Firma JEDNOTA, spotřební družstvo České Budějovice IČO 00031852


JEDNOTA, spotřební družstvo České Budějovice má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

JEDNOTA, spotřební družstvo České Budějovice (00031852) je Družstvo. Sídlí na adrese Pražská tř. 2176/65, České Budějovice 370 04. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 2. 1957 a je stále aktivní. JEDNOTA, spotřební družstvo České Budějovice má více provozoven a pět živností.

Jako zdroj dat o JEDNOTA, spotřební družstvo České Budějovice nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o JEDNOTA, spotřební družstvo České Budějovice na Justice.cz
Detailní informace o JEDNOTA, spotřební družstvo České Budějovice na rzp.cz

Výpis dat pro JEDNOTA, spotřební družstvo České Budějovice na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje JEDNOTA, spotřební družstvo České Budějovice

Soud Krajský soud v Českých Budějovicích 3
Spisová značka Dr 224
IČO (identifikační číslo osoby) 00031852
Jméno JEDNOTA, spotřební družstvo České Budějovice
Právní forma podnikání Družstvo
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 1.2.1957
Družstvo se řídí stanovami schválenými shromážděním delegátů dne 15. června 2017, změněnými shromážděním delegátů dne 21. června 2018. 6.12.2018
Družstvo se řídí stanovami schválenými shromážděním delegátů dne 15. června 2017. 11.11.2017 - 6.12.2018
Družstvo bylo ustaveno jako družstvo lidové usnesením valné hromady ze dne 9.12.1956 ve smyslu zákona č. 53/1954 Sb. o lidových družstvech a o družstevních organisacích. 21.4.2016
Poznamenává se, že s Jednotou, lidové spotřební družstvo v Českých Budějovicích sloučena byla ve smyslu § 36 zák.č. 53/1954 Sb. dnem 30.6.1960 Jednota, lidové družstvo v Trhových Svinech a Jednota, lidové spol. družstvo v Týně nad Vltavou. 21.4.2016
JEDNOTA, spotřební družstvo České Budějovice se sídlem České Budějovice, České Budějovice 7, Lidická tř. 1625/156, PSČ 370 07, IČ 000 31 852 se postupem podle §777 odstavec 5 zákona číslo 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchod ních korporacích) podřizuje tomuto zákonu jako celku. 21.4.2016
JEDNOTA, spotřební družstvo České Budějovice se sídlem České Budějovice, České Budějovice 7, Lidická tř. 1625/156, PSČ 370 07, IČ 00031852 se postupem podle §777 odstavec 5 zákona číslo 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodní ch korporacích) podřizuje tomuto zákonu jako celku. 5.2.2016 - 21.4.2016
Družstvo se řídí stanovami schváleným shromážděním delegátů dne 22. 5. 2014, změněnými shromážděním delegátů dne 21.5.2015. 5.2.2016 - 11.11.2017
Zaměstnanci jednají za družstvo na základě písemného zmocnění předsedou nebo místopředsedou nebo generálním ředitelem. V běžných záležitostech jednají v rozsahu vyplývajícím z jejich pracovního zařazení. 6.11.2014
Družstvo se řídí stanovami schválenými shromážděním delegátů dne 22.5.2014. 6.11.2014 - 21.4.2016
Družstvo se řídí stanovami schválenými shromážděním delegátů dne 23.5.2006, změněnými shromážděním delegátů dne 21.5.2009, 19.5.2011 a 23.5.2013. 25.6.2013 - 21.4.2016
Družstvo se řídí stanovami schválenými shromážděním delegátů dne 23.5.2006, změněnými shromážděním delegátů dne 21.5.2009. 21.8.2009 - 21.4.2016
Družstvo se řídí stanovami schválenými shromážděním delegátů ze dne 23.5.2002. 21.9.2002 - 21.4.2016
Družstvo se řídí stanovami schválenými shromážděním delegátů ze dne 15.5.2001. 6.10.2001 - 21.9.2002
Družstvo se řídí stanovami schválenými shromážděním delegátů ze dne 23. května 2000. 23.8.2000 - 6.10.2001
Družstvo se řídí stanovami schválenými shromážděním delegátů ze dne 18. května l999. 15.6.1999 - 23.8.2000
Družstvo se řídí stanovami schválenými shromážděním delegátů ze dne 22. května l997. 3.9.1997 - 15.6.1999
Družstvo se řídí stanovami, schválenými shromážděním delegátů ze dne 16.května 1996. 22.7.1996 - 3.9.1997
Členský vklad ve výši 100,- Kč se připouští u fyzických osob, jejichž členství v družstvu vzniklo do 31.12.1995 a v jejich majetkové účasti je obsažen další členský vklad vytvořený z transformace družstva nebo i po tomto datu za podmínky, že členství vzniklo v součinnosti s převodem nebo dědictvím členských práv a povinností a v majetkové účasti je obsažen další členský vklad vytvořený z transformace družstva. 22.7.1996 - 6.10.2001
Družstvo se řídí stanovami, schválenými shromážděním delegátů ze dne 25.4.1995. 17.7.1995 - 22.7.1996
Družstvo se řídí novými stanovami, schválenými schromážděním delegátů ze dne 28.04.94. 9.8.1994 - 17.7.1995
Družstvo se řídí novými stanovami, upravenými dle zák. č. 513/91 Sb. 31.12.1992 - 31.12.1992
a schválenými na XXIV. shromáždění delegátů dne 26. 10. 1992. jedná navenek předseda nebo místopředseda. Písemné úkony představenstva podepisuje předseda /místopředseda/ a další 31.12.1992 - 31.12.1992
člen představenstva. V nepřítomnosti předsedy /místopředsedy/ jiní dva členové představenstva. 31.12.1992 - 31.12.1992
Výše zapisovaného základního jmění: Statutárním orgánem družstva je představenstvo. Jménem představenstva Zapisované základní jmění činí 1, 685. 500,- Kčs. Výše základního členského vkladu: 31.12.1992 - 12.11.1993
Základní členský vklad členů, který k 31. 12. 1991 dosáhli věku nejméně 70 let a zároveň k tomuto datu jsou členy družstva nejméne 25 let, činí 100,- Kčs. 31.12.1992 - 12.11.1993
Způsob jednání jménem družstva: 31.12.1992 - 9.8.1994
Družstvo se řídí novými stanovami upravenými v souladu se zákonem č. 513/91 Sb. schválenými konferencí delegátů konanou dne 20. října 1992. 31.12.1992 - 9.8.1994
Způsob jednání jménem družstva: Statutárním orgánem družstva je představenstvo. Jménem představenstva jedná navenek předseda nebo místopředseda. Je-li však pro právní úkon, který činí představenstvo, předepsána písemná forma, podepisuje za družstvo předseda nebo místopředseda a další člen představenstva. Předsedu zastupuje v době jeho nepřítomnosti jím pověřený místopředseda. V případě jejich nepřítomnosti zastupuje předsedu jiný člen představenstva podle pořadí stanoveného představenstvem. 31.12.1992 - 9.8.1994
Výše zapisovaného základního jmění: Výše zapisovaného základního jmění činí 1 000 000,- Kčs. 31.12.1992 - 22.7.1996
Výše základního členského vkladu: Výše základního členského vkladu činí 100,- Kčs. 31.12.1992 - 22.7.1996
Výše částky převedené do nedělitelného fondu činí 166 332 720,- Kčs. 31.12.1992 - 23.4.2014
Družstvo se řídí novými stanovami upravenými dle zák. č. 176/90 Sb. a přijatými konferencí delegátů konanou dne 11. 4. 1991. 13.6.1991 - 31.12.1992
Družstvo se řídí novými stanovami, upravenými dle zák.č. 94/1988 Sb. a schválenými usnesením XVIII. konference delegátů konané dne 7.12.1988. 25.7.1989 - 13.6.1991
Předsedu zastupuje v době jeho nepřítomnosti jím pověřený místopředseda, v případech jejich nepřítomnosti zastupuje předsedu jiný člen předsednictva pověřený k tomu představenstvem. 25.7.1989 - 31.12.1992
Zastupování a podpisování: Jménem družstva jedná a za družstvo podepisuje předseda /pověřený místopředseda/ v případech, kdy je rozhodování vyhrazeno představenstvu a právní předpisy stanoví pro právní úkon písemnou formu, podepisují za družstvo předseda /místopředseda/ družstva a další člen představenstva. Pracovníci družstva jsou oprávněni činit jménem družstva právní úkony nutné ke splnění svých pracovních úkolů v případech, kdy je to stanoveno v organizačních předpisech, anebo je to v hospodářském styku obvyklé. 25.7.1989 - 31.12.1992
Úhrada ztrát: Nestačí-li ke krytí případné ztráty fondy družstva, nebo neuhradí-li se ztráta z jiných zdrojů, jsou členové povinni přispět k její úhradě nejvýše svým členským podílem. O této povinnosti členů rozhodne konference delegátů. 25.7.1989 - 31.12.1992
Zapisuje se změna stanov přijatá na XV. konferenci delegátů, konané dne 1.6.1978 a schválené představenstvem ČSSD v Praze ze dne 16.6.1978 a 22.11. 1977, zejména pak změna čl. 1, 4, 9 písm. a/ a 34. 24.7.1978 - 25.7.1989
Krytí ztrát: Nestačí-li ke krytí případné ztráty fondy družstva nebo neuhradí-li se ípad ztráta z jiných zdrojů, je každý člen družstva povinen přispět k její uhradě nejvýše svým členským podílem. O této povinnosti členů rozhodne konference delegátů. 24.7.1978 - 25.7.1989
Zastupování a podepisování: 24.7.1978 - 25.7.1989
Jménem družstva jedná a za družstvo podepisuje předseda /pověřený místopředseda/ v případech, kdy je rozhodování vyhrazeno představenstvu a právní předpisy stanoví pro právní úkon písemnou formu, podepisují se za družstvo 24.7.1978 - 25.7.1989
předseda /místopředseda/ družstva a další člen představenstva. Předsedu zastupuje v době jeho nepřítomnosti nebo zaneprázdnění pověřený místopředseda. Pracovníci družstva jsou oprávněni činit jménem družstva právní úkony nutné ke splnění svých pracovních úkolů v případech, kdy je to stanoveno 24.7.1978 - 25.7.1989
organizačním předpisem, nebo jak je to v hospodářském styku obvyklé. 24.7.1978 - 25.7.1989
Poznamenává se, že s touto Jednotou sloučena byla ve smyslu §36 zák.č.53/54 Sb. dnem 30.6.1960 Jednota, lidové družstvo v Trhových Svinech a Jednota, lidové spol. družstvo v Týně n/Vlt. 30.6.1960 - 21.4.2016
Družstvo bylo ustaveno jako družstvo lidové usnesením valné hromady ze dne 9.12.1956 ve smyslu zákoníka č. 53/54 Sb. 1.2.1957 - 21.4.2016

Aktuální kontaktní údaje JEDNOTA, spotřební družstvo České Budějovice

Sídlo JEDNOTA, spotřební družstvo České Budějovice

Platnost údajů od - do
Adresa Pražská tř. 2176/65 , České Budějovice 370 04 21.4.2016
Adresa Lidická tř. 1625/156 , České Budějovice 370 07 5.2.2016 - 21.4.2016
Adresa Lidická tř. 1625/156 , České Budějovice 370 07 13.1.2012 - 5.2.2016
Adresa Lidická tř. 1625/156 , České Budějovice 370 07 6.10.2001 - 13.1.2012
Adresa Lidická tř. 1625/156 , České Budějovice 370 07 3.9.1997 - 6.10.2001
Adresa Jeronýmova 22 , 370 21 České Budějovice Česká republika
25.9.1989 - 3.9.1997
Adresa Týn nad Vltavou, okr. Č. Buděj Česká republika
15.6.1972 - 25.9.1989
Adresa Týn nad Vltavou Česká republika
1.7.1960 - 15.6.1972
Adresa Jeronýmova 28/22 , České Budějovice 370 01 1.2.1957 - 1.7.1960

Předmět podnikání JEDNOTA, spotřební družstvo České Budějovice

Platnost údajů od - do
prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin 6.11.2014
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 21.8.2009
nákup, skladování a prodej zdravotnických prostředků a) třídy IIb a III, s vyjímkou kondomů, b) třídy I a IIa, které mohou být prodávány prodejci zdravotnických prostředků 13.6.2006 - 21.8.2009
zprostředkování obchodu a služeb 13.6.2006 - 21.8.2009
silniční motorová doprava nákladní 8.9.2004 - 13.6.2006
prodej drogistického zboží 21.9.2002 - 21.8.2009
technické činnosti v dopravě 21.9.2002 - 21.8.2009
nákup, prodej a skladování zkapalněných uhlovodíkových plynů v tlakových nádobách, včetně jejich dopravy 21.9.2002 - 21.8.2009
pekařství, cukrářství 23.8.2000
prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako hořlavé, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé, senzibilizující 23.8.2000 - 21.8.2009
prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako výbušné, oxidující, extrémně hořlavé, vysoce hořlavé, karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci, nebezpečné pro životní prostředí 23.8.2000 - 21.8.2009
hostinská činnost 9.8.1994
řeznictví a uzenářství 9.8.1994
15/ ubytování 16/ aranžérské služby 9.8.1994 - 9.8.1994
výroba, instalace a opravy chladících zařízení 9.8.1994 - 3.9.1997
pedagogická činnost 9.8.1994 - 15.6.1999
výroba a prodej nenahraných nosičů zvukových nebo zvukově obrazových záznamů a prodej a půjčování nahraných zvukových a zvukově obrazových záznamů 9.8.1994 - 15.6.1999
opravy motorových vozidel 9.8.1994 - 15.6.1999
opravy karoserií 9.8.1994 - 15.6.1999
distribuce, nabíjení a opravy akumulátorů 9.8.1994 - 15.6.1999
prodej jedů a žíravin v maloobchodě 9.8.1994 - 23.8.2000
silniční motorová doprava ve znění koncesní listiny a rozhodnutí o vydání koncesní listiny vydané Okresním živnostenským úřadem v Českých Budějovicích ze dne 14.12.1992 č.j. Ž/00/92/04642 9.8.1994 - 6.10.2001
drogistická činnost 9.8.1994 - 21.9.2002
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 9.8.1994 - 21.8.2009
1/ koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 2/ hostinská činnost 3/ ubytování 4/ drogistická činnost 5/ prodej jedů a žíravin v maloobchodě 6/ ředznictví a uzenářství 7/ výroba, instalace a opravy chladících zařízení 8/ opravy motorových vozidel 9/ opravy karoserií 10/ distribuce, nabíjení a opravy akumulátorů 31.12.1992 - 9.8.1994
11/ aranžérské služby 12/ pedagogická činnost 13/ výroba a prodej nenahraných nosičů zvukových nebo zvukově obrazových záznamů a prodej a půjčování nahraných zvukových a zvukově obrazových záznamů 14/ silniční motorová doprava ve znění koncesní listiny a rozhodnutí o vydání koncesní listiny vydané Okresním živnostenským úřadem v Českých Budějovicích ze dne 14.12.1992 č.j. Ž/00/92/04642 31.12.1992 - 9.8.1994
Předmětem podnikání jsou zejména tyto činnosti: - provozuje obchodní činnost veškerým zbožím na úrovni velkoobchodu a maloobchodu, včetně souvisejících činností - provozuje veřejné stravování a ubytovací služby a poskytuje služby v oblasti cestovního ruchu a rekreačního ruchu - poskytuje obchodní, popř. i jiné služby členům, občanům, podnikatelům a organizacím ve smyslu obecně závazných právních předpisů - provozuje potravinářskou, popř. jinou výrobu spojenou se svou činností a zpracovává nakoupené výrobky a suroviny 13.6.1991 - 31.12.1992
- vykupuje zemědělské produkty, suroviny, výrobky domácí výroby, lesní a volně rostoucí plody, houby, popř. jiné předměty ke zkvalitnění a obohacení služeb - provádí práce a služby výpočetní techniky, činnost aranžérskou, provozuje stavební, údržbářskou a opravárenskou činnost a automobilovou dopravu /platnost povolení k provozování dopravy do 31. 12. 1991/ V rámci volné kapacity za účelem jejího plného a trvalého využití může tyto práce a služby provádět i pro jiné organizace a občany 13.6.1991 - 31.12.1992
- provádí další podnikatelskou činnost podle konkrétních podmínek družstva /např. využívání různých forem spolupráce s právními subjekty t.j. uzavírání smlouvy o sdružení a podniká prostřednictvím nově vytvářených obchodních společností, akciových společností a pod./ - pronajímá podnikatelům a právnickým osobám vlastní majetek /objekty, zařízení, dopravní prostředky apod./ za účelem provozování obchodní popř. i jiné činnosti - zajišťuje praktické vyučování žáků ve vlastním středisku praktického vyučování - provádí investorskou činnost 13.6.1991 - 31.12.1992
- podle zákonem stanovených pravidel uskutečňuje zahraničně obchodní činnost s výjimkou případů, ke kterým je třeba zvláštní povolení 13.6.1991 - 31.12.1992
čl. 7- Předmět činnosti- se doplňuje o ch/ provádí další podnikatelskou činnost podle konkrétních podmínek družstva /např. využívá různých forem spolupráce s právními subjekty, t.j.uzavírá smlouvy a sdružení a podniká prostřednictvím nově vytvářených obchodních společností, akciových společností apod./ i/ provozuje vlastní laboratoř, zajišťuje zejména rozbory kvalit zboží a vody pro vlastní potřebu a jako úplatnou službu pro jiné organizace. 23.11.1990 - 13.6.1991
Doplňuje se předmět činnosti o: - dopravu pro jiné organizace. 25.9.1989 - 13.6.1991
S cílem plnit své poslání a celospolečenské cíle, zabezpečuje družstvo v souladu s úkoly státního plánu a principy socialistické zákonosti zejména tyto úkoly: a, provozuje obchodní činnost veškerým spotřebním zbožím a to jak na úseku velkoobchodu, tak i maloobchodu, prodává zboží členům i ostatním občanům a organizacím, b, provozuje veřejné stravování a ubytovací služby v oblasti cestovního a rekreačního ruchu, 25.7.1989 - 13.6.1991
d, provozuje potravinářskou, popř. jinou výrobu spojenou se svou činností a zpracovává nakoupené výrobky a suroviny, e, nakupuje zemědělské produkty, suroviny, výrobky domácí výroby, lesní a volně rostoucí plody, houby, popř. jiné předměty ke zkvalitnění a obohacení služeb obyvatel, f, provádí práce a služby výpočetní techniky, činnost aranžérskou a za účelem rozvoje své materiálně technické základny provozuje stavební, údržbářskou činnost a závodovou dopravu, v rámci volné kapacity za účelem jejího plnění a trvalého využití může tyto práce a služby provádět i pro jiné organizace a občany /krom dopravy/. 25.7.1989 - 13.6.1991
Předmět činnosti doprava pro jiné organizace, "projektová činnost" a "zahraničně hospodářská činnost" bude zapsán dodatečně po předložení souhlasu příslušných orgánů státní správy. 25.7.1989 - 13.6.1991
Aby družstvo plnilo své poslání ke prospěchu svého členstva a společnosti, v souladu s hospodářským plánem, zejména: a/ provozuje obchodní činnost veškerým spotřebním zbožím a to činnost velkoobchodní i maloobchodní, prodává zboží členům a ostatním organizacím, b/ provozuje restaurační činnost, která slouží potřebám obyvatelstva i cestovního ruchu, c/ poskytuje různé služby obyvatelstvu, zejména služby ubytovací, d/ provozuje výrobu a zpracovává nakoupené výrobky a suroviny, 24.7.1978 - 13.6.1991
e/ vykupuje zemědělské výrobky, suroviny a výrobky domácké výroby z místních zdrojů, lesní a divoce rostoucí plody a houby, f/ za účelem rozvoje materiálně technické základny družstev provozuje stavební, instalatérskou, údržbářskou a opravářskou činnost a provádí závodovou a veřejnou nákladovou dopravu, v souladu se zvláštním oprávněním vydaným pro KV ČSSD spolupracuje na projektové činnosti, g/ vyvíjí politickovýchovnou činnost a jako složka NF pořádá akce k rozvoji kulturního života členů i ostatních občanů. 24.7.1978 - 13.6.1991

vedení firmy JEDNOTA, spotřební družstvo České Budějovice

Statutární orgán JEDNOTA, spotřební družstvo České Budějovice

Platnost údajů od - do
Jménem představenstva jedná navenek předseda nebo místopředseda. Je-li pro právní jednání, které činí představenstvo, předepsaná zákonem písemná forma, je třeba podpisu předsedy a místopředsedy, případně dvou členů představenstva určených představenstvem. 27.9.2017
Jménem představenstva jedná navenek předseda nebo místopředseda. Je-li pro právní úkon, který činí představenstvo, předepsaná zákonem písemná forma, je třeba podpisu předsedy a místopředsedy, případně dvou členů představenstva určených představenstvem. Za družstvo jednají, jako jeho zástupci, předseda nebo místopředseda nebo generální ředitel. 6.11.2014 - 27.9.2017
Za družstvo jedná a družstvo zastupuje předseda představenstva nebo místopředseda představenstva v plném rozsahu samostatně. V rozsahu své pravomoci určené stanovami družstva, jedná za družstvo a družstvo zastupuje samostatně generální ředitel družstva. V případě nepřítomnosti předsedy i místopředsedy představenstva jedná za družstvo a družstvo zastupuje samostatně představen- stvem pověřený člen představenstva družstva. Za družstvo podepisuje předseda představenstva, místopředseda představenstva, a to vždy dva z nich společně. V rozsahu své pravomoci určené stanovami družstva podepisuje za družstvo generální ředitel družstva samostatně. V případě nepřítomnosti předsedy představenstva nebo místopředsedy představenstva místo jednoho nebo obou z nich podepisují představenstvem pověření další členové představenstva. 15.8.2011 - 6.11.2014
Za družstvo jedná a družstvo zastupuje předseda představenstva nebo místopředseda představenstva v plném rozsahu samostatně. V rozsahu své pravomoci určené stanovami družstva, jedná za družstvo a družstvo zastupuje samostatně generální ředitel družstva. V případě nepřítomnosti předsedy i místopředsedy představenstva jedná za družstvo a družstvo zastupuje samostatně představen- stvem pověřený člen představenstva družstva. Za družstvo podepisuje předseda představenstva, místopředseda představenstva a generální ředitel družstva, a to vždy dva z nich společně. V rozsahu své pravomoci určené stanovami družstva podepisuje za družstvo generální ředitel družstva samostatně. V případě nepřítomnosti předsedy představenstva nebo místopředsedy představenstva místo jednoho nebo obou z nich podepisují představenstvem pověření další členové představenstva. 21.8.2009 - 15.8.2011
Za družstvo jedná a družstvo zastupuje předseda představenstva nebo místopředseda představenstva v plném rozsahu samostatně. V rozsahu své pravomoci určené stanovami družstva, jedná za družstvo a družstvo zastupuje samostatně ředitel družstva. V případě nepřítomnosti předsedy i místopředsedy představenstva jedná za družstvo a družstvo zastupuje samostatně představen- stvem pověřený člen představenstva družstva. Za družstvo podepisuje předseda představenstva, místopředseda představenstva a ředitel družstva, a to vždy dva z nich společně. V rozsahu své pravomoci určené stanovami družstva podepisuje za družstvo ředitel družstva samostatně. V případě nepřítomnosti předsedy představenstva nebo místopředsedy představenstva místo jednoho nebo obou z nich podepisují představenstvem pověření další členové představenstva. 9.8.1994 - 21.8.2009
předseda představenstava Ing. Jaroslav Froulík 27.9.2017
Vznik členství 15.6.2017
Vznik funkce 15.6.2017
Adresa: Ledenická 256 , Srubec 370 06
místopředseda představenstva Ing. Bořivoj Marxt 27.9.2017
Vznik členství 15.6.2017
Vznik funkce 15.6.2017
Adresa: Vyšehrad 183 , Český Krumlov 381 01
člen představenstva Ing. Radislav Bušek 27.9.2017
Vznik funkce 15.6.2017
Adresa: Rejta 954 , Trhové Sviny 374 01
člen představenstva Milan Kuda 27.9.2017
Vznik funkce 15.6.2017
Adresa: Semenec 738 , Týn nad Vltavou 375 01
člen představenstva Alena Šilhová 27.9.2017
Vznik členství 15.6.2017
Adresa: 105 , Pištín 373 46
místopředseda představenstva Mgr. Tomáš Rada 21.2.2019
Vznik členství 15.6.2017
Vznik funkce 1.1.2019
Adresa: Široká 432/11 , České Budějovice 370 01
člen představenstva Pavel Matoušek 21.2.2019
Vznik členství 1.1.2019
Adresa: K Lesu 180 , Hůry 373 71
člen Jindřich Havel 6.7.1987 - 25.7.1989
Adresa: Tyršova 553 , Jindřichův Hradec 377 01
člen Jaroslav Ramnousek 20.2.1991 - 20.2.1991
Adresa: Fučíkova 196 , Týn n/Vlt. Česká republika
člen Karel Vácha 6.7.1987 - 13.6.1991
Adresa: Smetanova 670 , Hluboká nad Vltavou 373 41
člen ing. Ivan Forka 20.2.1991 - 13.6.1991
Adresa: U Stromovky 999/20 , České Budějovice 370 05
člen ing. Marie Benešová 20.2.1991 - 8.10.1992
Adresa: Orlická 35 , 375 01 Týn n/Vlt. Česká republika
člen ing. Miroslav Procházka 20.2.1991 - 8.10.1992
Adresa: Čsl. maděrského přátelství 461 , Týn n/Vlt. Česká republika
předseda ing. Jroslav Froulík 22.10.1982 - 14.6.1994
Adresa: Ledenická 256 , Srubec 370 06
člen Blanka Farkotová 6.7.1987 - 14.6.1994
Adresa: K. Tomana 1680/3 , Č. Budějovice Česká republika
člen František Houška 20.2.1991 - 14.6.1994
Adresa: Doubrava 22 Chrášťany Česká republika
člen Vladimír Kozák 20.2.1991 - 14.6.1994
Adresa: Na Barborce 14 , Č.B Dobrá Voda Česká republika
člen Zdeněk Lomský 20.2.1991 - 14.6.1994
Adresa: Polní 544/20 , České Budějovice 370 01
člen Vladimír Sokolík 20.2.1991 - 14.6.1994
Adresa: Mánesova 80/14 , České Budějovice 370 01
člen Jan Štěch 20.2.1991 - 14.6.1994
Adresa: Budovatelská 918 , Trhové Sviny 374 01
člen Bohuslav Štěpnička 20.2.1991 - 14.6.1994
Adresa: Nová 700/21 , Lišov 373 72
člen Pavel Zima 20.2.1991 - 14.6.1994
Adresa: Fr. Ondříčka 978/10 , České Budějovice 370 11
místopředseda Jaroslav Rambousek 20.2.1991 - 14.6.1994
Adresa: Fučíkova 196 , Týn nad Vltavou Česká republika
člen Zdeňka Kolářová 13.6.1991 - 14.6.1994
Adresa: Slunečná 909 , Trhové Sviny 374 01
člen Karel Paroubek 13.6.1991 - 14.6.1994
Adresa: Okružní 443/17 , Rudolfov 373 71
člen Ing. Jaroslav Froulík 14.6.1994 - 9.8.1994
Adresa: Ledenická 256 , Srubec 370 06
člen Mgr. Jan Chrástka 14.6.1994 - 17.7.1995
Adresa: Vodárenská 254 , České Budějovice Česká republika
člen Ing. Jan Štěpánek 14.6.1994 - 3.9.1997
Adresa: Česká 231/19 , České Budějovice 370 01
člen František Záviš 14.6.1994 - 3.9.1997
Adresa: Zastávka-Budějovická 99 , Vrábče 370 01
člen Blažena Gelnarová 14.6.1994 - 3.9.1997
Adresa: Třebízského 804 , Trhové Sviny 374 01
člen Jiří Brázda 14.6.1994 - 3.9.1997
Adresa: Jiráskova 520 , Hluboká nad Vltavou 373 41
předseda Jaroslav Rambousek 14.6.1994 - 3.9.1997
Adresa: 14 , Čížkrajice 374 01
člen Jaroslav Rambousek 3.9.1997 - 9.10.1997
Adresa: 14 , Čížkrajice 374 01
člen Ing. Karel Řepa 3.9.1997 - 17.3.1999
Adresa: Nová 2028/10 , České Budějovice 370 01
místopředseda František Erben 20.2.1991 - 6.10.2001
Adresa: Novohradská 1119/79 , České Budějovice 370 08
člen JUDr.Ing. Ivo Novák 14.6.1994 - 6.10.2001
Adresa: Pabláskova 379/30 , České Budějovice 370 01
předseda Zdeněk Lomský 3.9.1997 - 23.8.2005
Vznik funkce 15.5.2001
Zánik funkce 25.5.2005
Adresa: Polní 544/20 , České Budějovice 370 01
člen Ing. Miloš Parma 3.9.1997 - 23.8.2005
Vznik členství 15.5.2001
Zánik členství 25.5.2005
Adresa: Zachariášova 757/9 , České Budějovice 370 04
ředitel Ing. Jaroslav Froulík 9.8.1994 - 21.8.2009
Vznik členství 15.5.2001
Adresa: Ledenická 256 , Srubec 370 06
člen Jaroslav Rambousek 9.10.1997 - 21.8.2009
Vznik členství 15.5.2001
Zánik členství 21.5.2009
Adresa: 14 , Čížkrajice 374 01
člen JUDr. Petr Vojnar 6.10.2001 - 21.8.2009
Vznik členství 15.5.2001
Zánik členství 21.5.2009
Adresa: Nová 1923/57 , České Budějovice 370 01
člen Mgr. Jan Chrástka 17.7.1995 - 13.1.2012
Vznik členství 15.5.2001
Adresa: Vodárenská 254 , Borovany 373 12
místopředseda František Erben 6.10.2001 - 6.12.2012
Vznik funkce 15.5.2001
Zánik funkce 2.7.2012
Adresa: 22 , Závraty 370 01
člen představenstva a generální ředitel Ing. Jaroslav Froulík 21.8.2009 - 6.12.2012
Vznik členství 15.5.2001
Adresa: Ledenická 256 , Srubec 370 06
místopředseda představenstva a generální ředitel Ing. Jaroslav Froulík 6.12.2012 - 7.5.2014
Vznik členství 15.5.2001
Vznik funkce 12.10.2012
Adresa: Ledenická 256 , Srubec 370 06
člen JUDr. Jiří Kolban 3.9.1997 - 4.6.2015
Vznik členství 15.5.2001
Zánik členství 27.5.2015
Adresa: 80 , Nová Ves Česká republika
předseda Ing. Bořivoj Marxt 23.8.2005 - 5.2.2016
Vznik členství 25.5.2005
Vznik funkce 25.5.2005
Adresa: Vyšehrad 183 , Český Krumlov 381 01
člen Anna Jónová 23.8.2005 - 5.2.2016
Vznik členství 25.5.2005
Adresa: Orlická 300 , Týn nad Vltavou 375 01
člen představenstva Pavel Matoušek 21.8.2009 - 5.2.2016
Vznik členství 21.5.2009
Adresa: K Lesu 180 , Hůry 373 71
místopředseda představenstva Mgr. Jan Chrástka 13.1.2012 - 5.2.2016
Vznik členství 15.5.2001
Vznik funkce 2.12.2011
Adresa: Vodárenská 254 , Borovany 373 12
místopředseda představenstva a generální ředitel Ing. Jaroslav Froulík 7.5.2014 - 5.2.2016
Vznik členství 15.5.2001
Vznik funkce 12.10.2012
Adresa: Ledenická 256 , Srubec 370 06
místopředseda představenstva a generální ředitel Ing. Jaroslav Froulík 5.2.2016 - 21.4.2016
Vznik členství 15.5.2001
Zánik členství 23.5.2013
Vznik funkce 12.10.2012
Zánik funkce 23.5.2013
Adresa: Ledenická 256 , Srubec 370 06
místopředseda představenstva Mgr. Jan Chrástka 5.2.2016 - 21.4.2016
Vznik členství 15.5.2001
Zánik členství 23.5.2013
Vznik funkce 2.12.2011
Zánik funkce 23.5.2013
Adresa: Vodárenská 254 , Borovany 373 12
předseda Ing. Bořivoj Marxt 5.2.2016 - 21.4.2016
Vznik členství 25.5.2005
Zánik členství 23.5.2013
Vznik funkce 25.5.2005
Zánik funkce 23.5.2013
Adresa: Vyšehrad 183 , Český Krumlov 381 01
člen Anna Jónová 5.2.2016 - 21.4.2016
Vznik členství 25.5.2005
Zánik členství 23.5.2013
Adresa: Orlická 300 , Týn nad Vltavou 375 01
člen představenstva Pavel Matoušek 5.2.2016 - 21.4.2016
Vznik členství 21.5.2009
Zánik členství 23.5.2013
Adresa: K Lesu 180 , Hůry 373 71
člen představenstva Alena Šilhová 5.2.2016 - 27.9.2017
Vznik členství 25.10.2014
Zánik členství 15.6.2017
Adresa: 105 , Pištín 373 46
předseda představenstva Ing. Bořivoj Marxt 21.4.2016 - 27.9.2017
Vznik členství 23.5.2013
Zánik členství 15.6.2017
Vznik funkce 23.5.2013
Zánik funkce 15.6.2017
Adresa: Vyšehrad 183 , Český Krumlov 381 01
místopředseda představenstva a generální ředitel Ing. Jaroslav Froulík 21.4.2016 - 27.9.2017
Vznik členství 23.5.2013
Zánik členství 15.6.2017
Vznik funkce 23.5.2013
Zánik funkce 15.6.2017
Adresa: Ledenická 256 , Srubec 370 06
místopředseda představenstva Mgr. Jan Chrástka 21.4.2016 - 27.9.2017
Vznik členství 23.5.2013
Zánik členství 15.6.2017
Vznik funkce 23.5.2013
Zánik funkce 15.6.2017
Adresa: Vodárenská 254 , Borovany 373 12
člen představenstva Anna Jónová 21.4.2016 - 27.9.2017
Vznik členství 23.5.2013
Zánik členství 15.6.2017
Adresa: Orlická 300 , Týn nad Vltavou 375 01
člen představenstva Pavel Matoušek 21.4.2016 - 27.9.2017
Vznik členství 23.5.2013
Zánik členství 15.6.2017
Adresa: K Lesu 180 , Hůry 373 71
člen představenstva Mgr. Tomáš Rada 27.9.2017 - 5.1.2018
Vznik členství 15.6.2017
Adresa: Vrbenská 2289/35 , České Budějovice 370 06
místopředseda představenstva Ing. Vlastislav Klimeš CSC. 27.9.2017 - 21.2.2019
Vznik členství 15.6.2017
Zánik členství 31.12.2018
Vznik funkce 15.6.2017
Zánik funkce 31.12.2018
Adresa: Na Hvízdalce 533 , Velešín 382 32
člen představenstva Mgr. Tomáš Rada 5.1.2018 - 21.2.2019
Vznik členství 15.6.2017
Adresa: Široká 432/11 , České Budějovice 370 01

Sbírka Listin JEDNOTA, spotřební družstvo České Budějovice

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
Dr 224/SL 52 stanovy společnosti Krajský soud v Českých Budějovicích 21.5.2015 22.12.2015 9.2.2016 18
Dr 224/SL 51 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva auditora 2014 Krajský soud v Českých Budějovicích 10.6.2015 11.6.2015 42
Dr 224/SL 50 stanovy společnosti Krajský soud v Českých Budějovicích 22.5.2014 12.11.2014 12.11.2014 17
Dr 224/SL 49 ostatní Zápis z jednání shromáždění Krajský soud v Českých Budějovicích 23.5.2013 22.9.2014 12.11.2014 7
Dr 224/SL 48 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva auditora 2013 Krajský soud v Českých Budějovicích 18.6.2014 23.6.2014 44
Dr 224/SL 47 stanovy společnosti úplné znění k 23.5.2013 Krajský soud v Českých Budějovicích 23.5.2013 20.6.2013 27.6.2013 19
Dr 224/SL 46 zpráva auditora Krajský soud v Českých Budějovicích 26.6.2013 27.6.2013 41
Dr 224/SL 45 ostatní - Zápis z jednání představenstva Krajský soud v Českých Budějovicích 12.10.2012 5.12.2012 13.12.2012 2
Dr 224/SL 44 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora -r.2011 Krajský soud v Českých Budějovicích 26.6.2012 43
Dr 224/SL 43 ostatní - zápis z jednání představ. Krajský soud v Českých Budějovicích 17.1.2012 2
Dr 224/SL 41 notářský zápis 211/2011 Krajský soud v Českých Budějovicích 18.5.2011 17.8.2011 4
Dr 224/SL 40 účetní závěrka r. 2010 Krajský soud v Českých Budějovicích 22.6.2011 39
Dr 224/SL 39 účetní závěrka r. 2009 Krajský soud v Českých Budějovicích 23.6.2010 38
Dr 224/SL 37 ostatní - Zápis z jednání shrom. Krajský soud v Českých Budějovicích 21.5.2009 3.9.2009 6
Dr 224/SL 36 notářský zápis 269/2009 Krajský soud v Českých Budějovicích 21.5.2009 3.9.2009 4
Dr 224/SL 33 účetní závěrka r. 2007 Krajský soud v Českých Budějovicích 15.7.2008 34
Dr 224/SL 32 účetní závěrka r. 2006 Krajský soud v Českých Budějovicích 20.6.2007 38
Dr 224/SL 31 notářský zápis 312/2006 Krajský soud v Českých Budějovicích 23.5.2006 22.6.2006 29
Dr 224/SL 30 výroční zpráva + Účet.uzáv.-r.2005 Krajský soud v Českých Budějovicích 20.6.2006 38
Dr 224/SL 28 ostatní -Shromáždění delegátů Krajský soud v Českých Budějovicích 25.5.2005 1.8.2005 12
Dr 224/SL 27 výroční zpráva -r.2004 Krajský soud v Českých Budějovicích 8.7.2005 27
Dr 224/SL 26 účetní závěrka -r.2004 Krajský soud v Českých Budějovicích 8.7.2005 11
Dr 224/SL 25 stanovy společnosti - Úpl.znění Krajský soud v Českých Budějovicích 26.5.2004 25.8.2004 19
Dr 224/SL 24 notářský zápis 275/2004 Krajský soud v Českých Budějovicích 26.5.2004 25.8.2004 2
Dr 224/SL 23 výroční zpráva - r. 2003 Krajský soud v Českých Budějovicích 23.6.2004 25
Dr 224/SL 22 účetní závěrka - r. 2003 Krajský soud v Českých Budějovicích 23.6.2004 9
Dr 224/SL 21 výroční zpráva + Účet.uzávěrky -r.2002 Krajský soud v Českých Budějovicích 6.6.2003 34
Dr 224/SL 20 stanovy společnosti - Úplné znění Krajský soud v Českých Budějovicích 23.5.2002 11.9.2002 19
Dr 224/SL 19 notářský zápis 346/2002 Krajský soud v Českých Budějovicích 23.5.2002 11.9.2002 8
Dr 224/SL 18 výroční zpráva +Úč.uzávěrky -r.2001 Krajský soud v Českých Budějovicích 23.7.2002 20
Dr 224/SL 17 účetní závěrka -r.2000 Krajský soud v Českých Budějovicích 23.1.2002 9
Dr 224/SL 15 stanovy společnosti - Úplné znění Krajský soud v Českých Budějovicích 15.5.2001 1.10.2001 18
Dr 224/SL 14 stanovy společnosti - Změna stanov družstva Krajský soud v Českých Budějovicích 15.5.2001 1.10.2001 6
Dr 224/SL 13 ostatní - Záp. z jednání shrom.deleg. Krajský soud v Českých Budějovicích 15.5.2001 1.10.2001 7
Dr 224/SL 12 ostatní - Záp.z 1.jedn.představenstva Krajský soud v Českých Budějovicích 15.5.2001 1.10.2001 1
Dr 224/SL 11 ostatní -Zápis z jednání shrom.deleg. Krajský soud v Českých Budějovicích 23.5.2000 19.9.2000 11
Dr 224/SL 10 stanovy společnosti +Změna stanov(květen 2000) Krajský soud v Českých Budějovicích 23.5.2000 19.9.2000 20
Dr 224/SL 9 účetní závěrka k 31.12.1999 Krajský soud v Českých Budějovicích 31.5.2000 7
Dr 224/SL 7 ostatní -Změna stanov družstva Krajský soud v Českých Budějovicích 18.5.1999 21.6.1999 1
Dr 224/SL 6 ostatní -Zápis z jedn.shrom.delegátů Krajský soud v Českých Budějovicích 18.5.1999 21.6.1999 6
Dr 224/SL 5 účetní závěrka za rok 1998 Krajský soud v Českých Budějovicích 13.4.1999 7
Dr 224/SL 4 účetní závěrka  - rozvaha, výkaz Krajský soud v Českých Budějovicích 31.12.1997 23.11.1998 7
Dr 224/SL 3 ostatní - zápis z jedn. shrom. deleg. Krajský soud v Českých Budějovicích 22.5.1997 23.11.1998 7
Dr 224/SL 2 ostatní - zápis z l.jednání předst. Krajský soud v Českých Budějovicích 22.5.1997 23.11.1998 1

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje JEDNOTA, spotřební družstvo České Budějovice

IČO (identifikační číslo) 00031852
Jméno JEDNOTA, spotřební družstvo České Budějovice
Právní forma podnikání Družstvo
Přidělený úřad Magistrát města Českých Budějovic
Vznik první živnosti: 22.9.1992
Celkový počet živností: 30
Aktivních živností: 5

Sídlo JEDNOTA, spotřební družstvo České Budějovice

Živnosti a provozovny JEDNOTA, spotřební družstvo České Budějovice

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků

 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Fotografické služby

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 22.9.1992
Provozovna č. 1
Provozovna Pražská tř. 2176/65, České Budějovice 370 04
Identifikační číslo provozovny 1000154190
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 4.3.1997
Provozovna č. 2
Provozovna Nádražní 49, Kamenný Újezd 373 81
Identifikační číslo provozovny 1000154238
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 4.3.1997
Provozovna č. 3
Provozovna Náměstí 3, Ledenice 373 11
Identifikační číslo provozovny 1000154289
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 4.3.1997
Provozovna č. 4
Provozovna Nádražní 500, Týn nad Vltavou 375 01
Identifikační číslo provozovny 1000154394
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 6.1.2000
Provozovna č. 5
Provozovna Lidická tř. 476/57, České Budějovice 370 01
Identifikační číslo provozovny 1000154408
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 1.6.2001
Provozovna č. 6
Provozovna Dolní náměstí 572, Zliv 373 44
Identifikační číslo provozovny 1000154246
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 4.3.1997
Provozovna č. 7
Provozovna Suchomelská 2251, České Budějovice 370 04
Identifikační číslo provozovny 1000154254
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Fotografické služby

Zahájení provozování 4.3.1997
Provozovna č. 8
Provozovna 52, Neplachov 373 65
Identifikační číslo provozovny 1000154327
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 4.3.1997
Provozovna č. 9
Provozovna nám. Republiky 336, Nové Hrady 373 33
Identifikační číslo provozovny 1000154220
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 4.3.1997
Provozovna č. 10
Provozovna 147, Olešník 373 50
Identifikační číslo provozovny 1000154335
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 4.3.1997
Provozovna č. 11
Provozovna Zeyerova 634/8, České Budějovice 370 01
Identifikační číslo provozovny 1000154319
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 4.3.1997
Provozovna č. 12
Provozovna Fr. Ondříčka 1162/50, České Budějovice 370 11
Identifikační číslo provozovny 1000154424
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 26.9.2005
Provozovna č. 13
Provozovna Hlinecká 745, Týn nad Vltavou 375 01
Identifikační číslo provozovny 1000154173
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků

 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 4.3.1997
Provozovna č. 14
Provozovna 138, Dříteň 373 51
Identifikační číslo provozovny 1000154360
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 4.3.1997
Provozovna č. 15
Provozovna Šobrova 2144, Písek 397 01
Identifikační číslo provozovny 1000154301
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 4.3.1997
Provozovna č. 16
Provozovna Žižkovo nám. 8, Borovany 373 12
Identifikační číslo provozovny 1000154181
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 4.3.1997
Provozovna č. 17
Provozovna Bratří Štefanů 994, Hradec Králové 500 03
Identifikační číslo provozovny 1000154467
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 30.3.2007
Provozovna č. 18
Provozovna Na Libuši 763, Bechyně 391 65
Identifikační číslo provozovny 1000154271
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 4.3.1997
Provozovna č. 19
Provozovna Budovatelská 916, Trhové Sviny 374 01
Identifikační číslo provozovny 1000154157
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 4.3.1997
Provozovna č. 20
Provozovna Masarykova 61, Hluboká nad Vltavou 373 41
Identifikační číslo provozovny 1000154165
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 4.3.1997
Provozovna č. 21
Provozovna Nová 635/2, Lišov 373 72
Identifikační číslo provozovny 1000154378
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 14.3.1997
Provozovna č. 22
Provozovna nám. Jiráskovo 78, Dolní Bukovsko 373 65
Identifikační číslo provozovny 1000154203
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 4.3.1997
Provozovna č. 23
Provozovna Větrná 65, Adamov 373 71
Identifikační číslo provozovny 1000154351
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 4.3.1997
Provozovna č. 24
Provozovna Labská 1079/4, České Budějovice 370 11
Identifikační číslo provozovny 1000154262
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 4.3.1997
Provozovna č. 25
Provozovna Horní lán 1196/9, Olomouc 779 00
Identifikační číslo provozovny 1000154416
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 1.7.2001
Provozovna č. 26
Provozovna Lidická tř. 1024/165, České Budějovice 370 07
Identifikační číslo provozovny 1000154441
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 5.1.2006
Provozovna č. 27
Provozovna 47, Horní Stropnice 373 35
Identifikační číslo provozovny 1000154211
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 4.3.1997
Provozovna č. 28
Provozovna Novohradská 1486/60, České Budějovice 370 08
Identifikační číslo provozovny 1000154459
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 31.7.2006
Provozovna č. 29
Provozovna Nádražní 641, Třeboň 379 01
Identifikační číslo provozovny 1000154297
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 4.3.1997
Provozovna č. 30
Provozovna Orlická 555, Týn nad Vltavou 375 01
Identifikační číslo provozovny 1000154386
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 20.12.1999
Provozovna č. 31
Provozovna 28. října 98, Suchdol nad Lužnicí 378 06
Identifikační číslo provozovny 1000333671
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 10.8.2010
Provozovna č. 32
Provozovna Revoluční 223, České Velenice 378 10
Identifikační číslo provozovny 1002363756
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 3.1.2011
Provozovna č. 33
Provozovna Budějovická 400, Velešín 382 32
Identifikační číslo provozovny 1008533076
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 7.11.2012
Provozovna č. 34
Provozovna 77, Pištín 373 46
Identifikační číslo provozovny 1009263480
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 20.11.2013
Provozovna č. 35
Provozovna Dobrovodská 2009/50, České Budějovice 370 06
Identifikační číslo provozovny 1010010735
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 3.12.2014
Provozovna č. 36
Provozovna Třída Čs. armády 669, Veselí nad Lužnicí 391 81
Identifikační číslo provozovny 1012483835
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 26.1.2019
Provozovna č. 37
Provozovna Masarykovo nám. 34, Protivín 398 11
Identifikační číslo provozovny 1012483827
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 12.1.2019
Provozovna č. 38
Provozovna K. Štěcha 1264/26, České Budějovice 370 05
Identifikační číslo provozovny 1012483819
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 19.1.2019

Živnost č. 2 Řeznictví a uzenářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 24.9.1992
Provozovna č. 1
Provozovna Pražská tř. 2176/65, České Budějovice 370 04
Identifikační číslo provozovny 1000154190
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 24.9.1992
Provozovna č. 2
Provozovna Suchomelská 2251, České Budějovice 370 04
Identifikační číslo provozovny 1000154254
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 17.1.2000
Provozovna č. 3
Provozovna Orlická 555, Týn nad Vltavou 375 01
Identifikační číslo provozovny 1000154386
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.9.2000
Provozovna č. 4
Provozovna Hlinecká 745, Týn nad Vltavou 375 01
Identifikační číslo provozovny 1000154173
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 17.5.1993
Provozovna č. 5
Provozovna Bratří Štefanů 994, Hradec Králové 500 03
Identifikační číslo provozovny 1000154467
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 30.3.2007
Provozovna č. 6
Provozovna Horní lán 1196/9, Olomouc 779 00
Identifikační číslo provozovny 1000154416
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 12.5.2009
Provozovna č. 7
Provozovna Revoluční 223, České Velenice 378 10
Identifikační číslo provozovny 1002363756
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.1.2018
Provozovna č. 8
Provozovna Dolní náměstí 572, Zliv 373 44
Identifikační číslo provozovny 1000154246
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.1.2018
Provozovna č. 9
Provozovna Náměstí 3, Ledenice 373 11
Identifikační číslo provozovny 1000154289
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.1.2018
Provozovna č. 10
Provozovna nám. Jiráskovo 78, Dolní Bukovsko 373 65
Identifikační číslo provozovny 1000154203
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.1.2018
Provozovna č. 11
Provozovna 47, Horní Stropnice 373 35
Identifikační číslo provozovny 1000154211
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.1.2018
Provozovna č. 12
Provozovna Nádražní 49, Kamenný Újezd 373 81
Identifikační číslo provozovny 1000154238
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.1.2018
Provozovna č. 13
Provozovna Budějovická 400, Velešín 382 32
Identifikační číslo provozovny 1008533076
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.1.2018
Provozovna č. 14
Provozovna Na Libuši 763, Bechyně 391 65
Identifikační číslo provozovny 1000154271
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.1.2018
Provozovna č. 15
Provozovna Lidická tř. 476/57, České Budějovice 370 01
Identifikační číslo provozovny 1000154408
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.1.2018
Provozovna č. 16
Provozovna Lidická tř. 1024/165, České Budějovice 370 07
Identifikační číslo provozovny 1000154441
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.1.2018
Provozovna č. 17
Provozovna Novohradská 1486/60, České Budějovice 370 08
Identifikační číslo provozovny 1000154459
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.1.2018
Provozovna č. 18
Provozovna 28. října 98, Suchdol nad Lužnicí 378 06
Identifikační číslo provozovny 1000333671
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.1.2018

Živnost č. 3 Hostinská činnost

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 23.11.1992
Provozovna č. 1
Provozovna Suchomelská 2251, České Budějovice 370 04
Identifikační číslo provozovny 1000154254
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 18.7.2003
Provozovna č. 2
Provozovna Hlinecká 745, Týn nad Vltavou 375 01
Identifikační číslo provozovny 1000154173
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 24.5.1993
Provozovna č. 3
Provozovna Orlická 555, Týn nad Vltavou 375 01
Identifikační číslo provozovny 1000154386
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 27.12.2006
Provozovna č. 4
Provozovna Bratří Štefanů 994, Hradec Králové 500 03
Identifikační číslo provozovny 1000154467
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 30.3.2007
Provozovna č. 5
Provozovna Horní lán 1196/9, Olomouc 779 00
Identifikační číslo provozovny 1000154416
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 12.5.2009

Živnost č. 4 Pekařství, cukrářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 10.5.2000
Provozovna č. 1
Provozovna Labská 1079/4, České Budějovice 370 11
Identifikační číslo provozovny 1000154262
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 5.11.2001
Provozovna č. 2
Provozovna Orlická 555, Týn nad Vltavou 375 01
Identifikační číslo provozovny 1000154386
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 22.8.2000
Provozovna č. 3
Provozovna Nádražní 641, Třeboň 379 01
Identifikační číslo provozovny 1000154297
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 30.5.2001
Provozovna č. 4
Provozovna Hlinecká 745, Týn nad Vltavou 375 01
Identifikační číslo provozovny 1000154173
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 10.5.2000
Provozovna č. 5
Provozovna Bratří Štefanů 994, Hradec Králové 500 03
Identifikační číslo provozovny 1000154467
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 30.3.2007
Provozovna č. 6
Provozovna Suchomelská 2251, České Budějovice 370 04
Identifikační číslo provozovny 1000154254
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 30.3.2007
Provozovna č. 7
Provozovna Lidická tř. 476/57, České Budějovice 370 01
Identifikační číslo provozovny 1000154408
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 12.5.2009
Provozovna č. 8
Provozovna nám. Jiráskovo 78, Dolní Bukovsko 373 65
Identifikační číslo provozovny 1000154203
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 12.5.2009
Provozovna č. 9
Provozovna Na Libuši 763, Bechyně 391 65
Identifikační číslo provozovny 1000154271
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 12.5.2009
Provozovna č. 10
Provozovna Zeyerova 634/8, České Budějovice 370 01
Identifikační číslo provozovny 1000154319
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 12.5.2009
Provozovna č. 11
Provozovna Náměstí 3, Ledenice 373 11
Identifikační číslo provozovny 1000154289
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 12.5.2009
Provozovna č. 12
Provozovna Budovatelská 916, Trhové Sviny 374 01
Identifikační číslo provozovny 1000154157
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 12.5.2009
Provozovna č. 13
Provozovna Horní lán 1196/9, Olomouc 779 00
Identifikační číslo provozovny 1000154416
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 12.5.2009
Provozovna č. 14
Provozovna Dolní náměstí 572, Zliv 373 44
Identifikační číslo provozovny 1000154246
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 12.5.2009
Provozovna č. 15
Provozovna Lidická tř. 1024/165, České Budějovice 370 07
Identifikační číslo provozovny 1000154441
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 12.5.2009
Provozovna č. 16
Provozovna 147, Olešník 373 50
Identifikační číslo provozovny 1000154335
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 12.5.2009
Provozovna č. 17
Provozovna 138, Dříteň 373 51
Identifikační číslo provozovny 1000154360
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 12.5.2009
Provozovna č. 18
Provozovna 47, Horní Stropnice 373 35
Identifikační číslo provozovny 1000154211
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 12.5.2009
Provozovna č. 19
Provozovna nám. Republiky 336, Nové Hrady 373 33
Identifikační číslo provozovny 1000154220
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 12.5.2009
Provozovna č. 20
Provozovna Větrná 65, Adamov 373 71
Identifikační číslo provozovny 1000154351
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 12.5.2009
Provozovna č. 21
Provozovna Nádražní 49, Kamenný Újezd 373 81
Identifikační číslo provozovny 1000154238
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 12.5.2009
Provozovna č. 22
Provozovna Fr. Ondříčka 1162/50, České Budějovice 370 11
Identifikační číslo provozovny 1000154424
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 12.5.2009
Provozovna č. 23
Provozovna Žižkovo nám. 8, Borovany 373 12
Identifikační číslo provozovny 1000154181
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 12.5.2009
Provozovna č. 24
Provozovna Nová 635/2, Lišov 373 72
Identifikační číslo provozovny 1000154378
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 12.5.2009
Provozovna č. 25
Provozovna Novohradská 1486/60, České Budějovice 370 08
Identifikační číslo provozovny 1000154459
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 12.5.2009
Provozovna č. 26
Provozovna Masarykova 61, Hluboká nad Vltavou 373 41
Identifikační číslo provozovny 1000154165
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 12.5.2009
Provozovna č. 27
Provozovna Šobrova 2144, Písek 397 01
Identifikační číslo provozovny 1000154301
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 12.5.2009
Provozovna č. 28
Provozovna 52, Neplachov 373 65
Identifikační číslo provozovny 1000154327
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 12.5.2009
Provozovna č. 29
Provozovna Pražská tř. 2176/65, České Budějovice 370 04
Identifikační číslo provozovny 1000154190
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 12.5.2009
Provozovna č. 30
Provozovna 28. října 98, Suchdol nad Lužnicí 378 06
Identifikační číslo provozovny 1000333671
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 10.8.2010
Provozovna č. 31
Provozovna Revoluční 223, České Velenice 378 10
Identifikační číslo provozovny 1002363756
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 3.1.2011
Provozovna č. 32
Provozovna 77, Pištín 373 46
Identifikační číslo provozovny 1009263480
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.11.2013
Provozovna č. 33
Provozovna Dobrovodská 2009/50, České Budějovice 370 06
Identifikační číslo provozovny 1010010735
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.1.2018
Provozovna č. 34
Provozovna Budějovická 400, Velešín 382 32
Identifikační číslo provozovny 1008533076
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.1.2018
Provozovna č. 35
Provozovna Třída Čs. armády 669, Veselí nad Lužnicí 391 81
Identifikační číslo provozovny 1012483835
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 26.1.2019
Provozovna č. 36
Provozovna Masarykovo nám. 34, Protivín 398 11
Identifikační číslo provozovny 1012483827
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 12.1.2019
Provozovna č. 37
Provozovna K. Štěcha 1264/26, České Budějovice 370 05
Identifikační číslo provozovny 1012483819
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 19.1.2019

Živnost č. 5 Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 10.12.2013
Provozovna č. 1
Provozovna Lidická tř. 476/57, České Budějovice 370 01
Identifikační číslo provozovny 1000154408
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 10.12.2013
Provozovna č. 2
Provozovna Větrná 65, Adamov 373 71
Identifikační číslo provozovny 1000154351
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 10.12.2013
Provozovna č. 3
Provozovna Suchomelská 2251, České Budějovice 370 04
Identifikační číslo provozovny 1000154254
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 10.12.2013
Provozovna č. 4
Provozovna Budějovická 400, Velešín 382 32
Identifikační číslo provozovny 1008533076
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 10.12.2013
Provozovna č. 5
Provozovna Horní lán 1196/9, Olomouc 779 00
Identifikační číslo provozovny 1000154416
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 10.12.2013
Provozovna č. 6
Provozovna Dolní náměstí 572, Zliv 373 44
Identifikační číslo provozovny 1000154246
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 10.12.2013
Provozovna č. 7
Provozovna Budovatelská 916, Trhové Sviny 374 01
Identifikační číslo provozovny 1000154157
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 10.12.2013
Provozovna č. 8
Provozovna Hlinecká 745, Týn nad Vltavou 375 01
Identifikační číslo provozovny 1000154173
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 10.12.2013
Provozovna č. 9
Provozovna Novohradská 1486/60, České Budějovice 370 08
Identifikační číslo provozovny 1000154459
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 10.12.2013
Provozovna č. 10
Provozovna 147, Olešník 373 50
Identifikační číslo provozovny 1000154335
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 10.12.2013
Provozovna č. 11
Provozovna Náměstí 3, Ledenice 373 11
Identifikační číslo provozovny 1000154289
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 10.12.2013
Provozovna č. 12
Provozovna 77, Pištín 373 46
Identifikační číslo provozovny 1009263480
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 10.12.2013
Provozovna č. 13
Provozovna Šobrova 2144, Písek 397 01
Identifikační číslo provozovny 1000154301
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 10.12.2013
Provozovna č. 14
Provozovna 47, Horní Stropnice 373 35
Identifikační číslo provozovny 1000154211
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 10.12.2013
Provozovna č. 15
Provozovna 28. října 98, Suchdol nad Lužnicí 378 06
Identifikační číslo provozovny 1000333671
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 10.12.2013
Provozovna č. 16
Provozovna Nová 635/2, Lišov 373 72
Identifikační číslo provozovny 1000154378
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 10.12.2013
Provozovna č. 17
Provozovna 138, Dříteň 373 51
Identifikační číslo provozovny 1000154360
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 10.12.2013
Provozovna č. 18
Provozovna Na Libuši 763, Bechyně 391 65
Identifikační číslo provozovny 1000154271
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 10.12.2013
Provozovna č. 19
Provozovna Pražská tř. 2176/65, České Budějovice 370 04
Identifikační číslo provozovny 1000154190
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 10.12.2013
Provozovna č. 20
Provozovna Bratří Štefanů 994, Hradec Králové 500 03
Identifikační číslo provozovny 1000154467
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 10.12.2013
Provozovna č. 21
Provozovna Nádražní 500, Týn nad Vltavou 375 01
Identifikační číslo provozovny 1000154394
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 10.12.2013
Provozovna č. 22
Provozovna 52, Neplachov 373 65
Identifikační číslo provozovny 1000154327
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 10.12.2013
Provozovna č. 23
Provozovna Zeyerova 634/8, České Budějovice 370 01
Identifikační číslo provozovny 1000154319
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 10.12.2013
Provozovna č. 24
Provozovna Labská 1079/4, České Budějovice 370 11
Identifikační číslo provozovny 1000154262
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 10.12.2013
Provozovna č. 25
Provozovna Fr. Ondříčka 1162/50, České Budějovice 370 11
Identifikační číslo provozovny 1000154424
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 10.12.2013
Provozovna č. 26
Provozovna Nádražní 49, Kamenný Újezd 373 81
Identifikační číslo provozovny 1000154238
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 10.12.2013
Provozovna č. 27
Provozovna nám. Republiky 336, Nové Hrady 373 33
Identifikační číslo provozovny 1000154220
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 10.12.2013
Provozovna č. 28
Provozovna Revoluční 223, České Velenice 378 10
Identifikační číslo provozovny 1002363756
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 10.12.2013
Provozovna č. 29
Provozovna Žižkovo nám. 8, Borovany 373 12
Identifikační číslo provozovny 1000154181
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 10.12.2013
Provozovna č. 30
Provozovna Nádražní 641, Třeboň 379 01
Identifikační číslo provozovny 1000154297
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 10.12.2013
Provozovna č. 31
Provozovna Masarykova 61, Hluboká nad Vltavou 373 41
Identifikační číslo provozovny 1000154165
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 10.12.2013
Provozovna č. 32
Provozovna Lidická tř. 1024/165, České Budějovice 370 07
Identifikační číslo provozovny 1000154441
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 10.12.2013
Provozovna č. 33
Provozovna Orlická 555, Týn nad Vltavou 375 01
Identifikační číslo provozovny 1000154386
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 10.12.2013
Provozovna č. 34
Provozovna nám. Jiráskovo 78, Dolní Bukovsko 373 65
Identifikační číslo provozovny 1000154203
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 10.12.2013
Provozovna č. 35
Provozovna Dobrovodská 2009/50, České Budějovice 370 06
Identifikační číslo provozovny 1010010735
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 3.12.2014
Provozovna č. 36
Provozovna Masarykovo nám. 34, Protivín 398 11
Identifikační číslo provozovny 1012483827
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 12.1.2019
Provozovna č. 37
Provozovna K. Štěcha 1264/26, České Budějovice 370 05
Identifikační číslo provozovny 1012483819
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 19.1.2019
Provozovna č. 38
Provozovna Třída Čs. armády 669, Veselí nad Lužnicí 391 81
Identifikační číslo provozovny 1012483835
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 26.1.2019

Živnost č. 6 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 22.9.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 7 distribuce, nabíjení a opravy akumulátorů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 22.9.1992
Zánik oprávnění 18.1.1999

Živnost č. 8 aranžérské služby

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 22.9.1992
Zánik oprávnění 27.4.1993

Živnost č. 9 ubytování

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 22.9.1992
Zánik oprávnění 1.2.1994

Živnost č. 10 pedagogická činnost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 22.9.1992
Zánik oprávnění 18.1.1999

Živnost č. 11 výroba a prodej nenahraných nosičů zvukových nebo zvukově obrazových záznamů a prodej a půjčování nahraných zvukových a zvukově obrazových záznamů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 24.9.1992
Zánik oprávnění 18.1.1999

Živnost č. 12 Výroba, instalace a opravy chladících zařízení

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 24.9.1992
Zánik oprávnění 6.1.1997

Živnost č. 13 Prodej drogistického zboží

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 24.9.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 14 Prodej drogistického zboží

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 24.9.1992
Zánik oprávnění 4.5.2000

Živnost č. 15 Opravy motorových vozidel

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 24.9.1992
Zánik oprávnění 18.1.1999

Živnost č. 16 Opravy karosérií

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 24.9.1992
Zánik oprávnění 18.1.1999

Živnost č. 17 Hostinská činnost

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.11.1992
Zánik oprávnění 26.8.1996

Živnost č. 18 Prodej jedů a žíravin v maloobchodě

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.12.1992
Zánik oprávnění 6.2.1996

Živnost č. 19 Prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako hořlavé, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé, senzibilizující

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.12.1992
Zánik oprávnění 4.5.2000

Živnost č. 20 Prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako hořlavé, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé, senzibilizující

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.12.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 21 Silniční motorová doprava

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.12.1992
Zánik oprávnění 1.1.1994
Konec oprávnění 1.1.1994

Živnost č. 22 Silniční motorová doprava nákladní

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.4.1994
Zánik oprávnění 10.5.2001

Živnost č. 23 vedení účetnictví

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.1.1999
Zánik oprávnění 24.5.1999

Živnost č. 24 Prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako výbušné, oxidující, extrémně hořlavé, vysoce hořlavé, vysoce toxické, toxické, karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci, nebezpečné pro životní prostředí

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 24.1.2000
Zánik oprávnění 4.5.2000

Živnost č. 25 Prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako výbušné, oxidující, extrémně hořlavé, vysoce hořlavé, karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci, nebezpečné pro životní prostředí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 26.1.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 26 Technické činnosti v dopravě

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 31.10.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 27 Nákup, prodej a skladování zkapalněných uhlovodíkových plynů v tlakových nádobách, včetně jejich dopravy

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 13.2.2002
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 28 Silniční motorová doprava nákladní - vnitrostátní provozovaná vozidly do 3,5 t celkové hmotnosti - vnitrostátní provozovaná vozidly nad 3,5 t celkové hmotnosti - mezinárodní provozovaná vozidly do 3,5 t celkové hmotnosti

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.3.2004
Zánik oprávnění 19.12.2005

Živnost č. 29 Nákup, skladování a prodej zdravotnických prostředků a) třídy IIb a III, s výjimkou kondomů, b) třídy I a IIa, které mohou být prodávány prodejci zdravotnických prostředků

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 8.4.2005
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 30 Zprostředkování obchodu a služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.9.2005
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán JEDNOTA, spotřební družstvo České Budějovice

Člen statutárního orgánu Mgr. Tomáš Rada
Člen statutárního orgánu Milan Kuda
Člen statutárního orgánu Ing. Radislav Bušek
Člen statutárního orgánu Alena Šilhová
Člen statutárního orgánu Ing. Bořivoj Marxt
Člen statutárního orgánu Ing. Jaroslav Froulík
Člen statutárního orgánu Pavel Matoušek

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje JEDNOTA, spotřební družstvo České Budějovice

IČO: 00031852
Firma: JEDNOTA, spotřební družstvo České Budějovice
Právní forma: Družstvo
Okres: České Budějovice
Základní územní jednotka: České Budějovice
Počet zaměstnanců: 500 - 999 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 1.6.1991

Sídlo JEDNOTA, spotřební družstvo České Budějovice

Sídlo: Pražská tř. 2176/65, České Budějovice 370 04

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Zpracování a konzervování masa a výroba masných výrobků
Výroba pekařských a cukrářských výrobků, kromě trvanlivých
Destilace, rektifikace a míchání lihovin
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Maloobchod s masem a masnými výrobky
Maloobchod s kosmetickými a toaletními výrobky
Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách
Činnosti související s pozemní dopravou
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
tracking image