Hlavní navigace

FIRMA Jednotné zemědělské družstvo MÍR Všelibice - v likvidaci IČO: 00120391

Jednotné zemědělské družstvo MÍR Všelibice - v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.

Jednotné zemědělské družstvo MÍR Všelibice - v likvidaci (00120391) je Družstvo. Sídlí na adrese , Všelibice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 19. 6. 1961 Jednotné zemědělské družstvo MÍR Všelibice - v likvidaci má jeden obor činnosti.

Jako zdroj dat o Jednotné zemědělské družstvo MÍR Všelibice - v likvidaci nám sloužily tyto stránky:

Výpis dat pro Jednotné zemědělské družstvo MÍR Všelibice - v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Jednotné zemědělské družstvo MÍR Všelibice - v likvidaci

Soud: Krajský soud v Ústí nad Labem 19. 6. 1961
Spisová značka: DrXXIV 1083
IČO (identifikační číslo osoby): 00120391
Jméno: " Jednotné zemědělské družstvo MÍR Všelibice - v likvidaci "
Právní forma: Družstvo 19.6.1961
Zapsána dne: 19.6.1961
Členská schůze Jednotného zemědělského družstva MÍR Všelibice dne 12.7.1993 rozhodla o zrušení družstva s likvidací. 3.8.1993
Členové družstva ručí za případnou ztrátu družstva až do výše 1% roční odměny roku, ve kterém ztráta vznikla, nebylo-li možno ztrátu uhradit z jiných zdrojů družstva. 4.5.1989
Výroční členskou schůzí konanou dne 13.března 1981 byla schválena změna článku 58 odstavec 1 stanov družstva. Změna byla schválena též Okresní zemědělskou správou v Liberci dne 16.března 1981 č.j. Práv/Dr.Sim. 20.3.1981
Výroční členskou schůzí družstva, konanou dne 15.2.1979 byly schváleny změny článku 26 a 26 odst. 2 vlastních stanov JZD. Tato změna byla též schválena Okresní zemědělskou správou v Liberci dne 19.6.1979 č.j. Práv/Dr.Sim. 29.6.1979
Na členské schůzi Jednotného zemědělského družstva, konané dne 30.června 1976 byly přijaty a schváleny nové stanovy, které byly schváleny Okresní zemědělskou správou v Liberci dne 10.7.1976 a projednány a schváleny Radou Okresního národního výboru v Liberci dne 29.10.1976 č. 244/76/44. 15.12.1976
Schůzí sboru zástupců konané dne 29.května 1974 byly schváleny změny článku 19 odst. 2 a změna kapitoly VIII Záhumenkové hospodářství a dále změna článku 39 a 40. Změny a doplňky stanov byly schváleny Okresní zemědělskou správou v Liberci č.j. Práv/Dr.Sim. ze dne 3.června 1974 a dále Okresním národním výborem - odborem vodního a lesního hospo - dářství a zemědělství v Liberci č.j. VLHZ/203/74/Sv ze dne 4.června 1974. 14.6.1974
Členskou schůzí konanou dne 26. října 1973 a ustavující členskou schůzí konanou dne 21.prosince 1973 bylo usneseno a schváleno, že do tohoto družstva jako družstva přejímajícího budou sloučena družstva: Jednotné zemědělské družstvo "ROZKVĚT" se sídlem v Hlavici, pošta Všelibice, okres Liberec (zdejší Dz 1168), a dále Jednotné zemědělské družstvo "ROZVOJ" se sídlem Vrtky okres Liberec (zdejší Dz 1078) s tím, že přejímající družstvo převezme veškerá práva, povinnosti, závazky jakož i majetek sloučených družstev. Toto sloučení bylo schváleno na podkladě svolení rady Okresního národního výboru v Liberci ze dne 14.prosince 1973 a též za souhlasu Okresní zemědělské správy v Liberci ze dne 14.prosince 1973. 16.1.1974
Družstvo se bude říditi stanovami schválenými ustavující členskou schůzí konanou dne 21.prosince 1973 a Okresní zemědělskou správou v Liberci dne 22.prosince 1973 jakož i Okresním národním výborem v Liberci dne 27.prosince 1973. 16.1.1974
Rozhodnutím ministerstva zemědělství a výživy České socialistic- ké republiky č.j. 869/1972-III/2 ze dne 23.srpna 1972 je nyní družstvo podle ustanovení §u 1 odstavec 2 zákona číslo 37/1972 Sb. podřízeno Okresní zemědělské správě v Liberci. 15.5.1973
Členskou schůzí ze dne 23.ledna 1969 byl zrušen a nahražen novým zněním článek 4 stanov družstva o pomocné a přidružené výrobě družstva. Nové znění článku 4 stanov družstva bylo schváleno radou ONV v Liberci dne 5.6.1970 a zaregistrováno v knize jednotných zemědělských družstev - stanov. 4.8.1970
Družstvo přijalo na členské schůzi dne 30.11.1964 vlastní stanovy, vypracované podle vzorových stanov pro JZD, schválených VI. sjezdem JZD a vládou. Stanovy družstva byly schváleny radou ONV v Liberci dne 8.5.1965 a zaregistrovány pod zem 456/1965-25. 21.6.1965
Družstvo přijalo na členské schůzi dne 24.11.1961 vlastní stanovy, přizpůsobené vzorovým stanovám pro JZD, přijatým V. celostátním sjezdem JZD ze dne 26.3.1961 a schváleným vládou ČSSR dne 26.4.1961. Tyto stanovy družstva byly schváleny ONV v Liberci dne 12. ledna 1962. 29.3.1962
Údaje o družstvu: Družstvo vzniklo usnesením slučovací členské schůze ze dne 28.12.1960, kterým se sloučila dosavadní JZD Všelibice, JZD Malčice a JZD Březová v jediné družstvo s názvem JZD "ÚSVIT" a se sídlem ve Všelibicích, které přejímá veškeré členstvo, majetek a závazky sloučením zaniklých družstev. Sloučení družstev bylo schváleno ONV v Liberci dne 31.5.1961. 19.6.1961

Aktuální kontaktní údaje " Jednotné zemědělské družstvo MÍR Všelibice - v likvidaci "

Předmět podnikání Jednotné zemědělské družstvo MÍR Všelibice - v likvidaci

Platnost údajů od - do
Obor 843 výkony zahraničního obchodu (zapisuje se v rozsahu nevyžadujícím zvláštní oprávnění správního orgánu) 11.9.1991
Obor 974 obchodní a zprostředkovatelské služby 11.9.1991
1) Družstvo provozuje zemědělskou výrobu a v zájmu jejího dalšího rozvoje racionálně a efektivně hospodaří na zemědělské půdě, v lesích, vodních plochách a rybnících s chovem ryb, které užívá. 4.5.1989
2) Družstvo a) zpracovává zemědělské a lesní suroviny a vyrábí z nich potravinářské a další výrobky b) vykonává činnosti a vyrábí výrobky sloužící k potřebám zemědělské a potravinářské výroby; pokud je třeba k této činnosti souhlasu podle zvláštních předpisů, jen s tímto souhlasem c) poskytuje práce a služby pro občany d) prodává vlastní vyrobené zboží 4.5.1989
3) Předmětem jiné hospodářské činnosti je: - lesní výroba - profese stavebně montážní - doprava - Obor 321 součásti strojní tvářené z plastických hmot - Obor 562 součásti a výrobky tvářené z plastických hmot pro výrobní spotřebu vyjma tvarovaných součástí - obor 321 - Obor 563 obaly tvářené, nádoby a přepravní prostředky pro paletizaci z plastických hmot - Obor 564 nádobí a pomůcky pro domácnost z plastických hmot - Obor 565 výrobky drobné z plastických hmot pro konečnou spotřebu - Obor 319 součásti strojního obecného užití - Obor 337 prvky a zařízení pneumatická - Obor 405 přístroje pro automatickou regulaci a řízení - Obor 391 přístroje měřící elektronické a mikroskopy elektronové - Obor 395 výrobky zdravotnické, techn. (včetně přístrojů) - Obor 404 výrobky pro návěstí a zabezpečovací techniku - Obor 547 montáže technologických zabezpečovacích zařízení - Obor 512 stroje obráběcí (kromě strojů dřevoobráběcích) - Obor 722 výrobky technické z usní a technických hmot - Obor 723 výrobky sedlářské a brašnářské - Obor 906 projektování technologických zařízení 4.5.1989
Na základě rozhodnutí Okresního národního výboru, odboru vodního a lesního hospodářství a zemědělství ze dne 27.12.1984 zn. VLHZ/1435/84-Ing. Svoboda a schválení schůze představenstva ze dne 28.8.1984, zapisuje se podle zákona č. 72/70 Sb. §§ 3 a 6 odst. 1, rozšíření předmětu činnosti přidružené výroby o - 722 - výrobky technické z usní a plastických hmot - 723 - výrobky sedlářské a brašnářské - 906 - projektování technologických zařízení 13.4.1985 - 4.5.1989
Na základě rozhodnutí ONV odboru vodního a lesního hospodářství a zemědělství v Liberci ze dne 7.října 1983 č.j. Zem/2359/83-Po.206.3 a schválení členské schůze konané dne 22.února 1984 a podle zákona č. 72/70 Sb. §§ 3 a 6 odst. 1, zapisuje se rozšíření předmětu činnosti přidružené výroby JZD. 391 - přístroje měřící elektronické a mikroskopy elektronové 395 - stroje a přístroje pro zjištění vad materiálu 397 - výrobky zdravotnické, techn. (včetně přístrojů) 404 - výrobky pro návěstí a zabezpečovací techniku 547 - montáž technologických zabezpečovacích zařízení 512 - stroje obráběcí (kromě strojů dřevoobráběcích). 16.3.1984 - 4.5.1989
Na podkladě souhlasu ONV v Liberci, odboru vodního a lesního hospodářství a zemědělství ze dne 11.11.1975 a podle zákona číslo 72/70 Sb. §§ 3 a 6 a souhlasu OZS v Liberci ze dne 10.11.1975 zapisuje se rozšíření předmětu činnosti o výrobu plastických hmot a kovovýrobu a to: - 321 součásti strojní tvářené z plastických hmot - 562 součásti a výrobky tvářené z plastických hmot pro výrobní spotřebu vyjma tvarovaných součástí - obor 321 - 563 obaly tvářené, nádoby a přepravní prostředky pro paleti - zaci z plastických hmot - 564 nádobí a pomůcky pro domácnost z platických hmot - 565 výrobky drobné z plastických hmot pro konečnou spotřebu - 319 součásti strojní obecného užití - 337 prvky a zařízení pneumatické - 405 přístroje pro automatickou regulaci a řízení 15.8.1977 - 4.5.1989
výroba plastických hmot 26.1.1976 - 15.8.1977
kovovýroba 24.11.1975 - 15.8.1977
doprava (povolena ONV - odbor dopravy v Liberci) 30.3.1971 - 4.5.1989
zemědělská výroba 30.3.1971 - 4.5.1989
profese stavebně montážní 30.3.1971 - 4.5.1989
lesní výroba 30.3.1971 - 4.5.1989

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Jednotné zemědělské družstvo MÍR Všelibice - v likvidaci

IČO: 00120391
Firma: Jednotné zemědělské družstvo MÍR Všelibice - v likvidaci
Právní forma: Družstvo
Okres: Liberec
Základní územní jednotka: Všelibice
Počet zaměstnanců: Neuvedeno
Institucionální sektor: Národní soukromé nefinanční podniky
Datum vzniku: 1. 3. 1987

Sídlo Jednotné zemědělské družstvo MÍR Všelibice - v likvidaci

Sídlo: , Všelibice

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Právní činnosti