Firma JERUS a.s IČO 26709023


JERUS a.s má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

JERUS a.s (26709023) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Samcova 1177, 110 00 Praha 1 - Nové Město Česká republika. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 26. 6. 2002 a je stále aktivní. JERUS a.s má více provozoven a více živností.

Jako zdroj dat o JERUS a.s nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o JERUS a.s. na Justice.cz
Detailní informace o JERUS a.s na rzp.cz

Výpis dat pro JERUS a.s na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje JERUS a.s.

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 7762
IČO (identifikační číslo osoby) 26709023
Jméno JERUS a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Zapsána dne 26.6.2002
Valná hromada společnosti přijala dne 30.09.2016 následující rozhodnutí:a) základní kapitál společnosti se zvyšuje ze stávajícího základního kapitálu ve výši 114.000.000,- Kč (sto čtrnáct milionů korun českých) upsáním nových akcií o částku 31.000.000,- Kč (slovy: třicet jedna milionů korun českých) na částku 145.000.000,- Kč (slovy: sto čtyřicet pět milionů korun českých) s tím, že upisování nad částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští, b) na zvýšení základního kapitálu se bude upisovat 15 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých), a 1 kus kmenové akcie na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých), c) nové akcie nebudou veřejně obchodovatelné a nebudou upsány na základě veřejné nabídky, d) emisní kurs každé nové akcie se rovná její jmenovité hodnotě, e) nově upisované akcie společnosti budou upsány předem určeným zájemcem - společností CAUTI a.s., se sídlem na adrese Praha 1 - Nové Město, Klimentská 1246/1, PSČ 11000, IČ: 272 55 824. Určuje, že akcie budou upsány v sídle společnosti na adrese Praha 1 - Nové Město, Samcova 1177/1, PSČ 11000, nejpozději do 30 (slovy: třiceti) dnů ode dne doručení nabídky na upsání akcií spolu s návrhem smlouvy o úpisu akcií dle § 479 ZOK. f) předem určený zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu. K upsání akcií musí být poskytnuta lhůta minimálně 14 (slovy: čtrnácti) dní od dne doručení návrhu na uzavření Smlouvy o upsání akcií,g) určuje se, že upisovatel splatí emisní kurs nových akcií na zvláštní účet společnosti č.ú. 27-7369090247/0100, a to nejpozději do 30 (slovy: třiceti) dnů ode dne upsání akcií společnosti nebo případně se souhlasem valné hromady může upisovatel splatit emisní kurs započtením pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu akcií, v tomto případě musí usnesení valné hromady obsahovat pravidla pro postup pro uzavření smlouvy o započtení, určení započítávané pohledávky včetně její výše a jejího vlastníka, h) schvaluje započtení peněžité pohledávky společnosti CAUTI a.s., se sídlem na adrese Praha 1 - Nové Město, Klimentská 1246/1, PSČ 11000, IČ: 272 55 824, ve výši 31.686.289,03 Kč (slovy: třicet jedna milionů šest set osmdesát šest tisíc dvě stě osmdesát devět korun českých a tři haléře) vůči společnosti JERUS a.s., se sídlem na adrese Praha 1 - Nové Město, Samcova 1177/1, PSČ 11000, IČ 267 09 023, proti případné pohledávce společnosti JERUS a.s., se sídlem na adrese Praha 1 - Nové Město, Samcova 1177/1, PSČ 11000, IČ 267 09 023, vůči společnosti CAUTI a.s., se sídlem na adrese Praha 1 - Nové Město, Klimentská 1246/1, PSČ 11000, IČ: 272 55 824, přičemž se jedná o pohledávku na splacení závazku na splacení emisního kursu akcií v celkové výši 31.000.000,- Kč (slovy: třicet jedna milionů korun českých), a to uzavřením smlouvy o započt 5.10.2016 - 18.10.2016
Počet členů statutárního orgánu: 3 9.8.2014
Počet členů dozorčí rady: 1 9.8.2014
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 9.8.2014
Jediný akcionář společnosti JERUS, a.s. se sídlem Praha 1, Nové Město, Samcova 1177/1, PSČ 110 00, IČ: 267 09 023, zapsané vobchodním rejstříku vedeném uMěstského soudu vPraze, oddíl B, vložka 776 při výkonu působnosti valné hromady vsouladu sust. & 203 Obch. zák. rozhodl dne 3.11.2011 ozvýšení základního kapitálu společnosti ato očástku 60.000.000,- Kč (slovy šedesát milionů korun českých), tedy zdosavadního základního kapitálu ve výši 54.000.000,- Kč (slovy padesát čtyři milionů korun českých) na 114.000.000,- Kč (slovy sto čtrnáct milionů korun českých). Tento zvýšený základní kapitál bude rozdělen na 30 kusů (slovy třicet kusů) kmenových akcií vlistinné podobě znějících na majitele, každá ojmenovité hodnotě 2.000.000,- Kč (slovy dva miliony korun českých).Jediný akcionář společnosti JERUS, a.s. se sídlem Praha 1, Nové Město, Samcova 1177/1, PSČ: 110 00, IČ: 267 09 023, zapsané vobchodním rejstříku vedeném uMěstského soudu vPraze, oddíl B, vložka 7762 se výslovně vzdal práva na přednostní upisování akcií.Veškeré akcie představující zvýšený kapitál budou nabídnuty kupsání zájemci, kterým se určuje: společnost Vex Ansltalt, Egerta 53, 9496 Balzers, Lichtenštejnské knížectví, registrační číslo FL-0002.001.566-0, stím že tento zájemce je oprávněn upsat navyšovaný základní kapitál až do částky 60.000.000 Kč (šedesát milionů korun českých).Místem upisování akcií určeným zájemcem je sídlo společnosti JERUS a.s., Praha 1, Nové Město, Samcova 1177/1, PSČ 110 00.Lhůta pro upsání akcií činí třicet dnů apočne běžet ode dne doručení nabídky na upsání spolu snávrhem Smlouvy oupsání akcií dle & 204 odst. 5 obch. zák., do rukou každého zurčených zájemců.Emisní kurz takto upisovaných akcií činí 60.000.000,- Kč (slovy šedesát milionů korun českých).Upisovatel je povinen splatit celý emisní kurs upisovnaých akcií, to jest částku 60.000.000,- Kč (slovy šedestát milionů korun českých) ve lhůtě do třiceti dnů ode dne upsání akcií knavýšení základního kapitálu společnosti na zvláštní účet společnosti číslo: 27-7369090247/0100 vedený uKomerční banky a.s., pobočka Karlovy Vary. To neplatí, pokud bude uzavřena dohoda ozapočtení.Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady tímto vsouladu sust. & 203 odst. 2 písm. j) obch. zák. výslovně připouští možnost upisovatele vůči společnosti proti pohledávce společnosti za upisovatelem na splacení celého emisního kurzu akcií až do výše 60.000.000,- Kč (slovy šedesát milionů korun českých) stím, že dohoda ovzájemném zápočtu pohledávek podléhá souhlasu představenstva společnosti atato musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Otomto upsání akcií musí být současně uzavřena dohoda mezi upisovatelem aspolečností dle & 204 odst. 5 obch. zák.Otomto rozhodnutí byl pořízen notářský zápis NZ 342/2011, N 372/2011 sepsaný dne 3.11.2011 notářko 9.11.2011 - 6.12.2011
Jediný akcionář společnosti JERUS, a.s. se sídlem Praha 1, Nové Město, Samcova 1177/1, PSČ 110 00, IČ: 267 09 023, zapsané vobchodním rejstříku vedeném uMěstského soudu vPraze, oddíl B, vložka 7762 při výkonu působnosti valné hromady vsouladu sust. § 203 Obch. zák. rozhodl dne 3.11.2009 ozvýšení základního kapitálu společnosti ato očástku 34.000.000,- Kč (slovy třicet čtyři milionů korun českých), tedy zdosavadního základního kapitálu ve výši 20.000.000,- Kč (slovy dvacet milionů korun českých) na 54.000.000,- Kč (slovy padesát čtyři milionů korun českých). Tento zvýšený základní kapitál bude rozdělen na 17 kusů (slovy sedmnáct kusů) kmenových akcií vlistinné podobě znějících na majitele, každá ojmenovité hodnoě 2.000.000,- Kč (slovy dva miliony korun českých).Jediný akcionář společnosti JERUS, a.s. se sídlem Praha 1, Nové Město, Samcova 1177/1, PSČ 110 00, IČ: 267 09 023, zapsané vobchodním rejstříku vedeném uMěstského soudu vPraze, oddíl B, vložka 7762 se výslovně vzdal práva na přednostní upisování akcií.Veškeré akcie představující zvýšený kapitál budou nabídnuty kupsání dvěma zájemcům, kterými se určují: 1. společnost CORNICHE TRADING LTD, která je zapsána uRas al Khaimah Free Trade Zone pod číslem 1036, se sídlem Suite No. 301-303, Al Maidan Tower 2, Al Maktoum Street, P.O.Box 13094, Deira, Dubai, United Arab Emirates stím, že tento zájemce je oprávněn upsat navyšovaný základní kapitál až do částky 10.000.000,- Kč (deset milionů korun českých), 2. společnost VADUMED ESTABLISHMENT, Egerta 53, 9496 Balzers, Lichtenstein, FL -0001.080.896-8 stím, že tento zájemce je oprávněn upsat navyšovaný základní kapitál až do částky 24.000.000,- Kč (dvacet čtyři milionů korun českých).Místem upisování akcií určenými zájemci je sídlo společnosti JERUS, a.s. se sídlem Praha 1, Nové Město, Samcova 1177/1, PSČ 110 00.Lhůta pro upsání akcií činí třicet dnů apočne běžet ode dne doručení nabídky na upsání spolu snávrhem Smlouvy oupsání akcií dle § 204 odst. 5 obch. zák., do rukou každého zurčených zájemců.Emisní kurz takto upisovaných akcií činí 34.000.000,- Kč (slovy třicet čtyři milionů korun českých).Upisovatelé jsou povinni splatit celý emisní kurs upisovaných akcií, to jest částku 34.000.000,- Kč (slovy třicet čtyři milionů korun českých) ve lhůtě do třiceti dnů ode dne upsání akcií knavýšení základního kapitálu společnosti na zvláštní účet společnosti číslo: 27-7369090247/0100 vedený uKomerční banky a.s., pobočka Karlovy Vary. To neplatí, pokud bude uzavřena dohoda ozapočtení.Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady tímto vsouladu sust. § 203 odst. 2 písm. j) obch. zák. výslovně připouští možnost započtení peněžité pohledávky upisovatelů vůči společnosti proti pohledávce společnosti za upisovateli na splacení celého esmisního kurzu akcií až do výše 34.000.000,- Kč (slovy třicet čtyři milionů korun českých) stím, že dohoda ovzáj 9.11.2009 - 10.12.2009
Jediný akcionář společnosti JERUS a.s. rozhodl při výkonu působnosti valné hromady v souladu s ust. § 203 Obch. Zák dne 6.12.2007 o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 18.000.000,- Kč (slovy osmnáct milionů korun českých), tedy z dosavadního základního kapitálu ve výši 2.000.000,- Kč (slovy dva miliony korun českých) na 20.000.000,- Kč (slovy dvacet milionů korun českých). Tento zvýšený základní kapitál bude rozdělen na 18 kusů (slovy osmnáct kusů) kmenových akcií v listinné podobě znějících na majitele, každá o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč. (slovy jeden milion korun českých).Jediný akcionář společnosti se výslovně vzdal práva na přednostní upisování akcií.Veškeré akcie představující zvýšený kapitál budou nabídnuty k upsání jedinému zájemci kterým se určuje společnost KVR Holding Limited, registrovaná pod č. OF2851, se sídlem Lease Office Building 16, Office no. 16133, 1st floor, P.O. Box 16952, Dubai, United Arab Emirates.Místem upsání akcií jediným zájemcem se určuje sídlo společnosti JERUS a.s., Praha 1, Nové Město, Hybernská 1034/5.Lhůta pro upsání akcií činí 30 dní a počne běžet ode dne doručení nabídky na upsání akcií spolu s návrhem Smlouvy o upsání akcií dle § 204 odst. 5 Obch. Zák. do rukou určeného zájemce.Emisní kurz takto upisovaných akcií činí 18.000.000,- Kč (slovy osmnáctmilionůkorunčeských).Upisovatel je povinen splatil celý emisní kurs upisovaných akcií, to jest částku 18.000.000,- Kč ve lhůtě do 30ti dnů ode dne upsání akcií k navýšení základního kapitálu společnosti na zvláštní účet společnosti č.: 27-7369090247/0100 vedený u Komerční banky a.s., pobočka Karlovy Vary. To neplatí, pokud bude uzavřena dohoda o započtení.Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.Jediný akcionář v rámci působnosti valné hromady v souladu s ust. § 203 odst. 2 písm.j) Obch. Zák výslovně připouští možnost započtení peněžité pohledávky upisovatele vůči společnosti proti pohledávce za upisovatelem na splacení celého emisního kurzu akcií až do výše 18.000.000,- Kč (slovy osmnáctmilionůkorunčeských) s tím, že dohoda o vzájemném zápočtu pohledávek podléhá souhlasu představenstva společnosti a tato musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. O tomto upsání akcií musí být současně uzavřena dohoda mezi upisovatelem a společností dle § 204/5 Obch. Zák.O tomto rozhodnutí byl pořízen notářský zápis NZ 384/2007, N 432/2007 se sepsaný dne 6.12.2007 notářkou Mgr. Ivanou Schovánkovou, se sídlem Wagnerovo nám. 1541, Beroun. 9.1.2008 - 23.1.2008

Kapitál JERUS a.s.

zakladni jmění 145 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 18.10.2016
zakladni jmění 114 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 6.12.2011 - 18.10.2016
zakladni jmění 54 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 10.12.2009 - 6.12.2011
zakladni jmění 20 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 23.1.2008 - 10.12.2009
zakladni jmění 2 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 26.6.2002 - 23.1.2008

Sídlo JERUS a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Samcova 1177 , 110 00 Praha 1 - Nové Město Česká republika
Praha 1 - Nové Město, Samcova 1177/1, PSČ 11000
9.4.2009
Adresa Hybernská 1034 , 110 00 Praha 1 - Nové Město Česká republika
Praha 1 - Nové Město, Hybernská 1034/5, PSČ 11000
26.6.2002 - 9.4.2009

Předmět podnikání JERUS a.s.

Platnost údajů od - do
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 9.8.2014
Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady 9.8.2014
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 9.8.2014
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí 9.8.2014
projektová činnost ve výstavbě 5.4.2012
provádění staveb, jejich změn a odstraňování 5.4.2012
geologické práce 1.4.2004
podnikání voblasti nakládání snebezpečnými odpady 1.4.2004 - 9.8.2014
silniční motorová doprava nákladní 1.4.2004 - 9.8.2014
nákup, prodej askladování paliv amaziv včetně jejich dovozu svýjimkou výhradního nákupu, prodeje askladování paliv amaziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení - velkoobchod 1.4.2004 - 9.8.2014
poskytování technických služeb 1.4.2004 - 9.8.2014
činnost účetních poradců avedení účetnictví, vedení daňové evidence 1.4.2004 - 9.8.2014
nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) 26.6.2002 - 9.8.2014
inženýrská činnost v investiční výstavbě 26.6.2002 - 9.8.2014
zprostředkování obchodu 26.6.2002 - 9.8.2014
velkoobchod 26.6.2002 - 9.8.2014
zasilatelství 26.6.2002 - 9.8.2014
realitní činnost 26.6.2002 - 9.8.2014
poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software 26.6.2002 - 9.8.2014
činnost podnikatelských, finančních, organizačních aekonomických poradců 26.6.2002 - 9.8.2014
činnost technických poradců v oblasti strojírenství, hutnictví aenergetiky 26.6.2002 - 9.8.2014
testování, měření a anylýzy 26.6.2002 - 9.8.2014
reklamní činnost a marketing 26.6.2002 - 9.8.2014
zprostředkování služeb 26.6.2002 - 9.8.2014

Předmět činnosti JERUS a.s.

Platnost údajů od - do
Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor 9.8.2014

vedení firmy JERUS a.s.

Statutární orgán JERUS a.s.

Platnost údajů od - do
předseda představenstva Zdenek Mudra 9.8.2014
Vznik členství 25.6.2014
Vznik funkce 27.6.2014
Adresa: Na Louce 164 , 360 01 Jenišov Česká republika
Na Louce 164, 360 01 Jenišov
člen představenstva Ing. Bohuslav Michálek 9.8.2014
Vznik členství 25.6.2014
Adresa: Lidická 219 , 330 26 Tlučná Česká republika
Lidická 219, 330 26 Tlučná
člen představenstva Pavel Wiedermann 9.8.2014
Vznik členství 25.6.2014
Adresa: Krásná Lípa 56 , 358 01 Šindelová Česká republika
Krásná Lípa 56, 358 01 Šindelová
předseda Zdenek Mudra 26.6.2002 - 3.4.2012
Vznik členství 26.6.2002
Zánik členství 31.3.2005
Vznik funkce 26.6.2002
Zánik funkce 31.3.2005
Adresa: Na Louce 164 , Jenišov Česká republika
Jenišov, Na Louce 164, okres Karlovy Vary, PSČ 36018
člen Ing. Bohuslav Michálek 26.6.2002 - 3.4.2012
Vznik členství 26.6.2002
Zánik členství 31.3.2005
Adresa: Lidická 219 , Tlučná Česká republika
Tlučná, Lidická 219, okres Plzeň-sever, PSČ 33026
člen Pavel Wiedermann 26.6.2002 - 3.4.2012
Vznik členství 26.6.2002
Zánik členství 31.3.2005
Adresa: Krásná Lípa 56 , Šindelová Česká republika
Šindelová, Krásná Lípa 56, okres Sokolov, PSČ 35706
člen Pavel Wiedermann 3.4.2012 - 5.4.2012
Vznik členství 31.3.2005
Zánik členství 5.4.2010
Adresa: Krásná Lípa 56 , Šindelová Česká republika
Šindelová, Krásná Lípa 56, okres Sokolov, PSČ 35706
předseda představenstva Zdenek Mudra 3.4.2012 - 5.4.2012
Vznik členství 31.3.2005
Zánik členství 5.4.2010
Vznik funkce 31.3.2005
Zánik funkce 5.4.2010
Adresa: Na Louce 164 , Jenišov Česká republika
Jenišov, Na Louce 164, okres Karlovy Vary, PSČ 36018
člen Ing. Bohuslav Michálek 3.4.2012 - 5.4.2012
Vznik členství 31.3.2005
Zánik členství 5.4.2010
Adresa: Lidická 219 , Tlučná Česká republika
Tlučná, Lidická 219, okres Plzeň-sever, PSČ 33026
předseda představenstva Zdenek Mudra 5.4.2012 - 9.8.2014
Vznik členství 5.4.2010
Zánik členství 25.6.2014
Vznik funkce 5.4.2010
Zánik funkce 25.6.2014
Adresa: Na Louce 164 , 360 18 Jenišov Česká republika
Jenišov, Na Louce 164, PSČ 36018
člen představenstva Ing. Bohuslav Michálek 5.4.2012 - 9.8.2014
Vznik členství 5.4.2010
Zánik členství 25.6.2014
Adresa: Lidická 219 , 330 26 Tlučná Česká republika
Tlučná, Lidická 219, PSČ 33026
člen představenstva Pavel Wiedermann 5.4.2012 - 9.8.2014
Vznik členství 5.4.2010
Zánik členství 25.6.2014
Adresa: Krásná Lípa 56 , 357 06 Šindelová Česká republika
Šindelová, Krásná Lípa 56, PSČ 35706

Dozorčí rada JERUS a.s.

Platnost údajů od - do
člen dozorčí rady Karel Holoubek 9.8.2014
Vznik členství 25.6.2014
Adresa: Sídliště 414 , 364 01 Toužim Česká republika
Sídliště 414, 364 01 Toužim
předseda Daniel Valouch 26.6.2002 - 3.4.2012
Vznik členství 26.6.2002
Zánik členství 24.6.2003
Vznik funkce 26.6.2002
Zánik funkce 24.6.2003
Adresa: Gagarinova 497 , 360 20 Karlovy Vary - Drahovice Česká republika
Karlovy Vary - Drahovice, Gagarinova 497/7, PSČ 36020
člen Karel Holoubek 26.6.2002 - 3.4.2012
Vznik členství 26.6.2002
Zánik členství 24.6.2003
Adresa: Sídliště 414 , Toužim Česká republika
Toužim, Sídliště 414, okres Karlovy Vary, PSČ 36401
člen Lucie Trampešková 26.6.2002 - 3.4.2012
Vznik členství 26.6.2002
Zánik členství 24.6.2003
Adresa: Karlická 445 , 153 05 Praha 5 - Radotín Česká republika
Praha 5 - Radotín, Karlická 445/38, PSČ 15305
předseda Daniel Valouch 3.4.2012 - 5.4.2012
Vznik členství 24.6.2003
Zánik členství 31.3.2005
Vznik funkce 24.6.2003
Zánik funkce 31.3.2005
Adresa: Gagarinova 497 , 360 20 Karlovy Vary - Drahovice Česká republika
Karlovy Vary - Drahovice, Gagarinova 497/7, PSČ 36020
člen Karel Holoubek 3.4.2012 - 5.4.2012
Vznik členství 24.6.2003
Zánik členství 31.3.2005
Adresa: Sídliště 414 , Toužim Česká republika
Toužim, Sídliště 414, okres Karlovy Vary, PSČ 36401
člen Lucie Trampešková 3.4.2012 - 5.4.2012
Vznik členství 24.6.2003
Zánik členství 31.3.2005
Adresa: Karlická 445 , 153 05 Praha 5 - Radotín Česká republika
Praha 5 - Radotín, Karlická 445/38, PSČ 15305
předseda Daniel Valouch 3.4.2012 - 5.4.2012
Vznik členství 31.3.2005
Zánik členství 5.4.2010
Vznik funkce 31.3.2005
Zánik funkce 5.4.2010
Adresa: Gagarinova 497 , 360 20 Karlovy Vary - Drahovice Česká republika
Karlovy Vary - Drahovice, Gagarinova 497/7, PSČ 36020
člen Karel Holoubek 3.4.2012 - 5.4.2012
Vznik členství 31.3.2005
Zánik členství 5.4.2010
Adresa: Sídliště 414 , Toužim Česká republika
Toužim, Sídliště 414, okres Karlovy Vary, PSČ 36401
člen Lucie Trampešková 3.4.2012 - 5.4.2012
Vznik členství 31.3.2005
Zánik členství 5.4.2010
Adresa: Karlická 445 , 153 05 Praha 5 - Radotín Česká republika
Praha 5 - Radotín, Karlická 445/38, PSČ 15305
člen dozorčí rady Lucie Trampešková 5.4.2012 - 6.1.2014
Vznik členství 5.4.2010
Zánik členství 25.10.2013
Adresa: Werichova 1145 , 152 00 Praha 5 - Hlubočepy Česká republika
Praha 5 - Hlubočepy, Werichova 1145/31, PSČ 15200
předseda dozorčí rady Daniel Valouch 5.4.2012 - 23.4.2014
Vznik členství 5.4.2010
Zánik členství 25.6.2014
Vznik funkce 5.4.2010
Zánik funkce 25.6.2014
Adresa: Gagarinova 497 , 360 20 Karlovy Vary - Drahovice Česká republika
Karlovy Vary - Drahovice, Gagarinova 497/7, PSČ 36020
člen dozorčí rady Karel Holoubek 5.4.2012 - 9.8.2014
Vznik členství 5.4.2010
Zánik členství 25.6.2014
Adresa: Sídliště 414 , 364 01 Toužim Česká republika
Toužim, Sídliště 414, PSČ 36401
člen dozorčí rady Jiří Hrbáč 6.1.2014 - 9.8.2014
Vznik členství 25.10.2013
Zánik členství 25.6.2014
Adresa: Slezská 18 , 747 94 Dobroslavice Česká republika
Slezská 18/47, 747 94 Dobroslavice
předseda dozorčí rady Daniel Valouch 23.4.2014 - 9.8.2014
Vznik členství 5.4.2010
Zánik členství 25.6.2014
Vznik funkce 5.4.2010
Zánik funkce 25.6.2014
Adresa: Jimlíkov 53 , 362 25 Nová Role Česká republika
Jimlíkov 53, 362 25 Nová Role

Sbírka Listin JERUS a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 7762/SL 20 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2014 30.10.2015 2.11.2015 19
B 7762/SL 19 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva auditora + zápis z VH Městský soud v Praze 31.12.2013 23.4.2015 27.4.2015 21
B 7762/SL 16 účetní závěrka [2011], výroční zpráva [2011], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2011 20.8.2013 11.9.2013 21
B 7762/SL 15 účetní závěrka [2010], výroční zpráva [2010], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2010 20.8.2013 11.9.2013 21
B 7762/SL 14 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2012 20.8.2013 11.9.2013 21
B 7762/SL 13 notářský zápis NZ 89/2012 Městský soud v Praze 8.3.2012 28.3.2012 18.6.2012 9
B 7762/SL 12 zpráva auditora Městský soud v Praze 27.10.2011 15.12.2011 2
B 7762/SL 11 notářský zápis NZ 342/2011 Městský soud v Praze 3.11.2011 14.11.2011 10
B 7762/SL 10 ostatní zápis z VH Městský soud v Praze 5.4.2010 27.5.2010 29.5.2010 4
B 7762/SL 9 notářský zápis NZ 283/2009 Městský soud v Praze 3.11.2009 23.11.2009 10
B 7762/SL 8 notářský zápis -NZ55/09 Městský soud v Praze 6.4.2009 14.4.2009 8
B 7762/SL 7 účetní závěrka, zpráva auditora - r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 24.1.2008 25.1.2008 17
B 7762/SL 6 notářský zápis -NZ384/07 Městský soud v Praze 6.12.2007 10.1.2008 9
B 7762/SL 5 účetní závěrka r.2004+audit Městský soud v Praze 31.12.2004 19.12.2005 21.12.2005 18
B 7762/SL 4 účetní závěrka r.2003+audit+příloha Městský soud v Praze 31.12.2003 18.3.2005 0
B 7762/SL 3 účetní závěrka r.2002+audit+příloha Městský soud v Praze 31.12.2002 18.3.2005 0
B 7762/SL 2 ostatní rozsudek- zruš. BSM manželů M. Městský soud v Praze 19.6.2002 26.6.2002 29.8.2002 0
B 7762/SL 1 zakladatelské dokumenty, notářský zápis, stanovy společnosti, podpisové vzory +zuápis z jednání představenst Městský soud v Praze 6.6.2002 26.6.2002 29.8.2002 0

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje JERUS a.s

IČO (identifikační číslo) 26709023
Jméno JERUS a.s
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Úřad městské části Praha 1
Vznik první živnosti: 26.6.2002
Celkový počet živností: 21
Aktivních živností: 7

Sídlo JERUS a.s

Živnosti a provozovny JERUS a.s

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Zasilatelství a zastupování v celním řízení

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu

 • Poskytování technických služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 26.6.2002
Provozovna č. 1
Provozovna Chebská 355/49, Karlovy Vary 360 06
Identifikační číslo provozovny 1005253854
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu

Zahájení provozování 1.1.2006
Provozovna č. 2
Provozovna Chebská 73/48, Karlovy Vary 360 06
Identifikační číslo provozovny 1010553747
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu

Zahájení provozování 19.10.2015
Provozovna č. 3
Provozovna Chebská 394/44, Karlovy Vary 360 06
Identifikační číslo provozovny 1010553861
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu

Zahájení provozování 19.10.2015
Provozovna č. 4
Provozovna Chebská 80/52, Karlovy Vary 360 06
Identifikační číslo provozovny 1010555081
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu

Zahájení provozování 19.10.2015
Provozovna č. 5
Provozovna Žižkova 731, Ústí nad Labem 400 01
Identifikační číslo provozovny 1010555138
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu

Zahájení provozování 19.10.2015
Provozovna č. 6
Provozovna Žižkova 3135/155, Ústí nad Labem 400 01
Identifikační číslo provozovny 1010555154
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu

Zahájení provozování 19.10.2015

Živnost č. 2 Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 15.1.2003

Živnost č. 3 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 20.1.2004

Živnost č. 4 Geologické práce

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 18.2.2004

Živnost č. 5 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 25.2.2004

Živnost č. 6 Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 21.3.2012
Provozovna č. 1
Provozovna Chebská 73/48, Karlovy Vary 360 06
Identifikační číslo provozovny 1010553747
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 19.10.2015
Provozovna č. 2
Provozovna Chebská 394/44, Karlovy Vary 360 06
Identifikační číslo provozovny 1010553861
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 19.10.2015
Provozovna č. 3
Provozovna Chebská 80/52, Karlovy Vary 360 06
Identifikační číslo provozovny 1010555081
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 19.10.2015
Provozovna č. 4
Provozovna Žižkova 731, Ústí nad Labem 400 01
Identifikační číslo provozovny 1010555138
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 19.10.2015
Provozovna č. 5
Provozovna Žižkova 3135/155, Ústí nad Labem 400 01
Identifikační číslo provozovny 1010555154
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 19.10.2015
Provozovna č. 6
Provozovna Chebská 355/49, Karlovy Vary 360 06
Identifikační číslo provozovny 1005253854
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 19.10.2015

Živnost č. 7 Projektová činnost ve výstavbě

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 21.3.2012

Živnost č. 8 Testování, měření a analýzy

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 26.6.2002
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 9 Realitní činnost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 26.6.2002
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 10 Velkoobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 26.6.2002
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 11 Činnost technických poradců v oblasti strojírenství, hutnictví a energetiky

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 26.6.2002
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 12 Zprostředkování služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 26.6.2002
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 13 Reklamní činnost a marketing

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 26.6.2002
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 14 Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 26.6.2002
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 15 Zprostředkování obchodu

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 26.6.2002
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 16 Inženýrská činnost v investiční výstavbě

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 26.6.2002
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 17 Zasilatelství

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 26.6.2002
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 18 Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 26.6.2002
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 19 Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 26.6.2002
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 20 Nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení - velkoobchod

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 9.7.2003
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 21 Poskytování technických služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.1.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán JERUS a.s

Člen statutárního orgánu Ing. Bohuslav Michálek
Člen statutárního orgánu Pavel WIEDERMANN
Člen statutárního orgánu Zdenek Mudra

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje JERUS a.s.

IČO: 26709023
Firma: JERUS a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 1
Počet zaměstnanců: 6 - 9 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 26.6.2002

Sídlo JERUS a.s.

Sídlo: Samcova 1177/1, Praha 110 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Shromažďování a sběr nebezpečných odpadů
Výstavba bytových a nebytových budov
Silniční nákladní doprava
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti

Podobné firmy

tracking image