Firma JIHLAVAN, a.s. IČO 46347071


JIHLAVAN, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

JIHLAVAN, a.s. (46347071) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Znojemská 5594, 586 01 Jihlava Česká republika. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 30. 4. 1992 a je stále aktivní. JIHLAVAN, a.s. má více provozoven a více živností.

Jako zdroj dat o JIHLAVAN, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o JIHLAVAN, a.s. na Justice.cz
Detailní informace o JIHLAVAN, a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro JIHLAVAN, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje JIHLAVAN, a.s.

Soud Krajský soud v Brně 7
Spisová značka B 767
IČO (identifikační číslo osoby) 46347071
Jméno JIHLAVAN, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Zapsána dne 30.4.1992
Počet členů dozorčí rady: 3 8.10.2015
Dne 20. 7. 2015 učinil jediný akcionář společnosti JIHLAVAN, a.s. následující rozhodnutí jediného akcionáře vykonávající působnost valné hromady obchodní společnosti JIHLAVAN, a.s.:I.Jediný akcionář společnosti rozhoduje o snížení základního kapitálu takto:A) Obchodní společnost Czech Aerospace Industries, s.r.o., se sídlem 8. května 110, 783 53 Velká Bystřice, identifikační číslo (IČO): 03731723, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 62046 (dále jen "Jediný akcionář"), jako jediný akcionář obchodní společnosti JIHLAVAN, a.s., se sídlem Znojemská 5594/54, 586 01 Jihlava, identifikační číslo (IČO): 46347071, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 767 (dále jen "Společnost"), rozhoduje o snížení základního kapitálu Společnosti o částku ve výši 87.278.872,- Kč (osmdesát sedm milionů dvě stě sedmdesát osm tisíc osm set sedmdesát dvě koruny české), tj. z částky 284.296.000,- Kč (dvě stě osmdesát čtyři miliony dvě stě devadesát šest tisíc korun českých) na částku 197.017.128,- Kč (jedno sto devadesát sedm milionů sedmnáct tisíc jedno sto dvacet osm korun českých).B) Důvodem snížení základního kapitálu Společnosti je optimalizace kapitálové vybavenosti Společnosti a uvolnění prostředků Společnosti, vázaných v základním kapitálu, za účelem jejich výplaty Jedinému akcionáři. C) Snížení základního kapitálu bude provedeno poměrně u všech akcií Společnosti, a to snížením jmenovité hodnoty každé kmenové akcie Společnosti na jméno v listinné podobě v dosavadní jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých) o částku 307,- Kč (tři sta sedm korun českých) na novou jmenovitou hodnotu každé takové akcie 693,- Kč (šest set devadesát tři koruny české), a to formou výměny akcií.D) Částka odpovídající snížení základního kapitálu ve výši 87.278.872,- Kč (osmdesát sedm milionů dvě stě sedmdesát osm tisíc osm set sedmdesát dvě koruny české) bude vyplacena Jedinému akcionáři s tím, že k výplatě dojde do 30 (třiceti) dnů od účinnosti zápisu snížení základního kapitálu, resp. zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. E) Jediný akcionář vlastnící kmenové akcie Společnosti na jméno v listinné podobě je povinen předložit tyto akcie k výměně ve lhůtě dvou (2) měsíců od zveřejnění výzvy představenstva Společnosti akcionářům. Předložení a výměna akcií bude provedena v sídle Společnosti v pracovních dnech od 8,00 do 15,00 hodin. Představenstvo Společnosti je povinno vyzvat ve lhůtě 7 (sedm) dnů ode dne, kdy se stane zápis rejstříkového soudu o snížení základního kapitálu Společnosti účinným vůči třetím osobám, způsobem stanoveným v zákoně a stanovách Společnosti pro svolávání valné hromady akcionáře k předložení jejich akcií za účelem jejich výměny za nové akcie s nižší jmenovitou hodnotou ve výše stanovené lhůtě pro předložení akcií. 27.7.2015
Počet členů statutárního orgánu: 3 13.8.2014
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 13.8.2014
Počet členů dozorčí rady: 1 13.8.2014 - 8.10.2015
Hlavním akcionářem Společnosti je společnost RETRANA HOLDINGS LIMITED, se sídlem Diagorou 4, KERMIA BUILDING, 6th floor, Flat/Office 601, P.C. 1097, Nikósie, Kypr, zapsána v rejstříku společností Kyperské republiky pod registračním číslem HE 203080 (dále jen "hlavní akcionář"), který vlastní akcie Společnosti, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota představuje podíl ve výši 90,024%, na hlasovacích právech Společnosti. Vlastnictví akcií hlavního akcionáře bylo osvědčeno předložením akcií Společnosti ke dni konání valné hromady. Z předložených akcií vyplývá, že hlavní akcionář je vlastníkem celkem 255.937 kusů listinných kmenových akcií emitovaných Společností znějících na majitele ve jmenovité hodnotě každé akcie 1.000,-Kč, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dohromady představuje podíl na základním kapitálu Společnosti ve výši 90.024%.Hlavním akcionářem byly předloženy tyto konkrétní akcie: 6 kusů jednotlivých akcií série A 000236 - A 000241 na majitele o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč, 14 kusů hromadné listiny série B 000013 - B 000026 nahrazující 10 kusů kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč, 14 kusů hromadné listiny série B 000032 - B 000045 nahrazující 10 kusů kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, 6 kusů hromadné listiny série B 000060 - B 000065 nahrazující 10 kusů kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč, 3 kusy hromadné listiny série B 000088 - B 000090 nahrazující 10 kusů kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč, 8 kusů hromadné listiny série B 000142 - B 000149 nahrazující 10 kusů kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč, 3 kusy hromadné listiny série B 000185 - B 000187 nahrazující 10 kusů kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč, 8 kusů hromadné listiny série B 000389 - B 000396 nahrazující 10 kusů kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč, 7 kusů hromadné listiny série B 000400 - B 000406 nahrazující 10 kusů kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, 3 kusy hromadné listiny série B 001289 - B 001291 nahrazující 10 kusů kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč, 127 kusů hromadné listiny série C 000001 - C 000127 nahrazující 100 kusů kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč, 102 kusů hromadné listiny série C 000129 - C 000230 nahrazující 100 kusů kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč, 148 kusů hromadné listiny série C 000242 - C 000389 nahrazující 100 kusů kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč, 40 kusů hromadné listiny série C 000468 - C 000507 nahrazující 100 kusů kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč, 3 kusy hromadné listiny série C 000538 - C 000540 nahrazující 100 kusů kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč, 1 kus hromadné listiny série D 000001 nahrazující 186.000 kusů kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč, 1 kus hromadné listiny série E 000001 nahrazující 2.173 kusů 22.7.2009 - 21.1.2010
Právní poměry společnosti se řídí stanovami schválenými řádnouvalnou hromadou ze dne 1.6.2000. 9.8.2000 - 21.1.2010
Právní poměry společnosti se řídí stanovami schválenými valnouhromadou dne 14.5.1998. 17.6.1999 - 21.1.2010
Byly předloženy stanovy společnosti ve znění přijatém valnouhromadou konanou 21.5.1997. 1.9.1997 - 21.1.2010
Byly předloženy stanovy společnosti přijaté valnou hromadoukonanou dne 31.8.1996. 25.11.1996 - 21.1.2010
Základní jmění splaceno. 29.10.1996 - 17.6.1999
Základní jmění: 284,296.000,-- Kčjeho rozdělení: 284.296 akcií jmenovité hodnoty 1.000,-- Kč namajitele 19.2.1993 - 14.7.1995
Zakladatel splatil 100% základního jmění společnosti, kteréje představováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetkuuvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetkuje obsaženo ve schváleném privatizačním projektu státníhopodniku JIHLAVAN JIHLAVA. 30.4.1992 - 21.1.2010
Založení společnosti : Akciová společnost byla založena podlepar. 172 Obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti jeFond národního majetku ČR se sídlem v Praze 1, Gorkého náměstí32, na který přešel majetek státního podniku JIHLAVAN Jihlava vesmyslu par. 11 odst. 3 zák. č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodumajetku státu na jiné osoby.V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu ze dne26. dubna 1992 bylo rozhodnuto o schválení jejich stnaov ajmenování členů představenstva a dozorčí rady. 30.4.1992 - 21.1.2010
Den vzniku: 1.5.1992 30.4.1992 - 21.1.2010
Způsob jednání jménem společnosti : Za společnost jednápředstavenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva,anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu bylpředstavenstvem písemně pověřen.Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že buď společněvšichni členové představenstva, nebo společně předseda nebomístopředseda a jeden člen představenstva, anebo samostatně jedenčlen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemněpověřen, připojí svůj podpis k názvu společnosti či otiskurazítka společnosti. 30.4.1992 - 6.2.1996
Základní jmění: 282,690.000,-- Kčsa je rozděleno: na 282.690 akcií na majitele po 1.000,-- Kčsjmenovité hodnoty. 30.4.1992 - 19.2.1993

Aktuální kontaktní údaje JIHLAVAN, a.s.

Kapitál JIHLAVAN, a.s.

zakladni jmění 197 017 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 16.12.2015
zakladni jmění 284 296 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 17.6.1999 - 16.12.2015
zakladni jmění 284 296 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 14.7.1995 - 17.6.1999

Sídlo JIHLAVAN, a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Znojemská 5594 , 586 01 Jihlava Česká republika
Znojemská 5594/54, 586 01 Jihlava
8.10.2015
Adresa Znojemská 5594 , 586 01 Jihlava Česká republika
Znojemská 5594/54, 586 01 Jihlava
26.11.2012 - 8.10.2015
Adresa Znojemská 5594 , 586 52 Jihlava Česká republika
Jihlava, Znojemská 5594/54, PSČ 58652
4.6.2012 - 26.11.2012
Adresa Znojemská 64 , 586 52 Jihlava Česká republika
Jihlava, Znojemská 64, PSČ 58652
4.6.1993 - 4.6.2012
Adresa Znojemská 64 , Jihlava Česká republika
Jihlava, Znojemská 64
30.4.1992 - 4.6.1993

Předmět podnikání JIHLAVAN, a.s.

Platnost údajů od - do
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 18.11.2010
galvanizérství, smaltérství 22.7.2009
montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny 22.7.2009
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 22.7.2009
zámečnictví, nástrojářství 22.7.2009
obráběčství 22.7.2009
provádění staveb, jejich změn a odstraňování 22.7.2009 - 13.8.2014
hostinská činnost 22.7.2009 - 13.8.2014
projektová činnost ve výstavbě 22.7.2009 - 13.8.2014
projektování, vývoj, výroba, montáž, zkoušky, opravy, údržba,revize a servis hydraulických systémů, prvků a agregátů promobilní, letecké i stacionární aplikace, včetně vyhrazenýchtlakových zařízení průmyslovým způsobem 24.6.2003 - 22.7.2009
vývoj, konstrukce, výroba, zkoušky, opravy a prodej speciálníchnástrojů, přípravků, měřidel a jednoduchých strojů pro všeobecnépoužití průmyslovým způsobem 24.6.2003 - 22.7.2009
provádění jednoduchých a drobných staveb, jejich změn aodstraňování 24.6.2003 - 22.7.2009
provádění zahraničního obchodu s vojenským materiálem 9.8.2000 - 24.8.2006
zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu, služeb a výroby 29.6.1998 - 22.7.2009
pronájem bytových a nebytových prostor 29.6.1998 - 22.7.2009
projektová činnost ve výstavbě 1.9.1997 - 22.7.2009
silniční motorová doprava osobní 1.9.1997 - 24.6.2003
silniční motorová doprava nákladní 1.9.1997 - 24.6.2003
galvanizérství 25.11.1996 - 24.6.2003
výroba, montáž, opravy, rekonstrukce, revize a zkouškyvyhrazených tlakových zařízení 25.11.1996 - 24.6.2003
Obchodní živnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje aprodej 6.2.1996 - 22.7.2009
ubytovací služby 6.2.1996 - 22.7.2009
hostinská činnost 6.2.1996 - 22.7.2009
stavba strojů s mechanickým pohonem 6.2.1996 - 24.6.2003
revize a zkoušky provozovaných kotlů a tlakových nádob 6.2.1996 - 25.11.1996
Vývoj, výroba a odbyt- hydraulických prvků a agregátů pro letectví, traktorya všeobecné použití- nářadí, nástrojů, přípravků, měřidel, forem, modelů ašablon 13.10.1993 - 24.6.2003
Servisní a opravárenská činnost 13.10.1993 - 24.6.2003
Obchodní činnost 13.10.1993 - 6.2.1996
a/ vývoj, výroba a odbyt- hydraulických prvků a agregátů pro letectví, traktory avšeobecné použití- nářadí, nástrojů, přípravků, měřidel, forem, modelů a šablonb/ servisní a opravárenská činnost,c/ obchodní činnostd/ plnění fce zřizovatele středního odborného učilištěe/ projektová činnost v rozsahu uděleného oprávnění 30.4.1992 - 13.10.1993

Předmět činnosti JIHLAVAN, a.s.

Platnost údajů od - do
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor 18.11.2010
správa vlastního majetku 22.7.2009
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb spojených s pronájmem 22.7.2009 - 18.11.2010

vedení firmy JIHLAVAN, a.s.

Statutární orgán JIHLAVAN, a.s.

Platnost údajů od - do
člen představenstva Ing. Martin Seidler 8.10.2015
Vznik členství 6.5.2015
Adresa: 8. května 110 , 783 53 Velká Bystřice Česká republika
8. května 110, 783 53 Velká Bystřice
předseda představenstva Ondřej Benáček 10.8.2016
Vznik členství 6.5.2015
Vznik funkce 14.5.2015
Adresa: U obecního dvora 793 , 110 00 Praha 1 Česká republika
U obecního dvora 793/2, Staré Město, 110 00 Praha 1
místopředseda představenstva Ing. Milan Daněk 25.1.2017
Vznik členství 6.5.2015
Vznik funkce 24.1.2017
Adresa: Vybíralova 973 , 198 00 Praha 9 Česká republika
Vybíralova 973/7, Černý Most, 198 00 Praha 9
člen představenstva Ing. Zdeněk Boudný 30.4.1992 - 13.10.1993
Adresa: Královský vršek 34 , Jihlava Česká republika
Jihlava, Královský vršek 34
člen představenstva RNDr. Rudolf Samek 30.4.1992 - 14.7.1995
Adresa: Červené domky 37 , Jihlava Česká republika
Jihlava, Červené domky 37
člen představenstva Ing. Jiří Mohelník 13.10.1993 - 14.7.1995
Adresa: U dvou srpů 2819 , Praha Česká republika
Praha, U dvou srpů 2819/12
člen představenstva Mgr. Josef Körbler 13.10.1993 - 6.2.1996
Adresa: Hlaváčova 1161 , Praha 8 Česká republika
Praha 8, Hlaváčova 1161/8
člen představenstva Ing. Pavel Syrůček 13.10.1993 - 6.2.1996
Adresa: J. Masaryka 1322 , Hradec Králové Česká republika
Hradec Králové, J. Masaryka 1322
člen představenstva Josef Ďasek 30.4.1992 - 29.10.1996
Adresa: Demlova 4 , Jihlava Česká republika
Jihlava, Demlova 4
předseda představenstva RNDr. Rudolf Samek 14.7.1995 - 29.10.1996
Adresa: Červené domky 37 , Jihlava Česká republika
Jihlava, Červené domky 37
místopředseda představenstva Ing. Jiří Mohelník 14.7.1995 - 29.10.1996
Adresa: U dvou srpů 2819 , Praha Česká republika
Praha, U dvou srpů 2819/12
členka představenstva Ing. Vladimíra Zděnovcová 6.2.1996 - 29.10.1996
Adresa: Wolkrova 316 , Příbram 4 Česká republika
Příbram 4, Wolkrova 316
předseda představenstva Mgr. Pavel Šedivec 29.10.1996 - 20.10.1997
Adresa: Česká republika
Malešov-Albrechtice 33, Nepoměřice
člen představenstva Ing. Jiří Houška CSc. 29.10.1996 - 29.6.1998
Adresa: K lipám 295 , Praha 9-Střížkov Česká republika
Praha 9-Střížkov, K lipám 295/22
předseda představenstva Ing. Oldřich Nepraš 20.10.1997 - 29.6.1998
Adresa: Strážovská 381 , Praha 5 - Radotín Česká republika
Praha 5 - Radotín, Strážovská 381
předseda představenstva Ing. Jiří Houška CSc. 29.6.1998 - 20.11.2002
Zánik funkce 30.4.2002
Adresa: K lipám 295 , Praha 9-Střížkov Česká republika
Praha 9-Střížkov, K lipám 295/22
člen představenstva Luboš Prokeš 29.6.1998 - 28.5.2003
Vznik funkce 14.5.1998
Zánik funkce 31.10.2002
Adresa: Březinova 110 , Jihlava Česká republika
Jihlava, Březinova 110
místopředseda představenstva Ing. Vladimír Hlavička 29.10.1996 - 15.6.2006
Vznik funkce 31.8.1996
Zánik funkce 1.6.2006
Adresa: Hromádky z Jistebnice 412 , Chotěboř Česká republika
Chotěboř, Hromádky z Jistebnice 412, okres Havlíčkův Brod
člen představenstva Ing. Mgr. Aleš Doležal 28.5.2003 - 7.2.2007
Vznik funkce 1.11.2002
Zánik funkce 31.12.2006
Adresa: Mandloňová 828 , Praha 9 Česká republika
Praha 9, Mandloňová 828/1
místopředseda představenstva Ing. Jiří Houška CSc. 15.6.2006 - 21.11.2007
Vznik členství 1.6.2006
Zánik členství 31.7.2007
Vznik funkce 1.6.2006
Zánik funkce 31.7.2007
Adresa: Příčka 684 , 155 00 Praha 5 Česká republika
Praha 5, Příčka 684/2, PSČ 15500
člen představenstva Ing. Milan Daněk 7.2.2007 - 21.11.2007
Vznik členství 10.1.2007
Adresa: Vybíralova 973 , 190 00 Praha 9 Česká republika
Praha 9, Vybíralova 973, PSČ 19000
předseda představenstva Mgr. Josef Žáček 20.11.2002 - 28.5.2008
Vznik členství 1.5.2002
Zánik členství 12.5.2008
Vznik funkce 14.5.2002
Zánik funkce 12.5.2008
Adresa: Borovanského 2215 , Praha 5 Česká republika
Praha 5, Borovanského 2215/1
místopředseda představenstva Ing. Milan Daněk 21.11.2007 - 28.5.2008
Vznik členství 10.1.2007
Vznik funkce 5.11.2007
Zánik funkce 12.5.2008
Adresa: Vybíralova 973 , 190 00 Praha 9 Česká republika
Praha 9, Vybíralova 973, PSČ 19000
člen představenstva Ing. Petr Pauřík 21.11.2007 - 28.5.2008
Vznik členství 25.10.2007
Zánik členství 12.5.2008
Adresa: Raisova 803 , 160 00 Praha 6 Česká republika
Praha 6, Raisova 803/7, PSČ 16000
místopředseda představenstva Ing. Tomáš Polák MBA. 28.5.2008 - 18.3.2010
Vznik členství 12.5.2008
Vznik funkce 12.5.2008
Adresa: Novodvorská 413 , 142 00 Praha 4 Česká republika
Praha 4, Novodvorská 413/135, PSČ 14200
předseda představenstva Ing. Milan Daněk 28.5.2008 - 22.5.2013
Vznik funkce 12.5.2008
Zánik funkce 10.5.2013
Adresa: Vybíralova 973 , 190 00 Praha 9 Česká republika
Praha 9, Vybíralova 973, PSČ 19000
člen představenstva Ing. Pavel Šima 28.5.2008 - 22.5.2013
Vznik členství 12.5.2008
Zánik členství 10.5.2013
Adresa: Na Slezsku 350 , 742 45 Fulnek Česká republika
Fulnek, Na Slezsku 350, PSČ 74245
místopředseda představenstva Ing. Tomáš Polák MBA. 18.3.2010 - 22.5.2013
Vznik členství 12.5.2008
Zánik členství 10.5.2013
Vznik funkce 12.5.2008
Zánik funkce 10.5.2013
Adresa: Na Vysoké 2371 , 251 01 Říčany Česká republika
Říčany, Na Vysoké 2371/24, PSČ 25101
předseda představenstva Tomáš Polák 22.5.2013 - 28.5.2015
Vznik členství 10.5.2013
Zánik členství 6.5.2015
Vznik funkce 10.5.2013
Zánik funkce 6.5.2015
Adresa: Na Vysoké 2371 , 251 01 Říčany Česká republika
Na Vysoké 2371/24, 251 01 Říčany
místopředseda představenstva Milan Daněk 22.5.2013 - 28.5.2015
Vznik členství 10.5.2013
Zánik členství 6.5.2015
Vznik funkce 10.5.2013
Zánik funkce 6.5.2015
Adresa: Vybíralova 973 , 198 00 Praha 9 Česká republika
Vybíralova 973/7, Černý Most, 198 00 Praha 9
člen představenstva Pavel Šima 22.5.2013 - 28.5.2015
Vznik členství 10.5.2013
Zánik členství 6.5.2015
Adresa: Na Slezsku 350 , 742 45 Fulnek Česká republika
Na Slezsku 350, 742 45 Fulnek
předseda představenstva Ondřej Benáček 28.5.2015 - 12.6.2015
Vznik členství 6.5.2015
Vznik funkce 14.5.2015
Adresa: Jahodová 2194 , 106 00 Praha 10 Česká republika
Jahodová 2194/20, Záběhlice, 106 00 Praha 10
člen představenstva Milan Daněk 28.5.2015 - 12.6.2015
Vznik členství 6.5.2015
Adresa: Vybíralova 973 , 198 00 Praha 9 Česká republika
Vybíralova 973/7, Černý Most, 198 00 Praha 9
člen představenstva Ing. Martin Seidler 28.5.2015 - 8.10.2015
Vznik členství 6.5.2015
Adresa: 8. května 110 , 783 53 Velká Bystřice Česká republika
8. května 110, 783 53 Velká Bystřice
předseda představenstva Ondřej Benáček 12.6.2015 - 8.10.2015
Vznik členství 6.5.2015
Vznik funkce 14.5.2015
Adresa: Jahodová 2194 , 106 00 Praha 10 Česká republika
Jahodová 2194/20, Záběhlice, 106 00 Praha 10
člen představenstva Milan Daněk 12.6.2015 - 8.10.2015
Vznik členství 6.5.2015
Adresa: Vybíralova 973 , 198 00 Praha 9 Česká republika
Vybíralova 973/7, Černý Most, 198 00 Praha 9
předseda představenstva Ondřej Benáček 8.10.2015 - 10.8.2016
Vznik členství 6.5.2015
Vznik funkce 14.5.2015
Adresa: Jahodová 2194 , 106 00 Praha 10 Česká republika
Jahodová 2194/20, Záběhlice, 106 00 Praha 10
člen představenstva Milan Daněk 8.10.2015 - 25.1.2017
Vznik členství 6.5.2015
Adresa: Vybíralova 973 , 198 00 Praha 9 Česká republika
Vybíralova 973/7, Černý Most, 198 00 Praha 9

Dozorčí rada JIHLAVAN, a.s.

Platnost údajů od - do
předseda dozorčí rady David Eric Simon 8.10.2015
Vznik členství 17.8.2015
Vznik funkce 18.8.2015
Adresa: Nebušická 677 , 164 00 Praha 6 Česká republika
Nebušická 677, Nebušice, 164 00 Praha 6
člen dozorčí rady JUDr. Barbora Simon Dunovská 8.10.2015
Vznik členství 17.8.2015
Adresa: Nebušická 677 , 164 00 Praha 6 Česká republika
Nebušická 677, Nebušice, 164 00 Praha 6
člen dozorčí rady Ing. Michal Bauer 26.11.2015
Adresa: K Zeleným domkům 1267 , 148 00 Praha 4 Česká republika
K Zeleným domkům 1267/30a, Kunratice, 148 00 Praha 4
člen JUDr. Jaroslav Homolka 30.4.1992 - 13.10.1993
Adresa: Erbenova 20 , Jihlava Česká republika
Jihlava, Erbenova 20
Jméno Evžen Kratochvíl 30.4.1992 - 6.2.1996
Adresa: Smrečenská 14 , Jihlava Česká republika
Jihlava, Smrečenská 14
Jméno Ing. Rostislav Zezuzla 30.4.1992 - 6.2.1996
Adresa: Zborovská 32 , Jihlava Česká republika
Jihlava, Zborovská 32
Jméno JUDr. Katarina Zouharová 13.10.1993 - 6.2.1996
Adresa: Halounova 6 , Jihlava Česká republika
Jihlava, Halounova 6
člen JUDr. Jaroslav Homolka 6.2.1996 - 29.10.1996
Adresa: Erbenova 20 , Jihlava Česká republika
Jihlava, Erbenova 20
člen Ing. Michal Kavan CSc. 6.2.1996 - 1.9.1997
Adresa: Jabloňová 2883 , Praha lO Česká republika
Praha lO, Jabloňová 2883/106
člen Ing. Zdeněk Mischka 6.2.1996 - 1.9.1997
Adresa: Žižkova 45 , Jihlava Česká republika
Jihlava, Žižkova 45
členka Ing. Vladimíra Zděnovcová 29.10.1996 - 1.9.1997
Adresa: Wolkrova 316 , Příbram Česká republika
Příbram, Wolkrova 316
člen Ing. Zdeněk Mischka 1.9.1997 - 7.10.1997
Adresa: Žižkova 45 , Jihlava Česká republika
Jihlava, Žižkova 45
člen Ing. Miroslav Nepraš 1.9.1997 - 29.6.1998
Adresa: Plánická 723 , Praha-Radotín Česká republika
Praha-Radotín, Plánická 723/3
člen Ing. Zdeněk Mischka 7.10.1997 - 29.6.1998
Adresa: Žižkova 45 , Jihlava Česká republika
Jihlava, Žižkova 45
člen Ing. Michal Kavan CSc. 1.9.1997 - 17.6.1999
Adresa: Jabloňová 2883 , Praha lO Česká republika
Praha lO, Jabloňová 2883/106
člen Ing. Jan Hyský 29.6.1998 - 17.6.1999
Adresa: Srázná 14 , Jihlava Česká republika
Jihlava, Srázná 14
člen Ing. Oldřich Nepraš 17.6.1999 - 9.8.2000
Adresa: Strážovská 381 , Praha 5-Radotín Česká republika
Praha 5-Radotín, Strážovská 381
člen Ing. Jan Hyský 17.6.1999 - 9.8.2000
Adresa: Srázná 14 , Jihlava Česká republika
Jihlava, Srázná 14
člen Ing. Jan Hyský 9.8.2000 - 19.3.2004
Vznik funkce 14.5.1998
Zánik funkce 20.10.2003
Adresa: Srázná 14 , JIhlava Česká republika
JIhlava, Srázná 14
předseda Ing. Oldřich Nepraš 29.6.1998 - 26.9.2007
Vznik funkce 14.5.1998
Zánik funkce 17.9.2007
Adresa: Jiráskova 804 , Dobřichovice Česká republika
Dobřichovice, Jiráskova 804, okres Praha-západ
místopředseda Ing. Miroslav Nepraš 9.8.2000 - 28.5.2008
Vznik funkce 1.6.2000
Zánik funkce 12.5.2008
Adresa: Plánická 723 , Radotín Česká republika
Radotín, Plánická 723/3
předseda dozorčí rady Ing. Oldřich Nepraš 26.9.2007 - 28.5.2008
Vznik členství 17.9.2007
Zánik členství 12.5.2008
Vznik funkce 17.9.2007
Zánik funkce 12.5.2008
Adresa: Jiráskova 804 , 252 29 Dobřichovice Česká republika
Dobřichovice, Jiráskova 804, PSČ 25229
předseda dozorčí rady Ing. Pavel Rozehnal 28.5.2008 - 14.9.2009
Vznik členství 12.5.2008
Vznik funkce 12.5.2008
Adresa: Loděnice 202 , 267 12 Chrustenice Česká republika
Chrustenice, Loděnice 202, PSČ 26712
člen Ing. Stanislav Domša 19.3.2004 - 18.3.2010
Vznik funkce 10.12.2003
Zánik funkce 25.2.2010
Adresa: Březinova 116 , Jihlava Česká republika
Jihlava, Březinova 116
místopředseda dozorčí rady Ing. Dušan Macháček 28.5.2008 - 14.1.2013
Vznik členství 12.5.2008
Zánik členství 12.12.2012
Vznik funkce 12.5.2008
Zánik funkce 12.12.2012
Adresa: Bítovská 1227 , 140 00 Praha 4 Česká republika
Praha 4, Bítovská 1227/9, PSČ 14000
předseda dozorčí rady Ing. Pavel Rozehnal 14.9.2009 - 14.1.2013
Vznik členství 12.5.2008
Zánik členství 12.12.2012
Vznik funkce 12.5.2008
Zánik funkce 12.12.2012
Adresa: 267 12 Chrustenice 202 Česká republika
Chrustenice 202, PSČ 26712
člen dozorčí rady František Vejmělek 12.7.2010 - 13.8.2014
Vznik členství 28.6.2010
Zánik členství 7.7.2014
Adresa: U hřbitova 0 , 586 01 Jihlava Česká republika
Jihlava, U hřbitova /12, PSČ 58601
místopředseda dozorčí rady Tomáš Janeček 14.1.2013 - 13.8.2014
Vznik členství 13.12.2012
Zánik členství 24.7.2014
Vznik funkce 13.12.2012
Zánik funkce 24.7.2014
Adresa: Janáčkova 214 , 272 03 Kladno Česká republika
Janáčkova 214, Dubí, 272 03 Kladno
předseda dozorčí rady Jakub Hanák 14.1.2013 - 13.8.2014
Vznik členství 13.12.2012
Vznik funkce 13.12.2012
Zánik funkce 24.7.2014
Adresa: Neumannova 1453 , 156 00 Praha 5 Česká republika
Neumannova 1453/26, Zbraslav, 156 00 Praha 5
člen dozorčí rady Ing. Jakub Hanák 13.8.2014 - 28.5.2015
Vznik členství 13.12.2012
Zánik členství 5.5.2015
Adresa: Neumannova 1453 , 156 00 Praha 5 Česká republika
Neumannova 1453/26, Zbraslav, 156 00 Praha 5
člen dozorčí rady Ing. Michal Bauer 28.5.2015 - 26.11.2015
Adresa: K Zeleným domkům 1267 , 148 00 Praha 4 Česká republika
K Zeleným domkům 1267/30a, Kunratice, 148 00 Praha 4

Sbírka Listin JIHLAVAN, a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 767/SL 97 ostatní zápis o rozhodnutí dozorčí rady Krajský soud v Brně 18.8.2015 26.8.2015 12.10.2015 1
B 767/SL 96 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Krajský soud v Brně 17.8.2015 26.8.2015 12.10.2015 1
B 767/SL 95 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 17.8.2015 26.8.2015 12.10.2015 10
B 767/SL 94 notářský zápis [NZ 158/2015] rozhodnutí jediného akcionáře Krajský soud v Brně 17.8.2015 26.8.2015 12.10.2015 14
B 767/SL 93 notářský zápis [NZ 141/2015] rozhodnutí jediného akcionáře Krajský soud v Brně 20.7.2015 27.7.2015 30.7.2015 10
B 767/SL 92 výroční zpráva [2014] Krajský soud v Brně 9.7.2015 17.7.2015 21.7.2015 36
B 767/SL 91 ostatní zápis o rozhodnutí představenstva Krajský soud v Brně 14.5.2015 22.5.2015 3.6.2015 2
B 767/SL 90 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Krajský soud v Brně 6.5.2015 22.5.2015 3.6.2015 1
B 767/SL 89 výroční zpráva [2013] Krajský soud v Brně 31.7.2014 2.9.2014 17.10.2014 39
B 767/SL 88 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 22.8.2014 29.8.2014 17.10.2014 8
B 767/SL 87 notářský zápis stanovy, NZ 4689/2014 Krajský soud v Brně 24.7.2014 11.8.2014 17.9.2014 19
B 767/SL 86 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 23.12.2013 24.2.2014 25.2.2014 14
B 767/SL 85 notářský zápis rozhod. jed. akcionáře, NZ 437/2013 Krajský soud v Brně 6.12.2013 9.12.2013 12.12.2013 7
B 767/SL 84 výroční zpráva [2012] Krajský soud v Brně 18.6.2013 9.8.2013 20.8.2013 35
B 767/SL 83 ostatní zápis ze zas. předst. Krajský soud v Brně 10.5.2013 20.5.2013 22.5.2013 1
B 767/SL 82 ostatní zápis z mim. zas. DR Krajský soud v Brně 10.5.2013 20.5.2013 22.5.2013 1
B 767/SL 81 ostatní rozhodnutí VH Krajský soud v Brně 13.12.2012 16.1.2013 23.1.2013 26
B 767/SL 80 výroční zpráva 2011 Krajský soud v Brně 23.7.2012 5.9.2012 20.9.2012 38
B 767/SL 79 ostatní -zápis představenstva Krajský soud v Brně 23.4.2012 5.6.2012 2
B 767/SL 78 výroční zpráva 2010 Krajský soud v Brně 21.6.2011 15.5.2012 39
B 767/SL 77 účetní závěrka 2008 Krajský soud v Brně 31.3.2009 30.1.2012 23
B 767/SL 76 výroční zpráva 2008 Krajský soud v Brně 17.3.2009 30.1.2012 13
B 767/SL 75 výroční zpráva 2009 Krajský soud v Brně 22.6.2010 28.1.2011 45
B 767/SL 74 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 19.11.2010 5.1.2011 14
B 767/SL 73 notářský zápis - stanovy, NZ 397/10 Krajský soud v Brně 3.11.2010 26.11.2010 33
B 767/SL 72 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 30.6.2010 4.8.2010 1
B 767/SL 71 ostatní - protokol o volbách Krajský soud v Brně 28.6.2010 4.8.2010 3
B 767/SL 70 ostatní - volební řád Krajský soud v Brně 15.6.2010 4.8.2010 2
B 767/SL 69 ostatní - zápis DR Krajský soud v Brně 25.2.2010 23.3.2010 1
B 767/SL 68 notářský zápis - rozhodnutí VH, NZ 216/2009 Krajský soud v Brně 3.7.2009 28.7.2009 126
B 767/SL 67 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 30.6.2009 28.7.2009 17
B 767/SL 66 ostatní -usn.vyslov. neplat. usn. VH Krajský soud v Brně 12.5.2008 17.12.2008 5
B 767/SL 65 podpisové vzory +ČP Krajský soud v Brně 12.5.2008 6.6.2008 10
B 767/SL 64 ostatní -zápis dozorčí rady Krajský soud v Brně 12.5.2008 6.6.2008 2
B 767/SL 63 ostatní -zápis představenstva Krajský soud v Brně 12.5.2008 6.6.2008 2
B 767/SL 62 ostatní -zápis VH Krajský soud v Brně 12.5.2008 6.6.2008 3
B 767/SL 61 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 12.5.2008 3.6.2008 2
B 767/SL 60 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 12.5.2008 3.6.2008 2
B 767/SL 59 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 12.5.2008 3.6.2008 2
B 767/SL 58 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 12.5.2008 3.6.2008 2
B 767/SL 57 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 12.5.2008 3.6.2008 2
B 767/SL 56 ostatní - zápis představenstva Krajský soud v Brně 12.5.2008 3.6.2008 2
B 767/SL 55 ostatní -. zápis doz. rady Krajský soud v Brně 12.5.2008 3.6.2008 2
B 767/SL 54 ostatní - zápis VH Krajský soud v Brně 12.5.2008 3.6.2008 3
B 767/SL 53 ostatní -zápis VH Krajský soud v Brně 26.3.2008 24.4.2008 10
B 767/SL 52 zpráva auditora 2007 Krajský soud v Brně 19.2.2008 24.4.2008 21
B 767/SL 51 výroční zpráva 2007 Krajský soud v Brně 19.2.2008 24.4.2008 14
B 767/SL 50 podpisové vzory -ČP Krajský soud v Brně 5.11.2007 27.11.2007 3
B 767/SL 49 ostatní -zápis z mim. jed. DR Krajský soud v Brně 25.10.2007 27.11.2007 2
B 767/SL 48 ostatní -zápis č.11/2007 Krajský soud v Brně 5.11.2007 27.11.2007 1
B 767/SL 47 podpisové vzory -ČP Krajský soud v Brně 17.9.2007 3.10.2007 2
B 767/SL 46 ostatní -zápis ze zas. DR Krajský soud v Brně 17.9.2007 3.10.2007 1
B 767/SL 45 ostatní -zápis zmim. Vh Krajský soud v Brně 17.9.2007 3.10.2007 10
B 767/SL 44 účetní závěrka -příloha 2006 Krajský soud v Brně 16.2.2007 20.8.2007 11
B 767/SL 43 účetní závěrka -výkaz 2006 Krajský soud v Brně 14.2.2007 20.8.2007 2
B 767/SL 42 účetní závěrka -rozvaha 2006 Krajský soud v Brně 14.2.2007 20.8.2007 4
B 767/SL 41 ostatní - jednací a hlasovací řád VH Krajský soud v Brně 28.6.2007 17.8.2007 2
B 767/SL 40 ostatní - zápis VH Krajský soud v Brně 28.6.2007 17.8.2007 8
B 767/SL 39 ostatní - pozvánka na VH 28.6.2007 Krajský soud v Brně 17.8.2007 1
B 767/SL 38 zpráva auditora - ověření úč. záv. 2006 Krajský soud v Brně 20.2.2007 17.8.2007 2
B 767/SL 37 výroční zpráva 2006 Krajský soud v Brně 17.8.2007 16
B 767/SL 36 podpisové vzory -ČP Krajský soud v Brně 16.1.2007 13.2.2007 1
B 767/SL 35 ostatní zápis z mim zas. DR Krajský soud v Brně 10.1.2007 13.2.2007 2
B 767/SL 33 ostatní - zápis z doz. rady Krajský soud v Brně 1.6.2006 16.6.2006 3
B 767/SL 32 ostatní - zápis z představenstva Krajský soud v Brně 1.6.2006 16.6.2006 3
B 767/SL 31 ostatní -zápis z jed. řádné VH Krajský soud v Brně 22.3.2006 20.4.2006 9
B 767/SL 30 výroční zpráva -2005 Krajský soud v Brně 15.2.2006 20.4.2006 34
B 767/SL 29 ostatní -zápis z jed. řádné VH Krajský soud v Brně 23.3.2005 9.5.2005 9
B 767/SL 28 výroční zpráva -2004 Krajský soud v Brně 14.2.2005 9.5.2005 33
B 767/SL 27 ostatní -zápis VH Krajský soud v Brně 25.3.2004 19.5.2004 9
B 767/SL 26 výroční zpráva 2003 Krajský soud v Brně 25.3.2004 19.5.2004 38
B 767/SL 25 ostatní -ČP Krajský soud v Brně 6.1.2004 2.4.2004 4
B 767/SL 24 ostatní -odst.z funkce Krajský soud v Brně 14.10.2003 2.4.2004 2
B 767/SL 23 ostatní -zápis z průběhu l.kola voleb Krajský soud v Brně 10.12.2003 2.4.2004 6
B 767/SL 22 ostatní -zápis č.10/2003 Krajský soud v Brně 20.10.2003 2.4.2004 5
B 767/SL 21 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 20.11.2002 9.7.2003 3
B 767/SL 20 ostatní - zápis dozor.rady Krajský soud v Brně 31.10.2002 9.7.2003 1
B 767/SL 18 notářský zápis - rozhodn.VH Krajský soud v Brně 12.2.2003 9.7.2003 3
B 767/SL 17 ostatní -zápis VH Krajský soud v Brně 27.3.2003 2.5.2003 9
B 767/SL 16 výroční zpráva 2002 Krajský soud v Brně 20.2.2003 2.5.2003 39
B 767/SL 15 ostatní - zápis z doz. rady Krajský soud v Brně 17.4.2002 4.12.2002 2
B 767/SL 14 podpisové vzory + zápis z mim. zased.představ. Krajský soud v Brně 13.6.2002 4.12.2002 4
B 767/SL 13 účetní závěrka 2001 Krajský soud v Brně 15.2.2002 7.5.2002 59
B 767/SL 12 účetní závěrka 2000 Krajský soud v Brně 23.4.2001 18.9.2001 44
B 767/SL 9 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 30.3.2001 28.5.2001 17
B 767/SL 11 účetní závěrka 2000 Krajský soud v Brně 22.2.2001 28.5.2001 48
B 767/SL 10 notářský zápis - VH Krajský soud v Brně 30.3.2001 28.5.2001 17
B 767/SL 8 notářský zápis - VH,stanovy Krajský soud v Brně 12.6.2000 17.8.2000 26
B 767/SL 7 výroční zpráva 1999 Krajský soud v Brně 1.6.2000 17.8.2000 26
B 767/SL 6 ostatní - zápis z VH Krajský soud v Brně 6.5.1999 30.6.1999 5
B 767/SL 5 notářský zápis - Vh Krajský soud v Brně 14.5.1998 14.7.1998 26
B 767/SL 4 účetní závěrka - 1996 Krajský soud v Brně 31.12.1996 26.2.1998 12

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje JIHLAVAN, a.s.

IČO (identifikační číslo) 46347071
Jméno JIHLAVAN, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Magistrát města Jihlavy
Vznik první živnosti: 17.3.1993
Celkový počet živností: 21
Aktivních živností: 6

Sídlo JIHLAVAN, a.s.

Živnosti a provozovny JIHLAVAN, a.s.

Živnost č. 1 Montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 17.3.1993
Provozovna č. 1
Provozovna Znojemská 5594/54, Jihlava 586 01
Identifikační číslo provozovny 1009917579
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 30.9.2014

Živnost č. 2 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků

 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů

 • Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení

 • Výroba strojů a zařízení

 • Výroba, vývoj, projektování, zkoušky, instalace, údržba, opravy, modifikace a konstrukční změny letadel, motorů letadel, vrtulí, letadlových částí a zařízení a leteckých pozemních zařízení

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Poskytování technických služeb

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 17.3.1993
Provozovna č. 1
Provozovna Znojemská 5594/54, Jihlava 586 01
Identifikační číslo provozovny 1009917579
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků

 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů

 • Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení

 • Výroba, vývoj, projektování, zkoušky, instalace, údržba, opravy, modifikace a konstrukční změny letadel, motorů letadel, vrtulí, letadlových částí a zařízení a leteckých pozemních zařízení

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Poskytování technických služeb

Zahájení provozování 30.9.2014

Živnost č. 3 Galvanizérství, smaltérství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 18.9.1996
Provozovna č. 1
Provozovna Znojemská 5594/54, Jihlava 586 01
Identifikační číslo provozovny 1009917579
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 30.9.2014

Živnost č. 4 Obráběčství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 1.10.2002
Provozovna č. 1
Provozovna Znojemská 5594/54, Jihlava 586 01
Identifikační číslo provozovny 1009917579
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 30.9.2014

Živnost č. 5 Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 1.10.2002
Provozovna č. 1
Provozovna Znojemská 5594/54, Jihlava 586 01
Identifikační číslo provozovny 1009917579
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 30.9.2014

Živnost č. 6 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 12.11.2010
Provozovna č. 1
Provozovna Znojemská 5594/54, Jihlava 586 01
Identifikační číslo provozovny 1009917579
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 30.9.2014

Živnost č. 7 Výroba, montáž, opravy, rekonstrukce, revize a zkoušky vyhrazených tlakových zařízení

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.3.1993
Zánik oprávnění 28.7.2004

Živnost č. 8 Výroba kovových konstrukcí, kotlů, těles a kontejnerů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.3.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 9 Stavba strojů s mechanickým pohonem

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 28.7.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 10 Stavitel - provádění jednoduchých staveb a poddodávek

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 28.7.1993
Zánik oprávnění 10.10.1996

Živnost č. 11 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.9.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 12 Ubytovací služby

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 21.9.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 13 Hostinská činnost

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 8.11.1993
Zánik oprávnění 7.1.2012

Živnost č. 14 Silniční motorová doprava osobní

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 7.4.1997
Zánik oprávnění 12.10.2002
Konec oprávnění 31.3.2002

Živnost č. 15 Silniční motorová doprava nákladní

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 7.4.1997
Zánik oprávnění 17.10.2002
Konec oprávnění 31.3.2002

Živnost č. 16 Projektová činnost ve výstavbě

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 21.4.1997
Zánik oprávnění 7.1.2012

Živnost č. 17 Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu, služeb a výroby

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 3.12.1997
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 18 Pronájem bytových a nebytových prostor

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 16.3.1998
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 19 Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.10.2002
Zánik oprávnění 7.1.2012

Živnost č. 20 Projektování, vývoj, výroba, montáž, zkoušky, opravy, údržba, revize a servis hydraulických systémů, prvků a agregátů pro mobilní, letecké i stacionární aplikace, včetně vyhrazených tlakových zařízení

Druh živnosti Provozovaná průmyslovým způsobem
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.10.2002
Zánik oprávnění 6.10.2008

Živnost č. 21 Vývoj, konstrukce, výroba, zkoušky, opravy a prodej speciálních nástrojů, přípravků, měřidel a jednoduchých strojů pro všeobecné použití

Druh živnosti Provozovaná průmyslovým způsobem
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.10.2002
Zánik oprávnění 6.10.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán JIHLAVAN, a.s.

Člen statutárního orgánu Ing. Milan Daněk
Člen statutárního orgánu Mgr. Ondřej Benáček
Člen statutárního orgánu Ing. Martin Seidler

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje JIHLAVAN, a.s.

IČO: 46347071
Firma: JIHLAVAN, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Jihlava
Základní územní jednotka: Jihlava
Počet zaměstnanců: 200 - 249 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 1.5.1992

Sídlo JIHLAVAN, a.s.

Sídlo: Znojemská 5594/54, Jihlava 586 01

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba parních kotlů, kromě kotlů pro ústřední topení
Povrchová úprava a zušlechťování kovů
Povrchová úprava a zušlechťování kovů
Obrábění
Výroba nožířských výrobků, nástrojů a železářských výrobků
Výroba letadel a jejich motorů, kosmických lodí a souvisejících zařízení
Opravy a instalace strojů a zařízení
Specializované stavební činnosti
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
tracking image