Firma Jednota družstvo spotřebitelů v Kaplici IČO 00031861


Jednota družstvo spotřebitelů v Kaplici má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, datové schránky.

Jednota družstvo spotřebitelů v Kaplici (00031861) je Družstvo. Sídlí na adrese Kaplice-nádraží 86, 382 42 Střítež Česká republika. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 8. 10. 1956 a je stále aktivní. Jednota družstvo spotřebitelů v Kaplici má více provozoven a více živností.

Jako zdroj dat o Jednota družstvo spotřebitelů v Kaplici nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Jednota družstvo spotřebitelů v Kaplici na Justice.cz
Detailní informace o Jednota družstvo spotřebitelů v Kaplici na rzp.cz
Detailní informace o Jednota družstvo spotřebitelů v Kaplici na portal.gov.cz

Výpis dat pro Jednota družstvo spotřebitelů v Kaplici na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Jednota družstvo spotřebitelů v Kaplici

Soud Krajský soud v Českých Budějovicích 3
Spisová značka Dr 208
IČO (identifikační číslo osoby) 00031861
Jméno Jednota družstvo spotřebitelů v Kaplici
Právní forma podnikání Družstvo
Aktivní ANO
Zapsána dne 8.10.1956
Základní členský vklad ve výši 200,- Kč platný od r. 1992 do r. 1998 dosavadních členů a členů, jejichž členství vzniklo převodem nebo přechodem členských práv a povinností z dosavadních členů, jsou členové povinni doplatit do platného základního členského vkladu 1.000,- Kč. Rozdíl je třeba doplatit nejpozději do 30. 9. 2014. 6.3.2015
Členský vklad dosavadních členů a členů, jejichž členství vznikne převodem členských práv a povinností z dosavadních členů se nemění (200,- Kč u fyzické a 1.000,- Kč u právnické osoby čl. 3 bod 1 a 1a). 22.6.1999 - 6.3.2015
Na základě usnesení XXI. konference delegátů konané dne 9.4.1990zapisuje se změna stanov čl. 3, zrušují se čl. 4, 5, změna čl. 12odst. a,b,f,g odst a, čl. 18, čl. 19, čl. 20, čl. 21, čl. 23,čl. 27 odst. e, ruší se čl. 31 odst. e, změna čl. 31 odst. h,změna čl. 35, 39 odst. b,c,f, čl. 40, čl. 41 čl. 42, čl. 43 odst.a,b,c,d,f,h,j,k,l, čl. 44, čl. 46, čl. 47, čl. 48, čl 51, čl.52, čl. 53, čl. 54, čl. 57, čl. 58. 11.7.1990 - 2.7.1991
Změny se týkají vnitřních poměrů v družstvu. Dále se zapisujezměna čl. 7 - předmětu činnosti.Předmět činnosti bod g/ "uskutečňovat zahraničně hospodářskoučinnost" bude zapsán dodatečně po předložení souhlasu příslušnéhoorgánu státní správy. 11.7.1990 - 7.2.1991
Pracovníci družstva jsou oprávněni činit jménem družstva právní úkony nutné ke splnění svých pracovních úkolů v případech, kdy je to stanoveno v organizačních předpisech nebo je to vhospodářském styku obvyklé.Výše částky převedené do nedělitelného fondu činí 74,259.864,- Kčs. 4.8.1978 - 6.3.2015
Krytí ztrát: Každý člen je povinnen: nestačí-li ke krytí případnéztráty fondy druždstva, nebo neuhradí-li se ztráta z jinýchzdrojů, přispět k jejich úhradě nejvýše svým členským podílem. Otéto povinnosti členů rozhodne konference delegátů.Podpisování a zastupování: Jménem družstva jedná a za družstvopodepisuje předseda /pověřený místopředseda/, v případech, kdy jerozhodování vyhrazené představenstvu a právní předpisy stanovípro právní úkon písemnou formu, podepisuje za družstva předseda/místopředseda/ družstva a další člen představenstva. Předseduzastupuje v době jeho nepřítomnosti nebo zaneprázd nění pověřenýmístopředseda. 4.8.1978 - 1.12.1992
Družstvo bylo zřízeno usnesením ustavující valné hromady ze dne 26.8.1956 ve smyslu zák. č. 53/54 Sb. 8.10.1956

Aktuální kontaktní údaje Jednota družstvo spotřebitelů v Kaplici

Kapitál Jednota družstvo spotřebitelů v Kaplici

zakladni jmění 500 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 1.12.1992 - 6.3.2015

Sídlo Jednota družstvo spotřebitelů v Kaplici

Platnost údajů od - do
Adresa Kaplice-nádraží 86 , 382 42 Střítež Česká republika
Kaplice-nádraží 86, 382 42 Střítež
2.8.2013
Adresa 382 41 Střítež - Kaplice-nádraží 86 Česká republika
Střítež - Kaplice-nádraží 86, PSČ 38241
27.5.2004 - 2.8.2013
Adresa Střítež , 382 41 Kaplice 1 Česká republika
Střítež, Kaplice nádraží 86, 382 41 Kaplice 1
27.5.2004 - 27.5.2004
Adresa Kaplice nádraží 86 , 382 42 Střítež Česká republika
Střítež, Kaplice nádraží 86, PSČ 38242
25.6.2001 - 27.5.2004
Adresa nádraží 86 , Kaplice Česká republika
Kaplice, nádraží čp. 86
1.12.1992 - 25.6.2001
Adresa Kaplice - nádraží Česká republika
Kaplice - nádraží
8.10.1956 - 1.12.1992

Předmět podnikání Jednota družstvo spotřebitelů v Kaplici

Platnost údajů od - do
prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin 6.3.2015
velkoobchod 3.9.2003
maloobchod smíšeným zbožím 3.9.2003
maloobchod tabákovými výrobky 3.9.2003
specializovaný maloobchod - prodej stavebnin 3.9.2003
maloobchodní prodej a pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a jejich nenahraných nosičů 3.9.2003
hostinská činnost 3.9.2003
výroba potravinářských výrobků 3.9.2003
pekařství, cukrářství 3.9.2003
dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako výbušné, oxidující, extremně hořlavé, vysoce hořlavé, vysoce toxické, toxické, karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci, nebezpečné pro živostní prostředí a prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické 3.9.2003
projektová činnost ve výstavbě 3.9.2003
opravy silničních vozidel 3.9.2003
silniční motorová doprava nákladní - vnitrostátní nákladní SMD 3.9.2003
výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů 3.9.2003
činnost podnikatelských, finančních a ekonomických poradců 3.9.2003
- opravy motorových vozidel- silniční motorová doprava /ve znění koncesní listiny vydané OÚOkresním živnostenským úřadem v Č. Krumlově dne 19.11.1992 podč.j. 00/92/01874 a přílohy k ní/ 6.10.1997 - 3.9.2003
činnost daňových poradců vykonávaná prostřednictvíming. Aleny Brázdové 21.9.1995 - 9.1.1997
koupě zboží za účelem dalšího prodeje a prodej- pekařství- ubytovací služby včetně provozování hostinských činností /veznění koncesní listiny vydané OÚ Okresním živnostenským úřadem vČ.Krumlově dne 19.10.1992 pod č.j. 00/92/01876 a příloh k ní/- hostinská činnost /ve znění koncesni listiny vydané OÚ Okresnímživnostenským úřadem v Č. Krumlově dne 10.10.1992 pod č.j. 00/92/01877 a příloh k ní/ 1.12.1992 - 3.9.2003
směnárny /ve znění koncesní listiny vydané OÚ Okresnímživnostenským úřadem v Českém Krumlově dne 26.10.1992 pod č.j.00/92/01875 a přílohy k ní/- truhlářství- projektová činnost v investiční výstavbě- činnost organizačních a ekonomických poradců- automatizované zpracování dat- drogistická činnost- výroba, instalace a opravy chladících zařízení 1.12.1992 - 3.9.2003
výroba a prodej nenahraných nosičů zvukových nebo zvukověobrazových záznamů a prodej a půjčování nahraných zvukových azvukově obrazových- opravy motorových vozidel- silniční motorová doprava /ve znění koncesní listiny vydané OÚOkresním živnostenským úřadem v Č. Krumlově dne 19.11.1992 podč.j. 00/92/01874 a přílohy k ní/ 1.12.1992 - 6.10.1997
a/ provozovat obchodní činnost veškerým zbožím na úrovnivelkoobchodu a maloobchodu, včetně činností souvisejícíchb/ provozovat veřejné stravování, ubytování a poskytovat služby voblasti cestovního a rekreačního ruchu c/ poskytovat obchodní,poradenské a jiné služby členům, občanům a organizacím d/provozovat potravinářskou a jinou výrobu, zpracovávat nakoupenévýrobky a suroviny e/ vykupovat zemědělské produkty, suroviny,výrobky domácí výroby, lesní a volně rostoupcí plody, houby ajiné věci 2.7.1991 - 1.12.1992
f/ provádět práce a služby výpočetní techniky, činnostaranžérskou a projektovou, provozovat stavební, údržbářskou aopravárenskou činnost a automobilovou dopravu g/ uskutečňovatzahraničně obchodní činnost h/ provádět další podnikatelskoučinnost i formou účasti nebo spolupráce s jinými právnímisubjektyPokud je k některé z vykonávaných činností třeba zvláštníhopovolení /oprávnění/, je družstvo povinno si je opatřit. 2.7.1991 - 1.12.1992
a/ provozovat obchodní činnost veškerým zbožím na úrovnivelkoobchodu i maloobchodu, prodávat zboží členům i ostatnímobčanům i organizacím b/ provozovat veřejné stravování, ubytovacíslužby a poskytovat služby v ob lasti cestovního ruchu arekreačního ruchu c/ poskytovat obchodní a jiné služby členům,občanům a organizacím d/ provozovat potravinářskou výrobu,zpracovávat nakoupené výrobky a suroviny e/ vykupovat zemědělsképrodukty, suroviny, výrobky domácí výroby, lesní a volně rostoucíplody, houby a jiné věci 11.7.1990 - 2.7.1991
f/ provádět práce a služby výpočetní techniky, činnostaranžérskou a projek tovou, provozovat stavební, údržbářskou aopravárenskou činnost a automobilovou dopravu h/ provádět dalšípodnikatelskou činnost i formou účasti nebo spolupráce s jinýmiprávními subjektyPokud je k některé z vykonávaných činností třeba zvláštníhopovolení /opráv nění/ je družstvo povinno se je opatřit. 11.7.1990 - 2.7.1991

vedení firmy Jednota družstvo spotřebitelů v Kaplici

Statutární orgán Jednota družstvo spotřebitelů v Kaplici

Platnost údajů od - do
místopředseda představenstva Vladimír Kozák 16.7.2015
Vznik členství 26.5.2015
Vznik funkce 26.5.2015
Adresa: Polní 673 , 370 06 Srubec Česká republika
Polní 673, 370 06 Srubec
členka představenstva Ing. Alena Brázdová 16.7.2015
Vznik členství 26.5.2015
Adresa: Kaplice-nádraží 124 , 382 42 Střítež Česká republika
Kaplice-nádraží 124, 382 42 Střítež
členka představenstva Marie Diorková 16.7.2015
Vznik členství 26.5.2015
Adresa: Na Vyhlídce 518 , 382 41 Kaplice Česká republika
Na Vyhlídce 518, 382 41 Kaplice
člen představenstva Vítězslav Hálek 16.7.2015
Vznik členství 26.5.2015
Adresa: Blansko 81 , 382 41 Kaplice Česká republika
Blansko 81, 382 41 Kaplice
členka představenstva Jana Preňková 16.7.2015
Vznik členství 26.5.2015
Adresa: Sídliště Míru 302 , 382 26 Horní Planá Česká republika
Sídliště Míru 302, 382 26 Horní Planá
člen představenstva Ing. Miroslav Svoboda 16.7.2015
Vznik členství 26.5.2015
Adresa: Sídliště Plešivec 362 , 381 01 Český Krumlov Česká republika
Sídliště Plešivec 362, Plešivec, 381 01 Český Krumlov
předseda představenstva Ing. Jan Gušl 17.7.2016
Vznik členství 26.5.2015
Vznik funkce 26.5.2015
Adresa: Lipová 902 , 382 41 Kaplice Česká republika
Lipová 902, 382 41 Kaplice
místopředseda Ing. Jan Gušl 12.8.1987 - 2.7.1991
Adresa: Pohorská 476 , Kaplice Česká republika
Kaplice, Pohorská 476
člen Josef Guláš 17.7.1989 - 2.7.1991
Adresa: Družstevní 17 , České Budějovice Česká republika
České Budějovice, Družstevní 17
místopředseda Ing. Karel Racek 11.7.1990 - 2.7.1991
Adresa: Na vyhlídce 496 , Kaplice Česká republika
Kaplice, Na vyhlídce 496
člen Rudolf Novák 11.7.1990 - 2.7.1991
Adresa: 164 , Chvalšiny Česká republika
Chvalšiny 164
člen Ing. Miroslav Svoboda 11.7.1990 - 2.7.1991
Adresa: Plešivec 362 , Český Krumlov Česká republika
Český Krumlov, Plešivec 362
člen Jaroslav Dombovariová 11.7.1990 - 2.7.1991
Adresa: 107 , Loučovice Česká republika
Loučovice 107
předseda Vladimír Kovanda 14.6.1972 - 2.7.1992
Adresa: 133 , Benešov n. Česká republika
Benešov n. č. 133
člen představenstva Bohuslav Svoboda 11.7.1990 - 1.12.1992
Adresa: 131 , Rožmitál na Šumavě Česká republika
Rožmitál na Šumavě 131
člen představenstva František Srbený 4.8.1978 - 21.9.1995
Adresa: 2 , Třísov Česká republika
Třísov 2
člen představenstva Marie Votrubová 11.7.1990 - 21.9.1995
Adresa: 49 , Besednice Česká republika
Besednice 49
člen představenstva Hana Machová 2.7.1992 - 21.9.1995
Adresa: 11 , Dolní Pláň Česká republika
Dolní Pláň 11
člen představenstva Jana Smetanová 12.8.1987 - 14.7.1999
Adresa: 1 , Brloh - Nová Ves Česká republika
Brloh - Nová Ves 1
člen představenstva Helena Smolíková 11.7.1990 - 14.7.1999
Adresa: 140 , Benešov nad Černou Česká republika
Benešov nad Černou 140
člen představenstva Josef Doležel 11.7.1990 - 25.6.2001
Adresa: Černá v Pošumaví Česká republika
Černá v Pošumaví
člen představenstva JUDr. Václav Vokál 11.7.1990 - 3.9.2003
Adresa: Špičák 117 , Český Krumlov Česká republika
Český Krumlov, Špičák 117
člen představenstva Zdeňka Prokopová 11.7.1990 - 3.9.2003
Adresa: 273 , Větřní Česká republika
Větřní 273
člen představenstva Ing. Alena Brázdová 2.7.1991 - 3.9.2003
Adresa: nádraží 124 , Kaplice Česká republika
Kaplice, nádraží 124
člen představenstva Stanislav Dostál 2.7.1991 - 3.9.2003
Adresa: Špičák 125 , Český Krumlov Česká republika
Český Krumlov, Špičák 125
předseda družstva Ing. Jan Gušl 2.7.1992 - 3.9.2003
Adresa: Pohorská 476 , Kaplice Česká republika
Kaplice, Pohorská 476
místopředseda družstva Ing. Miroslav Svoboda 2.7.1992 - 3.9.2003
Adresa: Plešivec 362 , Český Krumlov Česká republika
Český Krumlov, Plešivec 362
člen představenstva Vítězslav Hálek 2.7.1992 - 3.9.2003
Adresa: 81 , Blansko Česká republika
Blansko 81
člen představenstva Josef Anderle 21.9.1995 - 3.9.2003
Zánik členství 27.5.2003
Adresa: Za nádražím 220 , Český Krumlov Česká republika
Český Krumlov, Za nádražím 220
člen představenstva JUDr. Václav Vokál 3.9.2003 - 2.3.2007
Vznik členství 27.5.2003
Zánik členství 17.9.2006
Adresa: Špičák 117 , Český Krumlov Česká republika
Český Krumlov, Špičák 117
předseda družstva Ing. Jan Gušl 3.9.2003 - 11.8.2011
Vznik funkce 27.5.2003
Zánik funkce 24.5.2011
Adresa: Pohorská 476 , Kaplice Česká republika
Kaplice, Pohorská 476
místopředseda družstva Ing. Miroslav Svoboda 3.9.2003 - 11.8.2011
Vznik funkce 27.5.2003
Zánik funkce 24.5.2011
Adresa: Plešivec 362 , Český Krumlov Česká republika
Český Krumlov, Plešivec 362/II
člen představenstva Zdeňka Prokopová 3.9.2003 - 11.8.2011
Vznik členství 27.5.2003
Zánik členství 24.5.2011
Adresa: 273 , Větřní Česká republika
Větřní 273
člen představenstva Ing. Alena Brázdová 3.9.2003 - 11.8.2011
Vznik členství 27.5.2003
Zánik členství 24.5.2011
Adresa: 124 , Střítež - Kaplice-nádraží Česká republika
Střítež - Kaplice-nádraží 124
člen představenstva Stanislav Dostál 3.9.2003 - 11.8.2011
Vznik členství 27.5.2003
Zánik členství 24.5.2011
Adresa: Špičák 125 , Český Krumlov Česká republika
Český Krumlov, Špičák 125
člen představenstva Vítězslav Hálek 3.9.2003 - 11.8.2011
Vznik členství 27.5.2003
Zánik členství 24.5.2011
Adresa: 81 , Blansko Česká republika
Blansko 81
člen představenstva Helena Šalátová 3.9.2003 - 11.8.2011
Vznik členství 27.5.2003
Zánik členství 24.5.2011
Adresa: Vyšehrad 157 , Český Krumlov Česká republika
Český Krumlov, Vyšehrad 157
člen představenstva Ing. Josef Valach 3.9.2003 - 11.8.2011
Vznik členství 27.5.2003
Zánik členství 24.5.2011
Adresa: Družstevní 335 , Velešín Česká republika
Velešín, Družstevní 335
člen představenstva Antonie Bencová 5.11.2007 - 11.8.2011
Vznik členství 29.5.2007
Zánik členství 24.5.2011
Adresa: Švermova 286 , 382 26 Horní Planá Česká republika
Horní Planá, Švermova 286, PSČ 38226
předseda představenstva Ing. Jan Gušl 11.8.2011 - 2.8.2013
Vznik členství 24.5.2011
Vznik funkce 24.5.2011
Adresa: Pohorská 476 , 382 41 Kaplice Česká republika
Kaplice, Pohorská 476, PSČ 38241
místopředseda představenstva Ing. Miroslav Svoboda 11.8.2011 - 2.8.2013
Vznik členství 24.5.2011
Vznik funkce 24.5.2011
Adresa: 381 01 Český Krumlov - Plešivec 362 Česká republika
Český Krumlov - Plešivec 362, PSČ 38101
člen představenstva Ing. Alena Brázdová 11.8.2011 - 2.8.2013
Vznik členství 24.5.2011
Adresa: 382 42 Střítež - Kaplice-nádraží 124 Česká republika
Střítež - Kaplice-nádraží 124, PSČ 38242
člen představenstva Stanislav Dostál 11.8.2011 - 2.8.2013
Vznik členství 24.5.2011
Adresa: Špičák 125 , 381 01 Český Krumlov Česká republika
Český Krumlov, Špičák 125, PSČ 38101
člen představenstva Vítězslav Hálek 11.8.2011 - 2.8.2013
Vznik členství 24.5.2011
Adresa: 382 41 Blansko 81 Česká republika
Blansko 81, PSČ 38241
člen představenstva Antonie Bencová 11.8.2011 - 2.8.2013
Vznik členství 24.5.2011
Adresa: Švermova 286 , 382 26 Horní Planá Česká republika
Horní Planá, Švermova 286, PSČ 38226
člen představenstva Marie Diorková 11.8.2011 - 2.8.2013
Vznik členství 24.5.2011
Adresa: Na Vyhlídce 518 , 382 41 Kaplice Česká republika
Kaplice, Na Vyhlídce 518, PSČ 38241
předseda představenstva Ing. Jan Gušl 2.8.2013 - 16.7.2015
Vznik členství 24.5.2011
Zánik členství 26.5.2015
Vznik funkce 24.5.2011
Zánik funkce 26.5.2015
Adresa: Pohorská 476 , 382 41 Kaplice Česká republika
Pohorská 476, 382 41 Kaplice
místopředseda představenstva Ing. Miroslav Svoboda 2.8.2013 - 16.7.2015
Vznik členství 24.5.2011
Zánik členství 26.5.2015
Vznik funkce 24.5.2011
Zánik funkce 26.5.2015
Adresa: Sídliště Plešivec 362 , 381 01 Český Krumlov Česká republika
Sídliště Plešivec 362, Plešivec, 381 01 Český Krumlov
člen představenstva Ing. Alena Brázdová 2.8.2013 - 16.7.2015
Vznik členství 24.5.2011
Zánik členství 26.5.2015
Adresa: Kaplice-nádraží 124 , 382 42 Střítež Česká republika
Kaplice-nádraží 124, 382 42 Střítež
člen představenstva Stanislav Dostál 2.8.2013 - 16.7.2015
Vznik členství 24.5.2011
Zánik členství 26.5.2015
Adresa: Špičák 125 , 381 01 Český Krumlov Česká republika
Špičák 125, Latrán, 381 01 Český Krumlov
člen představenstva Vítězslav Hálek 2.8.2013 - 16.7.2015
Vznik členství 24.5.2011
Zánik členství 26.5.2015
Adresa: Blansko 81 , 382 41 Kaplice Česká republika
Blansko 81, 382 41 Kaplice
člen představenstva Antonie Bencová 2.8.2013 - 16.7.2015
Vznik členství 24.5.2011
Zánik členství 26.5.2015
Adresa: Švermova 286 , 382 26 Horní Planá Česká republika
Švermova 286, 382 26 Horní Planá
člen představenstva Marie Diorková 2.8.2013 - 16.7.2015
Vznik členství 24.5.2011
Zánik členství 26.5.2015
Adresa: Na Vyhlídce 518 , 382 41 Kaplice Česká republika
Na Vyhlídce 518, 382 41 Kaplice
předseda představenstva Ing. Jan Gušl 16.7.2015 - 17.7.2016
Vznik členství 26.5.2015
Vznik funkce 26.5.2015
Adresa: Pohorská 476 , 382 41 Kaplice Česká republika
Pohorská 476, 382 41 Kaplice

Sbírka Listin Jednota družstvo spotřebitelů v Kaplici

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
Dr 208/SL 103 ostatní Zápis z ustavující schůze představenstva + z ustavující schůze kontrolní komise Krajský soud v Českých Budějovicích 26.5.2015 26.6.2015 27.7.2015 4
Dr 208/SL 101 ostatní Zápis z XIX. shromáždění Krajský soud v Českých Budějovicích 24.5.2011 16.2.2015 10.3.2015 6
Dr 208/SL 100 stanovy společnosti Krajský soud v Českých Budějovicích 27.5.2014 16.2.2015 10.3.2015 19
Dr 208/SL 99 ostatní Krajský soud v Českých Budějovicích 13.6.2014 16.6.2014 2
Dr 208/SL 98 zpráva auditora Krajský soud v Českých Budějovicích 13.6.2014 16.6.2014 2
Dr 208/SL 97 účetní závěrka [2013] Krajský soud v Českých Budějovicích 13.6.2014 16.6.2014 13
Dr 208/SL 96 výroční zpráva [2013] Krajský soud v Českých Budějovicích 13.6.2014 16.6.2014 13
Dr 208/SL 95 výroční zpráva -r.2011 Krajský soud v Českých Budějovicích 15.6.2012 19.6.2012 14
Dr 208/SL 94 účetní závěrka -r.2011 Krajský soud v Českých Budějovicích 15.6.2012 19.6.2012 14
Dr 208/SL 93 zpráva auditora -r.2011 Krajský soud v Českých Budějovicích 15.6.2012 19.6.2012 2
Dr 208/SL 92 ostatní - Usnesení XX.shrom.delegátů Krajský soud v Českých Budějovicích 29.5.2012 15.6.2012 19.6.2012 2
Dr 208/SL 90 notářský zápis 69/2011 Krajský soud v Českých Budějovicích 24.5.2011 28.7.2011 26
Dr 208/SL 89 zpráva auditora r. 2010 Krajský soud v Českých Budějovicích 22.6.2011 1
Dr 208/SL 88 výroční zpráva r. 2010 Krajský soud v Českých Budějovicích 22.6.2011 12
Dr 208/SL 87 ostatní - usnesení Krajský soud v Českých Budějovicích 22.6.2011 1
Dr 208/SL 86 ostatní - usnesení Krajský soud v Českých Budějovicích 22.6.2011 1
Dr 208/SL 85 účetní závěrka -r.2010 - cash flow Krajský soud v Českých Budějovicích 21.6.2011 1
Dr 208/SL 84 účetní závěrka -r.2010 Krajský soud v Českých Budějovicích 21.6.2011 1
Dr 208/SL 83 účetní závěrka -r.2010 Krajský soud v Českých Budějovicích 21.6.2011 1
Dr 208/SL 82 účetní závěrka -r.2010 Krajský soud v Českých Budějovicích 21.6.2011 1
Dr 208/SL 81 účetní závěrka -r.2010 Krajský soud v Českých Budějovicích 21.6.2011 1
Dr 208/SL 80 účetní závěrka -r.2010 Krajský soud v Českých Budějovicích 21.6.2011 1
Dr 208/SL 79 účetní závěrka -r.2010 - příloha Krajský soud v Českých Budějovicích 21.6.2011 1
Dr 208/SL 78 účetní závěrka -r.2010 Krajský soud v Českých Budějovicích 21.6.2011 1
Dr 208/SL 77 účetní závěrka -r.2010 - výkaz zisků Krajský soud v Českých Budějovicích 21.6.2011 1
Dr 208/SL 76 účetní závěrka -r.2010 Krajský soud v Českých Budějovicích 21.6.2011 1
Dr 208/SL 75 účetní závěrka -r.2010 Krajský soud v Českých Budějovicích 21.6.2011 1
Dr 208/SL 74 účetní závěrka -r.2010 Krajský soud v Českých Budějovicích 21.6.2011 1
Dr 208/SL 73 účetní závěrka -r.2010 - rozvaha Krajský soud v Českých Budějovicích 21.6.2011 1
Dr 208/SL 72 zpráva auditora -r.2010 Krajský soud v Českých Budějovicích 21.6.2011 1
Dr 208/SL 71 zpráva auditora -r.2010 Krajský soud v Českých Budějovicích 21.6.2011 1
Dr 208/SL 70 ostatní - usnesení XVIII. shromáždění Krajský soud v Českých Budějovicích 24.6.2010 2
Dr 208/SL 69 výroční zpráva r. 2009 Krajský soud v Českých Budějovicích 24.6.2010 13
Dr 208/SL 68 účetní závěrka r. 2009 Krajský soud v Českých Budějovicích 23.6.2010 8
Dr 208/SL 67 účetní závěrka r. 2009 Krajský soud v Českých Budějovicích 23.6.2010 7
Dr 208/SL 66 účetní závěrka -r.2008 Krajský soud v Českých Budějovicích 29.6.2009 1
Dr 208/SL 65 účetní závěrka -r.2008 - Výkaz zisků Krajský soud v Českých Budějovicích 29.6.2009 1
Dr 208/SL 64 účetní závěrka -r.2008 Krajský soud v Českých Budějovicích 29.6.2009 1
Dr 208/SL 63 účetní závěrka -r.2008 Krajský soud v Českých Budějovicích 29.6.2009 1
Dr 208/SL 62 účetní závěrka -r.2008 Krajský soud v Českých Budějovicích 29.6.2009 1
Dr 208/SL 61 účetní závěrka -r.2008 - Rozvaha Krajský soud v Českých Budějovicích 29.6.2009 1
Dr 208/SL 60 ostatní - Výrok auditora-r.2008 Krajský soud v Českých Budějovicích 29.6.2009 1
Dr 208/SL 59 zpráva auditora -r.2008 Krajský soud v Českých Budějovicích 29.6.2009 1
Dr 208/SL 58 ostatní - Usnes.XVII.shromáždění -II. Krajský soud v Českých Budějovicích 29.6.2009 1
Dr 208/SL 57 ostatní - Usnes. XVII.shromáždění-I. Krajský soud v Českých Budějovicích 29.6.2009 1
Dr 208/SL 56 výroční zpráva r. 2008 Krajský soud v Českých Budějovicích 26.6.2009 13
Dr 208/SL 55 účetní závěrka r. 2008 - příloha Krajský soud v Českých Budějovicích 26.6.2009 7
Dr 208/SL 54 účetní závěrka r. 2007 Krajský soud v Českých Budějovicích 14.7.2008 1
Dr 208/SL 53 účetní závěrka r. 2007 Krajský soud v Českých Budějovicích 14.7.2008 1
Dr 208/SL 52 účetní závěrka r. 2007 Krajský soud v Českých Budějovicích 14.7.2008 1
Dr 208/SL 51 účetní závěrka r. 2007 Krajský soud v Českých Budějovicích 14.7.2008 1
Dr 208/SL 50 účetní závěrka r. 2007 Krajský soud v Českých Budějovicích 14.7.2008 1
Dr 208/SL 49 účetní závěrka r. 2007 Krajský soud v Českých Budějovicích 14.7.2008 1
Dr 208/SL 48 ostatní výrok auditora Krajský soud v Českých Budějovicích 14.7.2008 1
Dr 208/SL 47 zpráva auditora r. 2007 Krajský soud v Českých Budějovicích 14.7.2008 1
Dr 208/SL 46 zpráva auditora r. 2007 Krajský soud v Českých Budějovicích 14.7.2008 1
Dr 208/SL 45 zpráva auditora r. 2007 Krajský soud v Českých Budějovicích 14.7.2008 1
Dr 208/SL 44 zpráva auditora r. 2007 Krajský soud v Českých Budějovicích 14.7.2008 1
Dr 208/SL 43 výroční zpráva r. 2007 Krajský soud v Českých Budějovicích 14.7.2008 1
Dr 208/SL 42 výroční zpráva r. 2007 Krajský soud v Českých Budějovicích 14.7.2008 1
Dr 208/SL 41 výroční zpráva r. 2007 Krajský soud v Českých Budějovicích 14.7.2008 1
Dr 208/SL 40 výroční zpráva r. 2007 Krajský soud v Českých Budějovicích 14.7.2008 1
Dr 208/SL 39 výroční zpráva r. 2007 Krajský soud v Českých Budějovicích 14.7.2008 1
Dr 208/SL 38 výroční zpráva r. 2007 Krajský soud v Českých Budějovicích 14.7.2008 1
Dr 208/SL 37 výroční zpráva r. 2007 Krajský soud v Českých Budějovicích 14.7.2008 1
Dr 208/SL 36 výroční zpráva r. 2007 Krajský soud v Českých Budějovicích 14.7.2008 1
Dr 208/SL 35 výroční zpráva r. 2007 Krajský soud v Českých Budějovicích 14.7.2008 1
Dr 208/SL 34 výroční zpráva r. 2007 Krajský soud v Českých Budějovicích 14.7.2008 1
Dr 208/SL 33 účetní závěrka r. 2007 Krajský soud v Českých Budějovicích 14.7.2008 1
Dr 208/SL 32 účetní závěrka r. 2007 Krajský soud v Českých Budějovicích 14.7.2008 1
Dr 208/SL 31 účetní závěrka r. 2007 Krajský soud v Českých Budějovicích 14.7.2008 1
Dr 208/SL 30 účetní závěrka r. 2007 Krajský soud v Českých Budějovicích 14.7.2008 1
Dr 208/SL 29 účetní závěrka r. 2007 Krajský soud v Českých Budějovicích 14.7.2008 1
Dr 208/SL 28 účetní závěrka r. 2007 Krajský soud v Českých Budějovicích 14.7.2008 1
Dr 208/SL 27 ostatní usnes. shrom. delegátů Krajský soud v Českých Budějovicích 14.7.2008 1
Dr 208/SL 26 ostatní usnesení shrom. delegátů Krajský soud v Českých Budějovicích 14.7.2008 1
Dr 208/SL 25 ostatní cash flow Krajský soud v Českých Budějovicích 14.7.2008 1
Dr 208/SL 24 podpisové vzory čl. představenstva Krajský soud v Českých Budějovicích 2.11.2007 15.11.2007 1
Dr 208/SL 23 ostatní usnesení XV. shromáždění Krajský soud v Českých Budějovicích 29.5.2007 15.11.2007 2
Dr 208/SL 22 účetní závěrka -r.2005 Krajský soud v Českých Budějovicích 15.8.2006 15
Dr 208/SL 21 účetní závěrka -r.2004 Krajský soud v Českých Budějovicích 27.6.2005 13
Dr 208/SL 20 účetní závěrka -r.2003 Krajský soud v Českých Budějovicích 27.6.2005 14
Dr 208/SL 19 výroční zpráva -r.2003 Krajský soud v Českých Budějovicích 27.6.2005 23
Dr 208/SL 18 stanovy společnosti - 2003 -Úplné znění Krajský soud v Českých Budějovicích 25.5.2004 12
Dr 208/SL 17 stanovy společnosti - Úplné znění Krajský soud v Českých Budějovicích 27.5.2003 9.9.2003 20
Dr 208/SL 16 podpisové vzory Krajský soud v Českých Budějovicích 27.5.2003 9.9.2003 9
Dr 208/SL 15 notářský zápis 132/2003 Krajský soud v Českých Budějovicích 27.5.2003 9.9.2003 17
Dr 208/SL 9 výroční zpráva -r.1998 Krajský soud v Českých Budějovicích 21.8.2003 23
Dr 208/SL 14 účetní závěrka -r.2002 Krajský soud v Českých Budějovicích 21.8.2003 13
Dr 208/SL 13 výroční zpráva -r.2002 Krajský soud v Českých Budějovicích 21.8.2003 23
Dr 208/SL 12 výroční zpráva -r.2001 Krajský soud v Českých Budějovicích 21.8.2003 19
Dr 208/SL 11 výroční zpráva -r.2000 Krajský soud v Českých Budějovicích 21.8.2003 19
Dr 208/SL 10 výroční zpráva -r.1999 Krajský soud v Českých Budějovicích 21.8.2003 21
Dr 208/SL 8 ostatní -Výpis ze záp.o shrom.delegátů Krajský soud v Českých Budějovicích 29.5.2001 13.6.2001 1
Dr 208/SL 7 stanovy společnosti -návrh změn a úpl.znění Krajský soud v Českých Budějovicích 29.5.2001 13.6.2001 25
Dr 208/SL 6 ostatní - Zápis z VII. shrom. delegátů Krajský soud v Českých Budějovicích 25.5.1999 17.8.1999 6
Dr 208/SL 5 stanovy společnosti Krajský soud v Českých Budějovicích 17.8.1999 12
Dr 208/SL 4 stanovy společnosti Krajský soud v Českých Budějovicích 28.6.1999 6
Dr 208/SL 3 ostatní -Zápis z VI.shromážď. deleg. Krajský soud v Českých Budějovicích 26.5.1998 28.6.1999 12
Dr 208/SL 2 ostatní -zápis ze zased. 4.shrom. del. Krajský soud v Českých Budějovicích 28.5.1996 23.11.1998 5
Dr 208/SL 1 stanovy společnosti Krajský soud v Českých Budějovicích 10.9.1992 23.11.1998 21

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Jednota družstvo spotřebitelů v Kaplici

IČO (identifikační číslo) 00031861
Jméno Jednota družstvo spotřebitelů v Kaplici
Právní forma podnikání Družstvo
Přidělený úřad Městský úřad Kaplice
Vznik první živnosti: 30.9.1992
Celkový počet živností: 39
Aktivních živností: 8

Sídlo Jednota družstvo spotřebitelů v Kaplici

Živnosti a provozovny Jednota družstvo spotřebitelů v Kaplici

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků

 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 30.9.1992
Provozovna č. 1
Provozovna 37, Lipno nad Vltavou 382 78
Identifikační číslo provozovny 1004334435
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.10.2011
Provozovna č. 2
Provozovna 164, Ločenice 373 22
Identifikační číslo provozovny 1004533047
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.11.2011
Provozovna č. 3
Provozovna 57, Černá v Pošumaví 382 23
Identifikační číslo provozovny 1004333838
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 15.1.2002
Provozovna č. 4
Provozovna 46, Přední Výtoň 382 73
Identifikační číslo provozovny 1004333935
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 15.1.2002
Provozovna č. 5
Provozovna 83, Frymburk 382 79
Identifikační číslo provozovny 1004334052
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 15.1.2002
Provozovna č. 6
Provozovna Dvořákova 381/21, České Budějovice 370 01
Identifikační číslo provozovny 1004334257
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.6.2005
Provozovna č. 7
Provozovna 89, Dolní Dvořiště 382 41
Identifikační číslo provozovny 1004333960
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 15.1.2002
Provozovna č. 8
Provozovna 104, Střítež 382 42
Identifikační číslo provozovny 1004334265
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.10.2005
Provozovna č. 9
Provozovna 12, Chvalšiny 382 08
Identifikační číslo provozovny 1004334117
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 15.1.2002
Provozovna č. 10
Provozovna Za Nádražím 224, Český Krumlov 381 01
Identifikační číslo provozovny 1004334249
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 4.1.2005
Provozovna č. 11
Provozovna 86, Střítež 382 42
Identifikační číslo provozovny 1004334133
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 15.1.2002
Provozovna č. 12
Provozovna Náměstí 271, Besednice 382 81
Identifikační číslo provozovny 1004334036
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků

 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 15.1.2002
Provozovna č. 13
Provozovna Nádražní 34, Horní Dvořiště 382 93
Identifikační číslo provozovny 1004333862
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 15.1.2002
Provozovna č. 14
Provozovna U Zelené ratolesti 245, Český Krumlov 381 01
Identifikační číslo provozovny 1004333871
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 15.1.2002
Provozovna č. 15
Provozovna 21, Střítež 382 42
Identifikační číslo provozovny 1004334281
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.11.2005
Provozovna č. 16
Provozovna Tovární 164, Český Krumlov 381 01
Identifikační číslo provozovny 1004334222
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 15.1.2002
Provozovna č. 17
Provozovna Sídliště 531, Velešín 382 32
Identifikační číslo provozovny 1004333994
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 15.1.2002
Provozovna č. 18
Provozovna 82, Benešov nad Černou 382 82
Identifikační číslo provozovny 1004334028
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 15.1.2002
Provozovna č. 19
Provozovna Šumavská 284, Větřní 382 11
Identifikační číslo provozovny 1004334125
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 15.1.2002
Provozovna č. 20
Provozovna Kaplická 24, Český Krumlov 381 01
Identifikační číslo provozovny 1004333854
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 15.1.2002
Provozovna č. 21
Provozovna 110, Přídolí 381 01
Identifikační číslo provozovny 1004333943
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 15.1.2002
Provozovna č. 22
Provozovna Míru 344, Vyšší Brod 382 73
Identifikační číslo provozovny 1004334010
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 15.1.2002
Provozovna č. 23
Provozovna 156, Dolní Dvořiště 382 72
Identifikační číslo provozovny 1004334044
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 15.1.2002
Provozovna č. 24
Provozovna Náměstí 274, Křemže 382 03
Identifikační číslo provozovny 1004334079
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 15.1.2002
Provozovna č. 25
Provozovna Náměstí 42, Kaplice 382 41
Identifikační číslo provozovny 1004334206
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 28.3.2002
Provozovna č. 26
Provozovna Náměstí 38, Horní Planá 382 26
Identifikační číslo provozovny 1004334061
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 15.1.2002
Provozovna č. 27
Provozovna 28, Střítež 382 42
Identifikační číslo provozovny 1004334095
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 15.1.2002
Provozovna č. 28
Provozovna 108, Střítež 382 42
Identifikační číslo provozovny 1004334273
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.10.2005
Provozovna č. 29
Provozovna Míru 756, Kaplice 382 41
Identifikační číslo provozovny 1004333820
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 15.1.2002
Provozovna č. 30
Provozovna 67, Bujanov 382 41
Identifikační číslo provozovny 1004333846
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 15.1.2002
Provozovna č. 31
Provozovna Kájovská 22, Kájov 382 21
Identifikační číslo provozovny 1004333889
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 15.1.2002
Provozovna č. 32
Provozovna 132, Rožmitál na Šumavě 382 92
Identifikační číslo provozovny 1004333951
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 15.1.2002
Provozovna č. 33
Provozovna 280, Loučovice 382 76
Identifikační číslo provozovny 1004334176
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 15.1.2002
Provozovna č. 34
Provozovna Sídliště Plešivec 254, Český Krumlov 381 01
Identifikační číslo provozovny 1004334231
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 4.2.2004
Provozovna č. 35
Provozovna Netolická 364, Křemže 382 03
Identifikační číslo provozovny 1004334109
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 22.1.2002
Provozovna č. 36
Provozovna 309, Lipno nad Vltavou 382 78
Identifikační číslo provozovny 1004334303
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 14.12.2007
Provozovna č. 37
Provozovna 23, Malonty 382 91
Identifikační číslo provozovny 1004333897
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 15.1.2002
Provozovna č. 38
Provozovna 112, Nová Ves 382 03
Identifikační číslo provozovny 1004333919
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 15.1.2002
Provozovna č. 39
Provozovna 26, Omlenice 382 41
Identifikační číslo provozovny 1004333927
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 15.1.2002
Provozovna č. 40
Provozovna 168, Loučovice 382 76
Identifikační číslo provozovny 1004333986
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 15.1.2002
Provozovna č. 41
Provozovna Latrán 55, Český Krumlov 381 01
Identifikační číslo provozovny 1004334168
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 15.1.2002
Provozovna č. 42
Provozovna 56, Brloh 382 06
Identifikační číslo provozovny 1004334087
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 15.1.2002

Živnost č. 2 Pekařství, cukrářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 6.10.1992
Provozovna č. 1
Provozovna Tovární 164, Český Krumlov 381 01
Identifikační číslo provozovny 1004334222
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.12.2004
Provozovna č. 2
Provozovna Sídliště Míru 307, Horní Planá 382 26
Identifikační číslo provozovny 1004334150
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 21.8.2000
Provozovna č. 3
Provozovna 309, Lipno nad Vltavou 382 78
Identifikační číslo provozovny 1004334303
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 14.12.2007

Živnost č. 3 Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 7.10.1992
Provozovna č. 1
Provozovna 86, Střítež 382 42
Identifikační číslo provozovny 1004334133
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 24.1.2001

Živnost č. 4 Opravy silničních vozidel

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 7.10.1992
Provozovna č. 1
Provozovna 86, Střítež 382 42
Identifikační číslo provozovny 1004334133
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 7.10.1992

Živnost č. 5 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 23.11.1992
Provozovna č. 1
Provozovna 86, Střítež 382 42
Identifikační číslo provozovny 1004334133
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 23.11.1992

Živnost č. 6 Řeznictví a uzenářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 21.6.1993
Provozovna č. 1
Provozovna Míru 344, Vyšší Brod 382 73
Identifikační číslo provozovny 1004334010
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 10.6.2013
Provozovna č. 2
Provozovna Šumavská 284, Větřní 382 11
Identifikační číslo provozovny 1004334125
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 10.6.2013
Provozovna č. 3
Provozovna 82, Benešov nad Černou 382 82
Identifikační číslo provozovny 1004334028
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 5.2.2001
Provozovna č. 4
Provozovna Náměstí 271, Besednice 382 81
Identifikační číslo provozovny 1004334036
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 5.2.2001
Provozovna č. 5
Provozovna 83, Frymburk 382 79
Identifikační číslo provozovny 1004334052
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 21.6.1993
Provozovna č. 6
Provozovna Tovární 164, Český Krumlov 381 01
Identifikační číslo provozovny 1004334222
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 6.1.1996
Provozovna č. 7
Provozovna Náměstí 38, Horní Planá 382 26
Identifikační číslo provozovny 1004334290
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 23.4.2007
Provozovna č. 8
Provozovna 309, Lipno nad Vltavou 382 78
Identifikační číslo provozovny 1004334303
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 14.12.2007

Živnost č. 7 Hostinská činnost

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 6.1.1995
Provozovna č. 1
Provozovna Tovární 164, Český Krumlov 381 01
Identifikační číslo provozovny 1004334222
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 6.8.2008
Provozovna č. 2
Provozovna 309, Lipno nad Vltavou 382 78
Identifikační číslo provozovny 1004334303
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 6.8.2008
Provozovna č. 3
Provozovna 119, Střítež 382 42
Identifikační číslo provozovny 1004334214
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 6.1.1995

Živnost č. 8 Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 14.11.2013
Provozovna č. 1
Provozovna 280, Loučovice 382 76
Identifikační číslo provozovny 1004334176
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 14.11.2013
Provozovna č. 2
Provozovna 309, Lipno nad Vltavou 382 78
Identifikační číslo provozovny 1004334303
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 14.11.2013
Provozovna č. 3
Provozovna Tovární 164, Český Krumlov 381 01
Identifikační číslo provozovny 1004334222
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 14.11.2013
Provozovna č. 4
Provozovna Latrán 55, Český Krumlov 381 01
Identifikační číslo provozovny 1004334168
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 14.11.2013
Provozovna č. 5
Provozovna Sídliště 531, Velešín 382 32
Identifikační číslo provozovny 1004333994
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 14.11.2013
Provozovna č. 6
Provozovna 57, Černá v Pošumaví 382 23
Identifikační číslo provozovny 1004333838
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 14.11.2013
Provozovna č. 7
Provozovna 26, Omlenice 382 41
Identifikační číslo provozovny 1004333927
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 14.11.2013
Provozovna č. 8
Provozovna 104, Střítež 382 42
Identifikační číslo provozovny 1004334265
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 14.11.2013
Provozovna č. 9
Provozovna Kájovská 22, Kájov 382 21
Identifikační číslo provozovny 1004333889
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 14.11.2013
Provozovna č. 10
Provozovna 37, Lipno nad Vltavou 382 78
Identifikační číslo provozovny 1004334435
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 14.11.2013
Provozovna č. 11
Provozovna Náměstí 42, Kaplice 382 41
Identifikační číslo provozovny 1004334206
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 14.11.2013
Provozovna č. 12
Provozovna 46, Přední Výtoň 382 73
Identifikační číslo provozovny 1004333935
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 14.11.2013
Provozovna č. 13
Provozovna Náměstí 38, Horní Planá 382 26
Identifikační číslo provozovny 1004334290
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 14.11.2013
Provozovna č. 14
Provozovna 156, Dolní Dvořiště 382 72
Identifikační číslo provozovny 1004334044
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 14.11.2013
Provozovna č. 15
Provozovna U Zelené ratolesti 245, Český Krumlov 381 01
Identifikační číslo provozovny 1004333871
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 14.11.2013
Provozovna č. 16
Provozovna Míru 344, Vyšší Brod 382 73
Identifikační číslo provozovny 1004334010
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 14.11.2013
Provozovna č. 17
Provozovna 110, Přídolí 381 01
Identifikační číslo provozovny 1004333943
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 14.11.2013
Provozovna č. 18
Provozovna 67, Bujanov 382 41
Identifikační číslo provozovny 1004333846
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 14.11.2013
Provozovna č. 19
Provozovna 23, Malonty 382 91
Identifikační číslo provozovny 1004333897
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 14.11.2013
Provozovna č. 20
Provozovna 83, Frymburk 382 79
Identifikační číslo provozovny 1004334052
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 14.11.2013
Provozovna č. 21
Provozovna 132, Rožmitál na Šumavě 382 92
Identifikační číslo provozovny 1004333951
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 14.11.2013
Provozovna č. 22
Provozovna Náměstí 271, Besednice 382 81
Identifikační číslo provozovny 1004334036
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 14.11.2013
Provozovna č. 23
Provozovna Náměstí 274, Křemže 382 03
Identifikační číslo provozovny 1004334079
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 14.11.2013
Provozovna č. 24
Provozovna 82, Benešov nad Černou 382 82
Identifikační číslo provozovny 1004334028
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 14.11.2013
Provozovna č. 25
Provozovna Kaplická 24, Český Krumlov 381 01
Identifikační číslo provozovny 1004333854
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 14.11.2013
Provozovna č. 26
Provozovna 164, Ločenice 373 22
Identifikační číslo provozovny 1004533047
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 14.11.2013
Provozovna č. 27
Provozovna Za Nádražím 224, Český Krumlov 381 01
Identifikační číslo provozovny 1004334249
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 14.11.2013
Provozovna č. 28
Provozovna 56, Brloh 382 06
Identifikační číslo provozovny 1004334087
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 14.11.2013
Provozovna č. 29
Provozovna 89, Dolní Dvořiště 382 41
Identifikační číslo provozovny 1004333960
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 14.11.2013
Provozovna č. 30
Provozovna Míru 756, Kaplice 382 41
Identifikační číslo provozovny 1004333820
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 14.11.2013
Provozovna č. 31
Provozovna 112, Nová Ves 382 03
Identifikační číslo provozovny 1004333919
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 14.11.2013
Provozovna č. 32
Provozovna 12, Chvalšiny 382 08
Identifikační číslo provozovny 1004334117
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 14.11.2013
Provozovna č. 33
Provozovna Nádražní 34, Horní Dvořiště 382 93
Identifikační číslo provozovny 1004333862
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 14.11.2013
Provozovna č. 34
Provozovna Sídliště Plešivec 254, Český Krumlov 381 01
Identifikační číslo provozovny 1004334231
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 14.11.2013
Provozovna č. 35
Provozovna 168, Loučovice 382 76
Identifikační číslo provozovny 1004333986
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 14.11.2013
Provozovna č. 36
Provozovna Šumavská 284, Větřní 382 11
Identifikační číslo provozovny 1004334125
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 14.11.2013

Živnost č. 9 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej mimo činností uvedených v příloze zákona

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.9.1992
Zánik oprávnění 6.4.2004

Živnost č. 10 Specializovaný maloobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.9.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 11 Maloobchod tabákovými výrobky

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.9.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 12 Maloobchodní prodej a pronájem zvukových a zvukově- obrazových záznamů a jejich nenahraných nosičů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.9.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 13 Maloobchod se smíšeným zbožím

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.9.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 14 Velkoobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.9.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 15 pekařství

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 6.10.1992
Zánik oprávnění 21.8.2000

Živnost č. 16 Truhlářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 7.10.1992
Zánik oprávnění 2.3.2005

Živnost č. 17 automatizované zpracování dat

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 7.10.1992
Zánik oprávnění 22.1.2002

Živnost č. 18 Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 7.10.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 19 Výroba a prodej nenahraných nosičů zvukových nebo zvukově obrazových záznamů a prodej a půjčování nahraných zvukových a zvukově obrazových záznamů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 7.10.1992
Zánik oprávnění 27.2.1997

Živnost č. 20 Prodej drogistického zboží

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 7.10.1992
Zánik oprávnění 2.8.2000

Živnost č. 21 Prodej drogistického zboží

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 7.10.1992
Zánik oprávnění 6.4.2004

Živnost č. 22 výroba, instalace a opravy chladících zařízení

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 7.10.1992
Zánik oprávnění 22.1.2002

Živnost č. 23 Projektová činnost ve výstavbě

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 7.10.1992
Zánik oprávnění 2.3.2005

Živnost č. 24 Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 7.10.1992
Zánik oprávnění 24.1.2001

Živnost č. 25 Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 7.10.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 26 Ubytovací služby včetně provozování hostinských činností

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 2.11.1992
Zánik oprávnění 8.9.1994

Živnost č. 27 Směnárny

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 2.11.1992
Zánik oprávnění 8.9.1994

Živnost č. 28 Hostinská činnost

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 2.11.1992
Zánik oprávnění 8.9.1994

Živnost č. 29 Silniční motorová doprava nákladní - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly do 3,5t celkové hmotnosti - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly nad 3,5 t celkové hmotnosti

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.11.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 30 Prodej jedů a žíravin v maloobchodě

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.2.1993
Zánik oprávnění 19.9.1996

Živnost č. 31 Prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako hořlavé, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé, senzibilizující

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.2.1993
Zánik oprávnění 2.8.2000

Živnost č. 32 Prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako hořlavé, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé, senzibilizující

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.2.1993
Zánik oprávnění 6.4.2004

Živnost č. 33 Hostinská činnost

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 6.1.1995
Zánik oprávnění 9.5.1996

Živnost č. 34 Cukrářská výroba

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 13.1.1999
Zánik oprávnění 21.8.2000

Živnost č. 35 Výroba potravinářských výrobků

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 13.1.1999
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 36 Prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.1.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 37 Prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako výbušné, oxidující, extrémně hořlavé, vysoce hořlavé, karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci, nebezpečné pro životní prostředí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.1.2000
Zánik oprávnění 6.4.2004

Živnost č. 38 Prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako výbušné, oxidující, extrémně hořlavé, vysoce hořlavé, vysoce toxické, toxické, karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci, nebezpečné pro životní prostředí

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.1.2000
Zánik oprávnění 13.4.2001

Živnost č. 39 Nákup, prodej a skladování zkapalněných uhlovodíkových plynů v tlakových nádobách do 40 kg náplně tlakové nádoby a do 1000 kg skladovací kapacity včetně

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 5.12.2007
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán Jednota družstvo spotřebitelů v Kaplici

Člen statutárního orgánu Vladimír Kozák
Člen statutárního orgánu Marie Diorková
Člen statutárního orgánu Ing. Alena Brázdová
Člen statutárního orgánu Jana Preňková
Člen statutárního orgánu Vítězslav Hálek
Člen statutárního orgánu Ing. Miroslav Svoboda
Člen statutárního orgánu Ing. Jan Gušl

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Jednota družstvo spotřebitelů v Kaplici

IČO: 00031861
Firma: Jednota družstvo spotřebitelů v Kaplici
Právní forma: Družstvo
Okres: Český Krumlov
Základní územní jednotka: Střítež
Počet zaměstnanců: 250 - 499 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 4.8.1978

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba pekařských a cukrářských výrobků, kromě trvanlivých
Destilace, rektifikace a míchání lihovin
Nespecializovaný velkoobchod
Maloobchod s převahou potravin, nápojů a tabákových výrobků v nespecializovaných prodejnách
Ubytování v hotelích a podobných ubytovacích zařízeních
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství

Výpis z registrace k DPH

Základní údaje Jednota družstvo spotřebitelů v Kaplici

IČO (identifikační číslo) 00031861
DIČ (daňové identifikační číslo) CZ00031861
Typ subjektu: Právnická osoba
Jméno Jednota družstvo spotřebitelů v Kaplici
Sídlo KAPLICE-NÁDRAŽÍ 86 STŘÍTEŽ 382 42 KAPLICE 2
Přidělaný finanční úřad Finanční úřad pro Jihočeský kraj
Územní pracoviště v Kaplici, Kostelní 124, KAPLICE, tel.: 380 341 111
Bankovní účty ke zveřejnění
Číslo účtu Datum zveřejnění
117241/0100 1.4.2013
112551659/0300 1.4.2013
Typ registrace Plátce
Registrace platná od 1.1.1993

Výpis z datových schránek

Základní údaje

IČO (identifikační číslo) 00031861
Jméno firmy Jednota družstvo spotřebitelů v Kaplici
Druh subjektu pravnicke_osoby
Datová schránka xrdvner
tracking image