Firma J & T BANKA, a.s. IČO 47115378


J & T BANKA, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík.

J & T BANKA, a.s. (47115378) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Pobřežní 297/14, Praha 186 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 13. 10. 1992 a je stále aktivní. J & T BANKA, a.s. nemá žádnou provozovnu a nemá žádnou živnost.

Jako zdroj dat o J & T BANKA, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o J & T BANKA, a.s. na Justice.cz

Výpis dat pro J & T BANKA, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje J & T BANKA, a.s.

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 1731
IČO (identifikační číslo osoby) 47115378
Jméno J & T BANKA, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 13.10.1992
Počet členů statutárního orgánu: 5 21.6.2018
Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady dne 3.11.2015 rozhodl o zvýšení základního kapitálu společnosti ve výši 9.558.127.000,- Kč, který byl v plném rozsahu splacen, upisováním nových akcií, jejichž emisní kurs bude splacen peněžitým vkladem, následovně: a) základní kapitál Společnosti se zvyšuje o částku 1.080.000.000,- Kč na jeho novou výši 10.638.127.000,- Kč, s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku, o niž se základní kapitál zvyšuje, b) identifikace nově upisovaných akcií: celkový počet a jmenovitá hodnota: 1.080.000 kusů akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000,- Kč, druh všech nově upisovaných akcií: akcie, s nimiž nejsou spojena žádná zvláštní práva kmenové, forma všech nově up isovaných akcií: na jméno, přičemž budou vydány jako zaknihované cenné papíry, (dále též jen Nově upisované akcie), c) Nově upisované akcie budou v souladu s ustanovením § 484 odst. 1 zákona o obchodních korporacích upisovány s využitím přednostního práva jediným akcionářem, tj. společností J&T FINANCE GROUP SE, se sídlem Praha 8, Pobřežní 297/14, PSČ 18600, identifika ční číslo 27592502, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle H, vložka 1317 (dále též jen Upisovatel), d) jiné způsoby upsání, tj. upsání bez využití přednostního práva nebo upsání na základě veřejné nabídky podle ustanovení § 480 až § 483 zákona o obchodních korporacích, se nepřipouští, e) Nově upisované akcie budou upsány na základě smlouvy, kterou uzavře Upisovatel se Společností podle ustanovení § 479 zákona o obchodních korporacích v sídle Společnosti v pracovní dny v době od 10.00 hodin do 18.00 hodin, a to ve lhůtě do 6 měsíců ode dne přijetí tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu, f) s ohledem na to, že Nově upisované akcie mají být upsány jediným akcionářem, nevyžaduje se zaslání informací o přednostním právu v souladu s ustanovením § 485 odst. 2 zákona o obchodních korporacích, přičemž jediný akcionář vykoná své přednostní právo k upsání všech Nově upisovaných akcií ve výše stanoveném místě a lhůtě pro jejich úpis s tím, že rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva je den přijetí tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu, g) emisní kurs všech Nově upisovaných akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě, tj. emisní kurs každé akcie bude činit 1.000,- Kč, celková výše emisního kursu všech Nově upisovaných akcií bude činit 1.080.000.000,- Kč, přičemž bude splacen v penězích, h) účet u banky pro splacení emisního kursu upsaných akcií: účet Společnosti číslo 0002008911/5800, vedený u J&T BANKA, a.s., i) lhůta, v níž upisovatel splatí celý emisní kurs jím upsaných akcií: Upisovatel splatí emisní kurs upisovaných akcií ve lhůtě do 6 měsíců ode dne jejich úpisu. 10.11.2015 - 25.1.2016
Počet členů dozorčí rady: 6 1.7.2014
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 1.7.2014
Počet členů statutárního orgánu: 4 1.7.2014 - 21.6.2018
Společnost J&T FINANCE, a.s., jako jediný akcionář J&T BANKY, a.s. rozhodla při výkonu působnosti valné hromady dne 27.11.2013 o zvýšení základního kapitálu: Jediný akcionář rozhoduje o zvýšení základního kapitálu společnosti J & T BANKA, a.s. ze současné výše 3.858.127.000,- Kč (slovy tři miliardy osm set a padesát osm milionů sto dvacet sedm tisíc korun českých) o částku 5.700.000.000,- Kč (slovy pět miliar d sedm set milionů korun českých) na novou celkovou výši 9.558.127.000,- Kč (slovy devět miliard pět set padesát osm milionů sto dvacet sedm tisíc korun českých), a to upsáním nových akcií peněžitými vklady. Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. Určuje se počet a jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií takto: a) počet akcií: 5.700.000 (slovy pět milionů sedm set tisíc) kusů, b) jmenovitá hodnota akcií: 1.000,- Kč (slovy jeden tisíc korun českých), c) druh akcií: kmenové akcie, d) forma akcií: akcie na jméno, e) podoba akcií: zaknihovaná. f) Emisní kurs každé akcie se stanovuje na 1.000,- Kč (slovy jeden tisíc korun českých). Jediný akcionář rozhoduje o tom, že všechny nové akcie společnosti budou upsány jediným akcionářem - společností J&T FINANCE, a.s. se sídlem Praha 8, Pobřežní 297/14, PSČ: 186 00, IČ 275 92 502, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Pra ze, oddíl B, vložka 11058, která využívá v celém rozsahu svého přednostního práva k upsání nových akcií společnosti v souladu s ust. § 204a odst. 1 obchodního zákoníku, a to smlouvou o upsání akcií. K upsání akcií bude poskytnuta lhůta čtrnácti dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií s tím, že návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií obsahující náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obchodního zákoníku doručí představenstvo Společnos ti jedinému akcionáři, společnosti J&T FINANCE, a.s. bez zbytečného odkladu po podání návrhu zápisu tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku. Upisovatel je povinen splatit část jmenovité hodnoty (emisního kurzu) upsaných akcií ve výši alespoň 30 % na zvláštní účet č. 0002008911/5800 vedený u J & T BANKY, a.s., se sídlem Praha 8, Pobřežní 297/14, PSČ 186 00, IČ 471 15 378, a to ve lhůtě 30 dnů o d upsání akcií. Upisování akcií smlouvou o úpisu akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis tohoto rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku 2.12.2013 - 10.12.2013
Společnost J&T FINANCE, a.s., jako jediný akcionář J&T BANKY, a.s. rozhodl při výkonu působnosti valné hromady dne 5.12.2012 o zvýšení základního kapitálu: Jediný akcionář rozhoduje o zvýšení základního kapitálu společnosti J&T BANKA, a.s. ze současné výše 3.358.127.000,- Kč (slovy tři miliardy tři sta padesát osm milionů sto dvacet sedm tisíc korun českých) o částku 500.000.000,- Kč (slovy pět set milionů korun českých) na novou celkovou výši 3.858.127.000,- Kč (slovy tři miliardy osm set padesát osm milionů sto dvacet sedm tisíc korun českých), a to upsáním nových akcií peněžitými vklady. Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. Určuje se počet a jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií takto: a) počet akcií: 500.000 (slovy pět set tisíc) kusů, b) jmenovitá hodnota akcií: 1.000,- Kč (slovy jeden tisíc korun českých), c) druh akcií: kmenové akcie, d) forma akcií: akcie na jméno, e) podoba akcií: zaknihovaná. f) Emisní kurs každé akcie se stanovuje na 1.000,- Kč (slovy jeden tisíc korun českých). Jediný akcionář rozhoduje o tom, že všechny nové akcie společnosti budou upsány jediným akcionářem - společností J&T FINANCE, a.s. se sídlem Praha 8, Pobřežní 297/14, PSČ: 186 00, IČ 275 92 502, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Pra ze, oddíl B, vložka 11058, která využívá v celém rozsahu svého přednostního práva k upsání nových akcií společnosti v souladu s ust. § 204a odst. 1 obchodního zákoníku, a to smlouvou o upsání akcií. K upsání akcií bude poskytnuta lhůta čtrnácti dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií s tím, že návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií obsahující náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obchodního zákoníku doručí představenstvo Společnos ti jedinému akcionáři, společnosti J&T FINANCE, a.s. bez zbytečného odkladu po podání návrhu zápisu tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku. Upisovatel je povinen splatit část jmenovité hodnoty (emisního kurzu) upsaných akcií ve výši alespoň 30 % na zvláštní účet č. 0002008911/5800 vedený u J & T BANKY, a.s., se sídlem Praha 8, Pobřežní 297/14, PSČ 186 00, IČ 471 15 378, a to ve lhůtě 30 dnů o d upsání akcií. Upisování akcií smlouvou o úpisu akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis tohoto rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku 7.12.2012 - 21.12.2012
Společnost J&T FINANCE, a.s., jako jediný akcionář J&T BANKY, a.s. rozhodl při výkonu působnosti valné hromady dne 6.2.2012 o zvýšení základního kapitálu: Jediný akcionář rozhoduje o zvýšení základního kapitálu společnosti J & T BANKA, a.s. ze současné výše 3.358.127.000,- Kč (slovy tři miliardy tři sta padesát osm milionů jedno sto dvacet sedm tisíc korun českých) o částku 454.000.000,- Kč (slovy čtyři st a padesát čtyři milionů korun českých) na novou celkovou výši 3.812.127.000,- Kč (slovy tři miliardy osm set dvanáct milionů jedno sto dvacet sedm tisíc korun českých), a to upsáním nových akcií nepeněžitým vkladem. Upisování akcií nad tuto částku se nepř ipouští. Určuje se počet a jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií takto: a) počet akcií: 454.000 (slovy čtyři sta padesát čtyři tisíc) kusů, b) jmenovitá hodnota akcií: 1.000,- Kč (slovy jeden tisíc korun českých), c) druh akcií: kmenové akcie, d) forma akcií: akcie na jméno, e) podoba akcií: zaknihovaná, f) Emisní kurs každé akcie se stanovuje na 1.000,- Kč (slovy jeden tisíc korun českých). Jediný akcionář rozhoduje o tom, že všechny nové akcie společnosti budou upsány jediným akcionářem - společností J&T FINANCE, a.s. se sídlem Praha 8, Pobřežní 297/14, PSČ: 186 00, IČ 275 92 502, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Pra ze, oddíl B, vložka 11058. Vzhledem k tomu, že všechny akcie na zvýšení základního kapitálu se upisují nepeněžitým vkladem, přednostní právo na upisování akcií se neaplikuje. K upsání akcií bude poskytnuta lhůta alespoň čtrnácti dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií s tím, že návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií obsahující náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obchodního zákoníku doručí představenstvo S polečnosti jedinému akcionáři, společnosti J&T FINANCE, a.s. bez zbytečného odkladu po podání návrhu zápisu tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku. Upisování akcií smlouvou o úpisu akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis tohoto rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Emisní kurz upisovaných akcií bude jediným akcionářem splacen nepeněžitým vkladem v hodnotě 454.000.000,- Kč (slovy čtyři sta padesát čtyři milionů korun českých), který tvoří: - 200.000 (slovy dvě stě tisíc) kusů kmenových akcií, státní registrační číslo 7, emise CB 10103061B, jmenovité hodnoty 100 CHF (švýcarských franků), emitovaných společností ?J&T Bank (Switzerland) Ltd., se sídlem Talacker 50, CH-8001 Zurich, Švýcarsk á konfederace, reg.č. CH020300697211?, které představují 100% na základním kapitálu a hlasovacích právech emitenta. Výše uvedený vklad je popsán a oceněn znaleckým posudkem ze dne 22. prosince 2011 číslo 31/25311842/11 zpracovaným znaleckým ústavem E & Y Valuations s.r.o., IČ: 161 90 581, se sídlem Praha 2, Karlovo nám. 10, PSČ 120 00, Výše uvedený znalecký ústav byl k ocenění nepeněžitého vkladu jmenován usnesením Městského soudu v Praze vydaným pod čj.: 2Ne 5944/2011-9 které nabylo právní moci dne 23.11.2011 . Výše ocenění nepeněžitého vkladu stanovená výše citovaným znaleckým posudkem činí částku 454.000.000,- Kč (slovy čtyřista padesát čtyři milionů korun českých). Nepeněžitý vklad bude hospodářsky využit v souladu s předmětem podnikání a činnosti obchodní společnosti J&T BANKA, a.s. Písemná zpráva zpracovaná ve smyslu § 204 odst. 3 obchodního zákoníku, ve které jsou uvedeny důvody upisování akcií nepeněžitým vkladem a odůvodnění výše navrhovaného emisního kurzu byla vypracována dne 2.2.2012 a předložena jedinému akcionáři a jediný ak cionář společnost J&T FINANCE, a.s. tuto zprávu schválil. 13.2.2012 - 22.6.2012
Společnost J&T FINANCE, a.s., jako jediný akcionář J&T BANKY, a.s. rozhodl při výkonu působnosti valné hromady dne 7.12.2011 o zvýšení základního kapitálu: Jediný akcionář rozhoduje o zvýšení základního kapitálu společnosti J & T BANKA, a.s. ze současné výše 2.858.127.000,- Kč (slovy dvě miliardy osm set padesát osm milionů sto dvacet sedm tisíc korun českých) o částku 500.000.000,- Kč (slovy pět set milion ů korun českých) na novou celkovou výši 3.358.127.000,- Kč (slovy tři miliardy tři sta padesát osm milionů sto dvacet sedm tisíc korun českých), a to upsáním nových akcií peněžitými vklady. Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. Určuje se počet a jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií takto: a) počet akcií: 500.000 (slovy pět set tisíc) kusů, b) jmenovitá hodnota akcií: 1.000,- Kč (slovy jeden tisíc korun českých), c) druh akcií: kmenové akcie, d) forma akcií: akcie na jméno, e) podoba akcií: zaknihovaná. f) Emisní kurs každé akcie se stanovuje na 1.000,- Kč (slovy jeden tisíc korun českých). Jediný akcionář rozhoduje o tom, že všechny nové akcie společnosti budou upsány jediným akcionářem - společností J&T FINANCE, a.s. se sídlem Praha 8, Pobřežní 297/14, PSČ: 186 00, IČ 275 92 502, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Pra ze, oddíl B, vložka 11058, která využívá v celém rozsahu svého přednostního práva k upsání nových akcií společnosti v souladu s ust. § 204a odst. 1 obchodního zákoníku, a to smlouvou o upsání akcií. K upsání akcií bude poskytnuta lhůta čtrnácti dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií s tím, že návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií obsahující náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obchodního zákoníku doručí představenstvo Společnos ti jedinému akcionáři, společnosti J&T FINANCE, a.s. bez zbytečného odkladu po podání návrhu zápisu tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku. Upisovatel je povinen splatit část jmenovité hodnoty (emisního kurzu) upsaných akcií ve výši alespoň 30 % na zvláštní účet č. 0002008911/5800 vedený u J & T BANKY, a.s., se sídlem Praha 8, Pobřežní 297/14, PSČ 186 00, IČ 471 15 378, a to ve lhůtě čtrnácti dnů od upsání akcií. Upisování akcií smlouvou o úpisu akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis tohoto rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 12.12.2011 - 22.12.2011
Společnost J&T FINANCE, a.s., jako jediný akcionář J&T BANKY, a.s. rozhodl při výkonu působnosti valné hromady dne 16.11.2011 o zvýšení základního kapitálu: Jediný akcionář rozhoduje o zvýšení základního kapitálu společnosti J&T BANKA, a.s. ze současné výše 2.488.127000,- Kč (slovy dvě miliardy čtyři sta osmdesát osm milionů jedno sto dvacet sedm tisíc korun českých) o částku 370.000.000,- Kč (slovy tři sta s edmdesát milionů korun českých) na novou celkovou výši 2.858.127.000,- Kč (slovy dvě miliardy osm set padesát osm milionů jedno sto dvacet sedm tisíc korun českých), a to upsáním nových akcií nepeněžitým vkladem. Upisování akcií nad tuto částku se nepřipo uští. Určuje se počet a jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií takto: a) počet akcií: 370.000 (slovy tři sta sedmdesát tisíc) kusů, b) jmenovitá hodnota akcií: 1.000,- Kč (slovy jeden tisíc korun českých), c) druh akcií: kmenové akcie, d) forma akcií: akcie na jméno, e) podoba akcií: zaknihovaná, f) Emisní kurs každé akcie se stanovuje na 1.000,- Kč (slovy jeden tisíc korun českých). Jediný akcionář rozhoduje o tom, že všechny nové akcie společnosti budou upsány jediným akcionářem - společnosti J&T FINANCE, a.s. se sídlem Praha 8, Pobřežní 297/14, PSČ: 186 00, IČ 27592502, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze , oddíl B, vložka 11058. Vzhledem k tomu, že všechny akcie na zvýšení základního kapitálu se upisují nepeněžitým vkladem, přednostní právo na upisování akcií se neaplikuje. K upsání akcií bude poskytnuta lhůta čtrnácti dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií s tím, že návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií obsahující náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obchodního zákoníku doručí představenstvo Společnosti jedinému akcionáři, společnosti J&T FINANCE, a.s. bez zbytečného odkladu po podání návrhu zápisu tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku. Upisování akcií smlouvou o úpisu akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž se právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis tohoto rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Emisní kurz upisovaných akcií bude jediným akcionářem splacen nepeněžitým vkladem v hodnotě 370.000.000,- Kč (slovy tři sta sedmdesát milionů korun českých) který tvoří: - 7.930.000 (slovy sedm milionů devět set třicet tisíc) kusů kmenových akcií jmenovi té hodnoty 50 RUB (ruckých rublů), vydaných v listinné podobě, na jméno, emitovaných společností "J&T Bank, ZAO", reg.č. 102773912165, se sídlem Kadashevslaya embankment 26, Moskva, Ruská federace, které představují 99,125% na základním kapitálu a hlasova cích právech emitenta. Výše uvedených vklad je popsán a oceněn znaleckým posudkem ze dne 5.10.2011 číslo 25/25311842/11 zpracovaným znaleckým ústavem E & Y Valuations s.r.o., IČ 16190581, se sídlem Praha 2, Karlovo nám. 10, PSČ 120 00. Výše ocenění nepeněžitého vkladu stanovená výše citovaným znaleckým posudkem činí částku 370.000.000,- Kč (slovy tři sta sedmdesát milionů korun českých). Nepeněžitý vklad bude hospodářsky využit v souladu s předmětem podnikání a činností obchodní společnosti J&T BANKA, a.s. Písemná zpráva zpracovaná ve smyslu § 204 odst. 3 obchodního zákoníku, ve které jsou uvedeny důvody upisování akcií nepeněžitým vkladem a odůvodnění výše navrhovaného emisního kurzu byla vypracována dne 10.11.2011 a předložena jedinému akcionáři a jediný akcionář společnost J&T FINANCE, a.s. tuto zprávu schválil. 18.11.2011 - 29.11.2011
Společnost J&T FINANCE, a.s., jako jediný akcionář J&T BANKY, a.s. rozhodl při výkonu působnosti valné hromady dne 10.10.2011 o zvýšení základního kapitálu: Jediný akcionář rozhoduje o zvýšení základního kapitálu společnosti J & T BANKA, a.s. ze současné výše 2.188.127.000,- Kč (slovy dvě miliardy sto osmdesát osm milionů sto dvacet sedm tisíc korun českých) o částku 300.000.000,- Kč (slovy tři sta milionů ko run českých) na novou celkovou výši 2.488.127.000,- Kč (slovy dvě miliardy čtyřista osmdesát osm milionů sto dvacet sedm tisíc korun českých), a to upsáním nových akcií peněžitými vklady. Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. Určuje se počet a jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií takto: a) počet akcií: 300.000 (slovy tři sta tisíc) kusů, b) jmenovitá hodnota akcií: 1.000,- Kč (slovy jeden tisíc korun českých), c) druh akcií: kmenové akcie, d) forma akcií: akcie na jméno, e) podoba akcií: zaknihovaná, f) Emisní kurs každé akcie se stanovuje na 1.000,- Kč (slovy jeden tisíc korun českých). Jediný akcionář rozhoduje o tom, že všechny nové akcie společnosti budou upsány jediným akcionářem - společností J&T FINANCE, a.s. se sídlem Praha 8, Pobřežní 297/14, PSČ: 186 00, IČ 257 92 502, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praz e, oddíl B, vložka 11058, která využívá v celém rozsahu svého přednostního práva k upsání nových akcií společnosti v souladu s ust. § 204a odst. 1 obchodního zákoníku, a to smlouvou o upsání akcií. K upsání akcií bude poskytnuta lhůta čtrnácti dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií s tím, že návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií obsahující náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obchodního zákoníku doručí představenstvo Společnosti jedinému akcionáři, Společnosti J&T Finance, a.s. bez zbytečného odkladu po podání návrhu zápisu tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku. Upisovatel je povinen splatit část jmenovité hodnoty (emisního kurzu) upsaných akcií ve výši 30 % na zvláštní účet č. 0002008911/5800 vedený u J&T BANKY, a.s., se sídlem Praha 8, Pobřežní 297/14, PSČ 186 00, IČ 471 15 378, a to ve lhůtě čtrnácti dnů od up sání akcií. Upisování akcií smlouvou o úpisu akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis tohoto rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 14.10.2011 - 7.11.2011
Společnost J&T FINANCE, a.s., jako jediný akcionář J & T BANKY, a.s. rozhodl při výkonu působnosti valné hromady dne 7.7.2011 o zvýšení základního kapitálu: Jediný akcionář rozhoduje o zvýšení základního kapitálu společnosti J & T BANKA, a.s. ze současné výše 1.838.127.000,- Kč (slovy jedna miliarda osm set třicet osm milionů sto dvacet sedm tisíc korun českých) o částku 350.000.000,- Kč (slovy tři sta padesá t milionů korun českých) na novou celkovou výši 2.188.127.000,- Kč (slovy dvě miliardy sto osmdesát osm milionů sto dvacet sedm tisíc korun českých), a to upsáním nových akcií peněžitými vklady. Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. Určuje se počet a jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií takto: a) počet akcií: 350.000 (slovy tři sta padesát tisíc) kusů, b)jmenovitá hodnota akcií: 1.000,- Kč (slovy jeden tisíc korun českých), c) druh akcií: kmenové akcie, d) forma kcií:akcie na jméno, e) podoba akcií: zaknihovaná. Emisní kurs každé akcie se stanovuje na 1.000,- Kč (slovy jeden tisíc korun českých). Jediný akcionář rozhoduje o tom, že všechny nové akcie společnosti budou upsány jediným akcionářem - společností J&T FINANCE, a.s. se sídlem Praha 8, Pobřežní 297/14, PSČ: 186 00, IČ 275 92 502, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praz e, oddíl B, vložka 11058, která využívá v celém rozsahu svého přednostního práva k upsání nových akcií společnosti v souladu s ust. § 204a odst. 1 obchodního zákoníku, a to smlouvou o upsání akcií. K upsání akcií bude poskytnuta lhůta čtrnácti dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií s tím, že návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií obsahující náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obchodního zákoníku doručí představenstvo Společnosti jedinému akcionáři, společnosti J&T FINANCE, a.s. bez zbytečného odkladu po podání návrhu zápisu tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku. Upisovatel je povinen splatit část jmenovité hodnoty (emisního kurzu) upsaných akcií ve výši 30 % na zvláštní účet č. 0002008911/5800 vedený u J&T BANKY, a.s., se sídlem Praha 8, Pobřežní 297/14, PSČ 186 00, IČ 471 15 378, a to ve lhůtě čtrnácti dnů od up sání akcií. Upisování akcií smlouvou o úpisu akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhonutí o zamítnutí návrhu na zápis tohoto rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 18.7.2011 - 26.7.2011
Společnost J&T FINANCE GROUP, a.s., jako jediný akcionář J&T BANKY, a.s. rozhodl při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu: 1. Základní kapitál obchodní společnosti J&T BANKA, a.s. se zvýší o částku 420.000.000,- Kč (slovy čtyři sta dvacet milionů korun českých) ze současné výše 513.701.000,- Kč (celkem pět set třináct milionů sedm set jedna tisíc korun českých) na novou celko vou výši 933.701.000,- Kč (slovy devět set třicet tři milionů sedm set jedna tisíc korun českých) a to upsáním nových akcií peněžitými vklady. Upsání akcií nad tuto částku se nepřipouští. 2. Určuje se počet a jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií takto: počet akcií: 420.000 kusů, jmenovitá hodnota akcií: 1.000,- Kč, druh akcií: kmenové akcie, forma akcií: akcie na jméno, podoba akcií: zaknihovaná. 3. Emisní kurs každé akcie se stanovuje na 1.000,- Kč (slovy jeden tisíc korun českých). 4. Všechny nové akcie společnosti budou upsány jediným akcionářem - společností J&T FINANCE GROUP, a.s., se sídlem Slovenská republika, Bratislava, Lamačská cesta 3, IČ 31 391 087, která využívá v celém rozsahu svého přednostního práva k upsání nových ak cií společnosti dle ust. § 204a odst. 1 obchodního zákoníku, a to smlouvou o upsání akcií. 5. K upsání akcií bude poskytnuta lhůta 14 dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií s tím, že návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií obsahující náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obchodního zákoníku doručí představenstvo Společnosti j edinému akcionáři, společnosti J&T FINANCE GROUP, a.s. bez zbytečného odkladu po podání návrhu zápisu tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku. 6. Upisovatel je povinen splatit část jmenovité hodnoty (emisního kurzu) upsaných akcií ve výši 30 % na zvláštní účet č. 0002008911/5800 vedený u J&T BANKY, a.s., se sídlem Praha 8, Pobřežní 297/14, PSČ 186 00, IČ 471 15 378, a to ve lhůtě 14 dnů od upsán í akcií. 7. Upisování akcií smlouvou o úpisu akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis tohoto rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 13.10.2005 - 21.10.2005
Mimořádná valná hromada konaná dne 17.8.2005 přijala následující usnesení: 1. Mimořádná valná hromada Společnosti konstatuje, že na základě výpisu z registru emitenta vedeného Střediskem cenných papírů a vyhotoveného k rozhodnému dni pro účast na valné hromadě, tj. ke dni 10.8.2005 J&T FINANCE GROUP, a.s., IČ: 31 391 087, se síd lem Lamačská cesta 3, Bratislava, Slovenská republika, vlastní 118.609 ks akcií jmenovité hodnoty 1,43 Kč a 512.690 ks akcií jmenovité hodnoty 1000,- Kč, tedy vlastní akcie v souhrnné jmenovité hodnotě 512.859.610,87 Kč, což z celkové výše 513.701.000 Kč základního kapitálu představuje 99,84% podílu na základním kapitálu a na hlasovacích právech Společnosti. 2. Mimořádná valná hromada konstatuje, že akcionář J&T FINANCE GROUP, a.s., IČ: 31 391 087, se sídlem Lamačská cesta 3, Bratislava, Slovenská republika, zapsaný v Obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, oddíl Sa, vložka 802/B, je hlavním akcioná řem oprávněným k přechodu akcií od ostatních akcionářů podle zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku v platném znění. 3. Mimořádná valná hromada společnosti rozhoduje, že všechny ostatní účastnické cenné papíry (akcie a zatímní listy), tedy všechny účastnické cenné papíry které nejsou ve vlastnictví hlavního akcionáře, přecházejí na hlavního akcionáře Společnosti, kterým je společnost J&T FINANCE GROUP, a.s., IČ: 31 391 087, se sídlem Lamačská cesta 3, Bratislava, Slovenská republika, zapsaný v Obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, oddíl Sa, vložka 802/B. 4. Mimořádná valná hromada schvaluje výši protiplnění určenou a navrženou hlavním akcionářem, která činí 2,86 Kč (slovy dvě koruny české a osmdesát šest haléřů) za každý účastnický cenný papír jmenovité hodnoty 1,43 Kč a 2000,- Kč (slovy dva tisíce korun českých) za každý účastnický cenný papír jmenovité hodnoty 1000,- Kč s tím, že protiplnění bude vyplaceno v penězích. 5. Mimořádná valná hromada konstatuje, že výše protiplnění se neodchyluje od zdůvodnění výše protiplnění předloženém hlavním akcionářem dne 22.7.2005 a ani od výše, uvedené ve znaleckém posudku ze dne 20.7.2005 č. A 112/2005 zpracovaným PRAGUE ACCOUNTING SERVICES s.r.o., Znalecký ústav zapsaný rozhodnutím Ministerstva spravedlnosti ČR do seznamu ústavů kvalifikovaných pro znaleckou činnost v oboru ekonomika, se sídlem Žerotínova 35/1124, Praha 3, PSČ 130 00, IČ: 250 94 921. 6. Mimořádná valná hromada určuje lhůtu pro poskytnutí protiplnění, která činí 2 měsíce od zápisu vlastnického práva na majetkovém účtu v příslušné evidenci cenných papírů. Hlavní akcionář poskytne protiplnění v souladu s § 183m odst. 4 obchodního zákoní ku vlastníkovi vykoupených účastnických cenných papírů (dále jen ?vlastník?) v penězích, a to prostřednictvím poštovní peněžní poukázky zaslané na adresu uvedenou v seznamu akcionářů vyhotovenému k rozhodnému dni pro účast na mimořádné valné hromadě, příp adně na adresu nebo bezhotovostně na účet, sdělený vlastníkem doporučeným dopisem adresovaným hlavnímu akcionáři na doručovací adresu v ČR, kterou je sídlo Společnosti. 31.8.2005 - 21.10.2005
Řádná valná hromada konaná dne 28.4.2005 přijala usnesení o zvýšení základního kapitálu společnosti. 1) Důvodem navrhovaného zvýšení základního kapitálu je zlepšení kapitálové struktury Společnosti s ohledem na její další vývoj. Zvýšení základního kapitálu Společnosti bude provedeno v souladu s § 203 ObchZ upsáním nových akcií peněžitými vklady. 2) Ke zvýšení základníh kapitálu Splečnosti dojde o částku 1.027.402.000,- Kč (slovy jedna miliarda dvacet sedm milionů čtyři sta dva tisíc korun českých) ze současné výše 513.701.000,- Kč (slovy pět set třináct milionů sedm set jeden tisíc korun českých) na částku 1.541.103.000,- Kč (slovy jedna miliarda pět set čtyřicet jeden milion sto tři tisíce korun českých). Upsání akcií nad tuto částku se nepřipouští. 3) Počet a jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií: a) 1.400.000 ks (slovy jeden milion čtyři sta tisíc kusů) akcií jmenovité hodnoty 1,43 Kč (jedna koruna česká čtyřicet tři haléře), kmenové akcie, znějící na majitele, zaknihované b) 1.025.400 ks (slovy jeden milion dvacet pět tisíc čtyři sta kusů) akcií jemnovité hodnoty 1.000,- Kč (slovy jeden tisíc korun českých), kmenové akcie, znějící na majitele, zaknihované. 4) Každý akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu společnosti. a) Místem pro vykonání přednostního práva je sídlo společnosti na adrese J & T BANKA, a.s. se sídlem Praha 8, Pobřežní 297/14, PSČ 186 00, a to v pracovních dnech od 9,00 do 16,00 hod. Lhůta k upisování nových akcií v 1. kole s využitím přednostního práv a potrvá 2 týdny a počne běžet dnem následujícím po datu zveřejnění a oznámení informace o přednostním právu akcionářů podle § 204a ObchZ. Tato informace bude oznámena akcionářům způsobem určeným stanovami pro svolání valné hromady a zveřejněna v Obchodní m věstníku 2. středu poté, co bude do obchodního rejstříku zapsáno navrhované zvýšení základního kapitálu Společnosti. b) Každý akcionář má přednostní právo k upsání akcií v rozsahu svého podílu na základním kapitálu Společnosti tak, že na každou jednu akcii jmenovité hodnoty 1,43 Kč (slovy jedna koruna česká čtyřicet tři haléře) je oprávněn upsat dvě nové akcie jmeovité hodnoty 1,43 Kč (slovy jedna koruna česká čtyřicet tři haléře) a na každou jednu akcii jmenovité hodnoty 1.000,- Kč (slovy jeden tisíc korun českých) je oprávněn upsat dvě nové akcie jmenovité hodnoty 1.000,- Kč (slovy jeden tisíc korun českých) s tím, ž e lze upisovat pouze celé akcie. c) Emisní kurz akcií upisovaných s využitím přednostního práva: Emisní kurz každé akcie jmenovité hodnoty 1,43 (slovy jedna koruna česká čtyřicet tři haléře) je stanoven na 1,43 Kč (slovy jedna koruna česká čtyřicet tři haléřů). Emisní kurz každé akcie jmenovité hodnoty 1.000,- Kč je stanoven na 1.000,- Kč (slovy jede n tisíc korun českých). d) Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva je den následující po datu zveřejnění a oznámení informace o přednostním právu akcionářů podle § 204a ObchZ, ke kterému musí být akcionář vlastníkem akcií. 5) Zbývající nově vydávané akcie, které nebudou účinně v 1. kole upsány s využitím přednostního práva, budou všechny nabídnuty ve 2. kole určitému zájemci, jímž je společnost J&T FINANCE GROUP, a.s., IČ: 31 391 087, se sídlem Lamačská cesta 3, Bratislava, Slovenská republika. K upsání akcií bude tomuto určitému zájemci poskytnuta lhůta nejméně 14 dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií s tím, že návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií doručí představenstvo Společnosti určitému zájemci, společnosti J&T FINANCE GROUP, a.s. do 30 dnů od uplynutí dvoutýdenní lhůty určené pro upsání akcií s využitím přednostního práva v 1. kole. 6) Upisovatel je povinen splatit část jmenovité hodnoty (emisního kurzu) upsaných akcií ve výši 30% na účet č. 0002008911/5800 vedený u J&T BANKY, a.s., a to ve lhůtě 30 dnů od upsání akcií. 27.5.2005 - 30.8.2005
Na společnost přešlo v důsledku fúze sloučením jmění zanikající společnosti J&T SECURITIES (CZECH REPUBLIC), a.s. se sídlem Praha 8, Pobřežní 297/14, PSČ 186 00, IČ 25067532, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7 398. 1.11.2004
Krajský obchodní soud v Praze dne 11.2.1998 pod č.j. Kv 1/97-96 prohlásil vyrovnání dlužníka Podnikatelská banka, a.s. potvzené usnesením téhož soudu ze dne 26.11.1997 č.j. Kv 1/97-92 za skončené. 13.5.1998 - 14.9.1998
Správce pověřený výkonem nucené správy v Podnikatelské bance, a.s. rozhodl v působnosti valné hromady dne 19.12.1997 s předchozím souhlasem České národní banky o zvýšení základního jmění minimálně o částku 500.000.000,-Kč upsáním nových akcií. Všechny akcie, které budou tvořit zvýšené základní jmění, nebudou veřejně obchodovatelné, budou znít na jméno a budou vydány v zaknihované podobě. S akciemi nebudou spojena žádná zvláštní práva (kmenové akcie). Jmenovitá hodnota jedné akcie činí 1.000,- Kč za jednu akcii a rovná se jejímu emisnímu kursu. Upisování proběhne ve dvou kolech s tím, že v prvním kole budou upsány akcie s využitím přednostního práva stávajících akcionářů. 8.1.1998 - 14.9.1998
Údaje o vyrovnání: Rozhodnutím Krajského obchodního soudu v Praze ze dne 12. května 1997 sp. zn. Kv 1/97-19 bylo povoleno vyrovnání na majetek akciové společnosti Podnikatelská banka, a. s. včetně ustavení vyrovnávacího správce s tím, že účinky povolení vyrovnání nastaly vyvěšením usnesení na úřední desce soudu. Vyrovnávací správce: Mgr. Zinglová, advokátka  Praha 9-Dolní Počernice, Strážkovická 329 18.6.1997 - 14.9.1998
Zapisuje se rozhodnutí České národní banky podle § 26 odst. 1 pís. e) zákona č. 21/1992 o bankách čj. 2273/12 ze dne 5. června 1996 o snížení základního jmění Podnikatelské banky, a.s. o částku 698 999 000,-Kč na částku 1 001 000,-Kč poměrným snížením jmenovité hodnoty všech 700 000 ks akcií banky na jmenovitou hodnotu 1,43 Kč. 10.1.1997 - 14.9.1998
Zavedena nucená správa pro společnost Podnikatelská banka a.s. se sídlem Praha 3, Roháčova 79, IČ 47 11 53 78 rozhodnutím České národní banky ze dne 6.června 1996, čj.2274/12 17.12.1996 - 14.9.1998
akciová společnost byla založena na základě výzvy k upisování akcií ve smyslu § 164 a násl. obch. zák. Ustavující valná hromada schválila stanovy, zvolila představenstvo a dozorčí radu. Ze 100 % základního kapitálu splaceno více než 30 %. 13.10.1992 - 14.9.1998

Aktuální kontaktní údaje J & T BANKA, a.s.

Kapitál J & T BANKA, a.s.

zakladni jmění 10 638 100 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 10.11.2015
zakladni jmění 9 558 130 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 10.12.2013 - 10.11.2015
zakladni jmění 3 858 130 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 21.12.2012 - 10.12.2013
zakladni jmění 3 358 130 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 22.12.2011 - 21.12.2012
zakladni jmění 2 858 130 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 29.11.2011 - 22.12.2011
zakladni jmění 2 488 130 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 7.11.2011 - 29.11.2011
zakladni jmění 2 188 130 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 26.7.2011 - 7.11.2011
zakladni jmění 1 838 130 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 11.7.2007 - 26.7.2011
zakladni jmění 1 513 700 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 7.6.2006 - 11.7.2007
zakladni jmění 933 701 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 21.10.2005 - 7.6.2006
zakladni jmění 513 701 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 1.11.2004 - 21.10.2005
zakladni jmění 501 011 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 13.5.1998 - 1.11.2004
zakladni jmění 1 001 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 10.1.1997 - 13.5.1998
zakladni jmění 700 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 13.4.1995 - 10.1.1997
zakladni jmění 450 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 13.10.1992 - 13.4.1995

Akcie J & T BANKA, a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 10 637 126 10.11.2015
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 9 557 126 10.12.2013 - 10.11.2015
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 3 857 21.12.2012 - 21.12.2012
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 3 857 126 21.12.2012 - 10.12.2013
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 3 357 126 22.12.2011 - 21.12.2012
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 2 857 126 29.11.2011 - 22.12.2011
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 2 487 126 7.11.2011 - 29.11.2011
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 2 187 126 26.7.2011 - 7.11.2011
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 1 837 126 11.7.2007 - 26.7.2011
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 1 512 700 7.6.2006 - 11.7.2007
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 932 700 21.10.2005 - 7.6.2006
Akcie na jméno 1 Kč 700 000 1.11.2004
Akcie na jméno 1 000 Kč 500 010 1.11.2004 - 21.10.2005
Akcie na jméno 1 000 Kč 12 690 1.11.2004 - 21.10.2005
Akcie na jméno 1 000 Kč 500 010 13.5.1998 - 1.11.2004
Akcie na jméno 1 Kč 700 000 10.1.1997 - 1.11.2004
Akcie na jméno 1 000 Kč 700 000 13.4.1995 - 10.1.1997
Akcie na jméno 1 000 Kč 450 000 9.8.1994 - 13.4.1995
Akcie na jméno 50 000 Kč 9 000 13.10.1992 - 9.8.1994

Sídlo J & T BANKA, a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Pobřežní 297/14 , Praha 186 00 2.10.2002
Adresa Pobřežní 620/3 , Praha 186 00 9.4.1999 - 2.10.2002
Adresa Roháčova 1090/81 , Praha 130 00 19.12.1994 - 9.4.1999
Adresa náměstí Hrdinů 1634/3 , Praha 140 00 13.10.1992 - 19.12.1994

Předmět podnikání J & T BANKA, a.s.

Platnost údajů od - do
činnosti uvedené v zákoně č. 21/1992 Sb. v platném znění v § 1 odst. 1 písmena: a) přijímání vkladů od veřejnosti b) poskytování úvěrů a činnosti uvedené v zákoně č. 21/1992 Sb. v platném znění v § 1 odst. 3 písmena: a) investování do cenných papírů na vlastní účet b) finanční pronájem (finanční leasing) c) platební styk a zúčtování d) vydávání a správa platebních prostředků e) poskytování záruk f) otvírání akreditivů g) obstarávání inkasa h) poskytování investičních služeb podle zvláštního právního předpisu: hlavní investiční služby: - podle § 4 odst. 2 písm. a) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a), b), c), d) a g) téhož zákona; - podle § 4 odst. 2 písm. b) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, provádění pokynů týkajících se investičních nástrojů na účet zákazníka, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a), b) c), d) a g) téhož zákona; - podle § 4 odst. 2 písm. c) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, obchodování s investičními nástroji na vlastní účet, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a), b), c), d) a g) téhož zákona; - podle § 4 odst. 2 písm. d) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, obhospodařování majetku zákazníka, je-li jeho součástí investiční nástroj, na základě volné úvahy v rámci smluvního ujednání, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 pís m. a), b), c), d) a g) téhož zákona; - podle § 4 odst. 2 písm. e) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, investiční poradenství týkající se investičních nástrojů, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a), b), c), d) a g) téhož zákona; - podle § 4 odst. 2 písm. g) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, upisování nebo umisťování investičních nástrojů se závazkem jejich upsání, a to ve vztahu k investičním nástrojům dle § 3 odst. 1 písm. a) a c) téhož zákona. - podle § 4 odst. 2 písm. h) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, umisťování investičních nástrojů bez závazku jejich upsání, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a) a c) téhož zákona; Doplňkové služby: - podle § 4 odst. 3 písm. a) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, úschova a správa investičních nástrojů včetně souvisejících služeb, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a), b, a c) téhož zákona; - podle § 4 odst. 3 písm. b) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, poskytování úvěru nebo půjčky zákazníkovi za účelem umožnění obchodu s investičním nástrojem, na němž se poskytovatel úvěru nebo půjčky podílí, a to ve vztahu k investičním nástrojům pod le § 3 odst. 1 písm. a), b) a c) téhož zákona; - podle § 4 odst. 3 písm. c) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, poradenská činnost týkající se struktury kapitálu, průmyslové strategie, a s tím souvisejících otázek, jakož i poskytování porad a služeb týkajících se přeměn společností nebo převodu po dniků; - podle § 4 odst. 3 písm. d) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, poskytování investičních doporučení a analýz investičních příležitostí nebo podobných obecných doporučení týkajících se obchodování s investičními nástroji, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a), b), c), d) a g) téhož zákona; - podle § 4 odst. 3 písm. e) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, provádění devizových operací souvisejících s poskytováním investičních služeb; - podle § 4 odst. 3 písm. f) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, služby související s upisováním a umisťováním investičních nástrojů, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a) a c) téhož zákona. i) finanční makléřství, j) výkon funkce depozitáře, k) směnárenskou činnost (nákup devizových prostředků), l) poskytování bankovních informací m) obchodování na vlastní účet nebo na účet klienta, s devizovými hodnotami a se zlatem v rozsahu: - obchodování na vlastní účet nebo na účet klienta s peněžními prostředky v cizí měně, - obchodování na vlastní účet se zahraničními cennými papíry, - a obchodování na vlastní účet s penězi ocenitelnými právy a závazky odvozenými od výše uvedených devizových hodnot, - obchodování na vlastní účet nebo na účet klienta se zlatem, n) pronájem bezpečnostních schránek, p) činnosti, které přímo souvisejí s činnostmi uvedenými v bankovní licenci J&T BANKY, a. s. 2.12.2013
činnosti uvedené v zákoně č. 21/1992 Sb. v platném znění v § 1 odst. 1 písmena - a) přijímání vkladů od veřejnosti b) poskytování úvěrů a činnosti uvedené v zákoně č. 21/1992 Sb. v platném znění v § 1 odst. 3 písmena a) investování do cenných papírů na vlastní účet b) finanční pronájem (finanční leasing) c) platební styk a zúčtování d) vydávání a správa platebních prostředků e) poskytování záruk f) otvírání akreditivů g) obstarávání inkasa h) poskytování investičních služeb podle zvláštního právního předpisu: hlavní investiční služby: - podle § 4 odst. 2 písm. a) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a), b), c), a d) téhož zákona; - podle § 4 odst. 2 písm. b) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, provádění pokynů týkajících se investičních nástrojů na účet zákazníka, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a), b) c), d) a g) téhož zákona; - podle § 4 odst. 2 písm. c) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, obchodování s investičními nástroji na vlastní účet, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a), b), c), d) a g) téhož zákona; - podle § 4 odst. 2 písm. d) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, obhospodařování majetku zákazníka, je-li jeho součástí investiční nástroj, na základě volné úvahy v rámci smluvního ujednání, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 pís m. a), b), a c) téhož zákona; - podle § 4 odst. 2 písm. e) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, investiční poradenství týkající se investičních nástrojů, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a), b), c), d) a g) téhož zákona; - podle § 4 odst. 2 písm. h) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, umisťování investičních nástrojů bez závazku jejich upsání, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a) a c) téhož zákona; Doplňkové služby: - podle § 4 odst. 3 písm. a) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, úschova a správa investičních nástrojů včetně souvisejících služeb, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a), b, a c) téhož zákona; - podle § 4 odst. 3 písm. b) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, poskytování úvěru nebo půjčky zákazníkovi za účelem umožnění obchodu s investičním nástrojem, na němž se poskytovatel úvěru nebo půjčky podílí, a to ve vztahu k investičním nástrojům pod le § 3 odst. 1 písm. a), b) a c) téhož zákona; - podle § 4 odst. 3 písm. c) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, poradenská činnost týkající se struktury kapitálu, průmyslové strategie, a s tím souvisejících otázek, jakož i poskytování porad a služeb týkajících se přeměn společností nebo převodu po dniků; - podle § 4 odst. 3 písm. d) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, poskytování investičních doporučení a analýz investičních příležitostí nebo podobných obecných doporučení týkajících se obchodování s investičními nástroji, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a), b), c), d) a g) téhož zákona; - podle § 4 odst. 3 písm. e) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, provádění devizových operací souvisejícíh s poskytováním investičních služeb; - podle § 4 odst. 3 písm. f) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, služby související s upisováním a umisťováním investičních nástrojů, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a) a c) téhož zákona. j) finanční makléřství, k) výkon funkce depozitáře l) směnárenskou činnost (nákup devizových prostřeků), m) poskytování bankvoních informací n) obchodování na vlastní účet nebo na účet klienta s devizovými hodnotami a se zlatem v rozsahu: - obchodování na vlastní účet nebo na účet klienta s peněžními prostředky v cizí měně, - obchodování na vlastní účet se zahraničními cennými papíry, - a obchodování na vlastní účet s penězi ocenitelnými právy a závazky odvozenými od výše uvedených devizových hodnot, - obchodování na vlastní účet nebo na účet klienta se zlatem, o) pronájem bezpečnostních schránek p) činnosti, které přímo souvisejí s činnostmi uvedenými v bankovní licenci J&T BANKY, a. s. 13.7.2009 - 2.12.2013
h) poskytování investičních služeb podle zvláštního právního předpisu: hlavní investiční služby: - podle § 4 odst. 2 písm. a) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a), b), c), a d) téhož zákona; - podle § 4 odst. 2 písm. b) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, provádění pokynů týkajících se investičních nástrojů na účet zákazníka, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a), b) c) a d) téhož zákona; - podle § 4 odst. 2 písm. c) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, obchodování s investičními nástroji na vlastní účet, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a), b), c), a d) téhož zákona; - podle § 4 odst. 2 písm. d) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, obhospodařování majetku zákazníka, je-li jeho součástí investiční nástroj, na základě volné úvahy v rámci smluvního ujednání, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 pís m. a), b), a c) téhož zákona; - podle § 4 odst. 2 písm. e) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, investiční poradenství týkající se investičních nástrojů, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a), b), c) a d) téhož zákona; - podle § 4 odst. 2 písm. h) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, umisťování investičních nástrojů bez závazku jejich upsání, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a) a c) téhož zákona; Doplňkové služby: - podle § 4 odst. 2 písm. c) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, úschova a správa investičních nástrojů včetně souvisejících služeb, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a), b, a c) téhož zákona; - podle § 4 odst. 2 písm. c) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, poskytování úvěru nebo půjčky zákazníkovi za účelem umožnění obchodu s investičním nástrojem, na němž se poskytovatel úvěru nebo půjčky podílí, a to ve vztahu k investičním nástrojům pod le § 3 odst. 1 písm. a), b) a c) téhož zákona; - podle § 4 odst. 3 písm. c) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, poradenská činnost týkající se struktury kapitálu, průmyslové strategie, a s tím souvisejících otázek, jakož i poskytování porad a služeb týkajících se přeměn společností nebo převodu po dniků; - podle § 4 odst. 3 písm. d) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, poskytování investičních doporučení a analýz investičních příležitostí nebo podobných obecných doporučení týkajících se obchodování s investičními nástroji, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a), b), c) a d) téhož zákona; - podle § 4 odst. 3 písm. e) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, provádění devizových operací souvisejícíh s poskytováním investičních služeb; - podle § 4 odst. 3 písm. f) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, služby související s upisováním a umisťováním investičních nástrojů, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a) a c) téhož zákona. 6.3.2009 - 6.3.2009
činnosti uvedené v zákoně č. 21/1992 Sb. v platném znění v § 1 odst. 1 písmena - a) přijímání vkladů od veřejnosti b) poskytování úvěrů a činnosti uvedené v zákoně č. 21/1992 Sb. v platném znění v § 1 odst. 3 písmena a) investování do cenných papírů na vlastní účet b) finanční pronájem (finanční leasing) c) platební styk a zúčtování d) vydávání a správa platebních prostředků e) poskytování záruk f) otvírání akreditivů g) obstarávání inkasa j) finanční makléřství k) výkon funkce depozitáře l) směnárenskou činnost (nákup devizových prostředků), m) poskytování bankovních informací n) obchodování na vlastní účet nebo na účet klienta s devizovými hodnotami a se zlatem v rozsahu: - obchodování na vlastní účet nebo na účet klienta s peněžními prostředky v cizí měně, - obchodování na vlastní účet se zahraničními cennými papíry, - a obchodování na vlastní účet s penězi ocenitelnými právy a závazky odvozenými od výše uvedených devizových hodnot, - obchodování na vlastní účet nebo na účet klienta se zlatem, o) pronájem bezpečnostních schránek p) činnosti, které přímo souvisejí s činnostmi uvedenými v bankovní licenci J&T BANKY, a. s. 6.3.2009 - 6.3.2009
činnosti uvedené v zákoně č. 21/1992 Sb. v platném znění v § 1 odst. 1 písmena - a) přijímání vkladů od veřejnosti b) poskytování úvěrů a činnosti uvedené v zákoně č. 21/1992 Sb. v platném znění v § 1 odst. 3 písmena a) investování do cenných papírů na vlastní účet b) finanční pronájem (finanční leasing) c) platební styk a zúčtování d) vydávání a správa platebních prostředků e) poskytování záruk f) otvírání akreditivů g) obstarávání inkasa h) poskytování investičních služeb podle zvláštního právního předpisu: hlavní investiční služby: - podle § 4 odst. 2 písm. a) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a), b), c), a d) téhož zákona; - podle § 4 odst. 2 písm. b) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, provádění pokynů týkajících se investičních nástrojů na účet zákazníka, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a), b) c) a d) téhož zákona; - podle § 4 odst. 2 písm. c) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, obchodování s investičními nástroji na vlastní účet, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a), b), c), a d) téhož zákona; - podle § 4 odst. 2 písm. d) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, obhospodařování majetku zákazníka, je-li jeho součástí investiční nástroj, na základě volné úvahy v rámci smluvního ujednání, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 pís m. a), b), a c) téhož zákona; - podle § 4 odst. 2 písm. e) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, investiční poradenství týkající se investičních nástrojů, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a), b), c) a d) téhož zákona; - podle § 4 odst. 2 písm. h) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, umisťování investičních nástrojů bez závazku jejich upsání, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a) a c) téhož zákona; Doplňkové služby: - podle § 4 odst. 3 písm. a) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, úschova a správa investičních nástrojů včetně souvisejících služeb, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a), b, a c) téhož zákona; - podle § 4 odst. 3 písm. b) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, poskytování úvěru nebo půjčky zákazníkovi za účelem umožnění obchodu s investičním nástrojem, na němž se poskytovatel úvěru nebo půjčky podílí, a to ve vztahu k investičním nástrojům pod le § 3 odst. 1 písm. a), b) a c) téhož zákona; - podle § 4 odst. 3 písm. c) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, poradenská činnost týkající se struktury kapitálu, průmyslové strategie, a s tím souvisejících otázek, jakož i poskytování porad a služeb týkajících se přeměn společností nebo převodu po dniků; - podle § 4 odst. 3 písm. d) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, poskytování investičních doporučení a analýz investičních příležitostí nebo podobných obecných doporučení týkajících se obchodování s investičními nástroji, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a), b), c) a d) téhož zákona; - podle § 4 odst. 3 písm. e) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, provádění devizových operací souvisejícíh s poskytováním investičních služeb; - podle § 4 odst. 3 písm. f) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, služby související s upisováním a umisťováním investičních nástrojů, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a) a c) téhož zákona. j) finanční makléřství k) výkon funkce depozitáře l) směnárenskou činnost (nákup devizových prostředků), m) poskytování bankovních informací n) obchodování na vlastní účet nebo na účet klienta s devizovými hodnotami a se zlatem v rozsahu: - obchodování na vlastní účet nebo na účet klienta s peněžními prostředky v cizí měně, - obchodování na vlastní účet se zahraničními cennými papíry, - a obchodování na vlastní účet s penězi ocenitelnými právy a závazky odvozenými od výše uvedených devizových hodnot, - obchodování na vlastní účet nebo na účet klienta se zlatem, o) pronájem bezpečnostních schránek p) činnosti, které přímo souvisejí s činnostmi uvedenými v bankovní licenci J&T BANKY, a. s. 6.3.2009 - 13.7.2009
činnosti uvedené v zákoně č. 21/1992 Sb. v platném znění v § 1 odst. 1 písmena - a) přijímání vkladů od veřejnosti b) poskytování úvěrů a činnosti uvedené v zákoně č. 21/1992 Sb. v platném znění v § 1 odst. 3 písmena a) investování do cenných papírů na vlastní účet b) finanční pronájem (finanční leasing) c) platební styk a zúčtování d) vydávání a správa platebních prostředků e) poskytování záruk f) otvírání akreditivů g) obstarávání inkasa h) poskytování investičních služeb zahrnující: - hlavní investiční službu podle § 8 odst. 2 písm. a) zákona č. 591/1992 Sb. o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o cenných papírech), příjímání a předávání pokynů týkajících se investičních instrumentů na účet zákazníka, a t o ve vztahu k investičním instrumentům podle § 8 odst. 1 písm. a), b), c) , d) a f) zákona o cenných papírech, - hlavní investiční službu podle § 8 odst. 2 písm. b) zákona o cenných papírech, provádění pokynů týkajících se investičních instrumentů na cizí účet, a to ve vztahu k investičním instrumentům podle § 8a odst. 1 písm. a), b), c), d) a f) zákona o cenných papírech - hlavní investiční službu podle § 8 odst. 2 písm. c) zákona o cenných papírech, obchodování s investičními instrumenty na vlastní účet, a to ve vztahu k investičním instrumentům podle § 8a odst. 1 písm. a), b), c), d) a f) zákona o cenných papírech - hlavní investiční službu podle § 8 odst. 2 písm. d) zákona o cenných papírech, obhospodařování individuálních portfolií na základě volné úvahy v rámci smluvního ujednání se zákazníkem, je-li součástí tohoto portfolia některý z investičních instrumentů, a to ve vztahu k investičním instrumentům podle § 8a odst. 1 písm. a), b), c) zákona o cenných papírech, v rozsahu povolení podle písmena n) bankovní licence J&T BANKY, a. s., - doplňkovou investiční službu službu podle § 8 odst. 3 písm. a) zákona o cenných papírech, úschova a správa jednoho nebo několika investičních instrumentů, a to ve vztahu k investičním instrumentům podle § 8a odst. 1 písm. a), b), c) zákona o cenných pap írech, pronájem bezpečnostních schránek, - doplňkovou investiční službu podle § 8 odst. 3 písm. c) zákona o cenných papírech, poskytování úvěrů nebo půjček zákazníkovi za účelem provedení obchodu s investičními instrumenty, jestliže poskytovatel úvěru nebo půjčky je účastníkem tohoto obchodu, a  to ve vztahu k investičním instrumentům podle § 8a odst. 1 písm. a), b) a c) zákona o cenných papírech, - doplňkovou investiční službu podle § 8 odst. 3 písm. f) zákona o cenných papírech, poradenská činnost týkající se investování do investičních instrumentů, a to ve vztahu k investičním instrumentům podle § 8a odst. 1 písm. a), b), c), d) a f) zákona o ce nných papírech, - doplňkovou investiční službu podle § 8 odst. 3 písm. g) zákona o cenných papírech, provádění devizových operací souvisejících s poskytováním investičních služeb, j) finanční makléřství k) výkon funkce depozitáře l) směnárenskou činnost (nákup devizových prostředků), m) poskytování bankovních informací n) obchodování na vlastní účet nebo na účet klienta s devizovými hodnotami a se zlatem v rozsahu: - obchodování na vlastní účet nebo na účet klienta s peněžními prostředky v cizí měně, - obchodování na vlastní účet se zahraničními cennými papíry, - a obchodování na vlastní účet s penězi ocenitelnými právy a závazky odvozenými od výše uvedených devizových hodnot, - obchodování na vlastní účet nebo na účet klienta se zlatem, o) pronájem bezpečnostních schránek p) činnosti, které přímo souvisejí s činnostmi uvedenými v bankovní licenci J&T BANKY, a. s. 1.11.2004 - 6.3.2009
činnosti uvedené v § 1 odst. 1 písm a) a b) odst. 3 písm. a) až h) bod 1. až 3 a písm. i) až r) zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, v platném znění 24.4.2001 - 1.11.2004
povolení působit jako banka neopravňuje k obchodování na účet klienta se zahraničními cennými papíry a finančními deriváty 24.4.2001 - 1.11.2004
činnosti uvedené v § 1 odst. 1 písm a) a b) odst. 3 písm. a) až g) a i) až r) zákona č. 21/1992 Sb., o bankách 13.10.1992 - 24.4.2001
povolení působit jako banka neopravňujek provádění platebního styku se zahraničím 13.10.1992 - 24.4.2001

vedení firmy J & T BANKA, a.s.

Statutární orgán J & T BANKA, a.s.

Platnost údajů od - do
Jménem banky navenek za představentvo jednají a podepisují společně libovolní dva členové představenstva. Podepisování za banku se děje tím způsobem, že k názvu společnosti či otisku razítka společnosti, popřípadě i k vypsaným jménům, příjmením a funkcím, připojí svůj podpis osoby oprávněné jednat za banku. 7.11.2001
Představenstvo jedná jménem banky. Za představenstvo jedná navenek jménem banky samostatně předseda představenstva nebo místopředseda a jeden člen představenstva. Podepisování za banku se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu banky připojí svůj podpis samostatně předseda představenstva nebo místopředseda a jeden člen představenstva. 9.4.1999 - 7.11.2001
Představenstvo jedná jménem banky. Za představenstvo jedná navenek jménem banky samostatně předseda představenstva nebo dva členové představenstva. Podepisování za banku se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu banky připojí svůj podpis samostatně předseda představenstva nebo dva členové představenstva. 14.9.1998 - 9.4.1999
Společnost navenek zastupuje,jejím jménem jedná a podepisuje správce pověřený výkonem nucené správy. Představenstvo jedná jménem banky. Za představenstvo jedná navenek jménem banky samostatně předseda představenstva nebo dva členové představenstva. Podepisování za banku se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu banky připojí svůj podpis samostatně předseda představenstva nebo dva členové představenstva. 24.6.1998 - 14.9.1998
Společnost navenek zastupuje,jejím jménem jedná a podepisuje správce pověřený výkonem nucené správy. 17.12.1996 - 24.6.1998
Banku jsou oprávněni zastupovat všichni členové představenstva pouze společně, jednotlivě pouze na základě předchozího souhlasu představenstva, jenž musí být zaznamenán v zápise o schůzi představenstva. Písemnosti, které zavazují banku podepisuje za představenstvo předseda představenstva, popř. místopředseda a jeden člen. 9.8.1994 - 17.12.1996
Akciovou společnost jsou oprávněni zastupovat všichni členové představenstva pouze společně, jednotlivě pouze na základě předchozího souhlasu představenstva. Podepisování za společnost členové představenstva činí tím spůsobem, že k názvu společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis. 13.10.1992 - 9.8.1994
Člen představenstva Ing. Igor Kováč 14.6.2016
Vznik členství 16.2.2016
Adresa: Školská 63/30 , 7617 Nižný Žipov Slovenská republika
člen představenstva Štěpán Ašer MBA 14.6.2016
Vznik členství 2.6.2016
Adresa: Pod lipami 2558/39 , Praha 130 00
člen Ing. Tomáš Klimíček 13.12.2016
Vznik členství 1.12.2016
Adresa: Křižíkova 53/52 , Praha 186 00
člen představenstva Ing. Anna Macaláková 21.6.2018
Vznik členství 11.6.2018
Adresa: Tramínová 12756/3 , 831 52 Bratislava - Nové Mesto Slovenská republika
předseda představenstva Ing. Patrik Tkáč 16.8.2018
Vznik členství 22.7.2018
Vznik funkce 22.7.2018
Adresa: Júlová 10941/32 , 831 01 Bratislava Slovenská republika
Jméno Ing. Bohuslav Folber CSc. 13.10.1992 - 23.7.1993
Adresa: Klenovická 186/3 , Praha 142 00
Jméno Ing. Jan Šulc 13.10.1992 - 9.8.1994
Adresa: Leknínová 3016/3 , Praha 106 00
Jméno Ing. Vladimír Sajaš 13.10.1992 - 9.8.1994
Adresa: Liptovská 978/3 , Opava 747 06
Jméno Zdeňka Schmidtová 13.10.1992 - 9.8.1994
Adresa: Národní obrany 457/4 , Praha 160 00
Jméno Ing. Jiří Švejcar 13.10.1992 - 9.8.1994
Adresa: Na Pernikářce 1206/20 , Praha 160 00
Jméno RNDr. Zdeněk Somr 13.10.1992 - 9.8.1994
Adresa: Jurije Gagarina 1979 , Nymburk 288 02
Jméno Miroslav Švarc 13.10.1992 - 9.8.1994
Adresa: Písečná 453/10 , Praha 182 00
Jméno Vlastimil Hadraba 13.10.1992 - 9.8.1994
Adresa: Zábřežská 658/73 , Šumperk 787 01
Jméno Mgr. Jiří Fiala 13.10.1992 - 9.8.1994
Adresa: Gončarenkova 1302/46 , Praha 147 00
člen představenstva Ing. Štefan Bažant 23.7.1993 - 9.8.1994
Adresa: Ondříčkova 1975/10 , Praha 130 00
člen představenstva Ing. Miroslav Purkyně 23.7.1993 - 9.8.1994
Adresa: U Sluncové 602 , 186 00 Praha 8 Česká republika
člen představenstva Rudolf Baránek 23.7.1993 - 9.8.1994
Adresa: Osvobození 343/24 , Břeclav 691 41
Předseda představenstva Rndr Zdeněk Somr 9.8.1994 - 19.12.1994
Adresa: Jurije Gagarina 1979 , Nymburk 288 02
Člen představenstva Ing. Josef Fantík 9.8.1994 - 19.12.1994
Adresa: 90 , Vyšehořovice 250 87
Místopředseda představenstva Ing Josef Král 9.8.1994 - 19.12.1994
Adresa: Jateční 803 , Kolín 280 02
Člen představenstva Ing Jan Šindelka 9.8.1994 - 19.12.1994
Adresa: Janouchova 659/11 , Praha 149 00
Člen představenstva Ing František Jeřábek 9.8.1994 - 19.12.1994
Adresa: Děkanská vinice II 1534/4 , Praha 140 00
Člen představenstva Judr František Mrzena 9.8.1994 - 19.12.1994
Adresa: Harusova 1326 , 140 00 Praha 4 Česká republika
Člen představenstva Ing Miroslav Adámek 9.8.1994 - 19.12.1994
Adresa: Hynaisova 8 , 400 01 Ústí nad Labem Česká republika
Místopředseda představenstva ing. Josef Fantík 19.12.1994 - 8.2.1996
Adresa: 90 , Vyšehořovice 250 87
Místopředseda představenstva Jaroslav Kokeš 19.12.1994 - 8.2.1996
Adresa: Na Vyhlídce 1144/2 , Plzeň 326 00
Člen představenstva ing. Jan Tlačbaba 19.12.1994 - 8.2.1996
Adresa: Ve Smečkách 603/13 , Praha 110 00
člen představenstva RNDr. Zdeněk Somr 3.2.1995 - 8.2.1996
Adresa: Jurije Gagarina 1979 , Nymburk 288 02
člen představenstva Ing. Josef Král 3.2.1995 - 8.2.1996
Adresa: Jateční 803 , Kolín 280 02
Předseda představenstva ing. Pavel Sehnal 19.12.1994 - 3.6.1998
Adresa: Vavřenova 1440/2 , Praha 142 00
Člen představenstva JUDr. Miroslav Kučera 19.12.1994 - 3.6.1998
Adresa: Mahenova 346/2 , Brno 602 00
člen Jaroslav Kokeš 8.2.1996 - 3.6.1998
Adresa: Na Vyhlídce 1144/2 , Plzeň 326 00
místopředseda představenstva ing. Jan Tlačbaba 8.2.1996 - 3.6.1998
Adresa: Ve Smečkách 603/13 , Praha 110 00
člen ing. Petr Klášterský 8.2.1996 - 3.6.1998
Adresa: Dlouhá 735/25 , Praha 110 00
místopředseda představenstva Ing. Michael Moravec 8.2.1996 - 3.6.1998
Adresa: Křivenická 426 , 181 00 Praha 8 Česká republika
člen ing. Josef Fantík 8.2.1996 - 3.6.1998
Adresa: 90 , Vyšehořovice 250 87
člen představnestva Ong. Igor Rataj 3.6.1998 - 29.6.1998
Adresa: 6 , Koberovice 396 01
Správce pověř.výkonem nucené správy JUDr.Ing. Jozef Spišiak 17.12.1996 - 14.9.1998
Adresa: Ohradní 1346/10 , Praha 140 00
člen představnestva Ing. Igor Rattaj 29.6.1998 - 9.4.1999
Adresa: 6 , Koberovice 396 01
místopředseda představnestva Ing. Igor Rattaj 9.4.1999 - 7.11.2001
Adresa: 6 , Koberovice 396 01
předseda představenstva Ing. Patrik Tkáč 3.6.1998 - 11.12.2002
Adresa: Lachová 1602 , Bratislava Slovenská republika
člen představenstva Mgr. Martin Fedor 3.6.1998 - 11.12.2002
Adresa: Budovatelská 1058 , Bratislava Slovenská republika
místopředseda představnestva Ing. Igor Rattaj 7.11.2001 - 24.2.2003
Adresa: Přístavní 1423/33 , Praha 170 00
předseda představenstva Ing. Patrik Tkáč 11.12.2002 - 24.2.2003
Adresa: Lachová 1602 , Bratislava Slovenská republika
předseda představenstva Ing. Patrik Tkáč 24.2.2003 - 24.1.2004
Zánik funkce 30.6.2003
Adresa: Rumančekova 859 , Bratislava Slovenská republika
místopředseda představenstva Ing. Igor Rattaj 24.2.2003 - 24.1.2004
Zánik funkce 30.6.2003
Adresa: Přístavní 1423/33 , Praha 170 00
člen představenstva Ing. Dušan Palcr 9.4.1999 - 8.9.2004
Zánik členství 14.6.2004
Adresa: SPC V 488/78 , Krnov 794 01
místopředseda představenstva Ing. Igor Rattaj 24.1.2004 - 8.9.2004
Vznik funkce 30.6.2003
Zánik funkce 31.5.2004
Adresa: Přístavní 1423/33 , Praha 170 00
člen představenstva Ing. Tomáš Martinec 24.2.2003 - 22.12.2004
Zánik členství 8.11.2004
Adresa: Studenohorská 2077 , Bratislava Slovenská republika
člen představenstva Ing. Tomáš Martinec 22.12.2004 - 21.11.2005
Vznik členství 8.11.2004
Zánik členství 2.11.2005
Adresa: Přední 426 , Zvole 252 45
člen představenstva Ing. Kamil Bendák 22.12.2004 - 20.2.2007
Vznik členství 8.11.2004
Adresa: Kodymova 2537/12 , Praha 158 00
předseda představenstva Ing. Patrik Tkáč 24.1.2004 - 25.3.2008
Vznik funkce 30.6.2003
Adresa: Rumančekova 859 , Bratislava Česká republika
člen představenstva JUDr.Ing. Jozef Spišiak 9.4.1999 - 13.8.2008
Zánik členství 22.7.2008
Adresa: Ohradní 1346/10 , Praha 140 00
předseda představenstva Ing. Patrik Tkáč 25.3.2008 - 13.8.2008
Zánik členství 22.7.2008
Vznik funkce 30.6.2003
Zánik funkce 22.7.2008
Adresa: Júlová 10941 , 831 01 Bratislava Slovenská republika
člen představenstva Ing. Kamil Bendák 20.2.2007 - 8.12.2009
Vznik členství 8.11.2004
Zánik funkce 12.11.2009
Adresa: Nová kolonie 1449/4 , Praha 155 00
člen představenstva Ing. Kamil Bendák 8.12.2009 - 24.2.2011
Vznik funkce 12.11.2009
Zánik funkce 15.2.2011
Adresa: Nová kolonie 1449/4 , Praha 155 00
člen představenstva Štěpán Ašer MBA 5.6.2006 - 11.7.2011
Vznik členství 30.5.2006
Zánik funkce 2.6.2011
Adresa: Pod lipami 2558/39 , Praha 130 00
člen představenstva JUDr. Ing. Jozef Spišiak 13.8.2008 - 5.6.2012
Vznik členství 22.7.2008
Zánik členství 1.5.2012
Adresa: Ohradní 1346/10 , Praha 140 00
předseda představenstva Ing. Patrik Tkáč 13.8.2008 - 19.8.2013
Vznik členství 22.7.2008
Zánik členství 21.7.2013
Vznik funkce 22.7.2008
Zánik funkce 21.7.2013
Adresa: Slovenská republika
Bratislava, Júlová 10941/32, 831 01
člen představenstva Ing. Andrej Zaťko 15.4.2011 - 21.11.2013
Vznik členství 4.4.2011
Adresa: Klenová 13 , 831 01 Bratislava Slovenská republika
člen představenstva Štěpán Ašer MBA 11.7.2011 - 1.8.2015
Vznik funkce 2.6.2011
Adresa: Pod lipami 2558/39 , Praha 130 00
člen představenstva Ing. Andrej Zaťko 21.11.2013 - 30.9.2015
Vznik členství 4.4.2011
Zánik členství 11.8.2015
Adresa: Holubyho 1311/38 , 831 01 Bratislava, Staré Mesto Slovenská republika
člen představenstva Ing. Igor Kováč 24.2.2011 - 5.5.2016
Zánik členství 16.2.2016
Vznik funkce 16.2.2011
Adresa: Slovenská republika
Nižný Žipov, Školská 63/30, PSČ 076 17
člen představenstva Štěpán Ašer MBA 1.8.2015 - 14.6.2016
Zánik členství 2.6.2016
Vznik funkce 2.6.2011
Adresa: Pod lipami 2558/39 , Praha 130 00
Člen představenstva Ing. Igor Kováč 5.5.2016 - 14.6.2016
Vznik členství 16.2.2016
Adresa: Na hřebenech I 1149/1 , Praha 147 00
předseda představenstva Ing. Patrik Tkáč 19.8.2013 - 16.8.2018
Vznik členství 22.7.2013
Zánik členství 22.7.2018
Vznik funkce 22.7.2013
Zánik funkce 22.7.2018
Adresa: Júlová 10941/32 , 831 01 Bratislava Slovenská republika

Dozorčí rada J & T BANKA, a.s.

Platnost údajů od - do
předseda dozorčí rady Ing. Jozef Tkáč 7.11.2018
Vznik členství 15.10.2018
Vznik funkce 15.10.2018
Adresa: Júlová 10941/32 , 831 01 Bratislava - Nové Mesto Slovenská republika
člen dozorčí rady Ing. Dušan Palcr 7.11.2018
Vznik členství 15.10.2018
Adresa: Chopinova 304/3 , Brno 623 00
člen dozorčí rady Jozef Šepetka 7.11.2018
Vznik členství 15.10.2018
Adresa: Zikova 708/5 , Praha 160 00
člen dozorčí rady Jitka Šustová 19.2.2019
Vznik členství 10.12.2018
Adresa: Kladenská 542/38 , Praha 160 00
člen dozorčí rady Ing. Tomáš Janík 19.2.2019
Vznik členství 10.12.2018
Adresa: Poľná 12 , 900 27 Bernolákovo Slovenská republika
místopředseda dozorčí rady Ing. Ivan Jakabovič 21.3.2019
Vznik členství 15.10.2018
Vznik funkce 15.10.2018
Adresa: 32 rue COMTE FELIX GASTALDI , 980 00 MONACO Monacké knížectví
Jméno JUDr. Martin Radvan 13.10.1992 - 9.8.1994
Adresa: Nad kapličkou 2414/4 , Praha 100 00
Jméno Ing. Jaroslav Volf 13.10.1992 - 9.8.1994
Adresa: 28. pluku 240/48 , Praha 100 00
Jméno Bedřich Danda 13.10.1992 - 9.8.1994
Adresa: Nikoly Tesly 1093/6 , Praha 160 00
Jméno Ing. Dušan Očka 13.10.1992 - 9.8.1994
Adresa: Nosticova 469/6 , Praha 118 00
Jméno Ing. Břetislav Durčák 13.10.1992 - 9.8.1994
Adresa: Zárybská 671/8 , Praha 190 00
Předseda Judr Ingjosef Škoda 9.8.1994 - 19.12.1994
Adresa: Postřekovská 774 , Praha 155 00
Místopředseda Ing Bedřich Danda 9.8.1994 - 19.12.1994
Adresa: Nikoly Tesly 1093/6 , Praha 160 00
Člen Mgr Radek Peleška 9.8.1994 - 19.12.1994
Adresa: Východní 560/12 , Karlovy Vary 360 01
Člen Ing Josef Šubrt 9.8.1994 - 19.12.1994
Adresa: Proboštovská 290/16 , Proboštov 417 12
Člen Dr. Jan Vyhnálek 9.8.1994 - 19.12.1994
Adresa: Bohušovická 489 , 190 00 Praha 9 Česká republika
Předseda JUDr. Milan Kittel 19.12.1994 - 8.2.1996
Adresa: Rabštejnská 1610/32 , Plzeň 323 00
Člen Mgr. Miroslav Velfl 19.12.1994 - 8.2.1996
Adresa: Baranova 1833/11 , Praha 130 00
Člen ing. Václav Lorenc 19.12.1994 - 8.2.1996
Adresa: Švihov, Stropčice 24 Česká republika
Člen ing. Jiří Gregor 19.12.1994 - 8.2.1996
Adresa: Na Dlouhých 813/67 , Plzeň 312 00
Člen ing. Petr Kachlík 19.12.1994 - 3.6.1998
Adresa: Jugoslávských partyzánů 952/30 , Praha 160 00
Předseda Mgr. Miroslav Velfl 8.2.1996 - 3.6.1998
Adresa: Baranova 1833/11 , Praha 130 00
Člen ing. Richard Šlechta 8.2.1996 - 3.6.1998
Adresa: Želatovská 551/38 , Přerov 750 02
Člen ing. Luboš Štěpánek 8.2.1996 - 3.6.1998
Adresa: Lidická 161 , Jeneč 252 61
Člen ing. Jaroslav Burda 8.2.1996 - 3.6.1998
Adresa: Slunečná 601/3 , Hradec Králové 500 12
předseda dozorčí rady Ing. Josef Tkáč 3.6.1998 - 22.9.2003
Zánik funkce 26.6.2003
Adresa: Na Revíne 13 , Bratislava Slovenská republika
člen dozorčí rady Ing. Ivan Jakabovič 3.6.1998 - 22.9.2003
Zánik členství 26.6.2003
Adresa: Donerova 717 , Bratislava Slovenská republika
člen dozorčí rady Ing. Peter Korbačka 3.6.1998 - 22.9.2003
Zánik členství 26.6.2003
Adresa: Hronská 417 , Brezno, Valaská Slovenská republika
člen dozorčí rady Ing. Kamil Bendák 22.9.2003 - 8.9.2004
Zánik členství 14.6.2004
Adresa: Kobyliské náměstí 439/2 , Praha 182 00
předseda dozorčí rady Ing. Josef Tkáč 22.9.2003 - 22.12.2004
Vznik funkce 26.6.2003
Adresa: Na Revíne 13 , Bratislava Slovenská republika
člen dozorčí rady Ing. Dušan Palcr 8.9.2004 - 22.12.2004
Vznik členství 15.6.2004
Adresa: SPC 0 , 794 01 Krnov Česká republika
člen dozorčí rady Mgr. Milan Jordán 22.9.2003 - 13.8.2008
Zánik členství 21.7.2008
Adresa: Mánesova 1613/54 , Praha 120 00
člen dozorčí rady Ing. Petr Suk 22.9.2003 - 13.8.2008
Zánik členství 21.7.2008
Adresa: Nad lesním divadlem 1116/12 , Praha 142 00
člen dozorčí rady Ing. Ivan Jakabovič 22.9.2003 - 22.9.2008
Vznik členství 26.6.2003
Zánik členství 9.9.2008
Adresa: Donnerova 717 , Bratislava Slovenská republika
člen dozorčí rady Ing. Peter Korbačka 22.9.2003 - 22.9.2008
Vznik členství 26.6.2003
Zánik členství 9.9.2008
Adresa: Tichá 5146 , Bratislava Slovenská republika
předseda dozorčí rady Ing. Jozef Tkáč 22.12.2004 - 22.9.2008
Vznik funkce 26.6.2003
Zánik funkce 9.9.2008
Adresa: Na Revíne 13 , Bratislava Slovenská republika
člen dozorčí rady Ing. Mgr. Ondřej Popelka 13.8.2008 - 5.6.2012
Vznik členství 21.7.2008
Zánik členství 28.2.2012
Adresa: Malkovského 598 , Praha 199 00
člen dozorčí rady Ing. Dušan Palcr 22.12.2004 - 21.11.2013
Vznik členství 15.6.2004
Zánik členství 15.10.2013
Adresa: Chopinova 304/3 , Brno 623 00
člen dozorčí rady Ing. Miloslav Čomaj 13.8.2008 - 21.11.2013
Vznik členství 21.7.2008
Zánik členství 15.10.2013
Adresa: Slovenská republika
Bratislava - Podunajské Biskupice, Bieloruská 5192/34, 821 06
člen dozorčí rady Ing. Eva Šagátová 13.8.2008 - 21.11.2013
Vznik členství 21.7.2008
Zánik členství 15.10.2013
Adresa: Slovenská republika
zvolen, A. Hlinku 2317/30, 960 01
předseda dozorčí rady Ing. Jozef Tkáč 22.9.2008 - 21.11.2013
Vznik členství 9.9.2008
Zánik členství 15.10.2013
Vznik funkce 9.9.2008
Zánik funkce 15.10.2013
Adresa: Na Revíne 13 , 831 01 Bratislava Slovenská republika
místopředseda dozorčí rady Ing. Ivan Jakabovič 22.9.2008 - 21.11.2013
Vznik členství 9.9.2008
Zánik členství 15.10.2013
Vznik funkce 9.9.2008
Zánik funkce 15.10.2013
Adresa: Donnerova 717 , 841 04 Bratislava Slovenská republika
člen dozorčí rady Jozef Šepetka 22.9.2008 - 21.11.2013
Vznik členství 9.9.2008
Zánik členství 15.10.2013
Adresa: Zikova 708/5 , Praha 160 00
člen dozorčí rady Ing. Miroslav Minařík 13.8.2008 - 22.1.2014
Vznik členství 21.7.2008
Zánik členství 9.12.2013
Adresa: Zátopkova 543 , Zeleneč 250 91
člen dozorčí rady Ing. Ingrida Láslopová 13.8.2008 - 22.1.2014
Vznik členství 21.7.2008
Zánik členství 9.12.2013
Adresa: Slovenská republika
Prievidza II - Píly, P. Dobšinského 742/4, 971 01
člen dozorčí rady Ing. Jozef Šimovčík 22.1.2014 - 30.9.2015
Vznik členství 9.12.2013
Zánik členství 11.8.2015
Adresa: Sekulská 5 , 841 04 Bratislava Slovenská republika
místopředseda dozorčí rady Ing. Ivan Jakabovič 21.11.2013 - 5.5.2016
Vznik členství 15.10.2013
Vznik funkce 15.10.2013
Adresa: Malostranské nábřeží 563/3 , Praha 118 00
místopředseda dozorčí rady Ing. Ivan Jakabovič 5.5.2016 - 20.10.2017
Vznik členství 15.10.2013
Vznik funkce 15.10.2013
Adresa: 32 rue COMTE FELIX GASTALDI , 980 00 MONACO-VILLE Monacké knížectví
předseda dozorčí rady Ing. Jozef Tkáč 21.11.2013 - 7.11.2018
Vznik členství 15.10.2013
Zánik členství 15.10.2018
Vznik funkce 15.10.2013
Zánik funkce 15.10.2018
Adresa: Malostranské nábřeží 563/3 , Praha 118 00
člen dozorčí rady Jozef Šepetka 21.11.2013 - 7.11.2018
Vznik členství 15.10.2013
Zánik členství 15.10.2018
Adresa: Zikova 708/5 , Praha 160 00
člen dozorčí rady Ing. Dušan Palcr 21.11.2013 - 7.11.2018
Vznik členství 15.10.2013
Zánik členství 15.10.2018
Adresa: Chopinova 304/3 , Brno 623 00
místopředseda dozorčí rady Ing. Ivan Jakabovič 20.10.2017 - 7.11.2018
Vznik členství 15.10.2013
Zánik členství 15.10.2018
Vznik funkce 15.10.2013
Zánik funkce 15.10.2018
Adresa: 41 avenue HECTOR OTTO , 980 00 MONACO Monacké knížectví
člen dozorčí rady Dušan Palcr 7.11.2018 - 7.11.2018
Vznik členství 15.10.2018
Adresa: Chopinova 304/3 , Brno 623 00
člen dozorčí rady JUDr. Ing. Jozef Spišiak 22.1.2014 - 19.2.2019
Vznik členství 9.12.2013
Zánik členství 9.12.2018
Adresa: Ohradní 1346/10 , Praha 140 00
místopředseda dozorčí rady Ing. Ivan Jakabovič 7.11.2018 - 21.3.2019
Vznik členství 15.10.2018
Vznik funkce 15.10.2018
Adresa: 41 avenue HECTOR OTTO , 980 00 MONACO Monacké knížectví

Prokura J & T BANKA, a.s.

Sbírka Listin J & T BANKA, a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 1731/SL 73 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva o vztazích, zpráva auditora za rok 2014/konsolidovaná Městský soud v Praze 31.12.2014 22.1.2016 27.1.2016 240
B 1731/SL 72 stanovy společnosti Městský soud v Praze 10.11.2015 16.12.2015 17.12.2015 14
B 1731/SL 71 notářský zápis [NZ 367/2015] zvýšení základního kapitálu Městský soud v Praze 3.11.2015 10.11.2015 18
B 1731/SL 69 ostatní odstoupení čl.předss.z funkce Městský soud v Praze 7.8.2015 10.9.2015 1.10.2015 4
B 1731/SL 68 ostatní odstoupení z funkce Městský soud v Praze 7.8.2015 10.9.2015 1.10.2015 2
B 1731/SL 67 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2013 6.10.2014 10.11.2014 124
B 1731/SL 64 stanovy společnosti Městský soud v Praze 14.10.2013 18.11.2013 25.11.2013 19
B 1731/SL 63 notářský zápis NZ 356/2013 Městský soud v Praze 14.10.2013 18.11.2013 25.11.2013 8
B 1731/SL 62 ostatní zápis ze zasedání představenstva Městský soud v Praze 22.7.2013 13.8.2013 3.9.2013 1
B 1731/SL 61 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2012 15.7.2013 31.7.2013 112
B 1731/SL 60 stanovy společnosti úplné znění Městský soud v Praze 21.12.2012 15.7.2013 31.7.2013 19
B 1731/SL 59 notářský zápis NZ 441/2012 Městský soud v Praze 5.12.2012 5.12.2012 19.12.2012 8
B 1731/SL 58 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 14.8.2012 23.8.2012 106
B 1731/SL 57 ostatní zápis DR- odstoup. člena před. Městský soud v Praze 3.5.2012 20.6.2012 1
B 1731/SL 56 notářský zápis NZ 48/2012 Městský soud v Praze 6.2.2012 14.5.2012 6
B 1731/SL 54 účetní závěrka - výroční zpráva r. 2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 16.1.2012 90
B 1731/SL 55 notářský zápis NZ 510/2011 Městský soud v Praze 7.12.2011 16.12.2011 4
B 1731/SL 53 notářský zápis NZ 465/2011 Městský soud v Praze 14.11.2011 24.11.2011 7
B 1731/SL 52 notářský zápis NZ 418/2011 Městský soud v Praze 10.10.2011 24.10.2011 4
B 1731/SL 50 notářský zápis NZ 297/2011 Městský soud v Praze 7.7.2011 26.7.2011 4
B 1731/SL 48 ostatní -zápis z DR/ volba představ. Městský soud v Praze 4.4.2011 16.5.2011 1
B 1731/SL 47 notářský zápis NZ 149/2011 Městský soud v Praze 30.3.2011 16.5.2011 3
B 1731/SL 44 ostatní zápis z DR/představenstvo Městský soud v Praze 15.2.2011 7.3.2011 1
B 1731/SL 43 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora 2009/AJ/ Městský soud v Praze 31.12.2009 31.1.2011 1.2.2011 92
B 1731/SL 42 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora 2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 31.1.2011 1.2.2011 90
B 1731/SL 40 ostatní -zápis z DR (volba představ.) Městský soud v Praze 12.11.2009 10.12.2009 1
B 1731/SL 39 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.2008+zpr.o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2008 24.11.2009 25.11.2009 96
B 1731/SL 38 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 449/2008 Městský soud v Praze 1.7.2008 13.8.2008 28
B 1731/SL 37 ostatní - zápis ze zas. představenstva Městský soud v Praze 22.7.2008 13.8.2008 1
B 1731/SL 36 ostatní - zápis z DR/představenstvo Městský soud v Praze 22.7.2008 13.8.2008 2
B 1731/SL 35 ostatní - zápis z DR/představenstvo Městský soud v Praze 21.7.2008 13.8.2008 1
B 1731/SL 34 ostatní - rozh. jed. akcionáře při VH Městský soud v Praze 21.7.2008 13.8.2008 1
B 1731/SL 33 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2007-konsolidovana Městský soud v Praze 31.12.2007 31.7.2008 12.8.2008 120
B 1731/SL 31 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r. 2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 31.10.2007 6.11.2007 71
B 1731/SL 32 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora - r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 31.10.2007 71
B 1731/SL 27 účetní závěrka, zpráva auditora r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 2.8.2007 9.8.2007 46
B 1731/SL 26 výroční zpráva r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 2.8.2007 9.8.2007 95
B 1731/SL 29 účetní závěrka, zpráva auditora - r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 16.7.2007 55
B 1731/SL 28 notářský zápis NZ 424/2007 Městský soud v Praze 26.6.2007 16.7.2007 12
B 1731/SL 25 účetní závěrka, výroční zpráva r.2005+audit+zpr. o vzt. Městský soud v Praze 31.12.2005 13.10.2006 13.10.2006 131
B 1731/SL 24 účetní závěrka r.2005+audit Městský soud v Praze 31.12.2005 12.6.2006 0
B 1731/SL 23 podpisové vzory +čest.prohlášení-1x Městský soud v Praze 1.6.2006 12.6.2006 0
B 1731/SL 22 ostatní -zápis z jednání DR(představ.) Městský soud v Praze 30.5.2006 12.6.2006 0
B 1731/SL 21 ostatní -rozhodnutí jed.akcionáře Městský soud v Praze 21.4.2006 12.6.2006 0
B 1731/SL 20 notářský zápis -NZ290/06 Městský soud v Praze 17.5.2006 12.6.2006 0
B 1731/SL 19 notářský zápis -NZ295/05 Městský soud v Praze 7.10.2005 19.10.2005 0
B 1731/SL 18 výroční zpráva r.2004+audit+zpr. o vzt Městský soud v Praze 31.12.2004 2.8.2005 3.8.2005 0
B 1731/SL 17 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 249/2005 Městský soud v Praze 28.4.2005 28.4.2005 18.7.2005 0
B 1731/SL 16 účetní závěrka r. 2003+zpráva o auditu Městský soud v Praze 31.12.2003 8.11.2004 50
B 1731/SL 15 účetní závěrka k 1.1.2004-jen rozvaha+audit Městský soud v Praze 1.1.2004 8.11.2004 7
B 1731/SL 14 účetní závěrka r. 2003+audit+příloha Městský soud v Praze 31.12.2003 21.9.2004 25.10.2004 0
B 1731/SL 13 účetní závěrka, výroční zpráva za r.2003+audit+zpr.o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2003 21.9.2004 25.10.2004 0
B 1731/SL 12 účetní závěrka, výroční zpráva r.2002+audit+o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2002 21.9.2004 22.9.2004 0
B 1731/SL 11 ostatní -návrh smlouvy o fúzi Městský soud v Praze 7.5.2004 13.5.2004 0
B 1731/SL 9 podpisové vzory -5x Městský soud v Praze 9.12.2003 31.12.2003 0
B 1731/SL 10 účetní závěrka, výroční zpráva +audit r.01/02+zpr. o vztazích Městský soud v Praze 9.12.2003 31.12.2003 0
B 1731/SL 8 notářský zápis NZ329/2003 Městský soud v Praze 26.6.2003 23.9.2003 0
B 1731/SL 6 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 358/2002 Městský soud v Praze 25.6.2002 9.9.2002 0
B 1731/SL 5 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 288/2001 Městský soud v Praze 20.6.2001 22.11.2001 0
B 1731/SL 4 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 437/2000 Městský soud v Praze 1.11.2000 23.5.2001 0
B 1731/SL 3 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 519/1998+zápis z VH Městský soud v Praze 10.11.1998 28.7.1999 0
B 1731/SL 2 notářský zápis NZ 620/1997 Městský soud v Praze 19.12.1997 28.7.1999 0
B 1731/SL 1 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 319/1997 Městský soud v Praze 27.6.1997 22.7.1997 0

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje J & T BANKA, a.s.

IČO: 47115378
Firma: J & T BANKA, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 8
Počet zaměstnanců: 250 - 499 zaměstnanců
Institucionální sektor: Instituce přijímající vklady kromě centrální banky soukromé národní
Datum vzniku: 13.10.1992

Sídlo J & T BANKA, a.s.

Sídlo: Pobřežní 297/14, Praha 186 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Ostatní peněžní zprostředkování
tracking image