Firma J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. IČO 47672684


J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík.

J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. (47672684) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Pobřežní 297/14, Praha 186 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 8. 2. 1993 a je stále aktivní. J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. nemá žádnou provozovnu a nemá žádnou živnost.

Jako zdroj dat o J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. na Justice.cz

Výpis dat pro J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 5850
IČO (identifikační číslo osoby) 47672684
Jméno J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 8.2.1993
Počet členů statutárního orgánu: 3 1.8.2014
Počet členů dozorčí rady: 3 1.8.2014
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 1.8.2014
Na společnost J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s., IČO 476 72 684, se sídlem Praha 8, Pobřežní 14/297, PSČ 186 00, jakožto přejímajícího akcionáře přešlo jmění zanikající společnosti OSTRAVICE VIEW a.s., IČO 275 85 701, se sídlem Praha 8, Pobřežní 297/14, PSČ 186 00, spisová značka B 11001 vedená u Městského soudu v Praze, a to do majetku tvořícího J&T OSTRAVICE ACTIVE LIFE uzavřený podílový fond, J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s., ve smyslu § 337 odst. 1 a 354 a násl. zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchod ních společností a družstev, a to na základě projektu převodu jmění vyhotoveného dne 28. 5. 2013 s rozhodným dnem převodu jmění 1. 1. 2014. 1.1.2014
Na společnost J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s., IČO 476 72 684, se sídlem Praha 8, Pobřežní 14/297, PSČ 186 00, jakožto přejímajícího akcionáře přešlo jmění zanikající společnosti OSTRAVICE CENTRUM a.s., IČO 276 21 189, se sídlem Praha 8 - Karlín, Pobřežní 297/14, PSČ 186 00, spisová značka B 11260 vedená u Městského soudu v Praze, a to do majetku tvořícího J&T OSTRAVICE ACTIVE LIFE uzavřený podílový fond, J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s., ve smyslu § 337 odst. 1 a 354 a násl. zákona č. 125/2008 Sb., o přem ěnách obchodních společností a družstev, a to na základě projektu převodu jmění vyhotoveného dne 28. 5. 2013 s rozhodným dnem převodu jmění 1. 1. 2014. 1.1.2014
Na společnost J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s., IČO 476 72 684, se sídlem Praha 8, Pobřežní 14/297, PSČ 186 00, jakožto přejímajícího akcionáře přešlo jmění zanikající společnosti OSTRAVICE DEVELOPMENT a.s., IČO 275 85 735, se sídlem Praha 8 - Karlín, Pobř ežní 297/14, PSČ 186 00, spisová značka B 11002 vedená u Městského soudu v Praze, a to do majetku tvořícího J&T OSTRAVICE ACTIVE LIFE uzavřený podílový fond, J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s., ve smyslu § 337 odst. 1 a 354 a násl. zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, a to na základě projektu převodu jmění vyhotoveného dne 28. 5. 2013 s rozhodným dnem převodu jmění 1. 1. 2014. 1.1.2014
Na nástupnickou společnost J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. přešlo v důsledku vnitrostátní fúze sloučením jmění zanikající společnosti, a to společnosti J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. se sídlem Praha 8, Pobřežní 297/14, PSČ: 186 00, identifikační číslo: 6 3470411. 27.12.2011
Obchodní společnost J&T Asset Management, investiční společnost a.s. se sídlem Praha 2, Žitná 6, IČ 47672684 se zapisuje do obchodního rejstříku vedeného Krajským obchodním soudem v Praze do oddílu B vložky 5850. 22.3.1999
Jediný akcionář: Stredoeurópska akciová spoločnosť, a.s. se sídlem Moyzesova 2, Pezinok, Slovenská republika, 902 01, IČO 34 150 382 19.8.1998 - 15.11.1999
1. Valná hromada společnosti ze dne 13.8.1997 rozhodla o zvýšení základního jmění o 19,000.000,-Kč, slovy: devatenáct miliónů korun českých, tedy z částky 1,000.000,-Kč, slovy: jeden milión korun českých, na částku 20,000.000,-Kč, slovy: dvacet miliónů korun českých. Upisování akcií nad tuto částku zvýšení základního jmění se nepřipouští. 19.11.1997 - 15.11.1999
2. Zvýšení základního jmění o výše uvedenou částku bude provedeno upsáním 19 ks nových kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1,000.000,-Kč, slovy: jeden milión korun českých. 19.11.1997 - 15.11.1999
3. Emisní kurs upisované akcie činí 1,000.000,-Kč, slovy: jeden milión korun českých, hodnota celé emise upisovaných akcií činí 19,000.000,-Kč, slovy: devatenáct miliónů korun českých. 19.11.1997 - 15.11.1999
4. Vylučuje se přednostní právo akcionáře upsat nové akcie na zvýšení základního jmění ve prospěch upisovatele, a to obchodní společnosti Středoevropská akciová společnost, a.s. se sídlem Moyzesova 2, Pezinok, 902 01 Bratislava, IČO: 34 15 03 82, a to z důvodu nutnosti zajistit další finanční prostředky potřebné pro zlepšení postavení společnosti na trhu a získání tak potřebných zdrojů pro další rozvoj společnosti s tím, že tyto prostředky je upisovatel schopen pro společnost zajistit. 19.11.1997 - 15.11.1999
5. Akcie na zvýšení základního jmění budou upsány bez využití přednostního práva a jsou zcela nabídnuty určitému zájemci, a to obchodní společnosti Středoevropská akciová společnost, a.s. výše uvedené. 19.11.1997 - 15.11.1999
6. Místo a lhůta pro upisování akcií: Místem pro upisování akcií je sídlo upisovatele a lhůta činí 30 (třicet) dnů. Lhůta pro upisování akcií se stanoví tak, že lhůta 30-ti dnů začne běžet prvního dne následujícího po dni, kdy usnesení o zvýšení základního jmění bylo zapsáno v obchodním rejstříku, tedy ode dne právní moci tohoto usnesení. 19.11.1997 - 15.11.1999
7. Upisovatel je povinen zaplatit 30% jmenovité hodnoty akcií na účet číslo 4001-0800252943/0300 u Československé obchodní banky a.s. Praha 1 ve výše stanovené lhůtě pro upisování akcií, nejdříve v den úpisu. 19.11.1997 - 15.11.1999
8. Upisovatel je povinen splatit celý emisní kurs upsaných akcií na výše uvedený účet do 90-ti dnů ode dne zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku na výše uvedený účet. 19.11.1997 - 15.11.1999
Den vzniku: 08.02.1993 8.2.1993

Aktuální kontaktní údaje J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.

Kapitál J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.

zakladni jmění 20 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 19.8.1998
zakladni jmění 1 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 8.2.1993 - 19.8.1998

Akcie J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 20 19.8.1998
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 1 19.11.1997 - 19.8.1998
Akcie na jméno 1 000 Kč 1 000 8.2.1993 - 19.11.1997

Sídlo J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Pobřežní 297/14 , Praha 186 00 6.5.2003
Adresa Pobřežní 620/3 , Praha 186 00 15.11.1999 - 6.5.2003
Adresa Žitná 561/6 , Praha 120 00 19.8.1998 - 15.11.1999
Adresa Stodolní 316/2 , Ostrava 702 00 17.1.1997 - 19.8.1998
Adresa Purkyňova 787/6 , Ostrava 702 00 8.2.1993 - 17.1.1997

Předmět podnikání J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.

Platnost údajů od - do
Předmětem podnikání investiční společnosti je výkon činností podle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech (dále jen ZISIF), kdy je oprávněna: a) přesáhnout rozhodný limit, b) obhospodařovat - standardní fondy, - zahraniční investiční fondy srovnatelné se standardním fondem, - speciální fondy, - zahraniční investiční fondy srovnatelné se speciálním fondem, - fondy kvalifikovaných investorů, s výjimkou kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu podle článku 3 písm. b) přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího evropské fondy rizikového kapitálu a kvalifikovaných fondů sociálního podnikání podle čl ánku 3 písm. b) přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího evropské fondy sociálního podnikání, - zahraniční investiční fondy srovnatelné s fondem kvalifikovaných investorů, s výjimkou zahraničních investičních fondů srovnatelných s kvalifikovaným fondem rizikového kapitálu podle článku 3 písm. b) přímo použitelného předpisu Evropské unie upravující ho evropské fondy rizikového kapitálu a zahraničních investičních fondů srovnatelných s kvalifikovaným fondem sociálního podnikání podle článku 3 písm. b) přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího evropské fondy sociálního podnikání, c) provádět administraci investičních fondů a zahraničních investičních fondů uvedených v písmenu b). 9.8.2016
Předmětem podnikání investiční společnosti je výkon činností podle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, a to: - obhospodařování standardních fondů a srovnatelných zahraničních investičních fondů, speciálních fondů a zahraničních investičních fondů srovnatelných se speciálním fondem a fondů kvalifikovaných investorů a zahraničních fondů srovnatelných s fondem kval ifikovaných investorů, - provádění administrace výše uvedených investičních fondů, - obhospodařování majetku zákazníka, jehož součástí je investiční nástroj, na základě volné úvahy v rámci smluvního ujednání (portfolio management), - provádění úschovy a správy investičních nástrojů včetně souvisejících služeb, avšak pouze ve vztahu k cenným papírům a zaknihovaným cenným papírům vydávaných investičním fondem nebo zahraničním investičním fondem, - poskytování investičního poradenství týkajícího se investičních nástrojů 1.8.2014 - 9.8.2016
Předmětem podnikání investiční společnosti je kolektivní investování spočívající: - ve vytváření a obhospodařování podílových fondů, - v obhospodařování investičních fondů na základě smlouvy o obhospodařování, - v obhospodařování majetku v podílovém fondu jiné investiční společnosti nebo majetku investičního fondu, který nemá uzavřenou smlouvu o obhospodařování, - v činnostech, které jsou obvykle součástí obhospodařování majetku fondu kolektivního investování, poskytovaných jako služba pro jinou investiční společnost nebo pro investiční fond, který nemá uzavřenou smlouvu o obchospodařování. 27.12.2011 - 1.8.2014
Předmětem podnikání investiční společnosti je dále: - obhospodařování majetku zákazníka, je-li jeho součástí investiční nástroj, na základě volné úvahy v rámci smluvního ujednání (portfolio management), - úschova a správa cenných papírů vydávaných fondem kolektivního investování včetně souvisejících služeb, - poskytování investičního poradenství týkajícího se investičního nástroje. 27.12.2011 - 1.8.2014
Předmětem podnikání investiční společnosti je kolektivní investování spočívající ve vytváření a obhospodařování podílových fondů, obhospodařování investičních fondů na základě smlouvy o obhospodařování, činnosti související s kolektivním investováním podk ytované jako služba pro jiné investiční společnosti ve vztahu k podílovému fondu nebo pro investiční fondy, které nemají uzavřenou smlouvu o obhospodařování, obhospodařování majetku v podílovém fondu jiné investiční společnosti nebo majetku investičního f ondu, který nemá uzavřenou smlouvu o obhospodařování. 27.10.2005 - 27.12.2011
1. správa majetku investičních fondů na smluvním základě, v souladu s ustanovením zákona 248/1992 Sb., včetně maximální výše poplatků, a ustanovením zákona 513/1991 Sb. 8.2.1993 - 27.10.2005
2. příprava a založení podílových fondů, soustředění peněžních prostředků a jejich další investování; majetek soustředěný v podílových fondech zůstává majetkem investorů - majitelů podílových listů (tzv. podílníků), kteří ho svěřují investniční společnosti do správy; 8.2.1993 - 27.10.2005
3. vykonávání činnosti bezprostředně s těmito činnostmi souvisejícími; 8.2.1993 - 27.10.2005
4. hospodaření s vlastním majetkem investiční společnosti, jehož zdrojem jsou vklady zakladatelů do základního jmění společnosti a dále příjmy z podnikatelské činnosti (např. úplaty za správu); o vlastním majetku společnost povede samostatně účetnictví v soustavě podvojného účetnictví a bude sestavovat samostatnou účetní závěrku 8.2.1993 - 27.10.2005

vedení firmy J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.

Statutární orgán J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.

Platnost údajů od - do
Jménem společnosti jedná představenstvo, a to tak, že za představenstvo jedná navenek jménem společnosti každý člen představenstva samostatně. 1.8.2014
Jménem společnosti je oprávněn jednat samostatně předseda nebo místopředseda představenstva, ostatní členové představenstva jsou oprávnění jednat jménem společnosti pouze společně s jiným členem představenstva. 18.4.2012 - 1.8.2014
Každý člen představenstva je oprávněn jednat jménem společnosti samostatně. 14.2.2012 - 18.4.2012
Představenstvo má jednoho člena. Člen představesntva je oprávněn jdenat jménem společnosti samostatně. 5.11.2004 - 5.11.2004
Představenstvo má jednoho člena. Člen představesntva je oprávněn jednat jménem společnosti samostatně. 5.11.2004 - 14.2.2012
Za společnost jedná samostatně předseda představenstva, nebo místopředseda představenstva, jinak dva členové představenstva současně. 15.11.1999 - 5.11.2004
Jednání: Jednat jménem společnosti je oprávněn samostatně předseda představenstva, nebo současně místopředseda a člen představenstva. 19.11.1997 - 15.11.1999
Jednání: Jménem společnosti jedná představenstvo. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis buď předseda představenstva a jeden z volených členů předsta- venstva nebo v době jeho nepřítomnosti místopředseda a jeden z volených členů představenstva. 8.2.1993 - 19.11.1997
předseda představenstva Mgr. Miloslav Zábojník 22.6.2017
Vznik členství 7.1.2017
Vznik funkce 9.1.2017
Adresa: Kovanecká 2390/3 , Praha 190 00
člen představenstva Mgr. Eva Bryndová 22.6.2017
Vznik členství 7.1.2017
Adresa: Lidická 272 , Litomyšl 570 01
člen představenstva Ing. Roman Hajda 22.6.2017
Vznik členství 7.1.2017
Adresa: 171 , Zděchov 756 07
člen představenstva Ing. Pavla Čmuchová 8.2.1993 - 6.12.1993
Adresa: Bohumínská 1387/73 , Ostrava 710 00
člen představenstva Ing. Michal Buchníček 8.2.1993 - 6.12.1993
Adresa: Varenská 2962/34 , Ostrava 702 00
předseda představenstva Ing. Milan Hodeček 8.2.1993 - 8.6.1994
Adresa: Dlouhá třída 1320/115 , Havířov 736 01
místopředseda představenstva Ing. Pavel Oršulík 8.2.1993 - 8.6.1994
Adresa: E. F. Buriana 2043/3 , Krnov 794 01
člen představenstva Ing. Josef Míka 8.2.1993 - 8.6.1994
Adresa: Zolova 440/26 , Ostrava 724 00
člen představenstva Ing. František Křižák 8.6.1994 - 17.1.1997
Adresa: Hlučínská 582/40 , Ludgeřovice 747 14
člen představenstva Ing. Martin Kutáč 8.6.1994 - 17.1.1997
Adresa: Obchodní 480/10 , Ostrava 720 00
člen představenstva Ing. Petr Varecha 8.6.1994 - 17.1.1997
Adresa: Mojmírovců 1188/26 , Ostrava 709 00
člen představenstva Ing. Pavel Kolář 6.12.1993 - 19.11.1997
Adresa: Zámecká 168/4 , Ostrava 702 00
člen představenstva Ing. Marie Kolářová 8.6.1994 - 19.11.1997
Adresa: Jurečkova 2785/14 , Ostrava 702 00
předseda představenstva Ing. Petr Varecha 17.1.1997 - 19.11.1997
Adresa: Mojmírovců 1188/26 , Ostrava 709 00
člen představenstva Ing. Zdeněk Hanzlík 19.11.1997 - 3.6.1999
Adresa: Brichtova 812/5 , Praha 152 00
předseda představenstva Ing. Igor Rattaj 19.11.1997 - 15.11.1999
Adresa: Koberovice-Lísky 6 , 393 01 Pelhřimov Česká republika
místopředseda představenstva Ing. Ľubomír Makúch 19.11.1997 - 15.11.1999
Adresa: Lessnerova 269 , Praha 109 00
místopředseda představenstva Mgr. Ivo Enenkl 15.11.1999 - 6.12.2002
Adresa: U Parku 2867/1 , Ostrava 702 00
předseda představenstva Mgr. Miloslav Zábojník 15.11.1999 - 5.11.2004
Zánik členství 22.6.2004
Zánik funkce 22.6.2004
Adresa: Bořetická 4142/5 , Brno 628 00
člen představenstva Ing.l'ubomír Makúch, R.č. 580614/6918 15.11.1999 - 5.11.2004
Vznik funkce 13.8.1997
Zánik funkce 22.6.2004
Adresa: Lessnerova 269 , Praha 109 00
místopředseda představenstva Mgr. Ivo Enenkl 6.12.2002 - 5.11.2004
Vznik funkce 27.7.1999
Zánik funkce 22.6.2004
Adresa: Družstevní 25 , Dolní Lhota 747 66
člen představenstva Mgr. Miloslav Zábojník 5.11.2004 - 9.6.2008
Vznik členství 22.6.2004
Adresa: Bořetická 4142/5 , Brno 628 00
člen představenstva Mgr. Miloslav Zábojník 9.6.2008 - 28.7.2009
Vznik členství 22.6.2004
Zánik členství 23.6.2009
Adresa: Kovanecká 2390/3 , Praha 190 00
člen představenstva Mgr. Miloslav Zábojník 28.7.2009 - 14.2.2012
Vznik členství 23.6.2009
Zánik členství 6.1.2012
Adresa: Kovanecká 2390/3 , Praha 190 00
člen představenstva Mgr. Eva Bryndová 14.2.2012 - 18.4.2012
Vznik členství 6.1.2012
Adresa: Lidická 272 , Litomyšl 570 01
člen představenstva Ing. Roman Hajda 14.2.2012 - 18.4.2012
Vznik členství 6.1.2012
Adresa: 171 , Zděchov 756 07
předseda představenstva Mgr. Miloslav Zábojník 14.2.2012 - 1.8.2014
Vznik členství 6.1.2012
Zánik členství 10.6.2014
Vznik funkce 6.1.2012
Zánik funkce 10.6.2014
Adresa: Kovanecká 2390/3 , Praha 190 00
člen představenstva Ing. Martin Kodeš 18.4.2012 - 1.8.2014
Vznik členství 7.3.2012
Zánik členství 10.6.2014
Adresa: V Zátiší 358 , Třebotov 252 26
člen představenstva Michaela Šály 18.4.2012 - 1.8.2014
Vznik členství 7.3.2012
Zánik členství 31.3.2014
Adresa: Pry Mlyne 1447 20, 7101 Michlovice Slovenská republika
místopředseda představenstva Mgr. Eva Bryndová 18.4.2012 - 1.8.2014
Vznik členství 6.1.2012
Zánik členství 10.6.2014
Vznik funkce 7.3.2012
Zánik funkce 10.6.2014
Adresa: Lidická 272 , Litomyšl 570 01
místopředseda představenstva Ing. Roman Hajda 18.4.2012 - 1.8.2014
Vznik členství 6.1.2012
Zánik členství 10.6.2014
Vznik funkce 7.3.2012
Zánik funkce 10.6.2014
Adresa: 171 , Zděchov 756 07
předseda představenstva Mgr. Miloslav Zábojník 1.8.2014 - 23.8.2014
Vznik členství 10.6.2014
Vznik funkce 10.6.2014
Adresa: Kovanecká 2390/3 , Praha 190 00
člen představenstva Mgr. Eva Bryndová 1.8.2014 - 23.8.2014
Vznik členství 10.6.2014
Adresa: Lidická 272 , Litomyšl 570 01
člen představenstva Ing. Roman Hajda 1.8.2014 - 23.8.2014
Vznik členství 10.6.2014
Adresa: 171 , Zděchov 756 07
předseda představenstva Mgr. Miloslav Zábojník 23.8.2014 - 22.6.2017
Vznik členství 6.1.2012
Zánik členství 6.1.2017
Vznik funkce 10.6.2014
Zánik funkce 6.1.2017
Adresa: Kovanecká 2390/3 , Praha 190 00
člen představenstva Mgr. Eva Bryndová 23.8.2014 - 22.6.2017
Vznik členství 6.1.2012
Zánik členství 6.1.2017
Adresa: Lidická 272 , Litomyšl 570 01
člen představenstva Ing. Roman Hajda 23.8.2014 - 22.6.2017
Vznik členství 6.1.2012
Zánik členství 6.1.2017
Adresa: 171 , Zděchov 756 07

Dozorčí rada J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.

Platnost údajů od - do
předseda dozorčí rady Mgr. Ivo Enenkl 17.12.2014
Vznik členství 30.6.2014
Vznik funkce 30.6.2014
Adresa: Sadová 3324/1 , Ostrava 702 00
člen dozorčí rady Štěpán Ašer MBA 1.6.2015
Vznik členství 30.4.2015
Adresa: Pod lipami 2558/39 , Praha 130 00
člen dozorčí rady Ing. Igor Kováč 22.6.2017
Vznik členství 7.1.2017
Adresa: Školská 63/30 , 7617 Nižný Žipov Slovenská republika
předseda Jiřina Zdražilová 8.2.1993 - 6.12.1993
Adresa: Vrbická 348/31 , Ostrava 713 00
člen Ing. Lumír Urbánek 8.2.1993 - 8.6.1994
Adresa: Bystřinova 221/17 , Ostrava 700 30
člen Jiří Schlinger 8.2.1993 - 19.11.1997
Adresa: Zámecké náměstí 2 , 794 01 Krnov Česká republika
člen Martin Obrtlík 8.6.1994 - 19.11.1997
Adresa: Příborská 492/26 , Ostrava 720 00
člen Jana Havlíčková 8.6.1994 - 19.11.1997
Adresa: Sokolská třída 2380/67 , Ostrava 702 00
člen Ing. Patrik Tkáč 19.11.1997 - 15.11.1999
Adresa: Lachova 1602 , 841 05 Bratislava Slovenská republika
člen Bc. Ivan Jakabovič 19.11.1997 - 15.11.1999
Adresa: Donnerova 717 , 841 05 Bratislava Slovenská republika
Jméno Ing. Bohumil Nováček 5.5.2000 - 6.5.2003
Zánik funkce 30.6.2002
Adresa: Urbánkova 3357/41 , Praha 143 00
člen Ing. Kamil Kocurek 19.11.1997 - 5.11.2004
Vznik funkce 13.8.1997
Zánik funkce 22.6.2004
Adresa: Slavíčkova 2492/12 , Ostrava 702 00
Jméno Dr. Oldřich Krejčí 5.5.2000 - 5.11.2004
Adresa: Ohradní 1357/41 , Praha 140 00
člen Mgr. Jan Zuska 6.5.2003 - 10.11.2005
Zánik členství 30.6.2005
Vznik funkce 23.1.2003
Zánik funkce 30.6.2005
Adresa: Únětická 106/11 , Praha 161 00
předseda dozorčí rady Mgr. Ivo Enenkl 5.11.2004 - 28.7.2009
Vznik členství 22.6.2004
Zánik členství 23.6.2009
Vznik funkce 11.8.2004
Zánik funkce 23.6.2009
Adresa: Dukelská 1818 , Vsetín 755 01
člen dozorčí rady Gabriela Hrejzková 10.11.2005 - 28.7.2009
Vznik členství 26.9.2005
Vznik funkce 26.9.2005
Adresa: Studentská 3279 , Mělník 276 01
člen dozorčí rady Dr. Oldřich Krejčí 5.11.2004 - 21.6.2010
Vznik členství 31.1.2000
Adresa: Ohradní 1357/41 , Praha 140 00
předseda dozorčí rady Mgr. Ivo Enenkl 28.7.2009 - 14.1.2011
Vznik členství 23.6.2009
Vznik funkce 23.6.2009
Adresa: Bělehradská 1116/31 , Praha 120 00
člen dozorčí rady Gabriela Jakubovská 28.7.2009 - 14.1.2011
Vznik členství 26.9.2005
Zánik členství 8.12.2010
Vznik funkce 26.9.2005
Zánik funkce 8.12.2010
Adresa: Studentská 3279 , Mělník 276 01
člen dozorčí rady Ing. Vratislav Svoboda 14.1.2011 - 14.2.2012
Vznik členství 8.12.2010
Zánik členství 6.1.2012
Adresa: Ořešínská 6/30 , Brno 621 00
předseda dozorčí rady Mgr. Ivo Enenkl 14.1.2011 - 26.7.2014
Vznik členství 23.6.2009
Vznik funkce 23.6.2009
Adresa: 814 , Čeladná 739 12
předseda dozorčí rady Mgr. Ivo Enenkl 26.7.2014 - 17.12.2014
Vznik členství 23.6.2009
Zánik členství 23.6.2014
Vznik funkce 23.6.2009
Zánik funkce 23.6.2014
Adresa: Sadová 3324/1 , Ostrava 702 00
člen dozorčí rady Štěpán Ašer MBA 21.6.2010 - 1.6.2015
Vznik členství 30.4.2010
Zánik členství 30.4.2015
Adresa: Pod lipami 2558/39 , Praha 130 00
člen dozorčí rady Ing. Igor Kováč 14.2.2012 - 22.6.2017
Vznik členství 6.1.2012
Zánik členství 6.1.2017
Adresa: Školská 63 30, 7617 Nižný Žipov Slovenská republika

Sbírka Listin J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 5850/SL 101 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2014 16.6.2015 18.6.2015 612
B 5850/SL 97 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 30.6.2014 30.12.2014 7.1.2015 2
B 5850/SL 96 ostatní zápis ze zasedání představenstva Městský soud v Praze 10.6.2014 9.7.2014 22.8.2014 2
B 5850/SL 95 ostatní zápis z jednání představenstva Městský soud v Praze 26.3.2014 9.7.2014 22.8.2014 2
B 5850/SL 94 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 225/2014 Městský soud v Praze 10.6.2014 9.7.2014 22.8.2014 13
B 5850/SL 93 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2013 30.5.2014 19.6.2014 503
B 5850/SL 91 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 30.4.2013 31.10.2013 1.11.2013 1
B 5850/SL 90 notářský zápis  NZ 516/2013-převod jmění Městský soud v Praze 1.7.2013 1.7.2013 13.8.2013 71
B 5850/SL 89 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2012 12.6.2013 2.7.2013 567
B 5850/SL 88 ostatní projekt převodu jmění Městský soud v Praze 28.5.2013 28.5.2013 29.5.2013 5
B 5850/SL 87 ostatní - projekt převodu jmění Městský soud v Praze 28.5.2013 28.5.2013 29.5.2013 5
B 5850/SL 86 ostatní - projekt převodu jmění Městský soud v Praze 28.5.2013 28.5.2013 29.5.2013 5
B 5850/SL 85 notářský zápis - NZ 348/2012 Městský soud v Praze 7.3.2012 29.6.2012 8
B 5850/SL 84 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 1.6.2012 13.6.2012 18.6.2012 1
B 5850/SL 83 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora r.2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 13.6.2012 18.6.2012 374
B 5850/SL 82 notářský zápis NZ 348/2012 Městský soud v Praze 7.3.2012 7.6.2012 8
B 5850/SL 81 stanovy společnosti Městský soud v Praze 7.3.2011 7.6.2012 27
B 5850/SL 80 ostatní -rozh.jed.akc. Městský soud v Praze 6.1.2012 19.1.2012 23.1.2012 2
B 5850/SL 79 stanovy společnosti Městský soud v Praze 8.12.2011 19.1.2012 23.1.2012 27
B 5850/SL 78 účetní závěrka, zpráva auditora k 1.1.2011 Městský soud v Praze 1.1.2011 2.1.2012 11
B 5850/SL 77 účetní závěrka, zpráva auditora r.2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 2.1.2012 27
B 5850/SL 76 notářský zápis NZ 1833/2011 Městský soud v Praze 8.12.2011 2.1.2012 35
B 5850/SL 75 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora r.2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 5.8.2011 15.8.2011 278
B 5850/SL 74 ostatní -pověření představ. Městský soud v Praze 13.7.2011 22.7.2011 25.7.2011 1
B 5850/SL 73 ostatní -projekt fúze sloučenin Městský soud v Praze 30.6.2011 22.7.2011 25.7.2011 10
B 5850/SL 72 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 29.4.2011 8.7.2011 8.7.2011 1
B 5850/SL 71 účetní závěrka, ostatní, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora za rok 2010-zápis předs. Městský soud v Praze 31.12.2010 8.7.2011 8.7.2011 0
B 5850/SL 70 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 15.9.2010 8.7.2011 8.7.2011 1
B 5850/SL 69 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 8.12.2010 8.7.2011 8.7.2011 1
B 5850/SL 68 ostatní -rozhod.jedin.akc. Městský soud v Praze 30.4.2010 15.7.2010 2
B 5850/SL 67 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora r.2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 30.6.2010 2.7.2010 175
B 5850/SL 66 ostatní -rozhod. jedin.akcion. Městský soud v Praze 30.4.2010 14.6.2010 21.6.2010 1
B 5850/SL 65 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora za r.2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 2.6.2010 2.6.2010 175
B 5850/SL 64 ostatní -rozhod.jed.akcionáře Městský soud v Praze 29.4.2010 2.6.2010 2.6.2010 1
B 5850/SL 63 ostatní -rozhod.jed.akcionáře Městský soud v Praze 28.4.2010 2.6.2010 2.6.2010 1
B 5850/SL 62 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora r.2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 6.8.2009 10.8.2009 174
B 5850/SL 61 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 295/2009 Městský soud v Praze 4.6.2009 27.7.2009 29.7.2009 33
B 5850/SL 60 stanovy společnosti Městský soud v Praze 4.6.2009 27.7.2009 29.7.2009 30
B 5850/SL 59 ostatní -rozhod.jedin.akcionáře Městský soud v Praze 23.6.2009 27.7.2009 29.7.2009 2
B 5850/SL 58 ostatní -rozhod.jedin.akcionáře Městský soud v Praze 28.4.2009 13.5.2009 15.5.2009 1
B 5850/SL 57 ostatní -rozhod.jedin.akcionáře Městský soud v Praze 29.4.2009 13.5.2009 15.5.2009 1
B 5850/SL 56 ostatní -rozhod.jedin.akcion. Městský soud v Praze 9.1.2009 7.4.2009 9.4.2009 2
B 5850/SL 55 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 31.7.2008 12.8.2008 177
B 5850/SL 54 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.2007+zpr.o vzt. Městský soud v Praze 31.12.2007 22.7.2008 23.7.2008 177
B 5850/SL 53 ostatní - rozhod.jed.akc. Městský soud v Praze 28.4.2008 30.4.2008 5.5.2008 1
B 5850/SL 52 ostatní - rozhod.jed.akc. Městský soud v Praze 19.9.2007 30.4.2008 5.5.2008 1
B 5850/SL 51 ostatní - rozhod.jed.akc. Městský soud v Praze 11.12.2007 30.4.2008 5.5.2008 1
B 5850/SL 50 ostatní - rozhod.jed.akc. Městský soud v Praze 29.4.2008 30.4.2008 5.5.2008 1
B 5850/SL 49 výroční zpráva, zpráva auditora r.2006+zpr.o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2006 10.7.2007 24.7.2007 71
B 5850/SL 48 ostatní - rozh.jed.akcionáře Městský soud v Praze 12.1.2005 27.6.2007 13.7.2007 1
B 5850/SL 47 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 26.4.2006 26.6.2007 10.7.2007 1
B 5850/SL 46 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 301/2007 Městský soud v Praze 14.5.2007 26.6.2007 10.7.2007 35
B 5850/SL 45 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 25.4.2007 26.6.2007 10.7.2007 2
B 5850/SL 44 stanovy společnosti Městský soud v Praze 14.5.2007 26.6.2007 10.7.2007 30
B 5850/SL 43 účetní závěrka, výroční zpráva r. 2006 + audit Městský soud v Praze 31.12.2006 26.6.2007 10.7.2007 43
B 5850/SL 42 účetní závěrka, výroční zpráva r. 2006 + audit Městský soud v Praze 26.6.2007 10.7.2007 33
B 5850/SL 41 účetní závěrka, výroční zpráva r. 2006 + audit Městský soud v Praze 26.6.2007 10.7.2007 33
B 5850/SL 40 účetní závěrka, výroční zpráva r. 2006+ audit Městský soud v Praze 26.6.2007 10.7.2007 71
B 5850/SL 39 účetní závěrka, výroční zpráva r. 2006 + audit Městský soud v Praze 31.12.2006 26.6.2007 10.7.2007 45
B 5850/SL 38 účetní závěrka, výroční zpráva r.2005+audit /včetně OPF/ Městský soud v Praze 31.12.2005 2.10.2006 2.10.2006 0
B 5850/SL 37 ostatní -rozhodnutí jed.akcionáře Městský soud v Praze 28.2.2006 28.4.2006 0
B 5850/SL 36 ostatní -koneč.zpr.likvidátora/B1133/ Městský soud v Praze 28.2.2006 28.4.2006 0
B 5850/SL 35 notářský zápis -NZ345/04 Městský soud v Praze 30.6.2004 28.4.2006 0
B 5850/SL 34 ostatní -odstoupení/p.Zuska/ Městský soud v Praze 23.6.2005 12.12.2005 0
B 5850/SL 33 podpisové vzory +prohlášení-1x Městský soud v Praze 6.10.2005 12.12.2005 0
B 5850/SL 32 ostatní -rozhodnutí jed.akcionáře Městský soud v Praze 26.9.2005 12.12.2005 0
B 5850/SL 31 notářský zápis -NZ187/05 Městský soud v Praze 2.6.2005 30.11.2005 0
B 5850/SL 30 stanovy společnosti Městský soud v Praze 2.6.2005 30.11.2005 0
B 5850/SL 29 účetní závěrka r.2004+audit/podíl.fondy/-5x Městský soud v Praze 31.12.2004 26.10.2005 2.11.2005 0
B 5850/SL 28 účetní závěrka, výroční zpráva r.2004+audit+zpr.o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2004 26.10.2005 2.11.2005 74
B 5850/SL 27 ostatní - rozhodnutí jedin.společníka Městský soud v Praze 29.4.2005 27.6.2005 13.7.2005 0
B 5850/SL 26 zakladatelské dokumenty, notářský zápis NZ 125/2004 Městský soud v Praze 22.6.2004 2.12.2004 0
B 5850/SL 25 stanovy společnosti Městský soud v Praze 22.6.2004 4.10.2004 4.11.2004 0
B 5850/SL 24 účetní závěrka, výroční zpráva r.2003+audit+o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2003 9.9.2004 21.9.2004 0
B 5850/SL 23 účetní závěrka r.2003+audit+podíl.fondy Městský soud v Praze 31.12.2003 22.7.2004 13.9.2004 0
B 5850/SL 22 účetní závěrka, výroční zpráva r.2002,audit.,přílohy Městský soud v Praze 31.3.2003 16.7.2003 19.9.2003 0
B 5850/SL 21 účetní závěrka, výroční zpráva r.2002,zpráva auditora,příl. Městský soud v Praze 30.4.2003 9.9.2003 16.9.2003 0
B 5850/SL 20 ostatní rozhodnutí jedin.akcionáře Městský soud v Praze 30.6.2003 9.9.2003 16.9.2003 0
B 5850/SL 19 ostatní -rozhodnutí jed.akcionáře Městský soud v Praze 23.1.2003 19.5.2003 0
B 5850/SL 18 podpisové vzory 1x Městský soud v Praze 24.1.2003 19.5.2003 0
B 5850/SL 17 notářský zápis NZ626/2002 Městský soud v Praze 28.6.2002 19.5.2003 0
B 5850/SL 16 stanovy společnosti Městský soud v Praze 28.6.2002 19.5.2003 0
B 5850/SL 15 účetní závěrka, výroční zpráva +audit za rok 2001 Městský soud v Praze 31.12.2001 8.8.2002 20.8.2002 0
B 5850/SL 13 notářský zápis -rozh.jed. akc. VH 28,12,2001 Městský soud v Praze 31.1.2002 25.3.2002 0
B 5850/SL 12 výroční zpráva + audit za rok 2000 Městský soud v Praze 26.11.2001 29.11.2001 0
B 5850/SL 9 notářský zápis - NZ 417/99,stanovy Městský soud v Praze 27.7.1999 30.10.2001 0
B 5850/SL 8 výroční zpráva +audit za rok 2000 Městský soud v Praze 31.12.2000 30.10.2001 0
B 5850/SL 7 výroční zpráva +audit za rok 1999 Městský soud v Praze 31.12.1999 30.10.2001 0
B 5850/SL 6 výroční zpráva +audit za rok 1998 Městský soud v Praze 31.12.1998 30.10.2001 0
B 5850/SL 11 notářský zápis NZ 45/2000 Městský soud v Praze 31.1.2000 30.10.2001 0
B 5850/SL 10 ostatní -rozhodnutí z VH Městský soud v Praze 20.6.2001 30.10.2001 0
B 5850/SL 5 účetní závěrka za rok 1999+audit.zpráva Městský soud v Praze 31.12.2001 15.1.2001 0
B 5850/SL 4 notářský zápis Městský soud v Praze 31.1.2000 29.6.2000 0
B 5850/SL 3 notářský zápis + stanovy Městský soud v Praze 27.7.1999 29.11.1999 0
B 5850/SL 2 notářský zápis vč. stanov Městský soud v Praze 16.4.1998 0
B 5850/SL 14 stanovy společnosti - platné od 28,12,2001 Městský soud v Praze 0
B 5850/SL 1 notářský zápis Městský soud v Praze 13.8.1998 25.8.1998 0

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.

IČO: 47672684
Firma: J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 8
Počet zaměstnanců: 20 - 24 zaměstnanců
Institucionální sektor: Pomocné finanční instituce soukromé národní
Datum vzniku: 8.2.1993

Sídlo J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.

Sídlo: Pobřežní 297/14, Praha 186 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Pomocné činnosti související s finančním zprostředkováním, kromě pojišťovnictví a penzijního financování
Správa fondů
tracking image