Firma Jednota, spotřební družstvo IČO 00032107


Jednota, spotřební družstvo má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

Jednota, spotřební družstvo (00032107) je Družstvo. Sídlí na adrese Zemská 818, Teplice 415 01. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 14. 9. 1955 a je stále aktivní. Jednota, spotřební družstvo nemá žádnou provozovnu a jednu živnost.

Jako zdroj dat o Jednota, spotřební družstvo nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Jednota, spotřební družstvo na Justice.cz
Detailní informace o Jednota, spotřební družstvo na rzp.cz

Výpis dat pro Jednota, spotřební družstvo na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Jednota, spotřební družstvo

Soud Krajský soud v Ústí nad Labem 5
Spisová značka DrXXVIII 139
IČO (identifikační číslo osoby) 00032107
Jméno Jednota, spotřební družstvo
Právní forma podnikání Družstvo
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 14.9.1955
II. valná hromada, konaná dne 15.11.1992 schválila transfor- mační projekt družstva. Členská schůze, konaná dne 15.11. 1992 a shromáždění delegátů konané dne 24.4.1993 schválilo nové stanovy družstva, přizpůsobené úpravě v obchodním záko- níku č.513/1991 Sb. 12.11.1993
Jednání jménem družstva : Jménem představenstva jedná navenek předseda nebo místopřed- sedové. Je-li však pro právní úkon, který činí představenstvo přede- psána písemná forma, je třeba podpisu alespoň 2 členů před- stavenstva. 12.11.1993 - 23.8.1996
Výše částky, převedené do nedělitelného fondu družstva podle ust. § 18 odst. 2 zák.č. 42/1992 Sb. : 22 886 946,23 Kč. 12.11.1993 - 18.4.2014
Podepisování za družstvo : Jménem družstva jedná a za družstvo podepisuje předseda, popř. pověřený místopředseda družstva a další člen předsta- venstva. 12.6.1990 - 12.11.1993
Podle těchto stanov se zapisuje, že družstvo je spotřebním družstvem ve smyslu čl.5 Ústavy Československé socialistické republiky a zák.č.94/1988 Sb., o bytovém, spotřebním a vý- robním družstevnictví. 28.12.1988
Družstvo je členem Českého svazu spotřebních družstev. 28.12.1988
Konference delegátů družstva, která se konala dne 23.11.1988 byly přijaty a schváleny nové stanovy, kterými se družstvo od 1.1.1989 řídí a které jsou založeny ve spise podnikového rejstříku. 28.12.1988 - 12.11.1993
Orgány družstva jsou : konference delegátů, představenstvo, předseda, kontrolní komise, členská schůze /u provozoven/ a dohlížecí výbory 28.12.1988 - 12.11.1993
Funkční období volených orgánů družstva činí 5 let. 28.12.1988 - 12.11.1993
Představenstvo je výkonným a statutárním orgánem družstva, tvoří je 9 - 15 členů, je oprávněno jednat jménem družstva ve věcech, které nejsou zákonem, jiným obecně platným práv- ním předpisem, nebo Stanovami vyhrazeny jinému orgánu /bod 30 stanov/. 28.12.1988 - 12.11.1993
Zastupování a podepisování za družstvo : Jménem družstva jedná a za družstvo podepisuje předseda /po- věřený místopředseda/; v případech, kdy je rozhodování vy- hrazeno představenstvu a právní předpisy stanoví pro právní úkon písemnou formu, podpisují za družstvo předseda /místo- předseda/ družstva a další člen představenstva. Předsedu zastupuje v době jeho nepřítomnosti nebo zaneprázdnění pově- řený místopředseda. 4.9.1978 - 12.6.1990
Řádným shromážděním delegátů družstva, konaným dne 17.června 1978 byla přijata a schválena změna stanov, článku I. bod 1, 4, písm.f, článku II.bod 9 písm.e, článku III.bod 34 stanov. 4.9.1978 - 12.11.1993
Nestačí-li ke krytí případné ztráty fondy družstva, nebo ne- uhradí-li se ztráta z jiných zdrojů, přispět k její úhradě nejvýše svým členským podílem. O této povinnosti rozhodne konference delegátů. 4.9.1978 - 12.11.1993
Shromážděním delegátů konaným dne 15.4.1972 byly provedeny změny stanov hlavně v článku 4 písm.F. Tyto stanovy se za- pisují a zakládají do spisů pdnikového rejstříku. Tyto sta- novy byly schváleny Českým svazem spotřebních družstev v Praze dne 6.5.1972. 23.1.1973 - 12.11.1993
Shromáždění delegátů ze dne 29. listopadu 1964 byly přijaty vzorové stanovy lidového spotřebního družstva, schválené představenstvem Ústředního svazu spotřebních družstev dne 13.října 1964. Orgány družstva jsou nyní konference delegá- tů, výbor, představenstvo, kontrolní komise, členské schůze u prodejen a dohlížecí výbory. 18.6.1965 - 12.11.1993
Výkoným orgánem družstva je představenstvo, sestávající z 9 - 13 členů, volených výborem družstva na období dvou let. 18.6.1965 - 12.11.1993
Shromážděním delegátů ze dne 21.5.1960 a dohodou o sloučení ze dne 25.6.1960, schválenou Ústředním svazem spotřebních družstev v Praze bylo s tímto družstvem sloučeno družstvo JEDNOTA, lidové spotřební družstvo v Bílině /zdejší Do 5/, které sloučením zaniklo ke dni 30.6.1960 a jehož majetek a závazky toto družstvo přejímá. 26.10.1960
Shromážděním delegátů ze dne 21.5.1960 a dohodou o sloučení ze dne 25.6.1960, schválenou Ústředním svazem spotřebních družstev v Praze bylo s tímto družstvem sloučeno družstvo JEDNOTA, lidové spotřební družstvo v Bílině /zdejší Do 5/, které sloučením zaniklo ke dni 30.6.1990 a jehož majetek a závazky toto družstvo přejímá. 26.10.1960 - 26.10.1960
Shromážděním delegátů ze dne 18.6.1960 byly změněny stanovy družstva v článcích 2 odst.1, 6, 44, 20, 22 písm. b), 23 odst.2, 24, 31, 32, 31 odst.1, 34 odst.1, 35 odst.1, 2, 40 odst.2, 45 odst.3 a 49. 26.10.1960 - 12.11.1993
Výkonným orgánem družstva je představenstvo, skládající se z 9 - 13 členů, volených na dobu 2 let výborem družstva. 26.10.1960 - 12.11.1993
Členský podíl činí nyní 100,-- Kčs. 7.10.1958 - 12.11.1993
Členové ručí mimo svůj podíl ještě další částkou, rovnající se nejvýše členskému podílu. 12.3.1956 - 4.9.1978
Zastupování a podepisování : K názvu družstva připojí své podpisy předseda /místopředse- da/ a 1 další člen představenstva. 12.3.1956 - 4.9.1978
Podle přijatých vzorových stanov spotřebního družstva řídí činnost družstva představenstvo, skládající se z předsedy, místopředsedy a 5 - 9 členů, volených na 1 rok. 12.3.1956 - 12.11.1993
Členský podíl činí 40 Kčs. 12.3.1956 - 12.11.1993
Údaje o družstvu : Družstvo vzniklo usnesením valné ustavující hromady ze dne 9.1. 1955 jako družstvo lidové ze sloučených družstev: Jednota v Byst- řanech, Žalanech, Unčíně a Modlanech a Okresní svaz spořebních družstev v Telicích, jejichž práva a závazky převzalo. 14.9.1955
Ručení: Člen ručí mimo svůj podíl ještě další částkou ve výši svého po- dílu 14.9.1955 - 4.9.1978
Družstvo platně zastupují a za něj podepisují předseda a 1 další člen výboru. 14.9.1955 - 4.9.1978
Družstvo spočívá na stanovách přijatých valnou hromadou ze dne 9.1.1955. Výkonným orgánem družstva je výbor, sestávající z předsedy a 4 - 6 dalších členů. 14.9.1955 - 12.11.1993
Členský podíl činí 40 Kčs a je splatný do 1 roku ode dne přijetí za člena. 14.9.1955 - 12.11.1993

Aktuální kontaktní údaje Jednota, spotřební družstvo

Sídlo Jednota, spotřební družstvo

Platnost údajů od - do
Adresa Zemská 818 , Teplice 415 01 2.11.2004
Adresa Zemská 818 , Teplice 415 01 12.6.1990 - 2.11.2004
Adresa T e p l i c e Česká republika
14.9.1955 - 12.6.1990

Předmět podnikání Jednota, spotřební družstvo

Platnost údajů od - do
maloobchod se smíšeným zbožím 2.11.2004
řeznictví a uzenářství 2.11.2004
realitní činnost 2.11.2004
řeznictví a uzenářství 14.6.1999 - 2.11.2004
obchodní činnost, nájem a pronájem nemovitostí, poskytování administrativních služeb a poradenské služby v oblasti ob- chodu 12.11.1993 - 2.11.2004
provozování obchodní činnosti veškerým zbožím na úrovni vel- koobchodu a maloobchodu, vč.souvisejících činností 27.5.1991 - 12.11.1993
provozování veřejného stravování a ubytování, vč.souvisejí- cích činností v oblasti cestovního a rekreačního ruchu 27.5.1991 - 12.11.1993
poskytování obchodní, poradenských, ekonomických, adminis- trativních a jiných služeb 27.5.1991 - 12.11.1993
provozování potravinářské a jiné výroby, zpracování nakou- pených výrobků a surovin 27.5.1991 - 12.11.1993
vykupování zemědělských produktů, surovin, výrobků domácí výroby, lesních a volně rostoucích plodů, hub a jiných věcí 27.5.1991 - 12.11.1993
provozování výpočetní techniky, automobilové dopravy, čin- nosti aranžérské a projektové, stavební, údržbářské a opra- várenské, vč.technických revizí 27.5.1991 - 12.11.1993
zahraničně hospodářská činnost 27.5.1991 - 12.11.1993
směnárenská činnost 27.5.1991 - 12.11.1993
využívání příp. dalších forem spolupráce s právními subjekty tj. uzavírá smlouvy o sdružení, vstupuje do akciových, kapi- tálových společenství, může vstupovat do aukcí s devizovými prostředky a cennými papíry, může vytvářet nebo se spolupo- dílet na vytváření společných podniků a obchodních společ- ností i se zahraniční účastí a družstevních podniků 27.5.1991 - 12.11.1993
nájem a podnájem nemovitostí a pronájem nemovitostí 27.5.1991 - 12.11.1993
zajišťování praktického výcviku žáků v oboru prodavač smíše- ného zboží, kuchař, přip. jiných oborech 27.5.1991 - 12.11.1993
Družstvo provádí i další související činnost, vyplývající z obecně závazných právních předpisů 27.5.1991 - 12.11.1993
Zahraničně obchodní činnost se zapisuje v rozsahu nevyžadu- jícím zvláštní oprávnění správního orgánu. 27.5.1991 - 12.11.1993
provozuje obchodní činnost veškerým zbožím na úrovnivelko- obchodu i maloobchodu, prodává zboží členům i ostatním obča- nům a organizacím 12.6.1990 - 27.5.1991
provozuje veřejné stravování a ubytovací služby a poskytuje služby v oblasti cestovního a rekreačního ruchu 12.6.1990 - 27.5.1991
poskytuje obchodní a jiné služby členům, občanům a organiza- cím 12.6.1990 - 27.5.1991
provozuje potravinářskou a jinou výrobu, zpracovává nakoupe- né výrobky a suroviny 12.6.1990 - 27.5.1991
vykupuje zemědělské produkty, suroviny, výrobky domácí výro- by, lesní a volně rostoucí plody, houby a jiné věci 12.6.1990 - 27.5.1991
provádí práce a služby výpočetní techniky, činnost aranžér- skou a projektovou, provozuje stavební, údržbářskou a opra- várenskou činnost a automobilovou dopravu 12.6.1990 - 27.5.1991
uskutečňuje zahraničně hospodářskou činnost 12.6.1990 - 27.5.1991
další podnikatelská činnost podle konkrétních podmínek druž- stva 12.6.1990 - 27.5.1991
provozuje obchodní činnost veškerým spotřebním zbožím a to jak na úseku velkoobchodu, tak i maloobchodu, prodává zboží členům i ostatním občanům a organizacím 28.12.1988 - 12.6.1990
provozuje veřejné stravování, ubytovací a jiné služby, pří- padně doplňkový prodej v oblasti cestovního a rekreačního ruchu 28.12.1988 - 12.6.1990
poskytuje obchodní popřípadě i jiné služby obyvatelstvu i organizacím ve smyslu zákona o vnitřním obchodě a ostat- ních obecně závazných právních předpisů 28.12.1988 - 12.6.1990
provozuje potravinářskou, popř. jinou výrobu spojenou se svou činností a zpracovává nakoupené výrobky a suroviny 28.12.1988 - 12.6.1990
vykupuje zemědělské produkty, suroviny, výrobky domácí výro- by, lesní a volně rostoucí plody, houby, zvěřinu i jiné předměty a zboží, jímž družstvo může zkvalitnit služby obča- nům a organizacím 28.12.1988 - 12.6.1990
provádí práce a služby výpočetní techniky, činnost aranžérs- kou a za účelem rozvoje své materiálně technické základny, provozuje stavební,údržbářskou a opravárenskou činnost a zá- vodovou automobilovou dopravu. V rámci volné kapacity prová dí tyto práce a služby pro jiné organizace spotřebního druž- stevnictví a ve vyjimečných případech i pro jiné organizace 28.12.1988 - 12.6.1990
provádí projektovou činnost 28.12.1988 - 12.6.1990
podle zákonem stanovených pravidel uskutečňuje zahraničně hospodářskou činnost na základě devizové rentability a samo- financování 28.12.1988 - 12.6.1990
provozuje v souladu se zvláštním povolením příslušných orgá- nů směnárenskou činnost 28.12.1988 - 12.6.1990
Za účelem rozvoje materiálně technické základny družstev provozuje stavební, instalatérskou, údržbářskou a opravář- skou činnost a provádí závodovou a veřejnou nákladovou do- pravu, v souladu se zvláštním oprávněním, vydaným pro KV ČSSD spolupracuje na projektové činnosti. 4.9.1978 - 28.12.1988
buduje a zlepšuje síť prodejen, družstevního pohostinství, skladů a pomocných dílen, vykonává doplňkový prodej a prodej na objednávku 25.11.1970 - 4.9.1978
provozuje výrobu a zpracovává nakoupené zboží 25.11.1970 - 4.9.1978
nakupuje zemědělské výrobky, suroviny a výrobky domácké vý- roby z místních zdrojů,lesní a divoce rostoucí plody a houby 25.11.1970 - 4.9.1978
pořádá jako složka Národní fronty akce k rozvíjení kulturní- ho života pracujících 25.11.1970 - 4.9.1978
nakupuje zboží všeho druhu a prodává je svým členům i ostat- ním občanům 25.11.1970 - 4.9.1978
. 14.9.1955 - 25.11.1970

vedení firmy Jednota, spotřební družstvo

Statutární orgán Jednota, spotřební družstvo

Platnost údajů od - do
Jménem představenstva jedná navenek předseda nebo místopředse- dové. Je-li však pro právní úkon, který činí představenstvo, přede- psána písemní forma, je třeba podpisu alespoň 2 členů předsta- venstva. 23.8.1996
Předsedkyně představenstva Ing. Iveta Malkovská 5.7.2016
Vznik členství 28.4.2016
Vznik funkce 28.4.2016
Adresa: Na pěnkavce 558 , Proboštov 417 12
Místopředseda představenstva Milena Formánková 5.7.2016
Vznik členství 28.4.2016
Vznik funkce 28.4.2016
Adresa: Sídliště 559 , Krupka 417 41
Člen představenstva Eva Dvorščaková 5.7.2016
Vznik členství 28.4.2016
Adresa: Březinova 1817/6 , Teplice 415 01
Člen představenstva Lenka Andrlíková 5.7.2016
Vznik členství 28.4.2016
Adresa: Za obloukem 221 , Košťany 417 23
Člen představenstva Ivana Hrabcová 14.6.2017
Vznik členství 27.4.2017
Adresa: Dělnická 479/7 , Proboštov 417 12
Člen představenstva Jitka Hofmannová 14.6.2017
Vznik členství 27.4.2017
Adresa: Karoliny Světlé 1905/9 , Teplice 415 01
Člen Anna Boušková 14.9.1955 - 12.3.1956
Adresa: 0 Prosetice Česká republika
Člen Václav Jungmann 14.9.1955 - 12.3.1956
Adresa: Na hrázi 14 , 415 01 Teplice 1 Česká republika
Člen Ladislav Novák 14.9.1955 - 12.3.1956
Adresa: Teplice II Česká republika
Člen Oldřich Růdl 14.9.1955 - 12.3.1956
Adresa: 5. května 226 , Teplice 415 10
Člen Karel Maděra 14.9.1955 - 12.3.1956
Adresa: 68 , Soběchleby 753 54
Člen představenstva Blažena Komůrková 12.3.1956 - 14.6.1956
Adresa: Průřezná 80 , Teplice 415 01
Člen Bohuslav Halama 14.9.1955 - 5.7.1957
Adresa: Na hrázi 14 , 415 01 Teplice 1 Česká republika
Člen Vilém Pešan 12.3.1956 - 5.7.1957
Adresa: Okružní 163/17 , Proboštov 417 12
Člen Anna Mašínová 12.3.1956 - 5.7.1957
Adresa: Pražská 100 , Žalany 417 63
Náhradník Rudolf Urban 14.6.1956 - 5.7.1957
Adresa: 93 , Modlany 417 13
Předseda Josef Cízler 14.9.1955 - 16.1.1958
Adresa: Luční 205/22 , Teplice 415 03
Člen představenstva Stanislav Doležal 12.3.1956 - 7.10.1958
Adresa: 62 , Rtyně Česká republika
Člen Jiřina Antošová 5.7.1957 - 7.10.1958
Adresa: 113 , Bořislav 415 01
Člen Josef Lánský 5.7.1957 - 13.7.1960
Adresa: Pražská 96 , Žalany 417 63
Člen Jindřich Zbíral 5.7.1957 - 13.7.1960
Adresa: 0 Nová Ves Česká republika
Předseda představenstva František Prášek 16.1.1958 - 13.7.1960
Adresa: Fučíkova 46 , Ústí nad Labem Česká republika
Člen představenstva Pavla Richterová 7.10.1958 - 13.7.1960
Adresa: 53 , Unčín 592 42
Člen představenstva Jan Puchwald 7.10.1958 - 13.7.1960
Adresa: náměstí Svobody 2 , Dubí 417 03
Člen představenstva Vojtěch Válek 13.7.1960 - 13.7.1960
Adresa: Hradiště Česká republika
Místopředseda Jiří Budek 12.3.1956 - 26.10.1960
Adresa: Hraniční 373/17 , Novosedlice 417 31
Člen Františka Wanková 5.7.1957 - 26.10.1960
Adresa: 140 , Prosetice Česká republika
Člen Marie Burdová 5.7.1957 - 26.10.1960
Adresa: Kašparova 2031/2 , Teplice 415 01
Člen představenstva Emilie Birnbaumová 20.3.1958 - 26.10.1960
Adresa: Julia Fučíka čp.15 , Teplice II Česká republika
Místopředseda představenstva Václav Sahulka 13.7.1960 - 26.10.1960
Adresa: Nový svět 221/8 , Ústí nad Labem 400 07
Člen představenstva Růžena Šellerová 13.7.1960 - 26.10.1960
Adresa: Lelovská 82 , Žalany 417 63
Člen představenstva František Svoboda 26.10.1960 - 18.11.1963
Adresa: Dvořákova 90 , Světec 418 04
Člen představenstva Lenka Solovjevová 26.10.1960 - 18.11.1963
Adresa: Hlavní 11 , Kostomlaty pod Milešovkou 417 54
Člen představenstva Josef Myslík 26.10.1960 - 26.11.1963
Adresa: Lípová 402/39 , Teplice 415 01
Člen představenstva Josef Kaňkovský 18.11.1963 - 26.11.1963
Adresa: 28. října 855/25 , Teplice 415 01
Předseda představenstva František Čerek 13.7.1960 - 18.6.1965
Adresa: U schodů 2472/2 , Teplice 415 01
Člen představenstva František Novotný 13.7.1960 - 18.6.1965
Adresa: Sokolská 312/24 , Novosedlice 417 31
Místopředseda představenstva Vítězslav Svoboda 26.10.1960 - 18.6.1965
Adresa: Duchcovská 1589/33 , Teplice 415 01
Člen představenstva Marie Svobodová 18.11.1963 - 18.6.1965
Adresa: Anglická 2091/5 , Teplice 415 01
Člen představenstva Jaroslav Týbl 26.11.1963 - 18.6.1965
Adresa: 31 , Modlany 415 01
Člen představenstva Pavla Richterová 26.11.1963 - 19.1.1967
Adresa: 53 , Unčín 592 42
Člen představenstva Václav André 18.6.1965 - 19.1.1967
Adresa: Josefa Hory 2211/22 , Teplice 415 01
Člen představenstva Bohumil Koláček 18.6.1965 - 19.1.1967
Adresa: 0 Sezemice Česká republika
Člen představenstva Josef Zuda 18.6.1965 - 19.1.1967
Adresa: 31 , Drahkov 336 01
Člen představenstva Václav Klofanda 13.7.1960 - 17.3.1970
Adresa: U Zastávky 73 , Světice 251 01
Člen představenstva Miloslav H O F Ma N 26.10.1960 - 17.3.1970
Adresa: Terronská 1665 , Louny Česká republika
Místopředseda Václav Sahulka 18.6.1965 - 17.3.1970
Adresa: Švabinského 2636/12-B-268/24 , 434 01 Most Česká republika
Člen představenstva Rudolf Redlich 18.6.1965 - 17.3.1970
Adresa: Nové Verneřice Česká republika
Člen představenstva Dušan Špička 19.1.1967 - 17.3.1970
Adresa: Volgogradská 22 , Teplice Česká republika
Člen představenstva Antonie Kolmanová 19.1.1967 - 17.3.1970
Adresa: Hřbitovní 233 , Kostomlaty pod Milešovkou 417 54
Člen představenstva Josef Štěpánek 19.1.1967 - 17.3.1970
Adresa: Cajthamlova 67 , Bystřany 417 61
Člen představenstva Věra Křížová 19.1.1967 - 22.7.1971
Adresa: K novému nádraží, blok 9 , Bílina, sídliště Česká republika
Místopředseda představenstva Miloslav Hofman 17.3.1970 - 22.7.1971
Adresa: Terronská 1665 , Louny Česká republika
Člen představenstva Ing. Helena Jarošová 17.3.1970 - 22.7.1971
Adresa: Kubátova 127 , Háj u Duchcova 417 22
Člen představenstva Jiří Hájek 17.3.1970 - 22.7.1971
Adresa: 0 Nová Ves Česká republika
Předseda představenstva Oldřich Mach 26.10.1960 - 23.1.1973
Adresa: 18 , Přestanov 403 17
Člen představenstva Petr Dovhun 17.3.1970 - 23.1.1973
Adresa: 36 , Soběchleby 753 54
Člen představenstva Miroslav Kučera 17.3.1970 - 23.1.1973
Adresa: Prokopa Holého 427/3 , Bílina 418 01
Člen představenstva Margita Paveleková 17.3.1970 - 23.1.1973
Adresa: Meziškolská 0 , 417 12 Proboštov Česká republika
Člen představenstva Josef Suchopár 17.3.1970 - 23.1.1973
Adresa: Švermova 388 , 417 05 Osek Česká republika
Místopředseda představenstva Jiří Budek 22.7.1971 - 23.1.1973
Adresa: Kujbiševova ul. 0 , 417 31 Novosedlice Česká republika
Člen představenstva Vítězslav Svoboda 22.7.1971 - 23.1.1973
Adresa: Duchcovská 1589/33 , Teplice 415 01
Místopředseda představenstva Josef Čermák 23.1.1973 - 21.11.1973
Adresa: Kadaňská 3682/48 , Chomutov 430 03
Člen představenstva Jaroslav Povolný 17.3.1970 - 18.9.1974
Adresa: Potěminova 2244/17 , Teplice 415 01
Člen představenstva Věra Svobodová 22.7.1971 - 18.9.1974
Adresa: sídliště 341 , Teplice III. Česká republika
Člen představenstva Josef Mátl 23.1.1973 - 18.9.1974
Adresa: Gottwaldova 141 , Hostomice Česká republika
Člen představenstva Vladimír Šebek 23.1.1973 - 18.9.1974
Adresa: Vrchlického 1003/13 , Duchcov 419 01
Člen představenstva František Čerek 17.3.1970 - 21.9.1976
Adresa: U schodů 2472/2 , Teplice 415 01
Člen představenstva Rudolf Houštěk 22.7.1971 - 21.9.1976
Adresa: 45 , Modlany 417 13
Člen představenstva Milena Vyhnálková 23.1.1973 - 21.9.1976
Adresa: Školní 408/6 , Teplice 415 01
Místopředseda představenstva Jiří Ruth 21.11.1973 - 21.9.1976
Adresa: ul.Generála Svobody č.167 , okr.Teplice Česká republika
Místopředseda představenstva Ing. Helena Jarošová 18.9.1974 - 21.9.1976
Adresa: Příčná ul.č. 158 , Prosetice, okr.Teplice Česká republika
Člen představenstva Rudolf Feichtinger 18.9.1974 - 21.9.1976
Adresa: Gottwaldova ul.č.67 , 417 72 Ledvice, okr.Teplice Česká republika
Člen představenstva Milada Šůchová 23.1.1973 - 4.9.1978
Adresa: Kubánské revoluce 2301 , Teplice Česká republika
Člen představenstva Eva Červová 23.1.1973 - 4.9.1978
Adresa: Kořenského stezka 0 , 415 01 Teplice Česká republika
Člen představenstva Jiřina Havránková 18.9.1974 - 4.9.1978
Adresa: okres Teplice , Bořislav č.55 Česká republika
1.místopředseda představenstva Olga Schmitzová 21.9.1976 - 4.9.1978
Adresa: Zámecké náměstí 69/3 , Teplice 415 01
2.místopředseda představenstva Milan Maiwald 21.9.1976 - 4.9.1978
Adresa: Marxova ul. 0 , Teplice Česká republika
Člen představenstva Milena Kovaříčková 21.9.1976 - 4.9.1978
Adresa: Školní 408/6 , Teplice 415 01
Člen představenstva Marie Burdová 21.9.1976 - 4.9.1978
Adresa: Kašparova 2031/2 , Teplice 415 01
Člen představenstva Anežka Bejčková 21.9.1976 - 4.9.1978
Adresa: Doliny č.398 , okr.Teplice, Novosedlice Česká republika
Člen představenstva Alena Macková 21.9.1976 - 4.9.1978
Adresa: Školní 514/15 , Teplice 415 01
Předseda představenstva Rudolf Pokorný 23.1.1973 - 3.3.1980
Adresa: ul. 5.května 0 , 592 42 Unčín Česká republika
Předseda družstva Josef Kindl 3.3.1980 - 19.8.1985
Adresa: Ruská ul.č. 2216 , okr. Teplice Česká republika
1.místopředseda představenstva Milan Maiwald 4.9.1978 - 25.9.1987
Adresa: Marxova ul. 0 , Teplice Česká republika
2.místopředseda představenstva Olga Schmitzová 4.9.1978 - 28.12.1988
Adresa: Zámecké náměstí 69/3 , Teplice 415 01
Člen představenstva Ing. František Vanča 4.9.1978 - 28.12.1988
Adresa: Jeseninova 1254/5 , Ústí nad Labem 400 03
Člen představenstva Vladimír Konvička 4.9.1978 - 28.12.1988
Adresa: Pod stadionem 514 , Bohosudov Česká republika
Člen představenstva Jaroslava Dvořáková 4.9.1978 - 28.12.1988
Adresa: 162 , Moldava 417 81
Člen představenstva Věra Paulíková 4.9.1978 - 28.12.1988
Adresa: Čsl. armády 484/11 , Bílina 418 01
Člen představenstva Jan Tvrzník 4.9.1978 - 28.12.1988
Adresa: Revoluční 109 , Krupka 417 42
Člen představenstva Věra Křížová 28.12.1988 - 3.5.1989
Adresa: Vítězná 1470 , Teplice Česká republika
Člen představenstva Ján Boháč 28.12.1988 - 6.9.1989
Adresa: V Domkách 1229/36 , Duchcov 419 01
Člen představenstva Margita Paveleková 18.9.1974 - 12.6.1990
Adresa: Sochorova ul. 0 , Teplice Česká republika
Člen představenstva Božena Hopfnerová 4.9.1978 - 12.6.1990
Adresa: Pod kovárnou 276 , Kostomlaty pod Milešovkou 417 54
Člen představenstva Josef Klečka 4.9.1978 - 12.6.1990
Adresa: Skupova 524/15 , Teplice 415 01
Předseda Václav Polánský 19.8.1985 - 12.6.1990
Adresa: Duchcovská 584/7 , Teplice 415 01
Místopředseda představenstva Jiří Petr 25.9.1987 - 12.6.1990
Adresa: Jižní 305 , Bílina 418 01
Člen představenstva Vlasta Andrlíková 28.12.1988 - 12.6.1990
Adresa: Hrobčíce čp.70 Česká republika
Člen představenstva Karel Friček 28.12.1988 - 12.6.1990
Adresa: Heydukova 1728/10 , Teplice 415 01
Člen představenstva Alena Urbanová 28.12.1988 - 12.6.1990
Adresa: Pod kovárnou 33 , Kostomlaty pod Milešovkou 417 54
Člen představenstva Rudolf Zdrubecký 28.12.1988 - 12.6.1990
Adresa: Okružní 248/30 , Proboštov 417 12
Člen představenstva Ing. Alois Kittl 28.12.1988 - 12.6.1990
Adresa: ČSLA 262 , Teplice Česká republika
Místopředseda Věra Křížová 3.5.1989 - 12.6.1990
Adresa: Vítězná 1470 , Teplice Česká republika
Člen představenstva Miloslav Hofman 12.6.1990 - 12.6.1990
Adresa: Buzulucká 304/34 , Teplice 415 03
Člen představenstva Václav Polanský 12.6.1990 - 7.1.1991
Adresa: Duchcovská 584/7 , Teplice 415 01
Místopředseda Vladimír Hykeš 12.6.1990 - 27.5.1991
Adresa: Gagarinova 1431 , Teplice 415 01
Člen představenstva Jaroslav Dibelka 12.6.1990 - 27.5.1991
Adresa: R.Svobodové 1288 , 415 01 Teplice Česká republika
Člen představenstva Božena Hopfnerová 12.6.1990 - 27.5.1991
Adresa: Pod kovárnou 276 , Kostomlaty pod Milešovkou 417 54
Člen představenstva Antonín Kubíček 12.6.1990 - 27.5.1991
Adresa: Svatopluka Čecha 691/14 , Duchcov 419 01
Člen představenstva Karel Puc 12.6.1990 - 27.5.1991
Adresa: 13 , Třebívlice Česká republika
Člen představenstva Milena Formánková 12.6.1990 - 30.4.1992
Adresa: Benešovo náměstí 489/4 , Teplice 415 01
Místopředseda Ing. Jiří Krčmář 27.5.1991 - 30.4.1992
Adresa: Ruská 1077/13 , Teplice 415 01
Člen představenstva Krista Mikrišová 12.6.1990 - 18.8.1993
Adresa: Jabloňová 218 , Bohosudov Česká republika
Člen představenstva Karel Friček 28.12.1988 - 12.11.1993
Adresa: Heydukova 1728/10 , Teplice 415 01
Předseda představenstva Karel Herbst 12.6.1990 - 12.11.1993
Adresa: 25.února 1320 , Teplice Česká republika
Místopředseda představenstva Jan Boháč 12.6.1990 - 12.11.1993
Adresa: V Domkách 1229/36 , Duchcov 419 01
Člen představenstva Jan Štycha 12.6.1990 - 12.11.1993
Adresa: Dubská 102/33 , Dubí 417 02
Člen představenstva Jan Boháč 27.5.1991 - 12.11.1993
Adresa: V Domkách 1229/36 , Duchcov 419 01
Člen představenstva Pavel Kadavý 27.5.1991 - 12.11.1993
Adresa: Fügnerova 260 , Bílina 418 01
Člen představenstva Helena Hromasová 27.5.1991 - 12.11.1993
Adresa: Březinova 17/2634 , Tepice Česká republika
Člen představenstva Karel Baloun 27.5.1991 - 12.11.1993
Adresa: Husitská 50/101 , Krupka 417 41
Člen představenstva Ing. Jiří Krčmář 30.4.1992 - 12.11.1993
Adresa: Ruská 1077/13 , Teplice 415 01
Člen představenstva Krista Mokrišová 18.8.1993 - 12.11.1993
Adresa: Jabloňová 218 , Bohosudov Česká republika
Člen představenstva František Jančálek 27.5.1991 - 13.5.1994
Adresa: U Nádraží 196/2 , Krupka 417 42
Místopředsedkyně Milena Formánková 30.4.1992 - 13.5.1994
Adresa: Benešovo náměstí 489/4 , Teplice 415 01
Předseda představenstva Karel Herbst 12.11.1993 - 13.5.1994
Adresa: Trnovanská 1320/47 , Teplice 415 01
Člen představenstva Ing. Ludmila Turková 12.11.1993 - 13.5.1994
Adresa: Májová 1475 , Teplice 415 01
Člen představenstva Klementina Papíková 27.5.1991 - 19.8.1994
Adresa: Sochorova 1312 , Teplice Česká republika
Člen představenstva Karel Herbst 13.5.1994 - 19.8.1994
Adresa: Trnovanská 1320/47 , Teplice 415 01
Člen představenstva František Stránský 12.6.1990 - 23.8.1996
Adresa: Gottwaldova 327 , Hrob Česká republika
Člen představenstva Karel Votruba 12.6.1990 - 23.8.1996
Adresa: Wolkerova 152/12 , Dubí 2 Česká republika
Člen představenstva Jiří Budek 12.6.1990 - 23.8.1996
Adresa: Kujbyševová 373 , 417 31 Novosedlice Česká republika
Místopředsedkyně Ing. Ludmila Turková 13.5.1994 - 23.8.1996
Adresa: Májová 1475 , Teplice 415 01
Předsedkyně Milena Formánková 13.5.1994 - 23.8.1996
Adresa: Benešovo náměstí 489/4 , Teplice 415 01
Místopředsedkyně Ing. Iveta Malkovská 23.8.1996 - 14.6.1999
Adresa: Antala Staška 1713/15 , Teplice 415 01
Člen představenstva Ing. Růžena Kittlová 23.8.1996 - 14.6.1999
Adresa: Přítkovská 1651/3 , Teplice 415 01
Člen představenstva Miloslav Hofmann 12.6.1990 - 22.9.2000
Adresa: Buzulucká 304/34 , Teplice 415 03
Člen představenstva Ing. Zdenka Klepáčová 23.8.1996 - 6.10.2001
Zánik funkce 17.5.2001
Adresa: Příčná 141 , Teplice 415 01
Člen představenstva Miloslav Hofmann 22.9.2000 - 6.10.2001
Zánik funkce 17.5.2001
Adresa: Blatenská 2146/4 , Praha 148 00
Člen představenstva Eva Dvorščaková 13.5.1994 - 16.7.2003
Vznik členství 17.5.2001
Zánik členství 1.1.2003
Adresa: Březinova 1817/6 , Teplice 415 01
Místopředsedkyně Ing. Iveta Malkovská 14.6.1999 - 27.2.2004
Vznik členství 17.5.2001
Vznik funkce 17.5.2001
Adresa: Na Pěnkavce 588 , 417 12 Proboštov Česká republika
Předsedkyně Milena Formánková 23.8.1996 - 25.8.2006
Vznik členství 17.5.2001
Zánik členství 27.4.2006
Vznik funkce 17.5.2001
Zánik funkce 27.4.2006
Adresa: Karla Čapka 241 , Krupka 417 42
Člen představenstva Jiří Budek 23.8.1996 - 25.8.2006
Vznik členství 17.5.2001
Zánik členství 27.4.2006
Adresa: Hraniční 373/17 , Novosedlice 417 31
Člen představenstva Ing. Růžena Kittlová 14.6.1999 - 25.8.2006
Vznik členství 17.5.2001
Zánik členství 27.4.2006
Adresa: Husova 453 , Teplice 415 10
Člen představenstva Jana Hušáková 6.10.2001 - 25.8.2006
Zánik členství 27.4.2006
Vznik funkce 17.5.2001
Adresa: Teplická 163 , Teplice 415 01
Člen představenstva Ján Boháč 6.10.2001 - 25.8.2006
Zánik členství 27.4.2006
Vznik funkce 17.5.2001
Adresa: 132 , Měrunice 418 04
Člen představenstva Marianna Hanzlíčková 16.7.2003 - 25.8.2006
Vznik členství 17.4.2003
Zánik členství 27.4.2006
Adresa: Pražská 74 , Bystřany 417 61
Místopředsedkyně Ing. Iveta Malkovská 27.2.2004 - 25.8.2006
Vznik členství 17.5.2001
Zánik členství 27.4.2006
Vznik funkce 17.5.2001
Zánik funkce 27.4.2006
Adresa: Na pěnkavce 558 , Proboštov 417 12
Předsedkyně představenstva Milena Formánková 25.8.2006 - 6.6.2011
Vznik členství 27.4.2006
Zánik členství 27.4.2011
Vznik funkce 27.4.2006
Zánik funkce 27.4.2011
Adresa: Karla Čapka 241 , Krupka 417 42
Místopředsedkyně představenstva Ing. Iveta Malkovská 25.8.2006 - 6.6.2011
Vznik členství 27.4.2006
Zánik členství 27.4.2011
Vznik funkce 27.4.2006
Zánik funkce 27.4.2011
Adresa: Na pěnkavce 558 , Proboštov 417 12
Člen představenstva Ing. Růžena Kittlová 25.8.2006 - 6.6.2011
Vznik členství 27.4.2006
Zánik členství 27.4.2011
Adresa: Husova 453 , Teplice 415 10
Člen představenstva Jana Hušáková 25.8.2006 - 6.6.2011
Vznik členství 27.4.2006
Zánik členství 27.4.2011
Adresa: Teplická 163 , Teplice 415 01
Člen představenstva Jaroslava Budková 25.8.2006 - 6.6.2011
Vznik členství 27.4.2006
Zánik členství 27.4.2011
Adresa: Palackého 121/19 , Bílina 418 01
Člen představenstva Jitka Hofmannová 25.8.2006 - 6.6.2011
Vznik členství 27.4.2006
Zánik členství 27.4.2011
Adresa: Karoliny Světlé 1905/9 , Teplice 415 01
Člen představenstva Ivana Hrabcová 25.8.2006 - 6.6.2011
Vznik členství 27.4.2006
Zánik členství 27.4.2011
Adresa: Dělnická 479/7 , Proboštov 417 12
Člen představenstva František Jančálek 6.6.2011 - 27.2.2013
Vznik členství 27.4.2011
Zánik členství 2.11.2012
Adresa: U Nádraží 196/2 , Krupka 417 42
Předsedkyně představenstva Milena Formánková 6.6.2011 - 18.6.2013
Vznik členství 27.4.2011
Vznik funkce 27.4.2011
Adresa: Karla Čapka 241 , Krupka 417 42
Člen představenstva Jan Bokoč 27.2.2013 - 18.6.2013
Vznik členství 6.11.2012
Zánik členství 25.4.2013
Adresa: Fučíkova 242 , Krupka 417 42
Člen představenstva Ing. Růžena Kittlová 6.6.2011 - 25.9.2015
Vznik členství 27.4.2011
Adresa: Husova 453 , Teplice 415 10
Místopředsedkyně představenstva Ing. Iveta Malkovská 6.6.2011 - 5.7.2016
Vznik členství 27.4.2011
Zánik členství 28.4.2016
Vznik funkce 27.4.2011
Zánik funkce 28.4.2016
Adresa: Na pěnkavce 558 , Proboštov 417 12
Člen představenstva Jana Hušáková 6.6.2011 - 5.7.2016
Vznik členství 27.4.2011
Zánik členství 28.4.2016
Adresa: Teplická 163 , Teplice 415 01
Člen představenstva Jaroslava Budková 6.6.2011 - 5.7.2016
Vznik členství 27.4.2011
Zánik členství 28.4.2016
Adresa: Palackého 121/19 , Bílina 418 01
Člen představenstva Jitka Hofmannová 6.6.2011 - 5.7.2016
Vznik členství 27.4.2011
Zánik členství 28.4.2016
Adresa: Karoliny Světlé 1905/9 , Teplice 415 01
Předsedkyně představenstva Milena Formánková 18.6.2013 - 5.7.2016
Vznik členství 27.4.2011
Zánik členství 28.4.2016
Vznik funkce 27.4.2011
Zánik funkce 28.4.2016
Adresa: Sídliště 559 , Krupka 417 41
Člen představenstva Ivana Hrabcová 18.6.2013 - 5.7.2016
Vznik členství 25.4.2013
Zánik členství 28.4.2016
Adresa: Dělnická 479/7 , Proboštov 417 12
Člen představenstva Ing. Růžena Kittlová 25.9.2015 - 5.7.2016
Vznik členství 27.4.2011
Zánik členství 28.4.2016
Adresa: Husova 453 , Teplice 415 10
Člen představenstva Lubomír Pavelka 5.7.2016 - 25.11.2016
Vznik členství 28.4.2016
Zánik členství 29.10.2016
Adresa: Čapkova 840 , Bílina 418 01
Člen představenstva Jaroslava Budková 5.7.2016 - 25.11.2016
Vznik členství 28.4.2016
Zánik členství 6.8.2016
Adresa: Palackého 121/19 , Bílina 418 01
Člen představenstva Jan Bokoč 5.7.2016 - 29.7.2019
Vznik členství 28.4.2016
Zánik členství 1.7.2019
Adresa: Fučíkova 242 , Krupka 417 42

Sbírka Listin Jednota, spotřební družstvo

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
DrXXVIII 139/SL 63 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014] Krajský soud v Ústí nad Labem 6.3.2015 26.5.2015 27.5.2015 16
DrXXVIII 139/SL 62 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013] Krajský soud v Ústí nad Labem 6.3.2014 23.6.2014 24.6.2014 19
DrXXVIII 139/SL 61 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 37/2014 Krajský soud v Ústí nad Labem 22.4.2014 27.5.2014 29.5.2014 19
DrXXVIII 139/SL 60 rozhod. o statut. orgánu zápis z čl. schůze Krajský soud v Ústí nad Labem 25.4.2013 29.5.2013 25.6.2013 10
DrXXVIII 139/SL 59 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012] Krajský soud v Ústí nad Labem 7.3.2013 17.6.2013 19.6.2013 21
DrXXVIII 139/SL 58 rozhod. o statut. orgánu  zápis ze sch.předst. Krajský soud v Ústí nad Labem 6.11.2012 30.1.2013 4.3.2013 5
DrXXVIII 139/SL 57 účetní závěrka, výroční zpráva 2011 Krajský soud v Ústí nad Labem 16.3.2012 18.7.2012 23.7.2012 22
DrXXVIII 139/SL 56 insolvenční rozhodnutí - KSUL 46 INS 2843/2011-A-19 Krajský soud v Ústí nad Labem 16.5.2011 20.6.2011 23.6.2011 6
DrXXVIII 139/SL 55 ostatní - protokol o provedené volbě Krajský soud v Ústí nad Labem 27.4.2011 25.5.2011 14.6.2011 3
DrXXVIII 139/SL 54 rozhod. o statut. orgánu - zápis ze shromáž.delegátů Krajský soud v Ústí nad Labem 27.4.2011 25.5.2011 14.6.2011 8
DrXXVIII 139/SL 53 podpisové vzory -7 x Krajský soud v Ústí nad Labem 13.5.2011 25.5.2011 14.6.2011 9
DrXXVIII 139/SL 52 účetní závěrka, výroční zpráva - 2010 Krajský soud v Ústí nad Labem 9.3.2011 1.6.2011 2.6.2011 22
DrXXVIII 139/SL 51 insolvenční rozhodnutí KSUL 46 INS 2843/2011 Krajský soud v Ústí nad Labem 22.2.2011 24.2.2011 1.3.2011 1
DrXXVIII 139/SL 49 výroční zpráva - 2008 Krajský soud v Ústí nad Labem 27.5.2009 13
DrXXVIII 139/SL 48 účetní závěrka - 2008 Krajský soud v Ústí nad Labem 3.3.2009 27.5.2009 7
DrXXVIII 139/SL 47 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 19.5.2009 17
DrXXVIII 139/SL 46 notářský zápis - NZ 38/2009 Krajský soud v Ústí nad Labem 23.4.2009 19.5.2009 3
DrXXVIII 139/SL 44 notářský zápis - NZ 37/2008 Krajský soud v Ústí nad Labem 24.4.2008 9.6.2008 3
DrXXVIII 139/SL 43 výroční zpráva rok 2007 Krajský soud v Ústí nad Labem 19.5.2008 13
DrXXVIII 139/SL 42 účetní závěrka rok 2007 Krajský soud v Ústí nad Labem 3.3.2008 19.5.2008 7
DrXXVIII 139/SL 41 výroční zpráva -2006 Krajský soud v Ústí nad Labem 13.6.2007 12
DrXXVIII 139/SL 40 účetní závěrka - 2006- příloha Krajský soud v Ústí nad Labem 12.3.2007 13.6.2007 3
DrXXVIII 139/SL 39 účetní závěrka - 2006- výkaz zisku Krajský soud v Ústí nad Labem 12.3.2007 13.6.2007 2
DrXXVIII 139/SL 38 účetní závěrka - 2006- rozvaha Krajský soud v Ústí nad Labem 12.3.2007 13.6.2007 4
DrXXVIII 139/SL 37 podpisové vzory - Ivana Hrabcová Krajský soud v Ústí nad Labem 15.5.2006 27.10.2006 1
DrXXVIII 139/SL 36 podpisové vzory - Jitka Hofmanová Krajský soud v Ústí nad Labem 15.5.2006 27.10.2006 1
DrXXVIII 139/SL 35 podpisové vzory - Jaroslava Budková Krajský soud v Ústí nad Labem 15.5.2006 27.10.2006 1
DrXXVIII 139/SL 34 rozhod. o statut. orgánu - zápis ze shromáždění delegát Krajský soud v Ústí nad Labem 27.4.2006 27.10.2006 10
DrXXVIII 139/SL 33 účetní závěrka, výroční zpráva k 31.12.2005 Krajský soud v Ústí nad Labem 15.3.2006 14.7.2006 22
DrXXVIII 139/SL 32 notářský zápis NZ 57/2005 Krajský soud v Ústí nad Labem 22.4.2005 23.5.2005 3
DrXXVIII 139/SL 30 účetní závěrka, výroční zpráva k 31.12.2004 Krajský soud v Ústí nad Labem 8.3.2005 16.5.2005 21
DrXXVIII 139/SL 28 notářský zápis NZ 52/2004 Krajský soud v Ústí nad Labem 15.4.2004 9.6.2004 3
DrXXVIII 139/SL 27 účetní závěrka, výroční zpráva k 31.12.2003 Krajský soud v Ústí nad Labem 11.3.2004 9.6.2004 9
DrXXVIII 139/SL 26 podpisové vzory Marianna Hanzlíčková Krajský soud v Ústí nad Labem 5.5.2003 8.10.2003 1
DrXXVIII 139/SL 25 rozhod. o statut. orgánu zápis ze shromáždění delegátů Krajský soud v Ústí nad Labem 17.4.2003 8.10.2003 7
DrXXVIII 139/SL 24 rozhod. o statut. orgánu  - odstoup. z funkce člena př. Krajský soud v Ústí nad Labem 19.12.2002 8.10.2003 1
DrXXVIII 139/SL 23 výroční zpráva rok 2002 Krajský soud v Ústí nad Labem 24.9.2003 13
DrXXVIII 139/SL 22 účetní závěrka k 31.12.2002 Krajský soud v Ústí nad Labem 17.3.2003 24.9.2003 9
DrXXVIII 139/SL 21 účetní závěrka k 31.12.2000 Krajský soud v Ústí nad Labem 12.3.2001 1.8.2003 14
DrXXVIII 139/SL 20 účetní závěrka k 31.12.1999 Krajský soud v Ústí nad Labem 3.3.2000 1.8.2003 14
DrXXVIII 139/SL 19 účetní závěrka k 31.12.1997 Krajský soud v Ústí nad Labem 18.3.1998 1.8.2003 14
DrXXVIII 139/SL 18 výroční zpráva rok 2001 Krajský soud v Ústí nad Labem 26.3.2002 27.6.2003 14
DrXXVIII 139/SL 17 účetní závěrka k 31. 12. 2001 Krajský soud v Ústí nad Labem 18.3.2002 11.6.2003 14
DrXXVIII 139/SL 9 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 17.5.2001 19.11.2001 18
DrXXVIII 139/SL 8 rozhod. o statut. orgánu -zápis ze shromáždění delegátů Krajský soud v Ústí nad Labem 17.5.2001 19.11.2001 8
DrXXVIII 139/SL 16 podpisové vzory - Eva Dvorščaková Krajský soud v Ústí nad Labem 18.7.2001 19.11.2001 1
DrXXVIII 139/SL 15 podpisové vzory - Ján Boháč Krajský soud v Ústí nad Labem 16.7.2001 19.11.2001 1
DrXXVIII 139/SL 14 podpisové vzory - Ing. Iveta Malkovská Krajský soud v Ústí nad Labem 16.7.2001 19.11.2001 1
DrXXVIII 139/SL 13 podpisové vzory - Jiří Budek Krajský soud v Ústí nad Labem 4.7.2001 19.11.2001 1
DrXXVIII 139/SL 12 podpisové vzory - Jana Hušáková Krajský soud v Ústí nad Labem 4.7.2001 19.11.2001 1
DrXXVIII 139/SL 11 podpisové vzory - Ing. Růžena Kittlová Krajský soud v Ústí nad Labem 2.7.2001 19.11.2001 1
DrXXVIII 139/SL 10 podpisové vzory - Milena Formánková Krajský soud v Ústí nad Labem 29.6.2001 19.11.2001 1
DrXXVIII 139/SL 7 účetní závěrka -zpráva auditora r.1996 Krajský soud v Ústí nad Labem 14.4.1997 20.9.1999 9
DrXXVIII 139/SL 6 účetní závěrka -zpráva auditora Krajský soud v Ústí nad Labem 30.3.1998 20.9.1999 9
DrXXVIII 139/SL 5 účetní závěrka -výrok auditora za r.1998 Krajský soud v Ústí nad Labem 18.3.1999 20.9.1999 1
DrXXVIII 139/SL 4 účetní závěrka -příloha za rok 1998 Krajský soud v Ústí nad Labem 9.3.1999 20.9.1999 8
DrXXVIII 139/SL 3 účetní závěrka -rozvaha k 31.12.1998 Krajský soud v Ústí nad Labem 19.3.1999 20.9.1999 6

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Jednota, spotřební družstvo

IČO (identifikační číslo) 00032107
Jméno Jednota, spotřební družstvo
Právní forma podnikání Družstvo
Přidělený úřad Magistrát města Teplice
Vznik první živnosti: 3.12.1992
Celkový počet živností: 6
Aktivních živností: 1

Sídlo Jednota, spotřební družstvo

Živnosti a provozovny Jednota, spotřební družstvo

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Maloobchod se smíšeným zbožím

  • Realitní činnost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 3.12.1992

Živnost č. 2 Poskytování administrativních služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 3.12.1992
Zánik oprávnění 24.9.2001

Živnost č. 3 Maloobchod se smíšeným zbožím

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 3.12.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 4 Realitní činnost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 3.12.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 5 Poradenské služby v oblasti obchodu

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 3.12.1992
Zánik oprávnění 24.9.2001

Živnost č. 6 Řeznictví a uzenářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 28.4.1999
Zánik oprávnění 21.7.2003
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán Jednota, spotřební družstvo

Člen statutárního orgánu Ivana Hrabcová
Člen statutárního orgánu Jitka Hofmannová
Člen statutárního orgánu Eva Dvorščaková
Člen statutárního orgánu Lenka Andrlíková
Člen statutárního orgánu Milena Formánková
Člen statutárního orgánu Ing. Iveta Malkovská

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Jednota, spotřební družstvo

IČO: 00032107
Firma: Jednota, spotřební družstvo
Právní forma: Družstvo
Okres: Teplice
Základní územní jednotka: Teplice
Počet zaměstnanců: 1 - 5 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 1.9.1978

Sídlo Jednota, spotřební družstvo

Sídlo: Zemská 818, Teplice 415 01

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Zpracování a konzervování masa, kromě drůbežího
Ostatní maloobchod v nespecializovaných prodejnách
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
tracking image