Firma JANA a.s. IČO 45192863


JANA a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

JANA a.s. (45192863) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Koliby 2824/2, Přerov 750 02. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 15. 4. 1992 a je stále aktivní. JANA a.s. má celkem jednu provozovnu a tři živnosti.

Jako zdroj dat o JANA a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o JANA a.s. na Justice.cz
Detailní informace o JANA a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro JANA a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje JANA a.s.

Soud Krajský soud v Ostravě 8
Spisová značka B 310
IČO (identifikační číslo osoby) 45192863
Jméno JANA a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 15.4.1992
Omezení převoditelnosti akcií: Akcie na jméno lze převést pouze po předchozím souhlasu statutárního ředitele společnosti, způsobem uvedeným v článku 3. odst. 3.3. stanov společnosti. 22.3.2019
Na společnost JANA a.s., se sídlem Koliby 2824/2, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, IČ 45192863, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, v oddílu B., vložce 310, přešlo v důsledku vnitrostátní fúze sloučením jako na společnost nástu pnickou jmění zanikající společnosti CAS Moravia, a.s., se sídlem Přerov, Náměstí T.G.Masaryka č. 16, PSČ 75000, IČ 25379674, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddílu B., vložce 1721, a to podle projektu vnitrostátní fúze sl oučením ze dne 22.9.2017. 21.11.2017
Omezení převoditelnosti akcií: Převoditelnost akcií společnosti je dle stanov společnosti omezena tak, že akcie společnosti lze převést pouze po předchozím souhlasu představenstva společnosti, způsobem uvedeným včl. III. odst. 3. stanov společnosti. 21.11.2017 - 22.3.2019
Počet členů statutárního orgánu: 3 20.3.2014 - 21.11.2017
Počet členů dozorčí rady: 3 20.3.2014 - 21.11.2017
Zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu společnosti : 1. Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti Zvyšuji základní kapitál společnosti a to takto : základní kapitál akciové společnosti JANA a.s., IČ : 451 92 863, se sídlem Přerov, Koliby 2, PSČ 750 00, se zvyšuje o 177.000.000,- Kč, slovy : jednosto sedmdesát sedm milionů korun českých, upisování ak cií nad částku 177.000.000,- Kč se nepřipouští. Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií, a to upsáním 59 kusů akcií, slovy: padesát devět kusů akcií, o jmenovité hodnotě jedné akcie 3.000.000,- Kč slovy : tři miliony korun českých, všechny akcie budou kmenové, na jméno, v listinné podobě, e misní kurs každé akcie se rovná její jmenovité hodnotě, tedy emisní kurs každé akcie je 3.000.000,- Kč, slovy : tři miliony korun českých, veškeré akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, tj. veškeré akcie připadající na zvýšení základní ho kapitálu, budou nabídnuty určitému zájemci - společnosti PCP Reality s.r.o., IČ : 262 11 858, se sídlem Praha 5, Grafická 827/16, za emisní kurs každé akcie 3.000.000,- Kč, slovy : tři miliony korun českých. Veškeré akcie, které budou nabídnuty určitému zájemci - společnosti PCP Reality s.r.o., budou upsány tak, že společnost PCP Reality s.r.o. uzavře se společností JANA a.s. smlouvu o upsání akcií, a to tak, že do patnácti dnů ode dne, kdy bude usnesení o zv ýšení základního kapitálu zapsáno do obchodního rejstříku, odešle společnost JANA a.s. společnosti PCP Reality s.r.o. na její adresu uvedenou v obchodním rejstříku doporučenou zásilkou s doručenkou návrh smlouvy o upsání akcií podepsaný společností JANA a .s. spolu s výzvou (nabídkou) k uzavření smlouvy o upsání akcií, přičemž společnost PCP Reality s.r.o. musí návrh smlouvy o upsání akcií podepsat a doručit ho společnosti JANA a.s. do 20 dnů ode dne, kdy jí bude návrh smlouvy doručen - na tuto skutečnost musí být společnost PCP Reality s.r.o. ve výzvě k uzavření smlouvy o upsání akcií upozorněna, podpisy na smlouvě o upsání akcií musí být úředně ověřeny. 2. Vyslovení souhlasu se zápočtem pohledávky na splacení emisního kursu Vyslovuji souhlas s tím, aby na splacení emisního kursu upsaných akcií byla proti pohledávce společnosti JANA a.s., IČ : 451 92 863, se sídlem Přerov, Koliby 2, PSČ 750 00, za společností PCP Reality s.r.o., IČ : 262 11 858, se sídlem Praha 5, Grafická 827/16, z titulu splacení emisního kursu upsaných akcií započtena peněžitá pohledávka společnosti PCP Reality s.r.o. za společností JANA a.s. vyplývající z Dohody o narovnání uzavřené dne 29. prosince 2003 mezi společností TOMOL spol. s r.o., IČ : 493 54 761, se sídlem v Praze 8, Světova 12, PSČ 180 00, jako věřitelem na straně jedné, a společností JANA a.s., jako dlužníkem na straně druhé, na základě této Dohody o narovnání se společnost JANA a.s. zavázala zaplatit společnosti TOMOL spol. s r.o. peněžit ou částku 200.000.000,- Kč (slovy: dvěstěmilionůkorunčeských), na tuto pohledávku nebylo společností JANA a.s. dosud nic splaceno, současným věřitelem této pohledávky v důsledku jejího postoupení, resp. vložení do základního kapitálu, je společnost PCP Reality s.r.o. 3. Stanovení pravidel pro započtení pohledávky Stanovuji tato pravidla pro započtení pohledávky: výše uvedeným započtením peněžité pohledávky společnosti PCP Reality s.r.o. za společností JANA a.s. proti pohledávce společnosti JANA a.s. za společností PCP Reality s.r.o. z titulu splacení emisního kurs u upsaných akcií bude splacen emisní kurs všech akcií připadajících na zvýšení základního kapitálu, pro započtení se stanovují tato pravidla : - započtení bude provedeno smlouvou o započtení uzavřenou mezi společností JANA a.s. a společností PCP Reality s.r.o., - smlouva o započtení bude uzavřena tak, že do patnácti dnů ode dne upsání akcií odešle společnost JANA a.s. společnosti PCP Reality s.r.o. na její adresu uvedenou v obchodním rejstříku doporučenou zásilkou s doručenkou návrh smlouvy o započtení podepsaný společností JANA a.s. spolu s výzvou k uzavření smlouvy o započtení, přičemž společnost PCP Reality s.r.o. musí návrh smlouvy o započtení podepsat a doručit ho společnosti JANA a.s. do 20 dnů ode dne, kdy jí bude návrh smlouvy doručen - na tuto skutečnos t musí být společnost PCP Reality s.r.o. ve výzvě k uzavření smlouvy o započtení upozorněna. 22.8.2007 - 15.10.2007
Omezení převoditelnosti akcií: Převoditelnost akcií společnosti je dle stanov společnosti omezena tak, že akcie společnosti lze převést pouze po předchozím souhlasu představenstva společnosti, způsobem uvedeným v čl. VI. odst. 4. stanov společnosti. 24.7.2004 - 21.11.2017
Usnesením Okresního soudu v Přerově ze dne 24.2.2004, č.j. E-Nc 1207/2004-5, nařídil soud exekuci podle platebního výměru Zdravotní pojišťovny METAL ALIANCE, Kladno, ze dne 1.12.2003, č.j. R 1047-162PV/03-p ve znění rozhodnutí Zdravotní pojišťovny METAL-A LIANCE č.j. 7 ze dne 9.1.2004, na majetek povinného JANA a.s., Přerov, Koliby 2, k uspokojení pohledávky oprávněného Zdravotní pojišťovny METAL-ALIANCE se sídlem Čermákova 1951, Kladno, ve výši 7.000,-Kč. Provedením exekuce je pověřena JUDr. Jitka Studená, soudní exekutor Exekutorského úřadu se sídlem Přerov, Čechova 2889. 29.6.2004 - 3.9.2004
Omezení převoditelnosti akcií: Převoditelnost akcií společnosti je dle stanov společnosti omezena tak, ža akcie společnosti lze převést pouze po předchozím souhlasu dozorčí rady společnosti, způsobem uvedeným v čl. VI. odst. 4 stanov společnosti. 5.8.2002 - 24.7.2004
Zápis usnesení mimořádné valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti: a) Základní kapitál společnosti se zvyšuje o 2 000 000,-Kč, slovy: dvamilionykorunčeských, upisování akcií nad částku 2 000 000,-Kč se nepřipouští, emisní kurs akcií bude splacen peněžitými vklady, 5.8.2002 - 22.8.2007
b) základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií, a to upsáním 250, slovy: dvěstěpadesát, kusů akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 8 000,-Kč, slovy: osmtisíckorunčeských, všechny akcie budou kmenové, na jméno, v listinné podobě, 5.8.2002 - 22.8.2007
c) emisní kurs každé akcie se rovná její jmenovité hodnotě, tedy emisní kurs každé akcie je 8 000,-Kč, slovy: osmtisíckorunčeských, tento emisní kurs platí jak pro akcie upisované v rámci přednostního práva akcionářů podle ust. § 204a obchodního zákoníku, tak i pro akcie upisované bez využití přednostního práva akcionářů, 5.8.2002 - 22.8.2007
d) každý akcionář má ve smyslu ust. § 204a obchodního zákoníku přednostní právo upsat část nových akcií společnosti upisovaných v rámci zvýšení základního kapitálu, a to v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu společnosti, a to za těchto podmínek: 5.8.2002 - 22.8.2007
místem pro vykonání přednostního práva je sídlo společnosti: Přerov, Koliby č. 2, PSČ 750 02, 5.8.2002 - 22.8.2007
lhůta pro vykonání přednostního práva je 30 dnů a tato lhůta počne běžet patnáctým dnem ode dne, kdy nabude právní moci usnesení příslušného rejstříkového soudu, kterým bude usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu zapsáno do obchodního rejstříku, počátek této lhůty bude akcionářům oznámen tak, že do sedmi dnů ode dne, kdy usnesení rejstříkového soudu, kterým bude usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu zapsáno do obchodního rejstříku, nabude právní moci, odešle představenstvo společnosti všem akcionářům na adresu uvedenou v seznamu akcionářů doporučeným dopisem oznámení o tom, kdy počne běžet 30 denní lhůta k upsání akcií v rámci přednostního práva, 5.8.2002 - 22.8.2007
na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 5 000,-Kč připadá podíl ve výši 1/10 jedné nové akcie o jmenovité hodnotě 8 000,-Kč, slovy: osmtisíckorunčeských. V případě, že ke dni úpisu nových akcií bude provedena výměna akcií společnosti v dosavadní jmenovité hodnotě 5 000,-Kč za akcie o jmenovité hodnotě 50 000,-Kč, v souladu se změnou stanov schválenou valnou hromadou společnosti dne 26.3.2002, lze na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 50 000,-Kč upsat 1 novou akcii o jmenovité hodnotě 8 000,-Kč, slovy: osmtisíckorunčeských, 5.8.2002 - 22.8.2007
akcie upisované s využitím přednostního práva akcionářů budou mít jmenovitou hodnotu 8 000,-Kč, slovy: osmtisíckorunčeských, jedná se o akcie kmenové, na jméno, v listinné podobě, emisní kurs každé akcie se rovná její jmenovité hodnotě, tedy emisní kurs každé akcie je 8 000,-Kč, slovy: osmtisíckorunčeských, 5.8.2002 - 22.8.2007
veškeré akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty akcionáři Ing. Pavlu Čadovi, r.č. 46 12 14 /420, bytem Přerov, Riedlova 3, PSČ 750 02, místem pro upsání těchto akcií je sídlo společnosti: Přerov, Koliby č. 2, PSČ 750 02, lhůta k upsání těchto akcií činí 30 dnů a začne běžet patnáctým dnem po uplynutí lhůty k vykonání přednostního práva akcionářů, počátek této lhůty bude akcionáři Ing. Pavlu Čadovi oznámen tak, že do sedmi dnů ode dne, kdy uplyne lhůta k vykonání přednostního práva akcionářů, odešle představenstvo společnosti Ing. Pavlu Čadovi na jeho adresu uvedenou v seznamu akcionářů doporučeným dopisem nabídku k upsání akcií, které nebyly upsány s využitím přednostního práva akcionářů spolu s oznámením o tom, kdy počne běžet 30 denní lhůta k upsání těchto akcií, emisní kurs takto upisovaných akcií se bude rovnat jejich jmenovité hodnotě, tedy emisní kurs každé akcie bude 8 000,-Kč, slovy: osmtisíckorunčeských, 5.8.2002 - 22.8.2007
f) upisovatelé jsou povinni do 30 dnů ode dne úpisu nových akcií splatit 30 % emisního kursu upsaných akcií, který odpovídá jejich jmenovité hodnotě, a to na účet společnosti JANA a.s., vedený u České spořitelny a.s., číslo účtu 188480399, zbývající část emisního kursu jsou upisovatelé povinni splatit ve lhůtách určených představenstvem společnosti, nejpozději však do 1 roku od zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. 5.8.2002 - 22.8.2007
Omezení převoditelnosti akcií: Převoditelnost akcií společnosti je dle stanov společnosti omezena tak, ža akcie společnosti lze převést pouze po předchozím souhlasu představenstva společnosti, způsobem uvedeným v čl. VI. odst. 6 stanov společnosti. 21.12.2000 - 5.8.2002
Způsob založení: Společnost byla založena dle ustanovení § 172 obchodního zákoníků. 15.4.1992
Dozorčí rada: Ing. Vladimír S l á d e č e k , bytem Přerov, Malá Trávnická č. 40 Ing. Miroslav B r a t h , bytem Přerov, Trávník 14 Petr H u ť k a , bytem Přerov, U tenisu 19 15.4.1992 - 29.8.1995
Základní jmění. Základní jmění společnosti činí 1 000 000,- Kčs. Je rozděleno na 200 akcií na jméno o jmenovité hodnotě 5 000,- Kčs. 15.4.1992 - 12.6.1996
J e d n á n í : Představenstvo je statutárním orgánem společnosti. Jménem společnosti je oprávněn jednat každý člen představenstva s vyjímkou členů představenstva, kteří jsou zahraničními osobami. 15.4.1992 - 12.6.1996
Název společnosti: JANA A G. v jazyce německém 15.4.1992 - 21.11.2017

Kapitál JANA a.s.

zakladni jmění 95 750 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 21.11.2017
zakladni jmění 191 500 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 24.9.2007 - 21.11.2017
zakladni jmění 14 500 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 6.6.2003 - 24.9.2007
zakladni jmění 14 500 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 13.11.2002 - 6.6.2003
zakladni jmění 12 500 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 12.6.1996 - 13.11.2002

Akcie JANA a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 25 000 Kč 250 21.11.2017
Kmenové akcie na jméno 4 000 Kč 250 21.11.2017
Kmenové akcie na jméno 1 500 000 Kč 59 21.11.2017
Kmenové akcie na jméno 3 000 000 Kč 59 24.9.2007 - 21.11.2017
Kmenové akcie na jméno 8 000 Kč 250 13.11.2002 - 21.11.2017
Kmenové akcie na jméno 50 000 Kč 250 5.8.2002 - 21.11.2017
Akcie na jméno 5 000 Kč 2 500 12.6.1996 - 5.8.2002

Sídlo JANA a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Koliby 2824/2 , Přerov 750 02 7.12.2016
Adresa Koliby 2824/2 , Přerov 750 02 30.11.2011 - 7.12.2016
Adresa Koliby 2824/2 , Přerov 750 02 12.6.1996 - 30.11.2011
Adresa nám. T. G. Masaryka 555/16 , Přerov 750 02 15.4.1992 - 12.6.1996

Předmět podnikání JANA a.s.

Platnost údajů od - do
provádění staveb, jejich změn a odstraňování 21.11.2017
projektová činnost ve výstavbě 21.11.2017
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 30.11.2011
ubytovací služby v ubytovacích zařízeních 21.12.2000 - 10.4.2008
hostinská činnost 21.12.2000 - 10.4.2008
směnárenská činnost 21.12.2000 - 10.4.2008
holičství, kadeřnictví 21.12.2000 - 10.4.2008
masérské služby 21.12.2000 - 10.4.2008
zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu, služeb, kultury, dopravy, sportu a reklamy 21.12.2000 - 10.4.2008
reklamní činnost 21.12.2000 - 10.4.2008
silniční motorová doprava osobní 21.12.2000 - 10.4.2008
provozování tělovýchovných zařízení a zařízení sloužících regeneraci a rekondici 21.12.2000 - 10.4.2008
koupě zboží za účelem dalšího prodeje a prodej mimo zboží uvedené v příloze 1 až 3 živnostenského zákona 21.12.2000 - 30.11.2011
reklamní činnost 29.8.1995 - 21.12.2000
ubytovací služby v ubytovacích zařízeních včetně provozování hostinských činností v těchto zařízeních 29.8.1995 - 21.12.2000
- provádění inženýrských staveb (včetně technické vybavenosti sídlištních celků) - provádění bytových a občanských staveb 15.4.1992 - 21.12.2000

vedení firmy JANA a.s.

Statutární orgán JANA a.s.

Platnost údajů od - do
Společnost zastupuje navenek statutární ředitel samostatně. 22.3.2019
Společnost zatupuje navenek samostatně předseda představenstva nebo společně dva zbývající členové představenstva. 21.11.2017 - 22.3.2019
Jednat za představenstvo navenek jménem společnosti a podepisovat za společnost je oprávněn samostatně předseda představenstva nebo společně dva zbývající členové představenstva. 20.2.2008 - 21.11.2017
J e d n á n í : Jednat za představenstvo navenek jménem společnosti a podepisovat za společnost je oprávněn člen představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsané či vytištěné obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis člen představenstva. 24.7.2004 - 20.2.2008
J e d n á n í : Jednat za představenstvo navenek jménem společnosti a podepisovat za společnost je oprávněn vždy předseda představenstva spolu s jedním členem představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsané nebo vytištěné obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva spolu s jedním členem představenstva. 5.8.2002 - 24.7.2004
J e d n á n í : Jednat za představenstvo navenek jménem společnosti a podepisovat za společnost jsou oprávněni vždy dva členové představenstva současně, a to takto: - předseda představenstva a jeden z místopředsedů představenstva nebo - dva místopředsedové představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis současně předseda představenstva a jeden z místopředsedů představenstva, nebo dva místopředsedové představenstva. 16.7.1999 - 5.8.2002
Jednání: Jednání za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis ti členové představenstva, kteří byli představenstvem určeni k podepisování za společnost a jsou zapsáni v obchodním rejstříku: - předseda představenstva a jeden z místopředsedů představenstva - nebo dva místopředsedové 12.6.1996 - 16.7.1999
statutární ředitel Ing. Pavel Čada 22.3.2019
Vznik funkce 22.3.2019
Adresa: Riedlova 2197/3 , Přerov 750 02
předseda představenstva arch.dipl.Ing. Gerhard Stenzel 15.4.1992 - 29.8.1995
Adresa: Muhlbachgasse 15 , Rakousko - Salzburg Česká republika
místopředseda představenstva Ing. Pavel Čada 15.4.1992 - 29.8.1995
Adresa: Kabelíkova 1331/3 , Přerov 750 02
člen představenstva Dipl.Ing.Dr. Jurgen Sponer 15.4.1992 - 29.8.1995
Adresa: Josef-Thorsk-Strasse 11 , Rakousko-Salzburg Česká republika
člen představenstva Pavel Konvička 15.4.1992 - 29.8.1995
Adresa: Purkyňova 2760/1 , Přerov 750 02
člen představenstva Ing. Josef Šlosar 15.4.1992 - 29.8.1995
Adresa: Na Zelničkách 1480 , Kunovice 686 04
místopředseda představenstva JUDr. Petr Dutko 15.4.1992 - 12.6.1996
Adresa: Jaselská 1121/8 , Přerov 750 02
předseda představenstva Ing. Pavel Čada 29.8.1995 - 12.6.1996
Adresa: Kabelíkova 1331/3 , Přerov 750 02
místopředseda představenstva Dipl.Ing.Dr. Jürgen Sponer 29.8.1995 - 12.6.1996
Adresa: Josef-Thorak-Strasse 11 , A-5020 Salzburg Česká republika
člen představenstva RNDr. Vladislav Polívka 15.4.1992 - 16.7.1999
Adresa: Bajákova 272/10 , Přerov 750 02
místopředseda představenstva Petr Huťka 29.8.1995 - 16.7.1999
Adresa: U Tenisu 1193/19 , Přerov 750 02
člen představenstva Gerald Höss 29.8.1995 - 16.7.1999
Adresa: Oppenheimgasse 47/5/10 , Vídeň, Rakousko Česká republika
člen představenstva JUDr. Otakar Šiška 29.8.1995 - 16.7.1999
Adresa: Velká Dlážka 316/19 , Přerov 750 02
místopředseda představenstva Dipl.Ing.Dr. Jürgen Sponer 12.6.1996 - 16.7.1999
Adresa: Grafická 827/16 , Praha 150 00
člen představenstva JUDr. Petr Dutko 12.6.1996 - 16.7.1999
Adresa: Jaselská 1121/8 , Přerov 750 02
předseda představenstva Ing. Pavel Čada 12.6.1996 - 5.8.2002
Zánik funkce 26.3.2002
Adresa: Riedlova 2197/3 , Přerov 750 02
místopředseda představenstva Ing. Jan Roháč 16.7.1999 - 5.8.2002
Zánik funkce 26.3.2002
Adresa: Werichova 640/14 , Olomouc 779 00
místopředseda představenstva JUDr. Petr Dutko 16.7.1999 - 5.8.2002
Zánik funkce 26.3.2002
Adresa: tř. Gen. Janouška 2594/1 , Přerov 750 02
člen představenstva Petr Netopil 16.7.1999 - 5.8.2002
Zánik funkce 26.3.2002
Adresa: Boženy Němcové 1540/3 , Přerov 750 02
člen představenstva Ing. Lubomír Maňásek 16.7.1999 - 5.8.2002
Zánik funkce 26.3.2002
Adresa: Budovatelů 1234/2 , Přerov 750 02
předseda představenstva Ing. Jan Roháč 5.8.2002 - 24.7.2004
Zánik členství 26.3.2004
Vznik funkce 26.3.2002
Zánik funkce 26.3.2004
Adresa: Kozlovská 2828/49 , Přerov 750 02
člen představenstva JUDr. Petr Dutko 5.8.2002 - 24.7.2004
Zánik členství 26.3.2004
Vznik funkce 26.3.2002
Zánik funkce 26.3.2004
Adresa: tř. Gen. Janouška 2594/1 , Přerov 750 02
člen předtavenstva Petr Netopil 5.8.2002 - 24.7.2004
Zánik členství 26.3.2004
Vznik funkce 26.3.2002
Zánik funkce 26.3.2004
Adresa: Smetanova 1669/1 , Přerov 750 02
člen představenstva Ing. Pavel Čada 24.7.2004 - 20.2.2008
Vznik členství 26.3.2004
Zánik členství 23.11.2007
Adresa: Riedlova 2197/3 , Přerov 750 02
předseda představenstva Ing. Pavel Čada 20.2.2008 - 30.1.2013
Vznik členství 23.11.2007
Zánik členství 23.11.2012
Vznik funkce 23.11.2007
Zánik funkce 23.11.2012
Adresa: Riedlova 2197/3 , Přerov 750 02
člen představenstva Naděžda Čadová 20.2.2008 - 30.1.2013
Vznik členství 23.11.2007
Zánik členství 23.11.2012
Adresa: Riedlova 2197/3 , Přerov 750 02
člen představenstva Pavlína Huťková 20.2.2008 - 30.1.2013
Vznik členství 23.11.2007
Zánik členství 23.11.2012
Adresa: Kabelíkova 1331/3 , Přerov 750 02
předseda představenstva Pavel Čada 30.1.2013 - 21.11.2017
Vznik členství 23.11.2012
Zánik členství 21.11.2017
Vznik funkce 23.11.2012
Zánik funkce 21.11.2017
Adresa: Riedlova 2197/3 , Přerov 750 02
člen představenstva Naděžda Čadová 30.1.2013 - 21.11.2017
Vznik členství 23.11.2012
Zánik členství 21.11.2017
Adresa: Riedlova 2197/3 , Přerov 750 02
člen představenstva Pavlína Huťková 30.1.2013 - 21.11.2017
Vznik členství 23.11.2012
Zánik členství 21.11.2017
Adresa: Jaselská 3215/12 , Přerov 750 02
člen představenstva Pavlína Huťková 21.11.2017 - 30.3.2018
Vznik členství 21.11.2017
Adresa: Jaselská 3215/12 , Přerov 750 02
předseda představenstva Ing. Pavel Čada 21.11.2017 - 22.3.2019
Vznik členství 21.11.2017
Zánik členství 22.3.2019
Vznik funkce 21.11.2017
Zánik funkce 22.3.2019
Adresa: Riedlova 2197/3 , Přerov 750 02
člen představenstva Naděžda Čadová 21.11.2017 - 22.3.2019
Vznik členství 21.11.2017
Zánik členství 22.3.2019
Adresa: Riedlova 2197/3 , Přerov 750 02
člen představenstva Pavlína Komárek Huťková 30.3.2018 - 22.3.2019
Vznik členství 21.11.2017
Zánik členství 22.3.2019
Adresa: Jaselská 3215/12 , Přerov 750 02

Dozorčí rada JANA a.s.

Platnost údajů od - do
člen Ing. Jaroslav Chmelař 29.8.1995 - 12.6.1996
Adresa: Luhanova 1825 , Uherský Brod 688 01
předseda Ing. Lubomír Maňásek 29.8.1995 - 16.7.1999
Adresa: Budovatelů 1234/2 , Přerov 750 02
člen Petra Hössová 29.8.1995 - 16.7.1999
Adresa: Trávník 1787/31 , Přerov 750 02
člen Ing. Hana Mazochová 12.6.1996 - 16.7.1999
Adresa: Tyršova 12 , 751 24 Přerov Česká republika
předseda Jindřich Rézner 16.7.1999 - 5.8.2002
Zánik funkce 26.3.2002
Adresa: Osmek 528/3 , Přerov 750 02
člen Ing. Karla Kulíšková 16.7.1999 - 5.8.2002
Zánik funkce 26.3.2002
Adresa: Pod Skalkou 77/19 , Přerov 751 24
člen Vratislav Chovanec 16.7.1999 - 5.8.2002
Zánik funkce 26.3.2002
Adresa: Nová 1260 , Kojetín 752 01
předseda Ing. Pavel Čada 5.8.2002 - 24.7.2004
Zánik členství 26.3.2004
Vznik funkce 26.3.2002
Zánik funkce 26.3.2004
Adresa: Riedlova 2197/3 , Přerov 750 02
člen Vratislav Chovanec 5.8.2002 - 24.7.2004
Zánik členství 26.3.2004
Vznik funkce 26.3.2002
Zánik funkce 26.3.2004
Adresa: Nová 1260 , Kojetín 752 01
člen Ing. Lubomír Maňásek 5.8.2002 - 24.7.2004
Zánik členství 26.3.2004
Vznik funkce 26.3.2002
Zánik funkce 26.3.2004
Adresa: Budovatelů 1234/2 , Přerov 750 02
člen Pavel Huťka 24.7.2004 - 29.6.2005
Vznik členství 26.3.2004
Adresa: U Tenisu 3250/16 , Přerov 750 02
člen Pavlína Pavlíčková 24.7.2004 - 29.6.2005
Vznik členství 26.3.2004
Adresa: Kabelíkova 1331/3 , Přerov 750 02
předseda Naděžda Čadová 24.7.2004 - 20.2.2008
Vznik členství 26.3.2004
Zánik členství 23.11.2007
Vznik funkce 26.3.2004
Zánik funkce 23.11.2007
Adresa: Riedlova 2197/3 , Přerov 750 02
člen Pavel Huťka 29.6.2005 - 20.2.2008
Vznik členství 26.3.2004
Zánik členství 23.11.2007
Adresa: U Tenisu 1193/19 , Přerov 750 02
člen Pavlína Huťková 29.6.2005 - 20.2.2008
Vznik členství 26.3.2004
Zánik členství 23.11.2007
Adresa: Kabelíkova 1331/3 , Přerov 750 02
předseda dozorčí rady Pavel Huťka 20.2.2008 - 12.1.2009
Vznik členství 23.11.2007
Zánik členství 1.11.2008
Vznik funkce 23.11.2007
Zánik funkce 1.11.2008
Adresa: U Tenisu 1193/19 , Přerov 750 02
člen dozorčí rady Bc. Lenka Pokorná 20.2.2008 - 12.1.2009
Vznik členství 23.11.2007
Adresa: Osmek 517/7 , Přerov 750 02
člen dozorčí rady Milan Mosazný 12.1.2009 - 30.11.2011
Vznik členství 1.11.2008
Zánik členství 1.8.2011
Adresa: Bajákova 272/10 , Přerov 750 02
člen dozorčí rady Jana Karasová 20.2.2008 - 30.1.2013
Vznik členství 23.11.2007
Zánik členství 23.11.2012
Adresa: Dvořákova 2646/47 , Přerov 750 02
předseda dozorčí rady Bc. Lenka Pokorná 12.1.2009 - 30.1.2013
Vznik členství 23.11.2007
Zánik členství 23.11.2012
Vznik funkce 1.11.2008
Zánik funkce 23.11.2012
Adresa: Osmek 517/7 , Přerov 750 02
člen dozorčí rady David Přikryl 30.11.2011 - 30.1.2013
Vznik členství 1.8.2011
Zánik členství 23.11.2012
Adresa: Želatovská 989/4 , Přerov 750 02
člen dozorčí rady David Přikryl 30.1.2013 - 20.3.2014
Vznik členství 23.11.2012
Zánik členství 30.12.2013
Adresa: Bratrská 709/34 , Přerov 750 02
člen dozorčí rady Věra Sehnálková 20.3.2014 - 20.11.2015
Vznik členství 30.12.2013
Zánik členství 1.10.2015
Adresa: Dr. Skaláka 1319/6 , Přerov 750 02
předseda dozorčí rady Lenka Pokorná 30.1.2013 - 21.11.2017
Vznik členství 23.11.2012
Zánik členství 21.11.2017
Vznik funkce 23.11.2012
Zánik funkce 21.11.2017
Adresa: Osmek 517/7 , Přerov 750 02
člen dozorčí rady Jana Karasová 30.1.2013 - 21.11.2017
Vznik členství 23.11.2012
Zánik členství 21.11.2017
Adresa: Dvořákova 2646/47 , Přerov 750 02
člen dozorčí rady Jan Komárek 20.11.2015 - 21.11.2017
Vznik členství 1.10.2015
Zánik členství 21.11.2017
Adresa: Blahoslavova 1869/11 , Přerov 750 02
předseda dozorčí rady Bc. Lenka Pokorná 21.11.2017 - 22.3.2019
Vznik členství 21.11.2017
Zánik členství 22.3.2019
Vznik funkce 21.11.2017
Zánik funkce 22.3.2019
Adresa: Osmek 517/7 , Přerov 750 02
člen dozorčí rady Jana Karasová 21.11.2017 - 22.3.2019
Vznik členství 21.11.2017
Zánik členství 22.3.2019
Adresa: Dvořákova 2646/47 , Přerov 750 02
člen dozorčí rady Jan Komárek 21.11.2017 - 22.3.2019
Vznik členství 21.11.2017
Zánik členství 22.3.2019
Adresa: Blahoslavova 1869/11 , Přerov 750 02

Prokura JANA a.s.

Platnost údajů od - do
Jméno Pavlína Komárková 5.9.2019
Adresa: Jaselská 3215/12 , Přerov 750 02
Jméno Dipl.Ing.Dr. Jürgen Sponer 12.6.1996 - 16.7.1999
Adresa: Grafická 827/16 , Praha 150 00
Jméno Ing. Pavel Čada 12.6.1996 - 5.8.2002
Adresa: Riedlova 2197/3 , Přerov 750 02
Jméno Pavlína Komárek Huťková 22.5.2019 - 5.9.2019
Adresa: Jaselská 3215/12 , Přerov 750 02

Sbírka Listin JANA a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 310/SL 63 ostatní Zápis z jednání řádné valné hromady Krajský soud v Ostravě 1.10.2015 16.11.2015 24.11.2015 5
B 310/SL 61 rozhod. o statut. orgánu Zápis z mimoř.VH - odvolání + volba člena DR Krajský soud v Ostravě 30.12.2013 5.3.2014 25.3.2014 5
B 310/SL 60 výroční zpráva [2012]  účetní závěrka+příl.,audit,zpráva o vztazích Krajský soud v Ostravě 17.7.2013 26.7.2013 26
B 310/SL 59 ostatní - Zápis ze zasedání představenstva Krajský soud v Ostravě 23.11.2012 28.1.2013 4.2.2013 2
B 310/SL 58 ostatní - Zápis ze zasedání DR Krajský soud v Ostravě 23.11.2012 28.1.2013 4.2.2013 2
B 310/SL 57 rozhod. o statut. orgánu - Zápis z řádné VH Krajský soud v Ostravě 23.11.2012 28.1.2013 4.2.2013 9
B 310/SL 56 účetní závěrka r. 2011 vč. příl. Krajský soud v Ostravě 15.8.2012 24.9.2012 10
B 310/SL 55 rozhod. o statut. orgánu - Zápis z mimořádné VH Krajský soud v Ostravě 1.8.2011 8.11.2011 7.12.2011 4
B 310/SL 54 výroční zpráva r.2010,úč.záv,§66a/9,audit. Krajský soud v Ostravě 20.7.2011 18.8.2011 27
B 310/SL 53 výroční zpráva r.2009 vč.úč.záv,§66a,audit. Krajský soud v Ostravě 1.12.2010 6.12.2010 31
B 310/SL 52 výroční zpráva r.2008 vč.úč.záv.s příl,§66a/9 Krajský soud v Ostravě 9.6.2009 29.7.2009 27
B 310/SL 51 účetní závěrka r .2007 včetně příloh Krajský soud v Ostravě 21.4.2008 11.3.2009 20
B 310/SL 50 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 23.11.2007 29.5.2008 17.7.2008 20
B 310/SL 49 rozhod. o statut. orgánu - zápis ze zased. představen. Krajský soud v Ostravě 23.11.2007 5.5.2008 16.7.2008 2
B 310/SL 48 rozhod. o statut. orgánu -zápis ze zasedání dozor. rady Krajský soud v Ostravě 23.11.2007 5.5.2008 16.7.2008 2
B 310/SL 47 rozhod. o statut. orgánu -úplný výpis ze sezn.akcionářů Krajský soud v Ostravě 23.11.2007 5.5.2008 16.7.2008 2
B 310/SL 46 ostatní - smlouva o započtení Krajský soud v Ostravě 5.5.2008 16.7.2008 5
B 310/SL 45 ostatní - smlouva o upsání akcií Krajský soud v Ostravě 5.5.2008 16.7.2008 5
B 310/SL 44 zpráva auditora Krajský soud v Ostravě 4.9.2007 5.5.2008 16.7.2008 1
B 310/SL 43 podpisové vzory - Ing. Pavel Čada Krajský soud v Ostravě 5.5.2008 16.7.2008 2
B 310/SL 42 notářský zápis NZ 358/2007-rozh.mim.val.hrom. Krajský soud v Ostravě 23.11.2007 5.5.2008 16.7.2008 13
B 310/SL 41 notářský zápis NZ 243/2007-zvýšení kapitálu Krajský soud v Ostravě 3.8.2007 5.5.2008 16.7.2008 7
B 310/SL 40 výroční zpráva r. 2006,úč.záv.,zpr.aud. Krajský soud v Ostravě 21.9.2007 19.10.2007 22
B 310/SL 39 účetní závěrka r. 2005,výr.zpr.,§66a/9,zpr.au Krajský soud v Ostravě 27.11.2006 30.11.2006 30
B 310/SL 38 výroční zpráva r. 2004,úč.z.,§66a/9,zpr.aud. Krajský soud v Ostravě 29.12.2005 30.12.2005 18
B 310/SL 37 ostatní § 66a/9 o.z. Krajský soud v Ostravě 29.3.2004 21.12.2004 27.12.2004 6
B 310/SL 36 účetní závěrka r. 2003 ,zpráva audit. Krajský soud v Ostravě 21.12.2004 27.12.2004 20
B 310/SL 35 rozhod. o statut. orgánu Zápis z DR Krajský soud v Ostravě 26.3.2004 3.8.2004 1
B 310/SL 34 notářský zápis NZ 83/2004 Krajský soud v Ostravě 26.3.2004 3.8.2004 15
B 310/SL 33 podpisové vzory Krajský soud v Ostravě 3.8.2004 1
B 310/SL 32 výroční zpráva r. 1999 Krajský soud v Ostravě 5.3.2004 8.3.2004 23
B 310/SL 31 výroční zpráva r. 1998 Krajský soud v Ostravě 5.3.2004 8.3.2004 27
B 310/SL 30 výroční zpráva r. 1997 Krajský soud v Ostravě 5.3.2004 8.3.2004 26
B 310/SL 29 výroční zpráva r. 1996 Krajský soud v Ostravě 5.3.2004 8.3.2004 24
B 310/SL 28 rozhod. o statut. orgánu zápis DR Krajský soud v Ostravě 21.2.1995 19.2.2004 23.2.2004 2
B 310/SL 27 rozhod. o statut. orgánu protokol o zas.předst. Krajský soud v Ostravě 6.12.1994 19.2.2004 23.2.2004 2
B 310/SL 26 rozhod. o statut. orgánu zápis předst. Krajský soud v Ostravě 7.1.1997 19.2.2004 23.2.2004 2
B 310/SL 25 účetní závěrka r. 2000 vč.aud. Krajský soud v Ostravě 2.2.2004 16.2.2004 24
B 310/SL 24 účetní závěrka r. 1999 Krajský soud v Ostravě 2.2.2004 16.2.2004 31
B 310/SL 23 účetní závěrka r. 1998 Krajský soud v Ostravě 2.2.2004 16.2.2004 32
B 310/SL 22 účetní závěrka r. 1997 Krajský soud v Ostravě 2.2.2004 16.2.2004 24
B 310/SL 21 rozhod. o statut. orgánu .protokol z volby člena DR Krajský soud v Ostravě 11.12.1995 2.2.2004 16.2.2004 2
B 310/SL 20 rozhod. o statut. orgánu -zápis z představenstva Krajský soud v Ostravě 23.11.1995 2.2.2004 16.2.2004 2
B 310/SL 19 notářský zápis NZ 311/98 Krajský soud v Ostravě 13.11.1995 2.2.2004 16.2.2004 9
B 310/SL 18 notářský zápis NZ 286/95 Krajský soud v Ostravě 26.10.1995 2.2.2004 16.2.2004 9
B 310/SL 17 notářský zápis NZ 83/95 Krajský soud v Ostravě 6.4.1995 2.2.2004 16.2.2004 4
B 310/SL 16 notářský zápis NZ 143/94 vč.změny stanov Krajský soud v Ostravě 1.7.1994 2.2.2004 16.2.2004 18
B 310/SL 15 notářský zápis NZ 375/94 vč.stanov Krajský soud v Ostravě 28.12.1994 2.2.2004 16.2.2004 22
B 310/SL 14 notářský zápis NZ 32/95 Krajský soud v Ostravě 21.2.1995 2.2.2004 16.2.2004 4
B 310/SL 13 notářský zápis 1NZ 415/92 vč.dod.č.1 ke stan. Krajský soud v Ostravě 9.4.1992 2.2.2004 16.2.2004 11
B 310/SL 12 notářský zápis NZ 203/92 vč.zakl.sml.,stanov Krajský soud v Ostravě 27.2.1992 2.2.2004 16.2.2004 23
B 310/SL 11 výroční zpráva r. 2002 vč.úč.záv.,aud.,§66a/9 Krajský soud v Ostravě 2.12.2003 5.12.2003 27
B 310/SL 5 rozhod. o statut. orgánu -zápis z představenstva,DR Krajský soud v Ostravě 26.3.2002 27.11.2003 2
B 310/SL 10 výroční zpráva r. 2001 vč.úč.záv.,§66a/9 o.z. Krajský soud v Ostravě 20.12.2002 27.12.2002 53
B 310/SL 9 notářský zápis NZ 115/02+stanovy Krajský soud v Ostravě 20.6.2002 22.8.2002 33
B 310/SL 8 ostatní zápis z představenstva Krajský soud v Ostravě 26.3.2002 22.8.2002 2
B 310/SL 7 rozhod. o statut. orgánu -zápis z DR Krajský soud v Ostravě 19.4.2002 22.8.2002 3
B 310/SL 6 podpisové vzory Krajský soud v Ostravě 22.8.2002 6
B 310/SL 4 notářský zápis NZ 250/2000 Krajský soud v Ostravě 14.8.2000 18.12.2000 21.12.2000 13
B 310/SL 3 rozhod. o statut. orgánu -VH,DR,,předst. Krajský soud v Ostravě 12.10.1998 21.6.1999 16.7.1999 7
B 310/SL 2 notářský zápis NZ 257/97+rozh. o volbě Krajský soud v Ostravě 23.6.1997 21.6.1999 16.7.1999 23
B 310/SL 1 účetní závěrka r. 1996 Krajský soud v Ostravě 21.7.1997 21.7.1997 24

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje JANA a.s.

IČO (identifikační číslo) 45192863
Jméno JANA a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Městský úřad Přerov
Vznik první živnosti: 15.4.1992
Celkový počet živností: 21
Aktivních živností: 3

Sídlo JANA a.s.

Živnosti a provozovny JANA a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Zprostředkování obchodu a služeb

  • Velkoobchod a maloobchod

  • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

  • Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 3.9.1997
Provozovna č. 1
Provozovna Koliby 2824/2, Přerov 750 02
Identifikační číslo provozovny 1002605245
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
  • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 3.9.1997

Živnost č. 2 Projektová činnost ve výstavbě

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 2.10.2017

Živnost č. 3 Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 2.10.2017

Živnost č. 4 provádění inženýrských staveb (vč. tech. vybavenosti sídl. celků)

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 15.4.1992
Zánik oprávnění 2.5.1997

Živnost č. 5 Provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování (v rozsahu daného osvědčení)

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 15.4.1992
Zánik oprávnění 10.10.1997

Živnost č. 6 Hostinská činnost

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 4.1.1995
Zánik oprávnění 20.6.2006

Živnost č. 7 Reklamní činnosti

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 22.6.1995
Zánik oprávnění 20.6.2006

Živnost č. 8 Hostinská činnost

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 31.7.1995
Zánik oprávnění 30.4.1996

Živnost č. 9 Ubytovací služby v ubytovacích zařízeních včetně provozování hostinských činností v těchto zařízeních

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 4.9.1995
Zánik oprávnění 30.4.1996

Živnost č. 10 Ubytovací služby v ubytovacích zařízeních

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 4.9.1995
Zánik oprávnění 20.6.2006

Živnost č. 11 Masérské služby

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 24.10.1995
Zánik oprávnění 13.12.2000

Živnost č. 12 Holičství, kadeřnictví

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 24.10.1995
Zánik oprávnění 20.6.2006

Živnost č. 13 Kadeřnictví

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 24.10.1995
Zánik oprávnění 3.5.1996

Živnost č. 14 Masérské, rekondiční a regenerační služby

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 24.10.1995
Zánik oprávnění 20.6.2006
Konec oprávnění 1.4.2003

Živnost č. 15 Provozování tělovýchovných zařízení a zařízení sloužících regeneraci a rekondici

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.10.1995
Zánik oprávnění 13.12.2000

Živnost č. 16 Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení sloužících regeneraci a rekondici

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.10.1995
Zánik oprávnění 20.6.2006

Živnost č. 17 Směnárenská činnost

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 13.12.1995
Zánik oprávnění 20.6.2006

Živnost č. 18 Koupě zboží za účelem dalšího prodeje a prodej mimo zboží uvedené v příloze 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 3.9.1997
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 19 Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu, služeb, kultury, dopravy, sportu a reklamy

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 3.9.1997
Zánik oprávnění 20.6.2006

Živnost č. 20 Silniční motorová doprava osobní

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 8.11.1997
Zánik oprávnění 1.7.2001

Živnost č. 21 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 7.3.2001
Zánik oprávnění 20.6.2006
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán JANA a.s.

Člen statutárního orgánu Ing. Pavel Čada

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje JANA a.s.

IČO: 45192863
Firma: JANA a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Přerov
Základní územní jednotka: Přerov
Počet zaměstnanců: Neuvedeno
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 15.4.1992

Sídlo JANA a.s.

Sídlo: Koliby 2824/2, Přerov 750 02

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Činnosti v oblasti nemovitostí
Pronájem a leasing ostatních výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel
tracking image