10.2003 14.4.2004 10
B 24/SL 13 notářský zápis 464/2003 -sml.o fúzi sloučením Krajský soud v Českých Budějovicích 8.10.2003 14.4.2004 5
B 24/SL 12 změna právní formy, fúze - Návrh smlouvy o fúzi Krajský soud v Českých Budějovicích 4.8.2003 14.4.2004 4
B 24/SL 11 výroční zpráva k 30.6.2003 - Pila Tábor,a.s. Krajský soud v Českých Budějovicích 14.4.2004 17
B 24/SL 10 výroční zpráva k 30.6.2003 Krajský soud v Českých Budějovicích 14.4.2004 20
B 24/SL 8 ovládací smlouva - Zpráva o vztazích -r.2003 Krajský soud v Českých Budějovicích 9.3.2004 4
B 24/SL 7 výroční zpráva - rok 2002 Krajský soud v Českých Budějovicích 24.11.2003 26
B 24/SL 6 změna právní formy, fúze -NÁVRH sml.o fúzi sloučením Krajský soud v Českých Budějovicích 4.8.2003 26.8.2003 6
B 24/SL 5 ovládací smlouva - Zpráva o vztazích -r.2002 Krajský soud v Českých Budějovicích 28.2.2003 1.4.2003 3
B 24/SL 4 výroční zpráva -r.2001 Krajský soud v Českých Budějovicích 29.7.2002 19
B 24/SL 3 ovládací smlouva -r.2001 Krajský soud v Českých Budějovicích 25.3.2002 10.4.2002 4
B 24/SL 2 notářský zápis 364/99 VH+Úpl.znění stanov Krajský soud v Českých Budějovicích 29.11.1999 22.12.1999 16
B 24/SL 1 notářský zápis NZ 664/98 Krajský soud v Českých Budějovicích 8.10.1996 18.11.1998 40

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Jihočeské dřevařské závody, a.s.

IČO (identifikační číslo) 00014028
Jméno Jihočeské dřevařské závody, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Magistrát města Českých Budějovic
Vznik první živnosti: 30.9.1992
Celkový počet živností: 16
Aktivních živností: 1

Sídlo Jihočeské dřevařské závody, a.s.

Živnosti a provozovny Jihočeské dřevařské závody, a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků

  • Velkoobchod a maloobchod

  • Ubytovací služby

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 30.9.1992

Živnost č. 2 Projektová činnost v investiční výstavbě

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.9.1992
Zánik oprávnění 30.5.2000

Živnost č. 3 Zámečnictví

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.9.1992
Zánik oprávnění 19.5.2000

Živnost č. 4 Tesařství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.9.1992
Zánik oprávnění 19.5.2000

Živnost č. 5 Truhlářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.9.1992
Zánik oprávnění 19.5.2000

Živnost č. 6 Kovoobrábění

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.9.1992
Zánik oprávnění 4.2.1997

Živnost č. 7 Stavitel

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.9.1992
Zánik oprávnění 3.3.1997

Živnost č. 8 Nástrojářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.9.1992
Zánik oprávnění 19.5.2000

Živnost č. 9 Leštění kovů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.9.1992
Zánik oprávnění 30.5.2000

Živnost č. 10 Broušení a leštění kovů nástrojů

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.9.1992
Zánik oprávnění 4.2.1997

Živnost č. 11 Ubytování

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.9.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 12 Kovoobráběčství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.9.1992
Zánik oprávnění 19.5.2000

Živnost č. 13 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.9.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 14 Silniční motorová doprava nákladní

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 21.12.1992
Zánik oprávnění 19.5.2000

Živnost č. 15 Pořez a zpracování dřeva v pilařské výrobě

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.3.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 16 Impregnace a ochrana dřeva chemickými prostředky

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 15.12.1993
Zánik oprávnění 30.5.2000
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán Jihočeské dřevařské závody, a.s.

Člen statutárního orgánu Ing. Tomáš Trnka

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Jihočeské dřevařské závody, a.s.

IČO: 00014028
Firma: Jihočeské dřevařské závody, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: České Budějovice
Základní územní jednotka: České Budějovice
Počet zaměstnanců: 1 - 5 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 1.1.1991

Sídlo Jihočeské dřevařské závody, a.s.

Sídlo: Novohradská 397/34, České Budějovice 370 01

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Těžba dřeva
Výroba pilařská a impregnace dřeva
Ostatní ubytování
tracking image