Firma Jednotné zemědělské družstvo "9. květen" v Kravařích "v likvidaci" IČO 00148458


Jednotné zemědělské družstvo "9. květen" v Kravařích "v likvidaci" má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

Jednotné zemědělské družstvo "9. květen" v Kravařích "v likvidaci" (00148458) je Družstvo. Sídlí na adrese Kravaře Česká republika. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 11. 7. 1961 a je stále aktivní. Jednotné zemědělské družstvo "9. květen" v Kravařích "v likvidaci" má více provozoven a dvě živnosti.

Jako zdroj dat o Jednotné zemědělské družstvo "9. květen" v Kravařích "v likvidaci" nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Jednotné zemědělské družstvo "9. květen" v Kravařích "v likvidaci" na Justice.cz
Detailní informace o Jednotné zemědělské družstvo "9. květen" v Kravařích "v likvidaci" na rzp.cz

Výpis dat pro Jednotné zemědělské družstvo "9. květen" v Kravařích "v likvidaci" na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Jednotné zemědělské družstvo "9. květen" v Kravařích "v likvidaci"

Soud Krajský soud v Ostravě 8
Spisová značka DrXXIV 1089
IČO (identifikační číslo osoby) 00148458
Jméno Jednotné zemědělské družstvo "9. květen" v Kravařích "v likvidaci"
Právní forma podnikání Družstvo
Aktivní ANO
Zapsána dne 11.7.1961
Ručení:Každý člen ručí za případnou ztrátu družstva až do výše podíluna hospodářských výsledcích družstva za rok, ve kterém bylavykázána ztráta. 26.5.1989
Zřízení družstva:Družstvo bylo zřízeno podle usnesení společné slučovací členskéschůze, konané dne 26. ledna 1961 a usnesení rady Okresníhonárodního výboru v Opavě ze dne 3. března 1961, čís. spis. sezn.480 sloučením:a) Jednotného zemědělského družstva v Kravařích /:Dz 163:/b) Jednotného zemědělského družstva v Koutech /:Dz 74:/ 11.7.1961
Den vzniku: 26. ledna 1961 11.7.1961

Aktuální kontaktní údaje Jednotné zemědělské družstvo "9. květen" v Kravařích "v likvidaci"

Sídlo Jednotné zemědělské družstvo "9. květen" v Kravařích "v likvidaci"

Platnost údajů od - do
Adresa Kravaře Česká republika
Kravaře, okres Opava
11.7.1961

Předmět podnikání Jednotné zemědělské družstvo "9. květen" v Kravařích "v likvidaci"

Platnost údajů od - do
1. Družstvo provozuje zemědělskou výrobu a v zájmu jejíhodalšího rozvoje racionálně a efektivně hospodaří na zemědělsképůdě, v lesích, vodních plochách a rybnících s chovem ryb, kteréužívá. 26.5.1989
2. Družstvoa) zpracovává zemědělské a lesní suroviny a vyrábí z nichpotravinářské výrobky 26.5.1989
b) vykonává činnost a vyrábí výrobky sloužící potřebámzemědělské a potravinářské výroby 26.5.1989
c) poskytuje práce a služby pro občany 26.5.1989
d) prodává vlastní vyrobené zboží 26.5.1989
3.V zájmu zabezpečení společensky prospěšné výroby a služebprovozuje v rámci ČSSR družstvo jen po předchozím souhlasuorgánu hospodářského řízení i jinou hospodářskou činnost:a) těžba a prodej štěrkopísku z vlastní štěrkovny 26.5.1989
b) práce a služby pro socialistické organizace a to:zemědělské, zemní, stavební, malířské, natěračské,vodoinstalační, topenářské, elektroinstalační, klempířské,revize, elektrozařízení a hromosvodů, pokrývačské, tesařské,stolařské, zámečnické a sklenářské práce 26.5.1989
c) výroba a montáž zámečnických a ocelových konstrukcí 26.5.1989
d) vazba věnců a kytic z přírodních a umělých materiálů 26.5.1989
e) provádění domácích porážek vepřů 26.5.1989
f) výroba žebérkového drátěného pletiva, rámků a výrobků z něho 26.5.1989
g) výroba pracovních předmětů a DKP a jejich prodej, výrobastrojů a zařízení 26.5.1989
h) nákladní doprava podle zvláštního povolení odboru dopravy,zejména prostřednictvím Krajského dopravního střediska 26.5.1989
i) výroba a montáž strojních skupin a vysokozdvižných vozíkůDesta 26.5.1989
j) výroba, montáž a opravy zvedacích zařízení 26.5.1989
k) stavební údržba pozemních komunikací a jejich zařízení 26.5.1989
l) výkony pro ochranu životního prostředí - číštění a údržbainženýrských sítí 26.5.1989
m) výroba výrobků z umělých hmot 26.5.1989
n) výroba a prodej hřebíků 26.5.1989
o) výroba, opravy a montáž vzduchotechnických zařízení 26.5.1989
p) dokrmování hospodářských zvířat občany 26.5.1989
r) nákup zemědělských a lesních výrobků a surovin 26.5.1989
s) podkovářské práce a strouhání paznehtů hospodářských zvířat 26.5.1989
Družstvu byly povoleny tyto nové druhy přidružené výroby: 4.7.1988 - 26.5.1989
výroba drátěného pletiva v rámkumísto činnosti: prostory a objekty družstva 4.7.1988 - 26.5.1989
montáž zvedacích hřebenových zařízenímísto činnosti: prostory a objekty družstva 4.7.1988 - 26.5.1989
stavební údržba pozemních komunikací a jejich zařízenímísto činnosti: okres Ostrava, Opava 4.7.1988 - 26.5.1989
výkony pro ochranu životního prostředí - číštění kanalizačníchsítímísto činnosti: okres Ostrava, Karviná a Opava 4.7.1988 - 26.5.1989
Rozšiřuje se přidružená výroba o tento nový druh činnosti:1. výroba a montáž vysokozdvižných vozíků Desta2. místem provozování přidružené výroby : JZD "9.květen"Kravaře.3. územní obvod: okres Opava 28.9.1983 - 4.7.1988
Podle rozhodnutí odboru dopravy ONV v Opavě ze dne 9.4.1981,č.j. dopr. 318/80-277-1-Ky byla povolena doprava věcí pro cizípotřeby do 31. ledna 1983. 29.5.1981 - 26.5.1989
Podle oprávnění Inspektorátu bezpečnosti práce v Ostravě ze dne11.12.1980 pod evid. číslem 075/11.00/80-EZ-M,0 je družstvooprávněno k montážím, opravám a údržbě elektrických zařízenídodavatelským způsobem v rozsahu nízkého napětí. 29.5.1981 - 26.5.1989
Rozhodnutím ONV, odboru dopravy v Opavě ze dne 22.5.1980, č.j.611/80-277/1-ky byla povolena doprava věcí pro cizí potřeby do28. února 1981. 4.12.1980 - 29.5.1981
Rozhodnutím ONV, odboru dopravy v Opavě ze dne 7.2.1979, č.j.Dopr. 277-1/79-128-Cha, byla povolena doprava věcí pro cizípotřeby do 31. ledna 1980. 10.1.1980 - 4.12.1980
Rozhodnutím ONV, odbor dopravy, v Opavě ze dne 27.1.1978, č.j.Dopr. 277-1/61/78-Cha byla povolena doprava věcí pro cizípotřeby do 31. ledna 1979. 27.1.1978 - 10.1.1980
Zapisuje se upravený rozsah přidružené výroby pro rok 1977,stanovený tržbami v částce 20,438.000,-Kčs, t.j. 30,7 %celkových tržeb. 15.12.1977 - 4.7.1988
Rozhodnutím ONV, odboru dopravy v Opavě ze dne 15.11.1977, zn.Dopr.1271/77-Be byla povolena doprava pro cizí v rámci okresuOpava do 31. ledna 1978. 21.11.1977 - 27.1.1978
Jde o tuto přidruženou výrobu: 2.11.1977 - 4.7.1988
1. těžba a prodej štěrkopísku z vlastní štěrkovny 2.11.1977 - 4.7.1988
2. práce a služby pro občany a soc. organizace a to zemědělské,zemní, stavební, malířské, natěračské, vodoinstalační,topenářské, elektroinstalační, klempířské, pokryvačské,tesařské, stolařské, zámečnické 2.11.1977 - 4.7.1988
3. výroba zámečnických konstrukcí 2.11.1977 - 4.7.1988
4. vazba věnců a kytic z přírodních a umělých materiálů 2.11.1977 - 4.7.1988
6. výroba žeberkového drátěného pletiva 2.11.1977 - 4.7.1988
7. výroba pracovních předmětů a DKP a jejich prodej 2.11.1977 - 4.7.1988
8. nákladní doprava podle zvláštního povolení odboru dopravy,zejména prostřednictvím Krajského dopravního střediska 2.11.1977 - 4.7.1988
5. provádění domácích porážek vepřů 2.11.1977 - 4.7.1988
Celkový objem tržeb z přidružené výroby je stanoven finančnímplánem družstva na příslušný kalendářní rok. Pro rok 1977 jetento stanoven částkou Kčs 20,798.000,-. 2.11.1977 - 15.12.1977
1.Hlavním předmětem činnosti družstva je zemědělská velkovýroba,zahrnuje v sobě i jiné činnosti, pokud přispívají ke zvyšováníintenzity a efektivnosti zemědělské velkovýroby a zajišťujíplynulost provozu a plné využití výrobních sil družstva.Za překročení hlavního předmětu činnosti družstva se nepovažujeposkytování prací a služeb pro jiné organizace nebo občany,pokud se provádějí jen ojediněle, příležitostně a krátkodobě. 23.2.1977 - 26.5.1989
2. V zájmu celoročního zaměstnání svých členů, využitímvýrobních prostředků nebo vlastních a místních materiálovýchzdrojů, jakož i k zabezpečení společensky prospěšné výroby aslužeb, družstvo provozuje na základě povolení, vydanéhookresním národním výborem, přidruženou výrobu. 23.2.1977 - 26.5.1989
Na základě rozhodnutí ONV v Opavě ze dne 9. dubna 1976, zn.Dopr-277-1-169-76-Ge byla družstvu povolena doprava pro cizí,která začíná nebo končí v okrese Opava a její platnost je do31. ledna 1977. 23.2.1977 - 21.11.1977
Jde o tuto přidruženou výrobu:Těžba a prodej štěrkopísku na vlast. pozemcích, práce a službypro občany a socialistické organizace, tj. zemědělské, zemní,stavební, malířské, natěračské, vodoinstalační, topenářské,elektroinstalační, klempířské a pokryvačské, stolařské, tesařskéa kolařské, zámečnické, výrobu zámečnických konstrukcí, vazbuvěnců a kytic z přírodních a umělých materiálů, provádět domácíporážky vepřů - tyto práce v okrese Opava, ve výjimečnýchpřípadech v obvodu Severomoravského kraje, výrobu žeberkovéhopletiva a výrobu pracovních předmětů a DKP pro odběratele naúzemí ČSSR, nákladní dopravu na území ČSSR převážněprostřednictvím Krajského dopravního střediska.Povolený rozsah tržby přidružené výroby v kalendářním roce je17,700.000,-Kčs, t.j. cca 30% celkových ročních tržeb družstva. 23.2.1977 - 2.11.1977
3. Provádět stavební práce a údržbu pro cizí 2.3.1976 - 23.2.1977
5. Provádět opravy a montáže nízko i vysokotlakových kotlů avýrobu náhradních dílů.Vyrábět vzduchotechnické a přídavné zařízení (ventilátory aodlučovače popílku)Přidružená výroba bude provozována v rámci Severomoravskéhokraje.Rozsah přidružené a pomocné výroby nepřekročí 50 % všech tržeb avýnosů družstva. 2.3.1976 - 23.2.1977
4. Příležitostně a podle možností provádět zámečnické práce prosoc. organizace nebo obyvatelstvo. 2.3.1976 - 23.2.1977
Družstvo provozuje pomocnou a přidruženou výrobu v zájmu rozvojezem. výroby lepšího využití výrobních prostředků, plnéhouplatnění práce družstevníků, zejména v době vegetačního klidu avyužití vlastních a místních materiálových zdrojů. Této činnostinesmí být zneužíváno k soukromému podnikání a její provozovánínesmí ohrožovat hlavní činnost družstva.Jde o tuto pomocnou a přidruženou výrobu: 17.7.1972 - 23.2.1977
1. Těžba štěrkopísku a to na pozemcích užívaných JZD v rozsahudo 30.000 m3. 17.7.1972 - 23.2.1977
2. Vlastními výrobními prostředky vykonávat služby pro jiné soc.organizace a obyvatelstvu v době, kdy je možno pro tuto činnostprostředky JZD uvolnit a to práce zemědělské, zemní a dopravní 17.7.1972 - 23.2.1977
3. Provádět stavební práce a údržbu byt. fondu pro cizí 17.7.1972 - 2.3.1976
4. Příležitostně a podle možností provádět zámečnické práce prosoc. organizace nebo obyvatelstvo.Rozsah přidružené a pomocné výroby nepřekročí 50 % všech tržeb avýnosů družstva. 17.7.1972 - 2.3.1976
Hlavním předmětem činnosti družstva je zemědělská výroba. 25.11.1970 - 23.2.1977
Družstvo provozuje pomocnou a přidruženou výrobu v zájmu rozvojezem. výroby lepšího využítí výrobních prostředků, plnéhouplatnění práce družstevníků, zejména v době vegetačního klidu avyužití vlastních a místních materiálových zdrojů. Této činnostinesmí být zneužíváno k soukromému podnikání a její provozovánínesmí ohrožovat hlavní činnost družstva.Jde o tuto pomocnou a přidruženou výrobu: 25.11.1970 - 17.7.1972
1. Těžba písku a štěrku a to na pozemcích užívaných JZD vrozsahu do 30.000 m3. 25.11.1970 - 17.7.1972
2. Vlastními výrobními prostředky vykonávat služby pro jiné soc.organizace a obyvatelstvo v době, kdy je možno tuto činnostprostředky JZD uvolnit a to práce zemědělské, zemní a dopravní. 25.11.1970 - 17.7.1972
3. Provádět stavební práce a údržbu byt. fondu pro cizí 25.11.1970 - 17.7.1972
4. Příležitostně a podle možností provádět zámečnické prácepro soc. organizace nebo obyvatelstvo 25.11.1970 - 17.7.1972
Přidružená výroba bude prováděna v rámci Severomoravského kraje.Rozsah přidružené a pomocné výroby nepřekročí 33 % veškerýchtržeb, to je 3 500.000.- Kčs. 25.11.1970 - 17.7.1972
Předmět činnosti je dán zák. čís. 49/1959 Sb. a ustanovenímstanov, vyhlášených v Úř. listě ze dne 15.4.1959, částka 39,čís. vyhl. 92. 11.7.1961 - 25.11.1970

vedení firmy Jednotné zemědělské družstvo "9. květen" v Kravařích "v likvidaci"

Statutární orgán Jednotné zemědělské družstvo "9. květen" v Kravařích "v likvidaci"

Platnost údajů od - do
předseda Ing. František Sedlařík 22.12.1981
Adresa: Javorová 617 , Kobeřice Česká republika
Kobeřice, Javorová 617
místopředseda Jakub Obrusník 13.3.1987
Adresa: 204 , Strahovice Česká republika
Strahovice 204
likvidátor JUDr. Dagmar Soukenková 24.8.1994
Adresa: Purkyňova 6 , Ostrava Česká republika
Ostrava, Purkyňova 6
předseda František Kroček 11.7.1961 - 21.5.1962
Adresa: 42 , Kravaře II Česká republika
Kravaře II 42
člen představenstva František Glabazňa 11.7.1961 - 5.9.1966
Adresa: 117 , Kravaře I Česká republika
Kravaře I 117
člen představenstva Josef Hahn 11.7.1961 - 5.9.1966
Adresa: 44 , Kravaře I Česká republika
Kravaře I 44
člen představenstva Josef Urbiš 11.7.1961 - 5.9.1966
Adresa: 183 , Kravaře II Česká republika
Kravaře II 183
člen představenstva Pavel Richter 11.7.1961 - 5.9.1966
Adresa: 136 , Kravaře II Česká republika
Kravaře II 136
člen představenstva František Vraník 11.7.1961 - 5.9.1966
Adresa: Česká republika
Kravaře II, Kostelní ul.
člen představenstva Hedvika Luzarová 11.7.1961 - 5.9.1966
Adresa: 188 , Kravaře II Česká republika
Kravaře II 188
člen představenstva Gertruda Peterková 21.5.1962 - 5.9.1966
Adresa: Hlučínská 52 , Kravaře II Česká republika
Kravaře II, Hlučínská 52
člen představenstva Marta Drastíková 21.5.1962 - 5.9.1966
Adresa: Alejní 4 , Kravaře Česká republika
Kravaře, Alejní 4
člen představenstva František Thimel 11.7.1961 - 6.9.1966
Adresa: 99 , Kravaře I Česká republika
Kravaře I 99
člen představenstva Anna Poslušná 21.5.1962 - 21.2.1969
Adresa: Náměstí 30 , Kravaře Česká republika
Kravaře, Náměstí 30
člen představenstva Jan Večerek 11.7.1961 - 20.8.1969
Adresa: 11 , Kravaře I Česká republika
Kravaře I 11
člen představenstva Anna Lesčínská 5.9.1966 - 20.8.1969
Adresa: Opavská 99 , Kravaře I Česká republika
Kravaře I, Opavská 99
člen představenstva Bedřich Herrmann 6.9.1966 - 20.8.1969
Adresa: Hlučínská 138 , Kravaře II Česká republika
Kravaře II, Hlučínská 138
člen představenstva Jan Sněhota 21.2.1969 - 20.8.1969
Adresa: Česká republika
Kravaře I, Nádražní ulice
člen představenstva Marie Švencnerová 21.2.1969 - 20.8.1969
Adresa: Hlučínská 130 , Kravaře II Česká republika
Kravaře II, Hlučínská 130
člen představenstva Valter Kocián 11.7.1961 - 17.5.1971
Adresa: 36 , Kravaře I Česká republika
Kravaře I 36
člen představenstva František Kroček 21.5.1962 - 17.5.1971
Adresa: 42 , Kravaře II Česká republika
Kravaře II 42
člen představenstva Jan Hlubek 5.9.1966 - 17.5.1971
Adresa: Bezručova 121 , Kravaře I Česká republika
Kravaře I, Bezručova 121
člen představenstva Josef Thiemel 21.2.1969 - 17.5.1971
Adresa: Opavská 92 , Kravaře I Česká republika
Kravaře I, Opavská 92
člen představenstva Vincenc Vilášek 20.8.1969 - 17.5.1971
Adresa: Náměstí 5 , Kravaře I Česká republika
Kravaře I, Náměstí 5
člen představenstva František Kaluža 20.8.1969 - 17.5.1971
Adresa: Hlučínská 177 , Kravaře II Česká republika
Kravaře II, Hlučínská 177
člen představenstva Erich Thimel 11.7.1961 - 19.11.1973
Adresa: 177 , Kravaře II Česká republika
Kravaře II 177
člen představenstva Viktor Malyška 17.5.1971 - 19.11.1973
Adresa: 1688 , Ostrava-Poruba Česká republika
Ostrava-Poruba 1688
člen představenstva Anežka Slaná 17.5.1971 - 19.11.1973
Adresa: Hlučínská 43 , Kravaře II Česká republika
Kravaře II, Hlučínská 43
předseda Ing. Vilém Dvořák 21.5.1962 - 24.7.1975
Adresa: Kravaře-Nový Dvůr Česká republika
Kravaře-Nový Dvůr
člen představenstva Hedvika Urbánková 20.8.1969 - 24.7.1975
Adresa: Hlučínská 114 , Kravaře II Česká republika
Kravaře II, Hlučínská 114
člen představenstva Pavel Richter 17.5.1971 - 24.7.1975
Adresa: Hlučínská 136 , Kravaře II Česká republika
Kravaře II, Hlučínská 136
člen představenstva Růžena Švančarová 19.11.1973 - 24.7.1975
Adresa: Hlučínská 153 , Kravaře II Česká republika
Kravaře II, Hlučínská 153
člen představenstva Josef Nácovský 19.11.1973 - 24.7.1975
Adresa: 375 , Štěpánkovice Česká republika
Štěpánkovice 375
člen představenstva Adéla Baránková 19.11.1973 - 24.7.1975
Adresa: Bezručova 121 , Kravaře I Česká republika
Kravaře I, Bezručova 121
člen představenstva Karel Thiemel 17.5.1971 - 23.2.1977
Adresa: Opavská 64 , Kravaře I Česká republika
Kravaře I, Opavská 64
člen představenstva Ing. Vilém Dvořák 24.7.1975 - 23.2.1977
Adresa: Kravaře-Nový Dvůr Česká republika
Kravaře-Nový Dvůr
člen představenstva Ing. Dezider Galis 24.7.1975 - 23.2.1977
Adresa: Dolní schody 12 , Opava Česká republika
Opava, Dolní schody 12
člen představenstva Josef Peterek 24.7.1975 - 23.2.1977
Adresa: Hlavní 121 , Štěpánkovice Česká republika
Štěpánkovice, Hlavní 121
člen představenstva Emílie Tomíčková 24.7.1975 - 23.2.1977
Adresa: 16. dubna 10 , Štěpánkovice Česká republika
Štěpánkovice, 16. dubna 10
člen představenstva Jindřich Moravec 24.7.1975 - 23.2.1977
Adresa: Střední 31 , Svoboda Česká republika
Svoboda, Střední 31
člen představenstva Vladimír Hlaváč 24.7.1975 - 23.2.1977
Adresa: 85 , Chvalíkovice Česká republika
Chvalíkovice 85
člen představenstva Norbert Harazim 24.7.1975 - 23.2.1977
Adresa: Bezručova 79 , Kravaře I Česká republika
Kravaře I, Bezručova 79
člen představenstva Anna Lesčínská 17.5.1971 - 13.5.1981
Adresa: Hlučínská 184 , Kravaře II Česká republika
Kravaře II, Hlučínská 184
člen představenstva František Večerek 17.5.1971 - 13.5.1981
Adresa: Alejní 10 , Kravaře I Česká republika
Kravaře I, Alejní 10
zástupce předsedy Leo Nevřela 24.7.1975 - 13.5.1981
Adresa: Gen. Jeremenka 18 , Štěpánkovice Česká republika
Štěpánkovice, Gen. Jeremenka 18
místopředseda Jakub Obrusník 23.2.1977 - 13.5.1981
Adresa: 185 , Strahovice Česká republika
Strahovice 185
člen představenstva Jan Kurka 23.2.1977 - 13.5.1981
Adresa: Gottwaldova 228 , Kobeřice Česká republika
Kobeřice, Gottwaldova 228
člen představenstva Jan Homola 23.2.1977 - 13.5.1981
Adresa: Olšina 14 , Kobeřice Česká republika
Kobeřice, Olšina 14
člen představenstva Rudi Valder 23.2.1977 - 13.5.1981
Adresa: 1. máje 6 , Bolatice Česká republika
Bolatice, 1. máje 6
člen představenstva Josef Kurka 23.2.1977 - 13.5.1981
Adresa: Střední 3 , Štěpánkovice Česká republika
Štěpánkovice, Střední 3
předseda Jiří Doucha 24.7.1975 - 22.12.1981
Adresa: Jaselská 9 , Opava Česká republika
Opava, Jaselská 9
člen představenstva Václav Šarša 23.2.1977 - 22.12.1981
Adresa: 3 , Sudice Česká republika
Sudice 3
místopředseda Ing. František Sedlařík 13.5.1981 - 22.12.1981
Adresa: Javorová 617 , Kobeřice Česká republika
Kobeřice, Javorová 617
člen představenstva Jan Procházka 13.5.1981 - 28.9.1983
Adresa: 39 , Rohov Česká republika
Rohov 39
člen představenstva Alfons Václavík 24.7.1975 - 28.5.1986
Adresa: 16. dubna 500 , Štěpánkovice Česká republika
Štěpánkovice, 16. dubna 500
člen představenstva Marie Mrovcová 23.2.1977 - 28.5.1986
Adresa: Gottwaldova 100 , Kobeřice Česká republika
Kobeřice, Gottwaldova 100
člen představenstva Annelies Nevřelová 13.5.1981 - 28.5.1986
Adresa: gen. Jeremenka 18 , Štěpánkovice Česká republika
Štěpánkovice, gen. Jeremenka 18
člen představenstva František Prokš 13.5.1981 - 28.5.1986
Adresa: náměstí 934 , Kravaře I Česká republika
Kravaře I, náměstí 934
člen představenstva Miroslav Styblík 22.12.1981 - 28.5.1986
Adresa: 125 , Sudice Česká republika
Sudice 125
místopředseda JUDr. Vladimír Hlaváč 22.12.1981 - 13.3.1987
Adresa: Náplatkova 4 , Opava-Chvalíkovice Česká republika
Opava-Chvalíkovice, Náplatkova 4
člen představenstva Růžena Švančarová 23.2.1977 - 26.5.1989
Adresa: Hlučínská 153 , Kravaře II Česká republika
Kravaře II, Hlučínská 153
člen představenstva Anna Kubná 23.2.1977 - 26.5.1989
Adresa: 56 , Rohov Česká republika
Rohov 56
člen představenstva Josef Hruška 23.2.1977 - 26.5.1989
Adresa: 40 , Sudice Česká republika
Sudice 40
člen představenstva František Weczerek 13.5.1981 - 26.5.1989
Adresa: Bezručova 24 , Kravaře I Česká republika
Kravaře I, Bezručova 24
člen představenstva Ervin Dostál 13.5.1981 - 26.5.1989
Adresa: Ostrožná 20 , Opava Česká republika
Opava, Ostrožná 20
člen představenstva František Peterek 13.5.1981 - 26.5.1989
Adresa: 121 , Strahovice Česká republika
Strahovice 121
člen představenstva Alena Matuštíková 13.5.1981 - 26.5.1989
Adresa: Nádražní 20 , Kobeřice Česká republika
Kobeřice, Nádražní 20
člen představenstva Hubert Návrat 28.9.1983 - 26.5.1989
Adresa: P. Bezruče 236 , Chuchelná Česká republika
Chuchelná, P. Bezruče 236
člen představenstva Zdeněk Dominik 28.5.1986 - 26.5.1989
Adresa: L. Hořké 65 , Kravaře III Česká republika
Kravaře III, L. Hořké 65
člen představenstva František Halfar 28.5.1986 - 26.5.1989
Adresa: Stiborská 548 , Kobeřice Česká republika
Kobeřice, Stiborská 548
člen představenstva Anna Harazimová 28.5.1986 - 26.5.1989
Adresa: gen. Svobody 1 , Štěpánkovice Česká republika
Štěpánkovice, gen. Svobody 1
člen představenstva František Leščinský 28.5.1986 - 26.5.1989
Adresa: Česká republika
Kravaře, Nový Dvůr
člen představenstva Helena Moslerová 28.5.1986 - 26.5.1989
Adresa: Mlýnská 475 , Štěpánkovice Česká republika
Štěpánkovice, Mlýnská 475
člen představenstva Milada Řehánková 28.5.1986 - 26.5.1989
Adresa: Hlučínská 45 , Kravaře II Česká republika
Kravaře II, Hlučínská 45
člen představenstva Jana Šimčíková 28.5.1986 - 26.5.1989
Adresa: Příkopy 9 , Kobeřice Česká republika
Kobeřice, Příkopy 9

Sbírka Listin Jednotné zemědělské družstvo "9. květen" v Kravařích "v likvidaci"

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
DrXXIV 1089/SL 9 účetní závěrka r. 2009 bez přílohy Krajský soud v Ostravě 16.2.2010 21.4.2010 6
DrXXIV 1089/SL 8 notářský zápis NZ 110/2004-náhr.VH-likv. Krajský soud v Ostravě 30.4.2004 6.12.2004 8.12.2004 315
DrXXIV 1089/SL 7 účetní závěrka r. 2002 Krajský soud v Ostravě 2.12.2003 4.12.2003 11
DrXXIV 1089/SL 5 účetní závěrka r. 2000 Krajský soud v Ostravě 2.12.2003 4.12.2003 16
DrXXIV 1089/SL 3 účetní závěrka r. 1998 Krajský soud v Ostravě 2.12.2003 4.12.2003 16
DrXXIV 1089/SL 2 účetní závěrka r. 1997 Krajský soud v Ostravě 2.12.2003 4.12.2003 16
DrXXIV 1089/SL 1 účetní závěrka r. 1996 Krajský soud v Ostravě 2.12.2003 4.12.2003 22

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Jednotné zemědělské družstvo "9. květen" v Kravařích "v likvidaci"

IČO (identifikační číslo) 00148458
Jméno Jednotné zemědělské družstvo "9. květen" v Kravařích "v likvidaci"
Právní forma podnikání Družstvo
Přidělený úřad Městský úřad Kravaře
Vznik první živnosti: 22.2.1993
Celkový počet živností: 6
Aktivních živností: 2

Sídlo Jednotné zemědělské družstvo "9. květen" v Kravařích "v likvidaci"

Živnosti a provozovny Jednotné zemědělské družstvo "9. květen" v Kravařích "v likvidaci"

Živnost č. 1 Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 22.2.1993
Provozovna č. 1
Provozovna Hanůvka 747 21 Kravaře
Identifikační číslo provozovny 1005073856
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 22.2.1993
Provozovna č. 2
Provozovna 747 21 Kravaře
Identifikační číslo provozovny 1005073872
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 22.2.1993
Provozovna č. 3
Provozovna 747 51 Stěbořice
Identifikační číslo provozovny 1005073881
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 22.2.1993

Živnost č. 2 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Výroba zemědělských strojů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 22.2.1993
Provozovna č. 1
Provozovna Hanůvka 747 21 Kravaře
Identifikační číslo provozovny 1005073856
Druh provozovny jiný
Obory činností
  • Výroba zemědělských strojů

Zahájení provozování 22.2.1993
Provozovna č. 2
Provozovna Bolatická 747 21 Kravaře
Identifikační číslo provozovny 1005073848
Druh provozovny jiný
Obory činností
  • Výroba zemědělských strojů

Zahájení provozování 22.2.1993
Provozovna č. 3
Provozovna Nový Dvůr 747 21 Kravaře
Identifikační číslo provozovny 1005073864
Druh provozovny jiný
Obory činností
  • Výroba zemědělských strojů

Zahájení provozování 22.2.1993

Živnost č. 3 Výroba a opravy zemědělských strojů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 22.2.1993
Zánik oprávnění 11.6.2001

Živnost č. 4 Dopravní služby speciálními vozidly

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 22.2.1993
Zánik oprávnění 10.6.1993

Živnost č. 5 Výroba zemědělských strojů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 22.2.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 6 Silniční motorová doprava

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.3.1993
Zánik oprávnění 10.6.1993
Konec oprávnění 18.3.1995
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán Jednotné zemědělské družstvo "9. květen" v Kravařích "v likvidaci"

Člen statutárního orgánu Ing. František Sedlářík
Člen statutárního orgánu JUDr. Dagmar Soukenková

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Jednotné zemědělské družstvo "9. květen" v Kravařích "v likvidaci"

IČO: 00148458
Firma: Jednotné zemědělské družstvo "9. květen" v Kravařích "v likvidaci"
Právní forma: Družstvo
Okres: Opava
Základní územní jednotka: Kravaře
Počet zaměstnanců: Neuvedeno
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 1.5.1976

Sídlo Jednotné zemědělské družstvo "9. květen" v Kravařích "v likvidaci"

Sídlo: Nádražní 12 NEOAD, Kravaře 747 21

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Smíšené hospodářství
tracking image