Hlavní navigace

FIRMA ITEAD a.s. IČO: 00485829

ITEAD a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.

ITEAD a.s. (00485829) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Masarykovo náměstí 1484, 53002 Pardubice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 7. 1990 a je stále aktivní. ITEAD a.s. má více oborů činností.

Jako zdroj dat o ITEAD a.s. nám sloužily tyto stránky:

Výpis dat pro ITEAD a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje ITEAD a.s.

Soud: Krajský soud v Hradci Králové 1. 7. 1990
Spisová značka: B 25
IČO (identifikační číslo osoby): 00485829
Jméno: ITEAD a.s.
Právní forma: Akciová společnost 1.7.1990
Zapsána dne: 1.7.1990
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 9.7.2014
Změna stanov společnosti schválena na valné hromadě dne 5. 6. 2014. 9.7.2014
Počet členů statutárního orgánu: 3 9.7.2014 - 31.5.2021
Počet členů dozorčí rady: 3 9.7.2014 - 31.5.2021
Změna stanov schválena na valné hromadě dne 11.3.1993. 16.3.1993 - 9.7.2014
Dle potvrzení Agrobanky a.s., fil. Pardubice ( č.účtu 9808-524 ) a Komerční banky a.s. pobočka Pardubice ( č. účtu 26147-561 ) je u těchto peněžních ústavů složena částka 966 985,- Kčs 3.10.1991 - 20.5.1994
Údaje o zřízení: Společnost byla založena zakladatelskou smlouvou dne 28.5.1990 podle zákona č. 104/1990 Sb. § 25. 1.7.1990
Zakladatelé se dohodli, že sami splatí celý základní kapitál. Za tínto účelem byla vydány akcionářům zatímní listy dle § 7 cit. zákona, jejich minimální hodnota je uvedena v zakl. smlouvě na straně 3. 1.7.1990 - 3.10.1991
Z účtu Investiční banky a.s. pobočka Pardubice číslo účtu: 100001-26147-561 zjištěna složená částka 40 000,- Kčs a 10 000,- Kčs, celkem 50 000,- Kčs 1.7.1990 - 3.10.1991

Kapitál ITEAD a.s.

Základní kapitál 10 300 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 21.3.1995
Základní kapitál 3 600 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 20.5.1994  - 21.3.1995
Základní kapitál 3 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 3.10.1991  - 20.5.1994
Základní kapitál 120 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 1.7.1990  - 3.10.1991

Akcie ITEAD a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Akcie na jméno 50 000 Kč 206 21.3.1995
Akcie na jméno 50 000 Kč 72 20.5.1994  - 21.3.1995
Akcie na jméno 50 000 Kč 60 3.10.1991  - 20.5.1994
Akcie na jméno 5 000 Kč 24 1.7.1990  - 3.10.1991

Sídlo ITEAD a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa: Masarykovo náměstí 1484, Pardubice 53002, Česká republika 10.5.2002
Adresa: Rožkova 1684, Pardubice 53038, Česká republika 30.1.1991 - 20.5.1994
Adresa: Palackého 2659, Pardubice 53212, Česká republika 1.7.1990 - 30.1.1991

Předmět podnikání ITEAD a.s.

Platnost údajů od - do
Řešit vybrané otázky spojené se snižováním rizika průmyslové a provozní činnosti, zvyšováním provozní spolehlivosti a bezpečnosti technických a technologických systémů hospodářských organizací. Předcházet možným haváriím, škodám a ztrátám ve výrobě a prov ozu, na majetku i v ohrožení obyvatelstva. 2.6.2021
Provádět a organizovat výzkum a registraci rizik. Navrhovat protihavarijní a protiriziková opatření. Analyzovat potenciál rizika. Objektivizovat soudobé i perspektivní požadavky na zabezpečení spolehlivosti a snižení rizikových výrob a provozů v národním hospodářství. 2.6.2021
Výsledkem jsou produkty ve formě vědeckých studií, analýz a rozborů, návrhů smluv, zpráv s návrhy opatření a doporučeními, jak účinně zlepšit, či odstranit poznaná provozní rizika. Poznatky využívat v procesu přípravy a realizace malé a velké privatizace , zejména při umísťování investičních kupónů. 2.6.2021
Zajišťovat expertní, posudkovou a konzultační činnost s využitím ve finančně pojišťovací oblasti, investiční výstavbě, při rozsáhlých rekonstrukcích a modernizacích a při majetkových změnách. 2.6.2021
Poskytování krátkodobé finanční výpomoci formou bezúročných nebo i zúročených půjček zaměstnancům a obchodním partnerům podle ust. § 498 obch. zák. 2.6.2021
Vzdělávací činnost v oboru krizového řízení. 2.6.2021
Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců. 2.6.2021
Zpracovávat návrhy pojišťovacích plánů a smluv k překlenutí rizik pojistníků. 2.6.2021
Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor 2.6.2021
Správa vlastního majetku 2.6.2021
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 2.6.2021
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, a to ve všech oborech dle přílohy č. 4 k zákonu č. 455/1991 Sb. 2.6.2021
Management se zaměřením na rizikové situace. 31.5.2021
Řešit vybrané otázky spojené se snižováním rizika průmyslové aprovozní činnosti, zvyšováním provozní spolehlivosti abezpečnosti technických atechnologických systémů hospodářských organizací. Předcházet možným haváriím, škodám aztrátám ve výrobě aprovozu, na majetku ivohrožení obyvatelstva. 31.5.2021 - 2.6.2021
Provádět aorganizovat výzkum aregistraci rizik. Navrhovat protihavarijní aprotiriziková opatření. Analyzovat potenciál rizika. Objektivizovat soudobé iperspektivní požadavky na zabezpečení spolehlivosti asnižení rizikových výrob aprovozů vnárodním hospodá řství. 31.5.2021 - 2.6.2021
Výsledkem jsou produkty ve formě vědeckých studií, analýz arozborů, návrhů smluv, zpráv snávrhy opatření adoporučeními, jak účinně zlepšit, či odstranit poznaná provozní rizika. Poznatky využívat vprocesu přípravy arealizace malé avelké privatizace, zejm éna při umísťování investičních kupónů. 31.5.2021 - 2.6.2021
Zajišťovat expertní, posudkovou akonzultační činnost svyužitím ve finančně pojišťovací oblasti, investiční výstavbě, při rozsáhlých rekonstrukcích amodernizacích apři majetkových změnách. 31.5.2021 - 2.6.2021
Poskytování krátkodobé finanční výpomoci formou bezúročných nebo izúročených půjček zaměstnancům aobchodním partnerům podle ust. § 498 obch. zák. 31.5.2021 - 2.6.2021
Vzdělávací činnost voboru krizového řízení. 31.5.2021 - 2.6.2021
Činnost podnikatelských, finančních, organizačních aekonomických poradců. 31.5.2021 - 2.6.2021
Zpracovávat návrhy pojišťovacích plánů asmluv kpřeklenutí rizik pojistníků. 31.5.2021 - 2.6.2021
Realitní činnost. 10.5.2002
Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců. 10.5.2002 - 31.5.2021
Zpracovávat návrhy pojišťovacích plánů a smluv k překlenutí rizik pojistníků. 10.5.2002 - 31.5.2021
Vzdělávací činnost v oboru krizového řízení 11.12.1996 - 31.5.2021
Činnost organizačních a ekonomických poradců v oblasti obchodu a informatiky 27.5.1996 - 10.5.2002
Management se zaměřením na rizikové situace 27.5.1996 - 31.5.2021
Poskytování krátkodobé finanční výpomoci formou bezúročných nebo i zúročených půjček zaměstnancům a obchodním partnerům podle ust. § 498 obch. zák. 20.5.1994 - 31.5.2021
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej. 16.3.1993 - 3.6.1999
Zpracovávat návrhy pojišťovacích plánů a smluv k překlenutí rizik pojišťovatelů. 3.10.1991 - 10.5.2002
Řešit vybrané otázky spojené se snižováním rizika průmyslové a provozní činnosti, zvyšováním provozní spolehlivosti a bezpečnosti technických a technologických systémů hospodářských organizací. Předcházet možným haváriím, škodám a ztrátám ve výrobě a prov ozu, na majetku i v ohrožení obyvatelstva. 3.10.1991 - 31.5.2021
Provádět a organizovat výzkum a registraci rozik. Navrhovat protihavarijní a protiriziková opatření. Analyzovat potenciál rizika. Objektivizovat soudobé i perspektivní požadavky na zabezpečení spolehlivosti a snižení rizikových výrob a provozů v národním hospodářství. 3.10.1991 - 31.5.2021
Výsledkem jsou produkty ve formě vědeckých studií, analýz a rozborů, návrhů smluv, zpráv s návrhy opatření a doporučeními, jak účinně zlepšit, či odstranit poznaná provozní rizika. Poznatky využívat v procesu přípravvy a realizace malé a velké privatizac e, zejména při umísťování investičních kupónů, 3.10.1991 - 31.5.2021
Zajišťovat expertní, posudkovou a konzultační činnost s využitím ve finančně pojišťovací oblasti, investiční výstavbě, při rozsáhlých rekonstrukcích a modernizacích a při majetkových změnách. 3.10.1991 - 31.5.2021
Řešit vybrané otázky spojené se snižováním rizika průmyslové a provozní činnosti, zvyšováním provozní spolehlivosti a bezpečnosti technických a technologických systémů a hospodářských organizací. Předcházet možným haváriím, škodám a ztrátám ve výrobě a pr ovozu, na majetku i v ohrožení obyvatelstva. Minimalizovat negativní účinky živelných pohrom a katastrof. 1.7.1990 - 3.10.1991
Identifikovat a oceňovat rizikové prvky, diagnostikovat jejich kauzální podmíněnost a kvalifikovat úroveň provozuschopnosti a spolehlivosti na základě exogenních a endogenních příčin, včetně negativních důsledků na okolí zájmových objektů. 1.7.1990 - 3.10.1991
Provádět a organizovat výzkum a registraci rizik. Navrhovat protohavarijní a protiriziková opatření. Analyzovat potenciál rizika. Objektivizovat soudobé i perspektivní požadavky na zabezpečení spolehlivosti a snížení rozikových výrob a provozů v národním hospodářství a navrhovat optimální opatření k jejich zkvalitnění včetně respektování ekologických aspektů. 1.7.1990 - 3.10.1991
výsledkem činnosti se předpokládají hlavně nehmotné produkty ve formě vědeckých studií, analýz a rozborů, zpráv a návrhy opatření s doporůčeními jek účinně zlepšit, či odstranit poznaná provozní rizika. 1.7.1990 - 3.10.1991
Dále provádět expertní, posudkovou a konzultační činnost s využitím ve finančně pojišťovací oblasti, investiční výstavbě, při rozsáhlých rekonstrukcích a modernizacích i při majetkových změnách. 1.7.1990 - 3.10.1991

Vedení firmy ITEAD a.s.

Statutární orgán ITEAD a.s.

Člen správní rady Ing. Karel Velechovský Ph.D., MBA
Ve funkci od 27.5.2021
Adresa Arnošta z Pardubic 2613, 53002 Pardubice
Člen správní rady Ing. Bohdan Strnad
Ve funkci od 27.5.2021
Adresa Lidická 226, 38701 Volyně
Předseda správní rady Ing. Václav Balihar
Ve funkci od 27.5.2021
Adresa Palackého 487, 53303 Dašice
předseda představenstva Ing. Václav Balihar
Ve funkci od 12.5.2021 do 27.5.2021
Adresa Palackého 487, 53303 Dašice
člen Ing. Bohdan Strnad
Ve funkci od 20.3.2018 do 27.5.2021
Adresa Lidická 226, 38701 Volyně
místopředseda představenstva Ing. Karel Velechovský Ph.D., MBA
Ve funkci od 20.3.2018 do 27.5.2021
Adresa Arnošta z Pardubic 2613, 53002 Pardubice
předseda představenstva Ing. Václav Balihar
Ve funkci od 20.3.2018 do 12.5.2021
Adresa kpt. Bartoše 332, 53009 Pardubice
místopředseda představenstva Ing. Karel Velechovský Ph.D. MBA
Ve funkci od 9.7.2014 do 20.3.2018
Adresa Arnošta z Pardubic 2613, 53002 Pardubice
předseda představenstva Ing. Václav Balihar
Ve funkci od 9.7.2014 do 20.3.2018
Adresa kpt. Bartoše 332, 53009 Pardubice
člen představenstva Ing. Bohdan Strnad
Ve funkci od 9.7.2014 do 20.3.2018
Adresa Lidická 226, 38701 Volyně
místopředseda představenstva Ing. Karel Velechovský Ph.D. MBA
Ve funkci od 9.7.2014 do 20.3.2018
Adresa Arnošta z Pardubic 2613, 53002 Pardubice
člen představenstva Ing. Bohdan Strnad
Ve funkci od 9.7.2014 do 20.3.2018
Adresa Lidická 226, 38701 Volyně
předseda představenstva Ing. Václav Balihar
Ve funkci od 9.7.2014 do 20.3.2018
Adresa kpt. Bartoše 332, 53009 Pardubice
místopředseda představenstva Ing. Karel Velechovský Ph.D., MBA
Ve funkci od 4.9.2012 do 9.7.2014
Adresa Arnošta z Pardubic 2613, 53002 Pardubice
člen představenstva Ing. Martin Neubauer
Ve funkci od 4.9.2012 do 9.7.2014
Adresa Pod Křiby 5630, 76005 Zlín
předseda představenstva Ing. Václav Balihar
Ve funkci od 4.9.2012 do 9.7.2014
Adresa kpt. Bartoše 332, 53009 Pardubice
předseda představenstva Ing. Václav Balihar
Ve funkci od 9.2.2007 do 4.9.2012
Adresa kpt. Bartoše 332, 53009 Pardubice
člen představenstva Ing. Martin Neubauer
Ve funkci od 18.9.2008 do 4.9.2012
Adresa Podlesí 4939, Zlín
místopředseda představenstva Ing. Karel Velechovský Ph.D., MBA
Ve funkci od 5.5.2011 do 4.9.2012
Adresa Arnošta z Pardubic 2613, 53002 Pardubice
místopředseda představenstva Ing. Josef Němec CSc.
Ve funkci od 9.2.2007 do 5.5.2011
Adresa V průčelí 1649, 14900 Praha 4
člen představenstva Ing. Aleš Smrkovský
Ve funkci od 22.2.2005 do 18.9.2008
Adresa Ještědská 353, 46008 Liberec 8
člen představenstva Ing. Josef Němec CSc.
Ve funkci od 3.6.1999 do 9.2.2007
Adresa V průčelí 1649, 14900 Praha 4
předseda představenstva Ing. Michal Vítěz
Ve funkci od 10.5.2002 do 9.2.2007
Adresa Pod Zámečkem 1406, 50012 Hradec Králové
člen představenstva Ing. Pavel Zmitko
Ve funkci od 30.11.2000 do 22.2.2005
Adresa Lužická 14, 77900 Olomouc
předseda představenstva PhDr. Zdeněk Velechovský CSc.
Ve funkci od 3.10.1991 do 10.5.2002
Adresa Arnošta z Pardubic 2613, 53002 Pardubice
člen představenstva Ing. Miloš Nerad
Ve funkci od 6.3.2000 do 30.11.2000
Adresa Tyršova 1007, 53501 Přelouč
místopředseda představenstva Ing. Václav Balihar
Ve funkci od 3.6.1999 do 6.3.2000
Adresa kpt. Bartoše 332, 53009 Pardubice
místopředseda představenstva Dr. Jiří Pačovský
Ve funkci od 20.5.1994 do 3.6.1999
Adresa Družby 339, 53009 Pardubice
člen představenstva Ing. Václav Balihar
Ve funkci od 20.5.1994 do 3.6.1999
Adresa kpt. Bartoše 332, 53009 Pardubice
člen představenstva PeaDr. Jiří Pačovský
Ve funkci od 3.10.1991 do 20.5.1994
Adresa Družby 339, 53009 Pardubice
místopředseda představenstva Jindřich Brůček
Ve funkci od 3.10.1991 do 20.5.1994
Adresa Kouřimská 7, Praha 3
předseda PhDr. Zdeněk Velechovský CSc.
Ve funkci od 1.7.1990 do 3.10.1991
Adresa Arnošta z Pardubic 2613, 53002 Pardubice
místopředseda Jindřich Brůček
Ve funkci od 1.7.1990 do 3.10.1991
Adresa Kouřimská 7, Praha 3
člen Ing. Pavel Válka
Ve funkci od 1.7.1990 do 3.10.1991
Adresa Malá Štěpánská 14, Praha 2

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje ITEAD a.s.

IČO (identifikační číslo): 00485829
Jméno: ITEAD a.s.
Právní forma podnikání: Akciová společnost
Vznik první živnosti: 1. 5. 1990
Celkový počet živností: 8
Aktivních živností: 2

Sídlo ITEAD a.s.

Sídlo: Masarykovo náměstí 1484, Pardubice 53002

Živnosti ITEAD a.s.

Živnost č. 1 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti živnost vázaná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 8. 3. 2017

Živnost č. 2 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
  • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
  • Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Druh živnosti živnost volná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 1. 6. 1996

Statutární orgán ITEAD a.s.

Člen statutárního orgánu: Ing. Václav Balihar
Člen statutárního orgánu: Ing. Karel Velechovský Ph.D., MBA
Člen statutárního orgánu: Ing. Bohdan Strnad

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje ITEAD a.s.

IČO: 00485829
Firma: ITEAD a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Pardubice
Základní územní jednotka: Pardubice I
Počet zaměstnanců: 1 - 5 zaměstnanců
Institucionální sektor: Pomocné finanční instituce, národní soukromé
Datum vzniku: 1. 5. 1990

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Pomocné činnosti související s finančním zprostředkováním, kromě pojišťovnictví a penzijního financování
Pomocné činnosti související s pojišťovnictvím a penzijním financováním
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
Účetnické a auditorské činnosti&#59^ daňové poradenství
Poradenství v oblasti řízení
Technické zkoušky a analýzy
Výzkum a vývoj
Ostatní vzdělávání