Firma IVF Clinic a.s. IČO 29358914


IVF Clinic a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

IVF Clinic a.s. (29358914) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Horní lán 1328/6, Olomouc 779 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 6. 6. 2012 a je stále aktivní. IVF Clinic a.s. nemá žádnou provozovnu a jednu živnost.

Jako zdroj dat o IVF Clinic a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o IVF Clinic a.s. na Justice.cz
Detailní informace o IVF Clinic a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro IVF Clinic a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje IVF Clinic a.s.

Soud Krajský soud v Ostravě 8
Spisová značka B 10467
IČO (identifikační číslo osoby) 29358914
Jméno IVF Clinic a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 6.6.2012
Valná hromada společnosti IVF Clinic a.s. rozhodla takto: Valná hromada společnosti schvaluje zvýšení základního kapitálu společnosti, takto: 1. Základní kapitál společnosti se zvyšuje z dosavadní částky 4.000.000,-Kč, slovy čtyřimiliony korun českých, o částku 40.000,-Kč, slovy čtyřicettisíc korun českých, na novou výši základního kapitálu 4.040.000,-Kč, slovy čtyřimilionyčtyřicettisíc korun českých, upsáním nových akcií peněžitým vkladem, bez veřejné nabídky akcií, s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu a pod částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. 2. Zvýšení základního kapitálu se provede upsáním jednoho (1) kusu kmenové akcie na jméno, o jmenovité hodnotě akcie 40.000,- Kč, slovy čtyřicettisíc korun českých, v listinné podobě, nekótované. Práva spojená s akcií jsou stejná, jako práva spojená se st ávajícími akciemi společnosti, která nebudou emisí nové akce nijak dotčena. Emisní kurz takto upisované akcie je ve výši 7.990.000,- Kč, slovy sedmmilionůdevětsetdevadesáttisíc korun českých, s tím, že emisní ážio je ve výši 7.950.000,- Kč, slovy sedmmili onůdevětsetpadesáttisíc korun českých. 3. Nová akcie nebude upsána s využitím přednostního práva, neboť všichni akcionáři se tohoto práva vzdali a bude nabídnuta k úpisu předem určenému zájemci, a to společnosti AGEL a.s., se sídlem Jungmannova 28/17, Nové Město, 110 00 Praha 1, identifikační číslo: 005 34 111, v počtu jednoho (1) kusu akcie. 4. Nová akcie v počtu 1 ks (slovy: jednoho kusu) akcie v listinné podobě, znějící na jméno, nekótovaná, o jmenovité hodnotě 40.000,- Kč (slovy: čtyřicettisíc korun českých) za jednu akcii, bude upsána předem určeným zájemcem, a to společností AGEL a.s., s e sídlem Jungmannova 28/17, Nové Město, 110 00 Praha 1, identifikační číslo: 005 34 111, v počtu jednoho (1) kusu akcie. 5. Nedohodnou- li se společnosti IVF Clinic a.s. a předem určený zájemce na jiném místě, je místem pro upisování akcií sídlo společnosti IVF Clinic a.s., Horní lán 1328/6, Nová Ulice, 779 00 Olomouc, identifikační číslo: 293 58 914, každý pracovní den lhů ty pro upisování akcií od 8,00 hodin do 14,00 hodin. Lhůta pro upisování akcií činí deset (10) dnů a počíná běžet dnem rozhodnutí řádné valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti. Předem určený zájemce společnosti AGEL a.s. bere počátek bě hu lhůty pro upsání akcie na vědomí. 6. Nedohodnou-li se společnost IVF Clinic a.s. a předem určený zájemce jinak, bude emisní kurz akcie splacen v penězích na bankovní účet společnosti IVF Clinic a.s., č. účtu: 5050015983/5500, vedený u Raiffeisenbank a.s. Emisní kurz akcie může být splacen započtením pohledávky společnosti AGEL a.s., vůči pohledávce společnosti IVF Clinic a.s. na splacení emisního kurzu. 7. Valná hromada společnosti IVF Clinic a.s. konstatuje, že ke dni 18.12.2014 existuje pohledávka společnosti AGEL a.s. vůči společnosti IVF Clinic a.s., ve výši 7.990.000,- Kč, slovy sedmmilionůdevětsetdevadesáttisíc korun českých, která vznikla na zákla dě smlouvy o úvěru ze dne 13.5.2013. Konstatuje se, že tato pohledávka je plně způsobilá k řádnému započtení. Připouští se započtení peněžité pohledávky upisovatele, tedy společnosti AGEL a.s., se sídlem Jungmannova 28/17, Nové Město, 110 00 Praha 1, iden tifikační číslo: 005 34 111, ve výši 7.990.000,- Kč, slovy sedmmilionůdevětsetdevadesáttisíc korun českých, jejímž právním titulem je smlouva o úvěru ze dne 13.5.2013, uzavřená mezi společností AGEL a.s. jako věřitelem a společností IVF Clinic a.s., se sí dlem Horní lán 1328/6, Nová Ulice, 779 00 Olomouc, identifikační číslo: 293 58 914, jako dlužníkem, proti pohledávce společnosti IVF Clinic a.s. na splacení emisního kurzu výše uvedené akcie upisovatele. Stanoví pravidla postupu pro uzavření smlouvy o zap očtení takto: - smlouva o započtení musí mít náležitosti stanovené obecně platnými právními předpisy, a to zejména ustanoveními § 1982 a násl. občanského zákoníku, - písemná smlouva o započtení musí být uzavřena ve lhůtě 10 dnů od uzavření smlouvy o upsání akcie, přičemž návrh smlouvy o započtení je společnost IVF Clinic a.s. povinna doručit upisovateli bezprostředně po uzavření smlouvy o upsání akcie, - místem pro uzavření smlouvy o započtení je sídlo společnosti IVF Clinic a.s., se sídlem Horní lán 1328/6, Nová Ulice, 779 00 Olomouc, identifikační číslo: 293 58 914, nedohodnou-li se účastníci smlouvy o započtení na jiném místě, - ve smlouvě o započtení musí být přesně specifikována pohledávka, která je předmětem započtení s uvedením, že se jedná o pohledávku, jejíž započtení bylo schváleno rozhodnutím orgánu právnické osoby řádné valné hromady, - peněžitá pohledávka upisovatele - společnosti AGEL a.s., bude započtena ve výši 7.990.000,- Kč, slovy sedmmilionůdevětsetdevadesáttisíc korun českých, na splacení emisního kurzu akcie upsané společností AGEL a.s., na zvýšení základního kapitálu, - dnem podpisu smlouvy o započtení dochází k započtení předmětné pohledávky na splacení emisního kurzu, specifikované v tomto rozhodnutí a účinností smlouvy o započtení tato pohledávka zaniká a je tímto splněna povinnost upisovatele splatit emisní kurz ak cie na zvýšení základního kapitálu. Valná hromada schvaluje návrh smlouvy o započtení, který byl akcionářům k dispozici k nahlédnutí v průběhu valné hromady. 22.1.2015 - 8.2.2016
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 14.7.2014
Počet členů statutárního orgánu: 3 14.7.2014 - 18.3.2015
Počet členů dozorčí rady: 3 14.7.2014 - 18.3.2015

Aktuální kontaktní údaje IVF Clinic a.s.

Kapitál IVF Clinic a.s.

zakladni jmění 4 040 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 22.1.2015
zakladni jmění 4 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 6.6.2012 - 22.1.2015

Akcie IVF Clinic a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 40 000 Kč 100 18.3.2015
Kmenové akcie na jméno 20 000 Kč 2 18.3.2015
Kmenové akcie na jméno 40 000 Kč 100 22.1.2015 - 18.3.2015
Kmenové akcie na jméno 40 000 Kč 99 30.5.2013 - 22.1.2015
Kmenové akcie na jméno 20 000 Kč 2 30.5.2013 - 18.3.2015
Kmenové akcie na majitele 40 000 Kč 99 6.6.2012 - 30.5.2013
Kmenové akcie na majitele 20 000 Kč 2 6.6.2012 - 30.5.2013

Sídlo IVF Clinic a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Horní lán 1328/6 , Olomouc 779 00 30.5.2013
Adresa U Spalovny 4582/17 , Prostějov 796 01 6.6.2012 - 30.5.2013

Předmět podnikání IVF Clinic a.s.

Platnost údajů od - do
Forma zdravotní péče - ambulantní a jednodenní péče - obor zdravotní péče - gynekologie a porodnictví, reprodukční medicína 30.5.2013
Poskytovatel zdravotních služeb v oboru - gynekologie a porodnictví, reprodukční medicína 13.12.2012 - 30.5.2013
výroba,obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 6.6.2012

vedení firmy IVF Clinic a.s.

Statutární orgán IVF Clinic a.s.

Platnost údajů od - do
Za společnost jednají vždy dva členové představenstva společně. 14.7.2014
Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jednají navenek vždy alespoň dva členové představenstva společně. 6.6.2012 - 14.7.2014
předseda představenstva Ing. Tomáš Krčál 16.7.2019
Vznik členství 20.6.2019
Vznik funkce 20.6.2019
Adresa: 124 , Vranov 664 32
místopředseda představenstva MUDr. Marek Vaca 16.7.2019
Vznik členství 20.6.2019
Vznik funkce 20.6.2019
Adresa: Ke Kapličce 2472/12 , Šternberk 785 01
člen představenstva MUDr. Štěpán Machač 16.7.2019
Vznik členství 20.6.2019
Adresa: Knechtlova 357/9 , Olomouc 779 00
předseda představenstva Ing. Tomáš Uvízl 6.6.2012 - 14.7.2014
Vznik členství 6.6.2012
Zánik členství 2.6.2014
Vznik funkce 6.6.2012
Zánik funkce 2.6.2014
Adresa: Císařská 295 , Brodek u Prostějova 798 07
místopředseda představenstva MUDr. Štěpán Machač 6.6.2012 - 14.7.2014
Vznik členství 6.6.2012
Zánik členství 2.6.2014
Vznik funkce 6.6.2012
Zánik funkce 2.6.2014
Adresa: Knechtlova 357/9 , Olomouc 779 00
člen představenstva Ing. Martin Knápek 6.6.2012 - 14.7.2014
Vznik členství 6.6.2012
Zánik členství 2.6.2014
Adresa: Beskydská 60 , Nový Jičín 741 01
předseda představenstva Ing. Tomáš Uvízl 14.7.2014 - 18.3.2015
Vznik členství 2.6.2014
Zánik členství 12.2.2015
Vznik funkce 2.6.2014
Zánik funkce 12.2.2015
Adresa: Císařská 295 , Brodek u Prostějova 798 07
místopředseda představenstva MUDr. Štěpán Machač 14.7.2014 - 18.3.2015
Vznik členství 2.6.2014
Vznik funkce 2.6.2014
Zánik funkce 12.2.2015
Adresa: Knechtlova 357/9 , Olomouc 779 00
člen představenstva Ing. Martin Knápek 14.7.2014 - 18.3.2015
Vznik členství 2.6.2014
Adresa: Beskydská 60 , Nový Jičín 741 01
místopředseda představenstva Ing. Martin Knápek 18.3.2015 - 8.2.2016
Vznik členství 2.6.2014
Zánik členství 31.12.2015
Vznik funkce 12.2.2015
Zánik funkce 31.12.2015
Adresa: Beskydská 60 , Nový Jičín 741 01
Předseda představenstva Ing. Tomáš Krčál 18.3.2015 - 16.7.2019
Vznik členství 12.2.2015
Zánik členství 20.6.2019
Vznik funkce 12.2.2015
Zánik funkce 20.6.2019
Adresa: 124 , Vranov 664 32
člen představenstva MUDr. Štěpán Machač 18.3.2015 - 16.7.2019
Vznik členství 2.6.2014
Zánik členství 2.6.2019
Adresa: Knechtlova 357/9 , Olomouc 779 00
místopředseda představenstva MUDr. Marek Vaca 8.2.2016 - 16.7.2019
Vznik členství 1.1.2016
Zánik členství 20.6.2019
Vznik funkce 4.1.2016
Zánik funkce 20.6.2019
Adresa: Ke Kapličce 2472/12 , Šternberk 785 01

Dozorčí rada IVF Clinic a.s.

Platnost údajů od - do
předseda dozorčí rady MUDr. Pavel Frňka 27.5.2019
Vznik členství 13.4.2019
Vznik funkce 15.4.2019
Adresa: Přemyslovská 2018/27 , Praha 130 00
člen dozorčí rady Ing. Jonáš Vokřál MBA 27.5.2019
Vznik členství 13.4.2019
Adresa: Lísky 1011/66 , Brno 624 00
člen dozorčí rady Ing. René Janosch 27.5.2019
Vznik členství 13.4.2019
Adresa: 752 , Čeladná 739 12
předseda dozorčí rady Ing. Tomáš Krčál 6.6.2012 - 30.5.2013
Vznik členství 6.6.2012
Zánik členství 13.5.2013
Vznik funkce 6.6.2012
Zánik funkce 13.5.2013
Adresa: 124 , Vranov 664 32
člen dozorčí rady MUDr. Milan Leckéši 6.6.2012 - 30.5.2013
Vznik členství 6.6.2012
Zánik členství 13.5.2013
Adresa: Třanovského 1331 , Valašské Meziříčí 757 01
člen dozorčí rady MUDr. Marek Koudelka 6.6.2012 - 30.5.2013
Vznik členství 6.6.2012
Zánik členství 13.5.2013
Adresa: Cacovická 1580/71 , Brno 614 00
předseda dozorčí rady Tomáš Krčál 30.5.2013 - 14.7.2014
Vznik členství 13.5.2013
Zánik členství 2.6.2014
Vznik funkce 13.5.2013
Zánik funkce 2.6.2014
Adresa: 124 , Vranov 664 32
člen dozorčí rady Milan Leckéši 30.5.2013 - 14.7.2014
Vznik členství 13.5.2013
Zánik členství 2.6.2014
Adresa: Třanovského 1331 , Valašské Meziříčí 757 01
člen dozročí rady Marek Koudelka 30.5.2013 - 14.7.2014
Vznik členství 13.5.2013
Zánik členství 2.6.2014
Adresa: Cacovická 1580/71 , Brno 614 00
předseda dozorčí rady Ing. Tomáš Krčál 14.7.2014 - 18.3.2015
Vznik členství 2.6.2014
Zánik členství 12.2.2015
Vznik funkce 2.6.2014
Zánik funkce 12.2.2015
Adresa: 124 , Vranov 664 32
člen dozorčí rady MUDr. Milan Leckéši 14.7.2014 - 18.3.2015
Vznik členství 2.6.2014
Adresa: Třanovského 1331 , Valašské Meziříčí 757 01
Člen dozorčí rady Ing. Tomáš Uvízl 18.3.2015 - 28.2.2017
Vznik členství 12.2.2015
Zánik členství 31.12.2016
Adresa: Císařská 295 , Brodek u Prostějova 798 07
člen dozorčí rady MUDr. Marek Koudelka 14.7.2014 - 27.5.2019
Vznik členství 2.6.2014
Zánik členství 12.4.2019
Adresa: Cacovická 1580/71 , Brno 614 00
předseda dozorčí rady MUDr. Milan Leckéši 18.3.2015 - 27.5.2019
Vznik členství 2.6.2014
Zánik členství 12.4.2019
Vznik funkce 12.2.2015
Zánik funkce 12.4.2019
Adresa: Třanovského 1331 , Valašské Meziříčí 757 01
člen dozorčí rady Ing. Čeněk Kozák 28.2.2017 - 27.5.2019
Vznik členství 1.1.2017
Zánik členství 12.4.2019
Adresa: Lovosická 370/27 , Praha 190 00
člen představenstva Ing. René Janosch 27.5.2019 - 27.5.2019
Vznik členství 13.4.2019
Adresa: 752 , Čeladná 739 12

Sbírka Listin IVF Clinic a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 10467/SL 21 ostatní Zápis z představenstva Krajský soud v Ostravě 4.1.2016 25.1.2016 12.2.2016 2
B 10467/SL 19 ostatní návrh představenstva na rozdělení zisku 2014 Krajský soud v Ostravě 18.5.2015 1.6.2015 1
B 10467/SL 18 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora včetně příloh Krajský soud v Ostravě 18.5.2015 1.6.2015 44
B 10467/SL 17 notářský zápis [NZ 98/2015] Krajský soud v Ostravě 12.2.2015 23.2.2015 30.3.2015 26
B 10467/SL 16 ostatní Zápis o usnesení představenstva Krajský soud v Ostravě 12.2.2015 20.2.2015 30.3.2015 1
B 10467/SL 15 ostatní Záis o usnesení DR Krajský soud v Ostravě 12.2.2015 20.2.2015 30.3.2015 1
B 10467/SL 14 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 22.1.2015 12.2.2015 6.3.2015 6
B 10467/SL 13 notářský zápis [NZ 819/2014 osvědč.RVH - zvýšení základního kap.] Krajský soud v Ostravě 18.12.2014 23.12.2014 11.2.2015 20
B 10467/SL 12 rozhod. o statut. orgánu Zápis ze schůze DR - volba předsedy Krajský soud v Ostravě 2.6.2014 13.6.2014 20.8.2014 1
B 10467/SL 11 rozhod. o statut. orgánu Zápis ze schůze představ. - volba předsedy + místopředs. Krajský soud v Ostravě 2.6.2014 13.6.2014 20.8.2014 1
B 10467/SL 10 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 265/2014 Krajský soud v Ostravě 2.6.2014 13.6.2014 20.8.2014 24
B 10467/SL 9 ostatní návrh na vypořádání hospodářského výsledku Krajský soud v Ostravě 8.7.2014 1.8.2014 1
B 10467/SL 8 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora včetně příloh Krajský soud v Ostravě 8.7.2014 1.8.2014 46
B 10467/SL 7 ostatní Návrh představ.na vypořádní HV 2012 Krajský soud v Ostravě 19.7.2013 26.7.2013 1
B 10467/SL 6 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora Krajský soud v Ostravě 19.7.2013 26.7.2013 44
B 10467/SL 5 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 13.5.2013 1.7.2013 26.7.2013 19
B 6655/SL 4 notářský zápis rozhod. VH, NZ 168/2013 Krajský soud v Ostravě 13.5.2013 21.5.2013 31.5.2013 6
B 6655/SL 3 ostatní - zápis ze schůze dozorčí rady Krajský soud v Ostravě 23.5.2012 20.7.2012 13.8.2012 1
B 6655/SL 2 ostatní - zápis ze schůze představenstva Krajský soud v Ostravě 23.5.2012 20.7.2012 13.8.2012 1
B 6655/SL 1 notářský zápis - zakl. smlouva, stanovy, NZ 175/2012 Krajský soud v Ostravě 23.5.2012 1.6.2012 18.7.2012 23

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje IVF Clinic a.s.

IČO (identifikační číslo) 29358914
Jméno IVF Clinic a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Magistrát města Olomouce
Vznik první živnosti: 6.6.2012
Celkový počet živností: 1
Aktivních živností: 1

Sídlo IVF Clinic a.s.

Živnosti a provozovny IVF Clinic a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Zprostředkování obchodu a služeb

  • Velkoobchod a maloobchod

  • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

  • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 6.6.2012

Statutární orgán IVF Clinic a.s.

Člen statutárního orgánu MUDr. Štěpán Machač
Člen statutárního orgánu Ing. Tomáš Krčál
Člen statutárního orgánu Marek VACA

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje IVF Clinic a.s.

IČO: 29358914
Firma: IVF Clinic a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Olomouc
Základní územní jednotka: Olomouc
Počet zaměstnanců: 25 - 49 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 6.6.2012

Sídlo IVF Clinic a.s.

Sídlo: Horní lán 1328/6, Olomouc 779 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j. n.
Ostatní vzdělávání
Specializovaná ambulantní zdravotní péče
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel
tracking image