Hlavní navigace

FIRMA Jednota Teplice, družstvo IČO: 00032107

Jednota Teplice, družstvo má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

Jednota Teplice, družstvo (00032107) je Družstvo. Sídlí na adrese Zemská 818, 41501 Teplice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 14. 9. 1955 a je stále aktivní. Jednota Teplice, družstvo má jednu živnost.

Jako zdroj dat o Jednota Teplice, družstvo nám sloužily tyto stránky:

Výpis dat pro Jednota Teplice, družstvo na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Jednota Teplice, družstvo

Soud: Krajský soud v Ústí nad Labem 14. 9. 1955
Spisová značka: DrXXVIII 139
IČO (identifikační číslo osoby): 00032107
Jméno: Jednota, spotřební družstvo
Právní forma: Družstvo 14.9.1955
Zapsána dne: 14.9.1955
II. valná hromada, konaná dne 15.11.1992 schválila transfor- mační projekt družstva. Členská schůze, konaná dne 15.11. 1992 a shromáždění delegátů konané dne 24.4.1993 schválilo nové stanovy družstva, přizpůsobené úpravě v obchodním záko- níku č.513/1991 Sb. 12.11.1993
Jednání jménem družstva : Jménem představenstva jedná navenek předseda nebo místopřed- sedové. Je-li však pro právní úkon, který činí představenstvo přede- psána písemná forma, je třeba podpisu alespoň 2 členů před- stavenstva. 12.11.1993 - 23.8.1996
Výše částky, převedené do nedělitelného fondu družstva podle ust. § 18 odst. 2 zák.č. 42/1992 Sb. : 22 886 946,23 Kč. 12.11.1993 - 18.4.2014
Podepisování za družstvo : Jménem družstva jedná a za družstvo podepisuje předseda, popř. pověřený místopředseda družstva a další člen předsta- venstva. 12.6.1990 - 12.11.1993
Podle těchto stanov se zapisuje, že družstvo je spotřebním družstvem ve smyslu čl.5 Ústavy Československé socialistické republiky a zák.č.94/1988 Sb., o bytovém, spotřebním a vý- robním družstevnictví. 28.12.1988
Družstvo je členem Českého svazu spotřebních družstev. 28.12.1988
Konference delegátů družstva, která se konala dne 23.11.1988 byly přijaty a schváleny nové stanovy, kterými se družstvo od 1.1.1989 řídí a které jsou založeny ve spise podnikového rejstříku. 28.12.1988 - 12.11.1993
Orgány družstva jsou : konference delegátů, představenstvo, předseda, kontrolní komise, členská schůze /u provozoven/ a dohlížecí výbory 28.12.1988 - 12.11.1993
Funkční období volených orgánů družstva činí 5 let. 28.12.1988 - 12.11.1993
Představenstvo je výkonným a statutárním orgánem družstva, tvoří je 9 - 15 členů, je oprávněno jednat jménem družstva ve věcech, které nejsou zákonem, jiným obecně platným práv- ním předpisem, nebo Stanovami vyhrazeny jinému orgánu /bod 30 stanov/. 28.12.1988 - 12.11.1993
Zastupování a podepisování za družstvo : Jménem družstva jedná a za družstvo podepisuje předseda /po- věřený místopředseda/; v případech, kdy je rozhodování vy- hrazeno představenstvu a právní předpisy stanoví pro právní úkon písemnou formu, podpisují za družstvo předseda /místo- předseda/ družstva a další člen představenstva. Předsedu zastupuje v době jeho nepřítomnosti nebo zaneprázdnění pově- řený místopředseda. 4.9.1978 - 12.6.1990
Řádným shromážděním delegátů družstva, konaným dne 17.června 1978 byla přijata a schválena změna stanov, článku I. bod 1, 4, písm.f, článku II.bod 9 písm.e, článku III.bod 34 stanov. 4.9.1978 - 12.11.1993
Nestačí-li ke krytí případné ztráty fondy družstva, nebo ne- uhradí-li se ztráta z jiných zdrojů, přispět k její úhradě nejvýše svým členským podílem. O této povinnosti rozhodne konference delegátů. 4.9.1978 - 12.11.1993
Shromážděním delegátů konaným dne 15.4.1972 byly provedeny změny stanov hlavně v článku 4 písm.F. Tyto stanovy se za- pisují a zakládají do spisů pdnikového rejstříku. Tyto sta- novy byly schváleny Českým svazem spotřebních družstev v Praze dne 6.5.1972. 23.1.1973 - 12.11.1993
Shromáždění delegátů ze dne 29. listopadu 1964 byly přijaty vzorové stanovy lidového spotřebního družstva, schválené představenstvem Ústředního svazu spotřebních družstev dne 13.října 1964. Orgány družstva jsou nyní konference delegá- tů, výbor, představenstvo, kontrolní komise, členské schůze u prodejen a dohlížecí výbory. 18.6.1965 - 12.11.1993
Výkoným orgánem družstva je představenstvo, sestávající z 9 - 13 členů, volených výborem družstva na období dvou let. 18.6.1965 - 12.11.1993
Shromážděním delegátů ze dne 21.5.1960 a dohodou o sloučení ze dne 25.6.1960, schválenou Ústředním svazem spotřebních družstev v Praze bylo s tímto družstvem sloučeno družstvo JEDNOTA, lidové spotřební družstvo v Bílině /zdejší Do 5/, které sloučením zaniklo ke dni 30.6.1960 a jehož majetek a závazky toto družstvo přejímá. 26.10.1960
Shromážděním delegátů ze dne 21.5.1960 a dohodou o sloučení ze dne 25.6.1960, schválenou Ústředním svazem spotřebních družstev v Praze bylo s tímto družstvem sloučeno družstvo JEDNOTA, lidové spotřební družstvo v Bílině /zdejší Do 5/, které sloučením zaniklo ke dni 30.6.1990 a jehož majetek a závazky toto družstvo přejímá. 26.10.1960 - 26.10.1960
Shromážděním delegátů ze dne 18.6.1960 byly změněny stanovy družstva v článcích 2 odst.1, 6, 44, 20, 22 písm. b), 23 odst.2, 24, 31, 32, 31 odst.1, 34 odst.1, 35 odst.1, 2, 40 odst.2, 45 odst.3 a 49. 26.10.1960 - 12.11.1993
Výkonným orgánem družstva je představenstvo, skládající se z 9 - 13 členů, volených na dobu 2 let výborem družstva. 26.10.1960 - 12.11.1993
Členský podíl činí nyní 100,-- Kčs. 7.10.1958 - 12.11.1993
Členové ručí mimo svůj podíl ještě další částkou, rovnající se nejvýše členskému podílu. 12.3.1956 - 4.9.1978
Zastupování a podepisování : K názvu družstva připojí své podpisy předseda /místopředse- da/ a 1 další člen představenstva. 12.3.1956 - 4.9.1978
Podle přijatých vzorových stanov spotřebního družstva řídí činnost družstva představenstvo, skládající se z předsedy, místopředsedy a 5 - 9 členů, volených na 1 rok. 12.3.1956 - 12.11.1993
Členský podíl činí 40 Kčs. 12.3.1956 - 12.11.1993
Údaje o družstvu : Družstvo vzniklo usnesením valné ustavující hromady ze dne 9.1. 1955 jako družstvo lidové ze sloučených družstev: Jednota v Byst- řanech, Žalanech, Unčíně a Modlanech a Okresní svaz spořebních družstev v Telicích, jejichž práva a závazky převzalo. 14.9.1955
Ručení: Člen ručí mimo svůj podíl ještě další částkou ve výši svého po- dílu 14.9.1955 - 4.9.1978
Družstvo platně zastupují a za něj podepisují předseda a 1 další člen výboru. 14.9.1955 - 4.9.1978
Družstvo spočívá na stanovách přijatých valnou hromadou ze dne 9.1.1955. Výkonným orgánem družstva je výbor, sestávající z předsedy a 4 - 6 dalších členů. 14.9.1955 - 12.11.1993
Členský podíl činí 40 Kčs a je splatný do 1 roku ode dne přijetí za člena. 14.9.1955 - 12.11.1993

Sídlo Jednota Teplice, družstvo

Platnost údajů od - do
Adresa: Zemská 818, Teplice 41501, Česká republika 2.11.2004
Adresa: Zemská 818, Teplice , Česká republika 12.6.1990 - 2.11.2004
Adresa: , T e p l i c e , Česká republika 14.9.1955 - 12.6.1990

Předmět podnikání Jednota Teplice, družstvo

Platnost údajů od - do
maloobchod se smíšeným zbožím 2.11.2004
řeznictví a uzenářství 2.11.2004
realitní činnost 2.11.2004
řeznictví a uzenářství 14.6.1999 - 2.11.2004
obchodní činnost, nájem a pronájem nemovitostí, poskytování administrativních služeb a poradenské služby v oblasti ob- chodu 12.11.1993 - 2.11.2004
provozování obchodní činnosti veškerým zbožím na úrovni vel- koobchodu a maloobchodu, vč.souvisejících činností 27.5.1991 - 12.11.1993
provozování veřejného stravování a ubytování, vč.souvisejí- cích činností v oblasti cestovního a rekreačního ruchu 27.5.1991 - 12.11.1993
poskytování obchodní, poradenských, ekonomických, adminis- trativních a jiných služeb 27.5.1991 - 12.11.1993
provozování potravinářské a jiné výroby, zpracování nakou- pených výrobků a surovin 27.5.1991 - 12.11.1993
vykupování zemědělských produktů, surovin, výrobků domácí výroby, lesních a volně rostoucích plodů, hub a jiných věcí 27.5.1991 - 12.11.1993
provozování výpočetní techniky, automobilové dopravy, čin- nosti aranžérské a projektové, stavební, údržbářské a opra- várenské, vč.technických revizí 27.5.1991 - 12.11.1993
zahraničně hospodářská činnost 27.5.1991 - 12.11.1993
směnárenská činnost 27.5.1991 - 12.11.1993
využívání příp. dalších forem spolupráce s právními subjekty tj. uzavírá smlouvy o sdružení, vstupuje do akciových, kapi- tálových společenství, může vstupovat do aukcí s devizovými prostředky a cennými papíry, může vytvářet nebo se spolupo- dílet na vytváření společných podniků a obchodních společ- ností i se zahraniční účastí a družstevních podniků 27.5.1991 - 12.11.1993
nájem a podnájem nemovitostí a pronájem nemovitostí 27.5.1991 - 12.11.1993
zajišťování praktického výcviku žáků v oboru prodavač smíše- ného zboží, kuchař, přip. jiných oborech 27.5.1991 - 12.11.1993
Družstvo provádí i další související činnost, vyplývající z obecně závazných právních předpisů 27.5.1991 - 12.11.1993
Zahraničně obchodní činnost se zapisuje v rozsahu nevyžadu- jícím zvláštní oprávnění správního orgánu. 27.5.1991 - 12.11.1993
provozuje obchodní činnost veškerým zbožím na úrovnivelko- obchodu i maloobchodu, prodává zboží členům i ostatním obča- nům a organizacím 12.6.1990 - 27.5.1991
provozuje veřejné stravování a ubytovací služby a poskytuje služby v oblasti cestovního a rekreačního ruchu 12.6.1990 - 27.5.1991
poskytuje obchodní a jiné služby členům, občanům a organiza- cím 12.6.1990 - 27.5.1991
provozuje potravinářskou a jinou výrobu, zpracovává nakoupe- né výrobky a suroviny 12.6.1990 - 27.5.1991
vykupuje zemědělské produkty, suroviny, výrobky domácí výro- by, lesní a volně rostoucí plody, houby a jiné věci 12.6.1990 - 27.5.1991
provádí práce a služby výpočetní techniky, činnost aranžér- skou a projektovou, provozuje stavební, údržbářskou a opra- várenskou činnost a automobilovou dopravu 12.6.1990 - 27.5.1991
uskutečňuje zahraničně hospodářskou činnost 12.6.1990 - 27.5.1991
další podnikatelská činnost podle konkrétních podmínek druž- stva 12.6.1990 - 27.5.1991
provozuje obchodní činnost veškerým spotřebním zbožím a to jak na úseku velkoobchodu, tak i maloobchodu, prodává zboží členům i ostatním občanům a organizacím 28.12.1988 - 12.6.1990
provozuje veřejné stravování, ubytovací a jiné služby, pří- padně doplňkový prodej v oblasti cestovního a rekreačního ruchu 28.12.1988 - 12.6.1990
poskytuje obchodní popřípadě i jiné služby obyvatelstvu i organizacím ve smyslu zákona o vnitřním obchodě a ostat- ních obecně závazných právních předpisů 28.12.1988 - 12.6.1990
provozuje potravinářskou, popř. jinou výrobu spojenou se svou činností a zpracovává nakoupené výrobky a suroviny 28.12.1988 - 12.6.1990
vykupuje zemědělské produkty, suroviny, výrobky domácí výro- by, lesní a volně rostoucí plody, houby, zvěřinu i jiné předměty a zboží, jímž družstvo může zkvalitnit služby obča- nům a organizacím 28.12.1988 - 12.6.1990
provádí práce a služby výpočetní techniky, činnost aranžérs- kou a za účelem rozvoje své materiálně technické základny, provozuje stavební,údržbářskou a opravárenskou činnost a zá- vodovou automobilovou dopravu. V rámci volné kapacity prová dí tyto práce a služby pro jiné organizace spotřebního druž- stevnictví a ve vyjimečných případech i pro jiné organizace 28.12.1988 - 12.6.1990
provádí projektovou činnost 28.12.1988 - 12.6.1990
podle zákonem stanovených pravidel uskutečňuje zahraničně hospodářskou činnost na základě devizové rentability a samo- financování 28.12.1988 - 12.6.1990
provozuje v souladu se zvláštním povolením příslušných orgá- nů směnárenskou činnost 28.12.1988 - 12.6.1990
Za účelem rozvoje materiálně technické základny družstev provozuje stavební, instalatérskou, údržbářskou a opravář- skou činnost a provádí závodovou a veřejnou nákladovou do- pravu, v souladu se zvláštním oprávněním, vydaným pro KV ČSSD spolupracuje na projektové činnosti. 4.9.1978 - 28.12.1988
buduje a zlepšuje síť prodejen, družstevního pohostinství, skladů a pomocných dílen, vykonává doplňkový prodej a prodej na objednávku 25.11.1970 - 4.9.1978
provozuje výrobu a zpracovává nakoupené zboží 25.11.1970 - 4.9.1978
nakupuje zemědělské výrobky, suroviny a výrobky domácké vý- roby z místních zdrojů,lesní a divoce rostoucí plody a houby 25.11.1970 - 4.9.1978
pořádá jako složka Národní fronty akce k rozvíjení kulturní- ho života pracujících 25.11.1970 - 4.9.1978
nakupuje zboží všeho druhu a prodává je svým členům i ostat- ním občanům 25.11.1970 - 4.9.1978
. 14.9.1955 - 25.11.1970

Vedení firmy Jednota Teplice, družstvo

Statutární orgán Jednota Teplice, družstvo

člen představenstva Milena Formánková
Ve funkci od 3.8.2021
Adresa Sídliště 559, 41741 Krupka
místopředsedkyně představenstva Ivana Hrabcová
Ve funkci od 3.8.2021
Adresa Dělnická 479/7, 41712 Proboštov
člen představenstva Ladislav Císař
Ve funkci od 3.8.2021
Adresa Luční 219/32, 41503 Teplice
člen představenstva Eva Dvorščaková
Ve funkci od 3.8.2021
Adresa Březinova 1817/6, 41501 Teplice
člen představenstva Lenka Andrlíková
Ve funkci od 11.8.2021
Adresa Za Obloukem 221, 41723 Košťany
člen představenstva Jitka Hofmannová
Ve funkci od 11.8.2021
Adresa Karoliny Světlé 1905/9, 41501 Teplice
předsedkyně představenstva Ing. Iveta Malkovská
Ve funkci od 11.8.2021
Adresa Na Pěnkavce 558, 41712 Proboštov
člen představenstva Jitka Hofmannová
Ve funkci od 3.8.2021 do 11.8.2021
Adresa Karoliny Světlé 1905/9, 41501 Teplice
člen představenstva Lenka Andrlíková
Ve funkci od 3.8.2021 do 11.8.2021
Adresa Za Obloukem 221, 41723 Košťany
předsedkyně představenstva Ing. Iveta Malkovská
Ve funkci od 3.8.2021 do 11.8.2021
Adresa Na Pěnkavce 558, 41712 Proboštov
Člen představenstva Ivana Hrabcová
Ve funkci od 14.6.2017 do 3.8.2021
Adresa Dělnická 479/7, 41712 Proboštov
Člen představenstva Jitka Hofmannová
Ve funkci od 14.6.2017 do 3.8.2021
Adresa Karoliny Světlé 1905/9, 41501 Teplice
Místopředseda představenstva Milena Formánková
Ve funkci od 5.7.2016 do 3.8.2021
Adresa Sídliště 559, 41741 Krupka
Člen představenstva Eva Dvorščaková
Ve funkci od 5.7.2016 do 3.8.2021
Adresa Březinova 1817/6, 41501 Teplice
Předsedkyně představenstva Ing. Iveta Malkovská
Ve funkci od 5.7.2016 do 3.8.2021
Adresa Na Pěnkavce 558, 41712 Proboštov
Člen představenstva Lenka Andrlíková
Ve funkci od 5.7.2016 do 3.8.2021
Adresa Za Obloukem 221, 41723 Košťany
Člen představenstva Jan Bokoč
Ve funkci od 5.7.2016 do 29.7.2019
Adresa Fučíkova 242, 41742 Krupka
Člen představenstva Lubomír Pavelka
Ve funkci od 5.7.2016 do 25.11.2016
Adresa Čapkova 840, 41801 Bílina
Člen představenstva Jaroslava Budková
Ve funkci od 5.7.2016 do 25.11.2016
Adresa Palackého 121/19, 41801 Bílina
Člen představenstva Lubomír Pavelka
Ve funkci od 5.7.2016 do 25.11.2016
Adresa Čapkova 840, 41801 Bílina
Člen představenstva Jaroslava Budková
Ve funkci od 5.7.2016 do 25.11.2016
Adresa Palackého 121/19, 41801 Bílina
Předsedkyně představenstva Milena Formánková
Ve funkci od 18.6.2013 do 5.7.2016
Adresa Sídliště 559, 41741 Krupka
Člen představenstva Ing. Růžena Kittlová
Ve funkci od 25.9.2015 do 5.7.2016
Adresa Husova 453, 41510 Teplice
Místopředsedkyně představenstva Ing. Iveta Malkovská
Ve funkci od 6.6.2011 do 5.7.2016
Adresa Na Pěnkavce 558, 41712 Proboštov
Člen představenstva Jana Hušáková
Ve funkci od 6.6.2011 do 5.7.2016
Adresa Teplická 163, 41501 Teplice
Člen představenstva Jitka Hofmannová
Ve funkci od 6.6.2011 do 5.7.2016
Adresa K. Světlé 1905/9, 41501 Teplice
Člen představenstva Jaroslava Budková
Ve funkci od 6.6.2011 do 5.7.2016
Adresa Palackého 121/19, 41801 Bílina
Člen představenstva Ivana Hrabcová
Ve funkci od 18.6.2013 do 5.7.2016
Adresa Dělnická 479/7, 41712 Proboštov
Předsedkyně představenstva Milena Formánková
Ve funkci od 18.6.2013 do 5.7.2016
Adresa Sídliště 559, 41741 Krupka
Člen představenstva Ing. Růžena Kittlová
Ve funkci od 25.9.2015 do 5.7.2016
Adresa Husova 453, 41510 Teplice
Člen představenstva Jaroslava Budková
Ve funkci od 6.6.2011 do 5.7.2016
Adresa Palackého 121/19, 41801 Bílina
Člen představenstva Jana Hušáková
Ve funkci od 6.6.2011 do 5.7.2016
Adresa Teplická 163, 41501 Teplice
Člen představenstva Jitka Hofmannová
Ve funkci od 6.6.2011 do 5.7.2016
Adresa K. Světlé 1905/9, 41501 Teplice
Místopředsedkyně představenstva Ing. Iveta Malkovská
Ve funkci od 6.6.2011 do 5.7.2016
Adresa Na Pěnkavce 558, 41712 Proboštov
Člen představenstva Ivana Hrabcová
Ve funkci od 18.6.2013 do 5.7.2016
Adresa Dělnická 479/7, 41712 Proboštov
Člen představenstva Ing. Růžena Kittlová
Ve funkci od 6.6.2011 do 25.9.2015
Adresa Husova 453, 41501 Teplice
Předsedkyně představenstva Milena Formánková
Ve funkci od 6.6.2011 do 18.6.2013
Adresa K. Čapka 241, 41741 Krupka
Člen představenstva Jan Bokoč
Ve funkci od 27.2.2013 do 18.6.2013
Adresa Fučíkova 242, 41742 Krupka
Člen představenstva František Jančálek
Ve funkci od 6.6.2011 do 27.2.2013
Adresa U Nádraží 196, 41742 Krupka
Člen představenstva Ing. Růžena Kittlová
Ve funkci od 25.8.2006 do 6.6.2011
Adresa Husova 453, Teplice
Předsedkyně představenstva Milena Formánková
Ve funkci od 25.8.2006 do 6.6.2011
Adresa K. Čapka 241, Krupka
Člen představenstva Jana Hušáková
Ve funkci od 25.8.2006 do 6.6.2011
Adresa Teplická 163, Teplice
Místopředsedkyně představenstva Ing. Iveta Malkovská
Ve funkci od 25.8.2006 do 6.6.2011
Adresa Na Pěnkavce 558, 41712 Proboštov
Člen představenstva Jaroslava Budková
Ve funkci od 25.8.2006 do 6.6.2011
Adresa Palackého 121/19, 41801 Bílina
Člen představenstva Ivana Hrabcová
Ve funkci od 25.8.2006 do 6.6.2011
Adresa Dělnická 479, 41712 Proboštov
Člen představenstva Jitka Hofmannová
Ve funkci od 25.8.2006 do 6.6.2011
Adresa K. Světlé 1905/9, 41501 Teplice
Předsedkyně Milena Formánková
Ve funkci od 23.8.1996 do 25.8.2006
Adresa K. Čapka 241, Krupka
Člen představenstva Jiří Budek
Ve funkci od 23.8.1996 do 25.8.2006
Adresa Hraniční 373/17, Novosedlice
Člen představenstva Ing. Růžena Kittlová
Ve funkci od 14.6.1999 do 25.8.2006
Adresa Husova 453, Teplice
Člen představenstva Ján Boháč
Ve funkci od 6.10.2001 do 25.8.2006
Adresa , Měrunice 132
Člen představenstva Jana Hušáková
Ve funkci od 6.10.2001 do 25.8.2006
Adresa Teplická 163, Teplice
Člen představenstva Marianna Hanzlíčková
Ve funkci od 16.7.2003 do 25.8.2006
Adresa Pražská 74, 41761 Bystřany
Místopředsedkyně Ing. Iveta Malkovská
Ve funkci od 27.2.2004 do 25.8.2006
Adresa Na Pěnkavce 558, 41712 Proboštov
Místopředsedkyně Ing. Iveta Malkovská
Ve funkci od 14.6.1999 do 27.2.2004
Adresa Na Pěnkavce 588, 41712 Proboštov
Člen představenstva Eva Dvorščaková
Ve funkci od 13.5.1994 do 16.7.2003
Adresa Březinova 1817/6, Teplice
Člen představenstva Ing. Zdenka Klepáčová
Ve funkci od 23.8.1996 do 6.10.2001
Adresa Příčná 141, Teplice
Člen představenstva Miloslav Hofmann
Ve funkci od 22.9.2000 do 6.10.2001
Adresa Blatenská 2146/4, 14800 Praha 4-Chodov
Člen představenstva Miloslav Hofmann
Ve funkci od 12.6.1990 do 22.9.2000
Adresa Buzulucká 304, Teplice
Člen představenstva Ing. Růžena Kittlová
Ve funkci od 23.8.1996 do 14.6.1999
Adresa Přítkovská 1651, Teplice
Místopředsedkyně Ing. Iveta Malkovská
Ve funkci od 23.8.1996 do 14.6.1999
Adresa A. Staška 1713, Teplice
Člen představenstva Jiří Budek
Ve funkci od 12.6.1990 do 23.8.1996
Adresa Kujbyševová 373, Novosedlice
Člen představenstva Karel Votruba
Ve funkci od 12.6.1990 do 23.8.1996
Adresa Wolkerova 152/12 , Dubí 2
Člen představenstva František Stránský
Ve funkci od 12.6.1990 do 23.8.1996
Adresa Gottwaldova 327, Hrob
Místopředsedkyně Ing. Ludmila Turková
Ve funkci od 13.5.1994 do 23.8.1996
Adresa Májová 1475/4, Teplice
Předsedkyně Milena Formánková
Ve funkci od 13.5.1994 do 23.8.1996
Adresa Benešovo nám. č. 489/4, Teplice
Člen představenstva Klementina Papíková
Ve funkci od 27.5.1991 do 19.8.1994
Adresa Sochorova 1312, Teplice
Člen představenstva Karel Herbst
Ve funkci od 13.5.1994 do 19.8.1994
Adresa Trnovanská 1320/47, Teplice
Člen představenstva František Jančálek
Ve funkci od 27.5.1991 do 13.5.1994
Adresa U nádraží 196, Bohosudov
Místopředsedkyně Milena Formánková
Ve funkci od 30.4.1992 do 13.5.1994
Adresa Benešovo nám. č. 489/4, Teplice
Předseda představenstva Karel Herbst
Ve funkci od 12.11.1993 do 13.5.1994
Adresa Trnovanská 1320/47, Teplice
Člen představenstva Ing. Ludmila Turková
Ve funkci od 12.11.1993 do 13.5.1994
Adresa Májová 1475/4, Teplice
Člen představenstva Karel Friček
Ve funkci od 28.12.1988 do 12.11.1993
Adresa Heydukova 1728/10, Teplice
Předseda představenstva Karel Herbst
Ve funkci od 12.6.1990 do 12.11.1993
Adresa 25.února 1320, Teplice
Místopředseda představenstva Jan Boháč
Ve funkci od 12.6.1990 do 12.11.1993
Adresa V domkách 36, Duchcov
Člen představenstva Jan Štycha
Ve funkci od 12.6.1990 do 12.11.1993
Adresa Dubská 102, Dubí
Člen představenstva Jan Boháč
Ve funkci od 27.5.1991 do 12.11.1993
Adresa V domkách 36, Duchcov
Člen představenstva Helena Hromasová
Ve funkci od 27.5.1991 do 12.11.1993
Adresa Březinova 17/2634 , Tepice
Člen představenstva Pavel Kadavý
Ve funkci od 27.5.1991 do 12.11.1993
Adresa Fűgnerova 116/260, Bílina
Člen představenstva Karel Baloun
Ve funkci od 27.5.1991 do 12.11.1993
Adresa Husitská 50/101, Krupka
Člen představenstva Ing. Jiří Krčmář
Ve funkci od 30.4.1992 do 12.11.1993
Adresa Ruská 13/1077, Teplice
Člen představenstva Krista Mokrišová
Ve funkci od 18.8.1993 do 12.11.1993
Adresa Jabloňová 218, Bohosudov
Člen představenstva Krista Mikrišová
Ve funkci od 12.6.1990 do 18.8.1993
Adresa Jabloňová 218, Bohosudov
Člen představenstva Milena Formánková
Ve funkci od 12.6.1990 do 30.4.1992
Adresa Benešovo nám. 489/4, Teplice
Místopředseda Ing. Jiří Krčmář
Ve funkci od 27.5.1991 do 30.4.1992
Adresa Ruská 13/1077, Teplice
Člen představenstva Božena Hopfnerová
Ve funkci od 12.6.1990 do 27.5.1991
Adresa Pod kovárnou 276 , Kostomlaty
Člen představenstva Antonín Kubíček
Ve funkci od 12.6.1990 do 27.5.1991
Adresa Sv.Čecha 14, Duchcov
Člen představenstva Karel Puc
Ve funkci od 12.6.1990 do 27.5.1991
Adresa 13, Třebívlice
Člen představenstva Jaroslav Dibelka
Ve funkci od 12.6.1990 do 27.5.1991
Adresa R.Svobodové 1288/4, Teplice
Místopředseda Vladimír Hykeš
Ve funkci od 12.6.1990 do 27.5.1991
Adresa Gagarinova 1431, Teplice
Člen představenstva Václav Polanský
Ve funkci od 12.6.1990 do 7.1.1991
Adresa Duchcovská 7, Teplice
Člen představenstva Margita Paveleková
Ve funkci od 18.9.1974 do 12.6.1990
Adresa Sochorova ul. č.1311, Teplice
Člen představenstva Josef Klečka
Ve funkci od 4.9.1978 do 12.6.1990
Adresa Sukova 15, Teplice
Člen představenstva Božena Hopfnerová
Ve funkci od 4.9.1978 do 12.6.1990
Adresa , Kostomlaty p.Mil. 276
Předseda Václav Polánský
Ve funkci od 19.8.1985 do 12.6.1990
Adresa Duchcovská 584/7, Teplice
Místopředseda představenstva Jiří Petr
Ve funkci od 25.9.1987 do 12.6.1990
Adresa Jižní 305/3, Bílina
Člen představenstva Karel Friček
Ve funkci od 28.12.1988 do 12.6.1990
Adresa Heydukova 1728/10, Teplice
Člen představenstva Vlasta Andrlíková
Ve funkci od 28.12.1988 do 12.6.1990
Adresa , Hrobčíce čp.70
Člen představenstva Alena Urbanová
Ve funkci od 28.12.1988 do 12.6.1990
Adresa Pod kovárnou 33 , Kostomlaty
Člen představenstva Rudolf Zdrubecký
Ve funkci od 28.12.1988 do 12.6.1990
Adresa Okružní 248, Proboštov
Člen představenstva Ing. Alois Kittl
Ve funkci od 28.12.1988 do 12.6.1990
Adresa ČSLA 262, Teplice
Místopředseda Věra Křížová
Ve funkci od 3.5.1989 do 12.6.1990
Adresa Vítězná 1470, Teplice
Člen představenstva Miloslav Hofman
Ve funkci od 12.6.1990 do 12.6.1990
Adresa Buzulucká 304, Teplice
Člen představenstva Ján Boháč
Ve funkci od 28.12.1988 do 6.9.1989
Adresa V domkách 36/1229, Duchcov
Člen představenstva Věra Křížová
Ve funkci od 28.12.1988 do 3.5.1989
Adresa Vítězná 1470, Teplice
Člen představenstva Jan Tvrzník
Ve funkci od 4.9.1978 do 28.12.1988
Adresa Revoluční 109, Unčín
2.místopředseda představenstva Olga Schmitzová
Ve funkci od 4.9.1978 do 28.12.1988
Adresa Zámecké náměstí č.3/69, Teplice
Člen představenstva Ing. František Vanča
Ve funkci od 4.9.1978 do 28.12.1988
Adresa Jeseninova 5, Ústí nad Labem
Člen představenstva Vladimír Konvička
Ve funkci od 4.9.1978 do 28.12.1988
Adresa Pod stadionem 514, Bohosudov
Člen představenstva Věra Paulíková
Ve funkci od 4.9.1978 do 28.12.1988
Adresa Čsl.armády 484/11, Bílina
Člen představenstva Jaroslava Dvořáková
Ve funkci od 4.9.1978 do 28.12.1988
Adresa 162, Moldava
1.místopředseda představenstva Milan Maiwald
Ve funkci od 4.9.1978 do 25.9.1987
Adresa Marxova ul. č. 27, Teplice
Předseda družstva Josef Kindl
Ve funkci od 3.3.1980 do 19.8.1985
Adresa Ruská ul.č. 2216 , okr. Teplice
Předseda představenstva Rudolf Pokorný
Ve funkci od 23.1.1973 do 3.3.1980
Adresa ul. 5.května čp.1984, Unčín
Člen představenstva Eva Červová
Ve funkci od 23.1.1973 do 4.9.1978
Adresa Kořenského stezka č.1, Teplice
Člen představenstva Milada Šůchová
Ve funkci od 23.1.1973 do 4.9.1978
Adresa Kubánské revoluce 2301/22, Teplice
Člen představenstva Jiřina Havránková
Ve funkci od 18.9.1974 do 4.9.1978
Adresa okres Teplice , Bořislav č.55
Člen představenstva Milena Kovaříčková
Ve funkci od 21.9.1976 do 4.9.1978
Adresa Školní ul. č. 6, Teplice
1.místopředseda představenstva Olga Schmitzová
Ve funkci od 21.9.1976 do 4.9.1978
Adresa Zámecké náměstí č.3/69, Teplice
2.místopředseda představenstva Milan Maiwald
Ve funkci od 21.9.1976 do 4.9.1978
Adresa Marxova ul. č. 27, Teplice
Člen představenstva Marie Burdová
Ve funkci od 21.9.1976 do 4.9.1978
Adresa Kašparova ul. č. 2, Teplice
Člen představenstva Anežka Bejčková
Ve funkci od 21.9.1976 do 4.9.1978
Adresa Doliny č.398 , okr.Teplice, Novosedlice
Člen představenstva Alena Macková
Ve funkci od 21.9.1976 do 4.9.1978
Adresa Školní ul. č. 15, Teplice
Člen představenstva František Čerek
Ve funkci od 17.3.1970 do 21.9.1976
Adresa U schodů č.2, Teplice
Člen představenstva Rudolf Houštěk
Ve funkci od 22.7.1971 do 21.9.1976
Adresa č.45, Modlany
Člen představenstva Milena Vyhnálková
Ve funkci od 23.1.1973 do 21.9.1976
Adresa Školní ul. č.6, Teplice
Místopředseda představenstva Jiří Ruth
Ve funkci od 21.11.1973 do 21.9.1976
Adresa ul.Generála Svobody č.167 , okr.Teplice
Místopředseda představenstva Ing. Helena Jarošová
Ve funkci od 18.9.1974 do 21.9.1976
Adresa Příčná ul.č. 158 , Prosetice, okr.Teplice
Člen představenstva Rudolf Feichtinger
Ve funkci od 18.9.1974 do 21.9.1976
Adresa Gottwaldova ul.č.67 , Ledvice, okr.Teplice
Člen představenstva Jaroslav Povolný
Ve funkci od 17.3.1970 do 18.9.1974
Adresa Potěminova ul. 2244/17, Teplice
Člen představenstva Věra Svobodová
Ve funkci od 22.7.1971 do 18.9.1974
Adresa sídliště 341 , Teplice III.
Člen představenstva Josef Mátl
Ve funkci od 23.1.1973 do 18.9.1974
Adresa Gottwaldova 141, Hostomice
Člen představenstva Vladimír Šebek
Ve funkci od 23.1.1973 do 18.9.1974
Adresa Vrchlického 13, Duchcov
Místopředseda představenstva Josef Čermák
Ve funkci od 23.1.1973 do 21.11.1973
Adresa Kadaňská čp.3682, Chomutov
Předseda představenstva Oldřich Mach
Ve funkci od 26.10.1960 do 23.1.1973
Adresa čp.18, Přestanov
Člen představenstva Petr Dovhun
Ve funkci od 17.3.1970 do 23.1.1973
Adresa čp.36, Soběchleby
Člen představenstva Miroslav Kučera
Ve funkci od 17.3.1970 do 23.1.1973
Adresa Prokopa Holého čp.427/3, Bílina
Člen představenstva Margita Paveleková
Ve funkci od 17.3.1970 do 23.1.1973
Adresa Meziškolská čp.122, Proboštov
Člen představenstva Josef Suchopár
Ve funkci od 17.3.1970 do 23.1.1973
Adresa Švermova 388, Osek
Člen představenstva Vítězslav Svoboda
Ve funkci od 22.7.1971 do 23.1.1973
Adresa Duchcovská 33, Teplice
Místopředseda představenstva Jiří Budek
Ve funkci od 22.7.1971 do 23.1.1973
Adresa Kujbiševova ul. č. 373/17, Novosedlice
Člen představenstva Věra Křížová
Ve funkci od 19.1.1967 do 22.7.1971
Adresa K novému nádraží, blok 9 , Bílina, sídliště
Člen představenstva Jiří Hájek
Ve funkci od 17.3.1970 do 22.7.1971
Adresa čp.49, Nová Ves
Místopředseda představenstva Miloslav Hofman
Ve funkci od 17.3.1970 do 22.7.1971
Adresa Terronská 1665, Louny
Člen představenstva Ing. Helena Jarošová
Ve funkci od 17.3.1970 do 22.7.1971
Adresa Kubátova 127, Háj
Člen představenstva Václav Klofanda
Ve funkci od 13.7.1960 do 17.3.1970
Adresa čp.73, Světice
Člen představenstva Miloslav H O F Ma N
Ve funkci od 26.10.1960 do 17.3.1970
Adresa Terronská 1665, Louny
Člen představenstva Rudolf Redlich
Ve funkci od 18.6.1965 do 17.3.1970
Adresa , Nové Verneřice
Místopředseda Václav Sahulka
Ve funkci od 18.6.1965 do 17.3.1970
Adresa Švabinského 2636/12-B-268/24 , Most
Člen představenstva Dušan Špička
Ve funkci od 19.1.1967 do 17.3.1970
Adresa Volgogradská 22, Teplice
Člen představenstva Josef Štěpánek
Ve funkci od 19.1.1967 do 17.3.1970
Adresa čp.67, Bystřany
Člen představenstva Antonie Kolmanová
Ve funkci od 19.1.1967 do 17.3.1970
Adresa Hřbitovní čp.233, Kostomlaty pod Milešovkou
Člen představenstva Pavla Richterová
Ve funkci od 26.11.1963 do 19.1.1967
Adresa Revoluční 53 , Unčín II
Člen představenstva Bohumil Koláček
Ve funkci od 18.6.1965 do 19.1.1967
Adresa čp.50, Sezemice
Člen představenstva Václav André
Ve funkci od 18.6.1965 do 19.1.1967
Adresa Horova 2211, Teplice
Člen představenstva Josef Zuda
Ve funkci od 18.6.1965 do 19.1.1967
Adresa čp.31, Drahkov
Předseda představenstva František Čerek
Ve funkci od 13.7.1960 do 18.6.1965
Adresa U schodu 2, Teplice
Člen představenstva František Novotný
Ve funkci od 13.7.1960 do 18.6.1965
Adresa Sokolská 312, Novosedlice
Místopředseda představenstva Vítězslav Svoboda
Ve funkci od 26.10.1960 do 18.6.1965
Adresa Duchcovská 1589/33, Teplice
Člen představenstva Marie Svobodová
Ve funkci od 18.11.1963 do 18.6.1965
Adresa Anglická 5, Teplice
Člen představenstva Jaroslav Týbl
Ve funkci od 26.11.1963 do 18.6.1965
Adresa čp. 31, Věšťany
Člen představenstva Josef Myslík
Ve funkci od 26.10.1960 do 26.11.1963
Adresa Lípová 39, Teplice
Člen představenstva Josef Kaňkovský
Ve funkci od 18.11.1963 do 26.11.1963
Adresa ul. 28.října 25 , Teplice I
Člen představenstva Lenka Solovjevová
Ve funkci od 26.10.1960 do 18.11.1963
Adresa Hlavní ul.č. 11 , Kostomlaty
Člen představenstva František Svoboda
Ve funkci od 26.10.1960 do 18.11.1963
Adresa Dvořákova 90, Chotějovice
Místopředseda Jiří Budek
Ve funkci od 12.3.1956 do 26.10.1960
Adresa 373, Novosedlice
Člen Marie Burdová
Ve funkci od 5.7.1957 do 26.10.1960
Adresa Kašparova 2, Teplice
Člen Františka Wanková
Ve funkci od 5.7.1957 do 26.10.1960
Adresa 140, Prosetice
Člen představenstva Emilie Birnbaumová
Ve funkci od 20.3.1958 do 26.10.1960
Adresa Julia Fučíka čp.15 , Teplice II
Místopředseda představenstva Václav Sahulka
Ve funkci od 13.7.1960 do 26.10.1960
Adresa Nový Svět 8/221, Ústí nad Labem
Člen představenstva Růžena Šellerová
Ve funkci od 13.7.1960 do 26.10.1960
Adresa čp.82, Žalany
Člen Josef Lánský
Ve funkci od 5.7.1957 do 13.7.1960
Adresa 96, Žalany
Člen Jindřich Zbíral
Ve funkci od 5.7.1957 do 13.7.1960
Adresa čp. 9, Nová Ves
Předseda představenstva František Prášek
Ve funkci od 16.1.1958 do 13.7.1960
Adresa Fučíkova 46, Ústí nad Labem
Člen představenstva Jan Puchwald
Ve funkci od 7.10.1958 do 13.7.1960
Adresa Nám. Svobody 2, Mstišov
Člen představenstva Pavla Richterová
Ve funkci od 7.10.1958 do 13.7.1960
Adresa Revoluční 53 , Unčín II
Člen představenstva Vojtěch Válek
Ve funkci od 13.7.1960 do 13.7.1960
Adresa , Hradiště
Člen představenstva Stanislav Doležal
Ve funkci od 12.3.1956 do 7.10.1958
Adresa 62, Rtyně
Člen Jiřina Antošová
Ve funkci od 5.7.1957 do 7.10.1958
Adresa 113, Bořislav
Předseda Josef Cízler
Ve funkci od 14.9.1955 do 16.1.1958
Adresa Luční č.205 , Teplice III
Člen Bohuslav Halama
Ve funkci od 14.9.1955 do 5.7.1957
Adresa Na hrázi 14 , Teplice 1
Člen Vilém Pešan
Ve funkci od 12.3.1956 do 5.7.1957
Adresa 163, Proboštov
Člen Anna Mašínová
Ve funkci od 12.3.1956 do 5.7.1957
Adresa čp.100, Žalany
Náhradník Rudolf Urban
Ve funkci od 14.6.1956 do 5.7.1957
Adresa čp.93, Modlany
Člen představenstva Blažena Komůrková
Ve funkci od 12.3.1956 do 14.6.1956
Adresa 80, Prosetice
Člen Oldřich Růdl
Ve funkci od 14.9.1955 do 12.3.1956
Adresa čp.226, Sobědruhy
Člen Ladislav Novák
Ve funkci od 14.9.1955 do 12.3.1956
Adresa , Teplice II
Člen Karel Maděra
Ve funkci od 14.9.1955 do 12.3.1956
Adresa čp.68, Soběchleby
Člen Anna Boušková
Ve funkci od 14.9.1955 do 12.3.1956
Adresa č.124, Prosetice
Člen Václav Jungmann
Ve funkci od 14.9.1955 do 12.3.1956
Adresa Na hrázi 14 , Teplice 1

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Jednota Teplice, družstvo

IČO (identifikační číslo): 00032107
Jméno: Jednota Teplice, družstvo
Právní forma podnikání: Družstvo
Vznik první živnosti: 1. 9. 1978
Celkový počet živností: 6
Aktivních živností: 1

Sídlo Jednota Teplice, družstvo

Sídlo: Zemská 818, Teplice 41501

Živnosti Jednota Teplice, družstvo

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Maloobchod se smíšeným zbožím
  • Realitní činnost
Druh živnosti živnost volná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 3. 12. 1992

Statutární orgán Jednota Teplice, družstvo

Člen statutárního orgánu: Ivana Hrabcová
Člen statutárního orgánu: Milena Formánková
Člen statutárního orgánu: Eva Dvorščaková
Člen statutárního orgánu: Ing. Iveta Malkovská
Člen statutárního orgánu: Jitka Hofmannová
Člen statutárního orgánu: Lenka Andrlíková

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Jednota Teplice, družstvo

IČO: 00032107
Firma: Jednota Teplice, družstvo
Právní forma: Družstvo
Okres: Teplice
Základní územní jednotka: Teplice
Počet zaměstnanců: 1 - 5 zaměstnanců
Institucionální sektor: Národní soukromé nefinanční podniky
Datum vzniku: 1. 9. 1978

Sídlo Jednota Teplice, družstvo

Sídlo: Zemská 818, Teplice 41501

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Zpracování a konzervování masa, kromě drůbežího
Ostatní maloobchod v nespecializovaných prodejnách
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur