Firma Jednotné zemědělské družstvo Sychrov, nositel Řádu práce se sídlem v Sychrově, v likvidaci IČO 00120367


Jednotné zemědělské družstvo Sychrov, nositel Řádu práce se sídlem v Sychrově, v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík.

Jednotné zemědělské družstvo Sychrov, nositel Řádu práce se sídlem v Sychrově, v likvidaci (00120367) je Družstvo. Sídlí na adrese okr. Liberec , Sychrov Česká republika. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 11. 3. 1961 a je stále aktivní. Jednotné zemědělské družstvo Sychrov, nositel Řádu práce se sídlem v Sychrově, v likvidaci nemá žádnou provozovnu a nemá žádnou živnost.

Jako zdroj dat o Jednotné zemědělské družstvo Sychrov, nositel Řádu práce se sídlem v Sychrově, v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Jednotné zemědělské družstvo Sychrov, nositel Řádu práce se sídlem v Sychrově, v likvidaci na Justice.cz

Výpis dat pro Jednotné zemědělské družstvo Sychrov, nositel Řádu práce se sídlem v Sychrově, v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Jednotné zemědělské družstvo Sychrov, nositel Řádu práce se sídlem v Sychrově, v likvidaci

Soud Krajský soud v Ústí nad Labem 5
Spisová značka DrXXIV 1022
IČO (identifikační číslo osoby) 00120367
Jméno Jednotné zemědělské družstvo Sychrov, nositel Řádu práce se sídlem v Sychrově, v likvidaci
Právní forma podnikání Družstvo
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 11.3.1961
Jednání jménem družstva: Likvidátor jedná jménem družstva a jako statutární orgán je oprávněn činit jen úkony směřující k likvidaci družstva. 30.11.1995
Výroční členskou schůzí družstva, která se konala dne 3.3. 1989 byly projednány a schváleny nové stanovy družstva, které jsou založeny ve spise podnikového rejstříku a kterými se družstvo řídí. 17.4.1989
Členové družstva ručí za případnou ztrátu družstva složeným členským podílem ve výši 500,-- Kčs, který je povinným vkla- dem člena družstva. 17.4.1989
Dle rozhodnutí Okresního národního výboru v Liberci ze dne 19.2.1980 č.j. 2351/79/Hcl/MA a podle zák.č. 72/70 Sb. §§ 3 a 6 odst. 1 doplňuje se předmět podnikání. Souhlas vy- slovila i Okresní zemědělská správa v Liberci dne 2.5.1980. 15.7.1980 - 17.4.1989
Na členské schůzi družstva, konané dne 20.2.1976 byly přija- ty a schváleny nové stanovy, které byly schváleny Okresní zemědělskou správou v Liberci dne 10.7.1976 a projednány a schváleny Radou Okresního národního výboru v Liberci dne 29.10.1976 č. 244/76/44. 15.12.1976
Členskou schůzí konanou dne 8.11.1974 a slučovací členskou schůzí konanou dne 28.12.1974 bylo do tohoto družstva jako družstva přejimajícího sloučeno bez provedení likvidace za- nikající /slučované - přejímané/ družstvo a to : Jednotné zemědělské družstvo R a d o s t í n , se sídlem ve Třtí, pošta Sychrov, okres Liberec /zdejší Dz 1151/ s tím, že toto přejímající družstvo převezme veškerá práva, povinnosti, ja- kož i závazky zanikajícího družstva a současně i členy /za- městnance/ zanikajícího družstva. 23.3.1976
Předmět činnosti byl zapsán na podkladě již citovaného sou- hlasu Okresního národního výboru - odboru vodního a lesního hospodářství a zemědělství v Liberci ze dne 3.1.1975 č.j. VLHZ/8/75/203/Sv. 23.3.1976 - 17.4.1989
Zápis byl proveden na podkladě souhlasu Okresního národního výboru odboru vodního a lesního hospodářství a zemědělství v Liberci ze dne 11.11.1975 a schválení Okresní zemědělské správy v Liberci ze dne 10.11.1975. 24.11.1975 - 23.3.1976
Členskou schůzí konanou dne 31.5.1974 byly schváleny a dopl- něny stanovy družstva a to v článku 12 odst. 2, čl. 14 odst. 2, čl. 14 odst. 3, 4 a odst. 5 se vypouští, čl. 15, čl. 16 odst. 4, čl. 17 odst. 4, čl. 19 odst. 2, čl. 20, čl. 21 odst. 1 písm. d /fond odměn/, článek 21 odst. 1, 2 čl. 21 odst. 1, písm. f se vypouští, čl. 22 odst. 2, čl. 23 odst. 1 a odst. 2, odst. 3, odst. 4, čl. 24, vypouští se celý čl.25, čl. 27 odst. 3, čl. 31, čl. 36 odst. 2 se vypouští, čl. 39 doplňuje se odst. 5, čl. 39 se doplňuje o odst. 6 a čl. 40 se vypouští. 13.6.1974
Tyto změny a doplňky stanov byly schváleny Okresní zeměděl- skou správou v Liberci č.j. Práv/Dr. Sim. ze dne 3.6.1974 a dále Okresním národním výborem - odborem vodního a lesního hospodářství a zemědělství v Liberci č.j. VLHZ/203/74/Sv ze dne 4.6.1974. 13.6.1974
Členskou schůzí ze dne 25.5.1970 byl zrušen a nahražen novým zněním článek 4 stanov o pomocné a přidružené výrobě družs- tva. 4.8.1970
Nové znění článku 4 stanov družstva bylo schváleno radou Okresního národního výboru v Liberci dne 5.6.1970 a zaregi- strováno v knize stanov jednotných zemědělských družstvech. 4.8.1970
Družstvo přijalo na členské schůzi dne 6.1.1965 vlastní sta- novy, vypracované podle vzorových stanov pro jednotná země- dělská družstva, schválených VI. sjezdem JZD a vládou. 21.6.1965
Stanovy družstva byly schváleny radou Okresního národního výboru v Liberci dne 4.5.1965 a zaregistrovány pod číslem zem-458/1965 - 27. 21.6.1965
Družstvo přijalo na členské schůzi dne 12. - 18. prosince 1961 vlastní stanovy, přizpůsobené vzorovým stanovám pro JZD přijatým V. celostátním sjezdem JZD ze dne 26.3.1961 a schváleným vládou ČSSR dne 26.4.1961. 29.3.1962
Tyto stanovy družstva byly schváleny Okresním národním výbo- rem v Liberci dne 11. ledna 1962. 29.3.1962
Údaje o družstvu : Družstvo vzniklo usnesením slučovací schůze ze dne 29.12.1960, kterým se slučují dosavadní JZD ve Čtveříně, Lažanech, Paceři- cích, Radimovicích a ve Žďárku v jedno družstvo. 11.3.1961
Sloučení družstev bylo schváleno ONV v Liberci výměrem ze dne 6.2.1961 zn.Zem.ek. 275/1961/203.3. 11.3.1961
Sloučené družstvo přijalo domácí pracovní řád a vlastní stanovy, které byly schváleny a potvrzeny ONV v Liberci dne 6.2.1961. 11.3.1961
Výkonným orgánem družstva je představenstvo, skládající se z 19 členů, volených členskou schůzí na dobu 2 let. 11.3.1961 - 17.4.1989
Družstvo zastupuje platně předseda družstva. 11.3.1961 - 17.4.1989
Podepisování za družstvo : K názvu družstva připojí své podpisy předseda družstva a i další člen pedstavenstva. 11.3.1961 - 17.4.1989
Do představenstva družstva byli zvoleni členové družstva. 11.3.1961 - 17.4.1989

Aktuální kontaktní údaje Jednotné zemědělské družstvo Sychrov, nositel Řádu práce se sídlem v Sychrově, v likvidaci

Sídlo Jednotné zemědělské družstvo Sychrov, nositel Řádu práce se sídlem v Sychrově, v likvidaci

Platnost údajů od - do
Adresa okr. Liberec , Sychrov Česká republika
17.4.1989
Adresa Sychrov , okr.Liberec Česká republika
13.6.1974 - 17.4.1989
Adresa Lažany , 463 45 okr.Liberec Česká republika
11.3.1961 - 13.6.1974

Předmět podnikání Jednotné zemědělské družstvo Sychrov, nositel Řádu práce se sídlem v Sychrově, v likvidaci

Platnost údajů od - do
projektová činnost dle vyhl. č. 88/1976 Sb. 21.6.1989
Družstvo je povinno především provozovat zemědělskou výrobu a v zájmu dalšího rozvoje racionálně a efektivně hospodařit na zemědělské půdě, v lesích, vodních plochách a rybnících, které užívá. 17.4.1989
Družstvo - zpracovává zemědělské a lesní suroviny a vyrábí z nich potravinářské výrobky 17.4.1989
- vykonává činnosti a vyrábí výrobky sloužící potřebám země- dělské a potravinářské výroby; pokud je třeba k této čin- nosti souhlasu dle zvláštních předpisů, jen s tímto sou- hlasem 17.4.1989
- poskytuje práce a služby pro občany 17.4.1989
- prodává vlastní vyrobené zboží 17.4.1989
Družstvo k plnému využití všech výrobních sil a prostředků družstva a k zajištění zemědělské výroby dále provozuje 17.4.1989
- papírensko, polygrafickou výrobu a výrobu pro kulturní spotřebu 17.4.1989
- výrobu skla, keramiky a porcelánu 17.4.1989
- úpravu, třídění, balení a kompletaci výrobků (školních a kancelářských potřeb, nářadí a pod.) 17.4.1989
- provádí průmyslové práce výrobní povahy v rozsahu stanove- ného předmětu činnosti družstva 17.4.1989
- provádí konstrukční práce v oboru strojírenské výroby 17.4.1989
- výrobu rextilní a konfekční 17.4.1989
- stavebně montážní činnost a zemní práce 17.4.1989
- dopravu pro jiné subjekty 17.4.1989
- kovovýrobu, včetně výroby kovového nábytku 17.4.1989
- elektrovýrobu drobného zboží 17.4.1989
- truhlářské práce a opracování dřeva 17.4.1989
- úpravu a míchání sirného tmelu, výrobu umělých hmot a li- sování termoplastů 17.4.1989
- stavebně montážní činnost 17.4.1989
- technicko poradenské činnosti a služby pro zahraniční do- davatele 17.4.1989
- provozně obchodní zastoupení, nákup a odbyt 17.4.1989
- komisní a partiový prodej 17.4.1989
- vědecko technický výzkum, vývoj a průmyslové aplikace 17.4.1989
- programování a prodej software, včetně servisu 17.4.1989
Činnosti uvedené v odstavci 3) nesmí být provozovány na úkor racionálního využívání půdního fondu a na úkor vlastní země- dělské výroby. 17.4.1989
Úprava a míchání sirného tmelu; výroba umělých hmot, lisování termoplastů. 15.7.1980 - 17.4.1989
Hlavní výroba : - zemědělská výroba, - provozovna lesního hospodářství. 23.3.1976 - 17.4.1989
Přidružená výroba podle článku 4 vlastních stanov : - moštovna, - truhlářství, - stavebně montážní a zemní práce, - doprava pro cizí, - kovovýroba, - elektrovýroba drobného zboží. 23.3.1976 - 17.4.1989
kovovýroba 24.11.1975 - 23.3.1976
zemědělská výroba provozování lesního hospodářství moštovna provozovna na výrobu ovocných vín a moštů truhlářství rekonstrukce hromosvodů práce zemní autoservis doprava 30.3.1971 - 23.3.1976
Doprava byla povolena Okresním národním výborem-odborem dopravy v Liberci dne 1.7.1970 č.j. Dopr. 576/1970-277/3a. 30.3.1971 - 23.3.1976
. 11.3.1961 - 30.3.1971

vedení firmy Jednotné zemědělské družstvo Sychrov, nositel Řádu práce se sídlem v Sychrově, v likvidaci

Statutární orgán Jednotné zemědělské družstvo Sychrov, nositel Řádu práce se sídlem v Sychrově, v likvidaci

Platnost údajů od - do
Předseda družstva je oprávněn jedna jménem družstva ve všech věcech. Předsedu zastupuje v době jeho nepřítomnosti místopředseda. 17.4.1989
Likvidátor JUDr. Petr Tandler 30.11.1995
Adresa: Neklanova 815/9 , Liberec 460 14
Člen Josef Havlíček 11.3.1961 - 12.9.1962
Adresa: 0 Lažany Česká republika
Člen Karel Chlebna 11.3.1961 - 12.9.1962
Adresa: Husa 0 , Čtveřín Česká republika
Člen Jindřich Škréta 11.3.1961 - 12.9.1962
Adresa: 0 Čtveřín Česká republika
Člen Josef Polák 11.3.1961 - 12.9.1962
Adresa: 0 Lažany Česká republika
Člen Václav Chlebna 11.3.1961 - 12.9.1962
Adresa: 0 Paceřice Česká republika
Člen Ladislav Jareš 11.3.1961 - 12.9.1962
Adresa: 45 , Žďárek 463 44
Člen Marie Lukavcová 11.3.1961 - 12.9.1962
Adresa: 44 , Paceřice 463 44
Člen Josef Kopal 11.3.1961 - 12.9.1962
Adresa: 0 Paceřice Česká republika
Člen Jaroslav Müller 11.3.1961 - 12.9.1962
Adresa: 13 , Radimovice 463 44
Člen František Retr 11.3.1961 - 12.9.1962
Adresa: 24 , Žďárek 463 44
Předseda Jaromír Bartoš 11.3.1961 - 27.4.1963
Adresa: 0 Lažany Česká republika
Člen Luboš Stejskal 11.3.1961 - 27.4.1963
Adresa: 20 , Žďárek 463 44
Člen Marie Šoljaková 11.3.1961 - 27.4.1963
Adresa: Pohoř číslo 8 - Olešnice Česká republika
Člen Josef Košek 11.3.1961 - 27.4.1963
Adresa: Radimovice - Sychrov č. 8 Česká republika
Člen František Bičík 11.3.1961 - 27.4.1963
Adresa: 35 , Čtveřín 463 45
Zástupce předsedy Josef Havlíček 12.9.1962 - 27.4.1963
Adresa: 0 Lažany Česká republika
Člen Miluše Poláková 12.9.1962 - 27.4.1963
Adresa: 0 Lažany Česká republika
Člen František Kopal 12.9.1962 - 27.4.1963
Adresa: 27 , Paceřice 463 44
Člen Miloslava Laurinová 12.9.1962 - 27.4.1963
Adresa: 46 , Paceřice 463 44
Předseda Adolf Blažek 27.4.1963 - 13.4.1967
Adresa: Jeronýmova 1353 , 511 01 Turnov Česká republika
Člen představenstva Adolf Mužíček 27.4.1963 - 13.4.1967
Adresa: Paceřice - Kosice čp. 55 Česká republika
Člen Božena Kopalová 27.4.1963 - 13.4.1967
Adresa: 4 , Žďárek 463 44
Člen Josef Rozkovec 11.3.1961 - 17.3.1970
Adresa: 0 463 44 Radimovice Česká republika
Člen Josef Nejedlo 11.3.1961 - 17.3.1970
Adresa: 23 , Žďárek 463 44
Člen Marta Poláková 12.9.1962 - 17.3.1970
Adresa: 4 , Čtveřín 463 45
Člen Emilie Stantejská 27.4.1963 - 17.3.1970
Adresa: 28 , Lažany Česká republika
Člen Karel Louda 11.3.1961 - 23.3.1976
Adresa: Doubí 0 , 463 45 Čtveřín Česká republika
Člen Marie Bernátová 12.9.1962 - 23.3.1976
Adresa: 92 , Čtveřín 463 45
Člen Anna Richterová 13.4.1967 - 23.3.1976
Adresa: 34 , Žďárek 463 44
Člen Ladislav Jareš 17.3.1970 - 23.3.1976
Adresa: 463 44 Žďárek Česká republika
Člen Josef Novák 17.3.1970 - 23.3.1976
Adresa: 0 Lažany Česká republika
Člen Miroslav Doležal 23.3.1976 - 25.3.1976
Adresa: Vesec č. 258 , okr. Liberec Česká republika
Člen představenstva Josef Šťastný 27.4.1963 - 14.6.1977
Adresa: 12 , Čtveřín Česká republika
Člen Jaroslav Košek 11.3.1961 - 15.7.1980
Adresa: 97 , Paceřice 463 44
Člen představenstva Jaromír Bartoš 27.4.1963 - 15.7.1980
Adresa: 0 Lažany Česká republika
Člen Josef Lank 27.4.1963 - 15.7.1980
Adresa: 36 , Paceřice 463 44
Člen Libuše Košková 13.4.1967 - 15.7.1980
Adresa: 2 , Paceřice 463 44
Člen Ladislav Kozel 17.3.1970 - 15.7.1980
Adresa: Husa Česká republika
Člen Josef Starý 17.3.1970 - 15.7.1980
Adresa: Čtveřín Česká republika
Člen Libor Bláha 23.3.1976 - 15.7.1980
Adresa: Třtí číslo 2 , okr. Liberec Česká republika
Člen Václav Červa 23.3.1976 - 15.7.1980
Adresa: Sedlejovice č. 19 , okr. Liberec Česká republika
Člen Josef Pomrhonc 27.4.1963 - 21.5.1986
Adresa: 5 , Lažany Česká republika
Předseda Josef Adam 13.4.1967 - 21.5.1986
Adresa: Bezručova 1411 , 511 01 Turnov Česká republika
Člen Jiří Kopal 23.3.1976 - 21.5.1986
Adresa: Čtveřín č. 10 , okr. Liberec Česká republika
Člen Božena Lacinová 23.3.1976 - 21.5.1986
Adresa: 96 , Paceřice 463 44
Člen Josef Kvapil 25.3.1976 - 21.5.1986
Adresa: Vrchovina č. 9 , okr. Liberec Česká republika
Místopředseda Josef Šťastný 14.6.1977 - 21.5.1986
Adresa: 0 Čtveřín Česká republika
Člen Oldřich Drešer 15.7.1980 - 21.5.1986
Adresa: 31 , Sychrov 463 44
Předseda Ing. Josef Pomrhons 21.5.1986 - 21.5.1986
Adresa: 5 , Lažany Česká republika
Člen Ing. Jaromír Bartoš 21.5.1986 - 17.4.1989
Adresa: 14 , Lažany Česká republika
Místopředseda Zdeněk Retr 21.5.1986 - 17.4.1989
Adresa: Zahradní 92 , Turnov 511 01
Člen představenstva Ing. Josef Mohelský 17.4.1989 - 21.6.1989
Adresa: 10 , Střížovice Česká republika
Člen František Říha 27.4.1963 - 16.3.1990
Adresa: Sportovní 394 , Hodkovice nad Mohelkou 463 42
Člen představenstva Ladislav Richtr 23.3.1976 - 16.3.1990
Adresa: Sedlejovice č. 12 , okr. Liberec Česká republika
Člen František Retr 23.3.1976 - 16.3.1990
Adresa: 24 , Žďárek 463 44
Člen Josef Polák 15.7.1980 - 16.3.1990
Adresa: 17 , Čtveřín 463 45
Člen Petr Škoda 15.7.1980 - 16.3.1990
Adresa: 64 , Radimovice 463 44
Člen Vlasta Stantejská 15.7.1980 - 16.3.1990
Adresa: 28 , Lažany Česká republika
Předseda Ing. Jiří Kopal 21.5.1986 - 16.3.1990
Adresa: Čtveřín č. 10 , okr. Liberec Česká republika
Člen Božena Janků 21.5.1986 - 16.3.1990
Adresa: 19 , Čtveřín 463 45
Člen Rudolf Kubaš 21.5.1986 - 16.3.1990
Adresa: Doubí u Turnova 100 Česká republika
Člen Josef Richter 21.5.1986 - 16.3.1990
Adresa: 4 , Vrchovina Česká republika
Člen Ing. Petr Kobera 21.5.1986 - 16.3.1990
Adresa: Čistá 308 , Turnov 511 01
Člen Ing. Jiří Křivanec 17.4.1989 - 16.3.1990
Adresa: 40 , Paceřice 463 44
Místopředseda družstva Ing. Josef Mohelský 21.6.1989 - 21.11.2018
Zánik funkce 7.2.1995
Adresa: 10 , Střížovice Česká republika
Předseda družstva Ing. Josef Pomrhonc 16.3.1990 - 21.11.2018
Zánik funkce 6.3.1995
Adresa: 5 , Lažany Česká republika

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Jednotné zemědělské družstvo Sychrov, nositel Řádu práce se sídlem v Sychrově, v likvidaci

IČO: 00120367
Firma: Jednotné zemědělské družstvo Sychrov, nositel Řádu práce se sídlem v Sychrově, v likvidaci
Právní forma: Družstvo
Okres: Liberec
Základní územní jednotka: Sychrov
Počet zaměstnanců: Neuvedeno
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 11.3.1961

Sídlo Jednotné zemědělské družstvo Sychrov, nositel Řádu práce se sídlem v Sychrově, v likvidaci

Sídlo: Sychrov NEOAD, Sychrov 463 44

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Smíšené hospodářství
tracking image